Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalkrav fra analytikers ståsted"

Transkript

1 Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: Mobile:

2 Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk som gir solide banker Tydelige og forutsigbare Sammenligne kapitaldekning over landegrenser. Samme krav i samme marked Åpenhet om beregning og om myndighetenes total krav 2

3 Strengere krav har virket: egenkapital i % av utlån er økt Egenkapital i % av utlån (inkl boligkreditt) 5 store norske banker 10,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % Kommentarer NB! Økte likviditetsbeholdninger har gitt større vekst i balanse enn utlån Husk, kredittrisiko utgjør ca 90% av kapitalbehov 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % Source: DNB, SP.1 Nord-Norge, SMN og SR Bank, Sparebanken Vest 3

4 Minimum - og bufferkapital: det er krav til begge Krav til ren kjernekapitaldekning Kommentar 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 0% - 2.5% 2.0 % 3.0 % Bufferkravene vil bli ansett som minimums krav i normalsituasjonen Og, Tilsynet legger til grunn at bankene tilpasser seg med god margin over minstekrav og bufferkrav pilar II krav 6 % 2.5 % 4 % 2 % 4.5 % 4.5 % 0 % CET-1 minimum Systemic buf f er Counter-cyclical buffer Conservation buf f er SIFI Pillar II requirement Source: Finanstilsynet 4

5 Buffer krav I: Systemviktig eller ikke blir det reelt ulike krav? De systemviktige bankene får et krav om 13% ren kjernekapital, men ikkesystemviktige får 11% Ikke-systemviktige banker konkurrerer om den samme kapitalen i det samme markedet Markedet vil derfor kreve tilnærmet det samme av disse bankene Men, vil også Finanstilsynet også kreve samme kapitalnivå? 5

6 Buffer krav II: Vil det motsykliske bufferkrav fungere begge veier? Krav til ren kjernekapitaldekning 18 % Kommentar Motsyklisk kan skrus på i gode tider 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 0% - 2.5% 2.0 % 3.0 % 2.5 % Motsyklisk kan skrus av i dårlige tider Men, hvilken banksjef tør (frivillig) senke kapitaldekningen når utsiktene er svakere og risikoen større? Motsyklisk (full) vil oppfattes som et permanent krav i normale tider 4 % 2 % 4.5 % 4.5 % 0 % CET-1 minimum Systemic buf f er Counter-cyclical buffer Conservation buf f er SIFI Pillar II requirement Source:Tilsynet 6

7 Bankene må fortsatt styrke egenkapitalen, men hva blir det endelige totalkravet? Rapportert ren kjernekapitaldekning og 2016 krav Kommentar 16 % Transition and LGD Requirement Mindre banker fikk ikke systemviktig-tillegg, men 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 12.0 % 11.2 % 11.4 % 11.5 % 12.6 % 12.8 % Siv Jensen : Det er likevel viktig at Finanstilsynet følger opp kapitaldekningen i regionbankene, slik at de står godt rustet til å møte tilbakeslag i økonomien. Generelt er det viktig at alle banker fortsetter å styrke sin soliditet 2 % 0 % DNB SP1 SMN SRBANK SP Vest SP1 NN SP Møre Source: Bankene, Finansdep. 7

8 Kapitalkravene beregnes dessverre på ulike måter! Illustrasjon kapitalberegning Ren Kjernekapital Sverige: fokus på telleren i brøken Økte boligvekter gjennom krav om mer kapital (pilar II) Økt krav for systemviktige banker delvis gjennom mer kapital (pilar II) Økt kapital gir økt kap. dekn.% Kapital i % = Risiko beregnings grunnlag Norge: fokus på nevneren i brøken Økte boligvekter øker beregningsgrunnlag Men, har opprettholdt 80% gulvet på beregningsgrunnlaget Økt beregningsgrunnlag gir lavere kap.dekn. % 8

9 Ulik tilnærming gir forskjellige krav og med ulik beregningsmetode blir sammenligning misvisende! Pilar I krav og rapportert kjernekapitaldekning Q Minimumskrav Konservering Systemviktig Motsyklisk CET-1 Ratio % % 20 % Kommentar Norske banker har en betydelig høyere nevner i brøken 80% gulvet % % 15 % % 10 % 5 % 0 % Source: Tilsyn, bankene 9

10 MEN, etter at svenske Finansinspektionen har lagt på Pilar II krav, er ikke svenske banker så langt over kravene Rapportert kapital dekning vs Pilar I og offentlige Pilar II krav Kommentar 25 % Krav Q Her er de offentliggjorte Pilar II kravene inkludert for de svensk bankene 20 % 19.3 % 18.3 % 17.4 % 19.5 % Ulike pilar II krav pga ulik virksomhet (utlån/geografi) 15 % 13.0 % 11.9 % 14.5 % 14.6 % 15.6 % 15.7 % Brudd på Pilar II medfører ikke automatisk restriksjoner 10 % 5 % 0 % Source: Finansinspektionen, bankene 10

11 Og, målt på egenkapital-% er norske banker betydelig mer solide! Ren kjernekapital i % av forvaltn.kapital (inkl.boligkreditt) 10 % Kommentar Norske banker er mer solide, og vil fortsatt styrke soliditeten 8 % 6 % 5.1 % 5.4 % 6.3 % 6.7 % 7.0 % 7.7 % Hva blir det norske kravet til egenkapitalandel? 4 % 3.5 % 3.7 % 3.7 % 4.3 % 2 % 0 % Source:Bankene 11

12 MEN, det er rapportert kapitaldekning som er i fokus og forskjeller gir utslag i prisingen av bankene! 2013: P/B vs ren kjernekapitaldekning 2.0x 1.8x 1.6x 1.4x 1.2x 1.0x 0.8x 0.6x 0.4x 0.2x Credit Suisse RBS Lloyds Banco Bilbao Unicredit Deutsche Bank UBS DNB Standard Chartered Santander Barclays BNP Paribas Nordea Handelsbanken SEB Swedbank DNB med svenske vekter Kommentar Banker med høy kapitaldeknings -% vil bli vurdert som mer solide Banker med høy kapitaldekning forventes å gi høye utbytter 0.0x 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Source: Factset, Swedbank 12

13 Og, norske banker har ikke nådd helt frem med budskapet om at de egentlig er minst like solide som de svenske 2013: P/B vs egenkapitalandel 2.0x 1.8x 1.6x 1.4x 1.2x 1.0x 0.8x 0.6x 0.4x 0.2x Handelsbanken Deutsche Bank Lloyds Nordea UBS SEB Credit Suisse BNP Paribas Barclays DNB Unicredit RBS Swedbank Standard Chartered Santander Banco Bilbao 0.0x 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % Source: Factset, Swedbank 13

14 Nordisk harmonisering? Mortgage and non-mortgage risk weights (2013) Mortgage risk weights Weighted avg. non-mortgage 60 % Kommentar Boligvektene «harmoniseres». 50 % 47 % 49 % 43 % 40 % 36 % 30 % 28 % 20 % 10 % 8 % 5 % 6 % 10 % 10 % 0 % Nordea Handelsbanken Swedbank SEB DNB Source: Swedbank First, Companies 2013 reports 14

15 Nordisk harmonisering? Fortsatt et stykke igjen Mortgage and non-mortgage risk weights (2013) Mortgage risk weights Weighted avg. non-mortgage 60 % Kommentar Men, gulvet overstyrer for de norske bankene 50 % 40 % 43 % 47 % 36 % 49 % Og, i tillegg er bedriftsvektene til dels svært ulike 30 % 20 % 28 % Meget utfordrende med effektiv harmonisering! 10 % 8 % 5 % 6 % 10 % 10 % 0 % Nordea Handelsbanken Swedbank SEB DNB Source: Swedbank First, Companies 2013 reports 15

16 Ikke sikkert at økte boliglånsvekter er treffsikkert nok for å dempe husholdningenes gjeldsvekst. Illustrasjon: Bank med egne modeller, andel kapitalbehov: Boliglån: ~10% Markedsrisiko, operasjonell risiko: ~10% Bedriftsmarkedslån: ~80% Boliglånsvektene økes og gir økt kapitalbehov Men, banken vil fortsatt styre etter egne modeller Da, kan det økte kapitalbehovet bli fordelt forholdsmessig. Økte boliglånsvekter vil gi mer solide banker, men kan dempe bedriftsutlån mer enn boligutlån Andre tiltak mer effektive for å dempe husholdningenes gjeldsvekst: Skatt, krav om (større) avdrag på boliglån Source:Swedbank 16

17 Informasjon: still strengere krav til bankene - og Finanstilsynet! Kravene til opplysninger: Dersom de generelle kravene til offentliggjøring ikke anses tilstrekkelige for å vurdere risikoprofilen skal institusjonene offentliggjøre ytterligere informasjon Minstekravet er årlig publisering Nasjonale myndigheter kan kreve at institusjonene offentliggjør resultatene fra ICAAP herunder sammensetning av Pilar 2-påslag Institusjonene bør vurdere å offentliggjøre sine kapitalmål som følge av ICAAPvurderinger og dialogen med Finanstilsynet Kravene burde være tydeligere og forpliktende Det er for mye opp til den enkelte institusjons valg Finanstilsynet bør offentliggjøre ekstrakrav (pilar II) de pålegger grupper av banker 17

18 Oppfordring Sørg for at norske banker ikke fremstår som mindre solide enn de er Samme (reelle) krav til banker i samme marked Finanstilsynet må offentliggjøre ekstrakrav som gjelder grupper av banker Bolig/gjelds-problemet kan ikke løses bare gjennom å regulere bankene 18

19 Disclaimer Investment Services Additional disclaimer This document is intended for use only by those professional investors to whom it is made available by Swedbank First Securities and no part of this report may be reproduced in any manner, or used other than as intended, without the prior written permission of Swedbank First Securities. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. Swedbank First Securities makes every effort to use reliable, comprehensive information but we do not represent that such information is accurate or complete, p p p and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date and are subject to change. Swedbank First Securities has no obligation to notice changes of judgements or opinions expressed herein. The opinions contained herein are based on numerous assumptions as described in the document. Different assumptions could result in materially different results. Furthermore, the assumptions may not be realized. This document does not provide individually tailored investment advice and all recipients of this document are advised to seek the advice of a financial advisor before deciding on an investment or an investment strategy. Swedbank First Securities accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions and person into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. Swedbank First Securities shall not have any responsibility for any such violations. Please refer to further important disclosures and additional information at or by contacting Swedbank First Securities. Source: 19

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Nye kapitalkrav for de norske bankene

Nye kapitalkrav for de norske bankene INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 7-2013 Nye kapitalkrav for de norske bankene Ved inngangen til påsken (22. mars) offentliggjorde Finansdepartementet i form av Stortingsproposisjon 96L (2012-2013)

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012

Aktuell kommentar. Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål. Nr. 9 2012 Nr. 9 1 Aktuell kommentar Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål Av Bjørne Dyre Syversten, Norges Bank Finansiell stabilitet* *Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Bransjeseminar om egenkapitalbevis Thomas Svendsen, tlf. 22 48 79 21 11/09/2013 Norden: Forskjellig kapitalstruktur og egenkapitalavkastning 2 Source:

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer