Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 15/ Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren Erichsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 276 I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - ergoterapi - kull /2015 Cathrine Holst Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 426 I, 15/ NV-prosjekt P13/ tbetaling av prosjektmidler 2015 tlysning av midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2015 Norgesuniversitetet /Vigdis Amundsen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/ Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag Sensoroppdrag - AHS / Kontrakter Terje Øien Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Seksjon for idrett - førsteamanuensis - fast stilling Eystein Enoksen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Vurdering fra sakkyndig utvalg Tilsettingssak - AL - Idrettsseksjonen - høgskolelektor - kommisjon Eystein Enoksen HR Rekruttering /Elisabet Veland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S I, 15/ Tildeling fra Banksjef Patrick Dall Volckmars Legat AIØ-MM Bachelor i undervannsteknologi - Kristiansund Banksjef Patrick Dall Volckmars Legat Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Kristin Reiso Lawther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Standardkontrakt for varekjøp - Anskaffelse av kjemikalier - signert Anskaffelse Kjemikalier rammeavtale Fisher Scientific AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Tone-Lise Osnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054, 15/ Svar på søknad om permisjon - AL - GL 1-7 Permisjon - AL - GL 1-7 Kristine F Ingebrigtsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Håvard Dale Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting av gjesteforeleser Lisbeth Rustad Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Vidar Berge Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S I, 15/ Innsendelse av regnskap og revisjonsberetning Bergen Rederiforenings fond og Dirik Pihl legat Dirik Pihls legat KPMG AS /John Kaspersen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Lillian Irene von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende innsendelse av regnskap og revisjonsberetning Bergen Rederiforenings fond og Dirik Pihl legat Dirik Pihls legat KPMG AS /John Kaspersen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Lillian Irene von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende innsendelse av regnskap og revisjonsberetning Bergen Rederiforenings fond og Dirik Pihl legat Dirik Pihls legat KPMG AS /John Kaspersen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Lillian Irene von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 162 I, 15/ Revisjonsberetninger Dirik Pihl og Bergens Rederiforenings fond Dirik Pihls legat KPMG AS /John Kaspersen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Lillian Irene von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 162, 15/ Vedrørende revisjonsberetninger Dirik Pihl og Bergens Rederiforenings fond Dirik Pihls legat KPMG AS /John Kaspersen Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Lillian Irene von Krogh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 162 I, 15/ Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgave i BORA Avtaler om tilgjengeliggjøring av masteroppgaver BORA HiB - Bergen Open Research Archive Morten Fahlvik Enhet for informasjonsressurser /Monica Roos Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgave i BORA Avtaler om tilgjengeliggjøring av masteroppgaver BORA HiB - Bergen Open Research Archive Maria Astad Sørngård Enhet for informasjonsressurser /Monica Roos Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Referat fra Studiekvalitetsutvalget AHS - Studiekvalitetsutvalget Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 N, 15/ Revidert emnebeskrivelse BSM1 til godkjenning AHS-studieplaner til godkjenning Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Ravnanger Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 15/ Svar på revidert emnebeskrivelse BSM1 til godkjenning AHS-studieplaner til godkjenning Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Ravnanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing i GL 1-7 Nina Marie Rohde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon - AL - GL1-7S Permisjon - AL - GL1-7S Harald Federley Kirkemo Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen Overflytting til Høgskolen i Bergen Kristine Mathiassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Svar på: Sakkyndige komite - vurdering av master i innovasjon og teknologiledelse Masterstudium i innovasjon og teknologiledelse - realfaglig retning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine Engan- Skei Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av emner Isabelle Regine Eide Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon GL 1-7 Permisjon Charlotte Ryngøye Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet/praksis Permisjon Charlotte Bru Hjørnevik Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Per Lund-Johansen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Per Lund-Johansen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om permisjon Permisjon - AL GL1-7 Ann Kristin Mjelstad Nilssen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Organisering av BOLK ved Høgskolen i Bergen Kopinor/BOLK KOPINOR Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.5, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet - AL - GLM 1-7 Permisjon - AL - GLM 1-7, kull 2013 Mildrid Tjønn Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Takker ja til stilling Tilsettingssak - FA - Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling - Lønnskontoret - fast Elin Vivelid HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Svein Skogstrand - timelærerskjema Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S N, 15/ Bekreftelse på oppmelding - eksamensmeldingsbrev er ikke sendt B15DF, B15WD, B5KA4, B5KW1 - oppmelding av kull 2015 vår til vurdering våren 2015 Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Senter for nye medier /Morten Morlandstø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 429, 15/ Søknad om permisjon - innvilget studierett ekstra semester med fritak for tilleggsavgift Permisjon Iselin Mari Kristiansen Senter for nye medier /Morten Morlandstø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon - F14 Permisjon Kristian Rygg Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ HFK tillsagnsbrev 2015 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Regionalt samarbeidsprosjekt - Nyskapingsparken Inkubator Hordaland fylkeskommune Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Anna Zheleznaya Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016.1, 15/ Tilsetting som veileder Ruth Marie Donnovan Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Permisjon Susanne Carina Neumann Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av emner Stephanie Corine Antoinette Hoebeke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet - GRF Permisjon fra studiet - GRF Helene Holm Grasdal Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilsetting til oppdrag ved Avdeling for helse- og sosialfag AHS - oppdrag - kontrakt Tonje Myrland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som veileder Mette Senneseth Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Ny sensur kand 402 AL - Klage på karakterfastsetting - GNO1212 Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland Høgskolen i Bergen /Marianne Røskeland Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning Lise Elvestad Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet - GL 1-7 Permisjon fra studiet - GL 1-7 Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Jorunn Sudbø Sivertsen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Jorunn Sudbø Sivertsen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Trygve Stavrum Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Trygve Stavrum Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Bac Nguyen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Bac Nguyen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Andreas Abildgaard Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Andreas Abildgaard Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Trond Høvik Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Trond Høvik Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Einar Ingebrigtsen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Einar Ingebrigtsen Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Lars Peder Bovim Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Lars Peder Vatshelle Bovim Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Randi Hove Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Randi Hove Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Lene Søyland Markhus Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 15/ Tilsetting som gjesteforeleser Lene Søyland Markhus Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om tilsetting av gjesteforeleser - Thomas Berge Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Avdeling for helse- og sosialfag /Trude lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på klage på rettleiing i samband bacheloroppgåve Klage - Institutt for sjukepleie Astrid Bjørkedal Gjelsvik Ann Christin Henriksen Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Linda Bråtveit Brooker Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Inger Helene Kaldhol Rygg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om permisjon Permisjon Karianne Hodnekvam Bergerud Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om vurdering av utenlandsk utdanning Vurdering av utenlandsk utdanning Agnieszka Swat Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 462 I, 15/ Avskjermet Intern varsling Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Eli Glambek Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 257, 15/ Oppsigelse av stilling Oppsigelse Sturle J. Monstad HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Elisabeth Kråkenes Høydalsvik Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Christian Bergflødt Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing Hildegunn Skår Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing Hildegunn Skår Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing Kristin Amundsen Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Kristin Amundsen Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Gunnvor Tisthamar Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Permisjon Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Oddveig Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Høgskolelærer - midlertidig HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Høgskolelærer - midlertidig HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Ansiennitetsberegning og lønnsplassering Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - Høgskolelærer - midlertidig Institutt for sykepleiefag /Sissel Tollefsen HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - midlertidig HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - tilsynsvakt, ringevikar Tilsynsvakt Eirin Wærnes Bruvoll Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stilling etter avslutta åremålsperiode Nye stillingar for avslutta åremål, hausten 2015 Avdeling for helse- og sosialfag /Kristin Ravnanger Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

16 I,, N, X, S X, 15/ Stilling etter avslutta åremålsperiode Nye stillingar for avslutta åremål, hausten 2015 Avdeling for lærerutdanning /Per Arne Michelsen Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Stilling etter avslutta åremålsperiode Nye stillingar for avslutta åremål, hausten 2015 Avdeling for lærerutdanning /Jacob Melting Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Stilling etter avslutta åremålsperiode Nye stillingar for avslutta åremål, hausten 2015 Senter for utdanningsforskning /Tom Are Trippestad Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - AIØ - Data- og realfag - førsteamanuensis - midlertidig HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Institutt for data- og realfag /Carsten Helgesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbud fra Blinken AS 3D - laserskanner til bygg Blinken AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Kjetil Fotland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 15/ Tilbud fra Norgeodesi AS 3D - laserskanner til bygg Norgeodesi AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Kjetil Fotland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054

17 I,, N, X, S I, 15/ Tilbud fra Leica Geosystems AS 3D - laserskanner til bygg Leica Geosystems AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Innkjøpskontoret /Kjetil Fotland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Sonja Mellingen HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Helge Reigstad HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - tilsynsvakt Kontrakt - studentvakt Magnus Wold Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice Dok. dato: Arkivdel: Personal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer