SUM-info Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUM-info 1-2014. Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane"

Transkript

1 Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane SUM-info Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON Einestølen 6815 Førde Telefon: Internett: Du finn SUM på Einestølen ved å ta av frå Rv 5 midt mellom Førde og Naustdal, ta av ved skiltet som viser mot AVFALLSPLASS, køyr ca. 3 km på stikkveg. Internett: Tlf Telefon E-post Dagleg leiar Grepstad Selskapsleiing Økonomisjef Øvretveit Økonomi Driftsleiar Bu Drift Einestølen / gjenv. st. Konsulent Øvrebø IKT og informasjon Arbeidsleiar Røyseth Operatør Nes Einestølen Registrering Einestølen Opningstider ane Som abonnent i SUM, står du fritt til å bruke den stasjonen som passar deg. Askvoll /Olsetvikane Fjaler /Flekke Gaular /Sande Hyllestad /Staurdalen Jølster /Fossheim Mandagar Tysdagar Onsdagar Onsdagar Torsdagar Førde og Naustdal: Einestølen gjenvinningsstasjon, SUMs hovudanlegg. Mottak for dei fleste avfallstypar. OPNINGSTIDER: mandag torsdag tysdag fredag onsdag laurdag og søndag stengt Kontora, opningstider: Mandag fredag NB! Alle einingar stengt 24. og 31. desember, stengt onsdag før skjertorsdag frå. TØMING AV AVFALLSDUNKANE: Utført av RenoNorden AS. Kontaktast ved manglande tøming og for rute- og bilopplysningar på tlf Bruk gjenvinningsstasjonane: Ikkje plasser avfall ulovleg rundt hytte- og glascontainerar!

2 1. TIPS OG RÅD FRÅ OSS Dette flygebladet er meint som rettesnor og eit lite oppslagsverk for alle SUM-abonnentar. Er du abonnent i ein av SUM-kommunane står du fritt til å bruke den gjenvinningsstasjonen som passar best sjølv om den ligg i nabo-kommune. Les lista over returpunkt (hyttedunkar/containerar og emballasjeglas). Gjenbruk gir stor miljøvinst. På Facebook finn du fleire sider for deg som vil gje vekk eller selje ting. På finn.no er det gratis å annonsere for dei som gjer vekk. På Einestølen har vi ei bytebu der ein kan setje ting som ein ikkje lenger har bruk for og som andre kan ha nytte av. Samkøyring: Det kan vere lurt å gå saman med ein nabo, ven eller kollega slik at talet på turar til gjenvinningsstasjonen ikkje vert høgre enn naudsynt. Kjøp mindre avfall. Denne infoen inneheld oversikt over dei generelle ordningane våre. Vi som arbeider med dette til dagleg vil gjerne høyre frå deg, særleg dersom du har forslag til ting vi kan gjere betre. 2. UTLEIGE: PLIKT TIL Å HA FLEIRE ABONNEMENT SUM oppdagar frå tid til anna nokre som ikkje oppgir utleige; Når slikt vert registrert må vedkommande rekne med å betale for fleire tidlegare år! Alle som leiger ut hus / leilegheiter eller hyblar skal ha meir enn 1 abonnement. I Gebyrforskrifta er dette fastlagt slik: C Redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar Minimumsgebyret pr. husstand, jamfør punkt A og punkt B, uansett kombinasjon vert fastsett til «redusert bustadgebyr» kr ,- eks. mva. Det er ikkje høve til kombinasjonsvurdering mellom gebyra for fritidshus og vanleg bustad. 1 husstand er sjølvstendige husvære med kjøken og toalett = 1 gebyrpliktig eining. 1 hybelleilegheit er 1 sjølvstendig husvære = 1 gebyrpliktig eining. Inntil 3 hyblar med felles kjøkken og toalett = 1 gebyrpliktig eining. 4 hyblar gjev dermed 2 gebyrpliktige einingar UTDRAG FRÅ GEBYRFORSKRIFTA: SJÅ KONTAKT SUM FOR KOMPLETT FORSKRIFT. Gebyret for hushaldningar. Storleiken på behaldar 140 liter 240 liter 660 liter Behaldar for restavfall, årleg gebyr eks. mva. kr , , ,- Behaldar for papp/papir, årleg gebyr eks. mva. kr. 202,- 345,- 950,- Fritidseigedom utan særskilt behaldar, levering til hytte-containerar: Kr mva/år. Fritidseigedom og utleigehytter med behaldar: Kr mva/år: Utleigeeining skal ha behaldar. Driv du utleigehytter som vert brukt meir enn 3 månader pr. år, skal det betalast gebyr som for vanleg bustad. Hushaldning som har betalt gebyret har mellom anna rett på dette: 52 tømingar årleg av restavfallsdunken 12 tømingar årleg av papirdunken. Levering av lausøyre frå bustaden ved gjenvinningsstasjonane utan ekstra betaling. Levering farleg avfall på gjenvinningsstasjonane + årleg grendarute. Bruk av returpunkta / emballasjeglasmottaka.

3 4. HYTTE-CONTAINERANE /BEHALDARANE KUN FOR DEI SOM BETALAR GEBYR FOR FRITIDSHUS UTAN EIGEN DUNK Førde: Utstillingsplassen, Bruland Lågpris, Rørvikfloten handel, ved Reidar Holsen på Holsen, Kråkenes. Naustdal: Fjordbutikken Vevring, Russenes, ved gamle Helle skule, Kommunehuset, ved tekn. sentral Reiakvam, Dalen Næringssenter/Kalland, Fimland /Fimlandsbua, Parkeringsplass Vonamarka, Parkeringsplass Øybostbrua / Åsedalen. Jølster: Fonn, Stardalen Bygdetun, Lyngstadfossen, Sunde, Dvergsdalsdalen, Marifjøren hyttefelt, Hylderås butikk/sanddal, ved sjukeheimen på Vassenden, en på Skei, Ålhus ved Eikåsgalleriet, Årdal (øvre). Gaular: Bygstad sentrum v/tidl. meieri, en Sande, P-plassen v/skihuset Langeland, Hestadgrend bedehus, Hellebustneset, Hoffslåttene, Vikum v/avkøyring til Vindheim. Fjaler: Teknisk etat uteseksjonen, en i Flekke, Våge skule parkeringsplass, Korssund, Hellevik, Guddal tidl. Nærbutikk, Steinset (Guddal), Tysse bru (Leite), Tømmerbakke (Vassdalen), Folkestad (Nesje). Hyllestad: Hamneparken Sørbøvåg, Sandalen Hyttefelt, Myregjerde (ved brannstasjonen), Øveråshøgda, ved gjenvinningsstasjonen i Staurdalen, Rysjedalsvika, Nedre Tveit, Beitasetane, Risnes, Hovlandsvåg. Askvoll: Askvoll v/kommunehuset kaia, Helle (Erling Eikemo), Holmedal v/parkeringsplass aust for Holmedal Elektriske, Værlandet kai, Bulandet kai, Gjervik ferjekai, Herland, Stongfjorden, Flokenes grendahus, Stubhaug & Co/Kvammen. Noter nummeret på dine dunkar (det er du plikta til), kontakt din kommune dersom du ønskjer endra dunkvolum! Du er ansvarleg for dunken. Er den borte etter tøming må du leite den opp. Det har vist seg at det ofte er ein granne som har tatt feil! 5. GLASCONTAINERANE Skjerpa krav er varsla frå gjenvinningsanlegget for glas. Dette skal i emballasjeglascontainer: Reingjort glas (t.d. syltetøyglas og flasker) og reingjort metallemballasje (t.d. hermetikkboksar). Dette skal ikkje i emballasjeglascontainer: Keramikk, steintøy, vindaugsruter og speglar, lysstoff-rør og lyspærer, emballasje av glas og metall som har innehalde helse- og miljøfarlege stoff, maling- og lakkemballasje. Jølster: V/avkøyring til Fossheim Skei, gjenvinningsstasjonen Skei, ved sjukeheimen på Vassenden. Førde: Utstillingsplassen, Rørvikfloten Handel, Bruland Lågpris, SUM / Einestølen. Naustdal: Fjordbutikken Vevring, kommunehuset i sentrum. Gaular: en Sande, M.M. Øvrebø /Bygstad, Hellebustneset Viksdalen. Fjaler: en, Teknisk etat Uteseksjonen, Våge skule, Hellevik, Guddal butikk. Hyllestad: en, Myregjerde (ved brannstasjonen), Hamneparken Sørbøvåg. Askvoll: en, Askvoll v/kommunehuset kaia, Gjervik ferjekai, Værlandet ferjekai, Stongfjorden, Stubhaug & Co /Kvammen. 3

4 6. TØMING KLOAKKSLAM / SEPTIKTANKAR 2014 Planlagde tømingar skal varsla ved «lapp» frå slamtømar minimum ei veke før tøming Kommune Hyllestad Gaular Fjaler Jølster Tømetidsrom mars mai juni august september november april juni } Johny Birkeland Transport Tlf Mobil Miljøservice AS Tlf Mobil Hugs! Når du får tømevarsel må tanken klargjerast. Dersom slamentreprenøren ikkje får tømt grunna manglande tilkomst eller klargjering, vert tøming rekna som utført. Ny tilkjøring vert rekna som ekstratøming og er dyrt! Kommunane får opplysning frå SUM om feil på anlegga, abonnenten er ansvarleg for retting. EKSTRATØMING /NAUDTØMING SEPTIKTANKAR /SLAMAVSKILLARAR: Miljøservice AS, kommunane Jølster, Førde, Naustdal, Askvoll: Tlf mob Johny Birkeland Transport AS, kommunane Gaular, Fjaler, Hyllestad: Tlf mob Tvungen slamtøming gjeld for alle eigedommar som har slamavskiljar eller tett tank. Ingen har rett til unntak frå tømeordninga. Normaltøming annakvart år på bustader, og fjerdekvart år på hytter. Tette tankar kvart år. Minirenseanlegg tømast slik løyvet klargjer. 7. SUM-SEKK NÅR DU AV OG TIL HAR FOR LITE VOLUM Hugs! Overfylte dunkar vert ikkje tømt. Avfall oppå eller ved sida av dunk vert ikkje teke med. SUM tilbyr «naud-ventil» / SUM-sekk til dei som ein sjeldan gong har så mykje avfall at det ikkje er plass i vanleg dunk. Bestill SUM-sekk i god tid når du trur at du kjem til å ha meir avfall enn dunken rommer! Sekker vert postsendt til dei som har SUM-abonnement. Du kan også kjøpe sekk på gjenvinningsstasjonen i opningstida. Sekken skal nyttast til brennbart restavfall; Skal setjast ut saman med dunken på tømedato. Du kontaktar SUM på telefon eller e-post. Gje opp kor mange sekker du treng; 140 liter/stk., om lag same volum som ein vanleg dunk. SUM sender sekker inkludert faktura, kr. 100/stk. inkl. mva. 8. OM FARLEG AVFALL FRÅ HUSHALDNING OG SMÅ-NÆRING Hushald: Det meste av normalt farleg avfall maling lim lakk kan hushaldningane levere på gjenvinningsstasjonane. Nokre spesielle komponentar må til hovudanlegget på Einestølen; til dømes asbestplater. Ta kontakt for transportløysing dersom du ikkje kan transportere sjølv. Små-næring. Næringsdrivande skal fylle ut Deklarasjonsskjema for Farleg Avfall. Kommunane er pliktig til å syte for at små-næringar kan få levert sitt farlege avfall. Dette vert løyst ved at den næringsdrivande melder inn sitt behov til SUM, som syter for at farleg avfallsinnsamlar tek med det innmelde når gjenvinningsstasjonane vert tømt. Ekstra henterunde kvart år grendarute SUM har i mange år kjørt grendarute for farleg avfall. Næringar må melde inn, hushaldningar må stå ved vegen med sitt «stoff» på den tida ruta går. Informasjon om hentinga vert sendt som flygeblad. 4

5 9. PRØVEORDNING HUSHALDSPLAST PÅ GJENVINNINGSSTASJONANE Er du i tvil? Sjekk Grønt Punkt, (som administrerer ordninga) sin kvalitetsrettleiar; Målet med plastsortering er materialgjenvinning. Feilsortert/ skiten plast vil gå til energigjenvinning eller deponering. Hushaldsplast som kan materialgjenvinnast Plast som ikkje kan materialgjenvinnast skal gå i brennbart, døme: Bæreposar og andre tilsvarande plastposar Emballasje for potetgull og kaffi Plastkanner for mat, vaskemiddel og sjampo Beger for yoghurt, rømme og tilsvarande Brett for ferske og frosne matvarer Plast-blomsterpotter og -brett Plasten skal være reingjort før levering Leikar Tomme kanner for farleg/giftig produkt Hageplast Tomme oljekanner Hagemøblar Presenning Hageslangar Næringsplast: Landbruksplast Bøtter Næringsplast: Bygningsplast Kjøkkenreiskaper Tome malingsboksar Denne plasten skal i brennbart restavfall Hugs at alle «ting», også av plast, som går på batteri /elektrisitet er EE-avfall som skal leverast til butikkane som sel slikt eller på gjenvinningsstasjon. 10. SMÅBATTERI SKAL IKKJE I RESTAVFALL! Alle batteri skal samlast inn og gjenvinnast, Avfallsforskrifta kapittel 3 EU s batteridirektiv er implementert i norsk regelverk og dermed skal alle batteri samlast inn separat, også såkalt «vanlege» batteri, alkaliske eingangsbatteri som ikkje inneheld miljøfarlige stoff. Alle typar batteri skal leverast butikkane som sel produkta, dei har informasjons- og mottaksplikt. Batteri frå hushaldning kan leverast til SUMs mottak vederlagsfritt. Det er ofte praktisk å levere dei vanlege småbatteria i daglegvarebutikken der ein også kan levere lyspærer og tilsvarande småelektrisk. Næringsdrivande kan levere batteri til SUM mot betaling. Deklarasjonsskjema skal fylgje avfallet. Frå Avfallsforskrifta: 3 4. Plikt til å ta imot kasserte batterier Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri Plikt til å informere Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Myrmel Bruk v/ole Myrmel driftar gjenvinningsstasjonane i Askvoll, Fjaler, Gaular og Jølster. 5

6 11. AVFALLSVEGVISAR Kvar skal dei ulike avfallstypane leverast? Kva avfall er inkludert i årsgebyret (abonnementet)? Kva avfall skal du betale for? Henteordning: : Bringepunkt: ane: Sortering: Avfallskontroll: Renovasjonsruta Abonnenten bringar sjølv til gjenvinningsstasjon eller bringepunkt Stadane der du finn glascontainerane og dei felles hyttedunkane Sjå opplisting på framsida Den som kjem med avfallet skal sortere: Alle har sorteringsplikt Alt avfall skal kontrollerast ved levering, innhaldet i dunkane vert kontrollert av renovatør AVFALLSTYPE / FRAKSJON RESTAVFALL I DUNKANE PAPP / PAPIR I DUNKANE Framsetjing dunkar seinast kl tømedag. Ta heim dunken straks etter tøming! LEVERINGSSTAD Dunk med grått lokk: Kun for brennbart avfall, dunk med feil innhald vert ikkje tømd! Dunk med blått lokk Kun papp/papir! ORDNING KOSTNAD Årsgebyr: Den off. rekninga du får 2 4 gonger årleg Gratis tyder at det er betalt for tenesta på annan måte Henteordning Energigjenvinning Henteordning Materialgjenvinning Overfylte dunkar vert ikkje tømde, loket skal gå att! Rydd snø der du set dunkane fram for tøming! Vask dunkane ved behov! I årsgebyr. Evt. ektra SUM-sekk kr. 100, kontakt SUM og bestill, vert postsendt: Du kan også kjøpe på gjenvinningsstasjonen INNBU & LAUSØYRE Laust utstyr frå «innomhus»: Klede, sko, syklar, møblar, lause teppe, belysning, veggskåp, kjøkenbenkar, metallting Sortering for gjenvinning Hushaldningar i årsgebyr Næringar betalar HAGEAVFALL Gras, kvistar frå hagetre hekk plantar Tre og røter er betalingsvare. Sortering til «strø» ved kompostering. Hushaldningar i årsgebyr Næringar betalar GLAS Flasker, syltetøyglas o.l. Bringepunkt. Materialgjenvinning. Hushaldningar leverer gratis Næringar betalar BILDEKK UTAN FELG Til forhandlarane Ikkje til SUM-mottaka! Gratis til forhandlarane 6 BILDEKK MED FELG Gratis MEDISINAR Apotek Sjekk med mottakar BYGG OG RIVINGSAVFALL ER BETALINGSVARE FRÅ BÅDE HUSHALDNING OG NÆRING Døme: treverk, isolasjon, plater, vindauge, dører, golvbelegg, etc. Leca og betong. Terrassematerialar. Hagegjerde. METALL-GJENSTANDAR Til dømes: Bil- og maskindeler, utskifta ting frå landbruksdrift og anna næring. Gratis på Einestølen, mindre mengder gratis på dei andre gjenvinningsstasjonane Sortering for gjenvinning, noko deponering Sortering for gjenvinning. Kan avtalast henting ved større leveransar, god erfaring ved organisering gjennom grendalag og bondelag Hald mottaksplassane ryddige! Meld frå til SUM dersom du ser noko som ikkje fungerer. Har vi gløymt noko? Send gjerne e-post til ein av oss. Betal etter vekt / volum Kontakt SUM og be om råd: Skal ikkje innehalde farleg avfall, t.d. olje

7 12. FARLEG AVFALL VEGVISAR FARLEG AVFALL-mottak finn du på gjenvinningsstasjonane. Kvar skal dei ulike avfallstypane leverast? Kva avfall er inkludert i årsgebyret (abonnementet)? Kva avfall skal du betale for? Nedanfor: Opplisting av ein del avfallstypar. Næringsdrivande: Deklarasjonsskjema skal fylgje vare ved leveranse frå næring. AVFALLSTYPE / FRAKSJONAR som alle inneheld farleg avfall LEVERINGSSTAD/ MERKNAD ORDNING/ MERKNAD KOSTNAD Elektrisk/elektronisk (EE avfall): Datautstyr, mobiltelefonar, musikk-anlegg, fjernsyn. Kvitevarer. ane Alle som sel produkta. Sortering for materialgjenvinning Hushaldningar gratis BILBATTERI ane Gratis ALLE TYPAR SMÅBATTERI FARLEG AVFALL FRÅ HUSHALDNING Mindre mengder maling, lim, lakk, sprayboksar, giftig og anna miljøfarleg avfall. Spillolje. FARLEG AVFALL FRÅ NÆRING Maling, sprayboksar, giftig og anna miljøfarleg avfall. Olje ane Alle som sel produkta Gjenvinning Hushaldningar gratis Hushaldningar gratis SUMs innsamlar Innmelding/ avtale Betal etter vekt CCA- IMPREGNERT TREVERK (= trykkimpregnert treverk frå før oktober 2002). Energigjenvinning Betal etter vekt PCB HALDIGE VINDAUGE (åra ). Destruksjon Hushaldningar leverer gratis, næringskundar betaler etter vekt KLORPARAFINVINDAUGE (åra ) Destruksjon Betal etter vekt ASBESTHALDIG: Eternitt-tak, asbesthaldige plater SUM Einestølen Førde Kontakt SUM Arbeidstilsynets krav gjeld Må vere støvtett innpakka Deponering Betal etter vekt VINYLBELEGG, GOLVBELEGG FØR ÅR 2001, BYGNINGSISOLASJON, SKUM- ISOLASJON Alle typar som inneheld farleg avfall Gjenvinning Betal etter vekt AVFALL FRÅ HELSETENESTA, VETERINÆRANE, TANNLEGEKONTORA, GJERNE KALLA «PROBLEMAVFALL» Brukte sprøyter og anna «stikkande / skjærande» og avfall som inneheld biologisk materiale, til dømes avliva dyr og slakteavfall Kontakt den kommunale helsetenesta eller mattilsynet som skal kunne gi råd «Problemavfall» skal ikkje i avfallsdunkane eller hyttecontainerane AMMUNISJON, PATRONER, SPRENGSTOFF, FYRVERKERI Kontakt politiet MEDISINAR Apotek Sjekk med mottakar Sjekk med mottakar Hugs: Den som leverar farleg avfall, er etter lovverket pliktig til å skrive på emballasjen kva avfall som vert levert. Bruk helst originalemballasje. 7

8 B Offentleg info. Skal etter avtale med Posten distribuerast også til dei som har sperra for reklame. Returadresse: Sunnfjord Miljøverk IKS, Einestølen, 6815 Førde. 13. HEIMESIDE Vi har ny heimeside! Målet er at det no skal vere lettare for deg å finne den informasjonen du er på jakt etter. Adressa er som før: eller du kan scanne QR koden nedanfor og komme direkte til sida vår. Du finn oss på Facebook! Scan QR koden under og kom rett til facebook sida vår. Dersom du trykker «liker» vil du bli varsla når vi legg ut ny informasjon som kan vere nyttig for deg. Kjøp mindre avfall! M Ø M E R KE T ILJ GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK AS, FLORØ Trykkeri

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke.

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. SLIK SORTERAR DU: Restavfall ORDNING: Henteordning SIM hentar restavfallet heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. Ein kan bestille ekstratøming av restavfallet kvar 2. veke. Avfall av blanda materiale

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai 2 0 1 5 Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Barna sin kjemiske kvardag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse!

Barna sin kjemiske kvardag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse! Barna sin kjemiske kvardag Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse! I N N H A L D Forord 1 Bekymra? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På leikeplassen 12 Myggmiddel

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer