Sjøtrollet Dykkerklubb. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøtrollet Dykkerklubb. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Sjøtrollet Dykkerklubb Årsberetning 213 Styret Styret har i perioden fra årsmøtet 213 til årsmøtet 214 bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Geir Ove Nyjordet Finn Tore Johansen Turid Blickström Kjell Adel Lundstrøm Arild Thorstad Det har vært avholdt sju styremøter i perioden. Andre verv Båtgruppa har i denne perioden bestått av Arnt Johnsen, Kjell Adel Lundstrøm, Finn Tore Johansen, Geir Nyjordet, Svein Myhre og Anders Kleve Svela. De to sistnevnte har hovedsakelig fungert som reserver. Arild Thorstad har vært webansvarlig. Revisorer har vært Thore Nylund og Einar Schøyen. Arnt Johnsen og Svein Myhre har utgjort valgkomiteen til årsmøtet 214. Medlemmer Klubben hadde 43 medlemmer ved utgangen av 213. Dette er nøyaktig samme antall som i 212. Fire tidligere medlemmer sluttet i 213 mens fire nye meldte seg inn. 29 (67%) av medlemmene dykket med klubben i løpet av året. Denne andelen er høyere enn på lenge. Rune og Tore Vidar ved Møkkalasset 24. mars. Foto: Turid Blickström.

2 År Dykk Andel aktive medlemmer 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 67 % I snitt dykket de aktive medlemmene 11,9 dykk hver. Snittaktiviteten har gått noe ned de siste to årene. Ikke-medlemmer stod for 7% av det totale antallet dykk, noe mer enn året før. Antall dykk per aktive medlem Andel dykk av ikke-medlemmer % 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 7 % Gjennomsnittsalderen blant medlemmene endte på 46,9 år i 213. Dette er,6 år høyere enn i 212. De fire nye medlemmene var alle yngre enn snittet. Vi hadde fire kvinnelige medlemmer (9%) i 213 og blant disse var det to som var aktive. Andelen kvinner, både blant medlemmer, aktive medlemmer og medlemsdykk har gått ned de siste årene. Gjennomsnittsalder Kvinneandel % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Medlemmer Aktive medlemmer Medlemsdykk Dykkeaktivitet Antall dykketurer Det ble i 213 arrangert totalt 73 dykketurer. Dette er færre enn de foregående årene. På 13 av disse turene ble det arrangert to dykk Totalt ble det dykket 372 dykk. Medlemmene stod for 345 dykk, mens det var 27 dykk av ikke-medlemmer. Det totale 4 2

3 Dykk Dykk Antall klubbdykk antallet var nøyaktig det samme som i 212. Klubbens båtførere stod for 146 dykk, tilsvarende 39% av det totale antallet. I 212 stod de samme båtførerne for 153 dykk, eller 41% av dykkene. Topp 1 listen for 213 ble slik (med 212-tall i parantes): Arnt Johnsen, 47 dykk (55) Finn Tore Johansen, 32 dykk (3) Geir Ove Nyjordet, 26 dykk (28) Randi Hoel, 25 dykk (3) Kjell Adel Lundstrøm, 24 dykk (28) Knut Rudi, 23 dykk (2) Rune Aale-Hansen, 14 dykk (23) Turid K. Blickström, 14 dykk (12) Tore Vidar Knutsmoen, 14 dykk (16) Leif Rune Aas Jensen, 13 dykk (19) Frank Miland, 13 dykk () I snitt var det 4,3 deltagere per klubbdykk. Det vanligste antall dykkere i vannet under et klubbdykk i 213 var fem. Deltagere per dykk Deltagere per dykk Antall dykkere I forhold til 211 og 212 var det høy aktivitet i desember 213. Det har også vært en liten økning i aktiviteten på lørdager. Det var imidlertid færre søndagsdykk i 213 enn de to foregående årene Antall dykk per måned 25 2 Antall dykk per ukedag jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des man tir ons tor fre lør søn Ingen turer ble avlyst pga båtførermangel i 213. Tre onsdagsturer ble avlyst fordi ingen andre enn båtfører møtte opp eller meldte seg på. Dette var 27. mars i påskeuka, 22. mai med kø og pøsregn og 6. november, dagen før Diversnight. Det var heller ingen turer i dugnadsperioden juni.

4 Det ble dykket fra land i stedet for planlagt båttur fire ganger. To av disse skyldtes isforholdene i fjorden (16. og 3. januar), mens de to andre skyldtes forsinkelser i biltrafikken ut fra Oslo (8. mai og Diversnight 7. november). Som i 211 ble det arrangert påsketur til Dyk-Leif i Hamburgsund mars. Fire medlemmer deltok og fikk til sammen 16 fine men kalde dykk. Det ble annonsert en overnattingstur til Ranvikholmen august, men ingen andre enn de planlagte båtførerne meldte interesse for turen. Klubben deltok på Diversnight 213 torsdag 7. november. Denne gangen var det konkurranse fra mange andre arrangementer i området, og kun to dykkere fra Sjøtrollet deltok. Mats og Frank på tur med Dyk-Leif til Väderöarna i påsken. Foto: Turid Blickström. Utover dette ble det arrangert ekstraturer lørdag 2. mars og lørdag 22. juni. Onsdagsturen 1. mai ble gjort til formiddagstur med landgang og grilling. Båt og vedlikehold Sjøtrollet kilte seg fast under brygga i Drøbak ved ekstremt lavvann og sønnavind og måtte reddes ut søndag 17. februar. Det kom inn vann på dekket, men ingenting ble skadet. Sjøtrollet ble som normalt flyttet fra Drøbak båthavn til bøya på Fagerstrand 28. april. Det ble arrangert dugnad i Bestumkilen fra 7. til 14. juni. 11 medlemmer deltok, og det ble registrert 199,5 arbeidstimer. Det ble gjort omfattende malingsjobber og reparasjoner i løpet av en intensiv uke i stort sett flott sommervær. Den største jobben var å bytte ut terrassebordene og benkene ute på dekk. En annen merkbar forbedring for dykkerne er at bunnen i flaskekassa ble senket slik at det nå er plass også til lange flasker der.

5 Arnt, Anders, Geir og Arild jobber på Sjøtrollet under dugnaden i juni, der det blant annet ble byttet treverk ute på dekk. Foto: Finn Tore Johansen. Som et forsøk ble båten flyttet til Gylte ved Divestore-brygga 5. oktober. I tillegg til å slippe jolleturen i Fagerstrand, var det håp om at dette ville kunne gi økt oppmerksomhet og rekruttering til klubben. Etter én tur derfra 9. oktober ble det dessverre klart at fortøynings- og landgangsforholdene ikke var tilfredsstillende. Da den vanlige plassen i Drøbak var blitt ledig, ble båten flyttet dit 13. oktober. Nytt stormkjøkken ble anskaffet 23. oktober etter at den gamle gassbrenneren både fusket og var vanskelig å finne gassbokser til. På turen 27. oktober røk viftereima. Det viste seg at trinsen på dynamoen var ødelagt. En erstatningsdel ble funnet og trinsen ble reparert 2. november. En utvidet båtgruppe gjennomførte ordinær motorservice med oljeskift 3. november. Dette inkluderte noe etterarbeid fra dugnaden. Nytt forbruksbatteri ble anskaffet og satt i båten 8. desember. Sjøtrollet er registrert i Småbåtregistret og har medlemsskap i Redningsselskapet. Alternativet Sjøassistanse ble undersøkt i 213, men det viste seg at de ikke kunne tilby klubbmedlemsskap. Båten er forsikret i If. Sosiale aktiviteter Ti medlemmer deltok på årsmøtet 213 som ble arrangert 23. februar, etterfulgt av middag på Four Seasons og øl på pub. Klubben annonserte deltagelse på Første-fredag-i-måneden-dykkerpils på Underwater Pub 6. september. Tre medlemmer møttes på St.hanshaugen for utepils før arrangementet, mens ytterligere to kom til Underwater.

6 Via vår samarbeidsklubb OSDK fikk medlemmene invitasjon til et dykkeseminar på Ullevål Sykehus 12. november. Seminaret omhandlet spennende dykking og det møtte ca 4-5 tilhørere, hvorav tre medlemmer fra Sjøtrollet. Markedsføring Nettsiden viser økt trafikk fram til november 213, med en topp på nesten 13. besøk i måneden. Det er usikkert hvor mye som er reell brukertrafikk i forhold til utviklingsarbeid på serveren og søkemotorer etc. Vi har gratis hosting hos Interhost mot å markedsføre dem på forsiden. Vi betaler kun årsavgift for leie av domene. Vi benytter også Interhosts epostløsning til kommunikasjon mellom styret, båtførere og medlemmene. En ny elektronisk klubbkalender basert på Google Calendar ble lagt inn og annonsert 8. april. Denne gjør det mulig for medlemmene å abonnere på hendelser fra klubben, slik at man får dem automatisk inn i sin egen kalender. Det har vært eksperimentert med en oppgradering av den underliggende Joomla-plattformen i i 213, blant annet for å få bedre støtte for mobile nettlesere. Klubben har en offisiell side på Facebook som har blitt benyttet mer aktivt enn tidligere i 213. Det har imidlertid ikke blitt faste rutiner for å annonsere turene der også. Det legges ikke lenger ut informasjon om turene våre på Dykkesiden.com. Klubben har plakater ved Pumpehuset, båthavna i Drøbak, Husvik i Drøbak, Vindfangerbukta, på båthavna i Fagerstrand og ved Nesset i Bunnefjorden. Det ligger brosjyrer på FUE Helsfyr, Prodykk Svestad, Divestore Gylte og Oslofjorden Dykkesenter Fornebu. Helse miljø og sikkerhet Internkontrollhåndboken ble oppdatert to ganger i 213. Versjon 11 ble sendt ut på høring til medlemmene 19. januar og versjon 12 den 2. september. Versjon 12 inneholdt blant annet endring i satsene for dugnadskompensasjon og en forsøksordning med halv pris på kontingent for medlemmer under 25 år. På turen den 25. august ble det tatt en gjennomgang av sikkerhetsutstyret og -rutinene. En raskere gjennomgang basert på Båtbriefing listen har også blitt foretatt når det har vært nye dykkere med på båten. Finn Tore etter onsdagsdykk på Møkkalasset 24. mars. Foto: Turid Blickström.

7 En nitroxanalysator ble innkjøpt og lagt i båten 1. november. Selv om denne ikke brukes rutinemessig, vil den være en forsikring for de som er usikre på hva flaskene inneholder når de kommer i båten. Det ble tatt kontakt med Nesodden kommune 24. september angående manglende lys på Fagerstrand brygge de to siste høstsesongene. I 212 falt en av turdeltagerne våre i vannet fordi han ikke så bryggekanten i mørket. Svaret var at dette lyset var kommunens ansvar og at saken ville bli fulgt opp mot installatør. Etter en rask oppstigning 9. januar ble det gitt oksygen til en dykker for sikkerhets skyld. Ingen symptomer ble observert, og O2-flasken ble raskt fylt igjen. Et par enkeltepisoder med brudd på sikkerhetsreglene har vært diskutert av styret uten at ytterligere tiltak har vært ansett som nødvendig. David, Mats, Turid, Knut og Arnt gjør strandhugg med grilling og kake ved Dragsundbukta 1. mai. Foto: Randi Hoel. Samarbeid Klubben har en avtale om samarbeid med OSDK. For medlemmene innebærer det medlemspris på OSDKs arrangementer. Styret har distribuert informasjon om disse, inkludert klubbavisen OSDK-posten til medlemmene. Våre tur-eposter har blitt sendt til OSDKs medlemmer inntil 27. oktober da disse ble avvist som spam av mottagende server. Ett medlem fra Sjøtrollet deltok på Portør-turen til OSDK mai, mens det var tre deltagere fra OSDK på turene 28. august og 1. november.

8 Økonomi Klubben er registrert i Enhetsregistret og Frivillighetsregistret i Brønnøysund. Som det fremgår av årsregnskapet, kom ca 4% av klubbens inntekter i 213 fra Grasrotandelen, mens medlemskontingenter og turer/klippekort stod for henholdsvis 27% og 22%. Innbetalingene fra Grasrotandelen har gått ned noe fra 212, og vi kan ikke stole på dette som en stabil inntektskilde i årene framover. Det blir derfor viktig å øke medlemsaktiviteten for å kunne forsette å finansiere båt og vedlikehold. Klubbens situasjon Klubben har vært heldig med en stabil base av båtførere i 213. I tillegg til å kjøre de faste klubbturene, står båtførerne for mye av driften både i form av løpende vedlikehold og annet for- og etterarbeid rundt turene. Vi ser også positive tegn når det gjelder aktiviteten blant medlemmene. Vi hadde bra deltagelse på dugnaden, og det har vært en høyere andel aktive dykkere enn på lenge. Også tilfanget av nye medlemmer ser ut til å ha tatt seg litt opp. Utfordringen for klubben er å fornye seg for å sikre tilstrekkelig rekruttering, både av nye medlemmer, båtførere, styremedlemmer og til andre klubbverv. Det ser ut til at den generelle dykkeaktiviteten i Oslo-ormådet for tiden er økende, så dette burde være en god anledning til å øke aktivitetsnivået i klubben ytterligere. Oslo, februar 214 Geir Ove Nyjordet, Leder 213 Sjøtrollet er nyoppusset og fin, tilbake på bøya i Fagerstrand etter dugnaden i juni. Foto: Finn Tore Johansen.

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Vinter og årsmøtetid. Erik

Vinter og årsmøtetid. Erik Nr. 4 2004 Ansv: Rita 15. desember 2004. Vinter og årsmøtetid I forrige uke var jeg i Drøbak og dykka litt og ble møtt av 15 meter sikt og milde sjøtemperaturer. Sikten i Mjøsa er også på topp over ti

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 Styret : Styret har i 2012 bestod av følgende medlemmer: Leder : Patrick M. Leiva Kasserer : Else Sørgård Varamedlem : Cristina Leiva Styret hadde alle

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

VÅRMARKED-EKEBERG 2012

VÅRMARKED-EKEBERG 2012 VÅRMARKED-EKEBERG 2012 rges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00 NNSIKRING er gitt topp prioritet. VER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAM- OG GRILLING ER IKKE TILLATT. n innkjøring

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

Er det noen som vil være med til Rødehavet?

Er det noen som vil være med til Rødehavet? Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2006 ~~~~~ Les mer om dette på side 11. Er det noen som vil være med til Rødehavet? L Lederens Hjørne april 2006 Snøen er

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer