SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

2 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-2 EKSISTERENDE SKOLE - Bok 2a - BYGGETRINN 2-NYTT TAK PÅ EKSISTERENDE BYGG - Bok 3 BYGGETRINN 3 - RIVING AV GAMLE SKOLE, UTOMHUSANLEGG P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

3 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-3 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av Fauske kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: Sulitjelma skole, omgjøring og nybygg Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Anbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Anbudet skal være merket: Sulitjelma skole... Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS den... Sign. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

4 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-4 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Anbudssum Bok 1 - RIB entreprise K201.2 samlet Anbudssum Bok 1a - Byggetrinn 1 Nybygg Anbudssum Bok 2 - Byggetrinn 2, omgjøring av eks. skole Anbudssum Bok 2a - Byggetrinn 2, nytt tak på eks. bygg Anbudssum Bok 3 - Byggetrinn 3, Riving, utomhusanlegg kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (kfr. pkt. F.2.1) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: b) eller som regulering etter % av sideentrepriser. kr... inkl. mva,...% P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

5 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-5 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet (Krysses av) Påkrevet! Firmaattest Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten Oversikt over foretakets totale bemanning Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder byggeog anleggskontrakter) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

6 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-6 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er) P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

7 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-7 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran /Leverandør... Lettak Type/Leverandør... Takspanner Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Gulvbelegg type... Lås og beslag type/leverandør... Himlingsplate Mineralullplate Leverandør/type... Kjøkken/type/Leverandør... Oppvaskmaskin industri for kjøkken type... Vifte kjøkken type... Kjøleskap/Type... Oppvaskmaskin std. /Type... Vaskemaskin/Type... Tørketrommel/Type... Microbølgeovn/Type... Labinnredning type/leverandør... Kapittel: Sum % mva Sum inkl. mva. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

8 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-8 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

9 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-9 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

10 Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 GENERELT A ANBUDSINNBYDELSE B1 ANBUDSSKJEMA G2 KAPITELLSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole anbudsskjema.ga1

11 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side FORSIDE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1a Byggetrinn 1, Nybygg P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

12 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side KONTOSAMMENDRAG Tilbudskjema Bok 1a Bygningsmessige arbeider Byggetrinn 1: Kapittel: kr 01 Rigg og drift 03 Hjelpearbeider samlet 07 Stålkonstruksjoner 09 Murarbeid 11 Naturarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 15 Dører 16 LÅSER OG BESLAG 18 Blikkenslagerarbeider 20 Glassarbeider 21 Malearbeid 23 Himlingsarbeid 24 Fast bygginventar Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

13 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

14 01.11 Rigging osv AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag: NB! Gamle realskolebygg ( Gul bygg) forutsatt brukes til brakke eller lagringsplass under hele bygging. Etter ferdigstillelse av 2 første byggetrinn skal bygget rives i sin helhet. b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler: Prisen skal ta høyde for bruk av realskolebygg til riggbrakke. Rigg og drift samlet RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag: alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Posten skal inkludere midlertidige innganger, adkomst og hultakinger for montering av EL og VVS installasjoner i eksisterende bygg RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

15 AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: i hh til Hovedbedriftens riggplan Type: armert betong Dimensjon: i hh til Hovedbedriftens riggplan Sortering: knusing av betong, fjerning av armering Omfang: i hh til beskrivelse rivingsarbeider Utførelse: Nei Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

16 01.12 Drift av byggeplass AM1A Administrasjon Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AM3A Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass a) Omfang og prisgrunnlag: egne arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS Entrepriseadministrasjon AJA Planlegging av kontraktarbeidet a) Omfang og prisgrunnlag:oppstart og byggeplassadministrasjon alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

17 AJA Planlegging av kontraktarbeidet Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av KS-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS AJA Planlegging av kontraktarbeidet a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av SHA ( HMS)-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler RS AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

18 RQ1.2392A TAVLE ELLER SKILT TYPE: SKILT, ENSIDIG FORMÅL: Midlertidig forklarende skilt LYS: MED LY S Lokalisering: i hh til plan utarbeidet av hovedbedriften Dimensjoner: valgfri Plassering: valgfri Underlag: valgfri Festemåte: valgfri a) Omfang og prisgrunnlag: midlertidig skilt for bruk i hele byggeperiode b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 01-6 Kapittel: 01 Rigg og drift Antall stk 1 Sum Kapittel 01 Rigg og drift: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

19 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-1 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS OG ELEKTRO FOR ALLE BYGGETRINN Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og Elektro er ikke oppdelt i byggetrinn. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

20 03.25 Byggningsmæssige hjelpearbejder for VVS BYGNINGSMESSIGE ARBEJDER VVS CH1.12 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Lokalisering: Eksist. bygning / Nybygg Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekk Dimensjon hull: Se underpost Tykkelse: 300 mm Nei Antall hulltakinger Dim. ø mm stk Dim. ø200 mm stk Dim. ø250 mm stk Dim. ø300 mm stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af servanter stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af utslagvasker stk QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL Spikerslag for feste af vaskerennar stk BE4.74 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: DOBBELTVEGG MED ISOLASJON Lokalisering: Nybygg / eksist. bygg Åpning for: VVS Åpningens dimensjon: Se underpost Veggtykkelse: ca 200 Nei Antall Dim. ø mm stk 68 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-2 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

21 Dim. ø200 mm stk Dim. ø250 mm stk Dim. ø300 mm stk Dim. ø400 mm stk Dim. 350x200 mm stk Dim. 450x200 mm stk Dim. 550x200 mm stk Dim. 650x350 mm stk Dim. 650x550 mm stk Dim. 650x650 mm stk RD8.12 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Lokalisering: I bygning Dimensjon: se underpost Hull for: Ventilasjonsventiler Nei Dim. ø mm stk Dim. ø mm stk Dim. ø mm stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Tettning av utsparinger i gips og trevegger. stk 179 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-3 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

22 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Bygningsmessige hjelpearbeider El HJELPEARBEIDER ELEKTRO, ORIENTERING. Angitte masser er medtatt i bygningsmessig beskrivelser og skal ikke prises av elektroentreprenør. Spesifikasjon vedlegges kun som orientering. P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

23 BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 610x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 410x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 310x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Kabelstiger Åpningens dimensjon: 210x100 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk 21 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-5 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Akkumulert Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

24 BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Veggboks, brytere og stikkontakter Åpningens dimensjon: ø 75 mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Downlight Åpningens dimensjon: ø mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk BE4.70 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: USPESIFISERT FLIKKING Lokalisering: Ikke relevant Åpning for: Downlight Åpningens dimensjon: ø mm Veggtykkelse: Ikke relevant Forsterkninger: Ikke relevant Nei Antall stk 230 MALER OG TAPETSERER Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 03-6 Kapittel: 03 Hjelpearbeider samlet Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner RS Sum Kapittel 03 Hjelpearbeider samlet: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

25 07 Stålkonstruksjoner Trapper, balkonger, m.m Utvendig rømningstrapp PV2.243 RETTLØPSTRAPPER AV STÅL TRINN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Utforming: Ihh til tegning AD Profil/dimensjoner: Ihh til tegning AD Materialer: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting: festes til repo og eks. betongvegger. Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PV PLATTFORMER AV STÅL TYPE: Repo i rømningstrapp BUNN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting/fundamentering:Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PW2.13 SPIRALTRAPPER AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Utforming: Ihh til tegning AD Dimensjoner: Ihh til tegning AD Materialer: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting: Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk 1 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 07-1 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

26 PV PLATTFORMER AV STÅL TYPE: Øvre repo i rømningstrapp BUNN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: galvanisert stål, "elefantrist" Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: galvanisert Innfesting/fundamentering:Ihh til tegning AD Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Antall stk PB REKKVERK AV STÅL I TRAPPER UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Rømningstrapp 11 nord Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: Stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Lakkert farge RAL 7012 Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Lengde m 25,80 Innvendig trapp PB SEPARAT HÅNDLIST AV STÅL UTFØRELSESKLASSE: EXC3 Lokalisering: Innvendig trapp Type/utforming: Ihh til tegning AD Materiale: Rustfritt stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Børstet Utførelseskrav: Alle mål kontrolleres på stedet. Nei Lengde m 8,20 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 07-2 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

27 09 Murarbeid Innervegger Overflatebehandling NE UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 Lokalisering: Innvendig betongvegger Tiltak: Utbedring av sår, hull og svanker i underlaget Nei Areal m 2 75, NE UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 Lokalisering: innvendig side på utvendig Sandwich vegg av betong Tiltak: Utbedring av sår, hull og svanker i underlaget Nei Areal m 2 28, NE PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: FINPUSS Lokalisering: Innvendig betongvegg Underlag: Plass støpt betong Pusstykkelse: 10mm Pussmørtel: Valgfri Armering: Valgfri Nei Areal m 2 75,19 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

28 NE PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER PUSSOVERFLATE: FINKORNET BYGNINGSDEL: VEGG UNDERLAG: AV STØPT BETONG EKSPONERINGSKLASSE: 3 GRUNNINGSSJIKT: VALGFRI MELLOMSJIKT: VALGFRI SLUTTPUSS: FINPUSS Lokalisering: innvendig side på utvendig Sandwich vegg av betong Underlag: Prefab. betong Pusstykkelse: 10mm Pussmørtel: Valgfri Armering: Valgfri Nei Areal m 2 28,35 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 09-2 Kapittel: 09 Murarbeid Sum Kapittel 09 Murarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

29 11 Naturarbeid Park og hage KT1.11 BENKER FUNDAMENTERING: PLASSERES UTEN Å FESTES Lokalisering: Se tegning AD Type/materialer: Betong med valgfri sitteplate (betong/impregnert) Dimensjon: Se tegning AD Impregnering/overflatebehandling: Ubehandlet Toleransekrav: Nei Antall stk KT1.411 TYPE: PLANTEKASSER FUNDAMENTERING: PLASSERES UTEN Å FESTES Lokalisering: Se tegning AD Type/materialer: Betong Dimensjon: BxLxH=600x600x500mm Overflatebehandling: Ingen Toleransekrav: Nei 600 x 600mm Material liste: Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 11-1 Kapittel: 11 Naturarbeid Antall stk KT1.33 SYKKELSTATIV FUNDAMENTERING: FESTES/FORANKRES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Ved siden av hovedinnganger og inngang til garderobe 8-10 Type/materialer: Aluminium Dimensjon: i hh til leverandør, plass til 5 sykler Overflatebehandling: natur Toleransekrav: Nei Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 11 Naturarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

30 RN3.1A KLATREVEGG Lokalisering: Ny klatrevegg Underlag: betong Festemåte: i hh til produsent og RIB a) Omfang og prisgrunnlag: 5-7 grep per m², totalt ca. 80grep b) Materialer: i hh til produsenten ( se tips på ) c) Utførelse x) Mengderegler Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 11-2 Kapittel: 11 Naturarbeid Antall stk KD1.612A STØTDEMPENDE MATERIALER LAGT PÅ DRENSASFALT Lokalisering: Matte for utendørs bruk under klatrevegg Fundament/underlag: i hh til produsent og RIB Type: utendørs matte montert/forankret i underlaget Overflate: i hh til produsent Dimensjon: ca.1,9x4,7m Maksimal fallhøyde: 5m Leggemåte: i hh til produsenten a) Omfang og prisgrunnlag: i hh tilprodusent b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Tilbudt type Areal m 2 9,00 Sum Kapittel 11 Naturarbeid: P:\-2009\ Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider.ga1

31 12 Tømrerarbeid Yttervegger BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,15 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: UTEN Lokalisering: Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: 588mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Yttervegg - 100mm Spes.lys kledning Material liste: 19mm - Vegg - Liggende Kledning - BEIGE 36mm - Wood 9mm - Gips 98mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-1 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 39,49 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

32 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,15 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: UTEN Lokalisering: Veggtykkelse: 162 mm Vegghøyde: 250 mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Yttervegg - 100mm-Liggende kledning Material liste: 19mm - Wood 36mm - Wood 9mm - Gips 98mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 3,45 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

33 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,12 UTVENDIG KLEDNING: FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: VALGFRITT DIMENSJON: 200 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: 73 mm med 50 mm isolasjon INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: 18 mm OSB-plate INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: 13 mm GIPS Lokalisering: Yttervegg 1. etg Veggtykkelse: 366 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 637 Ny Stengrå Nei Yttervegg - 270mm-Liggende kledning Material liste: 19mm - Wood 36mm - Wood 9mm - Gips 198mm - Insulation / Thermal Barriers - Cavity Fill 73mm - Wood - Sheathing - plywood 18mm - Woodfold-Natural Hardwood Veneer-Birch 13mm - Plasterboard Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 149,98 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

34 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT U-VERDI: 0,12 UTVENDIG KLEDNING: Liggende dobbelfals UTLEKTING - UTSIDE: 36 mm VINDSPERRE - LAG 1: FOLIE VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: VALGFRITT DIMENSJON: 200 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: 73 mm med 50 mm isolasjon INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: 18 mm OSB-plate INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: 13 mm GIPS Lokalisering: Yttervegger 2.etg Veggtykkelse: 366 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Ferdig oljebeiset kledning, farge tilsvarende Trebitt 636 Stilhvit Nei Areal m 2 326, BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-001 Åpningens dimensjon: M10x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg og 2. etg Åpning for: Vindu THV-002 Åpningens dimensjon: M20x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

35 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-003 Åpningens dimensjon: M30x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-004 Åpningens dimensjon: M10x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-005 Åpningens dimensjon: M20x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Vindu THV-006 Åpningens dimensjon: M30x23 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

36 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Vindu THV-401 Åpningens dimensjon: M10x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Vindu med brannkrav EI30 Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg og 2. etg Åpning for: Vindu THV-402 Åpningens dimensjon: M20x20 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Vindu med brannkrav EI30 Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 3. etg Åpning for: Ventilasjonsrist Åpningens dimensjon: M15x10 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 1. etg Åpning for: Dør ADD-501 Åpningens dimensjon: M14x26 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

37 BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 2. etg Åpning for: Dør ADD-502 Åpningens dimensjon: M14x24 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: 3. etg Åpning for: Dør ADD-503 Åpningens dimensjon: M16x24 Veggtykkelse: 366 mm Forsterkninger: Nei Antall stk Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

38 Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Innervegger GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen. Dette gjelder også eksisterende vegger! Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. -33 osb-2gips = 2 lag gips på hver side med 18mm OSB-plate under /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) /100F = Forsterket stender, brukes i vegger med høyde over 4000mm -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-22/75F-M50 Stål Enkelvegg - 2 Lag 13mm gips på begge sider / 75mm forsterket Stålstender - 50mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\beskrivelser ARK\B-

39 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18 mm OBS-Plate TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET DIMENSJON: 48 mm x 73 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18 mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: TA 33/73 M50 osb-2 gips, EI-60, 48dB Veggtykkelse:186 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 24mm - Stender 50mm - Isolasjon 24mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 33, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT DIMENSJON: 48 mm x 73 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TAA 22/73 M2x50 Gips, Veggtykkelse:218mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 16,69 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

40 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18 mm OBS-Plate TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18 mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: 243 TE M50 gips-osb Veggtykkelse: 162 mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 27, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

41 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: SA 33/100 M50 osb-2 gips EI-60, 48db Veggtykkelse: 213mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 38mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 38mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 43,20 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

42 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/100F M50 Gips - EI60 Veggtykkelse: 177mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Areal m 2 7, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

43 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm GIPS Lokalisering: SA 22/100F M50 osb-gips EI-60, 48dB Veggtykkelse:213mm Vegghøyde: 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 37,5mm - Stender 50mm - Isolasjon 37,5mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 26,57 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

44 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 125 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/125 M2x50 Gips - EI60 Veggtykkelse: 202mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 73, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

45 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 125 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/125F M2x50 osb-gips - EI60 Veggtykkelse: 212mm Vegghøyde: Varierer, Max. 7,3m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag:forsterket stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Material liste: 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 125mm - Stender 2x50mm - Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips Areal m 2 30, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-8 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

46 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75 M2x50 osb-gips - EI60 Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 62, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side 12-9 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

47 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm gips UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gips Lokalisering: SA 33/75 M50 osb-2gips EI-60, 48dB, Veggtykkelse: 188mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 25mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 25mm - Stender 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 71,24 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

48 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75 M50, 152mm - EI60 Veggtykkelse: 152mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 18, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

49 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 48 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 2x50mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gips Lokalisering: SA 33/75F M2x50 osb-gips EI-60, 48dB - Veggtykkelse: 188mm Vegghøyde: Varierer, Max. 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Brannklasse: EI60 Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 50mm - Stender/Isolasjon 50mm - Stender/Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 70,56 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

50 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 300 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SA 22/75F M2x50 osb-gips, 162mm - EI60 Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Varierer, max. 5,6m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 71,67 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

51 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 11/75 M50 Gips Veggtykkelse: 101mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 12, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OSB-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 21/75 M50 osb-gips Veggtykkelse: 119mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 10, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

52 BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 22/100F M50 obs-gips EI60-44dB Veggtykkelse: 162mm Vegghøyde: Varierer, Max. 7,3m Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag: forsterkede stendere b) Materialer c) Utførelse x) Mengderegler Nei Material liste: 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 100mm - Stender/ 50mm isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 30,40 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

53 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: INGEN UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: SE 22/75 Gips Veggtykkelse: 127mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 29, Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

54 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 db KLEDNING - SIDE 1: 2x13mm gipsplate UNDERKLEDNING - SIDE 1: 18mm OBS-Plate UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OBS-Plate KLEDNING - SIDE 2: 2x13mm gipsplate Lokalisering: SE 33/75 M50 osb-2 gips EI-60, 35dB Veggtykkelse: 163mm Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Material liste: 13mm - Gips 13mm - Gips 18mm - Wood - Veneers 25mm - Stender 50mm - Stender/Isolasjon 18mm - Wood - Veneers 13mm - Gips 13mm - Gips Prosjekt: Sulitjelma skole, B-trinn 1 Bygningsmessige arbeider Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 111,90 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1841_Sulitjelma skole_fauske\[b] ARK - Espen Aursand arkitektkontor\tilbudsunderlag sep.2011\besk

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygging ARK Bok 2-Del2 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 2 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Tibygg og omgjøring. Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider, Blikkenslagerarbeider,

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Omgjøring av Basseng Side 00-1 01 Forside Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Rjukan VGS Brannteknisk oppgradering Telemark Fylkeskommune 18.08.14 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Prosjekt: Rjukan VGS 010 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 3.ga1

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER 07.10.2008 TILBUDSBESKRIVELSE 203-T STÅL- OG METALLARBEIDER INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 25 DEKKER 2501

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Hellandhus. Beverveien 19. Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Hellandhus. Beverveien 19. Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Hellandhus Beverveien 19 Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Tord Hjellestad Prosjekt: 463_Beverveien 19 Kapittel:

Detaljer

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET BESKRIVELSE KAP 26 BYGNINGSMESSIG HJELPEARBEIDER ELEKTRO NORCONSULT AS RIE RETIROVEGEN 4-6019 ÅLESUND TLF 70 17 05 00 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Timepriser og påslag 6 Byggetid 7

tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Timepriser og påslag 6 Byggetid 7 1 INNHOLDSFORTEGNELSE side Tilbudsgrunnlaget: gjeldende dokumenter 2 tegningsliste arkitekttegninger utarbeidet av AURSAND OG SPANGEN AS 3 Tilbudsskjema: Tilbudsskjema - Sammendrag tilbudets hovedposter

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Rehabilitering Fasader G-blokk.

Rehabilitering Fasader G-blokk. 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS 09.05.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 00-2 B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer