Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien kolsås. web: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no"

Transkript

1 Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien kolsås web: e-post:

2 Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke installasjoner som krever brannskille opp til EI 90. DS 90/ 120 mm forsegler kabler, kabelbunter og rør på en sikker måte uten bruk av ytterligere tetningsmasse. Installasjonen blir svært fleksibel da rør og kabler kan mikses og ettertrekking er mulig. Branngjennomføring DS 90. El.nr: Branngjennomføring DS 120. El.nr: Hullsag 74mm. Art.nr: Hullsag 120mm. El.nr: Kan også benyttes som en fremtidig kabelgjennomføring. Kabel opptil Ø 29mm. Rør og kabel blandet. Montasje side om side er mulig med 50mm avstand.

3 Branngjennomføring LS 90 og RS 90 Kabel og rørgjennomføring i brannskiller opp til EI 90. Gjennomføringen er svært enkel å montere og trenger ikke ytterligere tettingsmasse. LS 90 for kabler mellom 5-15mm og RS 90 for rør mellom 16-25mm. Branngjennomføring LS 90. El.nr: Branngjennomføring RS 90. El.nr: Brannsertifikat for bruk sammen med alle Kaiser branntetningsprodukter. Brannsertifikat. El.nr: Bor et 35mm hull med Kaiser multi 4000 hullsag ( ). Åpne gjennomføringen og tre den over røret. Press gjennomføringen på plass i veggen. Tre rørgjennomføringer kan monteres side om side, med 50mm mellomrom.

4 Rørtetting Rørtetting til forsegling av rør i lufttette og brannsikre installasjoner. Gir en permanent og sikker forsegling. Rørforsegling 16mm. El.nr: Rørforsegling 20mm. El.nr: Rørforsegling 25mm. El.nr: Rørforsegling 32mm. El.nr: Rørforsegling 40mm. El.nr: Rørtetting forsegler kabel og rør med elastisk membran. Stopper uønsket luftgjennomstrømning. Forsterket fra 25mm og opp. Beholder fasongen og sørger for at den er lufttett, selv med flere kabler. Tre lepper tilpasser og forsegler røret perfekt. Garantert en tett forsegling, selv når røret er skåret skjevt. Når det kreves en lufttett installasjon, hindrer forseglingen lekkasje i rørinnføringen. Rørtettingen sørger for en røyktett installasjon.

5 Brannboks HWD 90 Veggboks til brann- og lydvegger opp til EI 90. HWD 90 forsegler installasjonsåpningen umiddelbart ved en eventuell brann. Passer til alle installasjoner som brytere, stikkontakter og dimmere. Leveres i dyp og grunn utførelse. Bor et 74mm hull med Kaiser multi 4000 hullsag ( ). Kaiser universal hulltaker sørger for et eksakt og røyktett hull. HWD 90 grunn. El.nr: HWD 90 dyp. El.nr: HWD 90 dobbel. El.nr: Hullsag 74mm. Art.nr: Hurtiggjengende skruer gjør installasjonen rask og enkel. Bruk forbindelsesrør ( ) ved bruk av bokser i kombinasjon.

6 Flamox Downlightsboks for belysning og høytalere i himlinger med brannklasse opp til F 30. Flamox inneholder et brannhemmende materiale som sveller raskt opp ved en brann. Lyskilder opp til 50W alu. og 35W Cool-Beam kan benyttes. Leveres i 3 forskjellige størrelser. Art.nr: Diameter: 217mm Dybde: 125mm Hullåpning Ø: <100mm Art.nr: Lengde: 500mm Bredde: 320mm Dybde: 120mm Art.nr: Lengde: 500mm Bredde: 320mm Dybde: 220mm

7 SALGSBETINGELSER FOR STORK AS 1. Generelt Følgende betingelser gjelder for Stork As (selger), dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 2. Tilbud og pris Ved alle salg gjelder leveringsdatoens pris dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Selger forbeholder seg rett til endring av tilbud, priser og rabatter uten varsel. En ordre er gyldig når ordren er registrert hos selger. Dersom ikke annet er angitt, er priser gitt i tilbud gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Selger tar forbehold om rett til prisjustering på grunn av endrede valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, avgifter, internasjonale råvarepriser eller andre forhold som selger ikke er herre over. Prisene er eks mva og forstås netto pr enhet. Miljøgebyr på avgiftspliktige varer er inkludert. Kun skriftlige bestillinger er bindende. 3. Betalingsbetingelser Ved etablert kredittforhold er våre betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall forbeholder vi oss retten til å beregne etterskuddsrenter. Ved mislighold av betalingsbetingelse gjelder kontant betaling ved levering. 4. Levering Leveringstiden gjelder fra den dato bestillingen er teknisk klarlagt hos selger. Umiddelbart etter at bestillingen er akseptert, skal selger bekrefte ordren, og gjøre oppmerksom på eventuelle avvik i forhold til kjøpers spesifikasjoner, kvantiteter og leveringstid. Leveringstiden er angitt etter beste skjønn og vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. All varelevering er EXW lager Kolsås. Etter anmodning besørger vi transportforsikring for kundens regning. 5. Forsinkelse Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, har selger intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den avtalte leveringstid. 6. Retur av varer Retur kan skje kun med samtykke fra STORK AS. Fakturanummer, dato og årsak til retur må oppgis. Varen må være i original stand og i originalemballasje uten skade av noen art til følgende betingelser: 1. Varer som er feilsendt av STORK AS % kreditt av fakturabeløp 2. Varer som returneres innen fakturaforfall - 90 % kreditt av varens kostnad 3. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 3 mnd. etter fakturadato - 75 % kreditt av varens kostnad 4. Varer som returneres etter fakturaforfall, men innen 1 år etter fakturadato - 50 % kreditt av varens kostnad 5. Varer eldre enn 1 år fra fakturadato tas normalt ikke i retur. Det gis ikke kreditt av fraktkostnader under punkt 2, 3 og 4. Spesielle produkter som er bestilt ved fabrikk spesielt for kjøper, kan kun annulleres om respektive fabrikk innvilger slik retur. 7. Feil ved varen. Anmerkning om feil ved vare skal fremsettes innen 8 dager etter mottak. Selgeren forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny. Med mindre selger har opptrådt uaktsomt er han uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart. Feilaktig vare skal returneres om selger ønsker dette. 8. Garanti/Service Garanti tiden er 24 måneder fra leveringsdato. Garantien dekker material og produksjonsfeil og er begrenset til fri reparasjon og utskiftning av deler på selgers verksted i den ordinære arbeidstid. Ønskes garantiservice utført hos kunden, belastes reise og diett etter regning. Garantiansvar bortfaller hvis: Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke Betalingsbetingelsene ikke er oppfylt Varen er skadet som følge av ukyndig behandling Varen ikke er montert etter gjeldende regler og instruks 9. Annullering av ordre Annullering av ordre kan kun foretas etter samtykke fra STORK AS. Kostnader ved annullering, frakt og lignende blir i sin helhet belastet kjøper, minimum 10 % av vareverdi. Spesielle produkter som er bestilt ved fabrikk spesielt for kjøper kan kun annulleres om respektive fabrikk godtar annulleringen. Gebyr for spesielle produkter fastsettes ved skjønn, men dog min. 30 % fradrag fra fakturaverdi dersom ikke annet er avtalt med STORK AS. 10. Ansvar for mangler/ansvarsfraskrivelse Selgeren er ansvarlig for de solgte gjenstander dersom det i rett tid reklameres på mangler som har oppstått på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil, eller andre mangler som skyldes selgerens forhold. Skade må meddeles øyeblikkelig til selger etter at den er fastslått, for at mangelen skal kunne påberopes. Ansvaret gjelder ikke for skader som er skjedd under transport til kjøper, eller som følge av normal slitasje, overbelastning, dårlig behandling, feilanvendelse, feil montering eller annen årsak utenfor selgers kontroll. Et vilkår for at selgerens ansvar skal kunne gjøres gjeldende, er at delene stilles til selgerens disposisjon for undersøkelse med oppgavene over typebetegnelse samt leveringsdato. Alle transportkostnader dekkes av kjøperen. Hvis selger ikke finner det hensiktsmessig å foreta reparasjoner, er hans ansvar begrenset til å foreta utskiftning av varen. Selgeren er ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Forøvrig har selgeren ikke noe ansvar for tap eller skade på person, eiendom eller annet direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av mangelen. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under alle omstendigheter begrenset til 40 % av kjøpesummen for varen. 11. Salgspant Selger har salgspant i varen i henhold til lov om pant av 8/ Salgspanten gjelder inntil kjøpesummen for leveransen med et tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt. 12. Patent mønster Selger påtar seg intet ansvar hvis varen eller bruken av varen direkte eller som del av annen vare bryter patent eller varemerke. 13. Tvist Disse bestemmelsene gjelder bare hvis de ikke strider mot gjeldende lovbestemmelser eller andre avtaler som er blitt skriftlig bekreftet. Hvis noen av bestemmelsene faller ut som angitt, skal de resterende fremdeles ha sin gyldighet. I tilfelle søksmål fra en av partene skal saken avgjøres ved selgers verneting.

8 stork as brynsveien kolsås web: e-post: tel.: fax:

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer