Møt oss på stand H MEDIEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN"

Transkript

1 Møt oss på stand H MEDIEPLAN

2 Tunneler: Det finnes rundt 1000 vegtunneler i Norge med en samlet lengde på over 800 kilometer. Årlig bygges det kilometer nye tunneler.

3 Veksten fortsetter på veg til glede for alle Også 2015 blir et spennende år med rekordhøy aktivitet innen vegsektoren her til lands. Statsbudsjettet varsler vekst både på utbygging, drift og vedlikehold. Våre Veger er din selvsagte samarbeidspartner enten du skal holde deg oppdatert eller finne nye kunder. Stor aktivitet og økende investeringer gir oss mye å skrive om. Nye og store prosjekter kommer. Den offentlige vegforvaltningen skal gjennom store endringer, og nye finansierings- og utbyggingsmodeller skal tas i bruk. Vi lover å være på plass og sørge for at du er oppdatert. Vi skal bringe deg nyhetene, og fortelle deg om politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som bygger og vedlikeholder vegene samt maskinene og utstyret som kreves for å få det til. Målet er at du som leser ikke skal klare deg uten Våre Veger. Og til deg som er annonsør føler vi oss trygge når vi sier at den rette målgruppen innen vegsektoren finner du hos oss! Vi finnes både på nett og papir, men stoffet er forskjellig. Det kjappe, dagsaktuelle nyhetsstoffet med særlig fokus på anbud og tildelinger av store vegoppdrag finner du på våre nettsider vareveger.no, sammen med blant annet vegkalenderen og vår søkbare produktguide. I papirutgaven finner du det gode lesestoffet reportasjene fra hele landet, de spennende menneskene og de mange prosjektene som er under arbeid. Vi er også opptatt av hvordan vi presenterer stoffet. Derfor er det i Våre Veger du finner den spenstigste layouten og de beste bildene. Ansvarlig redaktør >> JARLE SKOGLUND Telefon >> >> VÅRE VEGER I 2015

4 Asfalt: Årlig produseres det rundt 6,5 millioner tonn asfalt med en verdi på cirka fem milliarder kroner. Asfalt er en viktig del av satsingen på vedlikehold som det legges opp til i Nasjonal Transportplan.

5 Fast i hver utgave PÅVEG INN STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG >> NORDENS >> PÅ VEG INN Åpningssiden «På veg inn» fokuserer på hva som skjer i bransjen akkurat nå. I bunnen på denne siden er det satt av plass til en 1 4-sides annonse. Lederen og innhold kommer på neste oppslag. I bunnen på side 6 og 7 er det satt av plass til liggende 1 4-sides annonser. ALLTID OPPDATERTE NYHETER: FOTO: TORE WUTTUDAL / NN/SAMFOTO INNHOLD >> NORDENS STØRSTE Trange tilstander 100 millioner kroner kan bli prisen for å flytte traseen for ny Mjøsbru med 50 meter ved Moelv. OG TRAFIKK 111 Et mageplask? Er Fremskrittspartiet sin egen verste fiende når de i disse dager prøver å overbevise oss om at deres satsing på samferdsel er det beste noen regjering kunne oppnå? Vi spør fordi overraskende mange bransjeorganisasjoner og samferdselspolitikere har vært negative i sine uttalelser omkring det første ordentlige vegbudsjettet signert av en blå-blå regjering. >> LEDER 64 og bruer som rehabiliteres >> PÅ VEG INN >> PÅ VEG >> AKTUELT >> PÅ LANDEVEGEN: Yan Friis, programleder Tlf. 26,8 milliarder til veger neste år vilt Dyr sykkelsatsing i København NCC skal bygge Småpudden bru >> PROFILEN: OG TRAFIKK 360 kilometer i Sverige. besluttet i oktober 2009, etter anmodfns økonomiske kommisjon for Europa å anbefale ruten mellom Hønefoss ning fra både den svenske og norske regjering, -alt tili 2012 var Bergen Oslo den eneste og Gävle som Europavei. Frem til forlengelsen pukkverk E16. strekningen som noen gang har blitt skiltet 2014 våre veier_kvart.indd Riksrevisjonen gir nok en gang Vegvesenet kritikk i sin årlige revisjon for styringen av konsulentkontrakter. Verste eksempel er utarbeidelsen av KVU for hovedvegnettet i Moss og Rygge. Der var kontraktsummen kroner, mens sluttkostnaden endre på 4,2 millioner kroner. Overskridelsen ble dermed på 897 prosent, viser en oversikt fra Vegdirektoratet. Gjennomsnittlig overskridelse i de 70 kontraktene Riksrevisjonen har gått 50 avhengige av å kjøpe konsulenttjenester for at vi skal få utført oppgavene vi er pålagt. Det er viktig å huske at de bidrar med både kapasitet og kompetanse. De tilbyr ekspertise vi trenger, og noen ganger bidrar de med spesiell kompetanse vi selv o Håndverksveien Langhus Tlf Håndverksveien Laghus Tlf VEGVESEN FOTO: KNUT OPEIDE / STATENS tunnelen, Bildet viser vestre ende av Fannefjord kroner som blir oppgradert for 124,1 millioner av Implenia. oppfor 124,1 millioner kroner skal Implenia gradere Fannefjordtunnelen i Romsdal. Tunnelen koner ikke mer enn 2745 meter lang. Den høye traktsummen skyldes helt spesielle forhold. Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel er oppsom fører fylkesveg 64 under fjorden den let er kalt etter like øst for Molde sentrum. Profi en årst 9. Da den ble åpnet i 1991, hadde den bomdøgnstrafikk på år senere var Siden pengene nedbetalt. Da økte ÅDT til daglig kjører har trafikken økt mye raskere. Nå 4200 biler gjennom tunnelen. fra Som mange andre norske tunneler trafikk90-tallet må den oppgraderes. Nå er midtfelt mengden så stor at den skulle hatt et l T 10,5 med en bredde på en meter og profi ifølge gjeldende retningslinjer. Men en utvidelse hadde blitt svært komplisert. I stedet kompenserer Vegvesenet ved å installere omfattende Fredrik Holth ved Holth-gruppens største mobile knuseverk, for tiden i drift ved Sørli i Stange. Verket er Johnson 1511 med en kapasitet en på opp mot 7000 tonn om dagen. E39 og E136. ber tillegg er den bindeledd mellom Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal rekke svært kostinklu- Fylkesveg 64 har i tillegg en staten om å ta tilbake fylkesveg 64, som nadskrevende punkter, som Atlanterhavsvegen, derer Atlanterhavsvegen. (undertussentunnelen, Fannefjordstunnelen Fylkesveg 64 mellom Kristiansund og ÅndalsSølsnes Åfarnes der omgjort sjøisk) og ferjestrekningen nes via Atlanterhavsvegen og Molde, ble kryssing av over- det arbeides med en undersjøisk fra riksveg til fylkesveg i 2010, da staten Langfjorden. Samferdselssjefen og fylkesrådførte en rekke riksveger til fylkeskommunene. og slett mannen fastslår at fylkeskommunen rett Samferdselssjef Arild Fuglseth og fylkesrådmann stanikke har økonomi til å sørge for en fullgod i ser Romsdal og Møre i Ottar Brage Guttelvik denne dard på disse vegpunktene. ettertid at det var feil av fylket å overta Saken har flere ganger vært drøftet uformelt og mer vegstrekningen fordi den har en annet å be staom blant fylkespolitikerne, og forslaget overordnet funksjon enn de øvrige fylkesvegene. politisk ten ta tilbake fylkesveg 64 samlet bred Det vises til at strekningen har høy årsdøgnsi støtte under behandlingen i oktober. trafikk og en betydelig andel tunge kjøretøy. Solnedgang for Atlanterhavsvegen som fylkesveg? Staten blir bedt om å ta tilbake tidligere riksveg 64. FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TEMA BETONG 10 >> UTGIVER Teknisk Ukeblad Media AS Akersgate 35 PB 380 Sentrum, 0102 Oslo Adm. dir./ansvarlig redaktør: Jan M. Moberg >> VAREVEGER.NO er Nordens største fagblad for veg, anlegg og trafikk. Bladet retter seg mot alle aktører innen vegmiljøet og er en viktig mediekanal for leverandørene til vegmiljøet. Nyhetsstoff og fagartikler skal være gode informasjonskilder for leserne. 2/17/2014 8:45:10 AM >> TEMA PUKK OG GRUS >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD >> SALGSAVDELING SALGSSJEF Steinar Alvestad Tlf.: ABONNEMENT Tlf.: >> DESIGN/LAYOUT Teknisk Ukeblad Media AS >> TRYKK Artko AS >> OPPLAG eksemplarer >> ABONNEMENT 795 kroner 1 gjennom er på 111 prosent. Kritikken retter seg mot anskaffelsesprosedyrene våre knyttet til kjøp av konsulenttjenester. I rapporten får vi ikke kritikk for at vi har brukt pengene feil, men vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Jane Bordal (bildet). Slik forklarer hun at Vegvesenet bruker 3,2 milliarder kroner på kjøp av konsulenttjenester: Vegvesenet er pålagt svært mange oppgaver, og oppgavemengden har økt betydelig de siste årene. Vi er rett og slett Ingen har skrudd opp forventningene mer enn Høyre og Fremskrittspartiet selv. Vi ventet på et skikkelig løft for både investeringer og vedlikehold i forslaget til samferdselsbudsjett. I forhold til behovet for vedlikehold kommer vi ikke langt med påslaget som er lagt inn. Og på investeringssiden blir det omtrent som i år. Derfor mener mange at det ble et mageplask. Arbeidsvarsling og utarbeidelse av planer OPPDATERTE NYHETER: ALLTID Permanent skilting og utleie Implenia oppgraderer Høytryk ksvask nelen Fannefjordtun Gravearbeider Monteringsarbeider sikkerhetstiltak. Et av tiltakene er å utvide viftekapasiteten er bare betydelig. Viftene i som er i tunnelen nå får en dimensjonert for å ta unna eksos. De nye brann helt annen kapasitet. De kan ventilere en buss, et på 50 kw. Det tilsvarer en brann i en også vogntog eller to store varebiler. Det skal automonteres 52 overvåkingskameraer med matisk hendelsesdetektering, det skal sprenges monteen snunisje og to havarinisjer, og det skal res nødstasjoner med 62,5 meters mellomrom. Alt elektrisk utstyr blir skiftet ut. I den forbindeloppgraderingen av Fannefjordtunnelen full- 11 ALLTID OPPDATERTE NYHETER: OKTOBER 2014 Seks betongbruer i nord utpekt for rehabilitering Driver stort langs Mjøsa >> SIDE 72 Holth-gruppen leverer digre knuste masser til Fellesprosvolum med jektet i Hedmark. B J Ø R N O L AV A M U N D S EN MASKIN&UTSTYR O ETER >> TIPS OSS OM PRODUKTNYH Atlanterhavsvegen >> Nye betongregler kan gjelde fra 2016 OKTOBER 2014 >> SIDE 68 ALLTID OPPDATERTE NYHETER: SOLUTIONS FOR ROAD MAINTENANCE nordicroads.as PÅ VEG UT John Deeres nye kompakt traktorer Markedsleder styrker posisjonen 63 NORSKJÆR OG JOMA 6000 INGRID DAHL HOVLAND ADM. DIR. I SPENNCON NORSKJÆR et komplett produktutvalg for vedlikehold av vinterveier. JOMA 6000 I september overtok Spenncon, som veiskjær. inngår i Consolis-konsernet, Med dette styrker Consolis aller beste driften av AS Betong. seg i Norge og gir Spenncon posisjon som markedsled muligheten til å videreutvikl er med fremtidsrett Nordic Roads AS e sin ede løsninger i råbygg. Direktør Poulsonsgate, 4100 Jørpeland markedets kanskje stofforbruk serier. Firehjuls erstatter John Deeres gamle og 3R- og 4R-serien av kompakttraktorer og firesylindre og 4066R er utstyrt med kraftfulle tretrekkerne 3033R, 3038R, 3045R, 4049R ehydro-transmisjon, har John Deeres velkjente automatiske Yanmar-dieselmotorer på hk. De foroverpedal og hydrostatisk enhet kun ved å bruke separat som kombinerer en tretrinns elektronisk for maksimal traktorens hastighet til motorbelastning bakoverpedal. LoadMatch justerer automatisk tykt gress. nyttig når du flytter tung last eller klipper ytelse uten å kvele motoren, noe som er De nye kompakttraktorene 4052 R fra John Deeres 4R-serie har automatisk ehydro-transmisjon. Sier fra når jobben er ferdig T E K S T: O L A H E S S T V ED T / Med overtakelse av driften av AS Betong med 130 ansatte vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder n på Atlas Copcos og styrke Den nye kompakteringsindikatore vår posisjon i Rogaland, sier administrerende tid og penger. Tekno- direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon. reverserbare LG500-plate sparer deg for og for høy jordtidligere i år godkjente Konkurransetilsyne logien bidrar til å redusere maskinslitasje t Spenncons den reverserbare overtakelse pakking. Kompakteringsindikatoren på av AS Betong. i platen og angir tære betongprodukter, Selskapene tilbyr komplemenlg500-platen måler vibrasjonsmønstrene og oppkjøpet aten. stand til å levere slipte betongfasader setter Spenncon i hvor mye jordpakking det er under overfl til bygg. midten av spaken, Ifølge Dahl Hovland, som Kompakteringsindikatoren er montert på er sivilingeniør fra berglinjen system av på NTH, vil utviklingen av betong som og systemet kommuniserer via et oversiktlig signaliserer rød, og fremtiden stå sentralt i Spenncons byggemateriale for indikatorlamper. De tre lysene, gul, grønn videre innovasjonsnår den røde lampenarbeid. Det de forskjellige stadier av jordpakking. gjelder både for materialutvikling av betong nådd sin maksimalesom et miljøvennlig jordsmonnet bestemte dette har blinker og fremdriftsrettet bygge materiale og utvikling av bygningselemente jordpakking, og det på tide å stoppe. r: Satsing på høyteknologi i vår industri skal sikre våre kunder industrielle løsninger som møter kravene i markedet. Industriell bygging gir store muligheter for høyere grad av materialeffektivitet, innovative løsninger og lavere kostnader. Betong er et materiale som absorberer både kulde og varme godt, noe som begrenser energibehovet i et betongbygg. Som bygningsmateriale i fasader gir det også nye muligheter i uttrykk, og har store fordeler når det gjelder bestandighet og lave vedlikeholdskostnader over tid. Både Spenncon og AS Betong er lokalisert i Rogalandsregionen. Spenncon produserer på syv fabrikker i Norge. Hva gjør du akkurat nå? Din yndlingsby? I dag har jeg vært på fabrikkbesøk i Sandnes på Foss/ Eikeland. Planleggingsmøte Da sier jeg Bergen, en by med sjel. Jeg er jo vestom budsjett og strategi i lending. Utenlands er det Hvilket annet yrke ville Roma der interessant historie du helst hatt hvis du preger bybildet. kunne velge fritt? Hva liker du best til middag? Pilot i passasjerfly. Det virker fascinerende å kunne fly. Wok! Med fisk og grønnsaker, Hva får deg til å le? Atlas Copcos alt mulig gode råvarer. LG500-plate. Den kjappe, gode replikken er morsom og viktig. Vi må ha glede i hverdagen, Hva slags musikk lytter jeg liker practical jokes. du helst til? Jeg er altetende når det Din kjæreste hobby? gjelder musikk. Hva gjør deg lettest trist Å dra ut i Marka på langrennsski eller sint? eller sykkel er hobbyen min. Uærlighet og uredelighet. Vi bor på I min Korsvoll ved Nordmarka. bransje, byggebransjen, skjer Det er mye reidet desssing i jobben, og jeg må være verre mye utenfor rammene. ute i fritiden. Man skal Hva gjør du helst ikke betale skatter og avgifter i fritiden? og selvsagt Jeg sitter helst ikke inne. ikke være i nærheten av sosial Jeg ser dumping. veldig lite på tv. Ser man deg i Operaen? Hva er din viktigste leveregel? Ja, men veldig sjelden. Jeg skulle gjerne gått oftere. At vi skal skape verdier for våre etterkommere. Det skal skje på ærlig og redelig Hvor var du i sommerferien? vis. Vi seilte leid båt i Adriaterhavet. Hvilken bok har du på nattbordet? I Kroatia. Jeg seilte en del før. Jeg leser romanen Villskudd av Nadine Gordimer. Jeg leser gjerne bøker og Hvem fikk blomster av varierer mellom historie, deg sist? dokumentar og romaner. Mannen min fordi jeg hadde lyst på blomster! Han er snill. «Den kjappe, gode replikken er morsom og viktig.» FOTO: NADIA FRANTSEN E til det Cat leverer nå sin gravemaskin 323 europeiske markedet med maskinstyringssystem som integrert standard. Det betyr at gravedata fra 2D-systemet vises på maskinenes standardmonitor, med posisjoneringsinformasjon som hjelper føreren til å gjennomføre eksakte graveoperasjoner. Cat leverer nå slikt utstyr som standard fordi mer eksakte graveoperasjoner betyr opptil 35 prosent produktivitetsøkning for maskinen og om lag seks prosent lavere driv- 80 >> FAKTA Ingrid Dahl Hovland Alder: 55 år. Sivil status: Gift, tre barn. Gutter på 20 og 25 år og en jente på 30 år. Yrke: Adm. dir. i Spenncon. Aktuell med: Fabrikkoppkjøp i Sandnes >> FAST I HVER UTGAVE 77 har holdt stand i 25 år Maskinkontroll leveres som standard >> PÅ VEG UT Hver utgave avsluttes med «På veg ut» et intervju med en aktuell person. AD. MOMENT >> MASKIN OG UTSTYR Etter temaseksjonen følger et fast oppslag om maskiner og utstyr. På disse sidene er det mulighet for alle typer annonseformater. TEMA: BETONG >> MEDARBEIDERE Bjørn Olav Amundsen Tlf.: Anders Haakonsen Bruer/anleggsnytt Thor Søndenaa Sørlandet Kjell Herskedal Nordvestlandet Ola Hesstvedt FOTO: GOOGLE Vil ikke lenger ha ansvaret for Atlanterhavsve gen Scandia Maskin AS Tel (+47) Konsulentkostnader løper løpsk >> SKANSEN BRU: Det svinger i Trondheim >> FORSIDEFOTO Berit Roald / Scanpix >> REDAKTØR JARLE SKOGLUND Tlf.: år med kvalitet OKTOBER I MØRE OG ROMSDAL: 18 sider NYHETER: o Det mest positive med budsjettforslaget er at det med all tydelighet dokumenterer at de økonomiske tyngdelovene gjelder også for denne regjeringen. Fremskrittspartiet i regjering har ikke alle pengene de slo om seg med i opposisjon. Heldigvis! Alle mål som regjeringen har satt seg er ikke løst på et år, selvsagt. Ketil Solvik-Olsen har rett i at det neste år brukes mer penger på veg enn noensinne. Akkurat like rett som hans forgjengere har hatt når de har sagt akkurat det samme. Fordi budsjettene har økt jevnt og trutt nesten til alle tider E16 er 1180 km lang! Fylkesveg 78: Halsøya Hjartåsen AKTUELT FOR VEG, ANLEGG >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD «Ingen har skrudd opp forventningene mer enn Høyre og Fremskrittspartiet selv.» Nye betongregler kan gjelde fra 2016 Katoder forlenger levetiden med 30 år Seks betongbruer i nord utpekt for rehabilitering Betongeksperter samlet i Oslo Tester betong på svensk veg Betongbruer i kø for oppgradering >> MASKIN OG UTSTYR >> PRODUKTGUIDEN >> PÅ VEG UT: i Nord-Irland, Storbritannia og Londonderry Bjørn Holm-Varsi, Europaveg 16 (E16) går mellomper samferdselssjef ved Oslo), og Gävle i Sverige. Lengden Bergen (med arm fra Hønefoss til Sandvika i Storbritannia, 630 kilometer i Norge og er 1180 kilometer, inkludert 190 kilometer Frode Nilsen, LNS aal.no >> PROSJEKT: NUMMER ÅRGANG >> FYLKESVEG 78: 1,8 milliarder knytter Helgeland sammen >> STATSBUDSJETTET: Kritiske røster til vegbudsjettet >> VEGVESENET: Tester betong på svensk veg >> ATLANTERHAVSVEGEN Verdens tøffeste betongmiljø >> NORDAVINDEN: ALLTID OPPDATERTE Les mer: Standard brurekkverk er lagervare. Vi produserer og tilpasser rekkverk til alle typer brukonstruksjoner Vi har utviklet produkter som forenkler 40 av brurekkverk sjåfører som tenker monteringen 28 millioner kroner ble underskuddet ved Doosans norske fabrikk i LNS-sjef Frode Nilsen 32 dagen er 25. november. rekkverksløsninger til nye bruer 76,3 prosent er gjennomsnittlig beløpsoverskridelse i 70 av Vegvesenet s konsulentkontrakter. En rød tråd for RIFs høstmøte er framtidsscenarioer. Hvordan vil Norge se ut i framtiden? Hvordan kommer vi dit? Statssekretær Per-Willy Amundsen stiller, Ap-leder Jonas Eirik Gahr Støre stiller, Bettina Sandvin stiller, Newth stiller og kanskje du også? Stedet er Ingeniørenes Hus i Oslo, og Hos oss er brurekkverk lagervare, og vi kan leverer omgående! Vi leverer komplette tilpassede ikke har, sier Bordal. >> TEMA Hver utgave har en fast temaseksjon med egen forside i bladet. Vis-à-vis denne inngangssiden er det satt av plass til 1/1-sides temaannonse. Ønsker du å plassere din annonse sammen med redaksjonelt stoff om din bransje, er dette stedet! FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG Norge inn i fremtiden Noen steder i landet preges vegstandarden fortsatt av alderdommelige tilstander. Her fra Måvik ved Berfjorden, i Roan OKTOBER 2014 kommune i Sør-Trøndelag Lalm >> PROSJEKT OG PROFIL Prosjekt- og profilannonser plasseres som regel mellom side 20 og 47. >> PÅ TIMEPLANEN FOTO: TORSTEIN BØE / NTB SCANPIX OKTOBER >> AKTUELT Aktueltsidene teller 12 sider. Vi kan tilby plassering av alle typer annonseformat på disse sidene. OG TRAFIKK 107

6 Temaplan 2015 UTGAVE TEMA MATERIELLFRIST UTGIVELSE Nr. 1 >> ASFALT OG VEGMERKING 14. januar 28. januar Ekstraopplag deles ut på konferansene Asfaltdagen 29. januar og Stein i vei februar Nr. 2 >> OPPMÅLING, GIS OG 11. februar 25. februar >> MASKINSTYRING Spesial: Overvannsdreneing Nr. 3 >> DRIFT OG VEDLIKEHOLD 11. mars 25. mars Spesial: Feiing og grøfterensk Nr. 4 >> VEI OG ANLEGG april 29. april Ekstraopplag deles ut på Vei og Anlegg mai Nr. 5 >> TRAFIKKSIKRING 13. mai 27. mai Spesial: Gate- og vegbelysning Nr. 6 >> BRUER 10. juni 24. juni Nr. 7 >> PUKK- OG GRUSBRANSJEN 12. august 26. august Nr. 8 >> VINTERDRIFT 16. september 30. september Nr. 9 >> BETONG 14. oktober 28. oktober Nr. 10 >> TUNNEL- OG FJELLSIKRING 11. november 25. november

7 >> ANNONSEFORMATER I VÅRE VEGER Format Høydeformat Breddeformat Pris 1/1 side 185 x 265 mm , 1/2 side 90 x 265 mm 185 x 130 mm , 1/3 side 60 x 265 mm 185 x 85 mm , 1/4 side 90 x 130 mm 185 x 62 mm 7.700, 1/8 side 90 x 60 mm 185 x 30 mm 4.200, Midtoppslag 395 x 265 mm , Dobbeltside 395 x 265 mm , Bakside 185 x 233 mm / 210 x 247 mm (+ utf.) , >> BILAG I VÅRE VEGER* Bilag Format Pris under 30 g Andre formater Løst bilag 239 x 205 mm , Pris etter avtale Stiftet bilag 303 x 213 mm , Pris etter avtale Andre bilag Pris etter avtale *) Skal du sende ut en produktkatalog, firmapresentasjon, bedriftsavis, CD eller DM til hele eller deler av vår målgruppe, vil det være langt rimeligere å sende det som bilag i Våre Veger enn med posten. Vi betaler jo allerede en del av portoen for deg. 1/1-side utfallende 1/2-side bredde 1/3-side bredde 1/1-side 1/2-side høyde 1/3-side høyde 1/8-side bredde >> TEKNISK DATA Bladformat: 210 x 297 mm Satsflate: 195 x 265 mm Spaltebredde: 58 mm Innbinding: Stiftet 1/4-side bredde 1/4-side høyde NB! *NB Husk! å legge å legge til 5 til mm 3 millimeter på topp, bunn på og topp, begge bunn sider og begge på utfallende sider på annonser. utfallende annonser. >> GENERELT OM TRYKKFILER Programmer: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator og Acrobat. Filformat: PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG, INDD og AI. Farger: Bør leveres i CMYK (om materiellet mottas i RGB, kan fargene avvike noe). Oppløsning: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet. >> MATERIELLMOTTAK Annonsemateriell sendes til For nærmere info se vareveger.no/annonsere eller ring >> TEMAPLAN 2015

8 Vedlikehold: Etterslepet på norske veger er stort. Vegvesenet har beregn et at det vil koste 45 milliarder kroner å sette i stand riksvegnettet, og 75 milliarder kroner å sette i stand fylkesvegnettet.

9 deler og service. Sluskebårer A SFA LT V ER K Amomatic O y Telefon: FILTER TA N K A N LEG G VA L SER Telefon: Multilux AS Catena AS Multilux AS Brynsveien 12, 0667 Oslo Telefon: Multilux AS LYSARMATURER LYSMASTER Vik Ørsta AS La kundene finne deg Hver måned har vi over lesere. Undersøkelser viser at hvert eksem plar av vårt opplag, på i snitt, leses av fire personer. Våre lesere er blant annet entreprenør er og leverandør er i veg- og anleggsbransjen, samt ingeniører i Statens vegvesen og i alle landets kommuner. >> VÅRE VEGER LESES AV: Anleggsgartnere Avdelingsledere Asfaltentreprenører Entreprenører Forskningsmiljøer Kommuneingeniører Maskinentreprenører Organisasjoner Prosjektledere Bygg- og anleggs ledere Planleggere Rådgivende ingeniører Riksentreprenører Samferdselskontorene Samferdselspolitikere Transportsjefer Trafikkstasjoner Vegingeniører Vegvedlikeholdsentreprenører Vegsjefer >> OG MEDLEMMER I: Foreningen asfalt og veiservice Norsk veg- og trafikkfaglig forening Norsk asfaltforening Norsk betongforening Norsk bergindustri Tekna Nito Norsk forening for fjellsprengningsteknikk >> PRODUKTGUIDEN Veg- og anleggsbransjens leverandørguide på papir og nett. Dette er en rimelig og effektiv måte å nå innkjøpere i offentlig og privat sektor på. Her får du en alfabetisk oversikt over de fleste produkttypene som brukes i bransjen. Tilbakemeldingene fra brukerne er at dette er et nyttig verktøy når du raskt skal finne frem til riktig leverandør. Gunstigere annonse pris skal du lete lenge etter! Pris per linje: kr. 109, Oppføring på fire linjer koster kun kr. 436, per utgave. Bestilling skjer for fem fortløpende utgaver og legges ut på vareveger.no der er alle firmae r og produktgrupper er søkbare med lenker til firmaets nettside. En annonseoppføring i produktguiden gjør det enkelt for dine kunder å finne deg! Salgssjef annonser >> STEINAR ALVESTAD Telefon PRODUKT DIN LEVERANDØRGUIDE guiden ANNONSERER HER? KONTAKTPERSON: STEINAR STEINAR ALVESTAD ALVESTAD TLF.: TELEFON: 360 E-POST: E-POST: ANLEGGSMASKINER Volvo Maskin A S Telefon: Hjullastere, gravemaskiner, dumpere, kompaktlastere, minigravere, multimaskin er, redskapsbærere, trucker, veghøvler, valser, asfaltutleggere, hydrauliske hammere, snø- feie- og klippeutstyr, redskap,» ASFALT A SFA LT R EDSK A P Velde Treproduk ter Rostad Gård, 7730 Beitstad Telefon/fak s: Mobil: Planeringsskyvere asfalt/betong Lenkkitie 14, Paimio, Finland Fak s: Beck Maskin AS Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Telefon: / E-post: ASFALTUTLEGGERE FIBERDOSERINGSUTSTYR Beck Maskin AS Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Telefon: / E-post: FRESEMASKINER L A B O R AT O R IEU T S T Y R» BELYSNING Defa Lighting A S Telefon: E-post: Gatebelysning. Tunnelbelysning. Park- og miljøbelysning. EnergyOptimal AS Telefon: E-post: Ledende på veg- og parkbelysning med armaturer fra CREE Lighting. Thorn Lighting AS Strømsveien 344, 1081 Oslo Fak s: E-post: GATEBELYSNING Telefon: E-post: LED GATEBELYSNING Jernkroken 18, 0976 Oslo Telefon: E-post: EnergyOptimal AS Telefon: E-post: Ledende på veg- og parkbelysning med armaturer fra CREE Lighting. Telefon: E-post: Swarco Norge AS Faks: E-post: LED DEKORBELYSNING LED TUNNELBELYSNING Telefon: E-post: 6150 Ørs ta Telefon: Fak s: E-post: MILJØBELYSNING NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING >>PRODUKTGUIDEN

10 Mer anleggsdrift: I neste tiårsperiode skal det brukes 105 milliarder kroner til drift og vedlikehold av vegnettet. Det er en økning på 17 milliarder fra dagens nivå.

11 Annonser på vareveger.no vareveger.no er et nettsted for ledere, beslutningstakere og fagfolk i veg- og anleggssektoren. Dette er en viktig nyhetskanal for dem som er opptatt av vegbygging, vedlikehold, maskiner, utstyr og trafikk sikkerhet. I tillegg til bransje nyheter har vi en egen nettredaksjon som publiserer saker om anbud og anbudsinnbydelser. >> ANNONSEFORMATER PÅ NETT 1 Toppbanner Format: 980 x 300 pix. Pris per måned: kr , 1 2 Stillingsbanner Format: 300 x 150 pix. Pris per måned: kr , 3 Midtbanner Format: 600 x 150 pix. Pris per måned: kr , 4 Netboard Format: 580 x 400 pix. Pris per måned: kr , 5 Profilbanner Format: 300 x 150 pix. Pris per måned: kr , 6 Annonsebilag/banner Format: 600 x 200 pix. Pris per måned: kr , Banner i Våre Vegers nyhetsbrev Format: 768 x 150 pix. Pris per uke: kr , Plassering: Under toppsakene midt i nyhetsbrevet (kun en annonsør) Nyhetsbrevet sendes ut hver torsdag til over unike e-postadresser >> GENERELT OM NETTFILER Filformat: GIF, JPG, PNG, rich media (flash og HTML) Oppløsning: 72 dpi. Farger: RGB 6 >> MATERIELLMOTTAK Annonsemateriell sendes til For nærmere info se vareveger.no/annonsere eller ring >> ANNONSERING PÅ VAREVEGER.NO

12 >> ABONNER PÅ VÅRE VEGER OSLOFJORDFORBINDELSEN: tunnelen bak oss >> FELLESPROSJEKTET: En bit av E6 blir forsinket asfaltslitasje >> MANGE UTEN KONSESJON: Masseuttak kan bli stoppet >> GJENBRUKSASFALT: Nedtur i Agder >> STADIG FÆRRE VEGOPPDRAG: >> VEGDIREKTØR TERJE MOE GUSTAVSEN OM: Forandringene Sykdommen Dødsulykkene >> PROFILEN: Den nye entreprenørlederen Vårens store krafttak >> FULLE FERGER: Ingen planer om økt kapasitet De dyre tragediene Bråstopp for varm asfalt >> FEIER VEKK TONN GRUS: >> SIDSEL SANDELIEN: Jubileumssjefen >> KOMMENTAR: Jubileum med omelettsmak >> VEGVESEN-VETERANER UTFORDRER LEDELSEN: Svak oppfølging gir kostbare feil >> E39 HJARTÅBERGET: Imponerende, men dyrt >> KOMITÉLEDEREN: Linda Hofstad Helleland >> E6 GUDBRANDSDALEN: Full fart på mer enn tre mil til himmels >> ARENDALSUKA: Vegdebatt uten distriktsprofil De har bygd landets mest lønnsomme veg >> Godt i gang med 462 meter bru >> KARI H. BERNTSEN: Selger pukk for 400 millioner i året Oppe av grøfta >> LAGKAPTEINEN: >> PROFILEN: Gunnar Lindberg, direktør i TØI >> KOMMUNALE VEGER: Fritt fram for privatisering >> PROFILEN: PROFILEN: Fraksjonsleder Eirin Sund (Ap) Byggherren Eirik Øvstedal >> 18 SIDER PROSJEKT: Fire nye veganlegg Per Kristian Jacobsen, Norconsult >> OPPDAL: Omstridt E6-løsning tar form Rumlefelt halverer trafikkulykkene >> MÅ ØKE KAPASITETEN: Tunnelpenger brukes på fergedrift Verdens tøffeste Mer ras mindre penger >> FYLKENE FORTVILER: >> NGU-SJEFEN: Geologidirektør >> EIGANESTUNNELEN: Et spennende Bestill abonnement og få 10 utgaver i året! >> Årsabonnement kun kr. 795, >> abonnere.vareveger.no B E ST I L L ABONNEM ENT abonnere.va reveger.no Kun kr. 795, per år

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

Filtertrøbbel i vinterkulda

Filtertrøbbel i vinterkulda anleggs Nr. Ny håndbok 018 Full fres på rudskogen Holmlia stasjon 19 20 28 1-2011 52. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Filtertrøbbel i vinterkulda Oppgraderingskampanje

Detaljer

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS MEDIEPLAN 2010 Litt om Teknisk Ukeblad Daglige nyheter på nett TU.no Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin. Teknisk Ukeblad stiller

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT

ANLEGGS MASKINEN. Graver for helsa. Nr. 1-2012 53. ÅRGANG VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT ANLEGGS VÅRENS VIKTIGE MESSER FIAT FREEMONT MUSEUMSNYTT PÅ NETT 36 50 52 Nr. 1-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Graver for helsa - Sterke Dekk VJT L3 Ferdigvare

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES

ANLEGGS MASKINEN. Historisk riving i Bergen. Nr. 12-2009 50. ÅRGANG NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES ANLEGGS NY STATSSEKRETÆR NOSTALGISK MASKINTEST ANLEGGSDAGENE FORNYES 32 44 50 Nr. 12-2009 50. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Historisk riving i Bergen Skreddersydde

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE

ANLEGGS MASKINEN. Bærelag til besvær. Nr. 2-2009 TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE ANLEGGS TJUVRAID MOT E6 VEIKRAV FRA NORD ANLEGGSDAGENE 8 12 24 Nr. 2-2009 MASKINEN Bærelag til besvær Sjansen for å få riktige forsikringer til riktige priser er 100 % Vi har samarbeidet med Maskinentreprenørenes

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NULL FINSTOFF. Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte

ANLEGGS - MASKINEN NULL FINSTOFF. Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte ANLEGGS - NR. 7/8-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Partiene svarer om formuesskatt Skog: Livet etter Tofte Ung sjef i Jølster Sikrer diger steinfyllingsdam Bil: Arctic Trucks Isuzu D-Max Første veiprosjekt uten

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG Arctic Entrepreneur 26 På glatta med nye Vito 4x4 60 Helårs steinlegging 44 Call the experts for en kraftig korthekker VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE.

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Nanset ZX140W-3. stikka. ny testvinner fra Hitachi! www.nanset.no. Kundemagasin for Nanset Standard AS. Graver på hjul. Vår 2009.

Nanset ZX140W-3. stikka. ny testvinner fra Hitachi! www.nanset.no. Kundemagasin for Nanset Standard AS. Graver på hjul. Vår 2009. Kundemagasin for Nanset Standard AS Nanset Vår 2009 stikka Graver på hjul ZX140W-3 Ny Bell serie Mark VI Side 6 ny testvinner fra Hitachi! Ny Hitachi Junior kolleksjon Side 11 Servicesatsing hos Nanset

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg.

lite bevisste på hva som rører seg rundt i de deres ansatte boltrer seg. Aksel Lund Svindal Trenger vi strukturen? Småstoff Forbilde med full kontroll Storm om sikkerhet Mobilt bredbånd Skråblikk Mobil betaling Jon Bing: Er det grunn til engstelse? Smidig Nano-design Småstoff

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer