G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova"

Transkript

1 G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

2

3 Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere utslippene av drivhusgasser skal kunne oppnås, kreves det stor innsats fra de europeiske landene. Det felles mål for EU-landene er å minske utslippene med 8% frem til år 2010 sammenlignet med 1990 års nivå. Det er nødvendig med et sterkt engasjement fra foretak i alle bransjer, fra offentlige selskaper og organisasjoner. I Norge står belysningen for ca % av det totale strømforbruket, og vi har et svært høyt forbruk pr. innbygger hvis vi sammenligner oss med de øvrige Europeiske landene. Mange av våre lysanlegg er gamle og produsert i en tid da energibevissthet ikke stod på dagsorden. Dårlige belysningsløsninger medfører unødvendig høyt strømforbruk og derved også høye kostnadene. Dessuten gir et høyt strømforbruk en negativ innvirkning på miljøet. EU-kommisjonen har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at mellom 30 og 50% av energien som anvendes til belysningsformål i EU-landene kan spares gjennom investeringer i mer energieffektive systemer.tilsvarende tall kan fremlegges for vårt eget land. Det er store gevinster å hente innenfor energieffektivisering! 1 År 2010 representerer gjennomsnittet av drivhusutslippene for perioden

4 EU-KOMMISJONEN OG ENERGIMYNDIGHETENE INVITERER DITT FORETAK TIL Å DELTA I GREENLIGHT-PROGRAMMET Vi har et felles mål! Det langsiktige målet er å senke det årlige energiforbruket til belysning av yrkesbygg i Norge med 500 GWh. Som første etappe av dette skal GreenLight-prosjektet innen utløpet av 2003 bidra til å gjennomføre en reduksjon av dette forbruket med minst 5 GWh Gjennom å velge energieffektive belysningssystem kan du bidra til at Kyotoavtalens mål oppnås. En besparelse på 500 TWh tilsvarer det årlige energiforbruket i eneboliger

5

6 DISSE BYGGEIERNE HAR GJENNOMFØRT GREENLIGHT DEMOPROSJEKTER I NORGE

7 GREENLIGHT ER ET FRIVILLIG PROGRAM Hensikten er å -redusere energiforbruket til belysning, som igjen skal bidra til å minske og begrense drivhuseffekten -forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte og ikke minst -spare penger. GreenLight er et initiativ fra EU-kommisjonen som i Norge ledes av Enova. I de øvrige europeiske landene drives programmet av tilsvarende nasjonale foretak. GreenLight-programmet har to sentrale aktører : GreenLight-partneren - en organisasjon eller firma som oppgraderer sitt belysningsanlegg gjennom en avtale med GreenLight-prosjektet. GreenLight-medlemmet - en organisasjon eller firma som leverer produkter eller tjenester som kan bidra til å redusere energiforbruket til belysning.

8 GREENLIGHT INNEBÆRER AT: Foretaket har ansvaret for: I eksisterende bygninger enten - forbedrer belysningen i 50% eller mer av egne lokaler eller lokaler man leier (i minst 5 år), der årskostnaden for den nye belysningen er lavere enn tilsvarende kostnad med nåværende installasjon, eller motivert av arbeidsmiljømessige årsaker. eller - redusere det totale elforbruket for belysning med minst 30% uten å gi avkall på arbeidsmiljøkrav. I nye bygninger velg hensiktsmessige energieffektive belysningsløsninger slik at ikke en annen løsning - innebærer en like bra eller bedre belysningskvalitet. - har et lavere energiforbruk, - har en lavere årskostnad. Dessuten skal - disse utbedringene gjennomføres innen fem år fra foretaket er blitt partner i programmet, - en rapport sendes hvert år til Enova, - en GreenLight representant utpekes som ansvarlig for gjennomføringen av programmet.

9 GREENLIGHT INNEBÆRER AT Enova er via Lyskultur ansvarlig for: - å tilby støtte og rådgiving under planlegging og gjennomføring av første fase av samarbeidet, - å formidle belysningskonsulenter og annen ekspertise, - å tilby støtte og verktøy for beregning av kostnadsbesparelser, - å tilby reklame/informasjon om foretakets bidrag til programmet. Enova, Lyskultur og EU kommer dessuten til å presentere GreenLight - programmets medvirkende selskap i offentlige sammenhenger. Budskapet i disse presentasjonene er å vise at foretaket gjennom sin samarbeid tar ansvar for miljøarbeidet. I disse sammenhenger eksponeres ofte både bedriftens navn og logo. Bli kjent som en offensiv miljøbedrift

10 HVORDAN BLIR GREENLIGHT MARKEDSFØRT? - program og deltakere presenteres via Internet. - program og deltakere presenteres på ulike messer. - informasjon om programmet og foretakene gis på ulike miljøseminarer. - de foretakene som er med i programmet kan anvende GreenLight-logoen i egen markedsføring. - hvert år kåres årets GreenLightpartner, noe som gir ekstra publisitet. - i denne sammenhengen kommer myndighetene til å annonsere innhold og medvirkende bedrifter i ulike bransje-, miljø- og tidsskrifter.

11

12

13 VED Å DELTA I GREENLIGHT-PROGRAMMET VISER DERES FORETAK AT DERE TAR ANSVAR FOR PERSONALETS ARBEIDSMILJØ SAMTIDIG SOM DERE BIDRAR TIL Å MINSKE DRIVHUSEFFEKTEN.

14 GREENLIGHT ER EN LØNNSOM INVESTERING Benytter man årskostnader over anleggets levetid vil man få et godt verktøy til å vurdere økonomien i et belysningsanlegg. Årskostnadene er summen av kapitalkostnader og driftskostnader og tar dermed hensyn til så vel forrentning av investeringen som kostnader til energi, lyskilder, rengjøring etc. I vårt land utgjør energikostnadene normalt ca 50 % av de totale kostnadene (årskostnadene) for et belysningsanlegg. Energi Kapital Lyskilder, renhold Lyskulturs regneprogram i publ. nr. 13, Belysningsøkonomi gjør det enkelt å sammenligne økonomien i alternative løsninger GreenLight gjør det lettere å velge den optimalebelysningen for deres foretak, både fra økonomisk og arbeidsmiljømessig synspunkt. Å INVESTERE I DEN MEST ENERGIEFFEKTIVE TEKNIKK FØRER TIL DEN LAVESTE TOTALKOSTNADEN! Belysningseksempel fra et cellekontor på ca. 10 m 2 hvor man bytter ut eksisterende belysning med en energiøkonomisk bedre løsning. ( 15 års avskrivningstid, eksisterende anlegg var eldre 3x36W armaturer, nyinstallasjon er 1 stk 2 x 35W over arbeidsplassen. Lyskulturs regneprogram (publ. Nr. 13) er benyttet til å sammenligne årskostnadene. Eksisterende belysning 2 stk. 3 x 36W Ny plassorientert belysning med lavenergiarmaturer 1 stk. 2 x 35W Ny plassorientert belysning med lavenergiarmaturer og persondetektor (reduserer driftstiden til 50%). Investering 240 kr kr kr (inkl. ett sett med lysrør) Energi 605 kr 160kr 80 kr (60 øre/ kwh) Lyskilder (Kr. 30 pr. rør, 210 kr 28 kr 14 kr kr 10 pr. tenner) Årskostnader 941 kr 425 kr 397 kr (sum investering- og drifskostnader) Ofte kan en selv noe høyere investering gi bedret driftsøkonomi og derved lavere årskostnader.

15

16

17 FORBEDRE MEDARBEIDERENES HELSE OG KAPASITET Med relativt enkle tiltak forbedres belysningskvaliteten hvilket leder til både bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet. Dette oppnås gjennom: - lysnivået optimeres - flimmer som skaper irritasjoner og trøtthet i øynene elimineres 1 - blendende lys og forstyrrende reflekser reduseres 2, - elektromagnetiske felt (EMC-felt) minimeres. 1) Ved konvensjonell lysrørdrift forekommer flimmer, noe som fremkaller hodeverk og øynebesvær. Elektronisk forkobling arbeider med en høyere frekvens, noe som gjør at lyset oppfattes som mer stabilt. 2) Nye armaturer er mer tilpasset dagens krav til arbeidsmiljøet og gjennom riktig planlegging kan man unngå eller redusere faren for bl.a. blending og reflekser.

18

19 MER FORNØYDE KUNDER En godt planlagt belysning øker trivselen og styrker den gode romopplevelsen. En forbedret moderne teknikk gjør at produkter og tjenester bedre kommer til sin rett. En foreldet belysning koster mer og gir dessuten et dårligere inntrykk.

20

21 GREENLIGHT ER ET LØNNSOMT TILTAK BÅDE FOR DITT FORETAK OG FOR VÅRT FELLES MILJØ Dette er starten for en økt bevissthet om de økonomiske sparemulighetene en kan oppnå ved satsing på energieffektiv belysning. Ditt foretak blir en ambassadør for hvordan man gjør økonomiske besparelser gjennom kloke investeringer, med et bedre miljø for ansatte og kunder som følge. "Samtidig gjøres en verdifull kraftsinnsats for å begrense utslippene av drivhusgasser i vårt miljø!" Vi har viktige energi- og miljømål å oppnå sammen! GreenLight programmet tilbyr unike muligheter til å oppnå målet. Innsatsen er relativt liten i forhold til de store gevinster og de langsiktige resultater som er innenfor rekkevidde for en virksomhet som går aktivt inn i prosjektet. La oss hjelpe ditt foretak med å oppnå et miljømål! Velkommen til GreenLight! G REENL IGHT

22 For mer informasjon om GREENLIGHT i Norge kontakt: Lyskultur, Postboks 65, 1321 Stabekk, e-post: Benytt også vår spesielle GreenLight-adresse: Tlf , faks På Lyskulturs hjemmeside kan du finne mye oppdatert stoff. Ta også gjerne direkte kontakt med: Prosjektkoordinator: Kaare M. Skallerud, Kaare Skallerud A.S 3044 Drammen. tlf.: , mobiltlf e-post:

23 EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE EU-kommisjonens representanter for GREENLIGHT er: Prosjektleder Paolo Bertoldi Tel: e-post: Tekniske spørsmål Flavio Conti Tel: e-post: Vincent Berutto Tel: e-post: Besøk EU:s hjemmeside for GREENLIGHT:

24 EUROPEAN COMMISSION Produksjon: Reclamo grafisk senter as.

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Smaken av ENØK ÅPNE DIGITALE. Lever av kriseløsninger side 16 INFORMASJONSMODELLER (BIM) magasinprofil. med melkesjokoladen å gjøre?

Smaken av ENØK ÅPNE DIGITALE. Lever av kriseløsninger side 16 INFORMASJONSMODELLER (BIM) magasinprofil. med melkesjokoladen å gjøre? ÅPNE DIGITALE INFORMASJONSMODELLER (BIM) Nummer 1 2011 Ny magasinprofil www.voice.as Smaken av ENØK også Hva åpne har for Ole-Geir eksisterende Tufteland bygg og Geir Andersen i YIT med melkesjokoladen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Forord Norsk Teknologi har, sammen med NHO-fellesskapet, gjennom flere år arbeidet for å få

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer