Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon"

Transkript

1 Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf

2 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder til i 1. etg. ved siden av barneavdelingen og sykehusapoteket. Selve avdelingen består av et kuvøserom og et sengerom. Utenfor avdelingen har vi amme/stellerom, pumperom og mor/barn rom. Vi har også et lager hvor bl.a. transportkuvøsen for henting av syke nyfødte på lokalsykehusene står. Personalet i avdelingen Personalet i avdelingen består av leger, spesialsykepleiere, sykepleiere og barnepleiere. Når det gjelder ditt barn må du bare spørre om alt du lurer på, og vi vil svare så godt vi kan. Vi har taushetsplikt, så vi kan ikke fortelle noe om de andre barna. Avdelingssjef er Ingunn Lie Mosti. Overlege Ingebjørg Fagerli er fast tilknyttet vår post og medisinskfaglig ansvarlig hos oss. De andre overlegene inngår i en 7-delt vaktturnus. Overlegen som har vakt i helgene, går visitt lørdag og søndag. En assistentlege går også visitt på hverdager. På kveld og natt har en assistentlege tilstedevakt på barneavdelingen. En av overlegene har tilstedevakt til kl 21, deretter vakt hjemme. Pasientansvarlig lege: en av de legene som går daglige visitter. Avdelingsykepleier Anita Kvarsnes og ass. avdelingsykepleier Hanne Høyvik er ansvarlig for den sykepleien som utføres i avdelingen. De vil gjerne ha tilbakemelding fra dere foreldre. De har kontor ved siden av postkontoret. Hvordan behandles barnet i avdelingen? Avdelingen forsøker å behandle hvert barn etter dets individuelle utviklingsnivå. Det er derfor spesielt viktig å tilstrebe mest mulig ro og stillhet i avdelingen.

3 Kuvøsebehandling er nødvendig for de minste og sykeste barna. Dette for å opprettholde normal kroppstemperatur. De minste har ikke evne til å regulere dette selv. For å kunne observere barna nøye den første tiden. For å beskytte barnet mot eventuelle smittestoffer i omgivelsene. Luften som sirkulerer i kuvøsen kan tilføres ekstra oksygen og fuktighet ved behov. Barn som er over den akutte perioden legges i seng på sengerommet.

4 Kontakten foreldre-barn Det er viktig å etablere nær kontakt med barnet, enten det er født til termin eller for tidlig. Din nærhet og din stemme er svært betydningsfull for det nyfødte barnet. For ditt barn er du helt spesiell, foreldrene er barnets faste holdepunkt. Personalet i avdelingen spiller også en viktig rolle. De kan informere deg om barnets tilstand og barnets behov. Hygiene Alle som skal inn i avdelingen, henger yttertøy utenfor avdelinga. Husk å ta med verdisaker inn, eller benytt låsbart skap i gangen. Alle vasker hendene når de kommer inn i avdelingen. Fjerning av klokker og ringer av alle som er i berøring med barnet. Foreldre som hoster eller er forkjølet bør bruke munnbind. Ingen kosedyr i kuvøsen eller i sengen, begrens antall kosedyr mest mulig. Ved stell av barnet legges tøybleie mellom barnet og stellebenken.

5 De forskjellige rommene Ammerommet benyttes til stell og mating av barna når de er friske nok til å tas ut av avdelingen. Pumperommet er forbeholdt mor, og vi har to pumper til disposisjon der. Mor/barn rom er for de som ikke har mulighet for barseldøgn på lokalsykehus og som trenger ett til to døgn for å få ammingen etablert før hjemreisen. Kjøkkenet er det bare personalet som har adgang til. Dette p.g.a. strenge hygieniske krav. Isolat/samtalerom brukes etter behov.

6 Dagsrutiner i avdelingen Vi ønsker i utgangspunktet å ha en mest mulig åpen avdeling, men pga taushetsplikt og avdelingens lokaliteter må vi til gitte tider stenge avdelingen. Vi har derfor laget en oversikt over døgnrytmen vi har her. Dette for at dere som foreldre har en viss mulighet til å vite når skjer hva hos oss Rapport og vaktskifte. Avdelingen er delvis stengt mellom og frem til ca. kl p.g.a. vaktskifte og legevisitt Morgenstell og observasjoner av barna. Blodprøver for de som skal ta det Barna blir undersøkt av assistentlege og overlege som går visitt. Undersøkelser og prøver blir forordnet. I helgene er visitten noe senere, ca. kl Foreldrene kan da, etter avtale med personalet, komme inn i avdelingen etter klokken Klokkeslettene er veiledende. Vi henger opp visittplakat på døren hvis det trekker ut Avdelingen er åpen for foreldre og søsken og de kan komme rett inn - hvis det ikke henger annen beskjed på døren Personalet avvikler lunsj i tur og orden Gjennomgang og oppsummering av legevisitten Besøkstid. Obs. antall besøkende inn i avdelingen av gangen Rapport og vaktskifte. Personalet som kommer på aftenvakt gjør seg kjent med barna. Avdelingen er stengt for foreldrene Besøkstid. Obs antall besøkende av gangen. Personalet avvikler matpauser i løpet av kvelden, ikke fast tidspunkt Gjennomgang og oppsummering av vakten Overlapping og rapport

7 Fra klokken skal det være ro i avdelingen både for foreldre og barn. Vi har ikke stengt, men ber dere: Ring på døren hvis dere ønsker kontakt eller ikke får sove. Ved mottak av nye barn eller andre akutte situasjoner kan avdelingen være stengt på ubestemt tid. Dette informeres om ved hjelp av plakat på døren inn til avdelingen, men om natten hender det at den ikke henges opp. Ammende mødre må gjerne amme sine barn døgnet rundt, avtal med personalet hvordan du ønsker det, spesielt på natten. Besøkstid for familie og venner Som dere ser av dagsrutinene har vi to tider hvor det kan tas imot besøk av familie og venner. Besøkende bes henvende seg til personalet. Bruk alltid ringeklokken. Vi ønsker ikke mer enn to besøkende av gangen inn til barnet, og vi oppfordrer til å gjøre visitten så kort som mulig. Dette både av hensyn til ditt barn, og av hensyn til de andre barna på avdelingen. På grunn av plassmangel oppfordres dere til å sitte i vestibylen eller i kroken ved ekspedisjonen. Under influensa/forkjølelsestid hender det vi stenger posten for besøkende med små barn, også forkjøla søsken til inneliggende pasienter. Dette for å beskytte pasientene våre mot smitte. Overnatting Avdelingen har ansvar for å dekke overnatting for en av foreldrene, evt. begge hvis far også får pleiepenger p.g.a. barnet. I de tilfeller hvor far følger med barnet fra lokalsykehus, dekker vi oppholdet det første døgnet eller til mor blir overflyttet fra lokalsykehuset. Vi har en leilighet i Urtegårdsgata (rett utenfor sykehuset). Leiligheten leier vi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Den forbeholdes foreldre med barn som må ha et lengre opphold hos oss og har krav på pleiepenger. Når vi har kapasistet, kan fedre som ikke mottar pleiepenger også overnatte der. I tillegg har vi tilgang til 2 rom på pasienthotellet Zefyr, der er det også mulighet for fedre som ikke har krav på pleiepenger og andre pårørende å bestille rom. Se brosjyre for priser.

8 Beklageligvis er det ikke mulighet til å reservere et rom for hele oppholdet hos oss. De fleste må belage seg på litt bytting av rom under tiden. Personalet har ansvar for/bestemmer fordeling av overnattings - rommene. Søsken Det er viktig at søsken får besøke både foreldre og det nye barnet mens dere er på sykehuset. For de som bor i nærheten er det sjel- den noe problem, men for langveisfarende kan det bli lange dager på sykehuset. Vi har lekekasse med leker på avdelingen og det er også mulig å samarbeide med lekestua på barneavdelingen. Vi kan gjøre avtale med førskolelæreren om tider søsken kan oppholde seg der. Tidsrom for lek og tilsyn må avtales i hvert enkelt tilfelle, ut fra lekestuas kapasitet. Dessverre kan vi ikke dekke reiseutgifter for søsken. Mat for foreldrene En av foreldrene; som oftest mor, har rett til gratis mat på sykehuset. Søsken som er på besøk og fedre som får pleiepenger p.g.a. barnet, får også gratis mat. Fedre som er sykemeldt av egen lege eller bare på besøk, får kjøpe mat i kantina til ansattpris. Beklageligvis er kantina stengt i helgene. De som ønsker middag da, må bestille dette i matboka. De avdelingen betaler for på Zefyr, spiser sine måltider der. Hjemreiser under oppholdet her Når barnet er innlagt på avdelingen vår over lengre tid, dekker sykehuset inntil en hjemreise for mor pr uke etter 14 dagers liggetid. Denne kan, etter avtale med avdelingen, benyttes av far slik at han kan besøke mor og barn. Fars opphold dekkes imidlertid ikke av sykehuset. Disse reisene forutsettes billigste reisemåte, og vi ber foreldrene selv ordne med billetter, ta vare på billettstammen og skrive reiseregning i etterkant. Er barnets tilstand kritisk og/eller andre forhold vurderes å kreve det, kan far eller annen pårørende tilkalles. Dette vurderes og bestemmes av lege. Da vil sykehuset dekke reise og opphold. Når barnet skrives ut, enten til hjemmet eller til lokalsykehus, dekker trygdekontoret reisen for barn og en av foreldrene. Er man i tvil om reiser kan/vil bli dekket, spør personalet.

9 Pleiepenger - 323a 9-10 i Trygdeloven sier at en av foreldrene har rett til pleiepenger fra 8. dag når barnet det har omsorg for oppholder seg på sykehus. Hvis barnet ikke er alvorlig sykt og skrives ut i løpet av en uke gis det ikke pleiepengeattest. Da løper barselpermisjonen fra den dagen barnet blir født. Blir barnet liggende lenger, får mor pleiepengeattest fra 8. dag og barselpermisjonen forlenges tilsvarende pleiepengeperioden gjelder når barnet er kritisk syk. Da har mor og evt. far rett til pleiepenger fra første dag. I slike tilfeller er barnets tilstand så alvorlig at en, evt. begge foreldre må være tilstede på sykehuset. Barselpermisjonen starter når pleiepengeperioden opphører, vanligvis når barnet skrives ut. Hvis barnets tilstand krever det kan en av foreldrene også få pleiepenger når barnet er hjemme. Det kan ikke gis attest for pleiepenger til far hvis han må være hjemme for å ta seg av friske søsken. Spørsmål om pleiepenger tas opp med barnets lege i avdelingen. Legen fyller ut standard skjema til trygdekontoret. Det er formelt opp til trygdekontoret å godkjenne foreldrenes søknad om ytelse. Legesamtaler Vi har fast overlege tilknyttet avdelingen, mens assistentlegene rullerer mellom postene på barneavdelingen. Det er fortrinnsvis de legene som er tilknyttet avdelingen som tar seg av de planlagte legesamtalene. Vi tilstreber at alle skal få snakke med lege minst en gang pr uke, noen oftere etter behov. Vakthavende leger tar seg av fortløpende informasjon som gjelder der og da. Dere må ikke vente til de faste legene kommer hvis det er informasjon dere skal ha med en gang. Eks. svar på blodprøver eller undersøkelser som er gjort. Sykepleiesamtaler Vi tilbyr innkomstsamtale så snart forholdene rundt barnets innleggelse har stabilisert seg, og dere som foreldre er klar for det. Ved lengre opphold hos oss får dere en eller flere oppfølgingssamtaler. Når utskrivelsen nærmer seg får dere en utskrivningssamtale sammen med sykepleier og lege.

10 Foreldrekaffe Vi forsøker å arrangere foreldrekaffe på mor/barn rommet hver 14. dag. Dette er en uhøytidelig sammenkomst hvor man kan ta opp løst og fast. Vi tar ikke opp noe som har med den medisinske tilstanden til hvert enkelt barn, men ting som kan være av felles interesse for alle med barn innlagt på avdelingen vår. Utskrivelse Dersom barnet skal overflyttes til lokalsykehus tas det kontakt dit pr. telefon, samt at det sendes en skriftlig oppsummering av barnets sykehusopphold. Helsestasjon er et frivilig tilbud fra kommunehelsetjenesten. Vi innhenter tillatelse fra foreldrene før vi kontakter helsesøster. De fleste ønsker å benytte seg av tilbud om oppfølging på helsestasjon og vi tar da kontakt både pr. telefon med fødselsmelding, samt sender skriftlig oppsummering når barnet skrives ut. Helsesøster kan om ønskelig komme på besøk til barn og foreldre mens barnet fortsatt er innlagt her. Samarbeid med andre avdelinger Fødeavdelingen er den viktigste samarbeidespartneren vår så lenge mor er innlagt der, spesielt på områdene mor-barn kontakt, oppstart av amming/melkeproduksjon og støtte til mor og den øvrige familien. Opplever foreldrene svikt i dette samarbeidet, ber vi dere gi beskjed til personalet dere har kontakt med. Barneavdelingen, barnemedisinsk post er også en av våre samarbeidspartner. Det samme er habliteringsteamet. De følger opp barn med spesielle behov eller diagnoser. For noen formidler vi første kontakt dit mens barnet ennå er innlagt hos oss. Spesialpedagog og fysioterapeut er oftest inne i bildet på dette stadiet. De kjenner også godt til kontaktpersoner ute i kommunene og kan hjelpe til i den første etableringsfasen. Annet personell tilknyttet vår avdeling Vi har et godt samarbeid med sosionomtjenesten på sykehuset, og har egen sosionom tilknyttet barneavdelingen. Hun heter Laila Engen og har kontor nede i kjelleren. Vi har faste timer hos henne på torsdager, men hun er fleksibel hvis det er ting det haster med eller det ikke passer på våre faste tider. Det trenger nødvendigvis ikke bare være ang. permisjon, pleiepenger eller økonomiske rettigheter man ønsker en time hos henne.

11 Ved behov kan vi også gi tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier. Dere har kommet i en situasjon som kanskje er helt annerledes enn den dere hadde forventet. I noen situasjoner kan det være enklere å snakke med en person som ikke er direkte involvert i arbeidet inne på avdelingen. Sykehuspresten står også til vår disposisjon. Foruten å gi et tilbud om dåp her i avdelingen, kan også han tilkalles for andre ting. Praktiske opplysninger Toalett/dusj finnes på storebarnsposten. Vask av tøy. Vi disponerer vaskemaskin på store barnposten mandag, onsdag og fredag mellom klokken Avtal bruk med personalet. Ellers er det vaskemaskin i Urtegårdsgata som også kan benyttes av andre enn de som bor der dersom det er vanskelig å få tid på barneavdelingen. Privat tøy og kosedyr til barna er av hygieniske årsaker ikke ønskelig. Mobiltelefon er ikke tillatt brukt på vår avdeling. Dette fordi bruk av mobiltelefon medfører forstyrrelser. Minibank finnes ute i vestibylen. Apoteket er vår nærmeste nabo. De har åpent mellom Bibliotek finnes oppe i 4. etg. Kantina er i 9. etg. og har åpent mellom klokken og Kiosken er ved inngangen i vestibylen og de har åpent mellom på hverdager, lørdag fra og søndag fra Frisør finnes i kjelleren under øyepoliklinikken. Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at Nordlandsykehuset er et røykfritt sykehus. Røyking må derfor foregå på oppmerket røykeplass utenfor sykehuset.

12 FORSKRIFT OM BARNS OPPHOLD I HELSEINSTITUSJON Fastsatt av sosial- og helsedepartementet den 1.desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m. M. 3-6 kapittel 1 generelt 1 Denne forskriften gjelder for helseinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. 2 Barn skal bare legges inn på helseinstitusjon nå der er medisinsk nødvendig eller nå det av andre grunner vil være best for barnet. Skifte av helseinstitusjon eller avdeling skal bare skje når det er medisinsk nødvendig eller det av andre grunner vil bære best for barnet. 3 Med barne menes i denne forskrift personer under 18 år. Med foreldre menes i denne forskrift også fosterforeldre eller andre som opptrer i foreldres sted. Med helseinstitusjon menes i denne forskrift somatiske sykehus og institusjoner innen det psykiske helsevern, samt andre helseinstitusjoner hvor barn har midlertidig opphold. 4 Barn skal fortrinnsvis legges inn på egne barneavdelinger. På alminnelige avdelinger som jevnlig mottar barn bør det innredes barnestuer. Avd. og barnestuer der barn legges inn skal utformes og utstyres slik at de er tilpasset barns behov. Barn kan ta med egne leker, men sykehuset er ikke ansvarlig for tap. Leker som allergifremkallende eller på andre måter skadelig for barn kan nektes tatt med. Barn skal ikke legges på rom med voksne som er i en medisinsk tilstand som kan virke skremmende på dem. 5 Barn skal fortrinnsvis tas hånd om av det samme personalet under oppholdet.

13 Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov, og informerer og veilede foreldre om barns mulige reaksjoner i forbindelse med sykdommen og institusjonsoppholdet. Kapittel 2 samværsrett for foreldre m.m. 6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger av lov om pasientrettigheter 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet. Foreldrene og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen. Foreldre skal ha mulighet til å være tilstede under behandlingen hvis barnet ønsker det og det ikke vanskeliggjør behandlingen. Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter behov. Foreldre skal ha adgang til egne oppholdsrom. Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og /eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt. 7 Barn i helseinstitusjon kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Avdelingens faglige ansvarlige kan nekte besøk dersom medisinske årsaker tilsier det. Eventuelle besøksnekt skal grunngis. Foreldre og andre besøkende til barn i helseinstitusjon skal rette seg etter avdelingens rutiner og følge personalets anvisninger. Personalet må ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter.

14 Kapittel 3 Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter m.v. 8 En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning. 9 Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet. Minst en av foreldrene, som pga barnets sykdom oppholder seg i institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal på gratis mat av institusjonen. Ved alvorlig /livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. 10 Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes av folketrygden, jf. Folketrygdloven Institusjonen dekker reiseutgifter etter folketrygdens satser når institusjonen senere av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie. Når barn har foreldre hos seg under oppholdet i helseinstitusjon, skal institusjonen etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/ retur) i uken for en av foreldrene dersom denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter folketrygdens satser. 11 tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom ytes etter gjeldene forskrift gitt av sosial og helsedepartementet jf. Folketrygdloven Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns sykdom kan komme til anvendelse, jf folketrygdloven henholdsvis 9-5 til 9-9, 9-10 til 9-11 og Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett til pleiepenger og opplæringspenger følger av 9-14.

15 Kapittel 4 aktivisering/undervisning 12 Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det. Det skal avsettes egne areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering av barn på ulike alderstrinn. Barn må få mulighet til aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling. 13 Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis skje under ledelse av førskolelærer. Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det, fj. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) nr Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsoppholdet. Jf. Opplæringslova 2-1, 3-1 og 5-1. Institusjonen plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning. Kapittel 5 andre bestemmelser. 5 I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparat dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik kontakt skal skje i samråd med foreldrene. Helseinstitusjonen skal orientere foreldrene om aktuelle interesseorganisasjoner. 16 Denne forskriften skal utleveres til foreldre og barn samtidig med meldingen om innleggelsesdato, og senest ved selve innleggelsen. Helsepersonell på avdelinger som mottar barn skal være godt kjent med forskriftens innhold.

16 17 Forskriften trer i kraft 1.januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 07. september 1988 nr 746 om barn på sykehus gitt med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr 57 om sykehus mv. 3 tredje ledd.. Merknader til de enkelte bestemmelser. Til 1 Pasientrettighetsloven inneholder viktige bestemmelser som har betydning for barns opphold i helseinstitusjon. Denne forskriften vil gjelder utfyllende i forhold til pasientrettighetsloven. Virkeområder er begrenset til å gjelder for spesialisthelsetjenesten dag forskriften er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven 3-6. Barns rettigheter i kommunehelsetjenesten er ivaretatt gjennom pasientrettighetsloven. Til 2 Utgangspunktet er at poliklinisk behandling av barn er å foretrekke. Barn skal kun legges inn i helseinstitusjon når det er absolutt nødvendig. Vanligvis vil det si når det medisinsk sett ikke er forsvarlig å behandle barna poliklinisk. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å legge barnet inn av sosiale grunner. Man kan for eksempel tenke seg at forhold hjemme vanskeliggjør en fullverdibehandling dersom barnet ikke blir innlagt. Bortsett fra hvor det er medisinsk nødvendig, skal barnet bare flyttes dersom det da vil får det bedre. Det tenkes for eksempel på tilfeller hvor barnet kan flyttes til en helseinstitusjon nærmere hjemstedet- slik at det kan få hyppige besøk og lignende. Til 3 Bestemmelsen definerer hva som menes med barn, foreldre og helseinstitusjon i denne forskriften. Definisjonen av barn som personer under 18 år samsvarer med FN-s barnekonvesjon artikkel 1

17 Til 4 På pressende avdelinger som sjelden mottar barn, kan det være vanskelig å få opprettet egne barnestuer. Barna bør da fortrinnsvis legges på rom med eventuelle andre barn. De skal ikke måtte dele rom med pasienter som kan virke skremmende på dem, for eksempel bevisstløse eller uklare pasienter, eller med voksne pasienter som er negativt innstilt til åp dele rom med barn. Bestemmelsen oppfordrer videre til å tenke på barn når rommene innredes. Fargevalg, tekstiler, møbler osv. bør tilpasses barn behov. Til 5 Det er best for barnet dersom det i størst mulig grad kan forholde seg til det samme personalet under oppholdet i institusjonen.. Institusjonen må ta hensyn til dette ved oppsetting av turnus, planlegging og fordeling av arbeid på avd./posten osv. Kapittel 2 samværsrett for foreldre m.m. Til 6 Første ledd: Lov om pasientrettigheter 6-21 om barn rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon lyder: Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret tuner hele oppholdet i helseinstitusjon, med mindre dette er utilrådelig av hensyn til barnet, eller samværsretten er bortfalt etter reglene i barneloven eller barnevernloven. Som oftest er det bare aktuelt at en av foreldrene er til stede under oppholdet i institusjonen. Men er det et ønske fra foreldre eller fra banet, bør begge gis anledning til å være hos barnet. Søsken bør også gir god anledning til samvær. Forholdene bør legges til rette slik at barnet kan ha minst en av sine foreldre hos seg ved innsovning opg oppvåkning av narkose.

18 Annet ledd: Det er viktig for alle parter at man enes om hva foreldrene skal gjøre under institusjonsoppholdet. En ledesnor kan være at foreldrene utfører de samme oppgaver som de gjør når banet er hjemme f.eks stell påkledning og mating. Det bør ikke overlates til foreldrene å utføre ting som oppleves skremmende eller smertefullt for barnet. Foreldre skal ikke tillegges ansvar og oppgaver som etter sin art bør utføres av helsepersonell, men gis anledning til å medvirke i behandlingen i den grad er praktisk mulig og medisinsk forsvarlig. Det understrekes at foreldrenes bidra er et supplement og ikke en erstatning for personalets innsats. Tredje ledd: Personalet må sørge for at de gir barnet omsorg og pleie selv om foreldrene er tilstede. Personalet må overta foreldrenes oppgaver dersom foreldrene ønsker avlastning. Det er viktig å skape trygghet slik at barnet har det bra selv om foreldrene blir borte en stund. Fjerde ledd: Det er ofte en stor belastning for foreldre å ha barn innlagt i institusjon og å være hos dem under oppholdet. Derfor er det viktig at foreldrene har til gang på et oppholdsrom hvor de kan være litt alene, hvile ut osv. Til 7 Utgangspunktet er at barn skal kunne motta besøk utenom vanlig besøkstid. Bestemmelsen klargjør hvordan så vel besøkende som helsepersonell skal forholde seg til besøk i institusjonen.

19 Kapittel 3 Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv. Til 8 Første ledd: Dersom det av plasshensyn overhode er mulig, skal en av foreldrene til bys overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom. Første ledd Til 9 Når ikke annet følger av forskriften, skal foreldre som besøker barnet i institusjonen gis anledning til å spise i personalets kantine til den pris personalet betaler, eller på avdelingen til samme pris. Annet ledd: I de situasjoner hvor foreldre på grunn av barnets sykdom er sammen med barnet i institusjonen store deler av døgnet for å kunne ha tilsyn med barnet og delta i den daglige pleie og omsorg, skal minst en av foreldrene få gratis mat i institusjonen. Det er her tatt sikte på å støtte foreldre som oppholder seg så mye sammen med barnet i institusjonen at de ikke har anledning til å reise hjem eller spise andre steder. Til 10 Første ledd: Ledsagers reiseutgifter i forbindelse med innleggelse og utskrivning dekkes av folketrygden i følge forskrift nr gitt med hjemmel i folketrygdloven 5-18.

20 Tredje ledd: Bestemmelsen regulerer de tilfeller hvor barn er innlagt i helseinstitusjon over lengre tid. Når foreldrene oppholder seg i institusjonen sammen med barnet, skal de etter 14 dagers liggetid gis rett til å få dekket en persons utgifter til reise mellom institusjonen og hjemmet en gang i uken. Dette gjelder foreldre til alle barn under 18 år. Til 11 Første ledd: Folketrydloven 5-18 lyder: Trygden dekker utgifter til nødvendig ledsager for et medlem som får reiseutgifter dekket etter Stønaden skal dekke nødvendig reise- og oppholdsutgifter og kompensere for ledsagerens tap av arbeidsinntekt. Stønaden kan ytes etter fastsatte satser. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen. Med hjemmel i folketrygdloven 5-18 er det gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til nødvendig ledsager ( nr 211) Annet ledd: Bestemmelsen viser til relevante bestemmelser i folketrygdloven kapittel 9. Kapittel 4 aktivisering/undervisning. Til 12 Bestemmelsen samsvarer med pasientrettighetsloven 6-3. Det stilles krav til egnet areal for barns behov for aktivitet og undervisning. Verken gangen eller rom hvor det ligger syke personer som trenger ro er egnet areal etter 12.

21 Til 13 og 14 Bestemmelsen samsvarer med pasientrettighetsloven 6-4. Opplæringslova 5-7 omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Opplæringslova 2-1 og 3-1 gir rett til henholdsvis grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I 5-1 er det gitt en bestemmelse om rett til spesialundervisning. Det må tas hensyn til samiske barn og barn fra andre minoriteter sine behov på dette området, slik det følger av opplæringslova og forskrift til opplæringslova. Kapittel 5 andre bestemmelser. Til 15 Det er helseinstitusjonens ansvar å sørge for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparat og at foreldre og barn får informasjon om aktuelle interesseorganisasjoner.

22 NOTATER:

23

24 Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset HF Barneavdelingen, Nyfødtintensiv seksjon Prinsensgt. 164, 8092 Bodø Telefon Faks Utgitt av Barneavdelingen, Nyfødtintensiv seksjon, Nordlandssykehuset HF

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Forskrift Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2

FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 avnelapp Barnets navnelapp Dato: Sykepleier som utførte samtalen: Pasientansvarlig lege: Pasientansvarlig sykepleier: FORELDRESAMTALE VED KIRURGISK BARNEPOST 2 Hensikt: Deltakere: Sted: Tidspunkt: Skape

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B HVA ER 3B? 3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, diabetes og flere andre medisinske

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Velkommen til Barselhotellet

Velkommen til Barselhotellet Velkommen til Barselhotellet Jordmødre og barnepleiere er tilgjengelig for dere døgnet rundt. Ta kontakt på telefon Jordmor/barnepleier 69316 Jordmor/barnepleier vil være behjelpelig, veilede og undervise

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Informasjonshefte til pasienter og pårørende Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Lungemedisinsk avdeling.. side 2 Telefonnummer til avdelingen. side 2 Ansatte

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Velkommen til Skinnarberga Helsehus

Velkommen til Skinnarberga Helsehus Velkommen til Skinnarberga Helsehus Juni 2017 Vår hovedmålsetting Definisjon: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

NEVROLOGISK SENGEPOST

NEVROLOGISK SENGEPOST Velkommen til NEVROLOGISK SENGEPOST St. Olavs Hospital www.stolav.no Våre verdier: Helhet Likeverd Medbestemmelse Respekt VELKOMMEN TIL NEVROLOGISK SENGEPOST! I denne brosjyren vil vi gi deg en del praktiske

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge Velkommen til Barneseksjonen Barneseksjonen Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge Innhold VELKOMMEN TIL BARNESEKSJONEN!...3 HVOR FINNER DERE OSS?...4 VIKTIG INFORMASJON:...5 FORBEREDELSER

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE 1 INNHOLD Velkommen s.3 Generelt om Rennebu Helsesenter s.4 Bemanning og kompetanse s.5 Sykepleiere og helsefagarbeidere s.5 Assistenter s.5

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Helse Stavanger HF dekker kommunens kostnader for følge etter skissert avtale mellom kommunen og foretaket. Helseforetaket

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene.

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. 1. Formål Rutinen gjelder pasienter som på grunn av sykdom og/eller medfødt eller ervervet funksjonssvikt har kommunikasjonsvansker i møte

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 (1998-99) og Ot.prp. nr. 12 (1998-99). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken u Velkommen til Drammen sykehus Lokalsykehus med mange områdefunksjoner Drammen sykehus er lokalsykehus for kommunene i nedre del av Buskerud samt Sande

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G HVA ER 4G? 4g er en medisinsk post som behandler pasienter med lungesykdommer. De mest vanlige diagnosene er lungekreft, KOLS, astma, tuberkulose, alvorlig

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom LOVLiG UNG Helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig, har disse

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer