Meld. St. 17 ( ) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 ( ) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar 2013/ /2013 Jushjelpa i Midt-Norge Dokument 8:76 S nnspill Dokument 8:76 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen om en nasjonal handlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet for brukerne 2013/ /2013 Norsk legevaktforum Meld St 26 Forslag til endring av debattopplegg Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan / /2013 Side: 1 av 12

2 Prop 156 S Forslag til endring av debattopplegg Prop. 156 S ( ) Ein del saker på Samferdselsdepartementets område 2013/ /2013 Dokument 8:48 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, b Thomsen, Christian Tybring-Gjedde og Hans Frode Kielland Asmyhr om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området 2013/ /2013 Ombudsmannen for Forsvarets svar til Norges Offisersforbund om nedleggelse av Forsvarets HV-016 avdelinger - anmodning om vurdering fra stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Ombudsmannen for Forsvarets svar til Norges Offisersforbund om nedleggelse av Forsvarets HV-016 avdelinger - anmodning om vurdering fra stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 2013/ /2013 Norges Offisersforbund Dokument 8:49 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:49 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Bård Hoksrud og Jan-Henrik Fredriksen om å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen 2013/ /2013 Side: 2 av 12

3 Dokument 8:60 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:60 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen, Åge Starheim, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og S 2013/ /2013 Dokument 8:73 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:73 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø 2013/ /2013 Dokument 8:75 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:75 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Peter N. Myhre om statlig finansiering av overskridelsene i Oslopakke / /2013 Klage på Sivilombudsmannens saksbehandling Klage over manglende svar fra Sivilombudsmannen 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 12

4 Dokument 8:78 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:78 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å etablere tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene 2013/ /2013 Klage på Sivilombudsmannens saksbehandling Klage over manglende svar fra Sivilombudsmannen U 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 8:79 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:79 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, ngebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen og Gjermund Hagesæter om full statlig finansiering av videreføring av Bergensprogrammet for transport, byu 2013/ /2013 Dokument 8:80 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:80 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Arne Sortevik, Åse Michaelsen, Solveig Horne, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim, Harald T. Nesvik og Per Sandberg om bygging av ferjefri E39 basert på pr 2013/ /2013 Side: 4 av 12

5 Dokument 8:113 S Forslag til endring av debattopplegg Dokument 8:113 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Gjermund Hagesæter om strakstiltak for å gjennomføre nødvendig rassikring på E16 mellom Bergen og Voss 2013/ /2013 Prop 146 S Forslag til debattopplegg Prop. 146 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2013 Kopi av brev til menneskerettighetsdomstolen - klage på Stortinget Klage til Stortinget 2013/ / Kjell K. Nilsen Prop 165 S Forslag til debattopplegg Prop. 165 S ( ) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. 2013/ /2013 Side: 5 av 12

6 Meld St 17 Forslag til debattopplegg Meld. St. 17 ( ) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar 2013/ /2013 Henvendelse vedrørende politisk asyl UFK Henvendelser Andre henvendelser / /2013 Piratpartiet v/tale Haukbjørk Østrådal Dokument 8:109 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:109 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Morten Ørsal Johansen om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp 2013/ /2013 nvitasjon til dialogmøte om ekstremvær og framtidens utfordringer - Universitetet i Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 nstitutt for sosiologi og samfunnsgeografi Side: 6 av 12

7 Rutiner for taushetserklæring ved utlevering av KT-utstyr - tildeling av tilganger Rutiner for utlevering av KT-utstyr - tildeling av tilganger 2013/ /2013 Frode Rein Henvendelse - krav om politisk asyl for Edward Snowden Asylpolitikk / /2013 Piratpartiet nterne flytteprosesser i 2013 og drøfting Prosjekt C C41007 for alle flyttinger ifm P26 rehabiliteringen U 2013/ /2013 Tjenestemannsorganisasjonene Vararepresentantenes godtgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** Vararepresentantenes godgjørelse - fratredelsesytelse N 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger da Børresen Side: 7 av 12

8 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 205/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 205/2013 U 2013/ / Statistisk sentralbyrå Europarådet - invitasjon - underkomiteens møter Europarådet - Europarådets sommersesjon i Strasbourg / / Henvendelse - kapasitet på tog inn og ut av Oslo Henvendelse - jernbanens framtid - NSB - drift- og vedlikehold av jernbanen / /2013 Torbjørn Aaberg P26 - rehabilitering - referat fra byggherremøte detaljprosjekt Prinsens gate 26 - P26 rehabilitering - byggherremøter BH U 2013/ /2013 OFL 14 Organinterne dokumenter Høyer Finseth m.fl. Side: 8 av 12

9 Europarådet - agenda - kort notat - tilleggsinformasjon Europarådet - Europarådets sommersesjon i Strasbourg / / Henvendelse om filming på Eidsvolls plass kl og kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7284/ Monster Entertainment A41021 Nytt møterom WP - referat fra særmøte 1 - sikkerhetsløsninger A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Møterom W-U120a - referat fra særmøte 1 - flytting av arkivet A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Side: 9 av 12

10 A41021 Nytt møterom WP - referat fra prosjekteringsmøte 1 A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth A41021 Nytt møterom WP - referat fra prosjekteringsmøte 2 A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth A41021 Nytt møterom WP - referat fra prosjekteringsmøte 3 A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ /2013 OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth A41021 Nytt møterom WP - referat fra særmøte - sikkerhetsløsninger A41021 Nytt møterom WP - Møterom W-U120a 2013/ / OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Side: 10 av 12

11 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 202/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 202/ / /2013 Tsjekkia Nasjonalforsamlingen Stortingets utredningsseksjon - Bestilling av statistikk Stortingets utredningsseksjon - statistikk 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Statistisk sentralbyrå Barnehageplass Søknad barnehageplass 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Barnehageplass for vedlagt epost fra ***** ***** ***** ***** Barnehageplasser - avtale Kanvas - perioden Sak DL U 2008/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Kanvas Side: 11 av 12

12 Kopi av brev fra NHD til stortingsrepresentant Karin Andersen - Arbeidet med forurensningsløsning etter tidligere gruvedrift i Folldal Kopi av brev til / fra Nærings- og handelsdepartementet / /2013 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Kasserapport S-rapport for perioden Kasserapporter S-rapport 2013 U 2013/ /2013 Direktoratet for økonomistyring Side: 12 av 12

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 150 1. 27. oktober 2011 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, vedr. Fiskekvoter, besvart

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 130-388 31. oktober - 21. desember 2006 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006-2007) Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 151 300 27. oktober 22. november 2011 Innhold Spørsmål 151. Fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, vedr. budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009-2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer