Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den kl Møtested: Velferdslokalet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den kl Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Ellen Marie Indahl. Møtet ble åpnet av Andreas Follestad 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Christoffer Eid Wiig B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C. Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Ellen Marie Indahl foreslått, og til å underskrive protokollen Frøydis Johnsen og Andreas Follestad D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning og årsregnskap for 2011 A. Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til valgkomite Godtgjørelse til valgkomite ble foreslått satt til kr ,-.

2 4 Forslag A) FORSLAG FRA KIM HILDRE OM Å INNFØRE BREDBÅND FRA LYNET FIBERNETT Forslagsstillers begrunnelse Jeg er ikke fornøyd med det bredbåndstilbudet som er tilgjengelig via Get i dag. Jeg har hatt en del problemer med det og ser at prisene er mye høyere enn Lynets priser. Fibernett vil gi mange ganger så raskt bredbånd og bedre stabilitet. Det vil i tillegg medføre en prisnedgang samt en ytelsesøkning for så og si alle. Jeg har sjekket en del rundt med forskjellige leverandører, og kommet frem til at Lynet har den løsningen som passer best for oss. Mange fibernettleverandører krever at vi bytter TV-leverandør. Lynet krever ikke dette. Fibernettet har lave installasjonskostnader. Dette kan styret avklare med Lynet før generalforsamling. Fibernett blir kun installert i de leilighetene som har bestilt fibernett. Andre leiligheter vil ikke merke noe til dette. I følge Post- og Teletilsynets offisielle prisoversikt for bredbånd, Telepriser.no, er Lynet offisiellt billigst på bredbånd i Oslo. De har også det raskeste bredbåndet. Fibernett er fremtidens bredbånd, og blir bare mer og mer utbredt. Etter hvert som behovet for båndbredde øker, vil man etter min mening være nødt til å gå over til fibernett, og jeg ser ingen grunn til å vente. Styrets vurdering Styret har ikke prioritert å arbeide med ulike løsninger for levering av fibernett. Styret har de siste to årene kun registrert et par klager på at dagens internettløsning i borettslaget er for tregt. Styret har derfor tolket det dit hen at det store flertallet er fornøyd med det tilbudet som Get tilbyr gjennom grunnpakkeløsningen som vi har, og de mer individuelt tilpassede mulighetene som tilbys av Get. Styret er for kjent med at en del fibernettleverandører tilbyr å installere fibernett «vederlagsfritt» i borettslaget. Styret stiller imidlertid spørsmål ved om de samlede kostnadene faktisk er så lave når en tar i betraktning hva den enkelte må betale mv. På prinsipielt grunnlag mener også det er galt at en privat ekstern aktør skal eie infrastruktur i Tøyenhus borettslag. Styret mener at slik type infrastruktur eventuelt skal eies av Tøyenhus selv. Styret vil presisere at et eventuelt positivt vedtak trenger 2/3 flertall. Styret tar også forbehold hvis en slik avtale ikke er lov på grunn av gjeldende avtale med GET. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at styret kan inngå avtale med Lynet Internett AS om leveranse av bredbånd over fibernett. Styrets innstilling til vedtaket: Avvises. Vedtak: Ikke vedtatt

3 Benkeforslag: Styret pålegges å undersøke om borettslaget per i dag har rabatter på internett, og eventuelt innhente pristilbud fra andre leverandører til neste generalforsamling. Fremmet av Ragnhild Amdal Vedtak: Vedtatt B) FORSLAG FRA STYRET OM REHABILITERING AV BALKONGER Bakgrunn for forslaget: Balkongene har ikke vært gjenstand for omfattende rehabilitering siden de ble bygd i OPAKs konkluderer med utgangspunkt i sine undersøkelser at det bør foretas en grundigere undersøkelse av balkongene. OPAK har anslått at kostnaden for en grundigere undersøkelse til anslagsvis kroner. Forslag: Styret i Tøyenhus borettslag gis fullmakt til å innhente mer informasjon om balkongenes tilstand (fase 2). Kostnaden skal ikke overstige kroner Styrets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: Vedtatt med 38 stemmer C) FORSLAG FRA STYRET OM OPPGRADERING AV FYRROM Bakgrunn for forslaget: Styret får i fullmakt inngå avtale etter anbud for å bytte/oppgradere ekspansjonsledning og ekspansjonskjelen. Styret må se en slik avtale i sammenheng med en evt. avtale om fremtidig energikilde. Styret har mottatt rapporter om at ekspansjonsledning og ekspansjonskjelen må oppgraderes/ byttes ut. Styret mener at dette bør gjøres uavhengig av hvilken fremtidig energikilde som blir valgt. Forslag: Styret i Tøyenhus borettslag gis fullmakt til å bruke inntil kr til å bytte/oppgradere ekspansjonsledning og ekspansjonskjelen. Arbeidet må sendes ut på anbud. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: Enstemmig vedtatt D) FORSLAG FRA STYRET OM OVERGANG TIL FJERNVARME FRA 2013 Bakgrunn for forslaget: Generalforsamlingen i 2010 stemte ned forslag om innføring av pellets som ny energikilde for Tøyenhus BRL. Bakgrunnen for dette var at Generalforsamling mente at saken ikke var godt nok utredet, og eierskap og drift skulle settes bort på til et eksternt firma.

4 Sommeren 2011 la Hafslund fjernvarmerør i Trondheimsveien/Solhauggaten. I februar 2012 oppsto det en alvorlig teknisk feil i en av to oljefyrkjeler i borettslaget, oljefyrkjelene er fra I tillegg ble det funnet flere feil ved El-kjelen. Styret besluttet i februar/mars 2012 å reparere El-kjelen, men ikke oljefyrkjelen - i påvente av en beslutning på generalforsamlingen Oslo bystyre vedtok i 2008 at alle oljefyrer i Oslo skal fases ut innen Tøyenhus BRL har tre alternativer ifm. fremtidig energikilde: 1. Reparere dagens oljefyr og El-kjel (ingen langsiktig løsning) 2. Installere pelletsfyring 3. Installere fjernvarme Hva vet vi om investeringskostnader for de tre alternativer: 1. Reparere dagens oljefyr Minst kr 2. Installere pelletsfyring Minst 8 millioner kr 3. Installere fjernvarme ca kr Til fratrekk kommer evt. ENØK- og/eller miljømidler ifm. fjernvarme og pellets. Inntil 50 % av investeringskostnadene ifm. installering av fjernvarme får man økonomisk støtte til. Hva vet vi om drifts/produksjonskostnader? Det er grunn til å tro at selve produksjonskostnadene av energi med pellets vil være lavere enn med fjernvarme, da er imidlertid ikke investerings- og personalkostnadene med. Hafslund opplyser at prisreferansen for fjernvarme er olje (ref. 4 største oljeselskapene) med en rabatt på 25% eller strøm (ref. spotpris Noorpol) med en rabatt på 10 %. Dette billigste alternativet av strøm og olje er prisen for fjernvarme. På denne bakgrunn er det grunn til å tro at borettslaget vil kunne spare noen penger ved implementering av fjernvarme ift. dagens olje- og El-kjel. Fjernvarme har pr. i dag en fornybarandel på ca 60 % og har et mål om å være tilnærmet 100 % innen en 5 års periode. Utefra en helhetlig vurdering vil styret foreslå for generalforsamlingen at Tøyenhus borettslag går over til fjernvarme som ny energikilde. Forslag: Styret får i fullmakt i gå i forhandlinger med Hafslund om en avtale om levering av fjernvarme til Tøyenhus borettslag fra 2.halvår Styret har også fullmakt til å kunne benytte inntil kr for ombygging og tilpasning i forbindelse med innføring av fjernvarme. Hvis styret ikke kan anbefale at borettslaget skal inngå avtale med Hafslund, må styret komme tilbake med et alternativt forslag til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtak: Enstemmig vedtatt

5 5 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 2 år ble det foreslått Terje Svardal Trondheimsveien 83 C B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått Christoffer Eid Wiig Sars gate 48 Vedtak: Valgt med akklamasjon C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Inge Tofastrud Trondheimsveien 65 Nina Pettersen Trondheimsveien 83 A Hilde Handeland Sars gate 56 Aina Helene Holten Sars gate 50 D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Frøydis Johnsen Trondheimsveien 83 A Amir Kreso Trondheimsveien 83 A Hilde Stenseng Trondheimsveien 83 B E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Terje Svardal Varadelegert Christoffer Eid Wiig Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede: Christoffer Eid Wiig /s/ Møteleder Frøydis Johnsen /s/ Protokollvitne Ellen Marie Indahl /s/ Referent Andreas Follestad /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Terje Svardal Trondheimsveien 83 C

6 Nestleder Christoffer Eid Wiig Sars gate Styremedlem Espen Østvold Rølla Hagegata Styremedlem Lailuma Arezo Bjerkoddveien Oslo

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Jordal Terrasse avholdes onsdag 27.11. 2013 kl. 18.00 i Kampen menighetshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer