Vi gjør det enklere og starte og drifte bedrift i Norge - muligheter for kommuner/regioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi gjør det enklere og starte og drifte bedrift i Norge - muligheter for kommuner/regioner"

Transkript

1 Vi gjør det enklere og starte og drifte bedrift i Norge - muligheter for kommuner/regioner Salangen 7. juni 2005 Erling Adelstein Bortne VINN

2

3 VINN Informasjon Informasjonsbearbeiding og entreprenørskap

4 VINN Informasjon Hovedansvar Kunnskapsspredning og informasjon til næringslivet og gründere/etablerere Drift av EIC Nord Hovedtjenester Narviktelefonene fokus videre fokus videre Assistanse til etablerere/gründere Etablererskoler, kurs SMB Prosjektbasert næringsutviking på Nordkalotten

5 Hva er Narviktelefonene og Bedin? En gratis nasjonal telefon- og internetttjeneste som drives av VINN på oppdrag fra Nærings- og handelsdept. Tjenesten er rettet mot etablerere og eksisterende næringsvirksomhet (primært SMB) Informasjon til næringslivet på ett sted Finansiert over statsbudsjettet Førsteside på

6 Historikk Narviktelefonene/Bedin Start-datoer for tjenestene Etablerertelefonene Narviktelefonene Bedin Daværende næringsminister Jens Stoltenberg er med når vi skifter navn til Narviktelefonene Internett-tjenesten Bedin i gang. Daværende næringsminister Lars Sponheim kobler trådene.

7 Antall sidevisninger og henvendelser Bedin Antall sidevisninger i 2004: 5,4 mill. (36 % økning i forhold til 2003) Narviktelefonene Antall henvendelser 2004: Så langt 2005 Økning 20% på Bedin Økning på 24% Narviktelefonene

8 Bedin grov struktur Brukerstyrt inngang e-dialog Guider: Små lærebøker. Dokumentmaler: Nyttige forretningsdokumenter. Faglige tema

9 Egen finansieringsdatabase Søk etter finansiering som matcher ditt formål, bransje og lokalisering

10 Avansert søkemotor og innholdskart

11 Hva er etablerer.no? Nettbasert etablererskole Elektronisk møteplass for etablerere og andre som vil lære mer om veien fra ide til egen bedrift

12 Norges største gründerfabrikk Nasjonal fellesløsning registrerte kursdeltagere Gode tilbakemeldinger Finansiert av Innovasjon Norge E-læring - effektiv form for læring Fleksibelt hvor som helst Tilgjengelig når som helst Rimelig mange brukere gir stordriftsfordeler

13 Kort bakgrunn etablerer.no Norge trenger flere spennende nyetableringer Å gå fra prosjektidé til kommersialisering er et omfattende arbeid Planlegging Innsikt Erfaringer viser at en må sette prosessen ned på papiret Reduserer risiko for feilsatsing Veien mot målet blir tryggere å gå Nettverk er viktig for å komme i mål

14 Hovedmål/leveranser Realistisk bilde av prosessen frem mot egen bedrift Leveranse: Det er utarbeidet et nettbasert læretilbud som hjelper brukeren på veien fra ide til kommersialisering Utarbeide en forretningsplan Leveranse: det er utarbeidet et nettbasert læringstilbud som hjelper brukeren til å forstå de sentrale områdene som skal beskrives i forretningsplanen Motivere, tilrettelegge, nettverksdanning Leveranse: Informasjon og funksjoner for å stimulere til fremdrift og vekst gjennom læring med andre

15 Hva er etablerer.no i dag En virtuell møteplass for etablererne Muligheter for å komme i kontakt med andre etablerere Muligheter for å komme i kontakt med veiledere, mentorer Muligheter for å komme i kontakt med ulike arenaer En nettbasert etablererskole Med instruktør Uten instruktør Skreddersydd kommunikasjons- og læreplattform Fra ide til kommersialisering Fokus avklaring eget ståsted, prosess og fag frem mot egen forretningsplan En plass for utveksling Verktøyer, programmer, kunnskap, tips og råd, erfaringer

16 Ditt Fellesskap E-fellesskap DIN SIDE Personlig kurskatalog Diskusjon Regionalt tilpasset informasjon Kalender Hva kan din kommune gjøre for deg?

17 Eksempel introduksjon

18 Eksempel på kursmoduler

19 Lag forretningsplan

20 Gruppe - samarbeidslæring Alle brukere får mulighet til å delta i eller opprette egne grupperom innenfor ulike kategorier Starte og utvikle nettverk Åpne grupper og lukkede grupper Oversikt over medlemmer Dele kalender og orientere om ulike aktiviteter Diskusjonsfora for utveksling av erfaringer, tips og gode råd Skolegrupper Deling av ulike filer, programmer og dokumenter Grupper med tilgang til coach - NY Status i dag Ca 60 åpne grupper og 35 lukkede grupper med som består av 1 til 190 medlemmer Ca 20 grupper med coach under etablering Totalt ca 1500 deltakere åpne grupper

21 Eksempel grupper Skjermbilde brukergrensesnitt gruppe - medlemmer Skjermbilde brukergrensesnitt - fildeling

22 Diskusjon - samarbeid Diskutere med andre Fag Faser Geografi nasjonale fora regionale fora lokale fora Åpne eller lukkede grupper Med eller uten mentor/guide Skole (alle) Klasserom (instruktør) Grupperom (alle med/uten instruktør/guide) Eksempel brukergrensesnitt - diskusjonsforum

23 Informasjon tilpasset region Ulike brukere har behov for ulik informasjon Informasjon mest mulig tilpasset brukerne Geografi Tema/faser Eget delprosjekt beskrevet rettet mot kommuner Hva kan din kommune gjøre for deg Hvilken muligheter finnes i din kommune/region Hvilken etablerergrupper/tilbud finnes i din region Hvilken møteplasser er det

24 Fleksibel etablererskole Skreddersydd løsning for gjennomføring av etablererkurs med instruktører og veiledere Gjenbruker læreobjekter Muligheter for spesialtilpasning for brukerne Muligheter for deling av erfaringer mellom veiledere/instruktører Muligheter for deling av erfaringer/nettverk mellom etablerere Grensesnitt administrator oppretting av etablererskole

25 Hvilket rom har vi? sjon: Et rom der veiledere, instruktører og etablerere i ulike kategorier møtes (mentorship) Et rom for å uttrykke seg (blog) Et rom for debatt og diskusjon (diskusjonsfora, chat) Tilgang til et rom for søk etter lagret kunnskap (filarkiv, Bedin, ulike dokumenter fra etablereropplæringer etc.) Et rom for å lære på en strukturert måte (selve kurset) EGET ROM FOR DE SOM GÅR PÅ ETABLERERSKOLE

26 Et nyttig redskap for instruktør Instruktøren legger selv opp læreprosessen ved hjelp av nettbasert arbeidsplaner Ingen behov for kunnskaper om Internett/programmering Lærestoffet velges direkte fra meny

27 Virtuell lære- og kommunikasjonskanal Kursdeltagerne tar mer ansvar for egen læring Kommunikasjonskanal og nettverksbygger IKT blir en naturlig del av arbeidsprosessen fram mot egen bedrift Fleksibelt, effektivt og tilgjengelig

28 Fra a til å 5) Oppfølgingsfasen Innovarium Nettreff Idéutviklingsseminar Etablererskolen Veiledningsprogram Nettverkstreff kurs 4) Etablerings- og gjennomføringsfasen 3) Forretningsplanleggingsfasen 2) Idéutviklingsfasen 1) Idéskapingsfasen

29 Kommunikasjon sjon: Kommunikasjonsutfordrere/-medspillere Potensielle interessenter: Venture Cup HIBO/HIN MyVentureLab Aktører som tilbyr tradisjonelle etablererkurs Kunnskapsparker Inkubatorer SIVA Kommuner Venture-/såkornkapital De som har faglig kunnskap NTNU Senter for entreprenørsakp Intermedia Formelle premissgivere interne og eksterne - Strategigruppe - Faggruppe - Innovasjon Norge Sluttbrukere Potensielle og reelle etablerere De som vil ha påfyll av fagstoff De som vil lære mer om utarbeidelse av forretningsplan Undervisningssektoren Videreformidlere - Bedin/narviktelefonene - Andre portaler - Innovasjon Norge - Næringssjefer - Næringshager - Forskningsparker - Bibliotek Formelt involverte Faglig VINN Intermedia ModulNet Høgskoler (Bodø, Molde, Finnmark) Bidragsytere på innhold Politisk NHD KRD UFD Strategisk Innovasjon Norge Norges forskningsråd SIVA Banker Fylkeskommuner KS

30 Hva kan vi gjøre for regioner/kommuner

31 Kommuner Vi vil utvikle sammen på en slik måte at registrerte brukere kan få tilgang til og utnyttet ressurser i den kommunen de hører hjemme i. Vi vil sammen med kommunene finne frem til metoder og utvikle kompetanse slik at mest mulig av bistanden som gründeren og småbedriften etterspør kan gis lokalt.

32 Hovedmål - forslag Å stimulere og bidra til økt entreprenørskap i kommunene og regionene Dette gjennom aktivt bruk av IKT for å tilføre kompetanse og relevante verktøy som kan komme gründere og småbedrifter til gode der de bor

33 Noen mål 1. I løpet av 2 år skal mellom 0,5 % og 1 % av innbyggerne i kommunen/regionen ha gjennomført kompetansehevende tiltak innenfor entreprenørskap ved registrering som kursdeltager med egen kurskatalog på 2. Kommunen vil være i stand til å etterspørre skreddersydde oppfølgingskurs og/eller verktøyer innenfor entreprenørskap til minst 20 % av de registrerte kursdeltagerne på e²-skolen. 3. Kommunen forankrer/utvikler prosessen i et eller flere lokale kompetansemiljø slik at størst mulig av prosessen og bistand/oppfølging av gründere og bedrifter kan gjøres lokalt.

34 Hva kan vi levere nå - forslag Eget passord til kommunen med tilgang til publisering via eget intranett på Kommunen får ved behov statistikk over brukere av e²-skolen i kommunen/regionen Brosjyrer og materiell Ved behov opplæring for førstehandskontakt med gründere Muligheter til å profilere kommunen og de mulighetene (f eks hjelpeapparat og økonomiske virkemidler) som finnes lokalt. Profileringen gjøres på portalen Demo utarbeidet på ml En rekke støttefunksjoner (lokale etablerergrupper, lokale etablererarenaer, nettbaserte etablererskoler og en rekke verktøyer) som integreres inn i den nye

35 Studere selv Hjelp av coach Instruktør ledet Etablereren har full kontroll og ansvar for egen læring Etablereren bestemmer tempoet og coachen følger og bistår Klasserom i kombinasjon med funksjonaliteter på etablerer.no Billig og enkelt Litt dyrere men bedre læring Virtuelle omgivelser på etablerer.no tilpasset de ulike situasjonene

36 Noen eksempler/innganger

37 Bedre støtte nettverk Større interesse for å starte for seg selv Flere etablerere Flere rolle modeller Tilgang til lokale nettverk og innovative arenaer Tilgang opplæring for alle Bedre holdninger og glød/inspirasjon Planlegging og tilgang til veiledning og bistand Tilgang lokale hjelpere Mer egenkapital tilgjengelig Produksjon av Entreprenørskap lokalt Forretningsplan: tilgang på spesialister Forretningsplan: gir bedre forståelse for banker, rådgivere, leverandører, IN og andre som skal vurdere sjon: Flere etableringer med stort vekstpotensial

38 Oppsummering VINN er et kompetansesenter for entreprenørskap Volumorientert mange får hjelp Kombinasjoner av produkter/tjenester for å nå ulike brukere - synergieffekter Bedin næringslivsportal for informasjon Etablerer e-læring og virtuell møteplass høy grad av interaktivitet mellom de ulike brukerne Narviktelefonene telefontjeneste for support Nasjonale fellesløsninger som kan tilpasses og brukes til regionale og lokale behov Form Innhold Vi deler gjerne våre erfaringer med andre Internasjonalt og nasjonalt