Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus"

Transkript

1 TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir kritisk forretningsstøtte til kundenes ulike virksomhetskrav, sier Lars Torp, salgssjef i Spring Consulting. En bilmekaniker jobber med kun BMW, mens en annen reparerer alle typer biler. Det er vel opplagt hvem av dem du går til når du skal overhale din BMW? spør Lars Torp allegorisk, og forklarer: Vi er superspesialiserte på SAP. De fleste konkurrentene våre jobber med mer enn ett system. Fordi vi er spesialiserte utfører vi arbeidet mye fortere, noe som innebærer praktiske og økonomiske fordeler for alle parter. Leverer timer eller full pakke SAP er et av verdens største ERP (Enterprise Resource Plannning)-systemer, og inneholder mange programmoduler for økonomistyring, lønns- og personalløsninger, logistikk- lagerog produksjonssystemer. Gjennom bred erfaring tilbyr Spring Consulting en konsulentstøtte som innebærer alt fra strategi og utvikling til implementering og såkalt change management ved bytte av IT-systemer. De leier ut både konsulenter på timesbasis og fiks ferdige konsepter som kan driftes av Spring Consulting, eller av kunden selv. Vi jobber intenst med å forstå våre kunders mest kompliserte problemer, og gjør vårt ytterste for å gi løsninger som er kostnadseffektive og enkle. Det innebærer at vi ikke blindt gjør det du ber om vi utfordrer deg på rådgiveres vis til å vurdere løsningens beskaffenhet. Ved vurderinger rundt ERPsystemer er det eksempelvis viktig å velge en løsning som er hensiktsmessig over tid. Vi vil heller gjøre det smart enn dyrt, sier Torp. Fokus på bedre heller enn billigere Samtidig ønsker Torp at vi legger litt av tiden og energien vi bruker på å gjøre ting billigere, i å gjøre ting bedre. I Spring Consulting har de forsøkt å snu litt på tingene. Vekst skal komme fra etterspørsel. Etterspørselen skal komme fra rykter om leveranser med kvalitet og høy fart. Kvaliteten og farten kommer ved å ha ansatt det beste personellet. Det beste personellet får vi ved at alle eier selskapet sammen, og ved at vi krever mer av Vi er best på SAP ganske enkelt fordi vi har spesialisert oss på dette systemet. Dermed blir også konsulentene våre raskere og kan gi bedre råd, sier salgssjef Lars Torp. Her i selskap med Account Manager Cecilie Eckhart i Spring Consulting. oss selv. Uten gratispassasjerer og høye overheadkostnader får vi en effektiv organsiasjon, og kan levere forretningskritiske systemer til konkurransedyktig pris, men uten å jukse, forklarer Torp. Spring Consulting leverer personell innenfor samtlige moduler i SAP. De mener det er viktig å rekruttere folk med rett personlighet og bakgrunn i bransjene de samarbeider med. Dermed er konsulentene opprinnelig alt fra siviløkonomer, ingeniører og sykepleiere til lagermedarbeidere. Totalt har de en samlet erfaring fra mer enn 150 SAP-prosjekter i forskjellige land og innen ulike bransjer, som krever svært rutinert personell. I porteføljen finnes store kunder som Norsk Hydro, Sony Ericsson og Siemens. Andre eksempler er kunder som FMC på Kongsberg som driver med oljebrønnteknikk, og Møllergruppen, sier Torp. Går så det griner Spring Consulting består av ca 60 personer i Norge, og ca 30 ansatte i datterselskapet i Sverige, som ble etablert i Etableringen av det svenske datterselskapet er en av grunnene til den eventyrlige veksten Spring Consulting har opplevd siden oppstarten i I fjor beløp omsetningen seg til 116,3 millioner kroner, noe som er en vekst på 46 prosent fra året før. Dessuten hadde de 18,9 millioner kroner i ren inntjening. Veksten skyldes først og fremst våre kompetente konsulenter. De utvikler seg kontinuerlig i forhold til den utviklingen som skjer innen SAPs ulike løsninger. Parallelt med dette skaper vi også egne løsninger for å kunne effektivisere implementeringen av SAP og forsikre at kunnskapen om aktuelle løsninger overføres til kundens organisasjon, forklarer Torp. Kolbotnveien Kolbotn Telefon: Telefaks:

2 2 MULTICONSULT går utenlands med norsk kjernekompetanse Veksten de siste årene har vært betydelig for det norske rådgiverselskapet MULTICONSULT. Nå øker vi vårt internasjonale engasjement, i første omgang på de norske kjerneområdene vannkraft og olje & gass, sier Håkon Sannum, Administrerende direktør i MULTICONSULT. MULTICONSULT har de siste årene rekruttert over 300 nye medarbeidere og teller nå nær 800 medarbeidere. Selskapet omsatte i 2004 for 622 millioner en dobling på fem år. Veksten har særlig kommet innen samferdsel, energi, elektroteknikk og VVS. MULTICONSULT fremstår nå som et komplett multifaglig rådgivningsselskap. Fusjon ga internasjonal vekst Omsetningen internasjonalt har på kort tid vokst fra nesten ingenting til å utgjøre rundt 12 prosent av omsetningen. Veksten kom først og fremst gjennom fusjonen med NVK (Norsk Vannbyggingskontor) i I dag er MULTICONSULT blant annet engasjert i vannog vannkraftprosjekter i flere land, i olje & gass prosjekt på Sakalin-feltet i Russland, samt i et flomsikringsprosjekt utenfor St. Petersburg. Kunnskap begge veier Sannum forteller at MULTICONSULT nå går inn i en ny fase med større satsning på det internasjonale markedet. Vi mener at vi har mye å tilføre utenfor Norge, spesielt innenfor de tradisjonelle norske kjerneområder som vannkraft, olje og gass, sier Sannum. Sannum ser også en annen og viktig side med utenlandssatsningen. Når vi er blitt så store er det viktig å kunne måle våre prestasjoner etter en internasjonal målestokk. Erfaring og impulser fra det internasjonale markedet bidrar til at vi vil stå bedre rustet i konkurransen her hjemme, forteller Sannum. MULTICONSULT skal engasjere seg internasjonalt. Vi har mye å tilføre utenfor Norge, spesielt norsk kjernekompetanse på olje og gass, sier administrerende direktør Håkon Sannum. Sammen med internasjonale aktører Internasjonalt satser MULTICONSULT på et nært samarbeid med andre aktører. Når vi samarbeider med de norske olje og gass firmaene her hjemme er det naturlig å følge dem utenlands også. Vi har derfor et tett samarbeid med Aker Kværner blant annet på Sakalin-feltet, sier Sannum. Utover dette satser MULTICONSULT også på å videreutvikle sitt 50 prosent eierskap i NORPLAN. NORPLAN er selskapets primære kanal ut i bistandsmarkedet, og har i over 30 år vært engasjert i ulike prosjekter i over 90 land verden over. MULTICONSULT er i dag 25 prosent eid av det britiske selskapet WSP Group Ltd, et av Europas største rådgivningsselskaper. Dette samarbeidet tilfører oss mye og vi utfyller hverandre godt. Vi er sterke på vannkraft, olje og gass, områder WSP tradisjonelt ikke har vært aktive på, mens vi igjen får innpass på områder der de er sterkere enn oss, sier Sannum. Sender yngre medarbeidere ut i verden Samtidig med vår internasjonale satsning jobber vi bevisst med å bygge opp internasjonal erfaring og kompetanse blant våre yngre medarbeidere, sier Sannum. MULTICONSULT har derfor investert i et internt prosjekt som har fått tittelen «Yngre ut i verden». Prosjektets visjon er å gjøre selskapets yngre medarbeidere attraktive i markedet som internasjonale prosjektmedarbeidere og ledere. Dette er MULTICONSULT MULTICONSULT er et ledende, norsk rådgiverselskap med 20 kontorer, hvorav 3 utenfor Norge. MULTICONSULT arbeider for offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt med multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Selskapet legger vekt på verdiskapning gjennom bredde og dybdekompetanse kombinert med solid erfaring og effektiv prosjektstyring. MULTICONSULT Hoffsveien 1 Boks 265 Skøyen NO-0123 Oslo Sentralbord: Telefaks:

3 3 Maconomy Støtter kunnskapsbedriften ViaNova De fleste av dagens ERP-løsninger er opprinnelig designet for produksjon og logistikk, og trenger vanligvis tilpasninger og tilleggssystemer for å dekke behovene i kunnskapsbedrifter. I en tradisjonell industribedrift kan man slippe unna med å «legge på» en separat prosjektmodul, men i en kunnskapsbedrift vil en langt større andel av medarbeiderne bruke systemet daglig. I en industribedrift får regnskapsavdelingen som oftest kontrollere systemet alene. Derfor må kunnskapsbedriftens system være intuitivt, integrert og gi medarbeideren all den informasjon som trengs for å støtte arbeidsoppgavene der og da. Maconomy passer fint for vår arbeidsmåte og firmamodell. ViaNova er et nettverk av kunnskapsbedrifter, og vi er avhengige av verktøy som støtter måten vi jobber på, sier økonomiansvarlig Merete Tøndel. ViaNova er et nettverk av selvstendige og samarbeidende enheter. Virksomheten foregår i hele Norden, noe i Europa, samt Sør-Øst Asia. ViaNova leverer løsninger for samferdsel, bygg og anlegg, samt egenutviklet programvare. Maconomy ble valgt som administrativt system for gruppen, og Merete Tøndel forteller hvorfor og hvordan. Vi er opptatt av å finne løsninger som fungerer med nettverksmodellen. Samtidig skal de ansatte ha riktige og gode verktøy i hverdagen. Det er mange trekk ved en kunnskapsbedrift som skiller den fra industriog produksjon. I tillegg er et nettverk av selvstendige enheter noe annet enn et konsern. Dette har Maconomy forstått, sier Tøndel. Ved å sentralisere tyngre økonomioppgaver og desentralisere store deler av prosjektadministrasjonen, kan vi drive våre selskaper med en svært liten administrasjon, og opplever også økt kvalitet og resultat i leveransene. Fungerer godt ViaNova gjennomfører rundt prosjekter hver måned, og de ansatte opererer i flere land. Tilgjengelighet er viktig stikkord. Vi har en rendyrket prosjektmodell. Det er ikke mange aktiviteter som faller utenfor et prosjektnummer. Det betyr at medarbeiderne må kunne gi administrasjonen oppdatert informasjon, hvor som helst og når som helst. Prosjektlederne er kjernen i ViaNova, og her synes jeg portalen til Maconomy fungerer godt, sier Tøndel. Men det er ikke tilfeldig at Maconomy fungerer godt for ViaNova. Berit Nordgarden forteller at kunnskapsbedrifter er et strategisk satsningsområde. Det er på tide at organisasjoner som ViaNova får et tilpasset system. Jeg er redd norske kunnskapsbedrifter taper store beløp på bruk av applikasjoner for produksjon og logistikk, sier hun. Stort behov Tøndel har lenge etterlyst ERP for kunnskapsbedrifter, og hun oppfordrer kollegaer til å stille tydelige krav. Jeg synes ERP-kunder er for snille med leverandørene. Et økonomisystem er noe du velger for en lang periode, det er en kritisk beslutning. Jeg er tilfreds med at Maconomy satser på vår type virksomhet, og håper de fortsetter utviklingen, sier Tøndel. Og Maconomy er mer enn glade for kravstore kunder. ViaNova er en viktig og riktig kunde. Det er slike bedrifter vi lever for. ViaNova er en gjennomført kunnskapsbedrift, og samtidig gir de oss nye utfordringer. Vi er helt avhengige av kunder som ønsker dialog om fremtiden. Forslag og ønsker blir hele tiden diskutert med kundene, og prioriteres og utvikles som en del av standard i kommende versjoner av våre løsninger, sier Berit Nordgarden. Bygger videre Nå skal ViaNova ta i bruk flere funksjoner og moduler. Tøndel ønsker å integrere Maconomy enda tettere med prosjektstyringen. Først skal vi implementere funksjoner for prognostisering. Etter hvert bør vi nok også se på hele prosjektprosessen, hvordan Maconomy kan fungere sammen med dokumenter, ressursallokering og planlegging. Vi tar ett skritt av gangen, men jeg ser store gevinster i koblingen mellom Maconomy og arbeidsflyt, sier hun. Maconomy forstår hvordan kunnskapsbedrifter fungerer, sier økonomiansvarlig Merete Tøndel i ViaNova (t.h.). Key Account Manager Berit Nordgarden t.v. vil gjerne ha flere krevende og prosjektorienterte kunder. «På grunn av det enkle brukergrensesnittet og påminnelsene om arbeidsoppgaver er de fleste ansatte i stand til å bruke Maconomys portal uten noen form for veiledning.» Tina Voigt, Direktør regnskap og lønn «Vi valgte Maconomy på grunn av løsningens brukervennlighet og deres fokus på FoU organisasjoners behov. Løsningen gir oss komplett oversikt over fremdrift og økonomi for alle våre prosjekter.» Frank Arntsen, økonomidirektør, NTNU Maconomy utvikler og implementerer administrative løsninger for kunnskapsbedrifter. Maconomy har mer enn 15 års erfaring og over 700 kunder innenfor forskning og utvikling, rådgivende ingeniører og konsulent-virksomhet, reklame, PR og revisjon. «Maconomys flerfirmamodell har gjort det mulig for oss å implementere vår norske løsning for Danmark og Sverige på en hurtig og smidig måte. Nye selskaper kan lett tilknyttes i den eksisterende modellen vi har.» Marit Graven Runde, Økonomisjef, Datametrix «Hovedårsaken til at vi valgte Maconomy var systemets fleksibilitet og det faktum at det er veldig egnet for våre spesielle behov som konsulentvirksomhet. På grunn av vår IT-strategi, var det også viktig at Maconomy var en standard løsning.» Flemming Bligaard Pedersen, CEO, RAMBØLL Group Bryggegata Oslo Telefon:

4 4 KrediNor trofast mot verdigrunnlaget i over 100 år I år feirer inkassobyrået KrediNor 100 år. Jeg tror den viktigste grunnen til at vi har rukket å bli hundre år er at vi gjennom alle disse år har vært tro mot vårt verdigrunnlag et verdigrunnlag som legger så stor vekt på sunn og langsiktig forretningsdrift, sier Geir J. Dyran, markedssjef i KrediNor. Kreditorforeningen i Christiania nå KrediNor ble grunnlagt så tidlig som 9. januar I stiftelsesdokumentene het det blant annet «...der føler sig overbevidst om, at der er et stort Felt, hvor en saadan Forening kan virke til Fremme af vor sunde Handel...» Med siste års finansskandaler friskt i minne tror jeg de fleste kan være enig i at disse verdiene er mer aktuell i dag enn noensinne, forteller Dyran. Vi har selvfølgelig opp gjennom årene blitt utfordret mange ganger og også tenkt om vi virkelig skulle si nei til oppdrag vi kunne tatt men som oftest har vi falt ned på den mer forsiktige løsningen. Grådighetskulturen har aldri fått fotfeste her, sier Dyran. Menneskelighet og etikk KrediNor har alle disse årene hatt svært lojale kunder og faktisk er det noen kunder, deriblant Esso og Freia, som har vært kunder helt siden etableringen for hundre år siden. Dyran tror noe av årsaken til denne lojaliteten er det menneskelige aspektet. Når vi gjør kundeundersøkelser blir dette med menneskelighet og etikk ofte trukket frem. Vi prøver å ta hensyn til det menneskelige aspektet hos skyldneren og fordi våre kunder vet at vi jobber aktivt for å unngå at merkenavnet deres skal bli skadelidende føler de også en trygghet. Dette er KrediNor KrediNor er et inkassobyrå eid og styrt av næringslivet. 200 ansatte betjener i dag rundt 2000 medlemsbedrifter. KrediNor behandler omlag inkassooppdrag pr år og utfører alle typer tjenester innen inkasso og kredittadministrasjon. Geir J. Dyran og Kredinor har vært trofast mot sitt verdigrunnlag i 100 år. Resultatet er svært lojale kunder, sier markedssjefen. Må skille mellom folk Vi må huske på at det stor forskjell på de som skylder penger. De aller fleste, faktisk 65 prosent av alle skyldnere, er bare folk eller bedrifter som er sløve personer som den ene gangen har rotet bort noen regninger eller rett og slett bare har glemt å betale. Vi ser ingen grunn til å sende disse aggressive inkassobrev, sier Dyran. For disse personene eller bedriftene ønsker vi heller å innta en oppdragende rolle, og tar derfor en telefon i første omgang fremfor å sende inkassobrev. Vi ønsker bare å få saken ut av verden så fort som mulig. Imidlertid vil det selvfølgelig også være personer eller bedrifter som notorisk unnlater å gjøre opp for seg, og disse har også KrediNor metoder for å kunne inndrive fordringene. Men vi kjøper ikke fordringer. Dette er et standpunkt som vi i KrediNor har tatt. Vi synes det er ryddig at selger og kjøper gjør en avtale seg i mellom, forteller Dyran. Store investeringer i systemer Får å kunne skille de «gode» og de «dårlige» debitorene fra hverandre har KrediNor investert i og utviklet tunge IT-systemer. Disse IT-investeringene har ført til at KrediNor nå ligger helt i tet på teknologisk utvikling og løsninger for moderne fordringsadministrasjon. KrediNor har også bygget opp et call center som tar hånd om alle henvendelsene samt ringer opp debitorer. Mange synes det er litt flaut å få en telefon fra oss så vi har også laget en webløsning. Her kan de som skylder penger selv kan gå inn for å forhandle om betalingsløsninger, sier Dyran. Prinsens gt. 2 Postboks 782 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon: Telefaks:

5 5 Sikker IT-outsourcing med bistand fra ASP Norge Da Bergesen d.y. ASA skulle reforhandle sine IT-driftsavtaler, ønsket de profesjonell bistand. Med ASP Norge på laget fikk rederiet en objektiv og profesjonell rådgiver som sørget for vellykkede outsourcingsavtaler. Takket være ASP Norge har vi i dag IT-driftsavtaler med tydelig definerte kvalitetskrav (SLA), profesjonelt rammeverk og konkurransedyktige priser. Vi kom i mål mye raskere og bedre enn vi ville klart alene, sier assisterende direktør Jan Waage i Bergesen, et av verdens største rederier innen frakt av flytende gass. ASP Norge er landets fremste rådgiver på outsourcing av IT-drift. Selskapet har utviklet et metodeverk med maler og spesifikasjoner som gjør outsourcings-prosessen oversiktlig fra A til Å. ASP Norge er leverandøruavhengig, og har siden 1999 hjulpet over 100 bedrifter med å få en solid og profesjonell IT-outsourcing. Tydelige behov Da Bergesen tjenesteutsatte IT-driften for 4-5 år siden, var IT-outsourcing på mange måter upløyd mark. I årenes løp har selskapet samlet erfaring i forhold til hva de trenger for at outsourcingen skal være vellykket. Vi kontaktet ASP Norge fordi vi trengte hjelp til å få outsourcingsavtaler som dekket våre behov. Vi ønsket profesjonell levering med høy kvalitet, tydelig kontrakt og konkurransedyktige betingelser. ASP Norge har sørget for alt dette, og har samtidig imponert oss med solid bransjekunnskap, erfaring og forhandlingsevne, sier Waage fornøyd. Bergesen utmerker seg ved å ha et svært reflektert forhold til egne behov og utfordringer, samt et miljø for å tenke nytt. Dette åpner for en god strategidiskusjon rundt outsourcing. Et outsourcingsprosjekt er vellykket når vi kommer frem til resultater som er godt forankret i kundens ønsker og behov, kommenterer Tellmann. Profesjonell bistand fra Harald Tellmann og ASP Norge, har gitt Bergesen outsourcingsavtaler med høy kvalitet. Fra v. assisterende direktør Jan Waage i Bergesen og daglig leder Harald Tellmann i ASP Norge. Mange feller å gå i De selskapene som har outsourcet IT-driften tidligere og som skal outsource på nytt, søker ofte profesjonell hjelp. Årsaken er at de har erfart hvor komplisert IT-outsourcing er, og at det er mange feller å gå i. Mange bedrifter går inn i en dialog med driftsleverandørene uten å ha definert egne behov, og uten kompetanse om hva de trenger. Resultatet er at de ender opp med de tjenestene som leverandøren ønsker å selge, og at avtalene er lite forutsigbare både på pris og kvalitet, mener Tellmann, og fortsetter: Vi hjelper kundene med å definere sine behov, og går deretter inn som en tredjepart i forhandlingene. Slik får kunden leverandøravtaler med tydelig definerte kvalitetsrammer, fastlagt pris for endringer og konkrete tidsfrister. Gode på kontrakter Bergesen er imponert over ASP Norges kompetanse, og bransjekunnskap om IT-markedet generelt og outsourcing spesielt. ASP Norge har tung kompetanse og erfaring innen outsourcing, og har vist seg som en profesjonell forhandlingspartner overfor leverandørene. De har også kunnskap om jus og forhandlingsrett, sier Waage. Jeg er særlig imponert over ASP Norges rammeverk og metodikk. Kvaliteten i rammeverket overgår alt jeg har sett av kontrakter tidligere. Vi bruker derfor ASP Norges standardmal for våre kontrakter fremover, avslutter Waage. Østensjøvn Oslo Telefon:

6 6 Komplett og Det er ingen sak å finansiere en bil. Noe annet er det å tilby administrasjonsløsninger som forenkler prosesser og gir forutsigbarhet, sier salgs- og markedsdirektør Lars Erik Norum. forutsigbar ALD Automotive kom til Norge i 1999, og har siden vokst kraftig. Norum mener å vite hvorfor: Det er ikke, og skal ikke være, vesentlige forskjeller på rentenivå, omkostninger og månedsleie i markedet. Gevinsten ligger i helheten, altså kompetanse, verktøy og service, sier han. Tre leveregler ALD Automotive er en del av ALD International, et europeisk selskap for finansiering og biladministrasjon, med over biler i flåten. Bedriften tilbyr et modulbasert program, og styrer etter tre overordnede prinsipper: enkelhet, forutsigbarhet og lavere kostnader. Det er på tide at markedet slipper å forholde seg til budsjetterte kostnader. Det er ikke forutsigbart nok. Vi vet at kun 15% av totalkosten er relatert til finansiering, og som bedriftskunde skal du forvente en helhet med forutsigbarhet i alle ledd, sier Norum. Bilhold er sjelden det viktigste man driver med. Vi synes det skal være praktisk for sjåføren, økonomisk for bedriften, og enkelt for regnskapskontoret. Satser på web ALD Automotive har et nordisk it-senter i København. Her jobber utviklere med moderne verktøy for biladministrasjon. Norum forteller at markedet foretrekker en kortfattet faktura, og samtidig tilgang til data for intern behandling opp mot arbeidsprosesser. Bjørnar Skomsøy (t.v) fra Otis er en fornøyd kunde. Han har overlatt ansvaret for 80 varebiler til ALD Automotive, her representert ved salgs- og markedsdirektør Lars Erik Norum. Vi satser tungt på web, spesielt utveksling av informasjon mellom ALD og kundene. Regnskapsavdelingen får tilgang til rapporter og nøkkeltall. Data trekkes videre til egne systemer, og danner grunnlag for kalkulasjon og analyse, forteller han. Norum forventer stigende interesse for webløsninger, men er også opptatt av hvordan systemet skal utformes. Brukerterskelen må være lav. Tid er en vesentlig faktor, og tallene fra ALD må hentes og bearbeides kjapt, sier han. Bilfaglig bakgrunn Medarbeiderne i ALD Automotive har bilfaglig bakgrunn, og er håndplukket til jobben. Her finner du folk som har vært selgere, økonomer, mekanikere og funksjonærer i bransjen. Det er klart miljøet må gjenspeile løsningene vi markedsfører. Vi representerer 20 bilmerker, og objektive råd forutsetter en plattform å snakke ut fra, sier Norum. Fornøyde heismontører Otis er verdens største leverandør av heiser og rulletrapper. Bjørnar Skomsøy har tegnet kontrakt på 80 varebiler, plassert mellom Oslo og Harstad. Han har følgende å si om ALD Automotive: Jeg tror ikke du finner tilsvarende kvalitet og service andre steder. Og det vet jeg, fordi jeg har inngått og avviklet avtaler flere ganger. De har en stab med fornuftige mennesker. Men det beste med ALD Automotive er den innstillingen de har til service og tilgjengelighet, sier han. Skomsøy forteller at Otis har en gjennomført bilpolicy, og han mener bilholdet har flere funksjoner enn kostnadskutt: Jeg ser en klar sammenheng mellom kundetilfredshet og samarbeidet med ALD. De er ganske enkelt til å stole på, og vi kan konsentrere oss om andre ting, sier han. Neste steg er å ta i bruk det nye websystemet. Det vil ytterligere forenkle hverdagen, konkluderer Skomsøy ALD Automotive AS Fornebuveien Lysaker Telefon:

7 7 Lag din egen TV-kanal Produksjons- og distribusjonskostnadene for TV-reklame er så høye at for de fleste selskaper forblir det en urealistisk markedskanal. Nå finnes det en annen og langt rimeligere mulighet. Med løsninger fra Headline.TV kan du enkelt produsere og distribuere reklame eller annen informasjon på dine egne skjermer hvor du vil. En av kundene til Headline.TV er Inventum, Norges eneste frittstående forhandlerkjede for kontor og databransjen. Vi bruker store summer på markedsføring og evaluerer kontinuerlig hvilke markedskanaler vi skal benytte oss av, sier markedssjef Sverre W. Dejgaard i Inventum. Dynamisk og hurtig Inventums viktigste markedskanal er kundeavisen. Avisen har et opplag på eksemplarer og utkommer hver femte uke. Nå har de også tatt i bruk store flatskjermer som er plassert sentralt hos forhandlerne over hele Norge. Løsningen fra Headline.TV gjør at vi kan kommunisere direkte med kunden på en innovativ, dynamisk og kostnadseffektiv måte, forteller Dejgaard. Dejgaard trekker særlig frem den unike muligheten løsningen gir til å kjøre kampanjer. Mens kampanjer tidligere kunne være en omstendelig og tidkrevende prosess, lar dette seg nå gjøre på bare noen minutter. Vi kan skreddersy og sende på lufta kampanjetilbud i butikker over hele landet, eller bare i utvalgte regioner. Dette er Headline.TV Headline.TV utvikler og leverer komplette programvareløsninger for skjermbaserte informasjons- og reklamekanaler. Selskapet har kunder og partnere i store deler av Europa. Dette er FC Idé & Design FC Idé & Design er totalleverandør av Headline. TV-løsningen i Norge, og leverer både utstyr, design, prosjektledelse, drift, service og opplæring. Webbasert og kostnadsbesparende Systemet er webbasert og ulike brukere kan få tilgang på forskjellige nivåer. Innholdet kan være levende video, bilder, animasjoner og mal-basert informasjon. I malen kan brukeren enkelt taste inn f.eks. produktbeskrivelse og pris for deretter å laste opp et produktbilde. Informasjonen blir så fremvist i butikkene i TV-kvalitet og med riktige profilelementer. Ved å benytte maler blir profileringen svært merkevarebyggende. Over tid vil dette bli svært kostnadsbesparende. Tenk hvor mye en sparer i forhold til plakater og brosjyrer, der det påløper trykkeog distribusjonskostnader. En spennende mulighet er å tjene penger på løsningen ved å selge reklametid på skjermene til leverandører og samarbeidspartnere, sier Dejgaard. Eksklusiv og kjøpsutløsende Inventum har store forventinger til at skjermene vil gi rask og treffsikker markedsføring av selskapets tilbud og tjenester. Jeg tror vi kan nå ut med informasjon som våre kunder ikke ville fått ikke minst ville de vært nødt til å være mer aktive med å finne denne informasjonen, sier Dejgaard. FC Idé & Design as Strømsveien 200 Postboks 274 Økern NO-0511 Oslo Telefon: Sverre W. Dejgaard (til venstre) har stor tro på markedskanalen som Daniel Bloch og Headline.TV står bak. Løsningen gjør at vi kan kommunisere direkte med kunden på en innovativ, dynamisk og kostnadseffektiv måte, sier Dejgaard. Headline.TV trekker frem dette med eksklusivitet. Konkurransen med andre reklamebudskap er enorm. Her kan annonsøren kommunisere direkte med kunden der og da i butikken der produktet befinner seg. En slik eksklusiv kanal er meget kjøpsutløsende og profilbærende, sier Daniel Bloch, daglig leder i Headline.TV. Nyheter, vær og køsystemer Mange av våre kunder bruker skjermene til mer enn bare å annonsere med. Vi ser stadig flere som også ønsker å sende nyheter, værmeldinger, børsinformasjon, filmer og annet aktualitetsstoff. Vi har også en meget god løsning knyttet opp mot køsystemer. Dette bidrar sterkt til å gjøre ventetiden mer interessant og innformativ for kunden, sier Bloch. Headline.TV as Fred Olsens gate 1 NO-0152 Oslo Telefon:

8 8 Prosjektstyring fra Safran: Bra for lønnsomhet Har du et prosjekt som kan by på utfordringer som å overholde tidsfrister, budsjetter og forpliktelser overfor for eksempel kunder, medarbeidere og aksjonærer, så trenger du en profesjonell løsning for prosjektplanlegging og styring. Dersom ingenting galt kan skje, så kan du spare deg for investeringen. og nattesøvn Det sier Øyvind Røberg i Safran Software Solutions AS selskapet som står bak Safran som med 90% markedsandel innenfor offshore ligger helt i têtsjiktet innenfor løsninger for prosjektplanlegging og styring. Våre systemer er bra for nattesøvnen, hevder han. For alle som har vært prosjektansvarlige er det lett å skjønne hva han mener. Prosjektstyring avgjørende Mange er gode til å legge planer for et prosjekt. Det er viktig nok og Safran er et utmerket verktøy for dette. Men uten prosjektstyring kan planene ende opp som middels pen veggpryd eller lite nyttige skrivebordsdokumenter. For det er styringen som er avgjørende med fortløpende oppfølging av alle prosjektets utallige elementer og regelmessig statusvurdering med påfølgende justering av kursen underveis for å nå målet i tide. Her har Safran sin virkelig store styrke og andre ditto mangler, sier daglig leder Steinar Dalva. Profesjonell prosjektstyring kan utgjøre et skille mellom å være eller ikke være for mange virksomheter. Mange konkurser og økonomiske problemer kunne vært unngått med sterkere fokus på dette. At vi har en sterk prosjektstyringskultur i Norge, kan vi på mange måter takke offshorebransjen for. Vi har hørt om overskridelser ved offshoreprosjekter, men de fleste gjennomføres i all hovedsak som planlagt takket være stram prosjektstyring. Sjokkerende verktøy Du styrer ikke prosjekter i millarderkronersklassen ved hjelp av gule lapper, Safran brukes til å styre i havn ulike prosjekter til avtalte budsjett og tidsrammer, som f.eks. ved byggingen av Color Lines nye flaggskip «Color Fantasy», sier Øyvind Røberg og Steinar Dalva. regneark eller bare hodet, sier Røberg, og legger til noe som virker sjokkerende for en legmann: Men dette er de vanligste prosjektstyringsverktøyene som brukes i dag. Prosjektstyrere fra «olja» har tatt med seg sin sunne prosjektstyringskultur til andre bransjer. Stadig flere innen skipsbyggingsindustrien samt bygg- og anleggsbransjen tar prosjektstyring dypt på alvor. Røberg forteller at Color Lines flaggskip «Color Fantasy» er bygd i Finland med Safran. Eiere av store prosjekter krever fortløpende rapportering, og dette er også noe Safran gjør enkelt. I disse dager blir Amershams nye kontrastvæskefabrikk til 500 millioner kroner høytidelig åpnet i Lindesnes. Men hva om det ikke var klart som avtalt? Da ville entreprenøren fått dagbøter, fabrikkmedarbeidere måtte holde seg hjemme, Amershams renommé kunne ha blitt skadet fordi leveranser ikke kunne skje som avtalt, pasienter kunne bli skadelidende og salgsinntekter utebli. For ikke å snakke om nattesøvnen Det værste av alt i dette tilfellet ville nok ha vært at det nye byggetrinnet som nå er vedtatt startet et prosjekt til nye 500 millioner kroner ville bli stilt i fare dersom det nå avsluttede prosjektet ikke var blitt gjennomført som planlagt. Ut i verden inn i Houston Nå jakter Safran på nye markeder. Selskapet har i dag 16 ansatte med kontorer i Stavanger, Oslo og Helsinki. Nå står Houston samt nye bransjer for tur. Vi har allerede levert Safran til det internasjonale oljemiljøet i Houston, og Safran står sentralt i byggingen av et prosjekt av Ekofisk dimensjoner utenfor den kinesiske kysten, sier Dalva. Siste året har Safran knyttet til seg strategiske partnere i flere land. Sammen med våre partnere ser vi også muligheter for å etablere Safran som de-facto standard i nye bransjer avslutter Dalva. Safran Software Solutions AS Professor Olav Hansens vei 9 Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

9 9 Leasepartner Fra hodebry til handlefrihet og vekst Vi setter bedrifter i stand til å møte tøffe markedskrav, blant annet ved å frigjøre verdifull kapital. Våre avtaler gir vekst, fokus og en enklere hverdag, sier Kenneth Mitsem, daglig leder i Leasepartner. Leasing benyttes stadig oftere av næringslivet, spesielt i forhold til it-utstyr. Det er en naturlig forlengelse av outsourcing-tanken, altså utplassering av aktiviteter på siden av kjernevirksomheten. Leasepartner har utviklet konsepter for flere bransjer, og opplever stigende interesse for løsningene. Jeg pleier på si at vi kjøper hodebry og leverer handlefrihet. Driftsmidler kan med fordel leases, og bedriften frigjør kapital. Akkurat nå er sale & leaseback aktuelt, spesielt for retailsektoren. Jeg antar dette skyldes at bransjen har god kremmerånd og kostnadsfokus, forteller Mitsem. Investering 1 million lease vs. kjøp kr kr kr kr kr kr kr kr Lease Kjøpe Nåverdi av leasekostnad kr ,- Nåverdi av kjøpskostnad kr ,- Kapitalgevinst ved lease kr ,- (5 års lease, Saldogr. D, 7 % avkastningskrav EK, Skatt 28%) Leasing fordeler og gevinster: Frigjør kapital Løsninger for alle typer driftsmidler Maksimerer skattemessige avskrivninger Bevarer lånemuligheter Forutsigbare kostnader Fleksibel oppgradering Operasjonelt leieprogram Totalkonsept for utvalgte bransjer Leasepartner leverer handlefrihet og vekst, og kundene setter pris på en partner som snur seg raskt, sier Kenneth Mitsem (t.h.) og David Rognstad. Kjøper og leier tilbake Sale & leaseback betyr at kunden selger driftsutstyr til Leasepartner, og oppretter en leieavtale på det samme utstyret. Resultatet er frisk kapital, fleksibilitet og en anledning til å styrke kjernevirksomheten. I tillegg åpnes det for enkel fornyelse av driftsmidlene. Sale & leaseback er tilpasset store og mellomstore bedrifter, med kontrakter på en million og oppover. Det har aldri blitt hentet inn så mye penger til det norske aksjemarkedet som i Bedrifter trenger frisk kapital til drift og ekspansjon. Sale & leaseback er et godt emisjonsalternativ, og medfører ikke utvanning av aksjen, sier seniorpartner David Rognstad. Kompetanse og verktøy De ansatte i Leasepartner har lang erfaring, et avgjørende fortrinn når man tilbyr skreddersøm. Selskapet har utviklet egne verktøy for identifikasjon av forbedringsområder, samt systemer for forvaltning og innkjøp. Det er mange som blir overrasket over hvor mye de sparer. Forøvrig setter kundene pris på kompetanse og merverdi som strekker seg forbi det rent finansielle, sier Rognstad. Leasepartner har kontor i Oslo og Stavanger, og inngår avtaler for hele EU og EØS-området. Bedriften forvalter flere internasjonale kontrakter. Leasepartner opererer frittstående, og tilbyr markedets beste betingelser. Har du behov for bistand ved kontraktsforhandlinger, ordnes dette gjennom Leasepartner Negotiations & Consulting. «Synnøve Finden er i sterk vekst, og vi må fokusere på kjernevirksomheten. Avtalen med Leasepartner sikrer oss tilgang på moderne og funksjonelt utstyr, samtidig som vi kan utvide og oppgradere etter behov. Jeg opplever at Leasepartner bidrar til stabilitet og vekst, og de har den rette forståelsen for vår virksomhet.» Øystein Selen, finansdirektør Synnøve Finden ASA Leasepartner Telefon sentralbord: Telefaks: operasjonell/finansiell leasing sale & leaseback retail, offshore, industri og offentlig sektor

10 10 Pride tenker proaktiv risikostyring Bedre føre var I 1989 slo noen sentrale aktører fra de store oljeselskapene seg sammen for å finne bedre måter å ivareta operasjonell sikkerhet på. 15 år senere jobber Pride ASA intenst for å redusere risiko hos store, krevende kunder på alle kontinenter. Pride ASA tenker sikkerhet på en proaktiv måte; det gjelder å avdekke risiko i forkant av skade på mennesker, materiell, produksjon og miljø. enn etter snar svært hektisk. Vårt største marked finnes innen olje- og gassnæringen, men etterhvert har 17 jernbaner i Europa, Statens jernbanetilsyn inkludert, implementert våre systemer for operasjonell risikohåndtering. Stadig flere innen prosessindustrien, shippingindustrien og helsesektoren blir våre kunder også, forteller Larssæther, og fortsetter: Vi kom til som en spin off av Stavangers oljebransje. Utfordringen innen operasjonell risikostyring og HMS på norsk sokkel i 1989, var å drive god erfaringsdeling og overføring av kunnskap. Slik blir det lett når det er mange konkurrerende aktører på banen med et stort antall underleverandører, sier Olaf Larssæther, forretningsleder for Synergi. Synergi Dermed ble Synergi det naturlige navnet på programvaren de utviklet, og det som utgjør hovedkonseptet til Pride. Med årene har den ene programmodulen blitt lagt til den andre, og Synergi har utviklet seg til å bli en total datasystemløsning for operasjonell risikohåndtering. Pride kaller Synergi et forbedringssystem innenfor HMS&K (der K står for kvalitet). Det vil si at man via konseptet kan avdekke, forebygge og lære av potensielle og virkelige hendelser. Det innebærer planlegging og igangsetting av forebyggende tiltak for risikominimering. Synergi har mange ulike moduler som bygges på etter behov. Vi jobber for at kunden skal få ned sin operasjonelle risiko. Samtidig med kostnadskutt på skader på mennesker (blant annet relatert til fravær), materiell og miljø, oppnår du betydelige besparelser i forsikringspremier. I tillegg handler dette ofte om å etterleve myndighetenes lovpålagte krav og samfunnets forventninger, sier Larssæther. Global virksomhet Pride har løsninger som tilfredsstiller store internasjonale virksomheters krav og behov prosent av nyskapingen hos oss skjer på internasjonalt nivå, og den økende oppdragsmengden fra flere markeder gjør at vi har det Sykehusene i Sverige ansetter nå Risk Managers for å kunne håndtere HMS på en forsvarlig måte. Pasientsikkerhet å unngå feil i diagnoser og operasjoner kommer stadig mer i fokus, og i Norge har sentralsykehuset i Rogaland vært først ute med å skaffe seg Synergi. Språkuavhengig system Når skaden alt er skjedd, gjelder det å ivareta erfaringsoverføringen. Det håndterer Synergi ved at man logger seg inn, og får oppdatert informasjon uansett hvor i verden du befinner deg. Dersom eksempelvis en lege har identifisert en hendelse, går det automatisk ut en epost til alle andre leger, for å unngå at de blir utsatt for det samme. Samtidig er det tatt høyde for at man ikke skal kunne henge ut personene som er kilde til hendelsen, orienterer Larssæther. All informasjon kan håndteres på ulike språk samtidig, for når det handler om operasjonell risikohåndtering er det svært viktig å få beskjed på eget språk. Konsulenttjenester også Pride tilbyr mer enn programvare. De har også kompetanse og kapasitet til å utarbeide og kvalitetssikre HMS Datablader. Via Pride HSE Consulting AS, har de dessuten bygd seg opp på konsulenttjenester innen planlegging, implementering og oppfølging av HMS-aktiviteter generelt. Det dreier seg om tyngre HMS- og sikkerhetskompetanse som leies ut på heltid, primært Bedre føre var enn etter snar, det er kjernen i tenkningen rundt Synergi, programvare for risikohåndtering. Salgssjef Børge Aanestad og forretningsleder Olaf Larssæther promoterer Prides hovedprodukt. som rådgivere innen olje- og gassnæringen. Vi er ca 50 ansatte, hvorav konsulentene er sikkerhetsingeniører fra bransjene vi opererer innen. Hver gang vi går inn i en ny sektor, må vi ansette nye kompetansepersoner. Vi må forstå bransjene ut og inn for å kunne drive både utvikling og salg av Synergi, utrulling, opplæring og rådgiving, påpeker Larssæther. Stokkamyrveien 22 Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

11 11 Stolt forsikringspartner Avtalen mellom Tennant Forsikring og Toyota ivaretar Toyota-kvaliteten, og sikrer at kundene våre alltid får den beste hjelpen om uhellet er ute, sier Jan Traaseth, adm.dir. i Toyota Finans Service. Toyota har Norges mest fornøyde kunder uansett bransje. Det viser Norsk Kundebarometer som hvert år utføres av Handelshøyskolen BI. Våre kunder fortjener gode forsikringsordninger og det får de med Tennant Forsikring. Vi valgte Tennant som samarbeidspartner fordi vi ønsket et nytenkende og dynamisk selskap med gode forsikringsprodukter og god kundeservice, sier Traaseth. Vi er svært tilfreds over Toyotas topp-plassering, fordi det også er et kvalitetsstempel på Tennant som forsikringsleverandør, sier Ruben Vatnan, direktør i Tennant. Nærhet til kunden Tennant Forsikring tilbyr privatpersoner og bedrifter komplett skadeforsikring for bil, hus, hytte og båt. Forsikringspakkene skreddersys etter den enkeltes behov. Tennant Forsikring har vært i det norske forsikringsmarkedet siden 1922, og opplever sterk vekst i kundemassen. Vi skal være en totalleverandør både for privatpersoner, og for små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr personlig service, gode betingelser og høy grad av fleksibilitet. Kundene våre vet at vi alltid gjør vårt beste for å hjelpe dem i en knipe. Kundenærhet er ikke bare et slagord for oss, men også en livsstil, sier Vatnan. Landsdekkende Et viktig ledd i strategien om kundenærhet og høy service er Tennants satsing på å bygge ut et landsdekkende distribusjonsnett gjennom samarbeidspartnere innen bank og finans lokalt, og gjennom lokale agenter. Avtalen mellom Toyota og Tennant Forsikring opprettholder Toyota-kvaliteten ved skadereparasjoner, sier fra venstre administrerende direktør Jan Traaseth i Toyota Finans Service og direktør Ruben Vatnan i Tennant. Sier vi at vi er gode på kundenærhet må vi også vise dette ved å være tilstede der kundene bor. Vi er overbevist om at i et marked der mange selskaper blir større og fjernere, er lokal forankring og lokalkunnskap viktig, fortsetter han. Bil & Forsikring i ett Samarbeidet mellom Toyota og Tennant startet opp i 1998, og er i løpet av årene blitt stadig tettere. Tennant står bak produktet «Toyota Forsikring», som er en del av det totalproduktet som Toyotaforhandlerne nå markedsfører og aktivt tilbyr. Vi ønsker å tilby kundene våre skreddersydd forsikring med høy kvalitet. Forsikringene er testet over lang tid, og vi vet de holder vann. Kort sagt gir forsikringen deg de fordelene du som Toyotakunde skal ha i forhold til andre kunder, forteller Traaseth, som er imponert over Tennants produkter og løsninger. Rask ekspedering Alle som har forsikring vet at forsikring har to priser en før skade og en etter skade. Tennant og Toyota garanterer kundene en god forsikringsavtale både før og etter uhellet har skjedd. Toyotakundene er kjent for forsiktig kjøring og få skader. Det sikrer ikke bare lave premier, men også ekstra service. Med vår avtale er Toyotakundene sikret hjelp døgnet rundt. Du får assistanse på veien, og vi sørger for at bilen din repareres på et autorisert Toyotaverksted med fagfolk som kjenner bilen din ut og inn, sier Vatnan fornøyd. Tennant Forsikring Karl Johansgt. 12 A Postboks 418 Sentrum 0103 Oslo Telefon:

12 12 Atea for fremtidsrettet IT-tenking: Sikkerhet og kretsløpstankegang i ett Atea er en komplett leverandør innen effektiv IT-produktforsyning, installasjon og drift av kritiske dataromsløsninger, sier Arve Uggedal, adm. dir. i Atea Norge. Atea tilbyr en kostnadseffektiv og enkel håndtering av IT-produkter gjennom hele livssyklusen fra innkjøp og leveranse av nye produkter, til gjenvinning av de gamle. Dette tilfører stor merverdi både i volumleveranser og i leveranser til datarommet. Ved et felles nordisk logistikk- og konfigurasjonssenter i Växjö i Sverige gjør de basis installasjon av «smør og brød-varer» som PC og server, mens Ateas konsulenter og systemarkitekter sørger for design, onsite installasjon og drift av kundens kritiske IT-løsninger. Verdikjeden vi har bygget opp, gjør at våre kunder kan bruke mer tid på egen virksomhet og mindre tid på sine infrastrukturløsninger de tar vi hånd om, på en best mulig forsvarlig måte, sier Uggedal. Leveres ferdig til bruk Ateas verdikjede består av elleve områder, fra rådgiving og effektivt innkjøp, via konfigurering og merking, leveransetjenester, finansiering, service, installasjon og drift til avhending av utrangert ustyr. Kunden får et kundespesifikt sortiment med tilhørende kundespesifikke tjenester som tyverimerking, brukerspesifikk konfigurering og levering uten emballasje, rett på pulten. Alt bestilles via web enkelt, effektivt og med høy presisjon og kvalitet. Riktig produkt til rett pris, levert til avtalt tid det er vårt fokus og vår styrke, sier Uggedal. Sikrer utrangert data og miljø Få bedrifter har en seriøs miljømessig håndtering av sine utrangerte IT-produkter. Kunnskapen om ivaretagelse av sikkerheten rundt utrangerte data er imidlertid noe bedre, opplyser Uggedal. Vi tilbyr unike tjenester innen sikring av data fra utrangert maskinvare. Vår resirkuleringsavdeling håndterer årlig ca PC er og ivaretar alt fra sikker transport til sikker fjerning og destruering av data. Samtidig sørger vi for miljøvern enten i form av videresalg eller destruering ihht. til miljømessig riktig avhending, forklarer Uggedal. Atea er markedsledende innen kritiske dataromsløsninger, og er i en særstilling hva gjelder presisjon og kvalitet relatert til IT-produktforsyning, sier Arve Uggedal, adm. dir. i Atea Norge. Atea for kritisk databehandling Atea Norge styrket nylig sin organisasjon med 20 ansatte, og er nå totalt 40 stykker i Norge. Selskapet har en imponerende referanseliste både hva gjelder effektive volumleveranser og kritiske dataromsløsninger. Atea er blitt et av Norges fremste miljø på installasjon og drift av kritiske server- og lagringsløsninger. Vi har noen av Norges høyest Veritas-sertifiserte konsulenter som designer, installerer og drifter redundante dataromsløsninger med tilhørende avanserte backupløsninger. Vi har spesialisert oss på løsninger som tilfredsstiller spesielt strenge krav til høy oppetid, sier Uggedal. Nordisk leder Atea har ca medarbeidere i Norden og en samlet omsetning på mer enn 7000 MSEK. Det gjør Atea til Nordens ledende uavhengige leverandør av IT-infrastruktur. Gjennom sine leveranser av produkter og tjenester innen IT-infrastruktur, hjelper de bedrifter og organisasjoner med å øke nytten av IT. Atea går bra både i Norge og nordisk, og det er ingen tvil om at vårt tilbud er svært velkomment i markedet. Med våre nye arkitekter og konsulenter ser vi fram til at denne utviklingen skal styrke seg ytterligere, avslutter Uggedal. Martin Lingesvei 17 Postboks Fornebu Telefon: Telefaks:

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger

Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Nr. 7 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Fersk kvalitetsmat til alle anledninger Takket være faglærte kokker som setter sin ære i å lage god, nyskapende og

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer