Hurtigoppsettguide MFC-8220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigoppsettguide MFC-8220"

Transkript

1 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Trinn 2 Sette opp maskinen Installere driveren og programvaren Oppsettingen er fullført! Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til Oppbevar denne hurtigoppsettguiden, brukerhåndboken og medfølgende CD på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem. For administratorer Sette opp maskinen USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB Macintosh nettverk

2 Advarsel Tips Brukerhåndbok Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade. Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på MFCmaskinen. Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFCmaskinen. Angir henvisninger til brukerhåndboken.

3 Komme i gang Komponenter i esken MFC Hurtigoppsettguide 5 1. Kontrollpanel 2. Dokumentutgangsstøtte 3. Klaff med forlengelse på utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned 4. Manuell arkmater 5. Papirskuff 6. Dokumentstøtte på dokumentmateren 7. Kontrollpaneldeksel 8. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned 9. Frontdeksel 10.Strømbryter Brukerhåndbok CD-ROM for Dokumentstøtte på dokumentmateren Trommelenhet (inkludert tonerkassett) CD-ROM for Macintosh Dokumentutgangsstøtte Telefonledning Strømledning Komponentene i esken kan variere fra land til land. Ta vare på all emballasjen og esken. Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell eller USB). For parallellgrensesnitt: bruk en toveis, skjermet parallellkabel som oppfyller IEEE1284-spesifikasjonen og som ikke er mer enn 2 m lang. For USB-grensesnitt: bruk en høyhastighets USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 m lang. Forsikre deg om at du bruker en Hi-Speed USB 2.0 sertifisert kabel dersom datamaskinen bruker et høyhastighets USB 2.0 grensesnitt. Selv om datamaskinen har et USB 1.1-grensesnitt, kan du koble til MFC-maskinen. 1

4 Kontrollpanel Utskriftstaster (Print) 5. Faks- og telefontaster 9. Talltastatur 2. Display (LCD) 6. Start 10. Skifttast (Shift) 3. Modustaster 7. Stopp/Avslutt (Stop/Exit) 11. Direktevalgtaster 4. Navigasjonstaster 8. Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger) Les mer om dette under Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukerhåndboken. 2

5 Innholdsfortegnelse Trinn 1 Sette opp maskinen Trinn 2 1. Feste papirstøttene Installere trommelenheten Legge papir i papirskuffen Installere strømledning og telefonledning Stille inn landet (ikke språket) Stille inn lokalt språk Stille inn dato og klokkeslett Stille inn apparatets ID Velge mottaksmodus Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)...11 For brukere av USB-grensesnittkabel (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)...13 Gjelder bare brukere av 98/98SE/Me...16 Gjelder bare brukere av 2000 Professional...18 Gjelder bare brukere av XP...22 For brukere av parallellgrensesnittkabel (For 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)...25 Gjelder bare brukere av 95/98/98SE/Me...28 Gjelder bare brukere av 2000 Professional...30 Gjelder bare brukere av XP...34 For brukere av Windows NT Workstation versjon For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr) (For 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)...40 For brukere av USB-grensesnittkabel...45 For brukere av Mac OS 8.6 til For brukere av Mac OS X 10.1/ eller høyere...47 For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr)...49 For brukere av Mac OS 8.6 til For brukere av Mac OS X 10.1/ eller høyere...51 For administratorer Brukerhåndbok for nettverk, oversikt (NC-9100h)...53 Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun -brukere)...54 Web BRAdmin...54 Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional (kun -brukere)...55 Tilleggsutstyr...56 Forbruksmateriell

6 Trinn 1 Sette opp maskinen 1 Feste papirstøttene Koble IKKE til grensesnittkabelen. Denne grensesnittkabelen skal kobles til når du installerer driveren. 2 Installere trommelenheten 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på frontdekselets utløserknapp. 1 Fest dokumentstøtten på dokumentmateren. Dokumentstøtte på dokumentmateren Utløserknapp frontdeksel Frontdeksel 2 Åpne kontrollpaneldekselet ved å løfte det opp og bakover. 2 Pakk ut trommelenheten. Fjern beskyttelsesdelen. Trommelenhet Kontrollpaneldeksel 3 Fest dokumentstøtten på dokumentmateren. Beskyttelsesdel Dokumentutgangsstøtte 4 Lukk kontrollpaneldekselet. 4

7 3 Vugg enheten fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt. 3 Legge papir i papirskuffen 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen. Sette opp maskinen 4 Trykk trommelenheten inn i maskinen (inntil den klikker på plass). USB 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene i skuffen. parallell For administratorer Macintosh USB Macintosh nettverk nettverk Windows NT 4.0 parallell 5 Lukk maskinens frontdeksel. Utløserhendel for papirfører For å bruke papirformatet Legal, trykker du på den universale utløserknappen for papirførerne og trekker ut den bakre delen av papirskuffen. Universal utløserknapp for papirførerne 5

8 Trinn 1 Sette opp maskinen 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating. 4 Installere strømledning og telefonledning Du må IKKE koble til parallell- eller USB-kabelen ennå. 4 Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet. 1 Påse at strømmen er slått av. Koble strømledningen til MFC-maskinen. Opptil hit. 2 Koble strømledningen til en veggkontakt. Slå på strømbryteren. Strømledning 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker maskinen. 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket LINE på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt. Klaff på papirstøtten Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 Om papir i brukerhåndboken. Advarsel MFC-maskinen må være jordet med bruk av jordet ledningsplugg og en jordet veggkontakt. Fordi MFC-maskinen er jordet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFCmaskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist. 6

9 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor. Biapparat Ekstern telefon Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor. Still inn mottaksmodus på Ext.Tel/Svarer. Les mer om dette i kapittel 1 Koble til MFC-maskinen i brukerhåndboken. Telefonsvarer Telefonsvarer 5 Stille inn landet (ikke språket) Du må innstille slik at MFC-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet. 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk Set. Set Country Press Set Key 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket) Norway Select & Set 3 Trykk Set når ditt land vises i displayet. 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte. Norway? 1.Yes 2.No 5 Hvis korrekt land vises i displayet, tast 1 for å gå til trinn 6. ELLER Tast 2 for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land. 6 Etter at Accepted er blitt vist i displayet i to sekunder, vises Vennligst vent. Accepted 1.Yes 2.No Hvis du valgte NORWAY i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet. Sette opp maskinen USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB 7 Når dato og tid vises, skru av og på igjen. Macintosh nettverk For administratorer 7

10 Trinn 1 Sette opp maskinen 6 Stille inn lokalt språk Du kan endre skjermspråket til norsk, svensk, dansk og finsk. 1 Trykk Menu,,. 2 Trykk eller for å velge språk og trykk så Set. 7 Stille inn dato og klokkeslett MFC-maskinen viser dato og klokkeslett og skriver dem ut på hver faks du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid År:2004 (f.eks. tast 0, 4 for 2004.) 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Mnd:03 (f.eks. tast 0, 3 for mars.) 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Dag:01 (f.eks. tast 0, 1.) 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Tid:15:25 (f.eks. tast 1, 5, 2, 5 for kl. 3:25 på ettermiddagen.) 8 Trykk Stop/Exit. Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du Stop/Exit. 8

11 Sett For administratorer parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk USB Sette opp maskinen 8 Stille inn apparatets ID Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk Set. Apparatets ID Fax:_ 5 Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk Set. (Hvis telefon- og faksnummer er det samme, tast det samme nummeret igjen.) Macintosh USB Macintosh nettverk Apparatets ID Tlf:_ Talltastat Stopp/Avslutt Meny Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet. Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du for å flytte markøren mot høyre. Trykk tast Én gang To ganger Tre ganger Fire ganger 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Les mer om dette under Stille inn apparatets ID i kapittel 4 i brukerhåndboken. 6 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk Set. Apparatets ID Navn:_ 7 Trykk Stop/Exit. Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du Stop/Exit. 9

12 Trinn 1 Sette opp maskinen 9 Velge mottaksmodus Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Trykk eller for å velge modus. 5 Trykk Set. 6 Trykk Stop/Exit. Les mer om dette under Oppsett for mottak i kapittel 5 i brukerhåndboken. Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen? Ja Nei Bruker du talebeskjedfunksjonen på den eksterne telefonsvareren? Nei Vil du at MFCmaskinen skal besvare faksanrop og telefonanrop automatisk? Ja Kun fax MFC-maskinen besvarer automatisk alle anrop som en faks. Fax/Tel MFC-maskinen kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet ikke er en faks, ringer telefonen og varsler deg om at du må svare. Nei Manuell Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv. Ja Ext.Tel/Svarer Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut. Gå til neste side for å installere driveren 10

13 Trinn 2 Medfølgende CD (MFL-Pro Suite) Du finner en mengde informasjon på CDen. Installasjonsprogram Du kan installere driverne for skriver, PC FAX Send/ Mottak, skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inklusive PaperPort og TextBridge OCR. Online-registrering Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen (krever Internett-oppkopling). Dokumentasjon Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert). Brother Solutions Center Se kontaktinformasjon for Brother kundeservice og hvordan du finner et autorisert Brother-servicesenter. Hjelp Nyttige tips. Start Here (Mac OS ) Du kan installere driverne for skriver, skanner, PC-FAX Send og Presto! PageManager for Mac OS Start Here OSX Du kan installere driverne for skriver, skanner, PC-Fax Send, fjernoppsettprogrammet og Presto! PageManager for Mac OS 10.1/ eller høyere (skanning støttes ikke i Mac OS 10.1). ReadMe! Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking. Documentation Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format. Brother Solutions Center Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen (krever Internett-oppkopling). On-Line Registration Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen (krever Internett-oppkopling). 11

14 Trinn 2 Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel. USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB Sette opp maskinen Brukere av USB-grensesnittkabel...Gå til side 13 (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Brukere av parallellgrensesnittkabel... Gå til side 25 (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Brukere av Windows NT Workstation versjon Gå til side 37 (for brukere av parallellgrensesnittkabel) Brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr)... Gå til side 41 (for 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP) Brukere av USB-grensesnittkabel For Mac OS 8.6 til Gå til side 45 For Mac OS X 10.1/ eller høyere...gå til side 47 Brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr) For Mac OS 8.6 til Gå til side 49 For Mac OS X 10.1/ eller høyere...gå til side 51 Macintosh nettverk For administratorer For administratorer...gå til side 53 12

15 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under Sette opp maskinen på sider Slå MFC-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel. 5 Klikk MFL-Pro Suite i Hovedapplikasjon. 2 Slå datamaskinen på. (For 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.) 3 Sett den medfølgende CDen for inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk. MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft PaperPort, ScanSoft TextBridge, PC-FAX program, fjernoppsett samt TrueType-skrifter. PaperPort er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft TextBridge, som er innebygd i PaperPort, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram. 6 Klikk Installer. 4 CDens hovedmeny vises. Klikk Installasjonsprogram. Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Utforsker for å kjøre programmet setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother. Hvis følgende dialogboks vises, klikker du OK for å installere oppdateringene for. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall vil installasjonen fortsette automatisk. Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4. 13

16 Trinn 7 Når boksen Installasjonsprogram for PaperPort 8.0 SE vises, klikker du Neste. A Når PaperPort 8.0 SE Registreringskjermbildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen. Sette opp maskinen USB 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft, taster du inn brukerinformasjonen og klikker Neste. B Klikk Fullfør for å fullføre installasjonen. 9 Velg Vanlig, og klikk Neste. C Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikk Neste. 0 Klikk Installer, og PaperPort installeres på datamaskinen. Hvis du får en feilmelding på dette stadiet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra Start-menyen, velg Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Avinstallere, og følg så anvisningene på skjermen. Fortsetter... For administratorer 14

17 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) D Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk Ja. E Velg Lokalt grensesnitt, og klikk Neste. Brukere av 98/98SE/Me Gå til side 16 Brukere av 2000 Professional Gå til side 18 Brukere av XP Gå til side 22 F Velg Standard, og klikk Neste. Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen. Hvis du ønsker å installere driveren for PS Brother (PostScript ), velger du Tilpasset og følger anvisningene på skjermen. Når dialogboksen Velg komponenter vises, merker du av for PS Printer, og følger anvisningene på skjermen. 15

18 Trinn Gjelder bare brukere av 98/98SE/Me Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. I Godkjenn standard skrivernavn ved å klikke Ja, og klikk deretter Neste. USB J Klikk Ja (anbefales), og klikk deretter Fullfør. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan kontrollere utskriftskvaliteten. K Hvis testsiden er korrekt, klikker du Ja. Hvis ikke, klikker du Nei og følger ledetekstene på skjermen for å løse problemet. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen. H Velg BRUSB: USB Printer Port, og klikk Neste. Hvis README-filen vist i trinn L åpnes, lukker du den og klikker Fullfør etter at du har skrevet ut testsiden. Fortsetter... For administratorer 16

19 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) L README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. O Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du Ja for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen. M Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. N Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn M, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsenter automatisk i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført. 17

20 Gjelder bare brukere av 2000 Professional Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. I README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. USB J Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. K Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen. H Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk Ja for å installere driveren. Fortsetter... For administratorer 18

21 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) L Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du Ja for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen.. Installere Brother Native-driveren M Klikk Start, velg Innstillinger og deretter Skrivere. Klikk Legg til skriver og veiviseren Legg til skriver starter. Når denne dialogboksen vises, klikk Neste. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn J, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. N Fjern avkrysningen for alternativet Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk og klikk Neste. En standard universalskriverdriver ble installert sammen med programvaren MFL-Pro Suite. Denne driveren er sertifisert for bruk med - operativsystemer. O Velg USBXXX fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk Neste. Brother tilbyr også en fullfunksjonsskriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den standard universaldriveren. Denne er imidlertid ikke -sertifisert. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn M. Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i programvarehåndboken. 19

22 P Klikk Har diskett. T Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk Neste. Q Bla gjennom CDen og merk av mappen for ditt språk og klikk Åpne. Merk mappen W2K og klikk Åpne. Merk mappen Addprt og klikk Åpne. R Klikk Åpne. Forsikre deg om at du velger en USBskriver. U Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg Ja eller Nei for hvorvidt du ønsker at denne driveren skal være din standard skriver, og klikk deretter Neste. V Hvis denne dialogboksen vises, velger du Ikke del denne skriveren og klikker Neste. S Påse at X:\NOR\W2K\Addprt vises i tekstboksen og klikk OK (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). Fortsetter... For administratorer Sette opp maskinen USB 20

23 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) W Velg Ja og Neste for å skrive ut en testside. X Når denne dialogboksen vises, klikk Fullfør. Y Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk Ja. Z Hvis testsiden er korrekt, klikk OK. Det vil være listet opp to Brotherskriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native-driveren. Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er fullført. 21

24 Gjelder bare brukere av XP Sette opp maskinen Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. H README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. USB I Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. J Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden vennligst vent en liten stund. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn I, vises skjermbildet for onlineregistrering når datamaskinen har startet på nytt. Vennligst fullfør registreringen. Fortsetter... For administratorer 22

25 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) En standard universalskriverdriver ble installert sammen med programvaren MFL-Pro Suite. Denne driveren er sertifisert for bruk med - operativsystemer. M Velg USB001 (Virtual printer port for USB) fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk Neste. Brother tilbyr også en fullfunksjonsskriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den standard universaldriveren. Denne er imidlertid ikke -sertifisert. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn K. N Klikk Har diskett. Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i programvarehåndboken. Installere Brother Native-driveren K Klikk Start og velg Skrivere og telefakser. Klikk Legg til skriver og veiviseren Legg til skriver starter. Når denne dialogboksen vises, klikk Neste. O Bla gjennom CDen, merk av mappen for ditt språk og klikk Åpne. Merk mappen WXP og klikk Åpne. Merk mappen Addprt og klikk Åpne. Prosedyrer for tilgang til Legg til skriver varierer avhengig av din versjon av XP. Referer til brukerhåndboken for XP. L Fjern avkrysningen for alternativet Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk og klikk Neste. P Klikk Åpne. 23

26 Q Påse at X:\NOR\WXP\Addprt vises i tekstboksen og klikk OK (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). U Velg Ja og Neste for å skrive ut en testside. USB R Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk Neste. V Når denne dialogboksen vises, klikk Fullfør. Forsikre deg om at du velger en USBskriver. S Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg Ja eller Nei for hvorvidt du ønsker at denne driveren skal være din standard skriver, og klikk deretter Neste. W Når denne dialogboksen vises, klikk Fortsett likevel. Det vil være listet opp to Brotherskriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har Printer etter modellnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native-driveren. T Hvis denne dialogboksen vises, velger du Ikke del denne skriveren og klikker Neste. Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er fullført. For administratorer Sette opp maskinen 24

27 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under Sette opp maskinen på sider Slå MFC-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel. 5 Klikk MFL-Pro Suite i Hovedapplikasjon. 2 Slå datamaskinen på. (For 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.) 3 Sett den medfølgende CDen for inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk. MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft PaperPort, ScanSoft TextBridge, PC-FAX program, fjernoppsett samt TrueType-skrifter. PaperPort er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft TextBridge, som er innebygd i PaperPort, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram. 6 Klikk Installer. 4 CDens hovedmeny vises. Klikk Installasjonsprogram. Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Utforsker for å kjøre programmet setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother. Hvis følgende dialogboks vises, klikker du OK for å installere oppdateringene for. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall vil installasjonen fortsette automatisk. Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4. 25

28 7 Når boksen Installasjonsprogram for PaperPort 8.0 SE vises, klikker du Neste. A Når PaperPort 8.0 SE Registreringskjermbildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen. Sette opp maskinen 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft, taster du inn brukerinformasjonen og klikker Neste. B Klikk Fullfør for å fullføre installasjonen. parallell 9 Velg Vanlig og klikk Neste. C Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikk Neste. 0 Klikk Installer, og PaperPort installeres på datamaskinen. Hvis du får en feilmelding på dette stadiet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra Start-menyen, velg Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Avinstallere, og følg så anvisningene på skjermen. Fortsetter... For administratorer 26

29 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) D Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk Ja. E Velg Lokalt grensesnitt, og klikk Neste. Brukere av 95/98/98SE/Me Gå til side 28 Brukere av 2000 Professional Gå til side 30 Brukere av XP Gå til side 34 F Velg Standard, og klikk Neste. Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen. Hvis du ønsker å installere driveren for PS Brother (PostScript ), velger du Tilpasset og følger anvisningene på skjermen. Når dialogboksen Velg komponenter vises, merker du av for PS Printer, og følger anvisningene på skjermen. 27

30 Gjelder bare brukere av 95/98/98SE/Me Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. H Klikk Neste. IKKE plugg i strømledningen før parallellgrensesnittkabelen er koblet til! Det kan føre til skader på MFC-maskinen. I README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. J Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. parallell. Fortsetter... For administratorer 28

31 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) K Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. L Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driverne automatisk. Følg anvisningene på skjermen. M Klikk Ja hvis du vil at Brother MFL-Pro Kontrollsenter skal lastes inn hver gang du starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn J, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført. 29

Hurtigoppsettguide MFC-8420

Hurtigoppsettguide MFC-8420 Hurtigoppsettguide MFC-8420 MFC-8820D Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8440 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224401

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8440 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224401 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8220

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8220 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-8220. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-8220 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigoppsettguide DCP-8020

Hurtigoppsettguide DCP-8020 Hurtigoppsettguide DCP-8020 DCP-8025D Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-7420 MFC-7820N Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-7225N Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette opp

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER DCP-8025D

Din bruksanvisning BROTHER DCP-8025D Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8820D

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8820D Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Side 2. Feste brett og forlengelser. Installere blekkpatronene

Side 2. Feste brett og forlengelser. Installere blekkpatronene MFC-580 Hurtig- oppsettguide Version B TAKK! FOR AT DU KJØPTE EN BROTHER MASKIN. VI ER SIKRE PÅ AT DU VILBLI IMPONERT OVER DEN ENKLE MÅTEN DIN NYE MASKIN UTFØRER SÅ MANGE OPPGAVER MED FLOTTE RESULTATER!

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-7420

Din bruksanvisning BROTHER MFC-7420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-7420. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-7420 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! DCP-8040 DCP-8045D Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-4820C

Hurtigoppsettguide MFC-4820C Hurtigoppsettguide MFC-4820C Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare,

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-215C MFC-425CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigoppsettguide MFC-215C MFC-425CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-215C MFC-425CN Hurtigoppsettguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-3240C

Din bruksanvisning BROTHER MFC-3240C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-3240C. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-3240C i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-3420C

Hurtigoppsettguide MFC-3420C Hurtigoppsettguide MFC-3420C Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare,

Detaljer

Hurtigoppsettguide DCP-4020C

Hurtigoppsettguide DCP-4020C Hurtigoppsettguide DCP-4020C Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare,

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen

Hurtigstartguide DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-5460CN MFC-5860CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-9420CN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette opp

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-820CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide MFC-8220 Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! DCP-7010 DCP-7025 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. MFC-5440CN MFC-5840CN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER DCP-7025

Din bruksanvisning BROTHER DCP-7025 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-8440 MFC-8840D Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-9040CN DCP-9042CDN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-130C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-130C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-130C Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Sette opp maskinen. Installere drivere og programvaren. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Installere drivere og programvaren. Oppsettingen er fullført! MFC-8460N MFC-8860DN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren SP 1200S Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-240C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-240C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-240C Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-330C DCP-540CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-330C DCP-540CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-330C DCP-540CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-885CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER DCP-120C

Din bruksanvisning BROTHER DCP-120C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER DCP-120C. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER DCP-120C i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK MFC-8220

PROGRAMVAREHÅNDBOK MFC-8220 PROGRAMVAREHÅNDBOK MFC-8220 Innholdsfortegnelse 1 Bruke MFC-maskinen som skriver...1-1 Bruke skriverdriveren for Brother MFC...1-1 Slik skriver du ut dokumentet ditt...1-2 Manuell tosidig utskrift... 1-2

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-440CN MFC-660CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-8870DW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Hurtigoppsettguide DCP-110C

Hurtigoppsettguide DCP-110C Hurtigoppsettguide DCP-110C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Hurtigstartguide Trinn 2

Hurtigstartguide Trinn 2 DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren SP 1200SF Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-3220C

Hurtigoppsettguide MFC-3220C Hurtigoppsettguide MFC-3220C Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9840CDW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9840CDW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9840CDW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-3820CN

Hurtigoppsettguide MFC-3820CN Hurtigoppsettguide MFC-3820CN Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare,

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon Installasjon av maskin- og programvare (REV. 01.2012) OVERSATT OG TILPASSET FRA ENGELSK FEBRUAR 2012 GRAVOGRAPH NORGE AS V/ TOR-JØRGEN MOSKAUG Innhold INSTALLASJON SOFTWARE...

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

Brukerveiledning Programvareveiledning

Brukerveiledning Programvareveiledning Brukerveiledning Programvareveiledning Les dette først Håndbøker for denne skriveren...8 Forberede for utskrift Hurtiginstallasjon...9 Bekrefte tillkoblingsmetoden...11 Nettverkstilkobling...11 Lokal tilkobling...14

Detaljer