REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012

2 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, endret 10. mars 2011 og 16. oktober 2012, jf Stortingets forretningsorden 74) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. II. Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids- /oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. 9. Selskaps (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. 1 Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: a) Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. b) Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. 15. De registrerte opplysninger tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 1 Gjelder ikke for underliggende selskaps som eies gjennom et investeringsselskap

3 1 Representanter Amundsen, Per-Willy (135, FrP, Troms) Andersen, Dag Terje (154, A, Vestfold) Andersen, Karin (48, SV, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møtegodtgjørelse) 11. Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt i Betalt av Peer Gynt AS. Andresen, Rannveig Kvifte (21, SV, Akershus) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant Ski kommune, møtegodtgjørelse Medlem plan- og byggesaksutvalget Ski kommune, møtegodtgjørelse Varamedlem Follo Ren IKS, møtegodtgjørelse Medlem klagenemd Akershus fylkeskommune, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Conexus A/S. I en overgangsfase avsluttes prosjektet hun er ansvarlig for. Mottar lønn pr. time som registreres. Anundsen, Anders (155, FrP, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Link Larvik AS (godtgjørelse) Medlem i Skatteklagenemda Sør (godtgjørelse) Varamedlem til styret i Helgeroa eiendom as (ingen godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder i Global Consult Anundsen 9. Aksjer m.v. Nano Forvaltning AS Helgeroa Eiendom AS 11. Gaver Diverse mindre gaver i forbindelse med foredrag o.l. Arnesen, Bendiks H. (131, A, Troms) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Kveøyforbindelsen AS (ulønnet) Styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS (honorar) 8. Eiendom i næring Eier småbruk i Kvæfjord kommune som er bortleid Asmyhr, Hans Frode Kielland (18, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem i kontrollkomiteen i Nordic Investment Bank og Nordic Development Fund (godtgjørelse)

4 3. Selvstendig næring Forpakter gårdsbruk i Sørum kommune 8. Eiendom i næring Forpakter gårdsbruk i Sørum kommune, gnr. 94, bnr Aspaker, Elisabeth (134, H, Troms) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra lærerjobb ved Seljestad ungdomsskole, Harstad kommune 11. Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Asphjell, Jorodd (146, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. 1. visepresident i Norges Idrettsforbund og i Norges olympiske og paralympiske komité, godtgjørelse Styremedlem i Birka AS (Nasjonalt senter for kunst og håndverk), godtgjørelse Styremedlem Orkdal IL, ulønnet Astrup, Nikolai (105, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder Pactum Beta AS (ulønnet) Styreleder Pactum Epsilon AS (ulønnet) Styremedlem Pactum AS (ulønnet) Medlem Rådsforsamlingen i Ernst G Mortensens Stiftelse - Campus Kristiania (godtgjørelse) Styremedlem AS Bjørgvin (godtgjørelse) Styremedlem Energeia Asset Management AS (ikke honorar) Styremedlem Stiftelsen Erlik (ikke honorar) Styreleder i Stiftelsen Minervafondet (ulønnet) Leder av Oslo Høyre (godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Eierandel i Gullhaug Torg 1 ANS, Oslo 9. Aksjer m.v. Pactum Beta AS Pactum Epsilon AS (Pactum Beta AS og Pactum Epsilon AS er holdingselskaper som eier aksjer i familievirksomhetene Pactum AS og AS Bjørgvin, selskaper som investerer i aksjer og andre verdipapirer, shipping og næringseiendom.) Gullhaug Torg 1 ANS 10. Utenlandsreiser mai reise i USA (Washington DC, Oklahoma og California) som deltaker på International Visitor Leadership Programme, betalt av US Department of State Bakke-Jensen, Frank (40, H, Finnmark) 2. Styreverv mv. Varamedlem Styret i Melkarn Boligstilftelse (ulønnet) Styremedlem Finnmark Havfiske A/S (honorar) Styremedlem Båtsfjord Sentralfryselager A/S (honorar) Styreleder Båtsfjord Reiseservice A/S (lønnet) 9. Aksjer m.v. Båtsfjord Reiseservice A/S

5 Bekkevold, Geir Jørgen (130, KrF, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Telemark Fylkesbibliotek- oppnevnt av Telemark fylkesting (kun møte- og reisegodtgjørelse) 3 Bjørnflaten, Anne Marit (133, A, Troms) 2. Styreverv mv. Visepresident i Helsingforskomiteens Råd (ulønnet) Styremedlem Målselv Næringsselskap (honorert) Styreleder Nordnorsk jazzsenter (honorert) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø 11. Gaver Deltok sammen med ledsager på middag og påfølgende Nobelkonsert dekket av Telenor Botten, Else-May (64, A, Møre og Romsdal) 5. Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO 10. Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11. Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Brandvik, Tove Linnea (58, A, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreleder Nordhordland Taxi BA (godtgjørelse) Medlem Interkommunalt utvalg Akutt forurensing IUA Hordaland (ikke godtgjørelse) Leder representantskapet i Regionrådet i Nordhordland IKS (godtgjørelse) Hovedstyremedlem Lindås Idrettslag (ikke godtgjørelse) Bratli, Susanne (142, A, Nord-Trøndelag) Bredvold, Per Roar (43, FrP, Hedmark) 3. Selvstendig næring Gårdeier 8. Eiendom i næring Utleiebygg i ht. punkt Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Breen, Thomas (44, A, Hedmark) Brekk, Lars Peder (141, Sp, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Sauøya Villsaulag BA (ikke inntektsgivende virksomhet)

6 3. Selvstendig næring Medeier Sauøya Villsaulag BA - drift for eget formål 8. Eiendom i næring Rørvik Næringssenter (Telehuset) - eies av Innovasjon Rørvik AS 9. Aksjer m.v. Trio Barnehager AS Innovasjon Rørvik AS Nordøyan AS Asbjørn Brekk AS Fishbilling AS AS Nord-Trøndelag 4 Bremer, Tor (123, A, Sogn og Fjordane) 8. Eiendom i næring Gardsbruk gnr 150 bnr 1 i Luster kommune Bøhler, Jan (93, A, Oslo) Chaudhry, Akhtar (103, SV, Oslo) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket Christiania konsulenter (oversettelsesarbeid) 4. Lønnet stilling m.v. Kjører T-bane tilsvarende ca 5-10 % stilling. (Jf pkt 5) Har frikort og de pensjonsrettigheter som følger av dette 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Oslo T-banedrift AS. Christensen, Jette F. (62, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (30, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem Buskerud Idrettskrets (ulønnet) Styremedlem Special Olympics (ulønnet) Visepresident Socialist International Women (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11. Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. Dahl, André Oktay (25, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem Skeiv Verden (ingen møtegodtgjørelse) BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) Rapporteur on Civil Security and Trafficking Styremedlem Reform (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Honorar for deltakelse i TV-program i regi av Monster

7 Entertainment AS juni/juli Honoraret tildeles en organisasjon ifbm. julen Utenlandsreiser 28. nov des Deltok på studiereise til Taiwan. Reise og opphold dekket av den taiwanske stat. 5 de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Dåvøy, Laila (56, KrF, Hordaland) Egeland, Lars (160, SV, Vestfold) Ingen mottatte opplysninger Eide, Rigmor Andersen (71, KrF, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem Fjord1 MRF (honorar) Styremedlem Brisk Kompetansesenter AS (honorar) Styremedlem Molde Internasjonale Jazzfestival (honorar) Nestleder i styret til Stiftelsen Amathea (honorar) 10. Utenlandsreiser Besøk i Polen november 2009 for å døpe ei gassferge. Betalt av Fjord1 MRF Eldegard, Gunvor (17, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregående skole Ellingsen, Jan Arild (77, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Salten kontrollutvalgsservice (godtgjørelse) Medlem kommunestyret i Saltdal kommune (møtegodtgjørelse) Eriksen, Dagrun (8, KrF, Vest-Agder) Eriksson, Robert (140, FrP, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styreleder i Innherred Finans & Forsikring AS (lønnet) 3. Selvstendig næring Innherred Finans & Forsikring 9. Aksjer m.v. Innherred Finans & Forsikring AS

8 Flåtten, Svein (156, H, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik/Kaldnes AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik Kaldnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styremedlem Solnes Utvikling AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) 9. Aksjer m.v. Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Solnes Utvikling AS 11. Gaver Deltok på middag og nobelkonsert med DNB Nor. 6 Forsberg, Thor Erik (166, A, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Medlem av Sarpsborg bystyre (møtegodtgjørelse) Foss, Per-Kristian (91, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem av styret for European Humanities University 3. Selvstendig næring Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler 10. Utenlandsreiser april Betalt reise tur/retur og 1 overnatting i Lisboa i forbindelse med foredrag for Storebrand november Reise og opphold betalt av Lutefisklaget i Singapore (næringslivsarrangement) April dagers studiereise til USA (Washington og New York) betalt av Civita. 29. september Foredrag i Den Norske Klubb i London. Reise og opphold betalt av arrangør. Mars Foredrag om norsk økonomi på hovedstadsmesse i Cannes, flybillett t/r Nice og to døgn på hotell betalt av Oslo kommune. 11. Gaver Juni Opphold og billetter i 2 døgn på Risør kammermusikkfestival som gjest hos DnB Nor Fredriksen, Jan-Henrik (37, FrP, Finnmark) Giltun, Vigdis (168, FrP, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Nestleder i Frevar KF (Fredrikstad vann, avløp og renovasjon) (møtegodtgjørelse) Styreleder i FBAS (Fredrikstad Biogass AS) (fast godtgjørelse) Medlem Fredrikstad bystyre (møtegodtgjørelse)

9 7 Gitmark, Peter Skovholt (7, H, Vest-Agder) 10. Utenlandsreiser september 2005 reise til Israel og de palestinske områder. Reise og opphold betalt av Thanks to Scandinavia oktober 2005 studietur til USA, betalt av US State Dept dagers reise til Taiwan betalt av Høyres søsterparti KMT mars 2008 Taiwan. Reise og opphold betalt av KMT. Invitert som leder av IYDU (International Young Democrat Union). Gjelseth, Svein (67, A, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleiar Tussa Kraft AS (godtgjersle) Styremedlem Havyard Leirvik AS (godtgjersle) Styreleiar MMC Tendos AS (godtgjersle) Styreleiar VISIMO AS (ingen godtgjersle) Gjul, Gunn Karin (144, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Regnskogfondet (ulønnet) 10. Utenlandsreiser November dagers reise til Brasil (Amazonas) betalt av Regnskogfondet Godskesen, Ingebjørg (2, FrP, Aust-Agder) 10. Utenlandsreiser Studiereise til Taiwan september Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Graham, Sylvi (20, H, Akershus) Grande, Trine Skei (99, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe (honorar) Styreleder Oslo Konserthus AS (honorar) Styremedlem Oslo Kino (honorar) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10. Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Greni, Heidi (152, Sp, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Holtålen kommune (godtgjørelse) Vararepresentant til styret for Forolhogna nasjonalpark

10 8 (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal Grimstad, Oskar J. (68, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleder Beslag & Ventilasjon AS (ikke godtgjørelse) Styremedlem Beslag & Ventilasjon Eiendom AS (ikke godtgjørelse) Varamedlem styret for Hareid Trafikkterminal (ikke godtgjørelse) 9. Aksjer m.v. Beslag & Ventilasjon AS Beslag & Ventilasjon Eiendom AS 10. Utenlandsreiser Styretur/styremøte til byggeverft i Litauen (dato ), betalt av Fjord1 Nordvestlandske AS Grøtting, Olov (45, Sp, Hedmark) 2. Styreverv mv. Alvdal Skurlag AS, godtgjøring Flåklypa AS, ingen godtgjøring Kommunestyre og formannskap Alvdal kommune, godtgjøring Gullvåg, Steinar (159, A, Vestfold) Gundersen, Gunnar (46, H, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) Styremedlem Tretorget AS (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Skogbruk 8. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1 m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan Invitert av taiwanske myndigheter som også betalte reisen. Gustavsen, Laila (34, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Europabevegelsen, styremedlem Adaptor AS, styreleder (godtgjøring) 4. Lønnet stilling m.v. Se punkt 5 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon (ulønnet) fra stilling i NAV-Kongsberg 10. Utenlandsreiser Deltar på Visitors program, betalt av USA, perioden Gåsvatn, Jon Jæger (165, FrP, Østfold) 2. Styreverv mv. Varamedlem til Sarpsborg bystyre fra 2011, møtegodtgjørelse 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder Eco- Import Gåsvatn Jon (sovende fir-

11 9 ma) Hagebakken, Tore (84, A, Oppland) Hagen, Aksel (89, SV, Oppland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Styret for kulturskolen i Hedmark og Oppland (ikke godtgjørelse) Styremedlem Oppland nei til EU (ikke godtgjørelse) Varamedlem Ship to Gaza Norway (ikke godtgjørelse) Medlem representantskapet Fellesutvalget for Palestina (ikke godtgjørelse) Rådsmedlem Likestillingssenteret, Hamar (ikke godtgjørelse) Hagesæter, Gjermund (53, FrP, Hordaland) 9. Aksjer m.v. Krikal AS 10. Utenlandsreiser september foredragsholder på seminar for FNH (Norges Fondsmeglerforbund) i Istanbul. Reise og opphold betalt av FNH. Halleraker, Øyvind (54, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreformann i Bømlo Foto AS (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Sunnhordland Bru og Tunnelselskap AS (SBT AS) 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS Hanekamhaug, Mette (72, FrP, Møre og Romsdal) 3. Selvstendig næring Honorar fra Se og Hør i form av spabehandling Hansen, Eva Kristin (148, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Geir-Ketil (81, SV, Nordland) Hansen, Lillian (80, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Strand Hansen Maskin og Transport AS (ikke godtgjørelse)

12 10 Hansen, Sigvald Oppebøen (129, A, Telemark) 2. Styreverv mv. Medlem av Stortingets utval for rettferdsvederlag (godtgjersle) Hansen, Svein Roald (161, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) Leder av Europabevegelsen (ulønnet) Styremedlem i Fredrikstad Utvikling (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Harberg, Svein (3, H, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter (ikke godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Daglig leder Trainee Sør A/S (10%) Hareide, Knut Arild (26, KrF, Akershus) 2. Styreverv mv. Leder av Kristelig Folkeparti (lønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som direktør for lederutvikling i Schibsted ASA 10. Utenlandsreiser november reise til Israel og de palestinske områdene. Betalt av Kirkens nødhjelp. 11. Gaver ipad uten 3G mottatt fra Kristent ledernettverk i Stavanger v/terje Rott. Haugen, Arne L. (150, A, Sør-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Gårdbruker jf pkt 8. Pensjonist fra Eiendom i næring Gårdsbruk gnr 24 bnr 2 i Meldal kommune Haugli, Håkon (98, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder AS Lyngfjell (ingen godtgjørelse) Leder av Homonettverket, et forumslag under Oslo Arbeiderparti (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Gjensidige Forsikring DA. Bonus utbetalt i Aksjer m.v. AS Lyngfjell Gaysir AS Heggø, Ingrid (120, A, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styreleiar Høyanger Gulen Bompengeselskap AS (godtgjersle)

13 Helleland, Linda C. Hofstad (147, H, Sør-Trøndelag) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Helleland, Trond (29, H, Buskerud) Helseth, Are (22, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styreleder i Maikens Minnefond (ideell stiftelse, ikke honorar) Styremedlem i Helset legesenter (ikke styrehonorar) 5. Tidligere arbeidsgiver Har fra permisjon fra stilling som adm.direktør ved Fürst Medisinsk Laboratorium AS og MEDLAB AS. Har lån hos arbeidsgiver. 9. Aksjer m.v. Helset legesenter AS. Henriksen, Kari (6, A, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem Stiftelsen Dr. Oscar Olsen fond til fremme av rusforskning v/sørlandet Sykehus HF (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 11. Gaver Ryggsekk i skinn, mottatt fra Fagforbundet i forbindelse med 1. mai arrangement. Hjemdal, Line Henriette (169, KrF, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Kristelig Folkeparti (godtgjørelse) Styremedlem Institutt for sjelesorg (ikke godtgjørelse) 11. Gaver Deltok med ledsager på middag og Bislett Games 4. juni 2010 etter invitasjon fra "ExxonMobil Bislett Games 2010". Hoksrud, Bård (126, FrP, Telemark) 2. Styreverv mv. Varamedlem generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting (ikke aktivitet for tiden) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest,

14 12 Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. Holmelid, Alf Egil (10, SV, Vest-Agder) 3. Selvstendig næring Skriv kronikkar i Fædrelandsvennen (honorar) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon utan løn frå Universitetet i Agder. Horne, Solveig (110, FrP, Rogaland) 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Høglund, Morten (12, FrP, Akershus) 10. Utenlandsreiser Deltok på studieturer til Taiwan og i oktober Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter Høie, Bent (109, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Solvang & Høie AS (ikke godtgjørelse) Nestleder i Høyre (godtgjørelse) 7. Økonomisk støtte Rogaland Høyre stiller til disposisjon kontorplass og telefonlinje som benyttes når jeg er i Stavanger 9. Aksjer m.v. Solvang & Høie AS. Selskapets formål er å ha eierskap i andre selskaper, herunder deleierskap i Melvær & Lian. 10. Utenlandsreiser november reise til Alicante. Konferanse: Nordmenn i Spania (helse- og sosiale forhold) og besøk på flere norskdrevne kommunale og ideelle helse- og rehabiliteringsinstitusjoner. Reise betalt over sosialkomiteens budsjett og godkjent av Presidentskapet. Opphold og diverse måltider betalt av henholdsvis Solgården Ferieog Helsesenter og Diakonissehuset Lovisenberg som arrangerte konferansen og studieturen 11. Gaver Diverse gaver i forbindelse med foredrag og besøk. Høybråten, Dagfinn (112, KrF, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styreleder i GAVI Alliance (global vaksineallianse). Vervet er ikke godtgjort, men utgifter til reise, møter, sekretariat dekkes av GAVI 3. Selvstendig næring Gårdsbruk (bortleid) Inngått "Normalkontrakt for faglitteratur" med forlaget Cappelen Damm AS pr Lønnet stilling m.v. Ansatt som generalsekretær i Nordisk Ministerråd med virkning fra mars Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling i staten 8. Eiendom i næring Jf. pkt. 3, Høybråten 6, gnr. 18, bnr. 7, Nesodden kommune 10. Utenlandsreiser Gjesteforeleser Brigham Young University september USA-opphold dekket av arrangør

15 Besøk ved 100-års jubileum Ylyang Central Hospital, Hunan, Kina november Opphold dekket av arrangør Forelesning i juli 2008 i regi av Sweeten Life Systems, Ohio, USA. Reise og opphold dekket av arrangør. 11. Gaver - Har mottatt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes ærespris for Prisen ble uavkortet gitt videre til Kolslinjen - den gratis informasjonstelefon som ble opprettet høsten 2006 for pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om kols. - Mottatt portrettmaleri av Bjørn Algrim 27. april 2009 fra kunstneren i anledning røykeloven. 13 Håbrekke, Øyvind (153, KrF, Sør-Trøndelag) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Energi Norge Håheim, Stine Renate (86, A, Oppland) 10. Utenlandsreiser Foredrag på konferanse om "Woman's Participation in Political Parties - Obstacles, Challlenges and Opportunities for change" i Beirut. Opphold dekket av International Alert. Tidspunkt: juni 2010 Isaksen, Torbjørn Røe (128, H, Telemark) 2. Styreverv mv. Samfunnsredaktør i tidsskriftet Minerva (ulønnet) Styremedlem C. J. Hambro's fond (ulønnet) Medlem av Ferds råd for sosialt entreprenørskap (ulønnet). Medlem av direksjonen i Polyteknisk forening (ulønnet). 3. Selvstendig næring Inntekter fra Kopinor etter utgivelse av boken "Høyre om!" i Honorar for fast spalte i Morgenbladet. Inntekter fra utgivelsen av boken "Konservatisme" på Universitetsforlaget i Honorar fra TV Norge ifm. deltakelse i programmet "4 stjerners middag" september Honoraret er gitt bort. Honorar fra NRK for manus + programlederjobb i programserien "Sommer i P2" Honorar fra Nytt Norsk Tidsskrift for artikkel. 9. Aksjer m.v. En aksje i Klassekampen AS 10. Utenlandsreiser mai reise til Paris - International Visitor Program. Flyreise, hotell og enkelte måltider betalt av den franske stat november Reise til Israel/Palestina i regi av Kirkens nødhjelp. Stortingsgruppen betalte flybilletten. Arrangør betalte måltider. 26. februar-4.mars Studietur til Hong Kong i regi av Hong Kongs myndigheter. Arrangør betalte reise og opphold.

16 14 Jensen, Siv (92, FrP, Oslo) 2. Styreverv mv. Partileder i Fremskrittspartiet (godtgjørelse: fri bil) Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Sporadiske honorar for artikler og kommentarer til ulike norske medier. 10. Utenlandsreiser januar Studietur til Taiwan etter invitasjon fra den taiwanske regjering. Reise og opphold dekket av vertskapet. 11. Gaver Utlånsavtale smykker Van Bergen Design. Smykkene returneres etter 3 måneder, men kan også lånes ut på nytt. Avtalen gjelder for ett år av gangen og kan skriftlig sies opp av begge parter innen 1 måned før avtalens slutt. 3,5 l whisky fra Stortingets presselosje, desember Johansen, Irene (163, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) Styreleder i Det Norske Blåseensemble (godtgjørelse) Varamedlem til sentralstyret i Europabevegelsen (ingen godtgjørelse) Styremedlem i Hydrogenfabrikken Kunsthall (ingen godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johansen, Morten Ørsal (85, FrP, Oppland) Kambe, Arve (117, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. 3. Selvstendig næring Eier andel av tre boligprosjekter i Karmøy, Ålesund og Sula. Alle boligprosjektene er regulert, men ikke utbygget ennå. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som markedsansvarlig i Trygge Barnehager AS Bonusavtale basert på byggestarter av vedtatte barnehager i fremtiden. Kjernli, Gorm (19, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem skoleutvalget Drømtorp videregående skole (godtgjørelse) Kjos, Kari Kjønaas (15, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godt-

17 gjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). 15 Kleppa, Magnhild Meltveit (116, Sp, Rogaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon frå undervisningsstilling ved Hjelmeland skule. Klinge, Jenny (70, Sp, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleiar Sæterbø hus & hage A/S (godtgjering) Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) Leiar i plan - og byggjenemnda for Øye Stadion, Surnadal kommune (godtgjering) 9. Aksjer m.v. Sæterbø hus & hage A/S Knudsen, Ulf Erik (28, FrP, Buskerud) 2. Styreverv mv. Medlem av Drammen bystyre (godtgjørelse) Styremedlem i stiftelsen Drammen Museum, godtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra stilling i NAV Buskerud (siden 1997) Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kolberg, Martin (27, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse) Medlem Hovedkomiteen VM Vikersund 2012 (ulønnet) Korsberg, Øyvind (132, FrP, Troms) Kristiansen, Ivar (76, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Salten Kraftsamband fra (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser desember studiereise til Taiwan, betalt av

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 9

Kopi til: Arkivnr.: 9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 06. november 2009 Frå: Jakobsen, Kathrin Arkivsak: 200911073-1/KKJA Kopi til: Arkivnr.: 9 Melding til fylkesutvalet:

Detaljer

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2011, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 24.01.2011 Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning

Detaljer

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok.

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 28.11.2013 Stortingets ansvarskommisjon - periode som medlem utløpt

Detaljer

Vigdis Hobøl. Stortingsrepresentantenes syn på spørsmål om EU Resultater fra Nei til EUs spørreundersøkelse 2009

Vigdis Hobøl. Stortingsrepresentantenes syn på spørsmål om EU Resultater fra Nei til EUs spørreundersøkelse 2009 Vigdis Hobøl Stortingsrepresentantenes syn på spørsmål om EU Resultater fra Nei til EUs spørreundersøkelse 2009 Nei til EU arbeidsnotat nr. 5/2009 Innhold 0. Introduksjon: Resultater fra Nei til EUs spørreundersøkelse

Detaljer

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innst. S. nr. 72 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Til

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06.

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.06.2012 Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv.

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv. Innst. 319 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok.

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.01.2011 Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009

Detaljer

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN 30.8. KVELD 17.00 Småtinget åpner tirsdag 30.8. med middag, og kanskje kongelig utdeler av NHOs Nyskapingspris 2005? Morgenen 31.8. starter vi jakten på næringspolitikken.

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober mars Dok.dato: Dok.

Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober mars Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2010, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.02.2010 nnhold: Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.09.2011 - fratredelse - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 22.08.2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger -

Detaljer

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 23.01.2012 Søknad om bevertning i anledning møte med Civilutskottet 070212 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.06.2012 2012/201-28 6849/2012 Justis- og beredskapsdepartementet 2012/201-29 6850/2012 Kulturdepartementet 2012/201-30

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Klage på at Kulturdepartementet tillater registerføring av islamske trossamfunn med tilhørende offentlige bevilgninger. Dok.dato: 17.02.

Klage på at Kulturdepartementet tillater registerføring av islamske trossamfunn med tilhørende offentlige bevilgninger. Dok.dato: 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 22.02.2011 Svar på henvendelse av 070211 Klage på at Kulturdepartementet tillater registerføring av islamske trossamfunn

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen.

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Varref. 12/606-3 Dato 07.06.2012 Invitasjon til jubileumskonferanse kommuneloven 20 år Kommunal- og regionaklepartementet har gleden

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.03.2011 Personal ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2011/411-1 2566/2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 25.11.2011 PU - Den parlamentariske Union - COP 17 - Durban PU - Den parlamentariske Union - konferanse i Durban Sør Afrika

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A,

Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A, 11.05.2010 Dokument 8:59 S Taletidsforedeling 110510 Dokument

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Offentlig journal. Invitajon til EUREKA interparlamentarisk konferanse i Jerusalem EUREKA - Inter-Parliamentary Conference i Israel

Offentlig journal. Invitajon til EUREKA interparlamentarisk konferanse i Jerusalem EUREKA - Inter-Parliamentary Conference i Israel Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.04.2011 nvitajon til EREKA interparlamentarisk konferanse i Jerusalem 310511 EREKA - nter-parliamentary Conference

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Sort skrift: Arrangementer i regi av Arendalsuka der Arbeiderpartiet er representert Grønn skrift: Arrangementer

Detaljer

Offentlig journal. Gobelin av Jan Groth - på prøve. Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 25.11.2010 29.11.2010. Markering 171210 kl 1000-1200

Offentlig journal. Gobelin av Jan Groth - på prøve. Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 25.11.2010 29.11.2010. Markering 171210 kl 1000-1200 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.11.2010 Gobelin av Jan Groth - på prøve Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 Galleri Riis Markering 171210 kl 1000-1200

Detaljer

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop.

Innst. 488 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Prop. Innst. 488 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 167 S (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 278 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 278 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:78 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RIBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi 260412-260414. Dok.dato: 24.01.

Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RIBR - forsikringsattest - ansvarsforsikring - Cowi 260412-260414. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 23.01.2015 nnhold: Forlengelse av rammeavtale Avtale på rådgivende ingeniørtjenester innen brannteknikk RBR - forsikringsattest

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 24. september 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.06.2012-22.06.2012

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.06.2012-22.06.2012 Dok.nr 08/28-21 JP.ID 12/1011 Ivar Paulsen OFFENTLIG POSTJOURNAL Side 1 UH-hotellavtale : ny kontaktperson hos Scandic Hotels Klassering 1-SF-049 Saksbeh. SEKR-GMA Dok.nr 09/129-63 JP.ID 12/1007 s medlemsinstitusjoner

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Journaldato: 14.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.12.2010 Dok8:54 S Forslag om å legge ned de regionale helseforetakene

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.05.2010 Regnskapsrapport 2009 årsregnskap for Fremskrittspartiets stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapport

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:17 S Anmodning om høring

Offentlig journal. Dokument 8:17 S Anmodning om høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.03.2014 Dokument 8:17 S Anmodning om høring Dokument 8:17 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2010. Dok.dato: 05.01.2012. Dok.dato: 05.01.2012

Dok.dato: 25.03.2010. Dok.dato: 05.01.2012. Dok.dato: 05.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 09.01.2012 Europarådet møte Standing Comittee 120310 - referat Europarådet - PACE komiteer - møter 2009/2441-3 3312/2010

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer