Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET"

Transkript

1 Foto: Telenor Mest irritert på telefonkø. Nordmenn straffer bedrifter som har dårlig telefonservice. Seks av ti har gått til konkurrenten fordi telefonkøen var for lang, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Telenor Bedrift. 58 prosent har valgt en annen bedrift eller leverandør fordi de ikke kom gjennom eller fikk hjelp første gang de ringte bedriften. - Mange er nok ikke klar over hvor mange kunder de taper på denne måten. God telefon betjening er helt avgjørende for de aller fleste bedrifter, både for å få nye kunder og beholde eksisterende, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor. 43 prosent svarer at de har sagt opp et kundeforhold på grunn av måten de ble tatt imot på telefon på. Nordmenn med årsinntekter på mer enn kroner sier opp oftest. Mer fiber lengre ut n - Fremtidens kommunikasjonsnett baserer seg på fiber. Vårt stamnett består kun av dette. Sakte, men sikkert migrerer fiber utover i nettet. Det er markedsutviklingen som bestemmer når alle kobberkabler er erstattet med fiber. Den som ikke har lært seg å arbeide med fiberteknikk, bør gjøre det snarest mulig, sier Øyvind Arntzen. Han leder arbeidet med utvikling og uttesting av fibernett i Telenor, IP & Optical Transport Technology. - Stamnettet består kun av fiberteknologi. Også transportnettet ut til DSLAM består stort sett av fiber. Noen steder brukes fortsatt kobber og radiotransmisjon i denne delen av nettet. I aksessnettet er det ennå mest kobber. - I hvilken grad aksessnettet, den siste biten ut til kunden, blir erstattet med fiberteknologi avhenger både av markedsmessige forhold og teknologisk utvikling kontra pris. I nybygde aksessnett brukes vanligvis fiber helt fram til kunden (tripleplay, red. anm.). - Basestasjonene i mobilnettet er knyttet til telenettet med kabel. Her har ikke fibringen kommet så langt som i fastnettene. Enorm kapasitet - Fiberteknologi gir enorm kapasitet. Det er nesten ingen grenser for hvor mye informasjon det kan sendes gjennom en WDM-multipleksing Bølgelengdemultipleksing, som forkortes WDM (Wavelength Division Multiplexing), deles i hovedtypene CWDM og DWDM. I CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) kan en eller begge bølgelengdene på og nm deles opp i delbånd, med en kanalseparasjon/ båndbredde på 20 nm. Dette gir for den mest vanlige (1 550) følgende delbånd: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 og enheten kan beskrive en normalbølgelengde med 100 nm båndbredde eller en CWDM-bølgelengde med 20 nm båndbredde. DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) gir ytterligere fortettet kanalstruktur. I DWDM brukes frekvenser, ikke bølgelengder, som beskrivelse. Tre fiberkabel. Det som avgjør kapasiteten er teknologien som oversetter signalene i begge ender. Og kostnadene med den. - Det er WDM-systemer som multiplekser signalene ned i kanaler. Bølgelengdemultipleksing er en teknologi for multipleksing av flere optiske signaler med ulike bølgelengder inn i et enkelt fiber. Maskinvaren som brukes til multipleksing kalles ofte en MUX. - Bølgelengdemultipleksing, som forkortes WDM (Wavelength Division Multiplexing) deles i to hovedtyper: CWDM og DWDM. - Med CWDM kan en eller begge bølgelengdene deles i delbånd med en kanalseparasjon (det vil si båndbredde) på 20 nm. DWDM gir en ytterligere fortettet kanalstruktur. Hvilken type multipleksing som brukes avgjøres av kapasitetsbehovet og prisen på MUX-ene. Arntzen forteller at de virkelig tunge systemer er definert, med henholdsvis 200, 100 eller 50 GHz kanalseparasjon. Ved 50 GHz separasjon er det definert 320 kanaler, som kan overføres samtidig. For transmisjoner med lave båndbreddekrav, eksempelvis telefonsamtaler, kan antallet som overføres på en fiber samtidig ytterligere økes ved å bruke andre multipleksingsteknikker sammen med WDM, eksempelvis TDM (Time Division Multiplexing). Det finnes systemer som kan bruke både CWDM og DWDM samtidig på samme fiber. Dette gir muligheter for å starte med CWDM-utstyr og senere bruke DWDM når behovet øker. Kilde: Wikipedia m.fl. systemene går mellom de store byene. Her er det snakk om 10 GB/sek per kanal i systemer, som teknisk kan støtte 40 GB/sek. - Om noen år vil det være mulig å støtte inntil 100 GB/sek. Prisen på MUX-er, transpondere (sender/mottaker) og forsterkere er avgjørende for når fibrene utnyttes så langt teknologien tillater. De største kablene har inntil 386 fiber per kabel. Mot kundene, i aksessnettet, er det betydelig færre fibre. - Frekvensene ligger tett i stamnettet. Det krever mye av utstyret. Lenger ut i nettet ligger de ikke like tett. Typisk for CWDM er åtte kanaler som hver overfører 10 GB/sek. - De første DWDM-systemene kom midt på 90-tallet. Etter hvert har disse blitt billigere og enklere med mer intelligens og redundans. Sikkerhet for kapasitet - Lenger inn i nettet er teknologien mer robust. Dette har både sammenheng med sikkerhet, utnyttelse av fiber og økonomi. - Store deler av transportnettet er også duplisert to-tre ganger, slik at trafikken rutes om ved eventuelle brudd. Også krafttilførselen til nettkomponentene er duplisert. Installatørene må kunne fiber - Telenor bruker eksterne installatører i alle deler av fibernettene. Hovedtyngden av arbeidet ligger i aksessnettet. Det være seg fra en DSLAM-node og ut til en kunde der det brukes kobberkabel til analoge forbindelser, ADSL, SHDSL eller VDSL. VDSL ble lansert av Telenor 1. februar i fjor. Alternativet er tripleplaynett basert på fiber. Her leveres bredbåndsforbindelsen (ofte fiber) helt fram til en ruter hos kunden. Fra denne er det vanligvis 50 Elmagasinet

2 Oppgraderer bilregister for 350 millioner. Statens vegvesen har valgt Steria til å videreutvikle motorvogn- og førerkortregisteret Autosys. Kontrakten er på 350 millioner kroner. Autosys, som er et av landets største datasystemer med 150 millioner oppslag i året, inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger. Dette er en av de største og mest komplekse IKT-løsninger i det offentlige i Norge. - IT-kontrakten er en av årets aller største i vår bransje. For å utvikle en moderne, tjenesteorientert løsning skal vi blant annet bruke teknologi på Java og Oracle SOA Suite, sier Ann- Kristin Skarbøvig, forhandlingsleder i Steria. Visma Sirius og Decisive er med som underleverandører på kontrakten. DSLAM DSLAM, som er en kortform for Digital Subscriber Line Access Multiplexer, er den nettkomponenten som sitter på sentralsiden av et DSL-basert bredbåndsaksesssystem, som eksempelvis ADSL. En DSLAM er felles node for et stort antall DSL aksesslinjer og kan som oftest terminere både ADSL, SHDSL og VDSL. DSLAM har også en overkapasitet. Det vil si at samlet kapasitet på alle aksesslinjene er høyere enn kapasiteten fra DSLAM og innover i ISP-ens nett. Dette øker utnyttelsen av ressursene. Før var det vanlig med en konsentrasjon fra 50:1 og nedover til 15:1 for privatabonnenter. Denne er redusert i takt med det stadig økende behovet for kapasitet til hver enkelt. Fortsatt er det ikke vanlig å gi garantier for kapasiteten til privatabonnenter. Kilde: Wikipedia TriplePlay TriplePlay er et uttrykk for et tilbud gitt av internettleverandører (Internet Service Provider = ISP). Tilbudet gir internettilgang, IP-telefoni og IPTV i samme pakke til en avtalt månedspris. Alle enkelttjenestene går over bredbånd. IP-telefoni (VoIP) krever kun en ruter, noe som igjen krever bredbånd, men at hastigheten nødvendigvis ikke må være så høy. IPTV krever hastigheter på Mbit for å få et klart bilde, uten forsinkelser, på TV-en. Kilde: Wikipedia en kombinasjon av trådløst nettverk, ethernet og kategori 6-kabel. - Telenor forventer at installatørene har kompetanse. Vi lager protokoller for installasjon, innmåling og dokumentasjon. Disse reglene skal montørene følge. TESTER. I laboratoriet hos Telenor på Fornebu viser Øyvind Arntzen en typisk nettinstallasjon. Her står det rekke på rekke med utstyr fra ulike leverandører til testing. Dette er blant de vanlige installasjonene i nye WDM-anlegg Foto: Knut Randem Mer fiber - På lang sikt blir det mer fiber lenger ut i nettet, sier Arntzen, som fra sin posisjon i Telenor ikke kan si noe konkret om utskiftingstakten. Det avgjøres blant annet av markedsmessige vurderinger, som gjøres andre steder i bedriften. - Alle nye boområder bygges med fiber. Her brukes GPON med total kapasitet på 2,5 GB/sek ned og 1,25 GB/sek opp. Inntil 64 kunder knyttes til en OLT dynamisk, slik at de deler kapasiteten videre inn i nettet. - WDM-systemene utnytter fibrene bedre. Derfor vil de flyttes utover i fiber- Elmagasinet

3 100 Mbs. Den kinesiske telekommunikasjonsprodusenten ZTE skal levere LTEinfrastruktur til operatøren Hi3G, som planlegger å bygge verdens første dual-mode LTE TDD/FDD-nettverk i Sverige og Danmark med datahastighet på inntil 100 Mbs. Selskapet skal også levere infrastruktur til oppgradering av 3G-nettverket til Hi3G. Basestasjonene er basert på Uni-RAN SDR-teknologien til ZTE, som gjør det mulig for Hi3G å støtte alle eksisterende mobilstandarder og frekvensbånd, deriblant det oppgraderte 3G-nettverket og de to versjonene av LTE, TDD og FDD. Med denne teknologien kan Hi3G dessuten oppgradere infrastrukturen uten nye basestasjoner. ZTE har arbeidet med mer enn 20 LTE-prosjekter sammen med en rekke operatører, blant andre Telenor. 3Play over G-PON Hjemmenett GPON TV IP nett RG STB GPON Passive Optical Distribution Network Downstream 1490nm TEL TV PC BRAS Upstream 1310nm Splitter RG STB PC nettene. Dette er grunnen til at fiberkompetanse blir stadig viktigere når det gjelder installasjons-, fiber- og systemkompetanse. - Dette er grunnmuren i våre nett. Det må derfor være godt bygget og dokumentert. - I dag bruker vi 40 bærekanaler i WDM, som lett kan dobles. Rekkevidden er riktignok begrenset, men mulighetene for elektronisk kompensasjon utvikles hele tiden. - De mest avanserte nettene kan i dag kjøre 400 GB/sek. 4 TB er innen rekkevidde om noen år. I dag bygger vi for 1,6 TB. - Et annet sentralt trekk er at systemene blir mindre. Det øker behovet for kjøling og stabil elkraftleveranse. Arntzen forteller at fiberkvaliteten blir stadig bedre. - Dagens fibre har langt mindre bøyeradius enn de første generasjonene. Selv om det gjør dem mer anvendelige som patchefiber, er det viktig å holde god orden med riktige bøyeradier og bunting av patchefiber. Dessuten må patchefibrene beskyttes, slik at det ikke er lett å rive med seg et fiber under arbeid. - Det er også ekstremt viktig med renslighet og riktig håndtering. Urenslighet kan gi demping i fibrene. Dette er feil det er svært vanskelig å lokalisere i ettertid. TRIPLEPLAY. Illustrasjonen viser hvordan tripleplaynett med fiber helt ut til kunden er bygget opp Illustrasjon: Telenor LAN-løft Telenor har byttet sitt nasjonale LAN-nettverk med ny teknologi fra Cisco. Det omfattende oppgraderingsprosjektet, som varte i ett år, ble avsluttet på slutten av fjoråret. Leveransen var et samarbeidsprosjekt mellom Datametrix, EDB og Telenor. Oppgraderingen henger sammen med Telenors kommunikasjonskonsept «Way of Work», som betyr at selskapet tar i bruk nye kommunikasjonsløsninger på tale, video og dokumentdeling klienter på mer enn 50 ulike lokasjoner i Norge er lagt inn i det nye LAN-et. Prosjektet omfatter også et betydelig oppgraderingsarbeid relatert til WAN, som TEL er basert på Telenors egen Nordic Connectløsning. - Tradisjonelle LAN- og WAN-nettverk er kun designet for datatrafikk. Nye, avanserte og krevende kommunikasjonsformer krever økt kapasitet og mulighet for å prioritere ulike typer trafikk. Nettverket er designet og skalert for nåværende og fremtidige behov, sier Terje Foyn Johannessen, CIO i Telenor Norge. Datametrix har bidratt med teknisk leveranse, prosjektledelse og ekspertkompetanse på nettverk. Selskapet har også levert Quality of Service -løsningen, som lar Telenor prioritere tale og videotrafikk i det nye nettet for å sikre kvaliteten. 52 Elmagasinet

4 Videokameraovervåking. Ice og Logitech tilbyr fjernovervåking med videokamera over mobilnettet. - Mange hytteeiere ønsker å vite hvordan det står til med hytta når de ikke er der. De vil sjekke værforhold, snømengde på taket, om oppkjørselen er måket og bli varslet om uvedkommende nærmer seg hytta. Et videokamera over mobilnettet er løsningen, sier daglig leder i Ice Norge, Eivind Helgaker. Robert Jacobsen, Nordic Retail Manager i Logitech, fremhever at løsningen dessuten kan brukes i bygge- og anleggsbransjen for å holde oversikt over maskiner og utstyr. - Byggeplasser er ofte er utsatt for innbrudd. Dette gjelder også båthavner som vil stoppe båttyverier. Fotograf John Petter Reinertsen telekommunikasjonsmontører Relacom er en stor installatør av fibernett i Norge. Selskapet, som har 30 års erfaring på området, utfører oppdrag for alle de større fibernetteierne over hele landet. - Vi har rimelig stor aktivitet i alle fylker og de fleste kommuner, sier kvalitetssjef Rolf Næss i Relacom. - Når vi legger inn anbud til en fibernetteier får vi ofte spørsmål om kompetanse og volum. Det vil si hvor mange som har kompetanse på fibernett. De spør ikke om utdanningsnivå, men vi kan dokumentere at de ansatte har fagbrev i telekommunikasjonsmontørfaget og relevant opplæring. Vi satser mye på lærlinger og få nye fagarbeidere via lærlingordningen. Til en hver tid har vi rundt 150 lærlinger. - De siste årene har vi arbeidet mye i aksessnett mot privatkundene. Vi tar oppdrag med ulike typer fibernett. Med egne folk som prosjekterer større utbygginger og dokumenterer dem når jobben er ferdig, utfører vi hele kjeden slik eieren ønsker. - En forutsetning for å gjennomføre prosjektene er å sette seg nøye inn i kundenes ønsker. Vår kompetanse dekker dette. Forskjellig struktur Ifølge Næss er det ikke store forskjeller på utbyggerne. - I aksessnettet er det to typer nettverk, gpon og triple-play. Selv om de bygges på ulike måter er teknologien ganske lik. Forskjellen ligger blant annet i elektronikkpunktene, om det skal være mellomliggende skap fra node til kunde eller heltrukket fiber fra node til kunde. Det er først og fremst strukturen som er ulik. - Sluttkontrollen kan utføres på to måter. Det enkleste er å kjøre lys gjennom nettet. Det kan være godt nok for enklere Storaktør. Med rundt telekommunikasjonsmontører er Relacom en stor installatør av fibernett i Norge Foto: Knut Randem målinger. I andre sammenhenger krever kunden konkrete måleresultater i form av en kvalitetsmåling. - Det er montørene som gjør dette. Stort sett lærer de dette i læretiden. Dessuten kjører vi en del interne kurs om fiberteknikk og strukturer. - Fordi fibermengden har økt så mye, kjører vi også arbeidsplassopplæring for de som har eldre fagbrev. Dette er montører som har erfaring med kobber. Det er våre erfarne fibermontører som er ansvarlig for denne opplæringen. - Vi har en god og stabil stab, som vi legger stor vekt på skal være oppdatert på arbeidsmetodene. Måle- og skjøteteknologien har utviklet seg mye. Derfor er det nødvendig med kompetanseoverføring både med kurs og ute i felten. Mange montører Næss opplyser at Relacom har rundt telekommunikasjonsmontører. - Nærmere halvparten har fiberkompetanse på ulike nivåer. Noen har skjøtekompetanse, andre har måle- og termineringskompetanse og noen er spesialister på å få fram fiber. I noen tilfeller kan det være nødvendig å trekke mikrorør inn i større plastrør for å få fram fiber. Inn i disse mikrorørene blåses enkeltfibre. - Noen av elektrikerne får også opplæring i fiberarbeid, slik at de kan utføre dette i kombinasjon med elektroarbeid. - Relecom arbeider også i stamnettet. Med litt andre kompetansekrav har vi her egne spesialister. - I stamnett er det utrolig mye trafikk. Vi må ha tillatelse av kabel- og trafikkeier for å arbeide her. Selv om teknikken mer eller mindre er den samme, er det mye høyere krav til demping i skjøter og termineringspunkter. Dette krever dokumenterte måleresultater. Derfor bruker vi spesialiserte medarbeidere. Kompleksiteten og konsekvensene er større om det gjøres feil her. En stamfiberkabel er også bygget opp annerledes enn fiberstrukturen i aksessnett. - Forskjellen mellom aksess- og stamnett består egentlig i å kjenne rutinene til kundene. - Vi har rundt 150 ingeniører som arbeider sammen med montørene i stamnettet. Som regel utføres montasje og skjøting av montørene, mens ingeniørene tar innmåling og idriftssetting. 54 Elmagasinet

5 bredbåndshøring. Regjeringen har sendt et forslag til hvordan ledige frekvenser kan brukes til mobilt bredbånd ut på høring. Frekvensene ble frigjort ved overgangen til digitalt bakkenett for fjernsyn. I følge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er dette et skikkelig kapasitetsløft for bredbånd i hele landet. - Det er snakk om investeringer i moderne bredbåndsløsinger for flere milliarder kroner. I løpet av en fireårsperiode vil folk flest oppleve en helt ny bredbåndshverdag. Frekvensene det i hovedsak er snakk om er det såkalte bånd IV/V, nærmere bestemt MHz. Disse frekvensene er velegnet til kostnadseffektiv utbygging av mobilt bredbånd utenfor sentrale områder. De kan også bidra til å bedre dekningen innendørs. Høringsdokumentet omfatter blant annet spørsmål og forslag til bruk av dekningskrav, frekvenstak, frekvensplan, tekniske vilkår og tildelingsmetode fiberkunder n Lyse Energi er den store utfordreren til Telenor på fiberutbygging. Gjennom selskapet Altibox og partnere har Lyse Energi kablet kunder med triple-playnett over fiber. Kundene får telefoni, internett og kabel-tv gjennom fiberkabel helt fram til ruteren hjemme. Et av utbyggings- og partnerselskapene er Oslo-baserte Viken Fibernett, som ble etablert i Fram til i vinter har selskapet installert fibernett hos kunder i Oslo og kunder i Østfold og i nærliggende Akershus-kommuner. - Vi går gjerne inn i områder med 500 boligenheter. For å starte utbyggingen må vi ha tilslag på rundt 60 prosent av boligenhetene, forteller daglig leder Lise Skarpås i Viken Fibernett. - Området vi har best tilslutning på er på Malmøya i Oslo. Her er 98 prosent av boligenhetene med. I Oslo møter vi alle konkurrentene. Ellers kan nok antall aktører i markedet variere. Skarpås forteller at Altibox-systemet er landets største tilbyder av fibernett til private husholdninger, men både Get og Canal Digital er større på kabel-tv om dette ikke er begrenset til fiberkabel. Klart mål - I startfasen satset vi på utbygging i villastrøk. Etter hvert har også blokkbebyggelse og borettslag blitt kunder. Rundt 20 prosent av kundene er i blokkbebyggelse. - Selv om vi foreløpig er noe avventende til bedriftsmarkedet, vurderer vi områder som ligger til rette for det. - Vi sørger for salg, leveranse og drift i vårt område. Produktene kjøper vi av Altibox, som er et søsterselskap til Lyse Fiberinvest. Begge selskapene eies av Lyse Energi. - Lyse Fiberinvest eier Viken Fibernett og Skagerak Fibernett. Ellers i landet er det 36 partnere som bygger ut og formidler produktene fra Altibox. De fleste av disse GODT OMDØMME. - For oss er det viktig at installatørene har et godt omdømme hos kundene, sier Lise Skarpås, daglig leder i Viken Fibernett leier eksterne entreprenører til graving og fiberutbygging. - I landsnettet leies kapasitet av eksempelvis Telenor, Ventelo og TD Song. Lyse har også en eierandel i Ventelo. Vesterålen er det nordligste området i Altibox-riket, som også er stort i Trøndelag. Færre installatører De første årene brukte Viken Fibenett mange små installatører. Da de for ett år siden gikk over til å legge kablene i bakken, ble antall entreprenører redusert for å ha færre å forholde seg til og redusere koordineringskostnaden. Skarpås er opptatt av at installatørene har et godt omdømme hos kundene. - Å kunne forholde seg til kundekjemi og -behandling er like viktig som god fagkunnskap. - Med overgang til bakkeframføring av kablene, har terskelen for å bygge ut områder blitt noe høyere på grunn av større anleggskostnader. Næringskjeden i Altibox-familien investerer kroner per kunde. Derfor tar det tid å tjene inn investeringene i hver enkelt kunde. Med ett års bindingstid på internett bør tilbudet være så godt at investeringen er tjent inn før kundene eventuelt bytter leverandør. Kabelnetteieren kan kreve at kun deres produkter formidles i nettene. Skarpås utelukker ikke at det kan bli åpnet for tredjeparts leveranser i Viken Fibernett, men skjer det for tidlig vil utbyggingen stoppe. - Vi må tjene på investeringene og ha forutsigbarhet. Kundene foretrekker også vanligvis å få alt fra én leverandør. Elmagasinet

6 Verktøy mot digital mobbing. Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue, som har besøkt mer enn skoleelever over hele landet blir digital. - I tre år har vi vært i direkte kontakt med elever, lærere og foreldre. Vi ønsker også å spre positive holdninger i kanalene den digitale mobbingen skjer, sier Ragnar Kårhus, leder av Telenor Norge. - På kan alle teste sine holdninger og kunnskaper om digital mobbing. Består de testen kan de laste ned et stempel på profilbildet sitt på Facebook. På denne måten viser de at de tar avstand fra digital mobbing. Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet har siden 2009 arbeidet systematisk mot digital mobbing. Ni av ti elever som har hatt besøk av Bruk Hue-turneen sier at de nå vet hva de kan gjøre for å unngå digital mobbing, og hvor de kan henvende seg for å få hjelp. - Kobberkablene kan brukes lenge n Telenor, som er landets desidert største kobberkabeleier, utnytter dette nettet med ny teknologi. Nylig lanserte selskapet superbredbånd basert på VDSL-teknologien. Salgsdirektør Petter Bilden i Telenor mener selskapet kan gi kundene en god brukeropplevelse med kobberkabler i mange år ennå Salgsdirektør Petter Bilden i Telenor mener dette vil dekke abonnentenes behov i overskuelig framtid. Samtidig øker de utbyggingen av fibernett. - Vi når kundene mye raskere med kobber enn om vi skulle skifte infrastrukturen fram til kundene med fiberkabel. - På verdensbasis dominerer kobberkablene i abonnementsnettene. Vi har stor tro på at nye løsninger blir utviklet i takt med behovet for høyere hastigheter. Om noen år kan det godt være at vi kan levere 100 Mb over kobberkablene. Kundene er opptatt av brukeropplevelsene, ikke kablene. - I år har vi lansert VDSL med en overføringshastighet på 40 Mb. Svært mange kan oppgradere fra ADSL til VDSL. I løpet av året vil dobbelt så mange få denne muligheten. VDSL vil gi kundene meget god brukeropplevelse. Bilden varsler også at Telenor i løpet av året vil levere tripleplay-nett over kobberkabler med VDSL. Triple-play er nett der telefon, kabel-tv og internett leveres over samme forbindelse. Dobler fiber i år Telenor bruker kobberet som allerede 100 Mb? Om noen år tror Telenor det kan leveres 100 Mb over kobberkablene VDSL Very high-speed Digital Subscriber Line VDSL er den ypperste av DSL-teknologiene når det gjelder bitrate, og den som gir kortest rekkevidde. Teknologien er basert på ADSL, men laget for linjelengder inntil 1,5 km og høyere bitrater enn ADSL. For å få nok kunder med slike bitrater må DSLAM flyttes langt ut i aksessnettet, og ha fiberkabel derfra og inn til transportnettet. ligger der. I nye abonnementsnett bygger de fiber helt ut til sluttkundene. Hovedtrenden er fiber i nye utbygningsfelt og kobber i gamle. Bilden opplyser at Telenor har rundt fiberkunder. - Disse har selvfølgelig mulighet for triple-play. Med mange prosjekter over hele landet, regner vi med at antall kunder med fibertilknytting vil dobles i løpet av året. - I tillegg til vår fiberutbygging av fiber i abonnementsnettet, satser også vårt datterselskap Canal Digital på fiberbaserte abonnementsnett. Selv om vi langt fra er den største fiberutbyggeren på dette området, følger vi konkurransen nøye når det gjelder kundenes forventninger. Få entreprenører - Siden vi kun har utbyggingsavtaler med Sønnico, Relacom og Eltel, er det relativt vanskelig for elinstallatører å få en direkte avtale med oss. Vi har valgt å forholde oss til de store entreprenørene. Mange selskaper er underleverandører til disse tre. Lokale elinstallatører, som vil ha utbyggingsoppdrag for oss, må derfor ha underentrepriser. 58 Elmagasinet

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Jan Helge Høgvoll Optical Networks, Technology, Telenor Norge Kursdagene NTNU 2010, Trondheim Agenda Innhold Markedssituasjonen for fiber

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad til Avtale om JARA Bredbåndsaksess. Bilag 2.2. Jara SHDSL Produktblad. Utgave 01.05.

Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad til Avtale om JARA Bredbåndsaksess. Bilag 2.2. Jara SHDSL Produktblad. Utgave 01.05. Bilag 2.2 Jara SHDSL Produktblad Utgave 01.05.2013 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Beskrivelse... 4 3.1 Egenskaper og bruksområder... 4 4 Produktspesifikasjon for

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon. av bølgelengder

FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon. av bølgelengder FOSS CWDM - Profesjonelle løsninger for administrasjon av bølgelengder Innledning FOSS AS Color PRO Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) Mux/Demux-moduler er pålitelige og billige løsninger for

Detaljer

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access)

Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access) Telenor VULA (Virtual Unbundled Local Access) Telenor vil gi grossist kunder tilgang til Telenors GPON fiberaksessnett med produktet VULA. Produktet presenteres produktet slik det nå foreligger. 26 mars

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Kapittel 9 Teletjenester

Kapittel 9 Teletjenester Kapittel 9 Teletjenester I dette kapitlet ser vi nærmere på: Infrastruktur for telekommunikasjon ISDN Digital Subscriber Lines Leide linjer Frame Relay ATM X.25 1 Infrastruktur for Telekommunikasjon Ønsker

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Bakgrunn På årsmøtet i VFHL 2012 ble temaet bredbånd i fjellandsbyen tatt opp igjen, og det var stor interesse

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

FOSS CWDM. Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER

FOSS CWDM. Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER FOSS CWDM Profesjonell administrasjon av bølgelengder KOMPONENTER INNLEDNING FOSS AS Color PRO Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) Muks/Demuks-moduler er pålitelige og billige løsninger for

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover Vegard Kjenner, Director Mobility Technology Solutions, NetCom as 08.04.2011 Erfaringer - bruk Kundebase og aktive brukere Customer base 4G Stor andel

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger.

Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger. 1 2 Presentasjonene vektlegger tilgjengelighetsfasetten. Det er innen denne at begrepene robusthet og redundans ligger. 3 4 Mange tekniske begrep i grensesnittet mellom tale og IP Det er.. telefoniske

Detaljer

Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet

Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet Åpent nett lite verd uten virksom konkurranse! Valgfrihet Konkurranse Kapasitet Utfordringen Norske kabeltv/høyhastighets bredbåndsnett i dag Om alle taxiselskaper i kongeriket hadde sitt eget veinett

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Bilag 2.3. VULA Produktblad

Bilag 2.3. VULA Produktblad Bilag 2.3 VULA Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE VULA 1 Produktblad... 1 1 Innledning... 3 2 Definisjoner... 3 3 Beskrivelse av VULA... 4 3.1 Produktdefinisjon... 4 3.2 Egenskaper og bruksområder... 5 3.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad

Bilag 2.5. IP Connect DSL Produktblad Bilag 2.5 IP Connect DSL Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse... 3 1.1 Egenskaper og bruksområder... 3 2 Produktspesifikasjon IP Connect DSL... 4 3 Tildeling av IP adresser gjennom IP Connect

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser

CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser DS-GW-00001-1-NO-REV-B CWDM Passiv optisk multiplekser/demultiplekser Passivt optisk system som på en god og rimelig måte øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene

Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene Jakten på 100 prosent oppetid i telenettene Telecruise 2013 Helge Moe og Olaf Schjelderup Hva skal vi snakke om? Helsenettet i dag Neste generasjon kjernenett (NGK) Aktørbilde Realisering «jakten på 100%

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker

Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Sikkerhetsutfordringer i en trådløs verden - utfordringer i området mellom tjenesteyter og bruker Erlend Dyrnes NextGenTel AS Tekna 30.03.2011 Mobilt bredbånd - LTE - WiMAX 1 Om presentasjonen Introduksjon

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS Terje Hammer CTO 1 Agenda - Ny fleksibel TV hverdag, full av valg - Krav til aksessnett fremover - Dekker HFC nett aksessbehov fremover? 2

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere.

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere. Kurs Fiberoptikk INNLEDNING FOSS AS har mer enn 20 års erfaring med kurs innen fiberoptikk. Vi holder standard kurs på 1 eller 2 dager, men kan også holde skreddersydde kurs tilpasset den enkelte kundes

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Bilag 2.6. IP Total DSL Produktblad

Bilag 2.6. IP Total DSL Produktblad Bilag 2.6 IP Total DSL Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse... 3 1.1 Egenskaper og bruksområder... 3 2 Produktspesifikasjon IP Total DSL... 4 3 Tildeling av IP adresser gjennom IP Total DSL...

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Fysisk Lag. Den primære oppgave

Fysisk Lag. Den primære oppgave Fysisk Lag Fysisk Fysisk Den primære oppgave flytte bits fra avsender til mottaker krever: standardisert måte å representere bit inn på transmisjonsmediet standardisering av kabler og tilkoplingsutstyr

Detaljer

Bilag 2.4. VULA ODP Produktblad

Bilag 2.4. VULA ODP Produktblad Bilag 2.4 VULA ODP Produktblad INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Beskrivelse av ODP tilknytning... 3 3.1. Oversikt over ODP tilknytning for Unicast... 3 3.2. Grensesnitt mot

Detaljer

DWDM. DATABLAD DB4134-N Utgave F Side 1 av 6

DWDM. DATABLAD DB4134-N Utgave F Side 1 av 6 DWDM DATABLAD DB4134-N Utgave F Side 1 av 6 Passiv optisk multiplekser/demultiplekser. Øker kapasiteten på eksisterende nettverk ved at flere bølgelengder overføres på samme fiber. Uavhengig av protokoll

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Bredbånd mer enn internett på Hadeland

Bredbånd mer enn internett på Hadeland Bredbånd mer enn internett på Hadeland IBM har vært med på å gjøre det mulig Hjernen i systemet: - Hadeland Energi sine hovednoder gjør bredbånd tilgjengelig for private, bedrifter og offentlig virksomhet

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 BORING OG INNTREKKING AV KABEL S 7 4 TREKKING AV HVITT RØR TIL MEDIEKONVERTER

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

OADM. Systembeskrivelse. DATABLAD DB4136-N Utgave E Side 1 av 5

OADM. Systembeskrivelse. DATABLAD DB4136-N Utgave E Side 1 av 5 DATABLAD DB4136-N Utgave E Side 1 av 5 Bredbåndet versjon: Legger til og trekker fra bredbåndet nm. Ekspress-kanalen kan overføre opp til 8 CWDM kanaler. CWDM versjon: Legger til og trekker fra CWDM kanaler.

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Uke 6 - gruppe Gjennomgang av kap. 1-4 Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Gruppearbeid Diskusjon Tavle Gi en kort definisjon av følgende: 1. Linje/pakkesvitsjing

Detaljer

Kampen mot 120 monopoler

Kampen mot 120 monopoler Eirik Lunde CEO AS 12.11.2015 This is Group A major player in the Norwegian telecom market Provides fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses Access independent Xdsl,

Detaljer