Vidaregåande opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring"

Transkript

1 Vidaregåande opplæring tilbod i skole

2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering. Søknadsfrist for formidling til læreplass for lærekandidatar 2. mars : Søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole. Søknadsfrist for formidling til læreplass for lærlingar 3. mars 1. juli: Du kan legge inn førehandssvar på vigo.no ca 8. juli : Du får svar på 1. gongs inntak 15. juli : Svarfrist 1. gongs inntak ca 4. aug. : Du får svar på 2. gongs inntak 7. aug. : Svarfrist 2. gongs inntak 17: aug. : Skolestart Kontakt inntakskontoret Spørsmål om inntak til vidaregåande skolar E-post: Telefon: (Telefontid frå og med 7. juli til og med 14. august: kl ) Spørsmål om formidling til læreplass E-post: Telefon: /19 Postadresse Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga Inntakskontoret, Fylkeshuset, 6404 Molde Opplæringslova Inntaket blir regulert av opplæringslova kapittel 3 og forskrifta kapittel 6 og 6A. Forskrifta set krav til at det skal være ei lokal forskrift som skal regulere forhold knytt til inntaket i det einskilde fylket. Den lokale forskrifta skal innehalde reglar for inntaksprosessen. Dette er i hovudsak rutinar som allereie er innarbeidd gjennom tidlegare inntak. Opptaket blir meir differensiert, tek vare på søkjarar med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklege søkjarar. Den inneheld også meir utfyllande reglar om forholdet mellom fulltidselevar og deltidselevar, og tydelegare vilkår og reglar for inntaket til Vg2/Vg3. Den lokale forskrifta er enno ikkje vedteken og lagt ut på Lovdata. Søknad på vigo.no med MinID vigo.no er nettstaden for deg som søkjer vidaregåande skole og formidling til læreplass i bedrift. Sjå søknadsfrist og andre viktige datoar. Både søkjarar som søkjer om fortrinnsrett eller individuell vurdering ved inntak og ordinære søkjarar skal registrere søknaden på vigo.no. Dersom du ikkje har norsk personnummer kan du ikkje søkje på vigo.no. Ta kontakt med inntakskontoret på e-post: for å få informasjon om korleis du skal søkje. Når du skal bruke MinID første gongen, må du identifisere deg med PIN-kode: Du får brev med PIN-kodar til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikkje har brukt MinID tidlegare). Dersom du ikkje har fått PIN-kodebrevet, kan du bestille det på skatteetaten.no. Første gong du brukar MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID. Du treng fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kodar frå kodebrev Registrer deg som brukar med sjølvvalt passord mobilnummer avkryssing for kode på SMS e-postadresse Neste gong du bruker MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID Du treng fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS Tips Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS! PIN-kodane til MinID er personlege og rådgjevar, andre ved skolen eller inntakskontoret har ikkje tilgang til kodane. Dersom du mister PIN-kodane dine må du ta kontakt med MinID: eller telefon: Les meir om MinID på vilbli.no. Utfylling av søknaden på vigo.no Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere mobilnummer og adresseopplysningar. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Dersom du gjer endringar i søknaden din før søknadsfristen går ut må du skrive ut ny kvittering. Du kan sende kvitteringa til deg sjølv på e-post. Adresseendring Dersom du har flytta til ny adresse må det rettast opp, og du kan ikkje gjere det sjølv. Dersom du har meldt adresseendring til folkeregistret etter 1. desember 2014 må du ta kontakt med inntakskontoret slik at vi får oppdatere adressa di. Nytt mobilnummer Dersom du får nytt mobilnummer etter at søknadsfristen har gått ut, skal du logge deg inn på vigo. no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. SMS-melding om at svar på inntak er klart, blir sendt til det mobilnummeret som er registrert i søknaden din. Om mobilnummeret ditt er feil i søknaden, vil du ikkje få melding om inntak på SMS. Frist for å endre mobilnummer på vigo.no er 1. juli. Hugs at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID. Dersom du ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller du ikkje har norsk fødsels- og personnummer, vil du få tilsendt svarbrev i posten. HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen. Registrer førehandssvar på vigo.no frå 3. mars til 1. juli Alle som søkjer vidaregåande opplæring ved fylkeskommunale skolar kan registrere førehandssvar på vigo.no. Har du ikkje norsk fødsels- og personnummer, må du kontakte Utdanningsavdelinga på e-post: for å få lagt inn førehandssvar. Dersom du veit at du skal reise bort i dei tidsromma svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, tilrår vi at du registrerer førehandssvar. Svar på tilbod om plass/venteliste plass etter 1. gongs inntak Du får SMS til det mobilnummeret du har registrert på søknaden din på vigo.no, om at inntaket er klart ca. 8. juli (NB: ikkje via e-post). Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått. Svar på tilbod om plass og/eller ventelisteplass. Du som ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten. HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen. Sidan dei ordinære søknadsfristane 1. februar og 1. mars begge fell på ein søndag, er fristen for søking på vigo.no flytta til nærmaste etterfølgjande yrkesdag. (Forskrift til Oppl.lova, 6-8 Søknadsfrist) 2

3 Innovasjon og leiing, Romsdal vgs. Foto: Romsdal vgs NB: Svarfristen er 15. juli. Du risikerer å miste tilbodet om plass og/eller ventelisteplass dersom du ikkje held svarfristen. Hugs passordet ditt til MinID Lær deg fødselsnummeret ditt (11 siffer) Du treng mobiltelefonen din (har du ikkje mobiltelefon, må du bruke PIN-kodar frå kodebrevet.) Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt! Treng du hjelp med MinID? Har du mista PIN-kodane eller gløymt passordet? På vilbli.no finn du meir informasjon om å logge inn på vigo.no og om hjelp til MinID. Svar på tilbod om plass/ ventelisteplass etter 2. gongs inntak Dersom du får nytt tilbod vil du få ny SMS ca 4. august (NB: ikkje via e-post). Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått. (Du vil også finne ny ventelisteplass dersom det er endring). Svar på tilbod om plass. NB: Svarfristen er 7. august. (Berre om du har tilbod om ny plass). Dersom du har ungdomsrett, ikkje har fått nytt tilbod etter 2. gongs inntak og framleis står på venteliste, får du SMS frå Utdanningsavdelinga før skolestart. Dersom du ikkje har ungdomsrett og framleis står på venteliste etter 2. gongs inntak, vil skolen ta kontakt på telefon dersom det blir ledig plass rundt skolestart. Tap av skoleplass/ventelisteplass Du kan miste skoleplassen din dersom du ikkje svarar på tilbod om skoleplass eller ventelisteplass innan svarfristen, eller dersom du ikkje møter opp første skoledagen utan godkjenning frå skolen. Du kan òg miste skoleplassen dersom du gir urette eller ufullstendige opplysningar. Hugs derfor å melde frå til inntakskontoret om endringar i adresser eller mobilnummer. Skolar med særskilte tilbod Fannefjord videregående skole Besøksadresse: Julsundveien 49 B, 6412 Molde Telefon: E-post: Nettstad: fannefjord.vgs.no Fannefjord vidaregåande skole gir opplæring til ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære vidaregåande skolen på grunn av slike vanskar, kan i kortare eller lengre periodar vere elev ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon Yrkesfagleg Studieførebuande Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Opplæring i bedrift, særløp Vidaregåande trinn 3 i skole om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt med skolen. Tillbodet er primært for søkjarar med ungdomsrett. Ønskjer du å søkje, ta alltid kontakt med skolen først. Tøndergård skole og ressurssenter Besøksadresse: Nøisomhedsvei 10, 6416 Molde Telefon Faks Nettstad: tondergard.skole.no Tøndergård skole og ressurssenter er ein interkommunal grunnskole. Fylkeskommunen har avtale med skulen om kjøp av skuleplassar. Skuleplassane skal nyttast til elevar med rett til vidaregåande opplæring, som har særlege behov for tilrettelagt opplæring og som skal ha opplæring i grunnleggande ferdigheiter som mål. Kontakt Utdanningsavdelinga for nærare informasjon om korleis du søkjer. Påbygging til generell studiekompetanse Vidaregåande trinn 3 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Påbygging til generell studiekompetanse Fagbrev eller sveinebrev Oppbygginga av vidaregåande opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydeleg fram om opplæringa går føre seg i skole (gul) eller bedrift (grøn). Dei blå boksane viser kva kompetanse du har etter at du har fullført og bestått opplæringa. 3

4 Informasjon om einskilde programområde 2015/2016 Studiespesialisering med forskarlinje Fagerlia videregående skole har tilbod om forskarlinje på utdanningsprogram for studiespesialisering. Det er etablert samarbeid mellom Fagerlia vgs, Høgskolen i Ålesund og fleire lokale bedrifter. Skulen ønskjer at utdanningsprogrammet skal motivere til læring i grunnleggande forskingsmetodar samt allsidig, brei og god fordjuping i programfaga. Studietilbodet har to retningar på Vg2 og Vg3 realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Kontakt skulen for meir informasjon. International Baccalaureate IB Diploma Programme (IB) er eit tilbod til alle elevar i Møre og Romsdal fylke. IB er toårig og går over Vg2 og Vg3 på Spjelkavik videregående skole. Læringsspråket er engelsk, og programmet førebur elevane svært godt til høgare studium. IB er spennande for deg som vil ha fagleg fordjuping og ønskjer å vere internasjonalt orientert. Programmet er eit tilbod på over 3000 skolar i meir enn 140 land, men er det einaste i sitt slag her i fylket. IB Diploma kvalifiserer til inntak på høgskolar og universitet over heile verda på lik linje med britisk A-level, fransk Baccalauréat og tysk Abitur. For vidare søking i Noreg gir IB Diploma generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse avhengig av kva fag eleven vel. NB! Dersom du ønskjer dette tilbodet, må du føre ønsket opp som første alternativ på vigo.no. I tillegg må du fylle ut eit eige skjema, der du skriv noko om motivasjonen din og kva for fag du ønskjer. Send skjemaet direkte til Spjelkavik vgs. Skjema og meir informasjon finn du på spjelkavik.vgs.no. Om du kjem frå ein skole i utlandet, kan du levere ein skriftleg søknad direkte til Spjelkavik vgs. Spjelkavik vgs står for opptak til IB, men du får svar på vigo.no i juli. Kontakt Spjelkavik vgs for meir informasjon ved IB-koordinator Hårek Sande på tlf: eller på e-post: Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Fire fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs, Molde vgs og Spjelkavik vgs. Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering ved Molde videregående skole er eitt nytt tilbod ved skolen. Primærmålgruppa er søkjarar som ønskjer programområde innanfor språk, samfunnsfag og økonomi. Ta kontakt med Molde vgs om du ønskjer meir informasjon. Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Ålesund vgs Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag. Kontakt skolen for meir informasjon. Service og samferdsel - 4-årig - Ålesund vgs Eit 4-årig utdanningsløp som gir både fagbrev og studiekompetanse. Dette er veksling mellom opplæring i bedrift og skole i 4 år. Dei første 2 åra er du to dager ute i bedrift og tre dager på skole. Dei 2 siste åra er det tre dager i bedrift og to dager på skole. Vi tilbyr desse lærefaga: Salgsfag, kontorfag, IKT-servicefag, logistikkfag, yrkessjåfør og resepsjonsfag. Eleven får utbetalt årslønn som lærling, delt på fire år. Yrkesfaga blir avslutta etter 2. året. Studieførebuande fag får eleven på 3. og 4. året. Ta kontakt med skolen for nærare informasjon om tilbodet. Idrettsfag, Stranda vgs. Foto: Karoline Nerli Studiespesialisering Vg2 i Skottland Haram vgs Haram vidaregåande skule har samarbeid med ein skole i Skottland, og elevane skal bu hos skotske vertsfamiliar. Undervisninga er på engelsk, men er tilpassa norske læreplanar for Vg2 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. For å søkje tilbodet må du ha fullført og bestått Vg1 studiespesialisering. Søkjarar frå andre delar av landet kan og søkje, men det føreset at dei har fått innvilga gjesteelevgaranti frå sitt heimfylke. Kontakt skolen for meir informasjon. Service og samferdsel med innovasjon og leiing Dette tilbodet innan innovasjon og leiing gir studiekompetanse etter 3 år. Fokus vil vere på entreprenørskap, marknadsføring, økonomi og administrasjon. Ein god start for deg som ønskjer å studere vidare innan innovasjon og leiing på høgskolenivå. Dette er eit tilbod til kreative ungdommar, som anten ønskjer å etablere eigen bedrift eller ønskjer å vere med på å utvikle eksisterande 4

5 næringsliv. Romsdal videregående skole legg opp til eit tett samarbeid med lokale bedrifter, og du vil få god kunnskap om regionens næringsliv, samt korleis dei arbeidar med utviklingsarbeid og moglegheiter i framtida. Vil du vere med og skape framtidas arbeidsplassar, så vil dette studiet gi deg grunnleggjande teori og ikkje minst praktisk erfaring. NB! Dersom du set opp eit av tilboda nedanfor som ditt 1. ønske på søknaden på vigo.no, må du fylle ut eit eige vedleggsskjema i tillegg. Vedleggsskjemaet skal sendast direkte til skolen du har som 1. ønske. Musikk, dans og drama Jf. forskrift til Opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende inn eige vedleggsskjema direkte til skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. Idrettsfag Jf. forskrift til Opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Yrkes- og studiekompetanse 4-årig løp - YSK (tidl. TAF) Vi har tilbod om YSK innafor Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, og Teknikk og industriell produksjon. Inntaket blir gjort på bakgrunn av standpunkt karakterar frå grunnskolen. Det er krav om minimum karakter 4 i matematikk og naturfag til standpunkt frå grunnskolen for å vere kvalifisert til Vg1 YSK. Tilbodet er eit 4-årig løp. Etter fullført og bestått løp innanfor eit av YSK-tilboda vil du få både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Vi gjer merksam på at frå og med skoleåret 2015/2016 må alle som er elev ved YSK-tilboda på Vg1, Vg2 eller Vg3 også registrere søknad på vigo.no kvart år. Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og Molde vgs har tilbod om studie spesialisering med toppidrett som til saman går over 4 år. Søknad registrerast på Vigo.no. Ta kontakt med den einskilde skolen om du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett, og for å få eige søknads-/ vedleggsskjema. Vi gjer merksam på at frå og med skoleåret 2015/2016 må alle som er elev ved toppidrett tilboda på Vg1, Vg2 eller Vg3 også registrere søknad på vigo.no kvart år. 5

6 Utdanningsprogram/ programområde med krav til helse-/politiattest Dette bør du sjekke før du søkjer: Det kan stillast spesielle krav til deg som yrkesutøvar, og som regel må du oppfylle dei same krava for å få læreplass. Det kan vere krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om eigenskapar og formelle krav til dei yrka du er interessert i før du bestemmer deg for kva du vil søkje. Denne informasjonen finn du på vilbli.no. Der det er krav om politiattest skal den ikkje være eldre enn tre månader. Nedanfor finn du eksempel på nokre krav du kan møte i yrkeslivet. Vg1 helse- og oppvekstfag I fleire yrke innanfor helse- og oppvekstfag blir det kravd politiattest. Vg1 elektrofag For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 teknikk og industriell produksjon For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan maritime fag, blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 service og samferdsel Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon, via Vg2 Transport og logistikk). Vg2 ambulansefag I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består testen vil du ikkje få læreplass. Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag Ved ny tilsetjing i fiskeforedlingsbedrifter vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved skolestart leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 flyfag, landslinje Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag Skipsreiarbransjen krev at søkjarar til læreplass har norsk- eller EU-statsborgarskap for å få lærekontrakt i motormannfaget eller matrosfaget. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/ offshore må også oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil mellom anna bli stilt særskilte krav til syn, fargesans, hørsel, god psykisk helse, bruk av medisinar og at BMI ikkje er over 30. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Du finn oversikt over dei regionale tilboda i dette heftet. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på vigo.no. For å kunne søkje eit regionalt tilbod, må du ha ungdomsrett og vere folkeregistrert i Møre og Romsdal. Om du ikkje oppfyller desse krava og vil søkje eit regionalt tilbod, må du søkje direkte til det fylket som har tilbodet. Landslinjer/landsdekkjande tilbod Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søkjarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein del av alle fylkeskommunale skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er 6

7 Innovasjon og leiing, Romsdal vgs Foto: Romsdal vgs folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på vigo.no. NB! Enkelte fylke tek berre omsyn til søkjarar som har landslinje/landsdekkjande linje som 1. ønske. Du bør difor sjølv ta kontakt med det aktuelle fylke om du har sett det opp som eit lågare ønske på søknaden din. Du finn oppdatert oversikt over tilboda på vilbli.no. Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om elevar som bur på grensa til Sør-Trøndelag, Rindal og Aure kommune, og som ønskjer å søkje gjesteelevgaranti i Sør-Trøndelag. Elevar frå Aure kommune kan søkje alle tilbod ved Hemne videregående skole. Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod ved Orkdal videregående skole og ved Meldal videregående skole, dersom tilbodet ikkje finnast ved Surnadal vidaregåande skole. Du må ha ungdomsrett for å kunne søkje tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane, og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om gjesteelevgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal setje opp ønska til Sør-Trøndelag på Møre og Romsdal sitt søknadsskjema på vigo.no. Eiga prosedyre for å svare på tilbod som inngår i gjesteelevavtalen med Sør- Trøndelag: Dersom du får tilbod om skoleplass på eitt av dei ønska du har sett opp til skolar i Sør-Trøndelag, må du gå inn på vigo.no og velje Sør-Trøndelag for å svare på tilbodet. Får du tilbod om skoleplass på eitt av ønska du har til skolar i Møre og Romsdal, skal du svare på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. Dersom du ikkje får lagt inn svar på vigo.no så ta kontakt med oss på e-post: I dette heftet er tilboda merka med Sør- Trøndelag og den kommunen du må bo i for å kunne søkje tilbodet. Søknad om gjesteelevsgaranti for å gå på skole i andre fylke ordinære søkjarar Framgangsmåte og kriteria for å søkje om gjesteelevgaranti, finn du informasjon om på vilbli.no under Møre og Romsdal. I venstremargen klikkar du på «Søknad, svar og reglar», «Kva for skolar kan du søkje på?» og «Skolegang i andre fylke». Hugs å søkje på vigo.no til det aktuelle fylke innan søknadsfristen 1. mars. Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som skal søkje om fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntaket. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. Du finn meir informasjon på vilbli.no. Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vidaregåande skule, Akademiet vgs i Molde, Akademiet Heltberg Toppidrett Molde, Akademiet vgs i Ålesund, og Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, enten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skoler. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på vigo.no. Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet april/mai. Elevar ved dei private skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skolane sine heimesider: vestborg.no akademiet.no eller på privatskoler.vilbli.no Stipend frå Lånekassen Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få stipendet. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til grunnstipend. Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend. Søk om stipend frå lanekassen.no når du har fått svar på inntaket. Les meir om stipend og lån frå Lånekassen på lanekassen.no, og sjekk Facebookside: facebook.com/lanekassen.vgs. Konsekvensar for inntaket for deg som klagar på standpunkt og eksamenskarakterar Klage på standpunkt eller eksamenskarakterar blir sjeldan ferdig sakshandsama før etter at 1. gongs inntak er gjort. Dette kan få konsekvensar for deg som søkjer vidaregåande opplæring. Dersom du får medhald i klagen din og karakteren i eit fag blir sett opp, har du likevel ikkje krav på skoleplass dersom det ikkje finst ledig plass på det tilbodet du har søkt. Ventelisteplassen din vil endre seg alt etter om karakteren din etter klagen blir sett opp eller ned. Du bør ta kontakt med inntakskontoret straks du får resultatet av klagen. Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilboda blir sett i gang. På vigo.no og vilbli.no, vil du finne oppdaterte tilbod. Vedleggsskjema for Møre og Romsdal Dei fleste skjema finn du på sidene til Møre og Romsdal fylkeskommune: vedleggsskjema 7

8 STUDIEFØREBUANDE Studieførebuande utdanningsprogram Idrettsfag IDRETTSFAG Skole Vg1 - IDRET Orkdal vidaregåande skole IDRETTSFAG Skole Vg2 - IDIDR Orkdal vidaregåande skole IDRETTSFAG Skole Vg3 - IDIDR Orkdal vidaregåande skole Musikk, dans og drama MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DANS Skole Vg1 - MDMDD1--4- MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DRAMA Skole Vg1 - MDMDD1--6- MUSIKK, DANS OG DRAMA MED MUSIKK Skole Vg1 - MDMDD Orkdal vidaregåande skole DANS Skole Vg2 - MDDAN2---- DANS Skole Vg3 - MDDAN3---- DRAMA Skole Vg2 - MDDRA2---- DRAMA Skole Vg3 - MDDRA3---- MUSIKK Skole Vg2 - MDMUS Orkdal vidaregåande skole MUSIKK Skole Vg3 - MDMUS Orkdal vidaregåande skole Foto: Rune Borge-Olsen Studiespesialisering STUDIESPESIALISERING Skole Vg1 - STUSP Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 338 Vestborg vidaregåande skule STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 1. ÅR Skole Vg1 - STUSP1A Fannefjord videregående skole STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 2. ÅR Skole Vg1 - STUSP1B Fannefjord videregående skole REALFAG Skole Vg2 - STREA

9 STUDIEFØREBUANDE Foto: Medier og kommunikasjon, Molde vgs. Studiespesialisering 338 Vestborg vidaregåande skule REALFAG Skole Vg3 - STREA Vestborg vidaregåande skule Skole Vg2 - STSSA Vestborg vidaregåande skule Skole Vg3 - STSSA Vestborg vidaregåande skule STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg1 - STUSP1--I- REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg2 - STREA2--I- REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg3 STREA3--I- MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg2 - STSSA2--I- MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg3 STSSA3--I- STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg1 - STUSP1--N- REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg2 - STREA2--N- forts. neste side... 9

10 STUDIEFØREBUANDE Studiespesialisering forts. frå forrige side REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg3 - STREA3--N- MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg2 - STSSA2--N- MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg3 - STSSA3--N- REALFAG MED OPPLÆRING I UTLANDET Skole Vg2 - STREA2UT-- MED OPPLÆRING I UTLANDET Skole Vg2 - STSSA2UT-- INTERNATIONAL BACCALAUREATE Skole Vg2 - STUSP2Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE Skole Vg3 STUSP3Z--- STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Skole Vg1 (1. av 4 år) - STUSP1--T- ** ** Skole Vg1 (1. av 3 år) - STUSP1--T- 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund 357 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde REALFAG MED TOPPIDRETT Skole Vg2 (2. av 4 år) - STREA2--T- Skole Vg2 (2. av 3 år) - STREA2--T- 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund 357 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde MED TOPPIDRETT Skole Vg2 (2. av 4 år) - STSSA2--T- Skole Vg2 (2. av 3 år) - STSSA2--T- 356 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund 357 Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Molde STUDIESPESIALISERING MED FORSKARLINJE Skole Vg1 - STUSP1--Q- REALFAG MED FORSKARLINJE Skole Vg2 STREA2--Q- REALFAG MED FORSKARLINJE Skole Vg3 STREA3--Q- MED TOPPIDRETT Skole Vg3 STSSA3--T- REALFAG MED TOPPIDRETT Skole Vg3 STREA3--T- MED TOPPIDRETT Skole Vg4 STSSA4--T- REALFAG MED TOPPIDRETT Skole Vg4 STREA4--T- ** Ta kontakt med skolen for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og sendast direkte til skolen. FORMGJEVINGSFAG Skole Vg1 - STFOR1---- FORMGJEVINGSFAG Skole Vg2 - STFOR2---- FORMGJEVINGSFAG Skole Vg3 - STFOR3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Skole Vg3 - PBPBY Fannefjord vidaregåande skole Sør-Trøndelag 338 Vestborg vidaregåande skule PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE Skole Vg4 - PBPBY4YK-- 10

11 YRKESFAGLEG Blomsterdekoratør, Ørsta vgs. Foto: Tonje Sætre Indrearne Yrkesfaglege utdanningsprogram Design og handverk DESIGN OG HANDVERK Skole Vg1 - DHDHV Meldal videregående skole Bygg- og anleggsteknikk BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Skole Vg1 - BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - BABAT1P--- ANLEGGSTEKNIKK Skole Vg2 - BAANL2---- BYGGTEKNIKK Skole Vg2 - BABYG2---- BYGGTEKNIKK MED YRKES- OG STUDIE- KOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg2 - BABYG2P--- KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Skole Vg2 - BAKEM2---- OVERFLATETEKNIKK Skole Vg2 - BAOFT2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod): Charlottenlund videregående skole Nordland (regionalt tilbod): Bodø videregående skole TRETEKNIKK Skole Vg2 BATRT2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod): Gauldal videregående skole BLOMSTERDEKORATØR Skole Vg2 - DHBLD2---- DESIGN OG TEKSTIL Skole Vg2 - DHDTE2---- DESIGN OG TREARBEID Skole Vg2 - DHDTR2---- FRISØR Skole Vg2 - DHFRI2---- INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Skole Vg2 - DHIUD2---- INTERIØR Skole Vg2 - DHINT3---- AKTIVITØR Skole Vg2 - DHAKT2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod) Thora Storm videregående skole 11

12 YRKESFAGLEG Yrkesfagleg Elektrofag, Romsdal vgs. Foto: Romsdal vgs. Medier og kommunikasjon, Molde vgs. Foto: Molde vgs Elektrofag ELEKTROFAG Skole Vg1 - ELELE1---- ELEKTROFAG MED YRKES- OG STUDIE- KOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - ELELE1P--- AUTOMATISERING Skole Vg2 - ELAUT2---- AUTOMATISERINGSFAGET Skole Vg3 - ELAUT3---- DATA OG ELEKTRONIKK Skole Vg2 - ELDEL Meldal videregående skole DATAELEKTRONIKARFAGET Skole Vg3 - ELDAT Meldal videregående skole ELENERGI Skole Vg2 - ELELE Meldal videregående skole ELENERGI MED YRKES- OG STUDIEKOM- PETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg2 ELELE2P--- KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Skole Vg2 - ELKVT2---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOM- PETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE, YSK 1.ÅR Skole Vg3 - PBPBY4P1 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOM- PETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE, YSK 2.ÅR Skole Vg4 - PBPBY4P2-- 12

13 YRKESFAGLEG Helse- og sosialfag HELSE- OG OPPVEKSTFAG Skole Vg1 - HSHSF Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven HELSE OG OPPVEKSTFAG MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - HSHSF1P--- HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 1. ÅR Skole Vg1 - HSHSF1A Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 2. ÅR Skole Vg1 - HSHSF1B Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. AMBULANSEFAG Skole Vg2 - HSAMB2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAG Skole Vg2 - HSBUA2---- HELSEARBEIDARFAG Skole Vg2 - HSHEA Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven HELSESERVICEFAG Skole Vg2 - HSHES2---- APOTEKTEKNIKK Skole Vg3 - HSAPO3---- HELSESEKRETÆR Skole Vg3 - HSHSE3---- HUDPLEIE Skole Vg2 - HSHUD2---- HUDPLEIAR Skole Vg3 - HSHUD3---- TANNHELSESEKRETÆR Skole Vg3 HSTAN3---- Nordland (regionalt tilbod): Hadsel vidaregåande skole og fagskole Troms (regionalt tilbod): Breivika/Tromsø maritime videregående skole Medium og kommunikasjon MEDIUM OG KOMMUNIKASJON Skole Vg1 - MKMED Meldal videregående skole 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund MEDIUM OG KOMMUNIKASJON Skole Vg2 - MKMED Meldal videregående skole 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund MEDIUM OG KOMMUNIKASJON (STUDIEFØREBUANDE) Skole Vg3 - MKMED Meldal videregående skole 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund 13

14 YRKESFAGLEG Restaurant- og matfag RESTAURANT- OG MATFAG Skole Vg1 - RMRMF Meldal videregående skole Hemne videregående skole (for Aure) RESTAURANT- OG MATFAG MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - RMRMF1P--- KOKK- OG SERVITØRFAG Skole Vg2 - RMKOS Meldal videregående skole MATFAG Skole Vg2 - RMMFG2---- Foto: Geir Marius Kjønnøy Naturbruk NATURBRUK Skole Vg1 - NANAB1---- AKVAKULTUR Skole Vg2 NAAKV2---- ANLEGGSGARTNAR- OG IDRETTSAN- LEGGSFAG Skole Vg2 - NAAID2---- FISKE OG FANGST Skole Vg2 - NAFFA2---- Service og samferdsel SERVICE OG SAMFERDSEL Skole Vg1 - SSSSA Orkdal vidaregåande skole Privatskole: SERVICE OG SAMFERDSEL MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - SSSSA1P--- SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNO- VASJON OG LEIING Skole Vg1 - SSSSA1--EP SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK MED INNO- VASJON OG LEIING Skole Vg2 SSSSS2--EP PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOM- PETANSE MED INNOVASJON OG LEIING Skole Vg3 PBPBY3--EP HESTE- OG HOVSLAGARFAG Skole Vg2 - NAHHO2---- LANDBRUK OG GARTNARNÆRING Skole Vg2 - NALGA2---- LANDBRUK Skole Vg3 - NALBR3---- SKOGBRUK Skole Vg2 - NASBR2---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod): Mære Landbruksskole Nordland (regionalt tilbod): Mosjøen videregående skole NATURBRUK (STUDIEFØREBUANDE) Skole Vg3 - NANAB3---- IKT-SERVICEFAG Skole Vg2 - SSISF2---- Privatskole: REISELIV Skole Vg2 - SSRLV2---- SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK Skole Vg2 - SSSSS Orkdal vidaregåande skole Privatskole: TRANSPORT OG LOGISTIKK Skole Vg2 - SSTRL

15 YRKESFAGLEG Blått Naturbruk, Ålesund vgs. Foto: Åge Birger Hofseth Teknikk og industriell produksjon TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Skole Vg1 - TPTIP Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - TPTIP1P--- ARBEIDSMASKINAR Skole Vg1 - TPAMK2---- ANLEGGSMASKINMEKANIKARFAGET Skole Vg3 - TPAMM3---- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Skole Vg2 - TPBLK2---- BRØNNTEKNIKK Skole Vg2 - TPBRT2---- INDUSTRITEKNOLOGI Skole Vg2 - TPPIN Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven INDUSTRITEKNOLOGI MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg2 TPPIN2P--- KJEMIPROSESS Skole Vg2 - TPKJP Orkdal vidaregåande skole KJEMIPROSESS MED YRKES- OG STUDIE- KOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg2 - TPKJP2P--- KJØRETØY Skole Vg2 - TPKJT2---- Sør-Trøndelag Meldal videregående skole LABORATORIEFAG Skole Vg2 - TPLAB2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod): Melhus videregående skole Nordland (regionalt tilbod): Bodin videregående skole MARITIME FAG Skole Vg2 - TPMAR

16 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Offentlege skolar Atlanten videregående skole Dalaveien 25, 6511 Kristiansund Telefon: E-post: Nettstad: atlanten.vgs.no Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: borgund.vgs.no Fagerlia videregående skole Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: fagerlia.vgs.no Fannefjord videregående skole Julsundveien 49 B Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon: E-post: Nettstad: fannefjord.vgs.no Fræna vidaregåande skole Bøen Elnesvågen Telefon: E-post: Nettstad: frana.vgs.no Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt Telefon: E-post: Nettstad: gjermundnes.vgs.no Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg Telefon: E-post: Nettstad: haram.vgs.no Herøy vidaregåande skule Lisjebøvågen, 6090 Fosnavåg Telefon: E-post: Nettstad: heroy.vgs.no Herøy vidaregåande skule, avdeling Vanylven 6140 Syvde Telefon: E-post: Nettstad: vanylven.heroy.vgs.no Kristiansund videregående skole St Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund N Telefon: E-post: Nettstad: krsund.vgs.no Molde videregående skole Øvre veg 23, 6413 Molde Telefon: E-post: Nettstad: molde.vgs.no Rauma videregående skole Ringgata 35 Postboks 173, 6301 Åndalsnes Telefon: E-post: Nettstad: rauma.vgs.no Romsdal videregående skole Langmyrvegen 83 Postboks 2116, 6402 Molde Telefon: E-post: Nettstad: romsdal.vgs.no Spjelkavik videregående skole Langhaugen 22, 6011 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: spjelkavik.vgs.no Stranda vidaregåande skule Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda Telefon: E-post: Nettstad: stranda.vgs.no Sunndal vidaregåande skole Skoleveien 14, 6600 Sunndalsøra Telefon: E-post: Nettstad: sunndal.vgs.no Surnadal vidaregåande skole 6650 Surnadal Telefon: E-post: Nettstad: surnadal.vgs.no Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven Telefon: E-post: Nettstad: sykkylven.vgs.no Tingvoll vidaregåande skole 6630 Tingvoll Telefon: E-post: Nettstad: tingvoll.vgs.no Ulstein vidaregåande skule Holsekerdalen 180, 6065 Ulsteinvik Telefon: E-post: Nettstad: ulstein.vgs.no Volda vidaregåande skule Vevendelvegen 35, 6100 Volda Telefon: E-post: Nettstad: volda.vgs.no Ørsta vidaregåande skule Holmegata 14, 6150 Ørsta Telefon: E-post: Nettstad: orsta.vgs.no Ålesund videregående skole Øwregata 13 Postboks 676, 6001 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: alesund.vgs.no Private skolar 222 Akademiet videregående skole Molde Frænavegen 16, Roseby Vest Postboks 2126, 6402 Molde Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no 221 Akademiet videregående skole Ålesund Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6004 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no 338 Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda Telefon: E-post: Nettstad: vestborg.no 356 Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6004 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no 357 Akademiet Heltberg Toppidrett Molde Frænavegen 16, Postboks 943 Sentrum, 6415 Molde Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no vigo Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga, Inntakskontoret Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon E-post:

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer