Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon"

Transkript

1 Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf

2 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder til i 1. etg. ved siden av barneavdelingen og sykehusapoteket. Selve avdelingen består av et kuvøserom og et sengerom. Utenfor avdelingen har vi amme/stellerom, pumperom og mor/barn rom. Vi har også et lager hvor bl.a. transportkuvøsen for henting av syke nyfødte på lokalsykehusene står. Personalet i avdelingen Personalet i avdelingen består av leger, spesialsykepleiere, sykepleiere og barnepleiere. Når det gjelder ditt barn må du bare spørre om alt du lurer på, og vi vil svare så godt vi kan. Vi har taushetsplikt, så vi kan ikke fortelle noe om de andre barna. Avdelingssjef er Ingunn Lie Mosti. Overlege Ingebjørg Fagerli er fast tilknyttet vår post og medisinskfaglig ansvarlig hos oss. De andre overlegene inngår i en 7-delt vaktturnus. Overlegen som har vakt i helgene, går visitt lørdag og søndag. En assistentlege går også visitt på hverdager. På kveld og natt har en assistentlege tilstedevakt på barneavdelingen. En av overlegene har tilstedevakt til kl 21, deretter vakt hjemme. Pasientansvarlig lege: en av de legene som går daglige visitter. Avdelingsykepleier Anita Kvarsnes og ass. avdelingsykepleier Hanne Høyvik er ansvarlig for den sykepleien som utføres i avdelingen. De vil gjerne ha tilbakemelding fra dere foreldre. De har kontor ved siden av postkontoret. Hvordan behandles barnet i avdelingen? Avdelingen forsøker å behandle hvert barn etter dets individuelle utviklingsnivå. Det er derfor spesielt viktig å tilstrebe mest mulig ro og stillhet i avdelingen.

3 Kuvøsebehandling er nødvendig for de minste og sykeste barna. Dette for å opprettholde normal kroppstemperatur. De minste har ikke evne til å regulere dette selv. For å kunne observere barna nøye den første tiden. For å beskytte barnet mot eventuelle smittestoffer i omgivelsene. Luften som sirkulerer i kuvøsen kan tilføres ekstra oksygen og fuktighet ved behov. Barn som er over den akutte perioden legges i seng på sengerommet.

4 Kontakten foreldre-barn Det er viktig å etablere nær kontakt med barnet, enten det er født til termin eller for tidlig. Din nærhet og din stemme er svært betydningsfull for det nyfødte barnet. For ditt barn er du helt spesiell, foreldrene er barnets faste holdepunkt. Personalet i avdelingen spiller også en viktig rolle. De kan informere deg om barnets tilstand og barnets behov. Hygiene Alle som skal inn i avdelingen, henger yttertøy utenfor avdelinga. Husk å ta med verdisaker inn, eller benytt låsbart skap i gangen. Alle vasker hendene når de kommer inn i avdelingen. Fjerning av klokker og ringer av alle som er i berøring med barnet. Foreldre som hoster eller er forkjølet bør bruke munnbind. Ingen kosedyr i kuvøsen eller i sengen, begrens antall kosedyr mest mulig. Ved stell av barnet legges tøybleie mellom barnet og stellebenken.

5 De forskjellige rommene Ammerommet benyttes til stell og mating av barna når de er friske nok til å tas ut av avdelingen. Pumperommet er forbeholdt mor, og vi har to pumper til disposisjon der. Mor/barn rom er for de som ikke har mulighet for barseldøgn på lokalsykehus og som trenger ett til to døgn for å få ammingen etablert før hjemreisen. Kjøkkenet er det bare personalet som har adgang til. Dette p.g.a. strenge hygieniske krav. Isolat/samtalerom brukes etter behov.

6 Dagsrutiner i avdelingen Vi ønsker i utgangspunktet å ha en mest mulig åpen avdeling, men pga taushetsplikt og avdelingens lokaliteter må vi til gitte tider stenge avdelingen. Vi har derfor laget en oversikt over døgnrytmen vi har her. Dette for at dere som foreldre har en viss mulighet til å vite når skjer hva hos oss Rapport og vaktskifte. Avdelingen er delvis stengt mellom og frem til ca. kl p.g.a. vaktskifte og legevisitt Morgenstell og observasjoner av barna. Blodprøver for de som skal ta det Barna blir undersøkt av assistentlege og overlege som går visitt. Undersøkelser og prøver blir forordnet. I helgene er visitten noe senere, ca. kl Foreldrene kan da, etter avtale med personalet, komme inn i avdelingen etter klokken Klokkeslettene er veiledende. Vi henger opp visittplakat på døren hvis det trekker ut Avdelingen er åpen for foreldre og søsken og de kan komme rett inn - hvis det ikke henger annen beskjed på døren Personalet avvikler lunsj i tur og orden Gjennomgang og oppsummering av legevisitten Besøkstid. Obs. antall besøkende inn i avdelingen av gangen Rapport og vaktskifte. Personalet som kommer på aftenvakt gjør seg kjent med barna. Avdelingen er stengt for foreldrene Besøkstid. Obs antall besøkende av gangen. Personalet avvikler matpauser i løpet av kvelden, ikke fast tidspunkt Gjennomgang og oppsummering av vakten Overlapping og rapport

7 Fra klokken skal det være ro i avdelingen både for foreldre og barn. Vi har ikke stengt, men ber dere: Ring på døren hvis dere ønsker kontakt eller ikke får sove. Ved mottak av nye barn eller andre akutte situasjoner kan avdelingen være stengt på ubestemt tid. Dette informeres om ved hjelp av plakat på døren inn til avdelingen, men om natten hender det at den ikke henges opp. Ammende mødre må gjerne amme sine barn døgnet rundt, avtal med personalet hvordan du ønsker det, spesielt på natten. Besøkstid for familie og venner Som dere ser av dagsrutinene har vi to tider hvor det kan tas imot besøk av familie og venner. Besøkende bes henvende seg til personalet. Bruk alltid ringeklokken. Vi ønsker ikke mer enn to besøkende av gangen inn til barnet, og vi oppfordrer til å gjøre visitten så kort som mulig. Dette både av hensyn til ditt barn, og av hensyn til de andre barna på avdelingen. På grunn av plassmangel oppfordres dere til å sitte i vestibylen eller i kroken ved ekspedisjonen. Under influensa/forkjølelsestid hender det vi stenger posten for besøkende med små barn, også forkjøla søsken til inneliggende pasienter. Dette for å beskytte pasientene våre mot smitte. Overnatting Avdelingen har ansvar for å dekke overnatting for en av foreldrene, evt. begge hvis far også får pleiepenger p.g.a. barnet. I de tilfeller hvor far følger med barnet fra lokalsykehus, dekker vi oppholdet det første døgnet eller til mor blir overflyttet fra lokalsykehuset. Vi har en leilighet i Urtegårdsgata (rett utenfor sykehuset). Leiligheten leier vi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Den forbeholdes foreldre med barn som må ha et lengre opphold hos oss og har krav på pleiepenger. Når vi har kapasistet, kan fedre som ikke mottar pleiepenger også overnatte der. I tillegg har vi tilgang til 2 rom på pasienthotellet Zefyr, der er det også mulighet for fedre som ikke har krav på pleiepenger og andre pårørende å bestille rom. Se brosjyre for priser.

8 Beklageligvis er det ikke mulighet til å reservere et rom for hele oppholdet hos oss. De fleste må belage seg på litt bytting av rom under tiden. Personalet har ansvar for/bestemmer fordeling av overnattings - rommene. Søsken Det er viktig at søsken får besøke både foreldre og det nye barnet mens dere er på sykehuset. For de som bor i nærheten er det sjel- den noe problem, men for langveisfarende kan det bli lange dager på sykehuset. Vi har lekekasse med leker på avdelingen og det er også mulig å samarbeide med lekestua på barneavdelingen. Vi kan gjøre avtale med førskolelæreren om tider søsken kan oppholde seg der. Tidsrom for lek og tilsyn må avtales i hvert enkelt tilfelle, ut fra lekestuas kapasitet. Dessverre kan vi ikke dekke reiseutgifter for søsken. Mat for foreldrene En av foreldrene; som oftest mor, har rett til gratis mat på sykehuset. Søsken som er på besøk og fedre som får pleiepenger p.g.a. barnet, får også gratis mat. Fedre som er sykemeldt av egen lege eller bare på besøk, får kjøpe mat i kantina til ansattpris. Beklageligvis er kantina stengt i helgene. De som ønsker middag da, må bestille dette i matboka. De avdelingen betaler for på Zefyr, spiser sine måltider der. Hjemreiser under oppholdet her Når barnet er innlagt på avdelingen vår over lengre tid, dekker sykehuset inntil en hjemreise for mor pr uke etter 14 dagers liggetid. Denne kan, etter avtale med avdelingen, benyttes av far slik at han kan besøke mor og barn. Fars opphold dekkes imidlertid ikke av sykehuset. Disse reisene forutsettes billigste reisemåte, og vi ber foreldrene selv ordne med billetter, ta vare på billettstammen og skrive reiseregning i etterkant. Er barnets tilstand kritisk og/eller andre forhold vurderes å kreve det, kan far eller annen pårørende tilkalles. Dette vurderes og bestemmes av lege. Da vil sykehuset dekke reise og opphold. Når barnet skrives ut, enten til hjemmet eller til lokalsykehus, dekker trygdekontoret reisen for barn og en av foreldrene. Er man i tvil om reiser kan/vil bli dekket, spør personalet.

9 Pleiepenger - 323a 9-10 i Trygdeloven sier at en av foreldrene har rett til pleiepenger fra 8. dag når barnet det har omsorg for oppholder seg på sykehus. Hvis barnet ikke er alvorlig sykt og skrives ut i løpet av en uke gis det ikke pleiepengeattest. Da løper barselpermisjonen fra den dagen barnet blir født. Blir barnet liggende lenger, får mor pleiepengeattest fra 8. dag og barselpermisjonen forlenges tilsvarende pleiepengeperioden gjelder når barnet er kritisk syk. Da har mor og evt. far rett til pleiepenger fra første dag. I slike tilfeller er barnets tilstand så alvorlig at en, evt. begge foreldre må være tilstede på sykehuset. Barselpermisjonen starter når pleiepengeperioden opphører, vanligvis når barnet skrives ut. Hvis barnets tilstand krever det kan en av foreldrene også få pleiepenger når barnet er hjemme. Det kan ikke gis attest for pleiepenger til far hvis han må være hjemme for å ta seg av friske søsken. Spørsmål om pleiepenger tas opp med barnets lege i avdelingen. Legen fyller ut standard skjema til trygdekontoret. Det er formelt opp til trygdekontoret å godkjenne foreldrenes søknad om ytelse. Legesamtaler Vi har fast overlege tilknyttet avdelingen, mens assistentlegene rullerer mellom postene på barneavdelingen. Det er fortrinnsvis de legene som er tilknyttet avdelingen som tar seg av de planlagte legesamtalene. Vi tilstreber at alle skal få snakke med lege minst en gang pr uke, noen oftere etter behov. Vakthavende leger tar seg av fortløpende informasjon som gjelder der og da. Dere må ikke vente til de faste legene kommer hvis det er informasjon dere skal ha med en gang. Eks. svar på blodprøver eller undersøkelser som er gjort. Sykepleiesamtaler Vi tilbyr innkomstsamtale så snart forholdene rundt barnets innleggelse har stabilisert seg, og dere som foreldre er klar for det. Ved lengre opphold hos oss får dere en eller flere oppfølgingssamtaler. Når utskrivelsen nærmer seg får dere en utskrivningssamtale sammen med sykepleier og lege.

10 Foreldrekaffe Vi forsøker å arrangere foreldrekaffe på mor/barn rommet hver 14. dag. Dette er en uhøytidelig sammenkomst hvor man kan ta opp løst og fast. Vi tar ikke opp noe som har med den medisinske tilstanden til hvert enkelt barn, men ting som kan være av felles interesse for alle med barn innlagt på avdelingen vår. Utskrivelse Dersom barnet skal overflyttes til lokalsykehus tas det kontakt dit pr. telefon, samt at det sendes en skriftlig oppsummering av barnets sykehusopphold. Helsestasjon er et frivilig tilbud fra kommunehelsetjenesten. Vi innhenter tillatelse fra foreldrene før vi kontakter helsesøster. De fleste ønsker å benytte seg av tilbud om oppfølging på helsestasjon og vi tar da kontakt både pr. telefon med fødselsmelding, samt sender skriftlig oppsummering når barnet skrives ut. Helsesøster kan om ønskelig komme på besøk til barn og foreldre mens barnet fortsatt er innlagt her. Samarbeid med andre avdelinger Fødeavdelingen er den viktigste samarbeidespartneren vår så lenge mor er innlagt der, spesielt på områdene mor-barn kontakt, oppstart av amming/melkeproduksjon og støtte til mor og den øvrige familien. Opplever foreldrene svikt i dette samarbeidet, ber vi dere gi beskjed til personalet dere har kontakt med. Barneavdelingen, barnemedisinsk post er også en av våre samarbeidspartner. Det samme er habliteringsteamet. De følger opp barn med spesielle behov eller diagnoser. For noen formidler vi første kontakt dit mens barnet ennå er innlagt hos oss. Spesialpedagog og fysioterapeut er oftest inne i bildet på dette stadiet. De kjenner også godt til kontaktpersoner ute i kommunene og kan hjelpe til i den første etableringsfasen. Annet personell tilknyttet vår avdeling Vi har et godt samarbeid med sosionomtjenesten på sykehuset, og har egen sosionom tilknyttet barneavdelingen. Hun heter Laila Engen og har kontor nede i kjelleren. Vi har faste timer hos henne på torsdager, men hun er fleksibel hvis det er ting det haster med eller det ikke passer på våre faste tider. Det trenger nødvendigvis ikke bare være ang. permisjon, pleiepenger eller økonomiske rettigheter man ønsker en time hos henne.

11 Ved behov kan vi også gi tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier. Dere har kommet i en situasjon som kanskje er helt annerledes enn den dere hadde forventet. I noen situasjoner kan det være enklere å snakke med en person som ikke er direkte involvert i arbeidet inne på avdelingen. Sykehuspresten står også til vår disposisjon. Foruten å gi et tilbud om dåp her i avdelingen, kan også han tilkalles for andre ting. Praktiske opplysninger Toalett/dusj finnes på storebarnsposten. Vask av tøy. Vi disponerer vaskemaskin på store barnposten mandag, onsdag og fredag mellom klokken Avtal bruk med personalet. Ellers er det vaskemaskin i Urtegårdsgata som også kan benyttes av andre enn de som bor der dersom det er vanskelig å få tid på barneavdelingen. Privat tøy og kosedyr til barna er av hygieniske årsaker ikke ønskelig. Mobiltelefon er ikke tillatt brukt på vår avdeling. Dette fordi bruk av mobiltelefon medfører forstyrrelser. Minibank finnes ute i vestibylen. Apoteket er vår nærmeste nabo. De har åpent mellom Bibliotek finnes oppe i 4. etg. Kantina er i 9. etg. og har åpent mellom klokken og Kiosken er ved inngangen i vestibylen og de har åpent mellom på hverdager, lørdag fra og søndag fra Frisør finnes i kjelleren under øyepoliklinikken. Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at Nordlandsykehuset er et røykfritt sykehus. Røyking må derfor foregå på oppmerket røykeplass utenfor sykehuset.

12 FORSKRIFT OM BARNS OPPHOLD I HELSEINSTITUSJON Fastsatt av sosial- og helsedepartementet den 1.desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m. M. 3-6 kapittel 1 generelt 1 Denne forskriften gjelder for helseinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. 2 Barn skal bare legges inn på helseinstitusjon nå der er medisinsk nødvendig eller nå det av andre grunner vil være best for barnet. Skifte av helseinstitusjon eller avdeling skal bare skje når det er medisinsk nødvendig eller det av andre grunner vil bære best for barnet. 3 Med barne menes i denne forskrift personer under 18 år. Med foreldre menes i denne forskrift også fosterforeldre eller andre som opptrer i foreldres sted. Med helseinstitusjon menes i denne forskrift somatiske sykehus og institusjoner innen det psykiske helsevern, samt andre helseinstitusjoner hvor barn har midlertidig opphold. 4 Barn skal fortrinnsvis legges inn på egne barneavdelinger. På alminnelige avdelinger som jevnlig mottar barn bør det innredes barnestuer. Avd. og barnestuer der barn legges inn skal utformes og utstyres slik at de er tilpasset barns behov. Barn kan ta med egne leker, men sykehuset er ikke ansvarlig for tap. Leker som allergifremkallende eller på andre måter skadelig for barn kan nektes tatt med. Barn skal ikke legges på rom med voksne som er i en medisinsk tilstand som kan virke skremmende på dem. 5 Barn skal fortrinnsvis tas hånd om av det samme personalet under oppholdet.

13 Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov, og informerer og veilede foreldre om barns mulige reaksjoner i forbindelse med sykdommen og institusjonsoppholdet. Kapittel 2 samværsrett for foreldre m.m. 6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger av lov om pasientrettigheter 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet. Foreldrene og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen. Foreldre skal ha mulighet til å være tilstede under behandlingen hvis barnet ønsker det og det ikke vanskeliggjør behandlingen. Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter behov. Foreldre skal ha adgang til egne oppholdsrom. Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og /eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt. 7 Barn i helseinstitusjon kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Avdelingens faglige ansvarlige kan nekte besøk dersom medisinske årsaker tilsier det. Eventuelle besøksnekt skal grunngis. Foreldre og andre besøkende til barn i helseinstitusjon skal rette seg etter avdelingens rutiner og følge personalets anvisninger. Personalet må ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter.

14 Kapittel 3 Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter m.v. 8 En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning. 9 Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet. Minst en av foreldrene, som pga barnets sykdom oppholder seg i institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal på gratis mat av institusjonen. Ved alvorlig /livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. 10 Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes av folketrygden, jf. Folketrygdloven Institusjonen dekker reiseutgifter etter folketrygdens satser når institusjonen senere av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie. Når barn har foreldre hos seg under oppholdet i helseinstitusjon, skal institusjonen etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/ retur) i uken for en av foreldrene dersom denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter folketrygdens satser. 11 tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom ytes etter gjeldene forskrift gitt av sosial og helsedepartementet jf. Folketrygdloven Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns sykdom kan komme til anvendelse, jf folketrygdloven henholdsvis 9-5 til 9-9, 9-10 til 9-11 og Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett til pleiepenger og opplæringspenger følger av 9-14.

15 Kapittel 4 aktivisering/undervisning 12 Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det. Det skal avsettes egne areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering av barn på ulike alderstrinn. Barn må få mulighet til aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling. 13 Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis skje under ledelse av førskolelærer. Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det, fj. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) nr Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsoppholdet. Jf. Opplæringslova 2-1, 3-1 og 5-1. Institusjonen plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning. Kapittel 5 andre bestemmelser. 5 I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparat dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik kontakt skal skje i samråd med foreldrene. Helseinstitusjonen skal orientere foreldrene om aktuelle interesseorganisasjoner. 16 Denne forskriften skal utleveres til foreldre og barn samtidig med meldingen om innleggelsesdato, og senest ved selve innleggelsen. Helsepersonell på avdelinger som mottar barn skal være godt kjent med forskriftens innhold.

16 17 Forskriften trer i kraft 1.januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 07. september 1988 nr 746 om barn på sykehus gitt med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr 57 om sykehus mv. 3 tredje ledd.. Merknader til de enkelte bestemmelser. Til 1 Pasientrettighetsloven inneholder viktige bestemmelser som har betydning for barns opphold i helseinstitusjon. Denne forskriften vil gjelder utfyllende i forhold til pasientrettighetsloven. Virkeområder er begrenset til å gjelder for spesialisthelsetjenesten dag forskriften er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven 3-6. Barns rettigheter i kommunehelsetjenesten er ivaretatt gjennom pasientrettighetsloven. Til 2 Utgangspunktet er at poliklinisk behandling av barn er å foretrekke. Barn skal kun legges inn i helseinstitusjon når det er absolutt nødvendig. Vanligvis vil det si når det medisinsk sett ikke er forsvarlig å behandle barna poliklinisk. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å legge barnet inn av sosiale grunner. Man kan for eksempel tenke seg at forhold hjemme vanskeliggjør en fullverdibehandling dersom barnet ikke blir innlagt. Bortsett fra hvor det er medisinsk nødvendig, skal barnet bare flyttes dersom det da vil får det bedre. Det tenkes for eksempel på tilfeller hvor barnet kan flyttes til en helseinstitusjon nærmere hjemstedet- slik at det kan få hyppige besøk og lignende. Til 3 Bestemmelsen definerer hva som menes med barn, foreldre og helseinstitusjon i denne forskriften. Definisjonen av barn som personer under 18 år samsvarer med FN-s barnekonvesjon artikkel 1

17 Til 4 På pressende avdelinger som sjelden mottar barn, kan det være vanskelig å få opprettet egne barnestuer. Barna bør da fortrinnsvis legges på rom med eventuelle andre barn. De skal ikke måtte dele rom med pasienter som kan virke skremmende på dem, for eksempel bevisstløse eller uklare pasienter, eller med voksne pasienter som er negativt innstilt til åp dele rom med barn. Bestemmelsen oppfordrer videre til å tenke på barn når rommene innredes. Fargevalg, tekstiler, møbler osv. bør tilpasses barn behov. Til 5 Det er best for barnet dersom det i størst mulig grad kan forholde seg til det samme personalet under oppholdet i institusjonen.. Institusjonen må ta hensyn til dette ved oppsetting av turnus, planlegging og fordeling av arbeid på avd./posten osv. Kapittel 2 samværsrett for foreldre m.m. Til 6 Første ledd: Lov om pasientrettigheter 6-21 om barn rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon lyder: Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret tuner hele oppholdet i helseinstitusjon, med mindre dette er utilrådelig av hensyn til barnet, eller samværsretten er bortfalt etter reglene i barneloven eller barnevernloven. Som oftest er det bare aktuelt at en av foreldrene er til stede under oppholdet i institusjonen. Men er det et ønske fra foreldre eller fra banet, bør begge gis anledning til å være hos barnet. Søsken bør også gir god anledning til samvær. Forholdene bør legges til rette slik at barnet kan ha minst en av sine foreldre hos seg ved innsovning opg oppvåkning av narkose.

18 Annet ledd: Det er viktig for alle parter at man enes om hva foreldrene skal gjøre under institusjonsoppholdet. En ledesnor kan være at foreldrene utfører de samme oppgaver som de gjør når banet er hjemme f.eks stell påkledning og mating. Det bør ikke overlates til foreldrene å utføre ting som oppleves skremmende eller smertefullt for barnet. Foreldre skal ikke tillegges ansvar og oppgaver som etter sin art bør utføres av helsepersonell, men gis anledning til å medvirke i behandlingen i den grad er praktisk mulig og medisinsk forsvarlig. Det understrekes at foreldrenes bidra er et supplement og ikke en erstatning for personalets innsats. Tredje ledd: Personalet må sørge for at de gir barnet omsorg og pleie selv om foreldrene er tilstede. Personalet må overta foreldrenes oppgaver dersom foreldrene ønsker avlastning. Det er viktig å skape trygghet slik at barnet har det bra selv om foreldrene blir borte en stund. Fjerde ledd: Det er ofte en stor belastning for foreldre å ha barn innlagt i institusjon og å være hos dem under oppholdet. Derfor er det viktig at foreldrene har til gang på et oppholdsrom hvor de kan være litt alene, hvile ut osv. Til 7 Utgangspunktet er at barn skal kunne motta besøk utenom vanlig besøkstid. Bestemmelsen klargjør hvordan så vel besøkende som helsepersonell skal forholde seg til besøk i institusjonen.

19 Kapittel 3 Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv. Til 8 Første ledd: Dersom det av plasshensyn overhode er mulig, skal en av foreldrene til bys overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom. Første ledd Til 9 Når ikke annet følger av forskriften, skal foreldre som besøker barnet i institusjonen gis anledning til å spise i personalets kantine til den pris personalet betaler, eller på avdelingen til samme pris. Annet ledd: I de situasjoner hvor foreldre på grunn av barnets sykdom er sammen med barnet i institusjonen store deler av døgnet for å kunne ha tilsyn med barnet og delta i den daglige pleie og omsorg, skal minst en av foreldrene få gratis mat i institusjonen. Det er her tatt sikte på å støtte foreldre som oppholder seg så mye sammen med barnet i institusjonen at de ikke har anledning til å reise hjem eller spise andre steder. Til 10 Første ledd: Ledsagers reiseutgifter i forbindelse med innleggelse og utskrivning dekkes av folketrygden i følge forskrift nr gitt med hjemmel i folketrygdloven 5-18.

20 Tredje ledd: Bestemmelsen regulerer de tilfeller hvor barn er innlagt i helseinstitusjon over lengre tid. Når foreldrene oppholder seg i institusjonen sammen med barnet, skal de etter 14 dagers liggetid gis rett til å få dekket en persons utgifter til reise mellom institusjonen og hjemmet en gang i uken. Dette gjelder foreldre til alle barn under 18 år. Til 11 Første ledd: Folketrydloven 5-18 lyder: Trygden dekker utgifter til nødvendig ledsager for et medlem som får reiseutgifter dekket etter Stønaden skal dekke nødvendig reise- og oppholdsutgifter og kompensere for ledsagerens tap av arbeidsinntekt. Stønaden kan ytes etter fastsatte satser. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen. Med hjemmel i folketrygdloven 5-18 er det gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til nødvendig ledsager ( nr 211) Annet ledd: Bestemmelsen viser til relevante bestemmelser i folketrygdloven kapittel 9. Kapittel 4 aktivisering/undervisning. Til 12 Bestemmelsen samsvarer med pasientrettighetsloven 6-3. Det stilles krav til egnet areal for barns behov for aktivitet og undervisning. Verken gangen eller rom hvor det ligger syke personer som trenger ro er egnet areal etter 12.

21 Til 13 og 14 Bestemmelsen samsvarer med pasientrettighetsloven 6-4. Opplæringslova 5-7 omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Opplæringslova 2-1 og 3-1 gir rett til henholdsvis grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I 5-1 er det gitt en bestemmelse om rett til spesialundervisning. Det må tas hensyn til samiske barn og barn fra andre minoriteter sine behov på dette området, slik det følger av opplæringslova og forskrift til opplæringslova. Kapittel 5 andre bestemmelser. Til 15 Det er helseinstitusjonens ansvar å sørge for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparat og at foreldre og barn får informasjon om aktuelle interesseorganisasjoner.

22 NOTATER:

23

24 Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset HF Barneavdelingen, Nyfødtintensiv seksjon Prinsensgt. 164, 8092 Bodø Telefon Faks Utgitt av Barneavdelingen, Nyfødtintensiv seksjon, Nordlandssykehuset HF

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom

Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjon til skole/barnehage og nærmiljø når barn og ungdom får en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom Informasjonsmodellen er en videreutviklet av prosjektet; Kreftforeningens satsning for barn

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer