Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 15.11.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Svar på henvendelse av kostnadsnivå for domstolsbehandling Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Svar på henvendelse av voldsoffererstatning etter Terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / /2011 Stiftelsen Skagerrak Svar på henvendelse av Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 1 av 17

2 Svar på henvendelse av Terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / /2011 Glenn Olsen Svar på henvendelse av politiets retningslinger i skarpe situasjoner Terrorangrep - Regjeringskvartalet - tøya / /2011 Sølve Garlimo Svar på henvendelse av Våpenloven - våpenregister / /2011 Ove Høgtun Svar på henvendelse av Våpenloven - våpenregister / /2011 Arild Fjeldahl Side: 2 av 17

3 Meld St 26 Debattopplegg Meld. St. 26 ( ) Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og / /2011 Svein Egil tsigt Karlsen Purring - ønsker svar på brev av aldersgrense for adopsjon Aldersgrense for adopsjon 2011/ /2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden tredninger - unntak for Eksportfinans fra det nye CRD E direktivet Næringspolitikk / / Norges Rederiforbund m.fl. nvitasjon til konferanse om entrepenørskap i høyere utdanning - Høgskolen i Oslo og Akershus NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Høgskolen i Oslo og Akershus Side: 3 av 17

4 nvitasjon til konferanse om entrepenørskap i høyere utdanning - Høgskolen i Oslo og Akershus KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Høgskolen i Oslo og Akershus tsatt H7 H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Dokumentlager - elektronisk saksbehandling 2009/ /2011 Terje Olsen Referat fra brannforum Stortingets brannberedskap - brannevakuering - brannforum - Sak DL 2008/ / Terje Bergquist m.fl. nvitasjon til Avslutningskonferanse for nterreg / Gassnova-prosjektet Håndtering av CO2 i Skagerrak / Kattegat-regionen - niversitetet i Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Tel-Tek Side: 4 av 17

5 Prisforespørsel på seminaropphold for husøkonomseksjonen 2011 Seminar for husøkonomseksjonen / / Quality Spa & Resort Strömstad m.fl. Tilbud på seminaropphold Seminar for husøkonomseksjonen / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Quality Spa & Resort Strömstad Situasjonen for palestinske asylsøkere - bakgrunnsinformasjon og forespørsel om møte med komiteen - Brev av til Sivilombudsmannen om berostillelse av asylsaker fra Libya, Jemen og Syria KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS Kopi av brev til Flystøyutvalget i Hurdal ved Eva Fjeldstad - Flystøy i Hurdal Flytrafikk - flyplasser / /2011 Avinor Side: 5 av 17

6 Svar på brev av Aldersgrense for adopsjon Aldersgrense for adopsjon 2011/ /2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Tilbud på seminaropphold Seminar for husøkonomseksjonen / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Quality Spa & Resort Son Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark - Søknad om midler til bruk av helikopter - skadefellingstillatelse på ulv Næringspolitikk / /2011 Svahken sijte / Elgå reinbeitedistrikt Prop 1 S nnspill Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / / Studiesenteret.no AS Side: 6 av 17

7 Søknad om samtykke til å besøke NTN og Sintef i tilknytning til forskningsmøtet Technoport Summit i Trondheim KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Brit Brenno Søknad om samtykke til komitéreise til Svalbard KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Brit Brenno Samtykke til reise til Trondheim KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Alice Braadland Samtykke til reise til Svalbard KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Alice Braadland Side: 7 av 17

8 Samtykke til å utvide studiereisen til SA i mars 2012 med ett døgn til FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Mona Bothner Prop 1 LS Økning av trygdeavgiften for jordbruk - skogbruk og reindrift Prop. 1 LS ( ) nnst. 4 L Skatter og avgifter - lovendringer 2011/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Anmodning om møte med komiteen eller sagaproblematikken i norsk historie og tidlig norsk demokratiforståelse KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Torgrim Titlestad Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 8 av 17

9 Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Rekruttering av ny direktør for Stortingets administrasjon - videre prosess Rekruttering av ny direktør for Stortingets administrasjon N 2011/ / Hans Brattesta Personal - tilsetting i vikariat som seniorrådgiver i utredningsseksjonen Personal 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 9 av 17

10 Antall utviklingshemmede på Stortinget Henvendelse om antall utviklingshemmede i arbeid på Stortinget 2011/ /2011 Arbeidsdepartementet m.fl. nvitasjon til seminar i Oslo om WTO-forhandlingene - frihandelsavtaler - ny internasjonal handelspolitikk ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Handelskampanjen Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Telekommunikasjonstjenester - søknad om hjemmekontor - Synnøve Brenden - vikariat Telekommunikasjonstjenester ansatt 2011/ /2011 Arbeiderpartiets stortingsgruppe m.fl. Side: 10 av 17

11 Oppfølging av brev av Birgitte Tengs-saken Begjæring om behandling av anmeldelse for justismord og EMK-krenkelser - begjæring om tiltale for riksrett 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Telekommunikasjonstjenester - søknad om hjemmekontor - konklusjon hjemmekontor vikar ekstrahjelp Telekommunikasjonstjenester for ansatte i Stortingets administrasjon - telefon - bredbånd - mobilt kontor N 2009/ /2011 Bjorg Vollebak Lov om tomtefeste i praksis Tomtefestelov 2010/ / Solveig Jorunn Loewensprung Meld St 4 Svar på brev av om anmodning- og utredningsvedtak i stortingssesjonen Meld. St. 4 ( ) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen N 2011/ /2011 Kirsten Gjemdal Side: 11 av 17

12 Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Representantenes reiser - Søknad leiebil for reise i Stavanger-området Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / Heikki Holmås Representantenes reiser - Søknad leiebil for reise i Stavanger-området Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / Heikki Holmås Tilbud på seminaropplegg Seminar for husøkonomseksjonen / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Quality Spa & Resort Holmsbu Side: 12 av 17

13 Representantenes reiser - Søknad leiebil Kristiansand - Grimstad Representantenes reiser - Sak DL 2008/ / Peter Skovholt Gitmark Representantenes reiser - Søknad leiebil Sauda Representantenes reiser 2011/ / Steinar Gullvåg Tilbud på seminaropplegg Seminar for husøkonomseksjonen / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Sundvolden Hotel Representantenes reiser - Søknad leiebil Fagernes Representantenes reisegodtgjørelse 2008/ / Elisabeth Aspaker Side: 13 av 17

14 Representantenes reiser - Søknad leiebil Fagernes Representantenes reisegodtgjørelse 2008/ / Elisabeth Aspaker Seksjonsseminar husøkonomseksjonen Seminar for husøkonomseksjonen / / Terje Olsen Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 14 av 17

15 Prop 1 S nnspill - forslag til merknad til budsjettinnstillingen - DNA analyse Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 GENA - nstitutt for DNA analyse Bekreftelse på seminar Seminar for husøkonomseksjonen / / Sundvolden Hotel Representantenes reisegodtgjørelse - søknad leiebil - Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Senterpartiets stortingsgruppe Representantenes reisegodtgjørelse - søknad leiebil - Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Senterpartiets stortingsgruppe Side: 15 av 17

16 Henvendelse om konstitusjonell virksomhet - økonomiske og administrative tjenester til Stortinget og komiteene Henvendelse om konstitusjonell virksomhet - økonomiske og administrative tjenester til Stortinget og komiteene 2011/ / ndia Nasjonalforsamlingen Tilbud rammeavtale for maler- byggtapetserarbeider Anskaffelse av rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider 2011/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Reidar Håkonsen & Sønn WTOs 8 ministerkonferanse i Geneve invitasjon til deltakelse fra Stortinget WTO åttende 8 ministerkonferanse i Geneve N 2011/ /2011 Øystein Bø m.fl. Tilbud rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider Anskaffelse av rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider 2011/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Alliero Bratfoss Side: 16 av 17

17 nvitasjon til internasjonalt seminar om rettskaffenhet og åpenhet i Chile KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2011/ /2011 Hanne Koll Larssen Tilbud rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider Anskaffelse av rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider 2011/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Harald Askautrud Prop 1 S nnspill - Søknad om støtte Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 Praetorius - rehabilitering- ettervern- soning- og frigangssenter nvitasjon til feiring av tegneserien og juleheftenes 100-årsjubileum i Norge i Litteraturhuset i Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Egmont serieforlaget Side: 17 av 17

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.08.2014. Dok.

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Godtgjørelse representant Godtgjørelse representant - 2013/947-20

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer