Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET"

Transkript

1 Foto: Telenor Mest irritert på telefonkø. Nordmenn straffer bedrifter som har dårlig telefonservice. Seks av ti har gått til konkurrenten fordi telefonkøen var for lang, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Telenor Bedrift. 58 prosent har valgt en annen bedrift eller leverandør fordi de ikke kom gjennom eller fikk hjelp første gang de ringte bedriften. - Mange er nok ikke klar over hvor mange kunder de taper på denne måten. God telefon betjening er helt avgjørende for de aller fleste bedrifter, både for å få nye kunder og beholde eksisterende, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor. 43 prosent svarer at de har sagt opp et kundeforhold på grunn av måten de ble tatt imot på telefon på. Nordmenn med årsinntekter på mer enn kroner sier opp oftest. Mer fiber lengre ut n - Fremtidens kommunikasjonsnett baserer seg på fiber. Vårt stamnett består kun av dette. Sakte, men sikkert migrerer fiber utover i nettet. Det er markedsutviklingen som bestemmer når alle kobberkabler er erstattet med fiber. Den som ikke har lært seg å arbeide med fiberteknikk, bør gjøre det snarest mulig, sier Øyvind Arntzen. Han leder arbeidet med utvikling og uttesting av fibernett i Telenor, IP & Optical Transport Technology. - Stamnettet består kun av fiberteknologi. Også transportnettet ut til DSLAM består stort sett av fiber. Noen steder brukes fortsatt kobber og radiotransmisjon i denne delen av nettet. I aksessnettet er det ennå mest kobber. - I hvilken grad aksessnettet, den siste biten ut til kunden, blir erstattet med fiberteknologi avhenger både av markedsmessige forhold og teknologisk utvikling kontra pris. I nybygde aksessnett brukes vanligvis fiber helt fram til kunden (tripleplay, red. anm.). - Basestasjonene i mobilnettet er knyttet til telenettet med kabel. Her har ikke fibringen kommet så langt som i fastnettene. Enorm kapasitet - Fiberteknologi gir enorm kapasitet. Det er nesten ingen grenser for hvor mye informasjon det kan sendes gjennom en WDM-multipleksing Bølgelengdemultipleksing, som forkortes WDM (Wavelength Division Multiplexing), deles i hovedtypene CWDM og DWDM. I CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) kan en eller begge bølgelengdene på og nm deles opp i delbånd, med en kanalseparasjon/ båndbredde på 20 nm. Dette gir for den mest vanlige (1 550) følgende delbånd: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 og enheten kan beskrive en normalbølgelengde med 100 nm båndbredde eller en CWDM-bølgelengde med 20 nm båndbredde. DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) gir ytterligere fortettet kanalstruktur. I DWDM brukes frekvenser, ikke bølgelengder, som beskrivelse. Tre fiberkabel. Det som avgjør kapasiteten er teknologien som oversetter signalene i begge ender. Og kostnadene med den. - Det er WDM-systemer som multiplekser signalene ned i kanaler. Bølgelengdemultipleksing er en teknologi for multipleksing av flere optiske signaler med ulike bølgelengder inn i et enkelt fiber. Maskinvaren som brukes til multipleksing kalles ofte en MUX. - Bølgelengdemultipleksing, som forkortes WDM (Wavelength Division Multiplexing) deles i to hovedtyper: CWDM og DWDM. - Med CWDM kan en eller begge bølgelengdene deles i delbånd med en kanalseparasjon (det vil si båndbredde) på 20 nm. DWDM gir en ytterligere fortettet kanalstruktur. Hvilken type multipleksing som brukes avgjøres av kapasitetsbehovet og prisen på MUX-ene. Arntzen forteller at de virkelig tunge systemer er definert, med henholdsvis 200, 100 eller 50 GHz kanalseparasjon. Ved 50 GHz separasjon er det definert 320 kanaler, som kan overføres samtidig. For transmisjoner med lave båndbreddekrav, eksempelvis telefonsamtaler, kan antallet som overføres på en fiber samtidig ytterligere økes ved å bruke andre multipleksingsteknikker sammen med WDM, eksempelvis TDM (Time Division Multiplexing). Det finnes systemer som kan bruke både CWDM og DWDM samtidig på samme fiber. Dette gir muligheter for å starte med CWDM-utstyr og senere bruke DWDM når behovet øker. Kilde: Wikipedia m.fl. systemene går mellom de store byene. Her er det snakk om 10 GB/sek per kanal i systemer, som teknisk kan støtte 40 GB/sek. - Om noen år vil det være mulig å støtte inntil 100 GB/sek. Prisen på MUX-er, transpondere (sender/mottaker) og forsterkere er avgjørende for når fibrene utnyttes så langt teknologien tillater. De største kablene har inntil 386 fiber per kabel. Mot kundene, i aksessnettet, er det betydelig færre fibre. - Frekvensene ligger tett i stamnettet. Det krever mye av utstyret. Lenger ut i nettet ligger de ikke like tett. Typisk for CWDM er åtte kanaler som hver overfører 10 GB/sek. - De første DWDM-systemene kom midt på 90-tallet. Etter hvert har disse blitt billigere og enklere med mer intelligens og redundans. Sikkerhet for kapasitet - Lenger inn i nettet er teknologien mer robust. Dette har både sammenheng med sikkerhet, utnyttelse av fiber og økonomi. - Store deler av transportnettet er også duplisert to-tre ganger, slik at trafikken rutes om ved eventuelle brudd. Også krafttilførselen til nettkomponentene er duplisert. Installatørene må kunne fiber - Telenor bruker eksterne installatører i alle deler av fibernettene. Hovedtyngden av arbeidet ligger i aksessnettet. Det være seg fra en DSLAM-node og ut til en kunde der det brukes kobberkabel til analoge forbindelser, ADSL, SHDSL eller VDSL. VDSL ble lansert av Telenor 1. februar i fjor. Alternativet er tripleplaynett basert på fiber. Her leveres bredbåndsforbindelsen (ofte fiber) helt fram til en ruter hos kunden. Fra denne er det vanligvis 50 Elmagasinet

2 Oppgraderer bilregister for 350 millioner. Statens vegvesen har valgt Steria til å videreutvikle motorvogn- og førerkortregisteret Autosys. Kontrakten er på 350 millioner kroner. Autosys, som er et av landets største datasystemer med 150 millioner oppslag i året, inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger. Dette er en av de største og mest komplekse IKT-løsninger i det offentlige i Norge. - IT-kontrakten er en av årets aller største i vår bransje. For å utvikle en moderne, tjenesteorientert løsning skal vi blant annet bruke teknologi på Java og Oracle SOA Suite, sier Ann- Kristin Skarbøvig, forhandlingsleder i Steria. Visma Sirius og Decisive er med som underleverandører på kontrakten. DSLAM DSLAM, som er en kortform for Digital Subscriber Line Access Multiplexer, er den nettkomponenten som sitter på sentralsiden av et DSL-basert bredbåndsaksesssystem, som eksempelvis ADSL. En DSLAM er felles node for et stort antall DSL aksesslinjer og kan som oftest terminere både ADSL, SHDSL og VDSL. DSLAM har også en overkapasitet. Det vil si at samlet kapasitet på alle aksesslinjene er høyere enn kapasiteten fra DSLAM og innover i ISP-ens nett. Dette øker utnyttelsen av ressursene. Før var det vanlig med en konsentrasjon fra 50:1 og nedover til 15:1 for privatabonnenter. Denne er redusert i takt med det stadig økende behovet for kapasitet til hver enkelt. Fortsatt er det ikke vanlig å gi garantier for kapasiteten til privatabonnenter. Kilde: Wikipedia TriplePlay TriplePlay er et uttrykk for et tilbud gitt av internettleverandører (Internet Service Provider = ISP). Tilbudet gir internettilgang, IP-telefoni og IPTV i samme pakke til en avtalt månedspris. Alle enkelttjenestene går over bredbånd. IP-telefoni (VoIP) krever kun en ruter, noe som igjen krever bredbånd, men at hastigheten nødvendigvis ikke må være så høy. IPTV krever hastigheter på Mbit for å få et klart bilde, uten forsinkelser, på TV-en. Kilde: Wikipedia en kombinasjon av trådløst nettverk, ethernet og kategori 6-kabel. - Telenor forventer at installatørene har kompetanse. Vi lager protokoller for installasjon, innmåling og dokumentasjon. Disse reglene skal montørene følge. TESTER. I laboratoriet hos Telenor på Fornebu viser Øyvind Arntzen en typisk nettinstallasjon. Her står det rekke på rekke med utstyr fra ulike leverandører til testing. Dette er blant de vanlige installasjonene i nye WDM-anlegg Foto: Knut Randem Mer fiber - På lang sikt blir det mer fiber lenger ut i nettet, sier Arntzen, som fra sin posisjon i Telenor ikke kan si noe konkret om utskiftingstakten. Det avgjøres blant annet av markedsmessige vurderinger, som gjøres andre steder i bedriften. - Alle nye boområder bygges med fiber. Her brukes GPON med total kapasitet på 2,5 GB/sek ned og 1,25 GB/sek opp. Inntil 64 kunder knyttes til en OLT dynamisk, slik at de deler kapasiteten videre inn i nettet. - WDM-systemene utnytter fibrene bedre. Derfor vil de flyttes utover i fiber- Elmagasinet

3 100 Mbs. Den kinesiske telekommunikasjonsprodusenten ZTE skal levere LTEinfrastruktur til operatøren Hi3G, som planlegger å bygge verdens første dual-mode LTE TDD/FDD-nettverk i Sverige og Danmark med datahastighet på inntil 100 Mbs. Selskapet skal også levere infrastruktur til oppgradering av 3G-nettverket til Hi3G. Basestasjonene er basert på Uni-RAN SDR-teknologien til ZTE, som gjør det mulig for Hi3G å støtte alle eksisterende mobilstandarder og frekvensbånd, deriblant det oppgraderte 3G-nettverket og de to versjonene av LTE, TDD og FDD. Med denne teknologien kan Hi3G dessuten oppgradere infrastrukturen uten nye basestasjoner. ZTE har arbeidet med mer enn 20 LTE-prosjekter sammen med en rekke operatører, blant andre Telenor. 3Play over G-PON Hjemmenett GPON TV IP nett RG STB GPON Passive Optical Distribution Network Downstream 1490nm TEL TV PC BRAS Upstream 1310nm Splitter RG STB PC nettene. Dette er grunnen til at fiberkompetanse blir stadig viktigere når det gjelder installasjons-, fiber- og systemkompetanse. - Dette er grunnmuren i våre nett. Det må derfor være godt bygget og dokumentert. - I dag bruker vi 40 bærekanaler i WDM, som lett kan dobles. Rekkevidden er riktignok begrenset, men mulighetene for elektronisk kompensasjon utvikles hele tiden. - De mest avanserte nettene kan i dag kjøre 400 GB/sek. 4 TB er innen rekkevidde om noen år. I dag bygger vi for 1,6 TB. - Et annet sentralt trekk er at systemene blir mindre. Det øker behovet for kjøling og stabil elkraftleveranse. Arntzen forteller at fiberkvaliteten blir stadig bedre. - Dagens fibre har langt mindre bøyeradius enn de første generasjonene. Selv om det gjør dem mer anvendelige som patchefiber, er det viktig å holde god orden med riktige bøyeradier og bunting av patchefiber. Dessuten må patchefibrene beskyttes, slik at det ikke er lett å rive med seg et fiber under arbeid. - Det er også ekstremt viktig med renslighet og riktig håndtering. Urenslighet kan gi demping i fibrene. Dette er feil det er svært vanskelig å lokalisere i ettertid. TRIPLEPLAY. Illustrasjonen viser hvordan tripleplaynett med fiber helt ut til kunden er bygget opp Illustrasjon: Telenor LAN-løft Telenor har byttet sitt nasjonale LAN-nettverk med ny teknologi fra Cisco. Det omfattende oppgraderingsprosjektet, som varte i ett år, ble avsluttet på slutten av fjoråret. Leveransen var et samarbeidsprosjekt mellom Datametrix, EDB og Telenor. Oppgraderingen henger sammen med Telenors kommunikasjonskonsept «Way of Work», som betyr at selskapet tar i bruk nye kommunikasjonsløsninger på tale, video og dokumentdeling klienter på mer enn 50 ulike lokasjoner i Norge er lagt inn i det nye LAN-et. Prosjektet omfatter også et betydelig oppgraderingsarbeid relatert til WAN, som TEL er basert på Telenors egen Nordic Connectløsning. - Tradisjonelle LAN- og WAN-nettverk er kun designet for datatrafikk. Nye, avanserte og krevende kommunikasjonsformer krever økt kapasitet og mulighet for å prioritere ulike typer trafikk. Nettverket er designet og skalert for nåværende og fremtidige behov, sier Terje Foyn Johannessen, CIO i Telenor Norge. Datametrix har bidratt med teknisk leveranse, prosjektledelse og ekspertkompetanse på nettverk. Selskapet har også levert Quality of Service -løsningen, som lar Telenor prioritere tale og videotrafikk i det nye nettet for å sikre kvaliteten. 52 Elmagasinet

4 Videokameraovervåking. Ice og Logitech tilbyr fjernovervåking med videokamera over mobilnettet. - Mange hytteeiere ønsker å vite hvordan det står til med hytta når de ikke er der. De vil sjekke værforhold, snømengde på taket, om oppkjørselen er måket og bli varslet om uvedkommende nærmer seg hytta. Et videokamera over mobilnettet er løsningen, sier daglig leder i Ice Norge, Eivind Helgaker. Robert Jacobsen, Nordic Retail Manager i Logitech, fremhever at løsningen dessuten kan brukes i bygge- og anleggsbransjen for å holde oversikt over maskiner og utstyr. - Byggeplasser er ofte er utsatt for innbrudd. Dette gjelder også båthavner som vil stoppe båttyverier. Fotograf John Petter Reinertsen telekommunikasjonsmontører Relacom er en stor installatør av fibernett i Norge. Selskapet, som har 30 års erfaring på området, utfører oppdrag for alle de større fibernetteierne over hele landet. - Vi har rimelig stor aktivitet i alle fylker og de fleste kommuner, sier kvalitetssjef Rolf Næss i Relacom. - Når vi legger inn anbud til en fibernetteier får vi ofte spørsmål om kompetanse og volum. Det vil si hvor mange som har kompetanse på fibernett. De spør ikke om utdanningsnivå, men vi kan dokumentere at de ansatte har fagbrev i telekommunikasjonsmontørfaget og relevant opplæring. Vi satser mye på lærlinger og få nye fagarbeidere via lærlingordningen. Til en hver tid har vi rundt 150 lærlinger. - De siste årene har vi arbeidet mye i aksessnett mot privatkundene. Vi tar oppdrag med ulike typer fibernett. Med egne folk som prosjekterer større utbygginger og dokumenterer dem når jobben er ferdig, utfører vi hele kjeden slik eieren ønsker. - En forutsetning for å gjennomføre prosjektene er å sette seg nøye inn i kundenes ønsker. Vår kompetanse dekker dette. Forskjellig struktur Ifølge Næss er det ikke store forskjeller på utbyggerne. - I aksessnettet er det to typer nettverk, gpon og triple-play. Selv om de bygges på ulike måter er teknologien ganske lik. Forskjellen ligger blant annet i elektronikkpunktene, om det skal være mellomliggende skap fra node til kunde eller heltrukket fiber fra node til kunde. Det er først og fremst strukturen som er ulik. - Sluttkontrollen kan utføres på to måter. Det enkleste er å kjøre lys gjennom nettet. Det kan være godt nok for enklere Storaktør. Med rundt telekommunikasjonsmontører er Relacom en stor installatør av fibernett i Norge Foto: Knut Randem målinger. I andre sammenhenger krever kunden konkrete måleresultater i form av en kvalitetsmåling. - Det er montørene som gjør dette. Stort sett lærer de dette i læretiden. Dessuten kjører vi en del interne kurs om fiberteknikk og strukturer. - Fordi fibermengden har økt så mye, kjører vi også arbeidsplassopplæring for de som har eldre fagbrev. Dette er montører som har erfaring med kobber. Det er våre erfarne fibermontører som er ansvarlig for denne opplæringen. - Vi har en god og stabil stab, som vi legger stor vekt på skal være oppdatert på arbeidsmetodene. Måle- og skjøteteknologien har utviklet seg mye. Derfor er det nødvendig med kompetanseoverføring både med kurs og ute i felten. Mange montører Næss opplyser at Relacom har rundt telekommunikasjonsmontører. - Nærmere halvparten har fiberkompetanse på ulike nivåer. Noen har skjøtekompetanse, andre har måle- og termineringskompetanse og noen er spesialister på å få fram fiber. I noen tilfeller kan det være nødvendig å trekke mikrorør inn i større plastrør for å få fram fiber. Inn i disse mikrorørene blåses enkeltfibre. - Noen av elektrikerne får også opplæring i fiberarbeid, slik at de kan utføre dette i kombinasjon med elektroarbeid. - Relecom arbeider også i stamnettet. Med litt andre kompetansekrav har vi her egne spesialister. - I stamnett er det utrolig mye trafikk. Vi må ha tillatelse av kabel- og trafikkeier for å arbeide her. Selv om teknikken mer eller mindre er den samme, er det mye høyere krav til demping i skjøter og termineringspunkter. Dette krever dokumenterte måleresultater. Derfor bruker vi spesialiserte medarbeidere. Kompleksiteten og konsekvensene er større om det gjøres feil her. En stamfiberkabel er også bygget opp annerledes enn fiberstrukturen i aksessnett. - Forskjellen mellom aksess- og stamnett består egentlig i å kjenne rutinene til kundene. - Vi har rundt 150 ingeniører som arbeider sammen med montørene i stamnettet. Som regel utføres montasje og skjøting av montørene, mens ingeniørene tar innmåling og idriftssetting. 54 Elmagasinet

5 bredbåndshøring. Regjeringen har sendt et forslag til hvordan ledige frekvenser kan brukes til mobilt bredbånd ut på høring. Frekvensene ble frigjort ved overgangen til digitalt bakkenett for fjernsyn. I følge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er dette et skikkelig kapasitetsløft for bredbånd i hele landet. - Det er snakk om investeringer i moderne bredbåndsløsinger for flere milliarder kroner. I løpet av en fireårsperiode vil folk flest oppleve en helt ny bredbåndshverdag. Frekvensene det i hovedsak er snakk om er det såkalte bånd IV/V, nærmere bestemt MHz. Disse frekvensene er velegnet til kostnadseffektiv utbygging av mobilt bredbånd utenfor sentrale områder. De kan også bidra til å bedre dekningen innendørs. Høringsdokumentet omfatter blant annet spørsmål og forslag til bruk av dekningskrav, frekvenstak, frekvensplan, tekniske vilkår og tildelingsmetode fiberkunder n Lyse Energi er den store utfordreren til Telenor på fiberutbygging. Gjennom selskapet Altibox og partnere har Lyse Energi kablet kunder med triple-playnett over fiber. Kundene får telefoni, internett og kabel-tv gjennom fiberkabel helt fram til ruteren hjemme. Et av utbyggings- og partnerselskapene er Oslo-baserte Viken Fibernett, som ble etablert i Fram til i vinter har selskapet installert fibernett hos kunder i Oslo og kunder i Østfold og i nærliggende Akershus-kommuner. - Vi går gjerne inn i områder med 500 boligenheter. For å starte utbyggingen må vi ha tilslag på rundt 60 prosent av boligenhetene, forteller daglig leder Lise Skarpås i Viken Fibernett. - Området vi har best tilslutning på er på Malmøya i Oslo. Her er 98 prosent av boligenhetene med. I Oslo møter vi alle konkurrentene. Ellers kan nok antall aktører i markedet variere. Skarpås forteller at Altibox-systemet er landets største tilbyder av fibernett til private husholdninger, men både Get og Canal Digital er større på kabel-tv om dette ikke er begrenset til fiberkabel. Klart mål - I startfasen satset vi på utbygging i villastrøk. Etter hvert har også blokkbebyggelse og borettslag blitt kunder. Rundt 20 prosent av kundene er i blokkbebyggelse. - Selv om vi foreløpig er noe avventende til bedriftsmarkedet, vurderer vi områder som ligger til rette for det. - Vi sørger for salg, leveranse og drift i vårt område. Produktene kjøper vi av Altibox, som er et søsterselskap til Lyse Fiberinvest. Begge selskapene eies av Lyse Energi. - Lyse Fiberinvest eier Viken Fibernett og Skagerak Fibernett. Ellers i landet er det 36 partnere som bygger ut og formidler produktene fra Altibox. De fleste av disse GODT OMDØMME. - For oss er det viktig at installatørene har et godt omdømme hos kundene, sier Lise Skarpås, daglig leder i Viken Fibernett leier eksterne entreprenører til graving og fiberutbygging. - I landsnettet leies kapasitet av eksempelvis Telenor, Ventelo og TD Song. Lyse har også en eierandel i Ventelo. Vesterålen er det nordligste området i Altibox-riket, som også er stort i Trøndelag. Færre installatører De første årene brukte Viken Fibenett mange små installatører. Da de for ett år siden gikk over til å legge kablene i bakken, ble antall entreprenører redusert for å ha færre å forholde seg til og redusere koordineringskostnaden. Skarpås er opptatt av at installatørene har et godt omdømme hos kundene. - Å kunne forholde seg til kundekjemi og -behandling er like viktig som god fagkunnskap. - Med overgang til bakkeframføring av kablene, har terskelen for å bygge ut områder blitt noe høyere på grunn av større anleggskostnader. Næringskjeden i Altibox-familien investerer kroner per kunde. Derfor tar det tid å tjene inn investeringene i hver enkelt kunde. Med ett års bindingstid på internett bør tilbudet være så godt at investeringen er tjent inn før kundene eventuelt bytter leverandør. Kabelnetteieren kan kreve at kun deres produkter formidles i nettene. Skarpås utelukker ikke at det kan bli åpnet for tredjeparts leveranser i Viken Fibernett, men skjer det for tidlig vil utbyggingen stoppe. - Vi må tjene på investeringene og ha forutsigbarhet. Kundene foretrekker også vanligvis å få alt fra én leverandør. Elmagasinet

6 Verktøy mot digital mobbing. Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue, som har besøkt mer enn skoleelever over hele landet blir digital. - I tre år har vi vært i direkte kontakt med elever, lærere og foreldre. Vi ønsker også å spre positive holdninger i kanalene den digitale mobbingen skjer, sier Ragnar Kårhus, leder av Telenor Norge. - På kan alle teste sine holdninger og kunnskaper om digital mobbing. Består de testen kan de laste ned et stempel på profilbildet sitt på Facebook. På denne måten viser de at de tar avstand fra digital mobbing. Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet har siden 2009 arbeidet systematisk mot digital mobbing. Ni av ti elever som har hatt besøk av Bruk Hue-turneen sier at de nå vet hva de kan gjøre for å unngå digital mobbing, og hvor de kan henvende seg for å få hjelp. - Kobberkablene kan brukes lenge n Telenor, som er landets desidert største kobberkabeleier, utnytter dette nettet med ny teknologi. Nylig lanserte selskapet superbredbånd basert på VDSL-teknologien. Salgsdirektør Petter Bilden i Telenor mener selskapet kan gi kundene en god brukeropplevelse med kobberkabler i mange år ennå Salgsdirektør Petter Bilden i Telenor mener dette vil dekke abonnentenes behov i overskuelig framtid. Samtidig øker de utbyggingen av fibernett. - Vi når kundene mye raskere med kobber enn om vi skulle skifte infrastrukturen fram til kundene med fiberkabel. - På verdensbasis dominerer kobberkablene i abonnementsnettene. Vi har stor tro på at nye løsninger blir utviklet i takt med behovet for høyere hastigheter. Om noen år kan det godt være at vi kan levere 100 Mb over kobberkablene. Kundene er opptatt av brukeropplevelsene, ikke kablene. - I år har vi lansert VDSL med en overføringshastighet på 40 Mb. Svært mange kan oppgradere fra ADSL til VDSL. I løpet av året vil dobbelt så mange få denne muligheten. VDSL vil gi kundene meget god brukeropplevelse. Bilden varsler også at Telenor i løpet av året vil levere tripleplay-nett over kobberkabler med VDSL. Triple-play er nett der telefon, kabel-tv og internett leveres over samme forbindelse. Dobler fiber i år Telenor bruker kobberet som allerede 100 Mb? Om noen år tror Telenor det kan leveres 100 Mb over kobberkablene VDSL Very high-speed Digital Subscriber Line VDSL er den ypperste av DSL-teknologiene når det gjelder bitrate, og den som gir kortest rekkevidde. Teknologien er basert på ADSL, men laget for linjelengder inntil 1,5 km og høyere bitrater enn ADSL. For å få nok kunder med slike bitrater må DSLAM flyttes langt ut i aksessnettet, og ha fiberkabel derfra og inn til transportnettet. ligger der. I nye abonnementsnett bygger de fiber helt ut til sluttkundene. Hovedtrenden er fiber i nye utbygningsfelt og kobber i gamle. Bilden opplyser at Telenor har rundt fiberkunder. - Disse har selvfølgelig mulighet for triple-play. Med mange prosjekter over hele landet, regner vi med at antall kunder med fibertilknytting vil dobles i løpet av året. - I tillegg til vår fiberutbygging av fiber i abonnementsnettet, satser også vårt datterselskap Canal Digital på fiberbaserte abonnementsnett. Selv om vi langt fra er den største fiberutbyggeren på dette området, følger vi konkurransen nøye når det gjelder kundenes forventninger. Få entreprenører - Siden vi kun har utbyggingsavtaler med Sønnico, Relacom og Eltel, er det relativt vanskelig for elinstallatører å få en direkte avtale med oss. Vi har valgt å forholde oss til de store entreprenørene. Mange selskaper er underleverandører til disse tre. Lokale elinstallatører, som vil ha utbyggingsoppdrag for oss, må derfor ha underentrepriser. 58 Elmagasinet

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Jan Helge Høgvoll Optical Networks, Technology, Telenor Norge Kursdagene NTNU 2010, Trondheim Agenda Innhold Markedssituasjonen for fiber

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad til Avtale om JARA Bredbåndsaksess. Bilag 2.2. Jara SHDSL Produktblad. Utgave 01.05.

Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad til Avtale om JARA Bredbåndsaksess. Bilag 2.2. Jara SHDSL Produktblad. Utgave 01.05. Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad Utgave 01.05.2013 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Beskrivelse... 4 3.1 Egenskaper og bruksområder... 4 4 Produktspesifikasjon for

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon. av bølgelengder

FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon. av bølgelengder FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon av bølgelengder Innledning FOSS AS Color PRO Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) Mux/Demux-moduler er pålitelige og billige løsninger for

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access)

Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access) Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access) Telenor vil gi grossist kunder tilgang til Telenors GPON fiberaksessnett med produktet VULA. Produktet presenteres produktet slik det nå foreligger. 26 mars

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Bølgelengde /v1.9

Tjenestebeskrivelse Bølgelengde /v1.9 Tjenestebeskrivelse Bølgelengde 01.01.2018/v1.9 1 INNLEDNING 4 2 DEFINISJONER OG FORKORTELSER 5 2.1 Definisjoner 5 2.2 Forkortelser 5 3 TJENESTENS EGENSKAPER 6 4 TEKNISK BESKRIVELSE 7 4.1 Tilkobling og

Detaljer

Kapittel 9 Teletjenester

Kapittel 9 Teletjenester Kapittel 9 Teletjenester I dette kapitlet ser vi nærmere på: Infrastruktur for telekommunikasjon ISDN Digital Subscriber Lines Leide linjer Frame Relay ATM X.25 1 Infrastruktur for Telekommunikasjon Ønsker

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Bakgrunn På årsmøtet i VFHL 2012 ble temaet bredbånd i fjellandsbyen tatt opp igjen, og det var stor interesse

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE BØLGELENGDE /v1.7

TJENESTEBESKRIVELSE BØLGELENGDE /v1.7 TJENESTEBESKRIVELSE BØLGELENGDE 23.04.2015/v1.7 1 INNLEDNING 3 2 DEFINISJONER OG FORKORTELSER 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Forkortelser... 3 3 TJENESTENS EGENSKAPER 4 4 TEKNISK BESKRIVELSE 4 4.1 Tilkobling

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

FOSS CWDM. Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER

FOSS CWDM. Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER FOSS CWDM Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER INNLEDNING FOSS AS Color PRO Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) Muks/Demuks-moduler er pålitelige og billige løsninger for

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover Vegard Kjenner, Director Mobility Technology Solutions, NetCom as 08.04.2011 Erfaringer - bruk Kundebase og aktive brukere Customer base 4G Stor andel

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Redundante linjer fra BKK. Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked

Redundante linjer fra BKK. Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked Redundante linjer fra BKK Frokostmøte 25. januar 2011 Terje Henneli, BKK Marked Redundans, diversitet Tv, radio og musikk Video On Demand Videokonferanser Spill og underholdning Sikkerhetsløsninger for

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

FIDS. Field Installable DWDM system

FIDS. Field Installable DWDM system FIDS Field Installable DWDM system DWDM er et passivt optisk system som øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på samme fiber. Systemet er uavhengig av protokoll

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet

Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet Utfordringen Norske kabeltv/høyhastighets bredbåndsnett i dag Om alle taxiselskaper i kongeriket hadde sitt eget veinett

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger.

Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger. 1 2 Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger. 3 4 Mange tekniske begrep i grensesnittet mellom tale og IP Det er.. telefoniske

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen!

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! BKK Marked AS 7 juni 2012 Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! Innhold» BKKs telekomvirksomhet» Hva etterspør

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Bilag 2.3. VULA Produktblad

Bilag 2.3. VULA Produktblad Bilag 2.3 VULA Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE VULA 1 Produktblad... 1 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Beskrivelse av VULA... 4 3.1 Produktdefinisjon... 4 3.2 Egenskaper og bruksområder... 5 3.3

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Økte hastigheter høyere sambandklasser nye bruksområder for datakabling Espen Øien Lanse AS

Økte hastigheter høyere sambandklasser nye bruksområder for datakabling Espen Øien Lanse AS 1 Økte hastigheter høyere sambandklasser nye bruksområder for datakabling Espen Øien Lanse AS 2 Lanse AS NCS Norwegian Cabling System Markedsleder med > 20% markedsandel Autoriserte installatører over

Detaljer

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad Bilag 2.5 IP Connect DSL Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse... 3 1.1 Egenskaper og bruksområder... 3 2 Produktspesifikasjon IP Connect DSL... 4 3 Tildeling av IP adresser gjennom IP Connect

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no

Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Den komplette bredbåndsguiden av CompareKing.no Vi blir stadig mer og mer avhengig av internett-tilgang, enten det er på landstedet eller på flyet på vei til London for en storbyweekend. Med internett-tilgang

Detaljer

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE?

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? ER SYMMETRISK REGULERING ET HENSIKTSMESSIG VIRKEMIDDEL? ØYVIND HUSBY - TDC GET LANDSDEKKENDE NETT OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Høringssvar Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak 14. august 2017 2. Generelle tilbakemeldinger Vi viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport

Detaljer

FICS. Field Installable CWDM System

FICS. Field Installable CWDM System FICS Field Installable CWDM System Passivt optisk system som på en god og rimelig måte øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på samme fiber. Systemet er uavhengig

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER /v1.0

TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER /v1.0 TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER 04.08.2016/v1.0 TJENESTEBESKRIVELSE 1 GRÅ FIBER 1 1 INNLEDNING 3 2 DEFINISJONER 3 3 TJENESTENS EGENSKAPER 3 3.1 Grå Fiber egenskaper... 4 3.2 Grå Fiber Aksess... 4 3.3 Grå

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene

Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene Telecruise 2013 Helge Moe og Olaf Schjelderup Hva skal vi snakke om? Helsenettet i dag Neste generasjon kjernenett (NGK) Aktørbilde Realisering «jakten på 100%

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere.

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere. Kurs Fiberoptikk INNLEDNING FOSS AS har mer enn 20 års erfaring med kurs innen fiberoptikk. Vi holder standard kurs på 1 eller 2 dager, men kan også holde skreddersydde kurs tilpasset den enkelte kundes

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND

Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND 1 FREMFØRING AV FIBER Trollfjord Bredbånd bygger fibernett frem til sluttkunde ved å benytte eksisterende stolper for luftkabel, eller graving der dette ikke er

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Erlend Dyrnes NextGenTel AS Tekna 30.03.2011 Mobilt bredbånd - LTE - WiMAX 1 Om presentasjonen Introduksjon

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer