1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett"

Transkript

1 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 1 0, SSISF2---- IKT-servicefag 1 0, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 1 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 1 0, STUSP1---- Studiespesialisering 1 0, STREA2---- Realfag 1 0, STREA2--N- Realfag,internasj 1 0,0 0 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STREA3---- Realfag 1 0, STREA3--N- Realfag,internasj 1 0,0 0 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 1 0, ,0 315

2 222 Akademiet vgs Molde As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 3 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 1 0, STUSP1---- Studiespesialisering 1 0,0 9 2 STREA2---- Realfag 1 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 1 0,0 0 3 STREA3---- Realfag 1 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, ,0 118

3 338 Vestborg vgs As 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 1,0 2 1 STUSP1---- Studiespesialisering 1 1, STREA2---- Realfag 1 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 1, STREA3---- Realfag 1 1,0 3 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 1, ,0 57

4 356 Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund 1 STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 1 0,0 6 2 STREA2--T- Realfag,toppidrett 1 0,0 1 2 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 1 0, ,0 9

5 357 Akademiet Heltberg Toppidrett Molde 1 STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 1 0,0 4 2 STREA2--T- Realfag,toppidrett 1 0,0 3 2 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 1 0, ,0 15

6 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1, IDIDR2---- Idrettsfag 27 1, IDIDR3---- Idrettsfag 27 1, MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1, MDDAN2---- Dans 4 0,0 4 2 MDMUS2---- Musikk 10 0, MDMUS3---- Musikk 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 135 5, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2, STREA2---- Realfag 67 2, STREA3---- Realfag 67 2, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2, ,0 528

7 15005 Fagerlia videregående skole 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 45 3, HSAMB2---- Ambulansefag 10 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 14 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 28 2, MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 14 0, MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDDRA2---- Drama 14 0, MDMUS2---- Musikk 27 1, MDDAN2---- Dans 14 0,5 5 3 MDDRA3---- Drama 14 0, MDMUS3---- Musikk 27 1, MDDAN3---- Dans 14 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 56 2, STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 68 2, STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1, STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 27 1, STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje 28 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1, STREA2--N- Realfag,internasj 14 0, STREA2--Q- Realfag,forskerlinje 28 1, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0, STREA2---- Realfag 41 1, STFOR2---- Formgivingsfag 14 0, STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0, STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0,5 7 2 STSSA2--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje STREA3---- Realfag 27 1, STREA3--N- Realfag,internasj 16 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 27 1, STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 15 0, STFOR3---- Formgivingsfag 14 0, STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 28 1, STREA3--T- Realfag,toppidrett 13 0, STSSA3--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje 1 0,0 2 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 11 0, STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0, ,5 787

8 15006 Fannefjord videregående skole 1 HSHSF1A--- Helse/oppvekst,2-årig,1.år 14 0,0 4 1 HSHSF1B--- Helse/oppvekst,2-årig,2.år 6 0,0 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 7 0,0 3 1 STUSP1A--- Studiespes,2-årig,1.år 1 0,0 1 1 STUSP1B--- Studiespes,2-årig,2.år 10 0,0 2 1 STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 4 0,0 4 1 STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 5 0,0 5 1 STUSP1HTH4 ST Spes.u liten gr H, 4. år 5 0,0 0 1 STUSP1HTH5 ST Spes.u liten gr H, 5. år ,0 24

9 15007 Fræna vidaregåande skole 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 6 0,3 6 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1,0 6 2 BABYG2---- Byggteknikk 14 1,0 4 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 28 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1,0 5 1 NANAB1---- Naturbruk 21 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 12 0,5 3 2 NAAKV2---- Akvakultur 7 0,3 9 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 15 1,0 7 1 STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1,0 7 1 STUSP1---- Studiespesialisering 27 1, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 8 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 12 0, STREA2--N- Realfag,internasj 14 0,5 3 2 STREA2---- Realfag 15 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 13 0, STREA3---- Realfag 14 0,5 8 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0, STREA3--N- Realfag,internasj 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, TPKJP2---- Kjemiprosess 12 1, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 12 1, TPAMM3---- Anleggsmaskinmekanikerfaget 12 1, ,0 327

10 15008 Gjermundnes vidaregåande skule 1 NANAB1---- Naturbruk 28 1, NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 7 0,3 5 2 NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 14 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 14 0, NALBR3---- Landbruk 6 0,3 9 3 NANAB3---- Studieforberedende naturbruk 4 0,3 3 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0,5 9 3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 4 0,3 0 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 14 1, TPPIN2---- Industriteknologi 14 1, ,5 108

11 15010 Haram vidaregåande skule 1 ELELE1P--- Elektrofag,YSK 4år 6 0, ELELE1---- Elektrofag 14 1,0 9 2 ELELE2P--- Elenergi,YSK 4år 6 0,3 7 2 ELELE2---- Elenergi 14 1, ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk 7 0,5 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 0,5 6 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 6 0,5 9 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 14 0,5 4 3 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 12 0, STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 8 0, STSSA2UT-- Språk/samf/øk,utland 8 0, STREA2--N- Realfag,internasj 6 0,0 1 2 STREA2---- Realfag 8 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 6 0,0 5 2 STREA2UT-- Realfag,utland 8 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STREA3---- Realfag 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, TPPIN2---- Industriteknologi 24 2, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0, ,3 274

12 15011 Herøy vidaregåande skule 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1,0 9 2 BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 3 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 30 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 14 1, NANAB1---- Naturbruk 14 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1,0 9 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 14 1,0 8 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 48 4, TPPIN2---- Industriteknologi 28 2,0 7 2 TPMAR2---- Maritime fag 28 2, ,5 264

13 15012 Kristiansund videregående skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 28 2, BABYG2---- Byggteknikk 14 1, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 4 1 DHDHV1---- Design og håndverk 24 2, DHDTR2---- Design og trearbeid 7 0,5 1 2 DHFRI2---- Frisør 14 1, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 7 0,5 5 1 ELELE1---- Elektrofag 60 4, ELELE2---- Elenergi 15 1, ELDEL2---- Data og elektronikk 15 1,0 6 2 ELAUT2---- Automatisering 15 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 15 1, ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 15 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 60 4, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 30 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 28 2, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 30 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 30 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 30 1, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 26 2, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 26 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 7 0,5 8 2 SSISF2---- IKT-servicefag 15 1,0 7 1 STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0,5 8 2 STFOR2---- Formgivingsfag 14 0,5 5 3 STFOR3---- Formgivingsfag 14 0,5 4 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 60 5, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0, TPKJP2P--- Kjemiprosess,YSK 4år 7 0,3 0 2 TPKJP2---- Kjemiprosess 14 1, TPPIN2---- Industriteknologi 26 2, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 5 0,3 0 2 TPMAR2---- Maritime fag 30 2, TPBRT2---- Brønnteknikk 14 1,0 8 2 TPKJT2---- Kjøretøy 12 1, ,5 772

14 15014 Molde videregående skole 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDMUS2---- Musikk 27 1, MDMUS3---- Musikk 27 1, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 45 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 45 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 30 1, STUSP1--N- Studiespes,internasj 28 1, STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 28 1, STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 120 4, STFOR2---- Formgivingsfag 14 0, STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 13 0,5 4 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 98 3, STREA2---- Realfag 81 3, STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0,5 1 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 81 3, STFOR3---- Formgivingsfag 14 0, STREA3--T- Realfag,toppidrett 10 0,5 9 3 STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 17 0, STREA3---- Realfag 81 3, STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 18 0,5 6 4 STREA4--T- Realfag,toppidrett 9 0, ,5 767

15 15018 Rauma videregående skole 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELELE2---- Elenergi 7 0,5 7 2 ELAUT2---- Automatisering 4 0,0 2 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 3 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 5 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 10 0,5 4 1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1,0 7 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 14 1, STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0, STREA2---- Realfag 14 0,5 5 3 STREA3---- Realfag 14 0,5 9 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 14 1, TPKJT2---- Kjøretøy 4 0, ,0 150

16 15019 Romsdal videregående skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 36 3, BABYG2P--- Byggteknikk,YSK 4år 6 0,3 5 2 BABYG2---- Byggteknikk 24 2, DHDHV1---- Design og håndverk 30 2, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 7 0,5 5 2 DHFRI2---- Frisør 12 1, ELELE1---- Elektrofag 60 5, ELELE2---- Elenergi 12 1, ELAUT2---- Automatisering 12 1, ELDEL2---- Data og elektronikk 12 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 45 3, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 30 2, IDRET1---- Idrettsfag 54 2, IDIDR2---- Idrettsfag 54 2, IDIDR3---- Idrettsfag 54 2, PBPBY3--EP Påbygg gen stk,innovasjon 15 1, PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 30 2, SSSSA1--EP Service/samf,innovasjon 15 1,0 7 2 SSISF2---- IKT-servicefag 12 1, SSSSS2--EP Salg/service/sikk,innovasjon 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1, SSRLV2---- Reiseliv 15 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 60 5, TPPIN2---- Industriteknologi 36 3, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0,3 6 2 TPKJT2---- Kjøretøy 24 2, ,5 694

17 15020 Spjelkavik videregående skole 1 STUSP1---- Studiespesialisering 140 5, STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1, STUSP2Z--- International baccalaureate 27 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 9 0,5 9 2 STREA2---- Realfag 56 2, STREA2--N- Realfag,internasj 19 0, STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 7 3 STREA3---- Realfag 56 2, STREA3--N- Realfag,internasj 14 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STUSP3Z--- International baccalaureate 27 1, ,0 508

18 15021 Stranda vidaregåande skule 1 HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år 3 0,3 1 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 8 0,5 4 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 4 0,0 1 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 4 0,0 3 1 IDRET1---- Idrettsfag 30 1, IDIDR2---- Idrettsfag 30 1, IDIDR3---- Idrettsfag 30 1, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 7 0,5 7 1 RMRMF1P--- Restaurant/mat, YSK, 4 år 3 0,3 0 2 RMMFG2---- Matfag 2 0,0 0 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 3 0,0 3 1 STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STREA2---- Realfag 15 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STREA3---- Realfag 15 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 4 0,0 5 1 TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, ,0 155

19 15023 Sunndal vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1, BABYG2---- Byggteknikk 12 1,0 9 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELELE2---- Elenergi 14 1,0 7 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 9 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 6 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0, STUSP1---- Studiespesialisering 42 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, STREA2---- Realfag 21 0, STREA3---- Realfag 21 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 28 2, TPKJP2---- Kjemiprosess 14 1,0 4 2 TPPIN2---- Industriteknologi 12 1, ,5 261

20 15024 Surnadal vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1, BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 3 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELAUT2---- Automatisering 14 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 14 1,0 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 3 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 6 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, SSTRL2---- Transport og logistikk 4 0,0 2 1 STUSP1---- Studiespesialisering 56 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA2---- Realfag 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA3---- Realfag 28 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 28 2, TPPIN2---- Industriteknologi 12 1, ,3 271

21 15025 Sykkylven vidaregåande skule 1 DHDHV1---- Design og håndverk 12 1,0 2 2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 4 0,0 1 1 ELELE1---- Elektrofag 12 1, ELAUT2---- Automatisering 14 1,0 8 3 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 7 0,5 7 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 1 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, STUSP1---- Studiespesialisering 54 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA2---- Realfag 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 0, STREA3---- Realfag 28 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 21 1, TPPIN2---- Industriteknologi 14 1, ,5 251

22 15026 Tingvoll vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 4 0,0 1 2 BABYG2---- Byggteknikk 4 0,0 6 1 ELELE1---- Elektrofag 4 0,0 3 2 ELELE2---- Elenergi 4 0,0 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 4 0,0 7 1 IDRET1---- Idrettsfag 14 0, IDIDR2---- Idrettsfag 14 0, IDIDR3---- Idrettsfag 14 0,5 9 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 14 0,5 2 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 14 0,5 8 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 7 0,3 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 13 0,5 7 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 6 0,3 5 2 STREA2---- Realfag 7 0,3 2 3 STREA3---- Realfag 7 0,3 9 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 6 0, ,3 93

23 15027 Ulstein vidaregåande skule 1 ELELE1---- Elektrofag 28 2, ELELE2---- Elenergi 14 1, IDRET1---- Idrettsfag 54 2, IDIDR2---- Idrettsfag 54 2, IDIDR3---- Idrettsfag 54 2, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 27 1,0 3 3 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0, PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSISF2---- IKT-servicefag 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1, STUSP1---- Studiespesialisering 81 3, STREA2---- Realfag 60 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 60 2, STREA3---- Realfag 41 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 12 0, ,0 537

24 15028 Herøy vidaregåande skule,avd Vanylven 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 12 1,0 8 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 4 0,0 1 1 STUSP1---- Studiespesialisering 27 1,0 6 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 12 1, TPPIN2---- Industriteknologi 4 0, ,0 29

25 15029 Volda vidaregåande skule 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDMUS2---- Musikk 29 1, MDMUS3---- Musikk 27 1, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 28 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 28 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 28 1,0 7 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 28 1, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1,0 5 1 STUSP1---- Studiespesialisering 112 4, STREA2---- Realfag 42 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 42 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STREA3---- Realfag 56 2, ,0 512

26 15031 Ørsta vidaregåande skule 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 12 1, BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 9 1 DHDHV1---- Design og håndverk 14 1, DHBLD2---- Blomsterdekoratør 12 1,0 9 1 ELELE1---- Elektrofag 36 3, ELELE2---- Elenergi 12 1, ELAUT2---- Automatisering 12 1,0 7 3 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1,0 9 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 30 2, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 14 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 14 1,0 9 1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 12 1, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 7 0,5 6 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 12 1,0 4 2 TPPIN2---- Industriteknologi 24 2,0 7 2 TPKJT2---- Kjøretøy 12 1, ,0 255

27 15033 Ålesund videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 50 2, IDIDR2---- Idrettsfag 50 2, IDIDR3---- Idrettsfag 50 2, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 60 2, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 60 2, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 45 1, NANAB1---- Naturbruk 21 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0, NAAKV2---- Akvakultur 7 0,3 7 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år 15 1, SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1,0 9 2 SSISF2---- IKT-servicefag 24 2, SSRLV2---- Reiseliv 8 0,5 9 1 STUSP1--I- Studiespes,entr/bedr.utv 27 1, STUSP1---- Studiespesialisering 54 2, STSSA2--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0, STREA2--I- Realfag,entr/bedr.utv 14 0,5 3 2 STREA2---- Realfag 28 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA3---- Realfag 28 1, STSSA3--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 42 3, TPKJP2---- Kjemiprosess 15 1,0 3 2 TPMAR2---- Maritime fag 60 4, ,0 733

28 15035 Borgund vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 75 5, BABYG2---- Byggteknikk 30 2, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 14 1, BAANL2---- Anleggsteknikk 28 2, DHDHV1---- Design og håndverk 45 3, DHDTE2---- Design og tekstil 12 1, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 14 1, DHFRI2---- Frisør 30 2, DHINT3---- Interiør 12 1, ELELE1---- Elektrofag 75 5, ELDEL2---- Data og elektronikk 15 1,0 8 2 ELELE2---- Elenergi 30 2, ELAUT2---- Automatisering 12 1, ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 12 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 75 5, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 30 2, HSHES2---- Helseservicefag 30 2, HSHUD2---- Hudpleie 15 1, HSHSE3---- Helsesekretær 15 1, HSHUD3---- Hudpleier 15 1, HSAPO3---- Apotekteknikk 14 1,0 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 28 1, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 45 3, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 30 2, RMMFG2---- Matfag 15 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 75 5, TPPIN2---- Industriteknologi 30 2, TPKJT2---- Kjøretøy 30 2, TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 10 1, ,0 920

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 10.09.2007 Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 201300052 Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 30.04.2013 137/13 Fylkesrådmannens orientering 138/13

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer