Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK"

Transkript

1 Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/

2 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske realfag, stilles det krav til at studenten har 180 sp og innehar 1) Felles, obligatoriske krav, 2) breddekrav og 3) Fordypningskrav. De ulike kravene er spesifisert på de neste sidene: 1) Felles, obligatorisk krav: Alle studenter skal ha ex.phil (PHI100), et innføringsemne (IMRT100), grunnleggende statistikk (STAT100) og grunnleggende matematikk (MATH111). 2) Breddekrav: I tillegg skal alle studenter også ha et godt fundament i realfag utenom studieretningen. Dette breddekravet er spesifisert for hver studieretning: FYSIKK: Emnegruppe i matematikk, ett emne i informatikk (grunnleggende programmering) og ett valgfritt emne i biologi, geologi eller kjemi MATEMATIKK/STATISTIKK; Ett emne i informatikk (grunnleggende programmering) og to ulike emner innen fysikk, kjemi, biologi eller geologi INFORMATIKK: Ett emne i fysikk, ett emne i biologi og ett valgfritt emne i geologi eller kjemi For studenter som skal ha to emnegrupper/ undervisningskompetansegrupper frafalles breddekravet spesifisert for studieretningen. Dette gjelder ikke for fysikk. 3) Fordypningskrav: For å få bachelorgraden må studenten ha en fordypning på minimum 80 studiepoeng innen det fagområdet hun spesialiserer seg i. Fordypningene er spesifisert på de neste sidene. I løpet av ditt studium vil du få en eller flere emnegrupper. Emnegruppen dokumenterer at du har undervisningskompetanse i det gjeldende faget. Ta kontakt dersom du lurer på noe i forbindelse med studiet ditt. Studieveileder Bjørn Aasestad E-post: Telefon: Kontor: TF246 Internett:

3 Emnegrupper og fordypningsgrupper: Emnegruppe i matematikk: MATH111 Kalkulus 1 10 Høstparallell MATH112 Kalkulus 2 10 Vårparallell MATH130 Lineær algebra 10 Vårparallell MATH140 Differensialligninger 10 Høstparallell MATH270 Kompleks analyse og 10 Vårparallell transformasjonsmetoder STAT100 Statistikk 10 Høstp. eller vårp. Studenter uten 2MY/MXMZ og 3MY/MX/MZ fra videregående skole, tar MATH100 før de starter på emnegruppen i matematikk. Fordypning i matematikk: Fordypningsgruppen består av 20 sp som velges fra følgende emner: MATH250 Partielle diff.likninger og modeller 10 Vårparallell MATH260 Numerisk lineær algebra 10 Høstparallell MATH290 Reell analyse 15 Høstparallell Vi anbefaler spesielt studenter som skal bli lærere til å ta emnet MATH290 som valgfritt emne. Emnegruppe i fysikk: FYS110 Statikk 5 Januarblokk FYS112 Mekanikk og termofysikk 10 Vårparallell FYS113 Bølger Optikk Relativitetsteori 5 Juniblokk FYS130 Elektronikk 10 Høstparallell FYS135 Elektromagnetisme 10 Høstparallell FYS145 Kvantefysikk og relativitetsteori 10 Vårparallell FYS150 Måleteknikk 5 Januarblokk FYS155 Lab. Kurs i fysikk 5 Høstparallell Studenter uten 2FY/ 3FY fra videregående skole, tar FYS100 før de starter på fordypningen i fysikk Fordypning i fysikk: Fordypningsgruppen består av 20 sp som velges fra FYS-emner på 200-nivå:

4 Emnegruppe i informatikk: INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 Høstparallell INF110 Programmering I 10 Vårparallell INF130 Prinsipper i databaser 10 Høstparallell INF210 Programmering II 10 Vårparallell, år m part INF220 Algoritmer og datastrukturer 10 Vårparallell, år m odd FYS130 Elektronikk 10 Høstparallell I tillegg velger studenten 10 sp. av følgende emner: INF240 Signalbehandling 10 Høstparallell MATH260 Numerisk lineær algebra 10 Høstparallell Emnet INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling, er forutsatt forkunnskap for emnegruppen Fordypning i informatikk: Fordypningsgruppen består av 20 sp som velges fra følgende emner: INF240 Signalbehandling 10 Høstparallell INF250 Bildeanalyse 10 Vårparallell MATH260 Numerisk lineær algebra 10 Høstparallell Eller emnene: GMGI100 Geografiske informasjonssystemer - 10 Høstparallell grunnemne GMGI300 Geografiske databastesystemer 10 Høstparallell, år m od Eller emnene: TEL230 Reguleringsteknikk 10 Høstparallell TEL220 Måling og styring med datamaskiner 10 Vårparallell Fordypning i statistikk (80 sp): MATH111 Kalkulus 1 10 Høstparallell MATH130 Lineær algebra 10 Vårparallell STAT100 Statistikk 10 Høstp. eller vårp. STAT250 Matematisk statistikk 5 Januarblokk MATH112 Kalkulus 2 10 Vårparallell STAT200 Regresjon 5 Høstparallell STAT210 Forsøksplanlegging og 10 Vårparallell variansanalyse INF110 Innføring i programmering 10 Vårparallell I tillegg velger studenten ett av emnene: INF130 Prinsipper i databaser 10 Høstparallell INF210 Programmering II 10 Vårparallell MATH140 Differentialligninger 10 Høstparallell MATH260 Numerisk lineær algebra 10 Høstparallell

5 Emnegruppe i biologi: BOT100 Plantediversitet 5 Vårparallell + junibl. ZOOL100 Zoologi grunnkurs 5 Høstparallell + junibl. ECOL100 Grunnleggende økologi 5 Vårparallell BIO100 Cellebiologi 5 Høstparallell BIO120 Genetikk, introduksjonskurs 5 Vårparallell BIO130 Mikrobiologi, introduksjonskurs 5 Høstparallell BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 Høstparallell HFX201 Dyrefysiologi 10 Vårparallell I tillegg velger studenten 15 sp. biologiske emner på 100- og 200- nivå. Minst 10 av disse skal velges blant: BIO210 Molekylærbiologi 10 Høstparallell BIO220 Eukaryot genetikk 5 Høstparallell GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Høstparallell Emnegruppe i kjemi: KJM100 Generell kjemi 10 Vårparallell KJM110 Organisk kjemi 10 Høstparallell KJB200 Biokjemi 10 Vårparallell KJM120 Uorganisk kjemi 10 Vårparallell KJM130 Fysikalsk kjemi 10 Vårparallell KJM240 Analytisk kjemi 10 Høstparallell Emnegruppe i geofag: GEO100 Geologi 10 Høstparallell GEO210 Kvartærgeologi 10 Vårparallell GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs 5 Juni + augustblokk FYS160* Lokal- og mikrometeorologi 5 Augustblokk FYS161* Meteorologi og klima 5 Augustblokk GMGI100 Geografiske informasjonsystemer 10 Høstparallell GMBB100 Innføring i kartfaglig bildebruk 5 Vårparallell GEF1600** eller VANN200 Fysisk oseanografi (ved UiO) Hydrologi 10 Vårparallell * Emnene gis alternerende annethvert år. Forutsetter FYS100 eller 2FY. **En emnegruppe i geofag bør omfatte oseanografi, og GEF1600 ved UiO anbefales derfor. Men siden faget ikke tilbys ved UMB, vil en inntil videre få en godkjent emnegruppe ved å ta VANN200 istedenfor.

6 Emnegruppe i naturfag: BIOLOGI: BIO100 Cellebiologi 5 Høstparallell BIO120 Genetikk 5 Vårpasrallell ZOOL100 Zoologi 5 Høstparallell + junibl. BOT100 Plantediversitet 5 Vårparallell + junibl. BOT130 Grunnleggende plantefysiologi 5 Høstparallell ECOL100 Grunnleggende økologi 5 Vårparallell KJEMI: KJM100 Generell kjemi 10 Vårparallell KJM120 Uorganisk kjemi 10 Vårparallell KJM110 Organisk kjmei I 10 Augustbl. + høstp. FYSIKK: For studenter med bakgrunn i fysikk og matematikk: FYS112 Mekanikk og termofysikk 10 Vårparallell FYS113 Bølger Optikk Relativitetsteori 5 Juniblokk Gravitasjon FYS155 Lab.kurs i fysikk 5 Vårparallell og et av emnene: FYS130 Elektronikk 10 Høstparallell FYS135 Elektromagnetisme 10 Høstparallell For studenter uten bakgrunn i fysikk: FYS100 1 Fysikk og natur 10 Vårparallell FYS130 2 Elektronikk 10 Høstparallell FYS150 3 Måleteknikk 5 Januarblokk FYS161 4 Meteorologi og klima 5 Augustblokk 5 1 Forutsatte forkunnskaper: MATH100 2 Forutsatte forkunnskaper: FYS100/2FY, MATH111 3 Forutsatte forkunnskaper: FYS100, MATH100, INF100 4 Forutsatte forkunnskpaer: FYS100/2FY 5 Går annethvert år

7 STUDIEPLAN FOR MATEMATISKE REALFAG Fysikk Uthevet = Fordyp. = Obligatorisk og inngår i 80 stp fordypning. Når studenten kan velge mellom flere obligatoriske emner, er dette markert med Fordyp.. Lista under angir hva valgfriheten består i.. Valg: Studentene velger minst ett emne innen kjemi, biologi eller geologi. Aktuelle emner vil være KJM100, BOT100, ECOL100, GEO100, BIO100, BIO120, BIO130, ZOOL100. Breddekravet over bortfaller for studenter som skal ha to emnegrupper/ undervisningskompetansegrupper. MATH270 kan flyttes til mastergraden. For studenter som skal avslutte utdanningen etter bachelorgraden er oppnådd, anbefales en 15 sp bacheloroppgave innenfor fagområdet. År Semester 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp Vår FYS145 FYS145 Fordyp. Fordyp. INF110 INF110 Høst STAT100 STAT100 Fordyp. Fordyp. August-blokk Vår MATH130 MATH130 MATH270 MATH270 FYS150 Høst FYS130 FYS130 FYS135 FYS135 MATH140 MATH140 August-blokk FYS113 Vår FYS112 FYS112 FYS155 MATH112 MATH112 FYS110 Høst PHI100 PHI100 MATH111 MATH111 IMRT100 1 INF100 August-blokk IMRT Kurset er på totalt 5sp, men er markert i 2 ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

8 STUDIEPLAN FOR MATEMATISKE REALFAG Informatikk Uthevet = Fordyp. = Obligatorisk og inngår i 80 stp fordypning. Når studenten kan velge mellom flere obligatoriske emner, er dette markert med Fordyp.. Lista under angir hva valgfriheten består i. Valg: Studentene velger minimum 30 sp. av følgende fordypningsemner: INF240, INF250, MATH260, TEL220, TEL230, GMGI100, GMGI300 etter de føringer som ligger i emne- og fordypningsgruppen. Studentene velger ett emne innen fysikk, ett emne i biologi og ett emne i kjemi eller geologi. Aktuelle emner vil være FYS100, BOT100, ECOL100, KJM100, GEO100, BIO100, BIO120, BIO130, ZOOL100. Breddekravet over bortfaller for studenter som skal ha to emnegrupper/ undervisningskompetansegrupper. For studenter som skal avslutte utdanningen etter bachelorgraden er oppnådd, anbefales en 15 sp bacheloroppgave innenfor fagområdet. År Semester 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp Vår INF210/220 INF210/220 Fordyp. Fordyp. Høst INF240/ MATH260 INF240/ MATH260 FYS130 FYS130 August-bl. Vår Fordyp. Fordyp. INF210/220 INF210/220 Høst STAT100 STAT100 INF130 INF130 August-bl. Vår MATH112 MATH112 MATH130 MATH130 INF110 INF110 Høst MATH111 MATH111 PHI100 PHI100 IMRT100 1 INF100 August-bl. IMRT Kurset er på totalt 5sp, men er markert i 2 ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

9 STUDIEPLAN FOR MATEMATISKE REALFAG Matematikk Uthevet = Fordyp. = Obligatorisk og inngår i 80 stp fordypning. Når studenten kan velge mellom flere obligatoriske emner, er dette markert med Fordyp.. Lista under angir hva valgfriheten består i. Valg: Studentene velger minst 20 sp fra emnene MATH250, MATH260 eller MATH290. Studentene velger to emner innen fysikk, kjemi, biologi eller geologiaktuelle emner vil være FYS100, KJM100, BOT100, ECOL100, GEO100, BIO100, BIO120, BIO130, ZOOL100. Breddekravet over bortfaller for studenter som skal ha to emnegrupper/ undervisningskompetansegrupper. For studenter som skal avslutte utdanningen etter bachelorgraden er oppnådd, anbefales en 15 sp bacheloroppgave innenfor fagområdet. År Semester 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp Vår Fordyp. Fordyp. Høst Fordyp. Fordyp. August-blokk Vår MATH270 MATH270 STAT100 STAT100 Høst MATH140 MATH140 August-blokk Vår MATH112 MATH112 MATH130 MATH130 Høst MATH111 MATH111 PHI100 PHI100 IMRT100 1 INF100 August-blokk IMRT Kurset er på totalt 5sp, men er markert i 2 ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

10 STUDIEPLAN FOR MATEMATISKE REALFAG Statistikk Uthevet = Fordyp. = Obligatorisk og inngår i 80 stp fordypning. Når studenten kan velge mellom flere obligatoriske emner, er dette markert med Fordyp.. Lista under angir hva valgfriheten består i. Valg: Studenten må velge minst ett av emnene: INF130, INF210, MATH140, MATH260 Studentene velger to emner innen fysikk, kjemi, biologi eller geologi (breddekravet). Aktuelle emner vil være FYS100, KJM100, BOT100, ECOL100, GEO100, BIO100, BIO120, BIO130, ZOOL100 For studenter som skal avslutte utdanningen etter bachelorgraden er oppnådd, anbefales en 15 sp bacheloroppgave innenfor fagområdet. År Semester 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp Vår Fordyp. Fordyp. Høst August-blokk Vår STAT210 STAT210 INF110 INF110 STAT200 Høst MATH140 MATH140 August-blokk STAT250 Vår MATH112 MATH112 STAT100 STAT100 MATH130 MATH130 Høst MATH111 MATH111 PHI100 PHI100 IMRT100 1 INF100 August-blokk IMRT Kurset er på totalt 5sp, men er markert i 2 ruter for å synliggjøre hvilke perioder emnet går over

11 MASTERPROGRAMMER I NATURVITENSKAPELIGE FAG VED UMB Utfra hvilken bakgrunn du har fra ditt bachelorstudium kan du søke på mange forskjellige masterprogrammer her ved UMB: Fordypning: Fører til master i: Fysikk Fysikk Høyere årstrinn: Master i Teknologi - Miljøfysikk Informatikk Bioinformatikk Høyere årstrinn: Master i Teknologi Anvendt informatikk og miljømodellering Matematikk Anvendt matematikk og statistikk Høyere årstrinn: Master i Teknologi Anvendt informatikk og miljømodellering Statistikk Anvendt matematikk og statistikk Alle linjene Praktisk-pedagogisk utdanning Noen masterprogrammer krever spesielle fagkombinasjoner for opptak utover det som er obligatorisk for din fordypning i matematiske realfag. For nærmere informasjon om øvrige masterprogrammer anbefaler vi deg å ta kontakt med studieveileder på det respektive masterprogrammet. Kontaktinformasjon til studieveilederne finner du på

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN)

Studiehåndbok. Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) Studiehåndbok Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (M-LUN) 007/008 0.09.007 Lektorutdanning i naturvitenskaplige fag Lektorutdanningen i naturvitenskapelige fag innholder: Felles obligatoriske fag:

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag NMBU Studiehåndbok Lektorutdanning i realfag NMBU 2016/2017 Lektorutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL)

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2018 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng, hvorav 110 studiepoeng

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM Fotoarkiv NMBU side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED IKBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 2 - retning biokjemi 2 - retning bioinformatikk 3 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 4 Bachelor Kjemi

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER I MATVITENSKAP KBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER I MATVITENSKAP KBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER I MATVITENSKAP Institutt for KBM Bachelor Matvitenskap og ernæring

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 3 - retning biokjemi 4 - retning bioinformatikk 5 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 6 Bachelor Kjemi

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 2016 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/2016_PVstudieplan

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM

EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM EKSEMPELPLANER BACHELOR- OG MASTERSTUDIER VED KBM side Bachelor Bioteknologi - retning molekylærbiologi 3 - retning biokjemi 4 - retning bioinformatikk 5 - anbefalte valgfag, B-BIOTEK 6 Bachelor Kjemi

Detaljer

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09

Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 2 UMB 2008/09 Studiehåndbk Lektrutdanning i naturvitenskapelige fag 008/009 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i naturvitenskaplige fag - LUN LUN-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Urbant landbruk Grøntmiljø Opptak 2018 Studieplan for bachelor i Plantevitenskap(B-PV).

Detaljer

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 2013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Forslag som endelig vedtas i Undervisningsutvalget høsten 013 Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/2014_1/Sivilagronom

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL)

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2019 Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp). 65 stp er obligatoriske for alle, andre studiepoeng

Detaljer

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015

Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 201 Y:/Vetbio/IPV/Administrasjon/Undervisning/2014/Studieplaner/201_16/Sivilagronom

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) OPPTAK 2014 Y:_/_/Undervisning/\Studieplaner\ BIOL2014_2015`MSc-BIOL/M_BIOL juli 2014 Master Biologi

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Master i Biologi (M-BIOL) Opptak Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Biologi (M-BIOL) Opptak 2017 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2017_18 B-BIOL Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (stp).

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Kombinasjonsplaner, bachelor 5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Beskrivelse BSC

Detaljer

Master. Biologi (BIOL)

Master. Biologi (BIOL) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Master i Biologi (BIOL) H:studieplaner/2009_2010/MasterBiologi Master Biologi (M-BIOL) Mastergraden er på 120 studiepoeng (sp). 70 sp er obligatoriske for alle,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2016 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter.

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor og master i Plantevitenskap - Sivilagronom planter 2017 Bachelor i Plantevitenskap (B-PV), del av sivilagronom planter. Studieretninger:

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER KJEMI MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI «COMPUTATIONAL SCIENCE» studieretning «CHEMISTRY» OVERGANGSORDNING OPPTAK TIL MASTERPROGRAM For

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Universitetet fr miljø- g bivitenskap Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til FYSIKK FYS-MEK1110 FYS2130 FYS2140 FYS2150 FYS2160 20 sp realfag* på 2000/3000-nivå - Biologisk og medisinsk fysikk -Fysikkdidaktikk -Kjerne- og partikkelfysikk -Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

Detaljer

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp

Opptakskrav master. Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Opptakskrav Program Studieretning Metode Basis Avansert Diverse IBV 40 sp 40 sp 40 sp Biovitenskap 40 sp matematikk,, statistikk, fysikk eller kjemi 40 sp svarende til: BIOS1110 BIOS1120 BIOS1140 BIOS1150

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplaner 2009/2010

Studieplaner 2009/2010 1 Sist oppdatert: 1..9 Master i Eiendomsfag (-årig) Studieplaner 29/21 Under presenteres nye studieplaner for alle klasser/årstrinn ved studieprogrammet Eiendomsfag. Planene viser obligatoriske emner for

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2019

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2019 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2019 Studieretninger: Planteproduksjonsystemer Plantebioteknologi Plantevern Grøntmiljø Masteren er på 120 studiepoeng

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk,, biologi og medisin. Programmet er

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi Programnavn: Vertsinstitutt: Navn

Detaljer

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017

Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Master i Plantevitenskap (M-PV) 2017 Studieretninger: Planteproduksjonsystemer Plantebioteknologi Plantevern Grøntmiljø Y:\Vetbio\IPV\Administrasjon\Undervisning\2014\Studieplaner\2017_18

Detaljer

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG SIDE 205 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14.1 GENERELT Læreryrket er et spennende alternativ for de som ønsker å kombinere sin

Detaljer

10. EKSAMENSDAGER 2001/02

10. EKSAMENSDAGER 2001/02 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 SIDE 311 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 H -01 V-02 AKVAKULTUR MNK AK 101 Vannkjemi/oseanografi (emnet er utgått) 17.12 05.06 MNK AK 104 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur

Detaljer

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer)

Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Versjon 05.08.2008 Studieprogram for By- og regionplanlegging (arealplanlegging) (det tas forbehold om endringer) Studieplaner 2008/09 Fra og med høsten 2008 er navnet på programmet i Arealplanlegging

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I

3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I 3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I SIDE 127 3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I Ved NTNU er det to mastergradsprogrammer i realfag innen bioteknologi, en femårig og ett toårig. Dette kapitlet omhandler begge. I tillegg

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal

Lektorutdanning i realfag LUR Hans Erik Lefdal Lektorutdanning i realfag LUR 2011 Hans Erik Lefdal Vår overordnet visjon er lærerutdanning for bærekraftig utvikling 2 Seksjon for læring og lærerutdanning UMB har ca 200 lærerstudenter, 120 PPU studenter

Detaljer

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Studieplan: DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Navn Bokmål: Nynorsk: Engelsk: Dataanalyse og sensorteknologi - master (5-årig), sivilingeniør Dataanalyse og sensorteknologi

Detaljer

Oppdatering InterAct. Knut Mørken. STUA-møte 18. november 2015

Oppdatering InterAct. Knut Mørken. STUA-møte 18. november 2015 Oppdatering InterAct Knut Mørken STUA-møte 18. november 2015 Grunntanke Innsatsfaktorer Læringsmiljø Lykkes faglig og profesjonelt Helheten definerer detaljene Helheten må defineres Helheten må implementeres

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:14 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG SIDE 225 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14.1 GENERELT Læreryrket er et spennende alternativ for de som ønsker å kombinere sin

Detaljer

2.3 BACHELORGRADSPROGRAM I FYSIKK

2.3 BACHELORGRADSPROGRAM I FYSIKK SIDE 43 2.3.1 INNLEDNING Faget fysikk Fysikk kommer fra det greske ordet "fysis" som betyr natur. Fysikk var derfor fra begynnelsen av studier i generell naturlære. Etter hvert har faget blitt mer spesialisert,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU, NYNORSK, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:07 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heiltid/deltid:

Detaljer

Department of Mathematics University of Oslo

Department of Mathematics University of Oslo Department of Mathematics University of Oslo Masterprogram i matematikk (20 studieplasser) Opptakskrav for studieretning "Matematikk" MAT1100 Kalkulus MAT2200 - Grupper, ringer og kropper MAT2400 - Reell

Detaljer

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM

3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- KJEMI MASTERPROGRAM 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- SIDE 165 3.5 MILJØTOKSIKOLOGI OG FORURENSNINGS- 3.5.1 INNLEDNING Ulike former for forurensning representerer store problemer i vårt samfunn, både lokalt og globalt.

Detaljer

2.2 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOLOGI

2.2 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOLOGI SIDE 31 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval. Studiet tar for seg de systemene som organismene danner, og prosessene

Detaljer

Institutt for kjemi. Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet sin aktivitet er spredt på 3 ulike bygg. Realfagsbygget C-fløya

Institutt for kjemi. Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet sin aktivitet er spredt på 3 ulike bygg. Realfagsbygget C-fløya kjemi kjemi Fakultet for naturvitenskap og teknologi fysikk og teknologi informatikk ingeniørvitenskap og sikkerhet kjemi matematikk og statistikk geologi Instituttet sin aktivitet er spredt på 3 ulike

Detaljer

2.6 BACHELORGRADSPROGRAM I KJEMI

2.6 BACHELORGRADSPROGRAM I KJEMI SIDE 71 2.6.1 INNLEDNING Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern og alle andre naturfag baserer seg på grunnleggende kunnskap

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer