Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike meldinger vil kjenne seg igjen da det digitale skjemaet er bygd opp med utgangspunkt i papirskjemaet. Det er laget funksjonalitet som automatisk lyser opp felt som skal fylles ut avhengig av hvilken type melding det er snakk om, for at det skal være enkelt og effektivt for installatører og nettselskap å følge opp meldingene. 2. Innlogging Bruker logger inn i systemet med brukarnavn og passord (figur 1). Man bør opprette en egen bruker for hver person som skal ha tilgang til systemet, slik at samtlige brukere har sin egen unike innlogging. Oppsett av brukere administreres fra ElWin (Se eget dokument om roller og relasjoner). 3. Hovedoversikt Figur 1 Denne siden gir totaloversikt over alle meldinger som er tilgjengelige for den innloggede brukeren (figur2). Figur 2 Tilgangsnivå Installatør Ovenfra og ned består siden i korte trekk av: a. Brukerlinje: i. Informasjon om brukeren som er innlogga ii. Hvilket tilgangsnivå brukeren har iii. Her vil det også vise en nedtrekksliste for valg av bruker dersom den innloggede brukeren er en overordnet bruker. (Mer om dette i kapittel 4: Tilgangsnivå )

2 b. Knapperad: Hvilke knapper som viser er avhengig av rollen til brukeren som er innlogget: i. Gå til melding : Gir mulighet til å gå direkte til en melding ved å taste inn meldingsløpenummeret. (Alle) ii. Ny melding eller Ny inst. Melding : Opprette en ny melding. (Installatør/Nettselskap) iii. Hent melding : Hente den eldste ubehandlede meldingen. (Nettselskap) c. Meldingsoversikt: i. Trekk sammen alle : For å skjule alle meldingsdetaljer i visningen og bare vise overskriftene på de ulike bolkene. ii. Utvid alle : Vise alle meldingsdetaljer under hver bolk. iii. Bolkvising: Her er alle meldingene som den innloggede brukeren har tilgang til gruppert i bolker. De ulike bolkene forteller hvor langt meldingene er kommet i saksgangen. iv. For hver melding viser flere kolonner med informasjon: 1. Nr: Løpenummeret til meldingen 2. Meldingstype som kan være en eller flere av: a. NI: Ny installasjon b. NA: Nytt anlegg c. UT: Utvidelse d. EN: Endring hovedsikring/overbelastningsvern e. AM: Arbeid i målepunkt f. BR: Bruksendring 3. Dato: Datoen meldingen ble opprettet. 4. Saksb. installatør: Saksbehandleren hos installatøren 5. Saksb.nett: Saksbehandleren hos nettselskapet. 6. Eier: Eier/byggherre på anlegget. 7. Anleggsadresse: Adressen til anlegget. Her blir postnummeret vist i parentes. 8. Knapper per melding: a. Gå til meldingen. b. Før musepekeren over for å få mer informasjon om meldinga. c. Duplisering av melding, dvs. lage ei ny melding som er en kopi av denne meldingen på et nytt meldingsnummer. d. Slette meldingen. Bare tilgjengelig på meldinger med status under registrering. e. Forkaste melding. Se kapittel 5 for mer informasjon om dette. 9. Alder på meldinger i arkiv: I bolken for Arkivert er en nedtrekksliste for å angi hvor gamle meldinger man ønsker å vise i arkivet. 10. Generell knapperad: a. Logg ut : Logger ut av systemet og går til innloggingssiden. b. Frisk opp siden : Laster siden på nytt. Eventuelle endringer siden forrige gang siden ble lastet vil da vise. 4. Tilgangsnivå Systemet har seks forskjellige tilgangsnivå for ulike brukertyper. Hvilken informasjon som er tilgjengelig for brukeren er avhengig av hvilken rolle vedkommende har.

3 Tilgangsnivå Rolle i ElWin Skildring 1 Installatør Installatør Denne rollen er for Installatørfirma. 2 Saksbehandler installatør Sakshandsamar installatør Denne rollen er for saksbehandlere som er tilsatt i et Installatørfirma. 3 Nettselskap Sakshandsamar Saksbehandlere hos nettselskapet 4 Målermontering Entreprenør Ekstern entreprenør som foretar målermontering for nettselskapet. (Kan utelates) 5 Tilsyn Kontrollør Brukere med denne rollen har innsyn til alle meldinger. Har kun leserett. 6 Kundesenter Kundeansvarleg Registrering av kontrakt og kundedata. (Kan utelates) 7 Måleravdeling Målaravdeling Måleravdelingen på nettselskapet utfører målermontering i ElWin. (Kan utelates) I listen over er tilgangsnivå 4,6 og 7 mulig å utelate i parameteroppsettet for InstallatørMelding. Man trenger med andre ord ikke å benytte seg av disse tilgangsnivåene. Nedenfor er en kort gjennomgang av de ulike meldingsbolkene som er synlig for de ulike tilgangsnivåa. 1. Tilgangsnivå installatør, tilgjengelige meldingsbolker: a. Under registrering: Nye meldinger ligger her så lenge installatøren jobber med meldinga, og før han sender meldingen videre til nettselskap/entreprenør. b. Melding om installasjonsarbeid oversendt nettselskap: Meldinger som er sendt over til nettselskapet for behandling/utfylling. c. Godkjent av nettselskap: Meldingen er godkjent av nettselskapet og blir sendt tilbake til installatøren. Installatøren kan så fylle ut resterende informasjon og returnere meldingen til nettselskapet. d. Ferdigmelding oversendt til nettselskapet: Installatøren har sendt ferdigmelding tilbake til nettselskapet. Når nettselskapet har behandlet den ferdig, vil den bli flyttet videre til arkivet. e. Avslått av nettselskapet: Dersom meldingen er ufullstendig eller feilaktig utfylt har nettselskapet anledning til å avslå meldingen. Installatøren må da gå inn på meldingen og fylle inn de nødvendige opplysningene for så å sende den på nytt. f. Arkivert: Meldingen er ferdig behandlet. Meldingene vil legge seg her straks nettselskapet har godkjent ferdigmeldingen. 2. Tilgangsnivå saksbehandler installatør, tilgjengelige meldingsbolker: Tilsvarende som for installatør. Denne rollen er tiltenkt saksbehandlere som er tilsatt hos installatørfirmaet, mens rollen installatør er tiltenkt selve installatørfirmaet. 3. Tilgangsnivå nettselskap, tilgjengelige meldingsbolker:

4 a. Innboks: Alle meldinger som blir mottatt fra installatørselskapene legger seg i bolken Innboks inntil de har blitt åpnet av en saksbehandler hos nettselskapet. Dersom saken er ny vil den bli tildelt den saksbehandler hos nettselskapet som først åpner meldingen. Etter at meldingen er åpnet vil den ikke lenger vise i bolken innboks, men vere synlig i bolken for den aktuelle meldingsstatusen. b. Under registrering av nettselskap: Dersom nettselskapet registrerer en ny melding på vegne av et installatørfirma vil meldingen ligge her inntil den er sendt. Meldingsflyten videre vil være som om meldingen er registrert av en installatør/saksbehandler installatør. c. Melding om installasjonsarbeid mottatt fra installatør: Meldinger om installasjonsarbeid som er mottatt fra installatører. d. Godkjent og oversendt installatør: Nettselskapet har lagt inn nødvendige opplysninger på meldingen og har godkjent den. e. Melding om spenningssetting mottatt fra installatør: Meldinger om spenningssetting mottatt fra installatører. f. Avslått og sendt til installatør: Meldingen som nettselskapet har mottatt er ufullstendig eller feilaktig utfylt, og nettselskapet har dermed avslått meldingen. Installatør må fylle ut manglende data og sende den på nytt. g. Sendt over til måleravdelinga: Etter at nettselskapet har godkjent melding om spenningssetting vil meldinga legge seg her. Måleravdelingen kan da gjøre registrering av måler i ElWin og deretter sende den videre til kundesenteret for registrering av kontrakt og kundedata. Denne bolken kan utelates dersom det er ønskelig (parameterstyrt). h. Oversendt kundesenter: Denne bolken er tenkt for personell som utfører kobling av kontrakt mot en kunde på nytt målepunkt i ElWin. Denne bolken kan utelates dersom det er ønskelig (parameterstyrt). i. Arkivert: Meldinger som er ferdig behandla. 4. Tilgangsnivå målermontering (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Godkjent av nettselskap og oversendt installatør: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. b. Melding om installasjonsarbeid sendt fra installatør til nettselskap: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til nettselskapet, og har anledning til å legge inn vedlegg. c. Avslått av nettselskap og sendt til installatør: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. d. Mottatt frå nettselskap: Nettselskap har godkjent meldinga frå installatør. Dette gjelder bare dersom systemet er satt opp for eksterne entreprenører (ekstern målermontering). Når jobben er gjort skal meldingen sendes og vil da ende opp hos kundesenter. e. Arkivert: Målermontering har innsyn alle meldinger som har vært innom dem. 5. Tilgangsnivå tilsyn, tilgjengelige meldingsbolker:

5 Med unntak av Under registrering av nettselskap har tilsynsbrukere (kontrollører) tilgang til å se alle meldinger som er registrert i systemet. Meldingene listes ut i de samme meldingsbolkene som er synlig for nettselskapet (Se punkt 3 lenger oppe). På dette nivået har man bare innsyn (leserett) i systemet og ingen anledning til å legge inn vedlegg. 6. Tilgangsnivå måleravdeling (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Godkjent av nettselskap og oversendt installatør: Måleravdeling har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. b. Melding om spenningssetting sendt frå installatør til nettselskap: Måleravdeling har leserett til meldinger om spenningssetting hos nettselskapet. Kan også legge til vedlegg. c. Avslått av nettselskap og sendt til installatør: Oversikt over de meldinger som er avslått og returnert til installatør. d. Mottatt frå nettselskap: Nettselskapet har behandlet ferdig meldingen fra installatør. Måleravdelingen bruker informasjonen på meldinga til å utføre målermontering i ElWin (relevant informasjon er markert med gult i meldingsskjemaet). Når arbeidet er utført og man trykker send blir meldingen overført kundesenter dersom dette tilgangsnivået er i bruk. e. Arkivert: Arkiverte meldinger. 7. Tilgangsnivå kundesenter (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Oversendt kundesenter: Oversikt over meldinger der det er nødvendig å oppdatere/registrere nye kundeopplysninger og kontraktsopplysninger om en kunde. Sentral informasjon er markert gult i meldingsskjemaet. Når kundesenteret har gjort denne jobben, går meldingen til arkiv. b. Arkivert: Arkiverte meldinger. 5. Meldingsbildet NB! Dersom det er ønskelig kan man i parameteroppsettet gi kundesenter leserett til alle meldinger som er under behandling av nettselskapet. På denne siden viser detaljene for en melding. Selve meldingen er inndelt i flere bolker. Det er lagt opp til prosessorientert utfylling ved at systemet lyser opp de feltene som skal fyllast ut. Felttyper: Felt Tekstfelt Beskrivelse Et vanlig felt der man kan skrive inn tekst. Enkelte tekstfelt aksepterer kun tall. Datofelt Rullegardinfelt For setting av datoer. Gyldig format er dd.mm.åååå. Man kan også velge dato fra kalender ved å trykke på kalender - ikonet til høyre for datofeltet. For valg av en av flere mulige alternativ. Grønne rullegardiner er søkerullegardiner. Det

6 Hakebokser vil si at de inneholder resultatet av et søk i ElWin som er basert på innholdet i et eller flere søkefelt i meldingsbildet. Boks som enten er av eller på. Flervalgsbokser Boks der man velger et av flere mulige alternativ. Dersom man ønsker å ta vekk et valg, kan dette gjøres ved å trykke ALT - knappen på tastaturet samtidig som man trykker venstre musknapp på feltet. Fargekoder: Hvert felt har en fargekode ut fra hvordan det skal håndteres i den gitte meldingsstatusen. Farge Grå Blå Rød Grøn Gul Tolking Inaktive felt : Felt som kan inneholde opplysninger, men som ikke er aktive for redigering. Enkelte grå felt er utfylt tidligere i meldingssyklusen og andre blir automatisk utfylte. Kan-felt : Felt man kan fylle ut, men som ikke er obligatorisk å fylle ut. Må-felt : Felt som må fylles ut for at man skal kunne sende meldingen videre. Ved manglende utfylling vil man få feilmelding ved forsøk på videresending av meldingen. Søkefelt : Felt som danner grunnlag for utfylling av søkerullegardiner. Blir brukt for å knytte meldingen mot allerede eksisterende data i ElWin. Bare brukt for nettselskapet. Markerte felt : Felt som er spesielt viktig å legge merke til. De oppfører seg elles som inaktive felt. Inndeling av skjemaet: Områder i skjemaet som hører naturlig sammen er omsluttet av en svart ramme. I enkelte tilfeller er innholdet i de svarte rammene delt opp yterligere ved hjelp av grønne og grå rammer. Skjemaet er delt opp i flere hoveddeler. (Se tabell under) De enkelte bolkene blir nærmere forklart hver for seg nedenfor. Merkelapp Beskrivelse 1 Topplinje Her vises statusen på meldingen, dvs. hvor langt meldingen har kommet i meldingssyklusen. 2 Øvre knapperad Knapper for å utføre ulike oppgaver. 3 Nettselskapets referanse Opplysninger om måler/installasjon/registreringsdato og meldingsløpenummer. 4 Generelle opplysninger Opplysninger om entreprenør, nettselskap, eier, bestiller og anlegg.

7 1. Topplinje 5 Tekniske data om installasjon/anlegg 6 Tilbakemelding frå nettselskapet 7 Stikkledning/målepunkt/ Nettkunde Installatørens tekniske data som i neste omgang skal godkjennes av nettselskapet. Nettselskapet sine felt, der tilbakemelding til installatøren skal fylles inn. Opplysninger som installatøren fyller ut for å bidra til registrering av opplysninger i ElWin. 8 Nedre knapperad Samme som øvre knapperad, med noen unntak. 9 Vedlegg til melding Funksjonalitet for å legge til vedlegg, og liste over allerede vedlagte dokument. 10 Arbeidsordrer Lister ut arbeidsordrer som er knyttet til meldingen 11 Endringslogg Detaljer om ulike sentrale hendelser som er utført i meldingssyklusen. Her viser teksten Melding om installasjonsarbeid og en tekst som forteller hvor langt meldingen er kommet i prosessen. 2. Øvre knapperad Funksjonsknapper for å utføre forskjellige operasjoner. Knappetekst Beskrivelse Gå til oversikt Åpner skjermbildet for hovedoversikt. Skriv ut Skriver ut meldingen i printervennlig format. Arbeidsordre Åpne et arbeidsordrebilde, hvor man kan sende arbeidsordrer til brukere i ElWin. (Kun tilgjengelig for nettselskap) Forkast Tilsvarende knapp som på oversikten, for å forkaste en melding. Dette kan man gjøre hvis meldingen ikke lenger er reell. I praksis er meldingen slettet, men det vil ligge spor etter meldingen i systemet. Lagre Lagre meldingen uten å sende den videre. Når meldingen er lagret kan man trygt gå ut av bildet og kommer tilbake til meldingen senere for å jobbe videre med den. Avslå Nettselskapet kan avslå en melding og sende den i retur til installatør for eventuelle endringer før meldingen kan godkjennes. (Kun tilgjengelig for nettselskap) Send/Godkjenn Sender meldingen videre til neste steg i prosessen. Hvilken meldingsstatus meldingen går til avhenger av hva slags melding som blir sendt. Logg inn Innlogging av administratorbruker for å administrator modifisere feil i en melding. Disse modifikasjonene blir logget i endringsloggen. Innloggingen krever at man skriver inn et

8 3. Nettselskapets referanse passord. (Kun tilgjengelig for nettselskap) a. Installatør og nettselskap: i. Utfylling av Nettstasjon, målernummer, installasjonsnr. og anleggsnr. (tilsynsobjekt) ii. Dato mottatt blir automatisk utfylt ved oppretting av melding og det vil automatisk bli plukket et nytt ref.nr for meldingen. b. Nettselskap: i. Valg av tilsynsobjekt og/eller installasjon. 1. Innholdet i nedtrekkslistene er resultatet av et søk etter tilsynsobjekt/installasjon i ElWin, basert på innholdet i feltene Nettstasjon, Målernr, Installasjonsnr. og Anleggsnr.(tilsynsobjekt). 2. Hvis man gjør endringer et eller flere av disse feltene kan man utføre nytt søk ved å trykke på knappen søk til høyre for nedtrekkslisten. Listen vil da fylles ut med resultatet av det nye søket. 3. Når man gjør et valg i nedtrekkslisten vil feltet til venstre for rullegardinen fylles ut med løpenummeret til det aktuelle objektet. ii. Informasjon om tilknyttede objekter. Her vises kun informasjon hvis det er koblet til objekter av disse typene. Om/hvilke av de fire objekttypene det skal vises informasjon om kan parameterstyres. 1. Informasjon om installasjon: Viser installasjonens løpenummer, installasjonsid, objektbeskrivelse, adresse og postnummer/sted. 2. Informasjon om tilsynsobjekt: Viser tilsynsobjektets løpenummer, anleggsid, objektbeskrivelse, adresse og postnummer/sted. 3. Informasjon om målepunkt: Viser målepunktnummer, EAN, målepunktnavn, adresse og postnummer/sted. 4. Informasjon om kontrakt: Viser kundenummer, kontraktsnummer, navn, adresse, postnummer/sted og reskontronummer. 4. Generelle opplysninger

9 a. Installatør: i. El-entreprenør og Saksbehandler el-entreprenør blir automatisk utfylt ut i fra hvilket installatørfirma/saksbehandler som oppretter meldingen, og opplysninger blir fylt inn fra ElWin. ii. Nettselskap blir automatisk utfylt ut fra opplysningene i ElWin. Her kan installatøren presisere hvilken kontaktperson han har vært i kontakt med eller ønsker skal behandle meldingen. iii. Eier/Byggherre: Selskap eller person som er rettslig eier av anlegget/installasjonen som bygges og dermed oppdragsgiver. iv. Bestiller/utfører: Selskap eller person som har en relasjon til installasjonsarbeidet som skal gjøres. Dette feltet kan brukes til å dokumentere den bestillende part eller en utførende part i arbeidet. Hvis man ønsker at bestiller skal være lik eier, kan man trykke knappen for å kopiere eier: Bestiller/utfører er lik eier/byggherre. v. Anleggsinformasjon: Informasjon om anlegget som det er naturlig for installatøren å fylle ut. b. Nettselskap: i. Dersom nettselskap registrerer melding på vegne av installatør har man to valg ved registrering av elentreprenør og saksbehandler el-entreprenør: 1. Velg el-entreprenør først (rullegardin til venstre). Rullegardinen til høyre blir da automatisk utfylt med de saksbehandlere som er registrert med denne elentreprenøren (installatøren) som arbeidsgiver. Altså vil man bare kunne velge blant de saksbehandlere som faktisk jobber hos den aktuelle elentreprenøren. Man vil også kunne la el-

10 entreprenøren (selskapet selv) stå som saksbehandler hvis dette er ønskelig. 2. Velg saksbehandler el-entreprenør først (rullegardin til høyre). Hvis man ikke først velger el-entreprenør vil listen til høyre liste ut alle saksbehandlere hos alle el-entreprenører som er registrert i ElWin. Dersom man velger en av disse blir nedtrekkslisten for valg av El-entreprenør (til venstre) automatisk utfylt med den korrekte arbeidsgiveren. ii. Nettselskapet har i tillegg nedtrekksgardiner for å velge entreprenør (dersom man benytter ekstern målermontering - parameterstyrt), og løpenummer i ElWin for eier/byggherre og bestiller/utfører. (Se kapittel 8 lenger ned for informasjon om søkerullegardiner) iii. For øvrig er funksjonaliteten identisk som for installatør når nettselskap registrerer på vegne av installatør. 5. Tekniske data om installasjon/anlegg a. Installatør: i. Meldingstype: Her haker installatøren av for hva slags melding han ønsker å opprette. Valgene man har er: Ny installasjon, Nytt anlegg, Endring av overb.vern/h.sikring, Arbeid i målepunkt og Bruksendring. Hvis man velger Ny installasjon vil det automatisk også bli haket av for Nytt anlegg. Hva man velger her vil danne grunnlaget for videre behandling av meldingen, for eksempel hva slags farge feltene får. ii. Feltene: Tekniske data om installasjon/anlegg som fylles ut av installatøren. iii. Digital signatur: Feltene dato og ansvarlig entreprenør blir satt når installatøren sender meldingen til nettselskapet. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende for installatøren. b. Nettselskap: i. Når nettselskap registrerer på vegne av installatør må signaturfeltet fylles ut. Det er da markert på meldingen at signeringen er gjort av nettselskap på vegne av installatør. 6. Tilbakemelding fra nettselskapet

11 a. Nettselskap: i. Feltene: Tilbakemelding fra nettselskapet etter forhåndsmelding fra installatøren. ii. Digital signatur: Feltene dato og ansvarlig nettselskap blir satt når saksbehandleren sender meldingen til installatøren. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende for saksbehandleren. 7. Stikkledning/målepunkt/Nettkunde a. Installatør: i. Feltene: Ferdigmelding som fylles ut av installatøren og sendes til nettselskapet for endelig godkjenning. ii. Nettkunde: Informasjon om kunden som blir ansvarlig for det ferdige anlegget og skal motta faktura. iii. Digital signatur: Feltene blir satt når installatøren sender meldingen til nettselskapet. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende. b. Nettselskap: i. Når nettselskap registrerer på vegne av installatør signeres meldingen av saksbehandler hos nettselskap på vegne av installatøren. Dette fremgår av meldingen. ii. Nettselskap bruker informasjonen som er utfylt om nettkunden til å gjøre knytting til eksisterende kunde / opprette ny kunde i ElWin. (Se kapittel 8 for detaljer om dette) 8. Nedre knapperad a. Se punkt 2: Øvre knapperad. Denne raden er helt lik bortsett i fra at man mangler knappen for Administrativ innlogging.

12 9. Vedlegg til melding a. Innlegging av vedlegg: Trykk knappen for Bla gjennom.. og velg hvilken fil du vil legge ved. Filstien til filen vil da legge seg inn i det hvite tekstfeltet. Nettselskapet har mulighet til å velge om vedlegget skal være internt, dvs. kun være tilgjengelig fra nettselskapet. Skal et vedlegg være internt så markeres haken for Internt. For å laste inn vedlegget trykker man på Legg til vedlegg. b. Vedleggsliste: Viser en nummerering av vedleggene, navnet på vedleggsfilen, tidspunktet når vedlegget ble lastet opp, hvilken bruker som gjorde det og en hakeboks for å markere interne vedlegg. Hakeboksen kan endres hvis man ønsker det. For å ta opp et vedlegg trykker man bare på filnavnet. c. Lagre til fil/disk: Trykk høyre museknapp på filnavnet og velg Lagre mål som.. fra menyen som dukker opp. 10. Arbeidsordre a. Liste over tilkoblede arbeidsordrer: Her listes alle arbeidsordrer som er knyttet til denne meldingen (arbeidsordrene er opprettet via arbeidsordrebildet i InstallatørMelding - knapp på knappelinjen) b. Informasjonen som vises er varslingsdato, ferdigdato, avsender, mottaker, varslingskode og overskrift på arbeidsordren. Se kapittel 6 under for mer informasjon om arbeidsordre. 11. Endringslogg a. Endringer på meldingen: Det som skjer på meldingen blir logget i denne loggen. Det kan f.eks være oppretting av målepunkt. i. Dato: Tidspunktet for endringen. ii. Beskrivelse: Hva som er orginal og ny verdi i feltet og hvilken bruker som utførte endringen.

13 6. Arbeidsordre I dette bildet kan man registrere nye arbeidsordrer som skal være tilknyttet meldingen. Kun tilgjengelig for nettselskap. Fremgangsmåte: 1. Velg varslingsdato for arbeidsordren. Dette er den datoen arbeidsordren vil bli tilgjengelig for mottaker. 2. Legg inn en varslingskode fra rullegardinen. 3. Bruk rullegardin til å legge til mottakere. Her kan du legge til så mange mottakere du vil. Hvis man kjenner brukernavnet til den som skal motta arbeidsordren, så kan man skrive den direkte inn i mottaker-feltet i stedet for å velge det i rullegardinen. 4. Legg inn en overskrift 5. Skriv inn meldingsteksten. 6. Trykk send arbeidsordre. Hvis sendingen gikk greit vil du få en blå boks øverst som bekrefter at den er sendt. Hvis du har feil på arbeidsordren vil en rød boks med feilinformasjon vises. Ingen arbeidsordrer vil bli laget før du sender på nytt etter å ha rettet problemet. 7. Administrativ innlogging Fra meldingsbildet har brukere på nettselskapet mulighet til å logge inn som administrativ bruker ved å trykke knappen Logg inn administrator på øverste knapperad. Man vil få spørsmål om å oppgi administrativt passord for innlogging. Dette passordet bør kun en eller noen få på nettselskapet ha tilgang til å bruke. Når man er innlogget, vil kantene på meldingsbildet skifte farge til rød for å indikere at man er innlogget som administrator, og de fleste feltene vil bli blå (kan-felt). Man kan nå rette de feilaktige opplysningene og trykke lagre. Når dette er gjort trykker man Logg ut administrator for å gå tilbake til normalt skjermbilde. VIKTIG: Det er viktig at man ikke jobber i dette bildet, men kun bruker det til retting av data. Ideelt sett burde man ikke trenge denne muligheten. Administratormodus Alle endringer utført i administratormodus blir logget i endringsloggen. 8. Søkerullegardiner Nettselskapet har behov for å knytte deler i meldingen til faktiske data som allerede er registrert i ElWin. Dette behovet løses ved søkerullegardiner, som

14 fylles ut på bakgrunn av informasjon som finnes i meldingen og gjør brukeren i stand til å velge korrekt knytting til allerede eksisterende data. 1. Valg av eier/byggherre og bestiller/utfører: a. Rullegardin for valg av juridisk enhet i ElWin. Denne fylles automatisk ut på bakgrunn av de grønne søkefeltene i bolken over. Når man gjør et valg i rullegardinen fylles feltet til høyre for rullegardinen med løpenummeret til den valgte juridiske enheten. b. Hvis man ikke får noen treff, eller får alt for mange treff i søket, kan man endre søkefeltene og gjøre et nytt søk ved å trykke på søk-knappen til høyre for søkerullegardinen. c. Dersom man skal utføre tilknytting til eksisterende juridisk enhet, men samtidig ønsker å oppdatere de eksisterende opplysningene i ElWin med innholdet i de grønne søkefeltene, kan dette gjøres ved å trykke på knappen Oppdater ElWin. NB: Dette endrer opplysningene på den juridiske enheten i ElWin, så man må være sikker på at det er riktige opplysninger! d. Med knappen Opprett ny lager man en ny juridisk enhet i ElWin med de opplysningene som er utfylt i de grønne feltene. Man kan endre de grønne søkefeltene før man gjør dette, og det vil da være de endrede opplysningene som blir lagt inn. 2. Valg av nettkunde: a. Dette er helt tilsvarende som for valg av eier/byggherre og bestiller/utfører med unntak av at man av og til får gule linjer i rullegardinen. Gule linjer markerer at kunden allerede er knyttet til valgt anlegg (har aktiv kontrakt på det tilknyttede anlegget) og at dette dermed sannsynligvis er riktig valg. 3. Valg av tilsynsobjekt: a. I de tilfellene det ikke skal opprettes et nytt tilsynsobjekt, må et allerede eksisterende velges. Da får man fram en søkerullegardin som fylles ut med forslag basert på feltene nettstasjon, målernummer, installasjonsnummer og anleggsnummer. (Under nettselskapets referanse) 4. Valg av installasjon: a. I de tilfellene det ikke skal opprettes en ny installasjon, må en allerede eksisterende velges. Da får man fram en rullegardin som fylles ut med forslag basert på feltene nettstasjon, målernummer, installasjonsnummer og anleggsnummer. (Under nettselskapets referanse)

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer