Studietilbud ved NMBU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studietilbud ved NMBU 2015"

Transkript

1 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU

2 Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap Sivilagronom husdyr IKBM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Institutt for landskapsplanlegging Landskapsingeniør IMT Institutt for matematiske realfag og teknologi Energi og miljøfysikk Geomatikk- kart, satellitter og 3D-modellering INA Institutt for naturforvaltning Økologi og naturforvaltning Skogfag Fornybar energi IMV Institutt for miljøvitenskap (nytt) Ettårig grunnstudium Miljø- og naturressurser IPV Institutt for plantevitenskap (nytt) Biologi Plantevitenskap Sivilagronom plantevitenskap NORAGRIC International Environment and Development Studies Institutt for basalfag og akvamedisin/institutt for produksjonsdyrmedisin/institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi/institutt for sports- og familiedyrmedisin Veterinær Dyrepleier 1

3 Poenggrense 2014 Handelshøyskolen, NMBU Økonomi og administrasjon Bachelor 3 år Generell studiekompetanse 47,0/44,0 (ca. 90) Hvis du synes økonomi og ledelse virker interessant, og ønsker en bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter, så er dette studiet noe for deg. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller service og samferdsel på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift skal fungere på en god måte: Økonomistyring og finans Økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger Organisasjonskultur og menneskelige ressurser Samfunnsøkonomiske problemstillinger Studiet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen (fem år). Dersom du ikke vil fortsette med en to-årig master, men heller vil begynne å jobbe etter bachelor, så er du kvalifisert til stillinger innenfor bl.a.: Administrasjon Økonomistyring, regnskap Salg og markedsføring Innkjøp og logistikkfunksjoner Bank og forsikring Regnskapsførerprofilen + to års relevant regnskapspraksis kvalifiserer for tittelen autorisert regnskapsfører. Bedriftsøkonomiske emner (Regnskap, økonomistyring, finans) Samfunnsøkonomi (Mikro og makroøkonomi) Administrasjonsfag (Organisasjonsteori, ledelse, markedsføring) Metodeemner (matematikk, statistikk) Valgfrie profileringer (Regnskapsfører, Bedriftsøkonomisk styring, Ledelse og innovasjon, Miljø- og samfunnsøkonomi, Jus og Eiendom, Landbruksøkonomi og matvaresektoren) Studieveileder: Lars Mørk Mail: Telefon: (sentralbord) Nasjonale undersøkelser (ECONA + Studiebarometeret) viser at studentene ved Handelshøyskolen, NMBU, er blant de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Programmet legger til rette for at du kan ta valgfag fra flere ulike fagområder som tilbys ved NMBU (bla. areal- og eiendomsforvaltning, miljø, biologiske fag, teknologiske fag). I tillegg har du mulighet til å reise på utveksling. 2

4 Poenggrense 2014 Handelshøyskolen, NMBU Samfunnsøkonomi 47,0/41,7 (ca. 30) Ha en grunnleggende interesse for økonomi og hva som skjer i samfunnet. Samfunnsøkonomiprogrammet ved NMBU er særlig rettet mot deg som er interessert i temaer som miljø, utvikling, internasjonal økonomi, og finans. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller realfag på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. I programmet vil du lære et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi, dvs. hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes, og makroøkonomi, som ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. I tillegg til at du får et fundament innen samfunnsøkonomisk teori og metode, kan du spesialisere deg innen miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, utviklingsøkonomi eller bedriftsøkonomi. Skal du jobbe som samfunnsøkonom, bør du sikte deg mot å ta en master i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder for samfunnsøkonomer fra NMBU er for eksempel energi, finans, miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i foretaksøkonomi i bachelorgrad kvalifiserer til stillinger innen bank, forsikring, økonomistyring, regnskap og salg. Makroøkonomi og mikroøkonomi Metode (matematikk, statistikk og økonometri) Miljø- og ressursøkonomi Utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi Finansiering og investering Studieveileder: Kateryna Krutskykh Mail: Telefon: (sentralbord) Velger du å studere samfunnsøkonomi ved NMBU, så vil du møte et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsmiljø. Ved NMBU kan du også kombinere samfunnsøkonomi ved fag fra siviløkonomutdanningen og andre fagområder ved NMBU (samfunnsfag, teknologi, naturvitenskap). 3

5 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Poenggrense 2014 Alle (25) Husdyrvitenskap passer for deg som er interessert i: Dyr og dyrevelferd Ernæring, avl og genetikk Trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden Folkehelse Norsk landbrukspolitikk Du lærer husdyrbiologi og det å velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du lærer om produksjonsplanlegging i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, om hvordan husdyrhold kan kombineres med «grønn omsorg» og fokus på samspill mellom dyr og mennesker. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold i rådgivningsvirksomhet, som driftskoordinator, i stillinger innen fôrindustrien eller som lærer etter pedagogisk tilleggsutdanning. Husdyrbiologi og produksjon Husdyrfag (avl, genetikk, ernæring, etologi og fysiologi) Akvakultur (produktkvalitet, ernæring og avl) Kjemi, statistikk og økonomi Ex.Phil Studieveileder: Stine Telneset og Marit Ensby. Mail: Telefon: (Stine Telneset) eller (Marit Ensby) Ved å velge emner i akvakultur, kan man kvalifisere til opptak på masterstudiet i akvakultur ved NMBU. 4

6 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Sivilagronom husdyr Sivilagronom (fem-årig løp) 3+2 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) (bachelor) Til masterstudiet kreves bachelor i husdyrvitenskap med karakter C eller bedre. Alle (De som kommer inn på bachelor i husdyrvitenskap og kunne tenke seg å ta sivilagronomtittelen) Poenggrense 2014 Sivilagronom husdyr passer for deg som er interessert i: Dyr og dyrevelferd Ernæring, avl og genetikk Trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden Folkehelse Norsk landbrukspolitikk Husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe). Hvordan systematisk husdyravl gir høyt-produserende, friske og fruktbare dyr, hvordan kunnskap innen genteknologi gir nye muligheter til å forstå det molekylære/biokjemiske grunnlaget for viktige egenskaper hos husdyr. Hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon. Utdanningsløpet vil ikke inneholde like stor frihet i valg av kurs/emner som bachelor- og masterprogrammene innen samme fagområde, men du blir en spesialisert kandidat med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du i tillegg bli lærer. Husdyrbiologi og produksjon Avl og genetikk Molekylærgenetikk Husdyrernæring og fôring Etologi Økonomi og produksjon Produkt Studieveileder: Stine Telneset og Marit Ensby. Mail: Telefon: (Stine Telneset) eller (Marit Ensby) Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammene i husdyrvitenskap. 5

7 (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Bioteknologi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 47,3/48,0 (30) Hvis du f. eks. er interessert i å forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer og er glad i laboratoriearbeid, så er dette studiet for deg. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. I løpet av studiet blir du god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det meste av undervisningen skjer i laboratoriet. Temaer: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer, hva skjer inne i en celle? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage f. eks. ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologer arbeider innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Denne bachelorgraden har tre retninger: molekylærbiologi (spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi), biokjemi (spesialisering fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene) og bioinformatikk (spesialisering i programmering, statistikk og matematikk) En kan ta master i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Og med relevante fagvalg kan en ta master i matvitenskap eller kjemi. Kjemi, Biokjemi, Cellebiologi, Genetikk, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Matematikk, Statistikk, spesialiseringsemner. Studieveileder: Janne Beate Utåker og Heidi Rudi Mail: Telefon: (Janne Beate Utåker) eller (Heidi Rudi) 6

8 (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Kjemi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (10) Likte du kjemi på vgs så er dette en videreføring, med fordypning i alle kjemigrenene. Det er mye praktisk laboratoriearbeid i studiet. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene. I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved NMBU mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet. På NMBU er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved NMBU er forskere innen disse fagområdene. Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess og oljeindustri og matproduksjon. Du kan også søke masterstudium i kjemi, og med relevante fagvalg kan du også bli kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med en mastergrad. Generell kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Analytisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Biokjemi, Statistikk, Matematikk Studieveileder: Janne Beate Utåker og Heidi Rudi Mail: Telefon: (Janne Beate Utåker) eller (Heidi Rudi) 7

9 Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Matvitenskap og ernæring Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 46,4/45,3 (20) (Antall plasser) Generell interesse for mat, om ernæring og for hvordan mat produseres. Bør særlig like kjemi, biologi og til dels matte fra vgs. Kan også være nyttig med en viss interesse for fysikk siden matproduksjon innebærer en del fysiske prosesser. Bør like laboratoriearbeid. Lærer om næringsstoffene i maten. Oppbygningen av disse og hvilken virkning de har på kroppen/helsa vår. Kjemi er viktig. Matvitenskap bygger på kjemi, og de første årene av studiet inneholder en del basis kjemi som er viktig for videre læring (generell og organisk kjemi + biokjemi). Lærer om hvordan kroppen fungerer, oppbygning av celler og genetikk. Altså en del biologi. Lærer om de ulike råvarene (kjøtt, fisk, matplanter og melk). Hvordan råvaren er bygd opp (viktige komponenter i råvaren) og hvordan råvaren skal «foredles». Sensorikkfag, bruk av sansene i matproduksjonen. Næringsmiddelteknologi er fag der vi lærer om de fysiske og kjemiske prosessene rundt matproduksjonen. Bruken av maskiner i matproduksjon, og ulike teknikker for konservering/foredling av maten uten å miste næringsmessige og sensoriske egenskaper. Lærer om hygiene i matproduksjonen. Konsekvensene av dårlig hygiene, og hvordan god hygiene skal opprettholdes. Lærer hvilke prosesser som er med på å ødelegge maten, og hvordan maten bør beskyttes. Lærer mikrobiologi, og hvordan mikroorganismer kan påvirke maten både positivt og negativt. Får mye praktisk læring i form av laboratoriearbeid. Kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på laboratoriet. Emballering av mat. Hvordan påvirker emballasjen maten. Kvalitetskontrollør, jobbe med kvalitet som produktutvikler eller forsker. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor produksjon, f.eks. i Gilde, Tine, Stabburet. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor hygiene/kontroll, f.eks. i Mattilsynet, på laboratorie i Eurofins og Borregaar. Forskning, f.eks. i Nofima. Det er mange ulike jobbmuligheter. Kjemi, Biokjemi, Ernæring, Matematikk, Mikrobiologi, Statistikk, Råvare og teknologikunnskap, Matvaretrygghet og hygiene, Spesialiseringsemner Studieveileder: Elisabeth Fjærvoll Olsen Mail: Telefon:

10 (Antall plasser) Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) Landskapsingeniør Bachelor 3 år Generell studiekompetanse -Søkere med anleggsfaglig bakgrunn kan søke på bakgrunn av realkompetanse. 51,6/44,0 (25) For deg som er interessert i natur- teknikk- og prosjekt-styring og vil ha lederansvar knyttet til drift og vedlikehold av grøntanlegg. Du skal lære hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging. Videre hvordan man skjøtter og forvalter anleggene. Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenheng. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet. Du lærer å kombinere tekniske fag, biologi og naturfag, juridiske fag samt administrative og økonomiske fag. Landskapsingeniørutdannelsen er 3-årig. De første 2 år gir innføring i tekniske fag, plantevekst og forvaltning. Anleggsteknikk, materialkunnskap, forutsetninger for plantevekst og plantekjennskap, anbuds- og kontraktsdokumenter vektlegges samt forvaltning. Det tredje og siste studieåret gir en bredere innføring i forvaltning. I tillegg er det rom for egen spesialisering gjennom valgfrie emner, for eksempel i administrasjon, ledelse, økonomi, tekniske fag og juridiske fag. Som landskapsingeniør kan du jobbe med ledelse og administrasjon tilknyttet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder. Du blir også kvalifisert til å utvikle og tilpasse tekniske løsninger som er sikre og funksjonelle. Konkret kan dette innebære arbeidsoppgaver som å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk, terrengforming og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet for alle. Landskapsingeniørstudiet er en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen. Du vil være godt rustet til å samarbeide på tvers av fagområder. Mulige arbeidsgivere kan være offentlige aktører f. eks kommuner, konsulent/rådgiver-firmaer eller entrepenørfirmaer. Ex. Phil., Geologi og jordlære, Landskapsingeniørfag, innføring, Kommunalteknikk og vannteknikk, Park- og grøntanleggsteknikk, Konstruksjonsteknikk, Anbud og kontrakt, Jus, kontrakt og selskapsrett, Landskapsplanter: økologi og fysiologi, egenskaper, skjøtsel og forvaltning, Plantevern, Landskapsdata. Studierådgiver: Anne Svinddal Mail: Telefon: (sentralbord) Foreløpig er det kun bachelor i dette faget. Du kan velge om du vil skrive en bacheloroppgave, eller ta valgfrie emner i 3. året. 9

11 (Antall plasser) Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Energi og miljøfysikk Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 53,4/49,6 (15) For deg som vil være med på å løse verdens energi- og miljøproblemer. Du bør ha interesse for teknologi, realfag, vitenskap, naturfag, IT, o.l. Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen, som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet starter med grunnfag i matematikk, fysikk og informatikk. Går så videre med spesialiseringer innenfor fornybar energi, miljøfysikk og klima, biologisk fysikk, matematikk eller statistikk. Du vil da lære om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi og hvordan dekke jordas fremtidige behov. Du vil også lære om de viktigste fornybare energiressursene, radioaktivitet og klima blant annet. Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning, privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, beregningsorientert biologi, bio- meteorologi og klimafysikk, anvendt matematikk og bioinformatikk ved NMBU. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universiteter i Norge og verden over. Studieveileder IMT Mail: Telefon:

12 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Geomatikk- kart, satellitter og 3D-modellering Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + R1 (matematikk) Alle (15) (Antall plasser) Geografi, lære om verden Datafag; programmering, bildebehandling, o.l. Miljø Praktisk arbeid Kartlegge overflata på jorda, både ved hjelp av teori men også ute i feltarbeid Fysiske prosesser, på overflata av jorda men også i jordas indre. Endinger i havnivå, kontinentalplater og tyngdekraft. Bruk av fly og satelitt-bilder i overvåkning og kartlegging av jordoverflata Bruk av GPS(GNSS) og andre satellitter som overvåker og kartlegger jorda- GIS (geografisk informasjonssystem) Innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geografiske data. Eks: Gule sider Landmåler, jobbe i felt med å måle land. I egne bedrifter, anlegg eller kommune. Jobbe med GIS i mange ulike bedrifter. Framstille kart til ulike formål f. eks på nett Offshore med oppmåling av havbunnen. Overvåkning: miljø - havnivå, isbresmelting, naturkatastrofer- skred, jordskjelv o.l. Landmåling, praksis - Feltkurs der en er ute og måler, regner på egne målinger etterpå og får bruke teorien i praksis. Satellittgeodesi - Lære om hvordan en bruker forskjellige satellitter til å overvåke og måle på jorda. Statistikk - lære hvordan en analyserer og kvalitetssikrer sine egne data Studieveileder: Rune Grønnevik Mail: Telefon: En må ikke ha realfag for å velge geomatikk-bachelor Sjekk ut: geomatikkbransjen.no 11

13 Poenggrense 2014 Institutt for naturforvaltning (INA) Økologi og naturforvaltning Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (30) De fleste som tar dette studiet har interesser innen: Natur og friluftsliv Forurensning og miljø Jakt og fiske Biologi og økologi Bærekraftig forvaltning av natur Kobling mellom naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag Om dyr, og planter i Norge Hvordan naturens økosystemer virker Om arters avhengighet av hverandre og miljøet Hvordan kunnskap innen emner som juss og økonomi er viktig når man skal forvalte natur Hvilke virkemidler mennesker har for best mulig å ivareta naturen og bruke den på riktig måte Hvordan kombinere kunnskap innen naturvitenskap og samfunnsvitenskap for en best mulig naturforvaltning Mye av undervisningen foregår på laboratorium eller ute i felt Man lærer dagsaktuelle forsknings- og prøvetakingsmetoder, slik at man er godt forberedt på noe av det arbeidet som kan vente en naturforvalter Du kan jobbe som assistent i ulike forskningsprosjekter og rådgiver i kommune eller i bedrifter og organisasjoner. Som naturforvalter vil du kunne jobbe med biologiske og økologiske problemstillinger på en konkret og samfunnsnyttig måte. De fleste studerer økologi eller naturforvaltning videre på masternivå for å spesialisere seg videre. Zoologi, virveldyr, vilt- og fiskeforvaltning Botanikk og vegetasjonskartlegging Generell økologi og ferskvannsøkologi Naturforvaltning, vern og forvaltning av norsk natur, tverrfaglig konsekvensutredning Samfunnsøkonomi og ressursøkonomi Forvaltningsrett GIS, statistikk, kjemi og matematikk Studieveileder: Espen Arestøl Mail: Telefon: (sentralbord) 12

14 Institutt for naturforvaltning (INA) Skogfag Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Poenggrense 2014 Alle (15) Skogbruk/ -næring Naturfag Biologi Teknologi Økonomi, bedriftsøkonomi Miljø og naturressursforvaltning (skogbruk = verdens mest bærekraftige næring) Friluftsliv Grunnleggende kunnskaper om skog, natur, miljø / Planlegging av skogbehandling og skogsdrift Å bestyre en skogseiendom Skogbruksleder eller planlegger for skogeiersamvirkene Skogbrukssjef Drive med kjøp og salg av tømmer Organisasjoner innen skogbruket Skogforvalter Studiet er godt grunnlag for å gå videre på masterstudier i skogfag. Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket Skoglig driftsteknikk og logistikk Skogteknologi Økologi Vern og forvaltning av norsk natur Brukerkurs i matematikk Statistikk Generell kjemi Studieveileder: Christina Qvam Heggertveit Mail: Telefon: (sentralbord) Skognæringa sponser alle nye bachelorstudenter med et oppstartsstipend på 7000 kr. 13

15 Institutt for naturforvaltning (INA) Fornybar energi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse 51,0/47,4 (35) Klimaproblematikk Globale miljøspørsmål Energispørsmål Kombinasjonen miljø og teknologi Kombinasjonen natur- og samfunnsfag Om fornybare energisystemer / Om energipolitikk og energimarkeder Grunnleggende økonomi Juss Arealplanlegging GIS/kartfag Energi/miljø Etter bachelorgraden velger mange å ta en master for å spesialisere seg videre. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. Energi, miljø og naturressurser Energipolitikk og energimarkeder Energisystemer og teknologi Fysikk og natur Grunnleggende økologi Innføring i samfunnsøkonomi mikro Juridisk metode og norsk rettssystem Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Miljø- og ressursøkonomi Regulerings- og miljørett i Skogforvaltning Vern og forvaltning av norsk natur Studieveileder: Brage Monsen Mail: Telefon:

16 Institutt for miljøvitenskap (IMV) Ettårig grunnstudium Årsstudium 1 år Generell studiekompetanse 53,0 / 50,8 (30) Dette er for studenter som ikke har realfagskompetanse fra vgs, men som ønsker å få det. / 30 sp realfag, 30 sp samfunnsfag Ex.phil, matte, fysikk/kjemi er obligatorisk Biologifag er realfag Kan velge fritt blant NMBUs emner Kvalifisert til de fleste av NMBUs bachelorprogrammer som krever realfagskompetanse. Tar du matematikk og fysikk vil du være kvalifisert til alle studieprogram, inkludert Sivilingeniør. Hvis opptakskravet til videre studier f.eks er R1+R2 vil det 10 sp emnet som du har tatt i matematikk på NMBU bli brukt som opptakskrav. De øvrige emnene du har bestått eksamen i kan du normalt få godkjent i din bachelorgrad, enten som obligatoriske eller helt valgfrie fag. Garantert plass på et bachelorprogram ved NMBU hvis du har bestått eksamen i 30 sp realfag og 30 sp samfunnsfag. Søke opptak til videre studier ved universiteter og høyskoler med realfagskrav gjennom Samordnet opptak. Ex.phil., matte, fysikk, kjemi, økonomi, ernæring, jus, biologi, språk osv. Studieveileder: Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Telefon:

17 Institutt for plantevitenskap (IPV) Biologi Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 43,3/43,1 (25) For deg som er interessert i naturen/genetikk/dyr/planter. Bør ha likt biologi på vgs, men det er ikke en forutsetning å ha hatt fag i biologi. / Grunnleggende realfagskunnskaper Bredt spekter av biologiemner; zoologi, botanikk, genetikk, mikrobiologi, økologi og andre emner. Mye felt- og labkurs Man velger én spesialisering; «Økologi, evolusjon og biodiversitet» eller «Fysiologi, celle- og molekylærbiologi» Forsker/ labtekniker Ha utredningsansvar før en utbygning: analysere området. Finnes det rødlistearter? Hvordan kan inngrep gjøres så skånsomt mot naturen som mulig Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobbe i miljøvernorganisasjoner Obligatoriske emner: Biologi, cellebiologi, genetikk, mikrobiologi, plantediversitet, plantefysiologi, økologi, zoologi, dyrefysiologi, evolusjonsbiologi, kjemi, matematikk, Ex. Phil., statistikk. Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet: Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet Betingede valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi og andre biologirelaterte emner Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi: Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi Betingede valgfrie emner i planter, dyr eller mikrobiologi Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon:

18 Institutt for miljøvitenskap (IMV) Miljø- og naturressurser Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) 44,6/43,1 (15) For deg som er opptatt av miljøvern, prosesser i jord- og vannsystemer, og bærekraftig bruk av natur og hvordan miljøet påvirkes av menneskeskapte endringer. Du bør ha interesse for realfag som: geologi, kjemi, vann, jord, miljø, miljøgifter, forurensning og natur. Du vil lære om ulike forurensningskilder og spredning (nitrogen, fosfor, erosjon, klimagasser, tungmetaller, radioaktivitet) og hvordan disse påvirker miljøet. Etter grunnfag som fysikk, kjemi, biologi, matematikk, statistikk, geologi, jord og hydrologi velger du profilering mot «jord og miljø», «limnologi og vannressurser», «miljøgifter og økotoksikologi» eller «geologi». Både felt- og labkurs. Lærer å forstå samspillet mellom fysiske, kjemiske, biologiske og geologiske prosesser i jord- og vannsystemer. Se sammenhenger mellom globale og lokale naturressursutnyttelser og miljøutfordringer. Laboratorietekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobb i miljøvernorganisasjoner Innføring i miljø- og naturressurser, Examen Philosophicum, Zoologi, Fysikk og natur, Kjemi, Plantediversitet, Mikrobiologi, Geologi, Jordlære, Hydrologi, Forurensning og miljø, Matematikk, Statistikk, + fordypningsfag innen geologi, jord, vann og miljøgifter. Studieveileder: Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Telefon:

19 (Antall plasser) Institutt for plantevitenskap (IPV) Plantevitenskap Bachelor 3 år Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Du lærer plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling. Du lærer planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap. Både felt- og labkurs Velger én spesialisering Jord og hagebruk som fokuserer på prosessene i jord og planter, hvordan vi gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet til det som er optimalt for vår bruk av planter og planteprodukter. Grøntmiljø fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier. For å gjøre studiet bredere, tilbys bl.a. emner innenfor økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Labtekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Avdelingsleder i samvirkebedrifter eller landbruksorganisasjoner Med en Master kan du bli forsker eller evt. få jobb hos mattilsynet, bioforsk, eller i landbrukssektoren. Obligatoriske emner for begge studieretningene: Innføring i plantevitenskap, Grunnleggende plantefysiologi, Eksamen philosophicum, Matematikk, Generell kjemi, Plantediversitet, Jordlære, Statistikk Obligatorisk for Jord- og hagebruk: Mikrobiologi, Genetikk, Plantefysiologi, Jord som vekstmedium, Produksjonsfysiologi Obligatorisk for Grøntmiljø: Arealplanlegging, Innføring i foretaksøkonomi eller Miljø- og ressursøkonomi, Økologi, Geologi, Juridisk metode og norsk rettsystem, Grøntanleggsforvaltning, Landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, Park- og grøntanleggsteknikk, Zoologi Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon:

20 (Antall plasser) Institutt for plantevitenskap (IPV) Sivilagronom Plantevitenskap Sivilagronom 3+2 år For å bli Sivilagronom tar du alle regulære fag i Bachelor- og Mastergraden i Plantevitenskap. Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Grunnleggende forståelse av plantebiologi og spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter der mat- og planteprodukters betydning for ernæring er sentral. Om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du forstår samfunnsaktuelle utfordringer innen matproduksjon. Eksempelvis hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av miljøvennlige dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat. Spisse kunnskapen innen grøntanlegg og landskapspleie. Da kan du drive med etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg som parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep, betydningen av planter og grøntarealer for menneskers helse og trivsel. Dette gjør deg kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisering innen landbrukssektoren. Med praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre PhD-studier. Innføring i plantevitenskap Grunnleggende plantefysiologi Eksamen philosophicum Matematikk (eller Kalkulus) Generell kjemi Plantediversitet Jordlære Statistikk I tillegg kommer spesialiseringsemner innen studieretningene Jord- og hagebruk, og Grøntmiljø Studieveileder: Ingrid Bugge Mail: Telefon: Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammene i plantevitenskap. 19

5-ÅRIG MASTER INDEKS. ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur

5-ÅRIG MASTER INDEKS. ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur 5-ÅRIG MASTER INDEKS Studietilbud UMB 2013 ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur IMT Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk - kart, satellitter og 3d-modellering Industriell økonomi

Detaljer

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2014

Studietilbud ved NMBU 2014 Studietilbud ved NMBU 2014 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 1 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ørjan Totland (INA) Jarle Tommy Bjerkholt (IMT) Øystein Johnsen (Miljø-IPM) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Side 2 av 58 www.umb.no Fakultet

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

NMBUs FAGLIGE OG STUDIESTRATEGISKE TILPASNING. Samtale med Ole-Jørgen Torp Sigurd Rysstad, januar 2015

NMBUs FAGLIGE OG STUDIESTRATEGISKE TILPASNING. Samtale med Ole-Jørgen Torp Sigurd Rysstad, januar 2015 NMBUs FAGLIGE OG STUDIESTRATEGISKE TILPASNING Samtale med Ole-Jørgen Torp Sigurd Rysstad, januar 2015 Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Disposisjon A. NLH og NVH for

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås Studieguide 2015 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås 67 23 00 00 www.nmbu.no Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS)

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse INNLEDNING Masterstudiet i HMS (MHMS) for realfagsstudenter

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no 150 år 1859-2009 Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-KJEMIL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:50 Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer