Kystvakten. Rolle, ansvar og myndighet. Orientering 24.april Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kystvakten. Rolle, ansvar og myndighet. Orientering 24.april 2015. Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Kystvakten Stab"

Transkript

1 Rolle, ansvar og myndighet Orientering 24.april 2015 Ved Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg Leder Fiskeriseksjonen Sjef Stab alltid tilstede

2 alltid tilstede Primær oppdrag er å bidra til suverenitetshevdelse og ivareta nasjonale suverene rettigheter. Utøvende myndighet for samarbeidende etater og politimyndighet som definert i Kystvaktloven Sjef

3 alltid tilstede en stående styrke dimensjonert for daglige operasjoner

4 alltid tilstede Organisatorisk tilhørighet FORSVARSDEP FORSVARSSTAB HÆREN SJØFORSVARET LUFTFORSVARET HEIMEVERNET KYSTESKADREN KYSTVAKTEN SJØFORSVARETS SKOLER

5 alltid tilstede KV HQ Sortland KV 337 skv Bardufoss KVKS Bergen KV ADM STØTTE BERGEN

6 alltid tilstede s hovedkvarter på Sortland

7 s flåte Svalbard klassen (2 besetninger) KV Svalbard Nordkapp Klassen (5 besetninger) Barentshav Klassen (6 besetninger) Nornen/ Reine kl (10 besetninger) Andre (4 besetninger) KV Nordkapp KV Senja KV Andenes KV Barentshav KV Bergen KV Sortland KV Nornen KV Tor KVNjord KV Heimdal KV Farm KV Magnus Lagabøte KV Ålesund KV Harstad alltid tilstede

8 alltid tilstede Nytt havgående KV-fartøy 202? Main Dimensions -LOA 130 m+ -Width 19 m -Displacement 8500 tons+ -Dead weight 2000 tons Class notations -NBC-2 (CBRN) -HELIDECK-SH -WINTERIZED POLAR(-30 ) -ICE 1A*F -DEICE -FIFI 1 -DYNPOS-AUTR (DP2) -RPS -E0 -CLEAN-DESIGN

9 alltid tilstede 8-NH 90 U 450 nm 175 kn 14 pax Luftkapasiteter Sivilt fly Beech 350 ER 2500nm 286 kn 3 pax P3C/N Maritime patrol Aircraft 300 kn 2400 nm 14 pax

10 alltid tilstede Operasjonsområdet

11 alltid tilstede Kystvaktloven Fastslår at kystvakten er en del av det militære forsvar Hjemler myndighet og beskriver hvilke oppgaver kan og skal gjøre Beskriver hvilken myndighetsutøvelse kystvakten kan utføre på vegne av andre etater Gir s offiserer politimyndighet saklig avgrenset og stedlig til sjø domenet

12 Samarbeid og avtaler med etater og organisasjoner Fiskeridirektoratet Kystverket Politi / Politidirektoratet/HRS Toll / Toll og avgiftsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Direktoratet for naturforvaltning Kartverket Metrologiske institutt Havforskningsinstituttet Sysselmannen på Svalbard Alle etater med maritimt ansvar ikke statlige organisasjoner med virke på sjøen alltid tilstede

13 Suverenitetshevdelse og suverene rettigheter Ivareta anløpsforskrift for sivile utenlandske fartøyers adgang til Norge Kontroll med militære og sivile statsfartøy Ivareta troverdig myndighetsutøvelse ift kyststatens rettigheter og ansvar i Fiskevernsonen, Fiskerisonen ved Jan Mayen og NØS Delta i militære øvelser alltid tilstede

14 Søk og Redning Informere HRS om våre kapasiteter Daglig oppdatering Direkte koordinering ved hendelser Ivareta On Sceen Coordinator (OSC) Forebygge alvorlige hendelser med egne redningsressurser Slep Assistanse medisinsk Helikopter Havari støtte Antall oppdrag årlig ca alltid tilstede

15 alltid tilstede Fiskeriene - vår primære kontroll oppgave Reker Torsk Sei Hyse Sild Makrell MIX fiskeri

16 alltid tilstede Fiskerikontroll Primær myndighet nasjonalt Nasjonal prioritering og forvaltningsstrategi Fokus på miljø kriminalitet og rapportering Kontroll av fangstutstyr og reguleringer Kontroll med omlastere NEAFC Verdiskaping flere hundre mill årlig Antall inspeksjoner årlig 1713 Advarsler og anmeldelser 453 (43)

17 Forebygge og håndtere ulykker og oljeforurensing Slep og havari beredskap Fartøy utrustet av Kystverket Skadestedsleder for Kystverket Fjerning av objekter som er til fare for sjøsikkerhet Kontroll av fartøys sjødyktighet Antall oppdrag ca alltid tilstede

18 Bistand til etater Forsvaret Politiet alminnelig bistand ca Toll oppdrag ca 350+ Kystverket oppdrag 600+ Fiskeridirektoratet ca 450 Sjøfartsdirektoratet ca 400 Andre ca 800 oppdrag Forskning Forvaltning alltid tilstede

19 Petroleumsrelaterte Lover og Forskrifter Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser av 6. juni 2008 nr 37 Lov om av 13. juni 1997 nr 42 Lov om Petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr 72 Forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten av 18. juni 2001 nr 749. alltid tilstede

20 Lov om petroleumsvirksomhet Ressursforskriften 5: Fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres alltid tilstede

21 alltid tilstede Lov om forvaltning av viltlevande marine ressurser Regler om aktsemd 24 Den som kjem til haustingsfelt der reiskapar er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapane står. Alle skal fare fram slik at haustingsredskapar ikkje vert skadde eller utsett for fare. Det er forbode å hindre eller øydelegge høve til hausting med skyting, støy eller anna utilbørlig framferd. Departementet kan gje nærmare reglar om manøvrering og framferd på haustingsfelt.

22 alltid tilstede Lov om 15 Kontroll i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser m.v. skal føre kontroll med personer, fartøyer eller faste innretninger som driver vitenskapelige undersøkelser eller annen forskningsvirksomhet. 24 Opprettholdelse av ro og orden på fiskeog fangstfelter. kan treffe de tiltakene som er nødvendig for å opprettholde ro og orden på fiske- og fangstfelter, herunder sikre og skjerme områdene mot uvedkommende. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om de tiltak som kan treffe i medhold av første ledd.

23 alltid tilstede Kystvaktsentralen Kystvaktsentralen er en melde og opplysningssentral for fiskerne. Den er døgnbemannet 365 dager i året. Fiskerne melder fra om hvor de setter redskapen og når redskapen er tatt opp Trålere og andre som har bruk for det får opplyst posisjoner på hvor redskaper er satt ut. Fungerer etter vårt syn godt. Har veldig god oversikt over aktiviteten Loggfører alle henvendelser. Monitorer AIS og sporings informasjon kontinuerlig.

24 alltid tilstede Kystvaktsentralen og fiskerikyndige Kontakt sentralen før en ankommer området for seismikkskyting. Be om bruksinformasjon og fiskeriaktivitet. Gi sentralen opplysninger om posisjoner på linjer som skal skytes de nærmeste dagene slik at sentralen kan plotte disse ut. Ha god kontakt med Kystvaktsentralen når det opereres i områder med fiskeriaktivitet.

25 alltid tilstede s rolle ved konflikt «Meglerrolle», Oppfordre partene til å finne løsninger seg imellom. Det er ingen regel som sier at den med det dyreste utstyret har forkjørsrett Undersøker hendelsesforløp, og hvorvidt en eller flere av partene har brutt gjeldende regelverk Etablerer kontakt med OD og/eller FDIR Hvis nødvendig sendes KV-fartøy til området for grundigere undersøkelser. Eventuelt borvisning av en eller flere aktører. Utarbeider rapport evt anmeldelse dersom regelbrudd tilsier dette.

26 alltid tilstede Alltid - tilstede (-klar med det vi har)

Lov om Kystvakten (kystvaktloven).

Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Dato LOV-1997-06-13-42 Departement Forsvarsdepartementet Sist endret LOV-2009-06-19-41 fra 01.01.2010, LOV-2009-06-19-100 fra 01.07.2009 Publisert Avd I 1997 Nr. 14 Ikrafttredelse

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste Norge er et langstrakt og værhardt land høyt mot nord omgitt av ugjestmilde havområder som kan innebære krevende utfordringer for redningstjenesten. Redningstjenesten i Norge

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer