Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren"

Transkript

1 SP 1200SF Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn 1 Sette opp maskinen Trinn 2 Installere driveren og programvaren Oppsettingen er fullført! Oppbevar denne hurtigstartguiden og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

2 1 Symboler som er brukt i denne manualen Advarsel Forsiktig Feil oppsett Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade. Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander. Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen. nader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner. Brukermanual eller programvarehåndbok Angir referanser til brukermanualen eller programvarehåndboken, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.

3 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler Å bruke maskinen på en sikker måte... 2 Symboler for strømbryteren... 5 Regelverk... 6 Komme i gang Komponenter i esken... 7 Kontrollpanel... 8 Trinn 1 Sette opp maskinen Installere tonerkassetten og tonerkassetten Legge papir i papirskuffen Sette i strømledningen og telefonledningen Angi land Velge språket ditt Stille inn dato og klokkeslett Stille inn apparatets ID Velge mottaksmodus Stille inn telefonlinjetype Justere displayets kontrast Medfølgende CD-ROM Medfølgende CD-ROM-plater for "SP 1200SF" Drivere og verktøy for SP 1200SF PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Trinn 2 Installere driveren og programvaren Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vise og installere dokumentasjonen Forbruksmateriell og tilleggsutstyr Forbruksmateriell

4 Sikkerhetsregler Å bruke maskinen på en sikker måte Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen. Velge plassering Sett maskinen på et flatt, stødig underlag som ikke utsettes for vibrasjoner. Plasser maskinen i nærheten av en telefonkontakt og en vanlig, jordet stikkontakt. Velg et sted der temperaturen holder seg på mellom 10 C og 32,5 C, og der luftfuktigheten er på mellom 20% og 80% (uten kondensering). Forsikre deg om at ingen kan snuble i kablene til maskinen. Ikke plasser maskinen på et teppeunderlag. Ikke plasser maskinen i nærheten av varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier eller kjøleskap. Maskinen må ikke utsettes for direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller støv. Ikke koble maskinen din til elektriske kontakter som kontrolleres av veggbrytere eller automatiske bryterkontakter, eller til den samme kretsen som store apparater som kan kutte strømtilførselen. Unngå kilder som skaper forstyrrelser, slik som høyttalere eller basestasjoner til trådløse telefoner. Forholdsregler Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen. Når du bruker telefonutstyret, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Produktet må IKKE brukes i nærheten av vann eller i fuktig miljø. Bruk ikke dette produktet i tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner. Vi ANBEFALER IKKE bruk av forlengelsesledning. Installer aldri en telefonlinje i tordenvær. Installer aldri en telefonkontakt der den kan utsettes for fuktighet. Hvis noen av kablene blir ødelagt, må du koble fra maskinen og kontakte nærmeste forhandler. Plasser IKKE gjenstander på maskinen, og dekk ikke til ventilasjonsåpningene. Dette produktet må tilkobles en vekselstrømkilde som er jordet, og som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet. Den må ikke kobles til en likestrømkilde eller inverterer. Hvis du ikke er sikker, må du ta kontakt med en godkjent elektriker. Batterier må IKKE brennes. De kan eksplodere. Følg lokale forskrifter for avhending av batterier. 2

5 Sikkerhetsregler Advarsel Før du rengjør maskinen innvendig, må du forsikre deg om at du har trukket ut telefonledningen først, og trekk deretter nettkabelen ut av stikkontakten. IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre typer brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se brukerhåndbokens kapittel om rutinemessig vedlikehold for anvisninger om rengjøring av maskinen. IKKE håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt. Kontroller alltid at pluggen er satt helt inn. Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner frontdekselet eller det bakre dekselet på maskinen, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningen. For å unngå personskade, passer du på at du ikke legger hendene på kanten av maskinen under dokument- eller skannerdekselet slik illustrasjonen viser. 3

6 Sikkerhetsregler For å unngå personskade må du IKKE stikke fingrene inn i området vist i illustrasjonen. IKKE bruk støvsuger til å fjerne toner søl. Dette kan få støvet til å antenne inne i støvsugeren, slik at det begynner å brenne. Fjern tonerstøv med en tørr, lofri klut og deponer iht. lokale bestemmelser. Hvis du flytter maskinen, må du benytte håndtakene på maskinens sider. Forsikre deg først om at du har koblet fra alle kablene. Plastposer brukes som pakningsmateriell for maskinen. Hold disse borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning. Fuserenheten er merket med en etikett merket forsiktig. IKKE fjern eller ødelegg etiketten. Forsiktig Sørg for å dra ut støpslet fra kontakten i veggen og rengjør stikkene og området rundt dem minst en gang i året. Hvis det danner seg et tykt støvlag på støpslet kan dette øke risikoen for brannfare. 4

7 Sikkerhetsregler Symboler for strømbryteren I henhold til normen IEC bruker apparatet følgende strømtilførselssymboler for bryteren: - betyr PÅ - betyr AV. Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i bunnen på den. 5

8 Sikkerhetsregler Regelverk Opplysningene om resirkulering er i samsvar med WEEE-direktivet (2002/96/EU) og batteridirektivet (2006/66/EU) IEC :2007-spesifikasjon Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC :2007-spesifikasjonene. Etiketten som vises nedenfor, er påført i land der dette er påkrevd. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Produktmerke Batterimerke Gjelder kun Europaunionen Denne maskinen har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet. Intern laserstråling Bølgelengde: nm Effekt: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B Advarsel Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne manualen, kan resultere i farlig stråling. IT-strømsystem Dette produktet er også utviklet for et IT-strømsystem med en fase-til-fase-spenning på 230 V. Frakobling Dette produktet må installeres i nærheten av et elektrisk som er enkelt tilgjengelig. I nødstilfeller må du trekke strømledningen ut av for å gjøre produktet helt strømløst. Dette produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene over. Det betyr at når produktets/batteriets levetid er ute, skaldet leveres inn til en godkjent innsamlingsstasjon og ikke kastes sammen med vanlig, husholdningsavfall. For produkter med utskiftbare batterier, se instruksjonene for utskifting av batterier i brukerhåndboken. Alle andre brukere Dersom du ønsker å avhende dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken du kjøpte produktet i, din lokale forhandler eller salgs-/ servicerepresentantene. Internasjonal ENERGY STAR samsvarserklæring Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR - programmet er å fremme utvikling og utbredelse av energieffektivt kontorutstyr. Som en ENERGY STAR -partner, har Ricoh Company, Ltd. fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet. Radiostøy Dette produktet tilfredsstiller EN55022(CISPR Publication 22)/Klasse B. Når du kobler denne maskinen til en datamaskin, må du forsikre deg om at du bruker følgende grensesnittkabler. En USB-kabel som ikke er mer enn 2,0 meter lang. 6

9 Komme i gang 1 1 Komponenter i esken Komponentene i esken kan variere fra land til land. Ta vare på all emballasjen og esken til skriveren i tilfelle du må transportere maskinen din. Advarsel Plastposer brukes som pakningsmateriell for maskinen. Hold disse plastposene borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning CD-plater For drivere For Brukermanual og Paper Port Hurtigoppsettguide 1. Automatisk dokumentmater (ADM) 2. Kontrollpanel 3. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned 4. Manuell arkmatingsskuff 5. Papirskuff 6. Frontdeksel 7. Strømbryter 8. ADM-dokumentitmatingsklaff 9. Dokumentdeksel Sikkerhetshefte Strømledning Trommelmontering (inkluderer tonerkassett) USB-kabel For danske brukere: Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør. For svenske, norske og finske kunder: Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede to-pinnerskontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør. Du må IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren. USB-grensesnittkabel Sørg for å bruke en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke overstiger 2 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du sørge for å koble den til USB-porten på datamaskinen, og ikke til en USB-port på et tastatur eller en strømløs USB-hub. Komponentene i esken kan variere fra land til land. 7

10 Komme i gang 2 Kontrollpanel Vil du vite mer om kontrollpanelet, kan du se Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukermanualen. 8 1 Faks- og telefontaster: Hook Denne tasten brukes for å ha en telefonsamtale etter å ha tatt opp det eksterne håndsettet under F/T pseudoringing. Når maskinen er tilkoblet en hussentral, brukes denne tasten til å få bylinje, kalle opp sentralbordet igjen, eller overføre en samtale til en annen internlinje. Resolution Brukes til å stille inn oppløsningen når du sender en faks. Redial/Pause Slår det sist ringte nummeret på nytt. Det setter også inn en pause under programmering av en rask ringetone eller ved ringing av et nummer manuelt. 2 Direktevalgtaster Disse 4 tastene gir umiddelbar tilgang til opptil 8 forhåndslagrede numre. Shift Gir deg tilgang til direktevalgnumrene 5 til 8 når de holdes nede. 3 Display Viser meldinger som hjelper deg å stille inn og bruke maskinen. 4 Menytaster: Menu Gir deg tilgang til menyen, der du kan programmere innstillingene for denne maskinen. Clear/Back Sletter de angitte dataene eller lar deg avbryte gjeldende innstilling. OK Lar deg lagre innstillingene på maskinen. Volumtaster d eller c Trykk for å bla bakover eller framover gjennom menyvalgene. Trykk for å endre volum når maskinen er i faks- eller hvilemodus. a eller b Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene. b Search/Speed Dial Lar deg slå opp nummer som er lagret i ringe-minnet. Det lar deg også ringe lagrede numre ved å trykke på et tresifret nummer. Reports Skriv ut verifiseringsrapport for sending, hjelpeliste, tel. indeksliste, faksjournal, brukerinnstillinger, og ordreskjema. 5 Talltastatur Bruk disse tastene til å slå telefon- og faksnumre samt som tastatur for å taste inn informasjon i maskinen. #-tasten bryter midlertidig ringe-modus fra Pulse til Tone i løpet av en telefonsamtale. 6 Stop/Exit Stopper en handling eller avslutter en meny. 7 Start Lar deg starte å sende fakser, ta kopier eller skanne. 8 Modustaster: Fax Stiller maskinen i faksmodus. Scan Stiller maskinen i skannemodus. (Se i programvarehåndboken på CD-platen hvis du vil ha mer informasjon om skanning.) Copy Stiller maskinen i kopieringsmodus. 9 Utskriftstaster: Job Cancel Avbryter en programmert utskriftsjobb og tømmer det fra maskinens minne. For å avbryte flere utskriftsjobber, hold nede denne tasten til displayet viser Avb. jobb (Alle).

11 Komme i gang 10 Copy taster: Options Du kan raskt og enkelt velge midlertidig innstilling for kopiering. Enlarge/Reduce Forminsker eller forstørrer kopier. 9

12 Trinn 1 Sette opp maskinen 1 1 Installere tonerkassetten og tonerkassetten 4 Sett tilbake trommelen og tonerkassetten i maskinen. Feil oppsett IKKE koble til grensensittkabelen. Grensesnittkabelen kobles til ved installasjon av driveren. 1 Åpne frontdekslet. 2 Pakke ut trommelen og tonerkassetten. 5 Lukk frontdekselet på maskinen. 3 Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på innsiden av kassetten. 10

13 Sette opp maskinen 2 Legge papir i papirskuffen 1 Trekk papirskuffen helt ut av maskinen. 4 Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet (1). 1 2 Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret du bruker. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene. Forsiktig Pass på at papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå skader på maskinen. 5 Sett papirskuffen ordentlig tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen. 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating. 11

14 Trinn 1 Sette opp maskinen 3 Sette i strømledningen og telefonledningen Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor. 1 Kontroller at strømbryteren på maskinen er avslått. Koble strømledningen til maskinen. 2 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren. Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor. 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket LINE på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt. Sett mottaksmodus til Ext.Tel/Svarer. Vil du ha mer informasjon, kan du se Velge mottaksmodus på side 15 og koble til en ekstern telefonsvarer i kapittel 7 i brukermanualen. Advarsel Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt. Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist. 12

15 Sette opp maskinen 4 Angi land Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land. 1 Kontroller at strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømbryteren. Trykk OK. Set Country Press OK Key 2 Trykk eller for å velge land. Navnet på landene som vises på LCD-en er avhengig av modellen. Norge Select ab or OK 5 Velge språket ditt 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 0. 4 Velg språket ditt ved å bruke eller og trykk deretter på OK. 5 Trykk Stop/Exit. 3 Trykk på OK når skjermen viser ditt land. 4 Displayet ber deg om å bekrefte landet. Norge? 1.Ja 2.Nei 5 Når riktig land vises i displayet, trykker du 1 for å gå til trinn 6. Eller du kan trykke 2 for å gå tilbake til trinn 2 for å velge land på nytt. 6 Når Godkjent er blitt vist i displayet i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet Vennligst vent. 13

16 Trinn 1 Sette opp maskinen 6 Stille inn dato og klokkeslett Maskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med apparat-id, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 2. 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke År:2008 (Tast inn for eksempel 0, 8 for 2008.) 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke Mnd:03 (Tast inn for eksempel 0, 3 for mars.) 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke Dag:25 (Tast inn for eksempel 2, 5.) 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter OK. Dato og klokke Tid:15:25 7 Stille inn apparatets ID Du bør lagre navn og faksnummer slik at de blir lagt til på alle fakssidene du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 3. 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk OK. Vil du taste inn "+" for internasjonale koder, trykker du l. Vil du for eksempel taste inn retningsnummeret til Storbritannia, +44, trykker du l, 4, 4 og deretter resten av nummeret. Apparatets ID Fax:+44XXXXXXXXX 5 Tast inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter OK. (Dersom telefonnummeret og faksnummeret er det samme, skriv inn det samme nummeret igjen.) Apparatets ID Tlf:+44XXXXXXXXX 6 Tast inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter OK. Apparatets ID Navn: (Tast inn for eksempel 1, 5, 2, 5 for 3:25 om ettermiddagen.) 8 Trykk Stop/Exit. Dersom du gjør en feil og ønsker å starte igjen, trykk på Stop/Exit og gå tilbake til trinn 1. 14

17 Sette opp maskinen Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet. Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet samme tast som det forrige tegnet, trykker du for å flytte markøren mot høyre. Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du eller for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du Clear/Back. 8 Velge mottaksmodus Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer. Velg den Svarmodus som passer best for dine behov. Trykk tast Én gang To ganger Tre ganger Fire ganger Fem ganger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 For nærmere opplysninger, se Skrive inn tekst i brukerveiledningen. 7 Trykk Stop/Exit. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 1. 4 Trykk eller for å velge modus. Trykk OK. 5 Trykk Stop/Exit. Vil du ha mer informasjon, kan du se Motta faks i kapittel 6 i brukermanualen. 15

18 Trinn 1 Sette opp maskinen 9 Stille inn telefonlinjetype Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 5. 4 Trykk eller for å velge PBX, ISDN eller Normal. Trykk på OK. Gjør ett av følgende: Dersom du velger ISDN eller Normal, gå til trinn 8. Velger du PBX, går du til trinn 5. 5 Gjør ett av følgende: Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 1 og gå til trinn 6. Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 2 og gå til trinn 8. Standardinnstillingen er!. Når du trykker Hook, vil! vises i displayet. 6 Tast inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter OK. Du kan bruke sifrene 0 til 9, #, l og!. (Trykk på Hook for å vise!.) Du kan ikke bruke! med noen andre tall eller tegn. Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsbestemt gjenoppringing, trykk på Hook for å skrive inn tidsbegrensningen. 8 Trykk Stop/Exit. PBX og OVERFØRING Maskinen er i utgangspunktet stilt til Normal, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR Timed Break Recall). Tidsbestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentralbordsystemer, slik at du kan få tilgang til bylinje eller overføre samtaler til et annet internnummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker Hook. 7 Trykk eller for å velge På eller Alltid, og trykk OK. Hvis du velger På, får du tilgang til bylinje ved å trykke på Hook (skjermen viser! ). Velger du Alltid, får du tilgang til bylinje uten å måtte trykke Hook. 16

19 Sette opp maskinen 10 Justere displayets kontrast Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 1. 3 Trykk 7. 4 Trykk for å øke kontrasten. ELLER Trykk for å redusere kontrasten. Trykk OK. 5 Trykk Stop/Exit. 17

20 Medfølgende CD-ROM 1 1 Medfølgende CD-ROM-plater for "SP 1200SF" Drivere og verktøy for SP 1200SF PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Installere Multi-Function Suite Du kan installere Multi-Function Suite programvare og multifunksjonsdrivere. Reparere Multi-Function Suite (bare for USBbrukere) Hvis det oppstod en feil under installeringen av Multi- Function Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere Multi-Function Suite på nytt. Install Multi-Function Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver og ControlCenter3. Installer Paperport 11SE Du kan installere ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE er et program for håndtering av dokumenter som benyttes til skanning og visning av dokumenter. Dokumentasjon Du kan se brukerveiledningen til SP 1200SF i PDFformatet. Hurtigoppsettguiden, brukermanualen og programvarehåndboken. Programvarehåndboken inkluderer instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når utstyret er tilkoblet en datamaskin. (f.eks. utskrift, informasjon om skanning) Hvis du vil lagre disse håndbøkene på datamaskinen din må du klikke Installer dokumentasjon. 18

21 Trinn 2 Installere driveren og programvaren For brukere av USB-grensesnittkabler Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vise og installere dokumentasjonen Windows -skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Windows XP. 19

22 Trinn 2 Installere driveren og programvaren For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Viktig Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 Sette opp maskinen på sidene 10 til og med CDens hovedmeny vises. Klikk på Installere Multi-Function Suite. Lukk alle programmer som kjører, før du installerer Multi-Function Suite. Oppdater til nyeste Windows Service Pack før du installerer Multi-Function Suite. Bruk CD-ROM-platen som heter Drivere og verktøy for SP 1200SF 1 Slå av maskinen og trekk ut ledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen, hvis du allerede har tilkoblet en grensesnittkabel. Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows Explorer til å kjøre programmet start.exe fra rotkatalogen på CD-platen. For Windows Vista, klikker du Tillat når skjermbildet Brukerkontokontroll vises. 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, klikk Ja. 5 Når dialogboksen for lisensavtalen for Multi- Function Suite vises, klikker du Ja hvis du godtar avtalen. 20

23 Installere driveren og programvaren 6 Velg Standard, og klikk så Neste. Installeringen fortsetter. 9 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.) 7 Når dette skjermbildet vises, kobler du USBgrensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen. Når datamaskinen har startet på nytt, startes Installasjonsdiagnose automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis Installasjonsdiagnose viser feil, følger du anvisningene på skjermen. Multi-Function Suite (inkludert skriverdriver og skannerdriver) er installert, og installeringen er nå fullført. Feil oppsett Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Vi anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen. 8 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren. Installering av driverne starter automatisk. Vent mens installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Feil oppsett IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen. 21

24 Trinn 2 Installere driveren og programvaren 1 Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Viktig Kontroller at du har fulført instruksjonene for installering av drivere og verktøy til TYPE 1200SF på side 20 til 21. Bruk CD-platen med tittelen PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Hvis du ikke får frem dette vinduet, må du bruke Windows Utforsker til å kjøre programmet start.exe i rotkatalogen på CD-platen. På Windows Vista, når skjermen Brukerkontokontroll vises må du klikke Tillat. 1 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows inn i CD-leseren. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk. På Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, må du klikke Ja. 2 CD-platens toppmeny vises. Klikk Installere Paperport(TM) 11SE. 3 Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen til ScanSoft PaperPort 11SE må du klikke Ja. Installeringen av ScanSoft PaperPort 11SE vil starte og fullføres automatisk. 22

25 Installere driveren og programvaren 1 Vise og installere dokumentasjonen Viktig Kontroller at du har fulført instruksjonene for installering av drivere og verktøy til TYPE 1200SF på side 20 til 21. Bruk CD-platen med tittelen PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Hvis du ikke får frem dette vinduet, må du bruke Windows Utforsker til å kjøre programmet start.exe i rotkatalogen på CD-platen. På Windows Vista, når skjermen Brukerkontokontroll vises må du klikke Tillat. 1 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows inn i CD-leseren. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk. På Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, må du klikke Ja. 2 CD-platens toppmeny vises. Klikk Dokumentasjon. 3 Du kan se brukerveiledningen til SP 1200SF i PDF-formatet. Hurtigoppsettguiden, brukermanualen og programvarehåndboken. Programvarehåndboken inkluderer instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når utstyret er tilkoblet en datamaskin. (f.eks. utskrift, informasjon om skanning) Hvis du vil lagre disse håndbøkene på datamaskinen din må du klikke Installere dokumentasjon. 23

26 Forbruksmateriell og tilleggsutstyr 1 1 Forbruksmateriell Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding i displayet. For mer informasjon om forbruksmateriellet til skriveren, kontakt salgs- eller servicerepresentanten. Tonerkassett Trommelenhet Tonerkassett SP 1200E Trommelenhet SP 1200 (Ca sider A4/Letter) 1 Patronkapasitet (ca.) er oppgitt å være i samsvar med ISO/IEC

27 Varemerker Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Med enerett.

28 M NO

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide SP 1200S. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren SP 1200S Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER DCP-7025

Din bruksanvisning BROTHER DCP-7025 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-7225N Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette opp

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-7420 MFC-7820N Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-9040CN DCP-9042CDN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-5460CN MFC-5860CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-3240C

Din bruksanvisning BROTHER MFC-3240C Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-3240C. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-3240C i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-820CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-215C MFC-425CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigoppsettguide MFC-215C MFC-425CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-215C MFC-425CN Hurtigoppsettguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8420

Hurtigoppsettguide MFC-8420 Hurtigoppsettguide MFC-8420 MFC-8820D Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-7420

Din bruksanvisning BROTHER MFC-7420 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BROTHER MFC-7420. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på BROTHER MFC-7420 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8440 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224401

Din bruksanvisning BROTHER MFC-8440 http://no.yourpdfguides.com/dref/1224401 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! DCP-7010 DCP-7025 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen

Hurtigstartguide DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-885CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9840CDW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9840CDW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9840CDW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-240C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-240C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-240C Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide MFC-8220 Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-235C MFC-260C Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksjonene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-130C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-130C. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-130C Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Side 2. Feste brett og forlengelser. Installere blekkpatronene

Side 2. Feste brett og forlengelser. Installere blekkpatronene MFC-580 Hurtig- oppsettguide Version B TAKK! FOR AT DU KJØPTE EN BROTHER MASKIN. VI ER SIKRE PÅ AT DU VILBLI IMPONERT OVER DEN ENKLE MÅTEN DIN NYE MASKIN UTFØRER SÅ MANGE OPPGAVER MED FLOTTE RESULTATER!

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

SP 1200SF Brukermanual

SP 1200SF Brukermanual SP 1200SF Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-9420CN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette opp

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-440CN MFC-660CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-8870DW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN MFC-9450CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN MFC-9450CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN MFC-9450CDN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsetting. Sette opp maskinen

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsetting. Sette opp maskinen FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsetting. Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Sette opp maskinen. Installere drivere og programvaren. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Installere drivere og programvaren. Oppsettingen er fullført! MFC-8460N MFC-8860DN Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigstartguide for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SP 1200S Brukermanual

SP 1200S Brukermanual SP 1200S Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer