Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06."

Transkript

1 Prosjekt: Fygle skole Side Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201

2 Prosjekt: Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende Fygle skole til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Prisstigning inkluderes ikke i tilbudssum 3. BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (Anall virkedager fra oppstartsdato, eks. ferie) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: kr... inkl. mva, b) eller som regulering etter % av sideentrepriser....% Sted / dato:... den... Signatur:... Adresse:... Telefon:...

3 Prosjekt: Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader Grunnarbeider Betongarbeider Stålarbeider Bærende trekonstruksjoner Rivingsarbeider Bygningsmessige arbeider Dør- og Vindusarbeider Mur og Flisarbeider Malerarbeider Sum % mva Sum inkl. mva.

4 Prosjekt: Fygle skole Side 00-3 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

5 Prosjekt: Fygle skole Side 00-4 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

6 Prosjekt: Fygle skole Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

7 Prosjekt: Fygle skole Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER GRUNNARBEIDER. UTVENDIG. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,2 m. DYBDE INNTIL 2,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Fiberduk skal inkluderes. Gjelder for grøft med 1ledning inkl.utgraving for kummer. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 46, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,2 m. DYBDE INNTIL 2,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Fiberduk skal inkluderes. Gjelder for grøft med 2 ledninger inkl. utgraving for kummer. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 10,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

8 Prosjekt: Fygle skole Side 01-3 Kapittel: 01 Felleskostnader H43.11 SANDFANGSKUMMER AV BETONG. DN 1000 Drenskum DRK 1. Kumhøyde:2200 mm Inklusive sandfang på ca,500 mm, kjøresterkt lokk med flytende ramme, leider av aluminium samt utløpsdykker. Antall stk H43.11 SANDFANGSKUMMER AV BETONG. DN 1000 Overvannskummer OVK1 og OVK2. Kumhøyde:2200 mm Inklusive sandfang på ca,500 mm, kjøresterkt rist med flytende ramme, leider av aluminium samt utløpsdykker. Antall stk GRUNNARBEIDER. INNVENDIG. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,6 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1ledning. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 10, BETONGARBEIDER BETONGARBEIDER. C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Tykkelse vegg:200 mm. Dim.700x250 mm stk 5 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

9 Prosjekt: Fygle skole Side 01-4 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Tykkelse dekke:200 mm. Dim.ø30 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Tykkelse dekke:200 mm. Dim.ø120 mm stk 6 L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i eksisternde betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. Dim.ø140 mm stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING VALGFRI Utsparing i ny yttervegg Dim 200x200 mm stk TØMMER OG SNEKKERARBEIDER TØMMER OG SNEKKERARBEIDER. Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av radiatorer. stk 20 Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av servanter, u.vasker etc. stk 7 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x600 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x800 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

10 Prosjekt: Fygle skole Side 01-5 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x1000 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.1200x800 mm stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø160 mm. stk 10 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø250 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø315 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.500x200 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.500x200 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.600x200 mm. stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

11 Prosjekt: Fygle skole Side 01-6 Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.600x400 mm. stk R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Hulltakinger i himlinger. Dim.ø160 mm stk 27 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Hulltakinger i himlinger i u.skolen. Dim.600x600 mm stk BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprnør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering Grunn og terreng H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra bygg B til bygg C Antall m 35, H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

12 Prosjekt: Fygle skole Side 01-7 Kapittel: 01 Felleskostnader Tømmer og snekker Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: 220x100 mm Åpning for: inn i fordelinger Type bindingsverk:gipsplater /sponplater Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: ø 75 mm Åpning for: Veggboks Type bindingsverk:gipsplater / sponplater stk 224 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

13 Prosjekt: Fygle skole Side 01-8 Kapittel: 01 Felleskostnader Maler og tapetserer T73.3 Behandling på ubehandlet gipsplatrer FLIKKING Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. m 2 19,80 Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner R.S. Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

14 Prosjekt: Fygle skole Side 11-1 Kapittel: 11 Grunnarbeider 11 Grunnarbeider 11.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 11 Grunnarbeider:

15 Prosjekt: Fygle skole Side 12-1 Kapittel: 12 Betongarbeider 12 Betongarbeider 12.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 12 Betongarbeider:

16 Prosjekt: Fygle skole Side 13-1 Kapittel: 13 Stålarbeider 13 Stålarbeider 13.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 13 Stålarbeider:

17 Prosjekt: Fygle skole Side 14-1 Kapittel: 14 Bærende trekonstruksjoner 14 Bærende trekonstruksjoner 14.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 14 Bærende trekonstruksjoner:

18 Prosjekt: Fygle skole Side 20-1 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20 Rivingsarbeider GENERELT: 20.A Bygg A skal alt materiell, utstyr og avfall deponeres på godkjent avfallsplass Hvis annet ikke er spesifisert.. Deponeringsavgifter skal være inkl. enten i post, eller i rigg og drift. RIVING AV VINDUER OG DØRER Skal inkludere demontering av evtuelle perisienner, innvendig og utvendig listverk og foringer. RIVING AV VINDUER OG DØRER 20.A.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu på hovedfasade Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i Fasade Nord ~ 1350x1850 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

19 Prosjekt: Fygle skole Side 20-2 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu på hovedfasade Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i Fasade Nord ~ 1350x1350 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk A.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu i VF Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i VF ~ 800x2000 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

20 Prosjekt: Fygle skole Side 20-3 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.1.4 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Dør i VF Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i VF ~ 1600x2000 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye dører. Antall stk 3 RIVING AV VEGGER 20.A.2.1 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: teglvegger Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Ihht. rivingsplan og skjema Valgfri rivingsmetode inkl deponering. Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 31,86 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

21 Prosjekt: Fygle skole Side 20-4 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.2.2 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: Lettvegger Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Gjelder rom A104 Valgfri rivingsmetode inkl. platekledning inkl deponering. Ihht. rivingsplan og skjema Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 5,63 20.A.3 RIVING GULV 20.A.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: PVC Gulvbelegg Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Oppriving. Sliping. Igjennpussing av huller og fordypninger Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av flis. Areal m 2 30,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

22 Prosjekt: Fygle skole Side 20-5 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.3.2 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Skifer fliser Byggeår: 1954 Omfang, plassering: VF blokk A Opphugging av gammel flis og fuger. Hugges til 20mm under FG ved gulvmatter Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode. Deponeres. [Sluttilstand] Gulv skal være tilstrekkelig opphugget slik at det kan avrettes for gulvmatter og for flisgulv. Areal m 2 19,20 RIVING AV UTSTYR 20.A.4.1 C RIVING AV FAST INVENTAR, ANTALL Materialer: speil, dispensere,mm Byggeår: 1954 Omfang, plassering: gjelder: toalettdispensere, speil, kurver ol. gjelder ikke vasker og WC'er Fastskruvd innredningt - Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Antall RS RIVING AV YTTERTAK Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

23 Prosjekt: Fygle skole Side 20-6 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.5.1 C RIVING AV BYGNINGSDEL, ANTALL Materialer: Uvist, flat tak Byggeår: Ukjent Omfang, plassering: Hele tak, inkl. tekking. Eksisterende yttertak på VF demontering og fjerning av eksisterende tak. demontering og fjerning av himlinger. slissing og nedtaking av kledningsbord for tilpassing nytt tilbygg Nedtaking av raftekasse for bygg B. Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] VF skal være klargjort for montering av nytt tak og ventilasjonsrom. Antall RS VEGGUTSPARINGER 20.A.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL 20.B Bygg B Materialer: Eks. yttervegg Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Utsparing for dør M10x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 1 RIVING AV VINDUER OG DØRER Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

24 Prosjekt: Fygle skole Side 20-7 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: i fasade Øst og Sør ~ M16x23 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye rømningsvinduer. Antall stk 3 20.B.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: Rom B203 ihht. rivingsplan (ViR B203) Rives, fjernes og deporteres I yttervegg ~ M19x30 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

25 Prosjekt: Fygle skole Side 20-8 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: Rom B202 ihht. rivingsplan (ViR B212) I yttervegg ~ M33x29 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Antall stk 1 20.B.1.4 C DEMONTERING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Type: Foldedør i mellom rom B214 og B215 Demontering, oppbevaring og remontering av foldedør Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

26 Prosjekt: Fygle skole Side 20-9 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.5 C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: DØRER KOMPAKT Byggeår: 1967 Omfang, plassering: ihht. rivingsplan M05 til M10 dører Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Antall stk 12 RIVING AV VEGGER 20.B.2.1 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: teglvegger Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode inkl deponering. [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 102,05 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

27 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.2.2 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: Trestender/platekledning Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. ca t = 98mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Vegg rives og fjernes i sin helhet. deporteres. [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 32,37 RIVING GULV 20.B.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: PVC Gulvbelegg Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av nytt gulvbelegg. Areal m 2 219,65 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

28 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider ETTERISOLERING AV TAK 20.B.4.1 C DEMONTERING AV TAKOPPBYGG, ANTALL Type: Demontering av raftekasser for access til kryploft for etterisolering Entreprenør velger selv størrelse han vil ha på hullet for å frakte inn isolasjon og sikkerhetsmessig adkomst. Nødvendige stillasjer inkl. i posten. Skal inkluderer remontering og tekking av raftkasse til den stand dette var før demonteringen. Nødvendige nye materialer skal innberegnes. Antall stk 8 20.B.4.2 S ISOLASJON AV MINERALULL I OPPFORET TAK TYKKELSE: [Materialkrav til isolasjonen] D36 [Produktkrav til isolasjonen] A1 [Utførelseskrav] 50mm mineralull som legges i mellom sviller for å bygge opp på samme OK som eksisterende isolasjon som er brettet over sviller. Skal danne et flatt underlag for videre isolering. [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 340,00 20.B.4.3 S ISOLASJON AV MINERALULL I OPPFORET TAK TYKKELSE: 250 mm [Materialkrav til isolasjonen] D36 [Produktkrav til isolasjonen] F, Vindsperre [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 340,00 VEGGUTSPARINGER Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

29 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL 20.C Bygg C Materialer: Eks. innervegg Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Utsparing for dør M10x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 2 RIVING AV VINDUER OG DØRER 20.C.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M14x14 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Utsparing skal tettes, se, egen post. Vindu til grupperom C113, Vindu i ende av gang C102 under (VR-C102-2) Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

30 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M06x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Vindu i garerobe C107 under (VR-C107-1) Antall stk 1 20.C.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M27x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Vindu i garerobe C107 under (VR-C107-2) Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

31 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.1.4 C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: DØR KOMPAKT Byggeår: 1988 Omfang, plassering: VF, dør M20x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Døri garerobe C101 under (VR-C101-12) Antall stk 1 RIVING YTTERVEGG 20.C.2.1 C RIVING AV UTVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: Liggende kledning Byggeår: 1988 Omfang, plassering: inkl.utlekting og plater Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Beskyttelse av åpene arealer mot vann. [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Areal m 2 60,89 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

32 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.2 C RIVING AV INNVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: GIPSPLATER Byggeår: 1988 Omfang, plassering: 13mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] skal inkludere tak og gulvlister, og brystpanel. [Sluttilstand] Areal m 2 91,26 20.C.2.3 C RIVING AV INNVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: GIPSPLATER Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Hvis ekstra lag plater 13mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Post er for hvis det er 2 lag platekledning på innvendig vegg. siste lag prises sepparat. Post føres ikke til sum Areal m 2 0,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

33 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.4 C RIVING AV YTTERVEGG, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: 48x148mm + isolasjon Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. H=2,7m Bæring: Ekstra understøttelse/ forsterkninger må monteres til ny drager er montert under bærende konstruksjoner. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Beskyttelse av åpene arealer mot vann. [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 48,06 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

34 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.5 C RIVING AV INNERVEGG, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: 48x98mm + isolasjon Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. H=2,7m Bæring: Ekstra understøttelse/ forsterkninger må monteres til ny drager er montert under bærende konstruksjoner. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 18,09 RIVING GULV 20.C.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Gulvbelegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Riving og fjerning i BK Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging nytt belegg. Areal m 2 2,30 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

35 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.3.2 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Gulvbelegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Riving og fjerning i garderober og gang gjelder garderobe, BK og gang Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av flis. Areal m 2 64,30 RIVING YTTERTAK 20.C.4.1 C DEMONTERING AV TAKTEKKING, AREAL Type: Takstein Demontering og lagring av takstein Demontering av lekter, sløyfer, papp og tro. Nødvendig arealer vurderes av entreprenør. Det er medtatt i beregning ca 1m Venstre side 28,00 Høyre side 28,60 Areal m 2 56,60 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

36 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.2 C RIVING AV YTTERTAK, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Type: Raftutstikk Eks. raftutstikk kappes ved yttervegg. Avkapping tilpasses nye bjelker. Avstand på takstoler er cc600 Areal m 2 20,50 20.C.4.3 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Plastrenne Byggeår: 1988 Omfang, plassering: inkl. nedløp, kroker og festemateriell. Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Lengde m 15,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

37 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.4 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Forkantbort Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Raftkassekasse bord under, fluenetting.mm Bredde ca 500mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Lengde m 19,20 20.C.4.5 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Vindskier Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Type: Vindskier demontering av vindskier, inkl kjemslinger evt. tilpassing/beskjøring av taktro demontering av kledning under kjemslinger bredde ca 300mm Lengde m 14,10 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

38 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.6 C13.22x3 RIVING AV Bygningsdeler, areal, AREAL Materialer: Utvendig panel under takutbygg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Raftkasse Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] riving og fjerning av panel, evt. plateunderlag. Areal m 2 11,75 VEGGUTSPARINGER 20.C.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL Materialer: Eks. innervegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Utsparing for dør M8x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 1 Sum Kapittel 20 Rivingsarbeider:

39 Prosjekt: Fygle skole Side 21-1 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider 21 Bygningsmessige arbeider Yttervegger Q31.82 LIGGENDE, UTVENDIG PANEL MED DOBBELTFALS Type: Som eksisterende Som eksisterende Liggende kledning skal være av samme dimensjon som på eksisterende bygg. inkl. ekstra lekter i mellom hvert andre bord. Areal m 2 206, Q SPIKERSLAG FOR KLEDNING ELLER BELEGG 130,21 Som eksisterende Plassering: Som eksisterende Innfesting for: Liggende kledning utv. vegg Lengde m 2 163, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 152, Q UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ FASADE. 9 mm UTVENDIG GIPSPLATE. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Areal m 2 152,69 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

40 Prosjekt: Fygle skole Side 21-2 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 148 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR LIGGENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >T18 Type kledning: Liggende Areal m 2 217, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 150 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 130, S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: Skjøtemetode: Overlapp min 100mm Areal m 2 119, Q UTLEKTING FOR INNVENDIG VERTIKAL KLEDNING Senteravstand: Type kledning: 48x48mm ihht plateleverandør 2x13mm gipsplater Areal m 2 119,26 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

41 Prosjekt: Fygle skole Side 21-3 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 119,26 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

42 Prosjekt: Fygle skole Side 21-4 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider ÅPNINGER I BINDINGSVERK Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M09 x 14 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M25 x 14 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M09 x 21 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M10 x 21 (b x h) Åpning for: Dør Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

43 Prosjekt: Fygle skole Side 21-5 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider OMRAMING UTVENDIGE VINDUER S SÅLBENKBESLAG Kvalitet/belegg: Lengde: Utfoldet bredde: 55,74lm 100mm Antall stk Q71.42 VANNBRETT AV TRE FOR BESLAG Type: for sålebenk Se under For blokk C er list over og under vindu sammenfallende med lister på vegg, dette skal sammenfalle også på det nye tilbygget. Lengde m 55, S VANNBRETTBESLAG Kvalitet/belegg: Valgfri Lengde: 55,74lm Utfoldet bredde: 150mm Antall stk Q71.61 UTVENDIGE KARMLISTER AV TRE Type: Omramming av vinduer 23x123mm (t, b,) Lengde m 157,67 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

44 Prosjekt: Fygle skole Side 21-6 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider OMRAMING UTVENDIGE DØRER Q71.42 VANNBRETT AV TRE FOR BESLAG Type: Standard type Som eks. bygg For blokk C er list over og under vindu sammenfallende med lister på vegg, dette skal sammenfalle også på det nye tilbygget. Lengde m 6, S VANNBRETTBESLAG Kvalitet/belegg: Valgfri Lengde: 6,33lm Utfoldet bredde: 150mm Antall stk Q71.61 UTVENDIGE KARMLISTER AV TRE Type: Omramming av dører 23x123mm (t, b,) Lengde m 27, S SOKKELBESLAG. RUSTFRITT STÅL 0,5 mm Kvalitet/belegg: Valgfrit Utfoldet bredde: 150mm For ytterdører i blokk C 2 stk dører Lengde m 2,20 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

45 Prosjekt: Fygle skole Side 21-7 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider STAFASJE Q71.22 UTVENDIG DEKKBORD AV TRE Type: Bord på vegg 18x148mm Dekkbord på gavl og i skjøt mellom gammelt og nytt bygg Dimensjon kontrolleres opp mot eksisterende stafasje før bestilling og montering. Gavl 5,60 Fasade bak 2,70 Lengde m 8, Q71.51 HJØRNEKASSER AV TRE Type: Utv. hjørne 18x123mm x 2 stk. Dimensjon kontrolleres opp mot eksisterende hjørnekasser før bestilling og montering. Hjørne 1 - hovedbygg 2,70 Hjørne 2 - hovedbygg 3,20 Hjørne Venstre tilbygg 2,30 Hjørne høyre tilbygg 2,30 Lengde m 10,50 ETTERKLEDNING AV VF Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: > T18 Type kledning: Platekledning Post for etterisolering av VF mellom bygg A og B Høyde ca 2,5m Areal m 2 17,06 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

46 Prosjekt: Fygle skole Side 21-8 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M08 x 21 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: 98mm tre Gjelder VF bygg B Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M16 x 21 (b x h) Åpning for: Dør Type bindingsverk: 98mm tre Gjelder VF bygg B Antall stk Q UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ FASADE. 15 mm FINÉR. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: valgfri 15mm Areal m 2 17, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 17, S DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING AV Kvalitet /belegg: [Vindlastkurve] Båndtekking som eksisterende bygg Materialer av samme kvalitet som eks. Areal m 2 17,06 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

47 Prosjekt: Fygle skole Side 21-9 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Innervegger Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >T18 Type kledning: Platekledning Skjørtvegger i himmling. Bindingsverk skal festes i himling/tak Alt. kan stålstendere benyttes. Areal m 2 10, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 75 (Stål enkelvegg 75mm tykkelse.) Masse m 2 125, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 100 (Stål enkelvegg 100mm tykkelse.) Masse m 2 44, Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 73 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >= T18 Type kledning: Platekledning Areal m 2 21,92 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

48 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: Type kledning: Fasthetsklasse: >= T18 Type kledning: Platekledning Areal m 2 1, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 136, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 61, Q PLATER UTEN FERDIG OVERFLATEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE VEGGER. 13 mm GIPSPLATER. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Valgfri 13mm Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

49 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider FORINGER OG GERIKTER Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 34 mm Type: Se foringer masseliste Dører 16,00 Vinduer 0,00 Lengde m 16, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 45 mm Type: Se foringer masseliste Dører 47,00 Vinduer 0,00 Lengde m 47, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 95 mm Type: Se foringer masseliste Dører 21,00 Vinduer 150,80 Lengde m 171, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 120 mm Type: Se foringer masseliste Dører 10,00 Vinduer 11,60 Lengde m 21,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

50 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q UTFORING AV LIMTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 18 mm x 200 mm Type: Se foringer masseliste Dører 10,00 Vinduer 41,40 Lengde m 51, Q UTFORING AV LIMTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. Dim :18 x 450 > 300mm Se foringer masseliste Dører 17,00 Vinduer 22,80 Lengde m 39, Q KARMLIST AV GRAN PÅ MUR. FERDIG LAKKERT. 12 mm x 58 mm Type: Se gerikter masseliste Lengde m 237,90 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

51 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider ÅPNINGER I BINDINGSVERK P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M08x21 (b x h) Bygg A 0,00 Bygg B 1,00 Bygg C 0,00 Antall stk P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M10x21 (b x h) Bygg A 0,00 Bygg B 1,00 Bygg C 5,00 Antall stk P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M16x21 (b x h) Bygg A 1,00 Bygg B 0,00 Bygg C 0,00 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

52 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Dekker/himlinger OPPBYGGING AV PLATFORMGULV Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE SOM IKKE SKAL KLES. DIMENSJON 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2 Fasthetsklasse: Bæresystem for platformgulv under rom B210 og B211 Høyde er ca 380mm Areal m 2 4, Q BJELKELAG AV HELTRE. DIMENSJON 48 mm x 198 mm. CC 600 mm. FOR TOLERANSE KLASSE 2 Fasthetsklasse: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10, Q46.4 BORD UNDER BJELKER FOR STUBBELOFT Valgfri Areal m 2 10, Q46.3 LEKTER PÅ BJELKER FOR STUBBELOFT Type: Valgfri Areal m 2 10, Q46.2 STUBBELOFTSGULV AV PLATER Type: Valgfri Areal m 2 10,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

53 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S ISOLASJON AV MINERALULL I BJELKELAG TYKKELSE: 200 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 0, Q UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG. 22 mm SPONPLATE MED NOT OG FJÆR. LIMT OG SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Oppbygging av plattformgulv under følgene rom: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10, Q UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Sementbasert Tykkelse: 6mm Formstabil og ikke brennbar sementbassert plate for underlag flis og støping av avretningsmasser. Skal legges/festes oppå platformgulvet. Oppbygging av plattformgulv under følgene rom: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

54 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider HIMLINGER Q UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING. SKRUDD Type: 15mm branngips, 1 lag Tilleggskledning på tidligere lag. Skal tilfredstille best mulig EI60 NB! nødv. forsterkning i eks. himlinger må kontrolleres før montering. ihht masselister Areal m 2 266, Q UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING. SKRUDD Type: 15mm branngips, 2 lag Tilleggskledning på tidligere lag. EI60 brannkrav ihht. masselister Areal m 2 96, Q17.21 NEDLEKTING FOR HIMLING 23x73mm Senteravstand: cc400mm Nedforingshøyde: 23mm ihht. masseliste Areal m 2 96,80 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

55 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider R13.11 PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER Himlingstype nr.: Type 1 Platetype: Gyptone Qatro 20 - A kant Bæresystem: Stålskinner Brannklasse: - Absorbsjonsfaktor: - Modul: 600 x 600 Himlingshøyde: 2600mm Fri montasjehøyde: ca 600mm Overflate: Farge: HVIT Utforming av modulskjøt: - Avslutning mot vegg: - Avslutning mot søyle: - Areal m 2 219, R13.11 PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER Himlingstype nr.: Type 1 Platetype: Gyptone Qatro 20 - A kant Bæresystem: Stålskinner Brannklasse: - Absorbsjonsfaktor: - Modul: 600 x 600 Himlingshøyde: ca 2600mm Fri montasjehøyde: ca 50mm Overflate: Farge: HVIT Utforming av modulskjøt: - Avslutning mot vegg: - Avslutning mot søyle: - Direktemontert med direktefester til himling NB! noe skråhimling i rom C101 og C107 Areal m 2 340,50 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

56 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Valgfri Tykkelse: 0,15mm Fuktkontroll: Skjøtemetode: overlapp 100mm For nye tilbygg og påbygg Areal m 2 163, Q FOTLIST AV USPESIFISERT MATERIALE PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 95 mm Type: Valgfri Skal tettes med silicon mot gulv, og i ender. Skal være mest mulig vanntett ved evt. lekasje. Lengde m 31,80 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

57 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Yttetak TAKSTOLER - PRIMÆRKONSTRUKSJON Q W - TAKSTOL Type: Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 12,3m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende Antall stk Q W - TAKSTOL Type: Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 12,3m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende Rettkappet på en side for forlengelse med ranti bjelke. Antall stk Q SPERRETAK AV TREBASERTE I-PROFILER. DIMENSJON 45 mm x 250 mm. CC 600 mm Type/kvalitet: Tilpasset snølast 4kN Takvinkel: ca 15 Festes i enden av takstoler som forlengelse Inkl kjemslinger og forsterkninger inkl. festemateriell, Venstre side 38,00 Høyre side 24,30 Areal takflate m 2 62,30 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

58 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q SPERRETAK AV TREBASERTE I-PROFILER. DIMENSJON CC 600 mm Type/kvalitet: Tilpasset snølast 4kN Takvinkel: ca 5 Må dimmensjoneres av leverandør Inkl kjemslinger og forsterkninger inkl. festemateriell, Gjelder bygg A/B Ventilasjonsrom Valgfri leggeretning avgjøres av entreprenør. Skal være min 50mm lufting i øvre del. og skal isoleres med 250mm, totalt min. 300mm høyde Areal takflate m 2 22, Q LOFTSROM TAKSTOL (A - TAKSTOL) Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 52m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende bygg Antall stk 8 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

59 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider KLEDNING OG OVERFLATE TYPE Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri (vannfast) 15mm Venstre tak 15 43,70 Høyre tak 15 28,50 Hovedtak ,40 Bod tak 30,30 Areal m 2 225, S TEKNING AV ETTLAGS TAKFOLIE MED MEKANISK FESTE Underlag: Finer Kvalitet, type, evt. klasse i h.h.t. NS 3531 Innfesting: Valgfri Tykkelse: Areal m 2 225, Q SLØYFER OG LEKTER PÅ TAKTRO Type lekter: ihht. prod. anvisninger Type sløyfer: tr.imp Dimensjon lekter: ihht. prod. anvisninger Fasthetsklasse: ihht. prod. anvisninger Dimensjon sløyfer: 18x48. Fasthetsklasse: T18 For tekking type: Takstein Areal m 2 225, S KOMPLETT TEKNING AV BETONGTAKSTEIN Overflatestruktur: som eksisterende Farge: som eksisterende Lengde møne, lengde grater: 8,5 m Lengde gavler: 17,3 m Spesialelementer: Overgang fra 22 til 15 på tilbygg Antall gjennomføringer: [Tegning nr.] Fasader/Snitt Areal m 2 169,30 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

60 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider KLEDNING OG OVERFLATE TYPE Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri (vannfast) 15mm Tak over ventilasjonsrom blok A/B Areal m 2 22, C21.1 ETTERSYN Objekt: Tak Blokk B Intervall: 1 GANGS Rengjøring og klargjøring for legging av teking av ny takfolie på eks. bygg B ca 340m² Rund sum RS S TEKNING AV ETTLAGS TAKFOLIE MED MEKANISK FESTE Underlag: Tidligere lagt teking av asfalt papp på tro og nytt på oppforet isolert område, 30m² Kvalitet, type, evt. klasse i h.h.t. NS 3531: Det benyttes protan SE/FP eller likeverdig som er armert med polyestervev for å tåle påkjenninger som følge av vindlast Innfesting: Innfestingen dimensjoneres i h.h. til NS 3479 Tykkelse: 1,6mm Det benyttes Protan SE/FP eller likverdig som er armert med polyestervev for å tåle påkjenningene som følge av vindlast. Det legges til grunn følgende kvalitetskrav: NS 3531 Takfolier og vanntrykk-folier. Alle krav skal oppfylles. Takbelegget skal ha NBI teknisk godkjenning Tekkearbeidene skal utføres av autoriserte takentrepenører eller egne tekke avdelinger i henhold til Leverandørs anvisninger og eget kvalitetssikrings-system Vindlastdimensjonering etter NS3479/A1 og TPF Informerer nr. 5/5B Ved underlag av isolasjon vises det til isolasjonsleverandørens anvisninger vedrørende Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

61 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider tykkelse, fall etc. Protan takbelegg tåler is og stående vann og krever ikke falloppbygging i renner. Byggeforskrift av 1997 og TPF Informerer nr 6 angir krav ved bruk av plastisolasjon på tak. Sveiseprøver tas pr 200 lm utført sveis. Disse tekkes med prefabrikkerte kvalitetssikringslapper. Alle festemidler som benyttes til mekansisk innfesting av takbelegg skal ha NBI Teknisk Godkjenning Ved bruk av PE-folie som fuktsperre stilles det krav til aldringsbestandig folie i henhold til NPF norm Eventuell migreringssperre/glidesjikt monteres i henhold til leverandørens anvisninger, Farge - Grå Tak blokk B har 8 Taklysvinduer som det også skal tilpasses i mot. (800x800mm) Ventilasjonsrom + 200mm oppbrett 34,26 Retekking av blokk B + ca 10m² i oppbrett 350,00 Tekking inngang A + 200mm oppbrett 27,30 Tekking inngang A mm oppbrett 8,44 Areal m 2 420, S23.46 AVSLUTNING AV VANNTRYKKSMEMBRAN MOT SLUK Type sluk: For 2 stk sluker på eks. tak og 2 stk nye sluker på flatt tak over hovedinnganger Antall stk S25.37 SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET Type sluk: Valgfri Sluk skal monteres som en del av tekningssystemet til takfolie. for flate tak over hovedinngang. tilnyttes takrenne nedløp Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

62 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider TAK KASSER TYPE 1 (Hovedinngang bygg B) Q UTLEKTING FOR UTVENDIG HORISONTAL KLEDNING Dimensjon lekter: 48x98mm Senteravstand: cc600 Type kledning: Platekledning Oppbygging av raftkasser. sammensatt konstruksjon. skal bygges som eks. bygg Inkl. innfesting til lecaplanker inkl. sammengjæring i hjørner se detaljsnitt AS-B21 Areal stk Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri 15mm T1 Utside 13,23 T1 Topp 2,52 T1 Innside 5,67 T2 Utside 7,72 T2 Topp 0,90 T2 Innside 2,02 Areal m 2 32, S DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING AV Kvalitet /belegg: [Vindlastkurve] Båndtekking som eksisterende bygg Materialer av samme kvalitet som eks. Areal m 2 20,95 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer)

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer) Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2) Innervegger 3) Etasjeskiller/himling 4)

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Hytter i fantastiske omgivelser!

Hytter i fantastiske omgivelser! HYTTER VED SJØEN Eivindvik, Sollibotn Hytter i fantastiske omgivelser! Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester

Detaljer

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Pris kr. 6 900 000 Prisberegningsdato 01.02.09. Det vil bli prisstigning frem til byggestart iht. SSB. Prosjektnr. 07012 Beskrivelse pr. 05.05.2009 Tegningsliste

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5.

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer