Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: Besøksadresse: Ryensvingen Oslo 0612 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO"

Transkript

1 Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: Besøksadresse: Ryensvingen Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web Kundesenter Forespørsler tavler: BI-skap, bestillinger og ordrebehandling: Forespørsler UPS og prosjektsalg Forespørsler kurs Katalogen er oppdatert For kontinuerlig oppdatering, se Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. For hovedkatalog og tekniske sider, se 1

2 Salgsavdelingen SALG DISTRIKT REGION 1 Regionsjef Dag Weum Mobil: Salgsdirektør Lars Stafsberg Mobil: REGION 2 Regionsjef Espen Dyrud Mobil: Distriktssjef Østfold Jan Erik Christensen Mobil: Distriktssjef Telemark /Agder Lasse Oksum Mobil: Distriktssjef Oslo/Akershus Øystein Fischer Engebretsen Mobil: Distriktssjef Vestfold/Buskerud Trond Fjelnseth Mobil: Distriktssjef Hedmark/Oppland Tore Sundero Mobil: Distriktssjef Hordaland + Sogn Bjarte Øren Mobil: Distriktssjef Møre og Romsdal + Fjordane Ottar Breivik Mobil: Distriktssjef Trøndelag-fylkene og Helgeland Geir Morten Myren Mobil: Distriktssjef Rogaland Benjamin Marques Mobil: KAM Storkunde Knut Ballangrud Mobil: Distriktssjef Nordland, Troms og Finnmark Morten J. Marthinsen Mobil: xcomfort Magnus Bø Mobil: KANALSALG UPS Salgssjef Pål Ramberg Mobil: Salg kanaler Alexander Bareid Østby Mobil:

3 Ordre/teknisk støtte Kontakt via epost: Kontaktperson Kan stilles spørsmål om: Anne Kjus Dir.innv.: BI-skap/I-boks Generelle komponentspørsmål Store prisforespørsler Spørsmål vedr. ordre, levering etc. Torill Lien Dir.innv.: Generelle komponentspørsmål Leveringstider Spørsmål vedr. ordre, levering etc. Tabula Ordre / Bestillinger Faktura-opplysninger Svein Rune Haugen Dir.innv.: BI-skap/I-boks Generelle komponentspørsmål Spørsmål vedr. ordre, levering etc. Prisforespørsler Teknisk støtte - industriprodukter Kontakt via epost: Kontaktperson Kan stilles spørsmål om: Egil Stensletten Dir.innv.: Tom-Stener Brenden Dir.innv.: Automasjon Enøk/ Maksimalvokter Frekvensomformere Mykstartere XI/ON - PLS Easy/MFD multifunksjonsrelé RapidLink SmartWire Kontaktorer Motorvernbrytere Generelle komponentspørsmål Styring og automasjon Betjeningsmateriell Endebrytere Kontaktorer/reléer Kambrytere og sikkerhetsbrytere Motorvernbrytere SASY SmartWire 3

4 Teknisk støtte - Tavler Kontakt via epost: Kontaktperson Kan stilles spørsmål om: Prosjektingeniør/Teamleder Morten Andresen Dir.innv.: Prosjektering tavlesystemer: - Profiks - xenergy Generelle produktspørsmål (skap og tavler) Prosjektingeniør Hans Christian Brekke Dir.innv.: Prosjektering tavlesystemer: - Tabula tavler og stativsystemer - Profiks - xenergy Generelle produktspørsmål (skap og tavler) Teknisk støtte - xcomfort Kontakt via epost: Kontaktperson Kan stilles spørsmål om: Rune Fasting Dir.innv.: Teknisk støtte - UPS Kontakt via epost: Kontaktperson Alexander Bareid Østby Mobil: Automasjon Frekvensomformere Mykstartere Modulærprodukter / Jordfeilbrytere / SASY Enøk/ Maksimalvokter XI/ON Paneler PLS Easy/MFD multifunksjonsrelé Kan stilles spørsmål om: 1-fase UPS Frode Andersen Mobil: fase UPS 4

5 Segmentsalg tavlebyggere Kontaktperson Teamleder Tavlebyggere Ronny Gleditsch Dir.innv.: Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Dir.innv.: Salgsingeniør OEM/Tavlebyggere Elnar Holmen Dir.innv.: Finn din faste tavleleverandør i Eaton expert nettverk De hjelper deg også med utvidelser og ombygging av eksisterende tavler Tavlebyggere 2013, medlemsoversikt Tavlefabrikant Sted Telefon Web-side Alfr. Nesset AS Ålesund B.Mikkelsen AS Odda Eid Elektro AS Nordfjordeid Eid Elektro AS Bergen Elektrisk Byrå AS Bodø Elektrisk Byrå AS Tromsø Elektrisk Byrå AS Trondheim Eltavle Grenland AS Porsgrunn Eltos AS Kristiansand HM Elektro AS Langevåg MCS Elektrotavler Jaren Moss Automation AS Moss Powercontrol AS Drammen Ringsaker Tavleteknikk AS Moelv Satema AS Moelv Skarnes Elektro AS Skarnes Tapro AS Haugesund Tavlebyggern AS Lillestrøm

6 Automasjon/Maskinbyggere Kontaktperson Teamleder automasjon/ produktansvarlig Trond Ola Mostulien Dir.innv.: Salgsingeniør OEM/ produktansvarlig Michael Fredriksen Dir.innv.: Salgsingeniør OEM/ tavlebyggere Ben Tore Ulleland Dir.innv.: Eatons automasjonspartnere kan bistå i prosjekter med komplekse automatiseringskrav Automasjonspartnere 2013, medlemsoversikt Automasjonspartner Sted Telefon Web-side Automasjons og styringssystemer A/S Årnes Drammen Automasjon AS Drammen Frostmann ETEK AS Espa Hellenes AS Førde Ing. E. Braadland A/S Fjellhamar Intratech AS Espa Lillebakk Engineering Eide Per Alsvik Heimdal Skagerak Elektro AS Froland Smart Hus AS Oslo Vision Automasjon AS Gursken

7 INNHOLDSFORTEGNELSE xpole side 9 Boligskappakker side 11 Komfyrvakt side 14 Jordfeilautomater side 15 Elementautomater side 20 Overbelastningsvern OV-vern side 24 Elementautomat PLHT > 63 A side 26 Jordfeilbrytere side 28 Jordfeilvarsler side 32 Overspenningsvern side 33 Lastbrytere side 41 Releer side 43 Modulærprodukter side 44 Koblingsur side 46 Skap og kapslinger side 49 Boliginstallasjonsskap side 50 Multiskap side 54 Installasjonsskap side 56 Rehab. innsatser side 60 Modulære isolerstoffkapslinger side 62 Boligsentral side 65 Inntaksbokser for ute-/innebruk side 66 Måler-/Inntaksskap side 67 Stativsystemer side 73 Apparatskap side 74 Isolerstoffkapslinger side 76 Uttakssentraler for utebruk side 80 Tilkoblingsklemmer/koblingsmateriell side 81 Tilkoblingsklemmer side 82 UPS side 87 Kontaktorer og vern side 91 Innstilling av ETR side 92 Tidsreleer side 93 Lyskontaktor side 94 Styrekontaktor side 100 Kontaktor 3-pol side 101 Kontaktor 4-pol side 108 Motorvernrele side 109 EMS Motorstartere side 111 Mykstartere side 112 Frekvensomformere side 114 Sikkerhetsbrytere, betjeningsmateriell og endebrytere side 121 Kambrytere side 122 Betjeningsmateriell side 127 Sikkerhetsbrytere side 136 xstart - motorvernbrytere og kompaktstartere side 139 Motorvernbrytere side 140 Kompaktstartere side 145 Effektbrytere side 149 NZM A side 152 NZM A side 154 NZM A side 158 Xcomfort side 161 Utvalgsoversikt side 163 Vipper og rammer side 170 7

8 Alminnelige salgs, leverings- og betalingsbetingelser for Eaton Electric AS 1. INNLEDNING Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom kjøper og selger. Ved situasjoner som ikke dekkes av disse betingelser eller ved avtale gjelder NL01 eller NLM02 for leveranser som inkluderer montering. 2. TILBUD Alle tilbud fra selger er kun bindende innenfor tilbudets angitte tidsfrist eller inntil selgerens skriftlige ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. 3. TEKNISKE OPPLYSNINGER a. Opplysninger og beskrivelser av enhver art i brosjyrer, instruksjons- og verksted-håndbøker, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data m.v. tjener kun til veiledning, og kan ikke påberopes av kjøper med mindre det uttrykkelig er vist til disse i ordre-bekreftelsen. Risiko og ansvar for at salgsgjenstanden og dens tekniske data passer til kjøpers behov eller er anvendelig til det kjøper ønsker å bruke gjenstanden til, påhviler kjøperen selv. b. Kjøper har plikt til å følge leverandørens produktanvisninger vedr. bruk av produktet. Det påhviler også en plikt for kjøper å videreføre denne plikt til sine kunder.manglende overholdelse av dette vil få følger for hvem som hefter for produktansvar og garantier. 4. TEGNINGER M.V. Tegninger, tekniske beskrivelser m.v. som en part overlater til den andre før eller etter avtalens inngåelse, forblir den opprinnelige eiers eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke helt eller delvis kopieres, reproduseres, utleveres eller bringes til tredjemanns kunnskap, og må heller ikke benyttes i strid med eiernes interesser. Det samme gjelder innholdet i slike dokumenter. 5. PRISBEREGNING Alle salg skjer til gjeldende priser pr. ordredato. Selgeren har rett til å endre prisene ved forandring av følgende forhold i perioden mellom ordrebekreftelse og levering: a. Produsentens og underleverandørens priser b. Frakt, toll og assuransesatser c. Offentlige avgifter, gebyrer m.v. d. Valutaendringer Det samme gjelder nødvendige endringer i forsendelsesmåte i forhold til den normale eller forutsatte. Eventuelle tilleggsarbeider eller montasje skjer etter regning. 6. LEVERINGSTID Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke fast leveringstid er skriftlig avtalt. Leveringstid regnes fra tidspunkt for selgerens aksept av klarlagt ordre. Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle uten forsinkelsesvirkninger av at: a. Eventuelle nødvendige offentlige lisenser så som eksport/importlisens m.v. ikke foreligger som forutsatt b. Selger ikke har fått nødvendige, eller har fått mangelfulle/feilaktige tekniske data av kjøper c. Kjøper har unnlatt å betale i h.t. avtale d. Force majeure Som force majeure skal i dette tilfelle regnes enhver hindring som selger ikke med rimelighet kunne avverget eller overkommet, både når hindringen er generell og når den kun rammer selgeren eller de instanser han er avhengig av for levering. Som force majeure regnes videre trafikk vanskeligheter, forsinket leveranse fra underleverandør (hva enten dette kan føres tilbake til force majeure eller ikke), kassasjon av arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvisisjoner, beslag, valuta- eller importrestriksjoner. 7. LEVERING OG RISIKO Er det ikke avtalt leveringsmåte, anses levering skjedd når varene er ankommet vår nærmeste terminal, jfr. Incoterms 2000 FCA. Bevirker kjøpers forhold til at leveransen utsettes, lagres varene for kjøpers regning og risiko. 8. SALGSPANT Selger har salgspant i salgsgjenstanden i h.t. lov om pant av 2. februar Salgspantet gjelder inntil kjøpesummen for salgsgjenstanden med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Aksept, veksel, sjekk eller annen fordring anses ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd. Ved videresalg fra kjøper, er denne pliktig til overfor sine kjøpere å ta tilsvarende salgspant, samt til å transportere sine rettigheter etter kontrakten til den opprinnelige selgeren. 9. BETALINGSBETINGELSER Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling løper det en forsinkelsesrente i h.t. lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember av 1978 nr Kjøper har ikke krav på kontantrabatt. Kjøperen har ikke rett til å foreta hel eller delvis betaling ved motregning av krav han måtte ha mot selger, med mindre motkravets riktighet er klart erkjent av selger og vilkårene for motregning ellers er oppfylt. Ved misligholdelse av en eller flere fakturaer forfaller også øvrige fakturaer i kundeforholdet umiddelbart til betaling. 10. REKLAMASJON Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks den er kommet i hans besittelse. Mangelen må reklameres straks og senest innen 8 dager. Mangler som først kan oppdages etter montasje og prøvekjøring, skal reklameres straks mangelen konstateres. Enhver reklamasjon må være fremsatt senest innen 12 måneder etter at salgsgjenstanden er levert. Alle reklamasjoner på varer og tjenester levert av selgeren må skje skriftlig og innenfor ovennevntefrister. Oversittelse av fristene kan medføre at kravet tapes. 11. GARANTI a. Selger er ansvarlig for mangler ved salgsgjenstanden som skyldes materialfeil eller mangelfullt arbeid/uaktsomhet ved utførelsen og mangler som var tilstede på leveringstidspunktet. Ansvaret er begrenset til å avhjelpe mangelen enten ved reparasjon av den defekte del eller ved omlevering med ny vare. b. Garantien gjelder bare dersom: 1. reklamasjon er fremsatt i samsvar med punkt 10 ovenfor. 2. den reklamerte del uten unødig opphold, omkostningsfritt for selger, stilles til disposisjon for ham eller hans representant på et av ham angitt sted. Nødvendiggjør reklamasjonen under søkelse av den solgte gjenstand på annet sted enn selgers verksted, kan selger kreve at kjøper på forhånd stiller til rådighet dekning av alle omkostninger, heri reiseomkostninger inkludert. Utskiftede deler blir selgers eiendom og skal overlates ham, og 3. vedlikehold og service er forskriftsmessig utført. c. Selgers forpliktelse er ikke under noen omstendighet mer omfattende enn det ansvar fabrikant/fabrikantens underleverandør har påtatt seg, også med hensyn til tidsfrister. d. Garantien omfatter ikke: 1. feil ved deler som i relasjon til hovedproduktet fremstår som fremmed fabrikat 2. feil som kan være oppstått som følger av at salgsgjenstanden er reparert, feilmontert eller i noe henseende ombygget hos andre enn selgeren, at salgsgjenstanden er blitt utstyrt med ikke-originale deler eller at det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke 3. feil som kan være oppstått som følger av tilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller irregulær eller uforsvarlig bruk 4. feil som skyldes kjøpers tegninger eller anvisninger 12. ANSVARSBEGRENSNINGER Utover det ansvar som her er fastsatt, fraskriver selger seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller mangler ved varen, derunder skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av ufravikelige bestemmelser i h.t. lov om produktansvar. 13. RETUR Varer tas ikke i retur uten selgerens skriftlige godkjennelse..i en returforsendelse må varen være i kontraktsmessig stand i original emballasje og i ubrudt pakning. Retur kan kun godkjennes når følgende opplysninger følger det returnerte materiell: - Bestillingsdato - Selgers referanse (faktura eller pakkseddel) - Leveringsdato Varer som ikke er vanlig lagervare hos selgeren tas kun i retur såfremt selgeren oppnår retur hos sine leverandører til avtalte betingelser. Forhandling om retur må skje senest 2 måneder etter at kjøper har mottatt varen. Fraktomkostninger og forsikring betales av kjøperen. Utover dette godskrives kjøperen maks. 80% av nettoverdien. Systemleveranser etter spesifikasjoner, varer levert i spesialutførelse og skaffevarer, tas ikke i retur. 14. KJØPERS MISLIGHOLD Enhver forsinkelse med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler kjøper, gir selger rett til å heve avtalen og kreve erstatning. 15. TVISTER Oppstår det mellom partene tvist om forståelsen av denne kontrakt når det gjelder leverte anlegg, avgjøres denne ved Oslo Tingrett som rett verneting for alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med leveransen, etter at partene først har bestebet seg på å løse tvisten ved forhandling. Skedsmo,

9 Xpole - Modulære vern og utstyr 9

10 NEK Elektriske installasjoner i bolig Bolig: Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte Uttak: Fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg. En dobbel stikkontakt representerer to uttak DCL: Devices for connection of luminaires Kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr i samsvar med EN En DCL er begrenset til maks. 6A belastning tilkoblet en kurs beskyttet av et vern på maks. 16A Generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet. - Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen. - Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet Generelt Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingsløsninger, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Kravet skal hindre overbelastning av det elektriske anlegget i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon Funksjonskrav i ulike typer rom. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning Antall og type kurser. Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen. Løsningsforslag: - Egen kurs i fordelingen som ikke har jordfeilbryter (merket medisinsk utstyr i kursfortegnelsen) - Tilførselsrør til soverom/stue, for fremtidig bruk For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med 4-41, avsnitt 411 ikke benyttes. Beskyttelsestiltaket i 4-41, avsnitt 412, 413 eller 414 skal derimot benyttes Dette betyr at vi skal bruke beskyttelsestiltaket: Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon, eller Beskyttelse ved elektrisk adskillelse, eller Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. - Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak fungerer normalt ikke raskt nok Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann Dokumentasjon Rapport fra risikovurdering Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar Utstyrsdokumentasjon Plassering av SELV-strømkilder Plassering og utforming av gulv-og takvarme, inkl. følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen For større boliger kan det være nødvendig med installasjonstegning som viser: plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Det skal være plassert overspenningsvern kl. II (C) i hovedfordelingen for boenheten. Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 4-44, tabell 44C Stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men tilpasses planlagt plassering av utstyr og møblering i rommet. Med unntak av utvendig stikk og uttak for belysning, skal stikkontaktene plasseres lavere enn 2 m Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynt 4m 2 gulvareal Kjøkken. Det skal monteres minimum: - Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og - To uttak pr 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner; og - Fire uttak ifm. spiseplass men Ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg Entre/gang. Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6m 2 gulvareal Andre rom/boder. Det skal monteres det nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak Hjemmekino/TV/musikkanlegg. Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino/tv/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak, hvorav maks. to uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette kommer i tillegg til minimumskrav i rommet Utvendig På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendig uttak for øvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk Uttak for belysning Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/dcl ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antallet må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den faste monterte belysningen I bygninger med IT eller TT fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere med en effekt på 2000W eller mer skal være fast tilkoblet Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten: - være fast tilkoblet; eller - tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med: - stikkontakt i samsvar med NEK502; eller - en DCL i samsvar med EN eller EN Det bør være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av kursen ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen. Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser Ny installasjon / Eksisterende installasjon Rapport fra verifikasjon bør gi en anbefaling om at første/ neste periodiske verifikasjon foretas: - om maks 10 år, basert på forutsatt bruk; og - ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndig personer i samsvar med NEK Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B- karakteristikk, med nye verdier på I 1 =1,07 og I 2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I Z ) C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I Z ) 10

11 Boligskappakker for TN-nett Med ferdige boligskappakker fra Eaton trenger du bare ett el.nummer! Du har også mulighet til å sette sammen ditt eget skap ved hjelp av vårt Designprogram. Se - og gå til moeller serien. Boligskap TN 10 kurser med xdigital Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4 1 stk. Overspenningsvern 20/280/3 1 stk. Jordfeilaut. xdigital 25/2/C/003-G/A 2 stk. Jordfeilaut. xdigital 13/2/C/003-G/A 7 stk. Jordfeilaut. xdigital 15/2/C/003-G/A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-10mm2/4P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu 1 stk. PEN-split 1 stk. Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Boligskap TN 12 kurser Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4 1 stk. Overspenningsvern 20/280/3 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 2 stk. Jordfeilaut. 13/2/C/003-A 9 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-10mm2/4P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu 1 stk. PEN-split 1 stk. Serieforbindelse RVS-1PHAS+N/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Ferdigbygd: El.nr Boligskap TN 14 kurser Mål: B x H x D = 540 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4 1 stk. Overspenningsvern 20/280/3 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 13 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-10mm2/4P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu 1 stk. PEN-split 1 stk. Serieforbindelse RVS-1PHAS+N/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Boligskap TN 14 kurser med xdigital Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4 1 stk. Overspenningsvern 20/280/3 1 stk. Jordfeilaut. xdigital 25/2/C/003-G/A 13 stk. Jordfeilaut. xdigital 15/2/C/003-G/A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-10mm2/4P Mål: B x H x D = 540 x760 x 210 mm Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu 1 stk. PEN-split 1 stk. Serieforbindelse RVS-1PHAS+N/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Komponentpakke: El.nr

12 Boligskappakker for IT/TT-nett BI-skap med overspenningsvern for 230V IT-nett. I henhold til NEK400:2010 I TT-nett benyttes jordfeilbryter, el.nr foran overspenningsvernet. Eventuelt EFP Systempakke for eltavle el.nr , eller EFP Systempakke for eltavle og komfyr el.nr / Et annet alternativ er overspenningsvern el.nr med gnistgap. xdigital (drbm) er jordfeilautomaten som går til alt. Den er ekstremt driftssikker, nøyaktig og avleser faktisk feil- og lekkstrøm via en LED. Vernet er også en fullverdig G/A type (3kA/10mS). Boligskap IT 8 kurser Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern 50/3/OV 1 stk. Overspenningsvern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. 20/2/C/003-A-OL 5 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 2 stk. Jordfeilaut. 10/2/C/003-A 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Ferdigbygd: El.nr Boligskap IT 10 kurser med xdigital Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Overspenningsvern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. xdigital 25/2/C/003-G/A 2 stk. Jordfeilaut. xdigital 13/2/C/003-G/A 7 stk. Jordfeilaut. xdigital 15/2/C/003-G/A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Boligskap IT/TT 10 kurser med xdigital Overspenningsvern som tilfredstiller kravene til luftstrekk Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Oversp.vern 20/460/3+N/PE 1 stk. Jordfeilaut. xdigital 25/2/C/003-G/A 2 stk. Jordfeilaut. xdigital 13/2/C/003-G/A 7 stk. Jordfeilaut. xdigital 15/2/C/003-G/A-OL Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Komponentpakke: El.nr Boligskap IT/TT 12 kurser med xdigital Overspenningsvern som tilfredstiller kravene til luftstrekk Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Oversp.vern 20/460/3+N/PE 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 2 stk. Jordfeilaut. 13/2/C/003-A 9 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Komponentpakke: El.nr OBS! husk kravet om komfyrvakt på komfyrkurser i henhold til NEK400:

13 BI-skap med overspenningsvern for 230V IT-nett. I henhold til NEK400:2010 I TT-nett benyttes jordfeilbryter, el.nr foran overspenningsvernet. Eventuelt EFP Systempakke for eltavle el.nr , eller EFP Systempakke for eltavle og komfyr el.nr / Et annet alternativ er overspenningsvern el.nr med gnistgap. xdigital (drbm) er jordfeilautomaten som går til alt. Den er ekstremt driftssikker, nøyaktig og avleser faktisk feil- og lekkstrøm via en LED. Vernet er også en fullverdig G/A type (3kA/10mS). Boligskap IT 12 kurser Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Oversp.vern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 2 stk. Jordfeilaut. 13/2/C/003-A 9 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Ferdigbygd: El.nr Boligskap IT 12 kurser Med 40 amp overbelastningsvern Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/3 1 stk. Oversp.vern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 2 stk. Jordfeilaut. 13/2/C/003-A 9 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Mål: B x H x D = 470 x760 x 210 mm Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Komponentpakke: El.nr Boligskap IT 14 kurser Mål: B x H x D = 540 x760 x 210 mm Komponentpakke: El.nr Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Overspenningsvern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A 13 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Ferdigbygd: El.nr Boligskap IT 14 kurser med xdigital Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3 1 stk. Overspenningsvern 20/385/3 1 stk. Jordfeilaut. xdigital 25/2/C/003-G/A 13 stk. Jordfeilaut. xdigital 15/2/C/003-G/A-OL 1 stk. Målersløyfe MS-Kl.2-10mm2/3P Mål: B x H x D = 540 x760 x 210 mm Samleskinne - komplett Merkeskilt - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk. Serieforbindelse RVS-3PHAS/125 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G Komponentpakke: El.nr OBS! husk kravet om komfyrvakt på komfyrkurser i henhold til NEK400:

14 3.1 Komfyrvakt Løsninger fra EFP Komfyrvakt er pålagt i alle nye boliger bygget etter Ved renovering som innbefatter endring i det elektriske anlegget skal også komfyrvakt installeres. Det er forøvrig ingenting i veien for å installere komfyrvakt i alle eksisterende boliger. Det trådløse alternativet gjør det enkelt å etterinstallere. Sikkerheten kan derved økes betydelig uten å gjøre store installasjonsmessige inngrep UWSG-1 Universal trådløs komfyrvakt, brudd bak komfyr Funksjonsbetegnelse Detalj Navn El-nummer Trådløs pakkeløsning bestående av 25A/230V UWSG Trådløs sensor/sender CR-3 Bryterenhet/mottager for montering bak komfyr UCSG-1 Universal kablet komfyrvakt, brudd i tavle Funksjonsbetegnelse Detalj Navn El-nummer Trådbundet 1) pakkeløsning bestående av 230V UCSG Sensor CR-3 Sentral CU-3 Arbeidsstrømutløser for utkobling av vern i tavle 1) Kan gjøres trådløs mellom sensor og mottager i tavle ved bruk av radiomodul RM-1 Tilbehør Tilleggsutsyr og reservedeler Funksjonsbetegnelse Detalj Navn El-nummer Radiomodul RM Sensor CR-3 (uten radiomodul) CR Sentral CU-3 CU Relé SG-1 for styring av ekstra arbeidsstrømsutløser SG Tilbehør Tilleggsutsyr Funksjonsbetegnelse Detalj Navn El-nummer Arbeidsstrømutløser ZP-ASA/ KOMFYRVAKT Montørkatalogen

15 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Symbol/type Beskrivelse Eaton-standard på alle jordfeilbrytere. Kan brukes utendørs (byggestrøm- og utefordeler) i inntil -25 C. A-variant, jordfeilbryter pulsstrømsensitiv. støtstrømsikker 250 A til generell bruk. Ikke selektiv, uten forsinkelse. Beskytter ved AC strømmer og ved visse uglattede former for likefeilstrømmer hvor andelendc strømmer ikke overstiger 6mA. Benyttes på vanlige forbrukerkurseri bolig. G-variant, med minimum 10 ms tidsforsinkelse mot utkobling for «problemanlegg» hvor den vanlige tradisjonelle jordfeilbryteren løser ut. Støtstrømsikker opptil 3 ka. Benyttes vanligvis der hvor risikoen for uønsket utkobling er høy, varmekabel, industrien, lyskurser og utsatte områder for lyn og torden. S-variant, med minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Støtstrømsikker opptil hele 5 ka Benyttes vanligvis som «hovedbryter» foran hele installasjonen, eller i industrien og foran store lyskurser. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. U U-variant for anlegg med frekvensomformere. Reduserer uønsket utlkobling forårsaket av frekvensomformeren, turtallstyrte motorer osv. Minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. Støtstrømsikker opptil hele 5kA. 15

16 Digitale jordfeilautomater 2pol Xdigital (drbm) Xdigital 2pol Jordfeilautomat Xpole drbm...g/a I² G/A=1,39 x In G/A-OL=1,3 x In 6-25 Ampèr 2 pol Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM Målskisse: 2 moduler SPENNINGSAVHENGIG Ue: V AC Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Ik max :10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 3kA (8/20) Un : 230V, 50/60Hz Tidsforsinket min 10mS Type - El.nr. C-kar. G/A-type 2p (IT/TT/TN - nett) Beskrivelse Type El.Nr. Pris 6 A - grønn jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-6/2/c/003-g/a A - rød jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-10/2/c/003-g/a A - beige jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-13/2/c/003-g/a A - grå jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-15/2/c/003-g/a-ol A - grå jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-16/2/c/003-g/a A - blå jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-20/2/c/003-g/a-ol A - gul jordfeilautomat - 30mA 10kA drbm-25/2/c/003-g/a A - sort jordfeilautomat - 100mA 10kA drbm-6/2/c/01-g/a A - rød jordfeilautomat -100mA 10kA drbm-10/2/c/01-g/a A - beige jordfeilautomat -100mA 10kA drbm-13/2/c/01-g/a A - grå jordfeilautomat -100mA 10kA drbm-16/2/c/01-g/a A - blå jordfeilautomat -100mA 10kA drbm-20/2/c/01-g/a A - gul jordfeilautomat - 100mA 10kA drbm-25/2/c/01-g/a Hjelpekontakt - påsnepp. 230V ZP-IHK (1slutter + 1åpner) Relativ hj.kont. gir sign. om ZP-NHK utløstbryter og AV/PÅ Klemme for direkte tilkobl. kabel (ikke samleskinne) 50 mm² Al/Cu KKL 1x50M mm² Cu BK25-A mm² Cu/Al klemme BPZ-IC/50-16/235-P med overgang til fast 16 mm² Cu Låsebøyle ZV7-11-BE Samleskinne 1fas+N TN-Nett 285mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV16/1P+N-2TE/ mm - 16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/1P+N-2TE mm - 16 mm² + hj.kont. Z-GV-16/1P+N+HS-T Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P Samleskinne 3fas+N TN-Nett 285mm -16 mm²(16 moduler) EVG-3P+3N/ mm -16 mm²(18 moduler) EVG-3P+N/18MODUL mm-16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P+3N-6TE Endeavdekking for Z-AK-16/4P Samleskinne 2fas IT / TT- Nett 285mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV16/1P+N-2TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/1P+N-2TE Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P Samleskinne 3fas IT / TT- Nett Mini Line -10 mm² (12 moduler) EVG-3PHAS/12MODUL mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV-16/3P-3TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P-3TE mm - 16mm² + hjelpekont. BB-F-16/3P-3XLL+AS Endeavdekking Endeavdekking for Z-AK-16/4P Endeavdekking for /17 Z-AK-16/2+3P Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P

17 Jordfeilautomater PKPM2/PKP A Xpole Jordfeilautomater 6-40 Ampèr 2 pol Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM I² -A=1,39 x In -A-OL=1,3 x In Ik max : 6-10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker Ik max : 6-10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker Målskisse: 2 moduler Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Type - El.nr. B - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett) C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett) 6 A - grønn jordfeilautomat - 30mA 10kA PKPM2-6/2/C/003-A A - rød jordfeilautomat - 30mA 10kA PKPM2-10/2/B/003-A PKPM2-10/2/C/003-A A - beige jordfeilautomat - 30mA 10kA PKPM2-13/2/B/003-A PKPM2-13/2/C/003-A A - grå jordfeilautomat - 30 ma 10 ka PKPM2-15/2/B/003-A-OL PKPM2-15/2/C/003-A-OL A - grå jordfeilautomat - 30mA 10kA PKPM2-16/2/B/003-A PKPM2-16/2/C/003-A A - blå jordfeilautomat - 30mA 10kA PKPM2-20/2/B/003-A-OL PKPM2-20/2/C/003-A-OL A - gul jordfeilautomat - 30mA 6kA PKP62-25/2/B/003-A PKP62-25/2/C/003-A A - fiolett jordfeilautomat - 30mA 6kA PKP62-32/2/B/003-A PKP62-32/2/C/003-A A - sort jordfeilautomat - 30mA 6kA PKP62-40/2/B/003-A PKP62-40/2/C/003-A A - rød jordfeilautomat -100mA 10kA PKPM2-10/2/B/01-A PKPM2-10/2/C/01-A A - beige jordfeilautomat -100mA 10kA PKPM2-13/2/B/01-A PKPM2-13/2/C/01-A A - grå jordfeilautomat -100mA 10kA PKPM2-16/2/B/01-A PKPM2-16/2/C/01-A A - blå jordfeilautomat -100mA 10kA PKPM2-20/2/B/01-A PKPM2-20/2/C/01-A A - gul jordfeilautomat - 100mA 6kA PKP62-25/2/B/01-A PKP62-25/2/C/01-A A - fiolett jordfeilautomat - 100mA 6kA PKP62-32/2/B/01-A PKP62-32/2/C/01-A A - sort jordfeilautomat - 100mA 6kA PKP62-40/2/B/01-A PKP62-40/2/C/01-A Hjelpekontakt - påsnepp. 230V ZP-IHK ZP-IHK (1slutter + 1åpner) Relativ hj.kont. gir sign. om ZP-NHK ZP-NHK utløstbryter og AV/PÅ Klemme for direkte tilkobl. kabel (ikke samleskinne) 50 mm² Al/Cu KKL 1x50M KKL 1x50M mm² Cu BK25-A BK25-A mm² Cu/Al klemme BPZ-IC/50-16/235-P BPZ-IC/50-16/235-P med overgang til fast 16 mm² Cu Låsebøyle ZV7-11-BE ZV7-11-BE Samleskinne 1fas+N TN-Nett 285mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV16/1P+N-2TE/ Z-GV16/1P+N-2TE/ mm - 16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/1P+N-2TE Z-GV-16/1P+N-2TE mm - 16 mm² + hj.kont. Z-GV-16/1P+N+HS-T Z-GV-16/1P+N+HS-T Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P Z-AK-16/2+3P Samleskinne 3fas+N TN-Nett 285mm -16 mm²(16 moduler) EVG-3P+3N/ EVG-3P+3N/ mm -16 mm²(18 moduler) EVG-3P+N/18MODUL EVG-3P+N/18MODUL mm-16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P+3N-6TE Z-GV-16/3P+3N-6TE Endeavdekking for Z-AK-16/4P Z-AK-16/4P Samleskinne 2fas IT / TT- Nett 285mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV16/1P+N-2TE/ Z-GV16/1P+N-2TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/1P+N-2TE Z-GV-16/1P+N-2TE Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P Z-AK-16/2+3P Samleskinne 3fas IT / TT- Nett Mini Line -10 mm² (12 moduler) EVG-3PHAS/12MODUL EVG-3PHAS/12MODUL mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV-16/3P-3TE/ Z-GV-16/3P-3TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P-3TE Z-GV-16/3P-3TE mm - 16mm² + hjelpekont. BB-F-16/3P-3XLL+AS BB-F-16/3P-3XLL+AS Endeavdekking Endeavdekking for Z-AK-16/4P Z-AK-16/4P Endeavdekking for /17 Z-AK-16/2+3P Z-AK-16/2+3P Endeavdekking for /14 Z-AK-16/2+3P Z-AK-16/2+3P

18 Jordfeilautomater PKPM3-...-(G)/A Xpole : Jordfeilautomater Ampèr, 3 pol Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM I2= 1,39 Målskisse 3 pol: 4 moduler Ik max : 10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 400V*, 50/60Hz pulsstrømsikker Ik max : 10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A/(3kA) (8/20) Un : 400V*, 50/60Hz pulsstrømsikker *400V produkter produsert fra Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Type - El.nr. B - kar. (G)/A-type 3p C - kar. (G)/A-type 3p 10 A - rød jordfeilautomat - 30mA PKPM3-10/3/B/003-A PKPM3-10/3/C/003-A A - beige jordfeilautomat - 30mA PKPM3-13/3/B/003-A PKPM3-13/3/C/003-A A - grå jordfeilautomat - 30mA PKPM3-16/3/B/003-A PKPM3-16/3/C/003-A A - blå jordfeilautomat - 30mA PKPM3-20/3/B/003-A PKPM3-20/3/C/003-A A - gul jordfeilautomat -30mA PKPM3-25/3/C/003-A A - fiolett jordfeilautomat -30mA PKPM3-32/3/C/003-A A - rød jordfeilautomat -100mA PKPM3-10/3/B/01-A PKPM3-10/3/C/01-A A - beige jordfeilautomat -100mA PKPM3-13/3/B/01-A PKPM3-13/3/C/01-A A - grå jordfeilautomat -100mA PKPM3-16/3/B/01-A PKPM3-16/3/C/01-A A - blå jordfeilautomat -100mA PKPM3-20/3/B/01-A PKPM3-20/3/C/01-A A - gul jordfeilautomat -100mA PKPM3-25/3/C/01-A A - fiolett jordfeilautomat -100mA PKPM3-32/3/C/01-A A - rød jordfeilautomat -30mA-G/A PKPM3-10/3/B/003-G/A PKPM3-10/3/C/003-G/A A - beige jordfeilautomat -30mA-G/A PKPM3-13/3/B/003-G/A PKPM3-13/3/C/003-G/A A - grå jordfeilautomat -30mA-G/A PKPM3-16/3/B/003-G/A PKPM3-16/3/C/003-G/A A - blå jordfeilautomat -30mA-G/A PKPM3-20/3/B/003-G/A PKPM3-20/3/C/003-G/A A - gul jordfeilautomat -30mA PKPM3-25/3/C/003-G/A A - fiolett jordfeilautomat -30mA PKPM3-32/3/C/003-G/A A - rød jordfeilautomat -100mA-G/A PKPM3-10/3/B/01-G/A PKPM3-10/3/C/01-G/A A - beige jordfeilautoma -100mA-G/A PKPM3-13/3/B/01-G/A PKPM3-13/3/C/01-G/A A - grå jordfeilautomat -100mA-G/A PKPM3-16/3/B/01-G/A PKPM3-16/3/C/01-G/A A - blå jordfeilautomat -100mA-G/A PKPM3-20/3/B/01-G/A PKPM3-20/3/C/01-G/A A - gul jordfeilautomat -100mA PKPM3-25/3/C/01-G/A A - fiolett jordfeilautomat -100mA PKPM3-32/3/C/01-G/A Hjelpekontakt - påsnepp. 230V ZP-IHK ZP-IHK (1slutter + 1åpner) Relativ hj.kont. gir sign. om ZP-NHK ZP-NHK utløstbryter og AV/PÅ Klemme for direkte tilkobl. kabel (ikke samleskinne) 50 mm² Al/Cu KKL 1x50M KKL 1x50M mm² Cu BK25-A BK25-A påsneppbar avdekking: For 1 pol IP 20 H1-L H1-L For 1 pol IP 30 H-L7-IP H-L7-IP mm² Cu/Al klemme BPZ-IC/50-16/235-P BPZ-IC/50-16/235-P med overgang til fast 16 mm² Cu Låsebøyle ZV7-11-BE ZV7-11-BE Samleskinne 3fas IT / TT- Nett Mini Line -10 mm² (8 moduler) EVG-4PHASE/8MODUL EVG-4PHASE/8MODUL mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE/ Z-GV-16/3P+N-4TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE Z-GV-16/3P+N-4TE Endeavdekking for /23 Z-AK-16/4P Z-AK-16/4P

19 som elementautomat - PLSM Un : 400V, 50/60Hz pulsstrømsikker Un : 400V, 50/60Hz pulsstrømsikker Målskisse 3pol+N: 4 moduler 100% vern i N-leder Jordfeilautomater 3pol+N 400V Rammeklemme for 1-25mm² Cu Xpole Tiltrekkingsmoment : Jordfeilautomater 2,4Nm 6-25 Ampèr, 3pol+N Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM Ik max : 6/4,5kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 400V, 50/60Hz pulsstrømsikker Ik max : 6/4,5kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A/ (8/20) Un : 400V, 50/60Hz pulsstrømsikker Type - El.nr. C - kar. A-type 3p+N (TN - nett) D - kar. A-type 3p+N (TN - nett) Målskisse 3pol+N: 4 moduler 100% vern i N-leder 6 A - grønn jordfeilautomat - 30mA - 6kA mrb6-6/3n/c/003-a mrb6-6/3n/d/003-a Rammeklemme 10 A - rød jordfeilautomat for 1-25mm² - 30mA - 6kA Cu mrb6-10/3n/c/003-a mrb6-10/3n/d/003-a Tiltrekkingsmoment 13 A - beige jordfeilautomat 2,4Nm - 30mA - 6kA mrb6-13/3n/c/003-a mrb6-13/3n/d/003-a A - grå jordfeilautomat - 30mA - 6kA mrb6-16/3n/c/003-a mrb6-16/3n/d/003-a A - blå jordfeilautomat - 30mA - 4,5kA mrb4-20/3n/c/003-a mrb4-20/3n/d/003-a A - gul jordfeilautomat - 30mA - 4,5kA mrb4-25/3n/c/003-a A - grønn jordfeilautomat - 100mA - 6kA mrb6-6/3n/c/01-a mrb6-6/3n/d/01-a A - rød jordfeilautomat -100mA - 6kA mrb6-10/3n/c/01-a mrb6-10/3n/d/01-a A - beige jordfeilautomat -100mA - 6kA mrb6-13/3n/c/01-a mrb6-13/3n/d/01-a A - grå jordfeilautomat -100mA - 6kA mrb6-16/3n/c/01-a mrb6-16/3n/d/01-a A - - grønn blå jordfeilautomat -100mA - 30mA - 4,5kA 6kA mrb6-6/3n/c/003-a mrb4-20/3n/c/01-a mrb6-6/3n/d/003-a mrb6-20/3n/d/01-a A - rød gul jordfeilautomat - 30mA 100mA - 6kA - 4,5kA mrb6-10/3n/c/003-a mrb4-25/3n/c/01-a mrb6-10/3n/d/003-a A - beige jordfeilautomat - 30mA - 6kA mrb6-13/3n/c/003-a mrb6-13/3n/d/003-a A - grå jordfeilautomat - 30mA - 6kA mrb6-16/3n/c/003-a mrb6-16/3n/d/003-a A - blå jordfeilautomat - 30mA - 4,5kA mrb4-20/3n/c/003-a mrb4-20/3n/d/003-a A - gul jordfeilautomat Hjelpekontakt - 30mA - påsnepp. 4,5kA 230V mrb4-25/3n/c/003-a ZP-IHK ZP-IHK A - grønn jordfeilautomat (1slutter mA 1åpner) - 6kA mrb6-6/3n/c/01-a mrb6-6/3n/d/01-a A - rød jordfeilautomat -100mA - 6kA mrb6-10/3n/c/01-a mrb6-10/3n/d/01-a A - beige jordfeilautomat Relativ hj.kont. -100mA gir - sign. 6kA om mrb6-13/3n/c/01-a ZP-NHK mrb6-13/3n/d/01-a ZP-NHK A - grå jordfeilautomat utløstbryter -100mA og AV/PÅ - 6kA mrb6-16/3n/c/01-a mrb6-16/3n/d/01-a A - blå jordfeilautomat Klemme -100mA for direkte - 4,5kA tilkobl. mrb4-20/3n/c/01-a mrb6-20/3n/d/01-a A - gul jordfeilautomat kabel (ikke - 100mA samleskinne) - 4,5kA mrb4-25/3n/c/01-a mm² Al/Cu KKL 1x50M KKL 1x50M mm² Cu BK25-A BK25-A Type - El.nr. C - kar. A-type 3p+N (TN - nett) D - kar. A-type 3p+N (TN - nett) Hjelpekontakt påsneppbar avdekking: - påsnepp. 230V ZP-IHK ZP-IHK (1slutter For 1 pol + IP 1åpner) 20 For 1 pol IP 30 H1-L7 H-L7-IP H1-L7 H-L7-IP Relativ hj.kont. gir sign. om ZP-NHK ZP-NHK utløstbryter og AV/PÅ Klemme 50 mm² Cu/Al for direkte klemme tilkobl. kabel med overgang (ikke samleskinne) til fast mm² Al/Cu BPZ-IC/50-16/235-P KKL 1x50M BPZ-IC/50-16/235-P KKL 1x50M mm² Cu BK25-A BK25-A Låsebøyle ZV7-11-BE ZV7-11-BE Samleskinne påsneppbar avdekking: 3fas+N TN - Nett Mini For 1 Line pol -10 IP 20 mm² (8 moduler) EVG-4PHASE/8MODUL H1-L EVG-4PHASE/8MODUL H1-L mm For 1 pol - 16 IP mm² 30 (16 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE/16 H-L7-IP Z-GV-16/3P+N-4TE/16 H-L7-IP mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE Z-GV-16/3P+N-4TE Endeavdekking for /23 Z-AK-16/4P Z-AK-16/4P mm² Cu/Al klemme BPZ-IC/50-16/235-P BPZ-IC/50-16/235-P med overgang til fast 16 mm² Cu Låsebøyle ZV7-11-BE ZV7-11-BE Samleskinne 3fas+N TN - Nett Mini Line -10 mm² (8 moduler) EVG-4PHASE/8MODUL EVG-4PHASE/8MODUL mm - 16 mm² (16 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE/ Z-GV-16/3P+N-4TE/ mm -16 mm²(56 moduler) Z-GV-16/3P+N-4TE Z-GV-16/3P+N-4TE Endeavdekking for /23 Z-AK-16/4P Z-AK-16/4P

20 Valg av jordfeilbrytere IT- / TT- / TN-nett IT-/TT-/TN-nett Krav til 30mA jordfeilbeskyttelse foran alle: Stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over 20A: - beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller - montert i boliger, eller - montert i BA2-områder; og - flyttbart utstyr og stikkontakter med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs. IT-nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse på alle forbrukskurser, dersom trafoen forsyner flere abonnenter i IT-nett. Det er i utgangspunktet ikke krav til kl. II forlegning oppstrøms jordfeilbeskyttelsen dersom beskyttelsen i tavlen er basert på utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN Dette krever derimot en meget lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. En boliginstallasjon med f.eks. 500kVA og som har 30mA jordfeilbeskyttelse på alle kurser krever en overgangsmotstand til jord på maks. 50 ohm. I mindre installasjoner anbefaler vi derfor kl. II forlegning fordi dette krever kun 1667 ohm i overgangsmotstanden til jord. TT-nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelser foran jordfeilvernet. Teknisk beste løsning Den beste løsningen er jordfeilautomater på alle kurser. Velger man en slik løsning får man optimal driftssikkerhet. Når det oppstår en jordfeil, vil det kun være kursen med feil som vil koble ut. Resten av installasjonen vil være uberørt. Jordfeilautomater finnes i 30/100/300 ma utløserstrøm, det er også mulig å få 30mA i G-variant. Hvordan unngå uønsket utkobling av jordfeilbrytere? Det kreves at man skal ta hensyn til uønsket utkobling av jordfeilbrytere. Vi har laget noen forslag på inntak i boliger. Kravet til selektivitet gjelder også jordfeilbrytere. I hht. Risikovurderingen i FEL, er det et krav å diskutere fordeler og ulemper ved salg av de forskjellige løsningene sammen med kunden. For lyskurser anbefales 100/300mA utløserstrøm. Ofte er ikke høy utløserstrøm på jordfeilbryteren nok til å unngå at jordfeilbryteren løser uønsket ut, da må man i tillegg benytte en jordfeilbryter som er ekstra støtstrømsikker og noe tidsforsinket G eller S- type. For andre kurser over 25A anbefales det å benytte høyere utløserstrøm enn 30mA. I mange tilfeller må man også velge en jordfeilbryter type G eller S. Kan man ikke av praktiske årsaker velge en tradisjonell jordfeilbryter, er løsningen et strømstyrt jordfeilvern. Med denne løsningen kan man legge inn høy utløserstrøm sammen med en lang tidsforsinkelse. Hva bestemmer størrelsen på jordfeilbryteren Et viktig argument ved valg av jordfeilbryter er kapasitansene i nettet. En jordfeilbryter løser ikke ut hvis kapasitansen er for lav. Som tommelfingerregel er maks. størrelse på jordfeilbryteren 0,5 ma per kva trafo. I mange tilfeller er det med en 300 ma jordfeilbryter vanskelig å oppfylle kravet til overgangsmotstanden til jord, slik at maks. berøringsspenning på 50V overholdes. Ved for eksempel bruk av 300 ma jordfeilbryter kan ikke overgangsmotstanden (R A ) til jord være høyere enn 167 ohm. R A 50V/I n. Velger man derimot 30mA jordfeilbeskyttelse på hver kurs, klarer man seg med en overgangsmotstand til jord på 1667 ohm. 20

www.eaton.no/elektro Montørkatalogen Utvalgt sortimentsoversikt

www.eaton.no/elektro Montørkatalogen Utvalgt sortimentsoversikt www.eaton.no/elektro Montørkatalogen Utvalgt sortimentsoversikt Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113,

Detaljer

Boligskappakker 2016. www.eaton.no

Boligskappakker 2016. www.eaton.no Boligskappakker 2016 www.eaton.no Design din egen skapløsning på nett Velg nytt skap Grunnopplysninger Skapspesifikasjon Send bestilling/ forespørsel Vis skapet iht Store Blå Kursetiketter Manuell kursfortegnelse

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel Schneider Electric 2012 Skapkampanje Boligskap, 3 rader med og uten svakstrømsdel Markedets beste utvalg av skapløsninger Velgerguide overspenningsvern Registrer deg på www.schneider-electric.com/no og

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Smarte ferdigbygde løsninger tilpasset norsk krav og forhold. Neste generasjons skap og tavleløsninger fra Eaton

Smarte ferdigbygde løsninger tilpasset norsk krav og forhold. Neste generasjons skap og tavleløsninger fra Eaton Smarte ferdigbygde løsninger tilpasset norsk krav og forhold Neste generasjons skap og tavleløsninger fra Eaton TKS Skap Eatons nye tilknytningsskap utformet for norske forhold og i.h.t NEK 399 Kompakt

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER Service policy 1. GYLDIGHET Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for motorer og deler fra Power Take Off. Betingelsene kan endres

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no. Nr. 2-2014. Hvordan få vite mer om Schneider Electric

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no. Nr. 2-2014. Hvordan få vite mer om Schneider Electric Schneider Electric Nr. 2-2014 Skapkampanje Hvordan få vite mer om Schneider Electric Registrer deg på www.sereply.com Tast inn kampanjekoden: 48636p Scan QR-koden og kom direkte til siden www.schneider-electric.com/no

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør

Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør Rehabilitering ASD ASD pakke 1, inkludert 1 stk ASD deksel 290 elnr 1725440, valgfri OV 25 63A, 2P, 3P eller 4P, 6 stk valgfrie 2P

Detaljer

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no Schneider Electric 2014 Skapkampanje t akt jordfeilautoma DCP H Vigi Si, komp t i krevende he gg try og t he for forutsigbar installasjoner. 2P - 2 moduler 10-32A 30 ma A-klasse Si 10 ka bryteevne se og

Detaljer

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere!

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap uten målerfelt Sikringsskap, leveres montert og elektrisk koblet Vår spesialitet er å skreddersy løsninger etter kunden sitt ønske. De mest populære

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: Besøksadresse: Ryensvingen Oslo 0612 OSLO.

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: Besøksadresse: Ryensvingen Oslo 0612 OSLO. Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113, Manglerud 0612 OSLO E-post generelt: E-post salg: E-post service:

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og NSnett 1 IL MONØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke elementer

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16 Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater S951, ABB... 21 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Skapkampanje. Schneider Electric. Velgerguide overspenningsvern

Skapkampanje. Schneider Electric.  Velgerguide overspenningsvern Schneider Electric 2013 Skapkampanje Velgerguide overspenningsvern Når sikkerhet teller Bli med i trekningen av en ipad3. Registrer deg på www.sereply.com og tast inn kampanjekode: 34138p Scan QR-koden

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold

Sikkringsmateriell. Innhold Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring 1P+N for TN nett, Schneider

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer