Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 15: Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr."

Transkript

1 Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 13 Møtedato: Møtetid: Kl. 15: Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 145/13-163/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Hardy Pedersen Ap Merethe Rikstad Tresvik Ap Asbjørn Brandtun Ap Terje Håland Ap Helge Dyrkolbotn Krf Knut Risnes Krf Reidar Øksnes Sp Torunn H. Karlsen V Ernst Stellberg H Nils Ove Vassdal H Morten Sognnes H Anita Soltveit H Følgjande medlemmer hadde meldt forfall Kate Bentzen Ap Liv Ulvøy V Ole Gustad Gullaksen H David Ludvigsen Frp Følgjande varamedlemmer møtte: Ingen Jan Erik Espelid V Magnus Kvingedal H Marita Langøy Bru Frp Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen og assisterande rådmann Olav Mongstad Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Synfaring: Diverse: Ordførar Per Lerøy

2 Underskrifter: Austrheim, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

3 Sakliste Sak nr. Saker 145/13 Godkjenning av møteinnkalling 146/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Underskrift av møteprotokoll 148/13 Meldingar 149/13 Orienteringssak 150/13 Tilflyttarprosjekt 151/13 Bustadsosial handlingsplan Sjef i eige liv 152/13 Austrheim heile livet - Samfunnsutviklingsprogram /13 Region og helsehusprosjektet 154/13 Plan for tilsyn i barnehagane 155/13 Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv /13 Aufera - medfinansiering 157/13 Permisjon frå politiske verv Øivind Levinsen 158/13 Permisjon frå politiske verv Kate Bentzen 159/13 Ymse val for perioden /13 Sentrumspark midlar til oppstart 161/13 Kalveneset byggefelt - søknad om anleggsbidrag og moms-refusjon 162/13 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 163/13 Møteplan 2014

4 145/13: Godkjenning av møteinnkalling Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteinnkalling vert godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-145/13 Vedtak: Møteinnkalling vert godkjent slik ho ligg føre. 146/13: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteprotokoll vert godkjent slik han ligg føre. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-146/13 Vedtak: Møteprotokoll vert godkjent slik han ligg føre. 147/13: Underskrift av møteprotokoll Framlegg frå ordføraren: Asbjørn Brandtun og Nils Ove Vassdal skriv under møteprotokollen frå møtet. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke. KS-147/13 Vedtak: Asbjørn Brandtun og Nils Ove Vassdal skriv under møteprotokollen frå møtet.

5 148/13: Meldingar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-148/13 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre. 149/13: Orienteringssak Orientering: - Ordføraren orienterte om søknad frå oppsitjarane på Baløy om framføring av vatn til øya. - Frode Hervik orienterte om dei gode reslultata for Austrheim kommune i borgarundersøkinga. Framlegg frå ordføraren: Orienteringane vert teke til orientering. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke. KS-149/13 Vedtak: Orienteringane vert teke til orientering. 150/13: Tilflyttarprosjekt Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommune takkar ja til tilbodet, og inngår eit 2-årig samarbeid med arbeidsdeling slik det går fram av tilbodet frå Placement.

6 Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-257/13 Tilrådd: Austrheim kommune takkar ja til tilbodet, og inngår eit 2-årig samarbeid med arbeidsdeling slik det går fram av tilbodet frå Placement. Framlegg frå Nils Ove Vassdal H: Saka vert utsett. Framlegget fekk 8 røyster mot 8 røyster og fell med ordføraren si dobbelrøyst. Tilrådinga frå Austrheim formannskap vart deretter samrøystes vedteke. KS-150/13 Vedtak: Austrheim kommune takkar ja til tilbodet, og inngår eit 2-årig samarbeid med arbeidsdeling slik det går fram av tilbodet frå Placement. 151/13: Bustadsosial handlingsplan Sjef i eige liv Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Sjef i eige liv! Bustadsosial handlingsplan vert styrande dokument for Austrheim kommune sin bustadsosiale politikk. Det vert utarbeidd årlege tiltaksplanar for å nå behova som er skildra i planen. For 2014 vert tiltaka: Oppstart av bygging av sju nye omsorgsleilegheiter på Kaland/Fonnes. Utgreie tiltak for å møte behov for bustader knytt til NAV sosial, Familiekontoret og mottak av flyktningar, mellom anna ved å vurdere modellen «bestillerkontoret» som vert nytta i mange andre kommunar. Samarbeide med privat utbyggar om leilegheitsbygg for eldre (seniorleilegheiter) og lokale for fysioterapeut bak kommunehuset. Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-253/13 Tilrådd: Sjef i eige liv! Bustadsosial handlingsplan vert styrande dokument for Austrheim kommune sin bustadsosiale politikk. Det vert utarbeidd årlege tiltaksplanar for å nå behova som er skildra i planen. For 2014 vert tiltaka:

7 Oppstart av bygging av sju nye omsorgsleilegheiter på Kaland/Fonnes. Utgreie tiltak for å møte behov for bustader knytt til NAV sosial, Familiekontoret og mottak av flyktningar, mellom anna ved å vurdere modellen «bestillerkontoret» som vert nytta i mange andre kommunar. Samarbeide med privat utbyggar om leilegheitsbygg for eldre (seniorleilegheiter) og lokale for fysioterapeut bak kommunehuset. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-151/13 Vedtak: Sjef i eige liv! Bustadsosial handlingsplan vert styrande dokument for Austrheim kommune sin bustadsosiale politikk. Det vert utarbeidd årlege tiltaksplanar for å nå behova som er skildra i planen. For 2014 vert tiltaka: Oppstart av bygging av sju nye omsorgsleilegheiter på Kaland/Fonnes. Utgreie tiltak for å møte behov for bustader knytt til NAV sosial, Familiekontoret og mottak av flyktningar, mellom anna ved å vurdere modellen «bestillerkontoret» som vert nytta i mange andre kommunar. Samarbeide med privat utbyggar om leilegheitsbygg for eldre (seniorleilegheiter) og lokale for fysioterapeut bak kommunehuset. 152/13: Austrheim heile livet - Samfunnsutviklingsprogram Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Planen Austrheim heile livet Samfunnsutviklingsprogram vert godkjend. Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-254/13 Tilrådd: Planen Austrheim heile livet Samfunnsutviklingsprogram vert godkjend. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

8 KS-152/13 Vedtak: Planen Austrheim heile livet Samfunnsutviklingsprogram vert godkjend. 153/13: Region og helsehusprosjektet Rådmannen sitt framlegg til tilråding: 1. Austrheim kommune sluttar seg til at ein byggjer eit Region- og helsehus på om lag 8000 m 2 i Knarvik, men at endeleg storleik vert avklara i den vidare prosessen. 2. Austrheim kommune sluttar seg til at Region- og helsehuset er offentleg eigd, og at bygget vert oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). 3. Austrheim kommune sluttar seg til forslaget om at IKS byggjer Region- og helsehuset på tomta ved rådhuset i Lindås kommune, alternativ 12 i rapport frå NUI (T13 i områdeplan). Dersom denne tomta ikkje kan nyttast får NUI i oppdrag å gå vidare med andre tilrådde alternativ. 4. Austrheim kommune sluttar seg til at det vert lagt som prinsipp at husleiga dekker kapitalkostnadane og kostnadane med drift og vedlikehald av bygget. 5. For å sikre framdrift i prosjektet sluttar Austrheim kommune seg til at NUI arbeidar etter framlagt plan for vidare prosjekt - og detaljplanlegging. Austrheim kommune stiller garanti for sin del av eventuelle kostnader dersom bygget ikkje vert realisert, slik det er vist til i pkt 3.0 i saksframlegget. Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-260/13 Tilråding: 1. Austrheim kommune sluttar seg til at ein byggjer eit Region- og helsehus på om lag 8000 m 2 i Knarvik, men at endeleg storleik vert avklara i den vidare prosessen. 2. Austrheim kommune sluttar seg til at Region- og helsehuset er offentleg eigd, og at bygget vert oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). 3. Austrheim kommune sluttar seg til forslaget om at IKS byggjer Region- og helsehuset på tomta ved rådhuset i Lindås kommune, alternativ 12 i rapport frå NUI (T13 i områdeplan). Dersom denne tomta ikkje kan nyttast får NUI i oppdrag å gå vidare med andre tilrådde alternativ. 4. Austrheim kommune sluttar seg til at det vert lagt som prinsipp at husleiga dekker kapitalkostnadane og kostnadane med drift og vedlikehald av bygget. 5. For å sikre framdrift i prosjektet sluttar Austrheim kommune seg til at NUI arbeidar etter framlagt plan for vidare prosjekt - og detaljplanlegging. Austrheim kommune stiller garanti for sin del av eventuelle kostnader dersom bygget ikkje vert realisert, slik det er vist til i pkt 3.0 i saksframlegget.

9 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-153/13 Vedtak: 1. Austrheim kommune sluttar seg til at ein byggjer eit Region- og helsehus på om lag 8000 m 2 i Knarvik, men at endeleg storleik vert avklara i den vidare prosessen. 2. Austrheim kommune sluttar seg til at Region- og helsehuset er offentleg eigd, og at bygget vert oppført og drifta av eit interkommunalt selskap (IKS). 3. Austrheim kommune sluttar seg til forslaget om at IKS byggjer Region- og helsehuset på tomta ved rådhuset i Lindås kommune, alternativ 12 i rapport frå NUI (T13 i områdeplan). Dersom denne tomta ikkje kan nyttast får NUI i oppdrag å gå vidare med andre tilrådde alternativ. 4. Austrheim kommune sluttar seg til at det vert lagt som prinsipp at husleiga dekker kapitalkostnadane og kostnadane med drift og vedlikehald av bygget. 5. For å sikre framdrift i prosjektet sluttar Austrheim kommune seg til at NUI arbeidar etter framlagt plan for vidare prosjekt - og detaljplanlegging. Austrheim kommune stiller garanti for sin del av eventuelle kostnader dersom bygget ikkje vert realisert, slik det er vist til i pkt 3.0 i saksframlegget. 154/13: Plan for tilsyn i barnehagane Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Tilsynsplanen blir godkjent slik han ligg føre. Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-255/13 Tilrådd: Tilsynsplanen blir godkjent slik han ligg føre. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-154/13 Vedtak: Tilsynsplanen blir godkjent slik han ligg føre.

10 155/13: Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ordinære anlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr 1 (fornying) Klubbhus (fornying) Garderobe i klubbhuset (fornying) Driftsbygg i klubbhuset Ordinære nærmiljøanlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr 1 (fornying) Kystbarnehagen aktivitetsområde (fornying) Kaland klatresentral (ny) Turveg Vardetangen 4 (ny) Turveg Årvika 5 (ny) Nærmiljø, Kaland barnehage 6 (ny) Nærmiljø. Kaland barne- og ungdomsskule 7 (ny) Nærmiljø, Årås skule Behandling i Formannskapet : Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-268/13 Tilrådd: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ordinære anlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr 1 (fornying) Klubbhus (fornying) Garderobe i klubbhuset (fornying) Driftsbygg i klubbhuset Ordinære nærmiljøanlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr

11 1 (fornying) Kystbarnehagen aktivitetsområde (fornying) Kaland klatresentral (ny) Turveg Vardetangen 4 (ny) Turveg Årvika 5 (ny) Nærmiljø, Kaland barnehage 6 (ny) Nærmiljø. Kaland barne- og ungdomsskule 7 (ny) Nærmiljø, Årås skule Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-155/13 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande handlingsprogram i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ordinære anlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr 1 (fornying) Klubbhus (fornying) Garderobe i klubbhuset (fornying) Driftsbygg i klubbhuset Ordinære nærmiljøanlegg: Prioritet Søknadsnamn/nr 1 (fornying) Kystbarnehagen aktivitetsområde (fornying) Kaland klatresentral (ny) Turveg Vardetangen 4 (ny) Turveg Årvika 5 (ny) Nærmiljø, Kaland barnehage 6 (ny) Nærmiljø. Kaland barne- og ungdomsskule 7 (ny) Nærmiljø, Årås skule 156/13: Aufera - medfinansiering Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Austrheim kommunestyre løyver kr i ekstra tilskot for kvar av åra 2013 og 2014 dersom det økonomiske situasjonen tilseier at det er nødvendig å henta inn ekstra midlar frå eigarkommunane. Kostnaden vert dekka av avsatt midler i budsjettet.

12 Det er ein føresetnad at dei andre kommunane gjer likelydande vedtak. Behandling i Formannskapet : Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes tilrådd med fylgjande nytt 1. avsnitt: Austrheim kommunestyre sitt vedtak i K-sak 146/12 vert oppheva. FS-256/13 Tilrådd: Austrheim kommunestyre sitt vedtak i K-sak 146/12 vert oppheva. Austrheim kommunestyre løyver kr i ekstra tilskot for kvar av åra 2013 og 2014 dersom det økonomiske situasjonen tilseier at det er nødvendig å henta inn ekstra midlar frå eigarkommunane. Kostnaden vert dekka av avsatt midler i budsjettet. Det er ein føresetnad at dei andre kommunane gjer likelydande vedtak. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-156/13 Vedtak: Austrheim kommunestyre sitt vedtak i K-sak 146/12 vert oppheva. Austrheim kommunestyre løyver kr i ekstra tilskot for kvar av åra 2013 og 2014 dersom det økonomiske situasjonen tilseier at det er nødvendig å henta inn ekstra midlar frå eigarkommunane. Kostnaden vert dekka av avsatt midler i budsjettet. Det er ein føresetnad at dei andre kommunane gjer likelydande vedtak. 157/13: Permisjon frå politiske verv Øivind Levinsen Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Øivind Levinsen får permisjon frå vervet sitt som 1. vararepresentant til kommunestyret i heile Når han er tilbake i Austrheim trer han inn att i vervet som vararepresentant til kommunestyret. Permisjonen er gjeve etter ledd. Marita Langøy Bru rykker opp som 1. vararepresentant i kommunestyret Øvrige permisjoner i verv vert ivaretatt tilsvarande som for Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-157/13 Vedtak: Øivind Levinsen får permisjon frå vervet sitt som 1. vararepresentant til kommunestyret i heile 2014.

13 Når han er tilbake i Austrheim trer han inn att i vervet som vararepresentant til kommunestyret. Permisjonen er gjeve etter ledd. Marita Langøy Bru rykker opp som 1. vararepresentant i kommunestyret Øvrige permisjoner i verv vert ivaretatt tilsvarande som for /13: Permisjon frå politiske verv Kate Bentzen Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kate Bentzen får permisjon frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant i perioden til 01.juli Når permisjonstida er slutt trer ho inn att i vervet som kommunestyrerepresentant og vararepresentant til formannskapet. Permisjonen er gjeve etter ledd. Merethe Rikstad Tresvik vert fast representant i kommunestyret i permisjonstida og Terje Håland rykker opp som 1. varamann til formannskapet og administrasjonsutvalet for perioden til Valnemnda kjem med framlegg til medlemmer i fylgjande utval i permisjonstida: -Samarbeidsutvalet Kaland skule -Taksutvalet for eigedomsskatt -Medlem i eldrerådet -Medlem i valnemnda ( leiar) Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-158/13 Vedtak: Kate Bentzen får permisjon frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant i perioden til 01.juli Når permisjonstida er slutt trer ho inn att i vervet som kommunestyrerepresentant og vararepresentant til formannskapet. Permisjonen er gjeve etter ledd. Merethe Rikstad Tresvik vert fast representant i kommunestyret i permisjonstida og Terje Håland rykker opp som 1. varamann til formannskapet og administrasjonsutvalet for perioden til Valnemnda kjem med framlegg til medlemmer i fylgjande utval i permisjonstida: -Samarbeidsutvalet Kaland skule -Taksutvalet for eigedomsskatt -Medlem i eldrerådet -Medlem i valnemnda ( leiar)

14 159/13: Ymse val for perioden Rådmannen sitt framlegg vedtak: Austrheim kommunestyre gjer fylgjande val: 1. Nytt lagrettemedlem for Anne Dahle Austrheim for perioden vert Sonja Håland 2. Ny politisk representant i Årås barnehage for Mariell Sundfjord Storebø for perioden vert Merethe Rikstad Tresvik. 3. Ny meddommar i Nordhordland tingrett for Mariell Sundsbø Storebø for perioden til vert Lillian Eltvik Dyrnes. 4. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i Aufera vert Arne Kästel 5. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i tingretten vert Arne Kästel 6. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i valnemnda vert Torunn Karlsen Fellesframlegg: 1. Nytt lagrettemedlem for Anne Dahle Austrheim for perioden vert Sonja Håland 2. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i Aufera vert Arne Kästel 3. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i tingretten vert Arne Kästel 4. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i valnemnda vert Torunn Karlsen Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS-159/13 Vedtak: 1. Nytt lagrettemedlem for Anne Dahle Austrheim for perioden vert Sonja Håland 2. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i Aufera vert Arne Kästel 3. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i tingretten vert Arne Kästel 4. Nytt varamedlem for Joakim Kjenes i valnemnda vert Torunn Karlsen 160/13: Sentrumspark midlar til oppstart Rådmannen sitt framlegg til tilråding: Rådmannen får mynde til å starta med tilrettelegging av arbeidet med sentrumsparken slik det går fram av denne saksutgreiinga. Fylgjande fond skal nyttast til arbeidet Fond Tusenårsstad

15 Fond Planl.vegpr Kommunehus M. Torg Rådmannen får mynde til å nytta inntil av desse midlane i tillegg til dei som står att av løyvinga til forprosjektet. Behandling i Formannskapet : Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-271/13 Tilrådd: Rådmannen får mynde til å starta med tilrettelegging av arbeidet med sentrumsparken slik det går fram av denne saksutgreiinga. Fylgjande fond skal nyttast til arbeidet Fond Tusenårsstad Fond Planl.vegpr Kommunehus M. Torg Rådmannen får mynde til å nytta inntil av desse midlane i tillegg til dei som står att av løyvinga til forprosjektet. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-160/13 Vedtak: Rådmannen får mynde til å starta med tilrettelegging av arbeidet med sentrumsparken slik det går fram av denne saksutgreiinga. Fylgjande fond skal nyttast til arbeidet Fond Tusenårsstad Fond Planl.vegpr Kommunehus M. Torg Rådmannen får mynde til å nytta inntil av desse midlane i tillegg til dei som står att av løyvinga til forprosjektet. 161/13: Kalveneset byggefelt - søknad om anleggsbidrag og moms-refusjon Rådmannen sitt framlegg til tilråding: 1. Austrheim kommunestyre vil gi anleggsbidrag på 60 % for dette anlegget i Kalveneset byggefelt: Vann leidning frå kum ved sjø til grensa mot 160/3 Kr % av prosjekteringskostnader for VA. Kr Sum anleggsbidrag Kr Utbetaling av anleggsbidrag vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. 2. I tillegg vil Austrheim kommune søkja å få refundert mva etter justeringsregelen på tilsaman Kr ,50. Utbyggar får refundert dette beløpet dersom det vert godkjent av Skatt Vest.

16 Behandling i Formannskapet : Ordføraren orienterte om søknad frå oppsitjarane i Baløy om framføring av vatn. Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd. FS-270/13 Tilrådd: 1. Austrheim kommunestyre vil gi anleggsbidrag på 60 % for dette anlegget i Kalveneset byggefelt: Vann leidning frå kum ved sjø til grensa mot 160/3 Kr % av prosjekteringskostnader for VA. Kr Sum anleggsbidrag Kr Utbetaling av anleggsbidrag vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. 2. I tillegg vil Austrheim kommune søkja å få refundert mva etter justeringsregelen på tilsaman Kr ,50. Utbyggar får refundert dette beløpet dersom det vert godkjent av Skatt Vest. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS-161/13 Vedtak: 1. Austrheim kommunestyre vil gi anleggsbidrag på 60 % for dette anlegget i Kalveneset byggefelt: Vann leidning frå kum ved sjø til grensa mot 160/3 Kr % av prosjekteringskostnader for VA. Kr Sum anleggsbidrag Kr Utbetaling av anleggsbidrag vert ikkje utbetalt før underskriven utbyggingsavtale føreligg. 2. I tillegg vil Austrheim kommune søkja å få refundert mva etter justeringsregelen på tilsaman Kr ,50. Utbyggar får refundert dette beløpet dersom det vert godkjent av Skatt Vest. 162/13: Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste 2014 vert godkjent slik den ligg føre, med følgjande tillegg:

17 Det vert 70 % reduksjon av gebyra etter forureiningslova og 70% reduksjon etter planog bygningslova når det gjeld søknadspliktige tiltak, der det i dag er eldre avlaupsanlegg. Forskrifta trer i kraft den Vedtaket er heimla i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) av 27. juni Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 (matrikkellova) 32 og Forskrift av 26. juni 2009 nr 864 (matrikkelforskrifta) 16 Lov om eierseksjoner av 20. mars Lov om vern mot forurensning av 13. mars 1981 nr 6 52 a og Forskrift av 5. mai 2003 nr 1909 om delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker 27 a og Forskrift av 14. desember 2011 nr 1336 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Lov om havner og farvann av 17. april Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS-162/13 Vedtak: Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste 2014 vert godkjent slik den ligg føre, med følgjande tillegg: Det vert 70 % reduksjon av gebyra etter forureiningslova og 70% reduksjon etter planog bygningslova når det gjeld søknadspliktige tiltak, der det i dag er eldre avlaupsanlegg. Forskrifta trer i kraft den Vedtaket er heimla i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) av 27. juni Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 (matrikkellova) 32 og Forskrift av 26. juni 2009 nr 864 (matrikkelforskrifta) 16 Lov om eierseksjoner av 20. mars Lov om vern mot forurensning av 13. mars 1981 nr 6 52 a og Forskrift av 5. mai 2003 nr 1909 om delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker 27 a og Forskrift av 14. desember 2011 nr 1336 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Lov om havner og farvann av 17. april

18 163/13: Møteplan 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Møteplan for 2014 vert godkjent slik den ligg føre Fellesframlegg: Møteplan for 2014 vert godkjent slik den ligg føre med fylgjande endringar/tillegg: Nytt møte i formannskapet den Nytt møte i kommunestyret den Kommunestyremøte den går ut. Flytting av budsjettkonferanse frå til Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS-163/13 Vedtak: Møteplan for 2014 vert godkjent slik den ligg føre med fylgjande endringar/tillegg: Nytt møte i formannskapet den Nytt møte i kommunestyret den Kommunestyremøte den går ut. Flytting av budsjettkonferanse frå til

19

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.09.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.09.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 2 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 008/14-014/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 07.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Kantina på Kommunehuset Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 10.11.2016 Møtestad: Øksnes Grendahus Møtetid: 13:00 19:45 Frammøtestad er servicekontoret på kommunehuset. Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2000 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.07.2014 Møtestad: Kommunehuset - Austrheimstova Møtetid: 18:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00-11.45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2030 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.03.2016 Møtestad: Kantina - Kommunehuset Møtetid: 17:00-17:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V)

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V) Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 08.01.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Ernst

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.04.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-12:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-1030 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-22:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09: Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 3 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 3 Møtedato: 30.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1400 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 015/14-028/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.11.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 16.03.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1145 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 26.01.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 12:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18.00-21.30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 14.01.2015 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 15.06.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 10:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 29.11.2012 Møtetid: Kl. 13:30 15:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 050/12-054/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.05.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00-13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 03.12.2013 Møtetid: Kl. 08:40 09:05 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 051/13-055/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 02.09.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-20:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:30 Sak 257/14 er ikkje offentleg - eigen protokoll Sak 258/14 er offentleg etter val

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Vedtaksprotokoll Kraftfondsstyret Møte nr 6, den 09.09.2013 Side 1 av 1 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Den 09.09.2013 kl 16.20 17.05, heldt Kraftfondsstyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

2 av 8

2 av 8 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 15:00-16:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Formannskapet. Møteprotokoll Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 02.12.2013 Møtetid: Kl. 10:00 11:55 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 077/13-084/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 10/ /7112 FA-P Særutskrift - Val av Bergen og Omland havneråd

Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 10/ /7112 FA-P Særutskrift - Val av Bergen og Omland havneråd Bergen og Omland havnevesen Postboks 6040 Melding om vedtak 5892 BERGEN Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 10/1112-11/7112 FA-P09 24.11.2011 Særutskrift - Val av Bergen og Omland havneråd 2012-2015

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmann, og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 26.11.2013 Møtetid: 15:00-15.40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 4, inkludert 2 varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE h Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2300 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 023/17-033/17 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Eirik

Detaljer

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg INNKALLING MØTE 04/15 Møtedato: 03.06.2015 Møtestad: Måseide skule Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2011 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 017/11-025/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 15.10.2013 Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13 Brattvåg Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen H Rolf Longva KRF Åge

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Åshild Bergsvik Karlsen

Detaljer

FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 08.10.2009 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 102/09-115/09 Følgjande medl. møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge Andre Njåstad Jostein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal Anders Haugen Parti Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 09.09.2010 Møtetid: 15:00-18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 07.11.2016 Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Olaug

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varaordførar Tormod Hvattum Lasse Rindal Nils Olav Moen. Einar Ebbesen Brita Hoel Drage

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varaordførar Tormod Hvattum Lasse Rindal Nils Olav Moen. Einar Ebbesen Brita Hoel Drage Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Vanylven Golfklubb, Eidså Møtedato: 09.10.2006 Tid: 14.30. Tor Inge Nygård orienterte om Vanylven Golfklubb Møtet vart sett kl. 14.50. Møtet

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 17.03.2016 Møtestad: Møterom Børilden Møtetid: 10:00 16:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00

Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17:00 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Renate Grande Skodje Terje Vadset Lidvar Giskeødegård Gunnar Hauge Modolf Hareide

Detaljer

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: 15:00-15:50 Møtestad: Kommunehuset Av 10 medlemmer møtte 9. Desse medlemene møtte ikkje: Birthe Skar-Moum

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Inge

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.11.2015 Tid: 14:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 19.09.2011 Møtetid: Kl. 08:30 10:45 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 070/11-073/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-16:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer