Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum"

Transkript

1 Prosjekt: Buen fagvis Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag Rigging osv Rigging komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K2 = summen av konto 2 Bygning, K3 = summen av konto 3 VVS osv A2 Rigg for byggeplass kr , Drift av byggeplass Drift komplett Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K2 = summen av konto 2 Bygning, K3 = summen av konto 3 VVS osv A3 Drift av byggeplass kr , Hjelpearbeider for tekniske anlegg Hjelpearbeider for VVS Prosentvis andel av entreprise Formel blir K3 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K3 = summen av konto 3 VVS Komplette hjelpearbeider for VVS-anlegg kr , Hjelpearbeider for Elektro Prosentvis andel av entreprise Formel blir K4+K5+K6 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K4 = summen av konto 4 Elkraft osv Komplette hjelpearbeider for Elektro kr ,00 Sum Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

2 Prosjekt: Buen fagvis Side 02-1 Kapittel: 02 Andre felleskostnader 02 Andre felleskostnader Andre felleskostnader HMS Helse - Miljø - Sikkerhet Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6+K7 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K4 = summen av konto 4 Elkraft osv Komplett HMS kr 4975, FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling Prosentvis andel av entreprise Formel blir K2+K3+K4+K5+K6+K7 Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. K4 = summen av konto 4 Elkraft osv Komplett FDVU kr 4975,00 Sum Kapittel 02 Andre felleskostnader:

3 Prosjekt: Buen fagvis Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, sprenging 03 Graving, sprenging Grunn og fundamenter Byggegrube/graving - masse henlegges på tomten Graving - nedsenket teknisk føringsvei RS Graving for kantbjelker RS Merkostnad - graving mellom peler RS Graving - innenfor spuntvegger RS Graving - teknisk rom (halen) m 3 520, Graving opplasting og uttransoprt av bløte masser m 3 200, Tilførsel av masser som erstaning for fjernede bløtmasser m 3 200, Gjenfylling med tilførte masser m 3 500, Filterduk/magerbetong - teknisk rom, tekniske føringsveier og kino Avretting med subbus, t = 50 mm m , S23.14 SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE) UNDER VANNTRYKKSMEMBRAN Type: Underlag: Areal m , L36.1 MAGERBETONG FASTHETSKLASSE B10 Areal m , Kjørelag/pukk m , Filterduk/magerbetong - områder som peles fra eks. terreng Avretting med subbus, t = 50 mm m ,37 Akkumulert Kapittel 03 Graving, sprenging:

4 Prosjekt: Buen fagvis Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, sprenging S23.14 SKILLESJIKT (MIGRERINGSSPERRE) UNDER VANNTRYKKSMEMBRAN Type: Underlag: Areal m , Bunnplate, t = 350 mm på ulike nivåer S2 Areal m 2 180, Heisgrube i løsmasser - 3,3 m x 2,5 m F32.13 GRAVING AV GROPER Antall groper stk Gjenfylling m 3 46, Heisgrube i løsmasser - 1,8 m x 2,0 m F32.13 GRAVING AV GROPER Antall groper stk Gjenfylling m 3 16, Overvannsrenne H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT BUNNBREDDE DYBDE GRAVESKRÅNING Grunnforhold: Antall kumutvidelser: Fundament: Sidefylling/beskyttelseslag: Gjenfylling: m 15, Vannlensing Akkumulert Kapittel 03 Graving, sprenging:

5 Prosjekt: Buen fagvis Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, sprenging F VANNLENSING Forutsetninger: Yttervegger Endret enhet fra m3 til stk stk 1, Betongyttervegg under mark, t = 300 mm, Rundt kinosal S Bikostnader Areal m 2 159, Grunn- og miljøundersøkelse Grunn- og miljøundersøkelse RS Sum Kapittel 03 Graving, sprenging:

6 Prosjekt: Buen fagvis Side 04-1 Kapittel: 04 Spunting og peling 04 Spunting og peling Grunn og fundamenter Spunting rundt kinosal, uk bunnplate ca. k -1, I FORGRAVING OG TILBAKEFYLLING FØR RAMMING AV STÅLSPUNT. GRAVEDYBDE INNTIL 2 METER Grunnforhold: Lengde grøft m 62, I PROTOKOLL FOR STÅLSPUNTARBEIDER Antall kopier: Distribueres til: Rund sum RS I OPP- OG NEDRIGGING AV RAMMEUTSTYR FOR STÅLSPUNT Støyrestriksjoner: Restriksjoner vedr. arbeidstid: Rund sum RS I31.20 LEVERING AV SPUNTNÅLER AV STÅL Type, kvalitet: Wx 1200, 110 kg /m2 Dimensjon: Dokumentasjon: Areal spuntvegg m 2 496, I Nedramming nedramming av stålspunt Areal m 2 496, Innvendig forsterkning RS Akkumulert Kapittel 04 Spunting og peling:

7 Prosjekt: Buen fagvis Side 04-2 Kapittel: 04 Spunting og peling Bunnplate, t = 350 mm på ulike nivåer Merkostnader ved ulike nivåer m , Rigging for peling I11 Forberedende arbeider Rigging for peling stk Betongpeler - friksjonspel I12.19 LEVERING AV PELEELEMENTER AV BETONG. REGNET FRA Peletype: P270MA Samlet lengde m 7815, I BITUMENBELEGG PÅ BETONGPELER Type belegg: Tykkelse: Samlet lengde m 668, I NEDRAMMING AV VERTIKALE BETONGPELER. REGNET FRA Type: Fallhøyde: Maks. tilført energi: Rammenivå: Pelehoder Samlet lengde m 7815, I24.41 PELEHODER FOR TRYKKPELER Antall stk I24.41 PELEHODER FOR TRYKKPELER Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 04 Spunting og peling:

8 Prosjekt: Buen fagvis Side 04-3 Kapittel: 04 Spunting og peling I24.41 PELEHODER FOR TRYKKPELER Antall stk I24.41 PELEHODER FOR TRYKKPELER Antall stk I24.41 PELEHODER FOR TRYKKPELER Yttervegger Antall stk Betongyttervegg under mark, t = 300 mm, Rundt kinosal L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT Areal forskaling m 2 159, L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT Areal forskaling m 2 159,60 Sum Kapittel 04 Spunting og peling:

9 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeid 05 Betongarbeid Grunn og fundamenter Filterduk/magerbetong - teknisk rom, tekniske føringsveier og kino Armering med armeringsnett kg 7315, Bunnplate, t = 350 mm på ulike nivåer L21.40 ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE C Masse kg , L PLASSTØPT NORMALBETONG FUNDAMENT FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 2/- OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Volum betong m , L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE VALGFRI METODE E Avtrekking av bunnplate Areal m , L SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER STØPESKJØT MED GJENNOMGÅENDE ARMERING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 2/- FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE E Lengde m 462, Sprang i bunnplate, - rundt teknisk føringsvei Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

10 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeid Sprang i bunnplate, betongvegg, t = 300 mm, h = 700 mm lm 250, Løs lettklinker over bunnplate F28.11 FYLLING AV LETTKLINKER Prosjektert anbrakt volum m 3 705, Heisgrube i løsmasser - 3,3 m x 2,5 m Bunnplate, 3,3 m x 2,5 m m 2 16, Vegger - grube m 2 51, Kranløft RS Heisgrube i løsmasser - 1,8 m x 2,0 m Bunnplate, 1,8 m x 2,0 m m 2 3, Vegger - grube m 2 16, Kranløft RS Kantbjelke mellom pelehoder, Dim. b x h = 0,3 x 1,0 m Kantbjelke, dim. 300 x 1000 lm 272, Punktfundamenter Punktfundamenter - komplett inkl. forskaling, isolasjon, betong etc. stk Bæresystemer Diverse dragere i betong L Betong L Betong L Betong L Betong Lengde m 34,00 Lengde m 123,00 Lengde m 9,00 Lengde m 12,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

11 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeid L Betong Lengde m 24, Diverse søyler i betong L Betong L Betong L Betong L Betong Yttervegger Lengde m 56,00 Lengde m 12,00 Lengde m 6,00 Lengde m 18, Betongyttervegg under mark, t = 300 mm, Rundt kinosal L21.49 Armering med kamstenger klasse C kg 6224, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONT ROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Volum betong m 3 47, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til flaten: Areal m 2 159,60 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

12 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeid S ISOLASJON AV EPS UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Innervegger Isolert flate m 2 159, Betonginnervegg, t = 300 mm, REI240/58dB. 80 kg stål pr m3 betong, B L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m , L21.49 Armering med kamstenger klasse C kg 65592, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONT ROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Volum betong m 3 819, L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m ,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

13 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeid L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Dimensjoner: 8-10 x 21 M Antall stk L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til flaten: Areal m , Betonginnervegg, t = 250 mm, REI180/56dB L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m 2 112, L21.49 Armering med kamstenger klasse C kg 2240, L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONT ROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Volum betong m 3 28,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

14 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeid L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m 2 112, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til flaten: Areal m 2 224, L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Dimensjoner: 8-10 x 21 M Antall stk 6, Betonginnervegg, t = 200 mm, REI180/56dB L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m 2 803, L21.49 Armering med kamstenger klasse C kg 12848,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

15 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-7 Kapittel: 05 Betongarbeid L PLASSTØPT NORMALBETONG VEGG FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONT ROLLKONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/ 1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Volum betong m 3 160, L FORSKALING AV VEGG PLAN FORSKALING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Tykkelse vegg: Støpehøyde > 2,8 m Areal forskaling m 2 803, L BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR AV: VEGGFLATE OVERFLATETOLERANSEKLASSE Krav til flaten: Areal m , L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 FOR OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Dimensjoner: 8-10 x 21 M Dekker Bærende Antall stk Isolasjon over bunnplate 150 mm EPS + trykkfast 50 mm EPS Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

16 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-8 Kapittel: 05 Betongarbeid S ISOLASJON AV EPS I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert flate m 2 504, S ISOLASJON AV EPS PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT TYKKELSE: 50 mm Isolert areal m 2 504, Isolasjon over bunnplate 200 mm S ISOLASJON AV EPS Isolert areal m 2 921, Isolasjon over bunnplate 300 mm S ISOLASJON AV EPS Isolert areal m 2 281, Løs lettklinker over bunnplate F28.11 FYLLING AV LETTKLINKER Prosjektert anbrakt volum m 3 705, Sdementstabilisering av topp av Lecalag m 2 765, Påstøp over bunnplate - plan S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: Fuktkontroll: Skjøtemetode: Areal m ,21 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

17 Prosjekt: Buen fagvis Side 05-9 Kapittel: 05 Betongarbeid L FORSKALING AV STENG I DEKKE GLATT FOR KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 Dimensjon: H = mm Lengde m 460, L21.59 Armering med nett kg 13801,26 L PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP FASTHETSKLASSE B35 Volum betong m 3 230, L41.1 BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE Areal m , Påstøp, t = 100 mm - plan S ISOLASJON AV MINERALULL I GULV DIREKTE PÅ GRUNN TYKKELSE: 100 mm Underlag for gulv på grunn Isolert flate m , L21.59 Armering med nett kg 7440,00 L PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP FASTHETSKLASSE B35 KLORIDKLASSE Cl 0,40 BESTANDIGHETSKLASSE M60 NORMAL KONSTRUKSJONSTOLERANSEKLASSE 1/1 OVERFLATETOLERANSEKLASSE D Endret fra volum til m2 m ,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

18 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 05 Betongarbeid L BEARBEIDING AV FERSK BETONGOVERFLATE STÅLGLATTET FLATE E Areal m , Lydbrobrytende tiltak (bl.a øvingsrom, elvesal) Lengde lm 158, Merkostnad - forsterkning over teknisk føringsvei over bunnplate Merkostnad - tykkere påstøp ifm. teknisk føringsveier langs opplegg m 2 875, Betongdekker Betongdekker t = 320 etterspent Betongdekker t = 320 mm slakkarmert m 2 893,94 m 2 986, Akustiske tiltak i konstruksjoner L44.15 INNSTØPTE DYBLER VALGFRI METODE stk 175 I FUGE I DEKKE AV BETONG m 29, Lydskille i konstruksjon, snitt 2B - 2B m 62, Yttertak Takbelegninger ulike typer L31.18 PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP Areal m 2 798, Belegg av betongdekke på tak - synlig. Børstet. Dobbeltarmert, T=120 mm m 2 873, L31.18 PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP Areal m 2 549,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

19 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 05 Betongarbeid L31.18 PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP m 2 118, L Betong Areal m 2 310, L31.18 PLASSTØPT NORMALBETONG PÅSTØP m 2 514,00 Sum Kapittel 05 Betongarbeid:

20 Prosjekt: Buen fagvis Side 06-1 Kapittel: 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Yttertak Hulldekkelementer, dampsperre, isolasjon, membran som underlag for takbelegninger L71.42 DEKKE AV BETONGELEMENTER HULLDEKKE Areal m ,00 Sum Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte:

21 Prosjekt: Buen fagvis Side 07-1 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner 07 Stålkonstruksjoner Bæresystemer Stålsøyler P11.13 SØYLER AV FIRKANTFORMEDE HULPROFILER [Tilleggsopplysninger] Masse kg 30112, P14 Supplerende komponenter Ståldetaljer, topp- og fotplater, braketter, konsoller, etc Masse kg 1505, Søyler HUP kg 31631, Hatteprofiler og andre ståldragere P11.21 BJELKER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] Masse kg , P12 Sekundære komponenter av stål Masse kg 350, P11.21 BJELKER AV VALSEPROFILER Masse kg 3377, P12.3 Avstivnings- og støttekonstruksjoner Lengde m 51, P11.4 Fagverk av stål Antall stk P11.4 Fagverk av stål Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

22 Prosjekt: Buen fagvis Side 07-2 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner P12 Sekundære komponenter av stål Masse kg 6500, Brannbeskyttelse av stål S ISOLERING AV MED MINERALULL Tykkelse: Profil-/elementdimensjoner: Antall isolerte sider: Brannmotstand: NB! Endret fra m til m2 m 2 1, Sceneteknikk Stålkonstruksjoner i store sal RIB-stål Stålkonstruksjoner i store sal RIB-stål RS Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

23 Prosjekt: Buen fagvis Side 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid 09 Murerarbeid Yttervegger Puss-system på utlektet verotec-plate N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT TYNNPUSS VEGG EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Grunnpuss STO level classic hvit + Armering STO armeringsnett + Sluttpuss STO Silco K1,5 silikonhartsbasert (ekskl. plater) Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] Areal store flater (> 1 m2) m 2 850, Merkostnad - smyg mot glassvegg lm 250, Innervegger Lettklinkervegg, t = 150 mm, puss BS, REI240/45dB N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS VEGG VALGFRITT MATERIALE EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Puss, finkornet, på innervegg Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] Areal store flater (> 1 m2) m 2 109,00 Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeid:

24 Prosjekt: Buen fagvis Side 09-2 Kapittel: 09 Murerarbeid N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET 3 BEGRENSET KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 150 mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Mørtelkvalitet: Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] Veggareal m 2 109, N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS VEGG VALGFRITT MATERIALE EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Puss, finkornet, på innervegg Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] Areal store flater (> 1 m2) m 2 109, N ÅPNINGER I MURVERK AV LETTKLINKER-BLOKK Mål: Bygningsdel: Overdekning: Festeanordninger: Falser (bunn-, topp- og sidefalser): Tettesjikt: Antall åpninger stk 4 Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeid:

25 Prosjekt: Buen fagvis Side 09-3 Kapittel: 09 Murerarbeid N ÅPNINGER I MURVERK AV LETTKLINKER-BLOKK Mål: Bygningsdel: Overdekning: Festeanordninger: Falser (bunn-, topp- og sidefalser): Tettesjikt: Antall åpninger stk Skillevegg - rom for rytmisk/elektrisk forsterket musikk - R`w = 70 db N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET 2 BEGRENSET KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 250 mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Mørtelkvalitet: Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] Veggareal m 2 145,00 Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeid:

26 Prosjekt: Buen fagvis Side 09-4 Kapittel: 09 Murerarbeid N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS VEGG VALGFRITT MATERIALE EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE C Puss på mur av lettklinkerblokker (ekskl. lettklinkerblokker) Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] Areal store flater (> 1 m2) m 2 290,00 Sum Kapittel 09 Murerarbeid:

27 Prosjekt: Buen fagvis Side 10-1 Kapittel: 10 Flisarbeid 10 Flisarbeid Innervegger Keramisk flis, sementbasert fugemasse N FLISKONSTRUKSJON. VALGFRI FESTEMETODE KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE B Keramiske fliser på innervegg, sementbasert fugemasse Flistype: Underlag: Tykkelse, fliskonstruksjon: Fugebredde: Areal m 2 421, S23.20 VANNTRYKKSMEMBRAN AV VALGFRITT MATERIALE Smørembran på vegg, for keramisk flis Underlag: Kvalitet, type: Tykkelse: Areal m 2 421, Dekker Gulvbelegg Keramisk flis, sementbasert fugemasse N FLISKONSTRUKSJON. VALGFRI FESTEMETODE KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE B Keramiske fliser inkl lim. Sementbasert fugemasse Flistype: Underlag: Tykkelse, fliskonstruksjon: Fugebredde: Areal m 2 119,00 Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:

28 Prosjekt: Buen fagvis Side 10-2 Kapittel: 10 Flisarbeid S23.20 VANNTRYKKSMEMBRAN AV VALGFRITT MATERIALE Smøremembran under keramisk flis i våtrom Underlag: Kvalitet, type: Tykkelse: Areal m 2 47, N44.23 SOKLER AV FLISER KERAMISKE FLISER Sokkel av keramiske fliser inkl lim. Epoksybasert fugemasse Flistype: Utførelse: Underlag: Festemasse: Fugebredde: Dimensjon: Samlet sokkellengde m 23, Fast inventar Tékjøkkeninnredning N FLISKONSTRUKSJON. VALGFRI FESTEMETODE KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 3 TOLERANSEKLASSE B 3-skift over benker på kjøkken. Hvit flis med standard dimensjon. På gipsplater Flistype: Underlag: Tykkelse, fliskonstruksjon: Fugebredde: NB Endret enhet fra m2 til m m 2 6,60 Sum Kapittel 10 Flisarbeid:

29 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-1 Kapittel: 12 Tømrerarbeid 12 Tømrerarbeid Yttervegger Klimavegg med GU, t = 385 mm, trestenderverk cc 450 mm Q UNDERKLEDNING PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG 9 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Bygningsdel: Funksjon: Areal m 2 850, S22.11 VINDSPERRESJIKT AV PAPP PÅ VEGG Kvalitet, type: Tykkelse: Areal m 2 850, Q13.11 BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT Areal m , S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 150 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m ,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

30 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: Fuktkontroll: Skjøtemetode: Areal m 2 850, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT Areal m 2 850, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 850, S ISOLASJON AV MINERALULL TYKKELSE: 50 mm Isolasjon på dekkeforkanter Isolert flate m 2 85, Q ÅPNINGER I BINDINGSVERK ENKELT AV HELTRE Åpning for: Dør Mål på åpning: 8-10 x 21 M Dimensjon bindingsverk: 48 x 148 mm Type: Forsterkning: Antall stk 10 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

31 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 850, P12 Basert på en type Wandanker som gir muligheter for justering vertikalt og horisontalt. 4 stk oppheng pr 12 m2 panel. Løsningen forutsetter at det lages "oppleggsutsparing for å komme til det bærende stålet eller at det lages rom mellom dekkekant og veggelement. Det siste er å foretrekke P11.9 Areal m 2 850,00 Areal m 2 850, Puss-system på utlektet verotec-plate Q UNDERKLEDNING PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Bygningsdel: Funksjon: Areal m 2 850, Q KRYSSLAGT UTLEKTING FOR UTVENDIG KLEDNING Dimensjon lekter:2 x 23 x 48 mm Senteravstand: c/c 600 mm (hor. og vert.) Type kledning: Areal m 2 850,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

32 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Glassfelt - etasjehøye alu/glass P Innervegger Areal m , Skillevegg - rom for rytmisk/elektrisk forsterket musikk - R`w = 70 db Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 145, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 145, P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: Areal m 2 145,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

33 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 290, P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: Areal m 2 290, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 145, Feltvise absorbenter Areal m 2 145, Skillevegg - rom for akustiske instrumenter - R`w = 64 db Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

34 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 3 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 221, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 221, P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: m 2 442, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 221,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

35 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 3 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 221, Feltvise absorbenter Areal m 2 221, Lydskiller mellom yttervegg og lydvegger i øvingsrom m 30, Skillevegg - mellom øvingsrom og korridor - R`w = db Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 213, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 213,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

36 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-8 Kapittel: 12 Tømrerarbeid P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: Areal m 2 426, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 213, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 213, Gipsplatevegg EI60/36dB SE-11B/75 M50 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

37 Prosjekt: Buen fagvis Side 12-9 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 162, P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: Areal m 2 162, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 162,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

38 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 162, Merkostnad finérforsterkning på 40% av hver side m 2 64, P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Dimensjon åpning: 8-10 x 21 M Type bindingsverk: stk 8, S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE. ISOLASJON: UTEN. FUGEAVDEKNING: Fugetetting, lyd-/brannkrav Lengde tettet fuge m 121, Gipsplatevegg EI60/48dB SE-22/75 M Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 905,36 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

39 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid P FORSKJØVET BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE III. DIMENSJON PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. DIMENSJON 2 PROFILBREDDE 75 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 For innervegg c/c = 300 mm m 2 905, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 Isolert areal m 2 905, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 905, P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Dimensjon åpning: 8-10 x 21 M Type bindingsverk: stk 45,27 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

40 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE. ISOLASJON: UTEN. FUGEAVDEKNING: Fugetetting, lyd-/brannkrav Lengde tettet fuge m 1358, Gipsplatevegg EI60/55dB SE-22/ M2X Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 51, P DOBBELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE III. DIMENSJON 1: PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. DIMENSJON 2: PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 For innervegg c/c = 600 mm m 2 51, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 51,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

41 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 2 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 51, P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Dimensjon åpning: 8-10 x 21 M Type bindingsverk: stk 2, S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE. ISOLASJON: UTEN. FUGEAVDEKNING: Fugetetting, lyd-/brannkrav Lengde tettet fuge m 61, Gipsplatevegg EI60/60dB SE-33/ M2X Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 3 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 129,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

42 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid P DOBBELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE III. DIMENSJON 1: PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. DIMENSJON 2: PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 For innervegg c/c = 600 mm m 2 129, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 129, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 3 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 129, P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Dimensjon åpning: 8-10 x 21 M Type bindingsverk: stk 6,45 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

43 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE. ISOLASJON: UTEN. FUGEAVDEKNING: Fugetetting, lyd-/brannkrav Lengde tettet fuge m 154, Påforing på betongvegger - eksklusiv P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: m , S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m , Materialeffekter i påforinger ulike typer, varierende tykkelser m , Påforing på betongvegger - middels Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

44 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: m 2 478, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 478, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 478, Materialeffekter i påforinger ulike typer, varierende tykkelser m 2 478, Påforing på betongvegger - enkel Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

45 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. UTEN SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 100 mm - GODSTYKKELSE 0,56 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: m 2 717, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] S1,y5 m 2 717, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 717, Materialeffekter i påforinger ulike typer, varierende tykkelser m 2 717, Yttertak Takbelegninger ulike typer Q32.2 TERRASSEGULV Areal m 2 549,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

46 Prosjekt: Buen fagvis Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Q32.2 TERRASSEGULV Aeral m 2 118, Q32.2 TERRASSEGULV m 2 310, Gesims Q INNKASSING AV GESIMS 15 mm KRYSSFINÉRPLATE SKRUDD Underlag: Type: Dimensjon: Lengde m 193, P ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER. KONSTRUKSJONSKLASSE II. MED SLISSER. DIMENSJON PROFILBREDDE 150 mm - GODSTYKKELSE 1,00 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 3 Type plater: Svill: Areal m 2 193, Q INNKASSING AV GESIMS 15 mm KRYSSFINÉRPLATE SKRUDD Underlag: Type: Dimensjon: Lengde m 193,00 Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

47 Prosjekt: Buen fagvis Side 13-1 Kapittel: 13 Snekkerarbeid 13 Snekkerarbeid Innervegger Innvendig glasskillevegg - mellom øvingsrom og korridor, R`w = db - dobbel glassvegg R NB Endret enhet fra stk til m2 m 2 50, Innvendig glass i øvingsrom - lydreduksjon mot isolert glassfasade, se beskrivelse ARK R VEGGELEMENTER MED GLASSFELT Felt i stål + glass Veggtype nr: Felttype nr: Veggtykkelse: Vegghøyde: Brannklasse: Lydreduksjon: Se tegning nr: Glass: Belisting: Overflate: Type avslutninger mot gulv: Avslutninger mot vegger: Avslutninger mot himlinger/underkant dekke/underkant skjørt: NB Endret enhet fra stk til m2 m 2 90, R72.13 ENKELTRUTER, VALGFRI INNSETTINGSMETODE MEKANISK MOTSTANDSKLASSE P2A Rutetype: Tykkelse rute: Dimensjon b x h: Minimum lystransmisjon i %: Maksimum lysrefleksjon %: Maksimum solfaktor: Type fals: NB Endret enhet fra stk til m2 m 2 90, R Areal m 2 54,00 Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeid:

48 Prosjekt: Buen fagvis Side 13-2 Kapittel: 13 Snekkerarbeid Innvendig glasskillevegg m/ aluminiumsprofiler, inkl. dører R NB Endret enhet fra stk til m2 m 2 200, R MERKOSTNAD FOR DØRER I SYSTEMVEGGER Antall stk Fender på innervegger, lakkert furu R34.21 STØTAVVISER AV TRE På vegg, heltre, ferdig overflatebehandlet m 150, Beiset finer kledning, kulturskole - se ARK beskrivelse - antatt 2 % av INV Trekledning/finer - kulturskolen m 2 117, Dekker Gulvbelegg Massiv parkett, t = 22 mm, se beskrivelse (ARK) Q42.29 GULV AV MASSIV LANGSTAV Areal m , T18.21 KORKUNDERLAG Type korkunderlag: Undergulv: Areal m , Q FOTLIST AV EIK Lengde m 1507, Massiv parkett i store sal og biscene, Junckers UnoBAT 50 eller tilsv Q49 GULV AV MASSIV LANGSTAV Areal m 2 646,00 Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeid:

49 Prosjekt: Buen fagvis Side 13-3 Kapittel: 13 Snekkerarbeid Q49 Areal m 2 100, Teppebelegg i kinosal - høy standard og kvalitet, mørk Q Lengde m 176, Fast inventar Tékjøkkeninnredning Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 Type: Bygningsdel: Underlag: Areal m 2 6, Trapper, balkonger m.m Hovedtrapp, rekkverk i RF-stål og glass T66.64 TRAPPENESE AV METALL Krav til list: Underlag: Festemåte: Samlet lengde m 174, Trapp i bibliotek Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeid:

50 Prosjekt: Buen fagvis Side 13-4 Kapittel: 13 Snekkerarbeid T66.64 TRAPPENESE AV METALL Krav til list: Underlag: Festemåte: Samlet lengde m 67, Ståltrapp, rekkverk i RF-stål og glass T66.64 TRAPPENESE AV METALL Krav til list: Underlag: Festemåte: Samlet lengde m 35, R HÅNDLIST AV TRE. GJENNOMGÅENDE I TRAPP MED RETTE LØP, YTTERSIDE, BRUTT VED HVER ETASJE. I dobbel høyde Se tegning: Feste: brakketter av lakkert stål Treslag håndlist: Oljet tre Profil og dimensjon: Høyde: Underlag: Lengde m 7,00 Sum Kapittel 13 Snekkerarbeid:

51 Prosjekt: Buen fagvis Side 15-1 Kapittel: 15 Dører 15 Dører Yttervegger Karuselldør - Boon Edam, Crystal Tourniket el. tilsvarende R Antall dører stk Inngangsparti mot sør (Biscene) R YTTERDØRER NS 3140 D3. TOFLØYET UTADSLÅENDE MED GLASS. MODULMÅL 20M x 21M. U-VERDI BEDRE ELLER LIK 2,0 Dør nr: Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: Overflatebehandling: Hengsler: Terskel: Slagretning: Innervegger Antall dører stk Lydsluser til store sal (plan 1 og 2). Bygget opp av 8 x 2 stk dører Dører b x h ca 1100 X 4000 mm - komplett stk Innerdør, laminat, 10x21 M, trekarm, doble dører - øvingsrom Akkumulert Kapittel 15 Dører:

52 Prosjekt: Buen fagvis Side 15-2 Kapittel: 15 Dører R INNERDØRER NS 3140 D6. ENFLØYET. MODULMÅL 10M x 21M. BRANNTEKNISK KLASSE B30. LYDKLASSE 35 db Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm, EI30, 35dB Dør nr: Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: Overflatebehandling: Hengsler: Terskel: Slagretning: Vrider/ skilt: Antall dører stk Merkostnad for montering av doble dører stk Foldevegg høyt lydkrav R64.37 FOLDEVEGGER LEVERING OG INNSETTING INKL. INNVENDIG BELISTNING Dør nr: Type: Bredde: Høyde: Farge: Materiale: Antall ledd: Krav til bæring: Glass: Lydisolasjon: Antall dører stk Merkostnad for å nå høyere lydkrav m 2 135, Innerdører og skyveporter. Alle innerdører er medtatt her unntatt, spanskveggsdører, dører til øvingsrom og storsal, og dør i glassvegger R61 Antall stk R61 stk R61 stk 13 Akkumulert Kapittel 15 Dører:

53 Prosjekt: Buen fagvis Side 15-3 Kapittel: 15 Dører R61 stk R61 stk R61 stk R61 stk R61 stk R61 stk R61 stk R61 stk Innerdør 19 x 21 stk Innerdør 20 x 21 stk Innerdør 21 x 21 stk Innerdør 24 x 21 stk Skyveport 14 x 21 stk Skyveport 28 x 25 stk Skyveport 45 x 45 stk Elskapsdører R INNERDØRER NS 3140 D6. ENFLØYET. MODULMÅL 8M x 21M. BRANNTEKNISK KLASSE B60 Innerdør, kompakt, 8x21 M, EI60 Dør nr: Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: Overflatebehandling: Hengsler: Terskel: Slagretning: Vrider/ skilt: Antall dører stk 2 Akkumulert Kapittel 15 Dører:

54 Prosjekt: Buen fagvis Side 15-4 Kapittel: 15 Dører R INNERDØRER NS 3140 D6. TOFLØYET. MODULMÅL 15M x 21M. BRANNTEKNISK KLASSE B60 Innerdør, kompakt, 15x21 M, EI60 Dør nr: Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: Overflatebehandling: Hengsler: Terskel: Slagretning: Vrider/ skilt: Antall dører stk R INNERDØRER NS 3140 D6. TOFLØYET. MODULMÅL 18M x 21M. BRANNTEKNISK KLASSE B60 Innerdør, kompakt, 18x21 M, EI60 Dør nr: Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: Overflatebehandling: Hengsler: Terskel: Slagretning: Vrider/ skilt: Antall dører stk 1 Sum Kapittel 15 Dører:

55 Prosjekt: Buen fagvis Side 16-1 Kapittel: 16 Låser og beslag 16 Låser og beslag Yttervegger Inngangsparti mot sør (Biscene) R DØRBESLAG MED DØRAUTOMATIKK TOFLØYET DØR. EN-FALLE, FOR VRIDER.. TILLEGGSLÅS: VALGFRI. DØRAUTOMAT GANGFLØY: ELEKTROMEKANISK KARMSIDE. DØRAUTOMAT SKÅTEFLØY: ELEKTROMEKANISK KARMSIDE. RØMNINGSBESLAG: VALGFRI. IMPULSGIVER VALGFRI IMPULSGIVER. VALGFRI IMPULSGIVER Dør nr.: Dørvrider/skilt: Se tegning nr.: Dørovervåking: Tilkobling brannvarslingsanlegg: Antall dører stk 1 Sum Kapittel 16 Låser og beslag:

56 Prosjekt: Buen fagvis Side 17-1 Kapittel: 17 Tekkearbeid 17 Tekkearbeid Yttervegger Leddheiseporter i aluminium teknisk rom/biscene R62 LEDDHEISEPORT Yttertak Antall porter stk Hulldekkelementer, dampsperre, isolasjon, membran som underlag for takbelegninger S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: Fuktkontroll: Skjøtemetode: Areal m , S ISOLASJON AV EPS PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT Areal m 2 808, S ISOLASJON AV EPS PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT TYKKELSE: [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m ,00 Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

57 Prosjekt: Buen fagvis Side 17-2 Kapittel: 17 Tekkearbeid S ISOLASJON AV EPS PÅ DEKKE AV ELEMENTER UNDER TETTESJIKT TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert flate m , S TEKNING AV FLERLAGS ASFALT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE Underlag: Kvalitet, type, ev. klasse iht. NS 3530: Innfesting: Antall lag: Tykkelse: Utførelse: Areal m , S TEKNING AV ETTLAGS ASFALT TAKBELEGG SVEIST/KLEBET Areal m , S25.31 AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT Høyde: H = 400 mm Lengde oppbrett m 260, S25.34 INNTEKNING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING Type gjennomføring: Form: Antall stk Takbelegninger ulike typer Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

58 Prosjekt: Buen fagvis Side 17-3 Kapittel: 17 Tekkearbeid Belegg av sportsdekke m 2 798,00 Sum Kapittel 17 Tekkearbeid:

59 Prosjekt: Buen fagvis Side 18-1 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid 18 Blikkenslagerarbeid Yttervegger Puss-system på utlektet verotec-plate S VANNBRETTBESLAG. TITANSINK 0,8 mm Kvalitet/belegg: titansink, forpatinert Lengde: Utfoldet bredde: Yttertak Gesims Antall stk S GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG PÅ TOPP. TITANSINK 0,8 mm Kvalitet/ Belegg: Utfoldet bredde: Ufb = mm [Overflate] [Form] Lengde m 0,00 Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

60 Prosjekt: Buen fagvis Side 19-1 Kapittel: 19 Metallarbeid 19 Metallarbeid Yttertak Takbelegninger ulike typer K23.41 KANTER Gesims Lengde lm 169, R REKKVERK AV STÅL. GJENNOMGÅENDE I TRAPP MED RETTE LØP, INNERSIDE. MED ENKEL HÅNDLIST. RUSTFRITT Type: RF-stål + glass med håndløper i oljet tre Se tegning: Profil/dimensjon håndlist: Høyde: Underlag: Antall etasjer: Lengde m 205, Trapper, balkonger m.m Hovedtrapp, rekkverk i RF-stål og glass R TRAPPER AV STÅL, UTEN REKKVERK. ETT RETT LØP. DEL AV ETASJE. TRINN AV STÅL FOR PARKETT. INNVENDIG, KORROSJONSBEHANDLET OG FERDIG MALT Ståltrapp Se tegning: Bredde: B = 2000 mm Etasjehøyde: H = 4200 mm Antall trinn: Høyde opptrinn: Dybde inntrinn: Detaljutforming: Innfesting: Med istøpte trinn Antall trapper stk 174 Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

61 Prosjekt: Buen fagvis Side 19-2 Kapittel: 19 Metallarbeid R REPOSER AV STÅL. TRINN AV STÅL FOR PARKETT. INNVENDIG, KORROSJONSBEHANDLET OG FERDIG MALT Dimensjon: Lengde = 4200 mm, bredde = 2000 mm Se tegning: Detaljutforming: Innfesting: Antall stk 10, R REKKVERK AV STÅL. GJENNOMGÅENDE I TRAPP MED RETTE LØP, INNERSIDE. MED ENKEL HÅNDLIST. RUSTFRITT Type: RF-stål + glass med håndløper i oljet tre Se tegning: Profil/dimensjon håndlist: Høyde: Underlag: Antall etasjer: Lengde m 29, Rekkverk mot åpent ned vestibyle og bibliotek, h= 1,10 m R REKKVERK AV STÅL. GJENNOMGÅENDE I TRAPP MED RETTE LØP, INNERSIDE. MED ENKEL HÅNDLIST. RUSTFRITT Type: RF-stål + glass med håndløper i oljet tre Se tegning: Profil/dimensjon håndlist: Høyde: Underlag: Antall etasjer: Lengde m 61, Trapp i bibliotek Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

62 Prosjekt: Buen fagvis Side 19-3 Kapittel: 19 Metallarbeid R TRAPPER AV STÅL, UTEN REKKVERK. ETT RETT LØP. DEL AV ETASJE. TRINN AV STÅL FOR PARKETT. INNVENDIG, KORROSJONSBEHANDLET OG FERDIG MALT Ståltrapp Se tegning: Bredde: B = 2000 mm Etasjehøyde: H = 4200 mm Antall trinn: Høyde opptrinn: Dybde inntrinn: Detaljutforming: Innfesting: Med istøpte trinn Antall trapper stk R REPOSER AV STÅL. TRINN AV STÅL FOR PARKETT. INNVENDIG, KORROSJONSBEHANDLET OG FERDIG MALT Se tegning: Detaljutforming: Innfesting: Antall stk 1, R REKKVERK AV STÅL. GJENNOMGÅENDE I TRAPP MED RETTE LØP, INNERSIDE. MED ENKEL HÅNDLIST. RUSTFRITT Type: RF-stål + glass med håndløper i oljet tre Se tegning: Profil/dimensjon håndlist: Høyde: Underlag: Antall etasjer: Lengde m 24, Ståltrapp, rekkverk i RF-stål og glass Akkumulert Kapittel 19 Metallarbeid:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel: 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: 0 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 90 790,00 90 790,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Sandnes Rådhus RM. UMA Utvendig mark m2. BYA Bebygd areal m2. BTA Brutto areal m2

Sandnes Rådhus RM. UMA Utvendig mark m2. BYA Bebygd areal m2. BTA Brutto areal m2 ISY Calcus Prosjektbok inkl. prislinjer Versjon 7.1 1 2 Felleskostnader 2 667 Bygning 12 219 Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 31 081 204 2 667,0 12,1% 142 405 276 12 219,4 55,6% 3 VVS 30 631 600 2

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Tibygg og omgjøring. Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider, Blikkenslagerarbeider,

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Omgjøring av Basseng Side 00-1 01 Forside Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider,

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER 07.10.2008 TILBUDSBESKRIVELSE 203-T STÅL- OG METALLARBEIDER INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 25 DEKKER 2501

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg

NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg NSB-kompetansesenter materialliste prosjektert bygg Detaljert tabell med innlagte oppføringer og mengder id kode navn Ltid komponent mengde enhet Basismaterialer 1313655749 2-0-1-10 Aluminium 60 Vekt 1583

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene

Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene Anskaffelseskatalog NB: Informasjon oppdateres i flikene PNS Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 2111 Grunn og Fundamenter 26.09.2011 18.11.2011 02.01.2012 31.10.2011 U3D 2201 Råbygg Behandlingsbygg

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

2006-06 Buksnes skole

2006-06 Buksnes skole Prosjekt: 2006-06 Buksnes skole - Lofot Entreprenør AS Side 1 2006-06 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Y:\-2006\2006-06 Vestvågøy kommune - Buksnes Skole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsdokument - 3

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer