SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

2 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-2 EKSISTERENDE SKOLE - Bok 2a - BYGGETRINN 2-NYTT TAK PÅ EKSISTERENDE BYGG - Bok 3 BYGGETRINN 3 - RIVING AV GAMLE SKOLE, UTOMHUSANLEGG P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

3 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-3 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av Fauske kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: Sulitjelma skole, omgjøring og nybygg Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Anbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Anbudet skal være merket: Sulitjelma skole... Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS den... Sign. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

4 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-4 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Anbudssum Bok 1 - RIB entreprise K201.2 samlet Anbudssum Bok 1a - Byggetrinn 1 Nybygg Anbudssum Bok 2 - Byggetrinn 2, omgjøring av eks. skole Anbudssum Bok 2a - Byggetrinn 2, nytt tak på eks. bygg Anbudssum Bok 3 - Byggetrinn 3, Riving, utomhusanlegg kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (kfr. pkt. F.2.1) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: b) eller som regulering etter % av sideentrepriser. kr... inkl. mva,...% P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

5 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-5 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet (Krysses av) Påkrevet! Firmaattest Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten Oversikt over foretakets totale bemanning Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder byggeog anleggskontrakter) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

6 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-6 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er) P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

7 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-7 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran /Leverandør... Lettak Type/Leverandør... Takspanner Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Gulvbelegg type... Lås og beslag type/leverandør... Himlingsplate Mineralullplate Leverandør/type... Kjøkken/type/Leverandør... Oppvaskmaskin industri for kjøkken type... Vifte kjøkken type... Kjøleskap/Type... Oppvaskmaskin std. /Type... Vaskemaskin/Type... Tørketrommel/Type... Microbølgeovn/Type... Labinnredning type/leverandør... Kapittel: Sum % mva Sum inkl. mva. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

8 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-8 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

9 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-9 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

10 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 GENERELT A ANBUDSINNBYDELSE B1 ANBUDSSKJEMA G2 KAPITELLSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

11 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side FORSIDE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1a Byggetrinn 1, Nybygg P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

12 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side KONTOSAMMENDRAG Tilbudskjema Bok 1a Bygningsmessige arbeider Byggetrinn 1: Kapittel: kr 01 Rigg og drift 03 Hjelpearbeider samlet 07 Stålkonstruksjoner 09 Murarbeid 11 Naturarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 15 Dører 16 LÅSER OG BESLAG 18 Blikkenslagerarbeider 20 Glassarbeider 21 Malearbeid 23 Himlingsarbeid 24 Fast bygginventar Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

13 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

14 01.11 Rigging osv AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag: NB! Gamle realskolebygg ( Gul bygg) forutsatt brukes til brakke eller lagringsplass under hele bygging. Etter ferdigstillelse av 2 første byggetrinn skal bygget rives i sin helhet. b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler: Prisen skal ta høyde for bruk av realskolebygg til riggbrakke. Rigg og drift samlet RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag: alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Posten skal inkludere midlertidige innganger, adkomst og hultakinger for montering av EL og VVS installasjoner i eksisterende bygg RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

15 AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: i hh til Hovedbedriftens riggplan Type: armert betong Dimensjon: i hh til Hovedbedriftens riggplan Sortering: knusing av betong, fjerning av armering Omfang: i hh til beskrivelse rivingsarbeider Utførelse: Nei Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

16 01.12 Drift av byggeplass AM1A Administrasjon Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AM3A Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag: egne arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS Entrepriseadministrasjon AJA Planlegging av kontraktarbeidet a) Omfang og prisgrunnlag:oppstart og byggeplassadministrasjon alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

17 AJA Planlegging av kontraktarbeidet Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av KS-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS AJA Planlegging av kontraktarbeidet a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av SHA ( HMS)-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

18 RQ1.2392A TAVLE ELLER SKILT TYPE: SKILT, ENSIDIG FORMÅL: Midlertidig forklarende skilt LYS: MED LY S Lokalisering: i hh til plan utarbeidet av hovedbedriften Dimensjoner: valgfri Plassering: valgfri Underlag: valgfri Festemåte: valgfri a) Omfang og prisgrunnlag: midlertidig skilt for bruk i hele byggeperiode b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-6 Kapittel: 01 Rigg og drift Antall stk 1 Sum Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

19 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-1 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS OG ELEKTRO FOR ALLE BYGGETRINN Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og Elektro er ikke oppdelt i byggetrinn. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

20 03.25 Byggningsmæssige hjelpearbejder for VVS BYGNINGSMESSIGE ARBEJDER VVS CH1.12 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Lokalisering: Eksist. bygning / Nybygg Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekk Dimensjon hull: Se underpost Tykkelse: 300 mm Nei Antall hulltakinger Dim. ø mm stk Dim. ø200 mm stk Dim. ø250 mm stk Dim. ø300 mm stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af servanter stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af utslagvasker stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af vaskerennar stk BE4.74 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: DOBBELTVEGG MED ISOLASJON Lokalisering: Nybygg / eksist. bygg Åpning for: VVS Åpningens dimensjon: Se underpost Veggtykkelse: ca 200 Nei Antall Dim. ø mm stk 68 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-2 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

21 Dim. ø200 mm stk Dim. ø250 mm stk Dim. ø300 mm stk Dim. ø400 mm stk Dim. 350x200 mm stk Dim. 450x200 mm stk Dim. 550x200 mm stk Dim. 650x350 mm stk Dim. 650x550 mm stk Dim. 650x650 mm stk RD8.12 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Lokalisering: I bygning Dimensjon: se underpost Hull for: Ventilasjonsventiler Nei Dim. ø mm stk Dim. ø mm stk Dim. ø mm stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Tettning av utsparinger i gips og trevegger. stk 179 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-3 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

22 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Bygningsmessige hjelpearbeider El HJELPEARBEIDER ELEKTRO, ORIENTERING. Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprenør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

23 BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 610x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 410x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 310x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 210x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk 21 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-5 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

24 BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Veggboks, brytere og stikkontakter Åpningens dimensjon: ø 75 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Downlight Åpningens dimensjon: ø mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT FLIKKING Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Downlight Åpningens dimensjon: ø mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk 230 MALER OG TAPETSERER Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-6 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner RS Sum Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

25 07 Stålkonstruksjoner Trapper, balkonger, m.m Utvendig rømningstrapp PV2.243 RETTLØPSTRAPPER AV STÅL TRINN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Utforming: Ihh til tegning AD Profil/dimensjoner: Ihh til tegning AD Materialer: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting: festes til repo og eks. betongvegger. Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PV PLATTFORMER AV STÅL TYPE: Repo i rømningstrapp BUNN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting/fundamentering:Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PW2.13 SPIRALTRAPPER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Utforming: Ihh til tegning AD Dimensjoner: Ihh til tegning AD Materialer: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting: Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk 1 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 07-1 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

26 PV PLATTFORMER AV STÅL TYPE: Øvre repo i rømningstrapp BUNN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting/fundamentering:Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PB REKKVERK AV STÅL I TRAPPER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: Stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Lakkert farge RAL 7012 Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Lengde m 25,80 Innvendig trapp PB SEPARAT HÅNDLIST AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Innvendig trapp Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: Rustfritt stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Børstet Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Lengde m 8,20 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 07-2 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

27 09 Murarbeid Innervegger Overflatebehandling NE UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 Lokalisering: Innvendig betongvegger Tiltak: Utbedring av sår, hull og svanker i underlaget Nei Areal m 2 75, NE UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 Lokalisering: innvendig side på utvendig Sandwich vegg av betong Tiltak: Utbedring av sår, hull og svanker i underlaget Nei Areal m 2 28, NE PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: FINPUSS Lokalisering: Innvendig betongvegg Underlag: Plass støpt betong Pusstykkelse: 10mm Pussmørtel: Valgfri Armering: Valgfri Nei Areal m 2 75,19 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

28 NE PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: FINPUSS Lokalisering: innvendig side på utvendig Sandwich vegg av betong Underlag: Prefab. betong Pusstykkelse: 10mm Pussmørtel: Valgfri Armering: Valgfri Nei Areal m 2 28,35 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 09-2 Kapittel: 09 Murarbeid Sum Kapittel 09 Murarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

29 11 Naturarbeid Park og hage KT1.11 BENKER FUNDAMENTERING: PLASSERES UTEN Å FESTES Lokalisering: Se tegning AD Type/materialer: Betong med valgfri sitteplate (betong/impregnert) Dimensjon: Se tegning AD Impregnering/overflatebehandling: Ubehandlet Toleransekrav: Nei Antall stk KT1.411 TYPE: PLANTEKASSER FUNDAMENTERING: PLASSERES UTEN Å FESTES Lokalisering: Se tegning AD Type/materialer: Betong Dimensjon: BxLxH=600x600x500mm Overflatebehandling: Ingen Toleransekrav: Nei 600 x 600mm Material liste: Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 11-1 Kapittel: 11 Naturarbeid Antall stk KT1.33 SYKKELSTATIV FUNDAMENTERING: FESTES/FORANKRES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Ved siden av hovedinnganger og inngang til garderobe 8-10 Type/materialer: Aluminium Dimensjon: i hh til leverandør, plass til 5 sykler Overflatebehandling: natur Toleransekrav: Nei Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 11 Naturarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

30 RN3.1A KLATREVEGG Lokalisering: Ny klatrevegg Underlag: betong Festemåte: i hh til produsent og RIB a) Omfang og prisgrunnlag: 5-7 grep per m², totalt ca. 80grep b) Materialer: i hh til produsenten ( se tips på ) c) Utførelse x) Mengderegler Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 11-2 Kapittel: 11 Naturarbeid Antall stk KD1.612A STØTDEMPENDE MATERIALER LAGT PÅ DRENSASFALT Lokalisering: Matte for utendørs bruk under klatrevegg Fundament/underlag: i hh til produsent og RIB Type: utendørs matte montert/forankret i underlaget Overflate: i hh til produsent Dimensjon: ca.1,9x4,7m Maksimal fallhøyde: 5m Leggemåte: i hh til produsenten a) Omfang og prisgrunnlag: i hh tilprodusent b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Tilbudt type Areal m 2 9,00 Sum Kapittel 11 Naturarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

31 12 Tømrerarbeid Yttervegger BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,15 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: UTEN Lokalisering: Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: 588mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Yttervegg - 100mm Spes.lys kledning Material liste: 19mm - Vegg - Liggende Kledning - BEIGE 36mm - Wood 9mm - Gips 98mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-1 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 39,49 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

32 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,15 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: UTEN Lokalisering: Veggtykkelse: 162 mm Vegghøyde: 250 mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Yttervegg - 100mm-Liggende kledning Material liste: 19mm - Wood 36mm - Wood 9mm - Gips 98mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 3,45 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

33 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,12 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: VALGFRITT DIMENSJON: 200 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: 73 mm med 50 mm isolasjon INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: 18 mm OSB-plate INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: 13 mm GIPS Lokalisering: Yttervegg 1. etg Veggtykkelse: 366 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 637 Ny Stengrå Nei Yttervegg - 270mm-Liggende kledning Material liste: 19mm - Wood 36mm - Wood 9mm - Gips 198mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill 73mm - Wood - Sheathing - plywood 18mm - Woodfold-Natural Hardwood Veneer-Birch 13mm - Plasterboard Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 149,98 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

34 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,12 UTVENDIG KLEDNING: Liggende dobbelfals UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: VALGFRITT DIMENSJON: 200 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: 73 mm med 50 mm isolasjon INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: 18 mm OSB-plate INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: 13 mm GIPS Lokalisering: Yttervegger 2.etg Veggtykkelse: 366 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Areal m 2 326, BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-001 Åpningens dimensjon: M10x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg og 2. etg Åpning for: Vindu THV-002 Åpningens dimensjon: M20x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

35 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-003 Åpningens dimensjon: M30x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-004 Åpningens dimensjon: M10x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-005 Åpningens dimensjon: M20x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-006 Åpningens dimensjon: M30x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

36 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-401 Åpningens dimensjon: M10x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Vindu med brannkrav EI30 Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg og 2. etg Åpning for: Vindu THV-402 Åpningens dimensjon: M20x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Vindu med brannkrav EI30 Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 3. etg Åpning for: Ventilasjonsrist Åpningens dimensjon: M15x10 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Dør ADD-501 Åpningens dimensjon: M14x26 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

37 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Dør ADD-502 Åpningens dimensjon: M14x24 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 3. etg Åpning for: Dør ADD-503 Åpningens dimensjon: M16x24 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

38 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Innervegger GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen. Dette gjelder også eksisterende vegger! Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. -33 osb-2gips = 2 lag gips på hver side med 18mm OSB-plate under /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) /100F = Forsterket stender, brukes i vegger med høyde over 4000mm -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-22/75F-M50 Stål Enkelvegg - 2 Lag 13mm gips på begge sider / 75mm forsterket Stålstender - 50mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\beskrivelser ARK\B-

39 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18 mm OBS-Plate TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET DIMENSJON: 48 mm x 73 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18 mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: TA 33/73 M50 osb-2 gips, EI-60, 48dB Veggtykkelse:186 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 24mm - Stender 50mm - Isolasjon 24mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 33, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT DIMENSJON: 48 mm x 73 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TAA 22/73 M2x50 Gips, Veggtykkelse:218mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 16,69 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

40 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18 mm OBS-Plate TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18 mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: 243 TE M50 gips-osb Veggtykkelse: 162 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 27, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

41 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: SA 33/100 M50 osb-2 gips EI-60, 48db Veggtykkelse: 213mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 38mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 38mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 43,20 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

42 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/100F M50 Gips - EI60 Veggtykkelse: 177mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Areal m 2 7, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

43 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: SA 22/100F M50 osb-gips EI-60, 48dB Veggtykkelse:213mm Vegghøyde: 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 37,5mm - Stender 50mm - Isolasjon 37,5mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 26,57 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

44 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 125 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/125 M2x50 Gips - EI60 Veggtykkelse: 202mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 73, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

45 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 125 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/125F M2x50 osb-gips - EI60 Veggtykkelse: 212mm Vegghøyde: Varierer, Max. 7,3m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag:forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Material liste: 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 125mm - Stender 2x50mm - Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips Areal m 2 30, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-8 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

46 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75 M2x50 osb-gips - EI60 Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 62, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-9 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

47 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm gips UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gips Lokalisering: SA 33/75 M50 osb-2gips EI-60, 48dB, Veggtykkelse: 188mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 25mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 25mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 71,24 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

48 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75 M50, 152mm - EI60 Veggtykkelse: 152mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 18, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

49 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gips Lokalisering: SA 33/75F M2x50 osb-gips EI-60, 48dB - Veggtykkelse: 188mm Vegghøyde: Varierer, Max. 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 50mm - Stender/Isolasjon 50mm - Stender/Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 70,56 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

50 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75F M2x50 osb-gips, 162mm - EI60 Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Varierer, max. 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 71,67 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

51 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 11/75 M50 Gips Veggtykkelse: 101mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 12, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OSB-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 21/75 M50 osb-gips Veggtykkelse: 119mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 10, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

52 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 22/100F M50 obs-gips EI60-44dB Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Varierer, Max. 7,3m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Material liste: 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 100mm - Stender/ 50mm isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 30,40 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

53 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: INGEN UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 22/75 Gips Veggtykkelse: 127mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 29, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

54 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm gipsplate UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gipsplate Lokalisering: SE 33/75 M50 osb-2 gips EI-60, 35dB Veggtykkelse: 163mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 25mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 111,90 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K601 HEISTEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Prosjekt: Eidebakken skole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd

LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE. Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd LOPPA KOMMUNE TILBUDSBESKRIVELSE Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen, Øksfjord April 2015 Loppa kommune Sikring mot steinsprang Øksfjord sentrum syd INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer