BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOR INDEKS. HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi. IHA Husdyrvitenskap Hestefag. IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring"

Transkript

1 BACHELOR INDEKS Studietilbud UMB 2013 HH Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Husdyrvitenskap Hestefag IKBM Bioteknologi Kjemi Matvitenskap og ernæring ILP Landskapsingeniør IMT Energi og miljøfysikk Geomatikk- kart, satellitter og 3d-modellering INA Økologi og naturforvaltning Skogfag Fornybar energi IPM Ettårig grunnstudium Biologi Miljø- og naturressurser Plantevitenskap NORAGRIC International Environment and Development Studies

2 (Antall plasser): Handelshøyskolen ved UMB (HH) Økonomi og administrasjon Generell studiekompetanse 41,9/46,0 (100) Hvis du synes økonomi og ledelse virker interessant, og ønsker en bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter, så er dette studiet noe for deg. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller service og samferdsel på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift skal fungere på en god måte: - økonomistyring og finans - økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger - organisasjonskultur og menneskelige ressurser - samfunnsøkonomiske problemstillinger Studiet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen (fem år). Dersom du ikke vil fortsette med en to-årig master, men heller vil begynne å jobbe, så er du kvalifisert til stillinger innenfor: - administrasjon - økonomistyring - regnskap og salg - innkjøp og logistikkfunksjoner - Bedriftsøkonomiske emner (Regnskap, økonomistyring, finans) - Samfunnsøkonomi (Mikro og makroøkonomi) - Administrasjonsfag (Organisasjonsteori, ledelse, markedsføring) - Metodeemner (matematikk, statistikk) - Valgfrie profileringer (Bedriftsøkonomisk styring, Ledelse og innovasjon, regnskapsfører, Miljø- og samfunnsøkonomi) Studieveileder Lars Mørk Mail: tlf: / Handelshøyskolen ved UMB har, ved siden Handelshøyskolen BI, det sterkeste fagmiljøet innenfor bedriftsøkonomi på Østlandet. Programmet legger til rette for at du kan ta valgfag fra flere ulike fagområder som tilbys ved UMB (bla. areal- og eiendomsforvaltning, miljø, biologiske fag, teknologiske fag). I tillegg har du mulighet til å reise på utveksling.

3 (Antall plasser): Handelshøyskolen ved UMB (HH) Samfunnsøkonomi Generell studiekompetanse 41,1/43,4 (25) Ha en grunnleggende interesse for økonomi og hva som skjer i samfunnet. Samfunnsøkonomiprogrammet ved UMB er særlig rettet mot deg som er interessert i temaer som miljø, utvikling, internasjonal økonomi, og finans. Det er en fordel med gode mattekunnskaper, tilsvarende S1+S2/R1 men det er ikke noe krav. Det er viktig å trives med matematikk, siden dette er et viktig hjelpemiddel i faget. Dersom du har bakgrunn fra samfunnsfag og økonomi eller realfag på VGS, vil dette studiet være særlig aktuelt for deg. I programmet vil du lære et helhetlig bilde av økonomien i samfunnet. Utdanningen omfatter både mikroøkonomi, dvs. hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg markedet og hvordan knappe ressurser anvendes, og makroøkonomi, som ser på større enheter, for eksempel sammenhenger mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsledighet og inflasjon. I tillegg til at du får et fundament innen samfunnsøkonomisk teori og metode, kan du spesialisere deg innen miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, utviklingsøkonomi eller bedriftsøkonomi. Skal du jobbe som samfunnsøkonom, bør du sikte deg mot å ta en master i samfunnsøkonomi. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder for samfunnsøkonomer fra UMB er for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i foretaksøkonomi i bachelorgrad kvalifiserer til stillinger innen økonomistyring, regnskap og salg. Makroøkonomi og mikroøkonomi Metode (matematikk, statistikk og økonometri) Miljø- og ressursøkonomi Utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi Finansiering og investering Studieveileder Lars Mørk Mail: tlf: / Velger du å studere samfunnsøkonomi ved UMB, så vil du møte et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsmiljø. Ved UMB kan du også kombinere samfunnsøkonomi ved fag fra siviløkonomutdanningen og andre fagområder ved UMB (samfunnsfag, teknologi, naturvitenskap).

4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Husdyrvitenskap Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (20) (Antall plasser): Husdyrvitenskap passer for deg som er interessert i: dyr og dyrevelferd ernæring, avl og genetikk trygg og sikker matproduksjon i Norge og i resten av verden folkehelse norsk landbrukspolitikk Du lærer husdyrbiologi og det å velge ut de beste produksjonsdyra, samt fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du lærer om produksjonsplanlegging i konvensjonelt eller økologisk jordbruk, om hvordan husdyrhold kan kombineres med grønn omsorg og fokus på samspill mellom dyr og mennesker. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold i rådgivningsvirksomhet, som driftskoordinator, i stillinger innen fôrindustrien eller som lærer etter pedagogisk tilleggsutdanning. Husdyrbiologi og produksjon Husdyrfag (avl, genetikk, ernæring, etologi og fysiologi) Akvakultur (produktkvalitet, ernæring og avl) Kjemi, statistikk og økonomi Ex.Phil evt. ring Stine Telneset eller Marit Ensby Ved å velge emner i akvakultur, kan man kvalifisere til opptak på masterstudiet i akvakultur ved UMB

5 (Antall plasser): Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Hestefag Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (20) Må være: - interessert i hest - kreativ i forhold til å skape seg en arbeidsplass - Interesse for å se muligheter mellom hest og helsefremmende drift Studiet gir en fin kombinasjon av teori og praksis. I studietiden vil du få forståelse for hvordan hesten bør fôres etter ulik type trening. Du får ny kunnskap om treningsfysiologi, hva som ligger bak en avlsplan og hvordan drive hesteavl for framtida. Du vil lære om drift av foretak, og få kompetanse til å kunne bygge opp din egen hestebedrift. - Du kan bidra til å kvalitetssikre hestenæringen som blant annet rådgiver - Evt. videreutdanne deg til lærer innen fagområdet - Administrative stillinger som leder av hesteforetak - Arbeide innen drift av hestesentre og rideskoler eller starte egen virksomhet - Ridelærer - Kan bli kvalifisert til videre studier på master i husdyrvitenskap Avl Fôring Treningsfysiologi og adferd Økonomi evt. ring Stine Telneset eller Marit Ensby

6 : (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Bioteknologi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle/40,6 (30) Hvis du f. eks. er interessert i å forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer og er glad i laboratoriearbeid, så er dette studiet for deg. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. I løpet av studiet blir du god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi. Det meste av undervisningen skjer i laboratoriet. Temaer: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer, hva skjer inne i en celle? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre og avfall kan bli til bioetanol. Bioteknologi brukes også for å lage f. eks. ost, yoghurt, øl og spekemat. Bioteknologer arbeider innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon, undervisning eller kjemisk industri. Denne bachelorgraden har tre retninger: molekylærbiologi (spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi), biokjemi (spesialisering fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til molekylærbiologifagene) og bioinformatikk (spesialisering i programmering, statistikk og matematikk) En kan ta master i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Og med relevante fagvalg kan en ta master i matvitenskap eller kjemi. Kjemi, Biokjemi, Cellebiologi, Genetikk, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Bioinformatikk, Matematikk, Statistikk, spesialiseringsemner. Studieveileder Janne Beate Utåker og Heidi Rudi, Mail: tlf: og

7 : (Antall studenter) Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Kjemi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (10) Likte du kjemi på vgs så er dette en videreføring, med fordypning i alle kjemigrenene. Det er mye praktisk laboratoriearbeid i studiet. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene. I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved UMB mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet. På UMB er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved UMB er forskere innen disse fagområdene. Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess og oljeindustri og matproduksjon. Du kan også søke masterstudium i kjemi, og med relevante fagvalg kan du også bli kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap. Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med en mastergrad. Generell kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Analytisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Biokjemi, Statistikk, Matematikk Studieveileder Janne Beate Utåker og Heidi Rudi, Mail: tlf: og

8 Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM) Matvitenskap og ernæring Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (20) Generell interesse for mat, om ernæring og for hvordan mat produseres. Bør særlig like kjemi, biologi og til dels matte fra vgs. Kan også være nyttig med en viss interesse for fysikk siden matproduksjon innebærer en del fysiske prosesser. Bør like laboratoriearbeid. Lærer om næringsstoffene i maten. Oppbygningen av disse og hvilken virkning de har på kroppen/helsa vår. Kjemi er viktig. Matvitenskap bygger på kjemi, og de første årene av studiet inneholder en del basis kjemi som er viktig for videre læring (generell og organisk kjemi + biokjemi). Lærer om hvordan kroppen fungerer, oppbygning av celler og genetikk. Altså en del biologi. Lærer om de ulike råvarene (kjøtt, fisk, matplanter og melk). Hvordan råvaren er bygd opp (viktige komponenter i råvaren) og hvordan råvaren skal «foredles». Sensorikkfag, bruk av sansene i matproduksjonen. Næringsmiddelteknologi er fag der vi lærer om de fysiske og kjemiske prosessene rundt matproduksjonen. Bruken av maskiner i matproduksjon, og ulike teknikker for konservering/foredling av maten uten å miste næringsmessige og sensoriske egenskaper. Lærer om hygiene i matproduksjonen. Konsekvensene av dårlig hygiene, og hvordan god hygiene skal opprettholdes. Lærer hvilke prosesser som er med på å ødelegge maten, og hvordan maten bør beskyttes. Lærer mikrobiologi, og hvordan mikroorganismer kan påvirke maten både positivt og negativt. Får mye praktisk læring i form av laboratoriearbeid. Kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på laboratoriet. Emballering av mat. Hvordan påvirker emballasjen maten. Kvalitetskontrollør, jobbe med kvalitet som produktutvikler eller forsker. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor produksjon, f.eks i Gilde, Tine, Stabburet. Jobbmuligheter i matbransjen innenfor hygiene/kontroll, f.eks i Mattilsynet, på laboratorie i Eurofins og Borregaar. Forskning, f.eks i Nofima. Det er mange ulike jobbmuligheter. Kjemi, Biokjemi, Ernæring, Matematikk, Mikrobiologi, Statistikk, Råvare og teknologikunnskap, Matvaretrygghet og hygiene, Spesialiseringsemner Studieveileder Elisabeth Fjærvoll Olsen Mail: tlf

9 Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) Landskapsingeniør Generell studiekompetanse -Søkere med anleggsfaglig bakgrunn kan søke på bakgrunn av realkompetanse. : 39,1 / 50,1 (25) For deg som er interessert i natur- teknikk- og prosjekt-styring og vil ha lederansvar knyttet til drift og vedlikehold av grøntanlegg. Du skal lære hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging. Videre hvordan man skjøtter og forvalter anleggene. Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenheng. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet. Du lærer å kombinere tekniske fag, biologi og naturfag, juridiske fag samt administrative og økonomiske fag. Landskapsingeniørutdannelsen er 3-årig. De første 2 år gir innføring i tekniske fag, plantevekst og forvaltning. Anleggsteknikk, materialkunnskap, forutsetninger for plantevekst og plantekjennskap, anbuds- og kontraktsdokumenter vektlegges samt forvaltning. Det tredje og siste studieåret gir en bredere innføring i forvaltning. I tillegg er det rom for egen spesialisering gjennom valgfrie emner, for eksempel i administrasjon, ledelse, økonomi, tekniske fag og juridiske fag. Som landskapsingeniør kan du jobbe med ledelse og administrasjon tilknyttet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder. Du blir også kvalifisert til å utvikle og tilpasse tekniske løsninger som er sikre og funksjonelle. Konkret kan dette innebære arbeidsoppgaver som å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk, terrengforming og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet for alle. Landskapsingeniørstudiet er en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen. Du vil være godt rustet til å samarbeide på tvers av fagområder. Mulige arbeidsgivere kan være offentlige aktører f. eks kommuner, konsulent/rådgiver-firmaer eller entrepenørfirmaer. Ex. Phil., Geologi og jordlære, Landskapsingeniørfag, innføring, Kommunalteknikk og vannteknikk, Park- og grøntanleggsteknikk, Kontruksjonsteknikk, Anbud og kontrakt, Jus, kontrakt og selskapsrett, Landskapsplanter: økologi og fysiologi, egenskaper, skjøtsel og forvaltning, Plantevern, Landskapsdata. Studierådgiver Anne Svinddal Mail: Telefon: Foreløpig er det kun bachelor i dette faget. Du kan velge om du vil skrive en bacheloroppgave, eller ta valgfrie emner i 3. året.

10 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Energi og miljøfysikk Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (15) For deg som vil være med på å løse verdens energi- og miljøproblemer. Du bør ha interesse for teknologi, realfag, vitenskap, naturfag, IT, o.l. Du vil lære om de fysiske prosessene i naturen, som danner grunnlaget for klimafysikk og moderne energiteknologi. Studiet starter med grunnfag i matematikk, fysikk og informatikk. Går så videre med spesialiseringer innenfor fornybar energi, miljøfysikk og klima, biologisk fysikk, matematikk eller statistikk. Du vil da lære om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi og hvordan dekke jordas fremtidige behov. Du vil også lære om de viktigste fornybare energiressursene, radioaktivitet og klima blant annet. Ferdige kandidater går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning, privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. De fleste går videre på en mastergrad. Du kan fortsette med en mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, beregningsorientert biologi, bio- meteorologi og klimafysikk, anvendt matematikk og bioinformatikk ved UMB. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved andre universiteter i Norge og verden over. Fornybar energi Miljøfysikk Klima og meteorologi Fluidmekanikk Energiomforming Energitransport Studieveileder Rune Grønnevik Mail: Tlf:

11 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Geomatikk- kart, satellitter og 3d-modellering Generell studiekompetanse + R1 (matematikk) : Alle (15) - Geografi, lære om verden - Datafag; programmering, bildebehandling, o.l. - Miljø -Praktisk arbeid Kartlegge overflata på jorda, både ved hjelp av teori men også ute i feltarbeid Fysiske prosesser, på overflata av jorda men også i jordas indre. Endinger i havnivå, kontinentalplater og tyngdekraft. Bruk av fly og satelitt-bilder i overvåkning og kartlegging av jordoverflata Bruk av GPS(GNSS) og andre satellitter som overvåker og kartlegger jorda- GIS (geografisk informasjonssystem) Innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geografiske data. Eks: Gule sider Landmåler, jobbe i felt med å måle land. I egne bedrifter, anlegg eller kommune. Jobbe med GIS i mange ulike bedrifter. Framstille kart til ulike formål f. eks på nett Offshore med oppmåling av havbunnen. Overvåkning: miljø - havnivå, isbresmelting, naturkatastroferskred, jordskjelv o.l. Landmåling, praksis - Feltkurs der en er ute og måler, regner på egne målinger etterpå og får bruke teorien i praksis. Satellittgeodesi - Lære om hvordan en bruker forskjellige satellitter til å overvåke og måle på jorda. Statistikk - lære hvordan en analyserer og kvalitetssikrer sine egne data Studieveileder IMT Rune Grønnevik Mail: tlf: En må ikke ha realfag for å velge geomatikk-bachelor Sjekk ut: geomatikkbransjen.no

12 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Økologi og naturforvaltning Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (30) Biologi, friluftsliv, dyr (både store og små, fisk og fugl), planter, samfunnsfag Om dyr, og planter i Norge Hvordan naturens økosystemer virker Om arters avhengighet av hverandre og miljøet emner som juss og økonomi er viktig når man skal forvalte natur Hvilke virkemidler mennesker har for best mulig å ivareta naturen og bruke den på riktig måte At god kunnskap er det aller viktigste når man skal forvalte natur Mye av undervisningen foregår på laboratorium eller ute i felt Man lærer dagsaktuelle forsknings- og prøvetakingsmetoder, slik at man er godt forberedt på noe av det arbeidet som kan vente en naturforvalter Du kan jobbe som assistent i ulike forskningsprosjekter og rådgiver i kommune eller i bedrifter og organisasjoner. Som naturforvalter vil du kunne jobbe med biologiske og økologiske problemstillinger på en konkret og samfunnsnyttig måte. Obligatoriske emner i graden: Virveldyr, Økologi, Plantediversitet, Insekter og edderkoppdyr, Moser og laver, Kartlegging av naturtyper, GIS, Grunnleggende matematikk, kjemi og statistikk, Generell økologi, Generell zoologi, Vern og forvaltning av norsk natur, Samfunnsøkonomimikro og Innføring i naturforvaltning. I tillegg til de obligatoriske emnene har en frihet til å velge flere emner innenfor sine egne interesseområder, eller starte på en spesialisering en kan bygge videre på i en eventuell mastergrad. Studieveileder: Cathrine Glosli Mail: Tlf: Naturforvaltning er et godt valg dersom du er interessert i naturfag og biologi, men ikke i de aller mest detaljerte systemene som sitronsyresyklusen og fotosyntesen. En lærer mer om de større systemene i naturen, for eksempel hvordan artssammensetningen i en innsjø kan være årsaken til lav vannkvalitet, og hvilke tiltak som må til for å øke denne.

13 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Skogfag Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) - Biologi - Naturfag - Teknologi (= high tech) - Økonomi, bedriftsøkonomi - Miljø og naturressursforvaltning (skogbruk = verdens mest bærekraftige næring) - Glad i å være ute i naturen - Interessert i friluftsliv, jakt, fiske - Grunnleggende kunnskaper om skog, natur, miljø - Planlegging av skogbehandling og skogsdrift - Å bestyre en skogseiendom - Rådgiver for skogeierforeninger - Kommuner (skogbrukssjef) - Kjøp og salg av tømmer - Organisasjoner innen skogbruket - Skogforvalter - Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket - Skoglig driftsteknikk og logistikk - Skogteknologi - Økologi - Vern og forvaltning av norsk natur - Brukerkurs i matematikk - Statistikk - Generell kjemi Navn: Christina Qvam Heggertveit Mail: Tlf: / Skognæringa sponser alle nye bachelorstudenter med et oppstartsstipend på 7000 kr.

14 (Antall plasser): Institutt for naturforvaltning (INA) Fornybar energi Generell studiekompetanse 42,5/49,5 (35) - Energispørsmål - Klimaproblematikk - Globale miljøspørsmål - Kombinasjonen miljø og teknologi - Kombinasjonen natur- og samfunnsfag * Grunnleggende økonomi * Juss * Arealplanlegging * GIS/kartfag * Energi/miljø * En veldig bred bachelor, med mange ulike fag. Etter bachelorgraden velger mange å ta en master for å spesialisere seg videre. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. Yrkeseksempler: * Konsulent * Rådgiver * Prosjektleder * Energipolitikk og energimarkeder * Energisystemer og teknologi * Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk * Vern og forvaltning av norsk natur Studieveileder Mariken Kjøhl Mail: Tlf:

15 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Ettårig grunnstudium Årsstudium 1 år Generell studiekompetanse (antall plasser): 51,8 / 55,0 (ca 40) Dette er for studenter som ikke har realfagskompetanse fra vgs, men som ønsker å få det. 30 sp realfag, 30 sp samfunnsfag Ex.phil, matte, fysikk/kjemi er obligatorisk Biologifag er realfag Kan velge fritt blant UMBs emner Kvalifisert til de fleste av UMBs bachelorprogrammer som krever realfagskompetanse. Tar du matematikk og fysikk vil du være kvalifisert til alle studieprogram, inkludert Sivilingeniør. Hvis opptakskravet til videre studier f.eks er R1+R2 vil det 10 sp emnet som du har tatt i matematikk på UMB bli brukt som opptakskrav. De øvrige emnene du har bestått eksamen i kan du normalt få godkjent i din bachelorgrad, enten som obligatoriske eller helt valgfrie fag. Garantert plass på et bachelorprogram ved UMB hvis du har bestått eksamen i 30 sp realfag og 30 sp samfunnsfag. Søke opptak til videre studier ved universiteter og høyskoler med realfagskrav gjennom Samordnet opptak. Ex.phil., matte, fysikk, kjemi, økonomi, ernæring, jus, biologi, språk osv. Studieveiledere Ingrid Bugge og Trond Vaaga-Dyrseth Mail: Tlf: / Antall plasser 2012: 30

16 (antall plasser): Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Biologi Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (28) For deg som er interessert i naturen/genetikk/dyr/planter. Bør ha likt biologi på vgs, men det er ikke en forutsetning å ha hatt fag i biologi. Grunnleggende realfagskunnskaper Bredt spekter av biologiemner; zoologi, botanikk, genetikk, mikrobiologi, økologi og andre emner. Mye felt- og labkurs Man velger én spesialisering; Økologi, evolusjon og biodiversitet eller Fysiologi, celle- og molekylærbiologi Forsker/ labtekniker Ha utredningsansvar før en utbygning: analysere området. Finnes det rødlistearter? Hvordan kan inngrep gjøres så skånsomt mot naturen som mulig Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobbe i miljøvernorganisasjoner Obligatoriske emner: Biologi, cellebiologi, genetikk, mikrobiologi, plantediversitet, plantefysiologi, økologi, zoologi, dyrefysiologi, evolusjonsbiologi, kjemi, matematikk, Ex. Phil., statistikk. Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet: - Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet - Betingede valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi og andre biologirelaterte emner Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi: - Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi - Betingede valgfrie emner i planter, dyr eller mikrobiologi Studieveileder Trond Magnus Vaaga-Dyrseth Mail: / Tlf:

17 (antall plasser): Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Miljø- og naturressurser Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) Alle (15) For deg som er opptatt av miljøvern, prosesser i jord- og vannsystemer, og bærekraftig bruk av natur og hvordan mijøet påvirkes av menneskeskapte endringer. Du bør ha interesse for realfag som: geologi, kjemi, vann, jord, miljø, miljøgifter,forurensning og natur. - Du vil lære om ulike forurensingskilder og spredning (nitrogen, fosfor, erosjon, klimagasser, tungmetaller, radioaktivitet) og hvordan disse påvirker miljøet. - Etter grunnfag som fysikk, kjemi, biologi, matematikk, statistikk, geologi, jord og hydrologi velger du profilering mot i «jord og miljø, limnologi og vannressurser, miljøgifter og økotoksikologi eller geologi. - Både felt- og labkurs - Lærer å forstå samspillet mellom fysiske, kjemiske, biologiske og geologiske prosesser i jord- og vannsystemer. - Se sammenhenger mellom globale og lokale naturressursutnyttelser og miljøutfordringer Laboratorietekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Lærer (må bygge på med pedagogikk) Jobb i miljøvernorganisasjoner Innførings i miljø- og naturressurser, Examen Philosophicum, Zoologi, Fysikk og natur, Kjemi, Plantediversitet, Mikrobiologi, Geologi, Jordlære, Hydrologi, Forurensning og miljø, Matematikk, Statistikk, + fordypningsfag innen geologi, jord, vann og miljøgifter. Studieveileder Ingrid Bugge Mail: / Tlf: Antall plasser 2012: 15

18 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) Plantevitenskap Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA) : Alle (15) For deg som vil lære om plantebiologi, planteproduksjon, verdikjeder, grøntmiljø og kulturlandskap. Bør ha interesse for realfag, biologi, planter, landbruk, bærekraftig matproduksjon, miljø og klima. Du lærer plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling. Du lærer planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap. Både felt- og labkurs Velger én spesialisering Jord og hagebruk som fokuserer på prosessene i jord og planter, hvordan vi gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet til det som er optimalt for vår bruk av planter og planteprodukter. Grøntmiljø fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier. For å gjøre studiet bredere, tilbys bl.a. emner innenfor økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Labtekniker Rådgiver i offentlig/privat sektor Avdelingsleder i samvirkebedrifter eller landbruksorganisasjoner Med en Master kan du bli forsker eller evt. få jobb hos mattilsynet, bioforsk, eller i landbrukssektoren. Obligatoriske emner for begge studieretningene: Innføring i plantevitenskap, Grunnleggende plantefysiologi, Eksamen philosophicum, Matematikk, Generell kjemi, Plantediversitet, Jordlære, Statistikk Obligatorisk for Jord- og hagebruk: Mikrobiologi, Genetikk, Plantefysiologi, Jord som vekstmedium, Produksjonsfysiologi Obligatorisk for Grøntmiljø: Arealplanlegging, Innføring i foretaksøkonomi eller Miljø- og ressursøkonomi, Økologi, Geologi, Juridisk metode og norsk rettsystem, Grøntanleggsforvaltning, Landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, Park- og grøntanleggsteknikk, Zoologi Studieveileder Ingrid Bugge Mail: / Tlf:

19 (antall plasser): NORAGRIC International Environment and Development Studies Generell studiekompetanse Utenlandske studenter må ha «Higher Education Entrance Requirements» og engelsknivå på 6 i TOEFL-test. 43,5/46,9 (20) Hvis du likte samfunnsfag, geografi, historie, språk og er opptatt av samfunnsutvikling i verden, fred og rettferdighet, opptatt av miljøet, bærekraftig bruk av naturressurser, og hvordan en kan utvikle og utnytte bruk av ressursene på best mulig vis for å hjelpe land, folkegrupper eller steder til utvikling, så er dette studiet for deg. En multidisiplinær tilnærming til å analysere utvikling. Du lærer blant annet ressursforvaltning, økologi, sosialantropologi, sosiologi, økonomi rettet mot miljøet og utvikling, og noen mer spesifikke fag som teorier som binder sammen mennesket og miljøet på en mer kompleks måte. Det er også muligheter for språkkurs som kan være nyttig: fransk, spansk, urdu, swahili Forståelse for hva globalisering innebærer, nord-sør problematikk, hvordan ta vare på miljøet og samtidig å ha en bærekraftig utvikling, hvordan politikk innvirker på våre valg, blant annet. Du vil forstå bedre hvordan miljø, kultur, handel og politikk påvirker nasjoners utvikling Forsker (eksempler: Nina, NUPI, CMI osv) Jobbe i ulike organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt (Røde Kors, Amnesty, miljøorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, utviklingsrettede organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner) Jobbe med forvaltning og utvikling i kommuner Rett til å ta mastergrad ved oppnådd gjennomsnitt på karakter C. Kobling av økologisk og sosial resiliens Utviklingshjelp og politikk Økonomi for miljø og utvikling Miljø, utvikling og globalisering Politisk økologi oppgave 15 studiepoeng Studieveileder Nicole Rezende Grynning,Mail: Tlf: Det er et stort og inkluderende internasjonalt miljø der du blir bedre kjent med realitetene fra andre land og deres perspektiv. I tillegg er mange av foreleserne dyktige og meritterte. Det er også lagt opp til utveksling, og UMB har flere gode avtaler i blant annet Afrika og Asia. Det er også viktig å være klar over at alle linjer på NORAGRIC er engelskspråklige.

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2010/2011 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer