BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring"

Transkript

1 BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk Geomatikk- kart, satellitter og 3d-modellering INA Økologi og naturforvaltning Skogfag Fornybar energi IPM Ettårig grunnstudium Biologi Miljø- og naturressurser Plantevitenskap NORAGRIC International Environment and Development Studies

2 (Antall plasser): Handelshøyskolen ved UMB (HH) Økonomi og administrasjon Generell studiekompetanse 41,9/46,0 (100) Hvis du synes økonomi og ledelse virker interessant, og ønsker en bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter, så er dette studiet noe for deg. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller service og samferdsel på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift skal fungere på en god måte: - økonomistyring og finans - økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger - organisasjonskultur og menneskelige ressurser - samfunnsøkonomiske problemstillinger Studiet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen (fem år). Dersom du ikke vil fortsette med en to-årig master, men heller vil begynne å jobbe, så er du kvalifisert til stillinger innenfor: - administrasjon - økonomistyring - regnskap og salg - innkjøp og logistikkfunksjoner - Bedriftsøkonomiske emner (Regnskap, økonomistyring, finans) - Samfunnsøkonomi (Mikro og makroøkonomi) - Administrasjonsfag (Organisasjonsteori, ledelse, markedsføring) - Metodeemner (matematikk, statistikk) - Valgfrie profileringer (Bedriftsøkonomisk styring, Ledelse og innovasjon, regnskapsfører, Miljø- og samfunnsøkonomi) Studieveileder Lars Mørk Mail: tlf: / Handelshøyskolen ved UMB har, ved siden Handelshøyskolen BI, det sterkeste fagmiljøet innenfor bedriftsøkonomi på Østlandet. Programmet legger til rette for at du kan ta valgfag fra flere ulike fagområder som tilbys ved UMB (bla. areal- og eiendomsforvaltning, miljø, biologiske fag, teknologiske fag). I tillegg har du mulighet til å reise på utveksling.

3 (Antall plasser): Handelshøyskolen ved UMB (HH) Samfunnsøkonomi Generell studiekompetanse 41,1/43,4 (25) Ha en grunnleggende interesse for økonomi og hva som skjer i samfunnet. Samfunnsøkonomiprogrammet ved UMB er særlig rettet mot deg som er interessert i temaer som miljø, utvikling, internasjonal økonomi, og finans. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller realfag på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. I programmet vil du lære et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi, dvs. hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes, og makroøkonomi, som ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. I tillegg til at du får et fundament innen samfunnsøkonomisk teori og metode, kan du spesialisere deg innen miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, utviklingsøkonomi eller bedriftsøkonomi. Skal du jobbe som samfunnsøkonom, bør du sikte deg mot å ta en master i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder for samfunnsøkonomer fra UMB er for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i foretaksøkonomi i bachelorgrad kvalifiserer til stillinger innen økonomistyring, regnskap og salg. Makroøkonomi og mikroøkonomi Metode (matematikk, statistikk og økonometri) Miljø- og ressursøkonomi Utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi Finansiering og investering Studieveileder Lars Mørk Mail: tlf: / Velger du å studere samfunnsøkonomi ved UMB, så vil du møte et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsmiljø. Ved UMB kan du også kombinere samfunnsøkonomi ved fag fra siviløkonomutdanningen og andre fagområder ved UMB (samfunnsfag, teknologi, naturvitenskap).

4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Husdyrvitenskap Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (20) (Antall plasser): Husdyrvitenskap passer for deg som er interessert i: dyr og dyrevelferd ernæring, avl og genetikk trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden folkehelse norsk landbrukspolitikk Du lærer husdyrbiologi og det å velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du lærer om produksjonsplanlegging i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, om hvordan husdyrhold kan kombineres med grønn omsorg og fokus på samspill mellom dyr og mennesker. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold i rådgivningsvirksomhet, som driftskoordinator, i stillinger innen fôrindustrien eller som lærer etter pedagogisk tilleggsutdanning. Husdyrbiologi og produksjon Husdyrfag (avl, genetikk, ernæring, etologi og fysiologi) Akvakultur (produktkvalitet, ernæring og avl) Kjemi, statistikk og økonomi Ex.Phil evt. ring Stine Telneset eller Marit Ensby Ved å velge emner i akvakultur, kan man kvalifisere til opptak på masterstudiet i akvakultur ved UMB

5 (Antall plasser): Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Hestefag Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (20) Må være: - interessert i hest - kreativ i forhold til å skape seg en arbeidsplass - Interesse for å se muligheter mellom hest og helsefremmende drift Studiet gir en fin kombinasjon av teori og praksis. I studietiden vil du få forståelse for hvordan hesten bør fôres etter ulik type trening. Du får ny kunnskap om treningsfysiologi, hva som ligger bak en avlsplan og hvordan drive hesteavl for framtida. Du vil lære om drift av foretak, og få kompetanse til å kunne bygge opp din egen hestebedrift. - Du kan bidra til å kvalitetssikre hestenæringen som blant annet rådgiver - Evt. videreutdanne deg til lærer innen fagområdet - Administrative stillinger som leder av hesteforetak - Arbeide innen drift av hestesentre og rideskoler eller starte egen virksomhet - Ridelærer - Kan bli kvalifisert til videre studier på master i husdyrvitenskap Avl Fôring Treningsfysiologi og adferd Økonomi evt. ring Stine Telneset eller Marit Ensby

6 : (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Bioteknologi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle/40,6 (30) Hvis du f. eks. er interessert i å forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer og er glad i laboratoriearbeid, så er dette studiet for deg. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. I løpet av studiet blir du god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det meste av undervisningen skjer i laboratoriet. Temaer: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer, hva skjer inne i en celle? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage f. eks. ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologer arbeider innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Denne bachelorgraden har tre retninger: molekylærbiologi (spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi), biokjemi (spesialisering fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene) og bioinformatikk (spesialisering i programmering, statistikk og matematikk) En kan ta master i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Og med relevante fagvalg kan en ta master i matvitenskap eller kjemi. Kjemi, Biokjemi, Cellebiologi, Genetikk, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Matematikk, Statistikk, spesialiseringsemner. Studieveileder Janne Beate Utåker og Heidi Rudi, Mail: tlf: og

7 : (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Kjemi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (10) Likte du kjemi på vgs så er dette en videreføring, med fordypning i alle kjemigrenene. Det er mye praktisk laboratoriearbeid i studiet. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene. I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved UMB mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet. På UMB er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved UMB er forskere innen disse fagområdene. Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess og oljeindustri og matproduksjon. Du kan også søke masterstudium i kjemi, og med relevante fagvalg kan du også bli kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med en mastergrad. Generell kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Analytisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Biokjemi, Statistikk, Matematikk Studieveileder Janne Beate Utåker og Heidi Rudi, Mail: tlf: og

8 Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Matvitenskap og ernæring Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (20) Generell interesse for mat, om ernæring og for hvordan mat produseres. Bør særlig like kjemi, biologi og til dels matte fra vgs. Kan også være nyttig med en viss interesse for fysikk siden matproduksjon innebærer en del fysiske prosesser. Bør like laboratoriearbeid. Lærer om næringsstoffene i maten. Oppbygningen av disse og hvilken virkning de har på kroppen/helsa vår. Kjemi er viktig. Matvitenskap bygger på kjemi, og de første årene av studiet inneholder en del basis kjemi som er viktig for videre læring (generell og organisk kjemi + biokjemi). Lærer om hvordan kroppen fungerer, oppbygning av celler og genetikk. Altså en del biologi. Lærer om de ulike råvarene (kjøtt, fisk, matplanter og melk). Hvordan råvaren er bygd opp (viktige komponenter i råvaren) og hvordan råvaren skal «foredles». Sensorikkfag, bruk av sansene i matproduksjonen. Næringsmiddelteknologi er fag der vi lærer om de fysiske og kjemiske prosessene rundt matproduksjonen. Bruken av maskiner i matproduksjon, og ulike teknikker for konservering/foredling av maten uten å miste næringsmessige og sensoriske egenskaper. Lærer om hygiene i matproduksjonen. Konsekvensene av dårlig hygiene, og hvordan god hygiene skal opprettholdes. Lærer hvilke prosesser som er med på å ødelegge maten, og hvordan maten bør beskyttes. Lærer mikrobiologi, og hvordan mikroorganismer kan påvirke maten både positivt og negativt. Får mye praktisk læring i form av laboratoriearbeid. Kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på laboratoriet. Emballering av mat. Hvordan påvirker emballasjen maten. Kvalitetskontrollør, jobbe med kvalitet som produktutvikler eller forsker. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor produksjon, f.eks i Gilde, Tine, Stabburet. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor hygiene/kontroll, f.eks i Mattilsynet, på laboratorie i Eurofins og Borregaar. Forskning, f.eks i Nofima. Det er mange ulike jobbmuligheter. Kjemi, Biokjemi, Ernæring, Matematikk, Mikrobiologi, Statistikk, Råvare og teknologikunnskap, Matvaretrygghet og hygiene, Spesialiseringsemner Studieveileder Elisabeth Fjærvoll Olsen Mail: tlf

9 Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) Landskapsingeniør Generell studiekompetanse -Søkere med anleggsfaglig bakgrunn kan søke på bakgrunn av realkompetanse. : 39,1 / 50,1 (25) For deg som er interessert i natur- teknikk- og prosjekt-styring og vil ha lederansvar knyttet til drift og vedlikehold av grøntanlegg. Du skal lære hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging. Videre hvordan man skjøtter og forvalter anleggene. Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenheng. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet. Du lærer å kombinere tekniske fag, biologi og naturfag, juridiske fag samt administrative og økonomiske fag. Landskapsingeniørutdannelsen er 3-årig. De første 2 år gir innføring i tekniske fag, plantevekst og forvaltning. Anleggsteknikk, materialkunnskap, forutsetninger for plantevekst og plantekjennskap, anbuds- og kontraktsdokumenter vektlegges samt forvaltning. Det tredje og siste studieåret gir en bredere innføring i forvaltning. I tillegg er det rom for egen spesialisering gjennom valgfrie emner, for eksempel i administrasjon, ledelse, økonomi, tekniske fag og juridiske fag. Som landskapsingeniør kan du jobbe med ledelse og administrasjon tilknyttet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder. Du blir også kvalifisert til å utvikle og tilpasse tekniske løsninger som er sikre og funksjonelle. Konkret kan dette innebære arbeidsoppgaver som å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk, terrengforming og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet for alle. Landskapsingeniørstudiet er en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen. Du vil være godt rustet til å samarbeide på tvers av fagområder. Mulige arbeidsgivere kan være offentlige aktører f. eks kommuner, konsulent/rådgiver-firmaer eller entrepenørfirmaer. Ex. Phil., Geologi og jordlære, Landskapsingeniørfag, innføring, Kommunalteknikk og vannteknikk, Park- og grøntanleggsteknikk, Kontruksjonsteknikk, Anbud og kontrakt, Jus, kontrakt og selskapsrett, Landskapsplanter: økologi og fysiologi, egenskaper, skjøtsel og forvaltning, Plantevern, Landskapsdata. Studierådgiver Anne Svinddal Mail: Telefon: Foreløpig er det kun bachelor i dette faget. Du kan velge om du vil skrive en bacheloroppgave, eller ta valgfrie emner i 3. året.

10 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Energi og miljøfysikk Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (15) For deg som vil være med på å løse verdens energi- og miljøproblemer. Du bør ha interesse for teknologi, realfag, vitenskap, naturfag, IT, o.l. Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen, som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet starter med grunnfag i matematikk, fysikk og informatikk. Går så videre med spesialiseringer innenfor fornybar energi, miljøfysikk og klima, biologisk fysikk, matematikk eller statistikk. Du vil da lære om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi og hvordan dekke jordas fremtidige behov. Du vil også lære om de viktigste fornybare energiressursene, radioaktivitet og klima blant annet. Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning, privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, beregningsorientert biologi, bio- meteorologi og klimafysikk, anvendt matematikk og bioinformatikk ved UMB. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universiteter i Norge og verden over. Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Studieveileder Rune Grønnevik Mail: Tlf:

11 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Geomatikk- kart, satellitter og 3d-modellering Generell studiekompetanse + R1 (matematikk) : Alle (15) - Geografi, lære om verden - Datafag; programmering, bildebehandling, o.l. - Miljø -Praktisk arbeid Kartlegge overflata på jorda, både ved hjelp av teori men også ute i feltarbeid Fysiske prosesser, på overflata av jorda men også i jordas indre. Endinger i havnivå, kontinentalplater og tyngdekraft. Bruk av fly og satelitt-bilder i overvåkning og kartlegging av jordoverflata Bruk av GPS(GNSS) og andre satellitter som overvåker og kartlegger jorda- GIS (geografisk informasjonssystem) Innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geografiske data. Eks: Gule sider Landmåler, jobbe i felt med å måle land. I egne bedrifter, anlegg eller kommune. Jobbe med GIS i mange ulike bedrifter. Framstille kart til ulike formål f. eks på nett Offshore med oppmåling av havbunnen. Overvåkning: miljø - havnivå, isbresmelting, naturkatastroferskred, jordskjelv o.l. Landmåling, praksis - Feltkurs der en er ute og måler, regner på egne målinger etterpå og får bruke teorien i praksis. Satellittgeodesi - Lære om hvordan en bruker forskjellige satellitter til å overvåke og måle på jorda. Statistikk - lære hvordan en analyserer og kvalitetssikrer sine egne data Studieveileder IMT Rune Grønnevik Mail: tlf: En må ikke ha realfag for å velge geomatikk-bachelor Sjekk ut: geomatikkbransjen.no

12 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Økologi og naturforvaltning Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (30) Biologi, friluftsliv, dyr (både store og små, fisk og fugl), planter, samfunnsfag Om dyr, og planter i Norge Hvordan naturens økosystemer virker Om arters avhengighet av hverandre og miljøet emner som juss og økonomi er viktig når man skal forvalte natur Hvilke virkemidler mennesker har for best mulig å ivareta naturen og bruke den på riktig måte At god kunnskap er det aller viktigste når man skal forvalte natur Mye av undervisningen foregår på laboratorium eller ute i felt Man lærer dagsaktuelle forsknings- og prøvetakingsmetoder, slik at man er godt forberedt på noe av det arbeidet som kan vente en naturforvalter Du kan jobbe som assistent i ulike forskningsprosjekter og rådgiver i kommune eller i bedrifter og organisasjoner. Som naturforvalter vil du kunne jobbe med biologiske og økologiske problemstillinger på en konkret og samfunnsnyttig måte. Obligatoriske emner i graden: Virveldyr, Økologi, Plantediversitet, Insekter og edderkoppdyr, Moser og laver, Kartlegging av naturtyper, GIS, Grunnleggende matematikk, kjemi og statistikk, Generell økologi, Generell zoologi, Vern og forvaltning av norsk natur, Samfunnsøkonomimikro og Innføring i naturforvaltning. I tillegg til de obligatoriske emnene har en frihet til å velge flere emner innenfor sine egne interesseområder, eller starte på en spesialisering en kan bygge videre på i en eventuell mastergrad. Studieveileder: Cathrine Glosli Mail: Tlf: Naturforvaltning er et godt valg dersom du er interessert i naturfag og biologi, men ikke i de aller mest detaljerte systemene som sitronsyresyklusen og fotosyntesen. En lærer mer om de større systemene i naturen, for eksempel hvordan artssammensetningen i en innsjø kan være årsaken til lav vannkvalitet, og hvilke tiltak som må til for å øke denne.

13 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Skogfag Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) - Biologi - Naturfag - Teknologi (= high tech) - Økonomi, bedriftsøkonomi - Miljø og naturressursforvaltning (skogbruk = verdens mest bærekraftige næring) - Glad i å være ute i naturen - Interessert i friluftsliv, jakt, fiske - Grunnleggende kunnskaper om skog, natur, miljø - Planlegging av skogbehandling og skogsdrift - Å bestyre en skogseiendom - Rådgiver for skogeierforeninger - Kommuner (skogbrukssjef) - Kjøp og salg av tømmer - Organisasjoner innen skogbruket - Skogforvalter - Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket - Skoglig driftsteknikk og logistikk - Skogteknologi - Økologi - Vern og forvaltning av norsk natur - Brukerkurs i matematikk - Statistikk - Generell kjemi Navn: Christina Qvam Heggertveit Mail: Tlf: / Skognæringa sponser alle nye bachelorstudenter med et oppstartsstipend på 7000 kr.

14 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Fornybar energi Generell studiekompetanse 42,5/49,5 (35) - Energispørsmål - Klimaproblematikk - Globale miljøspørsmål - Kombinasjonen miljø og teknologi - Kombinasjonen natur- og samfunnsfag * Grunnleggende økonomi * Juss * Arealplanlegging * GIS/kartfag * Energi/miljø * En veldig bred bachelor, med mange ulike fag. Etter bachelorgraden velger mange å ta en master for å spesialisere seg videre. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. Yrkeseksempler: * Konsulent * Rådgiver * Prosjektleder * Energipolitikk og energimarkeder * Energisystemer og teknologi * Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk * Vern og forvaltning av norsk natur Studieveileder Mariken Kjøhl Mail: Tlf:

15 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Ettårig grunnstudium Årsstudium 1 år Generell studiekompetanse (antall plasser): 51,8 / 55,0 (ca 40) Dette er for studenter som ikke har realfagskompetanse fra vgs, men som ønsker å få det. 30 sp realfag, 30 sp samfunnsfag Ex.phil, matte, fysikk/kjemi er obligatorisk Biologifag er realfag Kan velge fritt blant UMBs emner Kvalifisert til de fleste av UMBs bachelorprogrammer som krever realfagskompetanse. Tar du matematikk og fysikk vil du være kvalifisert til alle studieprogram, inkludert Sivilingeniør. Hvis opptakskravet til videre studier f.eks er R1+R2 vil det 10 sp emnet som du har tatt i matematikk på UMB bli brukt som opptakskrav. De øvrige emnene du har bestått eksamen i kan du normalt få godkjent i din bachelorgrad, enten som obligatoriske eller helt valgfrie fag. Garantert plass på et bachelorprogram ved UMB hvis du har bestått eksamen i 30 sp realfag og 30 sp samfunnsfag. Søke opptak til videre studier ved universiteter og høyskoler med realfagskrav gjennom Samordnet opptak. Ex.phil., matte, fysikk, kjemi, økonomi, ernæring, jus, biologi, språk osv. Studieveiledere Ingrid Bugge og Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Tlf: / Antall plasser 2012: 30

16 (antall plasser): Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Biologi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (28) For deg som er interessert i naturen/genetikk/dyr/planter. Bør ha likt biologi på vgs, men det er ikke en forutsetning å ha hatt fag i biologi. Grunnleggende realfagskunnskaper Bredt spekter av biologiemner; zoologi, botanikk, genetikk, mikrobiologi, økologi og andre emner. Mye felt- og labkurs Man velger én spesialisering; Økologi, evolusjon og biodiversitet eller Fysiologi, celle- og molekylærbiologi Forsker/ labtekniker Ha utredningsansvar før en utbygning: analysere området. Finnes det rødlistearter? Hvordan kan inngrep gjøres så skånsomt mot naturen som mulig Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobbe i miljøvernorganisasjoner Obligatoriske emner: Biologi, cellebiologi, genetikk, mikrobiologi, plantediversitet, plantefysiologi, økologi, zoologi, dyrefysiologi, evolusjonsbiologi, kjemi, matematikk, Ex. Phil., statistikk. Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet: - Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet - Betingede valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi og andre biologirelaterte emner Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi: - Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi - Betingede valgfrie emner i planter, dyr eller mikrobiologi Studieveileder Trond Magnus Vaaga-Dyrseth Mail: / Tlf:

17 (antall plasser): Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Miljø- og naturressurser Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) For deg som er opptatt av miljøvern, prosesser i jord- og vannsystemer, og bærekraftig bruk av natur og hvordan mijøet påvirkes av menneskeskapte endringer. Du bør ha interesse for realfag som: geologi, kjemi, vann, jord, miljø, miljøgifter,forurensning og natur. - Du vil lære om ulike forurensingskilder og spredning (nitrogen, fosfor, erosjon, klimagasser, tungmetaller, radioaktivitet) og hvordan disse påvirker miljøet. - Etter grunnfag som fysikk, kjemi, biologi, matematikk, statistikk, geologi, jord og hydrologi velger du profilering mot i «jord og miljø, limnologi og vannressurser, miljøgifter og økotoksikologi eller geologi. - Både felt- og labkurs - Lærer å forstå samspillet mellom fysiske, kjemiske, biologiske og geologiske prosesser i jord- og vannsystemer. - Se sammenhenger mellom globale og lokale naturressursutnyttelser og miljøutfordringer Laboratorietekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobb i miljøvernorganisasjoner Innførings i miljø- og naturressurser, Examen Philosophicum, Zoologi, Fysikk og natur, Kjemi, Plantediversitet, Mikrobiologi, Geologi, Jordlære, Hydrologi, Forurensning og miljø, Matematikk, Statistikk, + fordypningsfag innen geologi, jord, vann og miljøgifter. Studieveileder Ingrid Bugge Mail: / Tlf: Antall plasser 2012: 15

18 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Plantevitenskap Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Du lærer plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling. Du lærer planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap. Både felt- og labkurs Velger én spesialisering Jord og hagebruk som fokuserer på prosessene i jord og planter, hvordan vi gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet til det som er optimalt for vår bruk av planter og planteprodukter. Grøntmiljø fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier. For å gjøre studiet bredere, tilbys bl.a. emner innenfor økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Labtekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Avdelingsleder i samvirkebedrifter eller landbruksorganisasjoner Med en Master kan du bli forsker eller evt. få jobb hos mattilsynet, bioforsk, eller i landbrukssektoren. Obligatoriske emner for begge studieretningene: Innføring i plantevitenskap, Grunnleggende plantefysiologi, Eksamen philosophicum, Matematikk, Generell kjemi, Plantediversitet, Jordlære, Statistikk Obligatorisk for Jord- og hagebruk: Mikrobiologi, Genetikk, Plantefysiologi, Jord som vekstmedium, Produksjonsfysiologi Obligatorisk for Grøntmiljø: Arealplanlegging, Innføring i foretaksøkonomi eller Miljø- og ressursøkonomi, Økologi, Geologi, Juridisk metode og norsk rettsystem, Grøntanleggsforvaltning, Landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, Park- og grøntanleggsteknikk, Zoologi Studieveileder Ingrid Bugge Mail: / Tlf:

19 (antall plasser): NORAGRIC International Environment and Development Studies Generell studiekompetanse Utenlandske studenter må ha «Higher Education Entrance Requirements» og engelsknivå på 6 i TOEFL-test. 43,5/46,9 (20) Hvis du likte samfunnsfag, geografi, historie, språk og er opptatt av samfunnsutvikling i verden, fred og rettferdighet, opptatt av miljøet, bærekraftig bruk av naturressurser, og hvordan en kan utvikle og utnytte bruk av ressursene på best mulig vis for å hjelpe land, folkegrupper eller steder til utvikling, så er dette studiet for deg. En multidisiplinær tilnærming til å analysere utvikling. Du lærer blant annet ressursforvaltning, økologi, sosialantropologi, sosiologi, økonomi rettet mot miljøet og utvikling, og noen mer spesifikke fag som teorier som binder sammen mennesket og miljøet på en mer kompleks måte. Det er også muligheter for språkkurs som kan være nyttig: fransk, spansk, urdu, swahili Forståelse for hva globalisering innebærer, nord-sør problematikk, hvordan ta vare på miljøet og samtidig å ha en bærekraftig utvikling, hvordan politikk innvirker på våre valg, blant annet. Du vil forstå bedre hvordan miljø, kultur, handel og politikk påvirker nasjoners utvikling Forsker (eksempler: Nina, NUPI, CMI osv) Jobbe i ulike organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt (Røde Kors, Amnesty, miljøorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, utviklingsrettede organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner) Jobbe med forvaltning og utvikling i kommuner Rett til å ta mastergrad ved oppnådd gjennomsnitt på karakter C. Kobling av økologisk og sosial resiliens Utviklingshjelp og politikk Økonomi for miljø og utvikling Miljø, utvikling og globalisering Politisk økologi oppgave 15 studiepoeng Studieveileder Nicole Rezende Grynning,Mail: Tlf: Det er et stort og inkluderende internasjonalt miljø der du blir bedre kjent med realitetene fra andre land og deres perspektiv. I tillegg er mange av foreleserne dyktige og meritterte. Det er også lagt opp til utveksling, og UMB har flere gode avtaler i blant annet Afrika og Asia. Det er også viktig å være klar over at alle linjer på NORAGRIC er engelskspråklige.

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2014

Studietilbud ved NMBU 2014 Studietilbud ved NMBU 2014 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

5-ÅRIG MASTER INDEKS. ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur

5-ÅRIG MASTER INDEKS. ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur 5-ÅRIG MASTER INDEKS Studietilbud UMB 2013 ILP Eiendomsfag By- og regionsplanlegging Landskapsarkitektur IMT Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk - kart, satellitter og 3d-modellering Industriell økonomi

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG

1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG 1. IKKE-ØKONOMISKE FAG NATURVITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE FAG Tilbudet legger spesielt til rette for å kombinere naturfag, produksjonsteknologi og økonomi. Dette gir en faglig bredde som er unik. Universitetets

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no

150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no 150 år 1859-2009 Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås

Innledning. NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås Studieguide 2015 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås 67 23 00 00 www.nmbu.no Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innledning 3 Det levende universitet 4 Om UMB 5 Oppbygning av studiene ved UMB 7 Slik søker du opptak til studier ved UMB 9 Studentliv Bachelor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Side 1 av 58 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Ørjan Totland (INA) Jarle Tommy Bjerkholt (IMT) Øystein Johnsen (Miljø-IPM) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP Side 2 av 58 www.umb.no Fakultet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR HEST

STUDIEPLAN BACHELOR HEST STUDIEPLAN BACHELOR HEST Nedenfor vises planen for bachelor i hestefag med de obligatoriske husdyrfagene i grønt. De gule fagene er obligatoriske fag som tas ved andre institutter enn IHA. De 25 obligatoriske

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 9 Studentlivet 13 UKA i Ås

Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 9 Studentlivet 13 UKA i Ås Studieguide 2016 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks 5003 1432 Ås 67 23 00 00 www.nmbu.no Innledning 3 Kunnskap for livet 7 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk 1302 1901 NOTAT TIL STUDIEAVDELINGEN KOPI UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR FRA IMT VÅR REF HANS ERIK LEFDAL DATO 30.10.2013 Etablering av 2-årig mastergrad - Lektorutdanning i naturbruk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer