ControLiteDIM. Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ControLiteDIM. Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom"

Transkript

1 ControLiteDIM Allsidig og enkel innendørs lysstyring til bruk i individuelle rom

2 Innledning Thorns produktprogram for innendørs lysstyring er oppdelt i tre grupper SensaLite finnes i Thorns armaturer både som innebygd sensor og som ekstern sensor. Programmet inneholder standard bevegelsesdetektor, dagslysføler og IR-mottaker. SensaLite er det første skritt mot komfort og energibesparelse og er velegnet til mindre kontorer, klasserom, korridorer osv. 2 ControLiteDIM brukes til mellomstore prosjekter. Systemet inneholder moduler til styring av scener, konstantlysstyring samt integrering av bevegelsesdetektor. Systemet er enkelt å installere og installasjon skjer direkte til armaturer, manuell bryter og sensorer. 3 SensaAdvanced er et lysstyringssystem til store prosjekter, og prosjekter hvor komforten er viktig: Til alle typer forkoblinger og lyskilder både med og uten dimming Konstantlys- og bevegelsesstyring Integrering med styring av persienner, lerret og romdelere Forskjellige betjeningsmuligheter, veggpaneler, touchpaneler samt styring via PC Styring av scener Tidsstyring og dynamisk styring A/V interface 2

3 ControLiteDIM Hjertet i ControLiteDIM er ControLiteDIM Basicmodulen. Denne gir deg mulighet til å regulere og styre opptil tre grupper armaturer via bevegelsessensor eller manuelle brytere. Hver gruppe kan inneholde opp til 100 -enheter (vanligvis HF-forkoblinger). ControLiteDIM Scenemodul er en tilleggsmodul til basismodulen. Denne benyttes til å aktivere scener eller nivåer. Det kan brukes vanlige betjeningspaneler eller det brukervennlige ControLiteDIM scenepanel. ControLiteDIM Daylightmodul er også en tilleggsmodul til basismodulen og benyttes til å regulere de tre gruppene basert på dagslyskomponenten. På hvilken måte kan ControLiteDIM støtte Thorns PEC-konsept? Performance: ControLiteDIM har ingen innvirkning på den visuelle ytelsen det er det Thorn-armaturene tilbyr. Efficiency: ControLiteDIM er et perfekt verktøy for å få en effektiv belysning. Med det kan du dimme armaturene, koble armaturene til bevegelsessensor og koble dem til det innkommende dagslyset for å spare energi. Comfort: Sceneinnstilling, manuell dimming og bevegelsessensor er ControLiteDIM-funksjoner som gjør belysningsløsningen svært komfortabel. Hvor kan man benytte ControLiteDIM? Typiske bruksområder er: Mindre rom hvor man ønsker styring av ulike scener. Kontorer med dagslys hvor man ønsker konstantlysstyring og mulighet for manuell overstyring. Eksempler: Bruksområde Funksjon Skole og utdanning (klasserom) Cellekontor Sport og fritid Detalj Møteog konferanselokaler Helsesektoren Industri Bevegelsesdetektor ( ) Dagslysstyring/konstantlysstyring Sceneinnstilling Dimming og tenn/slukk 3

4 Fortrinn 1 moduler ControLiteDIM er et styringssystem du kan tilpasse bruksområdet, dvs en skreddersydd og fleksibel løsning. Du velger bare komponentene for de funksjonene du trenger og kobler de til armaturene: Løsning 1 ControLiteDIM Basic: Manuell dimming og tenn/ slukk av tre armaturgrupper, individuelt eller samlet. Opp til 100 -forkoblinger pr gruppe. PIR-tenning av de tre gruppene individuelt, samlet eller to sammen og den tredje individuelt. Manuelle brytere fordelt ettspenning på armaturgruppene L Alle I II III * Maksimale kabellengder: styreutgang opp til 250 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* Styreinngang opp til 100 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U*. * harmonisert standard 300/500V kabel (skjermet PVC-kabel) med 1-trådet leder I II III * Armaturgrupper Alle I II III Bevegelsessensor fordelt på armaturgruppene * Felles tilkobling for brytere og detektorer 4

5 Løsning 2 ControLiteDIM Basic + ControLiteDIM Scene: Som løsning 1, men med: Sceneoppsetting (fire lysscener) Scener aktiveres med et standard betjeningspanel eller med det brukervennlige ControLiteDIM scenepanelet. Med det store betjeningspanelet (master) kan man tenne, slukke og endre lysnivået for de tre gruppene, individuelt eller samlet, samt sette opp og aktivere fire scener (en brukes vanligvis til slukking). Med scenepanelet (slave) kan man aktivere opp til fire scener. Begge panelene har indikeringslys for aktive scener. ettspenning Manuelle brytere fordelt på armaturgruppene Manuell bryter for scener L Alle I II III * * Kontrollpanel Maksimale kabellengder: styreutgang opp til 250 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* Styreinngang klarer opp til 100 m avstand ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U.* Maksimal avstand til scenepaneler er 100 m med fire (kontrollpanel) eller to (scenepanel) standard 6 x 0,2 mm 2 ledninger, f.eks. innbruddsalarmledninger. For ix-forbindelsen mellom moduler kan avstanden være opp til 10 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet), f.eks. H05VV-U*. Armaturgrupper I II III * Alle I II III Bevegelsessensor fordelt på armaturgruppene * harmonisert standard 300/500V kabel (skjermet PVC-kabel) med 1-trådet leder * Felles tilkobling for brytere, scenepaneler eller detektorer Scenepanel 5

6 Fortrinn 1 moduler Løsning 3 ControLiteDIM Basic + ControLiteDIM Daylight: Som løsning 1, men med: Konstantlysstyring av de tre armaturgruppene. Reagerer via sensor på dagslyskomponenten og regulerer gruppene individuelt eller samlet til det ønskede lysnivå. Systemet benytter kun én takmontert sensor, rettet mot et vindu, i stedet for én sensor til hver enkelt gruppe. Man kan til enhver tid endre eller overstyre lysnivået manuelt. Konstantlysstyringen vil fortsatt være aktiv, og etter slukk/tenn vil armaturgruppene regulere ut i fra den opprinnelige innstillingen. Maksimale kabellengder: styreutgang opptil 250 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* Styreinngang klarer opp til 100 m avstand ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U.* For ix-forbindelsen mellom moduler kan avstanden være opp til 10 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U*. Dagslyssensoren kan plasseres i en avstand på 100 m fra styreenheten ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U.* * harmonisert standard 300/500V kabel (skjermet PVC-kabel) med 1-trådet leder Armaturgrupper ettspenning L Alle * Manuelle brytere fordelt på armaturgruppene I II III I II III * ix Alle I II III Bevegelsessensor fordelt på armaturgruppene * Felles tilkobling for brytere og detektorer Dagslyssensor Taster for programmering av ønsket lysnivå Potentiometer for å definere hvilke av de tre armaturgruppene som skal være dagslysstyrt: 1, 2, 3, 1+2, 1+3, 2+3, alle 3 6

7 Løsning 4 ControLiteDIM Basic + ControLiteDIM Scene + ControLiteDIM Daylight Denne løsningen har alle ControLiteDIM funksjoner samlet. Via trykk eller bevegelsessensor tennes gruppene og konstantlysstyringen aktiveres. år man aktiverer en av de fire scenene deaktiveres konstantlysstyringen. Konstantlysstyringen aktiviseres på nytt når armaturen slukkes og tennes igjen, enten manuelt via bryter eller automatisk via PIR-inngangen for de tre gruppene. Manuelle brytere fordelt ettspenning på armaturgruppene Manuell bryter for scener L Alle I II III Dagslyssensor * * Maksimale kabellengder: Ta: C S1 S2 S3 S4 styreutgang opp til 250 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* Styreinngang klarer opp til 100 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* L1 L2 L3 L4 com Sx: push to make switch scene Lx: scene indication output ControLiteDIM-Scene ix X1 use only in combination with THOR ControLiteDIM-Basic X2 Maksimal avstand til scenepaneler er 100 m med fire (kontrollpanel) eller to (scenepanel) standard 6 x 0,2 mm 2 ledninger, f.eks. innbruddsalarmledninger. I II III * ix Intelligent Extension ix For ix-forbindelsen mellom moduler kan avstanden være opp til 10 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U.* Armaturgrupper Alle I II III Bevegelsessensor fordelt på armaturgruppene Dagslyssensoren kan plasseres i en avstand på 100 m fra styreenheten ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (eneller flertrådet) som H05VV-U.* * Felles tilkobling for brytere, scenepaneler eller detektorer * harmonisert standard 300/500V kabel (skjermet PVC-kabel) med 1-trådet leder 7

8 Fortrinn 2 enkel å installere ControLiteDIM er enkel å installere og konfigurere: Ved installering av systemet allokeres de tre gruppene av Thorn HFD-armaturer (medregnet -forkoblinger) til bryterne, scenepanelene og bevegelsessensorene. Scenene konfigureres ved at de tre armaturgruppene dimmes til de lysnivåer du ønsker for ulike oppgaver og aktiviteter. år du er fornøyd med en scene lagrer du innstillingen i en av sceneknappene på scenepanelet eller kontrollpanelet som er tilkoblet ControLiteDIM Scene-modulen ved å holde knappen i 10 sekunder til lampene bekrefter innstillingen (i prinsippet det samme som du gjør med programmeringsknappene på bilradioen). For dagslysstyring installerer du LSD Daylight Sensor i taket og retter den mot vinduet. Denne sensoren kobles til ControLiteDIM Daylightmodulen. Følg disse to trinnene for å stille inn automatiseringen: 1. I løpet av dagen stiller du inn de tre armaturgruppene til ønskede individuelle lysnivåer ved hjelp av bryterne. Deretter trykker du på knappen Day System Point på modulen i fem sekunder til lysene bekrefter innstillingen. 2. år det blir skumring stiller du inn de tre armaturgruppene igjen til ønskede individuelle lysnivåer ved hjelp av bryterne. Denne gangen trykker du knappen Twilight System Point på modulen i fem sekunder til lysene bekrefter innstillingen. Du kan også definere hvilke av de tre armaturgruppene som skal være dagslysstyrt: en, to eller alle tre. Dagslys 0% 25% 50% 500 lux Kunstig lys Ekstra programmering er ikke nødvendig. Dette kan man klare selv uten en tekniker eller spesialutdannelse. 8

9 Med hensyn til installasjon vil du dra nytte av tilkoblinger med likegyldig polaritet og muligheten til å bruke standardkabler: styreutgang opp til 250 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* Styreinngang opp til 100 m ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U*. Maksimal avstand til paneler er 100 m med fire (kontrollpanel) eller to (scenepanel) standard 6 x 0,2 mm 2 -ledninger, f.eks. innbruddsalarmledninger. Dagslyssensoren kan plasseres opp til 100 m fra styreenheten ved bruk av standardkabel 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U*. ix-forbindelsen kan kables opptil 10 m ved bruk av 2 x 1,5 mm 2 (en- eller flertrådet) som H05VV-U.* * harmonisert standard 300/500V kabel (skjermet PVC-kabel) med 1-trådet leder 9

10 Bruksområde styrerom Styrerommet er et typisk bruksområde hvor du kan bruke ControLiteDIM. I følgende eksempel er betingelsene: Styring av tre armaturgrupper (2 x 2 nedhengt, 1 x 4 downlight) Bevegelsessensor for hele rommet (passiv infrarød) Fire scener via scenepanel Sceneknapper Knapper for dimming/på/av Sceneindikatorlys ettspenning L * * I II III * ix intelligent extension -gruppe 1 -gruppe 3 -gruppe 2 Bevegelsessensor, alle grupper Downlight edhengt armatur * Felles tilkobling for scenepaneler og detektorer 10

11 Slik fungerer ControLiteDIM i dette eksemplet: Du har et møte med kunder og går inn i styrerommet. Bevegelsessensoren registrerer ditt nærvær og (siden denne sensoren er koblet til bevegelsessensorinngang fra ControLiteDIM Basic) alle tre armaturgrupper slås på (lysnivå 100 %). år alle har satt seg og du skal holde en presentasjon med din bærbare PC og en projektor aktiverer du scene 2 via scenepanelet. Denne scenen ble programmert på en slik måte at de tre armaturgruppene reduserer sine lysnivåer: du har valgt at de nedhengte armaturene ved siden av lerret skal avgi en svært lav belysning mens de andre er på et slikt nivå som gjør det mulig for deg og dine gjester å skrive og se hverandre. I kaffepausen skifter du til scene 3 og armaturene går tilbake til et høyere nivå. Ved innstilling av denne scenen bestemte du at rommet hovedsaklig skal lyses opp av downlights for å skape en behagelig atmosfære. Dere forlater rommet nå kan du enten slå av lyset ved å aktivere scene 0 (av) eller så vil bevegelsessensoren gjøre det for deg med en tidsutkobling. Hvis du går inn i rommet igjen etter at du slo av lyset ved hjelp av scenepanelet og før tidsutkoblingen blir aktivert, aktiverer du bare en annen scene for å få tilbake lyset. I annet fall, se ovenfor. Du kan når som helst endre lysinnstillingene og scenene midlertidig via dimmeknappene på scenepanelet, enten endre nivået individuelt for hver gruppe eller alle gruppene samtidig. 11

12 Bruksområde klasserom Bryter for alle grupper -gruppe 3 -gruppe 2 -gruppe 1 ettspenning L * Fotocelle vendt mot vindu I II III * ix -gruppe 1 -gruppe 2 * Felles tilkobling for brytere og detektorer Bevegelsessensor, alle grupper Rad med nedhengte armaturer -gruppe 3 12

13 Et annet eksempel på et typisk bruksområde for ControLiteDIM er et klasserom. Prosjektet som vises her har følgende betingelser: Styring av tre armaturgrupper (rader) Bevegelsessensor i hele rommet Dagslysstyring Én bryter for manuell overstyring av hele rommet (dimming/på/av) Slik fungerer ControLiteDIM i dette eksemplet Bevegelsessensoren registrerer at noen kommer inn i rommet og alle tre armaturgruppene slås på. Hver armaturgruppe reagerer individuelt på lysnivået som ble definert når ControLiteDIM Daylight ble programmert. Denne modulen benytter den takmonterte fotocellen for å måle innkommende dagslys. Du kan når som helst endre innstillingene midlertidig med de manuelle bryterne som er installert ved døren og brukes for å slå av/på og dimme alle tre armaturgruppene samtidig. Hvis rommet forlates uten at noen slår av lyset manuelt vil bevegelsessensoren slå lyset av etter en forhåndsinnstilt tid. Hvis noen kommer tilbake før sensorens tidsutkobling vil lyset forbli aktivert på det nivået som ble innstilt tidligere enten manuelt med de manuelle bryterne eller automatisk via dagslysstyringen. 13

14 Produktinformasjon oversikt ControLiteDIM Basic ( ) ControLiteDIM Basic er basismodulen i ControLiteDIM-serien. De tre styreutgangene kan styres individuelt eller samlet. Hver utgang kan styre opp til 100 -enheter. Det behøves ingen programmering under installasjonen. Trykknappene kan kobles til inngangene på ControLiteDIM Basic (én inngang pr gruppe). Det kan benyttes vanlige trykknapper eller svakstrømsbrytere (potensialfrie). Man kan koble flere trykknapper parallelt. I tillegg har ControLiteDIM Basic tre innganger (én pr gruppe) for tilstedeværelsesdetektorer med potensialfrie kontakter som kan styre de tre gruppene individuelt over tre detektorer eller styre to eller alle gruppene sammen via én detektor. For dette formål er det nødvendig å koble sammen tilsvarende detektorinnganger. Flere detektorer parallellkobles til PIR-inngangene. ControLiteDIMbasismodulen fungerer som forsyning til de andre modulene i systemet. Tilkoblingen skjer via skruklemmer. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. For montering på 35 mm DI-skinne. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-50 C. Tetthetsklasse: IP20. Dimensjon: bredde 70 mm (fire enheter) x høyde 90 mm x dybde 59 mm. Vekt: 240 g. COTROLITE MRE CDD ( ) Passiv infrarød detektor (PIR) som fungerer som en bevegelsesdetektor. Kobles til én eller flere innganger på ControLiteDIM Basic-modulen, og tenner og slukker alle tilhørende grupper via ControLiteDIM Basic-modulen. For innfelling i tak. Utsparingshull: mm. Innfellingshøyde: 150 mm. Detekteringsområde: 2,4 x takhøyde (maks 4 m). Tidsintervall: 2-32 min. Potensialfrie kontakter. COTROLITE MSF CDD ( ) Passiv infrarød bevegelsessensor (PIR) kobles til én eller flere PIR-innganger på ControLiteDIM Basic-modulen, og tenner og slukker alle tilhørende grupper koblet via ControLiteDIM Basic-modulen. For utenpåliggende montering i tak. Detekteringsområde: 2,4 x takhøyde (maks 4 m). Tidsintervaller kan justeres (4, 8, 16 eller 32 min). Potensialfrie kontakter. 14

15 ControLiteDIM Scene ( ) Med ControLiteDIM Scene-modul kan man aktivere og programmere fire lysscener. Benyttes sammen med ControLite Basic-modulen. Aktiveringen skjer via vanlige trykknapper, svakstrømsbrytere (potesialfrie) eller via ControLiteDIM Scenepanel (opp til 3 parallelt). Kobling via skruklemmer. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. For montering på 35 mm DI-skinne. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-50 C. Tetthetsklasse: IP20. Dimensjon: bredde 70 mm (fire enheter) x høyde 90 mm x dybde 59 mm. Vekt: 140 g. COTROLITE CDSSM ( ) Tre scener kan aktiveres gjennom å benytte knappene 1, 2 og 3 på det veggmonterte masterpanel. 0 for slukking. Masterpanelet kobles til ControLiteDIM Scene-modul trykknappsinngang. Det finnes også knapper for lys opp eller lys ned for de tre gruppene individuelt eller samlet. Disse tre gruppene kobles til ControLiteDIM Basic-modulen. Ramme bestilles separat. Panelet monteres på en dobbel veggboks som bestilles separat for innfelling (min boksdybde på 30 mm) eller på gipsvegg. ( ) COTROLITE CDSSM BR POL COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM masterpanel. Polert messing. COTROLITE CDSSM BR SA COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM masterpanel. Matt messing. COTROLITE CDSSM I SA COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM masterpanel. Børstet stål. COTROLITE CDSSM WHI COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM masterpanel. Hvit. Rammestørrelse: 85 x 145 mm RBOX2 ST COTROLITE ( ) Veggboks i stål for innfelling til masterpanel. RBOX2 PS COTROLITE ( ) Veggboks i polyetylene til gipsvegg for ControLite CDSSM. 15

16 Produktopplysninger oversikt ( ) COTROLITE CDSSS ( ) Fire scener kan aktiveres gjennom å benytte knappene 1, 2, og 3 på den veggmonterte modellen. 0 for slukking. Panelet kobles til ControLiteDIM Scenepanel trykknappinngang. På panelet finnes også knapper for lys opp eller lys ned for de tre gruppene individuelt eller samlet. Rammer bestilles separat. Panelet monteres på en dobbel veggboks som bestilles separat for innfelling (min boksdybde 30 mm) eller på gipsvegg. COTROLITE CDSSS BR POL COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM Scenepanel. Blank messing. COTROLITE CDSSS SA BR COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM Scenepanel. Matt messing. COTROLITE CDSSS SA I COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM Scenepanel. Børstet stål. COTROLITE CDSSS WHI COVER ( ) Ramme for ControLiteDIM Scenepanel. Hvit. Rammestørrelse: 85 x 85 mm RBOX1 ST SESALITE COTROLITE ( ) Veggboks i stål for innfelling til scenepanel. RBOX1 PS SESALITE COTROLITE ( ) Veggboks i polyetylene for gipsvegg til scenepanel. ControLiteDIM Daylight ( ) Dagslysinformasjonen overføres til ControLiteDIM Daylight-modulen som måler dagslyskomponenten og styrer opp til tre grupper individuelt eller samlet. Benyttes sammen med ControLiteDIM Basic. Enkel programmering av dimmingskarakteristikken for hver gruppe. Dagslyssensoren bestilles separat. Kobling via skruklemmer. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. For montering på 35 mm DI-skinne. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-50 C. Tetthetsgrad: IP20. Bredde 17 mm (én enhet) x høyde 90 mm x dybde 59 mm. Vekt: 60 g LSD DAYLIGHT SESOR ( ) Takmontert dagslyssensor. For måling av dagslyskomponenten gjennom et vindu. Bryter i sensoren for valg av luxområde ( lux eller lux). Kobles til ControLiteDIM Daylight-modul. Kobles via skruklemmer, likegyldig polaritet. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. Kan monteres direkte på standard takboks. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-50 C. Tetthetsgrad: IP20. Klasse II

17 PDAX 500VA ( ) Fasedimmer/fasesnittdimmer (automatisk effektregistrering) som styres via ControLiteDIM Basics -signal for kontinuerlig dimming av ohmske lyskilder, lavvolts halogenlyskilder med magnetiske eller elektroniske transformatorer. I alt kan en tilkoblet effekt på 40 til 500 VA betjenes. Dimmingsintervall på 1-100%. Tilkobling skjer via skruklemmer. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. For montering i armaturer eller innfelt i tak. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-60 C (maks 300 VA)/0-45 C (maks 500 VA). Tetthetsklasse: IP20. Dimensjon: 167 x 42 x 31 mm. Vekt 200 g. 230/240V, 50/60Hz VA LV VA LV VA HV L L 1 L 1 PDAX 500VA D1 D2 Elektronisk transformator L L 1 L 1 PDAX 500VA D1 D2 Magnetisk transformator L L 1 L 1 PDAX 500VA D1 D2 a, b, c: -utgang for ControLiteDIM Basic med opp til 100 -enheter pr utgang a b c PDAS 1000VA ( ) Fasedimmer/fasesnittdimmer (automatisk effektregistrering) som styres via ControLiteDIM Basics -signal for kontinuerlig dimming av ohmske lyskilder, lavvolts halogenlyskilder med magnetiske eller elektroniske transformatorer. I alt kan en tilkoblet last på 40 til 1000 VA betjenes. Dimmingsintervall på 1-100%. Tilkobling via skruklemmer. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. For montering på 35 mm DI-skinne. Tillatt omgivelsestemperatur: 0-40 C. Tetthet IP20. Bredde 105 mm (seks enheter), høyde 90 mm, dybde 59 mm. Vekt 400 g. ettspenning ettspenning L PE 230/240V, 50/60Hz a b c VA LV VA LV VA HV D1 D2 L 1 D1 D2 L 1 Magnetisk transformator D1 D2 L 1 PDAS 1000VA Elektronisk transformator PDAS 1000VA PDAS 1000VA L L L a, b, c: -utgang for ControLiteDIM Basic med opp til 100 -enheter pr utgang 17

18 Produktopplysninger TE one4all sc 105 VA ( ) Digital, dimmbar transformator med /DALI-grensesnitt. Styres via ControLiteDIM Basics -signal, dimmingsintervall 1-100%. For bruk med 12 V halogenlyskilder med lav spenning med en effekt på VA, kabelledning på opp til 2 m. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. Klasse II. Omgivelsestemperatur -25 til +60 C. Dimensjon 167 x 42 x 31 mm. Vekt 180 g. L PE D1 D2 230/240V, 50/60Hz -utgang for ControLiteDIM Basic med opptil 100 -enheter pr utgang TE one4all sc 150 VA ( ) Digital, dimmbar transformator med /DALI-grensesnitt. Styres via ControLiteDIM Basics -signal, dimmingsintervall 1-100%. For bruk med 12 V halogenlyskilder med lav spenning med en effekt på VA, kabelledning på opp til 2 m. Huset er i flammehemmende halogenfri polykarbonat. Klasse II. Omgivelsestemperatur -25 til +60 C. Dimensjon 207 x 46 x 40 mm. Vekt 290 g. L Maks 2 m D1 D2 TE one4all LV (12V, A) Bestillingsveiledning Beskrivelse Elnr. Beskrivelse Elnr. Kontrollenhet COTROLITEDIM-BASIC Komponenter til kontrollenheter COTROLITE MRE CDD COTROLITE MSF CDD Tilbehør / /DALI transformatorer, 12V, VA og VA TEone4all 105VA TEone4all 150VA Tilbehør / fase eller fasesnitt, lysdemper, VA og VA PDAX 500VA PDAS 1000VA Kontrollenhet COTROLITEDIM-SCEE Masterpanel COTROLITE CDSSM RBOX2 ST COTROLITE RBOX2 PS COTROLITE Frontpanel til master COTROLITE CDSSM BR POL COVER COTROLITE CDSSM BR SA COVER COTROLITE CDSSM I SA COVER COTROLITE CDSSM WHI COVER Slavepanel COTROLITE CDSSS RBOX1 ST SESALITE COTROLITE RBOX1 PS SESALITE COTROLITE Frontpanel til slave COTROLITE CDSSS BR POL COVER COTROLITE CDSSS SA BR COVER COTROLITE CDSSS SA I COVER COTROLITE CDSSS WHI COVER Kontrollenhet COTROLITEDIM-DAYLIGHT Komponent til kontrollenhet LSD DAYLIGHT SESOR

19

20 Lighting people and places Hovedkontor Strømsveien Oslo Tlf.: Fax.: OrdreFax.: Oslo Strømsveien Oslo Tlf Fax Fredrikstad Bankbrygga Fredrikstad Tlf Mob Fax Hamar Kappveien Ridabu Tlf Mob Mob Fax Drammen Øvre Eiker vei Drammen Tlf Mob Fax Grenland Herøya æringspark Arthur Berbys vei Porsgrunn Tlf Mob Fax Kristiansand Fidjeåsen Kristiansand Tlf Mob Fax Stavanger Kongleveien Kleppe Tlf Mob Fax Bergen Kanalveien 55, 5068 Bergen Postboks 133 Kristianborg, 5822 Bergen Tlf Fax Molde Amtmann Leths gate Molde Tlf Mob Fax Trondheim Granåsveien Trondheim Tlf Fax Bodø Hålogalandsgata Bodø Tlf Mob Fax Tromsø Håndverkervn. 7A Postboks Tromsø Tlf Mob Fax Thorn Lighting utvikler og forbedrer sine produkter kontinuerlig. Alle beskrivelser, illustrasjoner, tegninger og spesifikasjoner i denne utgivelsen presenterer kun generelle opplysninger og danner ikke noen form for kontrakt. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel eller offentlig kunngjøring. Alle varer som leveres av selskapet leveres i følge våre generelle kjøpsvilkår. En kopi av disse er tilgjengelig ved forespørsel. Alle mål er i millimeter og vekt i kilo, bortsett fra hvis annet er angitt. Utgivelsesnr: 397 (O) Utgivelsesdato: 10/07

Piazza II. Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet

Piazza II. Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet Piazza II Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet Typiske bruksområder omfatter: Offentlige miljøer Parkeringsplasser Fotgjengerunderganger Gangveier Bomiljøer Hoteller Leiligheter

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Plane Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Utviklingene i LED-teknologi og Thorns egne fremskritt har produsert Plane, en nyskapende lineær armatur som kombinerer det beste av design,

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo representerer Thorns nyeste ideer om hvordan myk, dempet belysning kan kombineres i en diskret, klassisk og tidløs armatur

Detaljer

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Promenade LED Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Lys og farge Et solid og elegant utvalg av pullerter utstyrt med LED for belysning og fargesetting av fortau, inngangspartier, forretningslokaler

Detaljer

Band. Praktfull, enhetlig bredbåndsbelysning med LED-teknologi

Band. Praktfull, enhetlig bredbåndsbelysning med LED-teknologi Band Praktfull, enhetlig bredbåndsbelysning med LED-teknologi Utviklingene innen LED-teknologien og Thorns egne fremskritt har produsert Band, en nyskapende lineær armatur som kombinerer det beste av design,

Detaljer

EyeKon. Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk

EyeKon. Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk EyeKon Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk EyeKon EyeKon fås i to design, to størrelser og tre fargealternativer og er egnet for de fleste bruksområder utendørs IP65 Dagslyssensor (EyeKon

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PIR 360, 1 KANAL OG LYSFØLER TYPE SE 41 700 FOR INNFELT TAKMONTERING Art.navn: TILSTEDEV.SENSOR PIR 360 IF Art.nr.: SE 41 700 El.nr.: 14

Detaljer

Cruz 160 LED. Downlight med mange bruksmuligheter

Cruz 160 LED. Downlight med mange bruksmuligheter Cruz 160 LED Downlight med mange bruksmuligheter Cruz 160 LED oppfyller forventningene Serie To varianter; en downlight med fargetemperatur på 3000K som gir 2000 lumen med 94 % effektivt lys ved 37W og

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

Jet. Kompakt IP65 gatelysarmatur i aluminium

Jet. Kompakt IP65 gatelysarmatur i aluminium Jet Kompakt IP65 gatelysarmatur i aluminium Med en produktteknologi uten sidestykke og nyskapende design fra bedriften, utnytter Jet fordelene med konstruksjoner i aluminium, høy optisk lysytelse og lang

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Armaturer for park og bymiljøer Armaturer med kvikksølvlyskilder Erstatningsarmaturer

Detaljer

Glacier II. En elegant og stilfull pendel med rene linjer for direkte/indirekte lysfordeling

Glacier II. En elegant og stilfull pendel med rene linjer for direkte/indirekte lysfordeling Glacier II En elegant og stilfull pendel med rene linjer for direkte/indirekte lysfordeling Glacier fås i to størrelser og med et bredt utvalg av reflektorer og lyskilder leverer armaturen høy ytelse,

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

E/Fact Slim. Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk

E/Fact Slim. Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk E/Fact Slim Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk Mange bruksområder Slank innfelt utendørs armatur til hager, gangstier og fotgjengerområder, og for belysning av fasader og spesiell arkitektur

Detaljer

CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED

CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED Lighting CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED CoreLine Wall-mounted Om det er til en ny bygning eller renovering av et eksisterende område, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys

Detaljer

Lysstyring revolusjonerende enkelt LiveLink

Lysstyring revolusjonerende enkelt LiveLink Lysstyring revolusjonerende enkelt LiveLink LiveLink er det nye DALI-baserte lysstyringssystemet utviklet av STEINEL i samarbeid med lysspesialisten TRILUX. Det som tidligere var meget tidkrevende og komplekst,

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse Lighting SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse SmartBalance Free Floor Standing Free Floor Standing-armaturet er kundens favoritt når det gjelder personlig, fleksibel og komfortabel

Detaljer

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Luxsense ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios L ysstyring den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Få styr på lyset Philips lysstyring er utviklet for å redusere driftsomkostningene,

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Chalice, LV/MV. Konkurransedyktige produkter av høy kvalitet. Komplett serie med produkter for 12v og 230v

Chalice, LV/MV. Konkurransedyktige produkter av høy kvalitet. Komplett serie med produkter for 12v og 230v Calice, LV/MV Konkurranseyktige proukter av øy kvalitet. Komplett serie me proukter for 12v og 230v Calice, LV 12v En serie me innfelte 12v ownligt komplett me lyskile 35W Dekorativ lavvolt serie for effektbelysning

Detaljer

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO UC-enheter (12 36 V) DETEKTORER FOR AUTOMASJON UC-enheter FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER ALT DU TRENGER UC-SENSORER FRA ESYLUX SMART DETEKTORTEKNOLOGI FRA SPESIALISTEN Bærekraftige

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Lys for livets øyeblikk

Lys for livets øyeblikk Hefte før salg for Norge () Philips Innfelt spot Phoenix hvit LED 31155/31/PH Lys for livets øyeblikk Tilpasset livet ditt Philips hue Phoenix 4" downlight kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt

Detaljer

- skumringsbrytere og bevegelsessensorer

- skumringsbrytere og bevegelsessensorer Astro Nova City 2 programmeres via smarttelefon eller nettbrett! - skumringsbrytere og bevegelsessensorer Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud Tlf: 67151400, Faks: 67151401, www.gylling.no,

Detaljer

Cesar. Allsidig og moderne arkitektonisk flombelysning for en rekke bruksområder på vegg

Cesar. Allsidig og moderne arkitektonisk flombelysning for en rekke bruksområder på vegg Cesar Allsidig og moderne arkitektonisk flombelysning for en rekke bruksområder på vegg bruksområder Med Cesar-serien kan arkitekter og konsulenter benytte utendørs belysning på en måte som kombinerer

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

cronotec digitale kontaktur Styringer

cronotec digitale kontaktur Styringer cronotec digitale kontaktur Styringer Utforsk den smarte metoden for ur-programmering De digitale cronotec tidsurene kombinerer moderne teknikk med enkelt bruk. For eksempel kan man med et PC program og

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

Voyager LED. Diskret LED-nødlys med høy ytelse

Voyager LED. Diskret LED-nødlys med høy ytelse Voyager LED Diskret LED-nødlys med høy ytelse 2 Diskret nødlys for de fleste miljøer Fleksibel, kan installeres og benyttes som non-maintained (NM), maintained (M) eller integrert i armatur for normalbelysning

Detaljer

Nye "dimmensjoner" Universaldimmer for alle typer belysning

Nye dimmensjoner Universaldimmer for alle typer belysning Nye "dimmensjoner" Universaldimmer for alle typer belysning Nye "dimmensjoner"! Universaldimmer som automatisk finner belysningstypen Energisparende lyskilder er på fremmarsj i Europa siden EU har bestemt

Detaljer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer

Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsett Serie 14 trådløs med universaldimmer Startsettet består av FAM14 (Elnr 4514240) Trådløs Gateway for Eltako Serie 14, FUD14 (Elnr 4514252) universaldimmer inntil 400W for R, L, C last og LED m/driver.

Detaljer

Lys for livets øyeblikk

Lys for livets øyeblikk Hefte før salg for Norge () Philips Pendel Phoenix hvit LED 31152/31/PH Lys for livets øyeblikk Tilpasset livet ditt Philips hue Phoenix-pendelen kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt LED-lys, slik

Detaljer

NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER. - skumringsbrytere og bevegelsessensorer

NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER. - skumringsbrytere og bevegelsessensorer NYE TIDER, SMARTE LØSNINGER - skumringsbrytere og bevegelsessensorer Gylling Teknikk AS, Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud, Tlf: 67151400, Faks: 67151401, www.gylling.no, post@gylling.no DIGITAL SKUMRINGSBRYTER

Detaljer

ILLUSTRIS. Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter

ILLUSTRIS. Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter Berøringsfølsomme paneler for styring av DIGIDIM og DALI type-8 fargeenheter Et elegant, funksjonsrikt brukergrensesnitt for DALI-styrt belysning. ILLUSTRIS er et moderne brukergrensesnitt med avanserte

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 12, august 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-08-20 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato:

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato: BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 Innhold Sammendrag... 2 Formål... 2 Grensesnitt... 2 Miljø... 2 Definisjoner... 3 Styringsprinsipp... 3 Valg av armaturer... 4 BRANDBU BARNESKOLE

Detaljer

discovery evo En mester i allsidighet

discovery evo En mester i allsidighet discovery evo En mester i allsidighet Det finnes en Discovery Evo for enhver situasjon. Hva er din? Da vi lanserte Discovery, var det en helt ny måte å tenke på: et enkelt konsept som var lett å jobbe

Detaljer

Bluetooth Lysstyring

Bluetooth Lysstyring Bluetooth Lysstyring Trådløs lysstyring for hjemmet, kontoret og offentlige bygninger 2 BLUETOOH LYSSTYRING 2016 Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner. For mer informasjon:

Detaljer

Lysstyring gjort enkel

Lysstyring gjort enkel Lysstyring gjort enkel Intelligent lysstyring fra Servodan Enkel montasje og installasjon Komplette løsninger for alle typer lokaler Sparer helt opp til 70 % av strømkostnadene til lys Ring Micro Matic

Detaljer

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning Lighting CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning CoreLine Waterproof Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir

Detaljer

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Energi- og miljøsparende - Ensto eled Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Enstos eled-armaturer - visuelt levende, økonomiske, effektive og økologisk bærekraftige Heldigvis er det fortsatt noe som lyser

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig. Utkast

Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig. Utkast Belysningsplan for Holmen 2 Omsorgsbolig Utkast Visningsleilighet I Fredrikstad kommune er det plassert et velferds boligkompleks der det nå er satt av en leilighet som skal benyttes som visnings- og demonstrasjons

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og sørger for at lyset står på ved tilstedeværelse. Slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden

Detaljer

??? LUXOR. Full kontroll

??? LUXOR. Full kontroll ??? LUXOR Full kontroll Nye muligheter for tradisjonell elektro installasjon LUXOR kontrollsystem for økt komfort! www.luxor400.com LUXOR gjør livet litt enklere 2 LUKU for enhver. Ved å benytte LUXOR

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse

dato:21.06.2013 PRODUKTBLAD LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. IP44 COB Beskrivelse PRODUKTBLAD dato:21.06.2013 LD-8W-COB-D LED Funksjonell Downlight for innendørsbruk 8W. COB IP44 Beskrivelse Talitor Downlight er det siste innen LED-teknologi. LED med høy effekt krever et presist og

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER NO KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVEGELSESDETEKTORER KNX KNX-BUSSEN OPPGRADERES MED ÅRVÅKNE SANSER: SOM ET SVAR PÅ DEN STADIG ØKENDE BEVISSTHETEN PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Ekte lyslinje elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning

Ekte lyslinje elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning Lighting Ekte lyslinje elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning TrueLine, overflatemontert Arkitektene trenger en belysningsløsning som passer til interiørarkitekturen i prosjektet

Detaljer

DALI. DALI addressable sensorer for alle formål. micro-matic.no EKTE DALI ADDRESSABLE SENSORER FOR STYRING AV INNTIL 64 DALI-ARMATURER

DALI. DALI addressable sensorer for alle formål. micro-matic.no EKTE DALI ADDRESSABLE SENSORER FOR STYRING AV INNTIL 64 DALI-ARMATURER DALI DALI addressable sensorer for alle formål micro-matic.no EKTE DALI ADDRESSABLE SENSORER FOR STYRING AV INNTIL 64 DALI-ARMATURER ENERGIEFFEKTIV STYRING AV LYS OG VENTILASJON ÉN DALI-SENSOR MED ALLE

Detaljer

Optus IV. Stilren belysningsløsning til kontorer og undervisningslokaler

Optus IV. Stilren belysningsløsning til kontorer og undervisningslokaler Optus IV Stilren belysningsløsning til kontorer og undervisningslokaler 2 Belysningsteknikk som gir god visuell ytelse og lave driftskostnader Optus IV byr på løsninger for alle belysningsbehov på kontorer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

TrueLine, opphengt Ekte lyslinje: elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning

TrueLine, opphengt Ekte lyslinje: elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning Lighting TrueLine, opphengt Ekte lyslinje: elegant, energieffektiv og i samsvar med regler for kontorbelysning TrueLine, opphengt Arkitektene trenger en belysningsløsning som passer til interiørarkitekturen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473 MA00607800 07/2015 Bruksanvisning EB10430435 EB10430473 ESYLUX GmbH An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg Germany info@esylux.com www.esylux.com 1 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse 3 2 Sikkerhetsanvisninger

Detaljer

CoreView Panel jevn lysoverflate

CoreView Panel jevn lysoverflate Lighting CoreView Panel jevn lysoverflate CoreView Panel Folk setter pris på innendørsrom som tar seg godt ut og samtidig virker forfriskende for sinnet. Dette gjelder særlig i rom der du ønsker å ha en

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

LumiStone inspirerende ytelse

LumiStone inspirerende ytelse Lighting LumiStone inspirerende ytelse LumiStone /// Kunder innen kontor og hotell- og restaurantbransjen vil gjerne skape rom med en hyggelig og innbydende atmosfære. Høyeffektive armaturer i godt design

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG LYS PROSJEKT DEMO BOLIG 11. maj 2017 LYS PROSJEKT DEMO BOLIG Fyll en bolig med det beste av belysning fra Solar Light. INTERIØRARMATURER Shine 48 R2 LED Glow LED Ledwok Square spotlight EKSTERIØR ARMATURER

Detaljer

CoreLine Recessed det selvsagte valget for LED

CoreLine Recessed det selvsagte valget for LED Lighting CoreLine Recessed det selvsagte valget for LED CoreLine Recessed Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

DayZone en bærekraftig løsning med nyskapende design

DayZone en bærekraftig løsning med nyskapende design Lighting DayZone en bærekraftig løsning med nyskapende design DayZone Når det gjelder almennbelysning for kontorer, er kundene ute etter fordelene som LEDteknologien kan gi. Noen av fordelene er bærekraftighet

Detaljer

Iridium gen3 tilkoblet, intelligent plug & playgatearmatur

Iridium gen3 tilkoblet, intelligent plug & playgatearmatur Lighting Iridium gen3 tilkoblet, intelligent plug & playgatearmatur Iridium gen3 LED Large Iridium gen3 er det første virkelig intelligente armaturet for sømløs tilkobling. Monteringsarbeidet er enkelt

Detaljer

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning Lighting En profesjonell, energibesparende belysningsløsning MASTER PL-Electronic Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt!

betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt! betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt! For mer informasjon om produktene gå til www.unilamp.no 1 LED 10W 230mA Cree Chip, 650lm Utsparring: Ø80-84 mm Tilt: 30 Dimmbar 0-100% Komplett med LED

Detaljer

Iridium gen3 tilkoblet, intelligent «plug & play»- gatearmatur

Iridium gen3 tilkoblet, intelligent «plug & play»- gatearmatur Lighting Iridium gen3 tilkoblet, intelligent «plug & play»- gatearmatur Iridium gen3 LED Mini Iridium gen3 er den første virkelig intelligente armaturen for sømløs tilkobling. Monteringsarbeidet er enkelt

Detaljer

Datek Lysstyring Funksjoner og muligheter

Datek Lysstyring Funksjoner og muligheter Datek Lysstyring Funksjoner og muligheter Forfatter: KW Prosjekt: Datek Light Control Tittel: DLC Funksjoner og muligheter Nummer: Revisjon: 0.2 Dato: 2012-06-11 Side 1 av 12 1. Innledning... 3 2. Anvendelsesområder...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning

LED og SilverLine Fiberoptisk belysning LED og SilverLine Fiberoptisk belysning 6065 Ulsteinvik Tlf. 70 01 80 60 Fax. 70 01 80 61 post@el-produkter.no www.el-produkter.no ground mini Armaturer for innfelling i tre, mur etc. festes i underlag

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader Lighting CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader CoreLine Highbay Etter den vellykkede lanseringen av CoreLine High-bay i 2013 har oppgraderingen til en ny generasjon

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bevegelsessensorer Lysstyring gjort enkelt. Applikasjonseksempler for DALI og on/off-løsninger Enkel sensorkonfigurasjon med app. micromatic.

Bevegelsessensorer Lysstyring gjort enkelt. Applikasjonseksempler for DALI og on/off-løsninger Enkel sensorkonfigurasjon med app. micromatic. Bevegelsessensorer Lysstyring gjort enkelt micromatic.no Applikasjonseksempler for DALI og on/off-løsninger Enkel sensorkonfigurasjon med app DALI 2 2 Innhold Innhold Side Gratis kundestøtte og prosjektrådgivning..........................

Detaljer