HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET"

Transkript

1 HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193)

2 LUXTABELLEN

3 HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle norske veiledningen til Europanormen EN Luxtabellen beskriver minimum lysnivå, blending og fargegjengivelse til ulike synsoppgaver og aktiviteter. Hver av synsoppgavene deles inn i et arbeidsfelt og et nærfelt. Belysningen skal gi et godt visuelt miljø tilpasset synsoppgavene.

4 LUXTABELLEN INNEHOLDER ET TABELLVERK Lysnivå. Minimumsnivåer for ulike synsoppgaver Blending. UGR blendingstall for ulike synsoppgaver Fargegjengivelse. Krav til fargegjengivelse (Ra) fra lyskilden som blir benyttet.

5 SONEINNDELING Arbeidsfelt.(W) 500 lux Nærfelt. (N) 300 lux Periferfelt. (U) 200 lux Arbeidfeltet må bestemmes. Forslag til arbeidsfelt for kontorarbeid ligger i luxtabellen. Ikke krav til jevnhet i hele rommet men i W (>0,7) og N (>0,5). Arealet til W tas ut når gjevheten til N beregnes.

6 HVA INNEBÆRER ET GODT VISUELT LYSMILJØ? Synsoppgavene må analyseres. Hvordan er omgivelsene Hvor lenge varer synsoppgaven Hvor store detaljer skal sees Er synsobjektet i bevegelse Er hastighet på arbeidet av betydning Er dagslys og utsyn tilgjengelig Endrer arbeidssituasjonen seg ofte Belysningen skal tilpasses den enkelte.

7 ANALYSE FOR BELYSNING AV Kontor 2 dimensjonalt arbeid Kombinasjon Direkte / Indirekte (50/50) Middels belysningsstyrke (500lx) Plassbelysning på Cellekontor Lite arbeidsfelt Klasserom 2 og 3 dimensjonalt arbeid Mer direkte (70/30) Jevn belysningsstyrke Medium belysningsstyrke (500lx) Allmennbelysning + Tavlebelysning Miljøbelysning av utstillingsvegger

8 ANALYSE FOR BELYSNING AV Mekanisk Industri 3 dimensjonale synsobjekter Direkte lys Objekter i bevegelse (mer lys) Små objekter (mer lys) Høy belysningsstyrke i enkeltområder (1000lx) Allmenn + plassbelysning Korridor Orientering er en 3 dimensjonal oppgave Direkte lys God jevnhet Ledefunksjon Lav belysningsstyrke ( lx)

9 ENERGIDIREKTIVET

10 HVA SIER ENERGIDIREKTIVET? Det settes minimumskrav til energiforbruk for nye og rehabiliterte bygg over 50 m². Sertifikatet har ulike minimumskrav til ulike bygg. Det er utarbeidet et energimerkesystem basert på kwh/m² og enøkpotensialet til bygget.

11 UNNTAK FRA ENERGIDIREKTIVET Direktivet gjelder ikke for fritidsboliger som brukes mindre enn 4 måneder i året. Det kan søkes fritak for verneverdige og/eller historiske bygninger. Lokale myndigheter avgjør hvorvidt fritak kan gis.

12 FRA INSTALLERT EFFEKT TIL FORBRUKT ENERGI EN er standarden som beskriver hvordan man skal beregne energiforbruket av et belysningsanlegg. I dag blir gjerne W/m² brukt for å synliggjøre hvor effektiv belysningen i et bygg er. I henhold til EN15193 er det forbrukt energi som skal dokumenteres (kwh/m²).

13 LENI FAKTOR EN benytter en LENI faktor som dokumenterer totalt forbrukt energi til belysning. LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENIcalculated = Wtotal / A = (Wlight+ Wparaisitic )/ A Wlight = Årlig forbruk belysning Wparaisitic = Parasitt last som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbruker når de er avslått o.l. A = Byggets areal

14 HVORDAN SPARE ENERGI? ENERGIBESPARELSE INNEN BELYSNING ER HOVEDSAKLIG RELATERT TIL: å slå av lyset automatisk når det ikke er personer tilstede. Gjøres med en bevegelsessensor å regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et lystilskudd. Gjøres med en lyssensor. FOR Å BEREGNE BESPARELSESPOTENSIALET MÅ MAN FINNE TO FAKTORER: Tilstedeværelse faktor. Forteller hvor mye du er tilstede på arbeidsplassen. Opprettholdelse faktor. Forteller hvor mye man kan regulere lyset og fremdeles opprettholde prosjektert lysnivå.

15 HVA ER TILSTEDEVÆRELSESFAKTOR? Tilstedeværelse kan deles opp i 2 grupper Hvor ofte er du på kontoret 220 arbeidsdager - 35 reisedager = 185 dager på kontoret Når du er på kontoret hvor ofte er du da på arbeidsplassen din Er i møter/lunsj o.l. 30% av tiden Dette gir tilstedeværelse på totalt 129 dager som = 58%

16 HVA ER OPPRETTHOLDELSES FAKTOR? Opprettholdesesfaktor ved dagslysstyring forteller om hvor mye man kan regulere ned lyset og likevel opprettholde belysningsnivået. Følgende parametre inngår. Hvor er bygget geografisk lokalisert Himmelretning til fasade Transmisjonsfaktoren til vinduene Vindusarealet

17 EKSEMPEL OPPRETTHOLDELSES FAKTOR Eksempler på ulike typer rom Kontorlandskap med sørvendt fasade Beliggenhet Trondheim Automatisk solavskjerming Vindusfaktor = Areal vinduer / rom areal = 0,6 Opprettholdelsesfaktor = 0,25

18 ALTERNATIVE LØSNINGER

19 ALTERNATIVENE kwh MANUELL AUTO INTELLIGENT Lav investering Høy drift og vedlikeholdskostnad Medium investering Medium/lav drift og vedlikeholdskostnad Lav investering Lav drift og vedlikeholdkostn ad

20 LENI TALLENE kwh MANUELL AUTO INTELLIGENT 17 25kWh/m² kwh/m² 8-11 kwh/m²

21 LENI TALLENE kwh MANUELL AUTO INTELLIGENT 17 25kWh/m² Lysbryter av/på HF-reaktor kwh/m² Bevegelses sensor Dagslyssensor AV/PÅ HF-reaktor 8-11 kwh/m² Bevegelses sensor Dagslyssensor Dimming HFD-reaktor

22 CELLEKONTOR KONTORLANDSKAP KLASSEROM INDUSTRIHALL SYKEROMSKORRIDOR

23 CELLEKONTOR MANUELL Cellekontor 10m² Lysarmatur 2x35W + 18W Downlight. Tap i forkoblinger = 5W 18W+2x35W+5W = 93W x 10h x 220dager = 204,6kWh LENI TALL = 204,6kWh/10m² = 20,5kWh/m²

24 CELLEKONTOR AUTO Cellekontor 10m² Lysarmatur 2x35W + 18W Downlight. Integrert IR Bevegelses sensor Forbruk forkobling + Wparaisitic i Sensor = 6W 18W+2x35W+6W = 94W x 7,5h x 129dager = 90,95kWh LENI TALL = 90,95kWh/10m² = 9,1kWh/m²

25 CELLEKONTOR INTELLIGENT Cellekontor 10m² Regulerbar Lysarmatur 2x35W + 18W Downlight. Integrert IR Bevegelses og Dagslys sensor Forbruk Forkoblinger + Wparaisitic Sensorer = 7W Wparaisitic Forkoblinger i AV situasjon = 1W 0,75x(18W+2x35W)+7W= 73W x 7,5h x 129dager=70,6kWh + 1W x ((24h x 365dager)-(7,5h x 129dager)) = 78,4kWh LENI TALL = 78,4kWh/10m² = 7,4kWh/m²

26 KONTORLANDSKAP MANUELL MANUELL 12h x 230dager = 2760h Forbruk 542Wx2760h = 1496kWh LENI = 19,9kWh/m² GENERELL INFORMATION 6 arbeidsplasser 75 kvadratmeter 4 stk C20-R 314 = 188W 6 stk C20-P2 228 = 354W

27 KONTORLANDSKAP AUTO AUTO Integrert bevegelses sensor, master/slave 8h x 220dager = 1760h Wparaisitic =10W, 24h, 365 dager Forbruk = = 1024kWh LENI = 13,6kWh/m² GENERELL INFORMATION 6 arbeidsplasser 75 kvadratmeter 4 stk C20-R 314 = 188W 6 stk C20-P2 228 = 354W

28 KONTORLANDSKAP INTELLIGENT INTELLIGENT Med bevegelse og dagslys Opprettholdelse faktor = 0,25 LENI = 10,4kWh/m² GENERELL INFORMATION 6 arbeidsplasser 75 kvadratmeter 4 stk C20-R 314 = 188W 6 stk C20-P2 228 = 354W

29 MILJØBESPARELSE KONTORBYGG Årsforbruk Manuell = kwh Auto = kwh Intellegent = 16800kWh CO² besparelse Auto = 9,8 tonn CO2 per år Intellegent = 12,75 tonn CO2 per år GENERELL INFORMATION Kontorbygg 1750 kvadratmeter Normalt bruksmønster

30 KLASSEROM MANUELL MANUELL 10h x 200dager = 2000h Forbruk 572Wx2000h = 1144kWh LENI = 16,8kWh/m² GENERELL INFORMATION 68 kvadratmeter 2 stk C20-S 149 XA = 104A 9 stk C10-P1 149 = 468W

31 KLASSEROM AUTO AUTO Integrert bevegelses sensor, master/slave 7,5h x 190dager = 1425h Wparaisitic =11W, 24h, 365 dager Forbruk = = 895kWh LENI = 13,2kWh/m² GENERELL INFORMATION 68 kvadratmeter 2 stk C20-S 149 XA = 104A 9 stk C10-P1 149 = 468W

32 KLASSEROM INTELLIGENT INTELLIGENT DALI Scenariestyrt med bevegelses sensor 7,5h x 190dager = 1425h Vanlig brukerscenarie = 350lux = 70% av prosjektert verdi LENI = 9,3kWh/m² GENERELL INFORMATION 68 kvadratmeter 2 stk C20-S 149 XA = 104A 9 stk C10-P1 149 = 468W

33 MILJØBESPARELSE SKOLE Årsforbruk Manuell = kwh Auto = kwh Intelligent = kwh CO² besparelse Auto = 10,16 tonn CO2 per år Intellegent = 15,5 tonn CO2 per år GENERELL INFORMATION Vidregående skole 2200 kvadratmeter Noe kveldsundervisning

34 INDUSTRIHALL MANUELL MANUELL 14h x 230dager = 3220h Forbruk 8112Wx3220h = 26120kWh LENI = 34,5kWh/m² GENERELL INFORMATION 756 kvadratmeter 27 stk GIR T5 349 = 4212W 75 stk C10-S1 149 = 3900W 75 arbeidsplasser Emid = 500lx, Ew=650lx

35 INDUSTRIHALL AUTO AUTO ON/OFF Dagslysstyring allmennlys ON/OFF bevegelse sensor plasslys Forbruk = 18398kWh LENI = 24,3kWh/m² GENERELL INFORMATION 756 kvadratmeter 27 stk GIR T5 349 = 4212W 75 stk C10-S1 149 = 3900W 75 arbeidsplasser Emid = 500lx, Ew=650lx

36 INDUSTRIHALL INTELLIGENT INTELLIGENT Regulerbar Dagslysstyring allmennlys ON/OFF bevegelse sensor plasslys Forbruk = LENI = 22,7kWh/m² GENERELL INFORMATION 756 kvadratmeter 27 stk GIR T5 349 = 4212W 75 stk C10-S1 149 = 3900W 75 arbeidsplasser Emid = 500lx, Ew=650lx

37 MILJØBESPARELSE INDUSTRI Årsforbruk Manuell = kwh Auto = kwh Intelligent = kwh CO² besparelse Auto = 24,3 tonn CO2 per år Intellegent = 28,1 tonn CO2 per år GENERELL INFORMATION Industribygg 3400 kvadratmeter Skiftarbeid i 50%

38 SYKEHUSKORRIDOR MANUELL MANUELL Dag:16h x 365dager = 5840h Natt: 8h x 365dager = 2920h Forbruk dag = 4911kWh Forbruk natt = 847kWh LENI = 68,5kWh/m² GENERELL INFORMATION 24 x 3,5m = 84 kvadratmeter 29 stk D20-R Natt = 10 stk D20-R Dag effekt = 841W Natt effekt = 290W

39 SYKEHUSKORRIDOR AUTO AUTO Bevegelses sensor AV/PÅ Dag:12h x 365dager = 4380h Natt: 2h x 365dager = 730h Forbruk dag = 3683kWh Forbruk natt = 212kWh LENI = 46,4kWh/m² GENERELL INFORMATION 24 x 3,5m = 84 kvadratmeter 29 stk D20-R Natt = 10 stk D20-R Dag effekt = 841W Natt effekt = 290W

40 SYKEHUSKORRIDOR INTELLIGENT INTELLIGENT Bevegelses sensor AV/10% Dag:10h x 365dager = 3650h Natt: 1h x 365dager = 365h Forbruk dag = 3124kWh Forbruk natt = 42kWh LENI = 37,7kWh/m² GENERELL INFORMATION 24 x 3,5m = 84 kvadratmeter 29 stk D20-R DALI Natt = 10% AV DAG Dag effekt = 856W Natt effekt = 115W

41 MILJØBESPARELSE SYKEHUS Årsforbruk Manuell = kwh Auto = kwh Intelligent = kwh CO² besparelse Auto = 92,8 tonn CO2 per år Intellegent = 129,3 tonn CO2 per år GENERELL INFORMATION Sykehus 6000 kvadratmeter 40 % belyst på natt

42 OPPSUMMERING Belysning er i dag en vesentlig energiforbruker i et bygg. For å møte energidirektivet MÅ man gjøre noe med belysningen Å spare energi er enkelt Besparelsespotensialet må være realistisk og enkelt å forstå Desto større brukstid desto raskere er inntjeningen Vår oppgave er å finne en energieffektiv løsning til den riktige belysningen

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

LED LED I NÆRINGSBYGG

LED LED I NÆRINGSBYGG LED LED I NÆRINGSBYGG 1 Hvorfor LED? LED er det nye lyset. Faktisk er LED-lyskildene den viktigste nyutviklingen av belysning siden de første lyspærene ble laget for over hundre år siden. En LED-lyskilde

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 10.07.13 Vår referanse Deres dato Deres referanse Referanse: Jonny Nersveen tlf.: 611 35 172 e-post: jonny.nersveen@hig.no 27.06.2013 Arnt Johansen DIGITAL LUMENS Att: Arnt

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder

Veileder. Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veileder Lys på stedet Utendørsbelysning i byer og tettsteder Veilederen er laget i samarbeid med: På forsiden: Fra øverst venstre: 1. Rørvik kirke. Foto: Erco. 2. Grünerløkka. Foto: Halvor Gudim. 3. Lysaker

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm SPAR tusenlapper hver måned Ideer som sparer tid, penger og strøm Forutsetningene for å forvalte eiendommer endres. Tidligere var byggekostnadene viktigst, nå er det de økte driftskostnadene som betyr

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer