Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 15/ T 98/15 - AHS - VIT - stipenidat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Arna Fysikalske Institutt Åsane Fysioterapi, avd Hesthaugen Bergen Vest Fysioterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Leikanger kommune, helsesenteret Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - AL - Seksjon for norsk (GL) - Høgskolelektor/Førstelektor/Førsteamanuensis - Fast stilling Ellen Birgitte Johnsrud HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Ny lønnsplassering Tilsettingssak - AL - Seksjon for norsk (GL) - Høgskolelektor/Førstelektor/Førsteamanuensis - Fast stilling HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for idrett - førsteamanuensis - fast stilling Ove Ronny Olsen Sæle HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Trine Hysing-Dahl Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen I, 15/ AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Sadik Said Gurey Studieadministrativt kontor /Håkon Drabløs Dok. dato: Arkivdel: Student 451 X, 15/ T 97/15 - AIØ - VIT - fast tilsetting Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data og realfag - høgskolelektor i matematikk - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsavklaring Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data og realfag - høgskolelektor i matematikk - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data og realfag - høgskolelektor i matematikk - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data og realfag - høgskolelektor i matematikk - fast stilling Kristine Selvikvåg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Dokumentsenteret - førstekonsulent - 2 vikariater Trine Marie Humblen Forsberg, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - administrasjon - førstekonsulent - midlertidig tilsetting Thomas Dalsbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Bergen og Sveio kommune Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet ngdomstrinn i utvikling - pulje 3 Sveio kommune Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Oversendelse av samarbeidsavtale til Høgskolen i Bergen for ngdomstrinnsatsingen pulje 3 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet ngdomstrinn i utvikling - pulje 3 Fitjar kommune, Oppvekst Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig Kristin Rørvik 666 I, 15/ Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2015, RA virksomheter Rapportering av egenmeldt sykefravær 2015 Statistisk sentralbyrå Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 208 N, 15/ Anmodning om forlengelse av vikariat Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - vikariat HR Rekruttering /Elisabet Veland Senter for nye medier /Morten Morlandstø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting som prosjektleder Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - vikariat Senter for nye medier /Morten Morlandstø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - vikariat Tanja Krogstadnes Flåan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Tilgang til forskningsserver i prosjekt Kvalitet i utdanningen/kultur for motivasjon Beate Lode og Suela Kacerja Forskningsserver It tjenesten Avdeling for helse- og sosialfag /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Oppnevning av leder og vara for leder, Klagenemnda ved HiB Klagenemnda 2015 Beate Blom Håkon Rastum Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Studentrepresentanter til Klagenemnda ved HiB august august 2016 Klagenemnda 2015 Julie Johansen Kjetil Blindheim Hole Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Spørsmål og svar TheBplan Rammeavtale Datalagring - uninettavtale TheBplan Innkjøpskontoret /Børt Helge Carlsen 053

5 I,, N, X, S I, 15/ Avklaringsspørsmål - svar fra ATEA Rammeavtale Datalagring - uninettavtale Atea AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Børt Helge Carlsen 053 X, 15/ Attest og vitnemål Maria Nerhovde Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ CV Jon Sæbø Larsen Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Hydraulikk og hydrauliske systemer - fast stilling Boris Balakin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Arbeidsavtale Åse Bodil Lervik Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vitnemål og attester Lydia Johansen 1 Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S X, 15/ T 100/15 - AHS - VIT - fast tilsetting Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast Kari Fredheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - seniorkonsulent - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Daniel Aadnevik Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen X, 15/ Protokoll TR 23/15 - FA - TAP - tilsetting Tilsettingssak - FA - TAP - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Organisasjonspsykolog Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Lønnsavklaring Tilsettingssak - FA - TAP - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Organisasjonspsykolog Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - TAP - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Organisasjonspsykolog Anne Marthe Hanstveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på tilbakemeldinger fra AIO-A kullet 2014/2015 Videreutdanning i anestesisykepleie - tilbakemelding fra kull Henny Fauske Institutt for sykepleiefag /Sissel Tollefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 436 X, 15/ Protokoll TR 25/15 - AIØ - VIT - tilsetting Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - avdelingsingeniør - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice /Tone Hølleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Anmodning faller bort pga kontrakt som tilsynsvakt Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Anmodning faller bort pga kontrakt som tilsynsvakt 2 Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice /Tone Hølleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Presisering anmodning Marius Sæbø Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Betjent midlertidig Marius Sæbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Forslag fra avdelingen om oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - skatt og regnskap - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ T 115/15 Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis innovasjon og ledelse - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Tor Halvorsen - CV Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis innovasjon og ledelse - fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S X, 15/ T 115/15 - AIØ - VIT- Sirkulasjonssak sendt T Tilsettingssak - AIØ - Institutt for økonomisk-administrative fag - førsteamanuensis innovasjon og ledelse - fast stilling Høgskolen i Bergen /Jon Eivind Vatne Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen Avdeling for lærerutdanning /Tone Aarre Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Eli Glambek, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Ida Marie Tvedt Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Linn Langaker Rydningen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Mats Herman Karppinen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - avdelingsingeniør - midlertidig Ørjan Høyvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ HiB medbestemmelse etter Hovedavtalen Medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten Kunnskapsdepartementet Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Even O. Sørland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 204

10 I,, N, X, S N, 15/ Kurantbygg felt A1 Arealbehov, invitasjon til innspill Brukarutval: Kurantbygg på Nordtomta (A1) Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Karoline Rød Klausen Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Tommy Odland Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Informasjon og frist for påmelding - Sjefskurs nr. 16/2016 og informasjonskurs nr. 55/2016 Invitasjon. Sjefskurs nr. 16/2016 og informasjonskurs nr. 55/2016 Høgskolen i Bergen /Ole-Gunnar Søgnen Høgskoledirektøren /Audun Rivedal Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 N, 15/ Feilføring i FS Feilføring i FS Studieadministrativt kontor /Håvard Moe Hagen Avdeling for lærerutdanning /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument N, 15/ Feil rettet - Feilføring i FS Feilføring i FS Avdeling for lærerutdanning /Siren Erichsen Studieadministrativt kontor /Håvard Moe Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S N, 15/ Endringer på startside og publisering på itslearning Itslearning som infokanal til studenter Seksjon for utdanning /Sonja Irene Dyrkorn Seksjon for utdanning /Johan Bruland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 N, 15/ Anmodning om utlysning av ledig stilling ved gruppe for arealforvaltning Tilsettingssak - FA - seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - førstekonsulent - fast Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice /Karl Henrik Svensson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Kunngjøringstekst Tilsettingssak - FA - seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - førstekonsulent - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling Tilsettingssak - FA - seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - førstekonsulent - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Johan Olav Røsvik Synnes Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455 N, 15/ Ber om forlengelse av arbeidsavtale Arbeidsavtale Dokumentsenteret /Astrid Alræk Optun Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S N, 15/ Anmodning om forlenging av midlertidig tilsetting Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - prosjektleder - midlertidig Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - TAP - oppdrag Tilsettingssak - AIØ - Institutt for data- og realfag - prosjektleder - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Forvarsel om fakturering 2016 fra NINETT Betalings- og avtalemodell for NINETT AS ninett AS Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ TONO-tillatelse for offentlig framføring av musikk nr Konsert TONO-tillatelser TONO Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon /Silje Valde Onsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS / kontrakter Astrid Helene Olavsdottir Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om overføring til kull 15 - master i samfunnsarbeid Studieprogresjon Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland Dok. dato: Arkivdel: Student 507

13 I,, N, X, S, 15/ Politiattest med merknad. Behandling av sak i Klagenemnda Politiattest, sosialt arbeid - Seksjon for utdanning /Merete Sviggum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519 N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting høst 2015 Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Prachi Chhabra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Korrigert stillingsprosent Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tolkeutdanning på Vestlandet/Bergen, søknad om midler til finansiering AL - Tolking i offentlig sektor, samarbeid med ib Kunnskapsdepartementet Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Tone Reistad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Intensjonserklæring fra Tolketjenesten AL - Tolking i offentlig sektor, samarbeid med ib Tolketjenesten i Bergen Kommune Avdeling for lærerutdanning /Tone Reistad 411

14 I,, N, X, S I, 15/ Tolkeutdanning, samarbeid NHH AL - Tolking i offentlig sektor, samarbeid med ib Norges Handelshøyskole / Noregs Handelshøgskole /Sunniva Whittaker Avdeling for lærerutdanning /Tone Reistad 411, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Ingeborg Jentoft van de Vooren Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 553 X, 15/ Søknad - Siv Hansen Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 273 X, 15/ Søknad - Helge Olsen Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 273

15 I,, N, X, S X, 15/ Svar på søknad - Petrin Hege Eide Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 273 N, 15/ Søknad - Kari Heggholmen Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Høgskolen i Bergen /Kari Heggholmen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart pr telefon X, 15/ Programmet for engelskkurs for ansatte Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 273 N, 15/ Søknad - Ingvar Henne Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Høgskolen i Bergen /Ingvar Henne Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart pr telefon, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Fredrik Kvist Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 553, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår - barnehagelærer STM Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsavklaring Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Florø - høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Florø - høgskolelektor - midlertidig Stig Tjelle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ttalelse fra institutt vedr. ING101 Innpassing og fritak Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ ttalelse fra institutt vedr. ING104 Innpassing og fritak Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår - BL-N Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Sondre Johan H Riisøen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 553, 15/ Vedr. søknad om permisjon fra stilling ved Høgskolen i Bergen Permisjon Katrine Heggstad HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.4, 15/ Bekreftelse Bekreftelse på arbeidsforhold Lasse Jåvna Aslak Anti Dok. dato: Arkivdel: Personal 224, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - barnehagelærer STMB Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Eirik Ketilsønn Kjevik Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 553 X, 15/ Møte - avbrutt praksis Praksis Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig vikariat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Opptakskontoret - konsulent - vikariat Isabell Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - BLL Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - vikariat Offl 25 fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - vikariat Beathe Sørebø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Norskseksjonen - Høgskolelektor - Vikariat Malin Jenssen Bakken HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Innstilling til midlertidig stilling ved pedagogikkseksjonen Tilsettingssak - AL - Pedagogikkseksjonen GL - Høgskolelektor - Midlertidig stilling HR Rekruttering /Elisabet Veland Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S X, 15/ Endring i stillingsbrøk Tilsettingssak - AL - Pedagogikkseksjonen GL - Høgskolelektor - Midlertidig stilling HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland X, 15/ tdypende informasjon omkring bakgrunn for vikariat Tilsettingssak - AL - Idrettsseksjonen - Høgskolelærer - Midlertidig stilling Avdeling for lærerutdanning /Bodil Kjesbo Risøy HR Rekruttering /Elisabet Veland HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - prosjektstilling Bergliot Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse på studentverv Bekreftelse Fredrik Kvist Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 552, 15/ Kontrakt AHS - kontrakt Hanne Elin Fosse Avdeling for helse- og sosialfag /Hanna Nykvist Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - ING101 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ING101 Eirin Wærnes Bruvoll Studieadministrativt kontor /Bernt Humberset Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student 455

20 I,, N, X, S, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Lise Voxnæs Madsen Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Lena Tveit Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - jordmor - kull /2016 Kine Sørhaug Træet Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - TAP - vikariat Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - førstekonsulent - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - førstekonsulent - vikariat Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Trond Jakob Ervik Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Student 552

21 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse Bekreftelse Mathias Bakken Angelvik Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane Dok. dato: Arkivdel: Personal 224, 15/ Avslag på søknad om praksisplass på særvilkår, GRF-13 Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Møtereferat ang. mentorordning Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ CV og attester Bjarte Hundvin Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Bjarte Hundvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Tilsagn om tilskudd til mentor Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Timeliste Bjarte Hundvin august 2015 Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Bjarte Hundvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - TAP - oppdrag Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for bio og kjemiingeniørfag - midlertidig Bjarte Hundvin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vedrørende din oppsigelse av stilling ved Høgskolen i Bergen Oppsigelse av stilling Maj Brit Iden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Bekreftelse Oppsigelse av stilling Maj Brit Iden Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 X, 15/ Anmodning om utlysning av midlertidig stilling Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - vikariat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om praksisplass på særvilkår - BL Praksisplass Avdeling for lærerutdanning /Jeanette Haukeland Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student

23 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for byggfag - høgskolelektor - midlertidig Anne Sofie Handal Bjelland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Melding om foreldrepermisjon Permisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsavklaring Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - Radcare 50% midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - oppdrag Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - Radcare 50% midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning Vest - Radcare 50% midlertidig stilling Espen Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Mai Britt Lindebjerg Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S, 15/ AL - Svar på søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student 451, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - sykepleie, desentralisert - kull /2016 Åse Vikane Djønne Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig Gunnhild Sofie Vestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Presisering av stillingsprosent Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - førstekonsulent - inntil 90% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsavklaring Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - førstekonsulent - inntil 90% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - førstekonsulent - inntil 90% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - TAP - vikariat Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - førstekonsulent - inntil 90%, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - førstekonsulent - inntil 90% Bodil Moss X, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - skrivesenterpiloten - inntil 10% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - oppdrag Tilsettingssak - FA - Biblioteket - midlertidig tilsetting uten utlysing - skrivesenterpiloten - inntil 10% Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2016 Marit Velken Meyer Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2016 Amalie P Jansdatter Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull /2016 Benedicte Gåsemyr Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tildeling av praksisplass på særvilkår - SOS Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - fysioterapi, F14 Praksisplass Jens Haukali Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ettersending av dokumentasjon - søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 15/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - VPHA 15H Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student

27 I,, N, X, S, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - VPL Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning Innpassing og fritak Rene Wik Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning Innpassing og fritak Rene Wik Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Melding om gjenopptak av studiet Permisjon Marina Fjæreide Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Vedrørende din oppsigelse av stilling ved Høgskolen i Bergen Oppsigelse av stilling Ann Helen Haugen Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Bekreftelse Oppsigelse av stilling Ann Helen Haugen Dok. dato: Arkivdel: Personal 213

28 I,, N, X, S N, 15/ Framtidige bemanningsbehov ved avdelingane Framtidige bemanningsbehov Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Geir Anton Johansen 210, 15/ Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Tilbud om ny vurdering i klagesak BYG102 Statistikk og landmåling Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Klage på formelle feil Klage på formelle feil Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Tilbud om ny sensurering i BYG102 Statistikk og landmåling Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student 455

29 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon Per Ragnar Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon - BYGG Permisjon - BYGG Andreas Palmesen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Mail om utvidelse av stillingsprosent tvidelse av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - fast tilsetting tvidelse av stillingsprosent, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen tvidelse av stillingsprosent Lene Merethe lvestad X, 15/ Anmodning om utlysing av stilling Tilsettingssak - AIØ - Dykkerutdanningen - dykkerinstruktør - fast Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S, 15/ Samarbeidsavtale Helse Bergen HF og Høgskolen i Bergen Samarbeidsavtale Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 321, 15/ Samarbeidsavtale mellom Helse Bergen HF og Høgskolen i Bergen Samarbeidsavtale Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 321, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ingvild Dalehaug Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Jostein Sæterstøl Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Njål Brekke Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen N, 15/ Notat angående LMS versus DLM LMS versus DLM Seksjon for utdanning /Sonja Irene Dyrkorn Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 053

31 I,, N, X, S N, 15/ Innspill til notat fra Johan Bruland LMS versus DLM Seksjon for utdanning /Sonja Irene Dyrkorn Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 053 N, 15/ Innspill til notat fra Jon Hoem LMS versus DLM Seksjon for utdanning /Sonja Irene Dyrkorn Seksjon for utdanning /Nina Mønstre 053, 15/ Innvilget søknad om praksisplass på særvilkår - sykepleie, GRS-14 Praksisplass Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Stela Matthiesen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Sissel Bryn Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Anders Hovland Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen

32 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Asta-May Flekke Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen I, 15/ Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang Avvikling av eksamen Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Elisabeth Fosse Lauvås Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Katie Gillings Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Silje Marie Midtun Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen I, 15/ AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Håkon Drabløs Dok. dato: Arkivdel: Student 451

33 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet og praksis - BL-D Permisjon Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Panorama: Strategi for samarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan Panorama: Strategi for samarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan Kunnskapsdepartementet Internasjonalt kontor /Elin Kvaale 359 I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet - V60RSPSYK Permisjon Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Inter-Institutional Agreement Inter-Institutional Cooperation - Czech Technical niversity in Prague Czech Technical niversity in Prague Internasjonalt kontor /Marthe Lillefjære Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for forskningsprosjekt som behandler personopplysninger Kjersti Marie Blytt - prosjekt Studie av sykepleiestudenters holdninger og forhold til forskning og fagutvikling Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi Skramstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Inter-Institutional Agreement Inter-Institutional Cooperation - niversity of Lisboa, Instituto Superior Técnico niversity of Lisboa, Instituto Superior Técnico Internasjonalt kontor /Marthe Lillefjære Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

34 I,, N, X, S I, 15/ AL - Oppmelding til eksamen etter frist Avvikling av eksamen Anne-Britt Glittenberg Elvegård Studieadministrativt kontor /Håkon Drabløs Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Lene Merethe lvestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ AHS - Oppmelding til eksamen etter frist Avvikling av eksamen Nils Boge Seeberg Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 15/ AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Ingeleiv Haugen Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Nye anskaffelser invitasjon: Digital eksamen, LMS, Plagiatkontroll Nye anskaffelser invitasjon: Digital eksamen, LMS, Plagiatkontroll ninett AS Økonomiseksjonen /Jan Ove Henriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

35 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet og praksis Permisjon - GRF Nora Nedland Førre Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Senneset Dok. dato: Arkivdel: Student 531

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-35 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Flora kommune, Fysio-/ergoterapiavdeling Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-6 Vurdering fra sakkyndig utvalg sendt til søkerne Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01171-5 Notat sendt til NAV NAV - Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Lønnskontoret /Linda Alrek Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/02052-8 Gjesteforeleser ved Avdeling for helse-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-8 Protokoll T 98/15 - AHS - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-52 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Sogndal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 06.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01013-4 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret 2016 uke 1-11 Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stryn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst, 15/01213-40 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-37 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Haugesund kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03000-1 Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning Tilbud på Videreutdanning i karriereveiledning - Anbudskonkurranse Oslo Kommune tdanningsetaten Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-60 Kopi av pålegg om sluttinnlegg før hovedforhandling fra Bergen Tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01246-6 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Dag Moster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/03606-8 Administrativt vedtak - AHS - VIT - forlengelse Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02687-3 Kontrakt - gjesteforeleser Eirik Wigtil Søfteland Dok. dato: 29.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 15/03128-5 Kontrakt - gjesteforeleser Anne-Grete Aadland Sætre Dok. dato: 07.10.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-12 Retur av signert finansieringsavtale - 2015-1-NO01-KA107-013205 - Erasmus + global mobilitet Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-480 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-481

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-500 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Lene K Juvet Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 31.08.2015, Tatt til etterretning I, 15/01104-501 Kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/02344-2 Pålegg om overtid vår 2016 Pålegg om overtid Alexander Lundervold Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Elin Fauskanger Thane 232.2, 15/02411-4 Regnskapsrapport 2015 Norgesuniversitetet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01062-9 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 May-Britt Øiseth Moen Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv, 15/01213-44

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01013-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Senter for omsorgsforskning - stipendiat - Forskningsgruppe Omsorgsforskning HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02111-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Benedikte Lunde Hvitmyhr HR Rekruttering /Siri Sandven Skeie Eidsaa Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning, 15/02248-42 Krav om innsyn

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01151-18 Kronologisk oversikt over studieløp Skikkethetsak Institutt for sosialfag og vernepleie /Ingunn Ellingsen Nordstrøm Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 02.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-7 Protokoll T 45/15 - AHS - Stipendiat Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01106-4 Ny frist for ferdigstilling av ZMEKK 3 - Nytt mønster for utbetaling av tilskudd Læremidler innen tilrettelagt opplæring - opplæring av språklige minoriteter og opplæring innen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01004-2 Stilling etter avslutta åremålsperiode Framtidig arbeid for tilsett Avdeling for lærerutdanning /Dag Orseth Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 16.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-6 tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2015 Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-31 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Stord kommune, Avd. Fysio-/ergoterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01662-23 Retur av vedlegg Tilsettingssak - AL - Mat og helse - Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor - fast Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv X, 15/02070-2 Diploma Supplement

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01005-5 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Rita Agdal HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02316-10 Avtale om praksis for studenter Praksis for sosionomstudenter kull 14 NAV Askøy Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem 426 20.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01222-3 Kontrakt - gjesteforeleser Solveig Storbækken, 15/01291-15 Interimrapport 2015 - Erasmus+ mobilitet - 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-46 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Osterøy kommune, Eining psykisk helse og rus /Kaia Hatland Gjengedal Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-45 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Fusa kommune, Tiltak for fuksjonshemma Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01294-14 Kontrakt - gjesteforeleser Tiina Maarit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01470-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Berit Natalie Bareksten HR Rekruttering /Kristin Mathiesen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01129-31 Oppnevning av medlemmer fra biblioteket til velferdskomite: festkomite for sommerfest og kollegafest Velferdsutvalg 2015 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01014-24 Tilbud om stilling som stipendiat ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Thomas Potrebny

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01243-5 Kontrakt - gjesteforeleser AHS - gjesteforeleser - kontrakt Lisa Stokkeland Avdeling for helse- og sosialfag /Christel Devik Dok. dato: 23.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 250 14.10.2016,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02385-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale nni Beite Rogvin HR Rekruttering /Noelia Fourcade Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 01.09.2016, Tatt til etterretning, 15/02707-4 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-21 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Sørlandet sykehus, Kristiansand Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-15 Innkalling til møte i Avdelingsrådet 4.11.2016 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01110-2 Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett AS /Rolf Sture

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01143-44 Avtale om praksis for studenter Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Hordaland fylkeskommune, Årstad videregående skole Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-23 Dokumentasjon Protrebny Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01538-17 Svar på innsynsbegjering Studietur til Kina Bergensavisen AS Seksjon for utdanning /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 15/01675-58 Ent3rkontrakt høst 2016 ENT3R

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01033-11 Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Matematikk - stipendiat Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/01062-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01306-139 Søknad om tilgang i FS - Lise Bjørkhaug Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen Opptakskontoret /nni Beite Rogvin

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01808-22 Sak 38/15 Sykefravær 3. kv. 2015, totaloversikt AM 2015 X, 15/01808-25 Sak 42/15 Referat VO-møte 01.12.15 AM 2015 X, 15/01808-26 Sak 42/15 Stamina helse - utkast til handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01063-2 Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektøren /Christian Fotland 004 I, 15/01143-16

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01183-3 Kontrakt Kontrakt Martine Kallevik Valen Enhet for publikumstjenester /Trude Færevaag Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 10.12.2015, Tatt til orientering N, 15/01306-118

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01014-19 Merknader til sakkyndig vurdering Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01452-8 Kontrakt - gjesteforeleser Tor Haugen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01966-3 Samarbeidsavtale - Høgskolen i Bergen og Addisco - Bachelor med fordypning i Tek 518093

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01025-12 Oversendelse av utfylt lærekontrakt og kopi av arbeidsavtale Avtaler om lærlingeplasser 2015 Hordaland fylkeskommune Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-10 tvidet søkerliste Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks Offl 25 første ledd HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01308-12 Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Fødsels- og omsorgspermisjon Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01290-13 Innkalling til møte i avdelingsrådet AHS 23.9.16 Avdelingsrådet - Avdeling for helse- og sosialfag, AHS - Innkallinger og referater Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01536-2 Referat brannøvelse - 16.02.15 Brannvern - Møllendalsveien Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Bente Lyssand Molland Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 254

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01143-31 Forespørsel om praksisplass for 3.års vernepleierstudent høsten 2016 Praksis for vernepleierstudenter, kull 2014 Kjetil Damm Gjermund Sulen Eli Handeland Eli Fjeldstad Hordaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01181-19 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok. dato: 22.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/02093-20 Kontrakt - gjesteforeleser Thomas Nag Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01175-6 Kontrakt - gjesteforeleser Birger Norderud Lærum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/01274-4 Kontrakt - gjesteforeleser Per Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01675-66 Ent3rkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01110-3 15/01110-2 - Etablering av informasjonssikkerhetsaktivitet på samtlige H-institusjoner - besøk ved Høgskolen i Bergen 6. desember 2016 Informasjonssikkerhet i H-sektoren ninett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01062-6 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull 2013-2014/2015 Cathrine Holst Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01151-6 Bekymringsmelding student 3 års praksis Skikkethetsak Avdeling for lærerutdanning /Jannike Lyngtun Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Student 536 19.11.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01014-20 Innstilling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat HR Rekruttering /Anne Marit Morken Avdeling for helse- og

Detaljer