STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett"

Transkript

1 SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1

2 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹ ²¹ô ¹»²²±³º( ²¹ ±¹ «µ±² ± ª ² ±²» ò Þ±µ»²» ³»² º± ³ ²¼» ² ±²» ±¹ ¾± ¹» ô ³»² º»³¹ ²¹ ³;»² µ ² ±¹ ; ¾»²» ; (» ²»¹¹ò Þ±µ»² ²²» ± ¼» ±¹ ; µ µ» ( ² ²¹» ; ²² µ ±¹ º» ¼ ¹¾»»¹²»¼» º± ¹ ± êí ß ±ª» ¾» ² ²¹ ª» ²ò Í ±» Þ ;»»» «ª (² µ» º ³±² (» ±ª»»» ²¼» ¹»²²±³ ³ ²¹» ; ò Ø ¼«(² µ»»» º± ¹ ; ²² ± ¼ô µ ª ¼» ²»¼ ±¹»²¼ ¼» ± ; º ò ß» º± ¹ ±³ ¾ ¾»²» ô ª ¾»³» ÿ Õ«±²¹»²»²¼» º ² ò êí èé ðî ðï Ö µµÿ Ö»¹ (² µ» ; ³± ²»» ±³ ¾» ¼»¼» «¹ ª» ª Û ±² Í ±» Þ ; Úirm æ Ò ª²æ Ì ºòæ ß¼»»æ Ð ± ² òæ Í»¼æ Û ± æ Ù ± º± ¾ ²¼»»æ H² µ» ² æ Ê»²² ¹»¹¹ ª»¼ ² ª²»» Ê» ±² ßïî î

3 INNHOLDSFOREGNELSE INNAK I BOLIGER. Forutsetninger... Side 5-6 Elektriske installasjoner i bolig... Side 7-9 Nettsystem... Side Splitt av PEN-leder... Side 12 Inntak I/-nett... Side 14- En installasjon fra planlegging til overlevering... Side Planlegging og vurdering av risiko... Side 17 5 sikre. Risikovurdering... Side sikre. Sluttkontroll... Side sikre. Samsvarserklæring... Side 22 5 sikre. Kursfortegnelse... Side 23 Utstyrsdokumentasjon... Side 24 Selektivitet/IP-grad/bryteevne på overlast-kortslutn.vern/kabel ført i takpunkt Side 25 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Side 26 Valg av jordfeilbrytere I//N-nett... Side 27 Forslag til løsning I-/-nett jordfeilautomater... Side 28 Forslag til løsning N-nett jordfeilautomater... Side 29 EFP Systemer... Side Overspenningsvern... Side Beregning av inntak i boliger Inntaksmåte A... Side Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10m fra inntak. Inntaksmåte B... Side Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. Inntaksmåte C... Side Eksternt kortslutningsvern. Overspenningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. abell for dimensjonering av kurssikringer og kabeloversikt - I-nett... Side nett... Side 47 - N-S-nett... Side 48 GENERELLE FORSKRIFSKRAV OG EKNISKE DAA. Hva er selektivitet Side 49 Selektivitetstabell med OV-vern 230/400V... Side 49 Selektivitet mellom effektbryter og elementaut./jordfeilautomater... Side 50 Selektivitet mellom effektbrytere NZM Side 51 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM... Side Selektivitet mellom effektbryter og elementautomat/motorvernbryter... Side 54 Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater... Side 55 Hva er backupbeskyttelse... Side 56 Bryteevne og backupbeskyttelse Side Forlegningsmåte kabel, NEK Side Strømføringsevne kabel, NEK Side Fortsetter neste side

4 ilkobling av aluminium... Side iltrekkingsmoment for Cu/Al-klemmer... Side 66 iltrekkingsmoment for Cu-klemmer... Side 67 INNSILLING AV EFFEKBRYERE NZM1-4 ekniske betegnelser... Side 69 - NZM1/NZM2 A(M)-type: ermisk og elektromagnetisk vern... Side 70 - NZM2 VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern... Side 71 - NZM3 AE-type: Elektronisk vern... Side 72 - NZM3/NZM4 VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern... Side 73 - IZM / IZM...V... Side Valg av riktig samleskinne... Side Notatsider... Side Kalender... Side Sidene 7-9 og er gjengitt med tillatelse av Norsk Elektroteknisk Komite Eaton Electric AS har opphavsrett til innholdet i "Store Blå" og tidligere utgaver av "Store Grønne" Gjengivelse forbudt uten særskilt tillatelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. 4

5 Forutsetninger YPISKE INSALLASJONSFORHOLD I BOLIGER Forutsetninger i dimensjoneringstabeller side for INNAK. Leveringspunkt Ik max < 10kA Ik min (se side 30-38) cos 0,9 Forlegn. A 1, A 2, C U <0,5% Inntaksboks <10m Cu,Al Fordelingsskap 30 O C Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mindre enn eller lik 4 mm 2 skal tilfredsstille følgende to krav: I b I n og I 2 I z I b er den dimensjonerende laststrømmen for kursen I z er den kontinuerlige strømføringsevnen for kabelen I n er vernets nominelle strøm I 2 er strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid Strømføringsevne og utløsestrømmer Ú±»¹² ²¹ Ú±»¹² ²¹ Ú±»¹² ²¹ ß«±³ î ª» ¼  ¼ î ª» ¼ ß ß Û ±² Ò ÑÔµ ò Õ ¾» ª» ² ßï ßî Ý ² ïôìë ïôíç ïôí ïôë³³ î ïìôë ïì ïçôë ïð ïìôë ïíôç ïìôë ïì ïçôë ïí ïèôèë ïèôðé îôë³³ î ïçôë ïèôë îé ïí ïèôèë ïèôðé ïçôë ïèôë îé ïë îïôéë îðôèë ïçôë ïçôë ïèôë îé ïê îíôî îîôîì ì³³ î îê îë íê îð îç îéôè îê îë íê ïê îíôî îîôîì illatt ihht ny norm Ikke tillatt ihht ny norm Eaton-verdier Ut fra tabellen ser vi at A ikke kan sikre en 2,5mm 2 i ref. installasjonsmetode A1 og A2. V i anbefaler derfor å benytte ny OL-kar. A som kan sikre en 2,5mm 2 i ref.installasjonsmetode A1. Det går heller ikke med standard A foran 4mm 2 i ref.installasjonsmetode A1, vi anbefaler også her ny OL-kar. A. OL-karakteristikk ny Eaton boligstandard, har en I 2 =1,3 og I 1 =1,07 OL-karakteristikk finnes i både B-kar og C-kar, med A og A, for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) 5

6 Forutsetninger Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning Gjelder ikke for boliginstallasjoner - Vernets nominelle utløsestrøm skal velges i samsvar med NEK Unntak for PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt mindre enn eller likt 4 mm 2 der det spesifiseres følgende: Vern max 10 A for tverrsnitt mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 13 A for tverrsnitt mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Vern max A for tverrsnitt 2,5 mm 2 Vern max A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 25 A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Metode A1 er isolerte ledere (PN) i rør i termisk isolert vegg Metode A2 er flerlederkabel (f.eks. PFXP) i rør i termisk isolert vegg Basisforutsetningene fravikes i enkelttilfeller som anvises særskilt i utvalgstabellene. Hvis boligens installasjonsforhold fraviker håndboka's basisforutsetninger, henvises til utstyrsvalg ved hjelp av beregningsprogram som f.eks. Febdok. 6

7 NEK Elektriske installasjoner i bolig Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Bolig: Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte Uttak: Fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg. En dobbel stikkontakt representerer to uttak DCL: Devices for connection of luminaires Kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr i samsvar med EN En DCL er begrenset til maks. 6A belastning tilkoblet en kurs beskyttet av et vern på maks. A Generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet. - Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen. - Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet Generelt Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingsløsninger, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Kravet skal hindre overbelastning av det elektriske anlegget i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon Funksjonskrav i ulike typer rom. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning Antall og type kurser. Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen. Løsningsforslag: - Egen kurs i fordelingen som ikke har jordfeilbryter (merket medisinsk utstyr i kursfortegnelsen) - ilførselsrør til soverom/stue, for fremtidig bruk For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med 4-41, avsnitt 411 ikke benyttes. Beskyttelsestiltaket i 4-41, avsnitt 412, 413 eller 414 skal derimot benyttes Dette betyr at vi skal bruke beskyttelsestiltaket: Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon, eller Beskyttelse ved elektrisk adskillelse, eller Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. - Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak fungerer normalt ikke raskt nok Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann. 7

8 Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Dokumentasjon Rapport fra risikovurdering Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar Utstyrsdokumentasjon Plassering av SELV-strømkilder Plassering og utforming av gulv-og takvarme, inkl. følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen For større boliger kan det være nødvendig med installasjonstegning som viser: plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Det skal være plassert overspenningsvern kl. II (C) i hovedfordelingen for boenheten. Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 4-44, tabell 44C Stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men tilpasses planlagt plassering av utstyr og møblering i rommet. Med unntak av utvendig stikk og uttak for belysning, skal stikkontaktene plasseres lavere enn 2 m Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynt 4m 2 gulvareal Kjøkken. Det skal monteres minimum: - Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og - o uttak pr 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner; og - Fire uttak ifm. spiseplass men Ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg Entre/gang. Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6m 2 gulvareal Andre rom/boder. Det skal monteres det nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak Hjemmekino/V/musikkanlegg. Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino/v/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak, hvorav maks. to uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette kommer i tillegg til minimumskrav i rommet Utvendig På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendig uttak for øvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk Uttak for belysning Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/dcl ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antallet må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den faste monterte belysningen I bygninger med I eller fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere med en effekt på 00W eller mer skal være fast tilkoblet Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten: - være fast tilkoblet; eller - tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med: - stikkontakt i samsvar med NEK502; eller - en DCL i samsvar med EN eller EN Det bør være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av kursen ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen. Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser. 8

9 Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Ny installasjon / Eksisterende installasjon Rapport fra verifikasjon bør gi en anbefaling om at første/neste periodiske verifikasjon foretas: - om maks 10 år, basert på forutsatt bruk; og - ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndig personer i samsvar med NEK Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) 9

10 NESYSEM yper av systemjording Første bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord: = direkte forbindelse av ett punkt til jord I = alle spenningsførende ledere adskilt/isolert fra jord, eller ett punkt forbundet til jord over en impedans. Andre bokstav Forholdet mellom utsatte ledende deler i installasjonen og jord: = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord, uavhengig av enhver systemjording N = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og det jordede punkt i fordelingssystemet Eventuelle etterfølgende bokstaver- forholdet mellom N-ledere og beskyttelsesledere: S = beskyttelsesfunksjonen ivaretas av en leder som er adskilt fra N-lederen, eller fra den jordede faseleder C = N-nøytral og PE-beskyttelsesleder er kombinert i én leder (PEN) Valg av nettsystem Elverket bestemmer i hovedsak nettsystemet. Er det et nytt område som krever ny trafo, velges som regel N-nett. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes som regel dette. I-nett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet N-nett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet -nett ca 5% Eldre installasjoner som finnes på Vest-/Sørlandet -system Ô ï Ô î Ô í Ù«ñ¹ (²² ÐÛ Ù«ñ¹ (²² Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ Ë» ¼»» 10

11 NESYSEM I-system Ô ï Ô î Ô í µµ» Ù«ñ¹ (²² ÐÛ Ù«ñ¹ (²² Ûª² ò ¹»²²±³ ¹ ª» ² Ë» ¼»» Ù«ñ¹ (²² Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ 3 typer N-nett N-S system hvor det er benyttet separat beskyttelsesleder PE helt fra strømkilden og gjennom hele installasjonen. N-C-S system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en enkelt leder i en del av forsyningssystemet. N-C system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet. I bygninger kan N-C system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N- og PE-leder være adskilt. (Deler av Bergen har 230V N-nett, 3 faser og beskyttelsesleder PE) N-system ÌÒÝ»³ ïò º± ¼» ²¹ ÌÒÍ»³ Ô ï Ô î Ô í Ù«ñ¹ (²²ñ ¾ ; Ô µ Ô ¾ ; Ù«ñ¹ (²² Ò ÐÛ Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ 11

12 SPLI AV PEN-LEDER PEN-leder skal splittes til PE- og N-leder ved hovedfordelingen. Deretter skal de aldri kobles sammen igjen. Skille mellom N og PE må utføres på en slik måte at de ikke vil bli frakoblet ukontrollert. Ôï Ôî Ôí Ò ÐÛ õ õ õ õ Ôï Ôî Ôí Ò Ôï Ôî Ôí Ò õ õ õ õ ÐÛÒ µ Û ò² ò ïê ëëê ïë Ôï Ôî Ôí ÐÛÒ 12

13 13

14 I-system Alle forbrukerkurser som forsynes fra et allment forsyningssystem skal beskyttes med jordfeilvern (se fig. 2), eller forsynes fra egen skilletransformator, eller utføres som Klasse II eller tilsvarende (se fig. 1) Alternative metoder dersom utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer og de alternative metodene i ikke lar seg praktisk realisere, og kursene ikke forsyner utstyr i BA2 område, kan sikkerheten ivaretas ved at: (se fig. 3) - kursen er overvåket - kursen er omfattet av et IK-system - kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling ved samtidig jordfeil i kursen med en jordfeil i en annen installasjon på samme transformatorkrets I-system og kl. II forlegning I-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse, dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet). Denne løsningen krever derimot en lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. Ved f.eks. 500kVA trafo får man en feilstrøm I d i fordelingen på ca. 1A, berøringsspenningen skal ikke overstige 50V og da må overgangsmotstanden til jord ikke være høyere enn 50ohm. -system Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelse foran jordfeilvernet. (se fig. 2) PROFIKS. SKAP OG AVLELØSNING I KLASSE II UFØRELSE. -Med Profiks er det mulig å velge skap og tavleløsning i dobbelt-isolert utførelse klasse II, som er den beste måten å ivareta kravet til personsikkerhet med hensyn til berøringsspenning. Profiks skap og tavleløsning i klasse II utførelse gjør det mulig å plassere jordfeilbryter lenger ut i installasjonen (underfordeling) såfremt det benyttes kabel med to lag isolasjon fram til denne. (f.eks. PFXP) (se fig. 1) KONSEKVENS FLERE ABONNENER I-NE Foran hovedfordeling: Ingen krav Fordelinger: NEK EN serien INNAK I/-NE Hovedkabel: - Utkobling - Varsling, - Klasse II Forbrukerkurser: utkobling 14

15 PKPM2 Bruk av skap kl. II PKNM Bruk av strømstyrt jordfeilvern PKPM2 PKNM Underfordeling Underfordeling PFXP PFSP Klasse IIskap merket ë ê é è ï î í ì PFXP Bruk av jordfeilvarsling Underfordeling PFXP Fig. 1 Fig. 2 PFXP Inntaksboks PKPM2 PKNM PFSP Komplett kapsling med skillebryter (0A) El.nr PN PFXP PFXP Alternativ: Jordfeilovervåking på hver stiger. Fig. 3 Fig. 4 Komplett kapsling for OV-vern eller NZM1 3/4p El.nr

16 En installasjon fra planlegging til overlevering Hovedpunkter 1. Planlegging og vurdering av risiko etter KAR-analyse og FEL (gjøres i samarbeid med eier) 2. Melding i henhold til 14 FEL 3. Utførelse etter FEL og NEK Sluttkontroll i følge 12 FEL og del 6 i NEK Samsvarserklæring for utførelse og evt. prosjekterende, der installatør er dette. Se 12 FEL 6. Bevisstgjøre kunden eget ansvar og informere om hvordan anlegget virker. 7. Internkontroll for videre drift og kontroll av anlegget.

17 Planlegging og vurdering av risiko Hovedpunkter (gjøres i samarbeid med eier) 1. Kartlegge el.behov (samtidighetsfaktor) 2. Stigeledningsskjema 3. Data på forsyningsnettet 4. Isolasjonsovervåking/varsler/jordfeilbryter Jording/utjevningsforbindelser 5. Vurdering av spenningsfall 6. Vurdering av startstrømmer 7. Vurdering av selektivitet 8. Dimensjonering av ledere og vern 9. Nødstopp-nødstrømforsyning-driftskobling. Utkobling for mekanisk vedlikehold. 10. Ytre påvirkning - romklassifisering. IP-grad, -allpolig bryter 11. Branntetting 12. Overspenningsvern NB! Dette er å anse som et minimum. Andre tiltak kan være aktuelle. 17

18 Risikovurdering Rapport fra risikovurdering Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ñ ¼» Õ«²¼» ß²»¹¹ ¼»» ß²»¹¹ µ±² µ» ±² Î ±»² ±³º ²¹ Í»µµ «²µ 18

19 Í»µµ «²µ Î µ±ª«¼» ªæ Û» ñ¾ «µ» æ 19

20 Sluttkontroll Í «µ±² ± Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Rapport Î ± fra º sluttkontroll «µ±² ± etter»» arbeid ¾» ¼ på ; elektriske»»µ µ» anlegg ²»¹¹ Û»µ ± ² ( Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Ñ ¼» Ñ ¼»²«³³» æ Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Õ«²¼» Õ«²¼»²«³³» æ ß²»¹¹ ¼»» Ú ³ ñò ª²æ ß¼»»æ Ø«² æ Þ±µ ªæ б ² ñ»¼æ ÍÍÞ² æ Î ±»² ±³º ²¹ Ø»» ²»¹¹» ß²»¹¹ ¼» æ Í»µµ «²µ Î µ±ª«¼» ²¹ Öß ÒÛ Û ¼» º±» µ±ª«¼» ²¹ ª ²»¹¹» á Ê µ±² ± Öß ÒÛ Û ÝÛ³» µ» ±¹ ³±²»»² ± ¼ ³±²» ²¹ ²ª ² ²¹á Û µ ¾» ±¹ «¾» ¹¹»²¼» º»» á Û»»²² ²¹ º(»²¼» ¼»» ¾» µ» ª Ðîȵ ²¹»» ¾»¼»á Û ± ¼»»µ ±¼» ±¹ ª² ²¹ º± ¾ ²¼»» µ±¾» á Ø ¼µµ» ¼» µµ»» ¾ ²¼» ± ¼» ±¹ «± ¼» «³³» ±³á Ø ¼»» ¹»²²±³º( ²¹» ¾ ²² µ» á Û µ ¾» ª» ² ª ¹ µ ¹ ³»¼»² ²»²² ²¹ º ±¹ (³º( ²¹»ª²»á Û»ºº»µ ¾»»ñ³± ± ª» ²¾»» µ ¹ á Û ± ¼º» ¾»» µ ¹ ª ¹ º± ± ¼» ±¹ «(» (³á Û ¼» ª ¹ ²(¼ª»²¼ ¹ º µ±¾ ²¹ô µµ»» ¾» ô ²(¼ ± ±¹ ²²² ²¹ «(» á Ø µ±¾» «Ð¹ ¼» ±³¹ ª»»²»á ø (ªñº«µ» ½ò Û ³» µ ²¹ ª ÐÛÒô ÐÛ ±¹ Ò»¼» «º( á Û ²»¹¹»»µµ» ¹ ³» µ» á Û» µ±¾ ²¹» µ ¹ «º( á Û µ «ª ³» ¼±µ«³»²» ±¹»» ²º± ³» á Û ¼» ²(¼ª»²¼ ¹ ¼¹ ²¹ º± ¼ º ±¹ ª»¼ µ» ± ¼á Û»»µ ª»»² ²»¹¹» µ±² ±» ø¼» ±³ ¼»»»» µ ª á Û ¼ª»»µ» ³±²» ±¹ ²(¼ª»²¼ ¹ ¼±µ«³»² ±²ñ ²º± ³ ±² ±ª»»ª»»» ñ¾ «µ» á ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ

21 òòò Ú±»»» º º± ¹» ¼» Ø»» ²»¹¹» Í»µµ «²µ ß²»¹¹ ¼» æ Ó; ²¹ñ (ª ²¹ Öß ÒÛ Û ¼» ³; µ±² ² ¾» µ»»»¼»» ±¹ ª² ²¹ º± ¾ ²¼»» á Û ¼» «º( ± ±² ³; ²¹á øó;» ³» ±³ ª»»²² ²¹ º(»²¼»»¼» ±¹ ± ¼ò Û ¼» ³;»» ¾»»¹²» ±ª» ¹ ²¹ ³± ²¼ ; ± ¼»»µ ±¼»²á ß²¹ ³» ±¼» ±¹ ª» ¼ ò ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ ÊÛÎÜ Û ¼» µ±² ±» µ²» «±³ µ «µ±¾ ²¹á Û ¼» ³; µ»» ª»¼ ÍÛÔÊ ±¹ ÐÛÔʵ»» á Û ¼» ³; ¹«ª ±¹ ª»¹¹» ² á Û ¼» µ±² ±»»²² ²¹ º á Û ²»¹¹» º«²µ ±²»» á Û ¼» º±» ±» µ±² ± á Ü»²²» ¼±µ«³»² ±²»²» ³ ª ³»¼ ÒÛÔÚÑ ²¼ ¼»»»µµ» ±¹ ¼±µ«³»² ±² µ»³ ÒÛÔÚÑ ¹ ² ± ¼² ²¹ µ» µ«²¼»²»²» µµ» ² ±²ò Þ «µ ¼»²»¹»» ² ( ±³» ³»¼»³ ª ÒÛÔÚÑ ß²»¹¹ ¾» µ ª»» ñ Í»»» º± ± ¼ ñ Ûª»² » º± ¾» ± ¼ Õ±² ±» ªæ Ò ª²æ Ü ±æ Í ¹² «æ 21

22 Samsvarserklæring Í ³ ª» µ : ²¹ Samsvarserklæring med Í ³ ª» µ : ²¹ garanti ³»¼ ¹ ² Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Ñ ¼» Ñ ¼»²«³³» æ Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Õ«²¼» Õ«²¼»²«³³» æ ß²»¹¹ ¼»» Ú ³ ñò ª²æ ß¼»»æ Ø«² æ Þ±µ ªæ б ² ñ»¼æ ÍÍÞ²«³³» æ ß²»¹¹ µ±² µ» ±² Û» Þ «µ» ß²²» Ì»»º±²æ Ò ª²æ Û ± æ ß²»¹¹ ¾» µ ª»» Ò ²»¹¹ Ë ª ¼»» Û²¼ ²¹ Ó;» ² æ Ë º( æ ÒÛÕ ìðð Ë ¹æ Ì» ²»¹¹æ ß²²» Þ» µ æ ß ¾ò ¾» µ ª»» Ü»²²» ¼±µ«³»² ±²»²» ³ ª ³»¼ ÒÛÔÚÑ ²¼ ¼»»»µµ» ±¹ ¼±µ«³»² ±² µ»³ ò Þ «µ ¼»²»¹»» ² ( ±³» ³»¼»³ ª ÒÛÔÚÑò Û µ : ²¹ ±³ ³ ª µ º( ¹» y ïí Ú± µ º ±³ Û»µ µ» Ô ª»²² ²¹ ²»¹¹ ± ¾»ª» ª»» ª ²»¹¹»»» ²»¹¹»»ª» ¼ò Ü»»»» ª» ¼ ±¹»² ¹ ² ; ² ±²»²» µ±² ±» ±¹ (ª» º± ; µ» º± µ º»² µ ª» º«¹ ò Ê» µ :» ²»¹¹ ²¹ñ«º(»» ª ² ±²»²» ³ ª ³»¼ µµ»» µ ª»²» º± µ º ±³»»µ µ» ª»²² ²¹ ²»¹¹ò ܱµ«³»² ±²»²»² ± ¼ ¹» ¼»²¼»»¹» ª» µ» ±ª»»ª»»» ª ²»¹¹» ò ² ( ñ¾»³ ²¼ ¹»» ±²æ Ò ª²æ Ü ±æ Ú ÎÓßÍÌÛÓÐÛÔ Í ¹² «æ 22

23 Kursfortegnelse Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( ² ±² Ñ ¼» Õ«²¼» ß²»¹¹ ¼»» Ú± ¼» ²¹ ±¹ µ± «² ²¹ ª» ¼» ß²»¹¹ ¼ 23

24 Utstyrsdokumentasjon I henhold til FEL 12 skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med kravene i regelverket. Utstyrsdokumentasjon av viktighet for eier av anlegget, drift av anlegget og eventuelle senere utvidelser, skal overleveres til oppdragsgiver. Utstyrsdokumentasjon kan bl.a. være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer m.m. Anlegg: NÆRINGSBYGG Anleggsdel: HOVEDAVLE Byggherre/Eier: MOELLER ELECRIC FDV-dokumentasjon Ansvarlig: 1 24

25 Selektivitet / IP-grad / bryteevne på overlast-kortslutningsvern/kabel ført i takpunkt SELEKIVIE Vi vil finne klare krav til til selektivitet ved Planlegging og vurdering av risiko under veiledningen i FEL. Her står det at Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern. Vi har derfor valgt å ivareta selektivitet i håndboka. IP-GRAD. - I FEL og NEK-400 er det ikke krav til IP-30 på hovedsikringen når kortslutningsvernet ikke er tilgjengelig, slik det var i FEB 91. Dette er imidlertid omhandlet i normen for skap og tavler EN hvor det for usakkyndig betjening stilles krav til minst IP 2XC, samt i forskrift for Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, hvor det ved Enkel måte å tilfredsstille kravene til IP2XC (IP30) arbeid under spenning enten må benyttes For PLSM/OV 25-63A benytt H-L7-IP30.El.nr For PLH/OV A isolert verktøy og/eller personlig verneutstyr eller isolerende avskjerming. benytt H-LH-IP2XC.El.nr Her anbefaler vi IP2XC (IP 30) og bruk av P446 tildekking H-L7 IP30 (el.nr.57107) El.nr for PLSM-automater. BRYEEVNE PÅ OVERLAS/KORSLUNINGSVERN. - Under i NEK-400 står det at Dersom kortslutningsvernet er utført etter en norm som spesifiserer både en service bryteevne, Ics, og en maksimal bryteevne Icu/Icn, er det tillatt å velge kortslutningsvernet på grunnlag av maksimal bryteevne. Driftsforholdene kan imidlertid gjøre det ønskelig å velge i henhold til service bryteevne, f.eks. for vern ved inntaket av installasjonen. Alle PLSM.../0V og PLH.../0V har minimum 10kA Ics ved 230V og 6kA Ics ved 400V. Vernet egner seg derfor godt til å ivareta driftsikkerheten som første vern i installasjonen. Redusert strømføringsevne i takpunkt benyttet som lampepunkt (forlegning A1 og A2) - 2,5mm 2 kan ikke sikres med A hvis takpunktet i tillegg brukes som koblingspunkt. Dette fordi maks. strømføringsevne vil være begrenset. - Grunnen til dette er at temperaturen i takpunkt skal beregnes utifra O C, og da er maks. strømføringsevne 19,5A x reduksjonsfaktor 0,87-0,71, dvs,9-13,8a. I praksis betyr dette at man ikke lenger må bruke takpunkt som koblingspunkt. Benytt mm 2 som sikres med 10A til lys og stikk, og en egen A kurs til varme. REF.: Side 198 i normen 52B.6.2 Kabler i et tak. 25

26 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Symbol/type Li Beskrivelse NYHE SuperA Ny Eaton-standard Li-variant for å unngå uøskede utkoblinger forårsaket av jordfeil utenfra, kapasative lekkasjestrømmer i forbindelse med f.eks. lyskurser og PC-kurser samt utsatte områder for lyn og torden. Li-varianten kommer med minimum 10ms tidsforsinkelse og minimum 1kA støtstrømsikker. Eaton-standard på alle jordfeilbrytere. Kan brukes utendørs (byggestrøm- og utefordeler) i inntil -25 C. A-variant, jordfeilbryter pulsstrømsensitiv. Støtstrømsikker 250 A til generell bruk. Ikke selektiv, uten forsinkelse. Beskytter ved AC-strømmer og ved visse uglattede former for likefeilstrømmer hvor andelen DC-strømmer ikke overstiger 6mA. Benyttes på vanlige forbrukerkurser i bolig. G-variant, med minimum 10 ms tidsforsinkelse mot utkobling for «problemanlegg» hvor den vanlige tradisjonelle jordfeilbryteren løser ut. Støtstrømsikker opptil 3 ka. Benyttes vanligvis der hvor risikoen for uønsket utkobling er høy: Varmekabel, industrien, lyskurser og utsatte områder for lyn og torden. S-variant, med minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Støtstrømsikker opptil hele 5 ka. Benyttes vanligvis som «hovedbryter» foran hele installasjonen, eller i industrien og foran store lyskurser. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. U U-variant for anlegg med frekvensomformere. Reduserer uønsket utlkobling forårsaket av frekvensomformeren, turtallstyrte motorer osv. Minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. Støtstrømsikker opptil hele 5kA. 26

27 Valg av jordfeilbrytere I- / - / N-nett I-/-/N-nett Krav til 30mA jordfeilbeskyttelse foran alle: (se side 28-29) - stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over A, beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige - for flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs - kurser med skjult varme (varmekabel) I-nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse på alle forbrukskurser, dersom trafoen forsyner flere abonnenter i I-nett. Det er i utgangspunktet ikke krav til kl. II forlegning oppstrøms jordfeilbeskyttelsen dersom beskyttelsen i tavlen er basert på utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN Dette krever derimot en meget lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. En boliginstallasjon med f.eks. 500kVA og som har 30mA jordfeilbeskyttelse på alle kurser krever en overgangsmotstand til jord på maks. 50 ohm. I mindre installasjoner anbefaler vi derfor kl. II forlegning fordi dette krever kun 67 ohm i overgangsmotstanden til jord. -nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelser foran jordfeilvernet. Se side 28 eknisk beste løsning Den beste løsningen er jordfeilautomater på alle kurser. Velger man en slik løsning får man optimal driftssikkerhet. Når det oppstår en jordfeil, vil det kun være kursen med feil som vil koble ut. Resten av installasjonen vil være uberørt. Jordfeilautomater finnes i 30/100/300 ma utløserstrøm, det er også mulig å få 30mA i G-variant. Hvordan unngå uønsket utkobling av jordfeilbrytere? Det kreves at man skal ta hensyn til uønsket utkobling av jordfeilbrytere. På side har vi laget noen forslag på inntak i boliger. Kravet til selektivitet gjelder også jordfeilbrytere. I hht. Risikovurderingen i FEL, er det et krav å diskutere fordeler og ulemper ved valg av de forskjellige løsningene sammen med kunden. For lyskurser anbefales 100/300mA utløserstrøm. Ofte er ikke høy utløserstrøm på jordfeilbryteren nok til å unngå at jordfeilbryteren løser uønsket ut, da må man i tillegg benytte en jordfeilbryter som er ekstra støtstrømsikker og noe tidsforsinket, G eller S- type. For andre kurser over 25A anbefales det å benytte høyere utløserstrøm enn 30mA. I mange tilfeller må man også velge en jordfeilbryter type G eller S. Kan man ikke av praktiske årsaker velge en tradisjonell jordfeilbryter, er løsningen et strømstyrt jordfeilvern. Med denne løsningen kan man legge inn høy utløserstrøm sammen med en lang tidsforsinkelse. Hva bestemmer størrelsen på jordfeilbryteren Et viktig argument ved valg av jordfeilbryter er kapasitansene i nettet. En jordfeilbryter løser ikke ut hvis kapasitansen er for lav. Som tommelfingerregel er maks. størrelse på jordfeilbryteren 0,5 ma per kva trafo. I mange tilfeller er det med en 300 ma jordfeilbryter vanskelig å oppfylle kravet til overgangsmotstanden til jord, slik at maks. berøringsspenning på 50V overholdes. Ved for eksempel bruk av 300 ma jordfeilbryter kan ikke overgangsmotstanden (R A ) til jord være høyere en 7 ohm. R A 50V/I n. Velger man derimot 30mA jordfeilbeskyttelse på hver kurs, klarer man seg med en overgangsmotstand til jord på 67 ohm. 27

28 Forslag til løsning av inntak: I / -nett Jordfeilautomater på hver kurs PLSM-OV Krav til overspenningsvern, se s. 32 I-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/ målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet) Vi anbefaler likevel kl. II forlegning, fordi dette ikke krever så lav overgangsmotstand til jord. Samtidig blir jobben med å dokumentere anlegget enklere. R A 50V/I n PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 Bad Utekontakter m.m. 28

29 Forslag til løsning av inntak: N-nett N-nett med jordfeilautomat på hver kurs PLSM.../OV Krav til overspenningsvern, se s. 30 PKNM PKNM PKNM PKNM PKNM Bad Utekontakter m.m. 29

30 EFP Systemet Electric Fire Prevention EFP Systemet er et brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp på komfyr og i eltavle før brann bryter ut. Komfyr og eltavle er blant verstingene av elektriske brannkilder, og står for opp mot 30% av alle branner. El-tavle Komfyr Kan monteres i alle typer eltavler, fra små sikringsskap til store hovedtavler i nærings- og industribygg Detekterer og stopper branntilløp som følge av overbelastning, lysbuer, m.m. Kan skreddersys etter kundens behov Kan kobles opp mot andre alarmsystemer, SD-anlegg, mobilvarsling, m.m. Krav om komfyrvakt i NEK 400:10 EFP Komfyrvakt integreres i det elektriske anlegget og følger dermed boligen, ikke eier/bruker Varsler med lys og lydsignaler ved overoppheting Varsler med høyt lydsignal og bryter strømmen til komfyren ved akutt brannfare 30

31 EFP Systemet Electric Fire Prevention Vi anbefaler disse pakkeløsningene: Pakke EFP Systempakke for komfyr og eltavle El-nummer EFP Systempakke for komfyr El-nummer EFP Systempakke for eltavle El-nummer Komponenter EFP Sentral, EFP Detektor, Komfyrrelé, EFP Komfyrsensor 2 stk. arbeidsstrømsutløsere EFP Sentral, EFP Komfyrreléô EFP Komfyrsensor 1 stk. arbeidsstrømutløser EFP Sentral, EFP Detektor, 1 stk. arbeidsstrømutløser Styrestrømsikring 4A 31

32 Overspenningsvern N-nett ved normale forhold 0A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn 0A Fordelingsskap Eks.vis PLSM-OV63/4 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II PKPM2-kurser 2 Hovedjordklemme 3 SPD-S-1+1 N-nett El.nr Protection Box 8 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 1 El.nr Protection Box El.nr Vanlige forbruksapp. UPC/PC Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. 32

33 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn 125A Vern kl. C/II SPC-S-/280 1 pol avledere El.nr (N/-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPC-EFN pol avledere El.nr (NS-nett) ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 635 Cu 3 Vern kl. D Finvern 33

34 Overspenningsvern I/-nett ved normale forhold PLSM-OV/63A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn PLSM-OV/63A Fordelingsskap Eks.vis PLSM-OV63/3 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II 2 3 Jordfeilbryter+summer Krav i -nett og I/-nett luftstrekk Hovedjordklemme PKPM2-kurser 4 Protection Box 8 Protection Box 5 Protection Box 5 Protection Box 5 Protection Box 1 Protection Box El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem Vanlige PC/Internett forbruksapp. med bredbåndlinje 34 Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp.

35 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn PLSM-OV/63A Vern kl. C/II SPC-S-/385 1 pol avledere El.nr (I-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPC-S-/280 1 pol avledere El.nr (-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 635 Cu 3 Krav i -system For å tilfredstille nye krav i NEK anbefaler vi at det plasseres en jordfeilbryter foran overspenningsvernet. EFP Systempakke el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet. Se s Krav I/-system med luftstrekk NEK På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern i et I/-system uten distribuert beskyttelsesleder, skal: 1. Overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling i ikke-brennbart materiale, eller; 2. Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet strømstyrt jordfeilvern (S-type eller tilsvarende) med utløserstrøm ikke høyere enn 300mA. Ved montering av jordfeilbryter bør det installeres utstyr som gir lett hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke, el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet (se s ), eller; 3. Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjonsnett og jord i forsyningen, er redusert til et minimum. 4 Vern kl. D Finvern 35

36 Plassering av overspenningsvern (avhengig av nett-system) N-C-S N-C-system N-S-system L1 L2 L3 N Utsatte deler PEN PE (230V) * I L1 L2 L3 PE Utsatte deler I (230V) L1 L2 L3 Evnt. gjennomslagsvern PE Utsatte deler I/ (230V) LUFSREKK (I) * I PE L1 L2 L3 Utsatte deler * Ved valg av overspenningsvern type SPC-S-... kreves det også en jordfeilbryter min. 3kA foran overspenningsvernet. Jordfeilbryteren skal ha hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke for eltavle eller kan erstatte forankoblet jordfeilbryter. 36

37 N-systemer: Overspenningsvern skal være installert mellom hver faseleder og jord. Hvis N-lederen ikke er tilkoblet PEN-leder ved inntaket (N-S-system), skal overspenningsvern også være installert mellom N-leder og jord. - og I-systemer: Overspenningsvern skal være installert mellom faseleder og jord. Alle systemer: ' Når overspenningsvern jordtilkobles, skal jordtilkoblingen sammenkobles med bygningens jordingssystem. Slik sammenkobling kan enten foretas ved direkte jording av overspenningsvernet til bygningens jordingssystem, eller ved å sammenkoble egen jordelektrode for overspenningsvernet med bygningens jordingssystem. Krav til overspenningsvern NEK I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern. NEK I boliginstallasjoner skal overspenningsvern kl. II (C) være plassert i hovedfordelingen for boenheten. NEK Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 4-44, tabell 44C Overspenningskategori IV kategori III kategori Overspennings- Overspennings- II Elektrisk installasjon Utstyr for tilkobling til den faste installasjonen Overspenningskategori I Utstyr med sensitiv elektronikk Utstyr som skal beskyttes Overspenningsvern, overstrømsvern, målere Kabler, betjeningsutstyr, stikkontakter, fast tilkoblet lys- og varmeutstyr Husholdningsapparater, radio, V, flyttbart verktøy, pluggbart belysningsutstyr Dataanlegg, alarmer, modemer, Utstyr i eller foran hovedfordelingen Beskyttelsesnivå 6kV 4kV 2,5 kv kv 37

38 Hvor anbefales grov- eller mellomvern montert: - hovedfordeling - underfordeling som får forsyning fra annet bygg - underfordeling som får forsyning fra annen fordeling hvor avstanden er over ca 30m Hvor anbefales finvern montert: - foran hvert elektrisk produkt som ønskes beskyttet (et finvern kan beskytte flere elektriske produkter) GARANI Ved innmontering av overspenningsvern kan ingen gi «absolutte garantier for vern av verdier», men din kunde vil ha en rimelig grad av sikkerhet. Det finnes nå finvern kl. D for DIN-skinne montasje. Finvern type SPD kan monteres sammen med mellomvern kl. C vern uten noen "nødvendig" Induktans. Ønsker man derimot å sikre fintfølende elektronisk utstyr ute på kursen, kan man velge finvern som monteres i umiddelbar nærhet av forbruksapparatet. Eksempel på slikt utstyr kan være SPD-vern/Protection Box, for montering i stikkontakten. 38

39 Overspenningsvern ved normale forhold SPB (vern kl. B) Grovvern Disse monteres der det er spesielt utsatt for direkte lynnedslag. Plasseres så nær inntaket som mulig på ikke brennbart materiale. Produktene fungerer som en høyenergi-ventil og som primær beskyttelse av lavspenningsinstallasjoner, enten ved 230 V I-nett eller 400 V N-nett. Ved store lynstrømmer direkte inn på anlegget gjennom strømforsyningen vil gnistgapet tenne og føre overspenningen til jord. SPC-EFN-280 (vern kl. C) Mellomvern Består av zinkoxid varistorer, gnistgap og utkoblingssikring i serie. Vernene kan normalt monteres uten forankoblede sikringer, eller foran første sikringssett i installasjon der det er krav til dette. For SPC-EFN-280 er forankoblede sikringer ikke nødvendig i installasjoner opp til 80kA. SPC-EFN-280 vil gi synlig indikasjon i front ved hjelp av signallamper. Rød lampe = feil Grønn lampe = OK-nett tilstede. SPC-S-/...(vern kl. C) Mellomvern Alle typer avledere er utstyrt med termisk utløser i serie med varistor, for å forhindre varig strøm mot jord (jordfeil). Ved utkobling vil markeringsvinduet i front skifte fra grønt til rødt. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPC-S-HK9). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. - Det primære vernet skal minimum ha en høyeste varig driftspenning Uc i samsvar med kravene i (I-nett 360V) - Det sekundære vernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230V I-system skal vernet ha en høyeste varig driftspenning Uc mellom fase-jord på minimum 440V, og fasefase minimum 275V. I N-nett monteres det kun vern i N-leder dersom denne er ført inn i hovedtavlen som separat leder, og ikke dersom den er ført inn som PEN-leder. SPD-S (vern kl. D) Dette er et finvern for DIN-skinne montasje. Fordelen med dette finvernet er at det kan monteres sammen med mellomvern kl. C uten noen "nødvendig" Induktans. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPC-S-HK). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. Pluggvern for montering direkte på jordet stikkontakt: SPD-S (vern kl. D) Benyttes som «finvern» direkte på den aktuelle kursen eller apparatet som ønskes beskyttet. Vernene har beskyttelse for 230V forsyning på ene siden, og separat beskyttelse, henholdsvis for PC/bredbånd, PC/ISDN og V/antenne. Benyttes også i kombinasjon med vern kl.c. 280V eller 385V tennspenning Der det monteres overspenningsvern i serie, f.eks. primærvern i en fordeling og sekundærvern ute ved det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger: 39

40 Inntaksmåte A INNAKSMÅE A : Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10 m fra inntak. Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Kurssikringer Kurssikringer 40

41 Inntaksmåte A Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 41

42 Inntaksmåte B INNAKSMÅE B: Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern 42 Overbelastningsvern og kurssikringer Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer

43 Inntaksmåte B Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 43

44 Inntaksmåte C INNAKSMÅE C: Eksternt kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer Kurssikringer og overbelastningsvern Kortslutningsvern Kortslutningsvern Kurssikringer og overbelastningsvern 44

45 Inntaksmåte C Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 45

46 Dimensjonering av kabel/vern xpole I-NE Boliginstallasjon 46

47 Dimensjonering av kabel/vern xpole -NE Boliginstallasjon 47

48 Dimensjonering av kabel/vern xpole N-S-NE Boliginstallasjon 48

49 Selektivitetstabell med OV-vern HVA ER SELEKIVIE Selektivitet mellom brytere medfører at kun den anleggsdelen hvor feilen oppstår, blir frakoblet. Ved oppstrøms PLSM -OV.. 63A og nedstrøms PKPM2-B..A kan vi dokumentere selektivitet opp til ka Dvs.: Har vi en kortslutning høyere enn ka etter vern B kan også vern A løse ut. A B SELEKIVIESABELL 230V, 50Hz BRYEEVNE 400V, 50Hz BRYEEVNE A B B A PLSM-B/C 6 PKPM-B/C 10 PKPM2-B/C 13 PKP62-B/C PKPM3-B/C PLSM-OV25 PLSM-OV32 PLSM-OV40 PLSM-OV50 PLSM-OV56 * PLSM-OV63 * PLH-OV80 A B B A PLSM-B/C 6 PKNM-B/C PLSM-OV25 PLSM-OV32 PLSM-OV40 PLSM-OV50 PLSM-OV56 PLSM-OV63 PLH-OV80 * Kun PKP62 SELEKIVIESABELL 230V, 50Hz BRYEEVNE 400V, 50Hz BRYEEVNE A A B B PLSM OV 25 PLSM OV 32 PLSM OV 40 PLSM OV 50 PLSM OV 56 PLSM OV 63 M00gl-50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 M00gl-63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 M00gl-80 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 M1gl-100 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 M1gl-125 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 M1gl-0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M1gl-0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M1gl ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M2gl-3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M3gl ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M00gl-50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 M00gl-63 M00gl-80 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 M1gl-100 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 M1gl-125 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 M1gl-0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 M1gl-0 49

50 50 Selektivitet mellom effektbr. og elementautomater/jordfeilautomater Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V NZM...1-A... Icu = 25 (50) ka NZM...2-A... Icu = 25 (50)(100)(0) ka 0, PKP62-B/C ,2 1,2 1,2 1, ,8 0, ,6 0, ,2 1,2 1,2 1, , ,3 1,3 0,9 0, ,2-80 1,3 1,3 1,3 1, ,5 2,5 1,6 1, , ,2 1, , ,9 0, ,2 1,2 1, ,9 0, ,5 2,5 2 1, ,3 1,3 1, , ,3 1,6 1,6 1, /* /* /* /* /* PLSM-B/C PKxxx-B/C * Kun PLSM jordfeilautomater Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter

51 Selektivitet mellom effektbrytere NZM1-4 Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400V Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 51

52 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 52

53 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V Oppstrøms- IZM...1-A... IZM...2-A...(li=8xln) bryter NZM...1-A... NZM...2-A... NZM...1-M... NZM...2-M.. NZM...2-VE.. Nedstrømsbryter NZM E.. NZM E.. I u I cu2(4v) (A) (ka) I n (A) I cu (A) I i (A) (50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) (50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) (100) 50(100) 50(100) 50(100) 50(100) B N B N H B N H B N H H H H (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (50) (50) (50) (50) (50) = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 53

54 Selektivitet mellom effektbr. og elementaut. / motorvernbr. Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter 54

55 Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater B-karakteristikk (Kvikk) B-automaten brukes som ledningsbeskyttelse av termiske laster og i lyskurser o.l. hvor man ikke har store strømstøt ved innkobling. B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I 1 =1,07 og I 2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) C-karakteristikk (reg) C-automaten brukes til sikring av kurser med høy induktivitet, småmotorer, transformator-kretser o.l. C-karakteristikken tåler høye startstrømmer, og løser ut elektromagnetisk først ved 5-10 ganger merkestrøm. Benyttes også ved store belysningsgrupper som tennes samtidig. C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I 1 =1,07 og I 2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) D- karakteristikk (Ekstra treg) FOR INDUSRIANLEGG til beskyttelse av styrestrømsledninger hvor det forekommer høy induktiv last. Eksempelvis eksterne magnetventiler, meldeutstyr og givere, eller magnetspoler, styrestrømstransformatorer og ladelikerettere. ULØSEGRENSER FOR ELEMENAUOMAER EER EN60898 Automatsikring I N I 1 I 2 I 4 I 5 ype Merkestrøm Min.prøvestr. Maks.prøvestr. Holder str.støt Uforsinket. ut ved B-automater PLSM 6-63A 1,13. I N 1,45. I N 3. I N 5. I N C-automater PLSM 0,5-63A 1,13. I N 1,45. I N 5. I N 10. I N D-automater PLSM 6-40A 1,13. I N 1,45. I N 10. I N. I N I N = Merket strøm på automatsikringen I 1 = Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på i løpet av 1 time I 2 = Den strømmen automaten garantert løser ut på i løpet av 1 time I 4 = Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på det magnetiske området xpole Minste kortslutningsstrøm som gir momentan utkobling Karakteristikk I 5 10A 13A A A 25A 32A 40A 50A 63A B-kar 4,8xIn C-kar 9,5xIn D-kar 19,2xIn

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO

Kontaktinformasjon. Eaton hovedkontor. Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50. Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo 0612 OSLO Kontaktinformasjon Eaton hovedkontor Telefon sentralbord: +47 23 03 65 50 Besøksadresse: Ryensvingen 5-7 0680 Oslo Postadresse: Boks 113 Manglerud 0612 OSLO E-post: Web firmapost-nor@eaton.com www.eaton.no

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no Strøm 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold strøm Velkommen til Holte Industri...5

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer