Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?"

Transkript

1 Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?

2 Deltagere på dagens samling Kunder: ABC Belysningsleverandører Installatører: Leverandører:

3 Agenda 1. Kort introduksjon av deltagere, foredragsholdere og tema 2. Eksempler på feil bruk av belysning 3. Energipriser i Norge, siste 3 år, hva skjer fremover? 4. Hva sier dagens myndighetskrav, miljøkrav, energi, miljømerking 5. Lyskilder som blir forbudt 6. Generelt om hvordan lyse påvirker mennesker HMS,kjøpslyst, synsinntrykk og effektivitet 7. Bygg med besparingspotensial 8. Kost nytte betrakting på 5 generelle eksempler 9. Kost nytte betrakting på 1 lokalt eksempel 10. Finans 11. Hvorfor invester i nytt lysanlegg.

4 Eksempler på nye belysnings anlegg i Norge Dersom de byggene som bygges nå ikke er energieffektive, må vi slite med dem i år før de blir skiftet ut eller totalrehabilitert.

5 April 2008 kl Bjørvika, Oslo

6 Stort sett alle kontorene var tilsynelatende i bruk. Hvor mange kontorer faktisk benyttet? Hvor er bevisstheten og kunnskapen om energibruken og miljøpåvirkningene?

7

8 Strømpriser i Norge i dag og i fremtiden Gjennomsnittlig strømpris for alle typer kontrakter for tjenesteytende næringer var: Uke ,3 øre/kwh, eksklusive avgifter og nettleie. +30,2 % høyere enn Gjennomsnittet for 08 var 35,4 øre/kwh, +30,9 % fra 2007.

9 100 Lysutbytte i Lumen/Watt Standard Lyskilde Lyskilders utvikling HQI / HCI Hvit Power LED // LLP 1961 HQL KLL 1981 Halogen 1959 Glødelampe År for oppfinnelse

10 Bygningsenergidirektivet og energimerkeordningen Bygningsenergidirektivet: en rammemetode som kan beregne bygningers energieffektivitet minstekrav til energieffektivitet i nye bygninger og i større bygninger som renoveres energimerking av bygninger ved oppføring, salg eller utleie krav til synlig energimerke i offentlige bygninger over 1000m 2 regelmessig energivurdering av kjelanlegg, - alternativt andre tiltak som gir samme effekt regelmessig energivurdering av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg Framdrift, i følge NVE - For Boliger For Yrkesbygg 1. halvår 2010?

11 Hva sier dagens myndighetskrav? Unntak fra Energidirektivet Direktivet gjelder ikke for fritidsboliger som brukes mindre enn 4 måneder i året. Det kan søkes fritak for verneverdige og/eller historiske bygninger. Lokale myndigheter avgjør hvorvidt fritak kan gis. Fra installert effekt til forbrukt energi EN er standarden som beskriver hvordan man skal beregne energiforbruket av et belysningsanlegg. I dag blir gjerne W/m² brukt for å synliggjøre hvor effektiv belysningen i et bygg er. LENI INDIKATOR I henhold til EN15193 er det forbrukt energi som skal dokumenteres (kwh/m²). EN benytter en LENI indikator som dokumenterer totalt forbrukt energi til belysning. LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENIcalculated = Wtotal / A = (Wlight + Wparaisitic )/ AWlight = Årlig forbruk belysning Wparaisitic = Parasitt last som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbruker når de er avslått o.l.

12 Hvilken skal forbys? Svar: Pæren til høyre. Klimakrisen har kortsluttet glødelampen.

13 Opplysningstid. 1. september i år forbys 490 millioner EU-borgere å kjøpe de minst energieffektive glødepærene. Aller hardest slår imidlertid direktivet ut i EØS-landet Norge. Hos Osram venter man i spenning på at lyset skal gå opp for kundene. GLØDEPÆRE SPAREPÆRE LED-PÆRE PRIS Fra 7 kroner Fra 60 kroner Fra 200 kroner VARIGHET TIMER ca 1000 timer ca timer timer LYSSTYRKE PER WATT 8-15 lumen lumen lumen

14 GLØDEPÆRE SPAREPÆRE LED-PÆRE PRIS Fra 7 kroner Fra 60 kroner Fra 200 kroner VARIGHET TIMER ca 1000 timer ca timer timer LYSSTYRKE PER WATT 8-15 lumen lumen lumen NORMALT FORBRUK 60 watt 11 watt 2 watt =20 watt glødelampe

15 Hvordan påvirker lys mennesker?

16 LYSET ER VIKTIG!! Grunnleggende begreper 70-80% av all informasjon om og fra våre omgivelser Formidles til oss via våre synsorganer, og for at disse skal tre i funksjon må det være lys tilstede. For at vi skal kunne oppfatte farger må det være et visst minimum av lys tilstede. Lys (og skygger) gjør at opplevelsen av det Tredimensjonale blir sterkere.

17 Eksempel på psykologiske aspekter ved belysning 28W/830 28W/840

18 God belysning minsker risikoen for helseproblemer Dårlig belysning kan medføre tretthet og hodepine. God belysning kan gjøre det lettere å arbeide. I godt lys arbeider du mindre anspent Riktig belysning motvirker belastningsskader Ulykker grunnet dårlig belysning er vanlig. God belysning øker sikkerheten.

19 HMS HMS ARBEIDSMILJØ BELYSNING ER EN VIKTIG DEL AV ARBEIDSMILJØET 70-80% av de sanseinntrykk hjernen bearbeider kommer fra synet. Alle sanseinntrykk fra synet blir produsert av lyset. HMS SYKEFRAVÆR NEDGANGEN I SYKEFRAVÆR KAN BLI EN BONUS Elektronisk forkobling gir deg: Flimmerfritt lys som reduserer forekomsten av hodepine og migrene. I Norge lever vi store deler av året uten dagslys. Farger, kontraster, dybdesyn og ulike belysningsnivå er viktige faktorer for velvære Ingen stroboskopiske effekter (roterende objekter ser ut til å stå stille). Mindre akustisk støy. Ikke noe magnetiske felt. HMS KOSTNADER - HVA ER DINE MEDARBEIDERE VERDT? Ett sykefraværsdøgn koster norske bedrifter i gjennomsnitt 1755 NOK. Hva betyr 1-3% økt arbeidsinnsats for bedriften?(ca NOK per år per person) Andre kostnader blir da minimale i forhold.

20 Hvor mye lys? Påkrevet belysning avgjøres av om følgende fire menneskelige behov er tilfredsstilt: Synskomfort, hvor personen har en følelse av velvære. Indirekte bidrar dette også til et høyere produktivitetsnivå. Synsytelse, hvor personen er i stand til å utføre sine synsoppgaver, selv under vanskelige forhold og over lengere tid. Sikkerhet i arbeid. Individuell styring og kontroll.

21 Type bygg og lokaler som har store potensialer på å investere i Potensielle bygg som kan ha stor gevinst på modernisere belysning anlegget. Offentlige bygg som: Kontorbygg Skoler Barnehager Sykehus Sykehjem og omsorgsboliger Forrettingsbygg og kontor bygg Industri Hoteller Kjøpesenter i felles arealer Borettslag

22 Prosentvis energiforbruk pr. lyskilde Kontorbygg Skoler Sykehus/omsorgsbygg Industri

23 EU-direktiv om bygningers energibruk, 2002/91/EU CENTC169/WG9 - Lighting Requirements Complementary element Forventninger Drive frem utvikling av bygg med lavere energiforbruk og økt fleksibilitet. Bedre komfort for brukere av bygg. Høyere markedsverdi for byggene.

24 LEVETIDSKOST Ca 11% INVESTERING Ca 50% DRIFT Ca 14% KAPITALKOST Ca 25% VEDLIKEHOLD

25 4 milliarder kroner å spare på å bytte belysning Belysning i næringsbygg utgjør ca 10 TWh/år Enkle grep reduserer forbruket med 45 % Nye systemer gir mer lys per kwh og har langt bedre mulighet til å styres Tilbakebetalingstiden for å investere i ny og moderne belysning er ikke mer enn 1 3 år

26 Teknisk utvikling gir miljøgevinst Resultat: 18% forbruk sammenlignet med vanlig belysningsanlegg for 15 år siden! Gjennomsnittlig utskiftningstakt for belysningsanlegg: 33 år! 100% - 42% - 71% - 82% Gamle armaturer, T8 Moderne armatur, T5 Moderne armatur, T5 bevegelsessensor Moderne armatur, T5 bevegelsessensor og dimmbar dagslysstyring

27 Besparingspotensial med ny belysningsteknikk Eksisterende installasjoner (1992) kwh/m 2,år 80 Nye installasjoner (ny teknikk) Varehus Kilde: Vattenfall- Stil-prosjektet Kontor Sykehjem Industri Skoler Hotell

28 Hvordan spare energi? ENERGIBESPARELSE INNEN BELYSNING BETYR å slå av lyset automatisk når det ikke er personer tilstede. Gjøres med en bevegelsessensor å regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et lystilskudd. Gjøres med en lyssensor. FOR Å BEREGNE BESPARELSESPOTENSIALET MÅ MAN FINNE TO FAKTORER 1) Tilstedeværelse faktor Forteller hvor mye du er tilstede på arbeidsplassen. 2) Opprettholdelse faktor Forteller hvor mye du kan regulere lyset og fremdeles opprettholde prosjektert lysnivå.

29 Regulering av lys: Manuell, Auto eller Intelligent løsning De fleste løsningsforslagene er inndelt i 3 ulike nivåer Manuell løsning Manuell løsning med fysisk betjent av/på bryter. Standard installasjon med normalt energiforbruk. Automatisk løsning Automatisk løsning med bruk a en bevegelsessensor. Kan gi en energibesparelse på 40 50%. Intelligent løsning Intelligent løsning med bruk av bevegelsessensor, dagslyssensor og eventuelle endringer i rommets bruksområde. Kan gi en energibesparelse på 60 70%.

30 Økonomi- og miljøbesparelse - Kontorbygg Årsforbruk Manuell Auto Intelligent kw h kw h kw h GENERELL INFORMASJON Kontorbygg Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Årlig CO² besparelse Auto NOK Auto 10 tonn CO Intelligent Intelligent Kun driftskostnader NOK 13 tonn CO 1750 m N ormalt bruksmønster

31 Regulering av lys: Økonomi- og miljøbesparelse i Skole Årsforbruk Manuell kw h Auto kw h Intelligent kw h Årlig CO² besparelse Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Auto Ntonn OK CO GENERELL INFORMASJON Videregående skole Intelligent Ntonn OK CO Kun driftskostnader 4400 m N oe kveldsundervisning

32 Regulering av lys: Økonomi- og miljøbesparelse i Industri Årsforbruk Manuell kw h Auto kw h Intelligent kw h GENERELL INFORMASJON Industribygg Årlig CO² besparelse Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Auto Ntonn OKCO Intelligent Intelligent N OK tonn CO Kun driftskostnader 6800 m Skiftarbeid 50% av arealet

33 3 eksempler fra større bygg

34 Livsykluskostnader for belysninganlegg 10-40% Investering 50-80% Energi 5% Lyskilder 10% Service Livssykluskostnadene baseres på anleggs- og driftskostnadenes nåverdi over den forventede brukstiden 1% Miljø/gjenvin.

35 Eksempel 1 Fylkeshuset i Bergen (Vital Eiendom) Vurderte utskifting av ventilasjonsanlegget på grunn av dårlig inne klima. Kostnadsberegnet til ca 6 mill. Endte med å skifte belysningsanlegget. Oppgradert til gjeldene normer for god belysning. Kostnad ca 2 mill. Innetemperatur sank med 3-4 grader i kjerneområdene. Klart bedret belysningsmiljø Energiforbruket til belysningen redusert med nesten 70 %! Behovet for utskifting av ventilasjonsanlegget revurdert Kilde: Fagerhult

36 Eksempel 2: Statoil Forskningssenter

37 Eksempel 2: Statoil Forskningssenter Resultater Montering av persondetektorer i kontorer Måling av energibruk før og etter tiltak. Total investering NOK Årlig inntjening NOK Inntjeningstid 2,5 år Internrente 41 %.

38 Eksempel 3: Telenor, Oslo

39 Eksempel 3: Telenor, Kongensgate 21, Oslo Resultater Energieffektiv styring av belysning i sentralrom, koblingsrom, datahall, garderober og noen kontorer. Utskifting av belysning i garasje og kjeller Måling av driftstider før og etter tiltak. Total investering NOK Årlig inntjening NOK Inntjeningstid 1,8 år Intern rente 59 %.

40 Krav og ønsker ved belysning i dagens klasserom

41 Eksempel; Skole Klasserom Klasserom normalt kvm, dvs ca 10 m bred og ca 6-7,5 m lange. Takhøyde normalt ca 2,7 3 meter. (Lyst/hvit tak) Belysningsstyrke 500 Lux, hvis bruk på kveldstid. Eksisterende løsning (Nr 1); Ca 350 Lux (Mørke rør og gammel optik) 15 stk nedhengte 2x65W armaturer. (58W lysrør i disse i dag) Målt snitt effekt pr arm. 200W. I tillegg tavlebelysning, som vi i dette ser bort fra. Ny løsning (Nr 2) 500 Lux (Bruk kveld også, ca 12 timer pr dag, 190 dager i året) 8 stk Nedhengt 3x28HF og demontering av eksisterende arm. Kalkulert snitt effekt pr arm. 90W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,- pr klasserom. Ny løsning (Nr 3), 500 Lux (Bruk kveld også, ca 50% av 12 timer pr dag, 190 dager i året, styrt via bevegelsessensor i klasserommet) 8 stk Nedhengt 3x28HF og demontering av eksisterende arm. Kalkulert snitt effekt pr arm. 90W Bedre vertikalt lysnivå, mer stabilt anlegg, lys av når rom ikke er i bruk og dermed lengre levetid på alle elektriske komponenter. Investering ca kroner ,- pr klasserom

42 Eksempel Skole Klasserom Eksisterende Ny 3x28W u/sensor Ny 3x28W m/sensor (1 sensor pr rom)

43 Eksempel; Alta Meieri - Kjølerom Et kjølerom bestående av 3 deler. Takhøyde ca 2,7 3 meter. (Lyst/hvit tak) Belysningsstyrke 300 Lux, og forutsatt brukstid 4000 timer/år. Eksisterende løsning (Nr 1); Ca 250 Lux ( Åpne armaturer og enkelte defekte rør/arm) Totalt 50 stk åpne ind. Arm. (Fordelt på 26 stk 2x58W og 24 stk 2x36W) Merkeverdi 2x36W med trad. Forkopling 91 W, 2x58W med Trad. Fork. 140 W Ny løsning (Nr 2) 300 Lux (Tette armaturer for å øke lysutbyttet i kaldt rom) 40 stk tette ind. Arm. 2x36W m/elektronisk forkopling, demontering av eksisterende arm. og deler av kabling. Kalkulert snitt effekt pr arm. 70 W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,-. Ny løsning (Nr 3) 300 Lux (Tette armaturer for å øke lysutbyttet i kaldt rom, 3 stk sensorer for bevegelse og forutsatt 50% brukstid) 40 stk tette ind. Arm. 2x36W m/elektronisk forkopling, demontering av eksisterende arm. og deler av kabling. Kalkulert snitt effekt pr arm. 70 W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,-.

44 Eksempel Alta Meieri - Kjølerom

45 SG Finans Om SG Finans En del av SG Equipment Finance (SGEF) - Europas nr. 1 på Equipment leasing Heleid datterselskap av Société Générale Group, Omsetning i Norge i 2008: 8,4 mrd. Forvaltningskapital: NOK 34 mrd 16 kontorer i Norge. Hvorfor leie? Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes, bedriften beholder likviditet. Benytt kapitalen til kjernevirksomhet, kan bruke egenkapitalen til andre prosjekter som gir høyere avkastning. Direkte utgiftsføring av leien i løpet av leieperioden Leien er fradragsberettiget, redusert skatt Kostnaden føres i driftsresultatet Gir bedre finansielle forhåndstall/nøkkeltall Kontaktpersoner SG Finans: Espen Rosenborg. - mob Camilla Grouff. - mob

46 Eksempel fra Bryne - Jærbladet

47 Dagens løsning;223 stk armaturer 2x40W, trekker minst 114W pr arm. Alternativ 1; Skifte alle arm. Med Nye 1x28W, trekker 30W pr arm.

48 Alternativ 2; Ta bort alle gamle arm., tette hull som ikke benyttes og tilpasse belysningen dagens bruk av arealene. 56 stk 2x28W innfelte (60W/arm) 22 stk 3x28W Nedh. (90W/arm)

49 Eksempel fra Bryne - Jærbladet

50 Hvorfor investere i nytt lysanlegg? Det er økonomisk lønnsomt Tilbakebetaling er ofte under 3 år. Bedre driftsøkonomi Bedre salg/leiepris Bygg må være i henhold til Energidirektivet, investeringen må tas Helsemessige effekter Bedre arbeidsmiljø -> mer attraktivt for leietaker Miljø Bygget er med på å underbygge bedriftens miljøprofil

51 Takk til våres kilder; Lyskultur og Enova

52 Test din belysning Ta testen på ditt belysningsanlegg for å se om det har forbedrings potensial JA NEI MINE POENG Er anlegget mer enn 10 år gammelt? 3 0 Er majoriteten av belysningen vanlige glødelamper (lyspærer)? Har armaturene reflektorer? Har armaturen flere enn tre lyskilder? Er lysrøret i armaturen tynt (diameter ca 16mm)? 0 2 Slokkes lyset automatisk når du forlater rommet? 0 1 Reguleres lysstyrken automatisk når dagslyset blir sterkere? 0 1 Har anlegget flere enn èn lysarmatur per 10 m 2? 2 0 REGN SAMMEN POENGENE DINE

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer Vurdere belysningsanlegg Man burde vurdere et belysningsanlegg, som man vurderer andre investeringer, eks. bilkjøp. Din forhandler har en ubrukt 75

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør

Detaljer

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI BELYSNING, MILJØ OG ENERGI Riktig belysning i næringsbygg Grønn Byggallianse Driftsforums møte 17.03.2011 Fagsjef Erlend Lillelien, Lyskultur Norsk kunnskapssenter for lys Lyskultur på Driftsforum 17.03.2011

Detaljer

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser Kampanje kontorbelysning Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser. kvartal 11 www.glamoxluxo.no Glamox A1 Navn EL Nummer A1-S35 126HF

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Agenda: Lys og energibruk teknisk utvikling og status Belysning og helse Drift og vedlikehold

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 Erfaringer med bruk av LED Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 LED til mange formål Punkter å vektlegge Generelle vurderingsparametere Kvalitet Kostnad "størrelse"

Detaljer

Samme form, bedre lys...

Samme form, bedre lys... .osram.no % Samme form bedre lys. CLASSIC LIGHT Samme form, bedre lys... Informasjonsbrosjyre våren 2012 * Se.osram.no for mer informasjon INNHOLD De første glødepærene har allerede blitt fjernet fra markedet.

Detaljer

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011 Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør av belysningsløsninger

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv.

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. PRODUKTKATALOG 2014/2015 Hvorfor velge LED Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. Farger: Finnes i fargene rødt, grønt og blått, og flere dioder kan få plass i den samme lampen. Fargene kan

Detaljer

MILJØ - PCB PCB. The lighting company

MILJØ - PCB PCB. The lighting company MILJØ PCB PCB The lighting company PCB, POLYKLORERTE BIFENYLER Fra 2005 blir det forbudt med kondensatorer som inneholder det farlige stoffet PCB Hva er PCB PCB, polyklorerte bifenyler, er en gruppe industrielt

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 www.osram-lamps.com OSRAM LED LAMPER LED RETROFIT samme form og lys som glødelampen Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 Light is OSRAM Hvilken lyspære skal jeg velge? For å spare energi

Detaljer

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Agenda 1. Lovverket rundt energimerking 2. Ressursbehov for gårdeier ved merking 3. Kostnader for gjennomføring 4. Merverdi og nyttefunksjon

Detaljer

Lys i byer og tettsteder

Lys i byer og tettsteder Byforming og lys Byforming og lys Lys i byer og tettsteder Lys betyr svært mye for: Klima Trivsel Trygghet Sikkerhet Tilgjengelighet Identitet Stedsutvikling Mange muligheter og stort potensiale Landskonferanse

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato:

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato: BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 Innhold Sammendrag... 2 Formål... 2 Grensesnitt... 2 Miljø... 2 Definisjoner... 3 Styringsprinsipp... 3 Valg av armaturer... 4 BRANDBU BARNESKOLE

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Etablerte mål og virkemidler i EU EUs Energi- og klimapakke EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energieffektivisering

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Armaturer for park og bymiljøer Armaturer med kvikksølvlyskilder Erstatningsarmaturer

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Hovedområder for Fagerhult...

Hovedområder for Fagerhult... Belysningens utvikling Potensiale og løsninger Morten Olav Berg Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør av belysningsløsninger 1 900 ansatte

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Energieffektive elektriske løsninger.

Energieffektive elektriske løsninger. Byggteknisk vinteruke 2005 Energi Bygg riktig Drift effektivt Energieffektive elektriske løsninger. Elektrisk oppvarming i fremtidens bygninger. Belysning (dagslys/kunstlys) i fremtidens bygg Siviling

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips. 2012 HOSPITALITY HOSPITALITY For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.no 12NC-322263566890 Philips fleksible belysningsløsninger

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Aura CompoLED Long Life sortimentet. Downlights og spotlamper for maksimal energisparing

Aura CompoLED Long Life sortimentet. Downlights og spotlamper for maksimal energisparing Aura CompoLED Long Life sortimentet Downlights og spotlamper for maksimal energisparing Belysning av fremtiden Visste du at 40 % av energiforbruket på kontorer brukes til belysning? Hva koster belysningen

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Energieffektiv belysning i borettslag

Energieffektiv belysning i borettslag Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere for både husholdninger,

Detaljer

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet 2 Agenda: Organisering av nettverk Valg av energiløsning? Hvorfor energiledelse? Aktiviteter Oppnådd Resultat og besparelser

Detaljer

Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø

Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø Industri GreenWarehouse Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø Orkla Foods Norge i Rygge i Østfold har foretatt oppgradering av belysningen i flere år. Nå er belysningen

Detaljer

GATELYSPLAN

GATELYSPLAN GATELYSPLAN 2010-2014 Forslag av 08.04.2010 Innhold 0. Sammendrag...4 1. Innledning...5 2. Politiske vedtak, føringer og avklaring for planen...5 2.1 Politiske vedtak og føringer...5 2.1.1 Kommunestyret

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. 100982 1.2 11. april 2013, Energiligaen, Lillestrøm, Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF 2 Bjørn Antonsen

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut Skift til energieffektive lyskilder En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut EUs retningslinjer for trinnvis utfasing av ineffektive lyskilder EU-direktiv 2005/32/U (EcoDesigns

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg?

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Muligheter og problemstillinger som byggeier bør være forberedt på. Hvordan sikre at merkeordningen bidrar til økt energieffektivitet? Tor Lindholt,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard 30. januar 2012, 08.30 09.10 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver

Kristiansand Eiendom. Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Kristiansand Eiendom Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder / energirådgiver Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand

Detaljer

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G Solheim buss-stasjon CCTV - LED-Light - Construction - Metal works P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G 2014 hovedkontor, Rolvsøy OM OSS Talitor utvikler, produserer og distribuerer

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv Green outdoor Gi lyktestolpene nytt liv Gi lyktestolpene nytt liv Omkring to tredjedeler av belysningen installert på det globale markedet er basert på gammel og ineffektive teknologi. Klimaforandringer

Detaljer

Energieffektiviseirng

Energieffektiviseirng Energieffektiviseirng - Fra visjon til virkelighet Jørgen Festervoll ADAPT Consulting Oslo, 11. oktober 2011 - Visjonen - 1 Energiutfordringen Slide 3 Energieffektivisering er det viktigste energi- og

Detaljer

Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Caverion Norge, 10.

Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Caverion Norge, 10. Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Norge, 10. juni 2015 Hvor mye må jeg betale i leie per kvadratmeter? Kvalitet koster,

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Vi bistår butikken på lysskift Gruppeskift.no kan bistå butikker i forhold til gruppeskift av lyskilder. Vi har sydd sammen et komplett konsept som inkluderer alt fra korrekte lyskilder

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm Olav K. Isachsen Energimerking av bygninger Lillestrøm 03.09.2009 Er nye bygg energieffektive? Mulige årsaker Økt komfort økt bruk av kjøling Økt arealeffektivitet "flere enheter / m 2 Mer utstyr økt energibruk

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning Lighting En profesjonell, energibesparende belysningsløsning MASTER PL-Electronic Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse

Detaljer

Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder Styring Utstyr. Lysdesign for energiriktige lysanlegg. Elementer

Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder Styring Utstyr. Lysdesign for energiriktige lysanlegg. Elementer Norges bygg- og eiendomsforening Lysdesign for energiriktige lysanlegg Peter Selmer-Anderssen, Lysdesigner COWI AS Elektro Oslo 1 Elementer Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder

Detaljer

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet NØKKELPERSONER I PROSJEKTET 2 Kjell-Ivar Svaan Eiendomsforvalter

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

KJØPEHJELP Smartbelysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE GODT Å VITE

KJØPEHJELP Smartbelysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE GODT Å VITE KJØPEHJELP Smartbelysning, FLOALT, JORMLIEN, SURTE GODT Å VITE Dette symbolet finner du på emballasjen på all smartbelysning fra IKEA. Bedre liv hjemme med smartbelysning Med smartbelysningen vår kan du

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling Med praktisk produktguide Mikroprismatisk optikk fra Luxo Perfekt lysfordeling Mikroprismatisk optikk på arbeidsplassen Armaturer med mikroprismatisk optikk fra Luxo er et meget godt valg for dynamiske

Detaljer

Smart belysning. Barbara Matusiak

Smart belysning. Barbara Matusiak Smart belysning Barbara Matusiak Hva er smarte belysningssystemer? Systemer som leverer høykvalitetslys med lavest mulig energibruk. Hvorfor smarte? Lyset har innvirkning på oppfattelse av rommets dimensjoner,

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

LED lysrør. LED lyskilder

LED lysrør. LED lyskilder LED lyskilder LED lysrør LED lysrør Spar energikostnader uten at det går på bekostning av lyskvaliteten med Philips LED lysrør. Vi har LED lysrør i ulike lengder og fargetemperaturer. LED lysrør I professionelle

Detaljer

10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø

10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø 10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø Lars-Fredrik Forberg, Concept Manager at Glamox ASA Lyskulturs Marine Lighting publikasjon 1978 Innhold «Formålet med dette seminaret

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Energieffektivisering med garantert resultat Tor Brekke Enova Hva er EPC? Energy Performance Contracting: Forretningsmodell for å gi garantert avkastning på investeringer

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon Bedriftspresentasjon Selskapet Ledlight Group AS (LLG) er et innovativt norsk selskap som designer, utvikler, produserer og markedsfører lysarmaturer (CrystalLed ) basert på LED teknologi. Vårt fokus er

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Brød og Miljø. prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger. forslag til ny Norsk Standard

Brød og Miljø. prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger. forslag til ny Norsk Standard Brød og Miljø 1. februar 2012, 08.40 09.05 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Fluorescent Lamps and Starters

Fluorescent Lamps and Starters Verdens klareste lysrør Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG LYS PROSJEKT DEMO BOLIG 11. maj 2017 LYS PROSJEKT DEMO BOLIG Fyll en bolig med det beste av belysning fra Solar Light. INTERIØRARMATURER Shine 48 R2 LED Glow LED Ledwok Square spotlight EKSTERIØR ARMATURER

Detaljer