Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?"

Transkript

1 Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?

2 Deltagere på dagens samling Kunder: ABC Belysningsleverandører Installatører: Leverandører:

3 Agenda 1. Kort introduksjon av deltagere, foredragsholdere og tema 2. Eksempler på feil bruk av belysning 3. Energipriser i Norge, siste 3 år, hva skjer fremover? 4. Hva sier dagens myndighetskrav, miljøkrav, energi, miljømerking 5. Lyskilder som blir forbudt 6. Generelt om hvordan lyse påvirker mennesker HMS,kjøpslyst, synsinntrykk og effektivitet 7. Bygg med besparingspotensial 8. Kost nytte betrakting på 5 generelle eksempler 9. Kost nytte betrakting på 1 lokalt eksempel 10. Finans 11. Hvorfor invester i nytt lysanlegg.

4 Eksempler på nye belysnings anlegg i Norge Dersom de byggene som bygges nå ikke er energieffektive, må vi slite med dem i år før de blir skiftet ut eller totalrehabilitert.

5 April 2008 kl Bjørvika, Oslo

6 Stort sett alle kontorene var tilsynelatende i bruk. Hvor mange kontorer faktisk benyttet? Hvor er bevisstheten og kunnskapen om energibruken og miljøpåvirkningene?

7

8 Strømpriser i Norge i dag og i fremtiden Gjennomsnittlig strømpris for alle typer kontrakter for tjenesteytende næringer var: Uke ,3 øre/kwh, eksklusive avgifter og nettleie. +30,2 % høyere enn Gjennomsnittet for 08 var 35,4 øre/kwh, +30,9 % fra 2007.

9 100 Lysutbytte i Lumen/Watt Standard Lyskilde Lyskilders utvikling HQI / HCI Hvit Power LED // LLP 1961 HQL KLL 1981 Halogen 1959 Glødelampe År for oppfinnelse

10 Bygningsenergidirektivet og energimerkeordningen Bygningsenergidirektivet: en rammemetode som kan beregne bygningers energieffektivitet minstekrav til energieffektivitet i nye bygninger og i større bygninger som renoveres energimerking av bygninger ved oppføring, salg eller utleie krav til synlig energimerke i offentlige bygninger over 1000m 2 regelmessig energivurdering av kjelanlegg, - alternativt andre tiltak som gir samme effekt regelmessig energivurdering av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg Framdrift, i følge NVE - For Boliger For Yrkesbygg 1. halvår 2010?

11 Hva sier dagens myndighetskrav? Unntak fra Energidirektivet Direktivet gjelder ikke for fritidsboliger som brukes mindre enn 4 måneder i året. Det kan søkes fritak for verneverdige og/eller historiske bygninger. Lokale myndigheter avgjør hvorvidt fritak kan gis. Fra installert effekt til forbrukt energi EN er standarden som beskriver hvordan man skal beregne energiforbruket av et belysningsanlegg. I dag blir gjerne W/m² brukt for å synliggjøre hvor effektiv belysningen i et bygg er. LENI INDIKATOR I henhold til EN15193 er det forbrukt energi som skal dokumenteres (kwh/m²). EN benytter en LENI indikator som dokumenterer totalt forbrukt energi til belysning. LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENIcalculated = Wtotal / A = (Wlight + Wparaisitic )/ AWlight = Årlig forbruk belysning Wparaisitic = Parasitt last som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbruker når de er avslått o.l.

12 Hvilken skal forbys? Svar: Pæren til høyre. Klimakrisen har kortsluttet glødelampen.

13 Opplysningstid. 1. september i år forbys 490 millioner EU-borgere å kjøpe de minst energieffektive glødepærene. Aller hardest slår imidlertid direktivet ut i EØS-landet Norge. Hos Osram venter man i spenning på at lyset skal gå opp for kundene. GLØDEPÆRE SPAREPÆRE LED-PÆRE PRIS Fra 7 kroner Fra 60 kroner Fra 200 kroner VARIGHET TIMER ca 1000 timer ca timer timer LYSSTYRKE PER WATT 8-15 lumen lumen lumen

14 GLØDEPÆRE SPAREPÆRE LED-PÆRE PRIS Fra 7 kroner Fra 60 kroner Fra 200 kroner VARIGHET TIMER ca 1000 timer ca timer timer LYSSTYRKE PER WATT 8-15 lumen lumen lumen NORMALT FORBRUK 60 watt 11 watt 2 watt =20 watt glødelampe

15 Hvordan påvirker lys mennesker?

16 LYSET ER VIKTIG!! Grunnleggende begreper 70-80% av all informasjon om og fra våre omgivelser Formidles til oss via våre synsorganer, og for at disse skal tre i funksjon må det være lys tilstede. For at vi skal kunne oppfatte farger må det være et visst minimum av lys tilstede. Lys (og skygger) gjør at opplevelsen av det Tredimensjonale blir sterkere.

17 Eksempel på psykologiske aspekter ved belysning 28W/830 28W/840

18 God belysning minsker risikoen for helseproblemer Dårlig belysning kan medføre tretthet og hodepine. God belysning kan gjøre det lettere å arbeide. I godt lys arbeider du mindre anspent Riktig belysning motvirker belastningsskader Ulykker grunnet dårlig belysning er vanlig. God belysning øker sikkerheten.

19 HMS HMS ARBEIDSMILJØ BELYSNING ER EN VIKTIG DEL AV ARBEIDSMILJØET 70-80% av de sanseinntrykk hjernen bearbeider kommer fra synet. Alle sanseinntrykk fra synet blir produsert av lyset. HMS SYKEFRAVÆR NEDGANGEN I SYKEFRAVÆR KAN BLI EN BONUS Elektronisk forkobling gir deg: Flimmerfritt lys som reduserer forekomsten av hodepine og migrene. I Norge lever vi store deler av året uten dagslys. Farger, kontraster, dybdesyn og ulike belysningsnivå er viktige faktorer for velvære Ingen stroboskopiske effekter (roterende objekter ser ut til å stå stille). Mindre akustisk støy. Ikke noe magnetiske felt. HMS KOSTNADER - HVA ER DINE MEDARBEIDERE VERDT? Ett sykefraværsdøgn koster norske bedrifter i gjennomsnitt 1755 NOK. Hva betyr 1-3% økt arbeidsinnsats for bedriften?(ca NOK per år per person) Andre kostnader blir da minimale i forhold.

20 Hvor mye lys? Påkrevet belysning avgjøres av om følgende fire menneskelige behov er tilfredsstilt: Synskomfort, hvor personen har en følelse av velvære. Indirekte bidrar dette også til et høyere produktivitetsnivå. Synsytelse, hvor personen er i stand til å utføre sine synsoppgaver, selv under vanskelige forhold og over lengere tid. Sikkerhet i arbeid. Individuell styring og kontroll.

21 Type bygg og lokaler som har store potensialer på å investere i Potensielle bygg som kan ha stor gevinst på modernisere belysning anlegget. Offentlige bygg som: Kontorbygg Skoler Barnehager Sykehus Sykehjem og omsorgsboliger Forrettingsbygg og kontor bygg Industri Hoteller Kjøpesenter i felles arealer Borettslag

22 Prosentvis energiforbruk pr. lyskilde Kontorbygg Skoler Sykehus/omsorgsbygg Industri

23 EU-direktiv om bygningers energibruk, 2002/91/EU CENTC169/WG9 - Lighting Requirements Complementary element Forventninger Drive frem utvikling av bygg med lavere energiforbruk og økt fleksibilitet. Bedre komfort for brukere av bygg. Høyere markedsverdi for byggene.

24 LEVETIDSKOST Ca 11% INVESTERING Ca 50% DRIFT Ca 14% KAPITALKOST Ca 25% VEDLIKEHOLD

25 4 milliarder kroner å spare på å bytte belysning Belysning i næringsbygg utgjør ca 10 TWh/år Enkle grep reduserer forbruket med 45 % Nye systemer gir mer lys per kwh og har langt bedre mulighet til å styres Tilbakebetalingstiden for å investere i ny og moderne belysning er ikke mer enn 1 3 år

26 Teknisk utvikling gir miljøgevinst Resultat: 18% forbruk sammenlignet med vanlig belysningsanlegg for 15 år siden! Gjennomsnittlig utskiftningstakt for belysningsanlegg: 33 år! 100% - 42% - 71% - 82% Gamle armaturer, T8 Moderne armatur, T5 Moderne armatur, T5 bevegelsessensor Moderne armatur, T5 bevegelsessensor og dimmbar dagslysstyring

27 Besparingspotensial med ny belysningsteknikk Eksisterende installasjoner (1992) kwh/m 2,år 80 Nye installasjoner (ny teknikk) Varehus Kilde: Vattenfall- Stil-prosjektet Kontor Sykehjem Industri Skoler Hotell

28 Hvordan spare energi? ENERGIBESPARELSE INNEN BELYSNING BETYR å slå av lyset automatisk når det ikke er personer tilstede. Gjøres med en bevegelsessensor å regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et lystilskudd. Gjøres med en lyssensor. FOR Å BEREGNE BESPARELSESPOTENSIALET MÅ MAN FINNE TO FAKTORER 1) Tilstedeværelse faktor Forteller hvor mye du er tilstede på arbeidsplassen. 2) Opprettholdelse faktor Forteller hvor mye du kan regulere lyset og fremdeles opprettholde prosjektert lysnivå.

29 Regulering av lys: Manuell, Auto eller Intelligent løsning De fleste løsningsforslagene er inndelt i 3 ulike nivåer Manuell løsning Manuell løsning med fysisk betjent av/på bryter. Standard installasjon med normalt energiforbruk. Automatisk løsning Automatisk løsning med bruk a en bevegelsessensor. Kan gi en energibesparelse på 40 50%. Intelligent løsning Intelligent løsning med bruk av bevegelsessensor, dagslyssensor og eventuelle endringer i rommets bruksområde. Kan gi en energibesparelse på 60 70%.

30 Økonomi- og miljøbesparelse - Kontorbygg Årsforbruk Manuell Auto Intelligent kw h kw h kw h GENERELL INFORMASJON Kontorbygg Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Årlig CO² besparelse Auto NOK Auto 10 tonn CO Intelligent Intelligent Kun driftskostnader NOK 13 tonn CO 1750 m N ormalt bruksmønster

31 Regulering av lys: Økonomi- og miljøbesparelse i Skole Årsforbruk Manuell kw h Auto kw h Intelligent kw h Årlig CO² besparelse Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Auto Ntonn OK CO GENERELL INFORMASJON Videregående skole Intelligent Ntonn OK CO Kun driftskostnader 4400 m N oe kveldsundervisning

32 Regulering av lys: Økonomi- og miljøbesparelse i Industri Årsforbruk Manuell kw h Auto kw h Intelligent kw h GENERELL INFORMASJON Industribygg Årlig CO² besparelse Årlig besparelse NOK (0,9 NOK per kwh) Auto Ntonn OKCO Intelligent Intelligent N OK tonn CO Kun driftskostnader 6800 m Skiftarbeid 50% av arealet

33 3 eksempler fra større bygg

34 Livsykluskostnader for belysninganlegg 10-40% Investering 50-80% Energi 5% Lyskilder 10% Service Livssykluskostnadene baseres på anleggs- og driftskostnadenes nåverdi over den forventede brukstiden 1% Miljø/gjenvin.

35 Eksempel 1 Fylkeshuset i Bergen (Vital Eiendom) Vurderte utskifting av ventilasjonsanlegget på grunn av dårlig inne klima. Kostnadsberegnet til ca 6 mill. Endte med å skifte belysningsanlegget. Oppgradert til gjeldene normer for god belysning. Kostnad ca 2 mill. Innetemperatur sank med 3-4 grader i kjerneområdene. Klart bedret belysningsmiljø Energiforbruket til belysningen redusert med nesten 70 %! Behovet for utskifting av ventilasjonsanlegget revurdert Kilde: Fagerhult

36 Eksempel 2: Statoil Forskningssenter

37 Eksempel 2: Statoil Forskningssenter Resultater Montering av persondetektorer i kontorer Måling av energibruk før og etter tiltak. Total investering NOK Årlig inntjening NOK Inntjeningstid 2,5 år Internrente 41 %.

38 Eksempel 3: Telenor, Oslo

39 Eksempel 3: Telenor, Kongensgate 21, Oslo Resultater Energieffektiv styring av belysning i sentralrom, koblingsrom, datahall, garderober og noen kontorer. Utskifting av belysning i garasje og kjeller Måling av driftstider før og etter tiltak. Total investering NOK Årlig inntjening NOK Inntjeningstid 1,8 år Intern rente 59 %.

40 Krav og ønsker ved belysning i dagens klasserom

41 Eksempel; Skole Klasserom Klasserom normalt kvm, dvs ca 10 m bred og ca 6-7,5 m lange. Takhøyde normalt ca 2,7 3 meter. (Lyst/hvit tak) Belysningsstyrke 500 Lux, hvis bruk på kveldstid. Eksisterende løsning (Nr 1); Ca 350 Lux (Mørke rør og gammel optik) 15 stk nedhengte 2x65W armaturer. (58W lysrør i disse i dag) Målt snitt effekt pr arm. 200W. I tillegg tavlebelysning, som vi i dette ser bort fra. Ny løsning (Nr 2) 500 Lux (Bruk kveld også, ca 12 timer pr dag, 190 dager i året) 8 stk Nedhengt 3x28HF og demontering av eksisterende arm. Kalkulert snitt effekt pr arm. 90W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,- pr klasserom. Ny løsning (Nr 3), 500 Lux (Bruk kveld også, ca 50% av 12 timer pr dag, 190 dager i året, styrt via bevegelsessensor i klasserommet) 8 stk Nedhengt 3x28HF og demontering av eksisterende arm. Kalkulert snitt effekt pr arm. 90W Bedre vertikalt lysnivå, mer stabilt anlegg, lys av når rom ikke er i bruk og dermed lengre levetid på alle elektriske komponenter. Investering ca kroner ,- pr klasserom

42 Eksempel Skole Klasserom Eksisterende Ny 3x28W u/sensor Ny 3x28W m/sensor (1 sensor pr rom)

43 Eksempel; Alta Meieri - Kjølerom Et kjølerom bestående av 3 deler. Takhøyde ca 2,7 3 meter. (Lyst/hvit tak) Belysningsstyrke 300 Lux, og forutsatt brukstid 4000 timer/år. Eksisterende løsning (Nr 1); Ca 250 Lux ( Åpne armaturer og enkelte defekte rør/arm) Totalt 50 stk åpne ind. Arm. (Fordelt på 26 stk 2x58W og 24 stk 2x36W) Merkeverdi 2x36W med trad. Forkopling 91 W, 2x58W med Trad. Fork. 140 W Ny løsning (Nr 2) 300 Lux (Tette armaturer for å øke lysutbyttet i kaldt rom) 40 stk tette ind. Arm. 2x36W m/elektronisk forkopling, demontering av eksisterende arm. og deler av kabling. Kalkulert snitt effekt pr arm. 70 W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,-. Ny løsning (Nr 3) 300 Lux (Tette armaturer for å øke lysutbyttet i kaldt rom, 3 stk sensorer for bevegelse og forutsatt 50% brukstid) 40 stk tette ind. Arm. 2x36W m/elektronisk forkopling, demontering av eksisterende arm. og deler av kabling. Kalkulert snitt effekt pr arm. 70 W Bedre vertikalt lysnivå og mer stabilt anlegg. Investering ca kroner ,-.

44 Eksempel Alta Meieri - Kjølerom

45 SG Finans Om SG Finans En del av SG Equipment Finance (SGEF) - Europas nr. 1 på Equipment leasing Heleid datterselskap av Société Générale Group, Omsetning i Norge i 2008: 8,4 mrd. Forvaltningskapital: NOK 34 mrd 16 kontorer i Norge. Hvorfor leie? Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes, bedriften beholder likviditet. Benytt kapitalen til kjernevirksomhet, kan bruke egenkapitalen til andre prosjekter som gir høyere avkastning. Direkte utgiftsføring av leien i løpet av leieperioden Leien er fradragsberettiget, redusert skatt Kostnaden føres i driftsresultatet Gir bedre finansielle forhåndstall/nøkkeltall Kontaktpersoner SG Finans: Espen Rosenborg. - mob Camilla Grouff. - mob

46 Eksempel fra Bryne - Jærbladet

47 Dagens løsning;223 stk armaturer 2x40W, trekker minst 114W pr arm. Alternativ 1; Skifte alle arm. Med Nye 1x28W, trekker 30W pr arm.

48 Alternativ 2; Ta bort alle gamle arm., tette hull som ikke benyttes og tilpasse belysningen dagens bruk av arealene. 56 stk 2x28W innfelte (60W/arm) 22 stk 3x28W Nedh. (90W/arm)

49 Eksempel fra Bryne - Jærbladet

50 Hvorfor investere i nytt lysanlegg? Det er økonomisk lønnsomt Tilbakebetaling er ofte under 3 år. Bedre driftsøkonomi Bedre salg/leiepris Bygg må være i henhold til Energidirektivet, investeringen må tas Helsemessige effekter Bedre arbeidsmiljø -> mer attraktivt for leietaker Miljø Bygget er med på å underbygge bedriftens miljøprofil

51 Takk til våres kilder; Lyskultur og Enova

52 Test din belysning Ta testen på ditt belysningsanlegg for å se om det har forbedrings potensial JA NEI MINE POENG Er anlegget mer enn 10 år gammelt? 3 0 Er majoriteten av belysningen vanlige glødelamper (lyspærer)? Har armaturene reflektorer? Har armaturen flere enn tre lyskilder? Er lysrøret i armaturen tynt (diameter ca 16mm)? 0 2 Slokkes lyset automatisk når du forlater rommet? 0 1 Reguleres lysstyrken automatisk når dagslyset blir sterkere? 0 1 Har anlegget flere enn èn lysarmatur per 10 m 2? 2 0 REGN SAMMEN POENGENE DINE

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED-ARMATUR 4 LED-LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 IP-KLASSER 5 MONTASJETEKNISKE FORHOLD 5 LED OG KURSBELASTNING 6 LYSREGULERING

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

LED LED I NÆRINGSBYGG

LED LED I NÆRINGSBYGG LED LED I NÆRINGSBYGG 1 Hvorfor LED? LED er det nye lyset. Faktisk er LED-lyskildene den viktigste nyutviklingen av belysning siden de første lyspærene ble laget for over hundre år siden. En LED-lyskilde

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm SPAR tusenlapper hver måned Ideer som sparer tid, penger og strøm Forutsetningene for å forvalte eiendommer endres. Tidligere var byggekostnadene viktigst, nå er det de økte driftskostnadene som betyr

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering s Konklusjoner Stort potensial ved energieffektivisering Norge kan frigjøre energi tilsvarende forbruket til 1 million husstander Vi oppnår ikke våre

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer