REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 24. september 2015

2 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, endret 10. mars 2011 og 16. oktober 2012, jf Stortingets forretningsorden 74) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. II. Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids- /oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. 9. Selskaps (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. 1 Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: a) Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. b) Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. 15. De registrerte opplysninger tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 1 Gjelder ikke for underliggende selskaps som eies gjennom et investeringsselskap

3 Representanter Abrahamsen, Solveig Sundbø (128, H, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i: Sparebanken Din (godtgjering), Kommunekraft AS (inga godtgjering), E134 og Rv36 Telemark AS (godtgjering), Styreleiar i Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde (godtgjering). Varamedlem til landstyret i LVK (godtgjering). Medlem av Telemark fylkesting Kommunerepresentant Seljord kommune 1 Agdestein, Elin Rodum (142, H, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Høy & Rodum Eiendom AS, styreleder KomRev Trøndelag IKS, styreleder (lønnet) HRE Holding AS, styreleder Dr. Agdestein AS, styremedlem (vara) Steinkjer Montessoribarnehage, styremedlem Naboer AB, styremedlem Steinkjer Montessoriforening, styremedlem 8. Eiendom i næring Fyrgt 3, Steinkjer Kongensgt 38, Steinkjer Otto Sverdrups vei 50, Steinkjer Åsveien 57-59, Steinkjer 9. Aksjer m.v. Høy & Rodum Eiendom AS HRE Holding AS Alexandrova, Regina (137, H, Troms) 3. Selvstendig næring 1. Har enkeltpersonsforetak: Reginas MultiService (prosjektledelse, naturbaserte aktiviteter). Utbetalinger på mer en kr : a. Fjellguiden Altevatn AS b. ArcticBioenergy AS c. Nordnorsk Matfestival SA 2. Registrert som daglig leder på timebasis i ArcticBioenergy AS. Har sendt sms og snakket med styreleder og bedt om at jeg blir tatt ut av denne rollen og at dette blir oppdatert i Brønnøysundregistrene. (Sms sendt søndag 20.okt). 3. Er registrert som daglig leder av Nordnorsk Matfestival SA. Samvirkeforetaket er under avvikling. Andersen, Dag Terje (155, A, Vestfold) Andersen, Karin (48, SV, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møte-

4 godtgjørelse) 11. Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt i Betalt av Peer Gynt AS. 2 Arnstad, Marit (141, Sp, Nord-Trøndelag) Asheim, Henrik (19, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Sex og Samfunn , vervet er godtgjort, men har frasagt meg godtgjørelsen 1.vara i styret i Bærum Montesorriskole, ulønnet Asphjell, Jorodd (149, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. 1. visepresident i Norges Idrettsforbund og i Norges olympiske og paralympiske komité, godtgjørelse Styremedlem i Birka AS (Nasjonalt senter for kunst og håndverk), godtgjørelse Styremedlem Orkdal IL, ulønnet Astrup, Nikolai (91, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Nestleder i Høyres Stortingsgruppe (godtgjørelse) Styreleder Pactum Beta AS (ulønnet) Styreleder Pactum Epsilon AS (ulønnet) Styremedlem Pactum AS (ulønnet) Medlem Rådsforsamlingen i Ernst G Mortensens Stiftelse - Campus Kristiania (godtgjørelse) Styremedlem AS Bjørgvin (godtgjørelse) Styreleder i Stiftelsen Minervafondet (ulønnet) Leder av Oslo Høyre (godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Eierandel i Gullhaug Torg 1 ANS, Oslo 9. Aksjer m.v. Pactum Beta AS Pactum Epsilon AS (Pactum Beta AS og Pactum Epsilon AS er holdingselskaper som eier aksjer i familievirksomhetene Pactum AS og AS Bjørgvin, selskaper som investerer i aksjer og andre verdipapirer, shipping og næringseiendom.) Gullhaug Torg 1 ANS 10. Utenlandsreiser mai reise i USA (Washington DC, Oklahoma og California) som deltaker på International Visitor Leadership Programme, betalt av US Department of State 11. Gaver Ladekabel for elbil, type 2, gave fra Fortum i mai Aukrust, Åsmund (21, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Fra juni 2015: Styremedlem Regnskogfondet, ulønnet

5 3 verv Bakke-Jensen, Frank (38, H, Finnmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Båtsfjord Reiseservice A/S (lønnet) 3. Selvstendig næring 100 % eier i Båtsfjord Reiseservice AS 9. Aksjer m.v. Båtsfjord Reiseservice A/S Bekkevold, Geir Jørgen (132, KrF, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Telemark Fylkesbibliotek- oppnevnt av Telemark fylkesting (kun møte- og reisegodtgjørelse) 11. Gaver Gave fra det Sveitiske parlament, en klokke - merke A R Art Fashiontime - i forbindelse med OSCE-PA sitt høstmøte (2014) i Geneve. Benestad, Norunn Tveiten (9, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Nestleder i Sparebanken Pluss, Kristiansand. Lønnet. Avsluttes ved nyttår 2013/2014. Styremedlem i Avfall Sør AS, Kristiansand. Lønnet. Styremedlem i Avfall Sør Husholdning AS, Kristiansand. Lønnet Rådsmedlem i stiftelsen Cultiva, Kristiansand. Møtegodtgjørelse. Medlem i Formannskapet i Kristiansand for valgperioden Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke lønn i stortingsperioden. Medlem av Kommunalutvalget i Kristiansand kommune. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. Medlem av Bystyret i Krisansand. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra Cappelen Damm, mottar ikke lønn i stortingsperioden. Berg-Hansen, Lisbeth (74, A, Nordland) Bergstø, Kirsti (41, SV, Finnmark) Ingen registrerte opplysninger Bjørdal, Fredric Holen (69, A, Møre og Romsdal) 4. Lønnet stilling m.v. Engasjement som miljøterapeut i Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon i Volda. Sommarvikar i 2014.

6 Bjørnstad, Sivert (152, FrP, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styreleder, Singsaker Studenterhjem. Ikke lønnet. Varamedlem, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS. Ikke lønnet. 3. Selvstendig næring Innehaver, Bjørnstad Kurs og Kompetanse. 4 Bjørnø, Christian Tynning (131, A, Telemark) Bollestad, Olaug V. (113, KrF, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Watoto, ulønnet. Styremedlem i Brannvesenet Sør- Rogaland, lønnet. 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Stavanger Universitetssykehus. Botten, Else-May (66, A, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Actis (møtegodtgjørelse) fra januar Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO 10. Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11. Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Breivik, Terje (59, V, Hordaland) Bru, Tina (116, H, Rogaland) Bøhler, Jan (103, A, Oslo) Christensen, Jette F. (53, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (31, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem Buskerud Idrettskrets (ulønnet)

7 Styremedlem i Stiftelsen Guts (ulønnet) Rådsmedlem i SOS-barnebyer (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11. Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. 5 de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Ebbesen, Margunn (78, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Narvik Havn KF. Vervet er lønnet med en årlig godtgjørelse. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Ulønnet styremedlem. Eide, Rigmor Andersen (71, KrF, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nestleder i styret til Stiftelsen Amathea (honorar) Eidsheim, Torill (54, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Modalen Næringsbygg - lønnet med styrehonorar, Sunnhordland lufthamn - permisjon, Voss og omland bompengeselskap as - permisjon, Norvegfinans - permisjon 3. Selvstendig næring Skram media 9. Aksjer m.v. Skram Media as Eldegard, Gunvor (24, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregående skole Ellingsen, Jan Arild (80, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Salten kontrollutvalgsservice (godtgjørelse) Medlem kommunestyret i Saltdal kommune (møtegodtgjørelse) Leder av kontrollutvalget i Saltdal kommune ( godtgjørelse) Elvenes, Hårek (26, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem Bærum kommunestyre - verv - godtgjørelse. Medlem Samarbeidutvalget Bærum kommune - ledergodtgjørelse.

8 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetak: Hårek Elvenes Bedriftsrådgivning. Sovende selskap. Ingen aktivitet og inntekter siden Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Forsvarsbygg. Boliglån i Statens pensjonskasse. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Norsk Hydro. Seadrill Limited Opera Software ASA 6 Elvestuen, Ola (106, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Første nestleder i Venstre (godtgjørelse) Farstad, Pål (73, V, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nordmøre Næringsråd, styremedlem/nestleder, lønnet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 1. vara til styret, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra min stilling som senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS. Permisjon med virkning f.o.m Pensjonsavtaler m.v. skal være avsluttet. Flåtten, Svein (154, H, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styremedlem Solnes Utvikling AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) Gnr. 34 bnr. 29/40/42/43 i Stokke kommune 9. Aksjer m.v. Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Solnes Utvikling AS Norsk Hydro Den norske Bank Yara Orkla Sparebanken Midt-Norge Golden Ocean shipping Gjensidige Borregaard Multiconsult 11. Gaver Deltok på middag og nobelkonsert med DNB Nor. Foss, Ingunn (5, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Lønnet verv som leder av Representantskapet i KLP. Går ut av dette vervet på Generalforsamlingen i selskapet i mai 2014.

9 7 Fredriksen, Jan-Henrik (40, FrP, Finnmark) Frølich, Peter Christian (52, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Medlem, Bergen bystyre (honorert) Medlem, komite for miljø og byutvikling under Bergen bystyre (honorert) Vara, Bergen hjemmetjenester KF, styret. (honorert) Vara, Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet (ikke honorert) Vara, Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykning av byen, styret. (ikke honorert) Vara, stiftelsen BiT Teatergarasjen (ikke honorert) Styremedlem i Jobit AS (ikke honorert) 3. Selvstendig næring Medeier i it-selskapet Jobit AS (33,33% av aksjene). 4. Lønnet stilling m.v. Kontrakt med Univ.forlaget inngått om å skrive lærebok i kontraktsrett. Royalty av salg: 13% 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Kluge Advokatfirma, fra stilling som advokatfullmektig. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Anthope AS Medeier i teknologiselskapet Jobit AS, 37,5%. * Selskapet har fått oppstartsstøtte fra Innovasjon Norge. Fylkesnes, Torgeir Knag (138, SV, Troms) 3. Selvstendig næring Selvstendig næringsdrivende - oppdrag på vegne av SV ifm valgkampen 2013 fra april til september. 5. Tidligere arbeidsgiver Avtale Med Teknologirådet om ulønnet permisjon ut perioden fra 1. oktober Aksjer m.v. Har en liten aksjepost i selskapet ArcGiraff - et teknologi- og reklameselskap med hovedkontor i Vadsø. Giske, Trond (144, A, Sør-Trøndelag) Godskesen, Ingebjørg Amanda (3, FrP, Aust-Agder) 10. Utenlandsreiser Studiereise til Taiwan september Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Graham, Sylvi (11, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i stiftelsen Av og til (tidl. Alkokutt), ikke godtgjørelse 11. Gaver Sølvskål til 60-årsdagen i 2011 fra Høyres stortingsgruppe

10 8 Grande, Arild (140, A, Nord-Trøndelag) Grande, Trine Skei (97, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe (honorar) Medlem av Helsingforskomiteens råd (ulønnet) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10. Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Deltakelse på Tynwald Day 2014, Isle of Man i Storbritannia, Oppholdet betalt av arrangøren somn var Isle og Man.(reise betalt privat). 11. Gaver Mottatt bilde/kustverk i malt tre m. lakk til julen 2014 fra Kharai og Rajavi i det iranske eksilmiljøet. (Verdi usikker.) Greni, Heidi (151, Sp, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Holtålen kommune (godtgjørelse) Vararepresentant til styret for Forolhogna nasjonalpark (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal Grimstad, Oskar J. (70, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleder Beslag & Ventilasjon AS (ikke godtgjørelse) Styremedlem Beslag & Ventilasjon Eiendom AS (ikke godtgjørelse) Varamedlem styret for Hareid Trafikkterminal (ikke godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Beslag & Ventilasjon Eiendom AS i Ulstein kommune 9. Aksjer m.v. Beslag & Ventilasjon AS Beslag & Ventilasjon Eiendom AS 11. Gaver Mottok årets pris fra Småkraftforeningen 2015 Grung, Ruth (60, A, Hordaland) 2. Styreverv mv. FiskeriForum Vest, styreleder, ikke lønnet Carte Blanche, dansekompani - styremedlem, lønnet Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest, medlem, ikke lønnet Representantskapet Kirkens Bymisjon Bergen, ikke lønnet Programrådet for NRK Hordaland og Sogn og Fjordane - vara, lønnet

11 9 Folkets Hus AS, lønnet styret Hordaland Idrettskrets. nestleder 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra NAV Hordaland Grøvan, Hans Fredrik (8, KrF, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i NLA Høgskolen - lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Internasjonale Høgskole - ikke lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Bibelskole - ikke lønnet. Styremedlem i Beit Skandinavia - ikke lønnet. Styremedlem i Norsk - Israelsk Handelskammer Agder - ikke lønnet Gudmundsen, Kent (134, H, Troms) 3. Selvstendig næring Passiv medeier i Ferieguiden ANS Gundersen, Gunnar (44, H, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Skogbruk 8. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1 m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS Flisa Mølle og kornsilo AS Ocean Product Tankers, 1/240 andel 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan Invitert av taiwanske myndigheter som også betalte reisen. Hagebakken, Tore (84, A, Oppland) Halleraker, Øyvind (49, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Bømlo Foto AS (ulønnet) President i ASECAP, Brüssel (honorar) Styreleder Sethaugen AS (ulønnet) Styremedlem Kyststamveien Stavanger-Bergen AS (ulønnet) Varamedlem Paladio AS (ulønnet) Varamedlem Halleraker AS (ulønnet) 3. Selvstendig næring Eier av Mekebakken Gaard, skog- og jordbrukseiendom 8. Eiendom i næring Mekebakken Gaard, næringseiendom, landbruk, Bømlo kommune Sethaugen, næringseiendom/landbruk, Bømlo Kommune 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS 10. Utenlandsreiser Mars Gjest hos USNATO, Belgia, Brussel, Brunsum og Papa

12 10 airbase (Ungarn) Reise og opphold delvis dekket. Mars Gjest hos USNAVY / US Embassy, Oslo, Reise til Italia, Segonilla Airbase/ Harry.S Truman. Reise og opphold dekket. Hansen, Eva Kristin (146, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Svein Roald (161, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Hansson, Rasmus (101, MDG, Oslo) Harberg, Svein (2, H, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter (ikke godtgjørelse) Styremedlem i ACTIS (møtegodtgjørelse) Hareide, Knut Arild (55, KrF, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder av Kristelig Folkeparti (lønnet) Parlamentarisk leder (lønnet) Styremedlem Plan (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som direktør for lederutvikling i Schibsted ASA 10. Utenlandsreiser november reise til Israel og de palestinske områdene. Betalt av Kirkens nødhjelp 11. Gaver ipad uten 3G mottatt fra Kristent ledernettverk i Stavanger v/terje Rott. Heggelund, Stefan (104, H, Oslo) Heggø, Ingrid (123, A, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Safeclean. lønna verv

13 Helleland, Linda C. Hofstad (145, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Norsk Krisesenterforbund (møtegodtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Helleland, Trond (29, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Stiftelsen Ål folkehøgskole og kurssenter for døve (møtehonorar) Parlamentarisk leder i Høyres stortingsgruppe (godtgjørelse) 11. Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Henriksen, Kari (6, A, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i organisasjonen AV-OG-TIL, fra 2014, juni. Frivillig organisasjon, ulønnet verv. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 11. Gaver Mottok et armbåndsur merke a.b.art fra OSCE i Geneve, 2. oktober Henriksen, Martin (133, A, Troms) 2. Styreverv mv. Styremedlem Utøya AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Polaris Media ASA. Henriksen, Odd (75, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Daglig leder i ANS Henriksengården - vervet er lønnet 4. Lønnet stilling m.v. ROBE Konsulent AS - lønnet A/L Indre Salten Boligbyggelag juridisk ansvarlig - lønnet 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon i 4 år som regiondirektør i NHO Nordland - ulønnet 9. Aksjer m.v. 10 Aksjer i Saltenposten 1 aksje i AS Fauske Lysverk Henriksen, Per Rune (50, A, Hordaland) Hille, Sigurd (58, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Avis Consult AS, styreleder, ikke lønnet Johakri AS, styreleder, ikke lønnet 9. Aksjer m.v. BBS Bulk I KS - eierandel 1,2 % BBS Bulk II KS - eierandel 6,62 % BBS Containerfeeder AS - eierandel 2,79 %

14 12 Hjemdal, Line Henriette (169, KrF, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Institutt for sjelesorg (ikke godtgjørelse) 11. Gaver Jeg er medredaktør for fagboken " Den kommende trealder" og har fått 5 eksemplarer av forlaget til en salgsverdi av 300 kr stykk. Hoksrud, Bård (129, FrP, Telemark) 2. Styreverv mv. Varamedlem generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting (ikke aktivitet for tiden) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest, Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. Holmås, Heikki Eidsvoll (98, SV, Oslo) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Sameiet Christies gate Lønnet stilling m.v. Deltakelse i Lillyhammer 3 - for Rubicon (2014) Deltakelse på Fangene på Fortet (2010) Deltakelse på 4-stjerners middag (2011) Honorar som Søndagsspaltist i Bergens Tidende ( ) 9. Aksjer m.v. To aksjer i Klassekampen AS (absolutt ikke over 1% eller 1G) 10. Utenlandsreiser EUVP tur til Brussel oktober 2004 betalt av EUkommisjonen Vårkonferanse Energi Norge, kost og losji betalt av Energi Norge. Holthe, Tom E. B. (159, FrP, Vestfold) 3. Selvstendig næring Eier Bobil og Fritid (konsulentfirma) Huitfeldt, Anniken (12, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som forsker ved forskningsstiftelsen FAFO 11. Gaver Jakke, gitt i gave fra Dale of Norway. Verdi 2500.

15 13 Deltakelse i 4 stjernes middag på TV Norge. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Deltagelse i "Jaget" på TV2. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Håheim, Stine Renate (88, A, Oppland) 10. Utenlandsreiser Foredrag på konferanse om "Woman's Participation in Political Parties - Obstacles, Challlenges and Opportunities for change" i Beirut. Opphold dekket av International Alert. Tidspunkt: juni 2010 Jegstad, Nils Aage (22, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm - ulønnet 3. Selvstendig næring 42,5 % eieandel i Vestbykua Samdrift DA - passiv eier: ingen godtgjørelse eller arbeidsinntekt. Leier jorda på gården Rokker i Vestby som jeg igjen leier videre til Vestbykua Samdrift DA som dekker leiekostnaden. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Gjensidige Forsikring Jenssen, Frank J. (148, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Jødisk museum Trondheim, styreleder - orgnr ulønnet/ingen honorar Foreningen Korsvikaspillet, styremedlem/nestleder - orgnr ulønnet/ingen honorar 5. Tidligere arbeidsgiver Direktoratet for arbeidstilsynet - ulønnet permisjon (stortingsperioden) Johansen, Irene (164, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) Styreleder i Det Norske Blåseensemble (godtgjørelse) Nestleder i Europabevegelsen (ingen godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johansen, Morten Ørsal (86, FrP, Oppland) 3. Selvstendig næring Småbruker. Hest, geit, høns, kaniner, påfugler og hunder. Johnsen, Kristin Ørmen (35, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Strømsgodset toppfotball. Vervet er ulønnet, får to sesongkort til hjemmekampene. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Buskerud. Ingen lønnsutbetalinger fra tidligere arbeidsgiver. Pensjon fra Statens Pensjonskasse.

16 6. Framtidig arbeidsgiver Avtale om gjeninntreden i Høgskolen i Buskerud og Vestfold i lederstilling på nivå en eller to, ikke spesifisert dette yteligere. 14 Johnsen, Tor André (45, FrP, Hedmark) 2. Styreverv mv. Medlem av Hedmark fylkesting (godtgjørelse). Vara til Hedmark Trafikk (møtegodtgjørelse). Vara i Distriktsprogramrådet for NRK Hedmark og Oppland (møtegodtgjørelse). Juvik, Kjell-Idar (81, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Kommunstyrerepresentant Hemnes kommune, møtegodtgjørelse Landsstyremedlem for Nordland i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), møtegodtgjørelse Styreremedlem Kommunekraft AS, møtegodtgjørelse Sekretær i Hemnes Dykkeklubb, ulønnet Komiteleder Hemnes Båt & Fjordfestival, ulønnet Kambe, Arve (112, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. 3. Selvstendig næring Eier andel av tre boligprosjekter i Karmøy, Ålesund og Sula. Alle boligprosjektene er regulert, men ikke utbygget ennå. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som markedsansvarlig i Trygge Barnehager AS Bonusavtale basert på byggestarter av vedtatte barnehager i fremtiden. Kapur, Mudassar (100, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem av rådet i SOS-Barnebyer Norge. Ingen godtgjørelse. Styremedlem KAREA-VARBAS. Med godtgjørelse. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SOS-Barnebyer Norge Keshvari, Mazyar (102, FrP, Oslo) 2. Styreverv mv. Bystyrerepresentant i Oslo bystyre, mottar godgjørelse. Kjenseth, Ketil (89, V, Oppland) 2. Styreverv mv. Kommunestyremedlem i Gjøvik (godtgjøring pr. møte) Leder i Gjøvik Frivilligsentral (årlig honorar) Leder av avviklingsstyret for Stiftelsen Øverby Helses-

17 portsenter (ulønnet) Styremedlem i Øvre Bråstad Velforening (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn eller andre godtgjørelse fra stilling i Norsk Vann fram til 1. januar Kjerkol, Ingvild (139, A, Nord-Trøndelag) Kjos, Kari Kjønaas (13, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). Klinge, Jenny (72, Sp, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) 3. Selvstendig næring Sporadisk sal av eigne måleri. Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kolberg, Martin (28, A, Buskerud) Korsberg, Øyvind (135, FrP, Troms) 9. Aksjer m.v aksjer i ELTEK Lauvås, Stein Erik (166, A, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Østfold Energi ( Styregodtgjøring gis ) Styremedlem Energiforum Østfold ( Ulønnet ) Varamedlem Styret Momarken toto/ Momarken travbane ( Ulønnet )

18 16 4. Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet Permisjon fra Handel og Kontor Norge Leirstein, Ulf (163, FrP, Østfold) 2. Styreverv mv. Varamedlem Moss bystyre (godtgjørelse pr. møte) Styreleder Storesand feriekoloni (årsgodtgjørelse) 9. Aksjer m.v. A/S Momarken Travbane (1 aksje) Liadal, Hege Haukeland (117, A, Rogaland) 2. Styreverv mv. MS Utsira, styreleder (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Reise til Filmfestivalen i Emden hvor Gassco dekket hotellopphold. Dato for reise: Limi, Hans Andreas (18, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Bærum med møtegodtgjørelse. Styremedlem CAN i Altea, rehabiliteringssenter som eies av Bærum kommune. Styrehonorar. Styremedlem og daglig leder i Limi & Limi AS, eget konsulentselskap. 3. Selvstendig næring Limi & Limi AS, konsulentselskap innen eiendomsutvikling og detaljhandel. Største oppdragsgiver i 2012 og 2013 har vært ICA Eiendom Norge AS. Selskapet legges passivt fom regnskapsåret Aksjer m.v. Limi & Limi AS Ljunggren, Anna (79, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Jurymedlem i El Returs miljøpris fra 2009 (honorar) Styremedlem Fredrikke Tønder-Olsens legat (ulønnet) Styremedlem Petter Dass Stipendiefond (ulønnet) Styremedlem i Nordisk informasjonskontor i Nord- Norge (ulønnet) Lunde, Heidi Nordby (107, H, Oslo) 3. Selvstendig næring Har registrert enkeltpersonsforetak, med omsetning på underkant av i året, men uten oppdrag fra samme oppdragsgiver på mer enn kr. Lundteigen, Per Olaf (36, Sp, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Vestfossen Innkjøpslag AS (mottas godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Gardbruker 9. Aksjer m.v. Vestfossen Innkjøpslag AS

19 17 Lysbakken, Audun (61, SV, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder i Sosialistisk Venstreparti (ulønnet) 11. Gaver Gavekort på middag for to - fra SVs partikontor og stortingsgruppe Litografi "Agitatoren" av Steinar Hansen - fra LO Sør- Trøndelag på Tranmælkonferansen Lødemel, Bjørn (125, H, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styreleiar Lødemel Bok og Interiør A/S (ikkje honorar per dags dato) Leiar Hornindal Næringslag (uløna) 8. Eiendom i næring Eier del av Nordby, som er et næringsbygg med forretninger og leiligheter. Ligger i Hornindal kommune. 9. Aksjer m.v. Lødemel Bok og Interiør A/S Løvaas, Kårstein Eidem (157, H, Vestfold) 3. Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak "Kårstein Eidem Løvaas". Rådgivning innenfor media/krisehåndtering og kommunikasjonsstrategi. Ingen virksomhet pr dd. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra P4 Radio Hele Norge AS så lenge jeg har møteplikt i Stortinget. Mandt, Sonja (158, A, Vestfold) 11. Gaver Boksett fra Sykepleierforbundet mottatt som medlem i helse- og omsorgskomiteen i Marthinsen, Marianne (99, A, Oslo) 4. Lønnet stilling m.v. Fast spaltist i Klassekampen, lønnet Mathisen, Bente Stein (16, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av fylkestinget, Akershus fylkeskommune, godtgjørelse Medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR, godtgjørelse Medlem av styret for Henie Onstad Kunstsenter, godtgjørelse Meling, Siri A. (109, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Leder av overtakstnemd Eigersund kommune (møtegodtgjørelse) Styremedlem i stiftelsen Haugesundskonferansen (ulønnet) Styremedlem i stiftelsen Futura (ulønnet) Varamedlem i styret til Egersund Chocholadefabrikk AS

20 (ulønnet) 3. Selvstendig næring Meling Consultants, enkeltmannsforetak (ingen aktivitet de siste 8-10 år) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling som regiondirektør i Fiskeridirektoratet Region Sør 18 Micaelsen, Torgeir (33, A, Buskerud) 3. Selvstendig næring Styreformann i enkeltmannsforetaket Micaelsen Musikk, Teater og Tekniske produksjoner Michaelsen, Åse (7, FrP, Vest-Agder) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SGS (sas) Milde, Eirik (168, H, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Halden Kanalselskap, ikke lønnet Fast medlem fylkestinget i Østfold, møtegodtgjørelse Fast medlem i kommunestyret Halden, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Sarpsborg kommune gjeldende fra 2007 Myrli, Sverre (15, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (fast årlig godtgjørelse og godtgjørelse pr møte samt ett gratis avisabonnement). Rådsmedlem i Norsk-Tysk Selskap (ingen godtgjøring). Rådsmedlem i Nordmanns-Forbundet (ingen godtgjøring). Styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen (ingen godtgjøring). 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som konsulent i Forsvarsbygg 10. Utenlandsreiser Generalforsamling i Atlantic Treaty Association (ATA), Tallin, Estland september Opphold betalt av Den norske Atlanterhavskomité. Konferanse i Beograd juni Hotellopphold betalt av Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL). 11. Gaver Teppe mottatt som gave fra nasjonalforsamlingen i Aserbajdsjan på reise i regi av NATO's parlamentarikerforsamling i oktober Deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Norges Lastebileier-Forbund på Storefjell Resort Hotel november Opphold for meg og familien ble betalt av arrangør. Navarsete, Liv Signe (124, Sp, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Godtgjersle som leiar i Senterpartiet

21 19 Nesvik, Harald T. (67, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Tafjord Kraft AS (godtgjørelse) Leder av Ålesundregionens Havneråd (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Tilleggslønn som parlamentarisk leder i FrP 11. Gaver Deltok juni 2003 og 14. og 15. juni 2004 med ledsager på faglig seminar på Håholmen i Møre og Romsdal i regi av Shell. Sommeren stk førstedagsstemplet frimerke på postkort i anledning EFTA's 50-års jubileum mottatt fra Lichtenstein Musikkspiller med 4 MB opptaksmulighet fra Norsk Sjømannsforbund i forbindelse med paneldebatt Njåstad, Helge André (51, FrP, Hordaland) 2. Styreverv mv. Medlem av kommunestyret, formannskapet og leiar i planutvalet i Austevoll kommune, lønna Styreleiar Austevoll bruselskap AS, lønna Styreleiar Austevoll ASV, lønna 3. Selvstendig næring Diverse kronikker i aviser 11. Gaver Maleri av Marstein Fyr - Frå næringslivet i Austevoll v/ Magnus Stangeland - oktober villsauskinn - John Inge Vik - oktober Nordås, Janne Sjelmo (82, Sp, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Senter for kunnskap og likestilling (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Regnskapspliktig og merverdiavgiftsregisterført som tidligere gårdbruker. Drift har opphørt. 8. Eiendom i næring Eier landbrukseiendom i Hattfjelldal, ingen næringsvirksomhet nå. Nybakk, Marit (105, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem representantskapet for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Norsk Tjenestemannslag 11. Gaver Bilde fra Kunsthøyskolen i forbindelse med debatten om kunstfagstipendier Nybø, Iselin (122, V, Rogaland) 2. Styreverv mv. Nestleder i IVAR IKS, lønnet. Nestleder i IVAR Næring AS, lønnet. Bystyremedlem i Stavanger kommune, lønnet. Formannskapsmedlem i Stavanger kommune, lønnet. 4. vara kommunalutvalget i Stavanger kommune, lønnet. Nestleder kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune, lønnet.

22 Styremedlem Norsk Vann BA, lønnet. 1. vara Joyvitae AS, ikke lønnet. Vara til styret i Stiftelsen økonomisk, administrativ utdannelse og forskning (lønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som ansatt advokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Mulig velferdsavtaler som forsikring fortsetter ut Mulig jeg kommer til å jobbe noe på timebasis de neste årene, omfang ikke avklart. 20 Nørve, Elisabeth Røbekk (68, H, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem Ålesund Elektro AS (ulønnet) Styremedlem Elektrogården AS (ulønnet) Styremedlem Aspegt. 1 (ulønnet) Styremedlem Aldri AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Egen bolig i Ålesund Eier og leier ut et naust/båthus i Sula kommune 9. Aksjer m.v. Interesser i familieaksjeselskap innen elektriske installasjoner og eiendom: - Ålesund Elektro AS - Elektrogården AS og underliggende selskaper 11. Gaver Deltok som mørebenkrepresentant med ledsager på fisketur med Norske Shell i Kristiansund 12. juni Middag med overnatting og faglig seminar på Håholmen 13. juni. Deltok på tilsvarende tur juni Sølvfat fra Høyre i forbindelse med 60-årsdag. Omland, Odd (10, A, Vest-Agder) 4. Lønnet stilling m.v. Se pkt Aksjer m.v. 418 aksjer i Aker, 680 aksjer i Telenor Orten, Helge (65, H, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv Oshaug AS styremedlem, Oshaug Metall AS styremedlem (mottar styrehonorar), Grand Fiære Utvikling AS styremedlem, Bygg Kompetanse AS styreleder (mottar styrehonorar), Orten Invest AS styreleder og daglig leder (eget selskap), Krabbevik AS styreleder (50% eiet av Orten Invest AS), Dacha DA styremedlem (andel i fritidsbolig), Sund Bredbånd AS varamedlem, Samspleis AS varamedlem - ikke møtt - sendt melding om å fratre. 9. Aksjer m.v Orten Invest AS (eier 60% av selskapet (endret januar 2014)),

23 Krabbevik AS (Orten Invest AS eier 50% av aksjene), Attraktive Midsund AS (Krabbevik AS eier 50% av aksjene), Dacha DA (40,03% av innskutt kapital), Pedersen, Helga (37, A, Finnmark) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse, se punkt 7) 3. Selvstendig næring Driver gårdsbruk i Vestertana 7. Økonomisk støtte Godtgjørelse fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe som parlamentarisk nestleder 8. Eiendom i næring Jf pkt 3. Eier følgende eiendommer: Gnr 21 bnr 16, gnr. 21 bnr 11 fnr 6, gnr 21 bnr 10, gnr 20 bnr 92, gnr 20 bnr 7, gnr 20 bnr 121, gnr 20 bnr 41, gnr 20 bnr 104, gnr 20 bnr 163, gnr 20 bnr 73, gnr 20 bnr 11, gnr 20 bnr 117. Pollestad, Geir (120, Sp, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i organisasjonen Stopp datalagringsdirektivet (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Har ulønnet permisjon fra ProJure Advokatfirma DA (siden januar 2007) Raja, Abid Q. (20, V, Akershus) 2. Styreverv mv. Med i som bindeledd mellom styre og rådgivende organ, ulønnet Ambassadør for Friluftsforeningen i forbindelse med Friluftslivets år 2015 (ulønnet, se punkt 11 Gaver) Ambassadør for Aktiv mot kreft (ulønnet, se punkt 11 Gaver) Ambassadør for "Sykle til jobben"-aksjonen (ulønnet) 3. Selvstendig næring Har registrert forfatter/foredragsvirksomhet org.nr. 4. Lønnet stilling m.v. Honorert foredrag for CappelenDamm Honorert oppdrag som stipendkomitemedlem NFF Honorert for TV-serie for NRK Honorar fra Fritt-Ord for debatt Honorert foredrag Skedsmo kommune Honorert for TV-program TVNorge over Tidligere arbeidsgiver Pensjonsrettigheter fra tidligere statlige stillinger som nemndleder Utlendingsnemda, politiadvokat og ambassadesekretær. 7. Økonomisk støtte Stefanus-alliansen bistår med hjelp i forbindelse med religionsfrihetsarbeidet jeg vært engasjert i. 10. Utenlandsreiser Opphold i USA 3 uker i februar 2010 ifbm "IVY- Programme", sendt av den amerikanske ambassaden. FORB - religionsfrihetskonferanse, Oxford, juni

24 flybillett og opphold dekket av British Council gjennom FORB. FORB-styremøte Washington, opphold 3 dager mars 2015 dekket som ovenfor. 11. Gaver Diverse sportstøy merke "Icepeak" og "Fjellreven" fra Friluftsforeningen i anledning ambassadøroppdrag for Friluftslivets år : Skiklær og staver i forbindelse med TV-program med Bjørn Dæhlie. 2015: Skiklespakke fra Aktiv mot kreft, som deres ambassadør i Birkebeinerrennet. Sommer 2015 i forbindelse med sykkeltur Lindesnes- Nordkapp: Tesla-lånebil i 4 uker, lån av 2 sykler/hjelm fra Specialized, sykkelklær til låns fra ASAO - uten forpliktelse til bruk. Energibarrer fra YT til medsyklist og seg selv, verdi kr. 2015: Adidas sko, shorts, trøye fra P 4 i anledning program om løpestunt /Oslo-halvmaraton. 2015: Champagne fra Se og Hør, gitt bort. 22 Reiertsen, Laila Marie (56, FrP, Hordaland) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant i Os kommune (godtgjørelse) Medlem i formannskapet i Os kommune (godtgjørelse) Leder i personalutvalget i Os kommune (godtgjørelse) Varamedlem i styret for HSH Rehabilitering 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket "NokTid" (utleie som sykepleier). For tiden ikke i drift. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som daglig leder ved Ravneberghaugen rehabiliteringssenter Rommetveit, Magne (57, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon frå stilling som kommunalsjef i Stord kommune (utan løn) Ropstad, Kjell Ingolf (4, KrF, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Antislaveriselskapet (ulønnet) Rotevatn, Sveinung (126, V, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad (ikkje løna). Rytman, Jørund (30, FrP, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styreleder i Gründerforeningen Styreleder i Stiftelsen Aktiv Ungdom

25 Personlig varamedlem Stiftelsen Modum Blaafarveværk Styreleder i Livsstilsservice AS Medlem bystyret og bystyrekomité for helse, sosial og omsorg i Drammen kommune 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket Rytman Consulting 9. Aksjer m.v. Livsstilsservice AS 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan i september Politiske møter. Betalt av taiwanske myndigheter. 23 Sandberg, Per (147, FrP, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Første nestleder i Fremskrittspartiet (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Sporadiske honorarer for artikler/foredrag og kommentarer til ulike norske medier. Honorar for deltakelse i TVprogram Master Chef. Schou, Ingjerd (162, H, Østfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Mølla Kompetansesenter (godtgjørelse) - utgår 6. juni 2014 Medlem av fylkesting og fylkesutvalg i Østfold fylkeskommune (godtgjørelse) Styreleder Punkt Ø (Momentum og Galleri F 15) (godtgjørelse) Styremedlem Lovisenberg Diakonale Høgskole fra juni 2013 (godtgjørelse) Styreleder Delta gruppen as fra april 2014 (godtgjøring) 3. Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak høsten 2010 Simensen, Kåre (39, A, Finnmark) Sivertsen, Eirik (77, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Styremedlem Fine A/S (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Bodø til Vil søke denne forlenget til Skjelstad, André N. (143, V, Nord-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Gårdsbruk, jord og skogeiendom 8. Eiendom i næring Gårdsbruk, jord og skogeiendom

26 24 Skutle, Erik (64, H, Hordaland) 3. Selvstendig næring Eier 50% av SBS-gruppen ANS. Selskapet har ikke hatt aktivitet på 3,5 år. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra min stilling som kunderådgiver i DNB Bank. Mottar ikke lønn, men fordeler som rabatterte forsikringsprodukter og banktjenester. 9. Aksjer m.v. Eier 50% av SBS-gruppen ANS. Selskapet har hatt 0 kroner i omsetning de siste 3 årene Solberg, Torstein Tvedt (114, A, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem, FORENINGEN MANIFEST ANALYSE (ulønnet) 4. Lønnet stilling m.v. Øya Festivalen 2014 (engasjement uke 32) Medieanalytiker Intermedium AS (deltid) 10. Utenlandsreiser Reise til USA International Visitor Leadership Program Tema: The Contemporary U.S. Economy: Financial Markets, Trade, and Economic Development (7. feb-1.mar, 2015) Opphold dekket av: U.S. Department of State 11. Gaver Gave av det sveitsiske parlamentet i forbindelse med OSSA PA møte i Geneve høsten klokke til ca. verdi 3000,- NOK Solhjell, Bård Vegar (27, SV, Akershus) 3. Selvstendig næring Motteke enkelte bidrag for avis- og tidsskriftartiklar. Inntekter frå boka "Solidaritet på ny" Samlaget Gaver Enkelte mindre gåver som vin, bøker, kunst og handverk. Steffensen, Roy (115, FrP, Rogaland) 2. Styreverv mv. Vara til fylkestinget Rogaland (lønnet) Vara til samferdselsutvalget i Rogaland Stensland, Sveinung (118, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styreleder Haugaland Industri AS, (lønnet), offentlig eid attføringsbedrift. Styreleder Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter,(lønnet), stiftelse med det formål å drive med fagskoleutdanning og kursvirksomhet. Jeg har søkt om permisjon fra vervene leder av administrasjonsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget i Rogaland. Jeg har søkt om permisjon fra vervet som bystyremedlem og vara til formannskapet i Haugesund. Jeg har søkt fritak fra vervet som leder av personalpoli-

27 tisk utvalg i Haugesund. Jeg har frem til jeg ble stortingsrepresentant hatt flere verv, oppnevnt av Haugesund kommune eller Rogaland Fylkeskommune. Jeg har søkt om og fått fritak fra disse. Ettersom generalforsamling ikke er avholdt er jeg fortsatt medlem i disse styrer inntil videre: Stiftelsen Rogalandsforskning, Stiftelsen SR-Bank, Næringsutvikling Stavangerregionen. Jeg har søkt HOD om fritak fra vervet som styremedlem i Helse Vest, med umiddelbar virkning. 5. Tidligere arbeidsgiver Jeg er ansatt som men har permisjon fra stilling som regionsjef i Apotek1 Norge AS. Ettersom jeg ikke mottar lønn fra jeg ble stortingsrepresentant meldes jeg også ut av permisjons- og forsikringsordninger. 6. Framtidig arbeidsgiver Om jeg trer ut av Stortinget, har jeg rett på ny stilling (med de betingelser jeg hadde før permisjonstiden) i Apotek1 Norge AS. 9. Aksjer m.v. Jeg eier aksjer i Seagarden ASA 25 Stoltenberg, Jens (90, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Det norske Arbeiderparti (ytelser) Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse se punkt 7) 3. Selvstendig næring Diverse honorar for artikler. Avtaler om bokprosjekter og utgitte bøker, Aschehoug og Gyldendal forlag, herunder "Samtaler" (2009) og "Klimaparadokset" (2010). 7. Økonomisk støtte Godtgjørelse fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe som parlamentarisk leder Firmabilordning fra Arbeiderpartiet. 11. Gaver Teppe fra de indiske og aserbajdsjanske statsministre. Gaver mottatt i forbindelse med 50-årsdag : -Bidrag til båt fra Arbeiderpartiet, APs fylkespartier, LO- Norge og en rekke fagforbund, tilsammen 40 bidragsytere. Verdien av gaven er innberettet til skattemyndighetene av AP, og skattekostnadene for gaven er innberettet som lønn og innbetalt i sin helhet som skatt. -Maleri, gitt av Norsk bonde- og småbrukarlag -Armbåndsur og genser, gitt av Norges Idrettsforbund -Gavekort kr. 5000, hunterkniv og bok, gitt av Senterpartiet -Litografi og to bøker, gitt av Kristelig Folkeparti og Kristelig Folkepartis stortingsgruppe -Blomster, dykkemaske og gavebrev på dykkeropplevelser fra Aqua Lofoten Dykkesenter, gitt av AUF -CD og gavekort på opphold på Socialdemokraternes kurssted Bommersvik for 2 personer fredag-søndag, gitt av Socialdemokratiet. - Pelikan penner - gavesett, gitt av Tysklands utenriksminister, mai Gavelisten er i sin helhet publisert på:

28 26 file/gaveoversikt.pdf Storberget, Knut (42, A, Hedmark) 2. Styreverv mv. Medlem forum for skolemegling (ikke lønnet.) Member of executive board The Global Crop Diversity Trust (møtehonorar) Leder Rachel Grepp stiftelse (ikke lønnet) 3. Selvstendig næring Utga boka "Det er dine øyne jeg ser", Aschehoug forlag, Del av royalty gitt til Stine Sofies Stiftelse. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon som fast forsvarer ved Sør-Østerdal Tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Oppebærer ingen økonomiske ytelser i den anledning. 8. Eiendom i næring Eier leilighet i Waldemar Thranesgt.32, Oslo, som leies ut. Eiendom Tårnborg, gnr 31 bnr 5, Elverum. Stordalen, Morten (156, FrP, Vestfold) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant Re kommune (godtgjørelse) Støre, Jonas Gahr (95, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Arbeiderpartiet Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe Styremedlem Femstø AS 3. Selvstendig næring Firmabilordning Arbeiderpartiet. Parlamentarisk leder Aps stortingsruppe (lønn) 5. Tidligere arbeidsgiver Inntekt fra bokutgivelse "I bevegelse", Cappelen Damm Eiendom i næring Femstø AS (familieselskap som eier verdipapirer) har indirekte eierskap i Ensjøåsen Invest/Ensjøåsen Invest Kompelementar og Fyrstikkaleen 17 Invest AS 9. Aksjer m.v. Femstø AS (Dette er et familieaksjeselskap - eiendom og verdipapirer) 11. Gaver Tepper fra Afghanistans president (Beskattet i tråd med norske regler) 2 billetter fotballkamp fra NOR AS Sund, Eirin (110, A, Rogaland) Svendsen, Kenneth (76, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Medlem av kommunestyre og formannskap i Fauske kommune 10. Utenlandsreiser Studietur til Taiwan. Reise og opphold dekket av tai-

29 27 wanske myndigheter. Syversen, Hans Olav (108, KrF, Oslo) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Kristelig Gymnasium (KG) (intet honorar) Styremedlem i Den Norske Atlanterhavskomite (intet honorar) Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti (godtgjørelse) Sønsterud, Tone Merete (46, A, Hedmark) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Statistisk Sentralbyrå og LO Stat. Beholder et billån i LO Stat. Tajik, Hadia (92, A, Oslo) 3. Selvstendig næring **Enkeltmannsforetaket Tajik Media. Holder diverse foredrag/skriver tekster. **Honorar 2012 for tekster til digitalt læremiddelverk om politikk og menneskerettigheter, Aschehoug forlag. Honoraret er utbetalt direkte til organisasjonen Leger uten grenser. **Honorar 2012 for oppdrag i forbindelse med programposten "Jul i P2" på NRK P2, utbetalt direkte til menneskerettighetsorganisasjonen Norsk PEN. **Honorar 2012 for trykking av tale ifm åpningen av Språkåret i boken "Nye vegar til nynorsk", Cappelen Damm. Utbetalt direkte til Amnesty International. 4. Lønnet stilling m.v. ** Kontrakt inngått 19. juni 2014 med tvproduksjonsselskapet Monkberry om å utvikle og spille inn 3 episoder av nytt programkonsept som skal sendes på NRK. Honorar overstiger kr. 11. Gaver 8. juni: Middag og landskamp i fotball (Ullevål stadion) - giver Bama (anslått verdi kr ) Tetzschner, Michael (93, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder Oslo Hospital- Stiftelse og A/S (godtgjørelse) Styreverv Ullevaal Stadion Idrett A/S - Ullevaal Business Class AS- Ullevaal Stadion A/S (godtgjørelse) Styremedlem FJ Stenersen A/S (ingen godtgjørelse) Styremedlem NAI Fiat Partner (godtgjørelse) Styreleder Digital Venture A/S (ingen godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Tetco Advokatfirma A/S 9. Aksjer m.v. Tetco Advokatfirma A/S

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innst. S. nr. 72 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Til

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv.

Innst. 319 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Innledning. Beløpsgrenser mv. Innst. 319 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2013 12. nov. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10 President: M a r i

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 281 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:69 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 valgte representantene?

Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 valgte representantene? Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS Hva mener de 169 valgte representantene? Nei til EU arbeidsnotat nr. 7/2013 Innhold Forord: Nei til EUs kandidatundersøkelse 2 1. Det nye Stortinget

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens medlemmer May Britt Vihovde (leiar, Rogaland) Andreas K. Enge (nestleiar, Sør-Trøndelag) Borghild Tenden (stortingsgruppa) Randi Øgrey (Akershus) Jan Kløvstad (Aust-Agder)

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar

Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Oversikt over arrangementer i Arendalsuka der representanter for Arbeiderpartiet deltar Sort skrift: Arrangementer i regi av Arendalsuka der Arbeiderpartiet er representert Grønn skrift: Arrangementer

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 representantene etter regjeringsdannelsen?

Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 representantene etter regjeringsdannelsen? Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS Hva mener de 169 representantene etter regjeringsdannelsen? Nei til EU arbeidsnotat nr. 10/2013 Innhold Forord: Nei til EUs kandidatundersøkelse 2 1. Stortinget

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2011, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 24.01.2011 Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok.

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 28.11.2013 Stortingets ansvarskommisjon - periode som medlem utløpt

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 389 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 389 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:115 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

sjølv om endring i 2, 4, 9, 16 og 44, om endeleg avskaffing av statskyrkjeordninga.

sjølv om endring i 2, 4, 9, 16 og 44, om endeleg avskaffing av statskyrkjeordninga. 30. sep. Dagsorden 4619 Møte fredag den 30. september 2016 kl. 13 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 97): 1. Referat Presidenten: Det foreligger fire permisjonssøknader:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Journaldato: 22.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2014. Dok.

Journaldato: 22.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2014 Revidert søknad om samtykke til fylkesbefaring til Nordland

Detaljer

Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober mars Dok.dato: Dok.

Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober mars Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2010, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.02.2010 nnhold: Styrking av Menneskerettighetsutvalgets fagsekretariat - permisjon fra Høyesterett oktober

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer