MARKEDSFØRINGS- PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSFØRINGS- PLAN"

Transkript

1 MARKEDSFØRINGS- PLAN

2 Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon 2. Unilevel Bonus 3. Generations Bonus 4. Package Bonus 5. Dual Team Bonus 6. Karatbars Pool 7. Karatbars Gold Fonds

3 Bortsett fra typer grunnleggende inntekter slike som Direkte provisjon, Unilevel Bonus, Generations Bonus, Karatbars Pool samt Karatbars Gold Fonds kan du øke dine profitter ved hjelp av Dual Team Bonus samt Package Bonus.

4 Unilevel Bonus Fordeling av poeng for alle kjøpstransaksjoner = 1 poeng = 50 poeng Gold Manager / 9000 poeng / måned Silver Manager / 6000 poeng / måned Bronze Manager / 4000 poeng / måned Gold Supervisor / 2500 poeng / måned Silver Supervisor / 1250 poeng / måned Bronze Supervisor / 500 poeng / måned Supervisor / 200 poeng / måned Distributør

5 Unilevel Bonus samt direkte provisjon I Unilevel Bonus begynner du som distributør, og du oppnår poeng utifra enhver transaksjon som enten er din egen eller tilhører din organisasjon. Omsetningen på 2 euro tilsvarer 1 poeng, omsetning på 100 euro er altså lik 50 poeng. I Unilevel plan er det antall poeng som oppnås i et visst tidsrom som avgjør om kvalifisering til en bestemt posisjon. Det godkjennes poeng som oppnås både av deg og din organisasjon. Eksempelvis ved å oppnå 500 poeng, dvs. omsetning på 1000 euro, oppnår du posisjon som Bronze Supervisor (1% av direkte provisjon). I dette tilfellet finnes det ingen tidsbegrensninger. For å oppnå posisjonen som Silver Supervisor kreves det å oppnå poeng på én gang i en månedlig syklus. Disse poengene kan oppnås på grunnlag av sin egen omsetning eller organisasjonens omsetning. I dette tilfellet godkjennes alle poeng hele organisasjonen har oppnådd. Fra posisjon som Gold Supervisor til Gold Manager for at disse posisjonene blir livsvarige - kreves det å bekrefte dem tre ganger i løpet av 12 måneder. Denne fristen begynner å løpe når den første bekreftelsen på en bestemt posisjon inntreffer. For å beholde provisjonskrav fra og med posisjon som Bronze Director kreves det å bekrefte alle posisjoner hver måned. Tittelen beholdes imidlertid alltid tider. Oppgjørsnivå som sikres i dette tilfellet er Gold Manager, til og med dersom den ikke hittil ble bekreftet tre ganger. For øvrig mottar du, som tillegg til direkte provisjon, differanseprovisjon oppnådd på grunnlag av omsetning til dine partnere og avhengig av posisjonen de har oppnådd.

6 Unilevel Bonus Gold Director Elite / Kvalifikasjoner til Gold Director /1 Gold Director med én linje 300 salgstransaksjoner Gold Director / poeng / 3 linjer / månedlig / 200 salgstransaksjoner Silver Director / poeng / 3 linjer / månedlig / 100 salgstransaksjoner Bronze Director / poeng / 2 linjer / månedlig / 50 salgstransaksjoner

7 For å oppnå direktørposisjon er det nødvendig med minst 2 eller 3 linjer (entreprenører) samt et bestemt antall salgstransaksjoner månedlig. For å oppnå posisjon som Bronze Director er det eksempelvis nødvendig med å ha minst 2 linjer, hvor den ene linjen bør generere 4000 poeng (omsetning på 8000 euro) og den andre, relativt den øvrige delen av din organisasjon, 2000 poeng (omsetning på 4000 euro). For å oppnå posisjonen som Gold Director Elite kreves det minst 3 linjer, hvor en av linjene bør generere minst 9000 poeng, den andre minst 4000 poeng og den trendje, relativt den øvrige delen av din organisasjon, 3000 poeng i måned. Dessuten bør du klare minst 200 salgstransaksjoner og ha Gold Director med kvalifikasjoner i sin organisasjon.

8 Unilevel Generations Bonus "Du og din organisasjon får provisjon på 0,5 til 6% som blir beregnet på grunnlag av alle solgte produkter". Gold Director Elite / 3 Gold Director Elite i én linje Gold Director Elite / 2 Gold Director Elite i én linje Gold Director Elite / 1 Gold Director Elite i én linje

9 Generations Bonus Dersom det i din organisasjon kommer opp flere personer med posisjon som Gold Director Elite fra én linje, skal du, på lik linje med den første person som oppnår denne posisjonen, oppnå provisjon på 5,75% noe som innebærer 0,25% av differanseprovisjon beregnet på grunnlag av hele omsetningen til organisasjonen som en bestemt Gold Director Elite tilhører. Dersom neste person oppnår den samme posisjonslinjen til Gold Director Elite, får du provisjon på 5,90% altså 0,15% av vedkommendes hele omsetning. Dersom det dukker opp tredje person i den samme linjen og med den samme status, oppnår du provisjon på 6,0% altså 0,1% av vedkommendes hele omsetning.

10 Package Bonus Partner Gevinst til og med opptil 60,- ukentlig utbetaling Gevinst til og med opptil 150,- ukentlig utbetaling Gevinst til og med opptil 300,- ukentlig utbetaling Kunde og partner Ved å anbefale gullinvestering hos Karatbars får du til og med 300,- på grunnlag av enhver ny Affiliate Partner Med dette bonuskortet får enhver kunde rabatt på 100,-, K-Exchange Center, Branding Card, World Aurum lisens samt VIP Package. Med dette bonuskortet får enhver kunde rabatt på 3% for alle kjøpstransaksjoner av gull.

11 Package Bonus Dersom du bestemmer deg for å kjøpe Package, får du provisjon på fra 10% til 20% ved enhver salgstransaksjon avhengig av status til de kjøpte Packages. Dersom du eksempelvis kjøper en VIP Package og skal mekle i salg av flere Packages, får du provisjon på 20% beregnet utfra omsetning fra salg av Packages du har meklet i. I samsvar med det ovenstående får du status på 10% i tilfelle Silver Package, og i tilfelle Gold Package status på 15%.

12 Dual-Team-Bonus Provisjon for Packages Du Package Silver Gold VIP Gruppen til venstre Gruppen til høyre Syklus 40,- 60,- 80,- Karatbars Silver Gold VIP Enheter Få gevinst på forretningspakke i vårt Dual system på grunnlag av din hele Downline 25 enheter 50 enheter Provisjon for alle produkter Karatbars 1 gram gull Branding-Card K-Exchange Lisens Exklusiv Box Standard Box Sjampanje Koffert Enheter Få gevinst på alle produkter og kjøpstransaksjoner til din organisasjon....start allerede nå!

13 Dual-Team-Bonus Din organisasjon er delt inn i to linjer. Gjennom Package Status får du Dual Team Bonus sammen med Package Bonus. Enheter ligger i dette tilfellet til grunn for beregningen. Enhver salgstransaksjon til din organisasjon er lik enheter som er forskjellige med hensyn til produkt. Eksempelvis er 1 gram gull likt 1 enhet, 1 Exclusiv Box er lik 4 enheter, Branding Cards er lik 50 enheter og VIP Package er lik 100 enheter. Dersom du oppnår 50 enheter i én linje, og i en annen linje 25 enheter, blir du kvalifisert til utbetalingssykluser, noe som innebærer at du på dette grunnlaget får 40 euro, 60 euro og 80 euro avhengig av din Package Status. Beregning av enheter per nivå 1-8 : 100% 9-15: 50% 16-20: 25% 21-29: 10% 30-35: 1% 36-45: 0.5% 46-59: 0.25% 60+: 0.1%

14 Auto Save As seen below, the amount of converted gold will depend on your commission, which is in the "pending payout" account. Pending Payout of more then 200 will result in the automatic purchase of 1 gram of gold. Pending Payout of more then 1000 will result in the automatic purchase of 2 grams of gold. Pending Payout of more then 2500 will result in the automatic purchase of 3 grams of gold. Pending Payout of more then 4000 will result in the automatic purchase of 4 grams of gold. Please note however that your personal monthly purchases will be taken into account. Meaning that if you have already made a gold purchase of 1, 2, 3 or 4 grams in a month, there will be no additional automatic purchase, depending, of course, on how much you have earned. Every Auto Save is calculated for 1 full month. The Auto Save checks if you have an active automatic monthly purchase already in place or if you have made any one time gold purchases this month, after this it checks how much commission is on your "pending payout" account. E.g. If you have set your automatic monthly purchase to 1g of gold and the commission on your "pending payout" account is 1500, the auto save will then only buy 1 additional gram of gold.

15 Eksempel Du Gruppen til venstre Gruppen til høyre 240,- + Du 459,00 10% = 219,00 direkte provisjon Du 688,50 6 sykluser 60,- 360,- + 15% = 328,50 direkte provisjon 170 enheter 300 enheter 150 enheter 300 enheter 6 sykluser Du 918,00 Kontostatus 20 enheter 480,- + 20% = 438,00 direkte provisjon

16 Eksempel La oss anta at du har oppnådd omsetning fra 2 nye entreprenører, f.eks. salg av én Gold Package samt én VIP Package og har med dette skaffet 2 nye kontrahenter, den ene på den venstre siden og den andre på den høyre siden. Din partner fra den venstre siden mekler i salg av én Silver Package samt én VIP Package og har altså også skaffet 2 nye kontrahenter. Din partner fra den høyre siden mekler i salg av to Gold Package samt én VIP Package (3 partnere). Av det ovenstående følger det en følgende beregning: Den venstre siden: Egen omsetning = 50 enheter (Gold Package) + Gruppens omsetning 120 enheter (1 Silver Package samt 1 VIP Package) = Til sammen: den venstre siden 170 enheter Den høyre siden: Egen omsetning = 100 enheter (1 VIP Package) + Gruppens omsetning 200 enheter (2 Gold Packages samt 1 VIP Package) = Til sammen: den høyre siden 300 enheter Ettersom 50 enheter på den sterkeste siden samt 25 enheter på den svakeste siden tilsvarer 1 utbetalingssyklus, blir det følgende beregning: Den høyre siden = den sterke siden = 300 enheter : 50 = 6 utbetalingssykluser Den venstre siden = den svake siden = 170 enheter : 25 = 6 utbetalingssykluser + de øvrige 20 enheter, som går over til neste oppgjørssyklus. Følgelig ble det oppnådd 6 sykluser, noe som tilsvarer avhengig av en bestemt Package Status 40 euro, 60 euro eller 80 euro i en syklus, altså 240 euro, 360 euro eller 480 euro på grunnlag av Dual Team Bonus, i tillegg kommer det Package Bonus på grunnlag av mekling i salg av Packages, i dette tilfellet 1 Gold Package samt 1 VIP Package, noe som i sin tur avhengig av Package Status generer provisjon på 10% (her 219 euro), 15% (her 328,50 euro) eller 20% (her 438 euro).

17 Karatbars fond Få gevinst på en global omsetning 95 cent per gram utfra den globale omsetningen fra 5000 poeng samt 1000 poeng 20 cent 15 cent 15 cent 15 cent 10 cent 10 cent 5 cent 5 cent

18 Karatbars fond For ethvert gram av gull solgt av Karatbars over hele verden overføres det 0,95 euro til Karatbars fond. Det er delt inn i 8 nivåer. Eksempelvis: Nivå 1: På det første nivået utbetales det 0,20 utfra ethvert gram av gull. Karatbars selger 250 kg i oppgjørssyklus, noe som tilsvarer g. Følgelig x 0,20, altså ,-, utdeles på det første nivået. Eksempelvis er det 50 personer som har kvalifisert seg til dette nivået på en følgende måte: 25 personer har1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 1000 poeng 10 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 2000 poeng 7 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 3000 poeng 5 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 4000 poeng 2 personer har 1 linje med 5000 poeng samt den øvrige omsetningen på 5000 poeng Den øvrige omsetningen eller den svake siden tilsvarer, i fordeling av 1000 poeng, andeler. 25 person har 1 andel = 25 andeler 10 personer har 2 andeler = 20 andeler 7 personer har 3 andeler = 21 andeler 5 personer har 4 andeler = 20 andeler 2 personer har 5 andeler = 10 andeler Til sammen = 96 andeler ,- deles inn i andeler : 96 = 520,83 /andel Kvalifikasjoner: Pool Poeng Poeng Avtaler 1. linje Den øvrige omsetningen 20 Cent (per 1 andel, maks. 5) 50 Nivå 1 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 80 Nivå 2 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 130 Nivå 3 15 Cent (per 1 andel, maks. 5) 200 Nivå 4 10 Cent Nivå 5 10 Cent Nivå 6 5 Cent Nivå 7 5 Cent Nivå 8 Enhver salgstransaksjon av produkter betraktes som en avtale.

19 Karatbars Gold Fonds Få gevinst på en global omsetning 1% engangsinvesteringer fra 500,- 1. En direkte linje 9000 poeng 2. En direkte linje 9000 poeng 3. En direkte linje 9000 poeng Direkte på ditt Gullkonto.

20 Karatbars Gold Fonds 1% av gull solgt på én gang i kjøpstransaksjoner overføres til fond til Karatbars Gold Fonds. Til enkelte månedlige sykluser hører alle engangs kjøpstransaksjoner fra den globale omsetningen fra verdi på 500. Alle personer som har 3 direkte linjer med minst 9000 poeng hver får profitter. Enhver person som får profitter har andeler innenfor rammer av dette fondet. Eksempel: Det er 3 partnere som får profitter. Partner 1: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 29 andeler Partner 2: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 33 andeler 500 g ble deponert i fondet, det finnes altså 100 andeler. Hver andel = 5 g. Partner 3: Linje 1: poeng Linje 2: poeng Linje 3: poeng Til sammen: poeng = 38 andeler De som mottar er altså: Partner 1: 145 g; Partner 2: 165 g; Partner 3: 190 g Disse verdiene overføres som bonus til konto, i Backoffice, til personer som får profitter

21 Hvordan starter man på riktig måte? Registrering Egen nettbutikk Unilevel Plan 0,5-6% Karatbars fond Karatbars Gold Fonds Ukentlige utbetalinger Pris Dual Bonus Syklus Oppnå engrospris på produkter 239,- 10% 40,- Gull opptil 6% 595,- 15% 60,- Andre produkter opptil 20% 1 595,- 20% 80,-

22 Karatbars ønsker deg lykke til!

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade.

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Del den sunne sjokoladen med andre og det kan fort bli meget lønnsomt for deg og din familie. Foruten fordeler med bedre helse, kan du faktisk tjene penger ved

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

ASEA Godtgjørelsesplan

ASEA Godtgjørelsesplan ASEA Godtgjørelsesplan 1 NORGE For å begynne å få provisjoner (direktesalg, Foretrukken kunde, Kvikk Start, teamprovisjoner og AAA-bonus) må du bare være aktiv nok til å samle minimum (personlig volum)

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

Relasjonsmarkedsføring. Kompensasjonsplan

Relasjonsmarkedsføring. Kompensasjonsplan Relasjonsmarkedsføring Kompensasjonsplan Relasjonsmarkedsføring Distributører gjør 2 enkle ting: 1. Bygger en kundebase 2. Bygger et team av nye distributører Du Omsetning Omsetning Support Kunder Omsetning

Detaljer

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery

Detaljer

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING DISTRIBUTØRER GJØR 2 ENKLE TING: 1. Bygger en kundebase 2. Bygger et team av nye distributører DU Omsetning Omsetning Support KUNDER Omsetning

Detaljer

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E VELKOMMEN Velkommen til Kyäni. Vår formål er å hjelpe villige enkeltpersoner til å oppleve mer og nå sitt potensiale, med bedre helse, mer velstand

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Velkommen til Eqology

Velkommen til Eqology Kompensasjonsplan Velkommen til Eqology Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ måte.

Detaljer

2018 ANNUAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

2018 ANNUAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ANNUAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES MVP SPONSORSHIP PROGRAM CALLING ALL VENDORS! Here is your chance to gain company exposure while strengthening your dealer Association at the same time. Annual Sponsorship

Detaljer

Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst

Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst Leverer drømmen om om livsvarig økonomisk sikkerhet Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst Gyldig fra den 28. juni 2012 Oversikt Enten du ønsker å legge til side noen få inntektskroner hver måned,

Detaljer

Steg 1. Steg 2. Steg 3.

Steg 1. Steg 2. Steg 3. 15 min Quick Start Enkelt å komme igang: Kun 3 enkle steg Når du har kjøpt ditt EQ Professional Business Kit+ eller EQ Business Kit+, er det viktig å komme raskt i gang: Steg 1. Steg 2. Steg 3. Lag din

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VELKOMMEN TIL EQOLOGY Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ

Detaljer

Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon

Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Introduksjon Eksplosive Gambling er verdens første crowd-gambling konsept. I stedet for den tradisjonelle tilnærmingen hvor online kasinoer

Detaljer

LYCONET INNTJENINGSPLAN

LYCONET INNTJENINGSPLAN YOUR SHOPPINGNETWORK LYCONET INNTJENINGLAN Vedlegg 1 til Lyconet-avtalen for uavhengige Marketers Rettighetshaver og utgiver Lyoness Europe AG Bahnhofstrasse 22 9470 Buchs, Sveits www.lyoness.com Reg.:

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet Business Overview Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Enkel guide for registrering og for å komme i gang som affiliate

Enkel guide for registrering og for å komme i gang som affiliate Enkel guide for registrering og for å komme i gang som affiliate Registrering: For å registrere deg som affiliate slik at du kan annonsere for PepCall, Tights.no og flere, fyller du ut skjemaet på denne

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP

ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP Dagligvarer Drivstoff CASHBACK Penger tilbake ved hvert kjøp Opptil 5% På bankkontoen din hver tirsdag** Strøm Møbler & Interiør Biler Byggemateriell Klær Sportsutstyr Shopping

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E VELKOMMEN Velkommen til Kyänifamilien! Kyäni misjon er å bringe håp-løfte om et bedre liv - gjennom velvære og muligheter. Som en Kyäni distributør

Detaljer

Road to Success Program

Road to Success Program for Saladmaster Norge MÅLSETNING Saladmaster er en internasjonal direkte-salg organisasjon som tilbyr sine forhandlere forretningsmodell, programmer og produkter som er designet for å gi maksimal finansiell

Detaljer

Ferdighetsspill - Royalty Trading - Global Virksomhet

Ferdighetsspill - Royalty Trading - Global Virksomhet Ferdighetsspill - Royalty Trading - Global Virksomhet www.playtrade777.com Version 1.0 ER DU INTERESSERT I: FØRSTE AV SITT SLAG, NY MULIGHET FOR DEG 1 Penger, spill og moro? 2 Et bedre liv? 3 En enkel

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE Nu Skin er den demonstrerbare forskjellen. Ved å inngå et samarbeid med deg fortsetter vi med å utmerke oss som de sanne lederne innen kompensasjon på verdensbasis. Vår

Detaljer

Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler

Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler Gjelder fra 1. januar 2015 Disse reglene gjelder for Nu Skins Blue Diamond og Team Elite Business Builder Positions (henholdsvis "BD BBP" og "TE BBP") og skal

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Emneevaluering GEOV325 Vår 2016 Kommentarer til GEOV325 VÅR 2016 (emneansvarlig) Forelesingsrommet inneholdt ikke gode nok muligheter for å kunne skrive på tavle og samtidig ha mulighet for bruk av power

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 4. Mai 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Oppstarts- alternativer i Eqology Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut

Detaljer

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT POSISJONER OG KVALIFIKASJONER ACN-muligheten er designet for å hjelpe deg med å bygge opp en forretning som kan generere umiddelbar og langsiktig inntekt. Som en ny Uavhengig

Detaljer

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master

Søknadspakke for studier ved. - Bachelor - Master Søknadspakke for studier ved - Bachelor - Master CUKAS-registrering og utfylling for søknad til RCS (bachelor, master) Dette er en guide for deg som skal søke opptak ved Royal Concervatoire of Scotland

Detaljer

Slope-Intercept Formula

Slope-Intercept Formula LESSON 7 Slope Intercept Formula LESSON 7 Slope-Intercept Formula Here are two new words that describe lines slope and intercept. The slope is given by m (a mountain has slope and starts with m), and intercept

Detaljer

Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon

Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Introduksjon Eksplosive Global er verdens første delte business konsept. Vi kombinerer noen av de raskest voksende trendene i verden, hvor

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

EN PERSONLIG VEKST PLAN. Vi starter i Januar 2012

EN PERSONLIG VEKST PLAN. Vi starter i Januar 2012 EN PERSONLIG VEKST PLAN Vi starter i Januar 2012 VOLLARA - KOMP PLAN 14 JANUAR 2012 NIVÅ 1 4 Selvstendig Distributør Våre salgsnivåer NIVÅ 5-6 Team Leder Leder nivå NIVÅ 7 14 Topp Leder Adminsistasjon

Detaljer

Quaestor PRESENTASJON

Quaestor PRESENTASJON Quaestor PRESENTASJON Under det romerske imperiet var Quaestorer utvalgte tjenestemenn som overvåket statskassen og finansregnskapet for staten, dets hærer og dets offiserer. Quaestorene hadde oppdraget

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% PENSJON

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% PENSJON FIRST LOOK Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise Ha det

Detaljer

Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON

Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON 1 Provisjonsplan Hos MXI Corp ser vi på medarbeiderne våre som uvurderlige forretningspartnere og som sådanne belønner vi dem med de mest

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Referansepunkt Forever

Referansepunkt Forever Forevers visjon Vi gir mulighet for andre til å skape seg et rikere liv uten risiko og på egne vilkår Fellesskap Økonomi Respekt Trygghet Personlig Utvikling Egen virksomhet uligheter Ingen Risiko Referansepunkt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

FIRST LOOK. 1 It s in our nature

FIRST LOOK. 1 It s in our nature FIRST LOOK 1 It s in our nature I Eqology kan du enten bli kunde, eller businesspartner Kunde: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud businesspartner: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Bonus Pool gir alle kvalifiserende Executiver så vel som nye og allerede eksisterende Executiver mulighet til å tjene andeler av det provisjonsberettigede salget

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

RABATT- OG BONUSPROGRAM

RABATT- OG BONUSPROGRAM RABATT- OG BONUSPROGRAM for Forhandlere Perfect Home Rabatt- og Bonusprogram er utarbeidet for å belønne Forhandlere som selger Perfect Home produkter og for å vise hvilke fortjenestemuligheter Forhandlerne

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LOOK. 1 It s in our nature

FIRST LOOK. 1 It s in our nature FIRST LOOK 1 It s in our nature I Eqology kan du enten bli kunde, eller businesspartner Kunde: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud businesspartner: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling

Detaljer

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865 Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i! Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

eutdanningsdirektoratet Eksamen ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For elevar og privatistar/for elever og privatister Nynorsk/Bokmal

eutdanningsdirektoratet Eksamen ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For elevar og privatistar/for elever og privatister Nynorsk/Bokmal eutdanningsdirektoratet Eksamen 20.11.2014 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For elevar og privatistar/for elever og privatister Nynorsk/Bokmal Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen

Detaljer

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM KOMPENSASJONSPLAN Norge JEUNESSEGLOBAL.COM VELKOMMEN TIL JEUNESSE Vi er glade for at du har valgt å bli en del av oss og bygge opp din egen Jeunessevirksomhet. Tusenvis av uavhengige distributører har,

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet FIRST LOOK Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise Ha det

Detaljer

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding 5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding Genetics Fill in the Brown colour Blank Options Hair texture A field of biology that studies heredity, or the passing of traits from parents to

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. November 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut til kunder på, enten ansikt til

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner I EQOLOGY kan du enten bli kunde, eller businesspartner KUNDE: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud BUSINESSPARTNER: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling Ubegrenset inntektspotensiale

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner I EQOLOGY kan du enten bli kunde, eller businesspartner KUNDE: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud BUSINESSPARTNER: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling Ubegrenset inntektspotensiale

Detaljer

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM KOMPENSASJONSPLAN Norge JEUNESSEGLOBAL.COM VELKOMMEN TIL JEUNESSE Vi er glade for at du har valgt å bli en del av oss og bygge opp din egen Jeunessevirksomhet. Tusenvis av uavhengige distributører har,

Detaljer

Surface Forhandler DMP Registrering

Surface Forhandler DMP Registrering Surface Forhandler DMP Registrering Microsoft Devices Team Global Operations Readiness 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. Formål Disti managed partner DMP (surface forhandlere i bedriftsmarkedet)

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. September 2016 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut til kunder på, enten ansikt

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum )

INSTALLATION GUIDE FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130 Wheelbase ( Aluminum ) INSTALLATION GUIDE 1505-FTR Cargo Rack Regular Ford Transit 130" Wheelbase ( Aluminum ) QUICK START GUIDE Phase 1 - Assembly q 1.1 Setup... q 1.2 Cargo Rack Assembly... 3-4 5-6 Phase 2 - Installation q

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

INF Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave fra læreboken

INF Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave fra læreboken INF4170 - Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave 3.2.1 fra læreboken Joakim Hjertås, joakimh@ifi.uio.no 7. mars 2004 Sammendrag Disse sidene kommer med forslag til løsning på oppgave 3.2.1

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2016 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2016 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreise ) forstår og aksepterer du betingelsesløst

Detaljer

Felix og Herbert. Felix og Herbert. Introduksjon

Felix og Herbert. Felix og Herbert. Introduksjon 1 Felix og Herbert All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Felix og

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer