1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett"

Transkript

1 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 1 0, SSISF2---- IKT-servicefag 1 0, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 1 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 1 0, STUSP1---- Studiespesialisering 1 0, STREA2---- Realfag 1 0, STREA2--N- Realfag,internasj 1 0,0 0 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STREA3---- Realfag 1 0, STREA3--N- Realfag,internasj 1 0,0 0 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 1 0, ,0 315

2 222 Akademiet vgs Molde As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 3 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 1 0, STUSP1---- Studiespesialisering 1 0,0 9 2 STREA2---- Realfag 1 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 1 0,0 0 3 STREA3---- Realfag 1 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 0, ,0 118

3 338 Vestborg vgs As 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 1 1,0 2 1 STUSP1---- Studiespesialisering 1 1, STREA2---- Realfag 1 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 1, STREA3---- Realfag 1 1,0 3 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 1 1, ,0 57

4 356 Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund 1 STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 1 0,0 6 2 STREA2--T- Realfag,toppidrett 1 0,0 1 2 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 1 0, ,0 9

5 357 Akademiet Heltberg Toppidrett Molde 1 STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 1 0,0 4 2 STREA2--T- Realfag,toppidrett 1 0,0 3 2 STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 1 0, ,0 15

6 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1, IDIDR2---- Idrettsfag 27 1, IDIDR3---- Idrettsfag 27 1, MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1, MDDAN2---- Dans 4 0,0 4 2 MDMUS2---- Musikk 10 0, MDMUS3---- Musikk 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 135 5, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2, STREA2---- Realfag 67 2, STREA3---- Realfag 67 2, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 67 2, ,0 528

7 15005 Fagerlia videregående skole 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 45 3, HSAMB2---- Ambulansefag 10 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 14 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 28 2, MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 14 0, MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama 14 0, MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDDRA2---- Drama 14 0, MDMUS2---- Musikk 27 1, MDDAN2---- Dans 14 0,5 5 3 MDDRA3---- Drama 14 0, MDMUS3---- Musikk 27 1, MDDAN3---- Dans 14 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 56 2, STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 68 2, STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1, STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 27 1, STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje 28 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1, STREA2--N- Realfag,internasj 14 0, STREA2--Q- Realfag,forskerlinje 28 1, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0, STREA2---- Realfag 41 1, STFOR2---- Formgivingsfag 14 0, STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0, STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0,5 7 2 STSSA2--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje STREA3---- Realfag 27 1, STREA3--N- Realfag,internasj 16 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 27 1, STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 15 0, STFOR3---- Formgivingsfag 14 0, STREA3--Q- Realfag,forskerlinje 28 1, STREA3--T- Realfag,toppidrett 13 0, STSSA3--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje 1 0,0 2 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 11 0, STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 14 0, ,5 787

8 15006 Fannefjord videregående skole 1 HSHSF1A--- Helse/oppvekst,2-årig,1.år 14 0,0 4 1 HSHSF1B--- Helse/oppvekst,2-årig,2.år 6 0,0 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 7 0,0 3 1 STUSP1A--- Studiespes,2-årig,1.år 1 0,0 1 1 STUSP1B--- Studiespes,2-årig,2.år 10 0,0 2 1 STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år 4 0,0 4 1 STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år 5 0,0 5 1 STUSP1HTH4 ST Spes.u liten gr H, 4. år 5 0,0 0 1 STUSP1HTH5 ST Spes.u liten gr H, 5. år ,0 24

9 15007 Fræna vidaregåande skole 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 6 0,3 6 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1,0 6 2 BABYG2---- Byggteknikk 14 1,0 4 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 28 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1,0 5 1 NANAB1---- Naturbruk 21 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 12 0,5 3 2 NAAKV2---- Akvakultur 7 0,3 9 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 15 1,0 7 1 STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1,0 7 1 STUSP1---- Studiespesialisering 27 1, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 8 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 12 0, STREA2--N- Realfag,internasj 14 0,5 3 2 STREA2---- Realfag 15 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 13 0, STREA3---- Realfag 14 0,5 8 3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0, STREA3--N- Realfag,internasj 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, TPKJP2---- Kjemiprosess 12 1, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 12 1, TPAMM3---- Anleggsmaskinmekanikerfaget 12 1, ,0 327

10 15008 Gjermundnes vidaregåande skule 1 NANAB1---- Naturbruk 28 1, NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl. 7 0,3 5 2 NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag 14 0, NALGA2---- Landbruk og gartnernæring 14 0, NALBR3---- Landbruk 6 0,3 9 3 NANAB3---- Studieforberedende naturbruk 4 0,3 3 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0,5 9 3 PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse 4 0,3 0 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 14 1, TPPIN2---- Industriteknologi 14 1, ,5 108

11 15010 Haram vidaregåande skule 1 ELELE1P--- Elektrofag,YSK 4år 6 0, ELELE1---- Elektrofag 14 1,0 9 2 ELELE2P--- Elenergi,YSK 4år 6 0,3 7 2 ELELE2---- Elenergi 14 1, ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk 7 0,5 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 0,5 6 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 6 0,5 9 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 14 0,5 4 3 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0, STUSP1--N- Studiespes,internasj 12 0, STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 8 0, STSSA2UT-- Språk/samf/øk,utland 8 0, STREA2--N- Realfag,internasj 6 0,0 1 2 STREA2---- Realfag 8 0, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 6 0,0 5 2 STREA2UT-- Realfag,utland 8 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STREA3---- Realfag 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, TPPIN2---- Industriteknologi 24 2, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0, ,3 274

12 15011 Herøy vidaregåande skule 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1,0 9 2 BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 3 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 30 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 15 1, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 14 1, NANAB1---- Naturbruk 14 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1,0 9 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 14 1,0 8 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 48 4, TPPIN2---- Industriteknologi 28 2,0 7 2 TPMAR2---- Maritime fag 28 2, ,5 264

13 15012 Kristiansund videregående skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 28 2, BABYG2---- Byggteknikk 14 1, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 4 1 DHDHV1---- Design og håndverk 24 2, DHDTR2---- Design og trearbeid 7 0,5 1 2 DHFRI2---- Frisør 14 1, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 7 0,5 5 1 ELELE1---- Elektrofag 60 4, ELELE2---- Elenergi 15 1, ELDEL2---- Data og elektronikk 15 1,0 6 2 ELAUT2---- Automatisering 15 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 15 1, ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 15 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 60 4, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 30 2, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 28 2, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 30 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 30 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 30 1, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 26 2, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 26 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 7 0,5 8 2 SSISF2---- IKT-servicefag 15 1,0 7 1 STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0,5 8 2 STFOR2---- Formgivingsfag 14 0,5 5 3 STFOR3---- Formgivingsfag 14 0,5 4 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 60 5, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0, TPKJP2P--- Kjemiprosess,YSK 4år 7 0,3 0 2 TPKJP2---- Kjemiprosess 14 1, TPPIN2---- Industriteknologi 26 2, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 5 0,3 0 2 TPMAR2---- Maritime fag 30 2, TPBRT2---- Brønnteknikk 14 1,0 8 2 TPKJT2---- Kjøretøy 12 1, ,5 772

14 15014 Molde videregående skole 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDMUS2---- Musikk 27 1, MDMUS3---- Musikk 27 1, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 45 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 45 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 30 1, STUSP1--N- Studiespes,internasj 28 1, STUSP1--T- Studiespes,toppidrett 28 1, STFOR1---- Studiespesialisering formgiv. 14 0, STUSP1---- Studiespesialisering 120 4, STFOR2---- Formgivingsfag 14 0, STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett 13 0,5 4 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 98 3, STREA2---- Realfag 81 3, STREA2--T- Realfag,toppidrett 14 0,5 1 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 81 3, STFOR3---- Formgivingsfag 14 0, STREA3--T- Realfag,toppidrett 10 0,5 9 3 STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett 17 0, STREA3---- Realfag 81 3, STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett 18 0,5 6 4 STREA4--T- Realfag,toppidrett 9 0, ,5 767

15 15018 Rauma videregående skole 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELELE2---- Elenergi 7 0,5 7 2 ELAUT2---- Automatisering 4 0,0 2 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 3 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 5 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 10 0,5 4 1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 14 1,0 7 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 14 1, STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0, STREA2---- Realfag 14 0,5 5 3 STREA3---- Realfag 14 0,5 9 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 14 1, TPKJT2---- Kjøretøy 4 0, ,0 150

16 15019 Romsdal videregående skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 36 3, BABYG2P--- Byggteknikk,YSK 4år 6 0,3 5 2 BABYG2---- Byggteknikk 24 2, DHDHV1---- Design og håndverk 30 2, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 7 0,5 5 2 DHFRI2---- Frisør 12 1, ELELE1---- Elektrofag 60 5, ELELE2---- Elenergi 12 1, ELAUT2---- Automatisering 12 1, ELDEL2---- Data og elektronikk 12 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 45 3, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 30 2, IDRET1---- Idrettsfag 54 2, IDIDR2---- Idrettsfag 54 2, IDIDR3---- Idrettsfag 54 2, PBPBY3--EP Påbygg gen stk,innovasjon 15 1, PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 30 2, SSSSA1--EP Service/samf,innovasjon 15 1,0 7 2 SSISF2---- IKT-servicefag 12 1, SSSSS2--EP Salg/service/sikk,innovasjon 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1, SSRLV2---- Reiseliv 15 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 60 5, TPPIN2---- Industriteknologi 36 3, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 6 0,3 6 2 TPKJT2---- Kjøretøy 24 2, ,5 694

17 15020 Spjelkavik videregående skole 1 STUSP1---- Studiespesialisering 140 5, STUSP1--N- Studiespes,internasj 27 1, STUSP2Z--- International baccalaureate 27 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj 9 0,5 9 2 STREA2---- Realfag 56 2, STREA2--N- Realfag,internasj 19 0, STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 13 0,5 7 3 STREA3---- Realfag 56 2, STREA3--N- Realfag,internasj 14 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STUSP3Z--- International baccalaureate 27 1, ,0 508

18 15021 Stranda vidaregåande skule 1 HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år 3 0,3 1 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 8 0,5 4 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 4 0,0 1 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 4 0,0 3 1 IDRET1---- Idrettsfag 30 1, IDIDR2---- Idrettsfag 30 1, IDIDR3---- Idrettsfag 30 1, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 7 0,5 7 1 RMRMF1P--- Restaurant/mat, YSK, 4 år 3 0,3 0 2 RMMFG2---- Matfag 2 0,0 0 2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 3 0,0 3 1 STUSP1---- Studiespesialisering 30 1, STREA2---- Realfag 15 0, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STREA3---- Realfag 15 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 4 0,0 5 1 TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 6 0, ,0 155

19 15023 Sunndal vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1, BABYG2---- Byggteknikk 12 1,0 9 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELELE2---- Elenergi 14 1,0 7 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 9 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 6 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 20 0, STUSP1---- Studiespesialisering 42 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, STREA2---- Realfag 21 0, STREA3---- Realfag 21 0, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 21 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 28 2, TPKJP2---- Kjemiprosess 14 1,0 4 2 TPPIN2---- Industriteknologi 12 1, ,5 261

20 15024 Surnadal vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 14 1, BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 3 1 ELELE1---- Elektrofag 14 1, ELAUT2---- Automatisering 14 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 14 1,0 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 3 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 6 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, SSTRL2---- Transport og logistikk 4 0,0 2 1 STUSP1---- Studiespesialisering 56 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA2---- Realfag 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA3---- Realfag 28 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 28 2, TPPIN2---- Industriteknologi 12 1, ,3 271

21 15025 Sykkylven vidaregåande skule 1 DHDHV1---- Design og håndverk 12 1,0 2 2 DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 4 0,0 1 1 ELELE1---- Elektrofag 12 1, ELAUT2---- Automatisering 14 1,0 8 3 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 7 0,5 7 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 15 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 7 0,5 1 2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 7 0,5 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 21 0, STUSP1---- Studiespesialisering 54 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA2---- Realfag 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 17 0, STREA3---- Realfag 28 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 21 1, TPPIN2---- Industriteknologi 14 1, ,5 251

22 15026 Tingvoll vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 4 0,0 1 2 BABYG2---- Byggteknikk 4 0,0 6 1 ELELE1---- Elektrofag 4 0,0 3 2 ELELE2---- Elenergi 4 0,0 5 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 4 0,0 7 1 IDRET1---- Idrettsfag 14 0, IDIDR2---- Idrettsfag 14 0, IDIDR3---- Idrettsfag 14 0,5 9 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 14 0,5 2 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 14 0,5 8 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 7 0,3 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 13 0,5 7 2 STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 6 0,3 5 2 STREA2---- Realfag 7 0,3 2 3 STREA3---- Realfag 7 0,3 9 3 STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 6 0, ,3 93

23 15027 Ulstein vidaregåande skule 1 ELELE1---- Elektrofag 28 2, ELELE2---- Elenergi 14 1, IDRET1---- Idrettsfag 54 2, IDIDR2---- Idrettsfag 54 2, IDIDR3---- Idrettsfag 54 2, PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 27 1,0 3 3 PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år 12 0, PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år 12 0, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSISF2---- IKT-servicefag 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1, STUSP1---- Studiespesialisering 81 3, STREA2---- Realfag 60 2, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 60 2, STREA3---- Realfag 41 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 41 1, TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år 12 0, TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år 12 0, ,0 537

24 15028 Herøy vidaregåande skule,avd Vanylven 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 12 1,0 8 2 HSHEA2---- Helsearbeiderfag 4 0,0 1 1 STUSP1---- Studiespesialisering 27 1,0 6 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 12 1, TPPIN2---- Industriteknologi 4 0, ,0 29

25 15029 Volda vidaregåande skule 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1, MDMUS2---- Musikk 29 1, MDMUS3---- Musikk 27 1, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 28 1, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 28 1, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 28 1,0 7 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 28 1, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1,0 5 1 STUSP1---- Studiespesialisering 112 4, STREA2---- Realfag 42 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 42 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 56 2, STREA3---- Realfag 56 2, ,0 512

26 15031 Ørsta vidaregåande skule 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 12 1, BABYG2---- Byggteknikk 7 0,5 9 1 DHDHV1---- Design og håndverk 14 1, DHBLD2---- Blomsterdekoratør 12 1,0 9 1 ELELE1---- Elektrofag 36 3, ELELE2---- Elenergi 12 1, ELAUT2---- Automatisering 12 1,0 7 3 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1,0 9 1 HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 30 2, HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 14 1, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 14 1,0 9 1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 12 1, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 7 0,5 6 1 TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 36 3, TPAMK2---- Arbeidsmaskiner 12 1,0 4 2 TPPIN2---- Industriteknologi 24 2,0 7 2 TPKJT2---- Kjøretøy 12 1, ,0 255

27 15033 Ålesund videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 50 2, IDIDR2---- Idrettsfag 50 2, IDIDR3---- Idrettsfag 50 2, MKMED1---- Medier og kommunikasjon 60 2, MKMED2---- Medier og kommunikasjon 60 2, MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 45 1, NANAB1---- Naturbruk 21 0, NAFFA2---- Fiske og fangst 14 0, NAAKV2---- Akvakultur 7 0,3 7 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 54 2, SSSSA1---- Service og samferdsel 15 1, SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år 15 1, SSTRL2---- Transport og logistikk 15 1, SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 15 1,0 9 2 SSISF2---- IKT-servicefag 24 2, SSRLV2---- Reiseliv 8 0,5 9 1 STUSP1--I- Studiespes,entr/bedr.utv 27 1, STUSP1---- Studiespesialisering 54 2, STSSA2--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0, STREA2--I- Realfag,entr/bedr.utv 14 0,5 3 2 STREA2---- Realfag 28 1, STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi 28 1, STREA3---- Realfag 28 1, STSSA3--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv 14 0, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 42 3, TPKJP2---- Kjemiprosess 15 1,0 3 2 TPMAR2---- Maritime fag 60 4, ,0 733

28 15035 Borgund vidaregåande skole 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 75 5, BABYG2---- Byggteknikk 30 2, BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 14 1, BAANL2---- Anleggsteknikk 28 2, DHDHV1---- Design og håndverk 45 3, DHDTE2---- Design og tekstil 12 1, DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign 14 1, DHFRI2---- Frisør 30 2, DHINT3---- Interiør 12 1, ELELE1---- Elektrofag 75 5, ELDEL2---- Data og elektronikk 15 1,0 8 2 ELELE2---- Elenergi 30 2, ELAUT2---- Automatisering 12 1, ELDAT3---- Dataelektronikerfaget 12 1, ELAUT3---- Automatiseringsfaget 12 1, HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag 75 5, HSHEA2---- Helsearbeiderfag 30 2, HSHES2---- Helseservicefag 30 2, HSHUD2---- Hudpleie 15 1, HSHSE3---- Helsesekretær 15 1, HSHUD3---- Hudpleier 15 1, HSAPO3---- Apotekteknikk 14 1,0 4 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse 28 1, RMRMF1---- Restaurant- og matfag 45 3, RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 30 2, RMMFG2---- Matfag 15 1, TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon 75 5, TPPIN2---- Industriteknologi 30 2, TPKJT2---- Kjøretøy 30 2, TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri 10 1, ,0 920

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2010/2011 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2010/2011... 3 STATISTIKK, INNTAKET

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk over inntak, formidling og voksenopplæring i 2009/2010 INNHOLD: GENERELLE OPPLYSNINGER OM INNTAKET 2009/2010... 3 Primærsøkere, elever

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017

Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2016/2017 Illustrasjon: Kristin Hauge. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Inntekne søkjarar, fordelt på nivå. Inntekne søkjarar, fordelt på skule. Bsg-03-inntattonske.bqy. Bsg-03-inntattonske.bqy

Inntekne søkjarar, fordelt på nivå. Inntekne søkjarar, fordelt på skule. Bsg-03-inntattonske.bqy. Bsg-03-inntattonske.bqy Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1 Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 6 7 DH 1 DHDHV1H--- Design/håndv,GRKO 2 2 2 DH 1 DHDHV1HTA2 DH Spes.u

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 13 1 16 7 1 30 31 1 13 14 2 Automatisering 1 12 13 1 15 11 vg2 1 30 28 1 12 14 Kjemiprosess 1 12 7 3 Automatiseringsfaget 1 12 11 Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et Årdal vidare g åande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- T PTIP T PPIN---- T PK J P---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Elektrofag % A utomatiserin

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2014-2015 Idrettsfag Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3 Vidaregåande opplæring tilbod i 2013-2014 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer