Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning"

Transkript

1 Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

2 Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og videreføre kunnskap til nye generasjoner er grunnleggende for all utvikling. Det moderne kunnskapssamfunnet setter stadig strengere krav til riktig lys for optimalt læringsmiljø. Det er disse utfordringene vi kan løse, det er her vi har vår ekspertise. Det er utvist stor omhu for å sikre at illustrasjoner og tekniske spesifikasjoner i denne brosjyren er korrekte på utgivelsestidspunktet. Glamox tar forbehold om produksjonsmessige og tekniske endringer på produkter som er oppgitt i denne brosjyren, endringer av sortiment og trykkfeil. Glamox fraskriver seg ethvert ansvar for de følger slike feil måtte medføre for brukerne av brosjyren. Lys for bedre læring - juni/009 GLAMOX - Lys for bedre læring

3 Lys for bedre læring En skole i endring Skolebyggene som ble tegnet på 70 og 80 tallet er svært forskjellig fra de skoler som blir tegnet i dag. Undervisningen blir organisert forskjellig og hjelpemidlene vi anvender i dag krever andre typer løsninger. Løsningene setter større krav til fleksibilitet både når det gjelder byggutforming og ikke minst når det gjelder belysningen. Vår kompetanse om hva som er godt læringsmiljø har økt noe som gir nye muligheter til å tilrettelegge belysningsløsninger for det enkelte årstrinn og det enkelte fag. IKT har satt nye undervisningsformer på kartet noe som gir nye utfordringer i forholdet mellom formidler og mottaker. Formidlerens rolle er like viktig som før og den visuelle kontakten bidrar til å holde økt fokus. Økt fokus på formidler forenkler kommunikasjonen og øker evnen til å tilegne seg kunnskap. Ved å sette seg inn i de utfordringer som ligger i ny teknologi og nye undervisningsformer ønsker Glamox å bidra med å lage gode belysningsløsninger for morgendagens skole. INNHOLD Lys og læring...4 Riktig belysning tilpasset barns utvikling...6 Presentasjonsbelysning...8 Nasjonale normer og forskrifter...10 Det handler om å ta ansvar...1 Hvordan spare energi?...13 Lysstyring og energisparing...14 Uttalelser...16 Klasserom for 7-1-åringer...18 Klasserom for 7-1-åringer...19 Klasserom for 1-16-åringer...0 Klasserom for 1-16-åringer...1 Sløydsal... Auditorium...3 Korridor...4 Korridor...5 Bibliotek...6 Lærerrom...7 Gymnastikksal...8 Kantine...9 Referanser...30 Produktmatrise...3 Produktpresentasjon...34 GLAMOX - Lys for bedre læring

4 Lys og læring Riktig lys? 70-80% av alle sanseinntrykk formidles via synsapparatet. Dette gjør lys til den viktigste formidler av informasjon i forhold til menneskets sanseapparat. Belysningen har derfor den største betydning for selve læringsprosessen både med hensyn på fokus, konsentrasjon og velvære. Vi ser alltid begrepet riktig lys i sammenheng med den aktivitet som skal utføres i rommet. I det tradisjonelle klasserommet finner vi aktiviteter som ofte legger vekt på lese og skrivearbeid. Vi må derfor prioritere gode kontrastforhold og unngå store forskjeller mellom lys og mørke. Barn har som regel et mindre utviklet bildeforråd og trenger lenger tid før de gjenkjenner objekter de ikke har sett tidligere. For at bildeforrådet skal utvikles er det behov for stimulans i form av variasjoner i lys og skygge. Til dette trenger vi godt modellerende lys. I brytningen mellom det duse, kontrastgivende lyset og det direkte, modellerende lyset ligger de optimale forhold for læring. 4 GLAMOX - Lys for bedre læring

5 Lys og læring Aldersbetinget belysning Hva kan de forskjellige trinnene i barns utvikling fotelle oss om god belysning i undervisningen? Kan vi bruke de samme kvalitetskrav i alle typer klasserom uansett alder, fag eller pedagogisk metode? Innen kognitive læringsteorier er man opptatt av de prosessene som skjer inne i hodet på elevene. Sentralt står modeller for hvordan ytre stimuli omformes til informasjon og hvordan denne organiseres og lagres i hukommelsen. De viktigste former for ytre stimuli er de som kommuniseres via syn og hørsel. Synet står for ca 80% av den informasjonsmengden som hjernen mottar via sanseapparatet. Spesielt Jean Piaget`s teorier tar for seg hvordan ulike former for stimuli og aktivitet bidrar til læringsmiljøet. Han mente at synet sammen med fysisk, motorisk aktivitet gjorde at skjemaer ble forandret på grunn av nye erfaringer (Akkommodasjon) eller at nye objekter og erfaringer blir tatt opp i eksisterende skjemaer (Assimilasjon). GLAMOX - Lys for bedre læring 5

6 Riktig belysning tilpasset barns utvikling I den pre-operasjonelle perioden 7 år er det leken som er den dominerende lærende aktiviteten. Språkutvikling og øvrig intellektuell utvikling knyttes til operative funksjoner i leken. Avstandsbedømmelse, finmotorikk, fargenyanser og bedømmelse av 3 dimensjonale former er dermed en avgjørende faktor for en gunstig utvikling i denne perioden. For å få en optimal læringskurve på disse feltene er det viktig å benytte en stor grad av rettet lys når det kunstige lyset må benyttes. Det rettede lyset gir både lys og skygge og gir dermed bedre vilkår for avstandsbedømmelse som er så viktig for opplæring av finmotorikk. Også 3 dimensjonale former får bedre vilkår for gjenkjennelse og læring med det rettede lyset. Selv om barn er mer følsom for lys betyr ikke det at de er mer følsom for blending. Barnets evne til adapsjon forhindrer at ubehagsblending er noe stort problem. Flimmer kan derimot være et stort problem. Direkterettet lys med gammel konvensjonell forkobling er derfor ikke å anbefale. Den konkret-operasjonelle perioden 7 1 år kjennetegnes ved at tenkningen blir operasjonell. Begreper som mengde, vekt og volum kan foretas på et abstrakt nivå uavhengig av det konkrete objektet. Konstantbegrepet blir mulig å forstå, som igjen er en viktig forutsetning for å forstå tallbegreper og regnestykker. I denne perioden er det en vekselbruk mellom 3 dimensjonale objekter og boken som blir de viktige hjelpemidlene for videre utvikling. Ulike 6 GLAMOX - Lys for bedre læring

7 Riktig belysning tilpasset barns utvikling objekter blir satt i skjema i forhold til type objekt, form, vekt o.l. Belysningsteknisk vil gode kontrastforhold spille en stadig viktigere rolle da det er dimensjonale former for kommunikasjon som blir mer benyttet. Løsningsteknisk beveger vi oss mot en mer diffusert belysning i klasserommet/grupperommet. Dette betyr en høyere andel indirekte lys eller en høyere belysningsstyrke på vertikale flater. I den formal-operasjonelle perioden, fra ca. 1 år, kjennetegnes ved at nye strukturer kan stå på egne ben uten konkret støtte. Bilder og objekter kan lettere assimileres på grunnlag av tidligere erfaringer som er satt i system. Idéene trenger ikke lenger å ha fotfeste i realitetene. Biologisk er nå sanseapparatet ferdig utviklet noe som setter noe større krav i forhold til blending. En stadig større del av sanseinntrykk (persepsjon) kommer fra bøker. Hele kommunikasjonsmønsteret er blitt mer dimensjonalt. Belysningsteknisk får derfor det diffuserende og kontrastskapende lyset enda større betydning, noe som betyr ytterligere økende andel indirekte belysning eller økende belysningsstyrke på vertikale flater. GLAMOX - Lys for bedre læring 7

8 Presentasjonsbelysning Hvorfor lærer vi lettere når formidleren er tilstede? Er kroppsspråk og mimikk en viktig del av det å formidle et budskap? Hvis det er slik, hvorfor skal da læreren plasseres mellom tavlebelysningen og allmennbelysningen i rommet? Ved å la formidleren komme frem i lyset sikrer du at budskapet får større oppmerksomhet. Et rettet topplys rammer inn formidleren samtidig som et mykt og rettet lys vinkles 45 grader for at ansiktsmimikken og kroppsspråket skal komme tydeligere frem. C50-PS OPA 80 cm 100 cm C50-PS SA Presentasjonsbelysning er viktig ved universell utfoming. Godt lys på læreren bidrar til et godt læringsmiljø også for hørselshemmede. Ved bruk av Glamox C50-PS OPA er det tilstrekkelig å benytte en asymmetrisk avdekning, type Glamox C50-PS SA, for tavlebelysning. 8 GLAMOX - Lys for bedre læring

9 Presentasjonsbelysning Presentasjonsbelysning Løsning uten presentasjonsbelysning GLAMOX - Lys for bedre læring 9

10 Nasjonale normer og forskrifter Generelle krav De generelle byggetekniske krav til et skolebygg er beskrevet i Plan og bygningsloven (Pbl), Teknisk Forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (REN). I tillegg setter brannvernsloven og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOB) krav til tekniske innretninger som omhandler varsling og evakuering. Belysning For prosjektering av belysning gjelder NS-EN og Lyskulturs publikasjon 1b som fungerer som veiledning til standarden. Normen setter krav til minimum belysningsstyrke i lux og minimum blending i UGR tall. I tillegg settes det noen enkle krav til fargegjengivelse som stort sett alltid tilfredsstilles ved bruk av moderne lyskilder. Normen forklarer også hvilke kriterier som skal legges til grunn ved prosjektering av belysning. Disse er: Visuell komfort. Beskrivelse av følelse av tilfredshet med belysningen. Visuell ytelse. Belysningens evne til å gjøre den visuelle oppgaven enklere. Sikkerhet De parametre som er avgjørende for å tilfredsstille kriteriene er: 1. Lysfordeling i rommet. Belysningsstyrke 3. Blending 4. Retning fra lyset 5. Lysets evne til å gjengi farge 6. Flimmer 7. Dagslys 10 GLAMOX - Lys for bedre læring

11 Nasjonale normer og forskrifter For et klasserom forteller tabellverket at arbeidsfeltet skal ha 300 lux eller 500 lux om det skal benyttes til kveldsundervisning. Jevnheten i et arbeidsfelt skal være 0,7. Husk at tavlen er også er beskrevet som et arbeidsfelt. Fordelingen av lys i arbeidsrommet med arbeidsfelt, nærfelt og omfeltet er godt beskrevet i Lyskulturs publikasjon 1b. Utfordringen er ofte å definere størrelsen på arbeidsfeltet. Problemet med flimmer fra belysningen er et ikke-problem når man benytter moderne lyskilder og forkoblinger (HF). Det parameteret som da gjenstår er retningen fra lyset og det er dette punktet som ofte avgjør om belysningsanlegget blir dårlig, tilfredsstillende eller godt. Spørsmålene kan ofte være mange: Skal det benyttes downlight? Skal det være indirekte belysning? Hvor stor andel direktestrålende lys skal vi ha? Vi håper denne brosjyren kan hjelpe deg med å gjøre et godt valg på dette området. Nødbelysning Europeiske normer (EN) NS-EN 1838 Synlighets og lyskrav omfatter belysningtekniske forhold som krav til leseavstander, jevnhet i belysningen, belysningsnivå o.l. NEK-EN Sentrale nettforsyningssystemer Systemnorm for sentral nettforsyning. Omfatter utforming, drift og vedlikehold av sentralen i et slikt system. Henviser til produktnormene for eksempel UPS og nødlysarmaturer. NEK-EN 5017 Nødlyssystemer Systemnorm for nødlyssystemer. Omfatter utforming, drift og vedlikehold for selve nødlyssystemet. Henviser til produktnormene for eksempel nødlysarmaturer og stasjonære batterier. EN (Nødlysarmaturer) + EN (UPS) Produktnormer for nødlysarmaturer og Uninterruptible Power Systems (UPS). Energiberegning Bygningsenergidirektivet fra EU (00/91/EC) peker på hvilke energibærere som skal være med i en energiberegningsanalyse i et bygg. Belysning er en av disse og det er NS-EN15193 som legges til grunn for hvordan energiforbruket til belysningsanlegget skal beregnes. Forbruket skal angis i kwh/m²/år som går under betegnelsen LENI (Light Energy Numeric Indicator). Grensetall og årlig driftstid for ulike bygg står beskrevet i NS 3031:007. For skole er grenseverdien i dag kwh/m²/år. Beregningen tar for skoler utgangspunkt i 00 timer driftstid i året. Universell utforming NS11001 tar for seg ulike behov som det må tas hensyn til ved universell utforming av bygg. Normer og forskrifter Plan og Bygningsloven (Pbl) Teknisk forskrift (TEK) Veiledning til Teknisk forskrift (REN) NS3031 Beregning av bygningers energiytelse NS-EN15193 Beregning av energiforbruket til belysningsanlegg NS-EN Belysning av innendørs arbeidsplasser Veiledning til NS-EN Lyskulturs publikasjon 1B NS11001 Universell utforming av bygg GLAMOX - Lys for bedre læring 11

12 Det handler om å ta ansvar Hvis alle landets skoler skifter ut belysningen til en intelligent belysningsløsning, vil Norge spare utslipp av ca tonn CO i året Miljøspørsmål knyttet til energibruk blir antageligvis den største utfordringen menneskeheten vil møte de neste 0 årene. Den mest miljøriktige energien vil alltid være den vi ikke bruker og det er her moderne teknologi kan hjelpe oss. Belysning står for ca 0% av energiforbruket i et skolebygg i dag. Det største inneklima problemet er å få temperaturen ned om sommeren. Ved å slå av lyset automatisk når ingen er tilstede og regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et tilskudd i rommet kan man spare både det globale miljøet, det lokale innemiljøet og store driftsutgifter. Den moderne skolen har behov for fleksible belysningsløsninger som skal bidra til å skape trivsel og ivareta varierende lysbehov relatert til en rekke ulike brukssituasjoner. Et optimalt lysstyringssytem kan gi opp til 70% energisparing. Tilskudd Enova har ulike tilskuddsordninger for energibesparende tiltak. Dette omfatter også belysning. For mer informasjon se 1 GLAMOX - Lys for bedre læring

13 Hvordan spare energi? Energibesparelse innen belysning betyr å slå av lyset automatisk når det ikke er personer tilstede. Noe som enkelt kan gjøres med en bevegelsessensor. En annen mulighet er å regulere ned den kunstige belysningen når dagslyset gir et lystilskudd. Dette gjøres med en lyssensor. En viktig faktor er også at mindre brukstid gir lengre levetid på komponenter og lyskilder. EN er standarden som beskriver hvordan man skal beregne energiforbruket av et belysningsanlegg. I henhold til denne standarden er det forbrukt energi som skal dokumenteres (kwh/m²). EN benytter en LENI indikator som dokumenterer totalt forbrukt energi til belysning. LENI star for Lighting Energy Numeric Indicator og betyr kilowatt time per kvadratmeter pr år (kwh/m /år). LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) LENIcalculated = Wtotal / A = (Wlight + Wparasitic ) / A Wlight = Årlig forbruk belysning Wparasitic = Parasitt last som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbruker når de er avslått o.l. A = Byggets areal (m ) GLAMOX - Lys for bedre læring 13

14 Lysstyring og energisparing Reduserer energibruken og dermed driftskostnadene for bygningen Tilpasser belysningen etter våre individuelle behov og bedrer arbeidsmiljøet Valg av løsning avhenger av hvilke behov man ønsker å dekke. I tillegg kan økonomi sette begrensninger for valget. Hva er lysstyring? Begrepet lysstyring beskriver endringer og kontroll med utsendelse av lys fra armaturer. Parametrene som endres og kontrolleres er: lysfordelingen nivået (belysningsstyrke/luminans) spektralfordelingen (lysets farge) Dagslyssensor kan sammen med tilstedeværelsessensor oppnå høye energibesparelser. Ikke kun på Energikostnader med: strømregningen, men en slik løsning forlenger også levetiden på lyskilder og forkoblinger. Styring kan gjennomføres manuelt eller automatisk og kan gjelde enkeltarmaturer eller grupper av armaturer. Dette foregår ved at enkle eller grupper av armaturer dimmes kontinuerlig eller trinnvis, eventuelt slås av/på. Manuell styring såvel som automatisk er aktuelt. Det viktigste er å kartlegger behovet på et tidlig tidspunkt for å unngå unødige kostnader. Energisparing Et optimalt lysstyringssystem kan gi opptil 70% energisparing, dersom det benyttes elektronisk reaktor (HF). Bevegelsdetektorer og dagslysstyringer vil kunne gi ytterligere besparelser. Gammelt anlegg Ny optikk HF forkobling Bevegelses detektor (MD) MD + dags lysdetektor Belysning i skoler har en tendens til å bli glemt, men opp til 40% av skolens strømregning går til belysning. Store besparelser kan oppnås ved god planlegging. Lysstyring og energibesparelse kan gjøre på mange måter. Bevegelses- eller ultralydsensor, føler tilstedeværelse. Disse kan benyttes for å skru lyset av og på når det er behov for det. Hvis alle landets skoler skifter belysning til en intelligent belysningsløsning, spares det ca tonn CO utslipp i året. Den årlige økonomiske besparelsen tilsvarer flere lærere i norske skoler eller innkjøp av 1 million nye lærebøker. Den årlige besparelsen kunne også vært benyttet til nye elev PC er eller flere smartboards for en interaktiv undervisning. 14 GLAMOX - Lys for bedre læring

15 Lysstyring og energisparing Tilpasse belysning til ulike arbeidsoppgaver Skape ønskede lysvirkninger Det er ofte et ønske om å ha mulighet til å skape forskjellige scenarier som er utgangspunket for mindre lysstyringsanlegg. Ofte er det av praktiske hensyn, fordi rommet brukes til flere arbeidsoppgaver, som f.eks. vanlig undervisning, bruk av videokanon eller fremføring av et rollespill eller teater. Det er viktig at man raskt kan skifte fra en lyssetting til en annen. For enkelhets skyld memoreres de forskjellige settingene til bestemte brytere eller til en fjernkontroll. Kompleksiteten avgjør hvor mange kanaler man må ha, og om scenariene skal bindes sammen i en sekvens, slik at et scenario går over i neste automatisk. Dette lar seg gjøre med forholdsvis enkle systemer, og til en relativt lav pris sammenlignet med tilsvarende systemer for 10 år siden. I tillegg til regulering av nivå, finnes ulike sekvensstyringer av optisk karakter, f.eks. endring av lysretning, overgang fra smalstrålende til bredstrålende lyskastere, eller filtre som skifter farge på lyset. GLAMOX - Lys for bedre læring 15

16 Uttalelser For barns trivsel og læring For at barns trivsel og læring skal bli best mulig er det mange faktorer som må påses utover det rent sosiale og en dyktig pedagog. De fysiske rammene som tilbys vil også ha stor betydning for både konsentrasjonsevnen og læringsmuligheten. Det er viktig at barn tilbys lokaler med frisk luft, tilrettelagt miljø, men også estetiske og riktig belyste lokaler. Visuell læring betinges ikke bare av nok lys, men er i minst like stor grad betinget av riktig lyssetting. Lyssettingen vil i stor grad påvirke barns fokus og konsentrasjonsevne og er således avgjørende for best mulig læringsutbytte. (Sitat: Hovedvernombud for Oslo skolene, Knut Myhrer) Glamox bestreber seg for å være en ledende virksomhet innen miljøvennlig belysning. Vi forbedrer kontinuerlig vår produktutvikling, produksjon og pakkeprosesser for å spare energi og avfallsprodukter. Glamox er stolt av å være forbundet med miljøvennlige prosjekter og anlegg. 16 GLAMOX - Lys for bedre læring

17

18 Klasserom 1 for 7-1-åringer Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m 6 stk C50-P 35 SU i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Energisparing Lyskvalitet Visuell oppfattelse utvikles opp till en alder på ca1 år. Det er også i denne perioden fin motorikk utvikles. Dette betyr at man bør ha et mer direkte rettet lys for å forsterke dybdesynet. Det valgte løsningsforslaget er bruk av armaturer med kun 0% opplys. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 130 kwh, Intelligent installasjon 660 kwh 11, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon C50-P 35 C50-P 135 SA C50-P 135 OPA Intelligent installasjon C50-P 35 DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel stk. Multisensorer styrer hele klasserommet med unntak av tavlebelysningen. Midtrekken og armaturrekken nærmest vindu styres både i forhold til tilstedeværelse og innslipp av dagslys. Systemet er et hurtigkoblingssystem som benytter RJ45 kontakter. Isolux diagram - lysfordeling < < 700 For mer teknisk informasjon 18 GLAMOX - Lys for bedre læring

19 Klasserom for 7-1-åringer Energisparing Lyskvalitet Visuell oppfattelse utvikles opp till en alder på 1 år. Det er også i denne perioden finmotorikk utvikles. Dette betyr at man bør ha et mer direkte rettet lys for å forsterke dybdesynet. Denne løsningen har armaturer innfelt i tak og gir kun direkte belysning, som gir skygger og høy kontrast. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m 6 stk C0-R300 8 SL i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 1144 kwh 19, Intelligent installasjon 57 kwh 9, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C0-R300 8 SL C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C0-R300 8 SL DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 550 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 19

20 Klasserom 1 for 1-16-åringer Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 6 stk C0-P SU (60/40) i rekker. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Energisparing Lyskvalitet Barn i 1 til 16 års alderen begynner selv og skape generelle synsregler. For å trene barna i abstrakt tenkning og motvirke monotomi i belysningen er det viktig å benytte noe mere indirekte lys. Det optimale vil derfor være en balansert løsning med både direkte og indirekte rettet lys. Valgte løsning har en lysfordeling 60/40 ned/opp. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh Ny standard installasjon 130 kwh Intelligent installasjon 660 kwh Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C0-P1 35 SU C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C0-P1 35 SL DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 675 For mer teknisk informasjon 0 GLAMOX - Lys for bedre læring

21 Klasserom for 1-16-åringer Energisparing Lyskvalitet Barn i 1 til 16 års alderen begynner selv og skape generelle synsregler. For å trene barna i abstrakt tenkning og motvirke monotomi i belysningen er det viktig å benytte noe mere indirekte lys. Det optimale vil derfor være en balansert løsning med både direkte og indirekte rettet lys. Denne løsningen har armaturer med en myk og indirekte belysning som gir en balansert belysning. Dette vil gi riktig lys på pultene samt bidra til et godt læringsmiljø. Samtidig er det viktig med godt lys på tavle og lærer. Kombinasjon C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA sikrer dette. Rombeskrivelse Klasseværelse: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 10 stk C30-RO600 4 SU i rekker a 5 armaturer. stk C50-P 135 OPA og C50-P 135 SA for kombinasjon presentasjons- og tavlebelysning. Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh 33, Ny standard installasjon 1496 kwh 4, ,3 Intelligent installasjon 784 kwh 1, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon C30-RO 600 4HFSU C50-P 135 SA C50-P 135 OPA C30-RO 600 4HFSU DALI C50-P 135 SA DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 675 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 1

22 Sløydsal Rombeskrivelse Sløydsal: Lengde 10 m Bredde 6 m Høyde,8 m. 8 stk i0 CL W/REF i rekker. Lyskvalitet Konsentrasjon. Enten man sager eller borer, er god belysning et krav for presisjonsarbeid. Samtidig er det krav til tette armaturer i slike arealer. Valgt belysningsløsning gir et rettet lys som skaper lys/ skygge effekter på objektene man arbeider med. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 1980 kwh Ny standard installasjon 130 kwh Intelligent installasjon 660 kwh Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon i0 35 CL M/REF 8 Intelligent installasjon i0 35 CL M/REF DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 560 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring

23 Auditorium Lyskvalitet Fleksibilitet. Muligheten til å tilpasse rommet etter ulike bruksmuligheter. Enten det er forelesning, underholdning/opptreden på scene eller eksamen må belysningen tilpasses ulike oppgaver. I tillegg er det viktig ved forelesning at foredragsholder/lærer ikke blir stående i mørket. Valgt løsning ivaretar alt dette. Rombeskrivelse Auditorium: Lengde 0 m Bredde 15 m Høyde 4 m 35 stk. DL 300S 4 TC-TE sølv reflektor montert i 5 rekker a 7 armaturer samt 4 stk. C50-P 135 OPA for personbelysning. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon - Ny standard installasjon 7744 kwh 5, Intelligent installasjon 387 kwh 1, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon Intelligent installasjon DL 300S 4 TC-TE C50 P 135 OPA DL 300S 4 TC-TE DALI C50-P 135 OPA DALI Multi sensor 30 DALI power supply DALI touch panel Den intelligente løsningen benytter en multisensor som slukker lyset, når lokalet ikke benyttes og regulerer lyset i forhold til innfall av dagslys. Løsningen inneholder også et touch-panel så man selv kan velge forskjellige lys-scenarier. Isolux diagram - lysfordeling < > 600 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 3

24 Korridor 1 Rombeskrivelse Korridor: Lengde 14 m Bredde m Høyde,4 m 4 stk. D0-R10 16HF S1 Lyskvalitet Belysning i korridorer skal være tilstrekkelig i styrke og jevnhet slik at man kan ferdes trygt. Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 58 kwh 18, Ny standard installasjon 0 kwh 7, Intelligent installasjon 88 kwh 3, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon D0-R10 SI 16HF 4 Intelligent installasjon D0-R10 SI 16 CORRIDOR FUNCTION 4 Armaturene er koplet mot eller flere bevegelsessensorer. Korridoren deles inn i dekningssoner men hele korridoren reagerer på bevegelse i en av sonene. Armaturene har alltid et minimumsnivå = 10%. Bevegelsessensoren må ha åpen relékontakt NO. Anbefalt forsinkelsestid før lyset slås ned til 10% er 15 min. når det ikke er bevegelse. eller flere eksterne bevegelsessensorer styrer en korridorsone med totalt 6-8 armaturer. Sensoren slår automatisk på lyset ved bevegelse og dimmer det ned til 10%, 15 minutter etter siste bevegelse. Forsinkelsen er innstilt fra fabrikk til 15 minutter, men kan endres. Isolux diagram - lysfordeling < < 175 For mer teknisk informasjon 4 GLAMOX - Lys for bedre læring

25 Korridor Lyskvalitet Belysning i korridorer skal være tilstrekkelig i styrke og jevnhet slik at man kan ferdes trygt. Valgt løsning har armaturer med en myk og indirekte belysning som gir en balansert belysning. Denne løsningen vil øke lysheten i rommet og rommet vil fremstå lysere. Rombeskrivelse Korridor: Lengde 14 m Bredde m Høyde,4 m 3 stk. C30-R HF SU Energisparing Løsning Energiforbruk kwh/m /år (LENI) Pris/år (NOK) CO (kg) Besparelse % Eksisterende installasjon 58 kwh 18, Ny standard installasjon 0 kwh 7, Intelligent installasjon 88 kwh 3, Beskrivesle av løsning Løsning Armatur Antall Ny standard installasjon C30-RO 14 HF SU 3 Intelligent installasjon C30-RO 14 HF SL CORRIDOR FUNCTION 3 Armaturene er koblet mot eller flere bevegelsessensorer. Korridoren deles inn i dekningssoner men hele korridoren reagerer på bevegelse i en av sonene. Armaturene har alltid et minimumsnivå = 10%. Bevegelsessensoren må ha åpen relékontakt NO. Anbefalt forsinkelsestid før lyset slås ned til 10% er 15 min. når det ikke er bevegelse. eller flere eksterne bevegelsessensorer styrer en korridorsone med totalt 6-8 armaturer. Sensoren slår automatisk på lyset ved bevegelse og dimmer det ned til 10%, 15 minutter etter siste bevegelse. Forsinkelsen er innstilt fra fabrikk til 15 minutter men kan endres. Isolux diagram - lysfordeling < < 10 For mer teknisk informasjon GLAMOX - Lys for bedre læring 5

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET

HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING ENERGIDIREKTIVET HVORDAN PROSJEKTERE GOD BELYSNING I HENHOLD TIL ENERGIDIREKTIVET God belysning (EN12464-1 - Luxtabellen) Energidirektivet (EN15193) LUXTABELLEN HVA SIER LUXTABELLEN? Luxtabellen fra Lyskultur er den offisielle

Detaljer

GLAMOX C30 BALANSERTE LØSNINGER. balanse mellom direkte og diffuserende lys

GLAMOX C30 BALANSERTE LØSNINGER. balanse mellom direkte og diffuserende lys GLAMOX C30 BALANSERTE LØSNINGER balanse mellom direkte og diffuserende lys GLAMOX C30 - balanserte løsninger GLAMOX C30 - balanserte løsninger Designet på Glamox C30 representerer en lysteknisk innovasjon.

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer LED fremtidens lyskilde Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer SOLID: er fra Glamox Luxo er kjent for kvalitet.

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

GLAMOX C50 endeløse løsninger. interiørarmatur for singel, system og rekkemontering

GLAMOX C50 endeløse løsninger. interiørarmatur for singel, system og rekkemontering GAMOX 50 endeløse løsninger interiørarmatur for singel, system og rekkemontering Glamox 50 endeløse løsninger Glamox 50 endeløse løsninger Standard løsning! Er det noe som heter en standard belysningsløsning?

Detaljer

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer Inkluderer armaturer med Linect hurtigkobling.

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer Inkluderer armaturer med Linect hurtigkobling. Glamox SMART kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer Inkluderer armaturer med Linect hurtigkobling Jeg velger SMART LED fremtidens lyskilde Glamox SMART kolleksjon Effektive LED-armaturer

Detaljer

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser

Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser Kampanje kontorbelysning Glamox Luxos unike kontorkonsept er nå enkelt tilgjengelig hos din lokale grossist til svært gunstige priser. kvartal 11 www.glamoxluxo.no Glamox A1 Navn EL Nummer A1-S35 126HF

Detaljer

EyeKon. Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk

EyeKon. Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk EyeKon Robust, vandalsikker veggarmatur til utendørs bruk EyeKon EyeKon fås i to design, to størrelser og tre fargealternativer og er egnet for de fleste bruksområder utendørs IP65 Dagslyssensor (EyeKon

Detaljer

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling

Med praktisk. produktguide. Mikroprismatisk optikk fra Luxo. Perfekt lysfordeling Med praktisk produktguide Mikroprismatisk optikk fra Luxo Perfekt lysfordeling Mikroprismatisk optikk på arbeidsplassen Armaturer med mikroprismatisk optikk fra Luxo er et meget godt valg for dynamiske

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning.

Ergonomidagen 2008. Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Ergonomidagen 2008 Barn og unges utviklingstrinn sett i sammenheng med krav til fysiske miljøfaktorer og hensyn. Eksemplifisert ved belysning. Jonny Nersveen Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo Høgskolen

Detaljer

dti led Direct to Indirect

dti led Direct to Indirect dti led Direct to Indirect Frihet til å velge Kombinasjonen av direkte og indirekte belysning er et av kjennemerkene til Fagerhult. I vår forskning og produktutvikling har vi alltid fremhevet hvor viktig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen -14 OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIE OPPDRAGSNUMMER 94121005 OPPDRAGSLEDER Rune Monsen OPPRETTET AV Rune Monsen DATO RIE-05 Belysningskonsept innendørs Notatet tar for seg RIE s betraktninger

Detaljer

www.osram.no/essentials Lys er enkelt Essentials LED armaturer: Nye armaturer fra OSRAM For oss er kun det beste bra nok Lys er OSRAM

www.osram.no/essentials Lys er enkelt Essentials LED armaturer: Nye armaturer fra OSRAM For oss er kun det beste bra nok Lys er OSRAM www.osram.no/essentials Lys er enkelt Essentials LED armaturer: Nye armaturer fra OSRAM For oss er kun det beste bra nok Lys er OSRAM Essentials LED-armaturer Fordeler Essentials LED-armaturer gjør livet

Detaljer

Fusjon av design. news. Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse.

Fusjon av design. news. Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse. news Fusjon av design og LAVENERGI Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse. Energiregnskap: Møter energimålene med LED, ECO lysrør

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G Solheim buss-stasjon CCTV - LED-Light - Construction - Metal works P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G 2014 hovedkontor, Rolvsøy OM OSS Talitor utvikler, produserer og distribuerer

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Armaturer for park og bymiljøer Armaturer med kvikksølvlyskilder Erstatningsarmaturer

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.

For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no. For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips. 2012 HOSPITALITY HOSPITALITY For mer informasjon om kampanjen, besøk www.ledyourlightshine.no For mer informasjon om produktene, besøk www.ecat.lighting.philips.no 12NC-322263566890 Philips fleksible belysningsløsninger

Detaljer

Aluminiumslamper fra DEFA prisliste 2006

Aluminiumslamper fra DEFA prisliste 2006 Aluminiumslamper fra DEFA prisliste 2006 Prisene i denne brosjyren er gyldig frem til 31. desember 2006 Prisene er ekskl. fraktsone, miljøgebyr og mva. Design DEFA Lighting tilbyr produkter i en funksjonell

Detaljer

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur

Garbo. Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo Rolig, dempet belysning fra dekorativ vegg- og takmontert lysarmatur Garbo representerer Thorns nyeste ideer om hvordan myk, dempet belysning kan kombineres i en diskret, klassisk og tidløs armatur

Detaljer

Aura CompoLED Long Life sortimentet. Downlights og spotlamper for maksimal energisparing

Aura CompoLED Long Life sortimentet. Downlights og spotlamper for maksimal energisparing Aura CompoLED Long Life sortimentet Downlights og spotlamper for maksimal energisparing Belysning av fremtiden Visste du at 40 % av energiforbruket på kontorer brukes til belysning? Hva koster belysningen

Detaljer

GLAMOX D20 BEDRE LØSNINGER. innovativ design

GLAMOX D20 BEDRE LØSNINGER. innovativ design GLAMOX D20 BEDRE LØSNINGER innovativ design 1 GLAMOX D20-serien GLAMOX D20 er et godt eksempel på innovasjon i praksis. Systematisk, kreativt og utviklende samarbeid har gitt konkrete resultater. Med utgangspunkt

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

Smart belysning. Barbara Matusiak

Smart belysning. Barbara Matusiak Smart belysning Barbara Matusiak Hva er smarte belysningssystemer? Systemer som leverer høykvalitetslys med lavest mulig energibruk. Hvorfor smarte? Lyset har innvirkning på oppfattelse av rommets dimensjoner,

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Kan energieffektiv belysning og høy belysningskvalitet forenes? Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør

Detaljer

Kontorlamper Serien prana+ led StÅ- og pendellamper prana+-serien

Kontorlamper Serien prana+ led StÅ- og pendellamper prana+-serien Kontorlamper NO Serien PRANA+ LED STÅ OG pendellamper PRANA+serien INDIREKTE OPPLYS UTTREKKBART LAMPEHODE DIREKTE LYS HØYTEKNOLOGISK SENSOR LYSSTYRKE SCENESTYRING TUNABLE WHITE for tilpasning av lysfargen

Detaljer

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv Green outdoor Gi lyktestolpene nytt liv Gi lyktestolpene nytt liv Omkring to tredjedeler av belysningen installert på det globale markedet er basert på gammel og ineffektive teknologi. Klimaforandringer

Detaljer

Spotlights. www.defa.com 163. Piccolo spot-skinnepakke. Techno Single - Twin. Tango Solo - Duo. s.177. SRS 05.08 - katalog S SunLED spot s.

Spotlights. www.defa.com 163. Piccolo spot-skinnepakke. Techno Single - Twin. Tango Solo - Duo. s.177. SRS 05.08 - katalog S SunLED spot s. Spotlights Piccolo spot-skinnepakke s. 164 Piccolo Rondell s. 165 Tuba 12V - spot s. 166 Techno 12V - spot s. 168 Techno Single - Twin s. 169 Techno Halospot s. 170 Techno Power s. 171 Tango 12V - spot

Detaljer

Piazza II. Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet

Piazza II. Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet Piazza II Robust, veggmontert IP65-armatur utformet for å gi sikkerhet Typiske bruksområder omfatter: Offentlige miljøer Parkeringsplasser Fotgjengerunderganger Gangveier Bomiljøer Hoteller Leiligheter

Detaljer

MILJØ - PCB PCB. The lighting company

MILJØ - PCB PCB. The lighting company MILJØ PCB PCB The lighting company PCB, POLYKLORERTE BIFENYLER Fra 2005 blir det forbudt med kondensatorer som inneholder det farlige stoffet PCB Hva er PCB PCB, polyklorerte bifenyler, er en gruppe industrielt

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet?

Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS. Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Morten Olav Berg, Fagerhult Belysning AS Energieffektiv belysning og HMS kan riktig lys redusere sykefraværet? Agenda: Lys og energibruk teknisk utvikling og status Belysning og helse Drift og vedlikehold

Detaljer

E/Fact Slim. Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk

E/Fact Slim. Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk E/Fact Slim Kompakt bakkeinnfelt armatur med toppmoderne teknikk Mange bruksområder Slank innfelt utendørs armatur til hager, gangstier og fotgjengerområder, og for belysning av fasader og spesiell arkitektur

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken

Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011. Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Grønn Byggallianse Belysning og trender 17.03.2011 Morten Olav Berg/Jens Petter Nakken Fakta om Fagerhult Nordens største / ett av Europas ledende belysningskonsern Hurtigvoksende leverandør av belysningsløsninger

Detaljer

lysende flater Moderne kontorbelysning

lysende flater Moderne kontorbelysning lysende flater Moderne kontorbelysning Lysende flater på kontoret Combilume-serien Tenk store, lysende flater i fantasifulle formasjoner. Combilume er armaturfamilien som muliggjør kreativ lyssetting av

Detaljer

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Belysning STE 6228 INNEMILJØ Belysning STE 6228 INNEMILJØ Lysforhold og belysning er avgjørende viktig for synsfunksjonen Belysning må vurderes også i sammenheng med fargevalg på Lysforhold omgivelsene (estetisk miljø) Feil belysning

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

discovery evo En mester i allsidighet

discovery evo En mester i allsidighet discovery evo En mester i allsidighet Det finnes en Discovery Evo for enhver situasjon. Hva er din? Da vi lanserte Discovery, var det en helt ny måte å tenke på: et enkelt konsept som var lett å jobbe

Detaljer

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv.

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. PRODUKTKATALOG 2014/2015 Hvorfor velge LED Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. Farger: Finnes i fargene rødt, grønt og blått, og flere dioder kan få plass i den samme lampen. Fargene kan

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling

Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling induled Lysmaskinen Invester i høy produktivitet og rask nedbetaling Å bytte til LED-belysning er en investering i produktivitet. Nye InduLED er en ekte lysmaskin med suveren effektivitet og levetid. Vi

Detaljer

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Promenade LED Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Lys og farge Et solid og elegant utvalg av pullerter utstyrt med LED for belysning og fargesetting av fortau, inngangspartier, forretningslokaler

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

God stemning med riktig belysning

God stemning med riktig belysning LYS OG SKYGGE: Dagslyset fyller rommet, og skaper samtidig spennende lys og skyggevirkninger. God stemning med riktig belysning Interiørbelysning er avgjørende for trivselen. Men godt lys er ikke nødvendigvis

Detaljer

Lys i byer og tettsteder

Lys i byer og tettsteder Byforming og lys Byforming og lys Lys i byer og tettsteder Lys betyr svært mye for: Klima Trivsel Trygghet Sikkerhet Tilgjengelighet Identitet Stedsutvikling Mange muligheter og stort potensiale Landskonferanse

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Nyheter høsten 2014. Interiørbelysning. sebralight.com

Nyheter høsten 2014. Interiørbelysning. sebralight.com Nyheter høsten 2014 Interiørbelysning sebralight.com 2 Sebra Light Sebra Light er et privat norsk selskap som har hovedkontor på Løren i Oslo. Selskapet ble etablert i 1985 og byttet navn til Sebra Light

Detaljer

Riktig lys på kontoret. Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer

Riktig lys på kontoret. Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere tiår har vi designet innovative

Detaljer

Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning?

Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning? Hvordan spare energi og bidra til et bedre miljø med moderne belysning? Deltagere på dagens samling Kunder: ABC Belysningsleverandører Installatører: Leverandører: Agenda 1. Kort introduksjon av deltagere,

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

kanalsystemer i aluminium

kanalsystemer i aluminium kanalsystemer i aluminium MAXETA Denne brosjyren viser et utdrag av vårt varespekter, samt bilder fra noen leverte prosjekter. 2 Generelt om MAXCOMBI MAXCOMBI er et varemerke for en hel familie av veggkanaler,

Detaljer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer Vurdere belysningsanlegg Man burde vurdere et belysningsanlegg, som man vurderer andre investeringer, eks. bilkjøp. Din forhandler har en ubrukt 75

Detaljer

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet

www.ea.no Januar 2008 LYS på badet LYS på badet LYS på badet Gjennom mange års erfaring med design og tekniske løsninger, er vi stolte av å kunne tilby et bredt og moderne sortiment av baderomslamper. Ved bruk av belysning på bad stilles

Detaljer

Cruz 160 LED. Downlight med mange bruksmuligheter

Cruz 160 LED. Downlight med mange bruksmuligheter Cruz 160 LED Downlight med mange bruksmuligheter Cruz 160 LED oppfyller forventningene Serie To varianter; en downlight med fargetemperatur på 3000K som gir 2000 lumen med 94 % effektivt lys ved 37W og

Detaljer

betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt!

betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt! betyr oppgradert Du får ganske enkelt mer av alt! For mer informasjon om produktene gå til www.unilamp.no 1 LED 10W 230mA Cree Chip, 650lm Utsparring: Ø80-84 mm Tilt: 30 Dimmbar 0-100% Komplett med LED

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

CoreLine LED armaturer

CoreLine LED armaturer LED armaturer Det åpenbare valget for LED Et åpenbart valg for LED Innfelt Utenpåliggende Uansett om man skal renovere en eksisterende bygning, eller om man snakker om nybygg, ønsker kunder energibesparende

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Kjøkken - bad. www.defa.com 41. s. 46. s. 51. Efffect. s. 45 Nemo. s. 53. s. 54 Curve II. Streamer I. Streamer II. s. 55. Mirror Quadrat. s.

Kjøkken - bad. www.defa.com 41. s. 46. s. 51. Efffect. s. 45 Nemo. s. 53. s. 54 Curve II. Streamer I. Streamer II. s. 55. Mirror Quadrat. s. Kjøkken - bad Universal s. 42 Mejram s. 43 Dragon - T5 s. 44 Nimbo s. 45 Nemo s. 46 Efffect s. 47 Limelight s. 48 Limelight LED s. 49 Alto s. 51 Oval s. 52 Mirror Quadrat s. 53 Curve I s. 54 Curve II s.

Detaljer

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER

DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO DETEKTORER FOR AUTOMASJON FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER DETEKTORER FOR AUTOMASJON NO UC-enheter (12 36 V) DETEKTORER FOR AUTOMASJON UC-enheter FOR BYGNINGS- AUTOMASJONSSYSTEMER ALT DU TRENGER UC-SENSORER FRA ESYLUX SMART DETEKTORTEKNOLOGI FRA SPESIALISTEN Bærekraftige

Detaljer

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger

Konverteringsliste. En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste En enkel guide for bytte av utendørsarmaturer med kvikksølvlyskilder til mer moderne og energieffektive løsninger Konverteringsliste - For armaturer som ikke er LED må lyskilder bestilles

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Enestående og varmt lys

Enestående og varmt lys lyskilder DimTone Enestående og varmt lys MASTER DimTone I førersetet innen -belysning Med toppmoderne -teknologi og mer enn 100 års erfaring innen optikk og elektronikk, er Philips allerede i førersetet

Detaljer

INNHOLD: LYS PÅ BADET s. 2 INSTALLASJONER PÅ BAD s. 10 LYSTIPS s. 17 MILJØKRAV s. 25. PRODUKTPRESENTASJON s. 4-24

INNHOLD: LYS PÅ BADET s. 2 INSTALLASJONER PÅ BAD s. 10 LYSTIPS s. 17 MILJØKRAV s. 25. PRODUKTPRESENTASJON s. 4-24 LYS på badet LYS på badet Gjennom mange års erfaring med design og tekniske løsninger, er vi stolte av å kunne tilby et bredt og moderne sortiment av baderomslamper. Ved bruk av belysning på bad stilles

Detaljer

ECO LED Retina LED Vegg- og takarmaturer med felles løsning for LED lysplate og sensor

ECO LED Retina LED Vegg- og takarmaturer med felles løsning for LED lysplate og sensor ECO LED Retina LED Vegg- og takarmaturer med felles løsning for LED lysplate og sensor 2 ECO Retina Retina Eyelid Retina Cross Retina Stripe 3 Grunnkonsept med felles LED lysplate Alle LED-lampene i ECO-

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

BORDSERIEN FOR ALLE MØTER

BORDSERIEN FOR ALLE MØTER MULTICOM 2 Multicom MULTICOM Det er ved samarbeid vi skaper verdi. Det er når vi møtes at det oppstår nye tanker og vi skaper noe unikt. Multicom er bordserien som med smarte løsninger fremmer kreativitet

Detaljer

LED LED I NÆRINGSBYGG

LED LED I NÆRINGSBYGG LED LED I NÆRINGSBYGG 1 Hvorfor LED? LED er det nye lyset. Faktisk er LED-lyskildene den viktigste nyutviklingen av belysning siden de første lyspærene ble laget for over hundre år siden. En LED-lyskilde

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort

vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker er født Vi er stolte av å presentere vår første egenproduserte gate- og veibelysingsarmatur. Vialume 1 har et organisk formspråk

Detaljer

ELITE LED StreetLight

ELITE LED StreetLight Designoppgaven Designoppgaven var å skape en vellysende, lettmontert, vedlikeholdsfri, intelligent og estetiskt attraktiv gatelysarmatur. Designprosessen For å sikkerhetsstille både funksjonskrav og gode

Detaljer

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på itza Trosser tiden En ny, bærekraftig måte å se på belysning på Itza setter «tiden ut av spill». Itza er utviklet for LED, har en optimert konstruksjon, er utstyrt med den siste rasterteknologien og har

Detaljer

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 Erfaringer med bruk av LED Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 LED til mange formål Punkter å vektlegge Generelle vurderingsparametere Kvalitet Kostnad "størrelse"

Detaljer

Lumens er fortsatt bare en mellomstor bedrift i belysningsbransjen, så hvorfor velge oss?

Lumens er fortsatt bare en mellomstor bedrift i belysningsbransjen, så hvorfor velge oss? Hovedkatalog Lumens er fortsatt bare en mellomstor bedrift i belysningsbransjen, så hvorfor velge oss? Du skal ikke velge oss, fordi vi har flotte produkter i høy kvalitet. Eller våre produkter er utviklet

Detaljer

Mist ikke dine illusjoner. Når de er borte eksisterer du kanskje enda, men du har sluttet å leve. Mark Twain

Mist ikke dine illusjoner. Når de er borte eksisterer du kanskje enda, men du har sluttet å leve. Mark Twain Appareo Mist ikke dine illusjoner. Når de er borte eksisterer du kanskje enda, men du har sluttet å leve. Mark Twain Appareo er en pendlet LED-armatur som kombinerer kompromissløs design med høye lysnivåer

Detaljer

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper

Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Armatur for kvikksølv og natriumdamplamper Innhold F Fabrikat: BAG ELECTRONICS... 7 Fabrikat: TRIDONIC... 7 For stolpetopp/arm 42-60 mm - For 76 mm stolpe må overgang bestilles... 6 G Gate-/veilysarmatur,

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på

En ny, bærekraftig måte å se på belysning på itza Trosser tiden En ny, bærekraftig måte å se på belysning på Itza setter «tiden ut av spill». Itza er utviklet for LED, har en optimert konstruksjon, er utstyrt med den siste rasterteknologien og har

Detaljer

Førsteklasses lysopplevelse på kontoret. Linea frittstående gulvarmatur med LED

Førsteklasses lysopplevelse på kontoret. Linea frittstående gulvarmatur med LED Førsteklasses lysopplevelse på kontoret Linea frittstående gulvarmatur med LED Eleganse og ytelse på kontoret Linea er en elegant frittstående armatur for kontormiljøer. Den har en tynn, men sterk og avrundet

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 12, august 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-08-20 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

Tak-/veggarmaturer. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 43 45 49 54 58 59 62 63 64 65 66 69 80 82 88 Ex

Tak-/veggarmaturer. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 43 45 49 54 58 59 62 63 64 65 66 69 80 82 88 Ex Tak-/veggarmaturer Taklampe i metall med glass, SG Armaturen Fabrikat: SG Armaturen Armaturhus i stål med dekorring i lakkertstål eller furu. Avskjerming i hvit (opalt) glass. Mål: Ø=2mm, H=0mm Leveres

Detaljer

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snitt. Inspirasjonen er evnen til å se muligheten i det enkle. 3 4 Øvelse gjør mester Christian Flindt hadde allerede fra prosjektstart en visjon

Detaljer

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Energi- og miljøsparende - Ensto eled Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Enstos eled-armaturer - visuelt levende, økonomiske, effektive og økologisk bærekraftige Heldigvis er det fortsatt noe som lyser

Detaljer

Talgø bad. Urbana 730/900

Talgø bad. Urbana 730/900 Talgø bad 2009 Urbana 730/900 Lifestyle 700 Lifestyle 700 sort, m/speilhylle Servantskap 700 sort 41539727 Servant Lilly 700c 30881536 Speilhylle 700 30853360 Lavt sideskap 30773550 Kr 1.995 Høyt sideskap

Detaljer

Lys for livets øyeblikk

Lys for livets øyeblikk Hefte før salg for Norge () Philips Innfelt spot Phoenix hvit LED 31155/31/PH Lys for livets øyeblikk Tilpasset livet ditt Philips hue Phoenix 4" downlight kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt

Detaljer