Vidaregåande opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring"

Transkript

1 Vidaregåande opplæring tilbod i skole

2 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering. Søknadsfrist for formidling til læreplass for lærekandidatar 3. mars : Søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole. Søknadsfrist for formidling til læreplass for lærlingar 4. mars 1. juli: Du kan legge inn førehandssvar på vigo.no ca 8. juli : Du får svar på 1. gongs inntak 15. juli : Svarfrist 1. gongs inntak ca 5. aug. : Du får svar på 2. gongs inntak 8. aug. : Svarfrist 2. gongs inntak 18: aug. : Skolestart Kontakt inntakskontoret Spørsmål om inntak til vidaregåande skolar E-post: Telefon: (Telefontid frå og med 8. juli til og med 16. august: kl ) Spørsmål om formidling til læreplass E-post: Telefon: Postadresse Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga Inntakskontoret, Fylkeshuset, 6404 Molde Nytt i Opplæringslova Kunnskapsdepartementet vedtok nytt kapittel 6 om inntak til vidaregåande opplæring, og nytt kapittel 6A om formidling til læreplass i forskrift til opplæringslova. Det er dette som regulerer inntaket til vidaregåande opplæring. Det første inntaket som vil bli regulert av den nye forskrifta, er inntaket til skoleåret 2014/2015. Den nye forskrifta set krav til at det skal vere ei lokal forskrift som skal regulere forhold knytt til inntaket i det einskilde fylke; Møre og Romsdal for vår del. Den lokale forskrifta skal innehalde reglar for inntaksprosessen. Desse reglane vil i hovudsak vere rutiner som allereie er innarbeidd gjennom tidlegare inntak. For skrifta legg også opp til eit meir differensiert inntak, for å ivareta blant anna søkjarar med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklege søkjarar. Samt at den inneheld meir utfyllande reglar om forholdet mellom fulltidselevar og deltidselevar, og tydelegare vilkår og reglar for inntak til Vg2/Vg3. Søknad på vigo.no med MinID vigo.no er nettstaden for deg som søkjer vidaregåande skole og formidling til læreplass i bedrift. Sjå søknadsfrist og andre viktige datoar i venstre kolonne. Både søkjarar som søkjer om fortrinnsrett eller individuell vurdering ved inntak og ordinære søkjarar skal registrere søknaden på vigo.no. Dersom du ikkje har norsk personnummer kan du ikkje søkje på vigo.no. Ta kontakt med inntakskontoret på e-post: for å få informasjon om korleis du skal søkje. Når du skal bruke MinID første gong, må du identifisere deg med PIN-kode: Du får brev med PIN-kodar til MinID i posten ved årsskiftet (dersom du ikkje har brukt MinID tidlegare). Dersom du ikkje har fått PIN-kodebrevet, kan du bestille det på skatteetaten.no. Første gong du brukar MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID. Du treng fødselsnummer (11 siffer) PIN-kodar frå kodebrev Registrer deg som brukar med sjølvvalt passord mobilnummer avkryssing for kode på SMS e-postadresse Neste gong du bruker MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID. Du treng fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS Tips Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS! PIN-kodane til MinID er personlege og rådgjevar, andre ved skolen eller inntakskontoret har ikkje tilgang til kodane. Dersom du mister PIN- kodane dine må du ta kontakt med MinID: eller telefon: Les meir om MinID på vilbli.no. Utfylling av søknaden på vigo.no Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere mobilnummer og adresseopplysningar. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Dersom du gjer endringar i søknaden din før søknadsfristen går ut må du skrive ut ny kvittering. Du kan sende kvitteringa til deg sjølv på e-post. Adresseendring Du kan ikkje endre adressa di sjølv på vigo.no. Dersom du har meldt adresseendring til folkeregistret etter 1. desember 2013, må du ta kontakt med inntakskontoret. Vi vil då opp datere adressa di. Nytt mobilnummer Dersom du får nytt mobilnummer etter at søknadsfristen har gått ut, skal du logge deg inn på vigo.no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. SMS-melding om at svar på inntak er klart, blir sendt til det mobilnummeret som er registrert i søknaden din. Om mobilnummeret ditt er feil i søknaden, vil du ikkje få melding om inntak på SMS. Frist for å endre mobilnummer på vigo.no er 1. juli. Hugs at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID. Dersom du ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller du ikkje har norsk fødselsog personnummer, vil du få tilsendt svarbrev i posten. HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen. Registrer førehandssvar på vigo.no frå 4. mars til 1. juli Alle som søkjer vidaregåande opplæring ved fylkeskommunale skolar kan registrere førehandssvar på vigo.no. Har du ikkje norsk fødsels- og personnummer, må du kontakte Utdanningsavdelinga på e-post: for å få lagt inn førehandssvar. Dersom du veit at du skal reise bort i dei tidsromma svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, tilrår vi at du registrerer førehandssvar. Svar på tilbod om plass/venteliste plass etter 1. gongs inntak Du får melding om at inntaket er klart ca 8. juli via SMS (NB: ikkje via e-post). Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått. Svar på tilbod om plass og/eller ventelisteplass. Du som ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten. HUGS: Du må sende inn svarslippen innan fristen. Sidan dei ordinære søknadsfristane 1. februar og 1. mars begge fell på ein laurdag, er fristen for søking på vigo.no flytta til nærmaste etterfølgjande yrkesdag. (Forskrift til Oppl.lova, 6-8 Søknadsfrist)

3 NB: Svarfristen er 15. juli. Du risikerer å miste tilbodet om plass og/eller ventelisteplass dersom du ikkje held svarfristen. Hugs passordet ditt til MinID Lær deg fødselsnummeret ditt Du treng mobiltelefonen din (har du ikkje mobiltelefon, må du bruke PIN-kodar frå kodebrevet.) Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt! Treng du hjelp med MinID? Har du mista PIN-kodane eller gløymt passordet? På vilbli.no finn du meir informasjon om å logge inn på vigo.no og om hjelp til MinID. Svar på tilbod om plass/ ventelisteplass etter 2. gongs inntak Dersom du får nytt tilbod vil du få ny SMS ca 5. august (NB: ikkje via e-post). Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut kva tilbod du har fått. (du vil også finne ny ventelisteplass dersom det er endring). Svar på tilbod om plass. NB: Svarfristen er 8. august. (berre om du har tilbod om ny plass). Dersom du har ungdomsrett, ikkje har fått tilbod etter 2. gongs inntak og framleis står på venteliste, får du eit skoletilbod frå Utdanningsavdelinga før skolestart. Dersom du ikkje har ungdomsrett og framleis står på venteliste etter 2. gongs inntak, vil skolen ta kontakt på telefon dersom det blir ledig plass rundt skolestart. Tap av skoleplass/ventelisteplass Du kan miste skoleplassen din dersom du ikkje svarar på tilbod om skoleplass eller ventelisteplass innan svarfristen, eller dersom du ikkje møter opp første skoledagen utan godkjenning frå skolen. Du kan òg miste skoleplassen dersom du gir urette eller ufullstendige opplysningar. Hugs derfor å melde frå til inntakskontoret om endringar i adresser eller mobilnummer. Skolar med særskilte tilbod Fannefjord videregående skole Besøksadresse: Julsundveien 49 B, 6412 Molde Telefon: E-post: Nettstad: fannefjord.vgs.no Fannefjord vidaregåande skole gir opplæring til ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære vidaregåande skolen på grunn av slike vanskar, kan i kortare eller lengre periodar vere elev ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt med skolen. Tillbodet er primært for søkjarar med ungdomsrett. Ønskjer du å søkje, ta alltid kontakt med skolen først. Yrkesfagleg Studieførebuande Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Opplæring i bedrift, særløp Vidaregåande trinn 3 i skole Tøndergård skole og ressurssenter Besøksadresse: Nøisomhedsvei 10, 6416 Molde Telefon Faks Nettstad: tondergard.skole.no Tøndergård skole og ressurssenter er ein interkommunal grunnskole med tilrettelagt opplæring for elevar med omfattande behov for spesialundervisning. Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for dei elevane som får vidaregåande opplæring ved skolen. Den vidaregåande opplæringa ved Tøndergård skole og ressurssenter er knytt til utdanningsprogrammet studiespesialisering der det blir lagt mest vekt på grunnleggande dugleik. Tilbodet er meint for elevar som skal ha IOP utan vurdering med karakter i alle fag. Opplæringa vil føre fram til grunnkompetanse. Du må legge inn søknad på vigo.no innan 1. februar. Påbygging til generell studiekompetanse Vidaregåande trinn 3 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Påbygging til generell studiekompetanse Fagbrev eller sveinebrev Oppbygginga av vidaregåande opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydeleg fram om opplæringa går føre seg i skole (lilla) eller bedrift (grøn). Dei blå boksane viser kva kompetanse du har etter at du har fullført og bestått opplæringa. 3

4 Informasjon om einskilde programområde 2014/2015 International Baccalaureate IB Diploma Programme (IB) er eit tilbod for alle elevar i Møre og Romsdal fylke. IB er toårig og går over Vg2 og Vg3 på Spjelkavik videregående skole. Undervisninga går på engelsk og programmet førebur elevane svært godt til høgare studium. Programmet er spennande for deg som vil ha fagleg fordjuping og ønskjer å vere internasjonalt orientert. Programmet er eit tilbod på over 3000 skolar i meir enn 140 land. IB Diploma kvalifiserer til inntak på høgskolar og universitet over heile verda på lik linje med britisk A-level, fransk Baccalauréate og tysk Abitur. For vidare søking i Norge gir IB Diploma generell studiekompetanse og/eller spesiell studiekompetanse avhengig av kva fag eleven vel. NB! Dersom du ønskjer dette tilbodet, må du føre ønsket opp som første alternativ på vigo. no. I tillegg må du fylle ut eit eige skjema, der du skriv noko om motivasjonen din og kva for fag du ønskjer. Send skjemaet direkte til Spjelkavik vgs. Meir informasjon og skjemaet finn du på spjelkavik.vgs.no. Om du kjem frå ein skole i utlandet, kan du levere ein skriftleg søknad direkte til Spjelkavik vgs. Spjelkavik vgs står for opptak til IB. Kontakt Spjelkavik vgs for meir informasjon ved IB koordinator Helene Hanken på tlf: eller på e-post: Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Fire fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs, Haram vgs og Spjelkavik vgs. Service og samferdsel med innovasjon og leiing Dette tilbodet innan innovasjon og leiing gir studiekompetanse etter 3 år. Fokus vil vere på entreprenørskap, marknadsføring, økonomi og administrasjon. Ein god start for deg som ønskjer å studere vidare innan innovasjon og leiing på høgskolenivå. Dette er eit tilbod til kreative ungdommar, som anten ønskjer å etablere eigen bedrift eller ønskjer å vere med på å utvikle eksisterande næringsliv. Romsdal videregående skole legg opp til eit tett samarbeid med lokale bedrifter, og du vil få god kunnskap om regionens næringsliv, samt korleis dei arbeidar med utviklingsarbeid og moglegheiter i framtida. Skolen samarbeider og med Høgskolen i Molde. Vil du vere med og skape framtidas arbeidsplassar, så vil dette studiet gi deg grunnleggjande teori og ikkje minst praktisk erfaring. Entreprenørskap og innovasjon vil bli sentrale fag i den pedagogiske metoden ungdomsbedrift, som går ut på å planlegge, etablere, drive og avslutte eigen bedrift. Gjennom internasjonalt samarbeid og fokus, vil du både lære om andre kulturar i eige klasserom og oppleve dette gjennom studieturar og besøk frå andre land. Service og samferdsel - 4-årig - Ålesund vgs Ta kontakt med skolen for nærare informasjon om tilbodet. Studiespesialisering Vg2 i Skottland Haram vgs Haram vidaregåande skule har samarbeid med ein skole i Skottland, og elevane skal bu hos skotske vertsfamiliar. Undervisninga er på engelsk, men er tilpassa norske læreplanar for Vg2 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. For å søkje tilbodet må du ha fullført og bestått Vg1 studiespesialisering. Kontakt skolen for meir informasjon. Studiespesialisering med forskarlinje Fagerlia videregående skole har tilbod om forskarlinje på utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er eit samarbeid mellom Fagerlia vgs, Høgskolen i Ålesund og lokalt næringsliv med spesielt fokus på bedrifter ved Norsk maritimt kompetansesenter. Skolen ønskjer at utdanningsprogrammet skal motivere til læring i grunnleggande forskingsmetodar samt allsidig, brei og god fordjuping i programfaga. Studietilbodet har to retningar - realfag og økonomi/marknadsføring. Kontakt skolen for meir informasjon. Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Ålesund vgs Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag. Kontakt skolen for meir informasjon. 4

5 NB! Dersom du set opp eit av desse tilboda som ditt 1. ønske i søknaden på vigo.no, kan det hende at du må fylle ut eit eige vedleggsskjema i tillegg. Kontakt skolen om du er usikker. Vedleggskjemaet skal sendast direkte til skolen du har som 1. ønske. Musikk, dans og drama Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende inn eige vedleggsskjema direkte til skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. Idrettsfag Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Yrkes- og studiekompetanse 4-årig løp (tidl. TAF) Vi har tilbod om YSK innafor Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, og Teknikk og industriell produksjon. Inntaket blir gjort på bakgrunn av standpunkt- og eksamenskarakterar frå grunnskolen. Det er krav om minimum karakter 4 i matematikk og naturfag både til standpunkt- og eksamen frå grunnskolen for å vere kvalifisert til Vg1 YSK. Du søkjer til Vg1, og dersom du fyller krava til inntak vil skolen automatisk flytte deg opp til neste trinn. Tilbodet er eit 4-årig løp. Etter fullført og bestått løp innanfor eit av YSK-tilboda vil du få både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og Molde vgs har tilbod om studiespesialisering med toppidrett som til saman går over 4 år. Fagerlia vgs tek inn til eit 4-årig løp frå Vg1, medan Molde vgs tek inn elevar frå Vg2. Søkjarar til Fagerlia vgs skal skal søke på vigo.no. Søkjarar til Vg2 ved Molde vgs får eige søknadsskjema ved skolen. Ta kontakt med den einskilde skolen om du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett, og for å få eige søknads/vedleggsskjema. 5

6 Utdanningsprogram/ programområde med krav til helse-/politiattest Dette bør du sjekke før du søkjer: Det kan stillast spesielle krav til deg som yrkesutøvar, og som regel må du oppfylle dei same krava for å få læreplass. Det kan vere krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om eigenskapar og formelle krav til dei yrka du er interessert i, før du bestemmer deg for kva du vil søkje. Denne informasjonen finn du på vilbli.no. Der det er krav om politi attest skal den ikkje være eldre enn tre månader. Nedanfor finn du eksempel på nokre krav du kan møte i yrkeslivet. Vg1 helse- og oppvekstfag I fleire yrke innanfor helse- og oppvekstfag blir det krevd politiattest. Vg1 elektrofag For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 teknikk og industriell produksjon For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan maritime fag, blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 service og samferdsel Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å ta fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon, via Vg2 Transport og logistikk). Vg2 ambulansefag I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består testen vil du ikkje få læreplass. Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag Ved tilsetjing i fiskeforedlingsbedrifter vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at ikkje noko hindrar slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved skolestart leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 flyfag, landslinje Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag Skipsreiarbransjen krev at søkjarar til læreplass har norsk- eller EU-statsborgarskap for å få lærekontrakt i motormannfaget eller matrosfaget. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/ offshore må også oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil mellom anna bli stilt særskilte krav til syn, fargesans, hørsel, god psykisk helse, bruk av medisinar og at BMI ikkje er over 30. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Du finn oversikt over dei regionale tilboda i dette heftet. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på vigo.no. For å kunne søkje eit regionalt tilbod, må du ha ungdomsrett og vere folkeregistrert i Møre og Romsdal. Om du ikkje oppfyller desse krava og vil søkje eit regionalt tilbod, må du søkje direkte til det fylket som har tilbodet. Landslinjer/landsdekkjande tilbod Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søkjarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein del av alle fylkeskommunale skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer 6

7 og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på vigo.no. Du finn oppdatert oversikt over desse tilboda på vilbli.no. Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om elevar som bur på grensa til Sør-Trøndelag (Rindal og tidl. Aure kommune), og som ønskjer å søkje gjesteelevsgaranti i Sør-Trøndelag. Elevar frå tidlegare Aure kommune kan søkje alle tilbod ved Hemne videregående skole. Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod ved Orkdal videregående skole og ved Meldal videregående skole, dersom tilbodet ikkje finnast ved Surnadal vidaregåande skole. Du må ha ungdomsrett for å kunne søkje tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane, og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om gjesteelevsgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal setje opp ønska til Sør-Trøndelag på Møre og Romsdal sitt søknadsskjema på vigo.no. Eiga prosedyre for å svare på tilbod som inngår i gjesteelevsavtalen med Dersom du får tilbod om skoleplass på eit av dei ønska du har sett opp til skolar i Sør-Trøndelag, må du gå inn på vigo.no og velje Sør-Trøndelag for å svare på tilbodet. Får du tilbod om skoleplass på eit av ønska du har til skolar i Møre og Romsdal, skal du svare på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. På Sør-Trøndelag sitt skjema vil du berre sjå ønske du har i Sør-Trøndelag, medan du på Møre og Romsdal sitt skjema vil kunne sjå alle dine ønske i begge fylka, og også ventelisteplass på ønska dine i Sør-Trøndelag. Dette er ikkje ein reell ventelisteplass. For ønske sett opp i Sør- Trøndelag, er det berre Sør-Trøndelag som har oversikt over dei reelle ventelisteplassane. I dette heftet er tilboda merka med Sør- Trøndelag og den kommunen du må bo i for å kunne søkje tilbodet. Om du ønskjer ytterlegare informasjon om svarprosessen kan du ta kontakt med oss på e-post: Søknad om gjesteelevsgaranti for å gå på skole i andre fylke ordinære søkjarar Framgangsmåte og kriteria for å søkje om gjesteelevsgaranti, finn du informasjon om på vilbli.no under Møre og Romsdal. I venstremargen klikkar du på «Søknad, svar og reglar», «Kva for skolar kan du søkje på?» og «Skolegang i andre fylke». Du må sjølv søkje om skoleplass på vigo.no i det aktuelle fylket innan søknadsfristen 1. mars. Fristen for å søkje om gjesteelevsgaranti er 1. april. Utfyllande informasjon på vilbli.no Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som skal søkje om fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntaket. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. Du finn meir informasjon på vilbli.no. Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vidaregåande skule, Akademiet vgs i Molde og Akademiet vgs i Ålesund. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, enten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skoler. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på vigo.no. Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet april/mai. Elevar ved dei private skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skolane sine heimesider: vestborg.no/ akademiet.no/vgs/skolesteder/alesund akademiet.no/vgs/skolesteder/molde eller på privatskoler.vilbli.no Stipend frå Lånekassen Alle elevar med ungdomsrett får utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få stipendet. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bustipend. Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend. Søk om stipend frå lanekassen.no når du har fått svar på inntaket. Les meir om stipend og lån frå Lånekassen på lanekassen.no, og sjekk vår Facebookside for deg i vidaregåande facebook.com/lanekassen.vgs. Konsekvensar for inntaket for deg som klagar på standpunkt og/eller eksamenskarakterar Klage på standpunkt eller eksamenskarakterar blir sjeldan ferdig sakshandsama før etter at 1. gongs inntak er gjort. Dette kan få konsekvensar for deg som søkjer vidaregåande opplæring. Dersom du får medhald i klagen din og karakteren i eit fag blir sett opp, har du likevel ikkje krav på skoleplass dersom det ikkje finst ledig plass på det tilbodet du har søkt. Ventelisteplassen din vil endre seg alt etter om karakteren din etter klagen blir sett opp eller ned. Du bør ta kontakt med inntakskontoret straks du får resultatet av klagen. Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilboda blir sett i gang. På vigo.no og vilbli.no, vil du finne oppdaterte tilbod. Vedleggsskjema for Møre og Romsdal Dei fleste skjema finn du på sidene til Møre og Romsdal fylkeskommune: vedleggsskjema 7

8 STUDIEFØREBUANDE Studieførebuande utdanningsprogram Idrettsfag IDRETTSFAG Skole Vg1 - IDRET Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) IDRETTSFAG Skole Vg2 - IDIDR Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) IDRETTSFAG Skole Vg3 - IDIDR Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) Musikk, dans og drama MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DANS Skole Vg1 - MDMDD1--4- MUSIKK, DANS OG DRAMA MED DRAMA Skole Vg1 - MDMDD1--6- MUSIKK, DANS OG DRAMA MED MUSIKK Skole Vg1 - MDMDD Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) DANS Skole Vg2 - MDDAN2---- DANS Skole Vg3 - MDDAN3---- DRAMA Skole Vg2 - MDDRA2---- DRAMA Skole Vg3 - MDDRA3---- MUSIKK Skole Vg2 - MDMUS Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) MUSIKK Skole Vg3 - MDMUS Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) 8

9 STUDIEFØREBUANDE Studiespesialisering STUDIESPESIALISERING Skole Vg1 - STUSP Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Tøndergård skole og ressurssenter (for dei med behov for spesialundervisning i alle fag) 338 Vestborg vidaregåande skule STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 1. ÅR Skole Vg1 - STUSP1A Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. STUDIESPESIALISERING 2-ÅRIG, 2. ÅR Skole Vg1 - STUSP1B Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. REALFAG Skole Vg2 - STREA Vestborg vidaregåande skule REALFAG Skole Vg3 - STREA Vestborg vidaregåande skule SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Skole Vg2 - STSSA Vestborg vidaregåande skule SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Skole Vg3 - STSSA Vestborg vidaregåande skule STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg1 - STUSP1--I- forts. neste side... 9

10 STUDIEFØREBUANDE Studiespesialisering...forts. frå forrige side REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg2 - STREA2--I- REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg3 STREA3--I- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg2 - STSSA2--I- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Skole Vg3 STSSA3--I- STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg1 - STUSP1--N- REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg2 - STREA2--N- REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg3 - STREA3--N- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg2 - STSSA2--N- Privatskolar SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Skole Vg3 - STSSA3--N- REALFAG MED OPPLÆRING I UTLANDET Skole Vg2 - STREA2UT-- SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED OPPLÆRING I UTLANDET Skole Vg2 - STSSA2UT-- INTERNATIONAL BACCALAUREATE Skole Vg2 - STUSP2Z--- INTERNATIONAL BACCALAUREATE Skole Vg3 STUSP3Z--- STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Skole Vg1 (1. av 4 år) - STUSP1--T- ** REALFAG MED TOPPIDRETT Skole Vg2 (2. av 4 år) - STREA2--T- *** SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Skole Vg2 (2. av 4 år) - STSSA2--T- *** STUDIESPESIALISERING MED FORSKARLINJE Skole Vg1 - STUSP1--Q- ** Ta kontakt med skolen for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og sendast direkte til skolen. *** Søk direkte til skolen på eige skjema. Du blir tatt inn til eit 3-årig løp. Kontakt skolen for meir informasjon. REALFAG MED FORSKARLINJE Skole Vg2 STREA2--Q- FORMGJEVINGSFAG Skole Vg1 - STFOR1---- FORMGJEVINGSFAG Skole Vg2 - STFOR2---- FORMGJEVINGSFAG Skole Vg3 - STFOR3---- PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Skole Vg3 - PBPBY Fannefjord vidaregåande skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. Sør-Trøndelag 338 Vestborg vidaregåande skule PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESKOMPETANSE Skole Vg4 - PBPBY4YK-- 10

11 YRKESFAGLEG Yrkesfaglege utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Skole Vg1 - BABAT1---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - BABAT1P--- ANLEGGSTEKNIKK Skole Vg2 - BAANL2---- BYGGTEKNIKK Skole Vg2 - BABYG Meldal videregående skole (for Rindal) KLIMA-, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Skole Vg2 - BAKEM2---- OVERFLATETEKNIKK Skole Vg2 - BAOFT2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod): Charlottenlund videregående skole Nordland (regionalt tilbod): Bodø videregående skole Troms (regionalt tilbod): Kvaløya videregående skole Design og handverk DESIGN OG HANDVERK Skole Vg1 - DHDHV Meldal videregående skole (for Rindal) BLOMSTERDEKORATØR Skole Vg2 - DHBLD2---- DESIGN OG TEKSTIL Skole Vg2 - DHDTE2---- DESIGN OG TREARBEID Skole Vg2 - DHDTR2---- FRISØR Skole Vg2 - DHFRI2---- forts neste side... 11

12 YRKESFAGLEG Yrkesfagleg Design og handverk forts. frå forrige side INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Skole Vg2 - DHIUD2---- INTERIØR Skole Vg2 - DHINT3---- UTSTILLINGSDESIGN Skole Vg3 - DHUTS3---- Elektrofag ELEKTROFAG Skole Vg1 - ELELE1---- ELEKTROFAG MED YRKES- OG STUDIE- KOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - ELELE1P--- AUTOMATISERING Skole Vg2 - ELAUT2---- AUTOMATISERINGSFAGET Skole Vg3 - ELAUT3---- DATA OG ELEKTRONIKK Skole Vg2 - ELDEL Meldal videregående skole (for Rindal) DATAELEKTRONIKARFAGET Skole Vg3 - ELDAT Meldal videregående skole (for Rindal) ELENERGI Skole Vg2 - ELELE Meldal videregående skole (for Rindal) KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Skole Vg2 - ELKVT

13 YRKESFAGLEG Helse- og oppvekstfag HELSE- OG OPPVEKSTFAG Skole Vg1 - HSHSF Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 1. ÅR Skole Vg1 - HSHSF1A Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. HELSE- OG OPPVEKSTFAG, 2-ÅRIG, 2. ÅR Skole Vg1 - HSHSF1B Fannefjord videregående skole * * Ta kontakt med skolen før du søkjer. AMBULANSEFAG Skole Vg2 - HSAMB2---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAG Skole Vg2 - HSBUA Fannefjord videregående skole HELSEARBEIDARFAG Skole Vg2 - HSHEA Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven HELSESERVICEFAG Skole Vg2 - HSHES2---- APOTEKTEKNIKK Skole Vg3 - HSAPO3---- HELSESEKRETÆR Skole Vg3 - HSHSE3---- HUDPLEIE Skole Vg2 - HSHUD2---- HUDPLEIAR Skole Vg3 - HSHUD3---- Medium og kommunikasjon MEDIUM OG KOMMUNIKASJON Skole Vg1 - MKMED Meldal videregående skole (for Rindal) 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund MEDIUM OG KOMMUNIKASJON Skole Vg2 - MKMED Meldal videregående skole (for Rindal) 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund MEDIUM OG KOMMUNIKASJON (STUDIEFØREBUANDE) Skole Vg3 - MKMED Meldal videregående skole (for Rindal) 222 Akademiet videregående skole Molde 221 Akademiet videregående skole Ålesund 13

14 YRKESFAGLEG Naturbruk NATURBRUK Skole Vg1 - NANAB1---- AKVAKULTUR Skole Vg2 NAAKV2---- ANLEGGSGARTNAR- OG IDRETTSAN- LEGGSFAG Skole Vg2 - NAAID2---- FISKE OG FANGST Skole Vg2 - NAFFA2---- HESTE- OG HOVSLAGARFAG Skole Vg2 - NAHHO2---- LANDBRUK OG GARTNARNÆRING Skole Vg2 - NALGA2---- LANDBRUK Skole Vg3 - NALBR3---- SKOGBRUK Skole Vg2 - NASBR2---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod): Mære Landbruksskole Nordland (regionalt tilbod): Mosjøen videregående skole NATURBRUK (STUDIEFØREBUANDE) Skole Vg3 - NANAB3---- Restaurant- og matfag RESTAURANT- OG MATFAG Skole Vg1 - RMRMF Meldal videregående skole (for Rindal) KOKK- OG SERVITØRFAG Skole Vg2 - RMKOS Meldal videregående skole (for Rindal) MATFAG Skole Vg2 - RMMFG2---- Service og samferdsel SERVICE OG SAMFERDSEL Skole Vg1 - SSSSA Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) Privatskole: SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNO- VASJON OG LEIING Skole Vg1 - SSSSA1--EP SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK MED INNO- VASJON OG LEIING Skole Vg2 SSSSS2--EP PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOM- PETANSE MED INNOVASJON OG LEIING Skole Vg3 PBPBY3--EP IKT-SERVICEFAG Skole Vg2 - SSISF2---- Privatskole: REISELIV Skole Vg2 - SSRLV2---- SAL, SERVICE OG TRYGGLEIK Skole Vg2 - SSSSS Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) Privatskole: TRANSPORT OG LOGISTIKK Skole Vg2 - SSTRL

15 YRKESFAGLEG Teknikk og industriell produksjon TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Skole Vg1 - TPTIP Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (YSK) Skole Vg1 - TPTIP1P--- ARBEIDSMASKINAR Skole Vg1 - TPAMK2---- ANLEGGSMASKINMEKANIKARFAGET Skole Vg3 - TPAMM3---- BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Skole Vg2 - TPBLK2---- BRØNNTEKNIKK Skole Vg2 - TPBRT2---- INDUSTRITEKNOLOGI Skole Vg2 - TPPIN Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven KJEMIPROSESS Skole Vg2 - TPKJP Orkdal vidaregåande skole (for Rindal) KJØRETØY Skole Vg2 - TPKJT2---- Sør-Trøndelag Meldal videregående skole (for Rindal) LABORATORIEFAG Skole Vg2 - TPLAB2---- Sør-Trøndelag (regionalt tilbod): Melhus videregående skole Nordland (regionalt tilbod): Bodin videregående skole MARITIME FAG Skole Vg2 - TPMAR

16 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Offentlege skolar Atlanten videregående skole Dalaveien 25, 6511 Kristiansund Telefon: E-post: Nettstad: atlanten.vgs.no Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: borgund.vgs.no Fagerlia videregående skole Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: fagerlia.vgs.no Fannefjord videregående skole Julsundveien 49 B Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon: E-post: Nettstad: fannefjord.vgs.no Fræna vidaregåande skole Bøen Elnesvågen Telefon: E-post: Nettstad: frana.vgs.no Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt Telefon: E-post: Nettstad: gjermundnes.vgs.no Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg Telefon: E-post: Nettstad: haram.vgs.no Herøy vidaregåande skule Lisjebøvågen, 6090 Fosnavåg Telefon: E-post: Nettstad: heroy.vgs.no Herøy vidaregåande skule, avdeling Vanylven 6140 Syvde Telefon: E-post: Nettstad: vanylven.heroy.vgs.no Kristiansund videregående skole St Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund N Telefon: E-post: Nettstad: krsund.vgs.no Molde videregående skole Øvre veg 23, 6413 Molde Telefon: E-post: Nettstad: molde.vgs.no Rauma videregående skole Ringgata 35 Postboks 173, 6301 Åndalsnes Telefon: E-post: Nettstad: rauma.vgs.no Romsdal videregående skole Langmyrvegen 83 Postboks 2116, 6402 Molde Telefon: E-post: Nettstad: romsdal.vgs.no Spjelkavik videregående skole Langhaugen 22, 6011 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: spjelkavik.vgs.no Stranda vidaregåande skule Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda Telefon: E-post: Nettstad: stranda.vgs.no Sunndal vidaregåande skole Skoleveien 14, 6600 Sunndalsøra Telefon: E-post: Nettstad: sunndal.vgs.no Surnadal vidaregåande skole 6650 Surnadal Telefon: E-post: Nettstad: surnadal.vgs.no Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven Telefon: E-post: Nettstad: sykkylven.vgs.no Tingvoll vidaregåande skole 6630 Tingvoll Telefon: E-post: Nettstad: tingvoll.vgs.no Ulstein vidaregåande skule Høddvoll, 6065 Ulsteinvik Telefon: E-post: Nettstad: ulstein.vgs.no Volda vidaregåande skule Vevendelvegen 35, 6100 Volda Telefon: E-post: Nettstad: volda.vgs.no Ørsta vidaregåande skule Holmegata 14, 6150 Ørsta Telefon: E-post: Nettstad: orsta.vgs.no Ålesund videregående skole Øwregata 13 Postboks 676, 6001 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: alesund.vgs.no Private skolar 222 Akademiet videregående skole Molde Frænavegen 16, Roseby Vest Postboks 2126, 6402 Molde Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no/vgs/skolestedermolde 221 Akademiet videregående skole Ålesund Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon: E-post: Nettstad: akademiet.no/vgs/ skolesteder/alesund 338 Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda Telefon: E-post: Nettstad: vestborg.no vigo Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga, Inntakskontoret Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon E-post:

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3 Vidaregåande opplæring tilbod i 2013-2014 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer