Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1"

Transkript

1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider

2 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-2 B2 KAPITTELSAMENDRAG RIVINGSARBEIDER Anbudskjema Bok 2 Bygningsmessige arbeider: Kapittel: kr 01 Felleskostnader 09 MURERARBEID 10 FLISARBEID 11 NATURSTEINSARBEID 12 TØMRERARBEID 13 SNEKKERARBEID 14 VINDUER 15 DØRER 16 LÅSER OG BESLAG 18 BLIKKENSLAGERARBEID 19 METALLARBEID 21 MALERARBEID 23 HIMLINGSARBEID 24 FAST BYGGINNREDNING 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS (bt1) 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS (bt2) 27 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 29 DIV. BYGNINGSM. ARBEID Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES ANBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:...

3 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-3 B3 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:

4 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 01-1 Kapittel: 01 Felleskostnader 01 Felleskostnader Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 3 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Det bemerkes også at der type skal utfylles, er dette en del av kvalitetsvurderingen av materiale. Og hvis det ikke er fylt inn kvalitet på materiale, angis dette som 0 poeng ved vurderingen! 01.1 B Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging Rigg og drift samlet Ny post etter anbud! RS Rigging osv B RIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B RIGGING AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS B NEDRIGGING AV BYGGE PLASS ALLE ARBEIDER Akkumulert Kapittel 01 Felleskostnader:

5 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 01-2 Kapittel: 01 Felleskostnader Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Drift av byggeplass B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Rund sum RS B DRIFT AV BYGGEPLASS ALLE ARBEIDER Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 Rund sum RS Entrepriseadministrasjon B OPPSTART BYGGEPLASSADMINISTRASJON ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE OG SAMORDNING KS- PLANER/KONTROLLPLANER ALLE ARBEIDER Rund sum RS B UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE ARBEIDER Rund sum RS Sum Kapittel 01 Felleskostnader:

6 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-1 Kapittel: 09 MURERARBEID 09 MURERARBEID 09.1 MURERARBEIDER 09.2 A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Yttervegger MURERARBEIDER UTVENDIG BYGGETRINN YTTERVEGGER AV TEGLSTEIN GENERELLT: Alle yttervegger skal ha stående stenderskift som start på første skift nederst på teglveggene. Overkanten av vinduer med bredde > M10 skal ha stenderskift som avsluttes 100mm over sidekarmen til vindet. Det må også tas hensyn til persiennekasser i overkant av vinduer. Sålbenken av liggende/skråstilt teglstein avsluttes mot sidekarmen til vindet. Alle beslag til åpninger i fasadevegg skal lages av Titanzink tykkelse 0,8mm. Se egen beskrivelse Ved alternative løsninger: -Teglstein i smygget -Beslag i same farge som teglstein NB! Alle synlige avsluttinger med liggeflater på tegelsteinener skal bestå av massive teglsteiner uten hull Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

7 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-2 Kapittel: 09 MURERARBEID N FORBLENDING MED ISOLASJON. VANGE AV TEGLSTEIN. FASTHETS KLASSE 2. MILJØKLASSE 1. MED FUGING. TOLERANSE-KLASSE 2 Bakenforliggende konstruksjon: - 20mm luft - 50mm bakendforliggende isolasjon - Papp - 9mm GU - 148mm isolert stenderverk - 0,2mm diffusjonssperre - 48mm utlekting - 13mm robustplate - 13mm gipsplater Veggtykkelse: =409mm Murverksklasse: Fugeklasse: - a) Konkav fuge, komprimert. Stein/blokktype: - Fasadetegl, Normal format, NS3000, - Glatt pastell gul fasadetegl for fuget murverk - Vannabsorpsjon, w: 28vol-%±5vol-% Mørtelkvalitet: - Farge grå, noe mørkere enn stein - Murmørtelen skal tilpasses steinens sugeegenskaper slik at det sikkres optimal heft og samvirke mellom mørtel og stein. - det skal benyttes mørtelklasse B eller bedre Trådbindere: -rustfritt / syrefast stål Isolasjon: - 50mm murplater - Murplater skal mekanisk festes til bakenforliggende vegg. - Som underlag for konstruksjonen skal det benyttes 2,0mm membran for drenering - Nedre kant rundt bygget skal bestå av stenderskift med tilhørende drensfuger i tilstrekkelig antall, evt. rør innlegg. Tilbudt type Veggareal m , S ISOLASJON AV MINERALULL BAK FORBLENDING TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] [Produktkrav til isolasjonen] Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

8 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-3 Kapittel: 09 MURERARBEID [Utførelseskrav] mekanisk festet [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m , S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE SILIKON ISOLASJON: UTEN FUGEAVDEKNING: VALGFRI Fugebredde mm: tilpasses Etterbehandling: i hh til masselister A2334-Vi Btr. 1 og A2433-D Btr.1 Silikonfuge rundt dører og vinduer i yttervegg av tegl Lengde tettet fuge m 2118, MURERARBEIDER UTVENDIG BYGGETRINN N56.28 INNPUSSING AV ENHETER Type:Innpussing av smyg Dimensjon (B x H): bredde 50mm Innpussing av smyg utvendig rundt vinduer og dører i hh til masselister A2334-Vi Btr. 2 og A2433-D Btr.2 Antall m 2 36, S TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE SILIKON ISOLASJON: UTEN FUGEAVDEKNING: VALGFRI Bygg A Fugebredde mm: tilpasses Etterbehandling: i hh til masselister A2334-Vi Btr. 2 Silikonfuge rundt vinduer i yttervegg av betong Lengde tettet fuge m 535, N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M60x24 Bygningsdel: vegg A1 AFv10 (Vest) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

9 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-4 Kapittel: 09 MURERARBEID Falser: produsentens anvisning - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M76x23 Bygningsdel: vegg AFv10 (Vest) Overdekning: - Ingen Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M22x14 Bygningsdel: vegg AFv10 (Vest) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M10x21 Bygningsdel: vegg AFv10 (Vest) Overdekning: - Stenderskift i overkant dør, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: Antall åpninger stk 1 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

10 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-5 Kapittel: 09 MURERARBEID N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M48x24 Bygningsdel: vegg AFs10 (Sør) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M18x24 Bygningsdel: vegg AFs10 (Sør) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M28x24 Bygningsdel: vegg AFø20 (Øst) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: Bygningsdel: ~M28x21 vegg AFø20 (Øst) Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

11 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-6 Kapittel: 09 MURERARBEID Overdekning: - Stenderskift i overkant dør7vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M48x24 Bygningsdel: vegg AFn10 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M38x24 Bygningsdel: vegg AFn10 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M48x24 Bygningsdel: vegg AFn10 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

12 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-7 Kapittel: 09 MURERARBEID - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N11 Murte vegger Tilleggsarbeid i forbindelse med muring av vegger over skrå tak. Dimensjon: 8x100mm Zikk Zak mønster Type: Stålskinne Festemåte: Valgfri innfesting til stålbjelke Spesielle krav: Stålet skal være korrusjonsbeskyttet Utførelse ihh til tegning AD NB! beslag skal også innmures N AVSETTING AV FUGER I MURVERK AV TEGLSTEIN TOLERANSEKLASSE C Fugebredde: 12mm Bygningsdel: Bygg A Vertikale bevegelsesfuger Plasseres hensiktsmessig i forbindelse med nedløp. 8,2m høyder lm 18, Bygg B Lengde m 65, N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M13x18 Bygningsdel: vegg AFn20 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: Bygningsdel: ~M37x18 vegg AFn20 (Nord) Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

13 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-8 Kapittel: 09 MURERARBEID Overdekning: - Stenderskift i overkant vindu, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: - støppes under som anlegg for sålbenkbeslag Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M10x21 Bygningsdel: vegg AFn20 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant dør, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: Antall åpninger stk N ÅPNINGER I MURVERK AV TEGLSTEIN Mål: ~M17x21 Bygningsdel: vegg AFn20 (Nord) Overdekning: - Stenderskift i overkant dør, Festeanordninger: - innfestning av vinduer etter produsentens anvisning Falser: Antall åpninger stk N11 Murte vegger Tilleggsarbeid i forbindelse med muring av vegger over skrå tak. Dimensjon: 8x100mm Zikk Zak mønster Type: Stålskinne Festemåte: Valgfri innfesting til stålbjelke Spesielle krav: Stålet skal være korrusjonsbeskyttet Utførelse ihh til tegning AD NB! beslag skal også innmures. lm 11,80 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

14 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 09-9 Kapittel: 09 MURERARBEID N AVSETTING AV FUGER I MURVERK AV TEGLSTEIN TOLERANSEKLASSE C Fugebredde: 12mm Bygningsdel: Bygg A Vertikale bevegelsesfuger Plasseres hensiktsmessig i forbindelse med nedløp. 6,1m høyder x Innervegger Lengde m 18, MURERARBEIDER INNVENDIG BYGGETRINN N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 100mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Veggareal m 2 64, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 150mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisnin Veggareal m 2 75,00 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

15 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 09 MURERARBEID N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 200mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisnin Veggareal m 2 0, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 175mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Lydblokk Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Mot trinnlyd fra trapperom. Veggareal m 2 16, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 125mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Leca Finblokk eller tils. Mørtelkvalitet: Limes med flislim Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Limes og klargjøres for flislim rett på blokker. Veggareal m 2 0,00 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

16 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 09 MURERARBEID N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS VEGG AV LETTKLINKERBETONG EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] anvisning 12-13mm Levavegger og tegl Valgfri ihht produsentens Areal store flater (> 1 m2) m 2 192, MURERARBEIDER INNVENDIG BYGGETRINN N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 100mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Veggareal m 2 1, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 150mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisnin Veggareal m 2 23,30 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

17 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 09 MURERARBEID N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 200mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Valgfri Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisnin Veggareal m 2 3, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 175mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Lydblokk Mørtelkvalitet: Valgfri Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Mot trinnlyd fra trapperom. Veggareal m 2 0, N MASSIV VEGG AV LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: 125mm Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Leca Finblokk eller tils. Mørtelkvalitet: Limes med flislim Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] ihht. produsents anvisning. Limes og klargjøres for flislim rett på blokker. Veggareal m 2 42,80 Akkumulert Kapittel 09 MURERARBEID:

18 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 09 MURERARBEID N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT VALGFRITT MELLOMSJIKT FINPUSS VEGG AV LETTKLINKERBETONG EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Pusstykkelse: [Underlag] [Pussmørtel] [Armering] anvisning 12-13mm Levavegger og tegl Valgfri ihht produsentens Areal store flater (> 1 m2) m 2 63, N56.28 INNPUSSING AV ENHETER Type:Innpussing av smyg Dimensjon (B x H): bredde 50mm Innpussing av smyg innvendig rundt vinduer og dører i hh til masselister A2334-Vi Btr. 2 og A2433-D Btr.2 Antall m 2 44, N MASSIV VEGG AV TEGLSTEIN TRYKKFASTHET VALGFRI TIL PUSS BEGGE SIDER NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE 2 TOLERANSEKLASSE C Veggtykkelse: Fugetykkelse/Fugeklasse: Stein/blokktype: Mørtelkvalitet: Glidesjikt / Tettesjikt: [Armering] Puss beskrevet i forrige post x2 Veggareal m 2 7,60 Sum Kapittel 09 MURERARBEID:

19 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-1 Kapittel: 10 FLISARBEID 10 FLISARBEID Overflater GULV BYGGETRINN N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:avrettet betong Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 4mm -matt sklisikker R9 -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge ( se tegn. nr. NB! Silikonfuging skal være inkludert i prisen. i hh til Rombehandling Btr.1 RB-G Tilbudt type Areal m 2 130, N FLISKONSTRUKSJON FESTET MED MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET. KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:BETONGGULV i trapperom Flistype: -300x300mm -ca. 10mm tykk -fugebredde 4 mm -flammebehandlet frostsikker flistype -glatt, sklisikker R9 -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes -limt Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

20 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-2 Kapittel: 10 FLISARBEID - fuger i mørk grå farge i hh til Rombehandling btr.1 RB-G Tilbudt type Areal m 2 298, N INNTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: gulvflis 30x30cm Sklisikker R9 Underlag: Avrettet betong Dimensjon (L x D): mmx190mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Lyse flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1, APG-2, APG-3 I hh til Rombehandling Btr.1 RB-G 24,5m² Tilbudt type Antall trinn: stk N OPPTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: gulvflis 30x30cm Sklisikker R9 Underlag: Prefabrikert betong Dimensjon (L x H): x176mm og x168mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Lyse flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1, APG-2, APG-3 I hh til Rombehandling Btr.1 RB-G 25,21m² Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

21 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-3 Kapittel: 10 FLISARBEID Tilbudt type Antall trinn: stk N INNTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: trappeneseflis 100x300mm Sklisikker R11 Underlag: Avrettet betong Dimensjon (L x D): x100mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Mørke flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1, APG-2, APG-3 I hh til Rombehandling Btr.1 RB-G 13,87m² Tilbudt type Antall trinn: stk N44.23 SOKLER AV FLISER KERAMISKE FLISER Underlag:betongvegg Flistype: -300x100mm -ca. 10mm tykk -fugebredde 4 mm -flammebehandlet frostsikker flistype -glatt, sklisikker R9 -ensfarget - sokler i samme farge som gulvflis for fargekoder arkitekten kontaktes -limt - fuger i mørk grå farge -for sokler skal det brukes samme flis som på gulvet delt i to NB! Silikonfuging i gjennomsiktig silikon av overgang til vegg og gulvfliser skal være inkludert i hh til Rombehandling Btr.1 RB-GL Tilbudt type Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

22 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-4 Kapittel: 10 FLISARBEID Samlet sokkellengde m 315, N46.1 RISTER I FLISKONSTRUKSJON Type:aluminiumsrist med integrert gulvmatte innmurt og integrert i flisgulv -mål 1000x2000mm -monteres i vindfang og inngang/trapperom - skal kunne taes ut og spyles Se tegn. AP-1, AP-2 Tilbudt type Antall stk N46.1 RISTER I FLISKONSTRUKSJON Type:aluminiumsrist med integrert gulvmatte innmurt og integrert i flisgulv -mål 1000x1500mm -monteres i vindfang og inngang/trapperom - skal kunne taes ut og spyles Se tegn. AP-1 Tilbudt type Antall stk N46.1 RISTER I FLISKONSTRUKSJON Type:aluminiumsrist med integrert gulvmatte innmurt og integrert i flisgulv -mål 1000x1200mm -monteres i vindfang og inngang/trapperom - skal kunne taes ut og spyles Se tegn. AP-1 Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

23 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-5 Kapittel: 10 FLISARBEID Tilbudt type GULV Antall stk 1 BYGGETRINN N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:avrettet betong Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 4mm -matt sklisikker R9 -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge ( se tegn. nr. NB! Silikonfuging skal være inkludert i prisen. i hh til Rombehandling Btr.2 RB-G Tilbudt type Areal m 2 72, N FLISKONSTRUKSJON FESTET MED MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET. KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:BETONGGULV i trapperom og inngangspartier. Flistype: -300x300mm -ca. 10mm tykk -fugebredde 4 mm -flammebehandlet frostsikker flistype -glatt, sklisikker R9 -ensfarget Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

24 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-6 Kapittel: 10 FLISARBEID - for fargekoder arkitekten kontaktes -limt - fuger i mørk grå farge i hh til Rombehandling btr.2 RB-G Tilbudt type Areal m 2 154, N INNTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: gulvflis 30x30cm Sklisikker R9 Underlag: Avrettet betong Dimensjon (L x D): mmx190mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Lyse flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1 I hh til Rombehandling Btr.2 RB-G 0,78m² Tilbudt type Antall trinn: stk N OPPTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: gulvflis 30x30cm Sklisikker R9 Underlag: Prefabrikert betong Dimensjon (L x H): x176mm og x168mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Lyse flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1 I hh til Rombehandling Btr.2 RB-G 1,4m² Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

25 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-7 Kapittel: 10 FLISARBEID Tilbudt type Antall trinn: stk N INNTRINN. FLISKONSTRUKSJON FESTET I MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Flistype: trappeneseflis 100x300mm Sklisikker R11 Underlag: Avrettet betong Dimensjon (L x D): x100mm Mørtel: Tykkelse, fliskonstruksjon:10mm Fugebredde:4mm Mørke flis, for farge arkitekten kontaktes Det skal brukes mørk grå fugemasse Se tegn. nr. APG-1 I hh til Rombehandling Btr.2 RB-G 1,3m² Tilbudt type Antall trinn: stk N44.23 SOKLER AV FLISER KERAMISKE FLISER Underlag:betongvegg Flistype: -300x100mm -ca. 10mm tykk -fugebredde 4 mm -flammebehandlet frostsikker flistype -glatt, sklisikker R9 -ensfarget - sokler i samme farge som gulvflis for fargekoder arkitekten kontaktes -limt - fuger i mørk grå farge -for sokler skal det brukes samme flis som på gulvet delt i to NB! Silikonfuging i gjennomsiktig silikon av overgang til vegg og gulvfliser skal være inkludert i hh til Rombehandling Btr.2 RB-GL Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

26 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-8 Kapittel: 10 FLISARBEID Tilbudt type Samlet sokkellengde m 164, N46.1 RISTER I FLISKONSTRUKSJON VEGG Type:aluminiumsrist med integrert gulvmatte innmurt og integrert i flisgulv -mål 1000x2000mm -monteres i vindfang og inngang/trapperom - skal kunne taes ut og spyles Se tegn. AP-1, AP-2 Tilbudt type Antall stk 6 BYGGETRINN N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT SANDSPARKEL TYNNPUSS VEGG AV MURT BETONG EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Pusstykkelse: [Underlag], støpt betong, murt betong, lecavegg [Pussmørtel] [Armering] I hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Areal store flater (> 1 m2) m 2 921, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:tynnpuss på betong/lettklinkerblokk Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

27 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 10-9 Kapittel: 10 FLISARBEID -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 23, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:tynnpuss på betong/lettklinkerblokk Membran: Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette silikonfuge i alle hjørner - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 22, N FINKORNET PUSSOVERFLATE. FLEKKFLATER V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT SANDSPARKEL TYNNPUSS VEGG AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

28 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID Pusstykkelse: [Underlag] eksisterende teglvegger, byggeår [Pussmørtel] [Armering] i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Antall flekkflater (< 0,5 m2) stk 1291, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:tynnpuss på eksisterende teglvegg Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 36, N FLISKONSTRUKSJON FESTET MED MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET. KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:platevegg over kjøkkenbenken høyde 0,5m Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

29 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID - for fargekoder arkitekten kontaktes -limt - fuger i lys grå farge - fuges med silikon mot kjøkkenbenk og overskap i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 4, N FLISKONSTRUKSJON FESTET MED MØRTEL DIREKTE TIL UNDERLAGET. KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:platevegg Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes -limt - fuger i lys grå farge - fuges med silikon mot gulv i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 54, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:platevegger Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

30 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.1 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 376, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B VEGG Underlag:platekledning på innkassing for feste av HC WC ( beskrevet i post ) Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet Tilbudt type Areal per innkassing 2,32m² stk 7 BYGGETRINN N FINKORNET PUSSOVERFLATE. FLEKKFLATER V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT SANDSPARKEL TYNNPUSS VEGG AV MURT BETONG EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Pusstykkelse: [Underlag] eksisterende betongvegger, byggeår [Pussmørtel] [Armering] Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

31 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Antall flekkflater (< 0,5 m2) stk 416, N FINKORNET PUSSOVERFLATE. AREAL V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT SANDSPARKEL TYNNPUSS VEGG AV MURT BETONG EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Pusstykkelse: [Underlag]støpt betong, murt betong, lecavegg [Pussmørtel] [Armering] i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Areal store flater (> 1 m2) m 2 170, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:tynnpuss på betong/lettklinkerblokk Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 94,08 Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

32 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID N FINKORNET PUSSOVERFLATE. FLEKKFLATER V ALGFRITT GRUNNINGSSJIKT SANDSPARKEL TYNNPUSS VEGG AV TEGL EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Pusstykkelse: [Underlag] eksisterende teglvegger, byggeår [Pussmørtel] [Armering] i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Antall flekkflater (< 0,5 m2) stk 153, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:tynnpuss på eksisterende teglvegg Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 20, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:platevegger Membran: Akkumulert Kapittel 10 FLISARBEID:

33 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 10 FLISARBEID -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet - det skal legges mønster med flis i annen farge i hh til Rombehandling Btr.2 RB-Ve Tilbudt type Areal m 2 139, N FLISKONSTRUKSJON I MØRTEL SKILT FRA UNDERLAGET MED MEMBRAN KERAMISKE FLISER EKSPONERINGSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE B Underlag:platekledning på innkassing for feste av HC WC ( beskrevet i post ) Membran: -valgfri i hh til krav våtromsnormen Flistype: -200x200mm -ca. 6mm tykk -fugebredde 2mm -glatt, høyglans glasur -ensfarget - for fargekoder arkitekten kontaktes - fuger i lys grå farge -vanntette fuge i alle hjørner i hh til krav i våtromsnormen - flis på vegger skal korrespondere med flis på gulvet i hh til Tilbudt type Areal per innkassing 2,32m² stk 4 Sum Kapittel 10 FLISARBEID:

34 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 11-1 Kapittel: 11 NATURSTEINSARBEID 11 NATURSTEINSARBEID 11.1 K KANTER AV NATURSTEIN IKKE SATT I BETONG FROSTMOTSTANDSKLASSE 1 TOLERANSEKLASSE 4 Bergart, forekomst, farge: Valgfri farve Tverrsnitt - dimensjon: ca350x500mm Lengde: ca mm Overflatestruktur: normal Antall hjørner/avslutninger: 1 Linjeføring: - Tilsluttende belegg: - Visflatens radius: - Fugespesifikasjon: - Stener skal settes slik at de danner naturlige barierer/ rekkverk, Plasseres ca 300mm ned i sandseng, og med rett overkant. Tilbudt type Lengde m 11,40 Sum Kapittel 11 NATURSTEINSARBEID:

35 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) *(H/T = Hullrom bredde / Total tykkelse vegg)

36 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-2 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Vegger VEGGER (Byggetrinn 1.) Q UNDERKLEDNING PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG 9 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Bygningsdel: Funksjon: Type: Tykkelse: Areal m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: Type: Bygningsdel: Underlag: 1 lag (Ytterste lag) 13mm gipsplate 13mm Robust gipsplate Areal m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: Type: Bygningsdel: Underlag: 1 lang (innerste lag) 13mm Robust gips Stendere/utlekting Areal m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG OSB-PLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 lag Type: 15mm plate Bygningsdel: Underlag: Stendere For oppheng smuligheter på vegger som krever Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

37 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-3 Kapittel: 12 TØMRERARBEID forsterkninger bak gipsplate. Det medtas 50m², Mengde avregnes etter forbruk. Areal m 2 50, Q31.82 LIGGENDE, UTVENDIG PANEL MED DOBBELTFALS Type: Som eksisterende (SFO) Dimensjon: Som eksisterende (SFO) Liggende kledning skal være av samme dimensjon som på eksisterende bygg. inkl. ekstra lekter i mellom hvert andre bord. Areal m 2 206, Q UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG TOLERANSEKLASSE C Type kledning: D-Fals Dimensjon lekter: Som eksisterende Tilpasses eksisterende konstruksjoner. Areal m 2 163, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 152, S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: Skjøtemetode: Overlapp min 100mm Areal m , Q UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON TOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 48x48mm Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

38 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-4 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Areal m , Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 73 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 69, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 98 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 25, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 123 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 9, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 198 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 18, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 98 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 25, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

39 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-5 Kapittel: 12 TØMRERARBEID [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m , S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 931, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 622, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 150 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m , S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 200 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

40 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-6 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Isolert areal m 2 18, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 75 (Stål enkelvegg 75mm tykkelse.) Masse m 2 988, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 100 (Stål enkelvegg 100mm tykkelse.) Masse m 2 330, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 150 (Stål enkelvegg 150mm tykkelse.) Masse m 2 65, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SA 100 (Stål Avstand, vegg 120mm tykkelse.) Masse m 2 364, VEGGER (Byggetrinn 2.) Q UNDERKLEDNING PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG 9 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Bygningsdel: Funksjon: Type: Tykkelse: Areal m 2 189, Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG 13 mm GIPSPLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

41 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-7 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Antall lag: Type: Bygningsdel: Underlag: 1 lag (Ytterste lag) 13mm gipsplate 13mm Robust gipsplate Areal m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: Type: Bygningsdel: Underlag: 1 lang (innerste lag) 13mm Robust gips Stendere/utlekting Areal m , Q UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER INNVENDIG OSB-PLATER SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Antall lag: 1 lag Type: 15mm plate Bygningsdel: Underlag: Stendere For oppheng smuligheter på vegger som krever forsterkninger bak gipsplate. Det medtas 50m², Mengde avregnes etter forbruk. Areal m 2 50, Q31.82 LIGGENDE, UTVENDIG PANEL MED DOBBELTFALS Type: Som eksisterende (SFO) Dimensjon: Som eksisterende (SFO) Liggende kledning skal være av samme dimensjon som på eksisterende bygg. inkl. ekstra lekter i mellom hvert andre bord. Areal m 2 138, Q UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG TOLERANSEKLASSE C Type kledning: Dimensjon lekter: D-Fals Som eksisterende Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

42 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-8 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Tilpasses eksisterende konstruksjoner. Areal m 2 138, S22.12 VINDSPERRESJIKT AV FOLIE PÅ VEGG Kvalitet, type: Godkjent etter: Vindtetthet - NS 3261 [<0.03] Dampåpenhet - NS-EN ISO [>4] Vanntetthet - DIN-EN [TETT] Tykkelse: 0,4mm Areal m 2 146, S21.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Kvalitet, type: Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: Skjøtemetode: Overlapp min 100mm Areal m 2 380, Q UTLEKTING PÅ VEGGER INNVENDIG FOR ISOLASJON TOLERANSEKLASSE C Dimensjon: 48x48mm Areal m 2 0, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 73 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 0, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 98 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

43 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 12-9 Kapittel: 12 TØMRERARBEID Areal m 2 25, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 123 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 0, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 198 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 167, Q BINDINGSVERK AV HELTRE ENKELT UTEN SPIKERSLAG FASTHETS-/ SORTERINGSKLASSE VALGFRI DIMENSJON 48 mm x 98 mm FOR TOLERANSEKLASSE C Areal m 2 19, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 50 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 0, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 70 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 205,50 Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

44 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 12 TØMRERARBEID S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 100 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 290, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 150 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 167, S ISOLASJON AV MINERALULL I BINDINGSVERKSVEGG TYKKELSE: 200 mm [Materialkrav til isolasjonen] 33 [Produktkrav til isolasjonen] [Utførelseskrav] [Krav til konstruksjonen isolasjonen inngår i] Isolert areal m 2 19, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 75 (Stål enkelvegg 75mm tykkelse.) Masse m 2 205, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SE 100 (Stål enkelvegg 100mm tykkelse.) Masse m 2 82, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

45 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 12 TØMRERARBEID SE 150 (Stål enkelvegg 150mm tykkelse.) Masse m 2 0, P12.11 VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER [Tilleggsopplysninger] SA 100 (Stål Avstand, vegg 120mm tykkelse.) Masse m 2 0, UTSPARINGER (bt. 1) NB! For store åpninger må det medberegnes nødvendig forsterkninger i avstivingen Gjelder alle poster under P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M10x10 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M10x20 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M15x32 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

46 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 12 TØMRERARBEID Dimensjon åpning: M18x8 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M18x32 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M21x06 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M21x8 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M21x18 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M21x24 Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

47 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side Kapittel: 12 TØMRERARBEID P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M24x18 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M31x10 Antall stk P ÅPNINGER I VEGG AV HORISONTALE PROFILER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER KONSTRUKSJONSKLASSE III Åpning for: Vindu Dimensjon åpning: M41x57 Antall stk Q ÅPNINGER I BINDINGSVERK VALGFRITT AV HELTRE Åpning for: Vindu Mål på åpning: M06x16 Dimensjon bindingsverk: 48x98 og 48x148mm Type: Forsterkning: Se Posten skal omfatte; Alle blindkarmer, spikerslag og forsterkninger, innvendig og utvendig, for komplett montering av vindu Antall stk Q ÅPNINGER I BINDINGSVERK VALGFRITT AV HELTRE Åpning for: Vindu Mål på åpning: M06,5x18 Dimensjon bindingsverk: 48x98 og 48x148mm Type: Akkumulert Kapittel 12 TØMRERARBEID:

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: 11.01.2012, rev. 19.01.2012 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1 Innhold

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 5 1.1

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Våtrom i mur og betong

Våtrom i mur og betong MURKATALOGEN 2004 Anvisning P15 Våtrom i mur og betong 1 Innledning.......................... 3 2 Krav til konstruksjon................. 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag.......... 4 3 Materialer for veggoppbygging.........

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse C 1 Funsksjonsbeskrivelse P208 Klemmaparken 1 0. GENERELT... 8 1. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 11 01.1 Rigg og drift... 11 01.1.1 Rigg på byggeplass 11 01.1.2 Drift av byggeplass 11 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14 VEDLEGG 5.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER 3 1.1 GENERELT 3 1.2 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR 3 1.3 OFFENTLIGE MYNDIGHETER 3 1.4 PROSJEKTKRAV 5 1.5 KVALITETSSIKRING (KS) 7 1.6 RIGG

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer