Transaksjonsdagen Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen"

Transkript

1 Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

2 SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør og Styreleder i Bergen Næringsråd Bergen, 28. januar 2014

3 AGENDA Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Kort om Sparebanken Vest Regionalt utgangspunkt og bankmarkedet Nye kapitalregler - prosyklikalitet Betydning for et kapitalintensivt næringsliv?

4 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank Børsnotert siden milliarder kroner i forvaltningskapital Over privatkunder og bedriftskunder

5 NY ORGANISERING - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS KRAV BÅDE FRA EIERE OG KUNDER ADMINISTRERENDE DIREKTØR Jan Erik Kjerpeseth MARKED, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSANSVAR Siren Sundland HR OG ORGANISASJONS- UTVIKLING Gro Hatleskog JURIDISK / KREDITT Pål Pedersen PERSONMARKED Hallgeir Isdahl BEDRIFTSMARKED OG MARKETS Ragnhild Fresvik (konstituert Jan Hjellestad) FORRETNINGSSTØTTE OG UTVIKLING Bjørg Marit Eknes FINANS OG RISIKOSTYRING Frank Johannesen Effektivisering av prosesser Tydeliggjøring av resultatansvar Mer prestasjons- og kundeorientert ledelse 4

6 HISTORISK VEKST I BM SEGMENTET HAR GITT GOD BRANSJEDIVERSIFISERING Sammensetning likviditetsportefølje 3Q 2012 BM vekst målt mot K2 vekst Diversifisert BM-portefølje ** 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % ,00 % SPV 12 mnd K2 12 mnd 5 *) Målt på selskapsspesifikk basis **) Bransjenes volum relativt til totalt BM-volum, inkludert ubenyttede rammer. Tall pr 3.kv 2013

7 SPAREBANKEN VEST GODT I RUTE - TILFREDSSTILLER KRAV OM 13 % REN KJERNEKAPITAL I 2016 CET med ulike vekstforutsetninger og videreført Basel I gulv PM/ BM 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0% 14,4% 14,2% 14,0% 13,8% 13,6% 13,5% 13,3% 13,1% 1% 14,3% 14,1% 13,9% 13,7% 13,5% 13,4% 13,2% 13,0% 2% 14,1% 14,0% 13,8% 13,6% 13,4% 13,3% 13,1% 12,9% 3% 14,0% 13,8% 13,7% 13,5% 13,3% 13,2% 13,0% 12,8% 4% 13,9% 13,7% 13,5% 13,4% 13,2% 13,0% 12,9% 12,7% 5% 13,8% 13,6% 13,4% 13,3% 13,1% 12,9% 12,8% 12,6% 6

8 REGULERING: SPAREBANKEN VEST ANBEFALER - BRUKE PILAR II OG INNFØRE STRENGERE STRESSTESTING Finansdepartementets forslag Sparebanken Vest sin anbefaling Økt Egenkapital Økt Egenkapital Egenkapital i dag Økte Pilar I krav Egenkapital i dag Økte Pilar II krav Økte Pilar I krav Økte risikovekter på boliglån Dagens kapitalkrav Beregningsgrunnlag IRB Dagens kapitalkrav Beregningsgrunnlag IRB Bankene øker sin tapsabsorberende kapital uten at konkurransen svekkes unødig Løsningen ivaretar norske myndigheters bekymring knyttet til norske boliglån 7

9 Den som ikke har evne og vilje til å gå gjennom bølgedaler, vil heller aldri få oppleve toppene. Helge Møgster Vestlandskonferansen 2014

10 VESTLANDET EN KAPITALINTENSIV REGION I VEKST SPAREBANKENE AV STOR BETYDNING FOR BEDRIFTSUTLÅN PÅ VESTLANDET Bedriftsutlån per landsdel og banktype (Mrd NOK og i %) Kommentarer Vestlandet nest største landsdel med 34% av totale bedriftsutlån Vestlandet den regionen der sparebankene nominelt bidrar mest andelen utgjør ca 40% i regionen Både BM utlåns- og innskuddsveksten på Vestlandet har vært større enn landsgjennomsnitt de siste årene men betydelig oppbremsing og negativ utlånsvekst siste kvartaler 9 Kilder: Den norske bedriftsbankboka 2011, SNF NHH

11 REGIONALT UTGANGSPUNKT: OSLO BØRS STERKE SEKTORER ER ALLE PÅ VESTLANDET Energi Shipping Sjømat 2 i Europa totalt (antall utstedere) 2 globalt oljeservice (antall utstedere og market cap) 1 i Europa totalt (antall utstedere) 2 globalt (antall utstedere) 1 globalt (antall utstedere og market cap) Kilde: Oslo Børs

12 FINANSKRISENS STORE «OPPDAGELSE» Finanskrisen har vist hvor sårbare særlig bankene er for forstyrrelser i penge- og kapitalmarkedene, at tillitssvikt i bankmarkedet kan spre seg raskt, og at svikt i banksektoren kan ha svært negative konsekvenser for økonomien generelt.

13 # PROBLEMS CAN BE COMPLICATED. SOLUTIONS CANNOT.

14 # PROBLEMS ARE COMPLICATED. SOLUTIONS ARE COMPLICATED.

15 # = PROSYKLIKALITET

16 BANKMARKEDET I NORGE I DAG Markedsandel målt i forvaltningskapital 31 % 41 % 2 % 26 % DnB NOR Norske forretningsbanker Sparebanker Internasjonale banker Kilde: Finans Norge./ Norges Bank. 1) Alle nasjonale banker og bankkonsern inklusive datterbanker og filialer i utlandet, samt utenlandskeide datterbanker og filialer. 15 BNP for Norge inkluderer oljesektoren. 2) Data for Belgia, Finland og Norge er for 2007, mens data for øvrige er for 2008.

17 IMF STUDIER AV LAND I TIDLIGERE INTERNASJONALE KRISER FELLESTREKK VED BANKVESENET? LAND MED HØY ANDEL AV UTLÅN FRA UTENLANDSKE BANKER HAR HATT SVAKERE VEKST, OG STØRRE SVINGNINGER I VEKSTEN SÆRLIG I PERIODEN ETTER FINANSKRISER

18 «DET VAR REGIONBANKENE SOM OPPRETTHOLDT KREDITT-TILGANGEN UNDER FINANSKRISEN» Utlånsvekst i % fordelt på bankgrupperinger Utenlandske banker strammet mer inn i kredittpraksisen enn hjemlandsbankene under finanskrisen Konkurransefordeler for utenlandske banker kan bidra til mer prosyklisk kredittpraksis i Norge Kilde: Norges Bank

19 UTENLANDSKE BANKER ENIG 18

20 STORDALEN HAR MYE RETT - KONSEKVENSENE AV REGULERINGENE MÅ VURDERES STORDALEN: - Norske banker er konkurransedyktige. Det vi ikke skal tukle med, er eierskapet til de store bankene. Da kan vi ende opp som et filialland. Under finans-krisen opplevde jeg banker som sa blankt nei, mens DnB fungerte.

21 NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 15 % BM: 55 % Krav til ren kjernekapital: 13 % EK-behov 3,250 mrd. Resultat 488 mill. ROE 15 %

22 Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 7,5 % NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 40 % BM: 80 % EK-behov 6,500 mrd. Resultat 488 mill.

23 Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 7,5 % NyBank.no 100 mrd. i utlån 75 % PM-andel 25 % BM-andel Risikovekter PM: 40 % BM: 80 % Risikovekter PM: 15 % BM: 55 % EK-behov 6,500 mrd. EK-behov 3,250 mrd. Resultat 488 mill. Resultat 488 mill. Krav til ren kjernekapital: 13 % ROE 15 %

24 BIDRAR DETTE TIL FINANSIELL STABILITET? «Handelsbanken Norge skor seg på mer lønnsomme boliglån. Den nyter godt av å være filial av en svensk bank og forholder seg til svenske kapitalkrav». «Wærsted åpner for at banken kan bli en filial av hovedkontoret om det blir for mange særnorske kapitalkrav. Danske Bank, Handelsbanken og SEB har valgt å organisere seg som filialer. - Jeg ser ikke bort fra at dette er noe vi vil vurdere når vi ser hvordan regelverket totalt sett kommer ut» «Norge er det eneste landet i Norden som har beholdt overgangsregelen og det såkalte Basel I-gulvet, og det rammer oss, DNB og andre banker. Det er av de tingene jeg mener den nye regjeringen absolutt bør se på» 23

25 Markedsandel målt i forvaltningskapital 31 % 41 % 2 % 26 % DnB NOR Norske forretningsbanker Sparebanker Internasjonale banker Kilde: FNO og IMF 24

26 MOTSYKLISK BUFFER NOE SOM VIL BLI SLÅTT AV I DÅRLIGE TIDER? 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 3,0 % 2,0 % 2,5 % 14,5 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 4,5 % 2,5 % 2,0 % 0,0 %

27 Dagens Næringsliv

28 HVORFOR PROSYKLIKALITET? # IRB OG IRB-A MOTSYKLISK BUFFER OG POLITIKERE MARKET TO MARKET VURDERINGER BOLIGPRISER OG KAPASITET PÅ OMF LAVE TAPSAVSETNINGER MER SVINGNINGER STØRRE INNSLAG AV INTERNASJONALE BANKER? KONKLUSJON; MER KREVENDE VED NESTE «KRISE»

29 «DET VAR REGIONBANKENE SOM OPPRETTHOLDT KREDITT-TILGANGEN UNDER FINANSKRISEN» Utlånsvekst i % fordelt på bankgrupperinger Utenlandske banker strammet mer inn i kredittpraksisen enn hjemlandsbankene under finanskrisen Konkurransefordeler for utenlandske banker kan bidra til mer prosyklisk kredittpraksis i Norge Kilde: Norges Bank

30 KONSEKVENSER FOR BEDRIFTSFINANSIERING? # - GEARING EGENKAPITAL - LIKVIDITET - KORTE LÅN RIMELIGST? - EN FORSKJELL Å HA EN NORSK BANK I RYGGEN?

31 Den som ikke har evne og vilje til å gå gjennom bølgedaler, vil heller aldri få oppleve toppene. Helge Møgster Vestlandskonferansen 2014

32 VI ER HER.

33 Lån med garanti fra GIEK. Søknadsprosessen; hva som vektlegges og gode råd Jan Inge Roald- Senior Vice President Bergen, /01/2014 1

34 Hva er GIEK? Et garantiinstitutt Viktigste produkt er garantier for langsiktige lån. Eid av og garanterer i navnet til den norske stat. Lokalisert i Oslo, ca. 75 ansatte. Garantiramme på NOK 145 mrd. 28/01/2014 2

35 GIEKs hovedmål Fremme norsk eksport Forutsetninger: Garantipremier må dekke tap og administrative kostnader. Innenfor lover, internasjonale avtaler og vedtekter 28/01/2014 3

36 T2 2013: Garantiansvar (81 mrd. NOK) fordelt på bransjer Olje og gass: 68 mrd Antall poliser: Olje og gass Energi N/A Vann, avløp og renovasjon 115 Fiskeri Skipsfart 4

37 Hvordan finansierer GIEK? Typisk sak. Norsk verft. Pris MNOK 333 Reder: Utenlandsk eller norsk Lån fra Eksportkreditt til reder på MNOK 200. GIEK garanterer for MNOK 140 (70%), kommersielle banker MNOK 60 (30%) Pari passu deltagelse med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med 1. prioritets pant fartøy, inntjening etc. Markedsbasert periodisk premie, + commitment fee, arrangement fee, etc. 28/01/2014 5

38 Hvordan finansierer GIEK? Typisk sak. Utenl. verft. Pris MNOK 700 Reder: Utenlandsk eller norsk GIEK garanterer for MNOK 200 (80% of norskinnholdet på MNOK 250) Lån på MNOK 490 til reder fra kommersielle banker og Eksportkreditt. GIEK garanterer for MNOK 200 (41%) ii) Kommersielle banker MNOK 290 (59%) Pari passu deltagelse med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med 1. prioritets pant fartøy, inntjening etc. Markedsbasert periodisk premie, + commitment fee, arrangement fee, etc. 28/01/2014 6

39 GIEKs normale praktiske krav (for langsiktige finansieringer): GIEKs formelle søknadsskjema fylt inn, eksportør, låntaker eller bank kan søke Bankvurdering av prosjektet Bankens tilsagnsbrev (term sheet) Akseptabel risiko Mye av de samme krav som kommersielle banker Due diligence, også omfattende av miljørisiko og sosiale forhold (CSR) 28/01/2014 7

40 Finansieringsprosessen Initiell fase Låntakerne er velkomne til å ha innledende samtaler med GIEK (møter, telefoner, ). Informasjons- og prosesseringsfase Formell søknadskjema med vedlegg til GIEK. Fullstendigheten i innholdet er ikke det som avgjør saken. Skjemaet brukes til å registrere saken i vårt elektroniske system. Ufullstendige søknader aksepteres. Bankvurdering og tilsagnsbrev (Term sheet). GIEK gjør normalt lite med saken før låntaker har avtalt hovedvilkår med risikotakende kommersiell bank. GIEK kan arbeide med saken basert på omtrentlige anslag for eksportens størrelse og uten formelle dokumenter fra eksportør. Betydelig utveksling av informasjon og diskusjon om kreditt- og garantivilkår. GIEKs saksbehandler skriver et notat til GIEKs besluttende organer med en innstilling. Miljø og sosiale forhold (CSR) sjekkes og bearbeides i den grad det er påkrevet. 28/01/2014 8

41 Finansieringsprosessen (forts). Beslutningsfasen GIEKs kredittkomite (møtes ukentlig) beslutter i saken, og for beløp som overstiger MNOK 200 anbefaler til GIEKs styre (møtes ca. 1 gang pr. måned). Kredittkomiteen kan ønske å justere vilkår og krav For de største beløpene ønsker GIEK at låntaker gir en presentasjon for GIEKs kredittkomite. Dokumentasjonsfasen GIEK utsteder et garantitilsagn til søker, som må aksepteres innen 3/6 måneder, muligens etter noen kommentarer og justeringer. Elementer av særlig viktighet vil måtte gå tilbake til GIEKs kredittkomite. På tidspunktet det er behov for GIEKs garanti og etter aksept av GIEK tilbud, vil GIEK utstede garantipolisen. Utstedelse av garantipolise er også avhengig av at eksportørerklæring(er) (1-2 sider undertegnet av eksportør) foreligger. GIEKs garantitekst er normalt 3-10 sider, kort men ikke en on-demand guarantee 28/01/2014 9

42 Noen observasjoner Der er ingen kø eller kønummer. Enkle saker og saker som hovedsakelig er gjentagelse av tidligere saker kan besluttes i løpet av noen uker (etter komplett info). Men dersom du er ny hos GIEK, bør du forvente et par måneder for «standard» saker. Vanskelige saker tar lengre tid. Dersom bankene ikke liker ditt finansieringsprosjekt, vil også GIEK være vanskelig. GIEK avslår sjelden en finansiering dersom låntaker har en bank som er villig. Jo større andel av finansieringen GIEK har, jo mer forsiktig vil vi opptre og i større grad ta oss friheter med å ønske endringer i forhold til bankens foreslåtte vilkår. Søkerne vil ofte ønske det maksimalt oppnåelige. GIEK tenderer til å øke markedets kredittkapasitet, ikke underby markedet. 28/01/

43 Noen observasjoner (forts.) Det er sjelden regler og reguleringer som tar tid, men kommersielle problemstillinger. GIEK aksepterer praktisk talt en hver bank som medlångiver eller medgarantist. GIEK kan delta uten Eksportkreditt, og Eksportkreditt uten GIEK. GIEK kan garantere både før og etter levering. Finansierer ofte sluttbruker, ikke direkte kjøper av utstyret. Det bør søkes i rimelig tid før objektet som skal finansieres er ferdigstilt 28/01/

44 Konkrete råd til låntaker I egenskap av låntaker og den som har nytte av garantien i siste instans, vær involvert i prosessen med GIEK. Vi ønsker førstehånds inntrykk og kunnskap om låntaker. Fremstill din sak som du vil gjøre det til din bank. Anmod GIEK om å realitetsbehandle søknaden din når du og banken din har en felles enighet om hovedstrukturen. Regn med å ha en vanskelig sak dersom du ønsker at GIEK skal avvike fra pari passu prinsippet 28/01/

45 GIEKs kredittvurdering- Nøkkelelementer Låntakers ekspertise, profesjonalitet og erfaring Cash Flow/inntjening/evne til å betjene gjeld Teknisk risiko Beskjeftigelse og godhet av charter- og leiekontrakter Kredittvurdering av låntakers hovedkunde (motpart) Markedsutsikter Sikkerheter Mulige miljøproblemstillinger/csr Betydning for norsk eksport Førleveringsrisiko 28/01/

46 Hvordan GIEK finansierer Ligner en banks kredittprosess Pari passu med banker (sikkerheter, prising og andre vilkår) Sikret med by 1. prioritets pant Periodisk premie pluss beredsskapsprovisjon pluss andre provisjoner/fees GIEK kan være strengere enn bankene vedrørende miljø og sosiale forhold (CSR) GIEK samarbeider med bankene, og er ikke en konkurrent til dem GIEK har normalt ikke vært involvert i dokumentasjonsprosessen, men dette er i ferd med å endre seg Garantert beløp må ikke overstige 80/85% av norske leveranser Norske leveranser må normalt ha et norskinnhold på minst 30% for å bli kategorisert som norsk 28/01/

47 Viktige begrensende regler OECD regel: Minimum 15 % av kontraktsverdien skal betales kontant (20 % for skip), resten kan være lån GIEK kan garantere for opptil 90 % av et lån (kommersiell risiko) Maksimum 2-10 år avhengig av type eiendel og land, 12 år for skip og 18 år for fornybar energi. 28/01/

48 Karakteristika ved GIEKs finansieringer Kompletterer banksystemet Mange offshorefartøyer Mange norske rederier GIEK har historisk forestått prosjektfinansiering Etter finanskrisen har GIEK gitt mange garantier til fordel for mange mellomstore, større og etablerte selskaper. Sterk garantivekst i de siste 10 årene 28/01/

49 Takk for oppmerksomheten! Les mer på giek.no

50 Hvordan hente kapital gjennom offentlige emisjoner og børsintroduksjoner DNB Markets Global Investment Banking Bergen, 28 januar 2014 Strictly private and confidential

51 Agenda Oversikt hva er hva? Offentlige emisjoner hvorfor benytte seg av børsen? Hvem er investorene? Hvordan er markedet? Hvordan gjør vi det? 2

52 «Veier til Børsen» - hva er hva? Direkte Public equity N-OTC «Gråmarkedet» Børsnotering Oslo Axess Selskap Club deal Oslo børs hovedliste Private equity Direkte / indirekte Salg Industriell/ Finansiell investor 3

53 Hvorfor benytte seg av børsen? eller kanskje det riktige spørsmålet er «når er offentlige emisjoner et mulig svar» Selskapets motivasjon Eiernes motivasjon Finansiere vekst Synliggjøre verdier Forbedre risikostyring Ønsker synlighet Trenger et betalingsmiddel Ønsker eierstyring Tilrettelegge for deling Realisere/ tilrettelegge for realisasjon Diversifisere egen investerings portefølje 4

54 Hvem er investorene? Eierfordeling Oslo Børs 1 Husholdninger / Andre 7% Forsikring, pensjonsfond, finansielle foretak 9% Privatkontrollerte foretak 11% 37% Utlandet Offentlig forvaltning* 35% 1) % av markedsverdi. Per 31 desember 2013 * Inkluderer offentlig kontrollerte foretak Kilde: Oslo VPS, Oslo Børs 5

55 Hvem er de største investorene? 10 største norske institusjoner 1 10 største utenlandske institusjoner 1 Folketrygdfondet 32.0% Alecta Pension Insurance Mutual (SWE) 2.7% DNB Asset Management AS 6.3% Fidelity Management & Research Co (US) 2.5% KLP Kapitalforvaltning AS 2.1% Luxor Capital Group LP (US) 2.1% Skagen AS 2.0% Schroder Investment Management Ltd (UK) 2.0% Storebrand Asset Management AS 1.8% The Vanguard Group Inc (US) 1.8% Danske Capital AS Nordea Investment Management (Norway) Odin Forvaltning AS Pareto Forvaltning AS Eika Kapitalforvaltning 1.1% 0.9% 0.7% 0.6% 0.1% Swedbank Robur Fonder AB (SWE) 1.7% APG Asset Management NV (NL) 1.7% M&G Investment Management Ltd (UK) 1.5% Manning & Napier Advisors LLC (US) 1.5% Templeton Investment Counsel LLC (US) 1.4% 1) Basert på de ti største institusjonelle investorer for hvert av selskapene i OBX-indexen. Prosenttall representerer investors andel av utvalgets samlede eierskap i verdi. Kilde: Factset 22 januar

56 Hvordan er markedet? Gode utsikter for børsnoteringer Økende IPO aktivitet på Oslo Børs # of IPOs OSEBX VIX Statistics collected from ICI, covers US mutual funds which covers approx. 50% of world mutual funds 2 Funds that primarily invest in the US 3 Funds that primarily invest overseas Source: Investment Company Institute, Dealogic, FactSet, Oslo Børs as of 9 January

57 Et entusiastisk, syklisk aksjemarked Valuation «Smart Money» Institutional Investors Public New Paradigm Denial Delusion Return to «normal» Greed Bull trap Fear Enthusiasm Capitulation Media attention Return to mean Take-off 1st sell off Bear trap Mean Despair Stealth Phase Awareness Phase Mania Phase Blow-off Phase Time 8

58 Gode utsikter for børsnoteringer, - penger strømmer inn til fondene Utfordrende egenkapitalmarked Solid obligasjonsmarked Positivt skift egenkapital USDbn Total bond US domestic equity 2 World equity 3 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 1 Statistics collected from ICI, covers US mutual funds which covers approx. 50% of world mutual funds 2 Funds that primarily invest in the US 3 Funds that primarily invest overseas Source: Investment Company Institute, Dealogic, FactSet, Oslo Børs as of 9 January

59 Pris over inntjening og pris over bok OSEBX historisk P/E og P/B (12 mnd fwd) Avg Avg Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 P/E P/B (høyre akse) Source: Factset ( ). Factset Market Aggregate Ratios 10

60 Hva liker investorer å se? Suksessfaktorer for offentlig kapitalinnhenting Selskapet Tilrettelegging Sterk motivasjon for å skape aksjonær verdier Attraktiv prising Selskapsstruktur og corporate governance Gode mennesker i styret og ledelse God forretningsmodell som er lett å forstå Sterk posisjon i attraktive marked Fokus på ettermarked og aksjonæroppfølging Godt forberedt selskap + Godt tilrettelagt prosess = Suksess Rett timing Transaksjonsstørrelse Valg av tilretteleggere Valgt markedsplass/børs Godt tilrettelagt prosess Kloke medinvestorer 11

61 LISTING PROCESS Hvordan gjør vi det? Oversikt over børsnoteringsprosessen Notering Forberedelse & dokumentasjon Pre-marketing Markedsføring & gjennomføring Etter-markedet 8-12 uker 2-3 uker 2-3 weeks 12

62 APPENDIX Disclaimer This presentation is strictly confidential and prepared exclusively for the benefit and internal use of our client to whom it is directly addressed and delivered (including such client s subsidiaries, the Company ) and not for distribution or publication. The information may not be reproduced without the consent of DNB Markets. The information in this presentation is based upon any management forecasts supplied to us by the Company and publicly available information. We have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available. DNB Markets opinions and estimates constitute DNB Markets judgment and should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. Statements in the presentation reflect prevailing conditions and DNB Markets opinion at the date the presentation was prepared, all of which are accordingly subject to change. DNB Markets does not warrant that the information in the presentation is exact, correct or complete. The presentation is for discussion purposes only and is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, oral briefing provided by DNB Markets. Our analyses are not and do not purport to be appraisals of the assets, shares, or business of the Company or any other entity. DNB Markets makes no representation as to the actual value which may be received in connection with a transaction nor the legal, tax or accounting effects of consummating a transaction. Unless expressly contemplated hereby, the information in this presentation does not take into account the effects of a possible transaction or transactions involving an actual or potential change of control, which may have significant valuation and other effects. This presentation is not an offer or a recommendation to purchase or sell financial instruments or assets, and does not constitute a commitment by DNB Markets to underwrite, subscribe for or place any securities or to extend or arrange credit to or to provide any other services. DNB Markets does not accept any responsibility for direct or indirect losses that are due to the interpretation, and/or use, of this presentation. DNB Bank ASA and/or other companies in the DNB group or employees and/or officers in the group may be market makers, trade or hold positions in instruments referred to or connected therewith, or provide financial advice and banking services in this connection. Rules regarding confidentiality and other internal rules limit the exchange of information between different units in DNB Bank. Employees in DNB Markets who have prepared this presentation are therefore prevented from using, or being aware of, information in DNB Bank and other companies in the DNB group which may be relevant to this presentation. This presentation has been prepared in accordance with the general business terms of DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, available at dnb.no/markets. 13

63 Finansiering og eierstruktur Fridtjof Berents Bergen 28. januar 2014

64 Bankenes atferd Livselskapenes utfordring Obligasjoner som kapitalkilde Egenkapitalmarkedet for de mindre bedriftene 2

65 1. Bankenes atferd Capital what for? Moving from standardised to IRB Are PD s & LGD s sufficiently calibrated to provide risk weights that supplies capital enough to withstand a significant downturn in the economy? Traditional bank balance sheet Assets Liquidity Deposits Liabilities Risk weighted assets are a function of the expected loss: PD: Probability of Default LGD: Loss Given Default EAD: Exposure At Default R: Correlation to a systemic risk factor The capital adequacy regime intends to capture unexpected losses, while loan loss provisions should capture expected losses Loans Senior debt / Covered bonds Sub. debt (T2) Tier 1 capital EQ 3

66 1. Bankenes atferd RWA changes from Basel I to III can we compare? DNB (NOKbn) NDA (EURbn) SWED (SEKbn) % % % RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII SHB (SEKbn) SEB (SEKbn) DANSKE (DKKbn) % % % RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII RWA BI RWA BII trans RWA BII Do the models in a sufficient manner focus on downturn scenarios («not business as usual»)? Model issues: Parameter stability Fluctuations in Pd s over time Differences in LGD s Different risk weights for similar exposures? 4

67 1. Bankenes atferd Financial crises what went wrong Liabilities Excluded Covered bonds These «guys» have externalised the cost of bankruptcy Covered deposits (provided by DGS) Household deposits/ SME deposits Senior debt/ Large corporate deposits Sub. debt (T2) Tier 1 capital EQ After a prorata write-down of all unsecured funding (incl. deposits (initial Cyprus package was a 6.7% levy on deposits up to EUR 100,000 and 9.9% on higher deposits), one has moved to deposit protection (naturally ex. large corporates which then would have chosen deposits vs. 3 month certificates). Bank resolution framework will push market pricing in the right direction 5

68 1. Bankenes atferd Høyere kapitalkrav bør ønskes velkommen sammen med mer informasjon Kreditt har vært for billig som følge av at aktørene i økonomien ikke stod overfor riktige priser som reflekterte reelle kapitalkostnader. Rådende oppfatning var at felleskapet var berett til å plukke opp regningen om kapitalallokeringen skulle svikte og store tap skulle oppstå. I et mer robust finanssystem vil kapitalen som banksystemet har anledning til å allokere samfunnet være en knappere ressurs og bankene må derfor ha anledning til å prise den deretter. På den måten sikres også en reell prioritering av prosjekter som skal finansieres. Dette må ikke oppfattes som et problem: Noe høyere finansieringskostnader er en forsikringspremie det er vel verdt å betale. Om rentenivået til aktørene i økonomien blir for høy vil sentralbankene kunne motvirke dette gjennom inflasjonsmålstyringen. Men mer informasjon kreves. Vi må kjenne til hvordan risiko er fordelt ned på de enkelte utlånsegmenter og på tvers av landegrenser. Først da får man et bedre grunnlag for effektiv allokering av kapital mellom banker som vil gagne de veldrevne og solide institusjonen gjennom lavere finansieringskostnader og høyere aksjemarkedsprising. 6

69 1. Bankenes atferd Solving the spread to achieve a 12% RoE target bps spread using a risk weight of 80% Funding cost: Assumed to be 50bps, given a mix of deposits and senior funding Maturity of 4 years with an upfront fee of 30bps Cost/income assumed at 35% Equity requirement at 14% of the risk weighted assets Looking at different loan loss provisions over the cycle Profitability sensitivity Average margin (bps) Lending fee (bps) Average funding costs (bps) Average maturity Ancillary business (in % of NII) 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Liquidity buffer 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Cost/Income ratio 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Loan loss ratio 0.20 % 0.30 % 0.40 % 0.50 % 0.60 % 0.70 % Tax rate 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Average risk weight 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % CT1 requirement 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Loan Required equity NII Ancillary business Total income Operating expenses Expected loan losses Pre-tax profit Taxes Net profit ROE 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 12.0 % 7

70 2. Livselskapenes utfordring Årlig garanti og opsjonalitet i norsk livsforsikring 3 % Individual Mid Konseptuell oversikt over opsjonalitet i norsk livsforsikring 12 % Avkastning STB Payoff til livselskapet 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % Økt bufferkapital beskytter nedsiden, men kun fra garantien ned til 0% avkastning En høyere allokering til aksjer øker forventet avkastning men gir også et større utfallsrom 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Sannsynlighet (illustrativ) Probability -6 % 0 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % Porteføljeavkastning Portfolio Return (bokført) Probability Illustrativ sannsynlighet Livselskapets inntjening Payo ff 8

71 2. Livselskapenes utfordring Lavt rentenivå som i dag setter press på lønnsomheten før vi hensyntar langt liv og strengere kapitalkrav I sum kan livselskapets «payoff-funksjon» beskrives som en kombinasjon av: Et element av stabil inntjening, herunder rentegarantipremien for aktive ytelsesordninger Oppside: overskuddsdeling hvis bokført avkastning overstiger garantien Nedside: Hvis avkastningen er lavere enn garantien og buffere ikke er tilstrekkelige Lave Renter (som nå) Garantien kan i forventning møtes, men nedsiden er «i spill» Allokering: Behov for å sikre nedsiden, f.eks. med HTF-obligasjoner Høye renter Margin til garantien, lav sannsynlighet for tap Allokering: Mer rom for å eie f.eks. aksjer og eiendom 0% garanti garanti Eksempel fripoliser Forventet avkastning: 4% Garanti: 3.5% Meravkastning 0.5% Overskuddsdeling: 0.5% * 20% = 0.1% 4x Eksempel fripoliser Forventet avkastning: 5.5% Garanti: 3.5% Meravkastning 2% Overskuddsdeling: 2% * 20% = 0.4% Men før fripolisene er oppreservert vil alt av meravkastning allokeres til langt liv! 9

72 2. Livselskapenes utfordring Langt liv øker den effektive garantien Livselskapene vil respondere gjennom å «låse inn» porteføljen med høyere andel hold-til-forfall obligasjoner Selv om det samlede oppreserveringsbehovet for langt liv er estimert til om lag 8-9%, har flere livselskap allerede satt av reserver for å møte effekten av økende levealder Hvis en antar at det gjenstående reserveringsbehovet er 3%, vil den årlige effektive garantien øke med 0.6% i en femårsperiode - f.eks. fra 3.5% til 4.1% for fripoliser Hvis livselskapet kun oppnår 3.5% vil den årlige oppreserveringen bli finansiert av eier Hvis kredittobligasjoner av god kvalitet (fortrinnsvis i hold-til-forfall porteføljen) kan gi en stabil avkastning over den effektive garantien er det sannsynlig at dette vil prefereres fremfor aktiva som aksjer og eiendom (har også med mulige framtidige kapitalkrav å gjøre). Uten langt liv-reserveringer Med langt liv-reserveringer Antatt gode buffere er risikoen for tap begrenset Vesentlig risiko å ikke møte den effektive garantien Overskuddsdeling kun ved full reservering 0% garanti 0% garanti garanti + langt liv 10

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Kapitalkrav og risikoappetitt. Fridtjof Berents November 2013

Kapitalkrav og risikoappetitt. Fridtjof Berents November 2013 Kapitalkrav og risikoappetitt Fridtjof Berents November 2013 «Investment under uncertainty» Mange pågående prosesser Usikre tidslinjer for regulatoriske endringer, både i Norge og Europa Hvor vil kapitalen

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Finanskrise og finansiering av fornybar energi

Finanskrise og finansiering av fornybar energi Finanskrise og finansiering av fornybar energi - Vinterkonferansen 2009 Amsterdam, 06.03.2009 Head of Energy Corporate Finance, Lars Hjermann FINANSKRISE USIKKERHETEN RÅDER "Financial crisis tests industry's

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010

Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Ny nedtur? Makroøkomiske utsikter Storaksjekvelden i Stavanger 30.september 2010 Bjørn Roger Wilhelmsen / brw@first.no Resesjonen er over! Hurra! Men økonomien er fortatt i elendig forfatning 2 2 Deflasjon

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Kapitalkrav og risikoappetitt. Fridtjof Berents Mai 2015

Kapitalkrav og risikoappetitt. Fridtjof Berents Mai 2015 Kapitalkrav og risikoappetitt Fridtjof Berents Mai 2015 Fångad av en stormvind, sang Carola i 1991 (uten å kunne mye om norsk liv) Fra 1988 skulle egenkapitalen i større grad være risikokapital for kapitalforvaltningen

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016

Nordavind fra alle kanter. Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Nordavind fra alle kanter Handelsbankens konjunkturrapport April 2016 Fire globale trender Avmatning og gjeldsvekst i Kina Svak produktivitetsvekst Lave realrenter Politisk usikkerhet 2 Globalt bakteppe

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015

Kraftig oljenedtur. Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Kraftig oljenedtur Handelsbankens konjunkturrapport Oktober 2015 Globalt bilde Valutauro 2 Globalt bilde Valutauro: Noen verre enn andre 3 Globalt bilde Bakteppe: Olje- og råvarepriser faller 4 Globalt

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge Betydelig behov for investeringer i ny infrastruktur Forventet investeringbehov for urban infrastruktur

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016

Makroøkonomiske utsikter. Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Makroøkonomiske utsikter Marius Gonsholt Hov Mars 2016 Globalt bilde Kina avmatningen går sin gang 2 Globalt bilde Olje- og råvarepriser faller uten at verden jubler 3 Globalt bilde Kina påvirker verden:

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift

Skandiabanken ASA - Annonsering av betingelser og vilkår for børsintroduksjonen, godkjent prospekt og oppdatering drift NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Et nedsidescenario for norsk økonomi: Svakere internasjonal vekst og et ytterligere oljeprisfall. Erlend Lødemel June 16, 2015

Et nedsidescenario for norsk økonomi: Svakere internasjonal vekst og et ytterligere oljeprisfall. Erlend Lødemel June 16, 2015 Et nedsidescenario for norsk økonomi: Svakere internasjonal vekst og et ytterligere oljeprisfall Erlend Lødemel June 16, 2015 Oljeprisen har falt, og oljeinvesteringene ventes fortsette ned Oljeprisen

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

SEB Structured Derivatives, Christian Myhre. Bankseminar, London 30. November 2012

SEB Structured Derivatives, Christian Myhre. Bankseminar, London 30. November 2012 SEB Structured Derivatives, Christian Myhre Bankseminar, London 30. November 2012 Strukturerte Investeringsprodukter som plasseringsprodukter til bankens kunder, og som fundingkilde for banken 30-11-2012

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober adm.dir Erik Haugane

Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober adm.dir Erik Haugane Ekstraordinær generalforsamling 19 oktober 2009 - adm.dir Erik Haugane 1 Disclaimer All presentations and their appendices (hereinafter referred to as Investor Presentations ) published on www.detnor.no

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Technology Ventures: From Idea to Opportunity

Technology Ventures: From Idea to Opportunity Forretningsplanen Business Plan Mytisk status Tusener av bøker Vanskelig å spå om økonomi med så mange usikkerhetsfaktorer Alt for optimistiske Hva er det viktigste for en investor? Sahlman: How to Write

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter

DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter DNB Energy er delt inn i tre prioriterte hovedsegmenter, med utvalgte under-segmenter Nuclear Coal Oil Gas Hydro Solar Wind Bio Other Energy industries Olje & Gas Oilfield Services Power & Renewables DNB

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer