Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti. Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti"

Transkript

1 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten LEDER H Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Ann-Heidi Paulsen Orvik MEDL AP Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Frå administrasjonen møtte: Namn Dagfinn Aasen Ann Torill Vaksvik Stilling Rådmann Sekretær Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Helge Orten Magne Reiten Frits Inge Godø sign. sign. sign. Åshild B. Karlsen sign. Ann Heidi P. Orvik sign.

2 SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 07/102 PS 07/103 PS 07/104 Godkjenning av protokoll Referatsaker Delegerte saker PS 07/105 Abonnementsavgift for tryggleiksalarm /707 PS 07/106 PS 07/107 Gebyr for renovasjon og slamtømming andre gongs behandling Lokal forskrift om gebyr for oppfølgjing av handel med fyrverkeri i Midsund kommune 2007/ /642 PS 07/108 Spelemidlar prioritering av innkomne søknader 2007/747 PS 07/109 GassROR IKS - Samarbeidsavtale III 2006/577 PS 07/110 Etablering av NAV Midsund 2007/749 PS 07/111 Evaluering av interkommunalt havnesamarbeid i Romsdal 2007/753 PS 07/112 Finansforvaltning - finans- og økonomireglement for Midsund kommune 2007/764

3 Teknisk sjef Inge Rakvåg orienterte om merknadane til Reguleringsplan Midsund sentrum 1.gongs offentleg høyring og ettersyn. Sak 07/112 Finansforvaltning finans- og økonomireglement for Midsund kommune/ vart delt ut i møte og kjem i tillegg til saklista Det var ingen merknad til innkalling og sakliste PS 07/102 Godkjenning av protokoll Protokoll frå møte i formannskapet samrøystes godkjent Protokoll frå møte i formannskapet samrøystes godkjent PS 07/103 Referatsaker Referatsak nr. 8: Referatsak nr. 19: Referatsak nr. 20: Referatsak nr. 22: Referatsak nr. 28 Referatsakene vart tatt til orientering. Møre og Romsdal fylke/fylkesstatistikk 2007 bestill til kommunestyremedlemane Statens Vegvesen/Innspill frå kommunene til Statens Vegvesen Region Midt i forbindelse med regional transportplan ordføraren utarbeider forslag til innspill Finansdepartementet/Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen innspill ordføraren blir bedd om å sjå på saka Sakspapira til representantskapsmøta i GassROR IKS skal i ettertid leggast med sakspapira Lotteri- og stiftelsestilsynet/informasjon om overføring av politiet sine oppgåver med lotteriforvaltning til Lotteritilsynet frå 1.januar 2008 leggast ut som orientering på heimesida Referatsakene vart tatt til orientering. PS 07/104 Delegerte saker Sakene blei tatt til orientering Sakene blei tatt til orientering

4 PS 07/105 Abonnementsavgift for tryggleiksalarm Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen blir kr ,- i Behandling i Eldrerådet Leiar Nella Tangen remma følgjande forslag til endring; Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen blir kr ,- i Nytt forslag til vedtak vart samrøsytes vedteke. Vedtak i Eldrerådet Abonnementsavgift for tryggleiksalarm tilknytt vaktsentralen blir kr ,- i Behandling i Formannskapet Helge Orten (H) fremma følgjande forslag: Forslag fremma av Helge Orten (H) samrøystes vedteke. Vedtak i Formannskapet Helge Orten fremma følgjande forslag: Forslag fremma av helge Orten (H) samrøystes vedteke.

5 PS 07/106 Gebyr for renovasjon og slamtømming andre gongs behandling Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2008 og gebyr for slamtømming 2008 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2008 og Gebyr for slamtømming Det blir teke atterhald om at dei nye prisane vi har fått oppgjeve frå RIR vert godkjent i Styret/Representantskapet, slik at dei fire typane avfall til saman vert lik prisen for eit standard abonnement (hushaldningsabonnement). Med heimel i Forureiningslova 34, blir gebyr for renovasjon 2008 og gebyr for slamtømming 2008 vedteke slik det går fram av vedlegg Gebyr for renovasjon 2008 og Gebyr for slamtømming Det blir teke atterhald om at dei nye prisane vi har fått oppgjeve frå RIR vert godkjent i Styret/Representantskapet, slik at dei fire typane avfall til saman vert lik prisen for eit standard abonnement (hushaldningsabonnement). PS 07/107 Lokal forskrift om gebyr for oppfølgjing av handel med fyrverkeri i Midsund kommune Lokal forskrift om gebyr for oppfølgjing av handel med fyrverkeri i Midsund kommune vert godkjent. Vedtaket vert fatta med heimel i 9 2 i Forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff. Etter 4 i forskrifta vert det fastsett slikt gebyr for å dekkje utgiftene med oppfølgjing av handel med fyrverkeri frå : Handel og fyrverkeri klasse II og III: a.) Oppfølgjing av ordinær søknad frå aktør som tidlegare har hatt løyve til sal av fyrverkeri, inkludert tilsyn med utsalsstaden i salsperioden. Kr 1 100,- b.) Oppfølgjing av nye søkjarar, samt søkjarar der det er skjedd endringar med vesentleg betydning, inkludert eit tilsyn under behandling av søknaden. Kr 1 450,- c.) Ekstra oppfølgjing dersom utsalsstaden ikkje er i samsvar med løyve. Kr. 700,-

6 Handel med fyrverkeri klasse IV d.) Behandling av søknad Kr. 700,- d.) Dersom det i tillegg må gjennomførast tilsyn vert det fakturert etter gjeldande timesats. Det var fremma følgjande forslag: Forslag fremma i møte vart samrøystes vedteke PS 07/108 Spelemidlar prioritering av innkomne søknader Midsund kommune gjer følgjande prioritering av søknader til statlege spelemidlar 2008; Pri. Søkjar Tiltak Totalkostnad Tippemidlar Forhåndsgodkjent Midsund Flerbrukshall , ,- Kirke- og kulturdep (KKD) Midsund Midsund barnehage Søre Midøy velforeining Friidrettsbane , ,- Midsund kommune, Bøen leik & park , ,- Bålhus/ nærmiljøanlegg Midøy skule , ,- Ann Heidi P. Orvik (AP) bad om å få vurdert sin habilitet. Ho vart samrøystes kjent inhabil. 4 voterande. Det vart fremma forslag til følgjande prioritering: Midsund kommune gjer følgjande prioritering av søknader til statlege spelemidlar 2008; Pri. Søkjar Tiltak Totalkostnad Tippemidlar Forhåndsgodkjent 1 Midsund Friidrettsbane , ,- Midsund kommune, 2 Midsund Flerbrukshall , ,- Kirke- og kulturdep (KKD)

7 3 Søre Midøy velforeining 4 Midsund barnehage Bålhus/ nærmiljøanlegg Midøy skule , ,- Bøen leik & park , , Forslag fremma i møte vart samrøystes vedteke Midsund kommune gjer følgjande prioritering av søknader til statlege spelemidlar 2008; Pri. Søkjar Tiltak Totalkostnad Tippemidlar Forhåndsgodkjen t 1 Midsund 2 Midsund 3 Søre Midøy velforeining 4 Midsund barnehage Friidrettsbane , ,- Midsund kommune, Flerbrukshall , ,- Kirke- og kulturdep (KKD) Bålhus/ nærmiljøanlegg Midøy skule , ,- Bøen leik & park , ,- PS 07/109 GassROR IKS - Samarbeidsavtale III Kommunestyret godkjenner revidert Samarbeidsavtale III, datert Kommunestyret godkjenner revidert Samarbeidsavtale III, datert PS 07/110 Etablering av NAV Midsund Kommunestyret tek saka til orientering

8 Ann Heidi P. Orvik (AP) bad om å få vurdert sin habilitet. Ho vart samrøystes kjent habil. Kommunestyret tek saka til orientering PS 07/111 Evaluering av interkommunalt havnesamarbeid i Romsdal Midsund kommune har erfart at prøveordninga med Molde og Romsdal Havn (MRH) IKS har vist seg nyttig og i samsvar med dei forventningane som kommunen har hatt. Midsund kommune finn det formålstenleg å bli med i MRH IKS i ei permanent ordning basert på Kommunelovas 27, lov om IKS og selskapets vedtekter. Midsund kommune har erfart at prøveordninga med Molde og Romsdal Havn (MRH) IKS har vist seg nyttig og i samsvar med dei forventningane som kommunen har hatt. Midsund kommune finn det formålstenleg å bli med i MRH IKS i ei permanent ordning basert på Kommunelovas 27, lov om IKS og selskapets vedtekter. PS 07/112 Finansforvaltning - finans- og økonomireglement for Midsund kommune 1 Formannskapet tek saka til orientering. 2 Formannskapet ber om at det blir lagt fram sak for kommunestyret til første møte i 2008 om nytt/oppdatert finans- og økonomireglement 1. Formannskapet tek saka til orientering.

9 2. Formannskapet ber om at det blir lagt fram sak for kommunestyret til første møte i 2008 om nytt/oppdatert finans- og økonomireglement

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Åshild Bergsvik Karlsen MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 29.04.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Ann-Heidi Paulsen Orvik Medlem AP Helge Orten

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 19.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad Medlem SP Bjørn Wang Medlem

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Robin Mikal Sørlie NESTL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 12.12.2013 Tid: 10:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad Medlem SP Bjørn Wang Medlem

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Kommunestyret MØTEINNKALLING

Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING MØTEDATO: 16.02.06 STAD: TID: 15:00 Kantina, Midsund sjukeheim Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf 71 27 05 00. Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Gerd Nakken Jan Heltne FRP

MØTEPROTOKOLL. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Gerd Nakken Jan Heltne FRP VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Forvaltningsstyret Møtestad: Salongen i 2. etg., Samfunnshuset Dato: 18.11.2014 Tid: 15:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lars Peder Barstad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer