Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06."

Transkript

1 Prosjekt: Fygle skole Side Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201

2 Prosjekt: Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende Fygle skole til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... eks. mva. 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Prisstigning inkluderes ikke i tilbudssum 3. BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (Anall virkedager fra oppstartsdato, eks. ferie) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: kr... inkl. mva, b) eller som regulering etter % av sideentrepriser....% Sted / dato:... den... Signatur:... Adresse:... Telefon:...

3 Prosjekt: Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader Grunnarbeider Betongarbeider Stålarbeider Bærende trekonstruksjoner Rivingsarbeider Bygningsmessige arbeider Dør- og Vindusarbeider Mur og Flisarbeider Malerarbeider Sum % mva Sum inkl. mva.

4 Prosjekt: Fygle skole Side 00-3 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

5 Prosjekt: Fygle skole Side 00-4 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

6 Prosjekt: Fygle skole Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

7 Prosjekt: Fygle skole Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER GRUNNARBEIDER. UTVENDIG. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,2 m. DYBDE INNTIL 2,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Fiberduk skal inkluderes. Gjelder for grøft med 1ledning inkl.utgraving for kummer. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 46, H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 1,2 m. DYBDE INNTIL 2,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Fiberduk skal inkluderes. Gjelder for grøft med 2 ledninger inkl. utgraving for kummer. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 10,00 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

8 Prosjekt: Fygle skole Side 01-3 Kapittel: 01 Felleskostnader H43.11 SANDFANGSKUMMER AV BETONG. DN 1000 Drenskum DRK 1. Kumhøyde:2200 mm Inklusive sandfang på ca,500 mm, kjøresterkt lokk med flytende ramme, leider av aluminium samt utløpsdykker. Antall stk H43.11 SANDFANGSKUMMER AV BETONG. DN 1000 Overvannskummer OVK1 og OVK2. Kumhøyde:2200 mm Inklusive sandfang på ca,500 mm, kjøresterkt rist med flytende ramme, leider av aluminium samt utløpsdykker. Antall stk GRUNNARBEIDER. INNVENDIG. H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,6 m. DYBDE INNTIL 1,0 m. GRAVESKRÅNING 1:1 Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Pukk Sidefylling/beskyttelseslag: Pukk Gjenfylling: Velgr. grusmasser Gjelder for grøft med 1ledning. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. Gjennomgående lengde m 10, BETONGARBEIDER BETONGARBEIDER. C HULLTAKING I INNERVEGG. SAGING GJENNOM BETONG Tykkelse vegg:200 mm. Dim.700x250 mm stk 5 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

9 Prosjekt: Fygle skole Side 01-4 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Tykkelse dekke:200 mm. Dim.ø30 mm stk C HULLTAKING I DEKKE. KJERNEBORING GJENNOM BETONG Tykkelse dekke:200 mm. Dim.ø120 mm stk 6 L45.0 GJENSTØPING Gjenstøping i eksisternde betongdekker etter at tekniske installasjoner er installert. Dim.ø140 mm stk L FORSKALING AV UTSPARINGER REKTANGULÆR UTSPARING VALGFRI Utsparing i ny yttervegg Dim 200x200 mm stk TØMMER OG SNEKKERARBEIDER TØMMER OG SNEKKERARBEIDER. Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av radiatorer. stk 20 Q SPIKERSLAG FOR FESTE AV INNREDNING Spikerslag for feste av servanter, u.vasker etc. stk 7 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x600 mm stk 1 C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x800 mm stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

10 Prosjekt: Fygle skole Side 01-5 Kapittel: 01 Felleskostnader C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.800x1000 mm stk C HULLTAKING I YTTERVEGG GJENNOM TRE Tykkelse vegg:ca.200 mm. Dim.1200x800 mm stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø160 mm. stk 10 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø250 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.ø315 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.500x200 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.500x200 mm. stk 1 Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.600x200 mm. stk 1 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

11 Prosjekt: Fygle skole Side 01-6 Kapittel: 01 Felleskostnader Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Gjelder nye innervegger. Tykkelse vegg:120 mm. Dim.600x400 mm. stk R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Hulltakinger i himlinger. Dim.ø160 mm stk 27 R13.1 Platehimlinger HULLTAKING I HIMLING Hulltakinger i himlinger i u.skolen. Dim.600x600 mm stk BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ELEKTRO Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprnør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering Grunn og terreng H KOMPLETT LEDNINGSGRØFT. BUNNBREDDE 0,5 m. DYBDE INNTIL 0,7 m. Tillatt høydeavvik - 80mm Tillatt sideavvik - 80mm Posten omhandler graving av kabelgrøft fra bygg B til bygg C Antall m 35, H75.31 INNMÅLING AV RØRLEDNING Nedlagte kabler/rør innmåles mot referansepunkt, for oppfatering av utomhusplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

12 Prosjekt: Fygle skole Side 01-7 Kapittel: 01 Felleskostnader Tømmer og snekker Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: 220x100 mm Åpning for: inn i fordelinger Type bindingsverk:gipsplater /sponplater Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: ø 75 mm Åpning for: Veggboks Type bindingsverk:gipsplater / sponplater stk 224 Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

13 Prosjekt: Fygle skole Side 01-8 Kapittel: 01 Felleskostnader Maler og tapetserer T73.3 Behandling på ubehandlet gipsplatrer FLIKKING Støvbindende maling i elektrofordelere. Hvit. m 2 19,80 Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner R.S. Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

14 Prosjekt: Fygle skole Side 11-1 Kapittel: 11 Grunnarbeider 11 Grunnarbeider 11.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 11 Grunnarbeider:

15 Prosjekt: Fygle skole Side 12-1 Kapittel: 12 Betongarbeider 12 Betongarbeider 12.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 12 Betongarbeider:

16 Prosjekt: Fygle skole Side 13-1 Kapittel: 13 Stålarbeider 13 Stålarbeider 13.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 13 Stålarbeider:

17 Prosjekt: Fygle skole Side 14-1 Kapittel: 14 Bærende trekonstruksjoner 14 Bærende trekonstruksjoner 14.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging RS Sum Kapittel 14 Bærende trekonstruksjoner:

18 Prosjekt: Fygle skole Side 20-1 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20 Rivingsarbeider GENERELT: 20.A Bygg A skal alt materiell, utstyr og avfall deponeres på godkjent avfallsplass Hvis annet ikke er spesifisert.. Deponeringsavgifter skal være inkl. enten i post, eller i rigg og drift. RIVING AV VINDUER OG DØRER Skal inkludere demontering av evtuelle perisienner, innvendig og utvendig listverk og foringer. RIVING AV VINDUER OG DØRER 20.A.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu på hovedfasade Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i Fasade Nord ~ 1350x1850 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

19 Prosjekt: Fygle skole Side 20-2 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu på hovedfasade Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i Fasade Nord ~ 1350x1350 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk A.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Treveindu i VF Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i VF ~ 800x2000 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye vinduer. Antall stk 4 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

20 Prosjekt: Fygle skole Side 20-3 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.1.4 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: Dør i VF Byggeår: 1954 Omfang, plassering: i VF ~ 1600x2000 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye dører. Antall stk 3 RIVING AV VEGGER 20.A.2.1 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: teglvegger Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Ihht. rivingsplan og skjema Valgfri rivingsmetode inkl deponering. Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 31,86 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

21 Prosjekt: Fygle skole Side 20-4 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.2.2 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: Lettvegger Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Gjelder rom A104 Valgfri rivingsmetode inkl. platekledning inkl deponering. Ihht. rivingsplan og skjema Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 5,63 20.A.3 RIVING GULV 20.A.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: PVC Gulvbelegg Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Oppriving. Sliping. Igjennpussing av huller og fordypninger Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av flis. Areal m 2 30,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

22 Prosjekt: Fygle skole Side 20-5 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.3.2 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Skifer fliser Byggeår: 1954 Omfang, plassering: VF blokk A Opphugging av gammel flis og fuger. Hugges til 20mm under FG ved gulvmatter Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode. Deponeres. [Sluttilstand] Gulv skal være tilstrekkelig opphugget slik at det kan avrettes for gulvmatter og for flisgulv. Areal m 2 19,20 RIVING AV UTSTYR 20.A.4.1 C RIVING AV FAST INVENTAR, ANTALL Materialer: speil, dispensere,mm Byggeår: 1954 Omfang, plassering: gjelder: toalettdispensere, speil, kurver ol. gjelder ikke vasker og WC'er Fastskruvd innredningt - Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Antall RS RIVING AV YTTERTAK Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

23 Prosjekt: Fygle skole Side 20-6 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.A.5.1 C RIVING AV BYGNINGSDEL, ANTALL Materialer: Uvist, flat tak Byggeår: Ukjent Omfang, plassering: Hele tak, inkl. tekking. Eksisterende yttertak på VF demontering og fjerning av eksisterende tak. demontering og fjerning av himlinger. slissing og nedtaking av kledningsbord for tilpassing nytt tilbygg Nedtaking av raftekasse for bygg B. Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] VF skal være klargjort for montering av nytt tak og ventilasjonsrom. Antall RS VEGGUTSPARINGER 20.A.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL 20.B Bygg B Materialer: Eks. yttervegg Byggeår: 1954 Omfang, plassering: Utsparing for dør M10x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 1 RIVING AV VINDUER OG DØRER Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

24 Prosjekt: Fygle skole Side 20-7 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: i fasade Øst og Sør ~ M16x23 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Klargjort for remontering av nye rømningsvinduer. Antall stk 3 20.B.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: Rom B203 ihht. rivingsplan (ViR B203) Rives, fjernes og deporteres I yttervegg ~ M19x30 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

25 Prosjekt: Fygle skole Side 20-8 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1967 Omfang, plassering: Rom B202 ihht. rivingsplan (ViR B212) I yttervegg ~ M33x29 Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Antall stk 1 20.B.1.4 C DEMONTERING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Type: Foldedør i mellom rom B214 og B215 Demontering, oppbevaring og remontering av foldedør Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

26 Prosjekt: Fygle skole Side 20-9 Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.1.5 C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: DØRER KOMPAKT Byggeår: 1967 Omfang, plassering: ihht. rivingsplan M05 til M10 dører Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Antall stk 12 RIVING AV VEGGER 20.B.2.1 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: teglvegger Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. Bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode inkl deponering. [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 102,05 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

27 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.2.2 C RIVING AV INNERVEGG, AREAL Materialer: Trestender/platekledning Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. ca t = 98mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Vegg rives og fjernes i sin helhet. deporteres. [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 32,37 RIVING GULV 20.B.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: PVC Gulvbelegg Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri rivingsmetode [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av nytt gulvbelegg. Areal m 2 219,65 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

28 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider ETTERISOLERING AV TAK 20.B.4.1 C DEMONTERING AV TAKOPPBYGG, ANTALL Type: Demontering av raftekasser for access til kryploft for etterisolering Entreprenør velger selv størrelse han vil ha på hullet for å frakte inn isolasjon og sikkerhetsmessig adkomst. Nødvendige stillasjer inkl. i posten. Skal inkluderer remontering og tekking av raftkasse til den stand dette var før demonteringen. Nødvendige nye materialer skal innberegnes. Antall stk 8 20.B.4.2 S ISOLASJON AV MINERALULL I OPPFORET TAK TYKKELSE: [Materialkrav til isolasjonen] D36 [Produktkrav til isolasjonen] A1 [Utførelseskrav] 50mm mineralull som legges i mellom sviller for å bygge opp på samme OK som eksisterende isolasjon som er brettet over sviller. Skal danne et flatt underlag for videre isolering. [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 340,00 20.B.4.3 S ISOLASJON AV MINERALULL I OPPFORET TAK TYKKELSE: 250 mm [Materialkrav til isolasjonen] D36 [Produktkrav til isolasjonen] F, Vindsperre [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 340,00 VEGGUTSPARINGER Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

29 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.B.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL 20.C Bygg C Materialer: Eks. innervegg Byggeår: 1963 Omfang, plassering: Utsparing for dør M10x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 2 RIVING AV VINDUER OG DØRER 20.C.1.1 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M14x14 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Utsparing skal tettes, se, egen post. Vindu til grupperom C113, Vindu i ende av gang C102 under (VR-C102-2) Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

30 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.1.2 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M06x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Vindu i garerobe C107 under (VR-C107-1) Antall stk 1 20.C.1.3 C RIVING AV VINDUER / DØRER I YTTERVEGG, ANTALL Materialer: VINDU AV TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: I YTTERVEGG M27x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Vindu i garerobe C107 under (VR-C107-2) Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

31 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.1.4 C RIVING AV VINDUER / DØRER I INNERVEGG, ANTALL Materialer: DØR KOMPAKT Byggeår: 1988 Omfang, plassering: VF, dør M20x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Rives, fjernes og deporteres [Sluttilstand] Døri garerobe C101 under (VR-C101-12) Antall stk 1 RIVING YTTERVEGG 20.C.2.1 C RIVING AV UTVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: Liggende kledning Byggeår: 1988 Omfang, plassering: inkl.utlekting og plater Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Beskyttelse av åpene arealer mot vann. [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Areal m 2 60,89 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

32 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.2 C RIVING AV INNVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: GIPSPLATER Byggeår: 1988 Omfang, plassering: 13mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] skal inkludere tak og gulvlister, og brystpanel. [Sluttilstand] Areal m 2 91,26 20.C.2.3 C RIVING AV INNVENDIG KLEDNING, AREAL Materialer: GIPSPLATER Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Hvis ekstra lag plater 13mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Post er for hvis det er 2 lag platekledning på innvendig vegg. siste lag prises sepparat. Post føres ikke til sum Areal m 2 0,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

33 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.4 C RIVING AV YTTERVEGG, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: 48x148mm + isolasjon Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. H=2,7m Bæring: Ekstra understøttelse/ forsterkninger må monteres til ny drager er montert under bærende konstruksjoner. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Beskyttelse av åpene arealer mot vann. [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 48,06 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

34 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.2.5 C RIVING AV INNERVEGG, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: 48x98mm + isolasjon Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Som vist på rivingsplan og i masseliste Flikk av veggoverganger mot gjenstående vegger og mot gulv, sparkles slipes og males. H=2,7m Bæring: Ekstra understøttelse/ forsterkninger må monteres til ny drager er montert under bærende konstruksjoner. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] Valgfri [Sluttilstand] Hull og fordypninger skal sparkles og pusses slett med vegg forøvrig. Kontaktflater mellom vegger som rives og berørte vegger skal reppareres og preppareres opp til samme standard som på gjenstående vegger som forøvrig. Areal m 2 18,09 RIVING GULV 20.C.3.1 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Gulvbelegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Riving og fjerning i BK Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging nytt belegg. Areal m 2 2,30 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

35 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.3.2 C RIVING AV GULV OG OVERFLATE, AREAL Materialer: Gulvbelegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Riving og fjerning i garderober og gang gjelder garderobe, BK og gang Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Gulv skal slipes etter at belegg er fjernet, og skal tilfredstille underlag for legging av flis. Areal m 2 64,30 RIVING YTTERTAK 20.C.4.1 C DEMONTERING AV TAKTEKKING, AREAL Type: Takstein Demontering og lagring av takstein Demontering av lekter, sløyfer, papp og tro. Nødvendig arealer vurderes av entreprenør. Det er medtatt i beregning ca 1m Venstre side 28,00 Høyre side 28,60 Areal m 2 56,60 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

36 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.2 C RIVING AV YTTERTAK, PRIMÆRKONSTRUKSJON, AREAL Materialer: TRE Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Type: Raftutstikk Eks. raftutstikk kappes ved yttervegg. Avkapping tilpasses nye bjelker. Avstand på takstoler er cc600 Areal m 2 20,50 20.C.4.3 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Plastrenne Byggeår: 1988 Omfang, plassering: inkl. nedløp, kroker og festemateriell. Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Lengde m 15,00 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

37 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.4 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Forkantbort Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Raftkassekasse bord under, fluenetting.mm Bredde ca 500mm Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Lengde m 19,20 20.C.4.5 C RIVING AV TAKRENNER, LENGDE Materialer: Vindskier Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Type: Vindskier demontering av vindskier, inkl kjemslinger evt. tilpassing/beskjøring av taktro demontering av kledning under kjemslinger bredde ca 300mm Lengde m 14,10 Akkumulert Kapittel 20 Rivingsarbeider:

38 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 20 Rivingsarbeider 20.C.4.6 C13.22x3 RIVING AV Bygningsdeler, areal, AREAL Materialer: Utvendig panel under takutbygg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Raftkasse Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] riving og fjerning av panel, evt. plateunderlag. Areal m 2 11,75 VEGGUTSPARINGER 20.C.6.1 C RIVING AV YTTERVEGG, UTSTYR, ANTALL Materialer: Eks. innervegg Byggeår: 1988 Omfang, plassering: Utsparing for dør M8x21 Bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: [Rivingsmetode og behandling av rivingsavfall] [Sluttilstand] Innsetting av ny blindkarm skal være inkl. i pris. Antall stk 1 Sum Kapittel 20 Rivingsarbeider:

39 Prosjekt: Fygle skole Side 21-1 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider 21 Bygningsmessige arbeider Yttervegger Q31.82 LIGGENDE, UTVENDIG PANEL MED DOBBELTFALS Type: Som eksisterende Som eksisterende Liggende kledning skal være av samme dimensjon som på eksisterende bygg. inkl. ekstra lekter i mellom hvert andre bord. Areal m 2 206, Q SPIKERSLAG FOR KLEDNING ELLER BELEGG 130,21 Som eksisterende Plassering: Som eksisterende Innfesting for: Liggende kledning utv. vegg Lengde m 2 163, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 152, Q UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ FASADE. 9 mm UTVENDIG GIPSPLATE. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Areal m 2 152,69 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

40 Prosjekt: Fygle skole Side 21-2 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 148 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR LIGGENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >T18 Type kledning: Liggende Areal m 2 217, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 150 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 130, S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: Skjøtemetode: Overlapp min 100mm Areal m 2 119, Q UTLEKTING FOR INNVENDIG VERTIKAL KLEDNING Senteravstand: Type kledning: 48x48mm ihht plateleverandør 2x13mm gipsplater Areal m 2 119,26 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

41 Prosjekt: Fygle skole Side 21-3 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 119,26 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

42 Prosjekt: Fygle skole Side 21-4 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider ÅPNINGER I BINDINGSVERK Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M09 x 14 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M25 x 14 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M09 x 21 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M10 x 21 (b x h) Åpning for: Dør Type bindingsverk: mm tre Gjelder bygg C Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

43 Prosjekt: Fygle skole Side 21-5 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider OMRAMING UTVENDIGE VINDUER S SÅLBENKBESLAG Kvalitet/belegg: Lengde: Utfoldet bredde: 55,74lm 100mm Antall stk Q71.42 VANNBRETT AV TRE FOR BESLAG Type: for sålebenk Se under For blokk C er list over og under vindu sammenfallende med lister på vegg, dette skal sammenfalle også på det nye tilbygget. Lengde m 55, S VANNBRETTBESLAG Kvalitet/belegg: Valgfri Lengde: 55,74lm Utfoldet bredde: 150mm Antall stk Q71.61 UTVENDIGE KARMLISTER AV TRE Type: Omramming av vinduer 23x123mm (t, b,) Lengde m 157,67 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

44 Prosjekt: Fygle skole Side 21-6 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider OMRAMING UTVENDIGE DØRER Q71.42 VANNBRETT AV TRE FOR BESLAG Type: Standard type Som eks. bygg For blokk C er list over og under vindu sammenfallende med lister på vegg, dette skal sammenfalle også på det nye tilbygget. Lengde m 6, S VANNBRETTBESLAG Kvalitet/belegg: Valgfri Lengde: 6,33lm Utfoldet bredde: 150mm Antall stk Q71.61 UTVENDIGE KARMLISTER AV TRE Type: Omramming av dører 23x123mm (t, b,) Lengde m 27, S SOKKELBESLAG. RUSTFRITT STÅL 0,5 mm Kvalitet/belegg: Valgfrit Utfoldet bredde: 150mm For ytterdører i blokk C 2 stk dører Lengde m 2,20 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

45 Prosjekt: Fygle skole Side 21-7 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider STAFASJE Q71.22 UTVENDIG DEKKBORD AV TRE Type: Bord på vegg 18x148mm Dekkbord på gavl og i skjøt mellom gammelt og nytt bygg Dimensjon kontrolleres opp mot eksisterende stafasje før bestilling og montering. Gavl 5,60 Fasade bak 2,70 Lengde m 8, Q71.51 HJØRNEKASSER AV TRE Type: Utv. hjørne 18x123mm x 2 stk. Dimensjon kontrolleres opp mot eksisterende hjørnekasser før bestilling og montering. Hjørne 1 - hovedbygg 2,70 Hjørne 2 - hovedbygg 3,20 Hjørne Venstre tilbygg 2,30 Hjørne høyre tilbygg 2,30 Lengde m 10,50 ETTERKLEDNING AV VF Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: > T18 Type kledning: Platekledning Post for etterisolering av VF mellom bygg A og B Høyde ca 2,5m Areal m 2 17,06 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

46 Prosjekt: Fygle skole Side 21-8 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M08 x 21 (b x h) Åpning for: Vindu Type bindingsverk: 98mm tre Gjelder VF bygg B Antall stk Q13.31 ÅPNINGER I ENKELT BINDINGSVERK Dimensjon for åpning: M16 x 21 (b x h) Åpning for: Dør Type bindingsverk: 98mm tre Gjelder VF bygg B Antall stk Q UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ FASADE. 15 mm FINÉR. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: valgfri 15mm Areal m 2 17, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 17, S DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING AV Kvalitet /belegg: [Vindlastkurve] Båndtekking som eksisterende bygg Materialer av samme kvalitet som eks. Areal m 2 17,06 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

47 Prosjekt: Fygle skole Side 21-9 Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Innervegger Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >T18 Type kledning: Platekledning Skjørtvegger i himmling. Bindingsverk skal festes i himling/tak Alt. kan stålstendere benyttes. Areal m 2 10, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 75 (Stål enkelvegg 75mm tykkelse.) Masse m 2 125, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 100 (Stål enkelvegg 100mm tykkelse.) Masse m 2 44, Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 73 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: >= T18 Type kledning: Platekledning Areal m 2 21,92 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

48 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE. DIMENSJON. 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2. FOR STÅENDE KLEDNING Fasthetsklasse: Type kledning: Fasthetsklasse: >= T18 Type kledning: Platekledning Areal m 2 1, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 136, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 61, Q PLATER UTEN FERDIG OVERFLATEBEHANDLING PÅ INNVENDIGE VEGGER. 13 mm GIPSPLATER. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Valgfri 13mm Areal m ,00 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

49 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider FORINGER OG GERIKTER Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 34 mm Type: Se foringer masseliste Dører 16,00 Vinduer 0,00 Lengde m 16, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 45 mm Type: Se foringer masseliste Dører 47,00 Vinduer 0,00 Lengde m 47, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 95 mm Type: Se foringer masseliste Dører 21,00 Vinduer 150,80 Lengde m 171, Q UTFORING AV HELTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 120 mm Type: Se foringer masseliste Dører 10,00 Vinduer 11,60 Lengde m 21,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

50 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q UTFORING AV LIMTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 18 mm x 200 mm Type: Se foringer masseliste Dører 10,00 Vinduer 41,40 Lengde m 51, Q UTFORING AV LIMTRE. PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. Dim :18 x 450 > 300mm Se foringer masseliste Dører 17,00 Vinduer 22,80 Lengde m 39, Q KARMLIST AV GRAN PÅ MUR. FERDIG LAKKERT. 12 mm x 58 mm Type: Se gerikter masseliste Lengde m 237,90 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

51 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider ÅPNINGER I BINDINGSVERK P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M08x21 (b x h) Bygg A 0,00 Bygg B 1,00 Bygg C 0,00 Antall stk P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M10x21 (b x h) Bygg A 0,00 Bygg B 1,00 Bygg C 5,00 Antall stk P ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE I Åpning for: Dør Dimensjon åpning: M16x21 (b x h) Bygg A 1,00 Bygg B 0,00 Bygg C 0,00 Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

52 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Dekker/himlinger OPPBYGGING AV PLATFORMGULV Q ENKELT BINDINGSVERK AV HELTRE SOM IKKE SKAL KLES. DIMENSJON 48 mm x 98 mm. FOR TOLERANSEKLASSE 2 Fasthetsklasse: Bæresystem for platformgulv under rom B210 og B211 Høyde er ca 380mm Areal m 2 4, Q BJELKELAG AV HELTRE. DIMENSJON 48 mm x 198 mm. CC 600 mm. FOR TOLERANSE KLASSE 2 Fasthetsklasse: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10, Q46.4 BORD UNDER BJELKER FOR STUBBELOFT Valgfri Areal m 2 10, Q46.3 LEKTER PÅ BJELKER FOR STUBBELOFT Type: Valgfri Areal m 2 10, Q46.2 STUBBELOFTSGULV AV PLATER Type: Valgfri Areal m 2 10,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

53 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S ISOLASJON AV MINERALULL I BJELKELAG TYKKELSE: 200 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 0, Q UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG. 22 mm SPONPLATE MED NOT OG FJÆR. LIMT OG SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Tykkelse: Oppbygging av plattformgulv under følgene rom: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10, Q UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG. SKRUDD. TOLERANSEKLASSE 2 Type: Sementbasert Tykkelse: 6mm Formstabil og ikke brennbar sementbassert plate for underlag flis og støping av avretningsmasser. Skal legges/festes oppå platformgulvet. Oppbygging av plattformgulv under følgene rom: B204 EL skap 0,80 B210 og B211 WC og HCWC 9,80 Areal m 2 10,60 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

54 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider HIMLINGER Q UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING. SKRUDD Type: 15mm branngips, 1 lag Tilleggskledning på tidligere lag. Skal tilfredstille best mulig EI60 NB! nødv. forsterkning i eks. himlinger må kontrolleres før montering. ihht masselister Areal m 2 266, Q UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING. SKRUDD Type: 15mm branngips, 2 lag Tilleggskledning på tidligere lag. EI60 brannkrav ihht. masselister Areal m 2 96, Q17.21 NEDLEKTING FOR HIMLING 23x73mm Senteravstand: cc400mm Nedforingshøyde: 23mm ihht. masseliste Areal m 2 96,80 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

55 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider R13.11 PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER Himlingstype nr.: Type 1 Platetype: Gyptone Qatro 20 - A kant Bæresystem: Stålskinner Brannklasse: - Absorbsjonsfaktor: - Modul: 600 x 600 Himlingshøyde: 2600mm Fri montasjehøyde: ca 600mm Overflate: Farge: HVIT Utforming av modulskjøt: - Avslutning mot vegg: - Avslutning mot søyle: - Areal m 2 219, R13.11 PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER Himlingstype nr.: Type 1 Platetype: Gyptone Qatro 20 - A kant Bæresystem: Stålskinner Brannklasse: - Absorbsjonsfaktor: - Modul: 600 x 600 Himlingshøyde: ca 2600mm Fri montasjehøyde: ca 50mm Overflate: Farge: HVIT Utforming av modulskjøt: - Avslutning mot vegg: - Avslutning mot søyle: - Direktemontert med direktefester til himling NB! noe skråhimling i rom C101 og C107 Areal m 2 340,50 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

56 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Valgfri Tykkelse: 0,15mm Fuktkontroll: Skjøtemetode: overlapp 100mm For nye tilbygg og påbygg Areal m 2 163, Q FOTLIST AV USPESIFISERT MATERIALE PÅ USPESIFISERT UNDERLAG. FERDIG MALT. 21 mm x 95 mm Type: Valgfri Skal tettes med silicon mot gulv, og i ender. Skal være mest mulig vanntett ved evt. lekasje. Lengde m 31,80 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

57 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Yttetak TAKSTOLER - PRIMÆRKONSTRUKSJON Q W - TAKSTOL Type: Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 12,3m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende Antall stk Q W - TAKSTOL Type: Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 12,3m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende Rettkappet på en side for forlengelse med ranti bjelke. Antall stk Q SPERRETAK AV TREBASERTE I-PROFILER. DIMENSJON 45 mm x 250 mm. CC 600 mm Type/kvalitet: Tilpasset snølast 4kN Takvinkel: ca 15 Festes i enden av takstoler som forlengelse Inkl kjemslinger og forsterkninger inkl. festemateriell, Venstre side 38,00 Høyre side 24,30 Areal takflate m 2 62,30 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

58 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider Q SPERRETAK AV TREBASERTE I-PROFILER. DIMENSJON CC 600 mm Type/kvalitet: Tilpasset snølast 4kN Takvinkel: ca 5 Må dimmensjoneres av leverandør Inkl kjemslinger og forsterkninger inkl. festemateriell, Gjelder bygg A/B Ventilasjonsrom Valgfri leggeretning avgjøres av entreprenør. Skal være min 50mm lufting i øvre del. og skal isoleres med 250mm, totalt min. 300mm høyde Areal takflate m 2 22, Q LOFTSROM TAKSTOL (A - TAKSTOL) Taktekning: Betongstein Takvinkel: ca 22 Snølast: 4kN Senteravstand: 600mm Spennvidde: ca 52m Skal bygges opp lik eksisterende takstoler Bredde tilpasses eksisterende Raftutstikk tilpasses eksisterende bygg Antall stk 8 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

59 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider KLEDNING OG OVERFLATE TYPE Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri (vannfast) 15mm Venstre tak 15 43,70 Høyre tak 15 28,50 Hovedtak ,40 Bod tak 30,30 Areal m 2 225, S TEKNING AV ETTLAGS TAKFOLIE MED MEKANISK FESTE Underlag: Finer Kvalitet, type, evt. klasse i h.h.t. NS 3531 Innfesting: Valgfri Tykkelse: Areal m 2 225, Q SLØYFER OG LEKTER PÅ TAKTRO Type lekter: ihht. prod. anvisninger Type sløyfer: tr.imp Dimensjon lekter: ihht. prod. anvisninger Fasthetsklasse: ihht. prod. anvisninger Dimensjon sløyfer: 18x48. Fasthetsklasse: T18 For tekking type: Takstein Areal m 2 225, S KOMPLETT TEKNING AV BETONGTAKSTEIN Overflatestruktur: som eksisterende Farge: som eksisterende Lengde møne, lengde grater: 8,5 m Lengde gavler: 17,3 m Spesialelementer: Overgang fra 22 til 15 på tilbygg Antall gjennomføringer: [Tegning nr.] Fasader/Snitt Areal m 2 169,30 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

60 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider KLEDNING OG OVERFLATE TYPE Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri (vannfast) 15mm Tak over ventilasjonsrom blok A/B Areal m 2 22, C21.1 ETTERSYN Objekt: Tak Blokk B Intervall: 1 GANGS Rengjøring og klargjøring for legging av teking av ny takfolie på eks. bygg B ca 340m² Rund sum RS S TEKNING AV ETTLAGS TAKFOLIE MED MEKANISK FESTE Underlag: Tidligere lagt teking av asfalt papp på tro og nytt på oppforet isolert område, 30m² Kvalitet, type, evt. klasse i h.h.t. NS 3531: Det benyttes protan SE/FP eller likeverdig som er armert med polyestervev for å tåle påkjenninger som følge av vindlast Innfesting: Innfestingen dimensjoneres i h.h. til NS 3479 Tykkelse: 1,6mm Det benyttes Protan SE/FP eller likverdig som er armert med polyestervev for å tåle påkjenningene som følge av vindlast. Det legges til grunn følgende kvalitetskrav: NS 3531 Takfolier og vanntrykk-folier. Alle krav skal oppfylles. Takbelegget skal ha NBI teknisk godkjenning Tekkearbeidene skal utføres av autoriserte takentrepenører eller egne tekke avdelinger i henhold til Leverandørs anvisninger og eget kvalitetssikrings-system Vindlastdimensjonering etter NS3479/A1 og TPF Informerer nr. 5/5B Ved underlag av isolasjon vises det til isolasjonsleverandørens anvisninger vedrørende Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

61 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider tykkelse, fall etc. Protan takbelegg tåler is og stående vann og krever ikke falloppbygging i renner. Byggeforskrift av 1997 og TPF Informerer nr 6 angir krav ved bruk av plastisolasjon på tak. Sveiseprøver tas pr 200 lm utført sveis. Disse tekkes med prefabrikkerte kvalitetssikringslapper. Alle festemidler som benyttes til mekansisk innfesting av takbelegg skal ha NBI Teknisk Godkjenning Ved bruk av PE-folie som fuktsperre stilles det krav til aldringsbestandig folie i henhold til NPF norm Eventuell migreringssperre/glidesjikt monteres i henhold til leverandørens anvisninger, Farge - Grå Tak blokk B har 8 Taklysvinduer som det også skal tilpasses i mot. (800x800mm) Ventilasjonsrom + 200mm oppbrett 34,26 Retekking av blokk B + ca 10m² i oppbrett 350,00 Tekking inngang A + 200mm oppbrett 27,30 Tekking inngang A mm oppbrett 8,44 Areal m 2 420, S23.46 AVSLUTNING AV VANNTRYKKSMEMBRAN MOT SLUK Type sluk: For 2 stk sluker på eks. tak og 2 stk nye sluker på flatt tak over hovedinnganger Antall stk S25.37 SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET Type sluk: Valgfri Sluk skal monteres som en del av tekningssystemet til takfolie. for flate tak over hovedinngang. tilnyttes takrenne nedløp Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

62 Prosjekt: Fygle skole Side Kapittel: 21 Bygningsmessige arbeider TAK KASSER TYPE 1 (Hovedinngang bygg B) Q UTLEKTING FOR UTVENDIG HORISONTAL KLEDNING Dimensjon lekter: 48x98mm Senteravstand: cc600 Type kledning: Platekledning Oppbygging av raftkasser. sammensatt konstruksjon. skal bygges som eks. bygg Inkl. innfesting til lecaplanker inkl. sammengjæring i hjørner se detaljsnitt AS-B21 Areal stk Q TAKTRO AV PLATER. 15 mm KRYSSFINÉRPLATE. SKRUDD. Type: Tykkelse: Valgfri 15mm T1 Utside 13,23 T1 Topp 2,52 T1 Innside 5,67 T2 Utside 7,72 T2 Topp 0,90 T2 Innside 2,02 Areal m 2 32, S DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING AV Kvalitet /belegg: [Vindlastkurve] Båndtekking som eksisterende bygg Materialer av samme kvalitet som eks. Areal m 2 20,95 Akkumulert Kapittel 21 Bygningsmessige arbeider:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

2006-06 Buksnes skole

2006-06 Buksnes skole Prosjekt: 2006-06 Buksnes skole - Lofot Entreprenør AS Side 1 2006-06 Buksnes skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Y:\-2006\2006-06 Vestvågøy kommune - Buksnes Skole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsdokument - 3

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html S knad om st tte til restaurering, att Hilde R stad Page 1 of 2 Fra: Rolf Kaasten[rolfkaas@start.no] Mottatt: 13.10.2011 20:57:16 Til: mottak Levanger Tittel: S knad om st tte til restaurering, att Hilde

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter.

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. 21x70mm taklist i furu. Takklosser i innvendige hjørner mot skråtak. Gulvkonstruksjon for støpt dekke: 150mm svillremse. 48x148mm sviller. 48x198mm bunndrager. 50mm

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap Felles riving Bok 1 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Rivingsarbeider felles hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre:

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre: 05 1 05 MUR OG PUSSARBEIDER 90.10.11 51.100U UNDERENTREPRISE MUR OG BETONG XU51.1000 Mur og Betong 1,14 1,14 Totalsum 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 0,00 1 10.10.10 23.1110 YTTERVEGG 148MM BINDINGSVERK

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Omgjøring av Basseng Side 00-1 01 Forside Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider,

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Levanger videregående skole Omtekking tak over fyrrom Bygg L Post Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 1.00 RIGG OG DRIFT, NEDRIGGING, KAPITALYTELSER

Levanger videregående skole Omtekking tak over fyrrom Bygg L Post Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 1.00 RIGG OG DRIFT, NEDRIGGING, KAPITALYTELSER 1.00 RIGG OG DRIFT, NEDRIGGING, KAPITALYTELSER 1.01 Rigg og drift, nedrigging Entreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplassen, naboforhold og for øvrig alle forhold som kan tenkes

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygging ARK Bok 2-Del2 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 2 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille alle relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter rehabilitering av fasader og flate tak,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Prosjekt: Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Side 00-1 Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole FELLES TILBUDSGRUNNLAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Y:\-2004\2004-08 Vadsø Ungdomsskole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsgrunnlag (mars 2006)\Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ Detalj Puss Yttervegg, A 70 01 Takmembran under beslag 18mm kryssfinér/ OSB 48x129mm skråskåret 3 grader Takmembran under beslag Takmembran 114 15mm kryssfinér/ OSB 73 Takmembran trekkes over kasse og

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc NOTAT n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc Fra: Til: Steffen Emhjellen Tilbydere entreprise Bygningsmessige arbeider Dato:

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer