Møt oss på stand H MEDIEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.vareveger.no Møt oss på stand H1 2015 MEDIEPLAN"

Transkript

1 Møt oss på stand H MEDIEPLAN

2 Tunneler: Det finnes rundt 1000 vegtunneler i Norge med en samlet lengde på over 800 kilometer. Årlig bygges det kilometer nye tunneler.

3 Veksten fortsetter på veg til glede for alle Også 2015 blir et spennende år med rekordhøy aktivitet innen vegsektoren her til lands. Statsbudsjettet varsler vekst både på utbygging, drift og vedlikehold. Våre Veger er din selvsagte samarbeidspartner enten du skal holde deg oppdatert eller finne nye kunder. Stor aktivitet og økende investeringer gir oss mye å skrive om. Nye og store prosjekter kommer. Den offentlige vegforvaltningen skal gjennom store endringer, og nye finansierings- og utbyggingsmodeller skal tas i bruk. Vi lover å være på plass og sørge for at du er oppdatert. Vi skal bringe deg nyhetene, og fortelle deg om politikken bak beslutningene, personene i bransjen, aktørene som bygger og vedlikeholder vegene samt maskinene og utstyret som kreves for å få det til. Målet er at du som leser ikke skal klare deg uten Våre Veger. Og til deg som er annonsør føler vi oss trygge når vi sier at den rette målgruppen innen vegsektoren finner du hos oss! Vi finnes både på nett og papir, men stoffet er forskjellig. Det kjappe, dagsaktuelle nyhetsstoffet med særlig fokus på anbud og tildelinger av store vegoppdrag finner du på våre nettsider vareveger.no, sammen med blant annet vegkalenderen og vår søkbare produktguide. I papirutgaven finner du det gode lesestoffet reportasjene fra hele landet, de spennende menneskene og de mange prosjektene som er under arbeid. Vi er også opptatt av hvordan vi presenterer stoffet. Derfor er det i Våre Veger du finner den spenstigste layouten og de beste bildene. Ansvarlig redaktør >> JARLE SKOGLUND Telefon >> >> VÅRE VEGER I 2015

4 Asfalt: Årlig produseres det rundt 6,5 millioner tonn asfalt med en verdi på cirka fem milliarder kroner. Asfalt er en viktig del av satsingen på vedlikehold som det legges opp til i Nasjonal Transportplan.

5 Fast i hver utgave PÅVEG INN STØRSTE FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG >> NORDENS >> PÅ VEG INN Åpningssiden «På veg inn» fokuserer på hva som skjer i bransjen akkurat nå. I bunnen på denne siden er det satt av plass til en 1 4-sides annonse. Lederen og innhold kommer på neste oppslag. I bunnen på side 6 og 7 er det satt av plass til liggende 1 4-sides annonser. ALLTID OPPDATERTE NYHETER: FOTO: TORE WUTTUDAL / NN/SAMFOTO INNHOLD >> NORDENS STØRSTE Trange tilstander 100 millioner kroner kan bli prisen for å flytte traseen for ny Mjøsbru med 50 meter ved Moelv. OG TRAFIKK 111 Et mageplask? Er Fremskrittspartiet sin egen verste fiende når de i disse dager prøver å overbevise oss om at deres satsing på samferdsel er det beste noen regjering kunne oppnå? Vi spør fordi overraskende mange bransjeorganisasjoner og samferdselspolitikere har vært negative i sine uttalelser omkring det første ordentlige vegbudsjettet signert av en blå-blå regjering. >> LEDER 64 og bruer som rehabiliteres >> PÅ VEG INN >> PÅ VEG >> AKTUELT >> PÅ LANDEVEGEN: Yan Friis, programleder Tlf. 26,8 milliarder til veger neste år vilt Dyr sykkelsatsing i København NCC skal bygge Småpudden bru >> PROFILEN: OG TRAFIKK 360 kilometer i Sverige. besluttet i oktober 2009, etter anmodfns økonomiske kommisjon for Europa å anbefale ruten mellom Hønefoss ning fra både den svenske og norske regjering, -alt tili 2012 var Bergen Oslo den eneste og Gävle som Europavei. Frem til forlengelsen pukkverk E16. strekningen som noen gang har blitt skiltet 2014 våre veier_kvart.indd Riksrevisjonen gir nok en gang Vegvesenet kritikk i sin årlige revisjon for styringen av konsulentkontrakter. Verste eksempel er utarbeidelsen av KVU for hovedvegnettet i Moss og Rygge. Der var kontraktsummen kroner, mens sluttkostnaden endre på 4,2 millioner kroner. Overskridelsen ble dermed på 897 prosent, viser en oversikt fra Vegdirektoratet. Gjennomsnittlig overskridelse i de 70 kontraktene Riksrevisjonen har gått 50 avhengige av å kjøpe konsulenttjenester for at vi skal få utført oppgavene vi er pålagt. Det er viktig å huske at de bidrar med både kapasitet og kompetanse. De tilbyr ekspertise vi trenger, og noen ganger bidrar de med spesiell kompetanse vi selv o Håndverksveien Langhus Tlf Håndverksveien Laghus Tlf VEGVESEN FOTO: KNUT OPEIDE / STATENS tunnelen, Bildet viser vestre ende av Fannefjord kroner som blir oppgradert for 124,1 millioner av Implenia. oppfor 124,1 millioner kroner skal Implenia gradere Fannefjordtunnelen i Romsdal. Tunnelen koner ikke mer enn 2745 meter lang. Den høye traktsummen skyldes helt spesielle forhold. Fannefjordtunnelen er en undersjøisk tunnel er oppsom fører fylkesveg 64 under fjorden den let er kalt etter like øst for Molde sentrum. Profi en årst 9. Da den ble åpnet i 1991, hadde den bomdøgnstrafikk på år senere var Siden pengene nedbetalt. Da økte ÅDT til daglig kjører har trafikken økt mye raskere. Nå 4200 biler gjennom tunnelen. fra Som mange andre norske tunneler trafikk90-tallet må den oppgraderes. Nå er midtfelt mengden så stor at den skulle hatt et l T 10,5 med en bredde på en meter og profi ifølge gjeldende retningslinjer. Men en utvidelse hadde blitt svært komplisert. I stedet kompenserer Vegvesenet ved å installere omfattende Fredrik Holth ved Holth-gruppens største mobile knuseverk, for tiden i drift ved Sørli i Stange. Verket er Johnson 1511 med en kapasitet en på opp mot 7000 tonn om dagen. E39 og E136. ber tillegg er den bindeledd mellom Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal rekke svært kostinklu- Fylkesveg 64 har i tillegg en staten om å ta tilbake fylkesveg 64, som nadskrevende punkter, som Atlanterhavsvegen, derer Atlanterhavsvegen. (undertussentunnelen, Fannefjordstunnelen Fylkesveg 64 mellom Kristiansund og ÅndalsSølsnes Åfarnes der omgjort sjøisk) og ferjestrekningen nes via Atlanterhavsvegen og Molde, ble kryssing av over- det arbeides med en undersjøisk fra riksveg til fylkesveg i 2010, da staten Langfjorden. Samferdselssjefen og fylkesrådførte en rekke riksveger til fylkeskommunene. og slett mannen fastslår at fylkeskommunen rett Samferdselssjef Arild Fuglseth og fylkesrådmann stanikke har økonomi til å sørge for en fullgod i ser Romsdal og Møre i Ottar Brage Guttelvik denne dard på disse vegpunktene. ettertid at det var feil av fylket å overta Saken har flere ganger vært drøftet uformelt og mer vegstrekningen fordi den har en annet å be staom blant fylkespolitikerne, og forslaget overordnet funksjon enn de øvrige fylkesvegene. politisk ten ta tilbake fylkesveg 64 samlet bred Det vises til at strekningen har høy årsdøgnsi støtte under behandlingen i oktober. trafikk og en betydelig andel tunge kjøretøy. Solnedgang for Atlanterhavsvegen som fylkesveg? Staten blir bedt om å ta tilbake tidligere riksveg 64. FOR VEG, ANLEGG OG TRAFIKK TEMA BETONG 10 >> UTGIVER Teknisk Ukeblad Media AS Akersgate 35 PB 380 Sentrum, 0102 Oslo Adm. dir./ansvarlig redaktør: Jan M. Moberg >> VAREVEGER.NO er Nordens største fagblad for veg, anlegg og trafikk. Bladet retter seg mot alle aktører innen vegmiljøet og er en viktig mediekanal for leverandørene til vegmiljøet. Nyhetsstoff og fagartikler skal være gode informasjonskilder for leserne. 2/17/2014 8:45:10 AM >> TEMA PUKK OG GRUS >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD >> SALGSAVDELING SALGSSJEF Steinar Alvestad Tlf.: ABONNEMENT Tlf.: >> DESIGN/LAYOUT Teknisk Ukeblad Media AS >> TRYKK Artko AS >> OPPLAG eksemplarer >> ABONNEMENT 795 kroner 1 gjennom er på 111 prosent. Kritikken retter seg mot anskaffelsesprosedyrene våre knyttet til kjøp av konsulenttjenester. I rapporten får vi ikke kritikk for at vi har brukt pengene feil, men vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Jane Bordal (bildet). Slik forklarer hun at Vegvesenet bruker 3,2 milliarder kroner på kjøp av konsulenttjenester: Vegvesenet er pålagt svært mange oppgaver, og oppgavemengden har økt betydelig de siste årene. Vi er rett og slett Ingen har skrudd opp forventningene mer enn Høyre og Fremskrittspartiet selv. Vi ventet på et skikkelig løft for både investeringer og vedlikehold i forslaget til samferdselsbudsjett. I forhold til behovet for vedlikehold kommer vi ikke langt med påslaget som er lagt inn. Og på investeringssiden blir det omtrent som i år. Derfor mener mange at det ble et mageplask. Arbeidsvarsling og utarbeidelse av planer OPPDATERTE NYHETER: ALLTID Permanent skilting og utleie Implenia oppgraderer Høytryk ksvask nelen Fannefjordtun Gravearbeider Monteringsarbeider sikkerhetstiltak. Et av tiltakene er å utvide viftekapasiteten er bare betydelig. Viftene i som er i tunnelen nå får en dimensjonert for å ta unna eksos. De nye brann helt annen kapasitet. De kan ventilere en buss, et på 50 kw. Det tilsvarer en brann i en også vogntog eller to store varebiler. Det skal automonteres 52 overvåkingskameraer med matisk hendelsesdetektering, det skal sprenges monteen snunisje og to havarinisjer, og det skal res nødstasjoner med 62,5 meters mellomrom. Alt elektrisk utstyr blir skiftet ut. I den forbindeloppgraderingen av Fannefjordtunnelen full- 11 ALLTID OPPDATERTE NYHETER: OKTOBER 2014 Seks betongbruer i nord utpekt for rehabilitering Driver stort langs Mjøsa >> SIDE 72 Holth-gruppen leverer digre knuste masser til Fellesprosvolum med jektet i Hedmark. B J Ø R N O L AV A M U N D S EN MASKIN&UTSTYR O ETER >> TIPS OSS OM PRODUKTNYH Atlanterhavsvegen >> Nye betongregler kan gjelde fra 2016 OKTOBER 2014 >> SIDE 68 ALLTID OPPDATERTE NYHETER: SOLUTIONS FOR ROAD MAINTENANCE nordicroads.as PÅ VEG UT John Deeres nye kompakt traktorer Markedsleder styrker posisjonen 63 NORSKJÆR OG JOMA 6000 INGRID DAHL HOVLAND ADM. DIR. I SPENNCON NORSKJÆR et komplett produktutvalg for vedlikehold av vinterveier. JOMA 6000 I september overtok Spenncon, som veiskjær. inngår i Consolis-konsernet, Med dette styrker Consolis aller beste driften av AS Betong. seg i Norge og gir Spenncon posisjon som markedsled muligheten til å videreutvikl er med fremtidsrett Nordic Roads AS e sin ede løsninger i råbygg. Direktør Poulsonsgate, 4100 Jørpeland markedets kanskje stofforbruk serier. Firehjuls erstatter John Deeres gamle og 3R- og 4R-serien av kompakttraktorer og firesylindre og 4066R er utstyrt med kraftfulle tretrekkerne 3033R, 3038R, 3045R, 4049R ehydro-transmisjon, har John Deeres velkjente automatiske Yanmar-dieselmotorer på hk. De foroverpedal og hydrostatisk enhet kun ved å bruke separat som kombinerer en tretrinns elektronisk for maksimal traktorens hastighet til motorbelastning bakoverpedal. LoadMatch justerer automatisk tykt gress. nyttig når du flytter tung last eller klipper ytelse uten å kvele motoren, noe som er De nye kompakttraktorene 4052 R fra John Deeres 4R-serie har automatisk ehydro-transmisjon. Sier fra når jobben er ferdig T E K S T: O L A H E S S T V ED T / Med overtakelse av driften av AS Betong med 130 ansatte vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder n på Atlas Copcos og styrke Den nye kompakteringsindikatore vår posisjon i Rogaland, sier administrerende tid og penger. Tekno- direktør Ingrid Dahl Hovland i Spenncon. reverserbare LG500-plate sparer deg for og for høy jordtidligere i år godkjente Konkurransetilsyne logien bidrar til å redusere maskinslitasje t Spenncons den reverserbare overtakelse pakking. Kompakteringsindikatoren på av AS Betong. i platen og angir tære betongprodukter, Selskapene tilbyr komplemenlg500-platen måler vibrasjonsmønstrene og oppkjøpet aten. stand til å levere slipte betongfasader setter Spenncon i hvor mye jordpakking det er under overfl til bygg. midten av spaken, Ifølge Dahl Hovland, som Kompakteringsindikatoren er montert på er sivilingeniør fra berglinjen system av på NTH, vil utviklingen av betong som og systemet kommuniserer via et oversiktlig signaliserer rød, og fremtiden stå sentralt i Spenncons byggemateriale for indikatorlamper. De tre lysene, gul, grønn videre innovasjonsnår den røde lampenarbeid. Det de forskjellige stadier av jordpakking. gjelder både for materialutvikling av betong nådd sin maksimalesom et miljøvennlig jordsmonnet bestemte dette har blinker og fremdriftsrettet bygge materiale og utvikling av bygningselemente jordpakking, og det på tide å stoppe. r: Satsing på høyteknologi i vår industri skal sikre våre kunder industrielle løsninger som møter kravene i markedet. Industriell bygging gir store muligheter for høyere grad av materialeffektivitet, innovative løsninger og lavere kostnader. Betong er et materiale som absorberer både kulde og varme godt, noe som begrenser energibehovet i et betongbygg. Som bygningsmateriale i fasader gir det også nye muligheter i uttrykk, og har store fordeler når det gjelder bestandighet og lave vedlikeholdskostnader over tid. Både Spenncon og AS Betong er lokalisert i Rogalandsregionen. Spenncon produserer på syv fabrikker i Norge. Hva gjør du akkurat nå? Din yndlingsby? I dag har jeg vært på fabrikkbesøk i Sandnes på Foss/ Eikeland. Planleggingsmøte Da sier jeg Bergen, en by med sjel. Jeg er jo vestom budsjett og strategi i lending. Utenlands er det Hvilket annet yrke ville Roma der interessant historie du helst hatt hvis du preger bybildet. kunne velge fritt? Hva liker du best til middag? Pilot i passasjerfly. Det virker fascinerende å kunne fly. Wok! Med fisk og grønnsaker, Hva får deg til å le? Atlas Copcos alt mulig gode råvarer. LG500-plate. Den kjappe, gode replikken er morsom og viktig. Vi må ha glede i hverdagen, Hva slags musikk lytter jeg liker practical jokes. du helst til? Jeg er altetende når det Din kjæreste hobby? gjelder musikk. Hva gjør deg lettest trist Å dra ut i Marka på langrennsski eller sint? eller sykkel er hobbyen min. Uærlighet og uredelighet. Vi bor på I min Korsvoll ved Nordmarka. bransje, byggebransjen, skjer Det er mye reidet desssing i jobben, og jeg må være verre mye utenfor rammene. ute i fritiden. Man skal Hva gjør du helst ikke betale skatter og avgifter i fritiden? og selvsagt Jeg sitter helst ikke inne. ikke være i nærheten av sosial Jeg ser dumping. veldig lite på tv. Ser man deg i Operaen? Hva er din viktigste leveregel? Ja, men veldig sjelden. Jeg skulle gjerne gått oftere. At vi skal skape verdier for våre etterkommere. Det skal skje på ærlig og redelig Hvor var du i sommerferien? vis. Vi seilte leid båt i Adriaterhavet. Hvilken bok har du på nattbordet? I Kroatia. Jeg seilte en del før. Jeg leser romanen Villskudd av Nadine Gordimer. Jeg leser gjerne bøker og Hvem fikk blomster av varierer mellom historie, deg sist? dokumentar og romaner. Mannen min fordi jeg hadde lyst på blomster! Han er snill. «Den kjappe, gode replikken er morsom og viktig.» FOTO: NADIA FRANTSEN E til det Cat leverer nå sin gravemaskin 323 europeiske markedet med maskinstyringssystem som integrert standard. Det betyr at gravedata fra 2D-systemet vises på maskinenes standardmonitor, med posisjoneringsinformasjon som hjelper føreren til å gjennomføre eksakte graveoperasjoner. Cat leverer nå slikt utstyr som standard fordi mer eksakte graveoperasjoner betyr opptil 35 prosent produktivitetsøkning for maskinen og om lag seks prosent lavere driv- 80 >> FAKTA Ingrid Dahl Hovland Alder: 55 år. Sivil status: Gift, tre barn. Gutter på 20 og 25 år og en jente på 30 år. Yrke: Adm. dir. i Spenncon. Aktuell med: Fabrikkoppkjøp i Sandnes >> FAST I HVER UTGAVE 77 har holdt stand i 25 år Maskinkontroll leveres som standard >> PÅ VEG UT Hver utgave avsluttes med «På veg ut» et intervju med en aktuell person. AD. MOMENT >> MASKIN OG UTSTYR Etter temaseksjonen følger et fast oppslag om maskiner og utstyr. På disse sidene er det mulighet for alle typer annonseformater. TEMA: BETONG >> MEDARBEIDERE Bjørn Olav Amundsen Tlf.: Anders Haakonsen Bruer/anleggsnytt Thor Søndenaa Sørlandet Kjell Herskedal Nordvestlandet Ola Hesstvedt FOTO: GOOGLE Vil ikke lenger ha ansvaret for Atlanterhavsve gen Scandia Maskin AS Tel (+47) Konsulentkostnader løper løpsk >> SKANSEN BRU: Det svinger i Trondheim >> FORSIDEFOTO Berit Roald / Scanpix >> REDAKTØR JARLE SKOGLUND Tlf.: år med kvalitet OKTOBER I MØRE OG ROMSDAL: 18 sider NYHETER: o Det mest positive med budsjettforslaget er at det med all tydelighet dokumenterer at de økonomiske tyngdelovene gjelder også for denne regjeringen. Fremskrittspartiet i regjering har ikke alle pengene de slo om seg med i opposisjon. Heldigvis! Alle mål som regjeringen har satt seg er ikke løst på et år, selvsagt. Ketil Solvik-Olsen har rett i at det neste år brukes mer penger på veg enn noensinne. Akkurat like rett som hans forgjengere har hatt når de har sagt akkurat det samme. Fordi budsjettene har økt jevnt og trutt nesten til alle tider E16 er 1180 km lang! Fylkesveg 78: Halsøya Hjartåsen AKTUELT FOR VEG, ANLEGG >> NORDENS STØRSTE FAGBLAD «Ingen har skrudd opp forventningene mer enn Høyre og Fremskrittspartiet selv.» Nye betongregler kan gjelde fra 2016 Katoder forlenger levetiden med 30 år Seks betongbruer i nord utpekt for rehabilitering Betongeksperter samlet i Oslo Tester betong på svensk veg Betongbruer i kø for oppgradering >> MASKIN OG UTSTYR >> PRODUKTGUIDEN >> PÅ VEG UT: i Nord-Irland, Storbritannia og Londonderry Bjørn Holm-Varsi, Europaveg 16 (E16) går mellomper samferdselssjef ved Oslo), og Gävle i Sverige. Lengden Bergen (med arm fra Hønefoss til Sandvika i Storbritannia, 630 kilometer i Norge og er 1180 kilometer, inkludert 190 kilometer Frode Nilsen, LNS aal.no >> PROSJEKT: NUMMER ÅRGANG >> FYLKESVEG 78: 1,8 milliarder knytter Helgeland sammen >> STATSBUDSJETTET: Kritiske røster til vegbudsjettet >> VEGVESENET: Tester betong på svensk veg >> ATLANTERHAVSVEGEN Verdens tøffeste betongmiljø >> NORDAVINDEN: ALLTID OPPDATERTE Les mer: Standard brurekkverk er lagervare. Vi produserer og tilpasser rekkverk til alle typer brukonstruksjoner Vi har utviklet produkter som forenkler 40 av brurekkverk sjåfører som tenker monteringen 28 millioner kroner ble underskuddet ved Doosans norske fabrikk i LNS-sjef Frode Nilsen 32 dagen er 25. november. rekkverksløsninger til nye bruer 76,3 prosent er gjennomsnittlig beløpsoverskridelse i 70 av Vegvesenet s konsulentkontrakter. En rød tråd for RIFs høstmøte er framtidsscenarioer. Hvordan vil Norge se ut i framtiden? Hvordan kommer vi dit? Statssekretær Per-Willy Amundsen stiller, Ap-leder Jonas Eirik Gahr Støre stiller, Bettina Sandvin stiller, Newth stiller og kanskje du også? Stedet er Ingeniørenes Hus i Oslo, og Hos oss er brurekkverk lagervare, og vi kan leverer omgående! Vi leverer komplette tilpassede ikke har, sier Bordal. >> TEMA Hver utgave har en fast temaseksjon med egen forside i bladet. Vis-à-vis denne inngangssiden er det satt av plass til 1/1-sides temaannonse. Ønsker du å plassere din annonse sammen med redaksjonelt stoff om din bransje, er dette stedet! FAGBLAD FOR VEG, ANLEGG Norge inn i fremtiden Noen steder i landet preges vegstandarden fortsatt av alderdommelige tilstander. Her fra Måvik ved Berfjorden, i Roan OKTOBER 2014 kommune i Sør-Trøndelag Lalm >> PROSJEKT OG PROFIL Prosjekt- og profilannonser plasseres som regel mellom side 20 og 47. >> PÅ TIMEPLANEN FOTO: TORSTEIN BØE / NTB SCANPIX OKTOBER >> AKTUELT Aktueltsidene teller 12 sider. Vi kan tilby plassering av alle typer annonseformat på disse sidene. OG TRAFIKK 107

6 Temaplan 2015 UTGAVE TEMA MATERIELLFRIST UTGIVELSE Nr. 1 >> ASFALT OG VEGMERKING 14. januar 28. januar Ekstraopplag deles ut på konferansene Asfaltdagen 29. januar og Stein i vei februar Nr. 2 >> OPPMÅLING, GIS OG 11. februar 25. februar >> MASKINSTYRING Spesial: Overvannsdreneing Nr. 3 >> DRIFT OG VEDLIKEHOLD 11. mars 25. mars Spesial: Feiing og grøfterensk Nr. 4 >> VEI OG ANLEGG april 29. april Ekstraopplag deles ut på Vei og Anlegg mai Nr. 5 >> TRAFIKKSIKRING 13. mai 27. mai Spesial: Gate- og vegbelysning Nr. 6 >> BRUER 10. juni 24. juni Nr. 7 >> PUKK- OG GRUSBRANSJEN 12. august 26. august Nr. 8 >> VINTERDRIFT 16. september 30. september Nr. 9 >> BETONG 14. oktober 28. oktober Nr. 10 >> TUNNEL- OG FJELLSIKRING 11. november 25. november

7 >> ANNONSEFORMATER I VÅRE VEGER Format Høydeformat Breddeformat Pris 1/1 side 185 x 265 mm , 1/2 side 90 x 265 mm 185 x 130 mm , 1/3 side 60 x 265 mm 185 x 85 mm , 1/4 side 90 x 130 mm 185 x 62 mm 7.700, 1/8 side 90 x 60 mm 185 x 30 mm 4.200, Midtoppslag 395 x 265 mm , Dobbeltside 395 x 265 mm , Bakside 185 x 233 mm / 210 x 247 mm (+ utf.) , >> BILAG I VÅRE VEGER* Bilag Format Pris under 30 g Andre formater Løst bilag 239 x 205 mm , Pris etter avtale Stiftet bilag 303 x 213 mm , Pris etter avtale Andre bilag Pris etter avtale *) Skal du sende ut en produktkatalog, firmapresentasjon, bedriftsavis, CD eller DM til hele eller deler av vår målgruppe, vil det være langt rimeligere å sende det som bilag i Våre Veger enn med posten. Vi betaler jo allerede en del av portoen for deg. 1/1-side utfallende 1/2-side bredde 1/3-side bredde 1/1-side 1/2-side høyde 1/3-side høyde 1/8-side bredde >> TEKNISK DATA Bladformat: 210 x 297 mm Satsflate: 195 x 265 mm Spaltebredde: 58 mm Innbinding: Stiftet 1/4-side bredde 1/4-side høyde NB! *NB Husk! å legge å legge til 5 til mm 3 millimeter på topp, bunn på og topp, begge bunn sider og begge på utfallende sider på annonser. utfallende annonser. >> GENERELT OM TRYKKFILER Programmer: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator og Acrobat. Filformat: PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG, INDD og AI. Farger: Bør leveres i CMYK (om materiellet mottas i RGB, kan fargene avvike noe). Oppløsning: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet. >> MATERIELLMOTTAK Annonsemateriell sendes til For nærmere info se vareveger.no/annonsere eller ring >> TEMAPLAN 2015

8 Vedlikehold: Etterslepet på norske veger er stort. Vegvesenet har beregn et at det vil koste 45 milliarder kroner å sette i stand riksvegnettet, og 75 milliarder kroner å sette i stand fylkesvegnettet.

9 deler og service. Sluskebårer A SFA LT V ER K Amomatic O y Telefon: FILTER TA N K A N LEG G VA L SER Telefon: Multilux AS Catena AS Multilux AS Brynsveien 12, 0667 Oslo Telefon: Multilux AS LYSARMATURER LYSMASTER Vik Ørsta AS La kundene finne deg Hver måned har vi over lesere. Undersøkelser viser at hvert eksem plar av vårt opplag, på i snitt, leses av fire personer. Våre lesere er blant annet entreprenør er og leverandør er i veg- og anleggsbransjen, samt ingeniører i Statens vegvesen og i alle landets kommuner. >> VÅRE VEGER LESES AV: Anleggsgartnere Avdelingsledere Asfaltentreprenører Entreprenører Forskningsmiljøer Kommuneingeniører Maskinentreprenører Organisasjoner Prosjektledere Bygg- og anleggs ledere Planleggere Rådgivende ingeniører Riksentreprenører Samferdselskontorene Samferdselspolitikere Transportsjefer Trafikkstasjoner Vegingeniører Vegvedlikeholdsentreprenører Vegsjefer >> OG MEDLEMMER I: Foreningen asfalt og veiservice Norsk veg- og trafikkfaglig forening Norsk asfaltforening Norsk betongforening Norsk bergindustri Tekna Nito Norsk forening for fjellsprengningsteknikk >> PRODUKTGUIDEN Veg- og anleggsbransjens leverandørguide på papir og nett. Dette er en rimelig og effektiv måte å nå innkjøpere i offentlig og privat sektor på. Her får du en alfabetisk oversikt over de fleste produkttypene som brukes i bransjen. Tilbakemeldingene fra brukerne er at dette er et nyttig verktøy når du raskt skal finne frem til riktig leverandør. Gunstigere annonse pris skal du lete lenge etter! Pris per linje: kr. 109, Oppføring på fire linjer koster kun kr. 436, per utgave. Bestilling skjer for fem fortløpende utgaver og legges ut på vareveger.no der er alle firmae r og produktgrupper er søkbare med lenker til firmaets nettside. En annonseoppføring i produktguiden gjør det enkelt for dine kunder å finne deg! Salgssjef annonser >> STEINAR ALVESTAD Telefon PRODUKT DIN LEVERANDØRGUIDE guiden ANNONSERER HER? KONTAKTPERSON: STEINAR STEINAR ALVESTAD ALVESTAD TLF.: TELEFON: 360 E-POST: E-POST: ANLEGGSMASKINER Volvo Maskin A S Telefon: Hjullastere, gravemaskiner, dumpere, kompaktlastere, minigravere, multimaskin er, redskapsbærere, trucker, veghøvler, valser, asfaltutleggere, hydrauliske hammere, snø- feie- og klippeutstyr, redskap,» ASFALT A SFA LT R EDSK A P Velde Treproduk ter Rostad Gård, 7730 Beitstad Telefon/fak s: Mobil: Planeringsskyvere asfalt/betong Lenkkitie 14, Paimio, Finland Fak s: Beck Maskin AS Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Telefon: / E-post: ASFALTUTLEGGERE FIBERDOSERINGSUTSTYR Beck Maskin AS Peder Sletners vei 4, 1410 Kolbotn Telefon: / E-post: FRESEMASKINER L A B O R AT O R IEU T S T Y R» BELYSNING Defa Lighting A S Telefon: E-post: Gatebelysning. Tunnelbelysning. Park- og miljøbelysning. EnergyOptimal AS Telefon: E-post: Ledende på veg- og parkbelysning med armaturer fra CREE Lighting. Thorn Lighting AS Strømsveien 344, 1081 Oslo Fak s: E-post: GATEBELYSNING Telefon: E-post: LED GATEBELYSNING Jernkroken 18, 0976 Oslo Telefon: E-post: EnergyOptimal AS Telefon: E-post: Ledende på veg- og parkbelysning med armaturer fra CREE Lighting. Telefon: E-post: Swarco Norge AS Faks: E-post: LED DEKORBELYSNING LED TUNNELBELYSNING Telefon: E-post: 6150 Ørs ta Telefon: Fak s: E-post: MILJØBELYSNING NØD- OG SIKKERHETSBELYSNING >>PRODUKTGUIDEN

10 Mer anleggsdrift: I neste tiårsperiode skal det brukes 105 milliarder kroner til drift og vedlikehold av vegnettet. Det er en økning på 17 milliarder fra dagens nivå.

11 Annonser på vareveger.no vareveger.no er et nettsted for ledere, beslutningstakere og fagfolk i veg- og anleggssektoren. Dette er en viktig nyhetskanal for dem som er opptatt av vegbygging, vedlikehold, maskiner, utstyr og trafikk sikkerhet. I tillegg til bransje nyheter har vi en egen nettredaksjon som publiserer saker om anbud og anbudsinnbydelser. >> ANNONSEFORMATER PÅ NETT 1 Toppbanner Format: 980 x 300 pix. Pris per måned: kr , 1 2 Stillingsbanner Format: 300 x 150 pix. Pris per måned: kr , 3 Midtbanner Format: 600 x 150 pix. Pris per måned: kr , 4 Netboard Format: 580 x 400 pix. Pris per måned: kr , 5 Profilbanner Format: 300 x 150 pix. Pris per måned: kr , 6 Annonsebilag/banner Format: 600 x 200 pix. Pris per måned: kr , Banner i Våre Vegers nyhetsbrev Format: 768 x 150 pix. Pris per uke: kr , Plassering: Under toppsakene midt i nyhetsbrevet (kun en annonsør) Nyhetsbrevet sendes ut hver torsdag til over unike e-postadresser >> GENERELT OM NETTFILER Filformat: GIF, JPG, PNG, rich media (flash og HTML) Oppløsning: 72 dpi. Farger: RGB 6 >> MATERIELLMOTTAK Annonsemateriell sendes til For nærmere info se vareveger.no/annonsere eller ring >> ANNONSERING PÅ VAREVEGER.NO

12 >> ABONNER PÅ VÅRE VEGER OSLOFJORDFORBINDELSEN: tunnelen bak oss >> FELLESPROSJEKTET: En bit av E6 blir forsinket asfaltslitasje >> MANGE UTEN KONSESJON: Masseuttak kan bli stoppet >> GJENBRUKSASFALT: Nedtur i Agder >> STADIG FÆRRE VEGOPPDRAG: >> VEGDIREKTØR TERJE MOE GUSTAVSEN OM: Forandringene Sykdommen Dødsulykkene >> PROFILEN: Den nye entreprenørlederen Vårens store krafttak >> FULLE FERGER: Ingen planer om økt kapasitet De dyre tragediene Bråstopp for varm asfalt >> FEIER VEKK TONN GRUS: >> SIDSEL SANDELIEN: Jubileumssjefen >> KOMMENTAR: Jubileum med omelettsmak >> VEGVESEN-VETERANER UTFORDRER LEDELSEN: Svak oppfølging gir kostbare feil >> E39 HJARTÅBERGET: Imponerende, men dyrt >> KOMITÉLEDEREN: Linda Hofstad Helleland >> E6 GUDBRANDSDALEN: Full fart på mer enn tre mil til himmels >> ARENDALSUKA: Vegdebatt uten distriktsprofil De har bygd landets mest lønnsomme veg >> Godt i gang med 462 meter bru >> KARI H. BERNTSEN: Selger pukk for 400 millioner i året Oppe av grøfta >> LAGKAPTEINEN: >> PROFILEN: Gunnar Lindberg, direktør i TØI >> KOMMUNALE VEGER: Fritt fram for privatisering >> PROFILEN: PROFILEN: Fraksjonsleder Eirin Sund (Ap) Byggherren Eirik Øvstedal >> 18 SIDER PROSJEKT: Fire nye veganlegg Per Kristian Jacobsen, Norconsult >> OPPDAL: Omstridt E6-løsning tar form Rumlefelt halverer trafikkulykkene >> MÅ ØKE KAPASITETEN: Tunnelpenger brukes på fergedrift Verdens tøffeste Mer ras mindre penger >> FYLKENE FORTVILER: >> NGU-SJEFEN: Geologidirektør >> EIGANESTUNNELEN: Et spennende Bestill abonnement og få 10 utgaver i året! >> Årsabonnement kun kr. 795, >> abonnere.vareveger.no B E ST I L L ABONNEM ENT abonnere.va reveger.no Kun kr. 795, per år

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Produkt- og profilannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologiog

Detaljer

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Stillingsannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin

Detaljer

STILLING LEDIG. Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS

STILLING LEDIG. Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS STILLING LEDIG Papir/nett Medieplan 2010 ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS Papirutgaven Teknisk Ukeblad best på stilling blant teknologer Skal du være sikker på å treffe dyktige og motiverte ingeniører

Detaljer

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS

ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS ET PRODUKT FRA TEKNISK UKEBLAD MEDIA AS MEDIEPLAN 2010 Litt om Teknisk Ukeblad Daglige nyheter på nett TU.no Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin. Teknisk Ukeblad stiller

Detaljer

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2017 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Profil- og stillingsannonser Medieplan 2017 2017 LESERE 261.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 LESERE Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste

Detaljer

www.vareveger.no 2013 Medieplan

www.vareveger.no 2013 Medieplan www.vareveger.no 2013 Medieplan hardangerbrua: Dette blir Norges lengste hengebru når den åpner i 2013. Brua får en total lengde på 1380 meter tårnene rager 200 meter over fjorden. Prosjektet omfatte r

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Medieplan 2015 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Medieplan 0 NETT & PAPIRANNONSER MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER WWWW.TRENINGSFORUM.NO Norges største nettsted innen kraftsport Treningsforum.no startet opp i 00 og er Norges største nettsted innen kraftsport

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 LEDERE INGENIØRER LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN 286.000 105.000 77.650 WWW.TU.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 LEDERE INGENIØRER LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN 286.000 105.000 77.650 WWW.TU. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 STILLINGSANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 SIDE 40 SIDE 20 SIDE 20 LESERE SIDE 18 SIDE 37 SIDE 6 SIDE

Detaljer

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013 ANNONSEMULIGHETER Medieplan 2013 Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole Målgruppen er lærere, førskolelærere, skoleledere og pedagogstudenter Utgivelsesplan

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

NY LAYOUT NYTT FORMAT NYE MULIGHETER

NY LAYOUT NYTT FORMAT NYE MULIGHETER - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 Rosenkilden NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Annonser og priser 2015

Annonser og priser 2015 Annonser og priser M e d i e p l a n 2015 119 00 lesere0! Et stilrent blad, sterke bilder og innsiktsfulle historier. Sitat hentet fra: Juryen for Fagpresseprisen 2007. (Kild marke e: Fagpress dsund ersøke

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

Medieinformasjon stilling 2015

Medieinformasjon stilling 2015 Medieinformasjon stilling 2015 Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetsavis mot helsevesenet. Avisen ble etablert i 1998 og har et opplag på opplag på 24.300 ex. og distribueres til alle yrkesaktive

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet.

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no 2016 ANNONSER TIL AVIS Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no DAGENS MEDISIN DM Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetkanal mot helsevesenet.

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Annonsepriser 2015 Annonsematrise dagsavisen.no

Annonsepriser 2015 Annonsematrise dagsavisen.no Annonsematrise dagsavisen.no Hovedformater dagsavisen.no: Priser visningsbasert Hestesko 1020+2x(180x500) (Kontakt selger) 980x300 (Kontakt selger) 980x300 0,25 kr per visning Netbanner1 980x300 0,20 kr

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Medieplan. Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER

Medieplan. Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER Medieplan Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger eller

Detaljer

MEDIEPLAN 2016/17. LederNytt Norges ledende magasin og nettsted med fokus på nyttig innhold for ledere.

MEDIEPLAN 2016/17. LederNytt Norges ledende magasin og nettsted med fokus på nyttig innhold for ledere. MEDIEPLAN 2016/17 PRINT- MAGASIN DIGITALT MAGASIN Les begge magasinene her: http://projectstorehouse.com/ledernytt052016 http://projectstorehouse.com/ledernytt-digitalv2 LederNytt Norges ledende magasin

Detaljer

www.ukeavisenledelse.no Medieinformasjon 2014 Mediainformasjon 2014 Ved slutten av 2012 var det krisestem ning i luften. Konsernet Mentor Medier var ikke lenger interessert i å drive virksomheten videre.

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS)

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Vianova Eureka Utfordringene for transportsektoren 1 Utfordringene for transportsektoren

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»!

Mamma fylte 10 år - og endte reisen! Vi lanserer nytt magasin 9. februar! mange er blitt lei av den rosa «mammalykkeboblen»! Månedsmagasiner Agenda Bakgrunn for lansering Redaksjonelt konsept Målgruppe Redaktør Form og utrykk Markedsføring Potensielle annonsører Suksessfaktorer i lese-/annonsørmarkedet Mamma fylte 10 år - og

Detaljer

Medieplan. Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS Medieplan Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger eller

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

Statens vegvesens fremtidsplaner

Statens vegvesens fremtidsplaner Statens vegvesens fremtidsplaner RIFs høstmøte 2014 Bettina Sandvin Mål for byggherrevirksomheten i statens vegvesen Statens vegvesen skal gjennom sin byggherrevirksomhet sørge for at bygging, drift og

Detaljer

Annonsepriser 2012 dagsavisen.no - Mobil og Tablet

Annonsepriser 2012 dagsavisen.no - Mobil og Tablet dagsavisen.no - Mobil og Tablet Format dagsavisen.no - Mobil: Priser visningsbasert Mtopp Toppboard 468x100 0,75 kr per visning M1 Nettboard L 468x200 0,75 kr per visning M2 Nettboard XL 468x300 0,75 kr

Detaljer

Asfalt Tunneloppgradering

Asfalt Tunneloppgradering Bransjemøte 7.februar 2014 Asfalt Tunneloppgradering v/ Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Asfaltkontrakter (Vedlikehold) 2013 Omfattet arbeid både på riks- og fylkesveger

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 2016 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN Dagens Medisin Avis informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4044 Evakueringslysstrekning (ID=860) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i den

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Medieplan August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Annonsematrise dagsavisen.no DESKTOP FORMAT MAKS KB BRUTTO CPM PRISER VISNINGSBASERT

Annonsematrise dagsavisen.no DESKTOP FORMAT MAKS KB BRUTTO CPM PRISER VISNINGSBASERT Annonsematrise dagsavisen.no DESKTOP FORMAT MAKS KB BRUTTO CPM PRISER VISNINGSBASERT Hestesko 1020+2x(180x500) 90 250 0,25 kr per visning 980x300 90 150 0,15 kr per visning 980x300 90 180 0,18 kr per visning

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren?

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik -Ein tydeleg medspelar Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

«Klippe, klippe!» sa kjerringa

«Klippe, klippe!» sa kjerringa w w w. u k e a v i s e n l e d e l s e. n o Medieinformasjon 2013 «Klippe, klippe!» sa kjerringa Avisene sliter for tiden. Noen mener aviser som Ukeavisen Ledelse går dystre tider i møte. Jeg nekter å

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

DIN UTSTYRS- PARTNER

DIN UTSTYRS- PARTNER DIN UTSTYRS- PARTNER Anleggsgruppen representerer Chicago Pneumatic sine anleggsprodukter i Norge. Chicago Pneumatic -CP er et varemerke med lange tradisjoner som i dag eies av Atlas Copco. Det er bygd

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

Prisliste 2010. Utleie. Utleie

Prisliste 2010. Utleie. Utleie Prisliste 2010 Utleie Utleie Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake til 1980. Vi er i dag en av landets største leverandører av småmaskiner til bygg, anlegg, industri,

Detaljer

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer?

Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? Frokostseminar Urbanet 09.12.2014 Hvordan planlegges det for økt sykkelbruk i norske byer? 09. 12. 2014 Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet i NTP Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen:

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Annonsering på Kursguiden.no

Annonsering på Kursguiden.no Annonsering på Kursguiden.no Kursguiden.no er Norges største kursoversikt på internett med kurs fra kurstilbydere over hele landet. Hvert år formidler vi tusenvis av påmeldinger og henvendelser fra vår

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt Asfaltgranskingen Situasjonen i 2011 Konkurransetilsynet etterforsker mulig brudd på konkurranseregler i Midt-Norge Vi må stille oss spørsmålene: Har det skjedd

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

Medieplan 2014 PRODUKT- OG PROFILANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 PRODUKT- OG PROFILANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 PRODUKT- OG PROFILANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 SIDE 40 SIDE 20 SIDE 20 LESERE SIDE 18 SIDE 37 SIDE

Detaljer

Lansering av nytt månedsmagasin

Lansering av nytt månedsmagasin Lansering av nytt månedsmagasin Agenda - Presentasjon bakemagasin Bakgrunn for lansering - Konsept Redaktør - Magasinets navn Form og uttrykk Målgruppe Markedsføring - Pris Annonsører / Temaplan Mat fra

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

SERVICE SERVICEAVTALE: ØKONOMISK TRYGGHET

SERVICE SERVICEAVTALE: ØKONOMISK TRYGGHET SERVICE SERVICEAVTALE: ØKONOMISK TRYGGHET Kjære kunde Vi i Nasta ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde. Ved tegning av serviceavtale tar vi ansvar for at maskinen fungerer optimalt. Du får en forutsigbar

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK HJULLASTERE en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK Kjære kunde Hitachi har de siste årene utvidet sitt sortiment av hjullastere og vi er stolte av å kunne presentere

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN

NORDENS STØRSTE HJEMME- ELEKTRONIKKMAGASIN MEDIAKIT 2016 LESERTALL PR. UTG.: 101.000 UTGAVER PR. ÅR: 11 UTGAVER BRUTTOOPPLAG: 27.500 PR. UTG. MENN: 89 % KVINNER: 11 % ABONNENTER: 7.900 LYDOGBILDE.NO: 60.000 UNIKE PR. UKE NORDENS STØRSTE HJEMME-

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4045 Ledelysstrekning, optisk (ID=861) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-16 Definisjon: Kommentar: En rekke med lys satt opp i

Detaljer

Medieinfo 2015. Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk.

Medieinfo 2015. Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk. Medieinfo 2015 Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk politikk. Medieinfo 2015 Norges mest attraktive målgruppe Med Kapital når du beslutningstakere med makt og innflytelse i næringslivet. Privat

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer