Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner"

Transkript

1 LIFE IN INFORMATION Nummer 3, desember 2007 Få system i rotet Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp Statens vegvesen sparer millioner

2 STRATEGI 2 Informasjonsvekst: FÅ SYSTEM I ROTET Skap orden med riktig informasjonsinfrastruktur. Hva er det alle organisasjoner bygger på? Som ingen kan unnvære? Som er helt nødvendig for at aktivitetene skal kunne fortsette i morgen? Svaret er informasjon, informasjon, informasjon. Informasjon er det som avspeiler økonomien, historikken, intern og ekstern kommunikasjon og aktuelle oppgaver: Hvem er kundene våre? Hva har de bestilt? Hvor ligger produktet på lageret? Hva er leveringsadressen? Hvilke spesifikasjoner har produktene? Hvilke produkter tjener vi på? Informasjon er enhver organisasjons mest dyrebare eiendom, uavhengig av bransje og type organisasjon. Enten organisasjonen har som formål å tjene penger, om det er et sykehus som skal gjøre mennesker friske, eller om det er en kommune som administrerer skoler, hjemmepleie, renseanlegg og veier. Men passer norske organisasjoner på informasjonen som den gullskatten den er? EMCs modell for informasjonsinfrastruktur. Naturligvis gjør vi det, tenker nok de fleste. Mangler Men tenk en gang til: Det er fortsatt mye som står igjen. Manglene i IT-systemet kan oppsummeres som tre hodepiner: A) for høye kostnader, B) utilstrekkelig sikkerhet og C) forspilte muligheter. A: Informasjonshåndteringen er unødig dyr. Dette skyldes flere ting. Som oftest finnes det flere områder i IT-systemet der kapasiteten utnyttes i liten grad. Dermed står dyrt innkjøpt kapasitet i realiteten neste ubrukt. Samtidig finnes det andre områder i systemet hvor ressursene er for knappe eller løsningene upraktiske. Ofte kreves det mange arbeidstimer for å holde systemene gående. Veksten i informasjonsmengden stiger årlig med rundt 60 prosent, noe som skaper en flaskehals i systemet. B: IT-sikkerhet handler om å forhindre at sensitiv informasjon slipper ut og at uautoriserte datasnokere slipper inn. Men i takt med at IT-systemene blir mer mobile og avanserte, blir de også mer komplekse. Dette gjør det vanskelig å kontrollere informasjonsstrømmen med tradisjonelle sikkerhetsløsninger. C: Oppsamlet informasjon holdes i isolasjon i egne mapper og får ikke flyte fritt mellom applikasjoner og brukere. Derfor blir informasjonens potensielle verdi sjelden utnyttet til det fulle. Den ene hånden vet fortsatt ikke hva den andre hånden gjør. Konsekvensen for brukerne er lavere kvalitet, unødig tidsbruk for å finne opp hjulet på nytt og tapte muligheter. Kvalitet og produktivitet De organisasjonene som blir bedre enn sine konkurrenter til å håndtere informasjon vil oppnå forretningsmessige fordeler og kunne levere bedre resultater enn sine konkurrenter. For idealistiske organisasjoner vil bedre informasjonshåndtering bety bedre kvalitet, bedre produktivitet og bedre håndtering av omstillinger. Begrepene kvalitet, produktivitet og omstilling tematiserer noen av de største samfunnsmessige utfordringene vi har i dag nemlig mangel på arbeidskraft både i offentlig og privat sektor. Samtidig stiger befolkningens forventninger til IT-systemene, sier Per Yngland, admi- Foto: istockphoto

3 LEDER UHENSIKTSMESSIG INFRASTRUKTUR GJØR KOMMUNIKASJON VANSKELIG nistrerende direktør i EMC Norge. Knapt en tredjedel av den samlede informasjonsmengden i en gjennomsnittsorganisasjon er strukturert informasjon, som for eksempel databaseposter. Resten er ustrukturert innhold som for eksempel tekst, bilde og lyd. Det er denne delen av informasjonsmengden som vokser raskest i omfang. I dag er produksjon av informasjon mer anarkistisk enn noensinne før. Derfor er det nødvendig å få bedre kontroll over den ustrukturerte informasjonen, ved hjelp av metadata og innholdsadministrasjonssystemer, sier Yngland. Men dette er ikke nok. IT fungerer på samme måte som store og kompliserte organismer, hvor det ene organet påvirker det andre, som igjen forutsetter et tredje, og så videre. En komplett løsning ligger ikke like om hjørnet. I første omgang handler det om å velge en strategi som bringer organisasjonen fra en nå-situasjon, med rot i systemene, frem mot et ønskescenario, med system i rotet. For å hjelpe våre kunder med dette har vi utviklet en portefølje med integrerte løsninger som til sammen skaper en retning og en strategi for informasjonsmengden. Vi kaller det for informasjonsinfrastruktur, sier Yngland. Demand for holistic and integrated approaches to information infrastructure is building. Organizations increasingly see the uncoordinated and reactive approaches they have used over the years as impediments to progress in addressing business pressures and the widespread info-glut that negatively impacts operational efficiency. The lack of integrated tools inhibits their ability to respond efficiently to changing business requirements, as well as preventing visibility of how, when, where and by whom information is produced and consumed, and governance of these processes. These challenges are leading organizations to look toward managing the information infrastructure in a complete and controlled fashion. Gartner Predicts 2007: Information Infrastructure Emerges SMART OG EFFEKTIV IT EMCs mål har alltid vært å levere smart og effektiv IT til våre kunder. Selv om mye har endret seg hos oss de siste fire-fem årene er dette fortsatt vårt hovedmål. En rekke oppkjøp har i løpet av disse årene bidratt til å forme EMC til det selskapet vi er i dag. Ved å kombinere ny og innovativ teknologi med våre solide og anerkjente løsninger kan vi tilby universelle og integrerte IT-løsninger som bidrar til vekst, suksess og konkurransemessig differensiering for våre kunder. Informasjon er en organisasjons mest verdifulle eiendom. Å ha kontroll over den stadig økende informasjonsmengden er kritisk for enhver organisasjon. En velutviklet informasjonsinfrastruktur kan bidra til at den eksplosive dataveksten går fra å være en uhåndterlig oppgave til å bli en konkurransemessig fordel. Dette har Statens vegvesen og Ullevål universsykehus tatt på alvor. Les mer om deres smarte og effektive IT-løsninger i denne utgaven av ON. Per Yngland Administrerende direktør EMC Norge 3

4 ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS RYDDER OPP Datamengden ved norske sykehus vokser i rekordfart. For Ullevål universitetssykehus er det ikke et mål å kontrollere datamengden, men å håndtere den. I likhet med de fleste andre organisasjoner og bedrifter i Norge har Ullevål universitetssykehus (UUS) de siste årene opplevd en eksplosiv datavekst. Tidligere har sykehusets lagringssystemer vært preget av lave IT-budsjetter og mye billiglagring. Resultatet har vært et utall teknologier og leverandører i sving. Nå tar sykehuset grep for å møte utfordringene. For å ta kontroll over situasjonen har vi vært nødt til å rydde opp i IT-systemene våre. Målet har vært å redusere antall lagringsteknologier og standardisere mest mulig. På denne måten kan vi redusere behov for kompetanse og øke effektiviteten vår, forteller Tommy Due- Løvaas, avdelingsleder ved Ullevål universitetssykehus. som skal lagres (se faktaboks). Vi har sluttet å bry oss om hvor stor datamengden blir. Vår jobb blir å sørge for å ha systemer som kan håndtere en x-faktor. Vi må forholde oss til en strøm av data, og ikke mengden den utgjør, sier Due- Løvås. Han forteller at røntgen (RIS/PACS) alene genererer mellom 15 og 20 terabyte data i løpet av et år. Og mengden er økende. Ullevåls digitale verdier Vi forsøker å involvere de ansatte ved sykehuset i dette prosjektet, kalt Ullevåls digitale verdier. Ved å be de ulike fagavdelingene og postene klassifisere informasjon etter forhåndsdefinerte nivåer, bevisstgjør vi dem på hvilke type data som er kritiske for dem, og hvilken informasjon som kun brukes sporadisk. Basert på disse tilbakemeldingene klassifiserer vi sykehusets data som svært viktig, viktig, og mindre viktig, forteller Due-Løvaas. Disse vurderingene bestemmer igjen hvilken prioritering informasjonen skal få i sykehusets lagringssystemer. Viktig informasjon lagres i en forholdsvis kostnadskrevende høyende-løsning, mens viktig og mindre viktig informasjon lagres i en noe rimeligere, men likevel sikker plattform. Data som ikke er benyttet over tid overføres til en arkivløsning. Vi har sluttet å bry oss om hvor stor datamengden blir. Vår jobb blir å sørge for å ha systemer som kan håndtere en x-faktor. Tommy Due-Løvaas, UUS Det skiller seg fra avdeling til avdeling hva som er kritisk informasjon, og når data er modne for arkivering. Felles for alle er at pasientdata beholdes i de øvre nivåene så lenge pasienten er i løpende kontakt med sykehuset, eller om informasjonen benyttes til forskning, sier han. 4 Enorm datamengde Flere aspekter er med på å påvirke den ekstreme dataveksten ved norske sykehus. At det tas flere og bedre røntgenbilder er én faktor. Bruk av video i flere og flere operasjoner en annen. I tillegg gjør sammensmeltningen av IT og medisinsk teknisk utstyr at tradisjonelt medisinsk utstyr tas inn i IT-infrastrukturen, noe som genererer data i nettverket. På samme måte krever elektroniske pasientjournaler stadig mer og sikrere lagring, samtidig som digital diktering innføres og genererer både tale og tekst Foto: UUS

5 Riktig teknologi til riktig pris Ullevål universitetssykehus har valgt å basere hele sin lagringsplattform på EMC-teknologi. Ryggraden er to Symmetrix DMX1000-moduler der sykehuskritisk informasjon lagres. To CLARiiON CX3-40 er valgt for lagring av data med medium eller lav viktighet. Som arkiverings- og migreringsløsning kjører UUS to Centeraer. Det har vært viktig for oss å velge riktig type lagringsteknologi for de ulike nivåene av klassifiserte data. Mens Symmetrix-løsningen vår har en sekssifret kostnad, er CLARiiON-modellene nede på fem sifre. Ved å differensiere hva som lagres hvor sørger vi for at vi hele tiden benytter riktig teknologi til riktig pris, sier Due-Løvaas. Han forteller videre at sykehuset ønsket å standardisere på samme type teknologi, fra én og samme leverandør, på alle nivåer. EMC ble valgt ettersom sykehuset allerede hadde gode erfaringer med EMC Symmetrix-porteføljen. Løsningen ble anbefalt og levert gjennom EMC-partneren Ementor. Ved å ta inn CLARiiON og Centera ble kjeden komplett. Resultatet er en rendyrket teknologi som innfrir alle våre krav. Vi behøver ikke lenger opprettholde kompetanse på andre typer teknologier, noe som gir oss en langt enklere og mer effektiv drift, sier han. Krav fra de ansatte IT-avdelingen ved UUS har jobbet med denne konkrete strategien i rundt ett år. Overgangen til en IT-basert hverdag har imidlertid vært en modningsprosess som har gått over flere år. Vi ser en stadig økende etterspørsel fra de ansatte etter IT-systemer som håndterer den nye måten å jobbe på. Hjemme googler vi når vi lurer på noe og forventer at all informasjon skal være tilgjengelig til enhver tid. Det er naturlig at sykehusets ansatte ønsker å ta med seg denne nye metodikken inn i sin arbeidshverdag, sier Due- Løvaas. Han mener at sykehuset nå, med EMCs lagringsplattform i bunn, har kommet langt i å forvalte en informasjonsinfrastruktur for organisasjonen. Gapet som tradisjonelt har For å ta kontroll over situasjonen har vi vært nødt til å rydde opp i IT-systemene våre. Målet har vært å redusere antall lagringsteknologier og standardisere mest mulig, forteller Tommy Due-Løvaas, avdelingsleder ved Ullevål universitetssykehus. vært mellom helsevesenet og andre deler av næringslivet er nå i ferd med å tettes. Vi har nå konkrete planer for alle steg i informasjonens livssyklus, og vi har engasjert de ansatte til å tilkjennegi sine konkrete behov og ønsker for den informasjonen de befatter seg med. På denne måten får både ledelse og ansatte ta del i de effektivitets- og forenklingsgevinster som følger av Ullevåls digitale strategier, forteller han. EKSPLOSIV DATAVEKST VED NORSKE SYKEHUS Det tas i dag røntgenbilder av langt bedre kvalitet enn tidligere. Det tas også flere bilder. Video blir et stadig viktigere verktøy, og benyttes i dag til flere typer operasjoner. Sammensmeltning av IT og medisinsk teknisk utstyr gjør at tradisjonelt medisinsk utstyr tas inn i IT-infrastrukturen og genererer data i nettverket. Pasientinformasjon digitaliseres og lagres i større grad enn tidligere. 5 IT-avdelingen ved UUS har involvert de ansatte i arbeidet med å identifisere Ullevåls digitale verdier. Overgangen til en IT-basert hverdag har vært en modningsprosess som har gått over flere år. Digital diktering innføres. Dette er et svært ambisiøst prosjekt ved Ullevål universitetssykehus, hvor 800 leger i løpet av 2008 skal utstyres med teknologi for automastisk talegjenkjenning. Dette innebærer at leger kan diktere direkte i en diktafon, som ved hjelp av avansert programvare konverterer tale til skriftlig tekst. Foto: UUS

6 STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN SPARER MILLIONER 6 Statens vegvesen bygger firefelts motorvei fra Akershus grense til Svinesund. E6 Østfold-utbyggingen er et omfattende prosjekt, med oppstart i 2001 og planlagt ferdigstilling i Vegvesenet oppnår nå betydelige kostnadsbesparelser og økt kvalitet i arbeidet ved å ta i bruk Documentum eroom. Den samlede prosjektkostnaden for E6 Østfold-utbyggingen er beregnet til om lag fire milliarder kroner. Etter at prosjektet hadde vært i gang i et par år oppstod behovet for å få økt kontroll over dokumentasjon og prosess, og samtidig redusere arbeidsmengden for plan-, prosjekterings- og utbyggingsfasens prosjektgrupper. Så langt hadde man benyttet filservere til lagring, i kombinasjon med et dokumenthåndteringssystem. Kommunikasjon gikk via e-post og faks til både samarbeidsparter og prosjektmedarbeidere. Statens vegvesen ønsket å redusere arbeidsmengden for prosjektgruppene, forkorte planleggingstiden og luke ut feil tidligst mulig. Tradisjonelt sendes alle endringer i tegninger ut til byggherre og eventuelt entreprenør via post, e-post, filserver eller lignende. Revisjon og godkjennelser går samme vei. Det har derfor vært en utfordring å sikre at alle bygger etter riktig tegning. Informasjon ble i utgangspunktet lagret på egne systemer ute hos den enkelte part i byggeprosessen. Hver enkelt part var dermed nødt til å holde kontroll, oversikt og orden på all nødvendig prosjektinformasjon, noe som medførte til dels store administrasjonskostnader for alle involverte parter. Ved å ta i bruk Documentum eroom sparer Statens vegvesen både tid og penger i sine prosjekter, samtidig som de øker kvaliteten i sitt arbeid. Ved å inkludere brukerne, også de eksterne leverandørene, for å definere hvordan verktøyet best kan tilpasses deres spesifikke arbeidsoppgaver, bidrar Statens vegvesen også til en enklere arbeidshverdag for sine samarbeidspartnere, sier Steinar Svinø, daglig leder i JOINT Collaboration. Oversikt, kontroll og god arbeidsflyt Statens vegvesen har i dag tatt i bruk samhandlingsverktøyet Documentum eroom for planlegging, prosjektering og bygging av flere veiprosjekter. Per mai 2006 besto E6 Østfold av i alt 19 prosjektrom, hvor nesten 100 brukere samhandlet daglig. Vegvesenet hadde per september 2007 utbyggingsprosjekter med en totalkostnad på over 40 milliarder kroner i eroom. Felles for alle prosjekt er at de ulike aktørene sitter geografisk spredt og jobber i ulike organisasjoner. Til E6 Østfold-prosjektet benyttes eroom til endringsog avvikshåndtering, rapportering av uønskede hendelser (HMS), samt annet prosjektarbeid og deling av informasjon. Størst gevinst er oppnådd ved en enklere og bedre tegningshåndtering. I alt er det snakk om rundt tegninger, hver med gjennomsnittlig fem revisjoner. Ved å ta i bruk erooms databaser og tabellfunksjonalitet oppnår Vegvesenet full oversikt, kontroll over siste endringer og ikke minst god arbeidsflyt. Ved å strømlinjeforme godkjenningsprosessen er det aldri tvil om hvilke OM STATENS VEGVESEN: Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Norge, samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Produksjonsvirksomheten er skilt ut i et statlig aksjeselskap (Mesta), eid av Nærings- og handelsdepartementet. Statens vegvesen er organisert i fem regioner. Foto: JOINT Collaboration

7 Nye E6 gjennom Østfold skal etter planen ferdigstilles i løpet av Ved å ta i bruk Documentum eroom beregner Statens Vegvesen å spare minst åtte millioner kroner i administrasjonskostnader. OM DOCUMENTUM EROOM: I Norge finnes det i dag over brukere av eroom. Disse tilhører i hovedsak bransjer som bygg og anlegg, konsulentvirksomhet, forskning, produksjon, olje og gass, samt telekommunikasjon. Av selskaper som benytter eroom finner vi blant annet Hydro, Statkraft, Statnett, Siemens, SINTEF, Telenor, Veidekke, Fred Olsen, Elkem, Elopak, Höegh, Jernbaneverket og davinci Consulting AS. OM JOINT COLLABORATION: tegninger som er godkjent - og ikke. All tegningshåndtering loggføres og alle versjoner lagres, slik at man senere kan dokumentere både saksbehandling og informasjonsflyt. Tilgangskontroll er rollestyrt og kontrolleres helt ned til filnivå. Sparer åtte millioner kroner For byggherrene i prosjektet har bruk av eroom medført betydelige besparelser. E6 Østfold-prosjektledelsen beregner at de sparer to av totalt 30 årsverk bare i administrasjon og distribusjon av tegninger. Dette utgjør mellom fem og ti prosent av prosjektets totalkostnad. Årlige kopikostnader anslås å være redusert med rundt kroner. Assistentrollen i prosjektet er nå overflødig og Vegevesenet sparer derfor to stillinger á kroner, noe som gir en årlig besparelse på rundt 1,5 millioner kroner. Økt kvalitet er et punkt som prosjektledelsen ikke har beregnet verdien av, men det fastslås at prosjektgruppene opplever både økt kontroll og bedre oversikt i prosjektet. Dette gir kvalitetsøkning både i prosjekteringsfasen og i utbyggingsfasen. E6 Østfoldprosjektet står alene for besparelser på minimum to millioner kroner per år. Etter fire års bruk beregnes det altså at eroom i 2009 vil stå for samlede besparelser på minimum åtte millioner kroner. Tids- og kvalitetsgevinstene anslås å være betydelig høyere enn selve kostnadsbesparelsene. JOINT Collaboration AS er en dedikert EMC Documentum partner et ekspertmiljø som leverer rådgivning innen samhandling, informasjonsmodellering, prosessmodellering og dokumenthåndtering/arkivering, i tillegg til systemutvikling, integrasjon og kurs/opplæring av løsningene. Selskapet leverer verktøyene på valgfri driftsform; som Saas/ASP tjeneste (JOINT ProsjektHotell), hosting/drift, applikasjonsforvaltning eller systemadministrasjon. Fremover planlegges det at eroom i større grad også skal brukes til endrings- og avvikshåndtering, samt kontrollplaner og dokumentering av ferdig bygde anlegg. Ønsket er å systematisere arbeidet, og dermed bedre oversikt og arbeidsflyt. Ved å ta i bruk Documentum eroom sparer Statens vegvesen både tid og penger i sine prosjekter, samtidig som de øker kvaliteten i sitt arbeid. I samarbeid med utbyggingsprosjektene i Vegvesenet har vi i JOINT Collaboration konfigurert eroom og utviklet funksjonalitet som automatiserer og forenkler de daglige oppgavene. Vegvesenet har vært dyktige til å få med brukerne, også eksterne leverandører, for å definere hvordan verktøyet best kan tilpasses deres spesifikke arbeidsoppgaver. På denne måten bidrar Statens vegvesen også til en enklere arbeidshverdag for sine samarbeidspartnere, sier Steinar Svinø, daglig leder i JOINT Collaboration, EMCpartneren bak leveransen. 7 Foto: Statens Vegvesen

8 Ë 3-minutters guider Mest mulig nytte. På kortest mulig tid Vår serie med «3-minutters guider» tar på en lettfattelig måte for seg komplekse fagområder innen it og ledelse. Ë I Steria slutter vi aldri å lære eller dele det vi lærer. Gjennom vår serie med 3-minutters guider deler våre fremste spesialister rundhåndet av sine erfaringer, og gir deg konkrete tips om hvordan du lykkes med ulike fagområder innen it og ledelse. Vi legger vekt på å gi deg mest mulig nyttig og praktisk informasjon på kortest mulig tid. Hver guide er derfor begrenset til kun to sider, og det tar bare tre minutter å lese dem. Alle er bygget over samme lest: SLIK GJØR DU DET. Det er kanskje derfor de er blitt så populære. Oversikt over alle 3-minutters guider finner du her. God lesing. Ë Last ned gratis på Slik optimaliserer du it-infrastruktur Slik skriver du en CV Slik etablerer du en effektiv testprosess Slik sjekker du sårbarheten 12 kriterier for å lykkes med outsourcing Slik beskytter du pc og nettverk hjemme Slik får du ulike systemer til å spille sammen Slik bygger du et sikkert, trådløst nettverk Outsourcing: Slik kommer du trygt i mål Si det så det selger Slik effektiviserer du din virksomhet Hvor godt er ditt kundekontaktsenter? Slik vinner og utvikler du lønnsomme kunder CRM og CTI: Slik får du orden på servicen Slik lykkes du med it-prosjekter Slik forbedrer du it-ytelsen med ITIL Slik bygger du en virksomhetsportal Slik oppnår du økt datasikkerhet Slik lager du en it-plan Slik får du orden på kundekontakten Slik bedrer du publikumskontakten Slik får du mer for it-pengene Slik drifter du en it-helpdesk ITIL: Nøkkelen til bedre service Slik utvikler du en it-strategi Slik finner du ut hvor sårbar du er Den forunderlige reisen gjennom datahistorien Ë Ë Rådgivning Ë Systemintegrasjon Ë Drift

9 NYHETER NYE FOLK I EMC NORGE Thorbjørn Ellefsen (43) er ansatt som Country Manager for RSA i Norge. RSA er EMCs sikkerhetsdivisjon, og Thorbjørn skal fokusere på implementering av RSAs løsninger i nettverksmiljøer med høye krav til sikkerhet og personvern. Thorbjørn har en lang karriere i politiet bak seg, i tillegg til stillinger som dataetterforskningssjef og sikkerhetsrådgiver for selskaper som Ibas, Vogon og Infosec. EMC UTVIDER NETWORKER-PORTEFØLJE I oktober annonserte EMC at selskapet utvider sin NetWorker-portefølje med deduplisering og CDP-teknologi med integrasjon mot EMC Avamar og EMC RecoverPoint. Lanseringen tilbyr en enkel og kosteffektiv måte for kunder å integrere data-deduplisering og CDP (Continous Data Protection) i eksisterende backup-miljøer. Han kommer sist fra en stilling som leder for IT-sikkerhet i Ementor Norge. Ved å kombinere disse nye kapasitetene med solid og anerkjent teknologi for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i EMC NetWorker, kan kundene oppnå høy grad av fleksibilitet og best mulig drifts- og kostnadskontroll, samtidig som de beskytter sine overordnede teknologinvesteringer. EMCs integrasjon av neste generasjon backup-tekno- Roger Samdal (39) er ny Partner Technology Consultant i EMC Norge. Han har 15 års fartstid fra IT-bransjen og har bakgrunn fra blant andre Hewlett-Packard og Compaq, samt Telecomputings USA-kontor. Roger har de siste ti årene jobbet som rådgiver innenfor fagområdene datalagring, servere og virtualisering. logi i EMC NetWorker har stor verdi for kundene. Bedrifter søker hele tiden nye måter å forbedre servicenivå på, samtidig som de ønsker å redusere kompleksitet, kostnader og risiko. Med EMCs fokus på innovasjon bidrar selskapet til Rune Mehlum (41) er ansatt i EMC Norge som System Engineer Documentum. Rune kommer til EMC fra Software Innovation, hvor han har jobbet som senior løsningsarkitekt innen dokumenthåndtering, records management og samhandling for større norske kunder i både offentlig og privat sektor. bedre stabilitet, kontroll og brukervennlighet i kundenes stadig voksende backup- og gjenopprettingssystemer, uttalte Mike Fisch, analytiker i The Clipper Group, da nyheten ble lansert. EMC FORUM 13. november gikk EMC Forum av stabelen i lokalene til Gamle Logen i Oslo sentrum. Tilstede var rundt 200 partnere og kunder, og det ble servert flere interessante foredrag fra tre parallelle scener. Ken Steinhardt, EMCs Chief Technology Officer, Customer Operations, var invitert spesielt for anledningen. I sitt innledende foredrag tok han for seg utfordringer og muligheter i overgangen til en ny informasjonsinfrastruktur. Flere av EMCs partnere benyttet anledning til å vise seg frem på stand. Én av disse var programvarepartneren Exello, som stilte på stand for tredje år på rad. Vi inviterer våre kunder med hit, og benytter anledningen til å oppdatere både kundene og oss selv på de nyeste teknologiene og trendene, sier Christian Høiland, Senior Key Account Manager i Exello. EMC-partneren Exello stod på stand under EMC Forum for tredje år på rad, og benyttet anledningen til å oppdatere både seg selv og kunder på de nyeste teknologiene og trendene. Fra venstre: Christian Høiland, Bjørn Kjetil Mølmann og Nanna Bjønnes i Exello. 9 Foto: EMC

10 PRODUKT 10 Celerra NS: EMC LANSERER NYTT IP- LAGRINGSSYSTEM NAS-systemer for alle behov innen serverkonsolidering. EMCs integrerte systemer for IP-lagring får et nytt familiemedlem i EMC Celerra NS20. Løsningen er svært konkurransedyktig på pris, og har samtidig en lagringskapasitet opp mot 45 terabyte. Dette gjør at løsningen også er relevant for mellomstore og store virksomheter. Ved større og mer komplekse behov tar Celerra NS40, eller høyendesystemene Celerra NS80 og Celerra NSX, over. Disse kan levere helt opp mot 256 terabyte kapasitet. Enkel IP-lagring EMC Celerra NS-serien gjør det mulig for organisasjoner å enkelt gå fra dårlig utnyttet serverbasert lagring til konsolidert IP-lagring. For eksempel kan filservere konsolideres ved hjelp av NAS-funksjonen. Exchange-miljø og andre applikasjonsservere kan kobles til den konsoliderte lagringen via iscsi, uten at det koster store investeringer i SAN infrastruktur som Fibre Channel svitsjer og Fibre Channel host bus adapters. I bunn og grunn kan virksomheter oppgradere til IPlagring bare med et ekstra VLAN. Ved hjelp av velkjent IP teknologi kan kundene få alle de fordeler som server- og lagringskonsolidering gir, sier Per Yngland, administrerende direktør i EMC Norge. Med EMC IP-lagring kan vi konsolidere en hær av dedikerte servere og forbedre deres kapasitetsutnyttelse, samtidig som vi sørger for en hurtigere sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Når mange servere knyttes sammen blir løpende vedlikehold og administrasjon betydelig lettere, legger han til. Konsoliderer en hær av servere Unngå dyre standardvalg Celerra NS-serien består av multiprotokollsystemer, med forbindelsen via Fibre Channel, NFS, MPFS, CIFS og iscsi etter eget valg. Dermed behøver ikke organisasjoner låse seg til én enkelt protokoll. Med NS20 kan man gå intelligent til verks når serverinfrastrukturen skal konsolideres med IP-lagring. Man kan for eksempel teste og velge den protokollen som best passer til organisasjonens applikasjoner og filsystemer. Mange ganger viser det seg faktisk at for eksempel Oraclesystemer ikke trenger høyt ytende og dyr Fibre Channel, forklarer Yngland. Yngland poengterer med dette at det langt fra er alle applikasjons- og filservere som krever Fibre Channel. Likevel er det ofte den dyreste løsningen som blir valgt. Sett i lys av IT-avdelingenes stramme budsjetter er det dårlig forretning å kjøpe unødig dyre komponenter til IT-infrastrukturen. Rundt 50 prosent av alle som velger Fibre Channel vet ikke at alternative protokollsystemer er vel så anvendelige, sier han. Det er store besparelser å hente ved å konsolidere med IP-lagring, sier Per Yngland, administrerende direktør i EMC Norge. IP-konsolidering Mange tror feilaktig at det å konsolidere servere på eksterne lagringsenheter er for dyrt. Derfor fortsetter de å basere seg på ineffektiv og administrativt tung serverbasert lagring, til tross for at serverbasert lagring i det lange løp viser seg å være langt dyrere enn moderne IP-lagringsløsninger. Hver eneste server må vedlikeholdes manuelt, og dette koster krefter i IT-avdelingen. Samtidig er utnyttelsen av diskkapasitet på servere dårlig. Rapporter fra flere analyseselskaper viser at filservere i snitt kun utnytter 35 prosent av innkjøpt kapasitet, noe som tyder på at det er mye bortkastet diskplass hos den enkelte virksomhet. Se og les mer om EMC Celerra IP-lagring på: EMC CELERRA NS20 ALL IN ONE STORAGE Nye løsninger for IP-lagring gir virksomheter mange nye muligheter og funksjonaliteter. Innebygget snapshot-funksjonalitet Virtuell tildeling av plass med automatisk utvidelse Mulighet for kombinert FC/IP-servertilgang Mulighet for maskinvareklynge Markedets beste tilgjengelighet og beste pris/ytelse Konfigurert og kjøreklar på 15 minutter Foto: istockphoto

11 LØSNING SAP-arkivering: ÉN LØSNING ÉN PRIS Nytt arkivtilbud løser vekstutfordringer i SAP-miljø. Maskinvare, programvare og tjenester. Nå lanserer EMC en samlet tilbudspakke for arkivering av SAP-data. Til en fast pris kan IT-organisasjoner få et Centera-arkiv, Documentum-programvare og ekspertrådgivning levert direkte på døren. I mange organisasjoner er SAP-systemet den mest kritiske forretningsapplikasjonen. Svikter systemet, går gjerne bedriften samme vei. Veksten i SAP-miljøer er i dag så massiv at dette er i ferd med å bli et tilbakevendende mareritt for IT-avdelingen. Backup av voksende mengder SAP-data er et tilbakevendende problem. I tillegg kommer myndighetenes krav til dokumentasjon og oppbevaring, disse blir strengere og strengere for hvert år som går. Det kreves at forretningsdata lagres trygt, med garantert autentisitet, og at de enkelt kan hentes frem dersom det blir behov for å gå transaksjonene etter i sømmene. For mange organisasjoner blir SAP-miljøet en ligning som ikke går opp: Mer data og mer jobb for IT-medarbeiderne = mindre tid til verdiøkende oppgaver. Ifølge analyseselskapet IDC øker datamengden som genereres gjennom forretningsapplikasjoner årlig med 75 prosent. Fortsetter denne veksten vil konsekvensene bli lengre svartid for brukerne, redusert oppetid for systemene og lav kapasitetsutnyttelse. Det er med andre ord et stort behov for nye metoder og tilnærminger til administrasjon og oppbevaring av SAP-data. ILM og arkivering For å hjelpe organisasjoner med å løse SAP-knuten lanserer EMC nå en samlepakke for online-arkivering av forretningskritiske SAP-data. Løsningen bringer arkivering på banen som et enkelt og langsiktig supplement til den primære SAN-løsningen, hvor dagens voksende SAP-databaser ligger. I realiteten er dette tilbudet et lite stykke ILM, hvor data flyttes over på alternative systemer basert på alder og forretningsverdi. Tilbudet gir en komplett og kjøreklar arkiveringsløsning til en pris av euro, alt inklusivt (eks. mva.). Beløpet dekker både omkostninger til rådgivning og preanalyse av SAP-miljøet, i tillegg til konfigurasjon og installasjon av maskinvare og programvare. Unikt digitalt fingeravtrykk EMCs løsning er basert på Centera CAS (Content Addressable Storage), et arkiveringssystem spesielt utviklet for langtidslagring og best mulig sikring av data som ikke lenger skal eller kan endres. Med Centera kan organisasjoner garantere at arkiverte data er hundre prosent autentiske, da CAS-teknologien sikrer at alle data har et unikt digitalt fingeravtrykk. Dersom data endres, vil disse lagres på ny med et eget fingeravtrykk. Opprinnelige data forblir intakt. mentasjon, eksempelvis Basel II, European MoReq og Sarbanes Oxley. Ekspertrådgivning For å sikre en enkel og smidig introduksjon av arkivering i SAP-miljøet er ekspertbistand et sentralt element i tilbudet. Rådgivning tilbys av eksperter i EMCs Global Services-divisjon, blant annet i form av workshops ute hos kunden. KOMPLETT OG KJØREKLAR I tilbudspakken inngår en Centera med 3,2 terabyte diskkapasitet. Arkivsystemet kan imidlertid skalere helt opp til én petabyte. Programvaredelen i tilbudspakken baserer seg på EMC Archive Services for SAP, og inkluderer sertifisert og fremtidssikker integrasjon med ArchiveLink for de arkiverte SAP-dataene. Dette gir brukerne enkel tilgang til data som er flyttet over til onlinearkivet. Programvaren sørger også for overholdelse med de strengeste revisjonskravene for dataoppbevaring og doku- Ekspertene gjennomfører også en innledende analyse av kundens SAP-miljø, samt sørger for installering av Documentum content and administrations server. I tillegg setter de opp archive services for SAP og content services for EMC Centera, samt produksjons- og testmiljø. Sistnevnte bidrar til at endringer i innstillinger kan testes utenfor produksjonsmiljøet, før de implementeres i brukernes verden. Dette gir garanti for tett opp mot hundre prosent oppetid. Les mer på: UNIFIED ARCHIVING Price is including 3 years maintenance for both SAP and Centera. Price does not include travel expenses. This offer is valid until 30 June SOLUTION Hardware EMC Centera 3.2tb Content-Addressed Storage Software One license for EMC Archive Services for SAP Services Infrastructure and demand analyses (incl. Hardware sizing) Installation of SAP production and test environment Basic configuration 11

12 When information comes together, your business is more agile. Information lives with EMC solutions for midsize enterprises. You need agility, adaptability, and resourcefulness to be sure that technology meets the needs of your business. With our solutions ranging from the entry level to powerful networked storage, you can store, back up and recover, archive and protect your information, and optimize your applications and databases more efficiently, affordably, and reliably than ever. So you can move more nimbly to handle the information management and storage challenges you face every day. Learn more at EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation EMC Corporation. All rights reserved. Om EMC EMC er verdens ledende leverandør av løsninger innen informasjonslagring, og tilbyr både maskinvare, programvare og en rekke relaterte tjenester. EMCs automatiserte og nettverkstilknyttede lagringsløsninger gir organisasjoner maksimalt utbytte av sine data, og sørger for at omkostninger gjennom informasjonens livssyklus til enhver tid er lavest mulig. Ytterligere informasjon om produkter og tjenester finnes på EMC, EMC2, CLARiiON, Celerra, Symmetrix, SnapView, SAN Copy, Navisphere, Retrospect and PowerPath are registered trademarks of EMC Corporation. All other trademarks used herein are the property of their respective owners. Kontakt: Janne Syversen, EMC Tekst og tilretteleggelse: Gambit H&K AS og Communiqué as Grafisk produksjon: Saloprint a/s Forsidefoto: Saloprint a/s EMC Computer Systems A/S Grenseveien 107 Postboks 6483, N-0605 Oslo Telefon Telefax

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

INFORMATION QUARTERLY

INFORMATION QUARTERLY INFORMATION QUARTERLY ET MAGASIN FRA ATEA 2 2015 Konsernsjefen om organisasjonskultur Cyberangrep: En kontinuerlig fare LEDER Er du helt sikker og forsikret? Vi leser nesten daglig om cyberangrep. Cybertrusselen

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer