Norske erfaringer med glasskontorbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske erfaringer med glasskontorbygg"

Transkript

1 Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1

2 Endring i fasadeutforming M 2

3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3

4 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4

5 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 5

6 GLASS I FASADER Arkitekturen er en vesentlig årsak til den kraftige energiøkningen i bygg Transparens Letthet Åpenhet dvs Mye glass i fasadene M 6

7 Kontor med vindu mot øst Energi, kwh/m² kjøling vent kjøling lokal Utstyr Lys Vifter Varmt forbruksvann Ventilasjon Oppvarming % av gulvareal vindu 46 % av gulvareal vindu 23 % av gulvareal vindu 10 % av gulvareal vindu M 7

8 GLASS I FASADER Andre årsaker til at det har gått så galt: Krav fra kunder og eiendomsmeglere om kjøling Enkelt å oppfylle komfortkrav med kjøling Kun krav til oppvarming i forskrifter frem til 2007 Krav om at kjøling skal unngås totalt neglisjert Manglende dokumentasjon av energibruk Manglende kunnskap om at kjøling er svært energikrevende Manglende metode for dokumentasjon av energibruk til kjøling M 8

9 Innhold Eksempel fra et kontorbygg i glass Eksempel på et alminnelig kontorbygg Hypotese for avvik mellom teori og virkelighet En ny veileder for utforming av fasader Hvilke krav vi må stille Hva bør gjøres for å øke kunnskapen om energibruk M 9

10 Et bygg reist I Oslo I 2002 Dette bygget ble beregnet til å ha en teoretisk energibruk på ca165 kwh/m 2 Vi mente det var lite sannsynlig at energibruken ville bli så lav, men kunne ikke dokumentere med hold i vitenskapelig underlag hvorfor. I følge energikonsulenten for bygget er energibruken 285 kwh/m 2 M 10

11 Mulige årsaker til avvik mellom teori og virkelighet I glasskontorbygg En teoretisk beregning av energibruk til oppvarming i et bygg forutsetter at 21 o C lufttemperatur er tilstrekkelig for å oppnå termisk komfort ved -20 o Cute. Er det tilstrekkelig når du sitter ved siden av en stor glassfasade? Det kan synes som om komfortmodellene er mangelfulle mhp strålingsassymmetri Vi bør straffe dårlig termisk komfort med krav til høyere lufttemperatur I beregningene M 11

12 Mulige årsaker til avvik mellom teori og virkelighet I glasskontorbygg En teoretisk beregning av energibruk til kjøling i et bygg forutsetter ofte at 26 o C lufttemperatur er tilstrekkelig for å oppnå termisk komfort. Beregninger viser at operativ temperatur blir 2-5 o C høyere enn lufttemperaturen i bak fasader med hovedsakelig glass. Operativ temperatur bør erstatte lufttemperatur ved beregning av kjøling. Alternativt kan en velge lufttemepratur som gir komfort ved dimensjonerende forhold som verdi for årsberegninger. M 12

13 Mulige årsaker til avvik mellom teori og virkelighet I glasskontorbygg Vi beregner teoretisk kjølebehov ved idelle forhold. Vi har svake modeller for å dokumentere sammenheng mellom behov for og kjøpt energi. Erfaringsmessig trekker alene pumpene i et kjøleanlegg opp til 20 kwh/m2 I tillegg kommer energi til kjølemaskiner og vifter. M 13

14 Behov for utvikling og dokumentasjon ved verifisering av modeller for bygg med mye glass: Termisk komfort ved lave flatetemperaturer Termisk komfort ved høy solbelastning Bruk av operativ temperatur for energiberegninger Virkelig bruk av energi til kjøleanlegg vs behov I bygget. M 14

15 Kontorbygg på Lysaker I Bærum OPPGAVENS TITTEL Energibruk: teoretiske kontra virkelig DATO 25/ FORFATTER Hanne Jørgensen, Christopher J. Leachman, Jon Eldar Hammerås M 15

16 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Bygd I 1996 Bygget har fjernvarme og fjernkjøling. Det har ikke spesielt mye glass, men mye overflate. Bygget inneholder alminnelige kontorvirksomheter M 16

17 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Bygd I 1996 M 17

18 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Bygd I 1996 Energibruken har økt jevnt de siste år Energibruk på både kjøling og oppvarming har økt samtidig De to siste år var elektrisitetsforbruket omtrent konstant, men energi til kjøling øker med 7 kwh/m 2 og varme 8 kwh/m 2 Det er nærliggende å få en mistanke om at vi her varmer og kjøler samtidig M 18

19 Kontorbygg på Lysaker I Bærum M 19 Gjennomsnittlige verdier for 6 nabobygg reist i samme tidsepoke: Elektrisitet: 145 kwh/m 2 Varme: 80 kwh/m 2 Kjøling: 59 kwh/m 2 Totalt: 284 kwh/m 2

20 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Temperaturen på varme satt til 19,5 C (1,5 C lavere enn i K2). Varmetilskudd fra belysning og utstyr økt i Temperatur på kjøling satt til 20 C M 20 (4 C lavere enn i K2)

21 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Resultatet i konstruksjon 9 ga grunn til å tro at det er summen av enkeltfaktorene som bidrar til S 18 sitt høye energibruk. M 21

22 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Hva kan vi lære? Virkelig energibruk er 50 % høyere enn teoretisk beregnet Høy internvarme fra lys og utstyr gjør at energi til bygningsuavhengige forbruk utgjør mer enn 50 % av energibruken Lokal kjøling og varme i kombinasjon gir ekstrem risiko for høyt energiforbruk fordi systemene ofte regulerer samtidig mot hverandre M 22

23 Kontorbygg på Lysaker I Bærum Hva bør vi gjøre re? Skaffe oss kunnskap om og redusere internvarme fra lys og utstyr Påse at solskjerming fungerer og brukes Fjerne / stenge av lokal kjøling Og/Eller Installere automatikk som hindrer samtidig drift av varme og kjøling. Jo større forskjell på setpunkt for kjøling og varme jo bedre M 23

24 Reviderte energiforskrifter I Norge Energirammer for netto energibruk Det er ikke stilt krav om å unngå kjøling Hvordan tror vi effekten av dette kravet blir med bakgrunn i de erfaringer vi har vist? 50 % påslag på 165 kwh/m 2 gir 248 kwh/m 2 Gjennomsnittlig energibruk i dagens kontorbygg er 244 kwh/m 2 M 24

25 EU direktiv for energibruk Risiko Hele Europa reviderer nå de nasjonale byggeforskriftene mhp energi Mange land etablerer energirammekrav Det er en risiko for at kravnivået svekkes pga manglende samsvar mellom teoretisk beregning og virkelig bruk Glasskontorbygg er spesielle risiko objekter for høyt energibruk Tiltak som påbud med solskjerming og forbud mot lokal kjøling er mer robuste og vil gi sikrere redusert energibruk også for glasskontorbygg M 25

26 Veileder for Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 26

27 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 27

28 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 28

29 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 29

30 1 Innledning Veileder for Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Anbefaling: I alle bygninger hvor PC skal brukes er det behov for bevegelige solskjermingssystemer hvor lystransmisjonen kan reduseres til 10% for solskjerming sammen med glass M 30

31 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 31

32 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 32

33 1 Innledning Veileder for 2 Bakgrunn / teoretisk info 3 Dagslys 4 Klimakrav 5 Visuell komfort 6 Energikrav 7 Design prosess 8 Fordypning 9 Referanser Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader M 33

34 Veileder for Et hjelpemiddel: for utforming av glassfasader Veilederen kan lastes ned fra hjemmesidene til ENOVA Samt hjemmesiden til Erichsen & Horgen AS: Lykke til! M 34

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Hvorfor el til oppvarming?

Hvorfor el til oppvarming? Hvorfor el til oppvarming? Visste du at Strømregningens oppbygging Elektrisitetsavgit 22% Strømpris 39% Oveføringskostnad 39% Moms og Elavgift utgjør tilsammen 37% av strømregningen Kjøp av energi er normalt

Detaljer