STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett"

Transkript

1 SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1

2 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹ ²¹ô ¹»²²±³º( ²¹ ±¹ «µ±² ± ª ² ±²» ò Þ±µ»²» ³»² º± ³ ²¼» ² ±²» ±¹ ¾± ¹» ô ³»² º»³¹ ²¹ ³;»² µ ² ±¹ ; ¾»²» ; (» ²»¹¹ò Þ±µ»² ²²» ± ¼» ±¹ ; µ µ» ( ² ²¹» ; ²² µ ±¹ º» ¼ ¹¾»»¹²»¼» º± ¹ ± êí ß ±ª» ¾» ² ²¹ ª» ²ò Í ±» Þ ;»»» «ª (² µ» º ³±² (» ±ª»»» ²¼» ¹»²²±³ ³ ²¹» ; ò Ø ¼«(² µ»»» º± ¹ ; ²² ± ¼ô µ ª ¼» ²»¼ ±¹»²¼ ¼» ± ; º ò ß» º± ¹ ±³ ¾ ¾»²» ô ª ¾»³» ÿ Õ«±²¹»²»²¼» º ² ò êí èé ðî ðï Ö µµÿ Ö»¹ (² µ» ; ³± ²»» ±³ ¾» ¼»¼» «¹ ª» ª Û ±² Í ±» Þ ; Úirm æ Ò ª²æ Ì ºòæ ß¼»»æ Ð ± ² òæ Í»¼æ Û ± æ Ù ± º± ¾ ²¼»»æ H² µ» ² æ Ê»²² ¹»¹¹ ª»¼ ² ª²»» Ê» ±² ßïî î

3 INNHOLDSFOREGNELSE INNAK I BOLIGER. Forutsetninger... Side 5-6 Elektriske installasjoner i bolig... Side 7-9 Nettsystem... Side Splitt av PEN-leder... Side 12 Inntak I/-nett... Side 14- En installasjon fra planlegging til overlevering... Side Planlegging og vurdering av risiko... Side 17 5 sikre. Risikovurdering... Side sikre. Sluttkontroll... Side sikre. Samsvarserklæring... Side 22 5 sikre. Kursfortegnelse... Side 23 Utstyrsdokumentasjon... Side 24 Selektivitet/IP-grad/bryteevne på overlast-kortslutn.vern/kabel ført i takpunkt Side 25 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Side 26 Valg av jordfeilbrytere I//N-nett... Side 27 Forslag til løsning I-/-nett jordfeilautomater... Side 28 Forslag til løsning N-nett jordfeilautomater... Side 29 EFP Systemer... Side Overspenningsvern... Side Beregning av inntak i boliger Inntaksmåte A... Side Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10m fra inntak. Inntaksmåte B... Side Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. Inntaksmåte C... Side Eksternt kortslutningsvern. Overspenningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. abell for dimensjonering av kurssikringer og kabeloversikt - I-nett... Side nett... Side 47 - N-S-nett... Side 48 GENERELLE FORSKRIFSKRAV OG EKNISKE DAA. Hva er selektivitet Side 49 Selektivitetstabell med OV-vern 230/400V... Side 49 Selektivitet mellom effektbryter og elementaut./jordfeilautomater... Side 50 Selektivitet mellom effektbrytere NZM Side 51 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM... Side Selektivitet mellom effektbryter og elementautomat/motorvernbryter... Side 54 Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater... Side 55 Hva er backupbeskyttelse... Side 56 Bryteevne og backupbeskyttelse Side Forlegningsmåte kabel, NEK Side Strømføringsevne kabel, NEK Side Fortsetter neste side

4 ilkobling av aluminium... Side iltrekkingsmoment for Cu/Al-klemmer... Side 66 iltrekkingsmoment for Cu-klemmer... Side 67 INNSILLING AV EFFEKBRYERE NZM1-4 ekniske betegnelser... Side 69 - NZM1/NZM2 A(M)-type: ermisk og elektromagnetisk vern... Side 70 - NZM2 VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern... Side 71 - NZM3 AE-type: Elektronisk vern... Side 72 - NZM3/NZM4 VE(ME)-type: Elektronisk forsinket vern... Side 73 - IZM / IZM...V... Side Valg av riktig samleskinne... Side Notatsider... Side Kalender... Side Sidene 7-9 og er gjengitt med tillatelse av Norsk Elektroteknisk Komite Eaton Electric AS har opphavsrett til innholdet i "Store Blå" og tidligere utgaver av "Store Grønne" Gjengivelse forbudt uten særskilt tillatelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. 4

5 Forutsetninger YPISKE INSALLASJONSFORHOLD I BOLIGER Forutsetninger i dimensjoneringstabeller side for INNAK. Leveringspunkt Ik max < 10kA Ik min (se side 30-38) cos 0,9 Forlegn. A 1, A 2, C U <0,5% Inntaksboks <10m Cu,Al Fordelingsskap 30 O C Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mindre enn eller lik 4 mm 2 skal tilfredsstille følgende to krav: I b I n og I 2 I z I b er den dimensjonerende laststrømmen for kursen I z er den kontinuerlige strømføringsevnen for kabelen I n er vernets nominelle strøm I 2 er strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid Strømføringsevne og utløsestrømmer Ú±»¹² ²¹ Ú±»¹² ²¹ Ú±»¹² ²¹ ß«±³ î ª» ¼  ¼ î ª» ¼ ß ß Û ±² Ò ÑÔµ ò Õ ¾» ª» ² ßï ßî Ý ² ïôìë ïôíç ïôí ïôë³³ î ïìôë ïì ïçôë ïð ïìôë ïíôç ïìôë ïì ïçôë ïí ïèôèë ïèôðé îôë³³ î ïçôë ïèôë îé ïí ïèôèë ïèôðé ïçôë ïèôë îé ïë îïôéë îðôèë ïçôë ïçôë ïèôë îé ïê îíôî îîôîì ì³³ î îê îë íê îð îç îéôè îê îë íê ïê îíôî îîôîì illatt ihht ny norm Ikke tillatt ihht ny norm Eaton-verdier Ut fra tabellen ser vi at A ikke kan sikre en 2,5mm 2 i ref. installasjonsmetode A1 og A2. V i anbefaler derfor å benytte ny OL-kar. A som kan sikre en 2,5mm 2 i ref.installasjonsmetode A1. Det går heller ikke med standard A foran 4mm 2 i ref.installasjonsmetode A1, vi anbefaler også her ny OL-kar. A. OL-karakteristikk ny Eaton boligstandard, har en I 2 =1,3 og I 1 =1,07 OL-karakteristikk finnes i både B-kar og C-kar, med A og A, for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) 5

6 Forutsetninger Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning Gjelder ikke for boliginstallasjoner - Vernets nominelle utløsestrøm skal velges i samsvar med NEK Unntak for PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt mindre enn eller likt 4 mm 2 der det spesifiseres følgende: Vern max 10 A for tverrsnitt mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 13 A for tverrsnitt mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Vern max A for tverrsnitt 2,5 mm 2 Vern max A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 25 A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Metode A1 er isolerte ledere (PN) i rør i termisk isolert vegg Metode A2 er flerlederkabel (f.eks. PFXP) i rør i termisk isolert vegg Basisforutsetningene fravikes i enkelttilfeller som anvises særskilt i utvalgstabellene. Hvis boligens installasjonsforhold fraviker håndboka's basisforutsetninger, henvises til utstyrsvalg ved hjelp av beregningsprogram som f.eks. Febdok. 6

7 NEK Elektriske installasjoner i bolig Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Bolig: Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte Uttak: Fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg. En dobbel stikkontakt representerer to uttak DCL: Devices for connection of luminaires Kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr i samsvar med EN En DCL er begrenset til maks. 6A belastning tilkoblet en kurs beskyttet av et vern på maks. A Generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet. - Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen. - Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet Generelt Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingsløsninger, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Kravet skal hindre overbelastning av det elektriske anlegget i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon Funksjonskrav i ulike typer rom. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning Antall og type kurser. Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen. Løsningsforslag: - Egen kurs i fordelingen som ikke har jordfeilbryter (merket medisinsk utstyr i kursfortegnelsen) - ilførselsrør til soverom/stue, for fremtidig bruk For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med 4-41, avsnitt 411 ikke benyttes. Beskyttelsestiltaket i 4-41, avsnitt 412, 413 eller 414 skal derimot benyttes Dette betyr at vi skal bruke beskyttelsestiltaket: Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon, eller Beskyttelse ved elektrisk adskillelse, eller Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. - Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak fungerer normalt ikke raskt nok Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann. 7

8 Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Dokumentasjon Rapport fra risikovurdering Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar Utstyrsdokumentasjon Plassering av SELV-strømkilder Plassering og utforming av gulv-og takvarme, inkl. følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen For større boliger kan det være nødvendig med installasjonstegning som viser: plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Det skal være plassert overspenningsvern kl. II (C) i hovedfordelingen for boenheten. Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 4-44, tabell 44C Stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men tilpasses planlagt plassering av utstyr og møblering i rommet. Med unntak av utvendig stikk og uttak for belysning, skal stikkontaktene plasseres lavere enn 2 m Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynt 4m 2 gulvareal Kjøkken. Det skal monteres minimum: - Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og - o uttak pr 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner; og - Fire uttak ifm. spiseplass men Ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg Entre/gang. Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6m 2 gulvareal Andre rom/boder. Det skal monteres det nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak Hjemmekino/V/musikkanlegg. Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino/v/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak, hvorav maks. to uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette kommer i tillegg til minimumskrav i rommet Utvendig På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendig uttak for øvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk Uttak for belysning Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/dcl ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antallet må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den faste monterte belysningen I bygninger med I eller fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere med en effekt på 00W eller mer skal være fast tilkoblet Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten: - være fast tilkoblet; eller - tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med: - stikkontakt i samsvar med NEK502; eller - en DCL i samsvar med EN eller EN Det bør være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av kursen ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen. Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser. 8

9 Side samt tabell 52B-1, 52B-2, 52B-4, 52B-14, 52B- og 52B- fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Ny installasjon / Eksisterende installasjon Rapport fra verifikasjon bør gi en anbefaling om at første/neste periodiske verifikasjon foretas: - om maks 10 år, basert på forutsatt bruk; og - ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikke-sakkyndig personer i samsvar med NEK Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) 9

10 NESYSEM yper av systemjording Første bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord: = direkte forbindelse av ett punkt til jord I = alle spenningsførende ledere adskilt/isolert fra jord, eller ett punkt forbundet til jord over en impedans. Andre bokstav Forholdet mellom utsatte ledende deler i installasjonen og jord: = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord, uavhengig av enhver systemjording N = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og det jordede punkt i fordelingssystemet Eventuelle etterfølgende bokstaver- forholdet mellom N-ledere og beskyttelsesledere: S = beskyttelsesfunksjonen ivaretas av en leder som er adskilt fra N-lederen, eller fra den jordede faseleder C = N-nøytral og PE-beskyttelsesleder er kombinert i én leder (PEN) Valg av nettsystem Elverket bestemmer i hovedsak nettsystemet. Er det et nytt område som krever ny trafo, velges som regel N-nett. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes som regel dette. I-nett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet N-nett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet -nett ca 5% Eldre installasjoner som finnes på Vest-/Sørlandet -system Ô ï Ô î Ô í Ù«ñ¹ (²² ÐÛ Ù«ñ¹ (²² Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ Ë» ¼»» 10

11 NESYSEM I-system Ô ï Ô î Ô í µµ» Ù«ñ¹ (²² ÐÛ Ù«ñ¹ (²² Ûª² ò ¹»²²±³ ¹ ª» ² Ë» ¼»» Ù«ñ¹ (²² Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ 3 typer N-nett N-S system hvor det er benyttet separat beskyttelsesleder PE helt fra strømkilden og gjennom hele installasjonen. N-C-S system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en enkelt leder i en del av forsyningssystemet. N-C system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet. I bygninger kan N-C system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N- og PE-leder være adskilt. (Deler av Bergen har 230V N-nett, 3 faser og beskyttelsesleder PE) N-system ÌÒÝ»³ ïò º± ¼» ²¹ ÌÒÍ»³ Ô ï Ô î Ô í Ù«ñ¹ (²²ñ ¾ ; Ô µ Ô ¾ ; Ù«ñ¹ (²² Ò ÐÛ Ú± ¼» ²¹»³» ± ¼ 11

12 SPLI AV PEN-LEDER PEN-leder skal splittes til PE- og N-leder ved hovedfordelingen. Deretter skal de aldri kobles sammen igjen. Skille mellom N og PE må utføres på en slik måte at de ikke vil bli frakoblet ukontrollert. Ôï Ôî Ôí Ò ÐÛ õ õ õ õ Ôï Ôî Ôí Ò Ôï Ôî Ôí Ò õ õ õ õ ÐÛÒ µ Û ò² ò ïê ëëê ïë Ôï Ôî Ôí ÐÛÒ 12

13 13

14 I-system Alle forbrukerkurser som forsynes fra et allment forsyningssystem skal beskyttes med jordfeilvern (se fig. 2), eller forsynes fra egen skilletransformator, eller utføres som Klasse II eller tilsvarende (se fig. 1) Alternative metoder dersom utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer og de alternative metodene i ikke lar seg praktisk realisere, og kursene ikke forsyner utstyr i BA2 område, kan sikkerheten ivaretas ved at: (se fig. 3) - kursen er overvåket - kursen er omfattet av et IK-system - kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling ved samtidig jordfeil i kursen med en jordfeil i en annen installasjon på samme transformatorkrets I-system og kl. II forlegning I-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse, dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet). Denne løsningen krever derimot en lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. Ved f.eks. 500kVA trafo får man en feilstrøm I d i fordelingen på ca. 1A, berøringsspenningen skal ikke overstige 50V og da må overgangsmotstanden til jord ikke være høyere enn 50ohm. -system Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelse foran jordfeilvernet. (se fig. 2) PROFIKS. SKAP OG AVLELØSNING I KLASSE II UFØRELSE. -Med Profiks er det mulig å velge skap og tavleløsning i dobbelt-isolert utførelse klasse II, som er den beste måten å ivareta kravet til personsikkerhet med hensyn til berøringsspenning. Profiks skap og tavleløsning i klasse II utførelse gjør det mulig å plassere jordfeilbryter lenger ut i installasjonen (underfordeling) såfremt det benyttes kabel med to lag isolasjon fram til denne. (f.eks. PFXP) (se fig. 1) KONSEKVENS FLERE ABONNENER I-NE Foran hovedfordeling: Ingen krav Fordelinger: NEK EN serien INNAK I/-NE Hovedkabel: - Utkobling - Varsling, - Klasse II Forbrukerkurser: utkobling 14

15 PKPM2 Bruk av skap kl. II PKNM Bruk av strømstyrt jordfeilvern PKPM2 PKNM Underfordeling Underfordeling PFXP PFSP Klasse IIskap merket ë ê é è ï î í ì PFXP Bruk av jordfeilvarsling Underfordeling PFXP Fig. 1 Fig. 2 PFXP Inntaksboks PKPM2 PKNM PFSP Komplett kapsling med skillebryter (0A) El.nr PN PFXP PFXP Alternativ: Jordfeilovervåking på hver stiger. Fig. 3 Fig. 4 Komplett kapsling for OV-vern eller NZM1 3/4p El.nr

16 En installasjon fra planlegging til overlevering Hovedpunkter 1. Planlegging og vurdering av risiko etter KAR-analyse og FEL (gjøres i samarbeid med eier) 2. Melding i henhold til 14 FEL 3. Utførelse etter FEL og NEK Sluttkontroll i følge 12 FEL og del 6 i NEK Samsvarserklæring for utførelse og evt. prosjekterende, der installatør er dette. Se 12 FEL 6. Bevisstgjøre kunden eget ansvar og informere om hvordan anlegget virker. 7. Internkontroll for videre drift og kontroll av anlegget.

17 Planlegging og vurdering av risiko Hovedpunkter (gjøres i samarbeid med eier) 1. Kartlegge el.behov (samtidighetsfaktor) 2. Stigeledningsskjema 3. Data på forsyningsnettet 4. Isolasjonsovervåking/varsler/jordfeilbryter Jording/utjevningsforbindelser 5. Vurdering av spenningsfall 6. Vurdering av startstrømmer 7. Vurdering av selektivitet 8. Dimensjonering av ledere og vern 9. Nødstopp-nødstrømforsyning-driftskobling. Utkobling for mekanisk vedlikehold. 10. Ytre påvirkning - romklassifisering. IP-grad, -allpolig bryter 11. Branntetting 12. Overspenningsvern NB! Dette er å anse som et minimum. Andre tiltak kan være aktuelle. 17

18 Risikovurdering Rapport fra risikovurdering Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ñ ¼» Õ«²¼» ß²»¹¹ ¼»» ß²»¹¹ µ±² µ» ±² Î ±»² ±³º ²¹ Í»µµ «²µ 18

19 Í»µµ «²µ Î µ±ª«¼» ªæ Û» ñ¾ «µ» æ 19

20 Sluttkontroll Í «µ±² ± Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Rapport Î ± fra º sluttkontroll «µ±² ± etter»» arbeid ¾» ¼ på ; elektriske»»µ µ» anlegg ²»¹¹ Û»µ ± ² ( Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Ñ ¼» Ñ ¼»²«³³» æ Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Õ«²¼» Õ«²¼»²«³³» æ ß²»¹¹ ¼»» Ú ³ ñò ª²æ ß¼»»æ Ø«² æ Þ±µ ªæ б ² ñ»¼æ ÍÍÞ² æ Î ±»² ±³º ²¹ Ø»» ²»¹¹» ß²»¹¹ ¼» æ Í»µµ «²µ Î µ±ª«¼» ²¹ Öß ÒÛ Û ¼» º±» µ±ª«¼» ²¹ ª ²»¹¹» á Ê µ±² ± Öß ÒÛ Û ÝÛ³» µ» ±¹ ³±²»»² ± ¼ ³±²» ²¹ ²ª ² ²¹á Û µ ¾» ±¹ «¾» ¹¹»²¼» º»» á Û»»²² ²¹ º(»²¼» ¼»» ¾» µ» ª Ðîȵ ²¹»» ¾»¼»á Û ± ¼»»µ ±¼» ±¹ ª² ²¹ º± ¾ ²¼»» µ±¾» á Ø ¼µµ» ¼» µµ»» ¾ ²¼» ± ¼» ±¹ «± ¼» «³³» ±³á Ø ¼»» ¹»²²±³º( ²¹» ¾ ²² µ» á Û µ ¾» ª» ² ª ¹ µ ¹ ³»¼»² ²»²² ²¹ º ±¹ (³º( ²¹»ª²»á Û»ºº»µ ¾»»ñ³± ± ª» ²¾»» µ ¹ á Û ± ¼º» ¾»» µ ¹ ª ¹ º± ± ¼» ±¹ «(» (³á Û ¼» ª ¹ ²(¼ª»²¼ ¹ º µ±¾ ²¹ô µµ»» ¾» ô ²(¼ ± ±¹ ²²² ²¹ «(» á Ø µ±¾» «Ð¹ ¼» ±³¹ ª»»²»á ø (ªñº«µ» ½ò Û ³» µ ²¹ ª ÐÛÒô ÐÛ ±¹ Ò»¼» «º( á Û ²»¹¹»»µµ» ¹ ³» µ» á Û» µ±¾ ²¹» µ ¹ «º( á Û µ «ª ³» ¼±µ«³»²» ±¹»» ²º± ³» á Û ¼» ²(¼ª»²¼ ¹ ¼¹ ²¹ º± ¼ º ±¹ ª»¼ µ» ± ¼á Û»»µ ª»»² ²»¹¹» µ±² ±» ø¼» ±³ ¼»»»» µ ª á Û ¼ª»»µ» ³±²» ±¹ ²(¼ª»²¼ ¹ ¼±µ«³»² ±²ñ ²º± ³ ±² ±ª»»ª»»» ñ¾ «µ» á ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ

21 òòò Ú±»»» º º± ¹» ¼» Ø»» ²»¹¹» Í»µµ «²µ ß²»¹¹ ¼» æ Ó; ²¹ñ (ª ²¹ Öß ÒÛ Û ¼» ³; µ±² ² ¾» µ»»»¼»» ±¹ ª² ²¹ º± ¾ ²¼»» á Û ¼» «º( ± ±² ³; ²¹á øó;» ³» ±³ ª»»²² ²¹ º(»²¼»»¼» ±¹ ± ¼ò Û ¼» ³;»» ¾»»¹²» ±ª» ¹ ²¹ ³± ²¼ ; ± ¼»»µ ±¼»²á ß²¹ ³» ±¼» ±¹ ª» ¼ ò ÕÕÛ ßÕÌËÛÔÌ ÕÑÓÓÛÒÌßÎ ÊÛÎÜ Û ¼» µ±² ±» µ²» «±³ µ «µ±¾ ²¹á Û ¼» ³; µ»» ª»¼ ÍÛÔÊ ±¹ ÐÛÔʵ»» á Û ¼» ³; ¹«ª ±¹ ª»¹¹» ² á Û ¼» µ±² ±»»²² ²¹ º á Û ²»¹¹» º«²µ ±²»» á Û ¼» º±» ±» µ±² ± á Ü»²²» ¼±µ«³»² ±²»²» ³ ª ³»¼ ÒÛÔÚÑ ²¼ ¼»»»µµ» ±¹ ¼±µ«³»² ±² µ»³ ÒÛÔÚÑ ¹ ² ± ¼² ²¹ µ» µ«²¼»²»²» µµ» ² ±²ò Þ «µ ¼»²»¹»» ² ( ±³» ³»¼»³ ª ÒÛÔÚÑ ß²»¹¹ ¾» µ ª»» ñ Í»»» º± ± ¼ ñ Ûª»² » º± ¾» ± ¼ Õ±² ±» ªæ Ò ª²æ Ü ±æ Í ¹² «æ 21

22 Samsvarserklæring Í ³ ª» µ : ²¹ Samsvarserklæring med Í ³ ª» µ : ²¹ garanti ³»¼ ¹ ² Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Ñ ¼» Ñ ¼»²«³³» æ Ñ ¼ ¹ ¹ ª» øõ«²¼» Ú ³ ñò ª²æ Õ±² µ» ±²æ ß¼»»æ б ² ñ»¼æ Ì»»º±²æ Û ± æ Õ«²¼» Õ«²¼»²«³³» æ ß²»¹¹ ¼»» Ú ³ ñò ª²æ ß¼»»æ Ø«² æ Þ±µ ªæ б ² ñ»¼æ ÍÍÞ²«³³» æ ß²»¹¹ µ±² µ» ±² Û» Þ «µ» ß²²» Ì»»º±²æ Ò ª²æ Û ± æ ß²»¹¹ ¾» µ ª»» Ò ²»¹¹ Ë ª ¼»» Û²¼ ²¹ Ó;» ² æ Ë º( æ ÒÛÕ ìðð Ë ¹æ Ì» ²»¹¹æ ß²²» Þ» µ æ ß ¾ò ¾» µ ª»» Ü»²²» ¼±µ«³»² ±²»²» ³ ª ³»¼ ÒÛÔÚÑ ²¼ ¼»»»µµ» ±¹ ¼±µ«³»² ±² µ»³ ò Þ «µ ¼»²»¹»» ² ( ±³» ³»¼»³ ª ÒÛÔÚÑò Û µ : ²¹ ±³ ³ ª µ º( ¹» y ïí Ú± µ º ±³ Û»µ µ» Ô ª»²² ²¹ ²»¹¹ ± ¾»ª» ª»» ª ²»¹¹»»» ²»¹¹»»ª» ¼ò Ü»»»» ª» ¼ ±¹»² ¹ ² ; ² ±²»²» µ±² ±» ±¹ (ª» º± ; µ» º± µ º»² µ ª» º«¹ ò Ê» µ :» ²»¹¹ ²¹ñ«º(»» ª ² ±²»²» ³ ª ³»¼ µµ»» µ ª»²» º± µ º ±³»»µ µ» ª»²² ²¹ ²»¹¹ò ܱµ«³»² ±²»²»² ± ¼ ¹» ¼»²¼»»¹» ª» µ» ±ª»»ª»»» ª ²»¹¹» ò ² ( ñ¾»³ ²¼ ¹»» ±²æ Ò ª²æ Ü ±æ Ú ÎÓßÍÌÛÓÐÛÔ Í ¹² «æ 22

23 Kursfortegnelse Û µµ»» ¼±µ«³»² ±² Û»µ ± ² ( ² ±² Ñ ¼» Õ«²¼» ß²»¹¹ ¼»» Ú± ¼» ²¹ ±¹ µ± «² ²¹ ª» ¼» ß²»¹¹ ¼ 23

24 Utstyrsdokumentasjon I henhold til FEL 12 skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med kravene i regelverket. Utstyrsdokumentasjon av viktighet for eier av anlegget, drift av anlegget og eventuelle senere utvidelser, skal overleveres til oppdragsgiver. Utstyrsdokumentasjon kan bl.a. være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer m.m. Anlegg: NÆRINGSBYGG Anleggsdel: HOVEDAVLE Byggherre/Eier: MOELLER ELECRIC FDV-dokumentasjon Ansvarlig: 1 24

25 Selektivitet / IP-grad / bryteevne på overlast-kortslutningsvern/kabel ført i takpunkt SELEKIVIE Vi vil finne klare krav til til selektivitet ved Planlegging og vurdering av risiko under veiledningen i FEL. Her står det at Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern. Vi har derfor valgt å ivareta selektivitet i håndboka. IP-GRAD. - I FEL og NEK-400 er det ikke krav til IP-30 på hovedsikringen når kortslutningsvernet ikke er tilgjengelig, slik det var i FEB 91. Dette er imidlertid omhandlet i normen for skap og tavler EN hvor det for usakkyndig betjening stilles krav til minst IP 2XC, samt i forskrift for Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, hvor det ved Enkel måte å tilfredsstille kravene til IP2XC (IP30) arbeid under spenning enten må benyttes For PLSM/OV 25-63A benytt H-L7-IP30.El.nr For PLH/OV A isolert verktøy og/eller personlig verneutstyr eller isolerende avskjerming. benytt H-LH-IP2XC.El.nr Her anbefaler vi IP2XC (IP 30) og bruk av P446 tildekking H-L7 IP30 (el.nr.57107) El.nr for PLSM-automater. BRYEEVNE PÅ OVERLAS/KORSLUNINGSVERN. - Under i NEK-400 står det at Dersom kortslutningsvernet er utført etter en norm som spesifiserer både en service bryteevne, Ics, og en maksimal bryteevne Icu/Icn, er det tillatt å velge kortslutningsvernet på grunnlag av maksimal bryteevne. Driftsforholdene kan imidlertid gjøre det ønskelig å velge i henhold til service bryteevne, f.eks. for vern ved inntaket av installasjonen. Alle PLSM.../0V og PLH.../0V har minimum 10kA Ics ved 230V og 6kA Ics ved 400V. Vernet egner seg derfor godt til å ivareta driftsikkerheten som første vern i installasjonen. Redusert strømføringsevne i takpunkt benyttet som lampepunkt (forlegning A1 og A2) - 2,5mm 2 kan ikke sikres med A hvis takpunktet i tillegg brukes som koblingspunkt. Dette fordi maks. strømføringsevne vil være begrenset. - Grunnen til dette er at temperaturen i takpunkt skal beregnes utifra O C, og da er maks. strømføringsevne 19,5A x reduksjonsfaktor 0,87-0,71, dvs,9-13,8a. I praksis betyr dette at man ikke lenger må bruke takpunkt som koblingspunkt. Benytt mm 2 som sikres med 10A til lys og stikk, og en egen A kurs til varme. REF.: Side 198 i normen 52B.6.2 Kabler i et tak. 25

26 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Symbol/type Li Beskrivelse NYHE SuperA Ny Eaton-standard Li-variant for å unngå uøskede utkoblinger forårsaket av jordfeil utenfra, kapasative lekkasjestrømmer i forbindelse med f.eks. lyskurser og PC-kurser samt utsatte områder for lyn og torden. Li-varianten kommer med minimum 10ms tidsforsinkelse og minimum 1kA støtstrømsikker. Eaton-standard på alle jordfeilbrytere. Kan brukes utendørs (byggestrøm- og utefordeler) i inntil -25 C. A-variant, jordfeilbryter pulsstrømsensitiv. Støtstrømsikker 250 A til generell bruk. Ikke selektiv, uten forsinkelse. Beskytter ved AC-strømmer og ved visse uglattede former for likefeilstrømmer hvor andelen DC-strømmer ikke overstiger 6mA. Benyttes på vanlige forbrukerkurser i bolig. G-variant, med minimum 10 ms tidsforsinkelse mot utkobling for «problemanlegg» hvor den vanlige tradisjonelle jordfeilbryteren løser ut. Støtstrømsikker opptil 3 ka. Benyttes vanligvis der hvor risikoen for uønsket utkobling er høy: Varmekabel, industrien, lyskurser og utsatte områder for lyn og torden. S-variant, med minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Støtstrømsikker opptil hele 5 ka. Benyttes vanligvis som «hovedbryter» foran hele installasjonen, eller i industrien og foran store lyskurser. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. U U-variant for anlegg med frekvensomformere. Reduserer uønsket utlkobling forårsaket av frekvensomformeren, turtallstyrte motorer osv. Minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. Støtstrømsikker opptil hele 5kA. 26

27 Valg av jordfeilbrytere I- / - / N-nett I-/-/N-nett Krav til 30mA jordfeilbeskyttelse foran alle: (se side 28-29) - stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over A, beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige - for flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs - kurser med skjult varme (varmekabel) I-nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse på alle forbrukskurser, dersom trafoen forsyner flere abonnenter i I-nett. Det er i utgangspunktet ikke krav til kl. II forlegning oppstrøms jordfeilbeskyttelsen dersom beskyttelsen i tavlen er basert på utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN Dette krever derimot en meget lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. En boliginstallasjon med f.eks. 500kVA og som har 30mA jordfeilbeskyttelse på alle kurser krever en overgangsmotstand til jord på maks. 50 ohm. I mindre installasjoner anbefaler vi derfor kl. II forlegning fordi dette krever kun 67 ohm i overgangsmotstanden til jord. -nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelser foran jordfeilvernet. Se side 28 eknisk beste løsning Den beste løsningen er jordfeilautomater på alle kurser. Velger man en slik løsning får man optimal driftssikkerhet. Når det oppstår en jordfeil, vil det kun være kursen med feil som vil koble ut. Resten av installasjonen vil være uberørt. Jordfeilautomater finnes i 30/100/300 ma utløserstrøm, det er også mulig å få 30mA i G-variant. Hvordan unngå uønsket utkobling av jordfeilbrytere? Det kreves at man skal ta hensyn til uønsket utkobling av jordfeilbrytere. På side har vi laget noen forslag på inntak i boliger. Kravet til selektivitet gjelder også jordfeilbrytere. I hht. Risikovurderingen i FEL, er det et krav å diskutere fordeler og ulemper ved valg av de forskjellige løsningene sammen med kunden. For lyskurser anbefales 100/300mA utløserstrøm. Ofte er ikke høy utløserstrøm på jordfeilbryteren nok til å unngå at jordfeilbryteren løser uønsket ut, da må man i tillegg benytte en jordfeilbryter som er ekstra støtstrømsikker og noe tidsforsinket, G eller S- type. For andre kurser over 25A anbefales det å benytte høyere utløserstrøm enn 30mA. I mange tilfeller må man også velge en jordfeilbryter type G eller S. Kan man ikke av praktiske årsaker velge en tradisjonell jordfeilbryter, er løsningen et strømstyrt jordfeilvern. Med denne løsningen kan man legge inn høy utløserstrøm sammen med en lang tidsforsinkelse. Hva bestemmer størrelsen på jordfeilbryteren Et viktig argument ved valg av jordfeilbryter er kapasitansene i nettet. En jordfeilbryter løser ikke ut hvis kapasitansen er for lav. Som tommelfingerregel er maks. størrelse på jordfeilbryteren 0,5 ma per kva trafo. I mange tilfeller er det med en 300 ma jordfeilbryter vanskelig å oppfylle kravet til overgangsmotstanden til jord, slik at maks. berøringsspenning på 50V overholdes. Ved for eksempel bruk av 300 ma jordfeilbryter kan ikke overgangsmotstanden (R A ) til jord være høyere en 7 ohm. R A 50V/I n. Velger man derimot 30mA jordfeilbeskyttelse på hver kurs, klarer man seg med en overgangsmotstand til jord på 67 ohm. 27

28 Forslag til løsning av inntak: I / -nett Jordfeilautomater på hver kurs PLSM-OV Krav til overspenningsvern, se s. 32 I-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/ målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet) Vi anbefaler likevel kl. II forlegning, fordi dette ikke krever så lav overgangsmotstand til jord. Samtidig blir jobben med å dokumentere anlegget enklere. R A 50V/I n PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 Bad Utekontakter m.m. 28

29 Forslag til løsning av inntak: N-nett N-nett med jordfeilautomat på hver kurs PLSM.../OV Krav til overspenningsvern, se s. 30 PKNM PKNM PKNM PKNM PKNM Bad Utekontakter m.m. 29

30 EFP Systemet Electric Fire Prevention EFP Systemet er et brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp på komfyr og i eltavle før brann bryter ut. Komfyr og eltavle er blant verstingene av elektriske brannkilder, og står for opp mot 30% av alle branner. El-tavle Komfyr Kan monteres i alle typer eltavler, fra små sikringsskap til store hovedtavler i nærings- og industribygg Detekterer og stopper branntilløp som følge av overbelastning, lysbuer, m.m. Kan skreddersys etter kundens behov Kan kobles opp mot andre alarmsystemer, SD-anlegg, mobilvarsling, m.m. Krav om komfyrvakt i NEK 400:10 EFP Komfyrvakt integreres i det elektriske anlegget og følger dermed boligen, ikke eier/bruker Varsler med lys og lydsignaler ved overoppheting Varsler med høyt lydsignal og bryter strømmen til komfyren ved akutt brannfare 30

31 EFP Systemet Electric Fire Prevention Vi anbefaler disse pakkeløsningene: Pakke EFP Systempakke for komfyr og eltavle El-nummer EFP Systempakke for komfyr El-nummer EFP Systempakke for eltavle El-nummer Komponenter EFP Sentral, EFP Detektor, Komfyrrelé, EFP Komfyrsensor 2 stk. arbeidsstrømsutløsere EFP Sentral, EFP Komfyrreléô EFP Komfyrsensor 1 stk. arbeidsstrømutløser EFP Sentral, EFP Detektor, 1 stk. arbeidsstrømutløser Styrestrømsikring 4A 31

32 Overspenningsvern N-nett ved normale forhold 0A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn 0A Fordelingsskap Eks.vis PLSM-OV63/4 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II PKPM2-kurser 2 Hovedjordklemme 3 SPD-S-1+1 N-nett El.nr Protection Box 8 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 1 El.nr Protection Box El.nr Vanlige forbruksapp. UPC/PC Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. 32

33 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn 125A Vern kl. C/II SPC-S-/280 1 pol avledere El.nr (N/-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPC-EFN pol avledere El.nr (NS-nett) ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 635 Cu 3 Vern kl. D Finvern 33

34 Overspenningsvern I/-nett ved normale forhold PLSM-OV/63A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn PLSM-OV/63A Fordelingsskap Eks.vis PLSM-OV63/3 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II 2 3 Jordfeilbryter+summer Krav i -nett og I/-nett luftstrekk Hovedjordklemme PKPM2-kurser 4 Protection Box 8 Protection Box 5 Protection Box 5 Protection Box 5 Protection Box 1 Protection Box El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem Vanlige PC/Internett forbruksapp. med bredbåndlinje 34 Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp.

35 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn PLSM-OV/63A Vern kl. C/II SPC-S-/385 1 pol avledere El.nr (I-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPC-S-/280 1 pol avledere El.nr (-nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 635 Cu 3 Krav i -system For å tilfredstille nye krav i NEK anbefaler vi at det plasseres en jordfeilbryter foran overspenningsvernet. EFP Systempakke el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet. Se s Krav I/-system med luftstrekk NEK På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern i et I/-system uten distribuert beskyttelsesleder, skal: 1. Overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling i ikke-brennbart materiale, eller; 2. Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet strømstyrt jordfeilvern (S-type eller tilsvarende) med utløserstrøm ikke høyere enn 300mA. Ved montering av jordfeilbryter bør det installeres utstyr som gir lett hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke, el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet (se s ), eller; 3. Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjonsnett og jord i forsyningen, er redusert til et minimum. 4 Vern kl. D Finvern 35

36 Plassering av overspenningsvern (avhengig av nett-system) N-C-S N-C-system N-S-system L1 L2 L3 N Utsatte deler PEN PE (230V) * I L1 L2 L3 PE Utsatte deler I (230V) L1 L2 L3 Evnt. gjennomslagsvern PE Utsatte deler I/ (230V) LUFSREKK (I) * I PE L1 L2 L3 Utsatte deler * Ved valg av overspenningsvern type SPC-S-... kreves det også en jordfeilbryter min. 3kA foran overspenningsvernet. Jordfeilbryteren skal ha hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke for eltavle eller kan erstatte forankoblet jordfeilbryter. 36

37 N-systemer: Overspenningsvern skal være installert mellom hver faseleder og jord. Hvis N-lederen ikke er tilkoblet PEN-leder ved inntaket (N-S-system), skal overspenningsvern også være installert mellom N-leder og jord. - og I-systemer: Overspenningsvern skal være installert mellom faseleder og jord. Alle systemer: ' Når overspenningsvern jordtilkobles, skal jordtilkoblingen sammenkobles med bygningens jordingssystem. Slik sammenkobling kan enten foretas ved direkte jording av overspenningsvernet til bygningens jordingssystem, eller ved å sammenkoble egen jordelektrode for overspenningsvernet med bygningens jordingssystem. Krav til overspenningsvern NEK I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern. NEK I boliginstallasjoner skal overspenningsvern kl. II (C) være plassert i hovedfordelingen for boenheten. NEK Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 4-44, tabell 44C Overspenningskategori IV kategori III kategori Overspennings- Overspennings- II Elektrisk installasjon Utstyr for tilkobling til den faste installasjonen Overspenningskategori I Utstyr med sensitiv elektronikk Utstyr som skal beskyttes Overspenningsvern, overstrømsvern, målere Kabler, betjeningsutstyr, stikkontakter, fast tilkoblet lys- og varmeutstyr Husholdningsapparater, radio, V, flyttbart verktøy, pluggbart belysningsutstyr Dataanlegg, alarmer, modemer, Utstyr i eller foran hovedfordelingen Beskyttelsesnivå 6kV 4kV 2,5 kv kv 37

38 Hvor anbefales grov- eller mellomvern montert: - hovedfordeling - underfordeling som får forsyning fra annet bygg - underfordeling som får forsyning fra annen fordeling hvor avstanden er over ca 30m Hvor anbefales finvern montert: - foran hvert elektrisk produkt som ønskes beskyttet (et finvern kan beskytte flere elektriske produkter) GARANI Ved innmontering av overspenningsvern kan ingen gi «absolutte garantier for vern av verdier», men din kunde vil ha en rimelig grad av sikkerhet. Det finnes nå finvern kl. D for DIN-skinne montasje. Finvern type SPD kan monteres sammen med mellomvern kl. C vern uten noen "nødvendig" Induktans. Ønsker man derimot å sikre fintfølende elektronisk utstyr ute på kursen, kan man velge finvern som monteres i umiddelbar nærhet av forbruksapparatet. Eksempel på slikt utstyr kan være SPD-vern/Protection Box, for montering i stikkontakten. 38

39 Overspenningsvern ved normale forhold SPB (vern kl. B) Grovvern Disse monteres der det er spesielt utsatt for direkte lynnedslag. Plasseres så nær inntaket som mulig på ikke brennbart materiale. Produktene fungerer som en høyenergi-ventil og som primær beskyttelse av lavspenningsinstallasjoner, enten ved 230 V I-nett eller 400 V N-nett. Ved store lynstrømmer direkte inn på anlegget gjennom strømforsyningen vil gnistgapet tenne og føre overspenningen til jord. SPC-EFN-280 (vern kl. C) Mellomvern Består av zinkoxid varistorer, gnistgap og utkoblingssikring i serie. Vernene kan normalt monteres uten forankoblede sikringer, eller foran første sikringssett i installasjon der det er krav til dette. For SPC-EFN-280 er forankoblede sikringer ikke nødvendig i installasjoner opp til 80kA. SPC-EFN-280 vil gi synlig indikasjon i front ved hjelp av signallamper. Rød lampe = feil Grønn lampe = OK-nett tilstede. SPC-S-/...(vern kl. C) Mellomvern Alle typer avledere er utstyrt med termisk utløser i serie med varistor, for å forhindre varig strøm mot jord (jordfeil). Ved utkobling vil markeringsvinduet i front skifte fra grønt til rødt. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPC-S-HK9). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. - Det primære vernet skal minimum ha en høyeste varig driftspenning Uc i samsvar med kravene i (I-nett 360V) - Det sekundære vernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230V I-system skal vernet ha en høyeste varig driftspenning Uc mellom fase-jord på minimum 440V, og fasefase minimum 275V. I N-nett monteres det kun vern i N-leder dersom denne er ført inn i hovedtavlen som separat leder, og ikke dersom den er ført inn som PEN-leder. SPD-S (vern kl. D) Dette er et finvern for DIN-skinne montasje. Fordelen med dette finvernet er at det kan monteres sammen med mellomvern kl. C uten noen "nødvendig" Induktans. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPC-S-HK). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. Pluggvern for montering direkte på jordet stikkontakt: SPD-S (vern kl. D) Benyttes som «finvern» direkte på den aktuelle kursen eller apparatet som ønskes beskyttet. Vernene har beskyttelse for 230V forsyning på ene siden, og separat beskyttelse, henholdsvis for PC/bredbånd, PC/ISDN og V/antenne. Benyttes også i kombinasjon med vern kl.c. 280V eller 385V tennspenning Der det monteres overspenningsvern i serie, f.eks. primærvern i en fordeling og sekundærvern ute ved det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger: 39

40 Inntaksmåte A INNAKSMÅE A : Felles overbelastnings- og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10 m fra inntak. Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Kurssikringer Kurssikringer 40

41 Inntaksmåte A Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 41

42 Inntaksmåte B INNAKSMÅE B: Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern 42 Overbelastningsvern og kurssikringer Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer

43 Inntaksmåte B Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 43

44 Inntaksmåte C INNAKSMÅE C: Eksternt kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer Kurssikringer og overbelastningsvern Kortslutningsvern Kortslutningsvern Kurssikringer og overbelastningsvern 44

45 Inntaksmåte C Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47 45

46 Dimensjonering av kabel/vern xpole I-NE Boliginstallasjon 46

47 Dimensjonering av kabel/vern xpole -NE Boliginstallasjon 47

48 Dimensjonering av kabel/vern xpole N-S-NE Boliginstallasjon 48

49 Selektivitetstabell med OV-vern HVA ER SELEKIVIE Selektivitet mellom brytere medfører at kun den anleggsdelen hvor feilen oppstår, blir frakoblet. Ved oppstrøms PLSM -OV.. 63A og nedstrøms PKPM2-B..A kan vi dokumentere selektivitet opp til ka Dvs.: Har vi en kortslutning høyere enn ka etter vern B kan også vern A løse ut. A B SELEKIVIESABELL 230V, 50Hz BRYEEVNE 400V, 50Hz BRYEEVNE A B B A PLSM-B/C 6 PKPM-B/C 10 PKPM2-B/C 13 PKP62-B/C PKPM3-B/C PLSM-OV25 PLSM-OV32 PLSM-OV40 PLSM-OV50 PLSM-OV56 * PLSM-OV63 * PLH-OV80 A B B A PLSM-B/C 6 PKNM-B/C PLSM-OV25 PLSM-OV32 PLSM-OV40 PLSM-OV50 PLSM-OV56 PLSM-OV63 PLH-OV80 * Kun PKP62 SELEKIVIESABELL 230V, 50Hz BRYEEVNE 400V, 50Hz BRYEEVNE A A B B PLSM OV 25 PLSM OV 32 PLSM OV 40 PLSM OV 50 PLSM OV 56 PLSM OV 63 M00gl-50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 M00gl-63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 M00gl-80 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 M1gl-100 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 M1gl-125 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 M1gl-0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M1gl-0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M1gl ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M2gl-3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M3gl ,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 M00gl-50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 M00gl-63 M00gl-80 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 M1gl-100 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 M1gl-125 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 M1gl-0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 M1gl-0 49

50 50 Selektivitet mellom effektbr. og elementautomater/jordfeilautomater Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V NZM...1-A... Icu = 25 (50) ka NZM...2-A... Icu = 25 (50)(100)(0) ka 0, PKP62-B/C ,2 1,2 1,2 1, ,8 0, ,6 0, ,2 1,2 1,2 1, , ,3 1,3 0,9 0, ,2-80 1,3 1,3 1,3 1, ,5 2,5 1,6 1, , ,2 1, , ,9 0, ,2 1,2 1, ,9 0, ,5 2,5 2 1, ,3 1,3 1, , ,3 1,6 1,6 1, /* /* /* /* /* PLSM-B/C PKxxx-B/C * Kun PLSM jordfeilautomater Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter

51 Selektivitet mellom effektbrytere NZM1-4 Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400V Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 51

52 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 52

53 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V Oppstrøms- IZM...1-A... IZM...2-A...(li=8xln) bryter NZM...1-A... NZM...2-A... NZM...1-M... NZM...2-M.. NZM...2-VE.. Nedstrømsbryter NZM E.. NZM E.. I u I cu2(4v) (A) (ka) I n (A) I cu (A) I i (A) (50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) (50) 25(50) 25(50) 25(50) 25(50) (100) 50(100) 50(100) 50(100) 50(100) B N B N H B N H B N H H H H (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (30) (25) (25) (25) (25) (25) (30) (30) (30) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (42) (42) (42) (42) (42) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (50) (50) (50) (50) (50) = otal selektivitet opp til bryteevne minste vern 53

54 Selektivitet mellom effektbr. og elementaut. / motorvernbr. Selektivitetstabell med standard/høyeffektbrytere 230/400 V Oppstrømsbryter Nedstrømsbryter 54

55 Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater B-karakteristikk (Kvikk) B-automaten brukes som ledningsbeskyttelse av termiske laster og i lyskurser o.l. hvor man ikke har store strømstøt ved innkobling. B-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som B-karakteristikk, med nye verdier på I 1 =1,07 og I 2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) C-karakteristikk (reg) C-automaten brukes til sikring av kurser med høy induktivitet, småmotorer, transformator-kretser o.l. C-karakteristikken tåler høye startstrømmer, og løser ut elektromagnetisk først ved 5-10 ganger merkestrøm. Benyttes også ved store belysningsgrupper som tennes samtidig. C-karakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som C-karakteristikk, med nye verdier på I 1 =1,07 og I 2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) D- karakteristikk (Ekstra treg) FOR INDUSRIANLEGG til beskyttelse av styrestrømsledninger hvor det forekommer høy induktiv last. Eksempelvis eksterne magnetventiler, meldeutstyr og givere, eller magnetspoler, styrestrømstransformatorer og ladelikerettere. ULØSEGRENSER FOR ELEMENAUOMAER EER EN60898 Automatsikring I N I 1 I 2 I 4 I 5 ype Merkestrøm Min.prøvestr. Maks.prøvestr. Holder str.støt Uforsinket. ut ved B-automater PLSM 6-63A 1,13. I N 1,45. I N 3. I N 5. I N C-automater PLSM 0,5-63A 1,13. I N 1,45. I N 5. I N 10. I N D-automater PLSM 6-40A 1,13. I N 1,45. I N 10. I N. I N I N = Merket strøm på automatsikringen I 1 = Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på i løpet av 1 time I 2 = Den strømmen automaten garantert løser ut på i løpet av 1 time I 4 = Den strømmen automaten garantert ikke løser ut på det magnetiske området xpole Minste kortslutningsstrøm som gir momentan utkobling Karakteristikk I 5 10A 13A A A 25A 32A 40A 50A 63A B-kar 4,8xIn C-kar 9,5xIn D-kar 19,2xIn

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og NSnett 1 IL MONØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke elementer

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Boligskappakker 2016. www.eaton.no

Boligskappakker 2016. www.eaton.no Boligskappakker 2016 www.eaton.no Design din egen skapløsning på nett Velg nytt skap Grunnopplysninger Skapspesifikasjon Send bestilling/ forespørsel Vis skapet iht Store Blå Kursetiketter Manuell kursfortegnelse

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel Schneider Electric 2012 Skapkampanje Boligskap, 3 rader med og uten svakstrømsdel Markedets beste utvalg av skapløsninger Velgerguide overspenningsvern Registrer deg på www.schneider-electric.com/no og

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16 Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater S951, ABB... 21 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.09 Togvarme Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TOGVARMEANLEGG...3 2.1 Område for togvarmeanlegget... 3 2.2 Fordelinger og vern...4 2.2.1 Høyspenningsfordeling...4 2.2.2 Hovedkabel...5 2.2.3 1000V-fordeling...5

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Fordelingssystem...3 2.2 Overvåkning... 3 2.3 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere 447 bruk elektrisk energi uten fare Jordfeilbryterne fra Hager er meget enkel å montere og reduser farene forbundet med bruk av elektrisk energi. De beskytter mennesker

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL ISOLASJON... 3 2.1 Høyspenningsanlegg... 3 2.1.1 Isolasjonsnivå i 15 kv anlegget...3 2.1.2 Isolasjonsnivå

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5 1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Bråteveien_GS_veg_400V

Bråteveien_GS_veg_400V TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer