SUM-info Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUM-info 1-2014. Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON. Opningstider Gjenvinningsstasjonane"

Transkript

1 Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane SUM-info Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON Einestølen 6815 Førde Telefon: Internett: Du finn SUM på Einestølen ved å ta av frå Rv 5 midt mellom Førde og Naustdal, ta av ved skiltet som viser mot AVFALLSPLASS, køyr ca. 3 km på stikkveg. Internett: Tlf Telefon E-post Dagleg leiar Grepstad Selskapsleiing Økonomisjef Øvretveit Økonomi Driftsleiar Bu Drift Einestølen / gjenv. st. Konsulent Øvrebø IKT og informasjon Arbeidsleiar Røyseth Operatør Nes Einestølen Registrering Einestølen Opningstider ane Som abonnent i SUM, står du fritt til å bruke den stasjonen som passar deg. Askvoll /Olsetvikane Fjaler /Flekke Gaular /Sande Hyllestad /Staurdalen Jølster /Fossheim Mandagar Tysdagar Onsdagar Onsdagar Torsdagar Førde og Naustdal: Einestølen gjenvinningsstasjon, SUMs hovudanlegg. Mottak for dei fleste avfallstypar. OPNINGSTIDER: mandag torsdag tysdag fredag onsdag laurdag og søndag stengt Kontora, opningstider: Mandag fredag NB! Alle einingar stengt 24. og 31. desember, stengt onsdag før skjertorsdag frå. TØMING AV AVFALLSDUNKANE: Utført av RenoNorden AS. Kontaktast ved manglande tøming og for rute- og bilopplysningar på tlf Bruk gjenvinningsstasjonane: Ikkje plasser avfall ulovleg rundt hytte- og glascontainerar!

2 1. TIPS OG RÅD FRÅ OSS Dette flygebladet er meint som rettesnor og eit lite oppslagsverk for alle SUM-abonnentar. Er du abonnent i ein av SUM-kommunane står du fritt til å bruke den gjenvinningsstasjonen som passar best sjølv om den ligg i nabo-kommune. Les lista over returpunkt (hyttedunkar/containerar og emballasjeglas). Gjenbruk gir stor miljøvinst. På Facebook finn du fleire sider for deg som vil gje vekk eller selje ting. På finn.no er det gratis å annonsere for dei som gjer vekk. På Einestølen har vi ei bytebu der ein kan setje ting som ein ikkje lenger har bruk for og som andre kan ha nytte av. Samkøyring: Det kan vere lurt å gå saman med ein nabo, ven eller kollega slik at talet på turar til gjenvinningsstasjonen ikkje vert høgre enn naudsynt. Kjøp mindre avfall. Denne infoen inneheld oversikt over dei generelle ordningane våre. Vi som arbeider med dette til dagleg vil gjerne høyre frå deg, særleg dersom du har forslag til ting vi kan gjere betre. 2. UTLEIGE: PLIKT TIL Å HA FLEIRE ABONNEMENT SUM oppdagar frå tid til anna nokre som ikkje oppgir utleige; Når slikt vert registrert må vedkommande rekne med å betale for fleire tidlegare år! Alle som leiger ut hus / leilegheiter eller hyblar skal ha meir enn 1 abonnement. I Gebyrforskrifta er dette fastlagt slik: C Redusert bustadsgebyr, definisjonar / presiseringar Minimumsgebyret pr. husstand, jamfør punkt A og punkt B, uansett kombinasjon vert fastsett til «redusert bustadgebyr» kr ,- eks. mva. Det er ikkje høve til kombinasjonsvurdering mellom gebyra for fritidshus og vanleg bustad. 1 husstand er sjølvstendige husvære med kjøken og toalett = 1 gebyrpliktig eining. 1 hybelleilegheit er 1 sjølvstendig husvære = 1 gebyrpliktig eining. Inntil 3 hyblar med felles kjøkken og toalett = 1 gebyrpliktig eining. 4 hyblar gjev dermed 2 gebyrpliktige einingar UTDRAG FRÅ GEBYRFORSKRIFTA: SJÅ KONTAKT SUM FOR KOMPLETT FORSKRIFT. Gebyret for hushaldningar. Storleiken på behaldar 140 liter 240 liter 660 liter Behaldar for restavfall, årleg gebyr eks. mva. kr , , ,- Behaldar for papp/papir, årleg gebyr eks. mva. kr. 202,- 345,- 950,- Fritidseigedom utan særskilt behaldar, levering til hytte-containerar: Kr mva/år. Fritidseigedom og utleigehytter med behaldar: Kr mva/år: Utleigeeining skal ha behaldar. Driv du utleigehytter som vert brukt meir enn 3 månader pr. år, skal det betalast gebyr som for vanleg bustad. Hushaldning som har betalt gebyret har mellom anna rett på dette: 52 tømingar årleg av restavfallsdunken 12 tømingar årleg av papirdunken. Levering av lausøyre frå bustaden ved gjenvinningsstasjonane utan ekstra betaling. Levering farleg avfall på gjenvinningsstasjonane + årleg grendarute. Bruk av returpunkta / emballasjeglasmottaka.

3 4. HYTTE-CONTAINERANE /BEHALDARANE KUN FOR DEI SOM BETALAR GEBYR FOR FRITIDSHUS UTAN EIGEN DUNK Førde: Utstillingsplassen, Bruland Lågpris, Rørvikfloten handel, ved Reidar Holsen på Holsen, Kråkenes. Naustdal: Fjordbutikken Vevring, Russenes, ved gamle Helle skule, Kommunehuset, ved tekn. sentral Reiakvam, Dalen Næringssenter/Kalland, Fimland /Fimlandsbua, Parkeringsplass Vonamarka, Parkeringsplass Øybostbrua / Åsedalen. Jølster: Fonn, Stardalen Bygdetun, Lyngstadfossen, Sunde, Dvergsdalsdalen, Marifjøren hyttefelt, Hylderås butikk/sanddal, ved sjukeheimen på Vassenden, en på Skei, Ålhus ved Eikåsgalleriet, Årdal (øvre). Gaular: Bygstad sentrum v/tidl. meieri, en Sande, P-plassen v/skihuset Langeland, Hestadgrend bedehus, Hellebustneset, Hoffslåttene, Vikum v/avkøyring til Vindheim. Fjaler: Teknisk etat uteseksjonen, en i Flekke, Våge skule parkeringsplass, Korssund, Hellevik, Guddal tidl. Nærbutikk, Steinset (Guddal), Tysse bru (Leite), Tømmerbakke (Vassdalen), Folkestad (Nesje). Hyllestad: Hamneparken Sørbøvåg, Sandalen Hyttefelt, Myregjerde (ved brannstasjonen), Øveråshøgda, ved gjenvinningsstasjonen i Staurdalen, Rysjedalsvika, Nedre Tveit, Beitasetane, Risnes, Hovlandsvåg. Askvoll: Askvoll v/kommunehuset kaia, Helle (Erling Eikemo), Holmedal v/parkeringsplass aust for Holmedal Elektriske, Værlandet kai, Bulandet kai, Gjervik ferjekai, Herland, Stongfjorden, Flokenes grendahus, Stubhaug & Co/Kvammen. Noter nummeret på dine dunkar (det er du plikta til), kontakt din kommune dersom du ønskjer endra dunkvolum! Du er ansvarleg for dunken. Er den borte etter tøming må du leite den opp. Det har vist seg at det ofte er ein granne som har tatt feil! 5. GLASCONTAINERANE Skjerpa krav er varsla frå gjenvinningsanlegget for glas. Dette skal i emballasjeglascontainer: Reingjort glas (t.d. syltetøyglas og flasker) og reingjort metallemballasje (t.d. hermetikkboksar). Dette skal ikkje i emballasjeglascontainer: Keramikk, steintøy, vindaugsruter og speglar, lysstoff-rør og lyspærer, emballasje av glas og metall som har innehalde helse- og miljøfarlege stoff, maling- og lakkemballasje. Jølster: V/avkøyring til Fossheim Skei, gjenvinningsstasjonen Skei, ved sjukeheimen på Vassenden. Førde: Utstillingsplassen, Rørvikfloten Handel, Bruland Lågpris, SUM / Einestølen. Naustdal: Fjordbutikken Vevring, kommunehuset i sentrum. Gaular: en Sande, M.M. Øvrebø /Bygstad, Hellebustneset Viksdalen. Fjaler: en, Teknisk etat Uteseksjonen, Våge skule, Hellevik, Guddal butikk. Hyllestad: en, Myregjerde (ved brannstasjonen), Hamneparken Sørbøvåg. Askvoll: en, Askvoll v/kommunehuset kaia, Gjervik ferjekai, Værlandet ferjekai, Stongfjorden, Stubhaug & Co /Kvammen. 3

4 6. TØMING KLOAKKSLAM / SEPTIKTANKAR 2014 Planlagde tømingar skal varsla ved «lapp» frå slamtømar minimum ei veke før tøming Kommune Hyllestad Gaular Fjaler Jølster Tømetidsrom mars mai juni august september november april juni } Johny Birkeland Transport Tlf Mobil Miljøservice AS Tlf Mobil Hugs! Når du får tømevarsel må tanken klargjerast. Dersom slamentreprenøren ikkje får tømt grunna manglande tilkomst eller klargjering, vert tøming rekna som utført. Ny tilkjøring vert rekna som ekstratøming og er dyrt! Kommunane får opplysning frå SUM om feil på anlegga, abonnenten er ansvarleg for retting. EKSTRATØMING /NAUDTØMING SEPTIKTANKAR /SLAMAVSKILLARAR: Miljøservice AS, kommunane Jølster, Førde, Naustdal, Askvoll: Tlf mob Johny Birkeland Transport AS, kommunane Gaular, Fjaler, Hyllestad: Tlf mob Tvungen slamtøming gjeld for alle eigedommar som har slamavskiljar eller tett tank. Ingen har rett til unntak frå tømeordninga. Normaltøming annakvart år på bustader, og fjerdekvart år på hytter. Tette tankar kvart år. Minirenseanlegg tømast slik løyvet klargjer. 7. SUM-SEKK NÅR DU AV OG TIL HAR FOR LITE VOLUM Hugs! Overfylte dunkar vert ikkje tømt. Avfall oppå eller ved sida av dunk vert ikkje teke med. SUM tilbyr «naud-ventil» / SUM-sekk til dei som ein sjeldan gong har så mykje avfall at det ikkje er plass i vanleg dunk. Bestill SUM-sekk i god tid når du trur at du kjem til å ha meir avfall enn dunken rommer! Sekker vert postsendt til dei som har SUM-abonnement. Du kan også kjøpe sekk på gjenvinningsstasjonen i opningstida. Sekken skal nyttast til brennbart restavfall; Skal setjast ut saman med dunken på tømedato. Du kontaktar SUM på telefon eller e-post. Gje opp kor mange sekker du treng; 140 liter/stk., om lag same volum som ein vanleg dunk. SUM sender sekker inkludert faktura, kr. 100/stk. inkl. mva. 8. OM FARLEG AVFALL FRÅ HUSHALDNING OG SMÅ-NÆRING Hushald: Det meste av normalt farleg avfall maling lim lakk kan hushaldningane levere på gjenvinningsstasjonane. Nokre spesielle komponentar må til hovudanlegget på Einestølen; til dømes asbestplater. Ta kontakt for transportløysing dersom du ikkje kan transportere sjølv. Små-næring. Næringsdrivande skal fylle ut Deklarasjonsskjema for Farleg Avfall. Kommunane er pliktig til å syte for at små-næringar kan få levert sitt farlege avfall. Dette vert løyst ved at den næringsdrivande melder inn sitt behov til SUM, som syter for at farleg avfallsinnsamlar tek med det innmelde når gjenvinningsstasjonane vert tømt. Ekstra henterunde kvart år grendarute SUM har i mange år kjørt grendarute for farleg avfall. Næringar må melde inn, hushaldningar må stå ved vegen med sitt «stoff» på den tida ruta går. Informasjon om hentinga vert sendt som flygeblad. 4

5 9. PRØVEORDNING HUSHALDSPLAST PÅ GJENVINNINGSSTASJONANE Er du i tvil? Sjekk Grønt Punkt, (som administrerer ordninga) sin kvalitetsrettleiar; Målet med plastsortering er materialgjenvinning. Feilsortert/ skiten plast vil gå til energigjenvinning eller deponering. Hushaldsplast som kan materialgjenvinnast Plast som ikkje kan materialgjenvinnast skal gå i brennbart, døme: Bæreposar og andre tilsvarande plastposar Emballasje for potetgull og kaffi Plastkanner for mat, vaskemiddel og sjampo Beger for yoghurt, rømme og tilsvarande Brett for ferske og frosne matvarer Plast-blomsterpotter og -brett Plasten skal være reingjort før levering Leikar Tomme kanner for farleg/giftig produkt Hageplast Tomme oljekanner Hagemøblar Presenning Hageslangar Næringsplast: Landbruksplast Bøtter Næringsplast: Bygningsplast Kjøkkenreiskaper Tome malingsboksar Denne plasten skal i brennbart restavfall Hugs at alle «ting», også av plast, som går på batteri /elektrisitet er EE-avfall som skal leverast til butikkane som sel slikt eller på gjenvinningsstasjon. 10. SMÅBATTERI SKAL IKKJE I RESTAVFALL! Alle batteri skal samlast inn og gjenvinnast, Avfallsforskrifta kapittel 3 EU s batteridirektiv er implementert i norsk regelverk og dermed skal alle batteri samlast inn separat, også såkalt «vanlege» batteri, alkaliske eingangsbatteri som ikkje inneheld miljøfarlige stoff. Alle typar batteri skal leverast butikkane som sel produkta, dei har informasjons- og mottaksplikt. Batteri frå hushaldning kan leverast til SUMs mottak vederlagsfritt. Det er ofte praktisk å levere dei vanlege småbatteria i daglegvarebutikken der ein også kan levere lyspærer og tilsvarande småelektrisk. Næringsdrivande kan levere batteri til SUM mot betaling. Deklarasjonsskjema skal fylgje avfallet. Frå Avfallsforskrifta: 3 4. Plikt til å ta imot kasserte batterier Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri Plikt til å informere Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Myrmel Bruk v/ole Myrmel driftar gjenvinningsstasjonane i Askvoll, Fjaler, Gaular og Jølster. 5

6 11. AVFALLSVEGVISAR Kvar skal dei ulike avfallstypane leverast? Kva avfall er inkludert i årsgebyret (abonnementet)? Kva avfall skal du betale for? Henteordning: : Bringepunkt: ane: Sortering: Avfallskontroll: Renovasjonsruta Abonnenten bringar sjølv til gjenvinningsstasjon eller bringepunkt Stadane der du finn glascontainerane og dei felles hyttedunkane Sjå opplisting på framsida Den som kjem med avfallet skal sortere: Alle har sorteringsplikt Alt avfall skal kontrollerast ved levering, innhaldet i dunkane vert kontrollert av renovatør AVFALLSTYPE / FRAKSJON RESTAVFALL I DUNKANE PAPP / PAPIR I DUNKANE Framsetjing dunkar seinast kl tømedag. Ta heim dunken straks etter tøming! LEVERINGSSTAD Dunk med grått lokk: Kun for brennbart avfall, dunk med feil innhald vert ikkje tømd! Dunk med blått lokk Kun papp/papir! ORDNING KOSTNAD Årsgebyr: Den off. rekninga du får 2 4 gonger årleg Gratis tyder at det er betalt for tenesta på annan måte Henteordning Energigjenvinning Henteordning Materialgjenvinning Overfylte dunkar vert ikkje tømde, loket skal gå att! Rydd snø der du set dunkane fram for tøming! Vask dunkane ved behov! I årsgebyr. Evt. ektra SUM-sekk kr. 100, kontakt SUM og bestill, vert postsendt: Du kan også kjøpe på gjenvinningsstasjonen INNBU & LAUSØYRE Laust utstyr frå «innomhus»: Klede, sko, syklar, møblar, lause teppe, belysning, veggskåp, kjøkenbenkar, metallting Sortering for gjenvinning Hushaldningar i årsgebyr Næringar betalar HAGEAVFALL Gras, kvistar frå hagetre hekk plantar Tre og røter er betalingsvare. Sortering til «strø» ved kompostering. Hushaldningar i årsgebyr Næringar betalar GLAS Flasker, syltetøyglas o.l. Bringepunkt. Materialgjenvinning. Hushaldningar leverer gratis Næringar betalar BILDEKK UTAN FELG Til forhandlarane Ikkje til SUM-mottaka! Gratis til forhandlarane 6 BILDEKK MED FELG Gratis MEDISINAR Apotek Sjekk med mottakar BYGG OG RIVINGSAVFALL ER BETALINGSVARE FRÅ BÅDE HUSHALDNING OG NÆRING Døme: treverk, isolasjon, plater, vindauge, dører, golvbelegg, etc. Leca og betong. Terrassematerialar. Hagegjerde. METALL-GJENSTANDAR Til dømes: Bil- og maskindeler, utskifta ting frå landbruksdrift og anna næring. Gratis på Einestølen, mindre mengder gratis på dei andre gjenvinningsstasjonane Sortering for gjenvinning, noko deponering Sortering for gjenvinning. Kan avtalast henting ved større leveransar, god erfaring ved organisering gjennom grendalag og bondelag Hald mottaksplassane ryddige! Meld frå til SUM dersom du ser noko som ikkje fungerer. Har vi gløymt noko? Send gjerne e-post til ein av oss. Betal etter vekt / volum Kontakt SUM og be om råd: Skal ikkje innehalde farleg avfall, t.d. olje

7 12. FARLEG AVFALL VEGVISAR FARLEG AVFALL-mottak finn du på gjenvinningsstasjonane. Kvar skal dei ulike avfallstypane leverast? Kva avfall er inkludert i årsgebyret (abonnementet)? Kva avfall skal du betale for? Nedanfor: Opplisting av ein del avfallstypar. Næringsdrivande: Deklarasjonsskjema skal fylgje vare ved leveranse frå næring. AVFALLSTYPE / FRAKSJONAR som alle inneheld farleg avfall LEVERINGSSTAD/ MERKNAD ORDNING/ MERKNAD KOSTNAD Elektrisk/elektronisk (EE avfall): Datautstyr, mobiltelefonar, musikk-anlegg, fjernsyn. Kvitevarer. ane Alle som sel produkta. Sortering for materialgjenvinning Hushaldningar gratis BILBATTERI ane Gratis ALLE TYPAR SMÅBATTERI FARLEG AVFALL FRÅ HUSHALDNING Mindre mengder maling, lim, lakk, sprayboksar, giftig og anna miljøfarleg avfall. Spillolje. FARLEG AVFALL FRÅ NÆRING Maling, sprayboksar, giftig og anna miljøfarleg avfall. Olje ane Alle som sel produkta Gjenvinning Hushaldningar gratis Hushaldningar gratis SUMs innsamlar Innmelding/ avtale Betal etter vekt CCA- IMPREGNERT TREVERK (= trykkimpregnert treverk frå før oktober 2002). Energigjenvinning Betal etter vekt PCB HALDIGE VINDAUGE (åra ). Destruksjon Hushaldningar leverer gratis, næringskundar betaler etter vekt KLORPARAFINVINDAUGE (åra ) Destruksjon Betal etter vekt ASBESTHALDIG: Eternitt-tak, asbesthaldige plater SUM Einestølen Førde Kontakt SUM Arbeidstilsynets krav gjeld Må vere støvtett innpakka Deponering Betal etter vekt VINYLBELEGG, GOLVBELEGG FØR ÅR 2001, BYGNINGSISOLASJON, SKUM- ISOLASJON Alle typar som inneheld farleg avfall Gjenvinning Betal etter vekt AVFALL FRÅ HELSETENESTA, VETERINÆRANE, TANNLEGEKONTORA, GJERNE KALLA «PROBLEMAVFALL» Brukte sprøyter og anna «stikkande / skjærande» og avfall som inneheld biologisk materiale, til dømes avliva dyr og slakteavfall Kontakt den kommunale helsetenesta eller mattilsynet som skal kunne gi råd «Problemavfall» skal ikkje i avfallsdunkane eller hyttecontainerane AMMUNISJON, PATRONER, SPRENGSTOFF, FYRVERKERI Kontakt politiet MEDISINAR Apotek Sjekk med mottakar Sjekk med mottakar Hugs: Den som leverar farleg avfall, er etter lovverket pliktig til å skrive på emballasjen kva avfall som vert levert. Bruk helst originalemballasje. 7

8 B Offentleg info. Skal etter avtale med Posten distribuerast også til dei som har sperra for reklame. Returadresse: Sunnfjord Miljøverk IKS, Einestølen, 6815 Førde. 13. HEIMESIDE Vi har ny heimeside! Målet er at det no skal vere lettare for deg å finne den informasjonen du er på jakt etter. Adressa er som før: eller du kan scanne QR koden nedanfor og komme direkte til sida vår. Du finn oss på Facebook! Scan QR koden under og kom rett til facebook sida vår. Dersom du trykker «liker» vil du bli varsla når vi legg ut ny informasjon som kan vere nyttig for deg. Kjøp mindre avfall! M Ø M E R KE T ILJ GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK AS, FLORØ Trykkeri

Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane

Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal SUM-info 1-2013 Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane Einestølen INFORMASJON Du finn SUM på Einestølen ved å ta av frå Rv 5 midt mellom

Detaljer

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal. 57 72 41 50 post@sum.sf.no www.sum.sf.no

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal. 57 72 41 50 post@sum.sf.no www.sum.sf.no INFORMASJON SUM-info 1-2015 Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal 57 72 41 50 post@sum.sf.no www.sum.sf.no Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane Du finn SUM på Einestølen ved

Detaljer

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON SUM-info 1-2016 Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal 57 72 41 50 post@sum.sf.no www.sum.sf.no Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane Du finn SUM på Einestølen ved

Detaljer

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal

Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal INFORMASJON SUM-info 1-2017 Askvoll Fjaler Førde Gaular Hyllestad Jølster Naustdal 57 72 41 50 post@sum.sf.no www.sum.sf.no Renovasjon og septiktanktøming i medlemskommunane Du finn SUM på Einestølen ved

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

E:\Renovasjon-slam og gebyrforskrift fom 1.jan 2010\renovasjons-slam og gebyr-forskrift frå 01.januar 2010.doc

E:\Renovasjon-slam og gebyrforskrift fom 1.jan 2010\renovasjons-slam og gebyr-forskrift frå 01.januar 2010.doc 1 KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHALDNINGSAVFALL, TØMING AV SLAMAVSKILJARAR, TETTE TANKAR M.V. OG FOR GEBYR FOR RENOVASJON OG SLAMTØMING (NEDANFOR KALLA RENOVASJONSFORSKRIFTA).... 2 Kap.

Detaljer

MØTEBOK. Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %.

MØTEBOK. Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %. RENOVASJONSGEBYR FOR 2018 Gebyrforskrifta for 2018 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2017, men med tillegg i gebyrsatsane på 6,5 %. Auke i renovasjonsgebyret skuldast mellom anna høg kostnadsvekst

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 Kommunalt gebyrregulativ for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Forskrifta vert gjort

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2017 med ein auke på 4 %, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2017 med ein auke på 4 %, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2017 Gebyrforskrifta for 2017 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2016, men med tillegg i gebyrsatsane på 4 %. Det er eit par endringar i teksten, og desse framgår i kursiv.

Detaljer

MØTEBOK 21/15 SOS RENOVASJONSGEBYR FOR 2016

MØTEBOK 21/15 SOS RENOVASJONSGEBYR FOR 2016 RENOVASJONSGEBYR FOR 2016 Gebyrforskrifta for 2016 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2015, men med tillegg i gebyrsatsane på 2,5 %. Det er eit par endringar i teksten, og desse framgår i kursiv.

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Oversiktskalender for hushaldningsrenovasjon i Lom og Skjåk 2009

Oversiktskalender for hushaldningsrenovasjon i Lom og Skjåk 2009 i Lom og Skjåk 2009 Det henta dagar det Januar Februar Mars April Mai Juni Veke: 1 2 3 4 5 Veke: 5 6 7 8 9 Veke: 9 10 11 12 13 14 Veke: 14 15 16 17 18 Veke: 18 19 20 21 22 Veke: 23 24 25 26 27 Måndag 2

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender SANDE. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 2014 SANDE Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HANDTERING AV HUSHALDSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldande for følgjande kommunar Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakarkommunar i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009 Nynorsk

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender HAREID. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 204 HAREID Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Måndag - fredag kl. 08.00-15.30 Tysdag kl. 08.00-19.00 Merk! Laurdagsope gjeld frå veka etter påske, til midten av oktober, med unntak av juli mnd. Laurdag kl. 09.00-12.00

Detaljer

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall!

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Miljøstasjonen Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Du startar på vekta God informasjon på førehand er ofte det du treng for å kome hit. I denne

Detaljer

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke.

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. SLIK SORTERAR DU: Restavfall ORDNING: Henteordning SIM hentar restavfallet heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. Ein kan bestille ekstratøming av restavfallet kvar 2. veke. Avfall av blanda materiale

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender ULSTEIN. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender ULSTEIN. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 201 ULSTEIN Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Felles avfallsutstyr gir estetiske nærmiljø. De kan velge mellom fleire typar renovasjonsutstyr. Praktisk utstyr gjer det enkelt å sortere

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal

Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal SKODJE KOMMUNE Forskrift for hushaldsavfall i Skodje kommune, Møre og Romsdal Fastsett av Skodje kommunestyre 24.04.07, i sak 13/07 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tilbodskonkurranse farleg avfall

Tilbodskonkurranse farleg avfall SUM og SIMAS Presiseringar / endringar til konkurranseet datert 06092011 COWI AS Torggt 13 2317 Hamar Telefon 02694 wwwcowino SISTE VERSJON AV DETTE DOKUMENTET VERT EIN DEL AV KONTRAKTEN 1 Spørsmål og

Detaljer

renovasjonsforskrifta)

renovasjonsforskrifta) KOMMUNAL FORSKRIFT: Innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.v., og for gebyr for renovasjon og slamtømming (nedanfor kalla renovasjonsforskrifta) Forskrifta er gjeldande

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming.

Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming. ØRSTA KOMMUNE Renovasjonsforskrifter for Volda og Ørsta kommunar Kommunale forskrifter for handsaming m. v. av avfall og slamtøming. Vedteke av Volda kommunestyre og Ørsta kommunestyre den 30.05.2013 i

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING KAPITTEL 1: HEIMEL OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Denne forskrifta er vedteken i kommunane: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal,

Detaljer

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Denne forskrifta er vedteken av kommunestyret i Fjell kommune den 16.06.05 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Serviceskyssen i Gaular

Serviceskyssen i Gaular Døme på universell utforma nærtransport i ein utkantkommune 2010 1 Sidan dette er ein folkehelsekonferanse vågar eg spørsmålet : Har drosjekøyring noko som helst med folkehelse å gjere? 2010 2 Serviceskyss

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 SANDE SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

KJELDESORTERINGSkalender HERØY. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall

KJELDESORTERINGSkalender HERØY. Saman tek vi vare på ressursane. Tema: Miljøfarleg avfall Tema: Miljøfarleg avfall KJELDESORTERINGSkalender 2014 HERØY Saman tek vi vare på ressursane SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer!

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Vi treng ressursane i framtida Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Kvifor skal vi kjeldesortere avfallet vårt? Ved å kjeldesortere tek vi vare på dyrebare ressursar for framtidige

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HAREID

Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 2015 HAREID Saman tek vi vare på ressursane KJELDESORTERINGS- KALENDER 205 HAREID SORTERINGSGUIDE Plastemballasje Plastemballasje er mellom anna plastflasker og -kanner, plastesker, -boksar og -beger, plastfolie,

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

NGIR-nytt. NGIR-nytt NGIR-nytt. Informasjon til hushald. Tema: Gjenvinningsstasjonane. Informasjon til hushald og hytter

NGIR-nytt. NGIR-nytt NGIR-nytt. Informasjon til hushald. Tema: Gjenvinningsstasjonane. Informasjon til hushald og hytter Offentleg informasjon - nr. / Mai 01x Offentleg informasjon nr. / juni 016 013 Offentleg informasjon - nr. /- September NGIR-nytt NGIR-nytt NGIR-nytt Informasjon til hushald Informasjon til hushald og

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x Voss kommune Ikkje off., Ofl 13, jfr. fvl. 13.1 LEIGEAVTALE Mellom utleigar: Voss kommune og leigetakar: er det den xx.xx.2011 teikna leigeavtale om bustad med adresse: Voss krisesenter skal nytta bustaden

Detaljer

Frå Fylkesmannen: Dagny Alvik

Frå Fylkesmannen: Dagny Alvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse 04.11.11 1431.0013.01 Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Dagny Alvik, 57 64 31 42 2011/4733 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Page 1 of 7 Forskrift for avfallsbehandling, Ål kommune, Buskerud. Dato FOR-2005-02-17-854 Publisert II 2005 hefte 4 Ikrafttredelse 11.08.2005 Sist endret FOR-2012-12-20-1459 Endrer Gjelder for Ål kommune,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M50 17/2800 Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Renovasjonsgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Me ryddar Sunnhordland 1/2016. Gjer som gutane i Bremnes idrettslag:

Me ryddar Sunnhordland 1/2016. Gjer som gutane i Bremnes idrettslag: Informasjon frå 1/2016 APRIL ÅRGANG 23 Me ryddar Gjer som gutane i Bremnes idrettslag: 1. Finn ein stad du meiner bør ryddast 2. Ta kontakt med SIM og meld deg på ein ryddeaksjon 3. Kall inn til dugnad

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit /

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit / Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhald Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune

Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Forskrift for hushaldsavfall i xxxx kommune 1 Forskrift om husholdningsavfall i Sula kommune Fastsett av Sula kommunestyre 13.03.08 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer