Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Søknad om komitereise til Brussel og Haag JK - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ / Stortingets presidentskap og direktør Søknad om fravær og transport i forbindelse med besøk til Hedmark Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Dokument 8:60 S Ber om departementets vurdering av forslaget om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise Dokument 8:60 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise 2010/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning - seminar med Finansdepartementet FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør Side: 1 av 16

2 Telekommunikasjonstjenester ansatt - Søknad hjemmekontor OK fra LF Telekommunikasjonstjenester ansatt 2011/ / Einar Gotaas S-rapport kasserapport for perioden Kasserapport S-rapport / /2011 Senter for statlig økonomistyring Dok8:64 S Forslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet DOK8:64 S Forslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet 2011/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe nvitasjon til nordisk forvaltningsmøte i Stockholm Nordisk forvaltningsmøte i Stockholm Sak / / Sverige Riksdagen Side: 2 av 16

3 Nobels fredspris og rettsvern for dissidenter i Norge - oppnevning av medlemmer til Nobelkomiteen Lovlig valg til Nobelkomiteen 2008/ /2011 Fredrik S Heffermehl Forskudd på lønn Forskudd på lønn 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Søknad om deltakelse på møte med Oslo Børs FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør nterpellasjon fra Øyvind Korsberg om å stramme inn og klargjøre NRKs vedtekterfor å ta hensyn til komersielle aktører - klar til besvarelse NT41 ( ) Mediatilbudet og -omfanget er inne i en rivende utvikling. NRK er i en særstilling når det gjelder økonomi på grunn av lisensinntektene på cirka 4,4 milliarder kroner årlig. NRKs konkurrenter finansieres i et kommersielt marked. NRKs ve 2010/ / Kultur- og kirkedepartementet Side: 3 av 16

4 Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal DL 2008/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Statens Pensjonskasse Regnskaps- og årsavslutning Stortinget 2010 Statsregnskapet 2010 Regnskaps- og årsavslutning - rapportering 2010/ / Riksrevisjonen Henvendelse - uførepensjon Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 551/2011 Grete tengen Protestskriv - utsendelse av ektemann Protestskriv - utsendelse av ektemann 2011/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 4 av 16

5 Henvendelse - uførepensjon og om muligheten til å arbeide litt Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 553/2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 43 S - stenografisk referat fra høring godkjent Prop. 43 S ( ) Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet X 2010/ /2011 Øystein Bø nvitasjon til den 46 årlige sikkerhetskonferanse - Security Conference FK - nvitasjoner / /2011 Den norske Atlanterhavskomite nvitasjon til MC-seminar - Musikk og maskiner - Oslo Nasjonalbiblioteket FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 MC Norsk Musikkinformasjon Side: 5 av 16

6 nvitasjon - Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet - Erfaringskonferanse - Oslo og FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Riksantikvaren Bekreftelse på mottatt oppsigelse av avtale avsluttes Oppsigelse av skadedyravtale - Sak DL 2009/ /2011 Anticimex Henvendelse - uførepensjon Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 559/2011 Grete tengen Telekommunikasjonstjenester - Søknad for Per Nestande om tjenestetelefon og hjemmekontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2011/ / ngar Kristoffersen Side: 6 av 16

7 Telekommunikasjonstjenester ansatt - Per Nestande søknad hjemmekontor og tjenestetelefon Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2011/ /2011 Hans Brattesta ntervju om Stortingets forsknings- og framtidsdag Notat om Stortingets forskningsdag - forslag til alternative opplegg - program 2010/ /2011 De parlamentariske lederne i Stortinget m.fl. nvitasjon til møte med Tannlegeforeningen - forslag til dato eller HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Den norske Tannlegeforening Telekommunikasjonstjenester - Per Nestande Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2011/ /2011 Øystein Bø Side: 7 av 16

8 Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester - tildeles gruppelivs- og kollektiv ulykkesforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / /2011 Vital Forsikring Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / /2011 Tryg Forsikring Oversendelse av forslag program for diabetesfaglig seminar HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Diabetesforbundet Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Norges Naturvernforbund Side: 8 av 16

9 Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Norges Naturvernforbund Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten - Vesterålen og Senja i oslo Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten - Vesterålen og Senja i oslo Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester - tildeles reiseforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / /2011 f Skadeforsikring Side: 9 av 16

10 Konferansetilbud for ledersamling i Drifts- og serviceavdelingen tvidet ledersamling i Drifts- og serviceavdelingen / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Oscarsborg Hotel Spa Tilskudd til hytteleie velferdsmidler Fjellro - Eggedal - Kopi Arbeidsmiljøutvalget AM Hyttestyret - Fjellro - Eggedal - Sak DL N 2008/ /2011 Ann-Christine Alderin Låtun m.fl. Takker for konferansetilbud tvidet ledersamling i Drifts- og serviceavdelingen / /2011 O 3.1 Eksterne organer - budsjett Oscarsborg Hotel Spa Dok8:68 S Forslag om motorferdsel i utmark DOK8:68 S Forslag om motorferdsel i utmark 2011/ /2011 Høyres stortingsgruppe Side: 10 av 16

11 Dok8:69 S Forslag om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold DOK8:69 S Forslag om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold 2011/ /2011 Venstres stortingsgruppe Dok8:70 S Forslag om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Servide - CCCS DOK8:70 S Forslag om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Servide - CCCS 2011/ /2011 Venstres stortingsgruppe Støtte til forslag om en forpliktende plan for trafikksikkerhet og midtrekkverk Veisikkerhet - trafikksikkerhet / /2011 Den norske kirke - Sør-Hålogaland biskop m.fl. Forespørsel om møte mellom presidenten i Aeras vaksinepartnerskap James E Connolly og komiteen i mars FK - Forespørsler - besøk - møter / /2011 Landsforeningen for Lunge- og Hjertesyke Side: 11 av 16

12 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning - møte med Eksportfinans FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør nvitasjon til den fjerde Nevsky nternational Ecological Congress St Petersburg SCPAR - nvitasjoner- henvendelser / / The Commonwealth of ndependent States - CS Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / Sivert Krudtå Side: 12 av 16

13 Ecological Congress St Petersburg - ingen deltakelse fra SCPAR SCPAR - nvitasjoner- henvendelser / /2011 The Commonwealth of ndependent States - CS Meld St 6 Anmodning om høring Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Akademikere Statsbudsjettet Klimagasskvoter for Stortingets flyreiser internasjonalt for perioden Stortingets budsjett 2010 Kap. 41 Statsbudsjettet 2009/ /2011 Finansdepartementet Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / Svenn Kjetil Ryen Side: 13 av 16

14 Dokument 8:29 L Svar på brev av fra komiteen - innhenting av oppdatert faglig vurdering av medisinke skadevirkninger Dokument 8:29 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg, b Thomsen og Mette Hanekamhaug om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge 2010/ /2011 Kulturdepartementet Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / rene Galåen Svar på henvendelse av Henvendelser - personvern / / Jan T Johannessen Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 14 av 16

15 Prop 49 L Anmodning om høring Prop. 49 L ( ) Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av Es datalagringsdirektiv i norsk rett) 2010/ /2011 Datatilsynet Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse av Fredrik Fasting Torgersen-saken 2010/ / Torgersen Fredrik og Frode m.fl. nvitasjon til Partnerskap for fred seminar Geneve Partnership for Peace - PfP - workshop Geneve N 2011/ /2011 Hans Brattesta Side: 15 av 16

16 Ski-VM invitasjon til parlamentspresidenter - besøk av den svenske talmannen Ski-VM besøk til Stortinget X 2010/ /2011 Hans Brattesta Dokument 8:42 S Anmodning om høring Dokument 8:42 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr og Per Sandberg om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dom 2010/ /2011 Gunnar Skirbekk Forespørsel om arbeidsbesøk til Stortinget fra parlamentet i Kosovo Kosovo - arbeidsbesøk til Stortinget fra administrasjonen i Kosovos parlament X 2010/ / Hans Brattesta nvitasjon til OECD High-level parlamentarisk seminar Paris - The OECD at 50 - Better Polices for Better Lives OECD High-level parlamentarisk seminar Paris - The OECD at 50 - Better Polices for Better Lives 2011/ /2011 Norges faste OECD delegasjon Paris Side: 16 av 16

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013)

Innst. 328 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen. Samandrag. Merknader frå komiteen. Dokument 8:77 S (2012 2013) Innst. 328 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Dokument 8:77 S (2012 2013) Innstilling frå finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad,

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer