Transaksjonsdagen Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen"

Transkript

1 Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

2 SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør og Styreleder i Bergen Næringsråd Bergen, 28. januar 2014

3 AGENDA Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Kort om Sparebanken Vest Regionalt utgangspunkt og bankmarkedet Nye kapitalregler - prosyklikalitet Betydning for et kapitalintensivt næringsliv?

4 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank Børsnotert siden milliarder kroner i forvaltningskapital Over privatkunder og bedriftskunder

5 NY ORGANISERING - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS KRAV BÅDE FRA EIERE OG KUNDER ADMINISTRERENDE DIREKTØR Jan Erik Kjerpeseth MARKED, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSANSVAR Siren Sundland HR OG ORGANISASJONS- UTVIKLING Gro Hatleskog JURIDISK / KREDITT Pål Pedersen PERSONMARKED Hallgeir Isdahl BEDRIFTSMARKED OG MARKETS Ragnhild Fresvik (konstituert Jan Hjellestad) FORRETNINGSSTØTTE OG UTVIKLING Bjørg Marit Eknes FINANS OG RISIKOSTYRING Frank Johannesen Effektivisering av prosesser Tydeliggjøring av resultatansvar Mer prestasjons- og kundeorientert ledelse 4

6 HISTORISK VEKST I BM SEGMENTET HAR GITT GOD BRANSJEDIVERSIFISERING Sammensetning likviditetsportefølje 3Q 2012 BM vekst målt mot K2 vekst Diversifisert BM-portefølje ** 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % ,00 % SPV 12 mnd K2 12 mnd 5 *) Målt på selskapsspesifikk basis **) Bransjenes volum relativt til totalt BM-volum, inkludert ubenyttede rammer. Tall pr 3.kv 2013

7 SPAREBANKEN VEST GODT I RUTE - TILFREDSSTILLER KRAV OM 13 % REN KJERNEKAPITAL I 2016 CET med ulike vekstforutsetninger og videreført Basel I gulv PM/ BM 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0% 14,4% 14,2% 14,0% 13,8% 13,6% 13,5% 13,3% 13,1% 1% 14,3% 14,1% 13,9% 13,7% 13,5% 13,4% 13,2% 13,0% 2% 14,1% 14,0% 13,8% 13,6% 13,4% 13,3% 13,1% 12,9% 3% 14,0% 13,8% 13,7% 13,5% 13,3% 13,2% 13,0% 12,8% 4% 13,9% 13,7% 13,5% 13,4% 13,2% 13,0% 12,9% 12,7% 5% 13,8% 13,6% 13,4% 13,3% 13,1% 12,9% 12,8% 12,6% 6

8 REGULERING: SPAREBANKEN VEST ANBEFALER - BRUKE PILAR II OG INNFØRE STRENGERE STRESSTESTING Finansdepartementets forslag Sparebanken Vest sin anbefaling Økt Egenkapital Økt Egenkapital Egenkapital i dag Økte Pilar I krav Egenkapital i dag Økte Pilar II krav Økte Pilar I krav Økte risikovekter på boliglån Dagens kapitalkrav Beregningsgrunnlag IRB Dagens kapitalkrav Beregningsgrunnlag IRB Bankene øker sin tapsabsorberende kapital uten at konkurransen svekkes unødig Løsningen ivaretar norske myndigheters bekymring knyttet til norske boliglån 7

9 Den som ikke har evne og vilje til å gå gjennom bølgedaler, vil heller aldri få oppleve toppene. Helge Møgster Vestlandskonferansen 2014

10 VESTLANDET EN KAPITALINTENSIV REGION I VEKST SPAREBANKENE AV STOR BETYDNING FOR BEDRIFTSUTLÅN PÅ VESTLANDET Bedriftsutlån per landsdel og banktype (Mrd NOK og i %) Kommentarer Vestlandet nest største landsdel med 34% av totale bedriftsutlån Vestlandet den regionen der sparebankene nominelt bidrar mest andelen utgjør ca 40% i regionen Både BM utlåns- og innskuddsveksten på Vestlandet har vært større enn landsgjennomsnitt de siste årene men betydelig oppbremsing og negativ utlånsvekst siste kvartaler 9 Kilder: Den norske bedriftsbankboka 2011, SNF NHH

11 REGIONALT UTGANGSPUNKT: OSLO BØRS STERKE SEKTORER ER ALLE PÅ VESTLANDET Energi Shipping Sjømat 2 i Europa totalt (antall utstedere) 2 globalt oljeservice (antall utstedere og market cap) 1 i Europa totalt (antall utstedere) 2 globalt (antall utstedere) 1 globalt (antall utstedere og market cap) Kilde: Oslo Børs

12 FINANSKRISENS STORE «OPPDAGELSE» Finanskrisen har vist hvor sårbare særlig bankene er for forstyrrelser i penge- og kapitalmarkedene, at tillitssvikt i bankmarkedet kan spre seg raskt, og at svikt i banksektoren kan ha svært negative konsekvenser for økonomien generelt.

13 # PROBLEMS CAN BE COMPLICATED. SOLUTIONS CANNOT.

14 # PROBLEMS ARE COMPLICATED. SOLUTIONS ARE COMPLICATED.

15 # = PROSYKLIKALITET

16 BANKMARKEDET I NORGE I DAG Markedsandel målt i forvaltningskapital 31 % 41 % 2 % 26 % DnB NOR Norske forretningsbanker Sparebanker Internasjonale banker Kilde: Finans Norge./ Norges Bank. 1) Alle nasjonale banker og bankkonsern inklusive datterbanker og filialer i utlandet, samt utenlandskeide datterbanker og filialer. 15 BNP for Norge inkluderer oljesektoren. 2) Data for Belgia, Finland og Norge er for 2007, mens data for øvrige er for 2008.

17 IMF STUDIER AV LAND I TIDLIGERE INTERNASJONALE KRISER FELLESTREKK VED BANKVESENET? LAND MED HØY ANDEL AV UTLÅN FRA UTENLANDSKE BANKER HAR HATT SVAKERE VEKST, OG STØRRE SVINGNINGER I VEKSTEN SÆRLIG I PERIODEN ETTER FINANSKRISER

18 «DET VAR REGIONBANKENE SOM OPPRETTHOLDT KREDITT-TILGANGEN UNDER FINANSKRISEN» Utlånsvekst i % fordelt på bankgrupperinger Utenlandske banker strammet mer inn i kredittpraksisen enn hjemlandsbankene under finanskrisen Konkurransefordeler for utenlandske banker kan bidra til mer prosyklisk kredittpraksis i Norge Kilde: Norges Bank

19 UTENLANDSKE BANKER ENIG 18

20 STORDALEN HAR MYE RETT - KONSEKVENSENE AV REGULERINGENE MÅ VURDERES STORDALEN: - Norske banker er konkurransedyktige. Det vi ikke skal tukle med, er eierskapet til de store bankene. Da kan vi ende opp som et filialland. Under finans-krisen opplevde jeg banker som sa blankt nei, mens DnB fungerte.

21 NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 15 % BM: 55 % Krav til ren kjernekapital: 13 % EK-behov 3,250 mrd. Resultat 488 mill. ROE 15 %

22 Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 7,5 % NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 40 % BM: 80 % EK-behov 6,500 mrd. Resultat 488 mill.

23 Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 7,5 % NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 40 % BM: 80 % Risikovekter PM: 15 % BM: 55 % EK-behov 6,500 mrd. EK-behov 3,250 mrd. Resultat 488 mill. Resultat 488 mill. Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 15 %

24 BIDRAR DETTE TIL FINANSIELL STABILITET? «Handelsbanken Norge skor seg på mer lønnsomme boliglån. Den nyter godt av å være filial av en svensk bank og forholder seg til svenske kapitalkrav». «Wærsted åpner for at banken kan bli en filial av hovedkontoret om det blir for mange særnorske kapitalkrav. Danske Bank, Handelsbanken og SEB har valgt å organisere seg som filialer. - Jeg ser ikke bort fra at dette er noe vi vil vurdere når vi ser hvordan regelverket totalt sett kommer ut» «Norge er det eneste landet i Norden som har beholdt overgangsregelen og det såkalte Basel I-gulvet, og det rammer oss, DNB og andre banker. Det er av de tingene jeg mener den nye regjeringen absolutt bør se på» 23

25 Markedsandel målt i forvaltningskapital 31 % 41 % 2 % 26 % DnB NOR Norske forretningsbanker Sparebanker Internasjonale banker Kilde: FNO og IMF 24

26 MOTSYKLISK BUFFER NOE SOM VIL BLI SLÅTT AV I DÅRLIGE TIDER? 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 3,0 % 2,0 % 2,5 % 14,5 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 4,5 % 2,5 % 2,0 % 0,0 %

27 Dagens Næringsliv

28 HVORFOR PROSYKLIKALITET? # IRB OG IRB-A MOTSYKLISK BUFFER OG POLITIKERE MARKET TO MARKET VURDERINGER BOLIGPRISER OG KAPASITET PÅ OMF LAVE TAPSAVSETNINGER MER SVINGNINGER STØRRE INNSLAG AV INTERNASJONALE BANKER? KONKLUSJON; MER KREVENDE VED NESTE «KRISE»

29 «DET VAR REGIONBANKENE SOM OPPRETTHOLDT KREDITT-TILGANGEN UNDER FINANSKRISEN» Utlånsvekst i % fordelt på bankgrupperinger Utenlandske banker strammet mer inn i kredittpraksisen enn hjemlandsbankene under finanskrisen Konkurransefordeler for utenlandske banker kan bidra til mer prosyklisk kredittpraksis i Norge Kilde: Norges Bank

30 KONSEKVENSER FOR BEDRIFTSFINANSIERING? # - GEARING EGENKAPITAL - LIKVIDITET - KORTE LÅN RIMELIGST? - EN FORSKJELL Å HA EN NORSK BANK I RYGGEN?

31 Den som ikke har evne og vilje til å gå gjennom bølgedaler, vil heller aldri få oppleve toppene. Helge Møgster Vestlandskonferansen 2014

32 VI ER HER.

33 Lån med garanti fra GIEK. Søknadsprosessen; hva som vektlegges og gode råd Jan Inge Roald- Senior Vice President Bergen, /01/2014 1

34 Hva er GIEK? Et garantiinstitutt Viktigste produkt er garantier for langsiktige lån. Eid av og garanterer i navnet til den norske stat. Lokalisert i Oslo, ca. 75 ansatte. Garantiramme på NOK 145 mrd. 28/01/2014 2

35 GIEKs hovedmål Fremme norsk eksport Forutsetninger: Garantipremier må dekke tap og administrative kostnader. Innenfor lover, internasjonale avtaler og vedtekter 28/01/2014 3

36 T2 2013: Garantiansvar (81 mrd. NOK) fordelt på bransjer Olje og gass: 68 mrd Antall poliser: Olje og gass Energi N/A Vann, avløp og renovasjon 115 Fiskeri Skipsfart 4

37 Hvordan finansierer GIEK? Typisk sak. Norsk verft. Pris MNOK 333 Reder: Utenlandsk eller norsk Lån fra Eksportkreditt til reder på MNOK 200. GIEK garanterer for MNOK 140 (70%), kommersielle banker MNOK 60 (30%) Pari passu deltagelse med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med 1. prioritets pant fartøy, inntjening etc. Markedsbasert periodisk premie, + commitment fee, arrangement fee, etc. 28/01/2014 5

38 Hvordan finansierer GIEK? Typisk sak. Utenl. verft. Pris MNOK 700 Reder: Utenlandsk eller norsk GIEK garanterer for MNOK 200 (80% of norskinnholdet på MNOK 250) Lån på MNOK 490 til reder fra kommersielle banker og Eksportkreditt. GIEK garanterer for MNOK 200 (41%) ii) Kommersielle banker MNOK 290 (59%) Pari passu deltagelse med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med 1. prioritets pant fartøy, inntjening etc. Markedsbasert periodisk premie, + commitment fee, arrangement fee, etc. 28/01/2014 6

39 GIEKs normale praktiske krav (for langsiktige finansieringer): GIEKs formelle søknadsskjema fylt inn, eksportør, låntaker eller bank kan søke Bankvurdering av prosjektet Bankens tilsagnsbrev (term sheet) Akseptabel risiko Mye av de samme krav som kommersielle banker Due diligence, også omfattende av miljørisiko og sosiale forhold (CSR) 28/01/2014 7

40 Finansieringsprosessen Initiell fase Låntakerne er velkomne til å ha innledende samtaler med GIEK (møter, telefoner, ). Informasjons- og prosesseringsfase Formell søknadskjema med vedlegg til GIEK. Fullstendigheten i innholdet er ikke det som avgjør saken. Skjemaet brukes til å registrere saken i vårt elektroniske system. Ufullstendige søknader aksepteres. Bankvurdering og tilsagnsbrev (Term sheet). GIEK gjør normalt lite med saken før låntaker har avtalt hovedvilkår med risikotakende kommersiell bank. GIEK kan arbeide med saken basert på omtrentlige anslag for eksportens størrelse og uten formelle dokumenter fra eksportør. Betydelig utveksling av informasjon og diskusjon om kreditt- og garantivilkår. GIEKs saksbehandler skriver et notat til GIEKs besluttende organer med en innstilling. Miljø og sosiale forhold (CSR) sjekkes og bearbeides i den grad det er påkrevet. 28/01/2014 8

41 Finansieringsprosessen (forts). Beslutningsfasen GIEKs kredittkomite (møtes ukentlig) beslutter i saken, og for beløp som overstiger MNOK 200 anbefaler til GIEKs styre (møtes ca. 1 gang pr. måned). Kredittkomiteen kan ønske å justere vilkår og krav For de største beløpene ønsker GIEK at låntaker gir en presentasjon for GIEKs kredittkomite. Dokumentasjonsfasen GIEK utsteder et garantitilsagn til søker, som må aksepteres innen 3/6 måneder, muligens etter noen kommentarer og justeringer. Elementer av særlig viktighet vil måtte gå tilbake til GIEKs kredittkomite. På tidspunktet det er behov for GIEKs garanti og etter aksept av GIEK tilbud, vil GIEK utstede garantipolisen. Utstedelse av garantipolise er også avhengig av at eksportørerklæring(er) (1-2 sider undertegnet av eksportør) foreligger. GIEKs garantitekst er normalt 3-10 sider, kort men ikke en on-demand guarantee 28/01/2014 9

42 Noen observasjoner Der er ingen kø eller kønummer. Enkle saker og saker som hovedsakelig er gjentagelse av tidligere saker kan besluttes i løpet av noen uker (etter komplett info). Men dersom du er ny hos GIEK, bør du forvente et par måneder for «standard» saker. Vanskelige saker tar lengre tid. Dersom bankene ikke liker ditt finansieringsprosjekt, vil også GIEK være vanskelig. GIEK avslår sjelden en finansiering dersom låntaker har en bank som er villig. Jo større andel av finansieringen GIEK har, jo mer forsiktig vil vi opptre og i større grad ta oss friheter med å ønske endringer i forhold til bankens foreslåtte vilkår. Søkerne vil ofte ønske det maksimalt oppnåelige. GIEK tenderer til å øke markedets kredittkapasitet, ikke underby markedet. 28/01/

43 Noen observasjoner (forts.) Det er sjelden regler og reguleringer som tar tid, men kommersielle problemstillinger. GIEK aksepterer praktisk talt en hver bank som medlångiver eller medgarantist. GIEK kan delta uten Eksportkreditt, og Eksportkreditt uten GIEK. GIEK kan garantere både før og etter levering. Finansierer ofte sluttbruker, ikke direkte kjøper av utstyret. Det bør søkes i rimelig tid før objektet som skal finansieres er ferdigstilt 28/01/

44 Konkrete råd til låntaker I egenskap av låntaker og den som har nytte av garantien i siste instans, vær involvert i prosessen med GIEK. Vi ønsker førstehånds inntrykk og kunnskap om låntaker. Fremstill din sak som du vil gjøre det til din bank. Anmod GIEK om å realitetsbehandle søknaden din når du og banken din har en felles enighet om hovedstrukturen. Regn med å ha en vanskelig sak dersom du ønsker at GIEK skal avvike fra pari passu prinsippet 28/01/

45 GIEKs kredittvurdering- Nøkkelelementer Låntakers ekspertise, profesjonalitet og erfaring Cash Flow/inntjening/evne til å betjene gjeld Teknisk risiko Beskjeftigelse og godhet av charter- og leiekontrakter Kredittvurdering av låntakers hovedkunde (motpart) Markedsutsikter Sikkerheter Mulige miljøproblemstillinger/csr Betydning for norsk eksport Førleveringsrisiko 28/01/

46 Hvordan GIEK finansierer Ligner en banks kredittprosess Pari passu med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med by 1. prioritets pant Periodisk premie pluss beredsskapsprovisjon pluss andre provisjoner/fees GIEK kan være strengere enn bankene vedrørende miljø og sosiale forhold (CSR) GIEK samarbeider med bankene, og er ikke en konkurrent til dem GIEK har normalt ikke vært involvert i dokumentasjonsprosessen, men dette er i ferd med å endre seg Garantert beløp må ikke overstige 80/85% av norske leveranser Norske leveranser må normalt ha et norskinnhold på minst 30% for å bli kategorisert som norsk 28/01/

47 Viktige begrensende regler OECD regel: Minimum 15 % av kontraktsverdien skal betales kontant (20 % for skip), resten kan være lån GIEK kan garantere for opptil 90 % av et lån (kommersiell risiko) Maksimum 2-10 år avhengig av type eiendel og land, 12 år for skip og 18 år for fornybar energi. 28/01/

48 Karakteristika ved GIEKs finansieringer Kompletterer banksystemet Mange offshorefartøyer Mange norske rederier GIEK har historisk forestått prosjektfinansiering Etter finanskrisen har GIEK gitt mange garantier til fordel for mange mellomstore, større og etablerte selskaper. Sterk garantivekst i de siste 10 årene 28/01/

49 Takk for oppmerksomheten! Les mer på giek.no

50 Hvordan hente kapital gjennom offentlige emisjoner og børsintroduksjoner DNB Markets Global Investment Banking Bergen, 28 januar 2014 Strictly private and confidential

51 Agenda Oversikt hva er hva? Offentlige emisjoner hvorfor benytte seg av børsen? Hvem er investorene? Hvordan er markedet? Hvordan gjør vi det? 2

52 «Veier til Børsen» - hva er hva? Direkte Public equity N-OTC «Gråmarkedet» Børsnotering Oslo Axess Selskap Club deal Oslo børs hovedliste Private equity Direkte / indirekte Salg Industriell/ Finansiell investor 3

53 Hvorfor benytte seg av børsen? eller kanskje det riktige spørsmålet er «når er offentlige emisjoner et mulig svar» Selskapets motivasjon Eiernes motivasjon Finansiere vekst Synliggjøre verdier Forbedre risikostyring Ønsker synlighet Trenger et betalingsmiddel Ønsker eierstyring Tilrettelegge for deling Realisere/ tilrettelegge for realisasjon Diversifisere egen investerings portefølje 4

54 Hvem er investorene? Eierfordeling Oslo Børs 1 Husholdninger / Andre 7% Forsikring, pensjonsfond, finansielle foretak 9% Privatkontrollerte foretak 11% 37% Utlandet Offentlig forvaltning* 35% 1) % av markedsverdi. Per 31 desember 2013 * Inkluderer offentlig kontrollerte foretak Kilde: Oslo VPS, Oslo Børs 5

55 Hvem er de største investorene? 10 største norske institusjoner 1 10 største utenlandske institusjoner 1 Folketrygdfondet 32.0% Alecta Pension Insurance Mutual (SWE) 2.7% DNB Asset Management AS 6.3% Fidelity Management & Research Co (US) 2.5% KLP Kapitalforvaltning AS 2.1% Luxor Capital Group LP (US) 2.1% Skagen AS 2.0% Schroder Investment Management Ltd (UK) 2.0% Storebrand Asset Management AS 1.8% The Vanguard Group Inc (US) 1.8% Danske Capital AS Nordea Investment Management (Norway) Odin Forvaltning AS Pareto Forvaltning AS Eika Kapitalforvaltning 1.1% 0.9% 0.7% 0.6% 0.1% Swedbank Robur Fonder AB (SWE) 1.7% APG Asset Management NV (NL) 1.7% M&G Investment Management Ltd (UK) 1.5% Manning & Napier Advisors LLC (US) 1.5% Templeton Investment Counsel LLC (US) 1.4% 1) Basert på de ti største institusjonelle investorer for hvert av selskapene i OBX-indexen. Prosenttall representerer investors andel av utvalgets samlede eierskap i verdi. Kilde: Factset 22 januar

56 Hvordan er markedet? Gode utsikter for børsnoteringer Økende IPO aktivitet på Oslo Børs # of IPOs OSEBX VIX Statistics collected from ICI, covers US mutual funds which covers approx. 50% of world mutual funds 2 Funds that primarily invest in the US 3 Funds that primarily invest overseas Source: Investment Company Institute, Dealogic, FactSet, Oslo Børs as of 9 January

57 Et entusiastisk, syklisk aksjemarked Valuation «Smart Money» Institutional Investors Public New Paradigm Denial Delusion Return to «normal» Greed Bull trap Fear Enthusiasm Capitulation Media attention Return to mean Take-off 1st sell off Bear trap Mean Despair Stealth Phase Awareness Phase Mania Phase Blow-off Phase Time 8

58 Gode utsikter for børsnoteringer, - penger strømmer inn til fondene Utfordrende egenkapitalmarked Solid obligasjonsmarked Positivt skift egenkapital USDbn Total bond US domestic equity 2 World equity 3 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 1 Statistics collected from ICI, covers US mutual funds which covers approx. 50% of world mutual funds 2 Funds that primarily invest in the US 3 Funds that primarily invest overseas Source: Investment Company Institute, Dealogic, FactSet, Oslo Børs as of 9 January

59 Pris over inntjening og pris over bok OSEBX historisk P/E og P/B (12 mnd fwd) Avg Avg Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 P/E P/B (høyre akse) Source: Factset ( ). Factset Market Aggregate Ratios 10

60 Hva liker investorer å se? Suksessfaktorer for offentlig kapitalinnhenting Selskapet Tilrettelegging Sterk motivasjon for å skape aksjonær verdier Attraktiv prising Selskapsstruktur og corporate governance Gode mennesker i styret og ledelse God forretningsmodell som er lett å forstå Sterk posisjon i attraktive marked Fokus på ettermarked og aksjonæroppfølging Godt forberedt selskap + Godt tilrettelagt prosess = Suksess Rett timing Transaksjonsstørrelse Valg av tilretteleggere Valgt markedsplass/børs Godt tilrettelagt prosess Kloke medinvestorer 11

61 LISTING PROCESS Hvordan gjør vi det? Oversikt over børsnoteringsprosessen Notering Forberedelse & dokumentasjon Pre-marketing Markedsføring & gjennomføring Etter-markedet 8-12 uker 2-3 uker 2-3 weeks 12

62 APPENDIX Disclaimer This presentation is strictly confidential and prepared exclusively for the benefit and internal use of our client to whom it is directly addressed and delivered (including such client s subsidiaries, the Company ) and not for distribution or publication. The information may not be reproduced without the consent of DNB Markets. The information in this presentation is based upon any management forecasts supplied to us by the Company and publicly available information. We have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available. DNB Markets opinions and estimates constitute DNB Markets judgment and should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. Statements in the presentation reflect prevailing conditions and DNB Markets opinion at the date the presentation was prepared, all of which are accordingly subject to change. DNB Markets does not warrant that the information in the presentation is exact, correct or complete. The presentation is for discussion purposes only and is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, oral briefing provided by DNB Markets. Our analyses are not and do not purport to be appraisals of the assets, shares, or business of the Company or any other entity. DNB Markets makes no representation as to the actual value which may be received in connection with a transaction nor the legal, tax or accounting effects of consummating a transaction. Unless expressly contemplated hereby, the information in this presentation does not take into account the effects of a possible transaction or transactions involving an actual or potential change of control, which may have significant valuation and other effects. This presentation is not an offer or a recommendation to purchase or sell financial instruments or assets, and does not constitute a commitment by DNB Markets to underwrite, subscribe for or place any securities or to extend or arrange credit to or to provide any other services. DNB Markets does not accept any responsibility for direct or indirect losses that are due to the interpretation, and/or use, of this presentation. DNB Bank ASA and/or other companies in the DNB group or employees and/or officers in the group may be market makers, trade or hold positions in instruments referred to or connected therewith, or provide financial advice and banking services in this connection. Rules regarding confidentiality and other internal rules limit the exchange of information between different units in DNB Bank. Employees in DNB Markets who have prepared this presentation are therefore prevented from using, or being aware of, information in DNB Bank and other companies in the DNB group which may be relevant to this presentation. This presentation has been prepared in accordance with the general business terms of DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, available at dnb.no/markets. 13

63 Finansiering og eierstruktur Fridtjof Berents Bergen 28. januar 2014

64 Bankenes atferd Livselskapenes utfordring Obligasjoner som kapitalkilde Egenkapitalmarkedet for de mindre bedriftene 2

65 1. Bankenes atferd Capital what for? Moving from standardised to IRB Are PD s & LGD s sufficiently calibrated to provide risk weights that supplies capital enough to withstand a significant downturn in the economy? Traditional bank balance sheet Assets Liquidity Deposits Liabilities Risk weighted assets are a function of the expected loss: PD: Probability of Default LGD: Loss Given Default EAD: Exposure At Default R: Correlation to a systemic risk factor The capital adequacy regime intends to capture unexpected losses, while loan loss provisions should capture expected losses Loans Senior debt / Covered bonds Sub. debt (T2) Tier 1 capital EQ 3

66 1. Bankenes atferd RWA changes from Basel I to III can we compare? DNB (NOKbn) NDA (EURbn) SWED (SEKbn) % % % RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII SHB (SEKbn) SEB (SEKbn) DANSKE (DKKbn) % % % RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII Do the models in a sufficient manner focus on downturn scenarios («not business as usual»)? Model issues: Parameter stability Fluctuations in Pd s over time Differences in LGD s Different risk weights for similar exposures? 4

67 1. Bankenes atferd Financial crises what went wrong Liabilities Excluded Covered bonds These «guys» have externalised the cost of bankruptcy Covered deposits (provided by DGS) Household deposits/ SME deposits Senior debt/ Large corporate deposits Sub. debt (T2) Tier 1 capital EQ After a prorata write-down of all unsecured funding (incl. deposits (initial Cyprus package was a 6.7% levy on deposits up to EUR 100,000 and 9.9% on higher deposits), one has moved to deposit protection (naturally ex. large corporates which then would have chosen deposits vs. 3 month certificates). Bank resolution framework will push market pricing in the right direction 5

68 1. Bankenes atferd Høyere kapitalkrav bør ønskes velkommen sammen med mer informasjon Kreditt har vært for billig som følge av at aktørene i økonomien ikke stod overfor riktige priser som reflekterte reelle kapitalkostnader. Rådende oppfatning var at felleskapet var berett til å plukke opp regningen om kapitalallokeringen skulle svikte og store tap skulle oppstå. I et mer robust finanssystem vil kapitalen som banksystemet har anledning til å allokere samfunnet være en knappere ressurs og bankene må derfor ha anledning til å prise den deretter. På den måten sikres også en reell prioritering av prosjekter som skal finansieres. Dette må ikke oppfattes som et problem: Noe høyere finansieringskostnader er en forsikringspremie det er vel verdt å betale. Om rentenivået til aktørene i økonomien blir for høy vil sentralbankene kunne motvirke dette gjennom inflasjonsmålstyringen. Men mer informasjon kreves. Vi må kjenne til hvordan risiko er fordelt ned på de enkelte utlånsegmenter og på tvers av landegrenser. Først da får man et bedre grunnlag for effektiv allokering av kapital mellom banker som vil gagne de veldrevne og solide institusjonen gjennom lavere finansieringskostnader og høyere aksjemarkedsprising. 6

69 1. Bankenes atferd Solving the spread to achieve a 12% RoE target bps spread using a risk weight of 80% Funding cost: Assumed to be 50bps, given a mix of deposits and senior funding Maturity of 4 years with an upfront fee of 30bps Cost/income assumed at 35% Equity requirement at 14% of the risk weighted assets Looking at different loan loss provisions over the cycle Profitability sensitivity Average margin (bps) Lending fee (bps) Average funding costs (bps) Average maturity Ancillary business (in % of NII) 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Liquidity buffer 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Cost/Income ratio 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Loan loss ratio 0.20 % 0.30 % 0.40 % 0.50 % 0.60 % 0.70 % Tax rate 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Average risk weight 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % CT1 requirement 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Loan Required equity NII Ancillary business Total income Operating expenses Expected loan losses Pre-tax profit Taxes Net profit ROE 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 7

70 2. Livselskapenes utfordring Årlig garanti og opsjonalitet i norsk livsforsikring 3 % Individual Mid Konseptuell oversikt over opsjonalitet i norsk livsforsikring 12 % Avkastning STB Payoff til livselskapet 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % Økt bufferkapital beskytter nedsiden, men kun fra garantien ned til 0% avkastning En høyere allokering til aksjer øker forventet avkastning men gir også et større utfallsrom 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Sannsynlighet (illustrativ) Probability -6 % 0 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Porteføljeavkastning Portfolio Return (bokført) Probability Illustrativ sannsynlighet Livselskapets inntjening Payo ff 8

71 2. Livselskapenes utfordring Lavt rentenivå som i dag setter press på lønnsomheten før vi hensyntar langt liv og strengere kapitalkrav I sum kan livselskapets «payoff-funksjon» beskrives som en kombinasjon av: Et element av stabil inntjening, herunder rentegarantipremien for aktive ytelsesordninger Oppside: overskuddsdeling hvis bokført avkastning overstiger garantien Nedside: Hvis avkastningen er lavere enn garantien og buffere ikke er tilstrekkelige Lave Renter (som nå) Garantien kan i forventning møtes, men nedsiden er «i spill» Allokering: Behov for å sikre nedsiden, f.eks. med HTF-obligasjoner Høye renter Margin til garantien, lav sannsynlighet for tap Allokering: Mer rom for å eie f.eks. aksjer og eiendom 0% garanti garanti Eksempel fripoliser Forventet avkastning: 4% Garanti: 3.5% Meravkastning 0.5% Overskuddsdeling: 0.5% * 20% = 0.1% 4x Eksempel fripoliser Forventet avkastning: 5.5% Garanti: 3.5% Meravkastning 2% Overskuddsdeling: 2% * 20% = 0.4% Men før fripolisene er oppreservert vil alt av meravkastning allokeres til langt liv! 9

72 2. Livselskapenes utfordring Langt liv øker den effektive garantien Livselskapene vil respondere gjennom å «låse inn» porteføljen med høyere andel hold-til-forfall obligasjoner Selv om det samlede oppreserveringsbehovet for langt liv er estimert til om lag 8-9%, har flere livselskap allerede satt av reserver for å møte effekten av økende levealder Hvis en antar at det gjenstående reserveringsbehovet er 3%, vil den årlige effektive garantien øke med 0.6% i en femårsperiode - f.eks. fra 3.5% til 4.1% for fripoliser Hvis livselskapet kun oppnår 3.5% vil den årlige oppreserveringen bli finansiert av eier Hvis kredittobligasjoner av god kvalitet (fortrinnsvis i hold-til-forfall porteføljen) kan gi en stabil avkastning over den effektive garantien er det sannsynlig at dette vil prefereres fremfor aktiva som aksjer og eiendom (har også med mulige framtidige kapitalkrav å gjøre). Uten langt liv-reserveringer Med langt liv-reserveringer Antatt gode buffere er risikoen for tap begrenset Vesentlig risiko å ikke møte den effektive garantien Overskuddsdeling kun ved full reservering 0% garanti 0% garanti garanti + langt liv 10

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling Artikkelsamling Finansiell åpenhet: Grep

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer