Studietilbud ved NMBU 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietilbud ved NMBU 2015"

Transkript

1 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU

2 Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap Sivilagronom husdyr IKBM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Institutt for landskapsplanlegging Landskapsingeniør IMT Institutt for matematiske realfag og teknologi Energi og miljøfysikk Geomatikk- kart, satellitter og 3D-modellering INA Institutt for naturforvaltning Økologi og naturforvaltning Skogfag Fornybar energi IMV Institutt for miljøvitenskap (nytt) Ettårig grunnstudium Miljø- og naturressurser IPV Institutt for plantevitenskap (nytt) Biologi Plantevitenskap Sivilagronom plantevitenskap NORAGRIC International Environment and Development Studies Institutt for basalfag og akvamedisin/institutt for produksjonsdyrmedisin/institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi/institutt for sports- og familiedyrmedisin Veterinær Dyrepleier 1

3 Poenggrense 2014 Handelshøyskolen, NMBU Økonomi og administrasjon Bachelor 3 år Generell studiekompetanse 47,0/44,0 (ca. 90) Hvis du synes økonomi og ledelse virker interessant, og ønsker en bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter, så er dette studiet noe for deg. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller service og samferdsel på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift skal fungere på en god måte: Økonomistyring og finans Økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger Organisasjonskultur og menneskelige ressurser Samfunnsøkonomiske problemstillinger Studiet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen (fem år). Dersom du ikke vil fortsette med en to-årig master, men heller vil begynne å jobbe etter bachelor, så er du kvalifisert til stillinger innenfor bl.a.: Administrasjon Økonomistyring, regnskap Salg og markedsføring Innkjøp og logistikkfunksjoner Bank og forsikring Regnskapsførerprofilen + to års relevant regnskapspraksis kvalifiserer for tittelen autorisert regnskapsfører. Bedriftsøkonomiske emner (Regnskap, økonomistyring, finans) Samfunnsøkonomi (Mikro og makroøkonomi) Administrasjonsfag (Organisasjonsteori, ledelse, markedsføring) Metodeemner (matematikk, statistikk) Valgfrie profileringer (Regnskapsfører, Bedriftsøkonomisk styring, Ledelse og innovasjon, Miljø- og samfunnsøkonomi, Jus og Eiendom, Landbruksøkonomi og matvaresektoren) Studieveileder: Lars Mørk Mail: Telefon: (sentralbord) Nasjonale undersøkelser (ECONA + Studiebarometeret) viser at studentene ved Handelshøyskolen, NMBU, er blant de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Programmet legger til rette for at du kan ta valgfag fra flere ulike fagområder som tilbys ved NMBU (bla. areal- og eiendomsforvaltning, miljø, biologiske fag, teknologiske fag). I tillegg har du mulighet til å reise på utveksling. 2

4 Poenggrense 2014 Handelshøyskolen, NMBU Samfunnsøkonomi 47,0/41,7 (ca. 30) Ha en grunnleggende interesse for økonomi og hva som skjer i samfunnet. Samfunnsøkonomiprogrammet ved NMBU er særlig rettet mot deg som er interessert i temaer som miljø, utvikling, internasjonal økonomi, og finans. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller realfag på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. I programmet vil du lære et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi, dvs. hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes, og makroøkonomi, som ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. I tillegg til at du får et fundament innen samfunnsøkonomisk teori og metode, kan du spesialisere deg innen miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, utviklingsøkonomi eller bedriftsøkonomi. Skal du jobbe som samfunnsøkonom, bør du sikte deg mot å ta en master i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder for samfunnsøkonomer fra NMBU er for eksempel energi, finans, miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i foretaksøkonomi i bachelorgrad kvalifiserer til stillinger innen bank, forsikring, økonomistyring, regnskap og salg. Makroøkonomi og mikroøkonomi Metode (matematikk, statistikk og økonometri) Miljø- og ressursøkonomi Utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi Finansiering og investering Studieveileder: Kateryna Krutskykh Mail: Telefon: (sentralbord) Velger du å studere samfunnsøkonomi ved NMBU, så vil du møte et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsmiljø. Ved NMBU kan du også kombinere samfunnsøkonomi ved fag fra siviløkonomutdanningen og andre fagområder ved NMBU (samfunnsfag, teknologi, naturvitenskap). 3

5 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Poenggrense 2014 Alle (25) Husdyrvitenskap passer for deg som er interessert i: Dyr og dyrevelferd Ernæring, avl og genetikk Trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden Folkehelse Norsk landbrukspolitikk Du lærer husdyrbiologi og det å velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du lærer om produksjonsplanlegging i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, om hvordan husdyrhold kan kombineres med «grønn omsorg» og fokus på samspill mellom dyr og mennesker. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold i rådgivningsvirksomhet, som driftskoordinator, i stillinger innen fôrindustrien eller som lærer etter pedagogisk tilleggsutdanning. Husdyrbiologi og produksjon Husdyrfag (avl, genetikk, ernæring, etologi og fysiologi) Akvakultur (produktkvalitet, ernæring og avl) Kjemi, statistikk og økonomi Ex.Phil Studieveileder: Stine Telneset og Marit Ensby. Mail: Telefon: (Stine Telneset) eller (Marit Ensby) Ved å velge emner i akvakultur, kan man kvalifisere til opptak på masterstudiet i akvakultur ved NMBU. 4

6 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Sivilagronom husdyr Sivilagronom (fem-årig løp) 3+2 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) (bachelor) Til masterstudiet kreves bachelor i husdyrvitenskap med karakter C eller bedre. Alle (De som kommer inn på bachelor i husdyrvitenskap og kunne tenke seg å ta sivilagronomtittelen) Poenggrense 2014 Sivilagronom husdyr passer for deg som er interessert i: Dyr og dyrevelferd Ernæring, avl og genetikk Trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden Folkehelse Norsk landbrukspolitikk Husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe). Hvordan systematisk husdyravl gir høyt-produserende, friske og fruktbare dyr, hvordan kunnskap innen genteknologi gir nye muligheter til å forstå det molekylære/biokjemiske grunnlaget for viktige egenskaper hos husdyr. Hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon. Utdanningsløpet vil ikke inneholde like stor frihet i valg av kurs/emner som bachelor- og masterprogrammene innen samme fagområde, men du blir en spesialisert kandidat med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du i tillegg bli lærer. Husdyrbiologi og produksjon Avl og genetikk Molekylærgenetikk Husdyrernæring og fôring Etologi Økonomi og produksjon Produkt Studieveileder: Stine Telneset og Marit Ensby. Mail: Telefon: (Stine Telneset) eller (Marit Ensby) Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammene i husdyrvitenskap. 5

7 (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Bioteknologi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 47,3/48,0 (30) Hvis du f. eks. er interessert i å forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer og er glad i laboratoriearbeid, så er dette studiet for deg. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. I løpet av studiet blir du god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det meste av undervisningen skjer i laboratoriet. Temaer: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer, hva skjer inne i en celle? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage f. eks. ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologer arbeider innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Denne bachelorgraden har tre retninger: molekylærbiologi (spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi), biokjemi (spesialisering fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene) og bioinformatikk (spesialisering i programmering, statistikk og matematikk) En kan ta master i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Og med relevante fagvalg kan en ta master i matvitenskap eller kjemi. Kjemi, Biokjemi, Cellebiologi, Genetikk, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Matematikk, Statistikk, spesialiseringsemner. Studieveileder: Janne Beate Utåker og Heidi Rudi Mail: Telefon: (Janne Beate Utåker) eller (Heidi Rudi) 6

8 (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Kjemi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (10) Likte du kjemi på vgs så er dette en videreføring, med fordypning i alle kjemigrenene. Det er mye praktisk laboratoriearbeid i studiet. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene. I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved NMBU mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet. På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved NMBU er forskere innen disse fagområdene. Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess og oljeindustri og matproduksjon. Du kan også søke masterstudium i kjemi, og med relevante fagvalg kan du også bli kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med en mastergrad. Generell kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Analytisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Biokjemi, Statistikk, Matematikk Studieveileder: Janne Beate Utåker og Heidi Rudi Mail: Telefon: (Janne Beate Utåker) eller (Heidi Rudi) 7

9 Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Matvitenskap og ernæring Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 46,4/45,3 (20) (Antall plasser) Generell interesse for mat, om ernæring og for hvordan mat produseres. Bør særlig like kjemi, biologi og til dels matte fra vgs. Kan også være nyttig med en viss interesse for fysikk siden matproduksjon innebærer en del fysiske prosesser. Bør like laboratoriearbeid. Lærer om næringsstoffene i maten. Oppbygningen av disse og hvilken virkning de har på kroppen/helsa vår. Kjemi er viktig. Matvitenskap bygger på kjemi, og de første årene av studiet inneholder en del basis kjemi som er viktig for videre læring (generell og organisk kjemi + biokjemi). Lærer om hvordan kroppen fungerer, oppbygning av celler og genetikk. Altså en del biologi. Lærer om de ulike råvarene (kjøtt, fisk, matplanter og melk). Hvordan råvaren er bygd opp (viktige komponenter i råvaren) og hvordan råvaren skal «foredles». Sensorikkfag, bruk av sansene i matproduksjonen. Næringsmiddelteknologi er fag der vi lærer om de fysiske og kjemiske prosessene rundt matproduksjonen. Bruken av maskiner i matproduksjon, og ulike teknikker for konservering/foredling av maten uten å miste næringsmessige og sensoriske egenskaper. Lærer om hygiene i matproduksjonen. Konsekvensene av dårlig hygiene, og hvordan god hygiene skal opprettholdes. Lærer hvilke prosesser som er med på å ødelegge maten, og hvordan maten bør beskyttes. Lærer mikrobiologi, og hvordan mikroorganismer kan påvirke maten både positivt og negativt. Får mye praktisk læring i form av laboratoriearbeid. Kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på laboratoriet. Emballering av mat. Hvordan påvirker emballasjen maten. Kvalitetskontrollør, jobbe med kvalitet som produktutvikler eller forsker. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor produksjon, f.eks. i Gilde, Tine, Stabburet. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor hygiene/kontroll, f.eks. i Mattilsynet, på laboratorie i Eurofins og Borregaar. Forskning, f.eks. i Nofima. Det er mange ulike jobbmuligheter. Kjemi, Biokjemi, Ernæring, Matematikk, Mikrobiologi, Statistikk, Råvare og teknologikunnskap, Matvaretrygghet og hygiene, Spesialiseringsemner Studieveileder: Elisabeth Fjærvoll Olsen Mail: Telefon:

10 (Antall plasser) Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) Landskapsingeniør Bachelor 3 år Generell studiekompetanse -Søkere med anleggsfaglig bakgrunn kan søke på bakgrunn av realkompetanse. 51,6/44,0 (25) For deg som er interessert i natur- teknikk- og prosjekt-styring og vil ha lederansvar knyttet til drift og vedlikehold av grøntanlegg. Du skal lære hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging. Videre hvordan man skjøtter og forvalter anleggene. Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenheng. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet. Du lærer å kombinere tekniske fag, biologi og naturfag, juridiske fag samt administrative og økonomiske fag. Landskapsingeniørutdannelsen er 3-årig. De første 2 år gir innføring i tekniske fag, plantevekst og forvaltning. Anleggsteknikk, materialkunnskap, forutsetninger for plantevekst og plantekjennskap, anbuds- og kontraktsdokumenter vektlegges samt forvaltning. Det tredje og siste studieåret gir en bredere innføring i forvaltning. I tillegg er det rom for egen spesialisering gjennom valgfrie emner, for eksempel i administrasjon, ledelse, økonomi, tekniske fag og juridiske fag. Som landskapsingeniør kan du jobbe med ledelse og administrasjon tilknyttet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder. Du blir også kvalifisert til å utvikle og tilpasse tekniske løsninger som er sikre og funksjonelle. Konkret kan dette innebære arbeidsoppgaver som å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk, terrengforming og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet for alle. Landskapsingeniørstudiet er en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen. Du vil være godt rustet til å samarbeide på tvers av fagområder. Mulige arbeidsgivere kan være offentlige aktører f. eks kommuner, konsulent/rådgiver-firmaer eller entrepenørfirmaer. Ex. Phil., Geologi og jordlære, Landskapsingeniørfag, innføring, Kommunalteknikk og vannteknikk, Park- og grøntanleggsteknikk, Konstruksjonsteknikk, Anbud og kontrakt, Jus, kontrakt og selskapsrett, Landskapsplanter: økologi og fysiologi, egenskaper, skjøtsel og forvaltning, Plantevern, Landskapsdata. Studierådgiver: Anne Svinddal Mail: Telefon: (sentralbord) Foreløpig er det kun bachelor i dette faget. Du kan velge om du vil skrive en bacheloroppgave, eller ta valgfrie emner i 3. året. 9

11 (Antall plasser) Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Energi og miljøfysikk Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 53,4/49,6 (15) For deg som vil være med på å løse verdens energi- og miljøproblemer. Du bør ha interesse for teknologi, realfag, vitenskap, naturfag, IT, o.l. Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen, som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet starter med grunnfag i matematikk, fysikk og informatikk. Går så videre med spesialiseringer innenfor fornybar energi, miljøfysikk og klima, biologisk fysikk, matematikk eller statistikk. Du vil da lære om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi og hvordan dekke jordas fremtidige behov. Du vil også lære om de viktigste fornybare energiressursene, radioaktivitet og klima blant annet. Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning, privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, beregningsorientert biologi, bio- meteorologi og klimafysikk, anvendt matematikk og bioinformatikk ved NMBU. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universiteter i Norge og verden over. Studieveileder IMT Mail: Telefon:

12 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Geomatikk- kart, satellitter og 3D-modellering Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + R1 (matematikk) Alle (15) (Antall plasser) Geografi, lære om verden Datafag; programmering, bildebehandling, o.l. Miljø Praktisk arbeid Kartlegge overflata på jorda, både ved hjelp av teori men også ute i feltarbeid Fysiske prosesser, på overflata av jorda men også i jordas indre. Endinger i havnivå, kontinentalplater og tyngdekraft. Bruk av fly og satelitt-bilder i overvåkning og kartlegging av jordoverflata Bruk av GPS(GNSS) og andre satellitter som overvåker og kartlegger jorda- GIS (geografisk informasjonssystem) Innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geografiske data. Eks: Gule sider Landmåler, jobbe i felt med å måle land. I egne bedrifter, anlegg eller kommune. Jobbe med GIS i mange ulike bedrifter. Framstille kart til ulike formål f. eks på nett Offshore med oppmåling av havbunnen. Overvåkning: miljø - havnivå, isbresmelting, naturkatastrofer- skred, jordskjelv o.l. Landmåling, praksis - Feltkurs der en er ute og måler, regner på egne målinger etterpå og får bruke teorien i praksis. Satellittgeodesi - Lære om hvordan en bruker forskjellige satellitter til å overvåke og måle på jorda. Statistikk - lære hvordan en analyserer og kvalitetssikrer sine egne data Studieveileder: Rune Grønnevik Mail: Telefon: En må ikke ha realfag for å velge geomatikk-bachelor Sjekk ut: geomatikkbransjen.no 11

13 Poenggrense 2014 Institutt for naturforvaltning (INA) Økologi og naturforvaltning Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (30) De fleste som tar dette studiet har interesser innen: Natur og friluftsliv Forurensning og miljø Jakt og fiske Biologi og økologi Bærekraftig forvaltning av natur Kobling mellom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag Om dyr, og planter i Norge Hvordan naturens økosystemer virker Om arters avhengighet av hverandre og miljøet Hvordan kunnskap innen emner som juss og økonomi er viktig når man skal forvalte natur Hvilke virkemidler mennesker har for best mulig å ivareta naturen og bruke den på riktig måte Hvordan kombinere kunnskap innen naturvitenskap og samfunnsvitenskap for en best mulig naturforvaltning Mye av undervisningen foregår på laboratorium eller ute i felt Man lærer dagsaktuelle forsknings- og prøvetakingsmetoder, slik at man er godt forberedt på noe av det arbeidet som kan vente en naturforvalter Du kan jobbe som assistent i ulike forskningsprosjekter og rådgiver i kommune eller i bedrifter og organisasjoner. Som naturforvalter vil du kunne jobbe med biologiske og økologiske problemstillinger på en konkret og samfunnsnyttig måte. De fleste studerer økologi eller naturforvaltning videre på masternivå for å spesialisere seg videre. Zoologi, virveldyr, vilt- og fiskeforvaltning Botanikk og vegetasjonskartlegging Generell økologi og ferskvannsøkologi Naturforvaltning, vern og forvaltning av norsk natur, tverrfaglig konsekvensutredning Samfunnsøkonomi og ressursøkonomi Forvaltningsrett GIS, statistikk, kjemi og matematikk Studieveileder: Espen Arestøl Mail: Telefon: (sentralbord) 12

14 Institutt for naturforvaltning (INA) Skogfag Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Poenggrense 2014 Alle (15) Skogbruk/ -næring Naturfag Biologi Teknologi Økonomi, bedriftsøkonomi Miljø og naturressursforvaltning (skogbruk = verdens mest bærekraftige næring) Friluftsliv Grunnleggende kunnskaper om skog, natur, miljø / Planlegging av skogbehandling og skogsdrift Å bestyre en skogseiendom Skogbruksleder eller planlegger for skogeiersamvirkene Skogbrukssjef Drive med kjøp og salg av tømmer Organisasjoner innen skogbruket Skogforvalter Studiet er godt grunnlag for å gå videre på masterstudier i skogfag. Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket Skoglig driftsteknikk og logistikk Skogteknologi Økologi Vern og forvaltning av norsk natur Brukerkurs i matematikk Statistikk Generell kjemi Studieveileder: Christina Qvam Heggertveit Mail: Telefon: (sentralbord) Skognæringa sponser alle nye bachelorstudenter med et oppstartsstipend på 7000 kr. 13

15 Institutt for naturforvaltning (INA) Fornybar energi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse 51,0/47,4 (35) Klimaproblematikk Globale miljøspørsmål Energispørsmål Kombinasjonen miljø og teknologi Kombinasjonen natur- og samfunnsfag Om fornybare energisystemer / Om energipolitikk og energimarkeder Grunnleggende økonomi Juss Arealplanlegging GIS/kartfag Energi/miljø Etter bachelorgraden velger mange å ta en master for å spesialisere seg videre. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. Energi, miljø og naturressurser Energipolitikk og energimarkeder Energisystemer og teknologi Fysikk og natur Grunnleggende økologi Innføring i samfunnsøkonomi mikro Juridisk metode og norsk rettssystem Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Miljø- og ressursøkonomi Regulerings- og miljørett i Skogforvaltning Vern og forvaltning av norsk natur Studieveileder: Brage Monsen Mail: Telefon:

16 Institutt for miljøvitenskap (IMV) Ettårig grunnstudium Årsstudium 1 år Generell studiekompetanse 53,0 / 50,8 (30) Dette er for studenter som ikke har realfagskompetanse fra vgs, men som ønsker å få det. / 30 sp realfag, 30 sp samfunnsfag Ex.phil, matte, fysikk/kjemi er obligatorisk Biologifag er realfag Kan velge fritt blant NMBUs emner Kvalifisert til de fleste av NMBUs bachelorprogrammer som krever realfagskompetanse. Tar du matematikk og fysikk vil du være kvalifisert til alle studieprogram, inkludert Sivilingeniør. Hvis opptakskravet til videre studier f.eks er R1+R2 vil det 10 sp emnet som du har tatt i matematikk på NMBU bli brukt som opptakskrav. De øvrige emnene du har bestått eksamen i kan du normalt få godkjent i din bachelorgrad, enten som obligatoriske eller helt valgfrie fag. Garantert plass på et bachelorprogram ved NMBU hvis du har bestått eksamen i 30 sp realfag og 30 sp samfunnsfag. Søke opptak til videre studier ved universiteter og høyskoler med realfagskrav gjennom Samordnet opptak. Ex.phil., matte, fysikk, kjemi, økonomi, ernæring, jus, biologi, språk osv. Studieveileder: Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Telefon:

17 Institutt for plantevitenskap (IPV) Biologi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 43,3/43,1 (25) For deg som er interessert i naturen/genetikk/dyr/planter. Bør ha likt biologi på vgs, men det er ikke en forutsetning å ha hatt fag i biologi. / Grunnleggende realfagskunnskaper Bredt spekter av biologiemner; zoologi, botanikk, genetikk, mikrobiologi, økologi og andre emner. Mye felt- og labkurs Man velger én spesialisering; «Økologi, evolusjon og biodiversitet» eller «Fysiologi, celle- og molekylærbiologi» Forsker/ labtekniker Ha utredningsansvar før en utbygning: analysere området. Finnes det rødlistearter? Hvordan kan inngrep gjøres så skånsomt mot naturen som mulig Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobbe i miljøvernorganisasjoner Obligatoriske emner: Biologi, cellebiologi, genetikk, mikrobiologi, plantediversitet, plantefysiologi, økologi, zoologi, dyrefysiologi, evolusjonsbiologi, kjemi, matematikk, Ex. Phil., statistikk. Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet: Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet Betingede valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi og andre biologirelaterte emner Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi: Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi Betingede valgfrie emner i planter, dyr eller mikrobiologi Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon:

18 Institutt for miljøvitenskap (IMV) Miljø- og naturressurser Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 44,6/43,1 (15) For deg som er opptatt av miljøvern, prosesser i jord- og vannsystemer, og bærekraftig bruk av natur og hvordan miljøet påvirkes av menneskeskapte endringer. Du bør ha interesse for realfag som: geologi, kjemi, vann, jord, miljø, miljøgifter, forurensning og natur. Du vil lære om ulike forurensningskilder og spredning (nitrogen, fosfor, erosjon, klimagasser, tungmetaller, radioaktivitet) og hvordan disse påvirker miljøet. Etter grunnfag som fysikk, kjemi, biologi, matematikk, statistikk, geologi, jord og hydrologi velger du profilering mot «jord og miljø», «limnologi og vannressurser», «miljøgifter og økotoksikologi» eller «geologi». Både felt- og labkurs. Lærer å forstå samspillet mellom fysiske, kjemiske, biologiske og geologiske prosesser i jord- og vannsystemer. Se sammenhenger mellom globale og lokale naturressursutnyttelser og miljøutfordringer. Laboratorietekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobb i miljøvernorganisasjoner Innføring i miljø- og naturressurser, Examen Philosophicum, Zoologi, Fysikk og natur, Kjemi, Plantediversitet, Mikrobiologi, Geologi, Jordlære, Hydrologi, Forurensning og miljø, Matematikk, Statistikk, + fordypningsfag innen geologi, jord, vann og miljøgifter. Studieveileder: Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Telefon:

19 (Antall plasser) Institutt for plantevitenskap (IPV) Plantevitenskap Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Du lærer plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling. Du lærer planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap. Både felt- og labkurs Velger én spesialisering Jord og hagebruk som fokuserer på prosessene i jord og planter, hvordan vi gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet til det som er optimalt for vår bruk av planter og planteprodukter. Grøntmiljø fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier. For å gjøre studiet bredere, tilbys bl.a. emner innenfor økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Labtekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Avdelingsleder i samvirkebedrifter eller landbruksorganisasjoner Med en Master kan du bli forsker eller evt. få jobb hos mattilsynet, bioforsk, eller i landbrukssektoren. Obligatoriske emner for begge studieretningene: Innføring i plantevitenskap, Grunnleggende plantefysiologi, Eksamen philosophicum, Matematikk, Generell kjemi, Plantediversitet, Jordlære, Statistikk Obligatorisk for Jord- og hagebruk: Mikrobiologi, Genetikk, Plantefysiologi, Jord som vekstmedium, Produksjonsfysiologi Obligatorisk for Grøntmiljø: Arealplanlegging, Innføring i foretaksøkonomi eller Miljø- og ressursøkonomi, Økologi, Geologi, Juridisk metode og norsk rettsystem, Grøntanleggsforvaltning, Landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, Park- og grøntanleggsteknikk, Zoologi Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon:

20 (Antall plasser) Institutt for plantevitenskap (IPV) Sivilagronom Plantevitenskap Sivilagronom 3+2 år For å bli Sivilagronom tar du alle regulære fag i Bachelor- og Mastergraden i Plantevitenskap. Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Grunnleggende forståelse av plantebiologi og spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter der mat- og planteprodukters betydning for ernæring er sentral. Om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du forstår samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon. Eksempelvis hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av miljøvennlige dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat. Spisse kunnskapen innen grøntanlegg og landskapspleie. Da kan du drive med etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep, betydningen av planter og grøntarealer for menneskers helse og trivsel. Dette gjør deg kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisering innen landbrukssektoren. Med praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre PhD-studier. Innføring i plantevitenskap Grunnleggende plantefysiologi Eksamen philosophicum Matematikk (eller Kalkulus) Generell kjemi Plantediversitet Jordlære Statistikk I tillegg kommer spesialiseringsemner innen studieretningene Jord- og hagebruk, og Grøntmiljø Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon: Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammene i plantevitenskap. 19

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Bygg - og miljøteknikk

Bygg - og miljøteknikk ntnu.no/studier/mtbygg Bygg - og miljøteknikk Valg av studieretning og emner 2014-2015 - 1 - INNHOLD SIDE INNLEDNING 2 KORT OM VÅRE STUDIERETNINGER 3 VALG AV STUDIERETNING OG EMNER 4 KONTAKTPERSONER OG

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer