Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få system i rotet LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp. Statens vegvesen sparer millioner"

Transkript

1 LIFE IN INFORMATION Nummer 3, desember 2007 Få system i rotet Også i denne utgaven: Ullevål universitetssykehus rydder opp Statens vegvesen sparer millioner

2 STRATEGI 2 Informasjonsvekst: FÅ SYSTEM I ROTET Skap orden med riktig informasjonsinfrastruktur. Hva er det alle organisasjoner bygger på? Som ingen kan unnvære? Som er helt nødvendig for at aktivitetene skal kunne fortsette i morgen? Svaret er informasjon, informasjon, informasjon. Informasjon er det som avspeiler økonomien, historikken, intern og ekstern kommunikasjon og aktuelle oppgaver: Hvem er kundene våre? Hva har de bestilt? Hvor ligger produktet på lageret? Hva er leveringsadressen? Hvilke spesifikasjoner har produktene? Hvilke produkter tjener vi på? Informasjon er enhver organisasjons mest dyrebare eiendom, uavhengig av bransje og type organisasjon. Enten organisasjonen har som formål å tjene penger, om det er et sykehus som skal gjøre mennesker friske, eller om det er en kommune som administrerer skoler, hjemmepleie, renseanlegg og veier. Men passer norske organisasjoner på informasjonen som den gullskatten den er? EMCs modell for informasjonsinfrastruktur. Naturligvis gjør vi det, tenker nok de fleste. Mangler Men tenk en gang til: Det er fortsatt mye som står igjen. Manglene i IT-systemet kan oppsummeres som tre hodepiner: A) for høye kostnader, B) utilstrekkelig sikkerhet og C) forspilte muligheter. A: Informasjonshåndteringen er unødig dyr. Dette skyldes flere ting. Som oftest finnes det flere områder i IT-systemet der kapasiteten utnyttes i liten grad. Dermed står dyrt innkjøpt kapasitet i realiteten neste ubrukt. Samtidig finnes det andre områder i systemet hvor ressursene er for knappe eller løsningene upraktiske. Ofte kreves det mange arbeidstimer for å holde systemene gående. Veksten i informasjonsmengden stiger årlig med rundt 60 prosent, noe som skaper en flaskehals i systemet. B: IT-sikkerhet handler om å forhindre at sensitiv informasjon slipper ut og at uautoriserte datasnokere slipper inn. Men i takt med at IT-systemene blir mer mobile og avanserte, blir de også mer komplekse. Dette gjør det vanskelig å kontrollere informasjonsstrømmen med tradisjonelle sikkerhetsløsninger. C: Oppsamlet informasjon holdes i isolasjon i egne mapper og får ikke flyte fritt mellom applikasjoner og brukere. Derfor blir informasjonens potensielle verdi sjelden utnyttet til det fulle. Den ene hånden vet fortsatt ikke hva den andre hånden gjør. Konsekvensen for brukerne er lavere kvalitet, unødig tidsbruk for å finne opp hjulet på nytt og tapte muligheter. Kvalitet og produktivitet De organisasjonene som blir bedre enn sine konkurrenter til å håndtere informasjon vil oppnå forretningsmessige fordeler og kunne levere bedre resultater enn sine konkurrenter. For idealistiske organisasjoner vil bedre informasjonshåndtering bety bedre kvalitet, bedre produktivitet og bedre håndtering av omstillinger. Begrepene kvalitet, produktivitet og omstilling tematiserer noen av de største samfunnsmessige utfordringene vi har i dag nemlig mangel på arbeidskraft både i offentlig og privat sektor. Samtidig stiger befolkningens forventninger til IT-systemene, sier Per Yngland, admi- Foto: istockphoto

3 LEDER UHENSIKTSMESSIG INFRASTRUKTUR GJØR KOMMUNIKASJON VANSKELIG nistrerende direktør i EMC Norge. Knapt en tredjedel av den samlede informasjonsmengden i en gjennomsnittsorganisasjon er strukturert informasjon, som for eksempel databaseposter. Resten er ustrukturert innhold som for eksempel tekst, bilde og lyd. Det er denne delen av informasjonsmengden som vokser raskest i omfang. I dag er produksjon av informasjon mer anarkistisk enn noensinne før. Derfor er det nødvendig å få bedre kontroll over den ustrukturerte informasjonen, ved hjelp av metadata og innholdsadministrasjonssystemer, sier Yngland. Men dette er ikke nok. IT fungerer på samme måte som store og kompliserte organismer, hvor det ene organet påvirker det andre, som igjen forutsetter et tredje, og så videre. En komplett løsning ligger ikke like om hjørnet. I første omgang handler det om å velge en strategi som bringer organisasjonen fra en nå-situasjon, med rot i systemene, frem mot et ønskescenario, med system i rotet. For å hjelpe våre kunder med dette har vi utviklet en portefølje med integrerte løsninger som til sammen skaper en retning og en strategi for informasjonsmengden. Vi kaller det for informasjonsinfrastruktur, sier Yngland. Demand for holistic and integrated approaches to information infrastructure is building. Organizations increasingly see the uncoordinated and reactive approaches they have used over the years as impediments to progress in addressing business pressures and the widespread info-glut that negatively impacts operational efficiency. The lack of integrated tools inhibits their ability to respond efficiently to changing business requirements, as well as preventing visibility of how, when, where and by whom information is produced and consumed, and governance of these processes. These challenges are leading organizations to look toward managing the information infrastructure in a complete and controlled fashion. Gartner Predicts 2007: Information Infrastructure Emerges SMART OG EFFEKTIV IT EMCs mål har alltid vært å levere smart og effektiv IT til våre kunder. Selv om mye har endret seg hos oss de siste fire-fem årene er dette fortsatt vårt hovedmål. En rekke oppkjøp har i løpet av disse årene bidratt til å forme EMC til det selskapet vi er i dag. Ved å kombinere ny og innovativ teknologi med våre solide og anerkjente løsninger kan vi tilby universelle og integrerte IT-løsninger som bidrar til vekst, suksess og konkurransemessig differensiering for våre kunder. Informasjon er en organisasjons mest verdifulle eiendom. Å ha kontroll over den stadig økende informasjonsmengden er kritisk for enhver organisasjon. En velutviklet informasjonsinfrastruktur kan bidra til at den eksplosive dataveksten går fra å være en uhåndterlig oppgave til å bli en konkurransemessig fordel. Dette har Statens vegvesen og Ullevål universsykehus tatt på alvor. Les mer om deres smarte og effektive IT-løsninger i denne utgaven av ON. Per Yngland Administrerende direktør EMC Norge 3

4 ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS RYDDER OPP Datamengden ved norske sykehus vokser i rekordfart. For Ullevål universitetssykehus er det ikke et mål å kontrollere datamengden, men å håndtere den. I likhet med de fleste andre organisasjoner og bedrifter i Norge har Ullevål universitetssykehus (UUS) de siste årene opplevd en eksplosiv datavekst. Tidligere har sykehusets lagringssystemer vært preget av lave IT-budsjetter og mye billiglagring. Resultatet har vært et utall teknologier og leverandører i sving. Nå tar sykehuset grep for å møte utfordringene. For å ta kontroll over situasjonen har vi vært nødt til å rydde opp i IT-systemene våre. Målet har vært å redusere antall lagringsteknologier og standardisere mest mulig. På denne måten kan vi redusere behov for kompetanse og øke effektiviteten vår, forteller Tommy Due- Løvaas, avdelingsleder ved Ullevål universitetssykehus. som skal lagres (se faktaboks). Vi har sluttet å bry oss om hvor stor datamengden blir. Vår jobb blir å sørge for å ha systemer som kan håndtere en x-faktor. Vi må forholde oss til en strøm av data, og ikke mengden den utgjør, sier Due- Løvås. Han forteller at røntgen (RIS/PACS) alene genererer mellom 15 og 20 terabyte data i løpet av et år. Og mengden er økende. Ullevåls digitale verdier Vi forsøker å involvere de ansatte ved sykehuset i dette prosjektet, kalt Ullevåls digitale verdier. Ved å be de ulike fagavdelingene og postene klassifisere informasjon etter forhåndsdefinerte nivåer, bevisstgjør vi dem på hvilke type data som er kritiske for dem, og hvilken informasjon som kun brukes sporadisk. Basert på disse tilbakemeldingene klassifiserer vi sykehusets data som svært viktig, viktig, og mindre viktig, forteller Due-Løvaas. Disse vurderingene bestemmer igjen hvilken prioritering informasjonen skal få i sykehusets lagringssystemer. Viktig informasjon lagres i en forholdsvis kostnadskrevende høyende-løsning, mens viktig og mindre viktig informasjon lagres i en noe rimeligere, men likevel sikker plattform. Data som ikke er benyttet over tid overføres til en arkivløsning. Vi har sluttet å bry oss om hvor stor datamengden blir. Vår jobb blir å sørge for å ha systemer som kan håndtere en x-faktor. Tommy Due-Løvaas, UUS Det skiller seg fra avdeling til avdeling hva som er kritisk informasjon, og når data er modne for arkivering. Felles for alle er at pasientdata beholdes i de øvre nivåene så lenge pasienten er i løpende kontakt med sykehuset, eller om informasjonen benyttes til forskning, sier han. 4 Enorm datamengde Flere aspekter er med på å påvirke den ekstreme dataveksten ved norske sykehus. At det tas flere og bedre røntgenbilder er én faktor. Bruk av video i flere og flere operasjoner en annen. I tillegg gjør sammensmeltningen av IT og medisinsk teknisk utstyr at tradisjonelt medisinsk utstyr tas inn i IT-infrastrukturen, noe som genererer data i nettverket. På samme måte krever elektroniske pasientjournaler stadig mer og sikrere lagring, samtidig som digital diktering innføres og genererer både tale og tekst Foto: UUS

5 Riktig teknologi til riktig pris Ullevål universitetssykehus har valgt å basere hele sin lagringsplattform på EMC-teknologi. Ryggraden er to Symmetrix DMX1000-moduler der sykehuskritisk informasjon lagres. To CLARiiON CX3-40 er valgt for lagring av data med medium eller lav viktighet. Som arkiverings- og migreringsløsning kjører UUS to Centeraer. Det har vært viktig for oss å velge riktig type lagringsteknologi for de ulike nivåene av klassifiserte data. Mens Symmetrix-løsningen vår har en sekssifret kostnad, er CLARiiON-modellene nede på fem sifre. Ved å differensiere hva som lagres hvor sørger vi for at vi hele tiden benytter riktig teknologi til riktig pris, sier Due-Løvaas. Han forteller videre at sykehuset ønsket å standardisere på samme type teknologi, fra én og samme leverandør, på alle nivåer. EMC ble valgt ettersom sykehuset allerede hadde gode erfaringer med EMC Symmetrix-porteføljen. Løsningen ble anbefalt og levert gjennom EMC-partneren Ementor. Ved å ta inn CLARiiON og Centera ble kjeden komplett. Resultatet er en rendyrket teknologi som innfrir alle våre krav. Vi behøver ikke lenger opprettholde kompetanse på andre typer teknologier, noe som gir oss en langt enklere og mer effektiv drift, sier han. Krav fra de ansatte IT-avdelingen ved UUS har jobbet med denne konkrete strategien i rundt ett år. Overgangen til en IT-basert hverdag har imidlertid vært en modningsprosess som har gått over flere år. Vi ser en stadig økende etterspørsel fra de ansatte etter IT-systemer som håndterer den nye måten å jobbe på. Hjemme googler vi når vi lurer på noe og forventer at all informasjon skal være tilgjengelig til enhver tid. Det er naturlig at sykehusets ansatte ønsker å ta med seg denne nye metodikken inn i sin arbeidshverdag, sier Due- Løvaas. Han mener at sykehuset nå, med EMCs lagringsplattform i bunn, har kommet langt i å forvalte en informasjonsinfrastruktur for organisasjonen. Gapet som tradisjonelt har For å ta kontroll over situasjonen har vi vært nødt til å rydde opp i IT-systemene våre. Målet har vært å redusere antall lagringsteknologier og standardisere mest mulig, forteller Tommy Due-Løvaas, avdelingsleder ved Ullevål universitetssykehus. vært mellom helsevesenet og andre deler av næringslivet er nå i ferd med å tettes. Vi har nå konkrete planer for alle steg i informasjonens livssyklus, og vi har engasjert de ansatte til å tilkjennegi sine konkrete behov og ønsker for den informasjonen de befatter seg med. På denne måten får både ledelse og ansatte ta del i de effektivitets- og forenklingsgevinster som følger av Ullevåls digitale strategier, forteller han. EKSPLOSIV DATAVEKST VED NORSKE SYKEHUS Det tas i dag røntgenbilder av langt bedre kvalitet enn tidligere. Det tas også flere bilder. Video blir et stadig viktigere verktøy, og benyttes i dag til flere typer operasjoner. Sammensmeltning av IT og medisinsk teknisk utstyr gjør at tradisjonelt medisinsk utstyr tas inn i IT-infrastrukturen og genererer data i nettverket. Pasientinformasjon digitaliseres og lagres i større grad enn tidligere. 5 IT-avdelingen ved UUS har involvert de ansatte i arbeidet med å identifisere Ullevåls digitale verdier. Overgangen til en IT-basert hverdag har vært en modningsprosess som har gått over flere år. Digital diktering innføres. Dette er et svært ambisiøst prosjekt ved Ullevål universitetssykehus, hvor 800 leger i løpet av 2008 skal utstyres med teknologi for automastisk talegjenkjenning. Dette innebærer at leger kan diktere direkte i en diktafon, som ved hjelp av avansert programvare konverterer tale til skriftlig tekst. Foto: UUS

6 STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN SPARER MILLIONER 6 Statens vegvesen bygger firefelts motorvei fra Akershus grense til Svinesund. E6 Østfold-utbyggingen er et omfattende prosjekt, med oppstart i 2001 og planlagt ferdigstilling i Vegvesenet oppnår nå betydelige kostnadsbesparelser og økt kvalitet i arbeidet ved å ta i bruk Documentum eroom. Den samlede prosjektkostnaden for E6 Østfold-utbyggingen er beregnet til om lag fire milliarder kroner. Etter at prosjektet hadde vært i gang i et par år oppstod behovet for å få økt kontroll over dokumentasjon og prosess, og samtidig redusere arbeidsmengden for plan-, prosjekterings- og utbyggingsfasens prosjektgrupper. Så langt hadde man benyttet filservere til lagring, i kombinasjon med et dokumenthåndteringssystem. Kommunikasjon gikk via e-post og faks til både samarbeidsparter og prosjektmedarbeidere. Statens vegvesen ønsket å redusere arbeidsmengden for prosjektgruppene, forkorte planleggingstiden og luke ut feil tidligst mulig. Tradisjonelt sendes alle endringer i tegninger ut til byggherre og eventuelt entreprenør via post, e-post, filserver eller lignende. Revisjon og godkjennelser går samme vei. Det har derfor vært en utfordring å sikre at alle bygger etter riktig tegning. Informasjon ble i utgangspunktet lagret på egne systemer ute hos den enkelte part i byggeprosessen. Hver enkelt part var dermed nødt til å holde kontroll, oversikt og orden på all nødvendig prosjektinformasjon, noe som medførte til dels store administrasjonskostnader for alle involverte parter. Ved å ta i bruk Documentum eroom sparer Statens vegvesen både tid og penger i sine prosjekter, samtidig som de øker kvaliteten i sitt arbeid. Ved å inkludere brukerne, også de eksterne leverandørene, for å definere hvordan verktøyet best kan tilpasses deres spesifikke arbeidsoppgaver, bidrar Statens vegvesen også til en enklere arbeidshverdag for sine samarbeidspartnere, sier Steinar Svinø, daglig leder i JOINT Collaboration. Oversikt, kontroll og god arbeidsflyt Statens vegvesen har i dag tatt i bruk samhandlingsverktøyet Documentum eroom for planlegging, prosjektering og bygging av flere veiprosjekter. Per mai 2006 besto E6 Østfold av i alt 19 prosjektrom, hvor nesten 100 brukere samhandlet daglig. Vegvesenet hadde per september 2007 utbyggingsprosjekter med en totalkostnad på over 40 milliarder kroner i eroom. Felles for alle prosjekt er at de ulike aktørene sitter geografisk spredt og jobber i ulike organisasjoner. Til E6 Østfold-prosjektet benyttes eroom til endringsog avvikshåndtering, rapportering av uønskede hendelser (HMS), samt annet prosjektarbeid og deling av informasjon. Størst gevinst er oppnådd ved en enklere og bedre tegningshåndtering. I alt er det snakk om rundt tegninger, hver med gjennomsnittlig fem revisjoner. Ved å ta i bruk erooms databaser og tabellfunksjonalitet oppnår Vegvesenet full oversikt, kontroll over siste endringer og ikke minst god arbeidsflyt. Ved å strømlinjeforme godkjenningsprosessen er det aldri tvil om hvilke OM STATENS VEGVESEN: Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Norge, samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Produksjonsvirksomheten er skilt ut i et statlig aksjeselskap (Mesta), eid av Nærings- og handelsdepartementet. Statens vegvesen er organisert i fem regioner. Foto: JOINT Collaboration

7 Nye E6 gjennom Østfold skal etter planen ferdigstilles i løpet av Ved å ta i bruk Documentum eroom beregner Statens Vegvesen å spare minst åtte millioner kroner i administrasjonskostnader. OM DOCUMENTUM EROOM: I Norge finnes det i dag over brukere av eroom. Disse tilhører i hovedsak bransjer som bygg og anlegg, konsulentvirksomhet, forskning, produksjon, olje og gass, samt telekommunikasjon. Av selskaper som benytter eroom finner vi blant annet Hydro, Statkraft, Statnett, Siemens, SINTEF, Telenor, Veidekke, Fred Olsen, Elkem, Elopak, Höegh, Jernbaneverket og davinci Consulting AS. OM JOINT COLLABORATION: tegninger som er godkjent - og ikke. All tegningshåndtering loggføres og alle versjoner lagres, slik at man senere kan dokumentere både saksbehandling og informasjonsflyt. Tilgangskontroll er rollestyrt og kontrolleres helt ned til filnivå. Sparer åtte millioner kroner For byggherrene i prosjektet har bruk av eroom medført betydelige besparelser. E6 Østfold-prosjektledelsen beregner at de sparer to av totalt 30 årsverk bare i administrasjon og distribusjon av tegninger. Dette utgjør mellom fem og ti prosent av prosjektets totalkostnad. Årlige kopikostnader anslås å være redusert med rundt kroner. Assistentrollen i prosjektet er nå overflødig og Vegevesenet sparer derfor to stillinger á kroner, noe som gir en årlig besparelse på rundt 1,5 millioner kroner. Økt kvalitet er et punkt som prosjektledelsen ikke har beregnet verdien av, men det fastslås at prosjektgruppene opplever både økt kontroll og bedre oversikt i prosjektet. Dette gir kvalitetsøkning både i prosjekteringsfasen og i utbyggingsfasen. E6 Østfoldprosjektet står alene for besparelser på minimum to millioner kroner per år. Etter fire års bruk beregnes det altså at eroom i 2009 vil stå for samlede besparelser på minimum åtte millioner kroner. Tids- og kvalitetsgevinstene anslås å være betydelig høyere enn selve kostnadsbesparelsene. JOINT Collaboration AS er en dedikert EMC Documentum partner et ekspertmiljø som leverer rådgivning innen samhandling, informasjonsmodellering, prosessmodellering og dokumenthåndtering/arkivering, i tillegg til systemutvikling, integrasjon og kurs/opplæring av løsningene. Selskapet leverer verktøyene på valgfri driftsform; som Saas/ASP tjeneste (JOINT ProsjektHotell), hosting/drift, applikasjonsforvaltning eller systemadministrasjon. Fremover planlegges det at eroom i større grad også skal brukes til endrings- og avvikshåndtering, samt kontrollplaner og dokumentering av ferdig bygde anlegg. Ønsket er å systematisere arbeidet, og dermed bedre oversikt og arbeidsflyt. Ved å ta i bruk Documentum eroom sparer Statens vegvesen både tid og penger i sine prosjekter, samtidig som de øker kvaliteten i sitt arbeid. I samarbeid med utbyggingsprosjektene i Vegvesenet har vi i JOINT Collaboration konfigurert eroom og utviklet funksjonalitet som automatiserer og forenkler de daglige oppgavene. Vegvesenet har vært dyktige til å få med brukerne, også eksterne leverandører, for å definere hvordan verktøyet best kan tilpasses deres spesifikke arbeidsoppgaver. På denne måten bidrar Statens vegvesen også til en enklere arbeidshverdag for sine samarbeidspartnere, sier Steinar Svinø, daglig leder i JOINT Collaboration, EMCpartneren bak leveransen. 7 Foto: Statens Vegvesen

8 Ë 3-minutters guider Mest mulig nytte. På kortest mulig tid Vår serie med «3-minutters guider» tar på en lettfattelig måte for seg komplekse fagområder innen it og ledelse. Ë I Steria slutter vi aldri å lære eller dele det vi lærer. Gjennom vår serie med 3-minutters guider deler våre fremste spesialister rundhåndet av sine erfaringer, og gir deg konkrete tips om hvordan du lykkes med ulike fagområder innen it og ledelse. Vi legger vekt på å gi deg mest mulig nyttig og praktisk informasjon på kortest mulig tid. Hver guide er derfor begrenset til kun to sider, og det tar bare tre minutter å lese dem. Alle er bygget over samme lest: SLIK GJØR DU DET. Det er kanskje derfor de er blitt så populære. Oversikt over alle 3-minutters guider finner du her. God lesing. Ë Last ned gratis på Slik optimaliserer du it-infrastruktur Slik skriver du en CV Slik etablerer du en effektiv testprosess Slik sjekker du sårbarheten 12 kriterier for å lykkes med outsourcing Slik beskytter du pc og nettverk hjemme Slik får du ulike systemer til å spille sammen Slik bygger du et sikkert, trådløst nettverk Outsourcing: Slik kommer du trygt i mål Si det så det selger Slik effektiviserer du din virksomhet Hvor godt er ditt kundekontaktsenter? Slik vinner og utvikler du lønnsomme kunder CRM og CTI: Slik får du orden på servicen Slik lykkes du med it-prosjekter Slik forbedrer du it-ytelsen med ITIL Slik bygger du en virksomhetsportal Slik oppnår du økt datasikkerhet Slik lager du en it-plan Slik får du orden på kundekontakten Slik bedrer du publikumskontakten Slik får du mer for it-pengene Slik drifter du en it-helpdesk ITIL: Nøkkelen til bedre service Slik utvikler du en it-strategi Slik finner du ut hvor sårbar du er Den forunderlige reisen gjennom datahistorien Ë Ë Rådgivning Ë Systemintegrasjon Ë Drift

9 NYHETER NYE FOLK I EMC NORGE Thorbjørn Ellefsen (43) er ansatt som Country Manager for RSA i Norge. RSA er EMCs sikkerhetsdivisjon, og Thorbjørn skal fokusere på implementering av RSAs løsninger i nettverksmiljøer med høye krav til sikkerhet og personvern. Thorbjørn har en lang karriere i politiet bak seg, i tillegg til stillinger som dataetterforskningssjef og sikkerhetsrådgiver for selskaper som Ibas, Vogon og Infosec. EMC UTVIDER NETWORKER-PORTEFØLJE I oktober annonserte EMC at selskapet utvider sin NetWorker-portefølje med deduplisering og CDP-teknologi med integrasjon mot EMC Avamar og EMC RecoverPoint. Lanseringen tilbyr en enkel og kosteffektiv måte for kunder å integrere data-deduplisering og CDP (Continous Data Protection) i eksisterende backup-miljøer. Han kommer sist fra en stilling som leder for IT-sikkerhet i Ementor Norge. Ved å kombinere disse nye kapasitetene med solid og anerkjent teknologi for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i EMC NetWorker, kan kundene oppnå høy grad av fleksibilitet og best mulig drifts- og kostnadskontroll, samtidig som de beskytter sine overordnede teknologinvesteringer. EMCs integrasjon av neste generasjon backup-tekno- Roger Samdal (39) er ny Partner Technology Consultant i EMC Norge. Han har 15 års fartstid fra IT-bransjen og har bakgrunn fra blant andre Hewlett-Packard og Compaq, samt Telecomputings USA-kontor. Roger har de siste ti årene jobbet som rådgiver innenfor fagområdene datalagring, servere og virtualisering. logi i EMC NetWorker har stor verdi for kundene. Bedrifter søker hele tiden nye måter å forbedre servicenivå på, samtidig som de ønsker å redusere kompleksitet, kostnader og risiko. Med EMCs fokus på innovasjon bidrar selskapet til Rune Mehlum (41) er ansatt i EMC Norge som System Engineer Documentum. Rune kommer til EMC fra Software Innovation, hvor han har jobbet som senior løsningsarkitekt innen dokumenthåndtering, records management og samhandling for større norske kunder i både offentlig og privat sektor. bedre stabilitet, kontroll og brukervennlighet i kundenes stadig voksende backup- og gjenopprettingssystemer, uttalte Mike Fisch, analytiker i The Clipper Group, da nyheten ble lansert. EMC FORUM 13. november gikk EMC Forum av stabelen i lokalene til Gamle Logen i Oslo sentrum. Tilstede var rundt 200 partnere og kunder, og det ble servert flere interessante foredrag fra tre parallelle scener. Ken Steinhardt, EMCs Chief Technology Officer, Customer Operations, var invitert spesielt for anledningen. I sitt innledende foredrag tok han for seg utfordringer og muligheter i overgangen til en ny informasjonsinfrastruktur. Flere av EMCs partnere benyttet anledning til å vise seg frem på stand. Én av disse var programvarepartneren Exello, som stilte på stand for tredje år på rad. Vi inviterer våre kunder med hit, og benytter anledningen til å oppdatere både kundene og oss selv på de nyeste teknologiene og trendene, sier Christian Høiland, Senior Key Account Manager i Exello. EMC-partneren Exello stod på stand under EMC Forum for tredje år på rad, og benyttet anledningen til å oppdatere både seg selv og kunder på de nyeste teknologiene og trendene. Fra venstre: Christian Høiland, Bjørn Kjetil Mølmann og Nanna Bjønnes i Exello. 9 Foto: EMC

10 PRODUKT 10 Celerra NS: EMC LANSERER NYTT IP- LAGRINGSSYSTEM NAS-systemer for alle behov innen serverkonsolidering. EMCs integrerte systemer for IP-lagring får et nytt familiemedlem i EMC Celerra NS20. Løsningen er svært konkurransedyktig på pris, og har samtidig en lagringskapasitet opp mot 45 terabyte. Dette gjør at løsningen også er relevant for mellomstore og store virksomheter. Ved større og mer komplekse behov tar Celerra NS40, eller høyendesystemene Celerra NS80 og Celerra NSX, over. Disse kan levere helt opp mot 256 terabyte kapasitet. Enkel IP-lagring EMC Celerra NS-serien gjør det mulig for organisasjoner å enkelt gå fra dårlig utnyttet serverbasert lagring til konsolidert IP-lagring. For eksempel kan filservere konsolideres ved hjelp av NAS-funksjonen. Exchange-miljø og andre applikasjonsservere kan kobles til den konsoliderte lagringen via iscsi, uten at det koster store investeringer i SAN infrastruktur som Fibre Channel svitsjer og Fibre Channel host bus adapters. I bunn og grunn kan virksomheter oppgradere til IPlagring bare med et ekstra VLAN. Ved hjelp av velkjent IP teknologi kan kundene få alle de fordeler som server- og lagringskonsolidering gir, sier Per Yngland, administrerende direktør i EMC Norge. Med EMC IP-lagring kan vi konsolidere en hær av dedikerte servere og forbedre deres kapasitetsutnyttelse, samtidig som vi sørger for en hurtigere sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Når mange servere knyttes sammen blir løpende vedlikehold og administrasjon betydelig lettere, legger han til. Konsoliderer en hær av servere Unngå dyre standardvalg Celerra NS-serien består av multiprotokollsystemer, med forbindelsen via Fibre Channel, NFS, MPFS, CIFS og iscsi etter eget valg. Dermed behøver ikke organisasjoner låse seg til én enkelt protokoll. Med NS20 kan man gå intelligent til verks når serverinfrastrukturen skal konsolideres med IP-lagring. Man kan for eksempel teste og velge den protokollen som best passer til organisasjonens applikasjoner og filsystemer. Mange ganger viser det seg faktisk at for eksempel Oraclesystemer ikke trenger høyt ytende og dyr Fibre Channel, forklarer Yngland. Yngland poengterer med dette at det langt fra er alle applikasjons- og filservere som krever Fibre Channel. Likevel er det ofte den dyreste løsningen som blir valgt. Sett i lys av IT-avdelingenes stramme budsjetter er det dårlig forretning å kjøpe unødig dyre komponenter til IT-infrastrukturen. Rundt 50 prosent av alle som velger Fibre Channel vet ikke at alternative protokollsystemer er vel så anvendelige, sier han. Det er store besparelser å hente ved å konsolidere med IP-lagring, sier Per Yngland, administrerende direktør i EMC Norge. IP-konsolidering Mange tror feilaktig at det å konsolidere servere på eksterne lagringsenheter er for dyrt. Derfor fortsetter de å basere seg på ineffektiv og administrativt tung serverbasert lagring, til tross for at serverbasert lagring i det lange løp viser seg å være langt dyrere enn moderne IP-lagringsløsninger. Hver eneste server må vedlikeholdes manuelt, og dette koster krefter i IT-avdelingen. Samtidig er utnyttelsen av diskkapasitet på servere dårlig. Rapporter fra flere analyseselskaper viser at filservere i snitt kun utnytter 35 prosent av innkjøpt kapasitet, noe som tyder på at det er mye bortkastet diskplass hos den enkelte virksomhet. Se og les mer om EMC Celerra IP-lagring på: EMC CELERRA NS20 ALL IN ONE STORAGE Nye løsninger for IP-lagring gir virksomheter mange nye muligheter og funksjonaliteter. Innebygget snapshot-funksjonalitet Virtuell tildeling av plass med automatisk utvidelse Mulighet for kombinert FC/IP-servertilgang Mulighet for maskinvareklynge Markedets beste tilgjengelighet og beste pris/ytelse Konfigurert og kjøreklar på 15 minutter Foto: istockphoto

11 LØSNING SAP-arkivering: ÉN LØSNING ÉN PRIS Nytt arkivtilbud løser vekstutfordringer i SAP-miljø. Maskinvare, programvare og tjenester. Nå lanserer EMC en samlet tilbudspakke for arkivering av SAP-data. Til en fast pris kan IT-organisasjoner få et Centera-arkiv, Documentum-programvare og ekspertrådgivning levert direkte på døren. I mange organisasjoner er SAP-systemet den mest kritiske forretningsapplikasjonen. Svikter systemet, går gjerne bedriften samme vei. Veksten i SAP-miljøer er i dag så massiv at dette er i ferd med å bli et tilbakevendende mareritt for IT-avdelingen. Backup av voksende mengder SAP-data er et tilbakevendende problem. I tillegg kommer myndighetenes krav til dokumentasjon og oppbevaring, disse blir strengere og strengere for hvert år som går. Det kreves at forretningsdata lagres trygt, med garantert autentisitet, og at de enkelt kan hentes frem dersom det blir behov for å gå transaksjonene etter i sømmene. For mange organisasjoner blir SAP-miljøet en ligning som ikke går opp: Mer data og mer jobb for IT-medarbeiderne = mindre tid til verdiøkende oppgaver. Ifølge analyseselskapet IDC øker datamengden som genereres gjennom forretningsapplikasjoner årlig med 75 prosent. Fortsetter denne veksten vil konsekvensene bli lengre svartid for brukerne, redusert oppetid for systemene og lav kapasitetsutnyttelse. Det er med andre ord et stort behov for nye metoder og tilnærminger til administrasjon og oppbevaring av SAP-data. ILM og arkivering For å hjelpe organisasjoner med å løse SAP-knuten lanserer EMC nå en samlepakke for online-arkivering av forretningskritiske SAP-data. Løsningen bringer arkivering på banen som et enkelt og langsiktig supplement til den primære SAN-løsningen, hvor dagens voksende SAP-databaser ligger. I realiteten er dette tilbudet et lite stykke ILM, hvor data flyttes over på alternative systemer basert på alder og forretningsverdi. Tilbudet gir en komplett og kjøreklar arkiveringsløsning til en pris av euro, alt inklusivt (eks. mva.). Beløpet dekker både omkostninger til rådgivning og preanalyse av SAP-miljøet, i tillegg til konfigurasjon og installasjon av maskinvare og programvare. Unikt digitalt fingeravtrykk EMCs løsning er basert på Centera CAS (Content Addressable Storage), et arkiveringssystem spesielt utviklet for langtidslagring og best mulig sikring av data som ikke lenger skal eller kan endres. Med Centera kan organisasjoner garantere at arkiverte data er hundre prosent autentiske, da CAS-teknologien sikrer at alle data har et unikt digitalt fingeravtrykk. Dersom data endres, vil disse lagres på ny med et eget fingeravtrykk. Opprinnelige data forblir intakt. mentasjon, eksempelvis Basel II, European MoReq og Sarbanes Oxley. Ekspertrådgivning For å sikre en enkel og smidig introduksjon av arkivering i SAP-miljøet er ekspertbistand et sentralt element i tilbudet. Rådgivning tilbys av eksperter i EMCs Global Services-divisjon, blant annet i form av workshops ute hos kunden. KOMPLETT OG KJØREKLAR I tilbudspakken inngår en Centera med 3,2 terabyte diskkapasitet. Arkivsystemet kan imidlertid skalere helt opp til én petabyte. Programvaredelen i tilbudspakken baserer seg på EMC Archive Services for SAP, og inkluderer sertifisert og fremtidssikker integrasjon med ArchiveLink for de arkiverte SAP-dataene. Dette gir brukerne enkel tilgang til data som er flyttet over til onlinearkivet. Programvaren sørger også for overholdelse med de strengeste revisjonskravene for dataoppbevaring og doku- Ekspertene gjennomfører også en innledende analyse av kundens SAP-miljø, samt sørger for installering av Documentum content and administrations server. I tillegg setter de opp archive services for SAP og content services for EMC Centera, samt produksjons- og testmiljø. Sistnevnte bidrar til at endringer i innstillinger kan testes utenfor produksjonsmiljøet, før de implementeres i brukernes verden. Dette gir garanti for tett opp mot hundre prosent oppetid. Les mer på: UNIFIED ARCHIVING Price is including 3 years maintenance for both SAP and Centera. Price does not include travel expenses. This offer is valid until 30 June SOLUTION Hardware EMC Centera 3.2tb Content-Addressed Storage Software One license for EMC Archive Services for SAP Services Infrastructure and demand analyses (incl. Hardware sizing) Installation of SAP production and test environment Basic configuration 11

12 When information comes together, your business is more agile. Information lives with EMC solutions for midsize enterprises. You need agility, adaptability, and resourcefulness to be sure that technology meets the needs of your business. With our solutions ranging from the entry level to powerful networked storage, you can store, back up and recover, archive and protect your information, and optimize your applications and databases more efficiently, affordably, and reliably than ever. So you can move more nimbly to handle the information management and storage challenges you face every day. Learn more at EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation EMC Corporation. All rights reserved. Om EMC EMC er verdens ledende leverandør av løsninger innen informasjonslagring, og tilbyr både maskinvare, programvare og en rekke relaterte tjenester. EMCs automatiserte og nettverkstilknyttede lagringsløsninger gir organisasjoner maksimalt utbytte av sine data, og sørger for at omkostninger gjennom informasjonens livssyklus til enhver tid er lavest mulig. Ytterligere informasjon om produkter og tjenester finnes på EMC, EMC2, CLARiiON, Celerra, Symmetrix, SnapView, SAN Copy, Navisphere, Retrospect and PowerPath are registered trademarks of EMC Corporation. All other trademarks used herein are the property of their respective owners. Kontakt: Janne Syversen, EMC Tekst og tilretteleggelse: Gambit H&K AS og Communiqué as Grafisk produksjon: Saloprint a/s Forsidefoto: Saloprint a/s EMC Computer Systems A/S Grenseveien 107 Postboks 6483, N-0605 Oslo Telefon Telefax

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. EMC Neste generasjon datalagring Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge 1 Storagetrender 2009-2010 Teknologier Solid State Drives 8Gbps Fibre Channel 10Gbps iscsi 6Gbps SAS 2.0 FCoE Smartere lagring

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Grønn IT LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: SEB effektiviserer datalagringen. Omninett vokser med ny lagringsplattform

Grønn IT LIFE IN INFORMATION. Også i denne utgaven: SEB effektiviserer datalagringen. Omninett vokser med ny lagringsplattform LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 Grønn IT Også i denne utgaven: SEB effektiviserer datalagringen Omninett vokser med ny lagringsplattform STRATEGI 2 GÅR VI TOM FOR STRØM FØR HAVET STIGER? Løsningen

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014 DIGITALISERING I UH-SEKTOREN DigiEx, Handelshøyskolen BI Prosjekt 2014, 13. November, 2014 Kontaktinformasjon Insert contact picture Karin Brennholm Prosjektleder digital eksamen karin.b.brennholm@uit.no

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig.

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Streaming av musikk, bilder og video Beskytt, organiser og gjør tilgjengelig alle godbitene på dine PC-er Windows Home Server er en helt ny måte

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017 INNOVASJON OG MULIGHETER MED PUBLIC CLOUD Altinn Servicelederseminar - 21. September 2017 Geir Morten Allum geir.morten.allum@basefarm.com Product Development Basefarm AGENDA ALTINN SERVICELEDERSEMINAR

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Alt-i-ett-dekning for bedriften din

Alt-i-ett-dekning for bedriften din Alt-i-ett-dekning for bedriften din PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-sikkerhet er helt nødvendig IT-sikkerhet er fundamentalt viktig for alle bedrifter. Konsekvensene av et angrep fra skadeprogrammer

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Uke 4. Magnus Li INF /

Uke 4. Magnus Li INF / Uke 4 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 19/20.09.2017 Repetisjon av begreper Oppgave Radiologisystem Økonomisystem Administrasjonen Radiologisk avdeling Avdeling for rehabilitering Pasientjournal Pasient

Detaljer

RUSSISKE HACKERE I AKSJON. Copyright 2016 EMC Corporation. All rights reserved.

RUSSISKE HACKERE I AKSJON. Copyright 2016 EMC Corporation. All rights reserved. RUSSISKE HACKERE I AKSJON MAKE YOUR COMPUTING GREAT AGAIN «Nyttig og aktuell i disse tider. Terningkast 6.» - VG SIKKERHETSKURS OG NORSK-RUSSISK ORDBOK Skrevet av Alex Chistyakov DEN NESTE INDUSTRIELLE

Detaljer

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service Storage Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 2.0 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Børre Bergluynd Næss Eier: Eyvind Lund Agent: Eyvind Lund Tekniker: Børre Berglund Næss Designer:

Detaljer

Saksbehandling i 360 for Bedrifter

Saksbehandling i 360 for Bedrifter Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering og bedre samhandling Powered by Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea.

Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea. . Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea.no Utfordringer til dagens bedrifter Endrede forretningsbehov Nye strategier, nye

Detaljer

EMENTOR Application Management Center

EMENTOR Application Management Center EMENTOR Application Management Center Agenda Hvordan levere en god brukeropplevelse i et konfliktfritt miljø Bjørn M. Riiber Produktsjef - Citrix og Ementor AMC briiber@ementor.no 92018498 Ementors fem

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

Bedre selvbetjeningsløsninger. Valg av teknologi for brukergrensesnittene Marita Johansen, Odd Reidar Sømme og Halvard Løchen

Bedre selvbetjeningsløsninger. Valg av teknologi for brukergrensesnittene Marita Johansen, Odd Reidar Sømme og Halvard Løchen Bedre selvbetjeningsløsninger Valg av teknologi for brukergrensesnittene Marita Johansen, Odd Reidar Sømme og Halvard Løchen Formål Ved valg av teknologi for brukergrensesnittene i SAP er det mange som

Detaljer

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Om Upheads AS Etablert som NetPower i 1995 Endret navn til Upheads februar 2014 Hovedkontor i Sandnes Avdelinger i Bergen, Haugesund,

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN

Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN Er du klar for EHF? ENKEL HÅNDTERING AV ELEKTRONISK FAKTURA I SAP EVRY OPEN 2 Agenda ELEKTRONISK FAKTURA I SAP Kort introduksjon til EHF formatet og PEPPOL/ BIS standard Fakturamottak via ec Trade/IC3

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 9 Innhold Configuration Management I keep six honest serving men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When and Where and How and Who -- Rudyard

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Software Innovation med Public 360 Online Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Hva gjør Software Innovation Hvorfor lanserer Software innovation cloud løsninger Utfordringer

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Gruppetime INF3290. Onsdag 23. september

Gruppetime INF3290. Onsdag 23. september Gruppetime INF3290 Onsdag 23. september Dagens plan 1. Gå gjennom ukens artikler a. Reflexive integration in the development and implementation of an Electronic Patient Record system (Hanseth, Jacucci,

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Norge AS Infrastruktur i praksis: Virtualiseringslag

Detaljer

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438

Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Kai.Hugo.Lund@atea.no 415 22 438 Ateas fem fokusområder Kommunikasjon Mobilitetsløsninger Bredbånd og linjer Nettverk Telefoni Video Klienter Rekvisita Print og kopi Periferiutstyr Mobiltelefoner Lisensrådgivning

Detaljer

Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform

Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform Bjørn Uddal Avd.leder og Teknologievangelist Agenda 07.45 Registrering og frokostbuffet 08.30 Velkommen til Ementor

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Comendo Norge AS I samarbeid med Office Center Hønefoss AS Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Hvem er Comendo? 10 år 1. november 2011 Fokus på SaaS Ca 100 ansatte Danmark Norge Sverige USA

Detaljer

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen

Digitalisering ikke et mål i seg selv Kåre Kaasamoen Digitalisering ikke et mål i seg selv 19.10.2017 Kåre Kaasamoen Hva er digitalisering? Den tekniske: prosessen for å digitalisere et analogt signal Den sosiale/sosiologiske: endringer i vårt daglige liv

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Bakgrunn Dagens situasjon er at alle tilsynsetatene har utviklet lokale informasjonssystemer til eget bruk.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer