REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

2 REGISTRERING AV ØKONOMISKE INTERESSER Veiledende regler for Stortingets representanter og regjeringens medlemmer (Vedtatt av Stortingets presidentskap 10. mai 1990, endret 30. september 1992 og 11. desember 1997) Stortingets presidentskap anbefaler at stortingsrepresentantene registrerer de økonomiske interesser som er spesifisert nedenfor under punktene 1-11 i avsnitt I på den måte og under de vilkår som er beskrevet i avsnittene II, III og IV. Det samme gjelder vararepresentanter som blir fast møtende eller som i realiteten må anses som fast møtende i forbindelse med permisjoner av lengre varighet. Medlemmer av Regjeringen har anledning til å registrere sine økonomiske interesser i Stortingets register etter de regler som her er gitt for stortingsrepresentanter. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. I. Registreringspliktige interesser 1. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse for vervet. Vervets art og selskapets navn oppgis. 2. Lønnet stilling eller engasjement, herunder konsulentoppdrag, som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids-/oppdragsgiver oppgis. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder t.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist etc. Arten av virksomheten oppgis. 4. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget eller vedkommende parti stiller til rådighet. 5. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet bestrides av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 6. Gave eller annen økonomisk ytelse eller fordel, verd mer enn kr 2 000, mottatt fra offentlig myndighet, organisasjon eller enkeltperson i annet land, når ytelsen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, ytelsens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. 7. Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Eiendommens betegnelse og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter dette punkt. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 8. Gave verd mer enn kr fra innenlandsk giver, når gaven har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, gavens art og tidspunktet for gaven oppgis. 9. Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen, og som vedkommende selv eier. Selskapets navn oppgis. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 11. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. II. Gjennomføringen av registreringsordningen 1. Registreringen skal foretas innen én måned etter at nyvalgt Storting har trådt sammen. Nye registreringspliktige opplysninger, eller endring av tidligere registrerte opplysninger, skal registreres innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. 2. Registrering skal skje overfor den tjenestemann som utpekes av Stortingets presidentskap. De skjemaer som forutsettes benyttet ved registreringen, skal godkjennes av Presidentskapet. 3. Når det registreres nye opplysninger eller endringer i den tidligere foretatte registrering (nr. 1 annet ledd), skal vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres samtidig som registeret oppdateres med de nye opplysninger. Denne oppdateringen skal gjennomføres innen ti dager etter at representanten har registrert nye opplysninger. 4. De registrerte opplysninger skal makuleres og slettes fra registeret etter fire år fra den tid vedkommende trådte ut av sitt siste verv på Stortinget eller i Regjeringen. 5. Ønsker en person som er registrert, å tre ut av registeret, skal alle opplysninger vedrørende denne makuleres og slettes innen en måned. III. Offentlighet Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved henvendelse til den tjenestemann som forestår registreringen (avsnitt II nr. 2), eller ved gjennomsyn av et eksemplar av registeret som til enhver tid skal være utlagt ved Stortingets ekspedisjonskontor. IV. Ikrafttreden m.v. 1. Endringene under I av 11. desember 1997 trer i kraft 1. februar Nye registreringspliktige opplysninger registreres innen 1. mars Den som velger å registrere sine interesser, må akseptere regelverket i sin helhet.

3 1 Agdestein, Marianne Aasen (21, A, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem i Asker og Bærum Taxi. Akselsen, Olav (49, A, Hordaland) 1. Styreverv Styremedlem i Future Operation Management AS (ingen godtgjersle) 2. Lønnet stilling m.v. Var medlem av Industriutvalget (godtgjersle) Amundsen, Per-Willy (134, FrP, Troms) 9. Aksjer m.v. AOT GoOnline AS Andersen, Dag Terje (178, A, Vestfold, Statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet) Andersen, Karin (47, SV, Hedmark) 1. Styreverv Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 8. Gave innenlandsk giver Reproduksjon av Willibald Storn mottatt ved Arbeidsmarkedsetatens 100-årsjubileum i november 1997 Andersen, Torbjørn (2, FrP, Aust-Agder) Anundsen, Anders (158, FrP, Vestfold) 1. Styreverv Styreleder for Skiringssal folkehøyskole. Nestleder fom (møtegodtgjørelse) Styremedlem Link Larvik AS (ulønnet) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem i Skatteutvalget Sør (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder i Global Consult Anundsen 8. Gave innenlandsk giver Diverse mindre gaver i forbindelse med foredrag o.l. Arnesen, Bendiks H. (131, A, Troms) 1. Styreverv Styremedlem i Kveøyforbindelsen AS (ingen møtegodtgjørelse) Styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS (honorar) Styreleder i Barents Energimesse (ingen godtgjørelse) 7. Eiendom i næring Eier småbruk i Kvæfjord kommune som er bortleid Asmyhr, Hans Frode Kielland (15, FrP, Akershus) Aspaker, Elisabeth (137, H, Troms) 1. Styreverv Styreleder Harstad kulturhus AS (godtgjørelse) Nestleder bedriftsforsamlingen Hurtigruten Group ASA, (godtgjørelse) Styreleder Høyres studieforbund (ulønnet)

4 2 Styremedlem Hålogalandsbrua AS Asphjell, Jorodd (145, A, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Styreleder Sør-Trøndelag Taxi AS Styreleder Orkdal Energi AS Styreleder Stiftelsen Aunøya Styreleder Granåsen Arrangement AS Styreleder Multi Gass AS Ballo, Olav Gunnar (39, SV, Finnmark) 3. Selvstendig næring Bedriftslegearbeid i ferie og på fridager fra Stortinget i Alta. Sporadisk undervisning for fysioterapeuter under videreutdannelse 4. Økonomisk støtte HMS kompetanse, Alta 6. Ytelser andre land Mindre gaver, men ingen med antatt verdi utover grensebeløpet 8. Gave innenlandsk giver Mottatt litografi (Hans N. Dahl) av YS på deres konferanse på Geilo Bekkemellem, Karita (68, A, Møre og Romsdal) 3. Selvstendig næring Diverse honorarer for kronikker 5. Utenlandsreiser 31. mars april 2002 reise til Taiwan med Taiwangruppen 8. Gave innenlandsk giver Lite tv - "Hodejegerne" NRK Knivsett - "Kokkekamp" NRK En og annen flaske vin i forbindelse med diverse møter 9. Aksjer m.v. Novo Nordisk Scandinavia AB Bergo, Magnar Lund (33, SV, Buskerud) Bjørnflaten, Anne Marit (133, A, Troms) 1. Styreverv Styreleder i Tromsø AS (ulønnet) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø (ulønnet) Bjørnstad, Vidar (14, A, Akershus) 5. Utenlandsreiser Deltok februar 1997 i en parlamentarikerdelegasjon til Taiwan etter invitasjon fra Taipei Economic and Cultural Office, hvor vertskapet betalte kostnadene Bredvold, Per Roar (43, FrP, Hedmark) 3. Selvstendig næring Gårdeier 5. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 7. Eiendom i næring Utleiebygg iht. punkt 3

5 3 Breen, Thomas (46, A, Hedmark) Brekk, Lars Peder (172, Sp, Nord-Trøndelag, Statsråd, Landbruks- og matdepartementet) 1. Styreverv Styremedlem Asbjørn Brekk AS (ulønnet) - selskapet har majoritetsandel i Brekk og Olsvik Assuranse AS Styremedlem Brekk og Olsvik Eiendom AS (honorar) - der Brekk og Olsvik Assuranse AS har majoritetsandel Styreleder Fishbilling AS (ulønnet) - ikke i drift i dag Styreleder/daglig leder Innovasjon Rørvik AS (ulønnet) - selskapet eier 100 pst av Nettlin AS som ikke er i drift i dag. 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som nestleder i Senterpartiets Hovedorganisasjon 3. Selvstendig næring Medeier Sauøya Villsaulag BA - drift for eget formål. Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler. 9. Aksjer m.v. Trio Barnehager AS Innovasjon Rørvik AS Nordøyan AS Asbjørn Brekk AS Brende, Børge (147, H, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Medlem av China Council, rådgivende organ i miljøspørsmål for den kinesiske regjering, oppnevnt av den kinesiske miljøvernminister i samråd med norsk UD. Vervet er ikke lønnet, se pkt. 5 Styreleder for prosjektet "Villreinfangsten som verdensarv", ikke honorar 3. Selvstendig næring Mottar sporadisk honorar for artikler i aviser, tidsskrifter, blader og foredrag 5. Utenlandsreiser - Frankrike to uker 1999, deltagelse på besøksprogram etter invitasjon av fransk UD februar dekket tog og flyreise tur/retur Stockholm av Sparebank 1 i forbindelse med foredrag jeg holdt for Sparebanken og Føreningsbanken i Stockholm - China Council (jf pkt 1) dekker utgifter til reise og opphold Norge/Kina i forbindelse med møter i dette organet. - Deltok som innleder og deltager i et energirundebord arrangert av Powel (norsk programleverandør til kraftbransjen) under Powel-dagene 2006 med ca. 220 deltagere i Praha september. Andre deltagere under seminaret var bla Jiri Bis, Deputy Minister, Ministry of Trade and Industry, Czech Republic. Powel dekket flyreise på deres oppsatte charterfly samt hotell. - Holdt en forelesning 11. oktober 2006 for Akademia

6 Engelberg i Sveits under "Swiss Energy Week 2006" med tittelen "Rethinking our Energy Future". Universitetet dekket flyreise og en hotellovernatting. 4 Brustad, Sylvia (183, A, Hedmark, Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet) 3. Selvstendig næring Diverse honorarer for avisartikler og deltakelse i radio og TV 5. Utenlandsreiser Deltok i april 1991 på reise til USA, betalt av Atlanterhavskomiteen Studietur til Paris, Roma og Brussel september 1994 betalt av Europakommisjonen Brørby, Berit (84, A, Oppland) 1. Styreverv Medlem av utvalget for Helse og Rehabilitering (Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner) Leder i Meniereutvalget og medlem av interessepolitisk utvalg i Hørselshemmedes Landsforbund (honorar) Styremedlem i Kistefos-Museet (ulønnet) Nestleder i Styret for Krisesenteret i Hønefoss (møtegodtgjørelse) Medlem av Peer Gynts nomineringskomité (ulønnet) 5. Utenlandsreiser 4 ukers studietur i august 1996 for å studere "Kvinner i privat sektor i USA" - dekket av amerikanske myndigheter v/usia Bøhler, Jan (93, A, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i Stor-Oslo Lokaltrafikk (har ikke møtt etter at jeg ble stortingsrepresentant, og vil foreta en vurdering om vervene lar seg kombinere) Chaudhry, Akhtar (100, SV, Oslo) Christoffersen, Lise (32, A, Buskerud) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika Dahl, André Oktay (25, H, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Styremedlem Norsk Krisesenterforbund de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Djupedal, Øystein (148, SV, Sør-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Diverse vin, bøker m.m. i forbindelse med taler, møter

7 etc. 5. Utenlandsreiser Tur til Palestina Fly og hotell betalt av Fellesutvalget for Palestina 6. Ytelser andre land Bordklokke gitt av viseguvernør Sergei Tarasov i St. Petersburg 19. september Gave innenlandsk giver Vunnet klokke i Jeopardy Mottatt vin i forbindelse med FK-konferanse Mottatt akvarell av Håkon Bleken ifm avgang som SVs nestleder høsten 2005 Mottatt litografi av Håkon Gulvåg, Oljemessen i Stavanger 2006 Mottatt litografi av Håkon Bleken 9. mai 2006 fra Kunsthøyskolen i Oslo 5 Duesund, Åse Gunhild Woie (4, KrF, Aust-Agder) Dørum, Odd Einar (95, V, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i Fridtjof Nansens Institutt (frasagt seg godtgjørelse) 5. Utenlandsreiser Var i Tyrkia (Ankara og Istanbul) september 2006, invitert av "En verden i dialog" i samarbeid med Journalists and Writers Foundation (Tyrkia). De betalte opphold i Tyrkia. Reise til og fra Tyrkia betalt av Venstre. Dåvøy, Laila (63, KrF, Hordaland) 9. Aksjer m.v. Ledelse & Dialog AS Nøkkelkompetanse AS Eldegard, Gunvor (17, A, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregåande skule Ellingsen, Jan Arild (77, FrP, Nordland) Elvik, Åsa (76, SV, Nordland) Eng, Sigrun (29, A, Buskerud) 1. Styreverv Styremedlem i Fontenehuset, Hønefoss (ulønnet) Styremedlem Norsk Biomiljø AS, Kongsberg (ulønnet) Enger, Inger S. (86, Sp, Oppland)

8 Engeset, Martin (165, H, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem i Yvenlia borettslag Styremedlem i Smelteverket Eiendom AS Styremedlem i Stene Stål Gjenvinning AS 2. Lønnet stilling m.v. Forretningsfører for Næringslivets Servicepartnere (honrar) 3. Selvstendig næring Konsulentfirma Engeset Øko Consult (forretningsførsel) 4. Økonomisk støtte Jfr. punkt 2 5. Utenlandsreiser Reise til Taiwan januar 1994 betalt av den taiwanske stat 6 Eriksen, Dagrun (7, KrF, Vest-Agder) Eriksson, Robert (141, FrP, Nord-Trøndelag) 1. Styreverv Styreformann i Innherred Finans & Forsikring AS (honorar) 9. Aksjer m.v. Innherred Finans & Forsikring AS Faldet, Eirin (42, A, Hedmark) Flåtten, Svein (156, H, Vestfold) 1. Styreverv Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik/Kaldnes AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik Kaldnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styreleder Eierseksjonssameiet Gyldenløvesgt 37 i Oslo (ulønnet) 7. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) 9. Aksjer m.v. Sveisemekanikk AS Solnes Eiendom AS Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Foss, Per-Kristian (91, H, Oslo) 3. Selvstendig næring Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler 5. Utenlandsreiser Foredrag om norsk økonomisk politikk i regi av Christiania Markets (Kreditkassen) i London 18. februar Flybillett og hotellovernatting betalt av arrangør. Betalt reise tur/retur og 1 overnatting i Lisboa i forbindelse med foredrag for Storebrand april Reise og opphold betalt av Lutefisklaget i Singapore (næringslivsarrangement) november Gave innenlandsk giver Opphold og billetter i 2 døgn på Risør kammermusikkfestival juni 2008 som gjest hos DnB Nor

9 7 Fostervold, Kåre (129, FrP, Telemark) 1. Styreverv Medlem av Havnerådet i Grenland Havn IKS (godtgjørelse) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem bystyret Porsgrunn Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Beha Fabrikker Fredriksen, Jan-Henrik (38, FrP, Finnmark) Ingen mottatte opplysninger Giltun, Vigdis (167, FrP, Østfold,, ) 1. Styreverv Styremedlem i Frevar KF (Fredrikstad vann, avløp og renovasjon) møtegodtgjørelse Styreleder i FBAS(Fredrikstad Biogass AS) godtgjørelse Giske, Trond (182, A, Sør-Trøndelag, Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet) 5. Utenlandsreiser : Deltatt på studietur til Brussel, Berlin og Strasbourg, (møter med blant annet sekretariatet til Kommisjonen og Ministerrådet, Vestunionen, EUparlamentarikere og tyske myndigheter) i regi av EUs Visitors Program : Deltatt på studietur til Brussel (møter i NATO-hovedkvarteret og SHAPE) og til Riga, Latvia (møter med latviske myndigheter) i regi av den amerikanske ambassade Gitmark, Peter Skovholt (8, H, Vest-Agder) 5. Utenlandsreiser september 2005 reise til Israel og de palestinske områder. Reise og opphold betalt av Thanks to Scandinavia oktober 2005 studietur til USA, betalt av US State Dept dagers reise til Taiwan betalt av Høyres søsterparti KMT Gjul, Gunn Karin (144, A, Sør-Trøndelag) 5. Utenlandsreiser Deltok februar 1997 i en parlamentarikerdelegasjon til Taiwan etter invitasjon fra Taipei Economic and Cultural Office, hvor vertskapet betalte kostnadene Grande, Trine Skei (104, V, Oslo) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 5. Utenlandsreiser Besøk presidentinnsettelse i Taiwan i april 2004, etter at vårt søsterparti vant valget

10 Grimstad, May-Helen Molvær (69, KrF, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Rådsmedlem Stiftelsen SOS Barnebyer, ingen godtgjørelse 5. Utenlandsreiser Møte med unge parlamentarikere i Norden og baltiske land i Italia oktober 2001, arrangert og betalt av Konrad Adenauer Stiftung Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 8 Gullvåg, Steinar (157, A, Vestfold) Gundersen, Gunnar (48, H, Hedmark) 1. Styreverv Styreleder Skogbrand Gjensidige Forsikringsselskap (godtgjørelse) Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) Styremedlem Tretorget AS (godtgjørelse) Styremedlem Fritzøe Skoger ANS 3. Selvstendig næring Skogbruk 7. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS Gåsvatn, Jon Jæger (164, FrP, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem Østfold Energi AS 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder Eco- Import Gåsvatn Jon (sovende firma) Deleier/daglig leder Data Assistert Teknikk AS 9. Aksjer m.v. Data Assistert Teknikk AS Haga, Åslaug (26, Sp, Akershus) Hagebakken, Tore (87, A, Oppland) Hagen, Carl I. (92, FrP, Oslo) 1. Styreverv Styreleder i CARLELI AS 3. Selvstendig næring Foredragsvirksomhet/artikler 5. Utenlandsreiser Besøkte i 1995 Sør-Korea for å holde foredrag på et politisk/økonomisk institutt med reise og opphold betalt av instituttet Reise juli 1997 for foredrag til USA Reise til Taiwan våren Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 6. Ytelser andre land Tar imot foredragsoppdrag fra eventuelle organisasjoner eller foreninger i utlandet som ber om det, og dersom det passer

11 9 Hagesæter, Gjermund (53, FrP, Hordaland) 5. Utenlandsreiser Foredragsholder på seminar for FNH (Norges Fondsmeglerforbund) i Istanbul fra september I forbindelse med dette ble reise og opphold betalt av FNH. Halleraker, Øyvind (56, H, Hordaland) 1. Styreverv Styreformann i Bømlo Foto AS 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Sunnhordland Bru og Tunnelselskap AS (SBT AS) Halvorsen, Kristin (171, SV, Oslo, Statsråd, Finansdepartementet) 3. Selvstendig næring Honorar for diverse artikler i aviser og magasiner Inntekt av boksalg 5. Utenlandsreiser Reise til Japan mai betalt av japanske kvinneorganisasjoner og gaver fra enkeltpersoner 8. Gave innenlandsk giver Mottatt trykk av Per Kleiva i forbindelse med Kommunikasjonsprisen 2002 Hansen, Eva Kristin (149, A, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Styremedlem i Trondheim Kino (honorar) Styremedlem i NRK Trøndelags programråd (møtegodtgjørelse) Hansen, May (168, SV, Østfold,, ) 2. Lønnet stilling m.v. Fast godtgjørelse for politiske verv i Moss kommune administrasjonsutvalget og møtegodtgjørelse for bystyret 5. Utenlandsreiser Uganda september 2005, betalt av International Planned Parenthood Federation Hansen, Sigvald Oppebøen (125, A, Telemark) 5. Utenlandsreiser desember 1998: Valgobservasjon i Taiwan etter invitasjon av Den Taiwanske Republikk Hansen, Svein Roald (163, A, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) Leder av Europabevegelsen (ulønnet) Styremedlem i Fredrikstad Utvikling (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Hansen, Torbjørn (62, H, Hordaland) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Ernst & Young AS. Mottatt støtte fra selskapet til deltagelse på Fordypningskurs i Cor-

12 10 porate Finance i regi av Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikeres Forening høsten Hanssen, Bjarne Håkon (180, A, Nord-Trøndelag, Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet) 1. Styreverv Medlem av forstanderskapet og valgkomiteen i Sparebank 1 Midt -Norge 2. Lønnet stilling m.v. Diverse betalte konsulentoppdrag for Sparebank 1 Midt- Norge 3. Selvstendig næring Honorar for redaktørjobben i boka "Mat på norsk", KOM-forlag, 2003 Diverse avisartikler Haugen, Arne L. (152, A, Sør-Trøndelag) Heggø, Ingrid (123, A, Sogn og Fjordane) 1. Styreverv Styreleiar Høyanger Gulen Bompengeselskap AS Helleland, Trond (30, H, Buskerud) 5. Utenlandsreiser Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 9. Aksjer m.v. Aal Mote AS (familiebedrift drevet av min mor) Henriksen, Per Rune (52, A, Hordaland) 1. Styreverv Styreleder Bergen og Omegn Boligbyggelag (honorar) Styremedlem Gasskonferansen i Bergen Varamedlem til styret Bro & Tunnelselskapet AS 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra LO i Bergen og omland Hildeng, Britt (97, A, Oslo) Hjemdal, Line Henriette Holten (169, KrF, Østfold,, ) Hoksrud, Bård (126, FrP, Telemark) 1. Styreverv Medlem generalforsamlingen i sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) Styremedlem i H&H Eiendom AS (ulønnet) Varamedlem i Telemark interkommunale kontrollutvalg 2. Lønnet stilling m.v. Kommunestyremedlem i Bamble (møtegodtgjørelse) Fylkestingsmedlem i Telemark (møtegodtgjørelse) 1. vara til Fylkesutvalget/Regionrådet (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting 7. Eiendom i næring Breibakken 28, Stavanger (jfr. pkt. 9) Stockholmsgt. 21, Oslo (jfr. pkt. 9)

13 9. Aksjer m.v. H&H Eiendom 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 11. Framtidig arbeidsgiver Se pkt Holmberg, Kari Lise (130, H, Telemark) 1. Styreverv Styremedlem og aksjonær i Skistredet 7 AS, Skien (forretningsgård) Styremedlem i Hvite Busser AS 4. Økonomisk støtte Deltatt på studietur april 2005 i Afrika betalt av Kirkens Nødhjelp 9. Aksjer m.v. Skistredet 7 AS, Skien (forretningsgård) Holmås, Heikki (94, SV, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i kulturstiftelsen USF 5. Utenlandsreiser EVPU tur til Brussel oktober 2004 betalt av EUkommisjonen Horne, Solveig (111, FrP, Rogaland) Huitfeldt, Anniken (186, A, Akershus, Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet) 1. Styreverv Styremedlem Redd Barna (ulønnet) 2. Lønnet stilling m.v. Honorar for spalte i Romerikes Blad og Eidsvoll Blad Høglund, Morten (12, FrP, Akershus) 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som varaordfører i Asker kommune 5. Utenlandsreiser Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter Høie, Bent (109, H, Rogaland) 1. Styreverv Styreleder Stiftelsen Dysleksiforsking (godtgjørelse) Varamedlem til styret i STM Norway AS (ikke godtgjørelse) 4. Økonomisk støtte Rogaland Høyre stiller til disposisjon kontorplass og telefonlinje som benyttes når jeg er i Stavanger 5. Utenlandsreiser - September 2000, 4 dagers rundebordskonferanse i Berlin arrangert av Konrad Adenauer Stiftelse - Oktober 2001, 3 dagers rundebordskonferanse i Milano arrangert av Konrad Adenauer Stiftelse - Reise til Alicante - Spania 3-7. november Konferanse: Nordmenn i Spania (helse- og sosiale forhold) og besøk på flere norskdrevne kommunale og ideelle helseog rehabiliteringsinstitusjoner. Reise betalt over sosialkomiteens budsjett og godkjent av Presidentskapet. Opphold og diverse måltider betalt av hennholdsvis Solgården Ferie- og Helsesenter og Diakonissehuset Lovisen-

14 berg som arrangerte konferansen og studieturen 6. Ytelser andre land Diverse gaver i forbindelse med foredrag og besøk 8. Gave innenlandsk giver Glassfat i gave oktober 2001 fra Phillips Petroleum Norge som markering av Ekofisk-feltets 30 års jubileum 12 Høybråten, Dagfinn (110, KrF, Rogaland) 1. Styreverv Styremedlem i GAVI Fund (global vaksineallianse) 2. Lønnet stilling m.v. Mottar godtgjørelse som leder av Kristelig Folkeparti i tillegg til godtgjørelse som parlamentarisk leder/stortingsrepresentant 3. Selvstendig næring Gårdsbruk (bortleid) 5. Utenlandsreiser Gjesteforeleser Brigham Young University september USA-opphold dekket av arrangør Besøk ved 100-års jubileum Ylyang Central Hospital, Hunan, Kina november Opphold dekket av arrangør 7. Eiendom i næring Jf. pkt. 3, Høybråten 6, gnr. 18, bnr. 7, Nesodden kommune 8. Gave innenlandsk giver Har mottatt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes ærespris for Prisen går uavkortet videre til kolslinjen - den nye gratis informasjonstelefon som ble opprettet høsten 2006 for pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om kols. 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling i staten Jacobsen, Bjørn (72, SV, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Styremedlem i Forbrukerklubben Norge 2. Lønnet stilling m.v. Ferieavløser på seter 5. Utenlandsreiser - Tur til El Salvador april 2002, betalt av LO - Tur til Colombia i ferbruar 2005, betalt av Caritas - Tur med LO til El Salvador mai LO betalte sjølve reisa - Tur til Colombia 24. februar - 5 mars 2005 der Colombiaforum Norge betalte reise og opphald - Bruk av bonuspoeng til privat tur til Danmark i april Poeng oppsparte før eg kom på Stortinget og ville gått ut i september Tidligere arbeidsgiver Permisjon utan løn frå fylkesleiarstilling i Miljøheimevernet Jagland, Thorbjørn (27, A, Buskerud) 1. Styreverv Styreleder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter (ulønnet) Styremedlem Heyerdahl-instituttet (ulønnet) 3. Selvstendig næring Honorar for diverse artikler 6. Ytelser andre land Sølvskrin fra Portugals statsminister i forbindelse med OSSE møte Samovar fra Russiske ambassade Teppe fra Nasjonale Motstandsråd Iran

15 Klokke fra Israels utenriksminister David Levy Bilde fra den kinesiske utenriksminister 8. Gave innenlandsk giver Bøker fra Tiden forlag Diverse flasker vin fra enkeltpersoner og organisasjoner Bilde fra Jan Vincents Johannessen/Weidemann 13 Jakobsen, Alf E. (37, A, Finnmark) 1. Styreverv Nestleder styret til Hammerfest Industrifiske, Hammerfest Vararepresentant styret Hammerfest Energi AS og Hammerfest Energi Nett AS Alle verv kun til sommeren 2007 Jensen, Lena (135, SV, Troms) 1. Styreverv Rådsmedlem i Kvinneuniversitetet på Løten (ikke honorar) Jensen, Siv (98, FrP, Oslo) 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som parlamentarisk leder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe Fri bil som følge av vervet som partiformann i Fremskrittspartiet 3. Selvstendig næring Sporadiske honorar for artikler og kommentarer til ulike norske medier. 5. Utenlandsreiser foredrag i Brussel om norsk energipolitikk på seminar i regi av Energibedriftenes Landsforening 8. Gave innenlandsk giver Utlånsavtale smykker Van Bergen Design. Smykkene returneres etter 3 måneder, men kan også lånes ut på nytt. Avtalen gjelder for ett år av gangen og kan skriftlig sies opp av begge parter innen 1 måned før avtalens slutt. Johansen, Irene (166, A, Østfold,, ) 1. Styreverv Styremedlem i Science Center Østfold Leder Moss AP (ulønnet verv) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) 10. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johnsen, Espen (88, A, Oppland) Khan, Saera (102, A, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i privat stiftelse "New Page" (ungdomsforebyggende tiltak) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetak (foredragsvirksomhet) (ikke etter at undertegnede ble innvalgt på Stortinget)

16 Kjernli, Gorm (23, A, Akershus) 1. Styreverv Medlem skoleutvalget Drømtorp videregående skole (godtgjørelse) 14 Kjos, Kari Kjønaas (20, FrP, Akershus) 2. Lønnet stilling m.v. Nestleder Nedre Romerike ligningsnemnd, (godtgjørelse) Kommunestyremedlem i Lørenskog, (godtgjørelse) Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) Kleppa, Magnhild Meltveit (175, Sp, Rogaland, Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon frå undervisningsstilling ved Hjelmeland skule. Klungland, Rolf Terje (6, A, Vest-Agder) 1. Styreverv Bedriftsforsamling - Tinfos Jernverk 5. Utenlandsreiser Deltakelse på Elektrisitetsbedriftenes vinterkonferanse i Brussel , betalt av denne Deltok på Norsk Sjømannsforbund Region Sør-Østs regionkonferanse på M/S ColorFantasy mai 2006, betalt av NSF Knudsen, Ulf Erik (28, FrP, Buskerud) Ønsker ikke å registrere sine interesser Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kongshaug, Leif Helge (71, V, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Styremedlem i Kårvåg Industribygg A/S 3. Selvstendig næring Gardsbruk g. nr b.nr. 1 i Averøy kommune 7. Eiendom i næring Jf punkt 3 Korsberg, Øyvind (132, FrP, Troms) Ønsker ikke å registrere sine interesser Kosmo, Silvia K. (159, A, Vestfold) 1. Styreverv Styremedlem Nord-Jarlsberg Avfallsselskap 2. Lønnet stilling m.v. Folkevalgt Horten kommune

17 15 3. Selvstendig næring Enkeltpersonsforetak Barnehagen Min Kristiansen, Ivar (80, H, Nordland) 1. Styreverv Leder Høyres Bedriftskanal (ikke lønnet) Medlem Høyres Arbeidsutvalg (ikke lønnet) 5. Utenlandsreiser Deltok på konferanse i Wien om små og mellomstore bedrifter, arrangert av Høyres søsterorganisasjon. Deltakere i hovedsak parlamentarikere på EUnivå. I tillegg deltok også representanter for de nye søkerlandene. Brukte bonuspoeng opptjent som stortingsrepresentant til flyreisen. Kristoffersen, Asmund (65, A, Møre og Romsdal) Kristoffersen, Gerd Janne (138, A, Nord-Trøndelag) 1. Styreverv Styremedlem i Leiv Eriksson AS, Trondheim Kvassheim, Gunnar (115, V, Rogaland) 1. Styreverv Sentralstyremedlem i Venstre, (ulønnet) 5. Utenlandsreiser Har årlig vært på studietur i regi av Rogaland og Agder Redaktørforening. Turen betalt av Dalane Tidende (min tidligere arbeidsgiver) 7. Eiendom i næring Deleier av eiendommen Johan Feyersgt. 9 i Egersund som leies ut Langeland, Hallgeir H. (118, SV, Rogaland) 5. Utenlandsreiser Stavanger kommune: Yveskele (Finland) våren 1996, København våren 1997 Interkommunalt vann, avløp og renovasjonsverk: Frankfurt, Køln og Gøteborg høsten 1996 Flyktningerådet: Palestina (valgobservatør) januar Ytelser andre land Porselensfat fra ordføreren i Hebron i Palestina 8. Gave innenlandsk giver Diverse mindre gaver i forbindelse med oppdrag og arbeid Larsen, Anne Margrethe (10, V, Vest-Agder) 2. Lønnet stilling m.v. Vararepresentant Vest-Agder fylkeskommune (møtegodtgjørelse) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn, Vest-Agder fylkeskommune (Vidergående skole) Leirstein, Ulf (162, FrP, Østfold) 1. Styreverv Nestleder Østfold Bompengeselskap AS (godtgjørelse) Medlem representantskapet MOVAR (møtegodtgjørelse) Styremedlem Sentralstyret i Fremskrittspartiet (ulønnet)

18 2. Lønnet stilling m.v. Bystyret i Moss (møtegodtgjørelse) Leder Kontrollutvalget Moss kommunale pensjonskasse (godtgjørelse) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn Standard Norge 16 Lien, Tord (151, FrP, Sør-Trøndelag) Ljunggren, Anna (81, A, Nordland) Lode, Trond (117, Sp, Rogaland) Ingen mottatte opplysninger Ludvigsen, Gunvald (124, V, Sogn og Fjordane) 1. Styreverv Styreleiar i Eid Fjordvarme KF Styreleiar i Eid Industrihus AS Styremedlem i Eid Industribygg AS Lundteigen, Per Olaf (35, Sp, Buskerud) 3. Selvstendig næring Gardbruker Lydvo, Hilde Magnusson (55, A, Hordaland) 1. Styreverv Styremedlem stiftelsen Rakel Grepp familiesenter Styremedlem Vendit AS Lysklætt, Vera (40, V, Finnmark) 1. Styreverv Leder i Finnmark Venstre (ulønnet) 2. Lønnet stilling m.v. Fylkestingsmedlem Finnmark Medlem kultur-, næring og samferdselsutvalget, Finnmark Løite, Inger (3, A, Aust-Agder) Lønning, Inge (101, H, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem Fridtjof Nansens Institutt Leder hovedutvalget i stiftelsen Helse og Rehabilitering Medlem av det offentlige stat/kirke-utvalget President Tysk/Norsk Selskap 2. Lønnet stilling m.v. Redaktør tidsskriftet Kirke og Kultur 3. Selvstendig næring Enkelte honorar for artikler og foredrag 5. Utenlandsreiser Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter

19 Lånke, Ola T. (153, KrF, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Medlem av styret for Kystmuseet i Nord-Trøndelag (Rørvik, Vikna kommune) 3. Selvstendig næring Eier gårdsbruket Hårstad, gnr. 14, bnr. 1 i Rennebu kommune. All dyrket jord er bortleid, men står selv for skogsdriften. 5. Utenlandsreiser Var i Tyrkia (Ankara og Istanbul) september 2006, invitert av "En verden i dialog" i samarbeid med Journalists and Writers foundation (Tyrkia), som sørget for oppholdet i Tyrkia. Reise til og fra Tyrkia dekket selv 9. Aksjer m.v. Vietnamesisk-Norsk forretningssenter i Trondheim 17 Mandt-Bartholsen, Sonja (154, A, Vestfold) 1. Styreverv Styremedlem i Link Larvik AS, foreløpig uten godtgjørelse 2. Lønnet stilling m.v. Enkelte vakter som sykepleier ved Sykehuset i Vestfold HF Marthinsen, Marianne (99, A, Oslo) 2. Lønnet stilling m.v. Fast spaltist i Klassekampen, lønnet Micaelsen, Torgeir (34, A, Buskerud) 3. Selvstendig næring Styreformann i enkeltmannsforetaket Micaelsen Musikk, Teater og Tekniske produksjoner Moe, Anna Ceselie Brustad (140, Sp, Nord-Trøndelag) Ingen mottatte opplysninger Moe, Ola Borten (150, Sp, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Avgått styremedlem i Trondheim Renholdsverk 2. Lønnet stilling m.v. 20% stilling som kommunalråd i Trondheim kommune, inntil videre 3. Selvstendig næring Driver gårdsbruk med tilhørende herligheter på Leinstrand, Trondheim 7. Eiendom i næring Gårdsbruk 165/1 Trondheim Myrli, Sverre (11, A, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (fast årlig godtgjørelse og godtgjørelse pr møte samt ett gratis avisabonnement) Varamedlem Skatteutvalget i Skedsmo kommune (møtegodtgjørelse) 5. Utenlandsreiser Generalforsamling i Atlantic Treaty Association (ATA), Tallin, Estland september Opphold betalt av Den norske Atlanterhavskomite. Konferanse i Beograd juni Hotellopphold betalt av Atlantic Association of Young Political Leaders

20 (AAYPL) 6. Ytelser andre land Teppe mottatt som gave fra nasjonalforsamlingen i Aserbajdsjan på reise i regi av NATO's parlamentarikerforsamling i oktober Gave innenlandsk giver Reise til ski-vm i Trondheim februar 1997 betalt av NSB Reise til Stryn delvis betalt av Øst- Telemark Automobilselskap 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som konsulent i Forsvarsbygg 18 Navarsete, Liv Signe (179, Sp, Sogn og Fjordane, Statsråd, Samferdselsdepartementet) 1. Styreverv Nestleiar Senterpartiet Nestleiar region Vestlandet, Gjensidige Forsikring (går ut ved nyvalg) 7. Eiendom i næring Eig gnr 63/2 i Sogndal kommune, utleige av bustader og jord Nesvik, Harald T. (64, FrP, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Styremedlem i Tafjord Kraft AS Leder av Ålesundregionens Havneråd Styremedlem i Destinasjon Ålesund/Sunnmøre Nielsen, Eva M. (36, A, Finnmark) 1. Styreverv Styreleder Alta Skipsekspedisjon AS Nistad, Thore A. (85, FrP, Oppland) 3. Selvstendig næring Eiendomsselskap, utleie Nordtun, Tore (108, A, Rogaland) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg Nybakk, Marit (90, A, Oslo) 1. Styreverv Rådsmedlem Kvinneuniversitetet i Løten (ikke godtgjørelse) 8. Gave innenlandsk giver Bilde fra Kunsthøyskolen i forbindelse med debatten om kunstfagstipendier 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Arbeidsmarkedsetaten Nørve, Elisabeth Røbekk (66, H, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Kontrollkomiteen Sparebanken Møre (honorar) Møre og Romsdal Reiselivsråd (møtegodtgjørelse) 7. Eiendom i næring Egen bolig i Ålesund Utleiebolig i Sula kommune 8. Gave innenlandsk giver Deltok som mørebenkrepresentant med ledsager på fis-

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN 30.8. KVELD 17.00 Småtinget åpner tirsdag 30.8. med middag, og kanskje kongelig utdeler av NHOs Nyskapingspris 2005? Morgenen 31.8. starter vi jakten på næringspolitikken.

Detaljer

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap

Innst. S. nr. 72. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innst. S. nr. 72 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap Innstilling fra Stortingets presidentskap om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Til

Detaljer

Presidenten: Representanten Svein Roald Hansen vil framsette to grunnlovsforslag.

Presidenten: Representanten Svein Roald Hansen vil framsette to grunnlovsforslag. 4066 30. sep. Dagsorden Møte tirsdag den 30. september kl. 12.13 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 104): 1. Valg av nytt medlem og varamedlem til valgkomiteen 2. Forslag

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06.

Offentlig journal. Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet. Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.06.2012 Sikkerhetstiltak H7 - risikovurdering av Stortingets virksomhet Rapport ifm hendelser 220711 2011/1188-21 6794/2012

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok.

Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009 - reiseutgifter ektefelle ledsager. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.01.2011 Presidentskapets middag på Akershus Slott 060609 i anledning avslutningen av stortingsperioden 2005-2009

Detaljer

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens medlemmer May Britt Vihovde (leiar, Rogaland) Andreas K. Enge (nestleiar, Sør-Trøndelag) Borghild Tenden (stortingsgruppa) Randi Øgrey (Akershus) Jan Kløvstad (Aust-Agder)

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Dok.dato: 28.03.2012. Dok.dato: 20.06.2012

Dok.dato: 28.03.2012. Dok.dato: 20.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.06.2012 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite besøk til Nepal KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013

Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning innen 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.1.2011, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 24.01.2011 Dokument 8:39 S Svar på brev av 291110 - departementets vurdering av forslaget om full fosterhjemsdekning

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.03.2011 Personal ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2011/411-1 2566/2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Offentlig journal. Prop 77 L Spørsmål fra komiteen. Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011 14.04.2011 18.04.

Offentlig journal. Prop 77 L Spørsmål fra komiteen. Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011 14.04.2011 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 Prop 77 L Spørsmål fra komiteen Prop. 77 L (2010-2011) Endringar i aksjelova mv. 2011/559-2 4339/2011

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten

Dok.dato: 19.01.2012. Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 23.01.2012 Søknad om bevertning i anledning møte med Civilutskottet 070212 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok.

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 28.11.2013 Stortingets ansvarskommisjon - periode som medlem utløpt

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Dok.dato: 13.06.2014. Dok.dato: 16.06.2014

Dok.dato: 13.06.2014. Dok.dato: 16.06.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.06.2014 Dokument 8:73 S Anmodning om utsettelse av avgivelse Dokument 8:73 S (2013-2014) Representantforslag

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Dok.dato: 14.12.2010. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.dato: 14.12.2010

Dok.dato: 14.12.2010. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.dato: 14.12.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 20.12.2010 Prop 22 S Taletidsfordeling 161210 Prop. 22 S (2010-2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Offentlig journal. Gobelin av Jan Groth - på prøve. Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 25.11.2010 29.11.2010. Markering 171210 kl 1000-1200

Offentlig journal. Gobelin av Jan Groth - på prøve. Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 25.11.2010 29.11.2010. Markering 171210 kl 1000-1200 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.11.2010 Gobelin av Jan Groth - på prøve Gobelin av Jan Groth 2010/1829-1 11745/2010 Galleri Riis Markering 171210 kl 1000-1200

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Offentlig journal. Timelønnede vakter sommeren 2011. Timelønnede vakter og sommervikarer sommeren 2011 2011/399-2 6429/2011 31.05.2011 06.06.

Offentlig journal. Timelønnede vakter sommeren 2011. Timelønnede vakter og sommervikarer sommeren 2011 2011/399-2 6429/2011 31.05.2011 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Timelønnede vakter sommeren 2011 Timelønnede vakter og sommervikarer sommeren 2011 2011/399-2 6429/2011

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.09.2011 - fratredelse - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 22.08.2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger -

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.06.2012 2012/201-28 6849/2012 Justis- og beredskapsdepartementet 2012/201-29 6850/2012 Kulturdepartementet 2012/201-30

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2010. Dok.dato: 05.01.2012. Dok.dato: 05.01.2012

Dok.dato: 25.03.2010. Dok.dato: 05.01.2012. Dok.dato: 05.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 09.01.2012 Europarådet møte Standing Comittee 120310 - referat Europarådet - PACE komiteer - møter 2009/2441-3 3312/2010

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer