Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartguide SP 1200SF. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren"

Transkript

1 SP 1200SF Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn 1 Sette opp maskinen Trinn 2 Installere driveren og programvaren Oppsettingen er fullført! Oppbevar denne hurtigstartguiden og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

2 1 Symboler som er brukt i denne manualen Advarsel Forsiktig Feil oppsett Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskade. Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander. Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er kompatible med maskinen. nader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner. Brukermanual eller programvarehåndbok Angir referanser til brukermanualen eller programvarehåndboken, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.

3 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler Å bruke maskinen på en sikker måte... 2 Symboler for strømbryteren... 5 Regelverk... 6 Komme i gang Komponenter i esken... 7 Kontrollpanel... 8 Trinn 1 Sette opp maskinen Installere tonerkassetten og tonerkassetten Legge papir i papirskuffen Sette i strømledningen og telefonledningen Angi land Velge språket ditt Stille inn dato og klokkeslett Stille inn apparatets ID Velge mottaksmodus Stille inn telefonlinjetype Justere displayets kontrast Medfølgende CD-ROM Medfølgende CD-ROM-plater for "SP 1200SF" Drivere og verktøy for SP 1200SF PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Trinn 2 Installere driveren og programvaren Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vise og installere dokumentasjonen Forbruksmateriell og tilleggsutstyr Forbruksmateriell

4 Sikkerhetsregler Å bruke maskinen på en sikker måte Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen. Velge plassering Sett maskinen på et flatt, stødig underlag som ikke utsettes for vibrasjoner. Plasser maskinen i nærheten av en telefonkontakt og en vanlig, jordet stikkontakt. Velg et sted der temperaturen holder seg på mellom 10 C og 32,5 C, og der luftfuktigheten er på mellom 20% og 80% (uten kondensering). Forsikre deg om at ingen kan snuble i kablene til maskinen. Ikke plasser maskinen på et teppeunderlag. Ikke plasser maskinen i nærheten av varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier eller kjøleskap. Maskinen må ikke utsettes for direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller støv. Ikke koble maskinen din til elektriske kontakter som kontrolleres av veggbrytere eller automatiske bryterkontakter, eller til den samme kretsen som store apparater som kan kutte strømtilførselen. Unngå kilder som skaper forstyrrelser, slik som høyttalere eller basestasjoner til trådløse telefoner. Forholdsregler Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen. Når du bruker telefonutstyret, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Produktet må IKKE brukes i nærheten av vann eller i fuktig miljø. Bruk ikke dette produktet i tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner. Vi ANBEFALER IKKE bruk av forlengelsesledning. Installer aldri en telefonlinje i tordenvær. Installer aldri en telefonkontakt der den kan utsettes for fuktighet. Hvis noen av kablene blir ødelagt, må du koble fra maskinen og kontakte nærmeste forhandler. Plasser IKKE gjenstander på maskinen, og dekk ikke til ventilasjonsåpningene. Dette produktet må tilkobles en vekselstrømkilde som er jordet, og som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet. Den må ikke kobles til en likestrømkilde eller inverterer. Hvis du ikke er sikker, må du ta kontakt med en godkjent elektriker. Batterier må IKKE brennes. De kan eksplodere. Følg lokale forskrifter for avhending av batterier. 2

5 Sikkerhetsregler Advarsel Før du rengjør maskinen innvendig, må du forsikre deg om at du har trukket ut telefonledningen først, og trekk deretter nettkabelen ut av stikkontakten. IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, noen form for spray eller andre typer brennbare substanser når du skal rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Se brukerhåndbokens kapittel om rutinemessig vedlikehold for anvisninger om rengjøring av maskinen. IKKE håndter pluggen med fuktige hender. Du risikerer å få elektrisk støt. Kontroller alltid at pluggen er satt helt inn. Når du nettopp har brukt maskinen, er enkelte komponenter inne i maskinen svært varme. Når du åpner frontdekselet eller det bakre dekselet på maskinen, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningen. For å unngå personskade, passer du på at du ikke legger hendene på kanten av maskinen under dokument- eller skannerdekselet slik illustrasjonen viser. 3

6 Sikkerhetsregler For å unngå personskade må du IKKE stikke fingrene inn i området vist i illustrasjonen. IKKE bruk støvsuger til å fjerne toner søl. Dette kan få støvet til å antenne inne i støvsugeren, slik at det begynner å brenne. Fjern tonerstøv med en tørr, lofri klut og deponer iht. lokale bestemmelser. Hvis du flytter maskinen, må du benytte håndtakene på maskinens sider. Forsikre deg først om at du har koblet fra alle kablene. Plastposer brukes som pakningsmateriell for maskinen. Hold disse borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning. Fuserenheten er merket med en etikett merket forsiktig. IKKE fjern eller ødelegg etiketten. Forsiktig Sørg for å dra ut støpslet fra kontakten i veggen og rengjør stikkene og området rundt dem minst en gang i året. Hvis det danner seg et tykt støvlag på støpslet kan dette øke risikoen for brannfare. 4

7 Sikkerhetsregler Symboler for strømbryteren I henhold til normen IEC bruker apparatet følgende strømtilførselssymboler for bryteren: - betyr PÅ - betyr AV. Når du flytter maskinen, ta tak i sidehåndtakene som er under skanneren. IKKE bær maskinen ved å holde i bunnen på den. 5

8 Sikkerhetsregler Regelverk Opplysningene om resirkulering er i samsvar med WEEE-direktivet (2002/96/EU) og batteridirektivet (2006/66/EU) IEC :2007-spesifikasjon Denne maskinen er et klasse 1 laserprodukt ifølge definisjonen i IEC :2007-spesifikasjonene. Etiketten som vises nedenfor, er påført i land der dette er påkrevd. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Produktmerke Batterimerke Gjelder kun Europaunionen Denne maskinen har en klasse 3B laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i skannerenheten. Skannerenheten bør ikke åpnes under noen omstendighet. Intern laserstråling Bølgelengde: nm Effekt: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B Advarsel Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne manualen, kan resultere i farlig stråling. IT-strømsystem Dette produktet er også utviklet for et IT-strømsystem med en fase-til-fase-spenning på 230 V. Frakobling Dette produktet må installeres i nærheten av et elektrisk som er enkelt tilgjengelig. I nødstilfeller må du trekke strømledningen ut av for å gjøre produktet helt strømløst. Dette produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene over. Det betyr at når produktets/batteriets levetid er ute, skaldet leveres inn til en godkjent innsamlingsstasjon og ikke kastes sammen med vanlig, husholdningsavfall. For produkter med utskiftbare batterier, se instruksjonene for utskifting av batterier i brukerhåndboken. Alle andre brukere Dersom du ønsker å avhende dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken du kjøpte produktet i, din lokale forhandler eller salgs-/ servicerepresentantene. Internasjonal ENERGY STAR samsvarserklæring Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR - programmet er å fremme utvikling og utbredelse av energieffektivt kontorutstyr. Som en ENERGY STAR -partner, har Ricoh Company, Ltd. fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet. Radiostøy Dette produktet tilfredsstiller EN55022(CISPR Publication 22)/Klasse B. Når du kobler denne maskinen til en datamaskin, må du forsikre deg om at du bruker følgende grensesnittkabler. En USB-kabel som ikke er mer enn 2,0 meter lang. 6

9 Komme i gang 1 1 Komponenter i esken Komponentene i esken kan variere fra land til land. Ta vare på all emballasjen og esken til skriveren i tilfelle du må transportere maskinen din. Advarsel Plastposer brukes som pakningsmateriell for maskinen. Hold disse plastposene borte fra småbarn for å unngå faren for kvelning CD-plater For drivere For Brukermanual og Paper Port Hurtigoppsettguide 1. Automatisk dokumentmater (ADM) 2. Kontrollpanel 3. Utgangsstøtte for dokumenter med forsiden ned 4. Manuell arkmatingsskuff 5. Papirskuff 6. Frontdeksel 7. Strømbryter 8. ADM-dokumentitmatingsklaff 9. Dokumentdeksel Sikkerhetshefte Strømledning Trommelmontering (inkluderer tonerkassett) USB-kabel For danske brukere: Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør. For svenske, norske og finske kunder: Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede to-pinnerskontakten. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør. Du må IKKE koble til grensesnittkabelen nå. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren. USB-grensesnittkabel Sørg for å bruke en USB 2.0-grensesnittkabel som ikke overstiger 2 meter. Når du bruker en USB-kabel, må du sørge for å koble den til USB-porten på datamaskinen, og ikke til en USB-port på et tastatur eller en strømløs USB-hub. Komponentene i esken kan variere fra land til land. 7

10 Komme i gang 2 Kontrollpanel Vil du vite mer om kontrollpanelet, kan du se Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 i brukermanualen. 8 1 Faks- og telefontaster: Hook Denne tasten brukes for å ha en telefonsamtale etter å ha tatt opp det eksterne håndsettet under F/T pseudoringing. Når maskinen er tilkoblet en hussentral, brukes denne tasten til å få bylinje, kalle opp sentralbordet igjen, eller overføre en samtale til en annen internlinje. Resolution Brukes til å stille inn oppløsningen når du sender en faks. Redial/Pause Slår det sist ringte nummeret på nytt. Det setter også inn en pause under programmering av en rask ringetone eller ved ringing av et nummer manuelt. 2 Direktevalgtaster Disse 4 tastene gir umiddelbar tilgang til opptil 8 forhåndslagrede numre. Shift Gir deg tilgang til direktevalgnumrene 5 til 8 når de holdes nede. 3 Display Viser meldinger som hjelper deg å stille inn og bruke maskinen. 4 Menytaster: Menu Gir deg tilgang til menyen, der du kan programmere innstillingene for denne maskinen. Clear/Back Sletter de angitte dataene eller lar deg avbryte gjeldende innstilling. OK Lar deg lagre innstillingene på maskinen. Volumtaster d eller c Trykk for å bla bakover eller framover gjennom menyvalgene. Trykk for å endre volum når maskinen er i faks- eller hvilemodus. a eller b Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene. b Search/Speed Dial Lar deg slå opp nummer som er lagret i ringe-minnet. Det lar deg også ringe lagrede numre ved å trykke på et tresifret nummer. Reports Skriv ut verifiseringsrapport for sending, hjelpeliste, tel. indeksliste, faksjournal, brukerinnstillinger, og ordreskjema. 5 Talltastatur Bruk disse tastene til å slå telefon- og faksnumre samt som tastatur for å taste inn informasjon i maskinen. #-tasten bryter midlertidig ringe-modus fra Pulse til Tone i løpet av en telefonsamtale. 6 Stop/Exit Stopper en handling eller avslutter en meny. 7 Start Lar deg starte å sende fakser, ta kopier eller skanne. 8 Modustaster: Fax Stiller maskinen i faksmodus. Scan Stiller maskinen i skannemodus. (Se i programvarehåndboken på CD-platen hvis du vil ha mer informasjon om skanning.) Copy Stiller maskinen i kopieringsmodus. 9 Utskriftstaster: Job Cancel Avbryter en programmert utskriftsjobb og tømmer det fra maskinens minne. For å avbryte flere utskriftsjobber, hold nede denne tasten til displayet viser Avb. jobb (Alle).

11 Komme i gang 10 Copy taster: Options Du kan raskt og enkelt velge midlertidig innstilling for kopiering. Enlarge/Reduce Forminsker eller forstørrer kopier. 9

12 Trinn 1 Sette opp maskinen 1 1 Installere tonerkassetten og tonerkassetten 4 Sett tilbake trommelen og tonerkassetten i maskinen. Feil oppsett IKKE koble til grensensittkabelen. Grensesnittkabelen kobles til ved installasjon av driveren. 1 Åpne frontdekslet. 2 Pakke ut trommelen og tonerkassetten. 5 Lukk frontdekselet på maskinen. 3 Rist den forsiktig fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt på innsiden av kassetten. 10

13 Sette opp maskinen 2 Legge papir i papirskuffen 1 Trekk papirskuffen helt ut av maskinen. 4 Legg papir i papirskuffen. Kontroller at papiret ligger flatt i skuffen og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet (1). 1 2 Trykk på den grønne utløserhendelen samtidig som du skyver papirførerne slik at de tilpasses størrelsen på papiret du bruker. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene. Forsiktig Pass på at papirføringene berører kantene av papiret slik at det mates ordentlig. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå skader på maskinen. 5 Sett papirskuffen ordentlig tilbake i maskinen. Sørg for at den er satt helt inn i maskinen. 3 Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating. 11

14 Trinn 1 Sette opp maskinen 3 Sette i strømledningen og telefonledningen Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor. 1 Kontroller at strømbryteren på maskinen er avslått. Koble strømledningen til maskinen. 2 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren. Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor. 3 Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket LINE på maskinen, og koble den andre til en modulær veggkontakt. Sett mottaksmodus til Ext.Tel/Svarer. Vil du ha mer informasjon, kan du se Velge mottaksmodus på side 15 og koble til en ekstern telefonsvarer i kapittel 7 i brukermanualen. Advarsel Denne maskinen skal brukes med en jordet kontakt. Fordi maskinen jordes via strømledningen, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist. 12

15 Sette opp maskinen 4 Angi land Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land. 1 Kontroller at strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømbryteren. Trykk OK. Set Country Press OK Key 2 Trykk eller for å velge land. Navnet på landene som vises på LCD-en er avhengig av modellen. Norge Select ab or OK 5 Velge språket ditt 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 0. 4 Velg språket ditt ved å bruke eller og trykk deretter på OK. 5 Trykk Stop/Exit. 3 Trykk på OK når skjermen viser ditt land. 4 Displayet ber deg om å bekrefte landet. Norge? 1.Ja 2.Nei 5 Når riktig land vises i displayet, trykker du 1 for å gå til trinn 6. Eller du kan trykke 2 for å gå tilbake til trinn 2 for å velge land på nytt. 6 Når Godkjent er blitt vist i displayet i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet Vennligst vent. 13

16 Trinn 1 Sette opp maskinen 6 Stille inn dato og klokkeslett Maskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med apparat-id, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 2. 4 Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke År:2008 (Tast inn for eksempel 0, 8 for 2008.) 5 Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke Mnd:03 (Tast inn for eksempel 0, 3 for mars.) 6 Tast inn de to sifrene for datoen ved hjelp av talltastaturet, og trykk OK. Dato og klokke Dag:25 (Tast inn for eksempel 2, 5.) 7 Tast inn klokkeslettet i 24-timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk deretter OK. Dato og klokke Tid:15:25 7 Stille inn apparatets ID Du bør lagre navn og faksnummer slik at de blir lagt til på alle fakssidene du sender. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 3. 4 Tast inn faksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fra talltastaturet, og trykk OK. Vil du taste inn "+" for internasjonale koder, trykker du l. Vil du for eksempel taste inn retningsnummeret til Storbritannia, +44, trykker du l, 4, 4 og deretter resten av nummeret. Apparatets ID Fax:+44XXXXXXXXX 5 Tast inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter OK. (Dersom telefonnummeret og faksnummeret er det samme, skriv inn det samme nummeret igjen.) Apparatets ID Tlf:+44XXXXXXXXX 6 Tast inn navnet ved hjelp av talltastaturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter OK. Apparatets ID Navn: (Tast inn for eksempel 1, 5, 2, 5 for 3:25 om ettermiddagen.) 8 Trykk Stop/Exit. Dersom du gjør en feil og ønsker å starte igjen, trykk på Stop/Exit og gå tilbake til trinn 1. 14

17 Sette opp maskinen Se tabellen nedenfor, som forklarer hvordan du taster inn navnet. Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet samme tast som det forrige tegnet, trykker du for å flytte markøren mot høyre. Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du eller for å flytte markøren til bokstaven som er feil, og deretter trykker du Clear/Back. 8 Velge mottaksmodus Du har fire mulige mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer. Velg den Svarmodus som passer best for dine behov. Trykk tast Én gang To ganger Tre ganger Fire ganger Fem ganger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 For nærmere opplysninger, se Skrive inn tekst i brukerveiledningen. 7 Trykk Stop/Exit. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 1. 4 Trykk eller for å velge modus. Trykk OK. 5 Trykk Stop/Exit. Vil du ha mer informasjon, kan du se Motta faks i kapittel 6 i brukermanualen. 15

18 Trinn 1 Sette opp maskinen 9 Stille inn telefonlinjetype Hvis du kobler maskinen til en telefonlinje som bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 0. 3 Trykk 5. 4 Trykk eller for å velge PBX, ISDN eller Normal. Trykk på OK. Gjør ett av følgende: Dersom du velger ISDN eller Normal, gå til trinn 8. Velger du PBX, går du til trinn 5. 5 Gjør ett av følgende: Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 1 og gå til trinn 6. Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 2 og gå til trinn 8. Standardinnstillingen er!. Når du trykker Hook, vil! vises i displayet. 6 Tast inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på talltastaturet, og trykk deretter OK. Du kan bruke sifrene 0 til 9, #, l og!. (Trykk på Hook for å vise!.) Du kan ikke bruke! med noen andre tall eller tegn. Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsbestemt gjenoppringing, trykk på Hook for å skrive inn tidsbegrensningen. 8 Trykk Stop/Exit. PBX og OVERFØRING Maskinen er i utgangspunktet stilt til Normal, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer sentralbordsystemer. Maskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsbestemt gjenoppringning (TBR Timed Break Recall). Tidsbestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentralbordsystemer, slik at du kan få tilgang til bylinje eller overføre samtaler til et annet internnummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker Hook. 7 Trykk eller for å velge På eller Alltid, og trykk OK. Hvis du velger På, får du tilgang til bylinje ved å trykke på Hook (skjermen viser! ). Velger du Alltid, får du tilgang til bylinje uten å måtte trykke Hook. 16

19 Sette opp maskinen 10 Justere displayets kontrast Du kan endre kontrasten for å få displayet lysere eller mørkere. 1 Trykk Menu. 2 Trykk 1. 3 Trykk 7. 4 Trykk for å øke kontrasten. ELLER Trykk for å redusere kontrasten. Trykk OK. 5 Trykk Stop/Exit. 17

20 Medfølgende CD-ROM 1 1 Medfølgende CD-ROM-plater for "SP 1200SF" Drivere og verktøy for SP 1200SF PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Installere Multi-Function Suite Du kan installere Multi-Function Suite programvare og multifunksjonsdrivere. Reparere Multi-Function Suite (bare for USBbrukere) Hvis det oppstod en feil under installeringen av Multi- Function Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere Multi-Function Suite på nytt. Install Multi-Function Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver og ControlCenter3. Installer Paperport 11SE Du kan installere ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE er et program for håndtering av dokumenter som benyttes til skanning og visning av dokumenter. Dokumentasjon Du kan se brukerveiledningen til SP 1200SF i PDFformatet. Hurtigoppsettguiden, brukermanualen og programvarehåndboken. Programvarehåndboken inkluderer instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når utstyret er tilkoblet en datamaskin. (f.eks. utskrift, informasjon om skanning) Hvis du vil lagre disse håndbøkene på datamaskinen din må du klikke Installer dokumentasjon. 18

21 Trinn 2 Installere driveren og programvaren For brukere av USB-grensesnittkabler Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vise og installere dokumentasjonen Windows -skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Windows XP. 19

22 Trinn 2 Installere driveren og programvaren For brukere av USB-grensesnittkabler (for Windows 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Installere TYPE 1200SF drivere og verktøy Viktig Kontroller at du har fullført alle instruksjonene i trinn 1 Sette opp maskinen på sidene 10 til og med CDens hovedmeny vises. Klikk på Installere Multi-Function Suite. Lukk alle programmer som kjører, før du installerer Multi-Function Suite. Oppdater til nyeste Windows Service Pack før du installerer Multi-Function Suite. Bruk CD-ROM-platen som heter Drivere og verktøy for SP 1200SF 1 Slå av maskinen og trekk ut ledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen, hvis du allerede har tilkoblet en grensesnittkabel. Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows Explorer til å kjøre programmet start.exe fra rotkatalogen på CD-platen. For Windows Vista, klikker du Tillat når skjermbildet Brukerkontokontroll vises. 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.) 3 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, klikk Ja. 5 Når dialogboksen for lisensavtalen for Multi- Function Suite vises, klikker du Ja hvis du godtar avtalen. 20

23 Installere driveren og programvaren 6 Velg Standard, og klikk så Neste. Installeringen fortsetter. 9 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Du må være pålogget med administratorrettigheter når du har startet datamaskinen på nytt.) 7 Når dette skjermbildet vises, kobler du USBgrensesnittkabelen først til datamaskinen og deretter til maskinen. Når datamaskinen har startet på nytt, startes Installasjonsdiagnose automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis Installasjonsdiagnose viser feil, følger du anvisningene på skjermen. Multi-Function Suite (inkludert skriverdriver og skannerdriver) er installert, og installeringen er nå fullført. Feil oppsett Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Vi anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen. 8 Plugg inn strømledningen i en stikkontakt. Slå på strømbryteren. Installering av driverne starter automatisk. Vent mens installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Feil oppsett IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen. 21

24 Trinn 2 Installere driveren og programvaren 1 Installere ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Viktig Kontroller at du har fulført instruksjonene for installering av drivere og verktøy til TYPE 1200SF på side 20 til 21. Bruk CD-platen med tittelen PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Hvis du ikke får frem dette vinduet, må du bruke Windows Utforsker til å kjøre programmet start.exe i rotkatalogen på CD-platen. På Windows Vista, når skjermen Brukerkontokontroll vises må du klikke Tillat. 1 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows inn i CD-leseren. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk. På Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, må du klikke Ja. 2 CD-platens toppmeny vises. Klikk Installere Paperport(TM) 11SE. 3 Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen til ScanSoft PaperPort 11SE må du klikke Ja. Installeringen av ScanSoft PaperPort 11SE vil starte og fullføres automatisk. 22

25 Installere driveren og programvaren 1 Vise og installere dokumentasjonen Viktig Kontroller at du har fulført instruksjonene for installering av drivere og verktøy til TYPE 1200SF på side 20 til 21. Bruk CD-platen med tittelen PaperPort 11SE og dokumentasjon for SP 1200SF Hvis du ikke får frem dette vinduet, må du bruke Windows Utforsker til å kjøre programmet start.exe i rotkatalogen på CD-platen. På Windows Vista, når skjermen Brukerkontokontroll vises må du klikke Tillat. 1 Sett inn den medfølgende CD-platen for Windows inn i CD-leseren. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du språk. På Windows 7, når dialogboksen Brukerkontokontroll vises på datamaskinen, må du klikke Ja. 2 CD-platens toppmeny vises. Klikk Dokumentasjon. 3 Du kan se brukerveiledningen til SP 1200SF i PDF-formatet. Hurtigoppsettguiden, brukermanualen og programvarehåndboken. Programvarehåndboken inkluderer instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når utstyret er tilkoblet en datamaskin. (f.eks. utskrift, informasjon om skanning) Hvis du vil lagre disse håndbøkene på datamaskinen din må du klikke Installere dokumentasjon. 23

26 Forbruksmateriell og tilleggsutstyr 1 1 Forbruksmateriell Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises det en feilmelding i displayet. For mer informasjon om forbruksmateriellet til skriveren, kontakt salgs- eller servicerepresentanten. Tonerkassett Trommelenhet Tonerkassett SP 1200E Trommelenhet SP 1200 (Ca sider A4/Letter) 1 Patronkapasitet (ca.) er oppgitt å være i samsvar med ISO/IEC

27 Varemerker Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Med enerett.

28 M NO