Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn"

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: International calls: RUNDSKRIV NR. 18/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen av 2002 (DF-02) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 1. september 2009 Høring vedrørende forslag fra Seriekomiteen for menn Forbundstinget på Hamar den mars 2008 sluttet seg til Forbundsstyrets forslag om å nedsette en seriekomité med mandat til å evaluere dagens seriesystem for 2. divisjon og lavere divisjoner for menn. Besøksadresse/Visiting Address: Norges Fotballforbund/The Football Association of Norway Sognsveien 75J, Ullevaal Stadion GENERALSPONSOR

2 Forbundsstyret behandlet Seriekomiteens innstilling i juni måned 2009, og komiteen har i ettertid foretatt noen mindre justeringer. Seriekomiteens innstilling er som følger: Tippeligaen Uendret Adeccoligaen Uendret 2. divisjon: 2. divisjon skal bestå av 4 avdelinger á 14 lag, som i dag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 1. divisjon. De tre dårligst plasserte lagene i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon. Tippeligaklubbenes 2 er lag som er kvalifisert, kan delta i 2. divisjon. 3. divisjon: 3. divisjon består av 14 avdelinger; 10 avdelinger i Sør-Norge á 14 lag, og 4 avdelinger á 12 lag *) i Nord-Norge (fotballkretsene: Nordland, Hålogaland, Troms og Finnmark). Vinnerne i de 10 sør-norske avdelingene rykker direkte opp i 2. divisjon. De 4 avdelingsvinnerne i Nord-Norge spiller kvalifiseringskamper, der to lag rykker opp i 2. divisjon. Kvalifiseringsordningen fastsettes av Forbundsstyret, men komiteen innstiller på at det foretas trekking. *) Antall lag i de 4 avdelingene i Nord-Norge fastsettes av den enkelte krets. De 10 avdelingene i Sør-Norge settes opp av Forbundsstyre foran hver sesong. De 4 avdelingene i Nord-Norge er kretsserier. De 3 dårligst plasserte lagene i hver avdeling i Sør-Norge rykker ned i 4. divisjon. De to dårligst plasserte lagene i de 4 Nord-Norske avdelingene rykker ned i 4. divisjon. 2 er lag kan delta slik som nå. 4. divisjon: 4. divisjon spilles som kretsserier etter de enkelte kretsstyrenes bestemmelser. Forbundsstyret sender med dette Seriekomiteens forslag ut på høring i organisasjonen, og styret ønsker tilbakemeldinger fra organisasjonen på det vedlagte forslaget. Høringsfristen er 1. oktober Tilbakemeldinger skal sendes pr. e-post til: Lykke til med arbeidet! Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Erik Loe Konstituert generalsekretær Vedlegg. Seriekomiteens innstilling v1 Side 2 av 2

3 Seriekomiteen for menn 2008/09

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 3.1 Utgangspunkt 3.2 Evaluering fra 2. divisjonsklubbene 3.3 Evaluering fra 3. divisjonsklubbene 3.4 Evaluering fra kretsene 3.5 Komiteens oppsummering Oppsummering 2. divisjon Oppsummering 3. divisjon Oppsummering kretsene 3.6 Involvering Norsk Toppfotball DF Topptrenerkomiteen Breddekomiteen Andre komiteer/utvalg 3.7 Forhold komiteen har vektlagt Kvalifiseringsfritt seriesystem Forhold vedrørende 2 er lagenes deltakelse Kalender Hovedterminliste Økonomi Geografi 4. Innstilling 5. Konsekvenser 5.1 Kalender Hovedterminliste divisjon divisjon 5.2 Sportslige konsekvenser divisjpn divisjon 5.3 Geografiske konsekvenser divisjon divisjon 5.4 Økonomiske konsekvenser divisjon divisjon 6. Vurderingsgrunnlag 7. Opp-/Nedrykk 8. 2 er lagenes deltakelse 9. Overgangsordning divisjon 10.1 Nord-Norge 10.2 Sør-Norge 11. Avslutning

5 1. OPPNEVNING Til Forbundstinget i Hamar, , forelå mange og omfattende forslag til endring av gjeldende seriesystem. Forbundsstyret fremmet da et forslag om å oppnevne en seriekomite med representanter fra klubbene i 2.- og 3. divisjon, kretsene og fra Forbundsstyret. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og Forbundsstyret oppnevnte følgende Seriekomite: Anders Eggen, Forbundsstyret, leder Erik Holmberg, NTF Erik Revdal, DF-02 Klaus Skjeldal, FK Voss Tore Heidenreich, Agder Fotballkrets Ronald Martinsen, Troms Fotballkrets Dag Vestlund, NFFs Administrasjon, sekretær 2. MANDAT Komiteen ble av Forbundsstyret gitt følgende mandat: Evaluere dagens seriesystem for 2. divisjon og lavere divisjoner for menn, samt fremme forslag til Forbundsstyret til eventuelle endringer, slik at Forbundsstyret kan utarbeide en innstilling til Forbundstinget ARBEIDSPROSESS Komiteen har avholdt 7 møter, og i sitt første møte, ble følgende arbeidsprosess bestemt: 3.1 Utgangspunkt Hovedessensen i de enkelte forslagene til endring av seriesystemet, fremmet på Forbundstinget i Hamar, gikk i korthet ut på følgende: 1. Ønske om en serieordning uten kvalifiseringskamper for vinnerne i 3. divisjon 2. Reduksjon av antall avdelinger i 3. divisjon for å spisse den sportslige kvaliteten 3. Ønske om at høyeste nivå for 2 er lag skulle være 3. divisjon. For å få en god oversikt over utviklingen av seriesystemet i Norge, ble de siste seriekomiteenes arbeider/innstillinger tilsendt komiteens medlemmer, og ble et slags utgangspunkt for komiteens arbeid. Medlemmene fikk oversendt innstillingene fra Seriekomiteen 1999/2000: 1. divisjon(al)utvidet til 16 lag 2. divisjon redusert fra 8 avd. a 12 lag til 4 avd a 14 lag 3. divisjon fra 19 avdelinger a 12 lag til 24 avdelinger a 12 lag med kvalifisering for avdelingsvinnerne. Seriekomiteen 2006: Seriekomiteen 2008: 3. divisjon legges om til rene kretsserier der kretsene selv bestemmer antall lag i den enkelte avdeling. 24 avdelinger, 12 lag rykker opp i 2. divisjon etter kvalifisering. Tippeligaen utvides til 16 lag. I tillegg har komiteen lagt til grunn at et eventuelt nytt seriesystem må sørge for å ha med flest mulig spillere lengst mulig.

6 Komiteen ser for seg at følgende konsekvensområder må vurderes ved en eventuell endring: Kalenderen Hovedterminlisten -Seriestart -Serieavslutning -Ferie/spilleopphold i juli -Kampdager -Kvalifiseringskamper, eventuelt på hvilket divisjonsnivå Økonomi/Geografi -Reisekostnader -Reiseavstander -Tidsforbruk Sport -2. divisjon, topp- eller breddefotball -2 er lagenes deltakelse i seriesystemet -2.- og 3. divisjon som arena for talentutviklingen -antall lag i avdelingene Samarbeidspartnere -Spesielt Norsk Tipping Eventuelt andre konsekvenser 3.2 Evaluering fra 2. divisjonsklubbene. For å få et så bredt og godt vurderingsgrunnlag som mulig bestemte komiteen at det skulle utarbeides et spørreskjema/vurderingsskjema og sendes til klubbene i 2. divisjon, til klubbene i 3. divisjon og til kretsene. Brev og skjema vedlegges denne innstillingen i Vedlegg 1. Besvarelsene fra 2. divisjonsklubbene kan sammenfattes slik: (Vi gjør oppmerksom på at noen av svarene ikke er utfyllende og overensstemmende)

7 Antall svar totalt: 31 av 56 klubber har respondert Spørsmål: Ja Nei Kommentar Bør antall lag i 2. divisjon totalt endres? klubb ønsker 14 lag 1 klubb ønsker 16 lag 1 klubb ønsker 28 lag 1 klubb ønsker 32 lag 1 klubb ønsker 42 lag 2 klubber ønsker 48 lag 1 klubb ønsker 64 lag Bør antall avdelinger endres? klubber ønsker 2 avdelinger Bør antall lag pr. avdeling endres? klubb ønsker 14 lag 7 klubber ønsker 16 lag Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk 2 29 til AL? Bør antall lag som rykker ned fra hver avdeling endres? Er tidspunktet for serieåpningen OK Er tidspunktet for serieavslutningen OK? Er det rimelig med 2 spillefrie helger i juli? Bør TLs 2 er lag som er sportslig kvalifisert delta på dette nivået Er det riktig med 24 avdelinger i 3. divisjon? Hva er riktig antall lag i en avdeling? Er det riktig med kretsvise avdelinger i 3. divisjon? Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk til 2. divisjon? Bør 2 er lagene kunne delta i 20 8 seriesystemet på dette nivået? Kan det spilles seriekamper i april? 28 1 Kan det spilles seriekamper i juli? 22 7 Kan det spilles seriekamper(evt kvalifiseringskamper) i siste halvdelen av oktober? klubber ønsker at 2 lag rykker ned 3 klubber ønsker at 4 lag rykker ned klubber synes det er for tidlig 3 klubber synes det er for sent klubber synes det er for tidlig 1 klubb synes det er for sent klubber ønsker 3 frihelger 1 klubb ønsker 4 frihelger klubber ønsker 12 avdelinger 1 klubb ønsker 16 avdelinger 1 klubb ønsker 18 avdelinger 10 klubber mener 12 lag 17 klubber mener 14 lag 1 klubb mener 16 lag 25 4

8 3.3 Evaluering fra 3. divisjonsklubbene Besvarelsene fra 3. divisjonsklubbene kan sammenfattes slik: (Besvarelsene er ikke utfyllende og overensstemmende) Antall svar totalt: 77, av totalt 296 klubber har respondert Spørsmål: Ja Nei Kommentar Bør antall lag i 2. divisjon totalt endres? klubb ønsker 12 lag 1 klubb ønsker 16 lag 1 klubb ønsker 32 lag 2 klubber ønsker 64 lag Bør antall avdelinger endres? klubber ønsker 2 avdelinger 1 klubb ønsker 6 avdelinger Bør antall lag pr. avdeling endres? klubb ønsker 14 lag 7 klubber ønsker 16 lag Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk til AL? Bør antall lag som rykker ned fra hver avdeling endres? Er tidspunktet for serieåpningen OK Er tidspunktet for serieavslutningen OK? Er det rimelig med 2 spillefrie helger i juli? Bør TLs 2 er lag som er sportslig kvalifisert delta på dette nivået Er det riktig med 24 avdelinger i 3. divisjon? Hva er riktig antall lag i en avdeling? 7 44 Er det riktig med kretsvise avdelinger i 3. divisjon? Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk til 2. divisjon? Bør 2 er lagene kunne delta i seriesystemet på dette nivået? Kan det spilles seriekamper i april? 73 3 Kan det spilles seriekamper i juli? Kan det spilles seriekamper(evt kvalifiseringskamper) i siste halvdelen av oktober? klubber ønsker at 2 lag rykker ned 2 klubber ønsker at 4 lag rykker ned klubber synes det er for tidlig klubb synes det er for tidlig 1 klubb synes det er for sent klubber ønsker 3 frihelger 1 klubb ønsker 4 frihelger klubber ønsker 6 avdelinger 14 klubber ønsker 12 avdelinger 2 klubber ønsker 14 avdelinger 1 klubb ønsker 18 avdelinger 43 klubber mener 12 lag 26 klubber mener 14 lag 6 klubber mener 16 lag 57 18

9 3.4 Evaluering fra kretsene Bare 10 av 18 kretser valgte å svare på komiteens invitasjon om synspunkter på 2. og 3. divisjon. Kretsene valgte stort sett å gi en generell tilbakemelding vedrørende seriesystemet, og disse synspunktene kan sammenfattes slik: Krets: 2 er lag med 2. divisjon: 3. divisjon: Diverse: i 2. div.? Agder Momenter Som i dag Som i dag både for og mot Akershus Ja 4 avd. a 14 eller 16 lag 12 avdelinger a 14 lag Troms Bør organiseres i egen 2. div. avdeling 12 avdelinger Lukkede geografiske avderinger. Forutsetter økonomisk tilskudd til 3. div. Buskerud Ja Som i dag 12 avdelinger a 14 lag Hordaland Ja 4 avdelinger 16 avdelinger a 14 Hålogaland Trøndelag Bør organiseres i egen serie utenfor seriesystemet Dersom de skal være med i 2. div. blir 2. div. som i dag. Bør delta på dette nivået a 16 lag 3 avd. a 16 lag+ en avdeling i Nord-Norge med 14 lag Enten 4 avdelinger a 14 lag, eller 3 avdelinger a 16 lag(da deltar 2 er lagene ikke på dette nivået) lag Som i dag 12 avdelinger a 14 lag Oslo Ja Som nå Ønsker kun 2 avdelinger i Oslo Telemark Ja Som nå Som nå Østfold Ja Som nå Som nå

10 3.5 Komiteens oppsummering Oppsummering 2. divisjon Svarene som er kommet inn tilkjennegir at klubbene både i 2. divisjon og 3. divisjon stort sett er meget godt fornøyde med dagens 2. divisjon. Noen ønsker at 2 er lagene skal ut av seriesystemet, og noen ønsker også en sportslig spissing på dette nivået Oppsummering 3. divisjon Relativt få tilbakemeldinger. Også der ser det ut til at de fleste er ganske så fornøyde med systemet slik det er i dag. Enkelte områder/klubber ønsker en klar spissing av 3. divisjon, og noen ønsker å bli kvitt kvalifiseringskampene Oppsummering kretsene Veldig få skriftlig tilbakemeldinger. Det kan henge sammen med at de ikke ønsker å ha noen meninger om en sak som først og fremst skal evalueres av klubbene. 3.6 Involvering Komiteen har vurdert det slik at alle deler innen fotballen skulle få anledning til uttale seg om seriesystemet. Komiteen inviterte representanter fra alle komiteene i ett av sine møter, og har i tillegg mottatt skriftlige synspunkter fra de enkelte slik de fremkommer nedenfor Norsk Toppfotball(NTF) Ved siden av å ha en representant i komiteen, har NTF den generelle oppfatningen at 2 er lagene må delta på dette nivået, da dette er den riktige arenaen for unge talenter. Samtidig er de klar over de forpliktelsene dette medfører mht slagkraft i lagene. 3.divisjon er ingen utviklingsarena for talenter. Skal LUS(Lokalt utviklede spillere) ha en arena må det bli i 2. divisjon. Det vil bli store økonomiske konsekvenser uten kvalifisering mellom 3.- og 2. divisjon. Avtalen mellom DF-02 og NTF har vært positiv Divisjonsforeningen av 02 Serieordningen må ikke gå på bekostning av fair-play, men må bli mer sportslig og mediamessig interessant enn nå. Styret i DF-02 har meddelt at de ikke var fastlåst i noen ens oppfatning om seriemodell, og at de aksepterte at 2 er lagene kan delta i 2. divisjon. Den nye avtalen med NTF ville ivareta de sportslige forholdene ytterligere. Primært ønsker de 4 avdelinger i 2. divisjon. De er skeptiske til 3 avdelinger a 16 lag av hensyn til at 2 er lagene beslaglegger prosentvis flere plasser. De heller også til 14 avdelinger a 12 lag i 3. divisjon. De ønsker ny betegnelse på 2. divisjon Topptrenerkomiteen Topptrenerkomiteen hadde møte onsdag i Oslo. Der ble det utsendte spørreskjemaet fra Seriekomiteen gjennomgått i komiteen. Komiteen mener at det er viktig at man ser på seriesystemet som en helhet ut fra strategiske sportslige hensyn. Det forventes at norske landslag og norske klubber skal oppnå gode sportslige resultater internasjonalt. Da må verktøyene som fotballen vedtar også stå i stil med målsettingene. Seriesystemet er et viktig verktøy for måloppnåelse, men hvor dagens situasjon dessverre ikke er en kritisk suksessfaktor, snarer det motsatte. Med bakgrunn i det har Topptrenerkomiteen følgende tilbakemelding til seriekomiteen.

11 1. En av hovedproblemstillingene Toppfotballen på herresiden står overfor på så vel Landslag som klubb lag internasjonalt er at det ikke spilles ordinært seriespill i november måned. Ordinært seriespill i november, dvs en forlengelse av sesongen, mener vi er en viktig forutsetning for å nå de internasjonale målsettinger som er nedfelt i Handlingsplanen for klubb og landslag. Norske klubber spiller nå helt avgjørende kamper i en periode hvor vi er utenfor sesong. Det bærer så vel enkeltspillere som lag preg av.vi har lenge registrert at norske lag har en fordel når vi møter utenlandske lag i kvalifisering i juli/august. Da er vi i god kampform mens de utenlandske ikke er det. Det gjør mulighetene for at vi klarer kvalifisering til Champions League og UEFA spill enklere for de norske lagene pga sesong fordel. Imidlertid er det motsatt i november. Da har de utenlandske lagene alle sesongfordelene. Eksempelvis spiller Rosenborg i år avgjørende kvalifiseringskamp for UEFA cupens cup runder i desember. Det er 4-5 uker etter at ordinært seriespill er over i Norge. Pga tett terminliste i de fleste nasjoner er det svært vanskelig å finne gode internasjonale motstandere basert på vennskapskamper i november måned. 2. Med bakgrunn i pkt.1 mener derfor Topptrenerkomiteen at et viktig prinsipp for seriesystemet må være at hensyn til klubber i og 3. divisjon mht antall, opp- og nedrykk problematikk, kvalik spill etc. ikke må blokkere for ordinært seriespill i november for Tippeligaen. Konsekvensene av det er slik vi ser det kvalifiserings frie opp- og nedrykksfaser mellom divisjonene. Det betyr at dersom vi begynner med å vedta et slikt prinsipp så vil Toppklubbene selv bestemme sitt seriespill uavhengig av at dette må kombineres med 2. og 3. divisjonsklubbenes behov og utfordringer mht sesongsyklus, baner, økonomi etc forbundet med kvalifiseringskamper. Vi diskuterte konsekvenser av en kvalifisering i Desember mellom Adeccoligaen og Tippeligaen og mener at det kan bli en urealistisk situasjon for en del Adeccoliga klubber. Et system uten kvalifisering vil også medføre at Adeccoligaen ikke trenger å avsluttes så sent, men at den kan tøyes noe ifht å harmonisere start og stopp for Adeccoligaen og Tippeligaen. Dette vil kunne involvere spillere på U21 og yngre landslag og få positive effekter på deres kampform i november. Dette vil imidlertid åpne en diskusjon rundt hvor mange lag som skal direkte opp og ned. Det ble ikke diskutert på nåværende tidspunkt. 3. Toppklubbene mener at det er svært viktig for utviklingen av unge talenter at Toppklubbenes 2. lag kan delta i det ordinære seriesystemet opp til og med 2. divisjon. Dersom en Toppklubbs 2. lag vinner 2. divisjon må man derfor på forhånd ha vedtatt regler for om det er det best plasserte nedrykkslaget som beholder plassen i Adeccoligaen eller det er det best plasserte 2. div laget etter Toppklubbens 2. lag som skal rykke opp. 4. Vi oppfordrer derfor Seriekomiteen til først å vedta de prinsipielle og strategiske føringene for seriespillet som ivaretar Toppfotballens særinteresser og breddeklubbenes tilsvarende. Deretter kan man jobbe ut den tallmessige og geografiske fordelingen som dette krever. 5. Med hensyn til cupfinalen så bør det foretas en konsekvensanalyse om hvorvidt den fortsatt skal være sesongens siste kamp, dvs at den legges til primo Desember, legges til samme tid som nå, eller en alternativ tidligere dato. Hensynet til maksimale forberedelser til internasjonale konkurranser for klubb og landslag må ha avgjørende føringer for så vel cup- som seriesystemet.

12 3.6.4 Breddekomiteen Saken er ikke prinsipielt diskutert i komiteen. 3. divisjon er ingen utviklingsarena for unge talenter slik den er i dag. Klubbene må bidra fordi det er klubbene som former spillerne. Norsk fotball må akseptere forskjeller pga geografi, da landet vårt er som det er Andre komiteer og utvalg Dommerkomiteen bredde/topp: Komiteen er tydelig på at uansett modell som velges vil NFF sammen med kretsene og regioner oppnevne de dommere som kvalitativt er gode nok til de ulike nivåer. På dette nivået vil antall dommere være stabilt og uansett modell vil det ikke være problematisk å sette sammen dommergrupper til å betjene kampene. DK anser at alle involverte er enige om at det er viktig for utviklingen av spillet og fotballens omdømme at de beste dommerne tildeles kampene uansett modell. DK ber likevel seriekomiteen utrede de økonomiske konsekvensene ved en endring av seriesystemet i 3. divisjon. Færre avdelinger vil bety økte kostnader relatert til dommerutgifter. Dette vil ramme klubbene, noe som kan være vanskelig å håndtere i tillegg til økte reisekostnader. 3.7 Forhold komiteen har vektlagt Kvalifiseringsfritt seriesystem Komiteen har bestrebet seg på å finne en løsning som eliminerer kvalifiseringskampene for avdelingsvinnerne i 3. divisjon. Komiteen er klar over at seriesystemet på ett eller annet nivå er nødt til å ha kvalifiseringskamper, men har vurdert om dette kan skje på andre nivåer enn 3. divisjon. For å oppnå et kvalifiseringsfritt system mellom 3.- og 2. divisjon, må antall avdelinger i 3. divisjon reduseres Forhold vedrørende 2 er lagenes deltakelse 2 er lagenes deltakelse i det ordinære seriesystemet har hele tiden vært utsatt for kritikk. Slagkraften til TL-klubbenes 2 er lag har vært meget varierende, noe som resulterte i en overenskomst mellom NTF og DF-02 foran 2008-sesongen. En evaluering etter den sesongen viste at det var en viss bedring, men at det fortsatt var svært varierende kvalitet i 2 er lagenes slagkraft. En ny og bedret avtale er nå gjeldende for sesongen TL-klubbenes 2 er lags deltakelse i 2. divisjon har også medført ulemper for enkelte kvalifiseringskamper om opprykk fra 3. divisjon. Ved flere anledninger har en måttet vente med kvalifiseringskampene, for å se om et 2 er lag kunne rykke opp, pga førstelagets plassering i seriesystemet. Det mest ekstreme tilfelle har vært en ventetid på 7 uker fra siste seriekamp for en avdelingsvinner i 3. divisjon, til første kvalifiseringskamp. Hovedårsaken til at TL-klubbene kan kvalifisere sitt 2 er lag til deltakelse i 2. divisjon, er at 2. divisjon sportslig sett er den riktige og beste arenaen for utvikling av talentene i norsk fotball. Den sportslige kvaliteten i 3. divisjon pr. i dag, er stort sett på et nivå som ikke utfordrer våre talenter i tilstrekkelig grad. Det er derfor viktig at det kommende seriesystemet ivaretar 2. divisjon som utviklingsarena for talentene, noe som betyr at 2 er lag bør kunne delta på dette nivået.

13 3.7.3 Kalender Hovedterminliste Kalenderen er helt avgjørende for hvor mange serierunder det kan avvikles i de enkelte divisjoner. Med utgangspunkt i de krav som stilles til arenaene i 2. divisjon i dag, kan en i korthet si at: Tidligste serieåpning: Medio april Seneste serieavslutning: Ultimo oktober Antall frihelger i juli: Minimum 2 helger fri Dette betyr at dersom antall lag i hver avdeling i 2. divisjon økes fra 14 til f.eks 16, vil det bety at de 4 ekstra serierundene må spilles enten: Primo april Primo november Mindre enn to helger fri i juli Midtukerunder eller i en kombinasjon av disse. For 3. divisjons vedkommende vil forholdene være langt nær de samme. På dette nivået er det i dag viktig at reiseavstandene er korte, tidsforbruket ved hver kamp er minimalt, og at ingen faller fra dette nivået fordi disse betingelsene ikke oppnås. Ved en endring, er det rimelig å anta at en eller flere av disse betingelsene ikke ivaretas. Dersom kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne bortfaller, blir de frigitt 2 terminer til eventuelt seriespill Økonomi Geografi Komiteen har valgt å se bort fra serieordninger der det er en forutsetning at Forbundsstyret går inn med ekstra reiseutgiftsdekning. De rammene som ligger i dag, har vært retningsgivende for komiteens vurderinger. I de enkelte modellene som komiteen har vurdert har hensynet til geografi og tidsforbruk vært avgjørende. På dette nivået er det viktig at reiseavstandene er korte, tidsforbruket ved hver kamp er minimalt, og at ingen faller fra på dette nivået fordi disse betingelsene ikke oppnås. da dette selvfølgelig vil få et økonomisk utslag.

14 4. INNSTILLING Seriekomiteen innstiller enstemmig på følgende serieordning, gjeldende fra og med sesongen, der 2010 sesongen blir gjenstand for en overgangsordning: Tippeligaen Uendret Adeccoligaen Uendret 2. divisjon: 2. divisjon skal bestå av 4 avdelinger á 14 lag, som i dag. Avdelingsvinnerne rykker opp i 1. divisjon. De tre dårligst plasserte lagene i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon. Tippeligaklubbenes 2 er lag som er kvalifisert, kan delta i 2. divisjon. 3. divisjon: 3. divisjon består av 14 avdelinger; 10 avdelinger i Sør-Norge á 14 lag, og 4 avdelinger á 12 lag *) i Nord-Norge (fotballkretsene: Nordland, Hålogaland, Troms og Finnmark). Vinnerne i de 10 sør-norske avdelingene rykker direkte opp i 2. divisjon. De 4 avdelings-vinnerne i Nord-Norge spiller kvalifiseringskamper, der to lag rykker opp i 2. divisjon. Kvalifiseringsordningen fastsettes av Forbundsstyret, men komiteen innstiller på at det foretas trekking. *) Antall lag i de 4 avdelingene i Nord-Norge fastsettes av den enkelte krets. De 10 avdelingene i Sør-Norge settes opp av Forbundsstyre foran hver sesong. De 4 avdelingene i Nord-Norge er kretsserier. De 3 dårligst plasserte lagene i hver avdeling i Sør-Norge rykker ned i 4. divisjon. De to dårligst plasserte lagene i de 4 Nord-Norske avdelingene rykker ned i 4. divisjon. 2 er lag kan delta slik som nå. 4. divisjon: 4. divisjon spilles som kretsserier etter de enkelte kretsstyrenes bestemmelser. Komiteen ønsket i utgangspunktet et kvalifiseringsfritt system med divisjonsavdelinger, og direkte opprykk for alle vinnerne. Tilbakemeldingene fra Nord-Norge er at dette ikke er gjennomførbart pr. dato på grunn av -lengre og mer tidkrevende reiser som vil medføre økt frafall av spillere(og ledere) -store økonomiske konsekvenser for klubbene i Nord-Norge på grunn av økte reise-, oppholds- og overnattingskostnader. Seriekomiteen innstiller derfor på at antall avdelinger i Nord-Norge ikke endres.

15 Skjematisk blir seriesystemet slik: TL 16 lag AL 16 lag 2. div 14 lag 2. div 14 lag 2. div 14 lag 2. div 14 lag 3. div Finnmark 3. div Troms 3. div Hålogaland 3. div Nordland 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 3. div 14 lag 30 lag opp fra 4. divisjon i Sør- Norge etter nærmere bestemmelser Som i dag

16 Hva dette betyr for de 4 vurderingsfeltene, sport, kalender, geografi og økonomi, kan sammenfattes slik: Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 4 a 14 lag, 2 er lag kan delta status quo. Høyere nivå etter hvert, da lagene som rykker som i dag som i dag som i dag 3. divisjon, Sør-Norge, 10 avdelinger a 14 lag, direkte opprykk 3. divisjon, Nord-Norge, 4 kretsserier, kvalifisering for opprykk opp blir bedre Klar spissing av det sportslige nivået Stort sett som i dag. Må regne med helgekamper De fleste må regne med kamper utenfor kretsen Kan bli noe dyrere men ikke vesentlig som i dag som i dag som i dag som i dag 5. Konsekvenser 5.1 Kalender Hovedterminer divisjon I og med at innstillingen baserer seg på at 2. divisjon fortsatt skal være landsomfattende og bestå av 4 avdelinger a 14 lag, vil det ikke bli noen kalendariske konsekvenser. 2. divisjon vil derfor kunne påregne serieåpning medio april serieavslutning ultimo oktober 2 spillefrie helger i juli Komiteen har vurdert 16 lag i 2. divisjonsavdelingene. Da spillerne i 2. divisjon ikke er profesjonelle er det vanskelig å terminfeste midtukerunder i denne divisjonen. Det betyr at 4 serierunder må finne plass før dagens serieåpningstidspunkt og/eller etter dagens serieavslutningstidspunkt. Konklusjon: Forslaget innebærer ingen endringer mht kalender/terminer for klubbene i 2. divisjon divisjon Forslaget medfører en marginal endring for terminene. Noen av dagens 3. divisjonsavdelinger består av 12 lag, og med en økning, for Sør-Norges del, til 14 vil det bety 4 ekstra seriekamper. Dette betyr at også 3. divisjon må belage seg på serieåpning medio april serieavslutning ultimo oktober 2 spillefrie helger i juli Kamper i helgene Forholdene for de 4 avdelingene i Nord-Norge vil være uendret. Alle konsekvenser for 3. divisjon i Nord-Norge er basert på at kretsene ikke gjør endringer i antall lag pr. avdeling. Konklusjon: For lagene i Nord-Norge betyr det ingen endring. For lagene i Sør-Norge vil endringen innebære at de får samme forhold som lagene i 2. divisjon

17 5.2 Sportslige konsekvenser divisjon I og med at 2. divisjon forblir uendret skulle en tro at det sportslige nivået i 2. divisjon også forblir uendret. Komiteens klare oppfatning er at med en spissing av 3. divisjon, vil de lagene som rykker opp fra 3.- til 2. divisjon være sportslig sterkere og bedre rustet til et høyere nivå, og dermed være et element som høyner det sportslige nivået i 2. divisjon. Konklusjon: Det sportslige nivået i 2. divisjon vil trolig bli bedre, og dermed en bedre talentutviklingsarena divisjon Forslaget innebærer en reduksjon av antall lag i 3. divisjon i Sør-Norge fra 252 til 140. Dette betyr en betydelig sportslig spissing, noe som er viktig for talentutviklingen og som vil føre til at de minst ambisiøse klubbene flyttes ned i de lokale 4. divisjonsavdelingene. Dette vil føre til et jevnere og høyere sportslig nivå i 3. divisjon, til beste for både 2.- og 3. divisjon. Konklusjon: Det sportslige nivået i 3. divisjon i Sør-Norge vil bli vesentlig bedre. Det sportslige nivået i 3. divisjon Nord-Norge vil forbli uendret 5.3 Geografiske konsekvenser divisjon Antall avdelinger og lag vil være uendret og komiteens forslag vil derfor ikke føre til noen endringer. Konklusjon: Ingen endring divisjon For de 4 avdelingene i Nord-Norge vil det ikke bli noen endringer. Der vil det fortsatt være kretsserier med en avdeling i hver av kretsene. For lagene i Sør-Norge vil det derimot bli vesentlige endringer. Komiteen forutsetter at de 10 avdelingene i Sør-Norge skal inndeles av Forbundsstyret, og det betyr at lag fra forskjellige kretser vil spille i samme avdeling. Sør-Norge vil altså bli betraktet som ett geografisk område. Dette kan, spesielt for lagene utenom Østlandsområdet, bety lengre reiseavstander, og mer tidsforbruk ved kampgjennomføringen. Konklusjon: For lagene i Nord-Norge vil situasjonen forbli uendret. For lagene i Sør-Norge vil det bety større geografisk spredning av lagene i den enkelte avdeling. 5.4 Økonomiske konsekvenser divisjon Komiteen har, foruten dagens ordning med 4 avdelinger a 14 lag, vurdert 2 andre alternativer for 2. divisjon. Alternativ 1: Alternativ 2: 3 avdelinger a 16 lag 4 avdelinger a 16 lag

18 Disse økonomiske beregningene kan fremstilles slik: Alternativ Reiseutgifter pr. avdeling: 4 avdelinger a 14 lag Avdeling 1: 819 (som i dag) Avdeling 2: Avdeling 3: Avdeling 4: avdelinger a 16 lag Avdeling 1: Avdeling 2: Avdeling 3: Avdeling 4: avdelinger a 16 lag Avdeling 1: Avdeling 2: Avdeling 3: Kommentar: Reiseutgifter totalt: Sammensetningen av avdelingene er gjort ut fra sluttabellene etter sesongen. Ut fra disse tallene anbefaler komiteen ikke at 2. divisjon kan bestå av 4 avdelinger a 16 lag, da dette fører til en betydelig økning i reiseutgifter. Ut fra disse tallene kan 3 avdelinger a 16 lag forsvares, dersom kalender, sport og geografiske forhold ikke legger vesentlige hindringer i veien. Konklusjon: Det vil medføre for store økonomiske uttellinger å innstille på 4 avdelinger a 16 lag. 3 avdelinger a 16 lag kan økonomisk aksepteres, dersom andre forhold er akseptable divisjon Komiteen har vurdert ulike alternativer vedrørende sammensetningen av 3. divisjon. I den forbindelse er alle beregningene gjort med 12 lag pr. avdeling. (I disse beregningene er reiseutgiftene i avdelingene på Østlandet satt til 0 da de stort sett vil være konstante uansett antall avdelinger.) Alternativ 24 avdelinger a 12 lag Reiseutgifter pr. avdeling: Avdeling 1-10: 0 Avdeling 11: 835 Avdeling 12: 404 Avdeling 13: 680 Avdeling 14: 840 Avdeling 15: 280 Avdeling 16: Avdeling 17: 290 Avdeling 18: Avdeling 19: 374 Avdeling 20: Avdeling 21: Avdeling 22: Avdeling 23: Avdeling 24: Kommentar: Østlandet Agder Rogaland Rogaland Hordaland Hordaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Nordmøre og Romsdal Trøndelag Trøndelag Nordland Hålogaland Troms Finnmark Reiseutgifter totalt:

19 18 avdelinger a 12 lag 16 avdelinger a 12 lag 12 avdelinger a 12 lag 14 avdelinger a 12 lag, 10 avdelinger i Sør- Norge og 4 avdelinger i Nord- Norge 14 avdelinger. 10 avdelinger a 14 lag i Sør-Norge. 4 avdelinger a 12* lag i Nord-Norge *fastsettes av krets Avdeling 1-7: 0 Avdeling 8: Avdeling 9: 823 Avdeling 10: 814 Avdeling 11: 0 Avdeling 12: Avdeling 13: 586 Avdeling 14: Avdeling 15: Avdeling 16: Avdeling 17: Avdeling 18: Avdeling 1-6: 0 Avdeling 7: Avdeling 8: Avdeling 9: 324 Avdeling 10: 500 Avdeling 11: Avdeling 12: Avdeling 13: 513 Avdeling 14: Avdeling 15: Avdeling 16: Avdeling 1-5: 0 Avdeling 6: Avdeling 7: 980 Avdeling 8: Avdeling 9: Avdeling 10: Avdeling 11: Avdeling 12: Avdeling 1-5: 0 Avdeling 6: Avdeling 7: Avdeling 8: Avdeling 9: Avdeling 10: Avdeling 11: Avdeling 12: Avdeling 13: Avdeling 14: Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Østlandet Telemark-Agder Rogaland Rogaland-Hordaland Hordaland(Bergen) Hordaland-S&Fjordane Sunnm.-Nordm. &R Nordm.& R.-Trøndelag Trøndelag-Nordland Nordland-Hålogaland Hålogaland-Troms Troms-Finnmark Østlandet Telemark-Agder Agder-Rogaland Rogaland-Hordaland Hordaland-Sogn & Fj. Sogn&Fj.-Sunnmøre Sunnm.-Nordm. Tr.lag Trøndelag Tr.lag-Nordl.-Hålogal. Hålogaland-Troms Troms-Finnmark Østlandet Agder-Rogaland Rogaland-Hordaland Hordaland-Sogn & Fj Sunnm.-Nordm. R.-Tr.l Trøndelag-Nordland Nordl.-Hålogal.-Troms Troms-Finnmark Østlandet Agder-Rogaland Rogaland-Hordaland Hordal.-Sogn & Fj. Sunnm.-Nordm.-Tr.lag Trøndelag Nordland Hålogaland Troms Finnmark Østlandet Agder, Rogaland Rogaland, Hordaland Hordaland, S og Fjord. S.møre, N&Roms., Tr.l. Trøndelag Nordland Hålogaland Troms Finnmark

20 De økonomiske beregningene selvfølgelig være avhengig av hvilke lag som til en hver tid deltar i de ulike avdelingene. Derfor må disse økonomiske beregningene anses som retningsgivende ved vurderingene. Konklusjon: Det vil være økonomisk uakseptabelt å innstille på 12 avdelinger med direkte direkte opprykk for avdelingsvinnerne, som er det ideelle. For lagene i Nord- Norge ville det bety store økonomiske uttellinger, samt et omfattende tidsforbruk ved de fleste kampene. Faren for frafall av spillere ville være stor. Alle andre alternativ medfører en eller annen form for kvalifiseringsordning 6. Vurderingssammendrag: Med utgangspunkt i: Kalendariske forhold Sportslige forhold Geografiske forhold - tidsforbruk Økonomiske forhold samt innkomne ønsker/tilbakemeldinger fra klubber, kretser, komiteer og andre som komiteen har involvert, har komiteen satt opp følgende vurderingsgrunnlag: 2.divisjon: Hovedgruppe 1: Hovedgruppe 2: Hovedgruppe 3: Utvidet 2. divisjon, 4 avdelinger a 16 lag Spisset 2. divisjon, 3 avdelinger a 16 lag Dagens ordning, 4 avdelinger a 14 lag Følgende matrise kan settes opp: Antall avdelinger/lag: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 4 avdelinger a 16 lag avdelinger a 16 lag avdelinger a 14 lag status quo status quo status quo status quo Utgangspunkt: Kvalifiseringsfritt, 2 er lagene skal delta i 2. divisjon. Alternativ 1: 2. divisjon: 4 avdelinger a 16 lag 3. divisjon: 16 avdelinger a 12 lag Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 4 a divisjon, 16 a 12 + status quo - - * 2 er lagene med i 2. divisjon: OK * Kvalifiseringsfritt: OK Alternativ 2: 2. divisjon: 3 avdelinger a 16 lag 3. divisjon: 18 avdelinger a 12 lag Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 3 a divisjon, 18 a 12 + status quo - - * 2 er lagene med i 2. divisjon: Usikkert * Kvalifiseringsfritt: Nei, 12 av 18 avdelingsvinnere rykker opp

21 Alternativ 3: 2. divisjon: 3 avdelinger a 16 lag 3. divisjon: 14 avdelinger a 12 lag, 10 avdelinger i Sør-Norge med direkte opprykk, 4 kretsserier i Nord-Norge, med kvalifisering. Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 3 a divisjon, Sør-Norge + status quo divisjon, Nord-Norge status quo status quo status quo status quo * 2 er lagene med i 2. divisjon: Usikkert Kvalifiseringsfritt: OK i Sør-Norge Nei i Nord-Norge Alternativ 4: 2. divisjon: 4 avdelinger a 14 lag 3. divisjon: 18 avdelinger a 12 lag Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 4 a 14 status quo status quo status quo status quo 3. divisjon, 18 a 12 + status quo - - * 2 er lagene med i 2. divisjon: OK * Kvalifiseringsfritt: Nei, 12 av 18 avdelingsvinnere rykker opp Alternativ 5: 2. divisjon: 4 avdelinger a 14 lag 3. divisjon: 14 avdelinger a 12 lag, 10 avdelinger i Sør-Norge, 4 avdelinger i Nord-Norge Divisjon: Sport: Kalender: Geografi: Økonomi: 2. divisjon, 4 a 14 status quo status quo status quo status quo 3. divisjon, Sør-Norge + status quo divisjon, Nord-Norge status quo status quo status quo status quo * 2 er lagene med i 2. divisjon: OK * Kvalifiseringsfritt: OK i Sør-Norge Nei i Nord-Norge 7.Opp-/Nedrykk Komiteen innstilling medfører at det ikke blir noen endring i opp- og nedrykk for 2. divisjon. En forutsetter at de 4 avdelingsvinnerne erstatter de 4 dårligste lagene i 1. divisjon(al) Videre forutsettes det at de 3 dårligste lagene i hver avdeling(nr. 12, 13 og 14) rykker ned i 3. divisjon og erstattes av 10 avdelingsvinnere i 3. divisjon i Sør-Norge, og 2 av 4 avdelingsvinnere i 3. divisjon i Nord-Norge

22 8.2 er lagenes deltakelse i seriesystemet. Etter en samlet vurdering av innkomne uttalelser, har komiteen enstemmig gått inn for at TLklubbenes 2 er lag som er kvalifisert til det, kan delta i 2. divisjon. Dette forutsetter imidlertid at dagens antall lag i 2. divisjon(56)ikke reduseres. Dersom det totale antall lag i 2. divisjon reduseres, kan den %-vise andelen av 2 er lag i forhold til førstelag bli for stor. Dette forholdet gjør at komiteen ser bort fra alternativene med 2. divisjon i 3 avdelinger a 16 lag. Da 4 avdelinger a 16 lag ikke blir økonomisk forsvarlig blir komiteens konklusjon at 2. divisjon forblir slik den er i dag, 4 avdelinger a 14 lag, der 2 er lag kan delta. 9. Overgangsordning 2010-sesongen blir kvalifiseringssesong, og 2. divisjon 2011 vil bestå av følgende 56 lag, basert på tabellsituasjonen etter endt 2010-sesong: Nr. 13, 14, 15 og 16 i AL: 4 lag Nr i de 4 avdelingene i 2. divisjon: 40 lag 12 avdelingsvinnere i 3. divisjon etter kval. 12 lag 3. divisjon i Sør-Norge vil i 2011 bestå av følgende 140 lag: 12 avdelingsvinnere som ikke rykker opp: 12 lag Nr 2-6 i 20 avdelinger: 100 lag De 10 beste 7 erne 10 lag 18 vinnere i 4. divisjon 18 lag Disse fordeler seg slik: Østfold: 1 lag Akershus 1 lag Oslo 2 lag Indre Østland 1 lag Buskerud 1 lag Vestfold 1 lag Telemark 1 lag Agder 1 lag Rogaland 2 lag Hordaland 2 lag Sogn og Fjordane 1 lag Sunnmøre 1 lag Nordmøre og Romsdal 1 lag Trøndelag 2 lag divisjon Komiteen har vurdert en fremtidig 4. divisjon, eller riktigere, hvordan 4. divisjon skal organiseres Nord-Norge I Nord-Norge vil komiteens innstilling til endring av 3. divisjon ikke få noen innvirkning på 4. divisjon. Den enkelte krets bestemmer selv antall lag i 3. divisjon, og dermed også forholdet lokalt mellom 3. divisjon og 4. divisjon med hensyn til opp-/nedrykk.

23 10.2 Sør-Norge I og med at komiteens innstilling tar utgangspunkt i at Sør-Norge betraktes som ett geografisk område, og 3. divisjon består av 10 avdelinger, vil 30 lag(3 fra hver avdeling)i utgangspunktet rykke ned i 4. divisjon. Dette betyr at det samlet fra kretsene i Sør-Norge skal rykke opp 30 klubber fra 4. divisjon til 3. divisjon. Det vil være opp til hver enkelt krets å organisere 4. divisjon og bestemme antall avdelinger og eventuelt antall lag pr. avdeling. Komiteen vil innstille på at i den fremtidige serieordningen, slik den fremkommer komiteens innstilling, skal betinge følgende vedrørende opprykk fra 4. divisjon til 3. divisjon: Fra Østfold: 2 lag Oslo: 5 Akershus: 2 Indre Østland: 3 Buskerud: 2 Vestfold: 1 Telemark: 1 Agder: 1 Rogaland: 3 Hordaland: 3 Sogn og Fjordane: 1 Sunnmøre: 1 Nordmøre og Romsdal: 1 Trøndelag: 4 Til sammen: 30 lag Da det vil være ulike oppfatninger om antall lag fra den enkelte krets som skal rykke opp i 3. divisjon, vil komiteen anbefale Forbundsstyret å involvere kretsene i dette arbeidet. 11. Avslutning Komiteens innstilling er enstemmig. Oslo, 20. august 2009 Anders Eggen(s.) Klaus Skjeldal(s.) Tore Heidenreich(s.) Ronald Martinsen(s.) Erik Holmberg(s.) Erik Revdal(s.)

24 Vedlegg 1: EVALUERINGSSKJEMA - SERIESYSTEMET. Evaluering av seriesystemet pr. august SERIESYSTEMETS UTVIKLING. Seriesystemet har gjennom hele historien vært gjenstand for stor interesse, og det har jevnlig vært gjort endringer/tilpasninger i tråd med fotballens utvikling og målsetninger. Landets geografi, med lange avstander og dermed store økonomiske uttellinger, har alltid vært den viktigste faktoren å ta hensyn til, når endringene i seriesystemet har vært gjort. Vi nevner noen milepæler i seriesystemet utvikling i de siste årene. 1972: Første sesong der hele landet er samlet til ett fotballrike(nord-norge med, og Mjølner med på øverste nivå) Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Nivå 4: 1 avdeling a 12 lag 2 avdelinger a 10 lag(sør-norge, nr.1 i begge av rykker opp), 2 avdelinger a 8 lag(nord-norge. Avd.vinnere mot hverandre. Vinneren i kval. mot nr. 2 i de andre avdelingene i Sør Norge). 11 avdelinger(6 i Sør-Norge, 5 i Nord-Norge, ulike antall lag pr. avdeling) Kval. for opprykk 22 avdelinger med ulike antall lag pr. avdeling. Kun Sør -Norge). 1976: Nivå 1: 1 avdeling a 12 lag Nivå 2: 2 avdelinger a 10 lag(sør-norge) 1 avdeling a 8 lag(nord-norge)vinner i kval. med de 2 toerne i de 2 andre avdelingene. Nivå 3: 10 avdelinger med ulike antall lag pr. avdeling Nivå 4: 21 avdelinger med ulike antall lag(sør-norge) 1979: Nivå 1: 1 avdeling a 12 lag Nivå 2: 2 avdelinger a 12 lag Nivå 3: 8 avdelinger a 10 lag, 6 vinnere opp etter kval. Nivå 4: 24 avdelinger a 10 lag. Kval. for opprykk. 1980: Nivå 1: 1 avdeling a 12 lag Nivå 2: 2 avdelinger a 12 lag Nivå 3: 6 avdelinger a 12 lag Nivå 4: 19 avdelinger med ulike antall lag i hver avdeling. Kvalkamper for opprykk 1989: Siste sesong uten 2 er lag i seriesystemet.

25 1990: Nivå 1: 1 avdeling a 12 lag Nivå 2: 2 avdelinger a 12 lag Nivå 3: 6 avdelinger a 12 lag Nivå 4: 19 avdelinger a 13 lag. Kval for opprykk 1997: Nivå 1: 1 avdeling a 14 lag Nivå 2: 1 avdeling a 14 lag Nivå 3: 8 avdelinger a 12 lag. Kval for opprykk Nivå 4: 19 avdelinger a 12 lag. Kval for opprykk 2001: Nivå 1: 1 avdeling a 14 lag Nivå 2: 1 avdeling a 16 lag Nivå 3: 4 avdelinger a 14 lag Nivå 4: 24 avdelinger a 12 lag(kval for opprykk) 2007: Nivå 1: 1 avdeling a 14 lag Nivå 2: 1 avdeling a 16 lag Nivå 3: 4 avdelinger a 14 lag Nivå 4: 24 kretsvise avdelinger, kval for opprykk Sammenstilling nivå for nivå: Nivå 1: 1972: 1 avdeling a 12 lag, landsomfattende 1997: 1 avdeling a 14 lag 2009: 1 avdeling a 16 lag Nivå 2: 1972: 2 avdelinger a 10 lag(s-norge) 2 avdelinger a 8 lag(n-norge)kval. for opprykk 1976: 2 avdelinger a 10 lag(s-norge) 1 avdeling a 8 lag(n-norge)kval for opprykk 1979: 2 avdelinger a 12 lag 1997: 1 avdeling a 14 lag 2001: 1 avdeling a 16 lag Nivå 3: 1972: 11 avdelinger(6 i S-Norge, 5 i N-Norge) Kval. for opprykk 1976: 10 avdelinger med ulike antall lag) Kval for opprykk 1979: 8 avdelinger a 10 lag. 6 landsdelsmestere rykket opp etter kvalifisering 1980: 6 avdelinger a 12 lag. 1997: 8 avdelinger a 12 lag. Kval. for opprykk 2001: 4 avdelinger a 14 lag Nivå 4: 1972: 22 avdelinger(kun S-Norge) med ulike antall lag. Kvalifisering for opprykk 1979: 24 avdelinger a 10 lag. Kvalifisering for opprykk. 1980: 19 avdelinger med ulike antall lag. Kvalifisering for opprykk

26 KALENDEREN. 1990: 19 avdelinger a 13 lag. Kvalifisering for opprykk 1997: 19 avdelinger a 12 lag. Avd. vinner og 5 2 ere rykket opp. 2001: 24 avdelinger a 12 lag. Kvalifisering for opprykk 2007: 24 kretsavdelinger. Kvalifisering for opprykk For å gi et bilde av sesongens lengde, har vi satt opp følgende: 1972: Nivå 1: Sesongstart: 23/4 Avslutning: 15/10 Nivå 2: Sesongstart: 30/4 Avslutning: 8/10 Nivå 3: Sesongstart: 30/4 Avslutning: 8/ : Nivå 1: Sesongstart: 13/4 Avslutning: 25/10 Nivå 2: Sesongstart 19/4 Avslutning: 18/10 Nivå 3: sesongstart: 24/4 Avslutning: 26/9 2008: Nivå 1: Sesongstart: 30/3 Avslutning: 2/11 Nivå 2: Sesongstart: 6/4 Avslutning: 2/11 Nivå 3: Sesongstart: 12/4 Avslutning: 25/10 Tidspunktene for nivå 4 har vært bestemt av de ulike kretsene. 2 er LAGENE I SERIESYSTEMET. Fra og med sesongen 1990 ble det gitt anledning for 2 er lag til å delta i seriesystemet. Ingen 2 er lag kunne delta høyere enn 2. divisjon, og 2 er laget måtte spille minst en divisjon lavere enn førstelaget. Årsaken til at 2 er lagene ble tatt inn i seriesystemet var at 2. divisjon var en meget viktig utviklingsarena for norske fotballtalenter. Det var et konkurransetilbud til unge spillere som i store deler av sesongen sitter på benken i TL- eller AL-klubber. Antall 2 er lag i 2. divisjon: 1990: Ingen 1991: 8 lag 1992: : : : : : : : : : : : : : : 9

27 2007: : 9 ØKONOMI De økonomiske forholdene for de deltakende klubber på de ulike nivåene, har hele tiden vært den viktigste årsaken til at seriesystemet har vært slik de har vært. Geografi og lange reiseavstander har vært utfordringene, når nye seriestrukturer har vært diskutert. Dette er årsaken til at det på ett eller annet nivå må være kvalifiseringskamper for opprykk til et høyere nivå. Som man kan se av de tidligere avsnittene, har denne kvalifiseringsgrensen stort sett ligget mellom nivå 4 og 3, og i dag er dette mellom 3.- og 2. divisjon, altså mellom det nivået som er definert som høyeste breddenivå(3. divisjon) og laveste toppnivå(2. divisjon). 2. DIVISJON. 2. divisjon har siden sesongen 2001 bestått av 56 klubber, inndelt i 4 avdelinger a 14 klubber. Vinnerne rykker direkte opp i 1. divisjon(al), og de tre dårligste lagene i hver avdeling rykker ned i 3. divisjon. Sesongåpning har vært i midten av april, med avslutning i siste halvdel av oktober. Med unntak av en sesong(2001) har det vært spilleopphold i 2 helger i juli måned. 2. divisjon er vurdert som den viktigste utviklingsarenaen til norske fotballtalenter, og derfor er TL-klubbenes 2 er lag, dersom de er sportslig kvalifisert, gitt anledning til å delta i seriesystemet på dette nivået. 2. divisjon er ikke omfattet av kvalifiseringskamper, verken form opprykk eller nedrykk. Problemstillinger: Bør antall lag i 2. divisjon totalt endres Ja Nei Til evt. hvor mange Begrunnelse:

28 Bør antall avdelinger endres? Ja Nei Til evt. hvor mange Begrunnelse: Bør antall lag pr. avdeling endres? Ja Nei Til evt. hvor mange Begrunnelse: Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk til AL? Ja Nei Begrunnelse:

29 Bør antall lag som rykker ned fra hver avdeling endres? Ja Nei Til evt. hvor mange Begrunnelse: Er tidspunktet for serieåpningen OK For tidlig For sent Begrunnelse: Er tidspunktet for serieavslutningen OK For tidlig For sent Begrunnelse:

30 Er det rimelig med 2 spillefrie helger i juli? Ja Nei Evt. hvor mange. Begrunnelse: Bør TLs 2 er lag som er sportslig kvalifisert gis anledning til å delta i seriesystemet på dette nivået? Ja Nei Begrunnelse: Eventuelle ytterligere kommentarer til seriesystemet i 2. divisjon(sportslig/økonomisk/kalender):

31 3. DIVISJON. 3. divisjon er definert som breddefotball. Det betyr at forholdene må legges optimalt til rette for at flest mulig spillere som ønsker det, deltar i seriesystemet på dette nivået så lenge som mulig. Gi alle godt fotballtilbud i sitt lokalmiljø, og gi tilbud tilpasset ulike behov. Jfr. NFFs vedtatte Handlingsplan divisjon har vært gjennom noen endringer de siste årene. Vi nevner: 2000: Antall avdelinger øket fra 19 til 24, med 12 lag i hver avdeling. 24 avdelingsvinnere spiller kvalifiseringskamper om 12 plasser i Adeccoligaen(1. divisjon). Nedrykk fra den enkelte avdeling er avhengig av geografi, og evt. nedrykk ovenfra. 2006: 3. divisjon gjort om til kretsserier, der alle kretsene har minst en avdeling. Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Indre Østland har 2 avdelinger, og Oslo har 3 avdelinger. Kretsene bestemmer selv antall lag i hver avdeling. 2 er lagene til klubbene i TL, AL og 2. divisjon kan delta i seriesystemet på dette nivået dersom de er sportslig kvalifisert. 3. divisjon administreres av kretsene, og de 12 avdelingsvinnerne spiller kvalifiseringskamper om 12 plasser i 2. divisjon. Nedrykket fra 3. divisjon er bestemt av den enkelte krets. Evalueringspunkter: Er det riktig med 24 avdelinger i 3. divisjon? Ja Nei Evt. hvor mange. Begrunnelse:

32 Hva er riktig antall lag i en avdeling? Begrunnelse: Er det riktig med kretsvise avdelinger i 3. divisjon? Ja Nei Begrunnelse: Bør det være kvalifiseringskamper for avdelingsvinnerne for opprykk til 2. divisjon? Ja Nei Begrunnelse: Bør 2 er lag kunne delta i seriesystemet på dette nivået? Ja Nei

33 Begrunnelse: Kan det spilles seriekamper i april? Ja Nei Begrunnelse: Kan det spilles seriekamper i juli? Ja Nei Begrunnelse: Kan det spilles seriekamper(evt. kval.kamper) i siste halvdel av oktober? Ja Nei Begrunnelse: Eventuelle ytterligere kommentarer til seriesystemet i 3. divisjon(sportslig/økonomisk/kalender):

34 Etter utfyllingen av skjemaet lagres det og sendes til Manuelt utfylte skjemaer sendes NFF serviceboks 1. Ullevaal stadion 0840 Oslo Og merkes med Dag Vestlund. Sted Dato: Klubb: Divisjon: Avdeling: Underskrift klubbens valgte leder.

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner

NFFs budsjett for 2009 overfor klubbene i 1. divisjon kvinner Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 06/09 Til klubbene i:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013

Deres ref: Vår ref: 355951v1 8. mars 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 06/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010

Oversikt over enkelte endringer som følge av vedtak på Forbundstinget 2010 RUNDSKRIV NR. 11/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Ny serieordning menn overgangsordning

Ny serieordning menn overgangsordning Ny serieordning menn overgangsordning Ny struktur fra sesongen 2017: 1+1+2+6+24 Tippeligaen (16 lag) OBOS-ligaen (16 lag) PostNord-ligaen (14 lag pr avdeling) Regionligaen (14 lag pr avdeling) Kretsserien

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2013 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012

Informasjon fra NFF vedrørende fotballsesongen 2012 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 04/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 13/09 Til klubbene i:

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget

2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget 2. lagenes posisjon i seriesystemet anbefaling fra utvalget Innledning Tinget i 2012 behandlet følgende forslag fra Eidsvold Idrettsforening: < Forbundsstyret nedsetter innen sommeren 2012 et bredt sammensatt

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring

Framtidig modell for Lokalt Utviklede Spillere (LUS) høring Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16

Opprykk- nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 nedrykk NHFs serier i Region SørVest sesongen 2015/16 2. divisjon kvinner 3. divisjon kvinner 2. divisjon menn 3. divisjon menn NHF seriene, 2. divisjon avdeling 3 og 3. divisjon avdeling 7 består av lag

Detaljer

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn

Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innstilling fra seriekomite toppfotball menn Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sammensetning... 3 Forankring... 3 Helhetlig syn... 4 1 Vektlegging av faktorer... 4 Vurdering av faktorer... 4 Sportslig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008

Deres ref: Vår ref: 200519v1 13. februar 2008 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 08/08 Til klubbene i:

Detaljer

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat:

Detaljer

Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner

Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner Innstilling Seriekomité Toppfotball Kvinner Innledning Forbundsstyret har, ved flere anledninger, debattert seriestrukturen på kvinnesiden. Dette ble spesielt aktualisert forut for sesongen 2013 da Kattem

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012

Deres ref: Vår ref: 530020v1 16. februar 2012 Document Number: 530020v1 RUNDSKRIV NR. 05/12 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år.

Detaljer

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0

Overgang fra klubblisens versjon 1.0 til ny versjon 2.0 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 Til klubbene i NFF Trøndelag Dato: 25.10.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 NFF Trøndelag vil gjennomføre

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: Del 1 Påmelding til seriespillet sesongen 2017 side 2 8 Til klubbene Dato: 07.12.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2017: - SERIESPILL 11 19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16 19 ÅR - OBOS-CUP

Detaljer

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS

INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS INVITASJON TIL HOVEDSESONGEN 2014 TELEMARK FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser.. 2 Etteranmelding og trekking av lag 3 Oversikt kretsmestere/avdelingsvinnere.. 3

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2014 Sandefjord 13.11.14 Til stede:

Detaljer

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem

Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem Forslag fra Agder Bowlingkrets til nytt ligasystem INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 SESONGAVVIKLING... 2 3 HVORDAN ER LIGASYSTEMET I SVERIGE?... 3 4 FORSLAG TIL LIGASYSTEM ELITE... 4 4.1 SPILLEFORM

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

HØRINGSNOTAT LOKALT UTVIKLEDE SPILLERE

HØRINGSNOTAT LOKALT UTVIKLEDE SPILLERE Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for gutter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for gutter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 4. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer OBOS Cup Seriesystemer,

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU REGION ØST Retningslinjer for regionalt seriespill (4. og 5. div) i Region

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2013 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Fotballkretsens hjemmeside: Kampendringer

Detaljer

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni.

Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene 20. mai, 22. mai og 2. juni. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Nytt fra Forbundsstyret Forbundsstyremøtene

Detaljer

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER

FOTBALLSESONGEN 2009 - FORSIKRINGER Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016

PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Sandefjord 07.06.16 PROTOKOLL STYREMØTE 7. JUNI 2016 Til stede: Thorfinn haugen, Alexander Hesselberg, Line Gjerden Hvål, Hanne Jaerson, Torleiv Sandvik, Kjell Rune Pedersen, Line Hettervik. Ikke til stede:

Detaljer

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er

TIL KLUBBENE 4. desember 2012. Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er TIL KLUBBENE 4. desember 2012 Invitasjon til Fotballsesongen 2013 for barn, ungdom og voksen 7er Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til ny fotballsesong. Påmelding og godkjenning av lag foretas

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS

INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS INVITASJON KRETSSERIENE 2013 VESTFOLD FOTBALLKRETS Innhold Side Påmeldingsfrister. 1 Serietilbud og aldersgrenser... 2 Etteranmelding og trekking av lag. 3 FIKS Klubb/pålogging... 3 FIKS Lagspåmelding...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold PROTOKOLL STYREMØTE 12. NOVEMBER 2013 Sandefjord 13.11.13 Til stede:

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

2. divisjon kvinner Sesongen 1415

2. divisjon kvinner Sesongen 1415 2. divisjon kvinner 2. divisjon i NHF Region Øst og NHF Region Innlandet består av 1 avdeling med 11 lag. De samarbeidende regionene kan dispensere fra bestemmelsene om lagsantall og antall avdelinger

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 Til Klubbene og lagets kontaktperson 13-19 år Dato: 20.03.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL VÅR 2017 For alle klasser (gjelder ikke helårsserier) gjelder at

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse

Støttedokument til lagspåmelding. Innholdsfortegnelse Støttedokument til lagspåmelding Innholdsfortegnelse Viktig informasjon vedr. påmelding av lag i FIKS side 2 Hvordan komme frem til riktig lagsgrunnlag side 3 Hvordan velge riktig spillform? side 4 Hvordan

Detaljer

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien

Informasjon vedrørende sesongen 2010 overfor Toppserien RUNDSKRIV NR. 09/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Referat telefonmøte torsdag 3. april klokken 20.00

Referat telefonmøte torsdag 3. april klokken 20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no Referat telefonmøte torsdag

Detaljer

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014

Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Informasjon vedrørende fotballsesongen 2014 Innføring av 9 er fotball Aldersklasser og spillformer Innføring av divisjonssystem G19 Viktige datoer fram mot sesongen 2014 Dette informasjonsskrivet fra Østfold

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Serieutviklingskomiteen SUK

Serieutviklingskomiteen SUK Serieutviklingskomiteen SUK Innledning Serie Utviklings Komiteen heretter kalt SUK har bestått av; LEDER Ingar Gabrielsen, Polar Team BK og Nord Norge Øvrige medlemmer Ingvild Bjerke, Brage BK og Østlandet

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015

SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2015 Rundskriv 01/14 Til Klubbene i Trøndelag Fotballkrets Kopi Idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag Norges Fotballforbund v/nils Fisketjønn Trondheim 17.10.14. SERIESPILL ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016 Sandefjord 21.09.16 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Torleiv Sandvik, Line Hettervik, Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson. Ikke til stede:

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2016

Velkommen til fotballsesongen 2016 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2016 1 Velkommen til fotballsesongen 2016 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Base Camp Aktiviteter

Base Camp Aktiviteter Formannskapet 08.12.09 sak 125/09 vedlegg 1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no

Detaljer

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er)

Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Til klubbene i Hordaland Fotballkrets Bergen 8.12.2015 Invitasjon til sesongen 2016 for barn, ungdom og senior (7-er) Hordaland Fotballkrets inviterer klubbene til fotballsesongen 2016. Fristen for påmelding

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012 Til Stede: På telefon: På videokonf.: Adm: Tove Johannessen (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), Arild W. Vike (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). Lars Gunnar Larsen (nestleder)

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer