HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN"

Transkript

1 HMS OG RIKTIG LYS PÅ ARBEIDSPLASSEN

2 AGENDA 08:45 Registrering / kaffe 09:00 Innledning og presentasjon av Lyskultur 09:15 Tema 1: Offentlige rammebetingelser for helse miljø og sikkerhet Tema 2: Lystekniske enheter og begreper 10:15 Pause 10:30 Tema 3: Fysiologiske rammer og arbeidsplass optometri 11:15 Lunsj 12:00 Tema 4: NS-EN og Luxtabell: Planleggingskriterier for innendørs arbeidsplasser 12:45 Tema 5: Dagslys og elektriske lyskilder 13:25 Pause 13:40 Tema 6: Kontroll og kartlegging, målemetoder og instrumenter 14:00 Tema 7: Praktiske målinger og oppgaver 15:45 Oppsummering og evaluering

3 FORELESERE

4 TEMA 1: OFFENTLIGE RAMMEBETINGELSER FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

5 LOVER OG FORSKRIFTER Arbeidsmiljøloven 8. b) Forskrift Arbeid ved dataskjerm Forskrift 529 8, 12, 13 Arbeidsplasser og arbeidslokaler - med veiledning. Rettledning 540 (til forskrift 528) Plan- og bygningsloven Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK 2010) Lov om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelseloven) Lyskulturs publikasjoner NS-EN

6 ARBEIDSMILJØLOVEN FORSKRIFT OM ARBEID VED DATASKJERM 10 Fysisk miljø 1. Belysning Den alminnelige belysning og /eller punktbelysning (arbeidslamper) skal gi tilstrekkelig lys og hensiktsmessig kontrast mellom skjerm og omgivelser, idet det tas hensyn til arbeidets art og brukerens syn. Sjenerende blending eller reflekser på skjermen eller på annet utstyr skal forhindres ved å samordne arbeidsplassens og arbeidsstasjonens utforming med de kunstige lyskildenes plassering og tekniske karakteristika. 2. Reflekser og blending Arbeidsplassene skal utformes slik at lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger samt utstyr og vegger i lyse farger ikke forårsaker direkte blending og gir så lite reflekser som mulig på skjermen. Vinduene skal være utstyrt med en hensiktsmessig regulerbart blendingsanordning for å dempe dagslyset som faller inn over arbeidsplassen.

7 ARBEIDSMILJØLOVEN FORSKRIFT OM ARBEIDSPLASSER OG ARBEIDSLOKALER 8 Lys, klima, ventilasjon, støy m.v. Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning,. Belysningsinstallasjoner i arbeidslokaler og atkomstveier skal være plassert på en slik måte at den form for belysning som er valgt, ikke innebærer noen ulykkesrisiko for arbeidstakerne.

8 ARBEIDSMILJØLOVEN FORSKRIFT OM ARBEIDSPLASSER OG ARBEIDSLOKALER 13 Dagslys og utsyn Det skal om mulig sørges for dagslys og utsyn fra de enkeltes arbeidsplasser. I alminnelighet kan lokaler uten dagslys og utsyn benyttes til arbeidsrom i følgende tilfelle: a) Når arbeidsplassen av tekniske eller sikkerhetsmessige grunner må ligge under jorda. b) Når arbeidets art tilsier det. c) Når arbeidsrommets størrelse eller tiden arbeidstakeren oppholder seg i rommet gjør det forsvarlig. d) Når det for eksisterende arbeidsrom vil medføre store ulemper og store omkostninger å foreta ombygninger.

9 ARBEIDSMILJØLOVEN FORSKRIFT OM ARBEIDSPLASSER OG ARBEIDSLOKALER 25 Rømningsveier 32 Romhøyde (personalrom) 41 Spiserom (personalrom) 45 Belysning (utendørs arbeidsplasser)

10 LOVER OG FORSKRIFTER, FORTS. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften) Norske og europeiske normer og standarder I tillegg nevnes Lyskulturs publikasjoner er ofte veiledninger til norske og internasjonale standarder. I arbeidstilsynets veiledning vedr. arbeid ved dataskjerm henvises det til Lyskulturs publikasjoner.

11 LOVER OG FORSKRIFTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PLBL) TEK Lys (1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. (2) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet Utsyn Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende utsyn med mindre virksomheten tilsier noe annet. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (i kraft 1 juli 2010).

12 LOVER OG FORSKRIFTER Internkontrollforskriften Skal sikre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i offentlige og private virksomheter. For eksempel vil vedlikehold av belysningsanlegg inngå i en bedrifts internkontrollsystem. Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelseloven) Loven omfatter miljørettet helsevern - forhold som kan virke direkte eller indirekte inn på helsen til personer i kommunen; for eksempel lys og støyforhold på idrettsanlegg.

13 NS-EN Belysning av innendørs arbeidsplasser Handler om å gjenskape naturens synsbetingelser innendørs Handler generelt om lyskvalitet Beskriver opplevelsen/ problematikken av forskjellen mellom flaters lyshet (luminansforhold) Angir blant annet spesifikke krav til luminansforhold på flater/belysning i forhold til dataskjermenes forskjellige kvalitetsnivåer

14 EKSEMPEL PÅ LUMINANSFORDELING

15 EKSEMPEL PÅ LUMINANSFORDELING

16 DE VIKTIGSTE REFERANSENE Nyttige linker til temaet er: no/ Lover og standarder Arbeidsmiljøloven Tilhørende forskrift Nye Plan- og bygningsloven TEK 2010 m/tilhørende veiledning NEK 400:2010 NS-EN :2002 Lys og belysning - Belysning av arbeidsplasser - Del 1: Innendørs arbeidsplasser pren :2010 Light and Lighting Lighting of work places Part 1: Indoor work places NS-EN 15193:2007 Bygningers energiytelse - Energikrav i lysanlegg NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Lyskulturs veiledende publikasjoner: 1A Lysboken 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg - Veiledning til NS-EN Rasjonell drift og vedlikehold av lysanlegg 7 Nødlys og ledesystemer 23 Lys i helseinstitusjoner 24 Lysstyring

17 LYSTEKNISKE ENHETER OG BEGREPER

18 LYSTEKNIKK Lysytelse (lysflux) - Lysytelse er den totale lysmengden som stråler ut fra en lyskilde. Måleenhet: lumen (lm) Lysstyrke Lysstyrke - I Lysstyrke er lysytelsen fra en lyskilde i en bestemt retning. Måleenhet: candela (cd) Belysningsstyrke - E Belysningsstyrken angir hvor sterkt en flate blir belyst, dvs. lysytelsen pr. flateenhet (lm/m 2 ). Måleenhet: lux (lx) synlig område lysstyrke belyst område Luminans (lystetthet) - L Lystettheten er et mål for det lyshetsinntrykket øyet har av en lysende flate. Lystettheten er avhengig av den flaten øyet oppfatter at lyset kommer fra og lysstyrken den reflekterte strålingen har mot øyet. Måleenhet: candela (cd)/m 2

19 Effekt, P W LYSTEKNISKE BEGREPER VISUALISERT Lysfluks Φ, lm (lumen) Lysutbytte η, lm/w Lysstyrke - I cd (candela) Luminans - L, cd/m 2 Belysningsstyrke - E, lux

20 LYSTEKNIKK Fargetemperatur Eksempler: Sollys: K Høytr. natrium: 2000 K Hvor varmt eller kaldt er lyset fra lyskilden? Glødelamper: 2700 K LED: K

21 FARGETEMPERATUR

22 LYSTEKNIKK Fargegjengivelse (R a - indeks) Eksempler: Glødelamper/dagslys R a -indeks: 100 NAV / SON: R a -indeks: Lyskildens evne til å gjengi farger Lysrør: R a -indeks: LED: R a -index: 60-97

23 FYSIOLOGISKE RAMMER Tema 3

24 ØYETS FØLSOMHET

25 GODT LYS ER IKKE NØDVENDIGVIS GODT LYS Belysningsstyrke Luminansforhold Blendingskontroll Lysretning Kontrastforhold Fargetemperatur og gjengivelse, lyskildevalg Lysfordeling i rommet Armaturvalg Reflektansverdier i rommet Estetikk Økonomi vedlikeholdsrutiner

26 SYNSFUNKSJON OG ALDER Reduksjon i evnen til å ta mot visuell informasjon Viktigste endringene er: Redusert innfall av lys på netthinnen Økt risiko for blending Redusert adaptasjonsevne Redusert evne til å akkomodere

27 HVORDAN LYSBEHOVET FORANDRER SEG: 20 ÅR 60 ÅR 40 ÅR

28 ADAPTASJON Netthinnas evne til å endre sin følsomhet etter lysmengden Tappene er aktive i dagslys Stavene er aktive i ved lav belysning

29 KONTRAST

30 MODELLERING Rettet Rettet og diffus Diffus

31 UGR GRENSEVERDIER (UGR L )

32 VEDLEGG A: LUXTABELL

33 SYNSKOMFORT

34 PLANLEGGINGSKRITERIER

35 BEHOVSKARTLEGGING Hvorfor kartlegge? Kontroll ved innflytting i nytt bygg Kontroll ved ombygging Årlig kontroll i forbindelse med HMS arbeid Nyannsettelser Klager på belysningen Pålegg fra offentlige myndigheter

36 SYNSOPPGAVER Hva er synsoppgaven? Hvor er synsoppgaven? Hvor lenge varer synsoppgaven? Hvor store detaljer skal vi se? Er synsobjektet i bevegelse eller rotasjon? Innebærer synsoppgaven fargegjenkjenning? Medfører arbeidet fare? Er hastighet på arbeidet av betydning? Er arbeidets nøyaktighet av betydning? Er dagslys og utsyn tilfredsstillende? Endrer arbeidssituasjonen seg ofte?

37 DÅRLIG BELYSNING KAN MEDFØRE: Hodepine Nakke- og ryggsmerter Vondt i øynene Tretthet Redusert produktivitet Misfornøyd med egen innsats Utilfreds med arbeidsmiljø

38 PRIORITERTE KRAV Sikkerhet Synsprestasjon Synskomfort Miljø De faktorene som må vurderes for å tilfredsstille disse kravene er: Belysningsstyrke Luminansfordeling Uønsket blending Fargetemperatur og fargegjengivelse Modellering Dagslystilgang Utsyn/visuell informasjon Fleksibilitet Energibruk Vedlikehold

39 LYSNIVÅ NS-EN oppgir belysningsstyrke i følgende nivåer: Belysningsstyrken bør økes når: Synsoppgaven er kritisk Det er kostbart å rette feil Høyere produktivitet eller nøyaktighet er vesentlig Arbeiderens visuelle kapasitet er under normalt * Detaljene i oppgaven er uvanlig små Synsoppgaven har lav kontrast Arbeidsoppgaven har uvanlig lang varighet. Belysningsstyrken kan reduseres når: Synsoppgaven har få og store detaljer Synsoppgaven har høy kontrast Arbeidsoppgaven har uvanlig kort varighet Når spesielle former for synshemming foreligger * For nivå iht universell utforming, se prns 11001:2007 Viktig: Verdier er oppgitt som gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke.

40 HVOR MYE LYS TRENGER VI?

41 HVOR TRENGER VI LYS? - ARBEIDSFELT NS-EN : 3.2 task area (arbeidsfelt) partial area in the work place in which the visual task is carried out. For places where the size and/or location of the task area is unknown, the area where the task may occur shall be taken as the task area 3.3 immediate surrounding area (nærfelt) band with a width of at least 0,5 m surrounding the task area within the field of vision 3.4 maintained illuminance (Em) (vedlikeholdt belysningsstyrke) value below which the average illuminance on the specified surface is not allowed to fall

42 HVOR TRENGER VI LYS? - ARBEIDSFELT NS-EN :

43 HVOR TRENGER VI LYS? - ARBEIDSFELT 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg: Kontor

44 MIDTSIDEN...

45 HVOR TRENGER VI LYS? - KONTORLANDSKAP

46 LØSNINGSPRINSIPPER: Allmenbelysning Plassorientert allmenbelysning Lav allmenbelysning med plassbelysning

47 DAGSLYS & ELEKTRISKE LYSKILDER

48 DAGSLYS OG VINDUSPLASSERING Dagslys i bygninger kms Dagslys som lyskilde innendørs 18

49 DAGSLYSFAKTOR (6.3) Kan måles som forholdet mellom utendørs og innendørs belysningsnivå med overskyet himmel

50 FORDELING AV DAGSLYSFAKTOR I ET ROM

51 DAGSLYSFAKTOR (6.3) Sammensatt av tre komponenter D= HK+URK+IRK

52 VALG AV LYSKILDE Temperaturområder? Levetid? Dimensjoner? Fargetemperatur og Raindeks? Tenningsgjenntenningsforhold? Innkjøpspris? Effektivitet? Lysytelse? Dimming?

53 LYSKILDER GLØDELAMPEN Kort levetid ( mellom timer) Varm lysfarge (2700K) Ikke forkoblingsutstyr Ikke tenntid R a indeksen god Kan lysreguleres Temperaturavhengig Følsom overfor spenningsvariasjoner Utfases pga miljøbelastningene

54 EUs UTFASINGSPLAN FOR HUSHOLDNINGSSEKTOREN Fase Dato Utfasing Erstatning Sept Alle klare lamper >950lm (~80W GLS) Alle klare lamper <950lm i energiklasse F&G Alle matte lamper Energiklasse C Energiklasse E Energiklasse A Sept Alle klare lamper >725lm (~65W GLS) Energiklasse C Sept Alle klare lamper >450lm (~45W GLS) Energiklasse C Sept Alle klare lamper >60lm (~7W GLS) Energiklasse C Sept Økte kvalitetskrav Energiklasse C Gjennomgang forventet Sept Alle klare lamper >60lm Energiklasse B

55 ENERGIEFFEKTIVE ALTERNATIVER TIL GLØDELAMPENE? 80%energisparing 30% energisparing >80% energisparing

56 HALOGENGLØDELAMPER NETTSPENNING Kort levetid timer Fargetemperatur K Ikke forkoblingsutstyr Ikke tenntid Følsom for støt og rystelser God R a indeks Kan lysreguleres Ikke temperaturavhengig Følsom for spenningsvariasjoner Kontinuerlig spekter Glødelampeerstatter Bruksområde: Hjemmebelysning Minst effektive varianter utfases pga miljøbelastningene

57 HALOGENGLØDELAMPER LAVVOLT Levetid timer Fargetemperatur K Forkoblingsutstyr Ikke tenntid Robust overfor støt og rystelser God R a indeks Kan lysreguleres Ikke temperaturavhengig Kontinuerlig spekter Følsom for spenningsvariasjoner Bruksområde: effektbelysning i hjem, butikk, utstilling

58 SAMMENLIGNING: 12V OG 230V HALOGENLAMPER Halogen - lavvolt (12V) Halogen - nettspenning (230V) Lysutbytte opp til 24lm/W ca 12-14lm/W Fargetemperatur K 2800 K Karakteristikk av glødespiral Ett filament, 80 µm To filamentdeler, 18 µm Lysfokusering god dårlig Gj.sn. levetid timer timer Motstandsdyktighet overfor rystelser o.l. høy lav Pris, lamper 100% ca 150% Pris, installasjon moderat rimelig Pris, drift lav høy Konklusjon Hjem-, effekt-, utstillingsbelysning Hjemmebelysning, begrenset, 2x miljøbelastning

59 LYSRØR T26 / T8 ( 8 / 8 tomme = 26mm) T16 / T5 (5 / 8 tomme = 16mm) Økonomisk levetid >10000 timer Mange lysfarger Trenger forkoblingsutstyr Tenntid God R a - indeks Kan lysreguleres Temperaturavhengig Bruksområde: skoler, kontorer, butikker osv.

60 KOMPAKTLYSRØR Levetid timer Tenntid Kan lysreguleres Temperaturavhengig God R a - indeks

61 ENERGISPARELAMPER Levetid timer Fargetemperatur 2700 K R a indeks Lysregulering vanskelig

62 METALL HALOGENDAMPLAMPER (5.2.10) Økonomisk levetid ca timer Fargetemperatur K Trenger forkoblingsutstyr Tenntid Relativt robust overfor støt og rystelser R a indeks Mange bruksområder: Butikk og utstilling Stadion, sportsbelysning Vei og fasade

63 LED LYS EMMITTERENDE DIODER Lang levetid timer, meget temperaturavhengig Fargetemperatur K Lysutbytte ? lm/w Rask tenning Mekanisk robuste og støtsikker R a indeksen 60 95, majoriteten lavere enn lysrør... Lysreguleres Meget temperaturavhengig lysutbytte Ingen UV/ IR stråling Høy energisparing? Bruksområde: integreres i arkitektur, møbler, lysskilt, veier... og allmennbelysning hvor vedlikehold er vanskelig, farget lys

64 SAMMENLIGNING AV LYSKILDER Gløde pære Levetid Halogen 230V Fargetemp. 2700K K Halogen 12V K Lysrør Kompakt lysrør > Energi spare lampe Ind. lamper K K Forkobling nei nei ja ja ja nei nei ja Tenntid nei nei nei ja ja nei nei nei Robust ja nei ja ja ja ja ja ja LED K Ra - indeks god god god god god 80 god Lysreguleres ja ja ja ja ja noen tja Temperaturavhengig ja nei nei ja ja ja Spenningsavhengig ja ja ja ja ja nei nei nei

65 EFFEKTEN TIL ULIKE LYSKILDER w lm Verdier lm/w Glødepæren Lavvolt halogen Kompaktlysrør Lysrør Energisparelamper Induksjonslamper Halogen nettspenning LED Lysutbytte = Utstrålt lys (lysytelsen i lumen) forbruk effekt (W)

66 LYSARMATURER Valg av belysningsløsninger

67 LYSARMATURER Fordelingen av lysstyrken i forskjellige retninger vil være avhengig av armaturens konstruksjon. Kan grupperes etter: Lyskilder Lysfordeling Bruksområde Lysstyrke Materiale/finish

68 BRUK AV ARMATURER VIKTIG VED VALG AV ARMATURER Riktig armatur til ønsket belysningssituasjon Riktig lyskilde til armaturen Riktig avblendingsforhold Virkningsgrad Armaturens lysende areal Monteringsvennlig

69 LYSFORDELING C-plan fotometri - Polardiagram Bredstrålende opplysarmatur Opplys /- nedlysarmatur Bredstrålende vingeformet batwing armatur Asymmetrisk armatur

70 BRUK AV ARMATURER ALLMENNBELYSNING Jevnhet Energi effektivitet Armaturene er plassert i et regelmessig mønster slik at en oppnår dekkende belysningsstyrke over hele det aktuelle rom. Fleksibilitet Bruksområde: klasserom, idrettshaller..

71 Eksempler på allmennbelysning

72 BRUK AV ARMATURER PLASSORIENTERT ALLMENNBELYSNING Synskomfort Design Armaturene tilpasses den enkeltes arbeidsplass eller det området av rommet som ønskes belyst Armatur/ arbeidsfeltene må samsvare Bruksområde: cellekontor, kontorlandskap med definerte plasser, betalingsområde i butikk..

73 Eksempler på plassbelysning på plassorienter t allmennbely sning

74 BRUK AV ARMATURER MILJØ- OG DEKORBELYSNING/ PLASSBELYSNING Design Optisk effekt Belysning til et mindre område eller arbeidsfelt Benyttes sammen med lav allmennbelysning Bruksområde: cellekontorer, leseplasser, industri..

75 Eksempler av miljø- og dekorbelysning/ plassbelysning

76 DIREKTE ELLER INDIREKTE BELYSNING? Direkte Belysning: lyset kommer direkte fra armaturen til flaten som skal belyses. Indirekte belysning: lyset reflekteres i en eller flere flater før den treffer flaten som ønsket belyst. Fordeler og ulemper

77 Kontroll og kartlegging, målemetoder og instrumenter

78 LUXMETER Brukes for å måle belysningsstyrken Cosinus korrigert V-lambda korrigert

79 LUMINANSMETER Brukes for å måle luminanser (og belysningsstyrke...) V-lambda korrigert

80 VERKTØY FOR PLANLEGGING AV BELYSNINGSANLEGG Åpne lysberegningsprogrammer RELUX DIALUX Andre prosjekteringsverktøy Fagerhult Lighting Consept Tool (LCT) Ligger på Økonomiberegningsprogrammer Lyskultur publ. nr. 13 Belysningsøkonomi (excel fil) Fagerhult Life Cycle Cost (LCC) Ligger på

81 MÅLERAPPORTSKJEMA FOR KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØ

82 HJELPESKJEMA

Lys i byer og tettsteder

Lys i byer og tettsteder Byforming og lys Byforming og lys Lys i byer og tettsteder Lys betyr svært mye for: Klima Trivsel Trygghet Sikkerhet Tilgjengelighet Identitet Stedsutvikling Mange muligheter og stort potensiale Landskonferanse

Detaljer

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS onsdag 23.11.11 Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS lyskilder hva skjer med dagens lyskilder utviklingen fremover, med hovedfokus på LED litt om meg selv 26 år i Oslo Lysverker, Oslo Energi, Viken Nett

Detaljer

Energieffektive elektriske løsninger.

Energieffektive elektriske løsninger. Byggteknisk vinteruke 2005 Energi Bygg riktig Drift effektivt Energieffektive elektriske løsninger. Elektrisk oppvarming i fremtidens bygninger. Belysning (dagslys/kunstlys) i fremtidens bygg Siviling

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lystekniske begreper Av Jonny Nersveen, dr.ing Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik / Norges blindeforbund Innhold Hva er lys?

Detaljer

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS Lys og idrettsanlegg ny veileder Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS Lyskultur 1 OM LYSKULTUR Lyskultur skal være det nasjonale kunnskapssenteret for lys i Norge Lyskultur er ikke en interesseorganisasjon

Detaljer

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI

BELYSNING, MILJØ OG ENERGI BELYSNING, MILJØ OG ENERGI Riktig belysning i næringsbygg Grønn Byggallianse Driftsforums møte 17.03.2011 Fagsjef Erlend Lillelien, Lyskultur Norsk kunnskapssenter for lys Lyskultur på Driftsforum 17.03.2011

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

Smart belysning. Barbara Matusiak

Smart belysning. Barbara Matusiak Smart belysning Barbara Matusiak Hva er smarte belysningssystemer? Systemer som leverer høykvalitetslys med lavest mulig energibruk. Hvorfor smarte? Lyset har innvirkning på oppfattelse av rommets dimensjoner,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen -14 OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIE OPPDRAGSNUMMER 94121005 OPPDRAGSLEDER Rune Monsen OPPRETTET AV Rune Monsen DATO RIE-05 Belysningskonsept innendørs Notatet tar for seg RIE s betraktninger

Detaljer

Forutsetninger for godt dagslysdesign

Forutsetninger for godt dagslysdesign Forutsetninger for godt dagslysdesign - og utfordringer ved å få dette til i moderne bygg Lysdesign i Multiconsult, v/benedikte N. Rauan Hvorfor er dagslys så viktig? Dagslys er viktig for trivsel og velvære

Detaljer

Agenda: 08.15 Presentasjon av Lyskultur 08.30 Presentasjon av Lyskulturs nye publikasjon Kontorbelysning 09.00 Pause 09.15 Prosjektpresentasjon 09.45 Spørsmål og diskusjon 10:00 Slutt Vårt formål: Lyskultur

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

LED er en ny lyskilde that s it...

LED er en ny lyskilde that s it... 1 LED-belysning Muligheter og utfordringer Tore Krok Nielsen, Chief specialist, COWI AS 1 LED Hva er det? LED er en ny lyskilde that s it... 2 2 Lyskildehistorikk Elektrisk lys, en bråte folk 1802-1879

Detaljer

10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø

10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø 10 ting du må vite om marin belysning - anvendelse og arbeidsmiljø Lars-Fredrik Forberg, Concept Manager at Glamox ASA Lyskulturs Marine Lighting publikasjon 1978 Innhold «Formålet med dette seminaret

Detaljer

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips. 2012 HOSPITALITY HOSPITALITY For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.no 12NC-322263566890 Philips fleksible belysningsløsninger

Detaljer

FDV-konferansen 2011 Belysning og belysningsplanlegging fremover. Morten Olav Berg

FDV-konferansen 2011 Belysning og belysningsplanlegging fremover. Morten Olav Berg FDV-konferansen 2011 Belysning og belysningsplanlegging fremover Morten Olav Berg Tre parametere bestemmer valg av lyskilde for belysningsarmaturer: Kvalitet - hva slags lys får vi? Lysutbytte hvor mye

Detaljer

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 Erfaringer med bruk av LED Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 LED til mange formål Punkter å vektlegge Generelle vurderingsparametere Kvalitet Kostnad "størrelse"

Detaljer

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på itza Trosser tiden En ny, bærekraftig måte å se på belysning på Itza setter «tiden ut av spill». Itza er utviklet for LED, har en optimert konstruksjon, er utstyrt med den siste rasterteknologien og har

Detaljer

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning.

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Ergonomidagen 2008 Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo Høgskolen

Detaljer

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut Skift til energieffektive lyskilder En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut EUs retningslinjer for trinnvis utfasing av ineffektive lyskilder EU-direktiv 2005/32/U (EcoDesigns

Detaljer

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Vi bistår butikken på lysskift Gruppeskift.no kan bistå butikker i forhold til gruppeskift av lyskilder. Vi har sydd sammen et komplett konsept som inkluderer alt fra korrekte lyskilder

Detaljer

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning

En profesjonell, energibesparende belysningsløsning Lighting En profesjonell, energibesparende belysningsløsning MASTER PL-Electronic Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse

Detaljer

LEDterminologi. Håndbok

LEDterminologi. Håndbok LEDterminologi Håndbok LED I alle moderne byer spiller belysning en viktig og fremtredende rolle. I en tid med betydelige teknologiske endringer har utviklingen av LED, fra innovasjon til vanlig og ledende

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Agenda: Lys og energibruk teknisk utvikling og status Belysning og helse Drift og vedlikehold

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Samme form, bedre lys...

Samme form, bedre lys... .osram.no % Samme form bedre lys. CLASSIC LIGHT Samme form, bedre lys... Informasjonsbrosjyre våren 2012 * Se.osram.no for mer informasjon INNHOLD De første glødepærene har allerede blitt fjernet fra markedet.

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder Styring Utstyr. Lysdesign for energiriktige lysanlegg. Elementer

Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder Styring Utstyr. Lysdesign for energiriktige lysanlegg. Elementer Norges bygg- og eiendomsforening Lysdesign for energiriktige lysanlegg Peter Selmer-Anderssen, Lysdesigner COWI AS Elektro Oslo 1 Elementer Behov Bygningsmessige aspekter Lover, forskrifter og standarder

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning belysningsprinssipper

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning belysningsprinssipper Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning belysningsprinssipper Utdrag: Dette notatet omhandler de belysningsprinsipper som er valgt ved Buen. Nr.: RIE-02 Dato: 17.09.08 Revisjon: 03 Utført:

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

God stemning med riktig belysning

God stemning med riktig belysning LYS OG SKYGGE: Dagslyset fyller rommet, og skaper samtidig spennende lys og skyggevirkninger. God stemning med riktig belysning Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis

Detaljer

Førsteklasses lysopplevelse på kontoret. Linea frittstående gulvarmatur med LED

Førsteklasses lysopplevelse på kontoret. Linea frittstående gulvarmatur med LED Førsteklasses lysopplevelse på kontoret Linea frittstående gulvarmatur med LED Eleganse og ytelse på kontoret Linea er en elegant frittstående armatur for kontormiljøer. Den har en tynn, men sterk og avrundet

Detaljer

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved 390L0270.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive

Detaljer

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning

CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning Lighting CoreLine Waterproof det selvsagte valget for LED-belysning CoreLine Waterproof Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir

Detaljer

Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik

Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik Byggesakskolen Visuelle forhold 27.01.2012 Av Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik Størrelse Vedr. skilting, så er det i dag stilt krav til størrelse. Det er stilt krav til utformingen av

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelen. Jfr. tegning N-093 og N-094 for nærmere forklaring, samt krav til luminans. Alle

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Armaturer for park og bymiljøer Armaturer med kvikksølvlyskilder Erstatningsarmaturer

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning belysningsprinssipper

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning belysningsprinssipper Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning belysningsprinssipper Utdrag: Dette notatet omhandler de belysningsprinsipper som er valgt ved Buen. Nr.: RIE-02 Dato: 17.09.08

Detaljer

Enestående og varmt lys

Enestående og varmt lys lyskilder DimTone Enestående og varmt lys MASTER DimTone I førersetet innen -belysning Med toppmoderne -teknologi og mer enn 100 års erfaring innen optikk og elektronikk, er Philips allerede i førersetet

Detaljer

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011 Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør av belysningsløsninger

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse

SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse Lighting SmartBalance Free Floor Standing Smart design og høy ytelse SmartBalance Free Floor Standing Free Floor Standing-armaturet er kundens favoritt når det gjelder personlig, fleksibel og komfortabel

Detaljer

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato:

BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 NOTAT RIE Dato: BELYSNINGSLØSNING INNENDØRS Rev: B02 Rev dato: BRANDBU BARNESKOLE FORPROSJEKT VEDLEGG 5 Side: 1 av 26 Innhold Sammendrag... 2 Formål... 2 Grensesnitt... 2 Miljø... 2 Definisjoner... 3 Styringsprinsipp... 3 Valg av armaturer... 4 BRANDBU BARNESKOLE

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

Energi møter effektivitet

Energi møter effektivitet Energi møter effektivitet MSTER LEDlamps MSTER LED-spotMV leverer den varme og definerte lyskjeglen og omslaget til varmere farger ved dimming som halogen og GLS, samtidig som den tilbyr energibesparelsene,

Detaljer

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv.

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. PRODUKTKATALOG 2014/2015 Hvorfor velge LED Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. Farger: Finnes i fargene rødt, grønt og blått, og flere dioder kan få plass i den samme lampen. Fargene kan

Detaljer

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017

Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 www.osram-lamps.com OSRAM LED LAMPER LED RETROFIT samme form og lys som glødelampen Samme form bedre lys Informasjonsbrosjyre 2016 / 2017 Light is OSRAM Hvilken lyspære skal jeg velge? For å spare energi

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering Lighting ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering ClearFlood Large ClearFlood stor er utformet for å tilfredsstille kravene til mange ulike anvendelser av flombelysning. Den har dessuten

Detaljer

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering Lighting ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering ClearFlood Large ClearFlood stor er utformet for å tilfredsstille kravene til mange ulike anvendelser av flombelysning. Den har dessuten

Detaljer

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging.

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging. Flora kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIE01 9886001 Kunde: Flora kommune, ved Anders Espeset Sammendrag: Det er gjennomført innledende beregninger og vurderinger av lysforurensing fra planlagt

Detaljer

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling Med praktisk produktguide Mikroprismatisk optikk fra Luxo Perfekt lysfordeling Mikroprismatisk optikk på arbeidsplassen Armaturer med mikroprismatisk optikk fra Luxo er et meget godt valg for dynamiske

Detaljer

Hovedområder for Fagerhult...

Hovedområder for Fagerhult... Belysningens utvikling Potensiale og løsninger Morten Olav Berg Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør av belysningsløsninger 1 900 ansatte

Detaljer

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.

Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Eksempel Kunde Utført av Prosjektbeskrivelse Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme. Garantikrav for armaturdata er

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Dagslyskrav Dagens definisjoner vs. fremtidige Svakheter ved dokumentasjon ved beregning

Dagslyskrav Dagens definisjoner vs. fremtidige Svakheter ved dokumentasjon ved beregning Dagslyskrav Dagens definisjoner vs. fremtidige Svakheter ved dokumentasjon ved beregning Line Røseth Karlsen Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus, Bygg- og energiteknikk Forskriftskrav daglys Hva sier

Detaljer

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten. Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF IKT, Norge epost: Arve.Augdal@sintef. Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten Blending fra vegarbeidsplassen. v/ Arve Augdal, SINTEF, Norge epost: Arve.Augdal@sintef.no 15 16 oktober 2008 Scandic Star Sollentuna Sverige 1 Grunnlag Oversikt

Detaljer

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite MASTERColour CDM-TC Elite MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning

OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning Lighting OptiVision LED gen2 en ny tidsalder for smart områdebelysning og sportsbelysning OptiVision LED gen2 Philips OptiVision LED gen2-flombelysningssystem gir en komplett belysningsløsning for både

Detaljer

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader Lighting CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader CoreLine Highbay Etter den vellykkede lanseringen av CoreLine High-bay i 2013 har oppgraderingen til en ny generasjon

Detaljer

Fluorescent Lamps and Starters

Fluorescent Lamps and Starters Verdens klareste lysrør Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite MASTERColour CDM-T Elite MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G 1CT Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse Produktdata Generelle

Detaljer

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS

VEDLIKEHOLDSFAKTOR FOR ILE INDUSTRIARMATUR FRA DIGITAL LUMENS HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 10.07.13 Vår referanse Deres dato Deres referanse Referanse: Jonny Nersveen tlf.: 611 35 172 e-post: jonny.nersveen@hig.no 27.06.2013 Arnt Johansen DIGITAL LUMENS Att: Arnt

Detaljer

Ventilasjonen bør økes i rom uten vindu som kan åpnes og på steder hvor det holdes høyere lufttemperatur enn 22 C om vinteren.

Ventilasjonen bør økes i rom uten vindu som kan åpnes og på steder hvor det holdes høyere lufttemperatur enn 22 C om vinteren. Notat Notatet er utarbeidet etter ønske fra virksomheten, Hordaland Politidistrikt, avd. Fjell. Virksomheten har bedt sin bedriftshelsetjenesten StaminaHOT å bistå under planleggingsprosessen av et nytt

Detaljer

MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini MASTERColour CDM-Tm Mini MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 1CT Svært liten keramisk damputladningslampe med høy effektivitet og én sokkel; gir rent, hvitt lys Produktdata Generelle egenskaper Sokkel Lampekolbe

Detaljer

Dagslysdesign i skolebygg

Dagslysdesign i skolebygg Dagslysdesign i skolebygg Dagslysdesign i skolebygg, er en bacheloroppgave som ble skrevet høsten 09/ våren 10 av Tiril Nervik Gustad, Ole Gunnar Vinger, Helga Iselin Wåseth, Ester Itland og Ida Forde,

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

dti led Direct to Indirect

dti led Direct to Indirect dti led Direct to Indirect Frihet til å velge Kombinasjonen av direkte og indirekte belysning er et av kjennemerkene til Fagerhult. I vår forskning og produktutvikling har vi alltid fremhevet hvor viktig

Detaljer

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på itza Trosser tiden En ny, bærekraftig måte å se på belysning på Itza setter «tiden ut av spill». Itza er utviklet for LED, har en optimert konstruksjon, er utstyrt med den siste rasterteknologien og har

Detaljer

CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED

CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED Lighting CoreLine Wall-mounted det selvsagte valget for LED CoreLine Wall-mounted Om det er til en ny bygning eller renovering av et eksisterende område, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys

Detaljer

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G Solheim buss-stasjon CCTV - LED-Light - Construction - Metal works P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G 2014 hovedkontor, Rolvsøy OM OSS Talitor utvikler, produserer og distribuerer

Detaljer

Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med?

Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med? Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med? Hege Rød Optiker, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder 1 Litt om lysets betydning. Folketrygdens

Detaljer

MASTERColour CDM-T. MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT. Produktdata

MASTERColour CDM-T. MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT. Produktdata MASTERColour CDM-T 35W/830 G 1CT Familie av en-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper med stabil farge gjennom hele levetiden med krisp, utstrålende lys Produktdata Generelle egenskaper Sokkel

Detaljer

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader

CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader Lighting CoreLine High-bay enestående lyskvalitet og lavere energi- og vedlikeholdskostnader CoreLine Highbay Etter den vellykkede lanseringen av CoreLine High-bay i 2013 har oppgraderingen til en ny generasjon

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse

EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse EXE LED lysprodukter spesielt tilpasset for frisørsalonger gir inntil 100% riktig fargegjengivelse Vårt mål i EXE lightening er å gi norske frisører optimalt arbeidslys og riktig fargegjengivelse av deres

Detaljer

Fremtidsrettet og fleksibel belysning på sitt beste. Aura CompoLED Long Life fremhever farger, friskhet og det visuelle uttrykket

Fremtidsrettet og fleksibel belysning på sitt beste. Aura CompoLED Long Life fremhever farger, friskhet og det visuelle uttrykket Fremtidsrettet og fleksibel belysning på sitt beste Aura Long Life fremhever farger, friskhet og det visuelle uttrykket Unik LED-lyskilde med fleksibilitet og modularitet i fokus Aura G2 Long Life er en

Detaljer

PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse

PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse Lighting PowerBalance: overflatemontert bærekraftig ytelse PowerBalance, surface mounted Når det gjelder å belyse et kontorområde med LED-armaturer, er folk vanligvis villige til å investere i bærekraft,

Detaljer

Kostnadseffektive løsning for områdebelysning

Kostnadseffektive løsning for områdebelysning Lighting Kostnadseffektive løsning for områdebelysning CoreLine Tempo large CoreLine tempo large er en høyeffektiv serie med flombelysning utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det

Detaljer

Dagslys. Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg. Beregninger og vurderinger Oppdragsnr.:

Dagslys. Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg. Beregninger og vurderinger Oppdragsnr.: Dagslys Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg Beregninger og vurderinger 2013-03-14 Oppdragsnr.: 5102493 F01 2013-03-14 For anskaffelse Filip Sørensen Grete Kjeldsen Eivind Wium Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

ClearAccent rimelig innfelt LED-spotlys

ClearAccent rimelig innfelt LED-spotlys Lighting ClearAccent rimelig innfelt LED-spotlys ClearAccent ClearAccent er et utvalg av grunnleggende innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Den rimelige prisen og

Detaljer

Med praktisk. produktguide. Skrivebordslamper med lysdioder. Velkommen til fremtiden!

Med praktisk. produktguide. Skrivebordslamper med lysdioder. Velkommen til fremtiden! Med praktisk produktguide Skrivebordslamper med lysdioder Velkommen til fremtiden! 2 Ovelo En historie om individuelle belysningsløsninger I mer enn 70 år har Luxo designet innovative ergonomiske belysningsprodukter

Detaljer

LED lysrør. LED lyskilder

LED lysrør. LED lyskilder LED lyskilder LED lysrør LED lysrør Spar energikostnader uten at det går på bekostning av lyskvaliteten med Philips LED lysrør. Vi har LED lysrør i ulike lengder og fargetemperaturer. LED lysrør I professionelle

Detaljer

Produkt beskrivelse. MASTER SON-T PIA Plus. Fordeler. Funksjoner. Søknad

Produkt beskrivelse. MASTER SON-T PIA Plus. Fordeler. Funksjoner. Søknad Lighting Produkt beskrivelse MASTER Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi Fordeler PIA teknologi for økt pålitelighet og lavt antall tidlige feil, med pålitelig

Detaljer

MASTERColour CDM-T Evolution

MASTERColour CDM-T Evolution MASTERColour CDM-T Evolution MASTERColour CDM-T Evolution 20W/930 G Keramisk damputladningslampe med én sokkel, veldig lang levetid og veldig høy effektivitet gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Detaljer

Lysbehovet øker med alderen 2. utgave

Lysbehovet øker med alderen 2. utgave Forord Lysbehovet øker med alderen 2. utgave Synet blir betydelig svekket gjennom livet selv for et friskt øye, og en 80 år gammel person må ha nesten 5 ganger så mye lys som en 20- åring for å kompensere

Detaljer

MASTERColour CDM-TC. MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT. Produktdata

MASTERColour CDM-TC. MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT. Produktdata MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT Familie med ensoklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys Produktdata Generelle egenskaper

Detaljer

Vi vet hvordan skape tryggere veier

Vi vet hvordan skape tryggere veier trafikksikkerheten i et nytt lys Vi vet hvordan skape tryggere veier Sikkerheten på veiene våre Formålet med veibelysning er at trafikanter og fotgjengere skal kunne oppdage farer og bedømme risikoer i

Detaljer

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Bodø kommune v/frid Lie Strømseth og BK Eiendommer KF v/odd Erik Svensen

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune

Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Retningslinjer for dokumentasjon av inneklima i skoler og barnehager Karmøy kommune Karmøy 013 Revidert juni 014 1 1. Bakgrunn, krav og forventninger Bakgrunnen for denne kommunale veilederen er at Karmøy

Detaljer