Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for miljøvitenskap og teknologi"

Transkript

1 Side 1 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ørjan Totland (INA) Jarle Tommy Bjerkholt (IMT) Øystein Johnsen (Miljø-IPM)

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Side 2 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Dagens fagområder INA: økologi, økofysiologi, zoologi, botanikk, naturforvaltning, skogfag (hele verdikjeden), naturresurser, fornybar energi, naturbasert reiseliv, naturvern, økosystemtjenester Miljø-IPM: miljøkjemi, hydrologi, limnologi, jord, biogeokjemi, geologi, Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) Side 3 av 58 IMT: Byggeteknikk og arkitektur, Geomatikk: kart satellitter og 3D modellering, Industriell økonomi, Maskin, prosess og produktutvikling, Miljøfysikk og fornybar energi, Vann- og miljøteknikk, Matematikk, Informatikk, Lærerutdanning realfag (pedagogikk, didaktikk).

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Fornybar energi - Vind - Vann - Bio - Marked - Politikk Miljøendringer - Klima - Forurensing - Nye arter - Arealbruk - Resursbruk - Stråling Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 4 av 58 Økosystemtjenester - Matproduksjon - Skogproduksjon - Karbonfangst - Biodiversitet - Rekreasjon Teknologiske løsninger: - Vann: flom, drenering, vanning, rensing - Infrastruktur: bygninger, transport - Miljøfysikk - Landbruksteknologi - Kretsløpanalyser (LCA) - Geomatikk, GIS, 3D-modellering, kart

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Strategiske fellessatsinger Klimaendringer: virkninger, tiltak og tilpasning Fornybar energi Forurensing Dynamikk i naturmiljøet Samarbeid på tvers av fakultetene Side 5 av 58 Bruk og vern av naturresurser (f. eks. skog- og landbruk) Mat Bioenergi Mikroskopilaboratorium; image senter; Campus Ås Bioinformatikk, genomics, proteomics, metabolomics Lærerutdanning realfag, naturbruk, andre?

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (FMT) Mange sterke og faglig relevante faggrupper, men stor faglig bredde: ikke alt er miljø eller teknologi Et nytt sentralt institutt (miljø-ipm) skal innpasses Instituttene under FMT har like mange kontaktflater med andre institutter på NMBU som med hverandre Store forskjeller i studentsøkning Forskjeller i vitenskapelig produksjon Side 6 av 58 Miljø er sentralt i samfunnsoppdraget og strategien. Teknologi er ikke direkte nevnt, men er en forutsetning for å løse de store utfordringene inne miljø og bærekraftig utvikling

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Antall ansatte Side 7 av 58 Miljø-IPM INA IMT Fast vit Tekn./adm Post doc/forsker PhD CERAD vil gi ca 10 nye ansatte på Miljø-IPM

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FMT i NMBU Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Utdanning av kandidater i miljø-og biovitenskapene, Side 8 av 58 veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner. Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende.

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP NMBU Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Nye samarbeidsformer Tverrfaglige temaer må organiseres på tvers av fakultetene (f. eks mat, skog- og landbruk, bioenergi) Stillinger kan være delt mellom institutter innad i fakultetet; dele på fagadministrative spesialister Side 9 av 58 Samarbeid og rolleavklaring med instituttsektoren, særlig på Campus Ås (PhD, II-ere, felles infrastruktur, delte stillinger)

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Nye fakulteter Hva må vi unngå? Silo: redusert samarbeid på tvers av fakulteter Samarbeid på tvers- en av styrkene ved dagens UMB Intensivert negativ konkurranse om midler internt på fakultet Maktkonsentrasjon på fakultetsnivå; fjernt fra produksjonsenhetene: økt unødvendig resursbruk, vingeklippede institutter, økt byråkrati Hva kan fakultetene bidra med Markedsføring i brei forstand: kommunikasjon, informasjon, synliggjøring, representasjon, posisjonering Koordinerende rolle: forskning og utdanning Side 10 av 58

11 Side 11 av 58

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Side 12 av 58 Ragnar Øygard, Handelshøyskolen ved UMB Eva Falleth, Institutt for landskapsplanlegging Poul Wisborg, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Handelshøyskolen ved UMB Bedriftsøkonomi (1866) Samfunnsøkonomi (1897) Side 13 av 58 Organisasjon og ledelse (1970) Filosofi, vitenskapsteori og etikk, Ex Phil (1992) Entreprenørskap og innovasjon (2005)

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Institutt for landskapsplanlegging Eiendomsfag (1897) Landskapsarkitektur (1919) Side 14 av 58 By-og regionplanlegging (1965) Folkehelse (2005)

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Noragric: Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Internasjonalt samarbeid (1986) Tverrfaglig forskning og utdanning: Miljø, natur og forvaltning Landbruk og klima Konflikt og menneskelig sikkerhet Makt og rettigheter Side 15 av 58

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Tre unike institutter i et nytt fakultet Side 16 av 58 Samfunnsvitenskap, humaniora og profesjonsfag Samfunnsperspektiv på natur, areal, hav, miljø og mat Representerer de historiske røtter til NMBU Mye samarbeid med alle institutter på dagens UMB

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Fakta om fakultetet ( Årsverk (2012) Studenter (2012) Handelshøyskolen Noragric Side 17 av 58 Antall (2011) publiseringer Landskapsplanlegging Fakultetet NMBU Fakultet i % av NMBU 12 % 37 % 19%

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Samarbeidsflater i det nye fakultet Miljøverdier og miljøtjenester Landskapsplanlegging Side 18 av 58 Landskap, areal og eiendom Center for Land Tenure Studies Handelshøyskolen Globalisering, utvikling og fattigdom Noragric

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Felles fagtemaer Areal, hav og landskap Miljø og klima Eiendom og økonomi Side 19 av 58 Samfunn og utvikling Forvaltningspakken Samfunnsvitenskapelig metode og teori

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Hva er vi nasjonalt unike på? Areal- og ressursforvaltning og planlegging Eiendomsforhold REDD Side 20 av 58 Verdens matvaresituasjon Landskapsarkitektur

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Samarbeidsformer Forskning Forskningsprosjekter Forskningsgrupper Undervisning Programråd Samarbeid om emner/felles emner Side 21 av 58 Forskerskolen Felles emner og samarbeid om andre emner

22 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Innovasjon er samfunn i endring Side 22 av 58 Hva kan fakultetet bidra til på NMBU? Bidra til å skjønne og løse verdens kriser Se gjennom andre faglige briller enn miljø- og biovitenskap Fra forskning til handling Vitenskapsfilosofi Totalpakke innen miljø, mat og naturressurser

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Miljø og teknologi Samarbeid mellom fakulteter NMBU Samfunnsvitenskap Side 23 av 58 Veterinær- og biovitenskap Naturessurser Areal vann Energi- miljø- klima Industriell økonomi Reiseliv Landskap Mat Husdyr Landskap Folkehelse

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Hva forventer vi av NMBU? NMBU 360 o Sentral og likeverdig rolle med andre fakulteter Medspiller i en dynamisk institusjon Samsvar mellom faglig aktivitet og ressurser Bidra til en bedre verden lokalt og globalt Rettferdighet, innovasjon og bærekraftig utvikling Side 24 av 58

25 Side 25 av 58

26 Side 26 av 58 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Torstein Steine og Per Einar Granum

27 Side 27 av 58 Innst. S.nr 176 ( ) fra KUF-komiteen står: «Regjeringen har i sin vurdering hatt syn for hva slags faglige synergieffekter som kan oppnås. Regjeringen legger med forslaget om samorganisering med UMB vekt på å kunne styrke strategisk grunnforskning og anvendt forskning på produksjonsdyr. I tillegg får man mulighet til å foreta en helhetsbetraktning av matvaresikkerhet og mattrygghet i hele matkjeden fra produsent til forbruker. Lokalisering til Ås vil videre styrke mulighetene for mer forebyggende innsats innenfor dyrehelse. Forslaget vil også legge til rette for en god håndtering av problemstillinger knyttet til smitte»

28 Side 28 av 58

29 Side 29 av 58 Status for fakultetet (ansatte og studenter) Det største på NMBU i tal tilsette Det største i forskning Ikkje det største i tal studentar

30 Side 30 av 58 Fagområder og forskning

31 Fagområder på fakultetet Side 31 av 58 UMB - delen: Mikrobiologi Planter Husdyr (inkl akvakultur Landbruk (husdyr og agronomi) Ernæring, folk og dyr God mat Kvalitet Smak Sunn Trygg Bioteknologi/biokjemi Kjemi Bioinformatikk/biostatistikk Effektivitet i verdikjeda mat Redusert svinn Genetikk NVH delen: Klinisk arbeid (inkl akvakultur) Eksperimentell biomedisin (modelldyr) Dyrehelse Dyrevelferd Reproduksjon Zoonoser Trygg mat (forebyggende helsearbeid) Hygienisk kvalitet Basalfag Mikrobiologi (virus, bakterier, parasitter) Immunologi (vaksine) Toksikologi Anatomi/patologi Genetikk Ernæring Biokjemi/cellebiologi/fysiologi Epidemiologi

32 Side 32 av 58 Fakultetets viktigste område: Husdyr IHA Planter IP MAT Dyrehelse NVH Zoonoser NVH MAT IKBM Trygg mat NVH (Dette er en svært forenklet framstilling. Det ligger mye detaljkunnskap på områder som har stor betydning for det samla resultatet, og som er viktige selvstendige forskningsfelt, men som ikke er synlig på denne figuren. Eksempler: genetikk, biokjemi, bioinformatikk osv. )

33 Side 33 av 58 Det er også store muligheter for synergi på andre basale fagområder Avansert utstyr Større miljø (tverrfaglighet, kompetanse, innkjøp.) Oppbygging av forskningssentere (Fra APC til CERAD og nye) Genetikk (her har vi forskjellig kompetanse) Utvikle basalfag av type proteinkjemi, cellebiologi og bio-informatikk Akvakultur og fiskehelse

34 Undervisning Side 34 av 58

35 Side 35 av 58 Studieprogram ved UMB-delen IKBM: Bachelorstudier Bachelor i Kjemi Bachelor i Bioteknologi Bachelor i Matvitenskap og ernæring 2-årige Masterstudier Master i Kjemi Master i Mikrobiologi Master i Bioteknologi Master i Matvitenskap Master i Matvitenskap - Mat og Helse Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk 5-årige Masterstudier Master i Teknologi (siv. ing.) - Kjemi og bioteknologi IHA: Bachelorstudier - Husdyrvitenskap - Hestefag Master - Husdyrvitenskap (sivilagronom husdyr) Engelsk master - Aquaculture - Animal Breeding and Genetics (Erasmus Mundus) - Feed Manufacturing Technology IP: - Bachelorstudier Biologi Plantevitenskap Masterstudier Biologi Plantevitenskap (norsk og engelsk)(sivilagronom planter) Radioecology (engelsk) Agroecology (engelsk)

36 Side 36 av 58 Eksisterende undervisningssamarbeid som kan utvikles Produksjonsdyr medisin (IHA og ProdMed har samarbeidet lenge) Veterinær samfunnsmedisin (forebyggende helsearbeid blir styrket: Foring, byggetekniske løsninger) Veterinær epidemiologi og økonomi (nye roller for veterinærer) Sykdomsgenetikk (produksjonsdyr, hest og familiedyr) Mattrygghet koblet til besettingshelse Mattrygghet generelt (mikrobiologi, toksikolog, allergier) Akvakultur/fiskehelse

37 Side 37 av 58 Selv om NVHs basalfag er skreddersydd for udannelse av veterinærer og dyrepleiere er det mange muligheter for samarbeide i undervisning Undervisning av hverandres studenter (gjøres allerede i dag) Forskningsoppgaver for BSc- og MSc-studenter Sterkere samarbeid på oppgaver for PhD studenter (kurs) Pedagogsk utdannelse av vitenskaplige nyansatte Utvikle nye felles studietilbud (Master akvakultur/fiskehelse bachelor/master dyrepleie) Felles kurs/emner: Genetikk, kommunikasjon, økonomi, ledelse

38 Side 38 av 58 Kjennetegn for fakultetet Stort mangfold av fagområder innen biovitenskap Dekker hele verdikjeden mat, derfor kan mat brukes som et samlebegrep, men det er ikke dekkende for totalaktiviteten til fakultetet Avansert forskning på områder i ytterkant av denne verdikjeden og på grunnleggende deler i verdikjeden. Viktige områder i tillegg til mat: bioenergi, sports- og familiedyr, biostatitikk/-informatikk og molekylær biologi av mer generell art. Stort nasjonalt og internasjonalt nettverk

39 TAKK Side 39 av 58

40 Side 40 av 58

41 Side 41 av 58 Presentasjon av NVHs og UMBs studieprogrammer fordelt på de nye fakultetene Ann Kristin Egeli og Ole-Jørgen Torp

42 UTVIKLINGEN I SØKNING OG STUDENTTALL Side 42 av UMB NVH NMBU UMB NVH NMBU UMB NVH NMBU Studenter Primærsøkere Nye studenter (ramme)

43 Side 43 av 58 ÅS - ET CAMPUS I VEKST Studentmassen på Ås er i sterk vekst. I 2000 var det 2150 studenter 2012 er det 4500 studenter. I 2018 vil det være 6000 studenter på Ås 2018: Nye bygg ferdig og økt kapasitet på dyrepleier og veterinærutdanning. Store muligheter for spennende nye utdanninger Veldig god søkning til NVHs studieprogram og økende interesse for UMBs programmer fra studiesøkende ungdom. Flere nye studieprogrammer er etablert med utgangspunkt i eksisterende fagkompetanse Universitetsstyret ved UMB har økt opptaksrammene og UMB har fått tildelt 545 nye studieplasser fra KD

44 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 25 studieprogram 1400 studenter totalt 450 nye studenter hvert år Side 44 av 58

45 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE -NVH Studieprogram Dyrepleierstudiet (2 år) Veterinærstudiet (5 ½ år) Side 45 av 58 NVH har fire institutter: Institutt for Basalfag og Akvamedisin Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi Institutt for Produksjonsdyrmedisin Institutt for Sports- og Familiedyrmedisin

46 Side 46 av 58 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE -NVH Primærsøkere Studenter Ramme Kandidater Studiepoeng per student 51,5 51,7

47 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) Side 47 av 58 Studieprogram 3-årig bachelor i Bioteknologi 3-årig bachelor i Kjemi 3-årig bachelor i Matvitenskap og ernæring 2-årig master i Bioinformatikk og anvendt statistikk 2-årig master i Bioteknologi 2-årig master i Kjemi 2-årig master i Matvitenskap 2-årig master i Mikrobiologi Studenter Ramme årig master i Kjemi og bioteknologi Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon

48 INSTITUTT FOR HUSDYR- OG AKVAKULTURVITENSKAP (IHA) Studieprogram 3-årig bachelor i Husdyrvitenskap Side 48 av 58 3-årig bachelor i Hestefag 2-årig master i Husdyrvitenskap 2-årig master i Akvakultur 2-årig master i Fortéknologi Studenter Ramme Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon Felles grader: Europeisk master i husdyravl og -genetikk

49 INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP (IPM) - PLANTE Studieprogram 3-årig bachelor i Biologi 3-årig bachelor i Plantevitenskap 2-årig master i Biologi 2-årig master i Plantevitenskap 2-årig master i Agroøkologi Side 49 av Studenter Ramme

50 Side 50 av 58 Fakultet for samfunnsvitenskap 16 studieprogram 1800 studenter totalt 550 nye studenter hvert år

51 Side 51 av 58 HANDELSHØYSKOLEN VED UMB (HH-UMB) Studieprogram 3-årig bachelor i Samfunnsøkonomi 3-årig bachelor i Økonomi og administrasjon 2-årig master i Entreprenørskap og innovasjon 2-årig master i Økonomi og administrasjon 2-årig master i Samfunnsøkonomi Studenter Ramme

52 INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING (ILP) Studieprogram 3-årig bachelor i Landskapsingeniør Side 52 av 58 2-årig master i Eiendomsutvikling 2-årig master i Folkehelsevitenskap 5-årig master i By- og regionalplanlegging 5-årig master i Eiendom 5-årig master i Landskapsarkitektur Studenter Ramme Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling

53 INSTITUTT FOR INTERNASJONALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSTUDIER (NORAGRIC) Studieprogram 3-årig bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Side 53 av 58 2-årig master i Internasjonale utviklingsstudier 2-årig master i Internasjonale miljøstudier 2-årig master i Internasjonale relasjoner Studenter Ramme

54 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 54 av studieprogram 1650 studenter totalt 500 nye studenter hvert år

55 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) Studieprogram 3-årig bachelor i Energi- og miljøfysikk 3-årig bachelor i Geomatikk Side 55 av 58 2-årig master i Miljøfysikk og beregningsorientert biologi 2-årig master i Akvatisk mat 5-årig master i Lektorutdanning i realfag - LUR 5-årig master i Teknologi Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satelitter og 3-D modellering Industriell økonomi Miljøfysikk og fornybar energi Maskin, prosess- og produktutvikling Vann- og miljøteknikk Studenter Ramme Praktisk-pedagogisk utdanning

56 Side 56 av 58 INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA) Studieprogram 3-årig bachelor i Fornybar energi 3-årig bachelor i Skogfag 3-årig bachelor i Økologi og naturforvaltning 2-årig master i Fornybar energi 2-årig master i Naturforvaltning 2-årig master i Naturbasert reiseliv 2-årig master i Skogfag 2-årig master i Økologi Studenter Ramme

57 INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP (IPM) - MILJØ Studieprogram 3-årig bachelor i Miljø- og naturressurser Side 57 av 58 2-årig master i Miljø- og naturressurser 2-årig master i Radioøkologi Studenter Ramme Ettårig grunnstudium

58 Side 58 av 58

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget. US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009 US-SAK NR: 180/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 180/2009

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Øystein Johnsen NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Velkommen til Campus Ås NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (Miljøtek)

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (Miljøtek) Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (Miljøtek) US-seminar 6. mars 2015 Øystein Johnsen Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 En verden i endring!

Detaljer

Oppfølging av Strategi Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Oppfølging av Strategi tas til etterretning.

Oppfølging av Strategi Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Oppfølging av Strategi tas til etterretning. US-SAK NR: 67/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2010/823 Oppfølging av Strategi 2010-2013 Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 7. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 7. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 7. mars 2019 Campus Ås Program Åpen dag Fra kl. 8.30: Registrering, Bioteknologibygget Kl. 9.30: Velkommen til NMBU! Felles informasjon om NMBU og programmet for dagen,

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013

Saksnummer: 60/2012 Opptaksrammer 2012/2013 US-SAK NR: 60/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER CATHRINE

Detaljer

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor

Det nye universitetet status og planer. Hans Fredrik Hoen Rektor Det nye universitetet status og planer Hans Fredrik Hoen Rektor INNHOLD Litt om UMB i dag Det nye universitetet status og planer www.umb.no 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Den høiere Landbrugsskole

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Institutt for landskapsplanlegging

Institutt for landskapsplanlegging Institutt for landskapsplanlegging Eva Falleth INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Eiendomsfag (utskiftning / jordskifte) fra 1897 Landskapsarkitektur (hagearkitekt)

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012 Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning

Østfoldkonferansen 2010. UMB også en Østfoldleverandør. Ruth Haug Prorektor forskning Østfoldkonferansen 2010 UMB også en Østfoldleverandør Ruth Haug Prorektor forskning 2 Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB): Vi bidrar gjerne til Østfold.hva kan UMB bidra med? www.umb.no 2 DET

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Velkommen til Åpen. Campus Ås

Velkommen til Åpen. Campus Ås Velkommen til Åpen Campus Ås 8. mars 2018 Program Kl. 8:30 Registrering, Bioteknologibygget Kl. 9:30 Velkommen til NMBU, Aastveits auditorium, BT1A07 Studieorientering kl. 10:15-11:00 og kl. 11:15-12:00

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn

Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Strategi 2019 2023 Foto: Tove Rømo Grande, Håkon Sparre, Gisle Bjørneby og Lillian Andersen Strategi 2019 2023 Fakultet for

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Utprøving av droner ved NMBU

Utprøving av droner ved NMBU Utprøving av droner ved NMBU Ivar Maalen-Johansen Bruk av droner Ny teknologi og nye muligheter Fagdag, GIS-samarbeidet, Drammen 13. mars 2015 Utprøving av droner ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

US 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU

US 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU US 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Katarina Klarén Arkiv nr: 16/05629 Vedlegg: 1. Studieprogramportefølje 2017/18

Detaljer

Matproduksjon og mattrygghet

Matproduksjon og mattrygghet Matproduksjon og mattrygghet Til arbeidsgruppa for faglig organisering av det nye universitetet Øystein Johnsen IPM/UMB Spiseforstyrret A-magasinet nr. 33. 20. aug Overflod eller matmangel Spørsmålet er

Detaljer

Studieprogramportefølje 2013/14

Studieprogramportefølje 2013/14 US-SAK NR: 132/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2009/1208 Studieprogramportefølje

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

US 117/2015 Studieprogramporteføljen 2016/17 for NMBU

US 117/2015 Studieprogramporteføljen 2016/17 for NMBU US 117/2015 Studieprogramporteføljen 2016/17 for NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Katarina Klarén Arkiv

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 42/2016 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 16/02251 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda Kolbjørn Christoffersen (KC), deler sak 45 UU-leder HH

MØTEBOK. Møte i Studienemnda Kolbjørn Christoffersen (KC), deler sak 45 UU-leder HH STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 24.09.2013 GODKJENNING VARIGHET: 09.15-13.00 MØTEBOK Møte i Studienemnda 24.10.2013 Til stede: Hans Fredrik Hoen (HFH) Rektor Arne Tronsmo (AT), sak 41 g 45 UU-leder

Detaljer

1. Opptaksramme Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012.

1. Opptaksramme Universitetsstyret vedtar en total opptaksramme på 1365 studenter studieåret 2011/2012. US-SAK NR: 181/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2009/1208 Opptaksramme og studieprogramportefølje

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 11. februar 2015 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Kopi til Fakultetsstyrets vararepresentanter, rektor, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa, Ragnar A. Øygard, Inger-Lise Saglie, Poul Wisborg

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Informatikk ved Universitetet for miljøog

Informatikk ved Universitetet for miljøog Institutt for matematiske realfa g og teknologi Informatikk ved Universitetet for miljøog biovitenskap v/ /Førsteaman. Jack kzeigler 1 Institutt for matematiske realfa g og teknologi UMBs historie 1859

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! 2 CAMPUS ÅS 3 UNIVERSI TETET FOR MILJØ- OG BI IOVITENSKAP INSTITUTT TT FOR LANDS SKAPSPLANLE EGGING Universitetet for miljø- og

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 CAMPUS ÅS INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT PR 9.12.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27.11.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn. Visjon for Institutt for eiendom og juss

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn. Visjon for Institutt for eiendom og juss Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for landskap og samfunn Visjon for Institutt for eiendom og juss 2018-2023 Forord Institutt for eiendom og juss er et unikt nasjonalt miljø som arbeider

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Aktivitetar og funksjonar Torstein Steine 1 Overordna mål for IHA: Utdanning: Få fram folk med kompetanse på høgt nivå innan husdyrproduksjon inkludert akvakultur

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Eva Falleth, Ås, 17. november 2010

Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Eva Falleth, Ås, 17. november 2010 Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Eva Falleth, Ås, 17. november 2010 Eiendomsfag (utskiftning / jordskifte) fra 1897 Landskapsarkitektur (hagearkitekt) fra 1919 By-og regionplanlegging

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) - Strategisk plan 2018-2022 Visjon MINA skal være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling innenfor miljøvitenskap, naturforvaltning og

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 29.08.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 13.06.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2012/2013 Studieavdelingen UMB, februar 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 0. Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell

Detaljer

NMBU: Historisk tilbakeblikk på rammebetingelser, styringssystemer og tilpasning. Sigurd Rysstad, januar 2018

NMBU: Historisk tilbakeblikk på rammebetingelser, styringssystemer og tilpasning. Sigurd Rysstad, januar 2018 NMBU: 1897-2018 -Historisk tilbakeblikk på rammebetingelser, styringssystemer og tilpasning Sigurd Rysstad, januar 2018 Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Disposisjon

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov

Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Flerfaglighet framtidens kompetansebehov Mari Sundli Tveit, rektor 3. mars 2015 Nordisk rektormøte: Akademikernes rolle i framtidens Norden Tittel på presentasjon 1 Samlokalisering på Ås i 2019 Campus

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

UTKAST MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

UTKAST MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 09.12.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET UTKAST MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31.10.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

MØTEBOK Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 3.12.2009 Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL)

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2018 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng, hvorav 110 studiepoeng

Detaljer

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL)

Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Fakultet for biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2019 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng, hvorav 110 studiepoeng

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer