PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201)."

Transkript

1 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger Skjørt Elementvegger med glass Faste gipshimlinger Utvendig himling over inngangspartier Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen. Der det i beskrivelsen er oppgitt produktnavn, kan entreprenøren foreslå andre produkter som er likeverdige. Dersom entreprenøren velger andre produkter enn angitt skal dette oppgis i følgebrevet. Likeverdighet skal dokumenteres av entreprenøren. KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE Kryssfinér All kryssfinér utvendig skal være vannbestandig. Gipsplater Der det monteres 2 lag gipsplater skal platelagene monteres med forskutte skjøter. Isolasjon Som isolasjon skal det benyttes mineralull klasse 37, lp = 0,037 W/mK iht. NS-EN I vegger med lydkrav og brannkrav skal isolasjonen utføres slik at kravene oppfylles iht byggeforskriftene. Brannkrav Brannkravet skal tilfredsstilles for konstruksjonen som helhet. I alle vegger med brannkrav skal det kun benyttes bindingsverk av tynnplateprofiler, så fremt det ikke kan dokumenteres at bindingsverk av tre tilfredsstiller brannkravene. Fuging/tetting Utvendig fugetetting skal være klimabestandig, varig elastisk av typen polyuretan. Fugemassene skal være nøytral (fri for eddiksyre m.v.) overfor det materiale det festes på. Det skal benyttes bunnfyllingslist med lukket cellestruktur. Utvendige fuger skal beskyttes mot direkte sollys med beslag eller dekklist. Innvendig skal det benyttes høyelastiske fugemasser. Alle flater rengjøres før påføring av fugemasse. Det skal benyttes en overmalbar elastisk fugemasse med et lavt emisjonstall som tilfredsstiller kravene til et godt inneklima. Alle synlige fuger skal være sorte, farge avklares med byggherre/arkitekt. Fugene skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner). Åpninger

2 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-2 På hver side av åpninger skal det monteres forsterkede profiler eller trestendere fra gulv til tak (dekke til dekke). I tillegg skal det monteres nødvendig spikerslag og forsterkninger for å hindre vridning av karmene, eller heng på dørbladene. Det er oppført egne tillegg for åpninger. Treverk/lekter Alt treverk skal tilfredsstille kravene i NS INSTA 142, klasse T2, fasthetsklasse C18 eller bedre. Det skal benyttes tørt trevirke. Vindlast Vegger og kledninger utvendig skal dimensjoneres og utføres for vindlast og formfaktor i samsvar med Norsk Standard NS3491-4:2002 og lastfaktor i samsvar med NS3490. Innvendige vegger skal dimensjoneres for dimensjonerende horisontallaster.

3 12.23 Yttervegger KLIMAVEGGER. Kfr. fasadetegn A-DDD Klimavegger bak tegl og platekledte fasader. Her medtas (fra innsiden): - 13 mm gipsplater - 12 mm OSB-finer - 50 mm utlekting - 50 mm mineralullisolasjon - 0,15 mm PE-folie (dampsperre) - bindingsverk - isolasjon i bindingsverk - 9 mm GUX-plater Komplett, inkl. alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner QK A Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innside yttervegg Underlag: utlekting b) Materialer Det skal benyttes robuste gipsplater. Areal m 2 65, QK Materiale: OSB-plater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler Areal m 2 65,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-3

4 PJ UTLEKTING MED STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR INNVENDIG PANEL/PLATER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Montering: Uten oppretting Lokalisering: innside yttervegg Type: utlekting Dimensjon: 50 mm Utførelseskrav: normale krav Areal m 2 65, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 50 mm Lokalisering: ulekting innside yttervegg Krav til fysiske egenskaper: klasse 35 Isolert areal m 2 65, SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: mellom bindingsverk og utlekting Materiale: PE-folie Tykkelse: 0,15 mm Fuktkontroll: - Skjøtemetode: tapes/klemmes Innfesting: klemmes Areal m 2 65, PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Med slisser Steghøyde: 200 mm Godstykkelse: Dim. av entreprenør Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-4

5 Utførelseskrav: normale krav Areal m 2 65, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 200 mm Krav til fysiske egenskaper: klasse 35 Isolert areal m 2 65, QK KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: 9 mm GUX eller tilsvarende Lokalisering: vindsperre Dimensjon: 9 mm GUX eller tilsvarende Bygningsdel: yttervegger Underlag: bindingsverk Areal m 2 65, PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: vindu DVY 90 Mål på åpning: se skjema AA-DDO Dimensjon bindingsverk: ca mm Forsterkning: nødv. forsterkning inkluderes Utførelseskrav: normale krav PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-5

6 Åpning for: vindu DVY 91 Mål på åpning: se skjema AA-DDO Dimensjon bindingsverk: ca mm Forsterkning: nødv. forsterkning inkluderes Utførelseskrav: normale krav PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: vindu DVY 92 Mål på åpning: se skjema AA-DDO Dimensjon bindingsverk: ca mm Forsterkning: nødv. forsterkning inkluderes Utførelseskrav: normale krav PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: dør DDY 90 Mål på åpning: ca 1590 x 3200 mm Dimensjon bindingsverk: ca mm Forsterkning: nødv. forsterkning inkluderes Utførelseskrav: normale krav PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: dør DDY 91 Mål på åpning: ca 1090 x 3200 mm Dimensjon bindingsverk: ca mm Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-6

7 Forsterkning: nødv. forsterkning inkluderes Utførelseskrav: normale krav PLATEKLEDNING MED SINUSKORRUGERTE STÅLPLATER. Kfr. fasadetegn A-DDD Her medtas, på underlag av klimavegger: - utlekting - kledning med sinuskorrugerte stålplater Komplett QK1.113 UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Lokalisering: fasade nord og øst Type kledning: sinuskorrugerte stålplater Dimensjon lekter: som tilsvarende eksisterende utlekting Areal m 2 16, QK A KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: Sinuskorrugerte, lakkerte stålplater Lokalisering: se fasadetegninger Dimensjon: som tilsvarende eksisterende plater Bygningsdel: yttervegger Underlag: utlekting I samme farge og utseende som tilsvarende eksisterende sinuskorrugert platekledning. Areal m 2 16, PLATEKLEDNING MED PLANE/BUKKEDE STÅLPLATER/PROFILER. Kfr. fasadetegn A-DDD Her medtas, på underlag av klimavegger: Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-7

8 - utlekting - kledning med plane stålplater Komplett QK1.113 UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Lokalisering: fasade nord og øst Type kledning: plane stålplater Dimensjon lekter: som tilsvarende eksisterende utlekting Areal m 2 37, QK A KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: Plane/bukkede, lakkerte stålplater/ profiler Lokalisering: se fasadetegninger Dimensjon: som tilsvarende eksisterende plater Bygningsdel: yttervegger Underlag: utlekting I samme farge og utseende som tilsvarende eksisterende stålprofiler og stålplatekledning. Areal m 2 37, QA Tømrerarbeider Kfr. skjemategn DDO Tilpasninger av brystning, ca akse M/35-36, plan 2, for å ta i mot nytt tak på tilbygg. a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige rivearbeider er medtatt i kap. 28. Her medtas reetablering og tilpasning av brystning som vist på tegning. Bygges som 250 mm isolert klimavegg for kledning/beslag. Dim. l x h = ca 5,5 x 1,0 m m 2 6,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-8

9 QA Tømrerarbeider Kfr. skjemategn DDO Tilpasninger av brystning, ca akse N/34-35, plan 2, for å ta i mot nytt tak på tilbygg. a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige rivearbeider er medtatt i kap. 28. Her medtas reetablering og tilpasning av brystning som vist på tegning. Bygges som 250 mm isolert klimavegg for kledning/beslag. Dim. l x h = ca 3,0 x 1,0 m m 2 3, RJ7.1A Utvendig solskjerming Kfr. skjemategning AA-DDO Solavskjerming på vinduer mot øst. Gjelder DVY 90 og DVY 91. a) Omfang og prisgrunnlag Utvendig solavskjerming med duk på rull i beslag/rør på oversiden av vindusfeltene. Enhetsprisen skal inkludere system og type tilsvarende eksisterende, komplett levert og montert, inkl. motor og styring Solavskjerming for DVY 90. stk Solavskjerming for DVY 91. stk Innervegger IV22/100. INNERVEGG, 100 mm. Kfr. plantegning 2030-A-DDD Her medtas: - 13 mm gipsplater - 12 mm OSB mm bindingsverk isolasjon - 12 mm OSB Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-9

10 - 13 mm gipsplater Brannkrav: Ingen Lydkrav: R'w = 48 db Komplett, inkl. alle tilpasninger og fuging mot tilstøtende konstruksjoner QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler Areal m 2 64, QK Materiale: OSB-plater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler Areal m 2 64, PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 100 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: normale krav Areal m 2 64,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-10

11 SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar Isolert areal m 2 64, QK Materiale: OSB-plater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler Areal m 2 64, QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler Areal m 2 64, PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: skyvedør Mål på åpning: ca 10 x 21 M Dimensjon bindingsverk: 100 mm Forsterkning: innlagte treprofiler eller tilsvarende Utførelseskrav: normale krav Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-11

12 PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Lokalisering: se skjemategning AA-DDO Åpning for: glassfelt mot himling Mål på åpning: ca 42 x 6,6 M Dimensjon bindingsverk: 100 mm Forsterkning: innlagte treprofiler eller tilsvarende Utførelseskrav: normale krav PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Lokalisering: se skjemategning AA-DDO Åpning for: glassfelt mot himling Mål på åpning: ca 58 x 6,6 M Dimensjon bindingsverk: 100 mm Forsterkning: innlagte treprofiler eller tilsvarende Utførelseskrav: normale krav SF3A Fugetetting Her medtas evt. nødvendig fugetetting for å tilfredsstille angitt lydkrav. x) Mengderegler Det er regnet løpemeter vegg x 4. Dvs. begge sider, mot gulv og uk. dekke. m 80, INNERVEGG, 150 mm. Kfr. plantegning 2030-A-DDD Gjelder område for tidligere yttervegg, ca akse L/ Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-12

13 Her medtas: - 13 mm robuste gipsplater - 12 mm OSB mm bindingsverk isolasjon - 12 mm OSB - 13 mm robuste gipsplater Brannkrav: Ingen Lydkrav: - Mengdene reguleres. Komplett, inkl. alle tilpasninger og fuging mot tilstøtende konstruksjoner QK A Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler b) Materialer Robuste gipsplater Areal m 2 30, QK A Materiale: OSB-plater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler b) Materialer 12 mm OSB. Areal m 2 30,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-13

14 PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 150 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: normale krav Areal m 2 30, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 150 mm Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar Isolert areal m 2 30, QK A Materiale: OSB-plater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler b) Materialer 12 mm OSB. Areal m 2 30, QK A Materiale: Gipsplater Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-14

15 Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av stål tynnplateprofiler b) Materialer Robuste gipsplater Areal m 2 30, PJ ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: 1 Åpning for: dører Mål på åpning: ca 10 x 21 M Dimensjon bindingsverk: 100 mm Forsterkning: innlagte treprofiler eller tilsvarende Utførelseskrav: normale krav IV11/66 SMÅ VEGGFELT MELLOM GLASSFELT. Kfr. plantegning 2030-A-DDD Her medtas: - 13 mm gipsplater - bindingsverk - isolasjon - 13 mm gipsplater Brannkrav: Ingen Lydkrav: R'w = 37 db Komplett, inkl. alle tilpasninger og fuging mot tilstøtende konstruksjoner QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innervegg Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-15

16 Underlag: bindingsverk av tre Areal m 2 7, QB BINDINGSVERK AV HELTRE Dimensjon: 66 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Areal m 2 7, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar Isolert areal m 2 7, QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: innervegg Underlag: bindingsverk av tre SF3A Fugetetting Areal m 2 7,00 Her medtas evt. nødvendig fugetetting for å tilfredsstille angitt lydkrav. x) Mengderegler Det er regnet løpemeter vegg x 2. Dvs. en side mot vegg og mot uk. dekke. m 4,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-16

17 IV11/66 SKJØRT OVER GLASSFELT. Kfr. plantegning og skjemategning AA-DDO , -6202, Gjelder skjørt mot korridor, ca akse Her medtas: - 13 mm gipsplater - bindingsverk - isolasjon - 13 mm gipsplater Brannkrav: Ingen Lydkrav: R'w = 37 db Skjørthøyde, h = ca 1,0 m Komplett, inkl. alle tilpasninger og fuging mot tilstøtende konstruksjoner QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: skjørt Underlag: bindingsverk av tre Areal m 2 18, QB A BINDINGSVERK AV HELTRE Dimensjon: 66 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Utføres som skjørt, h = ca 1,0 m Areal m 2 18,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-17

18 SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar Isolert areal m 2 18, QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: skjørt Underlag: bindingsverk av tre Areal m 2 18, PJA Tynnplateprofiler Avdekning i uk. skjørt SF3A Fugetetting Utførelse tilsvarende øvrige eksisterende skjørt i bygget. m 18,00 Her medtas evt. nødvendig fugetetting for å tilfredsstille angitt lydkrav. x) Mengderegler Det er regnet løpemeter skjørt x 2. Dvs. begge sider, mot uk. dekke. m 36, SKJØRT VED NISJE (KOPI). Kfr. plantegning 2030-A-DDO Gjelder skjørt ved nisje (kopi), ca akse 34-35/L-M. Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-18

19 Her medtas: - 13 mm gipsplater - bindingsverk - isolasjon - 13 mm gipsplater Brannkrav: Ingen Lydkrav: Ingen Skjørthøyde, h = ca 1,5 m Komplett, inkl. alle tilpasninger og fuging mot tilstøtende konstruksjoner QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: skjørt Underlag: bindingsverk av tre Areal m 2 5, QB A BINDINGSVERK AV HELTRE Dimensjon: 66 mm Spikerslag: Uten Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Utføres som skjørt, h = ca 1,5 m Areal m 2 5, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar Isolert areal m 2 5,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-19

20 QK Materiale: Gipsplater Bygningsdel: skjørt Underlag: bindingsverk av tre Areal m 2 5, PJA Tynnplateprofiler Avdekning i uk. skjørt. Utførelse tilsvarende øvrige eksisterende skjørt i bygget. m 3, RD1.212A ELEMENTVEGGER Type felt: Glassfelt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 4230 x 660 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere komplett glassfelt som vist på skjemategning RD1.212A ELEMENTVEGGER Type felt: Glassfelt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO-24- Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-20

21 6201 Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 5830 x 660 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere komplett glassfelt som vist på skjemategning RD1.212A ELEMENTVEGGER Type felt: Glassfelt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 925 x 1360 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere komplett glassfelt som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-21

22 Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 1320 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere komplett glassfelt som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 1885 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Dør og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere glassfelt og dør, komplett som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 2545 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-22

23 Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Dør og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere glassfelt og dør, komplett som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 2690 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Tettfelt, dør og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere tettfelt, glassfelt og dør, komplett som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 2690 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-23

24 Som vist på skjemategning. Tettfelt, dør og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere tettfelt, glassfelt og dør, komplett som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 4630 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Som vist på skjemategning. Tettfelt, dør og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere tettfelt, glassfelt og dør, komplett som vist på skjemategning RD1.214A ELEMENTVEGGER Type felt: Sammensatt Lokalisering: se skjemategn AA-DDO Veggtype nr: - Felttype nr: - Veggtykkelse: se skjemategning Dimensjon vegg: l x h = ca 1320 x 2750 mm Brannmotstand: ingen krav Lydreduksjon: R'w = 34 db Belisting: fabrikantens standard Overflatebehandling: ferdig overflatebehandlet Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-24

25 12.25 Dekker Som vist på skjemategning. Tettfelt og profiler i bjerk/bjerkefiner skal leveres ferdig overflatebehandlet. Enhetsprisen skal inkludere tettfelt og glassfelt, komplett som vist på skjemategning FAST GIPSHIMLING I SONE MOT YTTERVEGGER. Kfr. himlingsplan, tegn A-DDD og snitt tegn AA-DDD Her medtas: - nedlekting - 13 mm gipsplater Komplett QK1.21 NEDLEKTING FOR HIMLING Lokalisering: mellom systemhimling og yttervegg, bredde ca 1,1 m Dimensjon: ca 48x48 mm Underlag: uk. dekke Areal m 2 26, QK PLANE PLATER I HIMLING Materiale: Gipsplate Overflatebehandling: Ubehandlet Plateformat: valgfri Type: 13 mm gipsplater Underlag: nedlekting Areal m 2 26, UTVENDIG HIMLING OVER INNGANGSPARTIER. Kfr. himlingsplan, tegn A-DDD Her medtas: - nedforing - isolering Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-25

26 - vindsperre - nedlekting - metallplatehimling Komplett QK1.21A NEDLEKTING FOR HIMLING Lokalisering: inngangsparti Dimensjon: ca 300 mm Underlag: uk. dekke Ca 300 mm nedforing Areal m 2 3, SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Underside av dekke Tykkelse: 300 mm Lokalisering: uk. dekke/tak Krav til fysiske egenskaper: klasse 35 Isolert areal m 2 3, QK UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING Materiale: Gipsplate Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: inngangsparti Plateformat: valgfri Type: 9 mm GU-plate (vindsperre) Underlag: nedforing Areal m 2 3, QK1.21 NEDLEKTING FOR HIMLING Lokalisering: inngangsparti Dimensjon: ca 50 mm Underlag: uk. dekke Areal m 2 3,50 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-26

27 QK A PLANE PLATER I HIMLING Materiale: Metallplater Overflatebehandling: Ferdig behandlet Yttertak Plateformat: valgfri Type: Metallplater, ferdig lakkert i farge som øvrig metallplatekledning på fasader Underlag: nedlekting Montering iht. leverandørens anvisninger. Areal m 2 3, GESIMS AKSE 36 OG AKSE K. Kfr. takplan. tegn A-DDD Her medtas nye gesimser i ca akse 36 og ca akse K. Det medtas (fra taksiden): - 18 mm OSB/kryssfiner - bindingsverk for gesims - isolering - vindsperre - skrå avslutning i topp med OSB/kryssfiner Høyde gesims, h = ca 0,6 m NB! Utførelse og utseende tilsvarende eksisterende tilstøtende gesimser. Komplett QK KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: OSB-plater Lokalisering: innside gesims (mot takside) Dimensjon: 18 mm OSB Bygningsdel: gesims Underlag: bindingsverk Areal m 2 13,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-27

28 QB BINDINGSVERK AV HELTRE Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Valgfritt Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Lokalisering: gesims Areal m 2 13, SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 200 mm Lokalisering: gesimser Krav til fysiske egenskaper: klasse 35 Isolert areal m 2 13, QK KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: 9 mm GUX eller tilsvarende Lokalisering: vindsperre Dimensjon: 9 mm GUX eller tilsvarende Bygningsdel: gesimser Underlag: bindingsverk Areal m 2 13, QK5A Platekledninger Avslutning i topp av gesimser. 18 mm OSB eller tilsvarende med fall mot takside. Bredde, ca 300 mm. m 21, GESIMS AKSE 34. Kfr. takplan. tegn A-DDD Her medtas reetablering av gesims i ca akse 34. Det medtas (fra taksiden): Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-28

29 - 18 mm OSB/kryssfiner - bindingsverk for gesims - isolering - 18 mm OSB/kryssfiner - skrå avslutning i topp med OSB/kryssfiner Høyde gesims, h = ca 0,6 m Komplett QK KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: OSB-plater Lokalisering: innside gesims (mot ny takside) Dimensjon: 18 mm OSB Bygningsdel: gesims Underlag: bindingsverk Areal m 2 10, QB A BINDINGSVERK AV HELTRE Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Valgfritt Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Lokalisering: gesims Her evt. kun nødvendig tilpasning av eksisterende gesims. Areal m 2 10, SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 200 mm Lokalisering: gesimser Krav til fysiske egenskaper: klasse 35 Her kun evt. nødvendig komplettering med isolasjon i eksisterende gesims. Isolert areal m 2 10,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-29

30 QK A KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: OSB-plater Lokalisering: innside gesims (mot eks. takside) Dimensjon: 18 mm OSB Bygningsdel: gesims Underlag: bindingsverk Det må vurderes om kledning av gesims mot eksisterende takside kan benyttes videre. Areal m 2 10, QK5A Platekledninger Avslutning i topp av gesims. 18 mm OSB eller tilsvarende med fall mot takside. Bredde, ca 300 mm. m 16,00 Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til:

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til: Spørsmål svar 1 av 8 P-1000801 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Sven Wertebach 18.06.2015 Anbud K206 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: PRESISERINGER

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift 01.100 Rigging og drift, generelt For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Prosjekt: LYSAKER SKOLE Side 09-1

Prosjekt: LYSAKER SKOLE Side 09-1 Prosjekt: LYSAKER SKOLE Side 09-1 Kapittel: 09 MURERBEID Postnr Tekst 09 MURERBEID I dette kapitlet er det medtatt Rengjøring av eksisterende fasader Spekk av fuger i eksisterende murverk Teglforblendning/reparasjon

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider Arkitekt B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG BAA CHA PLA A01 20.01.14 OPPRETTET BAA Revisjon Dato Tekst Laget

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side 1 P.NR. 2776_026C Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens vegvesen Region vest øyvegen\anbudsmaterie Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

Mengdebeskrivelse arkitekt

Mengdebeskrivelse arkitekt Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse Non Schengen Tittel: Mengdebeskrivelse arkitekt B01 17.11.2014 Konkurranseunderlag YG JES JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Dato: 05/01/2015 stein hamre arkitektkontor as. Dato:.../... Sign:... oppdragsgiver

Dato: 05/01/2015 stein hamre arkitektkontor as. Dato:.../... Sign:... oppdragsgiver Prosjekt: 201469 Onøy svømmehall ENDRINGSLISTE 1 19.02.2015 Nr: ARK 1 Side 01-1 ENDRINGSLISTE ARK 01 FOR K201 Konsekvens av endring: Årsak til endring: Endringen består i: Total sum for endring nummer

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann.

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. Alta Kommune Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. i Oppdrag 661611; p:\291\664891 elvebakken skole - oppfølging skadesak - gjensidige forsikring\06

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 23-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 23-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 23-1 23 Himlingsarbeider KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Systemhimlinger 23.24 Innervegg 23.24.1 RDA Vegg-, himlings- og gulvsystemer

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

01 Rigg og drift GENERELT

01 Rigg og drift GENERELT Prosjekt: Grønnegata 103 Side: 01-1 Kapittel/fag: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 (201201) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

NY LEGEVAKT (INTERKOMMUNAL)

NY LEGEVAKT (INTERKOMMUNAL) Prosjekt: 55 04 71 - SI LILLEHAMMER - NY LEGEVAKT - nybygg Side: 00-61 Kapittel: 00 GENERELT FOR BOK 1 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Postnr Tekst 00 GENERELT FOR BOK 1 - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER SI LILLEHAMMER

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1 24 Fast bygginnredning KAP. 24 FAST BYGGINNREDNING I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar 24.23 Solavskjerming 24.23.1 UTVENDIG SOLAVSKJERMING

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer