Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike meldinger vil kjenne seg igjen da det digitale skjemaet er bygd opp med utgangspunkt i papirskjemaet. Det er laget funksjonalitet som automatisk lyser opp felt som skal fylles ut avhengig av hvilken type melding det er snakk om, for at det skal være enkelt og effektivt for installatører og nettselskap å følge opp meldingene. 2. Innlogging Bruker logger inn i systemet med brukarnavn og passord (figur 1). Man bør opprette en egen bruker for hver person som skal ha tilgang til systemet, slik at samtlige brukere har sin egen unike innlogging. Oppsett av brukere administreres fra ElWin (Se eget dokument om roller og relasjoner). 3. Hovedoversikt Figur 1 Denne siden gir totaloversikt over alle meldinger som er tilgjengelige for den innloggede brukeren (figur2). Figur 2 Tilgangsnivå Installatør Ovenfra og ned består siden i korte trekk av: a. Brukerlinje: i. Informasjon om brukeren som er innlogga ii. Hvilket tilgangsnivå brukeren har iii. Her vil det også vise en nedtrekksliste for valg av bruker dersom den innloggede brukeren er en overordnet bruker. (Mer om dette i kapittel 4: Tilgangsnivå )

2 b. Knapperad: Hvilke knapper som viser er avhengig av rollen til brukeren som er innlogget: i. Gå til melding : Gir mulighet til å gå direkte til en melding ved å taste inn meldingsløpenummeret. (Alle) ii. Ny melding eller Ny inst. Melding : Opprette en ny melding. (Installatør/Nettselskap) iii. Hent melding : Hente den eldste ubehandlede meldingen. (Nettselskap) c. Meldingsoversikt: i. Trekk sammen alle : For å skjule alle meldingsdetaljer i visningen og bare vise overskriftene på de ulike bolkene. ii. Utvid alle : Vise alle meldingsdetaljer under hver bolk. iii. Bolkvising: Her er alle meldingene som den innloggede brukeren har tilgang til gruppert i bolker. De ulike bolkene forteller hvor langt meldingene er kommet i saksgangen. iv. For hver melding viser flere kolonner med informasjon: 1. Nr: Løpenummeret til meldingen 2. Meldingstype som kan være en eller flere av: a. NI: Ny installasjon b. NA: Nytt anlegg c. UT: Utvidelse d. EN: Endring hovedsikring/overbelastningsvern e. AM: Arbeid i målepunkt f. BR: Bruksendring 3. Dato: Datoen meldingen ble opprettet. 4. Saksb. installatør: Saksbehandleren hos installatøren 5. Saksb.nett: Saksbehandleren hos nettselskapet. 6. Eier: Eier/byggherre på anlegget. 7. Anleggsadresse: Adressen til anlegget. Her blir postnummeret vist i parentes. 8. Knapper per melding: a. Gå til meldingen. b. Før musepekeren over for å få mer informasjon om meldinga. c. Duplisering av melding, dvs. lage ei ny melding som er en kopi av denne meldingen på et nytt meldingsnummer. d. Slette meldingen. Bare tilgjengelig på meldinger med status under registrering. e. Forkaste melding. Se kapittel 5 for mer informasjon om dette. 9. Alder på meldinger i arkiv: I bolken for Arkivert er en nedtrekksliste for å angi hvor gamle meldinger man ønsker å vise i arkivet. 10. Generell knapperad: a. Logg ut : Logger ut av systemet og går til innloggingssiden. b. Frisk opp siden : Laster siden på nytt. Eventuelle endringer siden forrige gang siden ble lastet vil da vise. 4. Tilgangsnivå Systemet har seks forskjellige tilgangsnivå for ulike brukertyper. Hvilken informasjon som er tilgjengelig for brukeren er avhengig av hvilken rolle vedkommende har.

3 Tilgangsnivå Rolle i ElWin Skildring 1 Installatør Installatør Denne rollen er for Installatørfirma. 2 Saksbehandler installatør Sakshandsamar installatør Denne rollen er for saksbehandlere som er tilsatt i et Installatørfirma. 3 Nettselskap Sakshandsamar Saksbehandlere hos nettselskapet 4 Målermontering Entreprenør Ekstern entreprenør som foretar målermontering for nettselskapet. (Kan utelates) 5 Tilsyn Kontrollør Brukere med denne rollen har innsyn til alle meldinger. Har kun leserett. 6 Kundesenter Kundeansvarleg Registrering av kontrakt og kundedata. (Kan utelates) 7 Måleravdeling Målaravdeling Måleravdelingen på nettselskapet utfører målermontering i ElWin. (Kan utelates) I listen over er tilgangsnivå 4,6 og 7 mulig å utelate i parameteroppsettet for InstallatørMelding. Man trenger med andre ord ikke å benytte seg av disse tilgangsnivåene. Nedenfor er en kort gjennomgang av de ulike meldingsbolkene som er synlig for de ulike tilgangsnivåa. 1. Tilgangsnivå installatør, tilgjengelige meldingsbolker: a. Under registrering: Nye meldinger ligger her så lenge installatøren jobber med meldinga, og før han sender meldingen videre til nettselskap/entreprenør. b. Melding om installasjonsarbeid oversendt nettselskap: Meldinger som er sendt over til nettselskapet for behandling/utfylling. c. Godkjent av nettselskap: Meldingen er godkjent av nettselskapet og blir sendt tilbake til installatøren. Installatøren kan så fylle ut resterende informasjon og returnere meldingen til nettselskapet. d. Ferdigmelding oversendt til nettselskapet: Installatøren har sendt ferdigmelding tilbake til nettselskapet. Når nettselskapet har behandlet den ferdig, vil den bli flyttet videre til arkivet. e. Avslått av nettselskapet: Dersom meldingen er ufullstendig eller feilaktig utfylt har nettselskapet anledning til å avslå meldingen. Installatøren må da gå inn på meldingen og fylle inn de nødvendige opplysningene for så å sende den på nytt. f. Arkivert: Meldingen er ferdig behandlet. Meldingene vil legge seg her straks nettselskapet har godkjent ferdigmeldingen. 2. Tilgangsnivå saksbehandler installatør, tilgjengelige meldingsbolker: Tilsvarende som for installatør. Denne rollen er tiltenkt saksbehandlere som er tilsatt hos installatørfirmaet, mens rollen installatør er tiltenkt selve installatørfirmaet. 3. Tilgangsnivå nettselskap, tilgjengelige meldingsbolker:

4 a. Innboks: Alle meldinger som blir mottatt fra installatørselskapene legger seg i bolken Innboks inntil de har blitt åpnet av en saksbehandler hos nettselskapet. Dersom saken er ny vil den bli tildelt den saksbehandler hos nettselskapet som først åpner meldingen. Etter at meldingen er åpnet vil den ikke lenger vise i bolken innboks, men vere synlig i bolken for den aktuelle meldingsstatusen. b. Under registrering av nettselskap: Dersom nettselskapet registrerer en ny melding på vegne av et installatørfirma vil meldingen ligge her inntil den er sendt. Meldingsflyten videre vil være som om meldingen er registrert av en installatør/saksbehandler installatør. c. Melding om installasjonsarbeid mottatt fra installatør: Meldinger om installasjonsarbeid som er mottatt fra installatører. d. Godkjent og oversendt installatør: Nettselskapet har lagt inn nødvendige opplysninger på meldingen og har godkjent den. e. Melding om spenningssetting mottatt fra installatør: Meldinger om spenningssetting mottatt fra installatører. f. Avslått og sendt til installatør: Meldingen som nettselskapet har mottatt er ufullstendig eller feilaktig utfylt, og nettselskapet har dermed avslått meldingen. Installatør må fylle ut manglende data og sende den på nytt. g. Sendt over til måleravdelinga: Etter at nettselskapet har godkjent melding om spenningssetting vil meldinga legge seg her. Måleravdelingen kan da gjøre registrering av måler i ElWin og deretter sende den videre til kundesenteret for registrering av kontrakt og kundedata. Denne bolken kan utelates dersom det er ønskelig (parameterstyrt). h. Oversendt kundesenter: Denne bolken er tenkt for personell som utfører kobling av kontrakt mot en kunde på nytt målepunkt i ElWin. Denne bolken kan utelates dersom det er ønskelig (parameterstyrt). i. Arkivert: Meldinger som er ferdig behandla. 4. Tilgangsnivå målermontering (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Godkjent av nettselskap og oversendt installatør: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. b. Melding om installasjonsarbeid sendt fra installatør til nettselskap: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til nettselskapet, og har anledning til å legge inn vedlegg. c. Avslått av nettselskap og sendt til installatør: Målermontering har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. d. Mottatt frå nettselskap: Nettselskap har godkjent meldinga frå installatør. Dette gjelder bare dersom systemet er satt opp for eksterne entreprenører (ekstern målermontering). Når jobben er gjort skal meldingen sendes og vil da ende opp hos kundesenter. e. Arkivert: Målermontering har innsyn alle meldinger som har vært innom dem. 5. Tilgangsnivå tilsyn, tilgjengelige meldingsbolker:

5 Med unntak av Under registrering av nettselskap har tilsynsbrukere (kontrollører) tilgang til å se alle meldinger som er registrert i systemet. Meldingene listes ut i de samme meldingsbolkene som er synlig for nettselskapet (Se punkt 3 lenger oppe). På dette nivået har man bare innsyn (leserett) i systemet og ingen anledning til å legge inn vedlegg. 6. Tilgangsnivå måleravdeling (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Godkjent av nettselskap og oversendt installatør: Måleravdeling har innsyn på meldingene som er oversendt til installatør, og har anledning til å legge inn vedlegg. b. Melding om spenningssetting sendt frå installatør til nettselskap: Måleravdeling har leserett til meldinger om spenningssetting hos nettselskapet. Kan også legge til vedlegg. c. Avslått av nettselskap og sendt til installatør: Oversikt over de meldinger som er avslått og returnert til installatør. d. Mottatt frå nettselskap: Nettselskapet har behandlet ferdig meldingen fra installatør. Måleravdelingen bruker informasjonen på meldinga til å utføre målermontering i ElWin (relevant informasjon er markert med gult i meldingsskjemaet). Når arbeidet er utført og man trykker send blir meldingen overført kundesenter dersom dette tilgangsnivået er i bruk. e. Arkivert: Arkiverte meldinger. 7. Tilgangsnivå kundesenter (kan utelates i parameteroppsettet), tilgjengelige meldingsbolker: a. Oversendt kundesenter: Oversikt over meldinger der det er nødvendig å oppdatere/registrere nye kundeopplysninger og kontraktsopplysninger om en kunde. Sentral informasjon er markert gult i meldingsskjemaet. Når kundesenteret har gjort denne jobben, går meldingen til arkiv. b. Arkivert: Arkiverte meldinger. 5. Meldingsbildet NB! Dersom det er ønskelig kan man i parameteroppsettet gi kundesenter leserett til alle meldinger som er under behandling av nettselskapet. På denne siden viser detaljene for en melding. Selve meldingen er inndelt i flere bolker. Det er lagt opp til prosessorientert utfylling ved at systemet lyser opp de feltene som skal fyllast ut. Felttyper: Felt Tekstfelt Beskrivelse Et vanlig felt der man kan skrive inn tekst. Enkelte tekstfelt aksepterer kun tall. Datofelt Rullegardinfelt For setting av datoer. Gyldig format er dd.mm.åååå. Man kan også velge dato fra kalender ved å trykke på kalender - ikonet til høyre for datofeltet. For valg av en av flere mulige alternativ. Grønne rullegardiner er søkerullegardiner. Det

6 Hakebokser vil si at de inneholder resultatet av et søk i ElWin som er basert på innholdet i et eller flere søkefelt i meldingsbildet. Boks som enten er av eller på. Flervalgsbokser Boks der man velger et av flere mulige alternativ. Dersom man ønsker å ta vekk et valg, kan dette gjøres ved å trykke ALT - knappen på tastaturet samtidig som man trykker venstre musknapp på feltet. Fargekoder: Hvert felt har en fargekode ut fra hvordan det skal håndteres i den gitte meldingsstatusen. Farge Grå Blå Rød Grøn Gul Tolking Inaktive felt : Felt som kan inneholde opplysninger, men som ikke er aktive for redigering. Enkelte grå felt er utfylt tidligere i meldingssyklusen og andre blir automatisk utfylte. Kan-felt : Felt man kan fylle ut, men som ikke er obligatorisk å fylle ut. Må-felt : Felt som må fylles ut for at man skal kunne sende meldingen videre. Ved manglende utfylling vil man få feilmelding ved forsøk på videresending av meldingen. Søkefelt : Felt som danner grunnlag for utfylling av søkerullegardiner. Blir brukt for å knytte meldingen mot allerede eksisterende data i ElWin. Bare brukt for nettselskapet. Markerte felt : Felt som er spesielt viktig å legge merke til. De oppfører seg elles som inaktive felt. Inndeling av skjemaet: Områder i skjemaet som hører naturlig sammen er omsluttet av en svart ramme. I enkelte tilfeller er innholdet i de svarte rammene delt opp yterligere ved hjelp av grønne og grå rammer. Skjemaet er delt opp i flere hoveddeler. (Se tabell under) De enkelte bolkene blir nærmere forklart hver for seg nedenfor. Merkelapp Beskrivelse 1 Topplinje Her vises statusen på meldingen, dvs. hvor langt meldingen har kommet i meldingssyklusen. 2 Øvre knapperad Knapper for å utføre ulike oppgaver. 3 Nettselskapets referanse Opplysninger om måler/installasjon/registreringsdato og meldingsløpenummer. 4 Generelle opplysninger Opplysninger om entreprenør, nettselskap, eier, bestiller og anlegg.

7 1. Topplinje 5 Tekniske data om installasjon/anlegg 6 Tilbakemelding frå nettselskapet 7 Stikkledning/målepunkt/ Nettkunde Installatørens tekniske data som i neste omgang skal godkjennes av nettselskapet. Nettselskapet sine felt, der tilbakemelding til installatøren skal fylles inn. Opplysninger som installatøren fyller ut for å bidra til registrering av opplysninger i ElWin. 8 Nedre knapperad Samme som øvre knapperad, med noen unntak. 9 Vedlegg til melding Funksjonalitet for å legge til vedlegg, og liste over allerede vedlagte dokument. 10 Arbeidsordrer Lister ut arbeidsordrer som er knyttet til meldingen 11 Endringslogg Detaljer om ulike sentrale hendelser som er utført i meldingssyklusen. Her viser teksten Melding om installasjonsarbeid og en tekst som forteller hvor langt meldingen er kommet i prosessen. 2. Øvre knapperad Funksjonsknapper for å utføre forskjellige operasjoner. Knappetekst Beskrivelse Gå til oversikt Åpner skjermbildet for hovedoversikt. Skriv ut Skriver ut meldingen i printervennlig format. Arbeidsordre Åpne et arbeidsordrebilde, hvor man kan sende arbeidsordrer til brukere i ElWin. (Kun tilgjengelig for nettselskap) Forkast Tilsvarende knapp som på oversikten, for å forkaste en melding. Dette kan man gjøre hvis meldingen ikke lenger er reell. I praksis er meldingen slettet, men det vil ligge spor etter meldingen i systemet. Lagre Lagre meldingen uten å sende den videre. Når meldingen er lagret kan man trygt gå ut av bildet og kommer tilbake til meldingen senere for å jobbe videre med den. Avslå Nettselskapet kan avslå en melding og sende den i retur til installatør for eventuelle endringer før meldingen kan godkjennes. (Kun tilgjengelig for nettselskap) Send/Godkjenn Sender meldingen videre til neste steg i prosessen. Hvilken meldingsstatus meldingen går til avhenger av hva slags melding som blir sendt. Logg inn Innlogging av administratorbruker for å administrator modifisere feil i en melding. Disse modifikasjonene blir logget i endringsloggen. Innloggingen krever at man skriver inn et

8 3. Nettselskapets referanse passord. (Kun tilgjengelig for nettselskap) a. Installatør og nettselskap: i. Utfylling av Nettstasjon, målernummer, installasjonsnr. og anleggsnr. (tilsynsobjekt) ii. Dato mottatt blir automatisk utfylt ved oppretting av melding og det vil automatisk bli plukket et nytt ref.nr for meldingen. b. Nettselskap: i. Valg av tilsynsobjekt og/eller installasjon. 1. Innholdet i nedtrekkslistene er resultatet av et søk etter tilsynsobjekt/installasjon i ElWin, basert på innholdet i feltene Nettstasjon, Målernr, Installasjonsnr. og Anleggsnr.(tilsynsobjekt). 2. Hvis man gjør endringer et eller flere av disse feltene kan man utføre nytt søk ved å trykke på knappen søk til høyre for nedtrekkslisten. Listen vil da fylles ut med resultatet av det nye søket. 3. Når man gjør et valg i nedtrekkslisten vil feltet til venstre for rullegardinen fylles ut med løpenummeret til det aktuelle objektet. ii. Informasjon om tilknyttede objekter. Her vises kun informasjon hvis det er koblet til objekter av disse typene. Om/hvilke av de fire objekttypene det skal vises informasjon om kan parameterstyres. 1. Informasjon om installasjon: Viser installasjonens løpenummer, installasjonsid, objektbeskrivelse, adresse og postnummer/sted. 2. Informasjon om tilsynsobjekt: Viser tilsynsobjektets løpenummer, anleggsid, objektbeskrivelse, adresse og postnummer/sted. 3. Informasjon om målepunkt: Viser målepunktnummer, EAN, målepunktnavn, adresse og postnummer/sted. 4. Informasjon om kontrakt: Viser kundenummer, kontraktsnummer, navn, adresse, postnummer/sted og reskontronummer. 4. Generelle opplysninger

9 a. Installatør: i. El-entreprenør og Saksbehandler el-entreprenør blir automatisk utfylt ut i fra hvilket installatørfirma/saksbehandler som oppretter meldingen, og opplysninger blir fylt inn fra ElWin. ii. Nettselskap blir automatisk utfylt ut fra opplysningene i ElWin. Her kan installatøren presisere hvilken kontaktperson han har vært i kontakt med eller ønsker skal behandle meldingen. iii. Eier/Byggherre: Selskap eller person som er rettslig eier av anlegget/installasjonen som bygges og dermed oppdragsgiver. iv. Bestiller/utfører: Selskap eller person som har en relasjon til installasjonsarbeidet som skal gjøres. Dette feltet kan brukes til å dokumentere den bestillende part eller en utførende part i arbeidet. Hvis man ønsker at bestiller skal være lik eier, kan man trykke knappen for å kopiere eier: Bestiller/utfører er lik eier/byggherre. v. Anleggsinformasjon: Informasjon om anlegget som det er naturlig for installatøren å fylle ut. b. Nettselskap: i. Dersom nettselskap registrerer melding på vegne av installatør har man to valg ved registrering av elentreprenør og saksbehandler el-entreprenør: 1. Velg el-entreprenør først (rullegardin til venstre). Rullegardinen til høyre blir da automatisk utfylt med de saksbehandlere som er registrert med denne elentreprenøren (installatøren) som arbeidsgiver. Altså vil man bare kunne velge blant de saksbehandlere som faktisk jobber hos den aktuelle elentreprenøren. Man vil også kunne la el-

10 entreprenøren (selskapet selv) stå som saksbehandler hvis dette er ønskelig. 2. Velg saksbehandler el-entreprenør først (rullegardin til høyre). Hvis man ikke først velger el-entreprenør vil listen til høyre liste ut alle saksbehandlere hos alle el-entreprenører som er registrert i ElWin. Dersom man velger en av disse blir nedtrekkslisten for valg av El-entreprenør (til venstre) automatisk utfylt med den korrekte arbeidsgiveren. ii. Nettselskapet har i tillegg nedtrekksgardiner for å velge entreprenør (dersom man benytter ekstern målermontering - parameterstyrt), og løpenummer i ElWin for eier/byggherre og bestiller/utfører. (Se kapittel 8 lenger ned for informasjon om søkerullegardiner) iii. For øvrig er funksjonaliteten identisk som for installatør når nettselskap registrerer på vegne av installatør. 5. Tekniske data om installasjon/anlegg a. Installatør: i. Meldingstype: Her haker installatøren av for hva slags melding han ønsker å opprette. Valgene man har er: Ny installasjon, Nytt anlegg, Endring av overb.vern/h.sikring, Arbeid i målepunkt og Bruksendring. Hvis man velger Ny installasjon vil det automatisk også bli haket av for Nytt anlegg. Hva man velger her vil danne grunnlaget for videre behandling av meldingen, for eksempel hva slags farge feltene får. ii. Feltene: Tekniske data om installasjon/anlegg som fylles ut av installatøren. iii. Digital signatur: Feltene dato og ansvarlig entreprenør blir satt når installatøren sender meldingen til nettselskapet. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende for installatøren. b. Nettselskap: i. Når nettselskap registrerer på vegne av installatør må signaturfeltet fylles ut. Det er da markert på meldingen at signeringen er gjort av nettselskap på vegne av installatør. 6. Tilbakemelding fra nettselskapet

11 a. Nettselskap: i. Feltene: Tilbakemelding fra nettselskapet etter forhåndsmelding fra installatøren. ii. Digital signatur: Feltene dato og ansvarlig nettselskap blir satt når saksbehandleren sender meldingen til installatøren. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende for saksbehandleren. 7. Stikkledning/målepunkt/Nettkunde a. Installatør: i. Feltene: Ferdigmelding som fylles ut av installatøren og sendes til nettselskapet for endelig godkjenning. ii. Nettkunde: Informasjon om kunden som blir ansvarlig for det ferdige anlegget og skal motta faktura. iii. Digital signatur: Feltene blir satt når installatøren sender meldingen til nettselskapet. Dette tilsvarer signaturen på papirutgaven og er like bindende. b. Nettselskap: i. Når nettselskap registrerer på vegne av installatør signeres meldingen av saksbehandler hos nettselskap på vegne av installatøren. Dette fremgår av meldingen. ii. Nettselskap bruker informasjonen som er utfylt om nettkunden til å gjøre knytting til eksisterende kunde / opprette ny kunde i ElWin. (Se kapittel 8 for detaljer om dette) 8. Nedre knapperad a. Se punkt 2: Øvre knapperad. Denne raden er helt lik bortsett i fra at man mangler knappen for Administrativ innlogging.

12 9. Vedlegg til melding a. Innlegging av vedlegg: Trykk knappen for Bla gjennom.. og velg hvilken fil du vil legge ved. Filstien til filen vil da legge seg inn i det hvite tekstfeltet. Nettselskapet har mulighet til å velge om vedlegget skal være internt, dvs. kun være tilgjengelig fra nettselskapet. Skal et vedlegg være internt så markeres haken for Internt. For å laste inn vedlegget trykker man på Legg til vedlegg. b. Vedleggsliste: Viser en nummerering av vedleggene, navnet på vedleggsfilen, tidspunktet når vedlegget ble lastet opp, hvilken bruker som gjorde det og en hakeboks for å markere interne vedlegg. Hakeboksen kan endres hvis man ønsker det. For å ta opp et vedlegg trykker man bare på filnavnet. c. Lagre til fil/disk: Trykk høyre museknapp på filnavnet og velg Lagre mål som.. fra menyen som dukker opp. 10. Arbeidsordre a. Liste over tilkoblede arbeidsordrer: Her listes alle arbeidsordrer som er knyttet til denne meldingen (arbeidsordrene er opprettet via arbeidsordrebildet i InstallatørMelding - knapp på knappelinjen) b. Informasjonen som vises er varslingsdato, ferdigdato, avsender, mottaker, varslingskode og overskrift på arbeidsordren. Se kapittel 6 under for mer informasjon om arbeidsordre. 11. Endringslogg a. Endringer på meldingen: Det som skjer på meldingen blir logget i denne loggen. Det kan f.eks være oppretting av målepunkt. i. Dato: Tidspunktet for endringen. ii. Beskrivelse: Hva som er orginal og ny verdi i feltet og hvilken bruker som utførte endringen.

13 6. Arbeidsordre I dette bildet kan man registrere nye arbeidsordrer som skal være tilknyttet meldingen. Kun tilgjengelig for nettselskap. Fremgangsmåte: 1. Velg varslingsdato for arbeidsordren. Dette er den datoen arbeidsordren vil bli tilgjengelig for mottaker. 2. Legg inn en varslingskode fra rullegardinen. 3. Bruk rullegardin til å legge til mottakere. Her kan du legge til så mange mottakere du vil. Hvis man kjenner brukernavnet til den som skal motta arbeidsordren, så kan man skrive den direkte inn i mottaker-feltet i stedet for å velge det i rullegardinen. 4. Legg inn en overskrift 5. Skriv inn meldingsteksten. 6. Trykk send arbeidsordre. Hvis sendingen gikk greit vil du få en blå boks øverst som bekrefter at den er sendt. Hvis du har feil på arbeidsordren vil en rød boks med feilinformasjon vises. Ingen arbeidsordrer vil bli laget før du sender på nytt etter å ha rettet problemet. 7. Administrativ innlogging Fra meldingsbildet har brukere på nettselskapet mulighet til å logge inn som administrativ bruker ved å trykke knappen Logg inn administrator på øverste knapperad. Man vil få spørsmål om å oppgi administrativt passord for innlogging. Dette passordet bør kun en eller noen få på nettselskapet ha tilgang til å bruke. Når man er innlogget, vil kantene på meldingsbildet skifte farge til rød for å indikere at man er innlogget som administrator, og de fleste feltene vil bli blå (kan-felt). Man kan nå rette de feilaktige opplysningene og trykke lagre. Når dette er gjort trykker man Logg ut administrator for å gå tilbake til normalt skjermbilde. VIKTIG: Det er viktig at man ikke jobber i dette bildet, men kun bruker det til retting av data. Ideelt sett burde man ikke trenge denne muligheten. Administratormodus Alle endringer utført i administratormodus blir logget i endringsloggen. 8. Søkerullegardiner Nettselskapet har behov for å knytte deler i meldingen til faktiske data som allerede er registrert i ElWin. Dette behovet løses ved søkerullegardiner, som

14 fylles ut på bakgrunn av informasjon som finnes i meldingen og gjør brukeren i stand til å velge korrekt knytting til allerede eksisterende data. 1. Valg av eier/byggherre og bestiller/utfører: a. Rullegardin for valg av juridisk enhet i ElWin. Denne fylles automatisk ut på bakgrunn av de grønne søkefeltene i bolken over. Når man gjør et valg i rullegardinen fylles feltet til høyre for rullegardinen med løpenummeret til den valgte juridiske enheten. b. Hvis man ikke får noen treff, eller får alt for mange treff i søket, kan man endre søkefeltene og gjøre et nytt søk ved å trykke på søk-knappen til høyre for søkerullegardinen. c. Dersom man skal utføre tilknytting til eksisterende juridisk enhet, men samtidig ønsker å oppdatere de eksisterende opplysningene i ElWin med innholdet i de grønne søkefeltene, kan dette gjøres ved å trykke på knappen Oppdater ElWin. NB: Dette endrer opplysningene på den juridiske enheten i ElWin, så man må være sikker på at det er riktige opplysninger! d. Med knappen Opprett ny lager man en ny juridisk enhet i ElWin med de opplysningene som er utfylt i de grønne feltene. Man kan endre de grønne søkefeltene før man gjør dette, og det vil da være de endrede opplysningene som blir lagt inn. 2. Valg av nettkunde: a. Dette er helt tilsvarende som for valg av eier/byggherre og bestiller/utfører med unntak av at man av og til får gule linjer i rullegardinen. Gule linjer markerer at kunden allerede er knyttet til valgt anlegg (har aktiv kontrakt på det tilknyttede anlegget) og at dette dermed sannsynligvis er riktig valg. 3. Valg av tilsynsobjekt: a. I de tilfellene det ikke skal opprettes et nytt tilsynsobjekt, må et allerede eksisterende velges. Da får man fram en søkerullegardin som fylles ut med forslag basert på feltene nettstasjon, målernummer, installasjonsnummer og anleggsnummer. (Under nettselskapets referanse) 4. Valg av installasjon: a. I de tilfellene det ikke skal opprettes en ny installasjon, må en allerede eksisterende velges. Da får man fram en rullegardin som fylles ut med forslag basert på feltene nettstasjon, målernummer, installasjonsnummer og anleggsnummer. (Under nettselskapets referanse)

Her fyller vi inn tildelt brukernavn og passord som bringer oss inn i meldingsweb med HOVEDOVERSIKT.

Her fyller vi inn tildelt brukernavn og passord som bringer oss inn i meldingsweb med HOVEDOVERSIKT. UTFYLLING AV MELDINGSSKJEMA. For å nå innloggingsportal benyttes følgende adresse i nettleser: http://avlesning.istad.no/pls/instprod/pkg_inst_login.p_controlproc evt. link via Istad Nett AS sin hjemmeside.

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

For å logge seg på Vesterålskrafts system for elektronisk utveksling av melding om installasjonsarbeid går en til www.vesteralskraft.

For å logge seg på Vesterålskrafts system for elektronisk utveksling av melding om installasjonsarbeid går en til www.vesteralskraft. Utgave: 1.00 Skrevet av: K.S.Nicolaysen Vesterålskraft Nett AS Prosedyre Brukerveiledning, inst-web. for installatører. Gjelder fra: 01.01.2009 Sidenr: 1 av 5 Generelt: For å oppdatere hovedoversikten

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0

Brukermanual. NRDB Web. En web tjeneste som støtter NRDB v2. Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Brukermanual NRDB Web En web tjeneste som støtter NRDB v2 Dokumentnummer 642-119-2004-r03 Dato 04.04.2006 Gjeldende versjon 2.0 Skrevet av Systor Trondheim AS Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Kapittel 6. Brukerveiledning. Innholdsfortegnelse. 6.1 Forord

Kapittel 6. Brukerveiledning. Innholdsfortegnelse. 6.1 Forord Kapittel 6 Brukerveiledning 6.1 Forord Denne kravspesifikasjonen er ment som en hjelp til veileder, gruppemedlemmene og oppdragsgiver for å viske ut eventuell tvil om hva som skal lages. Ved å definere

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukermanual digital loggføring.

Brukermanual digital loggføring. Brukermanual digital loggføring. 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Ditt brukernavn... 1 3. Innlogging... 2 4. Oversikt over arbeidsoppgaver til det enkelte bygg... 4 5. Loggføring av

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer