Semesterplaner for veterinærstudiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semesterplaner for veterinærstudiet"

Transkript

1 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon juni 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6 veterinærstudiet... 4 emester 7 veterinærstudiet H emester 8 veterinærstudiet V Rotasjonsplan 2014: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Rotasjon i ports- og familiedyrmedisin: Rotasjon i blandingsrotasjonen: emester 9 veterinærstudiet H Rotasjonsplan 9. semester Rotasjon på ProdMed Rotasjon på portfamed Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med emesterplan differensieringsår høsten 2013 (kull 2008) emesterplan differensieringsår våren 2014 (kull 08 og 09)... 19

2 emester 1 og 2 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2013/2014. Kull: 2013 (emester 1 og 2). Introduksjon: 2 dager i uke 34: 19. og 20. august generell informasjon, se egen plan. Blokk 1: Dyrenes biologi: Uke (5 uker) 19. august 19. september e egen detaljplan. Eksamen: Presentasjon av gruppeoppgave avsluttet torsdag 19. september. e Hippocampus og studieplan for nærmere info. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 2: Cellebiologi: Uke og uke 2-6 (18 uker) 23. september 5. februar 2013/14. e egen detaljplan. Prøveeksamen: 29. januar Eksamen: onsdag 5. februar kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 3: Populasjonsmedisin: Uke 7-12 (6 uker) 10. februar 21. mars e egen detaljplan. Eksamen: fredag 21. mars kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke og uke (24 uker) 24. mars 12. juni og 22. september 18. desember (2014). e egen detaljplan (og plan for neste studieår for fortsettelsen). Introduksjon til sommerpraksis: 1 time dato/tidspunkt fastsettes senere. (Obligatorisk frammøte) Deleksamen I: torsdag 12. juni kl Oppmøte kl ted: e studentweb. Kontinuasjonseksamener for studieåret 13/14 Cellebiologi: Fredag 15. august Anatomi og fysiolog, deleksamen I: Onsdag 13. august Populasjonsmedisin: Mandag 11. august Diverse: Immatrikulering: mandag 2. september Ingen undervisning denne dagen. 4 ukers obligatorisk praksis på gårdsbruk mellom 1. og 2. studieår. tudiestart høsten -13: Mandag 19. august Juleferie: F.o.m. 21. desember 2013 t.o.m. 5. januar tudiestart våren -14: Mandag 6. januar Påskeferie 2014: F.o.m. 12. april 2014 t.o.m. 21. april ommerferie 2013: F.o.m. 16. juni 2014 t.o.m. 17. august tudiestart høsten -14: Mandag 18. august

3 emester 3 og 4 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2013/2014. Kull: 2012 (emester 3 og 4). Blokk 5: Ernæringslære: Uke (5 uker) 19. august 19. september e egen detaljplan. tudiekrav: Test må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen. Eksamen: torsdag 19. september, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. ommerpraksis: Innlevering praksisrapport 28. september. Blokk 4: Anatomi og fysiologi fortsetter: Uke (24 uker) 23. september 19. desember e egen detaljplan. Eksamen: torsdag 19. desember Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 6 Allmenn sykdomslære: Uke 2-15 (14 uker) 6. januar 11. april e egen detaljplan. Eksamen: fredag 11. april, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 7: Infeksjonslære: Uke og uke (16 uker) 22. april 13. juni og 18. august 10. oktober e egen detaljplan. Deleksamen I (flervalgseksamen): Fredag 13. juni Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter deleksamen II. Kontinuasjonseksamener for studieåret 13/14 Ernæringslære: Fredag 3. januar Anatomi og fysiologi: Mandag 11. august Deleksamen I infeksjonslære: Onsdag 13. august Allmenn sykdomslære: Fredag 15. august Diverse: tudiestart høsten -13: Mandag 19. august Juleferie: F.o.m. 21. desember 2013 t.o.m. 5. januar tudiestart våren -14: Mandag 6. januar Påskeferie 2014: F.o.m. 12. april 2014 t.o.m. 21. april ommerferie 2013: F.o.m. 16. juni 2014 t.o.m. 17. august tudiestart høsten -14: Mandag 18. august

4 emester 5 og 6 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2013/2014. Kull: 2011 (emester 5 og 6). Blokk 7: Infeksjonslære forts.: Uke (16 uker) 19. august 11. oktober e egen detaljplan. Eksamen: Muntlig eksamen i uke 41, tid og sted framkommer i detaljtimeplan. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 8: Farmakologi og toksikologi: Uke (10 uker) 14. oktober 19.desember e egen detaljplan. tudiekrav: Test må være bestått. Eksamen: torsdag 19. desember, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. De som ikke oppfyller blokkens studiekrav og obligatorisk undervisning må avlegge dette i uke 1. Kontinuasjonstest og presentasjon av kollokvier fredag 3. januar tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter sensur. Blokk 9: Mattrygghet: Uke 2-18 (16 uker) 6. januar 30. april e egen detaljplan. tudiekrav: Utbruddsoppklaring: 21. mars. Risikovurdering: 4. april tudentoppgave: 10. april Eksamen består av 2 tellende deler: Flervalgseksamen: 14.februar, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. Avsluttende muntlig eksamen: april. ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter eksamen. Innledende veterinærmedisin i 6. semester Propedeutisk kurs: Uke 2-24 Onsdag formiddager 9-12 i uke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Klinisk undersøkelse mm.: Uke 20 og 22 Innledende til 7. semester parallelt med blokk 10. Uke 21 Fødselshjelpkurs. Uke 23 Diagnostiske metoder. Eksamen i 7. semester. Blokk 10: Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære: Uke 19, 20, 22 og 24 (3 uker) mai, mai og juni Eksamen: torsdag 12. juni Oppmøte ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte semesterstart høsten Kontinuasjonseksamener for studieåret 13/14 Farmakologi og toksikologi: Mandag 11. august Mattrygghet: Flervalgseksamen Mattrygghet (Denne arrangeres bare dersom det er studenter som stryker eller har gyldig fravær. Ugyldig fravær eller trekk fra eksamen medfører at den må avlegges neste år). Avsluttende eksamen (muntlig): Onsdag 13. august

5 Infeksjonslære (muntlig): Fredag 3. januar Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære (skriftlig): Fredag 15. august Diverse: 4 ukers påsitterpraksis med veterinær: Kan tas f.o.m. 6. semester t.o.m. 11. (12.) semester. tudiestart høsten -13: Mandag 19. august Juleferie: F.o.m. 21. desember 2013 t.o.m. 5. januar tudiestart våren -14: Mandag 6. januar Påskeferie 2014: F.o.m. 12. april 2014 t.o.m. 21. april ommerferie 2013: F.o.m. 16. juni 2014 t.o.m. 17. august tudiestart høsten -14: Mandag 18. august

6 6 emester 7 veterinærstudiet H13 Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret 2013: Innledende veterinærmedisin og patologi. Kull: 2010 (emester 7). Uke Forelesninger, demonstrasjoner og oppgaver knyttet til ukens 34 Temaforelesni nger Grupperotasjon*: 6 grupper**, 6 uker: - Patologi: 5 dager. - ProdMed medisin og kirurgi: 5 dager. - ProdMed reproduksjon: 1 dag - Hest: 2 dager. - Forsøksdyrlære: 3 dager, inkludert omvisning på smådyr. Overskytende tid brukes til selvstudium/oppgaver i temaene som undervises de aktuelle ukene. Lunsj Patologidemonstrasjon , unntatt i uke 35 tema. Fødselshjelp smådyr, speddyrsykdommer, jurhelse alle arter. Patologi 35 Hjertet og Temaforelesninger 6 grupper** har patologirotasjon (4 dager)*. 2 grupper har rotasjon på ProdMed MK i uke 42 (Gr. 6) og 46 (Gr. 1)* sirkulasjonssystemet, hematopoietisk vev (2 ½ dg) Respirasjonssystemet (2 ½ dg) 36 Fordøyelsessystemet Bevegelsessystemet elvstudium for 5/6 av kullet, elvstudium 40 1 gruppe har rotasjon på ProdMed MK (Gr. 3)* 41 Reproduksjon* Reproduksjon* Forebyggende 42 helsearbeid 4-5 /6 av kullet (Totalt 18 arbeider med undervisningstimer)* oppgaveløsning. 43 Endokrinologi (3 dager) Urologi/nefrologi (2 dager) 44 Nervesystemet inkl. øyet (2 ½ dg) elvstudium (2 ½ dg) 45 mittsomme sykdommer, immunprofylakse, forgiftninger og mangelsykdommer. Uke

7 7 46 elvstudium Farmakologi i 2 dager. Dermatologi 3 dager. Kirurgiøvelser på gris* Kullet delt i 5 grupper, og én ettermiddag per gruppe elvstudium (3 dager) og anestesi/smertebehandling (2 dager). Arbeid med gruppeoppgaver i dermatologi; onstors. elvstudium 3 dg, Anestesi og smertebehandling 2 dg. 49 elvstudium elvstudium elvstudium og eksamen fredag 13. desember. Eksamen kl , oppmøte ted: se studentweb. 51 Temauke klinikkforberedende uke med obligatorisk kortsvars prøve. 51 *) Obligatorisk undervisning. **) de 6 rotasjonsgruppene settes opp av studieavdelingen. Gruppearbeid i temaundervisningen foregår i 8-10 rom i brakkene utenfor MatInf hvis ikke annet er angitt. Husk å ta med aktuell litteratur! Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon ( ). 1/6 av kullet har undervisning i patologi etter en rullering mellom 9-12 i ukene og Eksamen: Fredag 13. desember kl Oppmøte: ted: e studentweb. NB eksamen inneholder spørsmål fra propedeutisk kurs, fødselshjelp, diagnostiske metoder, klinisk undersøkelse mm., men patologispørsmål testes ikke i 7. semester. Kontinuasjonseksamen: 14. Februar tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller i januar. Diverse: tudiestart høsten -13: Mandag 19. august 2013 (uke 34). emesteravslutning: Fredag 20. desember 2013 (uke 51). Juleferie: F.o.m. 21. desember 2013 t.o.m. 5. januar tudiestart våren -14: Mandag 6. januar Påskeferie 2014: F.o.m. 12. april 2014 t.o.m. 21. april ommerferie 2013: F.o.m. 16. juni 2014 t.o.m. 17. august tudiestart høsten -14: Mandag 18. august Grupperotasjon uke ( ) Uke 34 Uke august august G r 1 Patologi Obduksjonssale n Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Uke september elvstudium Uke september Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n Uke september ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Uke september elvstudium G ProdMed MK Patologi Forsøksdyrlære+ elvstudium Hest ProdMed 48

8 8 r 2 G r 3 G r 4 G r 5 G r 6 ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikke n Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshall en elvstudium Forsøksdyrlære +m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Obduksjonssalen elvstudium ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n elvstudium m (tirsdag -torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen elvstudium reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen G r 1 G r 3 G r 6 Uke sept okt. ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 Uke oktober ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 Uke november ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4

9 9 emester 8 veterinærstudiet V14 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet vårsemesteret Kull: 2010 (emester 8). Uke 2 Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer, Vilt- og reinsykdommer, Akvamedisin, Profesjonsetikk. e forelesningsplan neste side. 3 Mandag morgen : uke 3-14, 11 patologiforelesninger og uke 14,15, , smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 5 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 6 Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) 7 ports- og familiedyrmedisin (gruppe B) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk (gruppe A) 8 Mandag morgen : uke 3-14, 11 patologiforelesninger og uke 14,15, , smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 10 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 11 Produksjonsdyrmedisin (B) 12 ports- og familiedyrmedisin (A) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk (C) 13 Mandag morgen : uke 3-14, 11 patologiforelesninger og uke 14,15, , smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 15 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 16 Produksjonsdyrmedisin (A) 17 ports- og familiedyrmedisin (C) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk (B) NB! Uke 16 er påske. 18 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/andnes) NB! må avklares med Martha og Poppe. 19 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/andnes). 20 Uke 20, Mandag morgen onkologiforelesning. Rotasjonene fortsetter siste uke 21 elvstudium/evt Patologiforelesninger 22 elvstudium man- fredag, Eksamen patologi (praktisk) fredag 30. mai. 23 elvstudium man- fredag, Eksamen patologi (skriftlig) fredag 6. juni. 24 elvstudium/ akvamedisin forelesninger (behandling) man- fredag, Eksamen akvamedisin mandag 16. juni (etter eksamensavslutning). Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon. emesterstart: Mandag 6. januar Påskeferie uke 16 (12. april-21. april). Første dag etter påskeferie er tirsdag 22. april. tudentutveksling til utlandet: 8. semester er utvekslingssemester. Undervisning på engelsk må påregnes. tudenter fra NVH reiser ut i tidsrommet f.o.m. uke 1 t.o.m. uke 17.

10 10 Vilt/rein/fjørfe/akva forelesninger Uke 2: Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer: 7 forelesninger. Akvamedisin: 11 forelesninger. Vilt- og reinsykdommer: 6 forelesninger Mandag 6.1. Tirsdag 7.1. Onsdag 8.1. Torsdag 9.1. Fredag og 9. sem Intro. diff.året Om klinikkrotasjoner Akva, aud 5 Akva, aud 5 aud 5 (FA) aud 5 (FA) i 8. og 9. sem. (fagmiljø) Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Prof. Etikk Vilt/rein, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Prof. Etikk Prof. Etikk Patologforelesninger og demonstrasjoner: Uke 3-13: Patologiforelesninger, mandag kl (totalt ca. 11 stk.). Uke 21: Evt Patologiforelesninger Patologsidemostrasjoner hele semesteret mandag-torsdag , fredag mådyrsforelesninger: Uke 14, 15, 17, 20: Onkologi forelesninger, mandag kl (totalt 4 stk) Rotasjonene Kullet deles i 3 storgrupper (A, B og C) som igjen deles i 5 mindre grupper som roterer internt i rotasjonen. All undervisning er obligatorisk. NB! Merk at patologiundervisningen til dels foregår i rotasjonene (se over). Rotasjonsplan 2014: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Kull 10 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2014: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Grupperotasjon, C, B, A.

11 11 C B A Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst 3 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 4 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod 5 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 6 Besetning Besetning Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 7 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 8 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 9 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod Reprod 10 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 11 Besetning Besetning Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 12 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod 13 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst 14 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning Påske Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 17 Besetning Besetning Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 20 - elvstudium Oppmøte i klinikkene kl Med/Kir/Obst: Bygg 4. Reprod: Bygg 13. Besetning: Hesteloftet. Rotasjon i ports- og familiedyrmedisin: Kull 10 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2014: Rotasjon i portsdyr- og familiedyrmedisin: Grupperotasjon: B, A, C Uke Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe mådyr mådyr HK HK mådyr 2 4 mådyr HK HK mådyr mådyr B 3 5 HK HK mådyr mådyr mådyr 4 6 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 7 mådyr mådyr mådyr HK HK 1 8 mådyr mådyr HK HK mådyr 2 9 mådyr HK HK mådyr mådyr A 3 10 HK HK mådyr mådyr mådyr 4 11 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 12 mådyr mådyr mådyr HK HK 13 mådyr mådyr HK HK mådyr 1 14 mådyr HK HK mådyr mådyr 2 15 HK HK mådyr mådyr mådyr C 3 16 PÅKE 4 17 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 20 mådyr mådyr mådyr HK HK Oppmøte: mandag kl , andre dager kl tudentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Hippocampus.

12 12 Rotasjon i blandingsrotasjonen: Kull 10 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2014: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Grupperotasjon: A, C, B A C B Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 3 Ambulatorisk 4 Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe Ambulatorisk Ambulatorisk 5 P+akva/fjørfe Ambulatorisk 6 7 Ambulatorisk Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 8 9 Ambulatorisk P P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 10 P+akva/fjørfe 11 Ambulatorisk Ambulatorisk 12 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 13 Ambulatorisk 14 P+akva/fjørfe Ambulatorisk 15 P+akva/fjørfe 16 PÅKE Ambulatorisk P+akva/fjørfe 17 Ambulatorisk Ambulatorisk 20 P Patologi (9-12 alle dager), tudietid patologi etter lunsj (obduksjonssalen, patologen). elvstudium Akva: Tirsdag og onsdag, kl (Nye morfologiske studiekammer, hovedbygget). Fjørfeobduksjon: Torsdag, kl (obduksjonssalen, patologen). Profesjonsetikk: Tirsdag og torsdag Eksamen og konte for 7. semester: Konte: Innledende veterinærmedisin og patologi (7. semester): 14. februar Patologi: Praktisk/muntlig fredag 30. mai. Oppmøte tid og sted: e studentweb. Patologi: kriftlig eksamen fredag 6. juni kl ted: e studentweb. Akvamedisin: kriftlig eksamen mandag 16. juni kl ted: e studentweb. Kontinuasjonseksamen (siste uke før semesterstart): Akvamedisin og fiskesjukdommer: Onsdag 13. august. Patologi skriftlig: Fredag 15. august.

13 13 Praktisk/muntlig patologi: Torsdag 14. August Vilt- og reinsykdommer: Oppgaven gis mandag 18. august, innleveringsfrist er mandag 22. september ommerkurs for differensieringsåret Inseminasjonskurs for studenter (uke 33 og 35 mandag-torsdag). tudiestart 9. semester: 18. august 2014.

14 14 emester 9 veterinærstudiet H13 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret Kull: 2009 (emester 9). Kullet deles inn i 3 storgrupper (A, B, C) som igjen deles inn i 4 mindre grupper som roterer internt i blokkene. Uke 34 Offentlig veterinærmedisin (mandag: , tirsdag og onsdag: , torsdag: ). Fredag 23. august: Erstatningsundervisning høns for kull Uke 35 Mandag torsdag: Inseminasjonskurs for 6 studenter Rotasjon (4 uker): tudentene fordeles på: ProdMed (A) Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (B) portfamed (C) 39 Rotasjon (4 uker): 40 tudentene fordeles på: 41 ProdMed (C) 42 Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (A) portfamed (B) 43 Rotasjon (4 uker): tudentene fordeles på: ProdMed (B) Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (C) portfamed (A) november 2013 (hel dag): fuglemedisin (undulat og papegøyer), 48 gnagere/eksotisk Eksamensforberedelse og eksamen i produksjonsdyrmedisin og smådyr- og hestemedisin. (Eksamen uke 48-51) Tiden fra er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon.

15 15 Rotasjonsplan 9. semester Rotasjon på ProdMed Uke Ambulatorisk Reproduksjon Med/Kir/Obst 35 A3+A4 A1+A2 36 A1+A2 37 A1+A2 38 A3+A4 39 C1+C2 A3+A4 C3+C4 40 C3+C4 41 C3+C4 C1+C2 42 C1+C2 43 B1+B2 B3+B4 44 B3+B4 45 B3+B4 B1+B2 46 B1+B2 Med/Kir/Obst: Bygg 4, oppmøte kl Reprod: Bygg 13, oppmøte kl Ambulatorisk: Bygg 11, 3 etasje, oppmøte kl Rotasjon på portfamed Uke mådyr mådyr HK mådyr 35 C1 C2 C3 C4 36 C2 C3 C4 C1 37 C3 C4 C1 C2 38 C4 C1 C2 C3 39 B1 B2 B3 B4 40 B2 B3 B4 B1 41 B3 B4 B1 B2 42 B4 B1 B2 B3 43 A1 A2 A3 A4 44 A2 A3 A4 A1 45 A3 A4 A1 A2 46 A4 A1 A2 A3 HK- hesteklinikken, mådyr mådyrsklinikken. Oppmøte på klinikkene: Hesteklinikken: mandag 09.00, andre dager kl mådyrklinikken: bygning 11, 2. etasje. Mandag kl , andre dager kl tudentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Hippocampus.

16 16 Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med. Uke Kjøttkontroll og mattilsyn, ykdomskontroll Off. vet.med. Oslo/Akershus andnes 35 B1 B3+B4 B2 ins kurs 36 B2 B3+B4 37 B3 B1+B2 38 B4 B1+B2 39 A3 A1+A2 40 A4 A1+A2 41 A1 A3+A4 42 A2 A3+A4 43 C4 C1+C2 44 C3 C1+C2 45 C1 C3+C4 46 C2 C3+C4 Kjøttkontroll og mattilsyn: 1 uke i andnes (NB! tudentene må møte på Høyland søndagen før rotasjonsuken i andnes). 1 uke Offentlig veterinærmedisin (3 dager utplassering i Mattilsynet i Oslo og Akershus + 1 dag oppgave i sykdomskontroll på NVH). 1 uke sykdomskontroll ved NVH. 1 uke selvstudium, når man ikke er satt opp. Eksamen: Kjøttkontroll Kjøttkontroll og mattilsyn: Praktisk-muntlig eksamen fredag i rotasjonsuken ved Fatland slakteri i andnes. Offentlig vet.med Eksamen i offentlig veterinærmedisin vil bli lagt til differensieringsåret og vil inkludere en hjemmeoppgave i off. vet.med som deles ut i starten av 1. differensieringssemester. Denne oppgaven har tema knyttet til differensieringsretningen. Faget avsluttes med muntlig eksamen etter halvgått differensieringsår i juni 2014 (Høstkandidat) (evt. desember 2014 vårkandidat). Muntlig eksamen for tilleggsstudentene i offentlig veterinærmedisin avholdes i høstsemesteret. Tid og sted bestemmes seinere. Kliniske eksamener: Produksjonsdyrmedisin: Klinisk eksamen og muntlig teorieksamen (forskjellige stasjoner (klinisk kasus) benyttes til de ulike studenter, muntlig teorieksamen i et annet tema enn den kliniske eksamenen). Eksamensperioden starter i uke 48 (9. semester) og tidligst i uke 19 (10. semester). mådyr- og hestemedisin: 2 deleksamener: A) klinisk eksamen i enten smådyr eller hest + B) Muntlig teorieksamen i motsatt dyreart. Det vil også være mulig å ta de kliniske eksamenene i 10.semester. Disse avvikles i uke

17 17 tudenter som tar de kliniske eksamenene i 10.semester har ikke annen undervisning i 10. semester og tar differensiering i 11. og 12. semester. Merk! Det er krav om å bestå praksisperiodene før eksamen for å kunne avlegge de kliniske eksamener (se regelverk). FA skal ha melding fra fagmiljøet over de som ikke har bestått praksisperiodene innen 15. november 2013 for vår/høstkandidater. Disse blir av FA avmeldt eksamen inntil praksisperioden blir godkjent. Det vil ikke være mulig for høstkandidater å ta igjen for mye fravær etter 15. november. FA oversender lister til Mattilsynet over de som har godkjent praksisperioder og påsitterpraksis i uke 47 eller når godkjenning foreligger. Det er også spesielle regler mht. stryk på de kliniske eksamener. Det er blant annet krav om ekstra klinisk trening. Foreligger ikke dokumentasjon på at ekstra klinisk trening er tatt når eksamensperioden starter, får ikke studenten ta konten. Det er studentens ansvar å kontakte fagmiljøet snarest mulig etter en ikke bestått eksamen for å avtale ekstra klinisk trening. e studieplan og forskrift. tudenten har selv ansvar for å holde seg orientert og følge regelverket.

18 18 emesterplan differensieringsår høsten 2013 (kull 2008) I dette dokumentet benyttes benevnelser på temaer som de er brukt i studieplanen. Evt. undertema og plassering av dette må den enkelte retning organisere selv. 35 mittevern 36 Fordypningsseminar 37 Fiskevelferd Klinisk patologi (inntil 10 stud.), (obl.) 38 Fiskevelferd Klinisk nevrologi (obl.) 39 Fiskevelferd Klinisk patologi Uke Akva Hest mådyr ProdMat Prosjekt 33 Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? 34 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving vårkandidater kull 09 Inseminasjonskurs? Produksjonshygiene 47 Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) 48 Reproduksjon og obstetrikk (høstkand), (obl.) Produksjonshygiene Aktiv tjeneste (obl.) MKO* 40 Medisiner i akvakultur Hestesjuk-dommer Klinisk nevrologi Vet. samf. (obl.) (obl.) medisin 41 Infeksjonssykdommer Vet. samf. medisin 42 Infeksjonssykdommer Anestesi (obl.) Anestesi (obl.) Vet. samf. medisin 43 Hestesjuk-dommer Aktiv tjeneste (obl.) MKO* 44 Fôringskurs(valgfritt Aktiv tjeneste hest og prodmat) MKO 45 Aktiv tjeneste MKO* 46 Besetningsrådgivning (andnes) Besetningsrådgivning (andnes) Aktiv tjeneste MKO* 49 Fordypnings oppgaveseminar Offentlig veterinærmedisin Klinikker og arbeid med oppgaven blir fordelt på ledige uker MKO*: ProdMat høstkandidater k08; ca 2 studenter hver uke Forsøksdyrlære (valgfritt alle)

19 19 emesterplan differensieringsår våren 2014 (kull 08 og 09) NB! Kan komme endringer. Kontakt FA før du gjør planer som ikke kan endres. Uke ProdMat**** Hest* mådyr* Akva 2 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving (08 høstkandidater) (08 vårkandidater) (08 vårkandidater) (08 vårkandidater) (08 vårkandidater) 3 Aktiv tjeneste MKO** 4 Ledelse og klinikkdrift Intern (08 vårkandidat og 09 høstkandidat) 5 Ledelse og klinikkdrift Ekstern (08 vårkandidat og 09høstkandidat) 6 Aktiv tjeneste MKO** Radiologi (obl.) (08 vår og 09 høst) 7 torfe (2 dg)/generell del (3 dg) Radiologi (obl.) (08 vår og 09 høst) ykdomskontroll akvakultur Komparativ immunologi 8 torfe forts. Vaksinologi 9 Aktiv tjeneste MKO** Reproduksjon og Vaksinologi obstetrikk (obl.) (07 vårkandidat) aud 6 10 Inseminasjonskurs (vårkandidater), +Aktiv tjeneste MKO** 11 Inseminasjonskurs (vårkandidater), +Aktiv tjeneste MKO** 12 Lammingskurs andnes 1***** Radiologi (obl.) Klinisk ernæring 13 Lammingskurs andnes 1***** Klinisk ernæring 14 Lammingskurs andnes 2***** 15 Lammingskurs andnes 2***** 16 Påske 17 Fordypning svin (2 dg), kirurgi (3 Hospitering*** dg) 18 Fordypning svin Hospitering*** 19 Fordypning svin/reproduksjon Reproduksjon (obl.) Klinisk patologi** (obl.) 20 Fordypning svin/reproduksjon 21 Aktiv tjeneste MKO****** Klinisk patologi** (obl.) Offentlig veterinærmedisin eksamensuke (08 høstkandidater) (07 vårkandidater) (07 vårkandidater) (07 vårkandidater) (07 vårkandidater) * Klinikkrotasjoner settes opp av retningsansvarlig og fordeles over hele året. ** mådyrstudenter skal ha en uke klinisk patologi i løpet av året. Undervisningen kjøres 3 ganger i Plassene fordeles av FA. *** Hospitering (og endelig tidsrom) fastsettes av retningsansvarlig.

20 20 **** ProdMat studenter har 3 uker ambulatorisk klinikk i løpet av våren. ettes opp av Kjæstad. De som ønsker mer mattrygghet kan erstatte 1-2 uker ambulatorisk klinikk med eget opplegg innen mattrygghet (avtales med Liv Marit Rørvik). ***** Halvparten av studentene tar lammingskurs 1, den andre halvpart 2. ******MKO: Kun ProdMat vårkandidater k08; ca 2 studenter hver uke. I uke 2 og 24 har kull 2009 obligatorisk fellesundervisning, mens kull 2008 kan jobbe med oppgave eller fordeles i klinikk ol. Retningsansvarlige: ProdMat: Liv Marit Rørvik (f.o.m. høsten 2013). (Olav Reksen har det overordnede ansvar for de deler som tilhører ProdMed) Hest: Carl Fredrik Ihler mådyr: Anna Eggertsdottir Akva: Øystein Evensen Prosjekt: Mona Aleksandersen

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon nov 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h14/v15 Versjon mai 2014 Revidert 17.06.14 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h12/v13 Versjon Juni 2012 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h15/v16 Versjon Juni 2015 NB: pga store endringer våren i 6. semester og 8. semester og planlagt endringer noen eksamener er kun h15 formelt vedtatt av

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h16/v17 Vedtatt SU-vet 30.05.2016 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 4 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h17/v18 Vedtatt SU-vet 21.04.2017 Revidert 4.12.2017 av SU-vet for våren: (Rettinger 02.11.17 (kode og ett av stedene hvor dato for vet336 eksamen stod) og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017 Studieplan for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6.

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6. 1 Studieplan for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av SU-vet 6. juni 2017 Tilleggsutdannelsen er normert til 2 år (4 semestre) og leder

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Instituttets selvevaluering av undervisningen 2011 Navn på instituttet: Institutt for Produksjonsdyrmedisin, ProdMed

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2.

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2. Bergen, 22.03.17 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2017/2018 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 16/17 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng 1 Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng Generelt om differensieringsåret: Det kan tas opp studenter på de 5 følgende differensieringsretningene: - Smådyrmedisin 25 plasser (ansvarlig institutt:

Detaljer

Studieplan Medisin 2005

Studieplan Medisin 2005 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 16.01.14 KBJ/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18 1 Studieplan for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av su-vet 6. juni 2017 Definisjoner Blokkansvarlig: Den som organiserer og administrerer blokkene. 2 Innhold Studiets

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 19.08.14 KB UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vårsemesteret starter 05.01.15 KULL 08B: Studieplan Medisin

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Vedtatt av styret for Det medisinske fakultet 08.11.2000 under overskrifta Utfyllende regler til forskrift for studier og grader ved Det

Detaljer

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40 1 TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2005 3. SEMESTER FORELØPIG TIMEPLAN Erfaringsmessig blir det en del endringer pga turnusen til legene som underviser i sykdomslære. Redigert 24.10.06 Antall studenter: 50 Klasserom

Detaljer

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Årsplan GLU3 5-10 2013-2014 Pr. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. 1 Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2015-16 KLASSE A Institutt for barnehagelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon pr 24.04.15. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (versjon 28.06.2010) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 Kullkontakt: Anne S. Evju Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan for undervisning;

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2012-13 KLASSE B Institutt for førskolelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon1 pr. 15.08.2012. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 (versjon 22.05.2012) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 +TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon 08.06.2011) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

UTKAST Årsplan GLU3 5-10

UTKAST Årsplan GLU3 5-10 UTKAST Årsplan GLU3 5-10 015-016 En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) 1 Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over fag pr. semestre. Vedlegg 2: Oversikt over justeringer fra 2015-versjonen av semestrene til den foreliggende versjonen.

Vedlegg 1: Oversikt over fag pr. semestre. Vedlegg 2: Oversikt over justeringer fra 2015-versjonen av semestrene til den foreliggende versjonen. Mars 2017 Medisin 2015 Oversikt over de enkelte semestre, med fordeling av tema og fag. Første versjon av oversikt for studieplan Medisin 2015 ble fremmet i fakultetsstyresak 89/14 26.11.2014. Den ble

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE.

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE. Offentlig journal Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studieutvalg (SU) saksliste, sakspapirer

Detaljer

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 16.09.2008 O 07/08 Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt I møte 16. juni 2008 fattet avdelingsstyret blant annet følgende vedtak

Detaljer

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor Uke 04-09: Muskel/ledd. Smertefysiologi og psykologi. Kalenderuke 14 PBL-oppgave: Diffuse plager Muskelfysiologi og muskelmetabolisme. Leddets anatomi. Smertefysiologi mandag 31.03.08 fri tirsdag 01.04.08

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012 Studiesjef Ann Kristin Egeli Norges veterinærhøgskole Institutt for basalfag og akvamedisin Saksbehandler: Mona Aleksandersen Dato: 19. oktober 2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983)

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Sist endra: 23.6 2017 Årsplan GLU3 1-7 2017-2018 Førebels plan- endringar kan skje fortløpande m.o.t. undervisning og eksamensdato. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Semestersluttevaluering for 6. semester, høsten 2004 Antall svar 60, noe som utgjør en svarprosent på ca. 52 %

Semestersluttevaluering for 6. semester, høsten 2004 Antall svar 60, noe som utgjør en svarprosent på ca. 52 % Hvordan vil du beskrive det sosiale miljøet blant studentene? 8,3 1 svært dårlig 3 svært godt Gj.sn.: 3,83 1,7 Hvordan synes du at du mestrer studiene? 6,7 3,3 1 svært dårlig 1,7 3 8,3 svært godt Gj.sn:3,8

Detaljer

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 PSU 26.7.07 Jorunn Frantzen ANTATT UNDERVISNINGSROMBEHOV I DE NÆRMESTE STUDIEÅR FRA -07 Vårsemester Uke 1: 1.kl. 12 t K (klasserom for 70 stud) (4t*3dgr) 2.kl. 12 t

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 5-10 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (BND/AAA) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt.

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Versjon 09.10.2015 62 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis SK 152 Bacheloroppgåve i sjukepleie SK 152, teori SK 165 Kommunehelseteneste

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012 Vedtatt av Styret 13.12.2012 NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli Innledning... 4 Oppsummering: Studiekvalitet 11/12... 5 Rapportering

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 1-7 2016-2017, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.6.16 (KSI) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell»

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» STUDIESTART Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» Man 18/8 Tirs 19/8 Ons 20/8 Tors 21/8 Fre 22/8 Informasjon om dyrepleier Østbø/Torgersen/Johnsen Immatrikulering Dyrepleie Visning av Treningsklinikken

Detaljer

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ)

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ) Årsplan for GLU2 5-10 og RLE/Krøv. 2 5-10 2016-2017 14.6.2016 (GSJ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr

Detaljer

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Uke 34 35 36 Spaghettibru Bygge 37 38 Oppstart Hva går faget ut på Læreplan Våre 4 områder Papirfly Flyets historie Spaghettibru West Point Bridge Spaghettibru Teste Rapport

Detaljer

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Informasjonsmøte BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Programsidene http://www.uio.no/studier/program/fysikkastronomi/ Oppbygging og gjennomføring Frister Studier i utlandet Jobb og videre

Detaljer

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer:

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer: Årsplan GLU2 1-7 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (vbo 1 ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

Timeplan for 12.sem, kull V02. Uke 12-31:. Kalenderuke 44. mandag 29.10.07. tirsdag 30.10.07. onsdag 31.10.07

Timeplan for 12.sem, kull V02. Uke 12-31:. Kalenderuke 44. mandag 29.10.07. tirsdag 30.10.07. onsdag 31.10.07 Uke 12-31:. Kalenderuke 44 PBL-oppgave: Smågrupperotasjon: Ukene 31/32/33. Studentene deles i grupper som roterer en ettermiddag pr. tema. Anestesi: Basal Hjerte-lungeredning, luftsveiskontroll. Ansvarlig:

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Årsplan for GLU og RLE/Krøv per 23. juni 2015

Årsplan for GLU og RLE/Krøv per 23. juni 2015 Årsplan for GLU2 5-10 og RLE/. 2 5-10 2015-2016 per 23. juni 2015 Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31 0 ... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 10... 10... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 22... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 29... 30... 30...

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011

12.10.2011 11:04 QuestBack eksport - Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Temperaturmåling Dyrenes Biologi - Høsten 2011 Publisert fra 16.09.2011 til 07.10.2011 69 respondenter (69 unike) 2. Total vurdering av blokken Total vurdering av blokken1=svært dårlig, 2=Dårlig, 3=Noe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN Onsdag 21. september 2016 Kl. 13.00 15.00 Sted: Rom 437 AHH TILSTEDE: Arne Tjølsen (leder), Ole Jacob

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen IMRT100-2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk samt Frie realfag og Grunnstudium. Gjennom IMRT100 skal

Detaljer

IMRT100 Emneplan 2010

IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk. Emnet kan også tas av studenter på Frie realfag

Detaljer

Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for sports- og familiedyrmedisin Til: Utdanningsleder Ann Kristin Egeli Fra: Ann Margaret Grøndahl Instituttleder SportFaMed Studiekvalitetsrapport SportFaMed - for 2011/2012 I veterinærstudiet

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Årsplan - GLU1 15/16,

Årsplan - GLU1 15/16, Årsplan - GLU1 15/16, NLA Høgskolen Bergen pr. 05.05.15 Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. To kolonner betyr at ruten til venstre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef

MØTEINNKALLING. Torsten Risør Leder av SPU / Studieplansjef Arkivref: 2015/144-23 ENI001 Dato: 28.10.2015 MØTEINNKALLING Møtetid: 3.november 2015, 13:15-15:00 Møtested: Rådsrommet, U7.220 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse. SPU 58-15 11/5096-148

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Notat Til: Utredningsgruppe Etappeinnhold og lokalsykehusfunksjoner v/nina Engelhardtsen Fosen Dato: 12. juni 2015 Innspill til Delrapport om lokalsykehus

Detaljer