Hurtigoppsettguide MFC-8220

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigoppsettguide MFC-8220"

Transkript

1 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Trinn 2 Sette opp maskinen Installere driveren og programvaren Oppsettingen er fullført! Hvis du vil ha de nyeste driverne og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til Oppbevar denne hurtigoppsettguiden, brukerhåndboken og medfølgende CD på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem. For administratorer Sette opp maskinen USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB Macintosh nettverk

2 Advarsel Tips Brukerhåndbok Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskade. Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke MFC-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på MFCmaskinen. Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker MFCmaskinen. Angir henvisninger til brukerhåndboken.

3 Komme i gang Komponenter i esken MFC Hurtigoppsettguide 5 1. Kontrollpanel 2. Dokumentutgangsstøtte 3. Klaff med forlengelse på utgangsstøtten for dokumenter med forsiden ned 4. Manuell arkmater 5. Papirskuff 6. Dokumentstøtte på dokumentmateren 7. Kontrollpaneldeksel 8. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned 9. Frontdeksel 10.Strømbryter Brukerhåndbok CD-ROM for Dokumentstøtte på dokumentmateren Trommelenhet (inkludert tonerkassett) CD-ROM for Macintosh Dokumentutgangsstøtte Telefonledning Strømledning Komponentene i esken kan variere fra land til land. Ta vare på all emballasjen og esken. Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Vennligst kjøp den egnede grensesnittkabelen for det grensesnittet du har til hensikt å bruke (parallell eller USB). For parallellgrensesnitt: bruk en toveis, skjermet parallellkabel som oppfyller IEEE1284-spesifikasjonen og som ikke er mer enn 2 m lang. For USB-grensesnitt: bruk en høyhastighets USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 m lang. Forsikre deg om at du bruker en Hi-Speed USB 2.0 sertifisert kabel dersom datamaskinen bruker et høyhastighets USB 2.0 grensesnitt. Selv om datamaskinen har et USB 1.1-grensesnitt, kan du koble til MFC-maskinen. 1

4 Kontrollpanel Utskriftstaster (Print) 5. Faks- og telefontaster 9. Talltastatur 2. Display (LCD) 6. Start 10. Skifttast (Shift) 3. Modustaster 7. Stopp/Avslutt (Stop/Exit) 11. Direktevalgtaster 4. Navigasjonstaster 8. Kopitaster (Copy) (midlertidige innstillinger) Les mer om dette under Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukerhåndboken. 2

5 Innholdsfortegnelse Trinn 1 Sette opp maskinen Trinn 2 1. Feste papirstøttene Installere trommelenheten Legge papir i papirskuffen Installere strømledning og telefonledning Stille inn landet (ikke språket) Stille inn lokalt språk Stille inn dato og klokkeslett Stille inn apparatets ID Velge mottaksmodus Medfølgende CD (MFL-Pro Suite)...11 For brukere av USB-grensesnittkabel (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)...13 Gjelder bare brukere av 98/98SE/Me...16 Gjelder bare brukere av 2000 Professional...18 Gjelder bare brukere av XP...22 For brukere av parallellgrensesnittkabel (For 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP)...25 Gjelder bare brukere av 95/98/98SE/Me...28 Gjelder bare brukere av 2000 Professional...30 Gjelder bare brukere av XP...34 For brukere av Windows NT Workstation versjon For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr) (For 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP)...40 For brukere av USB-grensesnittkabel...45 For brukere av Mac OS 8.6 til For brukere av Mac OS X 10.1/ eller høyere...47 For brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr)...49 For brukere av Mac OS 8.6 til For brukere av Mac OS X 10.1/ eller høyere...51 For administratorer Brukerhåndbok for nettverk, oversikt (NC-9100h)...53 Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Professional (kun -brukere)...54 Web BRAdmin...54 Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Professional (kun -brukere)...55 Tilleggsutstyr...56 Forbruksmateriell

6 Trinn 1 Sette opp maskinen 1 Feste papirstøttene Koble IKKE til grensesnittkabelen. Denne grensesnittkabelen skal kobles til når du installerer driveren. 2 Installere trommelenheten 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på frontdekselets utløserknapp. 1 Fest dokumentstøtten på dokumentmateren. Dokumentstøtte på dokumentmateren Utløserknapp frontdeksel Frontdeksel 2 Åpne kontrollpaneldekselet ved å løfte det opp og bakover. 2 Pakk ut trommelenheten. Fjern beskyttelsesdelen. Trommelenhet Kontrollpaneldeksel 3 Fest dokumentstøtten på dokumentmateren. Beskyttelsesdel Dokumentutgangsstøtte 4 Lukk kontrollpaneldekselet. 4

7 3 Vugg enheten fra side til side flere ganger for å fordele tonerpulveret jevnt. 3 Legge papir i papirskuffen 1 Trekk skuffen helt ut av maskinen. Sette opp maskinen 4 Trykk trommelenheten inn i maskinen (inntil den klikker på plass). USB 2 Trykk på utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene i skuffen. parallell For administratorer Macintosh USB Macintosh nettverk nettverk Windows NT 4.0 parallell 5 Lukk maskinens frontdeksel. Utløserhendel for papirfører For å bruke papirformatet Legal, trykker du på den universale utløserknappen for papirførerne og trekker ut den bakre delen av papirskuffen. Universal utløserknapp for papirførerne 5

8 Trinn 1 Sette opp maskinen 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating. 4 Installere strømledning og telefonledning Du må IKKE koble til parallell- eller USB-kabelen ennå. 4 Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet. 1 Påse at strømmen er slått av. Koble strømledningen til MFC-maskinen. Opptil hit. 2 Koble strømledningen til en veggkontakt. Slå på strømbryteren. Strømledning 5 Skyv papirskuffen helt inn i maskinen igjen og vipp ut klaffen på papirstøtten før du bruker maskinen. 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket LINE på MFC-maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt. Klaff på papirstøtten Les mer om papirspesifikasjoner som støttes i kapittel 2 Om papir i brukerhåndboken. Advarsel MFC-maskinen må være jordet med bruk av jordet ledningsplugg og en jordet veggkontakt. Fordi MFC-maskinen er jordet via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til MFC-maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte MFCmaskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist. 6

9 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor. Biapparat Ekstern telefon Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer (TAD), kobler du som vist nedenfor. Still inn mottaksmodus på Ext.Tel/Svarer. Les mer om dette i kapittel 1 Koble til MFC-maskinen i brukerhåndboken. Telefonsvarer Telefonsvarer 5 Stille inn landet (ikke språket) Du må innstille slik at MFC-maskinen fungerer korrekt på lokale telelinjer i det enkelte landet. 1 Kontroller at strømmen er slått på ved at strømpluggen er koblet til veggkontakten og at strømbryteren er slått på. Trykk Set. Set Country Press Set Key 2 Trykk eller for å velge landet (NORGE, SVERIGE, FINLAND eller DANMARK). (Forsikre deg om at du velger landet, ikke språket) Norway Select & Set 3 Trykk Set når ditt land vises i displayet. 4 I displayet blir du bedt om å bekrefte landet du valgte. Norway? 1.Yes 2.No 5 Hvis korrekt land vises i displayet, tast 1 for å gå til trinn 6. ELLER Tast 2 for å gå tilbake til trinn 1 for å velge et annet land. 6 Etter at Accepted er blitt vist i displayet i to sekunder, vises Vennligst vent. Accepted 1.Yes 2.No Hvis du valgte NORWAY i trinn 4, vil det bli vist norske tekster i displayet. Sette opp maskinen USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB 7 Når dato og tid vises, skru av og på igjen. Macintosh nettverk For administratorer 7

10 Trinn 1 Sette opp maskinen 6 Stille inn lokalt språk Du kan endre skjermspråket til norsk, svensk, dansk og finsk. 1 Trykk Menu,,. 2 Trykk eller for å velge språk og trykk så Set. 7 Stille inn dato og klokkeslett MFC-maskinen viser dato og klokkeslett og skriver dem ut på hver faks du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid År:2004 (f.eks. tast 0, 4 for 2004.) 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Mnd:03 (f.eks. tast 0, 3 for mars.) 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Dag:01 (f.eks. tast 0, 1.) 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk Set. Dato/Tid Tid:15:25 (f.eks. tast 1, 5, 2, 5 for kl. 3:25 på ettermiddagen.) 8 Trykk Stop/Exit. Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du Stop/Exit. 8

11 Sett For administratorer parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk USB Sette opp maskinen 8 Stille inn apparatets ID Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk Set. Apparatets ID Fax:_ 5 Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk Set. (Hvis telefon- og faksnummer er det samme, tast det samme nummeret igjen.) Macintosh USB Macintosh nettverk Apparatets ID Tlf:_ Talltastat Stopp/Avslutt Meny Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet. Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du for å flytte markøren mot høyre. Trykk tast Én gang To ganger Tre ganger Fire ganger 2 A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 8 T U V 8 9 W X Y Z Les mer om dette under Stille inn apparatets ID i kapittel 4 i brukerhåndboken. 6 Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk Set. Apparatets ID Navn:_ 7 Trykk Stop/Exit. Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykker du Stop/Exit. 9

12 Trinn 1 Sette opp maskinen 9 Velge mottaksmodus Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer. 1 Trykk Menu. 2 Trykk. 3 Trykk. 4 Trykk eller for å velge modus. 5 Trykk Set. 6 Trykk Stop/Exit. Les mer om dette under Oppsett for mottak i kapittel 5 i brukerhåndboken. Kobler du en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer til MFC-maskinen? Ja Nei Bruker du talebeskjedfunksjonen på den eksterne telefonsvareren? Nei Vil du at MFCmaskinen skal besvare faksanrop og telefonanrop automatisk? Ja Kun fax MFC-maskinen besvarer automatisk alle anrop som en faks. Fax/Tel MFC-maskinen kontrollerer linjen og besvarer automatisk alle anrop. Hvis anropet ikke er en faks, ringer telefonen og varsler deg om at du må svare. Nei Manuell Du kontrollerer telefonlinjen og må besvare alle anrop selv. Ja Ext.Tel/Svarer Den eksterne telefonsvareren (TAD) besvarer automatisk alle anrop. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne telefonsvareren. Faksmeldinger blir skrevet ut. Gå til neste side for å installere driveren 10

13 Trinn 2 Medfølgende CD (MFL-Pro Suite) Du finner en mengde informasjon på CDen. Installasjonsprogram Du kan installere driverne for skriver, PC FAX Send/ Mottak, skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inklusive PaperPort og TextBridge OCR. Online-registrering Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen (krever Internett-oppkopling). Dokumentasjon Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert). Brother Solutions Center Se kontaktinformasjon for Brother kundeservice og hvordan du finner et autorisert Brother-servicesenter. Hjelp Nyttige tips. Start Here (Mac OS ) Du kan installere driverne for skriver, skanner, PC-FAX Send og Presto! PageManager for Mac OS Start Here OSX Du kan installere driverne for skriver, skanner, PC-Fax Send, fjernoppsettprogrammet og Presto! PageManager for Mac OS 10.1/ eller høyere (skanning støttes ikke i Mac OS 10.1). ReadMe! Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking. Documentation Les brukerhåndboken og annen dokumentasjon i PDF-format. Brother Solutions Center Du kan få tilgang til nettstedet Brother Solutions Center med informasjon om Brother-produktet ditt vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen (krever Internett-oppkopling). On-Line Registration Du vil bli henvist til Brothers nettside for produktregistrering slik at du raskt kan registrere MFC-maskinen (krever Internett-oppkopling). 11

14 Trinn 2 Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnittkabel. USB parallell Windows NT 4.0 parallell nettverk Macintosh USB Sette opp maskinen Brukere av USB-grensesnittkabel...Gå til side 13 (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Brukere av parallellgrensesnittkabel... Gå til side 25 (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Brukere av Windows NT Workstation versjon Gå til side 37 (for brukere av parallellgrensesnittkabel) Brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr)... Gå til side 41 (for 95/98/98SE/Me/NT/2000 Professional/XP) Brukere av USB-grensesnittkabel For Mac OS 8.6 til Gå til side 45 For Mac OS X 10.1/ eller høyere...gå til side 47 Brukere av nettverksgrensesnitt for NC-9100h (ekstrautstyr) For Mac OS 8.6 til Gå til side 49 For Mac OS X 10.1/ eller høyere...gå til side 51 Macintosh nettverk For administratorer For administratorer...gå til side 53 12

15 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under Sette opp maskinen på sider Slå MFC-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel. 5 Klikk MFL-Pro Suite i Hovedapplikasjon. 2 Slå datamaskinen på. (For 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.) 3 Sett den medfølgende CDen for inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk. MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft PaperPort, ScanSoft TextBridge, PC-FAX program, fjernoppsett samt TrueType-skrifter. PaperPort er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft TextBridge, som er innebygd i PaperPort, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram. 6 Klikk Installer. 4 CDens hovedmeny vises. Klikk Installasjonsprogram. Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Utforsker for å kjøre programmet setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother. Hvis følgende dialogboks vises, klikker du OK for å installere oppdateringene for. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall vil installasjonen fortsette automatisk. Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4. 13

16 Trinn 7 Når boksen Installasjonsprogram for PaperPort 8.0 SE vises, klikker du Neste. A Når PaperPort 8.0 SE Registreringskjermbildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen. Sette opp maskinen USB 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft, taster du inn brukerinformasjonen og klikker Neste. B Klikk Fullfør for å fullføre installasjonen. 9 Velg Vanlig, og klikk Neste. C Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikk Neste. 0 Klikk Installer, og PaperPort installeres på datamaskinen. Hvis du får en feilmelding på dette stadiet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra Start-menyen, velg Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Avinstallere, og følg så anvisningene på skjermen. Fortsetter... For administratorer 14

17 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) D Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk Ja. E Velg Lokalt grensesnitt, og klikk Neste. Brukere av 98/98SE/Me Gå til side 16 Brukere av 2000 Professional Gå til side 18 Brukere av XP Gå til side 22 F Velg Standard, og klikk Neste. Programfilene blir nå kopiert og installert på datamaskinen. Hvis du ønsker å installere driveren for PS Brother (PostScript ), velger du Tilpasset og følger anvisningene på skjermen. Når dialogboksen Velg komponenter vises, merker du av for PS Printer, og følger anvisningene på skjermen. 15

18 Trinn Gjelder bare brukere av 98/98SE/Me Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. I Godkjenn standard skrivernavn ved å klikke Ja, og klikk deretter Neste. USB J Klikk Ja (anbefales), og klikk deretter Fullfør. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan kontrollere utskriftskvaliteten. K Hvis testsiden er korrekt, klikker du Ja. Hvis ikke, klikker du Nei og følger ledetekstene på skjermen for å løse problemet. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen. H Velg BRUSB: USB Printer Port, og klikk Neste. Hvis README-filen vist i trinn L åpnes, lukker du den og klikker Fullfør etter at du har skrevet ut testsiden. Fortsetter... For administratorer 16

19 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) L README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. O Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du Ja for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen. M Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. N Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn M, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se Laste Brother Kontrollsenter automatisk i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført. 17

20 Gjelder bare brukere av 2000 Professional Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. I README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. USB J Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. K Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen. H Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk Ja for å installere driveren. Fortsetter... For administratorer 18

21 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) L Når datamaskinen har startet opp igjen, klikker du Ja for at Kontrollsenter skal lastes inn hver gang starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du klikker Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen.. Installere Brother Native-driveren M Klikk Start, velg Innstillinger og deretter Skrivere. Klikk Legg til skriver og veiviseren Legg til skriver starter. Når denne dialogboksen vises, klikk Neste. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn J, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. N Fjern avkrysningen for alternativet Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk og klikk Neste. En standard universalskriverdriver ble installert sammen med programvaren MFL-Pro Suite. Denne driveren er sertifisert for bruk med - operativsystemer. O Velg USBXXX fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk Neste. Brother tilbyr også en fullfunksjonsskriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den standard universaldriveren. Denne er imidlertid ikke -sertifisert. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn M. Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i programvarehåndboken. 19

22 P Klikk Har diskett. T Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk Neste. Q Bla gjennom CDen og merk av mappen for ditt språk og klikk Åpne. Merk mappen W2K og klikk Åpne. Merk mappen Addprt og klikk Åpne. R Klikk Åpne. Forsikre deg om at du velger en USBskriver. U Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg Ja eller Nei for hvorvidt du ønsker at denne driveren skal være din standard skriver, og klikk deretter Neste. V Hvis denne dialogboksen vises, velger du Ikke del denne skriveren og klikker Neste. S Påse at X:\NOR\W2K\Addprt vises i tekstboksen og klikk OK (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). Fortsetter... For administratorer Sette opp maskinen USB 20

23 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) W Velg Ja og Neste for å skrive ut en testside. X Når denne dialogboksen vises, klikk Fullfør. Y Hvis dialogboksen Finner ikke digital signatur vises, klikk Ja. Z Hvis testsiden er korrekt, klikk OK. Det vil være listet opp to Brotherskriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har "Printer" etter modellnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native-driveren. Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er fullført. 21

24 Gjelder bare brukere av XP Sette opp maskinen Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider G Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-grensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. H README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. USB I Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. J Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Skjermbildene vises i tur og orden vennligst vent en liten stund. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn I, vises skjermbildet for onlineregistrering når datamaskinen har startet på nytt. Vennligst fullfør registreringen. Fortsetter... For administratorer 22

25 Trinn 2 For brukere av USB-grensesnittkabel (for 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) En standard universalskriverdriver ble installert sammen med programvaren MFL-Pro Suite. Denne driveren er sertifisert for bruk med - operativsystemer. M Velg USB001 (Virtual printer port for USB) fra rullegardinlisten over tilgjengelige skriverporter og klikk Neste. Brother tilbyr også en fullfunksjonsskriverdriver (Native-driver) som inkluderer flere funksjoner enn den standard universaldriveren. Denne er imidlertid ikke -sertifisert. For å installere Brother Native-driveren, fortsett til trinn K. N Klikk Har diskett. Les mer om tilgjengelige funksjoner i kapittel 2 i programvarehåndboken. Installere Brother Native-driveren K Klikk Start og velg Skrivere og telefakser. Klikk Legg til skriver og veiviseren Legg til skriver starter. Når denne dialogboksen vises, klikk Neste. O Bla gjennom CDen, merk av mappen for ditt språk og klikk Åpne. Merk mappen WXP og klikk Åpne. Merk mappen Addprt og klikk Åpne. Prosedyrer for tilgang til Legg til skriver varierer avhengig av din versjon av XP. Referer til brukerhåndboken for XP. L Fjern avkrysningen for alternativet Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk og klikk Neste. P Klikk Åpne. 23

26 Q Påse at X:\NOR\WXP\Addprt vises i tekstboksen og klikk OK (X:\ angir stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen). U Velg Ja og Neste for å skrive ut en testside. USB R Merk modellen du installerer fra listen over maskiner og klikk Neste. V Når denne dialogboksen vises, klikk Fullfør. Forsikre deg om at du velger en USBskriver. S Modellen som du installerer vil bli listet opp i vinduet. Velg Ja eller Nei for hvorvidt du ønsker at denne driveren skal være din standard skriver, og klikk deretter Neste. W Når denne dialogboksen vises, klikk Fortsett likevel. Det vil være listet opp to Brotherskriverdrivere i oversikten over skrivere. Driveren som har Printer etter modellnavnet (f.eks. Brother MFC-8220 Printer) er Brother Native-driveren. T Hvis denne dialogboksen vises, velger du Ikke del denne skriveren og klikker Neste. Brother Native-driverne er nå installert, og hele installasjonen er fullført. For administratorer Sette opp maskinen 24

27 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under Sette opp maskinen på sider Slå MFC-maskinen av og trekk strømpluggen ut av veggkontakten og koble MFC-maskinen fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel. 5 Klikk MFL-Pro Suite i Hovedapplikasjon. 2 Slå datamaskinen på. (For 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.) 3 Sett den medfølgende CDen for inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ditt språk. MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft PaperPort, ScanSoft TextBridge, PC-FAX program, fjernoppsett samt TrueType-skrifter. PaperPort er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft TextBridge, som er innebygd i PaperPort, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i ditt standard tekstbehandlingsprogram. 6 Klikk Installer. 4 CDens hovedmeny vises. Klikk Installasjonsprogram. Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Utforsker for å kjøre programmet setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother. Hvis følgende dialogboks vises, klikker du OK for å installere oppdateringene for. Når oppdateringene er installert på PCen, kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall vil installasjonen fortsette automatisk. Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke setup.exe fra rotkatalogen på CDen fra Brother, og deretter fortsette fra trinn 4. 25

28 7 Når boksen Installasjonsprogram for PaperPort 8.0 SE vises, klikker du Neste. A Når PaperPort 8.0 SE Registreringskjermbildet vises, klikker du valget ditt og følger anvisningene på skjermen. Sette opp maskinen 8 Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft, taster du inn brukerinformasjonen og klikker Neste. B Klikk Fullfør for å fullføre installasjonen. parallell 9 Velg Vanlig og klikk Neste. C Når vinduet Brother MFL-Pro Suite Installasjon vises, klikk Neste. 0 Klikk Installer, og PaperPort installeres på datamaskinen. Hvis du får en feilmelding på dette stadiet i installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra Start-menyen, velg Programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-8220, Avinstallere, og følg så anvisningene på skjermen. Fortsetter... For administratorer 26

29 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) D Når dialogboksen for Brother programvarelisens vises, klikk Ja. E Velg Lokalt grensesnitt, og klikk Neste. Brukere av 95/98/98SE/Me Gå til side 28 Brukere av 2000 Professional Gå til side 30 Brukere av XP Gå til side 34 F Velg Standard, og klikk Neste. Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen. Hvis du ønsker å installere driveren for PS Brother (PostScript ), velger du Tilpasset og følger anvisningene på skjermen. Når dialogboksen Velg komponenter vises, merker du av for PS Printer, og følger anvisningene på skjermen. 27

30 Gjelder bare brukere av 95/98/98SE/Me Påse at du har fulgt instruksjonene i 1 til F på sider Sette opp maskinen G Når denne dialogboksen vises, kobler du parallellgrensesnittkabelen til PCen og deretter til MFC-maskinen. Plugg MFC-maskinens ledningsplugg i veggkontakten. Slå på strømbryteren. H Klikk Neste. IKKE plugg i strømledningen før parallellgrensesnittkabelen er koblet til! Det kan føre til skader på MFC-maskinen. I README-filen vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen. J Merk av for Kjør onlineregistrering og klikk Neste. parallell. Fortsetter... For administratorer 28

31 Trinn 2 For brukere av parallellgrensesnittkabel (for 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) K Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. L Når datamaskinen har utført en ny oppstart, begynner installasjonen av Brother-driverne automatisk. Følg anvisningene på skjermen. M Klikk Ja hvis du vil at Brother MFL-Pro Kontrollsenter skal lastes inn hver gang du starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger Nei, deaktiveres Skanntasten på MFC-maskinen. Hvis du merket av i avkrysningsboksen i trinn J, vises skjermbildet for onlineregistrering. Vennligst fullfør registreringen. Selv om du har valgt Nei, kan du senere starte Brother Kontrollsenter for å bruke Skann-tasten ved å dobbeltklikke Smart UI-ikonet på skrivebordet. Det vil gjøre at Brother Kontrollsenter lastes til oppgavelinjen. Se "Laste Brother Kontrollsenter automatisk" i kapittel 4 i den elektroniske dokumentasjonen (programvarehåndboken) på CDen. Driverne for Brother PC-FAX, skriver og skanner er installert, og hele installasjonen er nå fullført. 29

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Veiledning for Skann til nettverk (Windows )

Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) For å finne grunnleggende informasjon om nettverket og Brothermaskinens avanserte nettverksfunksjoner. Se uu Brukerhåndbok for nettverket. For å finne grunnleggende

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer